ANNISSE KIRKEGÅRD MNS BERETNING FOR SONDERENDE PRØVEGRAVNING v. mus. insp. Tim Grønnegaard

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANNISSE KIRKEGÅRD MNS BERETNING FOR SONDERENDE PRØVEGRAVNING v. mus. insp. Tim Grønnegaard"

Transkript

1 BERETNING FOR SONDERENDE PRØVEGRAVNING v. mus. insp. Tim Grønnegaard

2 BERETNING FOR SONDERENDE PRØVEGRAVNING v. mus. insp. Tim Grønnegaard Resumé Fund af velbevaret 9. århundredes skålspænde i forbindelse med gravlæggelse på Annisse Kirkegård. En mindre efterundersøgelse på fundstedet viste, at fundet stammede fra omgravet kirkegårdsjord. Det kunne dermed ikke påvises med sikkerhed, at der har været en gravplads på stedet i førkristen tid. Undersøgelsens forhistorie Museum Nordsjælland blev 11/ ringet op af Lone Uth Hansen, der er graver ved Annisse Kirke (fig. 1-2). Hun fortalte, at hendes medarbejder Ulrik Mjelva (fig. 4) under en urnenedsættelse med snegleboret var stødt på en genstand i ca. 40 cm s dybde, der lignede et skjold. Hun tilbød at sende fotos af genstanden, og her fremgik det med al tydelighed, at der var tale om et helt og usædvanligt velbevaret skålspænde fra sent 9. årh. (fig. 6-8). Mus. insp. Tim Grønnegaard besigtigede lokaliteten samme dag, hvor gravstenen allerede var pålagt, og fik fundet med til Museet til registrering og senere danefæ-vurdering på Nationalmuseet. Graveren kontaktede afdødes efterladte og fik deres tilladelse til at foretage en mindre undersøgelse omkring fundstedet for om mulig at kunne påvise, om skålspændet var en del af en in situ grav fra vikingetiden, hvilket ville være særdeles interessant qua beliggenheden på den kristne kirkegård. Eftersom Nationalmuseet har det arkæologiske ansvar for undersøgelser inden for kirkegårdsmurene, blev kirkekonsulent Henriette Rensbro kontaktet. Hun kontaktede formanden for Annisse Menighedsråd, Sven Schiller, og sikrede sig rådets tilladelse til en mindre efterundersøgelse på stedet. Undersøgelsen blev på grund af det milde vintervejr programsat allerede den følgende torsdag for at få den afviklet inden jul, så at ikke sne og frost efter nytår skulle udskyde den unødigt. Undersøgelsens forløb, bemanding og metode Undersøgelsen fandt sted 17. december Fra Museum Nordsjælland medvirkede mus. insp. Tim Grønnegaard. Fra Nationalmuseet medvirkede mus. insp. Henriette Rensbro. Henrik Rasmussen, der tidligere ved gentagne lejligheder har bistået Museum Nordsjælland med sin detektor, bistod med detektorafsøgning af prøvehullet og den opgravede jord. Graveren Lone Uth Hansen og hendes assistent Sara NN bidrog med hjemmevant praktisk hjælp med udstyr, håndtering af gravsten m.m.

3 Menighedsrådets formand Sven Schiller, hans hustru Dorrit Schiller, der også er medlem af rådet, samt flere af rådets medlemmer mødte op for at følge undersøgelsen. Journalist Karl Erik Frederiksen fra Frederiksborg Amts Avis samt en fotograf lavede en reportage om fundet, som blev bragt i avisen 19/ (se fig. 9) Graveren havde sørget for at tage gravstenen op. Der blev gravet et felt på ½ m2 omkring fundstedet ned til en dybde svarende til funddybden på 40 cm. Den gravlagtes urne blev ikke berørt. Al opgravet jord blev gennemgået med metaldetektor, ligesom feltets kanter og bund blev nøje afsøgt med detektor og pinpointer. Den opgravede jord blev hældt op i et 8 mm sold og groft gennemgået for glasperler eller andre ikke-metalfund. Efter undersøgelsens afslutning blev hullet atter opfyldt og gravstenen lagt på plads. Graveren sørgede for at retablere grønsværen omkring gravstenen. Undersøgelsens resultater Der kom ikke yderligere fund ud af undersøgelsen. Jorden omkring fundstedet viste sig at være omgravet kirkegårdsjord med enkelte teglstumper, hvilket også er det mest naturlige i betragtning af, at fundstedet lå inden for det middelalderlige kirkegårdsdige, hvor folk er blevet begravet siden tallet. Der var ganske vist ikke begravet nogen på det stykke lige så langt graveren kunne se tilbage på kirkegårdskortet. Der kan derfor næppe være tvivl om, at det fundne skålspænde trods sin velbevarede tilstand er omgravet. Spørgsmålet må dermed være, om skålspændet er en del af en omgravet vikingetidsgrav på stedet, idet sådanne spænder er almindeligt gravgods for mere velstående kvindegrave på den tid. Hvis det er tilfældet, vil det været en vigtig brik i diskussionen om de tidlige kristne kirkers eventuelle relation til ældre hedenske gravpladser. En sådan relation er 2004 dokumenteret ved Haldum Kirke vest for Aarhus. En anden mulighed er, at jorden med skålspændet er påkørt fra de omgivende marker for at skabe et plateau omkring kirken, da den blev opført. Ca. 20 m nord for kirken ses et markant terrænfald, som ud fra det omgivende terræn snarest skyldes påkørt jord i et vist omfang. Detektorundersøgelser på markerne omkring kirken har givet mange fund af genstande, der viser omfattende aktivitet i perioden fra ældre germansk jernalder frem til og med vikingetid. I så fald vil fundet afspejle en vikingetids gravplads nær kirkegården med mindre man forestiller sig, at skålspændet er tilfældigt tabt eller kasseret, hvilket ikke synes så sandsynligt. V. Boye skriver i herredsberejsningen fra 1886: S. for Kirken ligger Thornsebakken, hvor der er fundet Spor af en gammel Kirkegaard og muligvis har været en Kirke. Det er uvist, hvad Boyes efterretninger er udtryk for måske har middelalderkirkegården oprindelig gået længere mod syd, måske har en evt. oprindelig trækirke ligget syd for den nuværende? Måske kan denne kirkegård i virkeligheden være spor af en førkristen gravplads? KONKLUSION Et skålformet spænde fra 9. årh. blev fundet i forbindelse med en urnenedsættelse på Annisse Kirkegård. En efterundersøgelse på stedet viste, at genstanden lå i omgravet jord og derfor ikke var del af en vikingetids kvindegrav in situ. Det kunne dermed ikke afgøres med sikkerhed, om der har

4 været en førkristen gravplads på stedet eller om fiblen er kommet til stedet sammen med påkørt jord fra de omgivende marker eller alternativt er tilfældigt tabt eller kasseret på stedet. Fundet samt finderens data blev overgivet til Henriette Rensbro, der ville formidle stykket videre til danefæ-behandling. Graveren lovede, at hvis de under fremtidige gravlæggelser stødte på noget af mulig kulturhistorisk interesse, ville de sende et billede heraf til Museum Nordsjælland til vurdering. Gilleleje 21. december 2015 Tim Grønnegaard arkæolog, cand. phil. Museum Nordsjælland Leben omkring fundstedet.

5 OVERSIGTSKORT Oversigtskort Fig. 1 Fundstedet er indtegnet.

6 FUNDSTED Fundstedet er indsat på lulftfotoet. Fig. 2

7 FOTOS Fundstedet (afdødes navne er bortretoucheret). Fig. 3 Finderen Ulrik Mjelva med Fig. 4 genstanden. Annisse Kirke med fundstedet i forgrunden. Fig. 5

8 GENSTANDSFOTOS x1 Skålspænde, set forfra og bagfra. Fig. 6 Skålspændet set fra siden. Fig. 7 Udtegnet dyrefigur fra spændet. Fig. 8

9 AVISOMTALE Frederiksborg Amts Avis 19/ Fig. 9

FREDBOGÅ RD GIM PRØVEGRAVNINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard

FREDBOGÅ RD GIM PRØVEGRAVNINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard FREDBOGÅ RD PRØVEGRAVNINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard FREDBOGÅ RD PRØVEGRAVNINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard Undersøgelsens forhistorie Ejerne af Fredbogård, Holtvej 40 i Græsted,

Læs mere

NORD FOR STENHOLTHUS MNS 50080

NORD FOR STENHOLTHUS MNS 50080 UDGRAVNINGSRAPPORT v. mus. insp. Tim Grønnegaard UDGRAVNINGSRAPPORT v. mus. insp. Tim Grønnegaard Undersøgelsens forhistorie Januar 2012 fandt amatørarkæolog Jacob Petersen med sin detektor inden for 1

Læs mere

PRÆSTEVEJ 60, HUSEBY MNS 50038

PRÆSTEVEJ 60, HUSEBY MNS 50038 UDGRAVNINGSRAPPORT v. mus. insp. Tim Grønnegaard UDGRAVNINGSBERETNING v. mus. insp. Tim Grønnegaard Undersøgelsens forhistorie Museum Nordsjællands undersøgelse på Overdrevsvej 24 ved Ramløse (MNS 50019)

Læs mere

ST. OLAI KIRKEGÅRD GIM OVERVÅGNINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard

ST. OLAI KIRKEGÅRD GIM OVERVÅGNINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard ST. OLAI KIRKEGÅRD OVERVÅGNINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard ST. OLAI KIRKEGÅRD OVERVÅGNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Grønnegaard Undersøgelsens forhistorie Museumsinspektør Liv Appel fra Gilleleje

Læs mere

STRANDGADE GIM BESIGTIGELSESRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard

STRANDGADE GIM BESIGTIGELSESRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard BESIGTIGELSESRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard STRANDGADE 87 BESIGTIGELSESRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard Besigtigelsens forhistorie Ejerforeningen den Fenwickske Gård, Strandgade 85-87 i Helsingør

Læs mere

PRIVATSAMLING FRA DRONNINGMØLLE GIM REGISTRERINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard

PRIVATSAMLING FRA DRONNINGMØLLE GIM REGISTRERINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard REGISTRERINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard REGISTRERINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard Registreringens forhistorie Erik og Annie Andersson, Rørsangervej 13 i Dronningmølle har deltaget

Læs mere

GRIBSKOV EFTERSKOLE GIM 3961

GRIBSKOV EFTERSKOLE GIM 3961 FORUNDERSØGELSESRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard Oversigt over prøvegrøfterne, set fra syd. Vejby sogn, Holbo herred. FORUNDERSØGELSESRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard Undersøgelsens forhistorie

Læs mere

GEDSAGERGÅRD GIM UDGRAVNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Grønnegaard

GEDSAGERGÅRD GIM UDGRAVNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Grønnegaard UDGRAVNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Grønnegaard UDGRAVNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Grønnegaard Resumé Undersøgelsen gav en koncentration af 4 kogestensgruber, hvoraf en er C14-dateret til ældre

Læs mere

SVM Bjernede kirke, Bjernede sogn, Alsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 51.

SVM Bjernede kirke, Bjernede sogn, Alsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 51. SVM2004 062 Bjernede kirke, Bjernede sogn, Alsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.01.02. Sb.nr. 51. Registrering af detektorfund af 3 mønter og et smykke fundet nord og øst for Bjernede kirke. Den

Læs mere

PRIVATSAMLING FRA HOLLØSE GIM REGISTRERINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard

PRIVATSAMLING FRA HOLLØSE GIM REGISTRERINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard REGISTRERINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard REGISTRERINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard Registreringens forhistorie Kjartan Langsted, Gilleleje Museum, afholdt maj 2012 et arrangement i

Læs mere

SVM1385 Høve Syd, Høve sogn, Vester Flakkebjerg herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 28.

SVM1385 Høve Syd, Høve sogn, Vester Flakkebjerg herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 28. SVM1385 Høve Syd, Høve sogn, Vester Flakkebjerg herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.04.08. Sb.nr. 28. Registrering af fire genstande fremkommet ved detektorafsøgning sydøst for Høve. Deriblandt en fragmenteret

Læs mere

Ølsted strand v. Runde Bakke

Ølsted strand v. Runde Bakke Ølsted strand v. Runde Bakke Beretning over den arkæologiske forundersøgelse af matr. 15a Ølsted By, Ølsted Gennemført d. 15. oktober 2008 (NFHA2772) Af: Pernille Pantmann Beretningens identifikation Museumsnr.:

Læs mere

GIM 3846 REGISTRERINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard

GIM 3846 REGISTRERINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard GIM 3846 REGISTRERINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard BRUNBJERGGÅRD GIM 3846 REGISTRERINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard Registreringens forhistorie Arkæologassistent Kjartan Langsted fra

Læs mere

SVM1219 Torpet, Ringsted Ls sogn, Ringsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb. 94.

SVM1219 Torpet, Ringsted Ls sogn, Ringsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb. 94. SVM1219 Torpet, Ringsted Ls sogn, Ringsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.02.13. Sb. 94. Registrering af tre romerske denarer, fem middelalderlige mønter og forskellige beslag o.l. fremkommet ved

Læs mere

PRIVATSAMLING FRA KRIGSAGERGÅRD GIM 4019

PRIVATSAMLING FRA KRIGSAGERGÅRD GIM 4019 REGISTRERINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard Hans Krigsager med et af fundene fra privatsamlingen. REGISTRERINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard Registreringens forhistorie Museumsinspektør

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Kirke Skensved kirkegård d. 20. okt. 2009

Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Kirke Skensved kirkegård d. 20. okt. 2009 Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Kirke Skensved kirkegård d. 20. okt. 2009 Kirke Skensved sogn, Tune hrd., Københavns amt., Stednr. 02.05.07 Rapport ved museumsinspektør Henriette Rensbro april

Læs mere

FORUNDERSØGELSESRAPPORT

FORUNDERSØGELSESRAPPORT Egebæksvang S. Lynge-Kronborg H. Stednr. 010404 Sb. 32 FORUNDERSØGELSESRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard Egebæksvang Sogn, Lynge-Kronborg Herred. Stednr. 01.04.04 Sb. 32 FORUNDERSØGELSESRAPPORT v.

Læs mere

Esrum P-plads Arkæologisk prøvegravning, bygherrerapport

Esrum P-plads Arkæologisk prøvegravning, bygherrerapport Esrum P-plads Arkæologisk prøvegravning, bygherrerapport J. nr.: MNS50228 Esrum P-plads Matr. nr.: 4a, Esrumkloster, Esbønderup SLKS j. nr.: 16/00661 Af: mus. insp. Tim Grønnegaard Indholdsfortegnelse

Læs mere

SVM1382 Sigersted SØ, Sigersted sogn, Ringsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr sb.nr. 61

SVM1382 Sigersted SØ, Sigersted sogn, Ringsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr sb.nr. 61 SVM1382 Sigersted SØ, Sigersted sogn, Ringsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.02.14. sb.nr. 61 Registrering af 10 genstande fremkommet ved detektorafsøgning øst for Sigersted Landsby, vest for Ringsted.

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse på kirkegården d. 13. dec 2011

Rapport fra arkæologisk undersøgelse på kirkegården d. 13. dec 2011 Rapport fra arkæologisk undersøgelse på kirkegården d. 13. dec 2011 Emmerlev sogn, Højer hrd., Tønder amt., Stednr. 21.02.02 Rapport ved museumsinspektør Henriette Rensbro december 2011 J.nr. 807/2011

Læs mere

PRIVATSAMLING FRA AVDERØD GIM 4137. REGISTRERINGSRAPPORT, TILLÆG v. cand. phil. Tim Grønnegaard

PRIVATSAMLING FRA AVDERØD GIM 4137. REGISTRERINGSRAPPORT, TILLÆG v. cand. phil. Tim Grønnegaard REGISTRERINGSRAPPORT, TILLÆG v. cand. phil. Tim Grønnegaard REGISTRERINGSRAPPORT, TILLÆG v. cand. phil. Tim Grønnegaard Registreringens forhistorie Kjartan Langsted fra Gilleleje Museum holdt 25/9 2012

Læs mere

FREDBOGÅRD GIM 4209 UDGRAVNING BYGHERRERAPPORT. v. mus. insp. Tim Grønnegaard

FREDBOGÅRD GIM 4209 UDGRAVNING BYGHERRERAPPORT. v. mus. insp. Tim Grønnegaard UDGRAVNING BYGHERRERAPPORT v. mus. insp. Tim Grønnegaard UDGRAVNING BYGHERRERAPPORT v. mus. insp. Tim Grønnegaard Undersøgelsens forhistorie Ejerne af Fredbogård, Holtvej 40 i Græsted, ønskede at opføre

Læs mere

PRIVATSAMLING FRA TIBBERUP GIM REGISTRERINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard

PRIVATSAMLING FRA TIBBERUP GIM REGISTRERINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard REGISTRERINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard REGISTRERINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard Registreringens forhistorie Hørsholm Egns Museum modtog 5/4 2012 en henvendelse fra Berit Posselt,

Læs mere

SMIDSTRUP BRUGS Blistrup Sogn, Holbo Herred, Frederiksborg Amt ( ) GIM j. nr Lokalplan 40.10

SMIDSTRUP BRUGS Blistrup Sogn, Holbo Herred, Frederiksborg Amt ( ) GIM j. nr Lokalplan 40.10 Blistrup Sogn, Holbo Herred, Frederiksborg Amt (01.01.02) GIM j. nr. 3561 Lokalplan 40.10 PRØVEUDGRAVNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Jonas Grønnegaard Resumé Undersøgelsen gav med sin stratigrafi en

Læs mere

GRÆSTED OMFARTSVEJ ETAPE 2 GIM 3622

GRÆSTED OMFARTSVEJ ETAPE 2 GIM 3622 GRÆSTED OMFARTSVEJ ETAPE 2 PRØVEUNDERSØGELSESRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard Prøvegrøfter i den sydlige del omkring Faksemosevej. Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre 2006 GRÆSTED OMFARTSVEJ ETAPE

Læs mere

PRIVATSAMLING FRA JYDEBJERGVEJ GIM REGISTRERINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard

PRIVATSAMLING FRA JYDEBJERGVEJ GIM REGISTRERINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard REGISTRERINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard REGISTRERINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard Registreringens forhistorie Kjartan Langsted, Gilleleje Museum, afholdt maj 2012 et arrangement i

Læs mere

PRIVATSAMLING FRA KOLSBÆK GIM REGISTRERINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard

PRIVATSAMLING FRA KOLSBÆK GIM REGISTRERINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard REGISTRERINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard REGISTRERINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Grønnegaard Registreringens forhistorie Mus. insp. Liv Appel blev under et møde i Helsinge Arkiv 29/9 2011

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Glim Kirke d. 12. og 30. juni 2009

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Glim Kirke d. 12. og 30. juni 2009 Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Glim Kirke d. 12. og 30. juni 2009 Glim sogn, Sømme hrd., Københavns amt., Stednr. 02.04.02 Rapport ved museumsinspektør Henriette Rensbro januar 2011 J.nr. 518/2009

Læs mere

Oversigtskort. Oversigtskort over lokalområdet. Området for undersøgelsen er markeret med gult, mens de blå prikker viser overpløjede gravhøje

Oversigtskort. Oversigtskort over lokalområdet. Området for undersøgelsen er markeret med gult, mens de blå prikker viser overpløjede gravhøje Bygherrerapport Udgravning af gruber fra yngre bronzealder, en hustomt fra tidlig førromersk jernalder samt en udateret højtomt. Sagsinfo SMS 1054 Spøttrup Mark Stednr. 13.10.07 Rødding sogn Rødding herred

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård To hustomter fra jernalderen Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet...3 3.

Læs mere

LUDSHØJGÅRD GIM Blistrup Sogn, Holbo Herred Stednr Sb UDGRAVNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Grønnegaard

LUDSHØJGÅRD GIM Blistrup Sogn, Holbo Herred Stednr Sb UDGRAVNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Grønnegaard Blistrup Sogn, Holbo Herred Stednr. 01.01.02 Sb. 142 UDGRAVNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Grønnegaard Blistrup Sogn, Holbo Herred. Stednr. 01.01.02 Sb. 142 UDGRAVNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Grønnegaard

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Asferg kirkegård d. 5. september 2012.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Asferg kirkegård d. 5. september 2012. Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Asferg kirkegård d. 5. september 2012. Asferg Kirke, Nørhald hrd., Randers amt. Stednr. 14.06.01 Rapport ved museumsinspektør Stine A. Højbjerg november 2012. J.nr.

Læs mere

FJERNVARME FIOLGADE 7-9 GIM 3944. RAPPORT FOR ARKÆOLOGISK UDGRAVNING, STANDSNING 27 v. cand. phil. Tim Grønnegaard

FJERNVARME FIOLGADE 7-9 GIM 3944. RAPPORT FOR ARKÆOLOGISK UDGRAVNING, STANDSNING 27 v. cand. phil. Tim Grønnegaard RAPPORT FOR ARKÆOLOGISK UDGRAVNING, STANDSNING 27 v. cand. phil. Tim Grønnegaard RAPPORT FOR ARKÆOLOGISK UDGRAVNING, STANDSNING 27 v. cand. phil. Tim Grønnegaard Undersøgelsens forhistorie Gilleleje Museums

Læs mere

ESRUM FRISKOLE GIM 3853. KULTURHISTORISK RAPPORT FOR UNDERSØGELSE EFTER MUSEUMSLOVENS 27 v. cand. phil. Tim Grønnegaard

ESRUM FRISKOLE GIM 3853. KULTURHISTORISK RAPPORT FOR UNDERSØGELSE EFTER MUSEUMSLOVENS 27 v. cand. phil. Tim Grønnegaard KULTURHISTORISK RAPPORT FOR UNDERSØGELSE EFTER MUSEUMSLOVENS 27 v. cand. phil. Tim Grønnegaard Esbønderup sogn, Holbo Herred. Stednr. 01.01.03 KULTURHISTORISK RAPPORT FOR UDGRAVNING 27-STANDSNING v. cand.

Læs mere

SVM Slagelse Eggeslevmagle, Hemmeshøj sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 44.

SVM Slagelse Eggeslevmagle, Hemmeshøj sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 44. SVM1366 8 Slagelse Eggeslevmagle, Hemmeshøj sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.03.05. Sb.nr. 44. Kampagne: 16 11 2012 KUAS nr. 2011 7.24.02/SVM0014 Registrering af genstande fremkommet

Læs mere

MØLLEBAKKEN GIM 3786 BYGHERRERAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard

MØLLEBAKKEN GIM 3786 BYGHERRERAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard BYGHERRERAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard Foto: V. Türck BYGHERRERAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard Undersøgelsens forhistorie Gribskov Kommune foretog efteråret 2007 en forskønnelse af Vesterbrogade

Læs mere

BYGADEN 30 SØBORG GIM FORUNDERSØGELSESRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard

BYGADEN 30 SØBORG GIM FORUNDERSØGELSESRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard BYGADEN 30 SØBORG FORUNDERSØGELSESRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard SØBORG BYGADE FORUNDERSØGELSESBERETNING v. cand. phil. Tim Grønnegaard Undersøgelsens forhistorie Ejeren af ejendommen Bygaden 30

Læs mere

PRIVATSAMLING FRA VILLINGERØD GIM REGISTRERINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard

PRIVATSAMLING FRA VILLINGERØD GIM REGISTRERINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard REGISTRERINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard REGISTRERINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Grønnegaard Registreringens forhistorie I forbindelse med en mindre byggesag, som ikke blev til en egentlig

Læs mere

SVM Bonderup, Tårnborg sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 123.

SVM Bonderup, Tårnborg sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 123. SVM2005 005 Bonderup, Tårnborg sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.03.19. Sb.nr. 123. Registrering af fem detektorfundne middelalderlige mønter fra Bonderup sydøst for Korsør. Fire mønter

Læs mere

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Aars sogn, Aars Herred, Aalborg Amt Stednr. 12.08.14, Sb. nr. Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

SVM Klostermarken, Ringsted sogn, Ringsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 75.

SVM Klostermarken, Ringsted sogn, Ringsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 75. SVM2002-004 Klostermarken, Ringsted sogn, Ringsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.02.12. Sb.nr. 75. Registreringsnotat SVM2004002-3 Kampagne: 15-01-2004 KUAS nr. O.872/02 Indleveringer af metalgenstande

Læs mere

Kopi fra DBC Webarkiv

Kopi fra DBC Webarkiv Kopi fra DBC Webarkiv Kopi af: Marie Vang Posselt : Mellemholm - en gravplads fra romersk jernalder Dette materiale er lagret i henhold til aftale mellem DBC og udgiveren. www.dbc.dk e-mail: dbc@dbc.dk

Læs mere

NÆM Kildemarksvej

NÆM Kildemarksvej NÆM 112 Kildemarksvej Kampagne: 09 06 KUAS nr. 7.24.02/NÆM 0004 Arkæologisk overvågning ved Kildemarksvej, Næstved sogn, Tybjerg herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.07.07. NÆM :112. Rapport for overvågning

Læs mere

SVM Vollerup, Gimlinge sogn, Vester Flakkebjerg herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 13.

SVM Vollerup, Gimlinge sogn, Vester Flakkebjerg herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 13. SVM2005 004 Vollerup, Gimlinge sogn, Vester Flakkebjerg herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.04.05. Sb.nr. 13. Registrering af indleverede detektorfundne middelalderlige mønter samt et ringspænde og et

Læs mere

MOR GRIBSVEJ 8 GIM 3771

MOR GRIBSVEJ 8 GIM 3771 UDGRAVNINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard Oversigt over udgravningsfeltet. Set fra NØ. Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre 2008 Esbønderup Sogn, Holbo Herred. Stednr. 01.01.03 Sb. 125 UDGRAVNINGSRAPPORT

Læs mere

HAVNEVEJ 16, HAVEN GIM FORUNDERSØGELSESRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard

HAVNEVEJ 16, HAVEN GIM FORUNDERSØGELSESRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard FORUNDERSØGELSESRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard FORUNDERSØGELSESRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard Undersøgelsens forhistorie Ejendommen Havnevej 16 i Gilleleje skiftede ejer foråret 2013 (fig.

Læs mere

Vindinge Østergård Syd Etape III, Vindinge sogn

Vindinge Østergård Syd Etape III, Vindinge sogn Kulturhistorisk rapport Arkæologisk undersøgelse af Vindinge Østergård Syd Etape III, Vindinge sogn J.nr. ROM 2908 Stednr. 02.05.12-33 Vindinge Østergård Syd Etp. III Bebyggelse, grøfter, hegn Yngre romersk

Læs mere

Kalundborg Arkæologiforening. Orientering om udgravningen af en dobbeltgrav ved den sydlige kyst af Røsnæs

Kalundborg Arkæologiforening. Orientering om udgravningen af en dobbeltgrav ved den sydlige kyst af Røsnæs Kalundborg Arkæologiforening Orientering om udgravningen af en dobbeltgrav ved den sydlige kyst af Røsnæs 1 Dobbeltgraven ligger i den stejle kystskrænt lige syd for Snogekærgård, lidt vest for Helles

Læs mere

FORUNDERSØGELSES- OG UDGRAVNINGSRAPPORT

FORUNDERSØGELSES- OG UDGRAVNINGSRAPPORT Tikøb S, Lynge-Kronborg H Stednr. 010412 Sb. 114 FORUNDERSØGELSES- OG UDGRAVNINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard Tikøb sogn, Holbo Herred. Stednr. 01.04.12 Sb. 114 UDGRAVNINGSRAPPORT v. cand. phil.

Læs mere

Tre højtomter langs Ledreborg Allé

Tre højtomter langs Ledreborg Allé Beretning for arkæologisk forundersøgelse ved Tre højtomter langs Ledreborg Allé ROM 3071 Stednr. 02.04.10 og 02.04.13 LEDREBORG ALLÉ Højtomter Oldtid Matr.nr. 17i Engmarken, 13a og 14s Svogerslev By Roskilde

Læs mere

Lindum Syd Langhus fra middelalderen

Lindum Syd Langhus fra middelalderen Lindum Syd Langhus fra middelalderen Jesper Hjermind De fremgravede spor efter et middelalderhus i Lindum diskuteres på kanten af udgravningen Viborg Stiftsmuseum 2006 Bygherrerapport nr. 16 Bygherre:

Læs mere

NAVERBUEN GIM PRØVEUDGRAVNINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard

NAVERBUEN GIM PRØVEUDGRAVNINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard PRØVEUDGRAVNINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre 2006 Græsted Sogn, Holbo Herred, Frederiksborg Amt (01.01.05) GIM j. nr. 3581 PRØVEUDGRAVNINGSBERETNING v. cand.

Læs mere

SVM og -6 Gudum SV, Gudum sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 20.

SVM og -6 Gudum SV, Gudum sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 20. SVM1440-5 og -6 Gudum SV, Gudum sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.03.03. Sb.nr. 20. Kampagne: 31-05- og 03-06- Registrering af 39 metalgenstande fremkommet ved detektorafsøgning på areal

Læs mere

Beretning om undersøgelse af bopladsspor fra yngre romersk jernalder i et vejtracé over en 100meter lang strækning.

Beretning om undersøgelse af bopladsspor fra yngre romersk jernalder i et vejtracé over en 100meter lang strækning. HEM 3732, Nøvlingholm II HEM 3732, Nøvlingholm II, Nøvling Sogn, Ringkøbing Amt. Beretning om undersøgelse af bopladsspor fra yngre romersk jernalder i et vejtracé over en 100meter lang strækning. Journalnummer:

Læs mere

MELHØJHUS GIM FORUNDERSØGELSESRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard

MELHØJHUS GIM FORUNDERSØGELSESRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard FORUNDERSØGELSESRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard FORUNDERSØGELSESRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard Undersøgelsens forhistorie Vejby-Tisvilde Fjernvarme ønsker at anlægge et solvarmeanlæg nordøst

Læs mere

SVM Sigersted NØ, Sigersted sogn, Ringsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 59.

SVM Sigersted NØ, Sigersted sogn, Ringsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 59. SVM1370 3 Sigersted NØ, Sigersted sogn, Ringsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.02.14. Sb.nr. 59. Kampagne: 26 11 Registrering af detektorfundne genstande fremkommet på et areal nord og øst for Sigersted

Læs mere

Oversigtskort. Udgravningen omkring Mølle 1 er markeret med gult. Kilde: Kulturarvsstyrelsen. Udgravningsfelt ved mølle 1.

Oversigtskort. Udgravningen omkring Mølle 1 er markeret med gult. Kilde: Kulturarvsstyrelsen. Udgravningsfelt ved mølle 1. SMS 1177, Bajlum Bygherrerapport Undersøgelse af stolpehuller, gruber og udsmidslag fra yngre romersk jernalder og nyere tid. Sagsinfo SMS 1177 Bajlum Mølle Stednr.13.01.07-74 Roslev sogn Hindborg herred

Læs mere

PRIVATSAMLING FRA AGGEBO GIM REGISTRERINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard

PRIVATSAMLING FRA AGGEBO GIM REGISTRERINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard REGISTRERINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard REGISTRERINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard Registreringens forhistorie Lars Thomsen, der bistår Gilleleje Museum med div. formidling, nævnte

Læs mere

Kulturhistorisk Rapport

Kulturhistorisk Rapport Kulturhistorisk Rapport RSM j.nr. 10.238 Udarbejdet af Poul Krogh Jørgensen, Ringkøbing-Skjern Museum 2011 Bygherrerapport RESUME: Ringkøbing-Skjern museum foretog i uge 31 2011 en egen betalt forundersøgelse

Læs mere

Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af ROSKILDE MUSEUM

Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af ROSKILDE MUSEUM Beretning for arkæologisk forundersøgelse af Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn ROM 2982 Stednr. 020410-233 Kulturstyrelsen j.nr. 2015-7.24.02/ROM-0004 LÆDERSTRÆDET 4, VUC Kulturlag, gulvlag, brønd, 1000-1600

Læs mere

OBM5573 Kirkebakken 12, Gelsted, Gelsted sogn, Vends herred, tidl. Odense amt. Sted nr

OBM5573 Kirkebakken 12, Gelsted, Gelsted sogn, Vends herred, tidl. Odense amt. Sted nr , Vends herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.07.08. KUAS nr. 009-7.4.0/OBM-0056 Prøvegravning forud for etablering af bygning Indholdsfortegnelse Abstract Undersøgelsens forhistorie Administrative data

Læs mere

PRIVATSAMLING FRA RAMLØSE SØKROG GIM 4115. REGISTRERINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard

PRIVATSAMLING FRA RAMLØSE SØKROG GIM 4115. REGISTRERINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard PRIVATSAMLING FRA RAMLØSE SØKROG REGISTRERINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard Registreringens forhistorie PRIVATSAMLING FRA RAMLØSE SØKROG REGISTRERINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard Historiker

Læs mere

PALLE HEDRICH PRIVATSAMLING GIM 3805 Registreringsrapport v. cand. phil. Tim Grønnegaard

PALLE HEDRICH PRIVATSAMLING GIM 3805 Registreringsrapport v. cand. phil. Tim Grønnegaard Registreringsrapport v. cand. phil. Tim Grønnegaard Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre 2007 REGISTRERINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard Registreringens forhistorie Gilleleje Museums prøveundersøgelse

Læs mere

OVERDREVSVEJ 12, SMIDSTRUP MNS 50075

OVERDREVSVEJ 12, SMIDSTRUP MNS 50075 PRØVEGRAVNINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard PRØVEGRAVNINGSRAPPORT v. mus. insp. Tim Grønnegaard Undersøgelsens forhistorie Museum Nordsjælland blev juli 2014 kontaktet af en bygherre, Kenneth

Læs mere

VSM Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt

VSM Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt VSM 09278 Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt 130812-212 Kulturstyrelsens j.nr.: Rapport for prøvegravning forud for byggeri. Udført af Ida Westh Hansen for Viborg Museum i 2015. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Gammel Rye Kirkegård d. 20. juni og 31. august 2012

Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Gammel Rye Kirkegård d. 20. juni og 31. august 2012 Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Gammel Rye Kirkegård d. 20. juni og 31. august 2012 Gl. Rye Kirke, Tyrsting hrd., Aarhus amt. Stednr. 16.04.05 Rapport ved museumsinspektør Stine A. Højbjerg J.nr.

Læs mere

VHM Borgen. Vendsyssel Historiske Museum. Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder

VHM Borgen. Vendsyssel Historiske Museum. Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder VHM 00437 Borgen Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder 100106-252 VHM00437_F6061. Muldafrømning af den sydlige del af arealet. Arkæologisk tilsyn og overvågning af muldafrømning af areal

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Taps kirkegård d. 29. februar 2016

Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Taps kirkegård d. 29. februar 2016 Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Taps kirkegård d. 29. februar 2016 Taps Kirke, Nørre Tyrstrup hrd., Vejle amt. Stednr. 17.07.05-1 Rapport ved studentermedhjælp Kirstine Schrøder Hansen d. 15. november

Læs mere

SMS 1024A. Bygherrerapport. Viumvej III SMS 1024A. Udgravning af bopladsspor fra yngre bronzealder og ældre jernalder/yngre jernalder.

SMS 1024A. Bygherrerapport. Viumvej III SMS 1024A. Udgravning af bopladsspor fra yngre bronzealder og ældre jernalder/yngre jernalder. Bygherrerapport Viumvej III Udgravning af bopladsspor fra yngre bronzealder og ældre jernalder/yngre jernalder. Sagsinfo Viumvej III Stednr. 13.02.05-67 Hjerk sogn Harre herred Viborg amt Udgravningsleder

Læs mere

CLAUS CHRISTENSEN PRIVATSAMLING GIM 3820

CLAUS CHRISTENSEN PRIVATSAMLING GIM 3820 REGISTRERINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard Claus Christensen foran Pudsagergård med en af genstandene fra privatsamlingen. Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre 2008 REGISTRERINGSRAPPORT v. cand.

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Nim kirkegård d. 30/8 2011

Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Nim kirkegård d. 30/8 2011 Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Nim kirkegård d. 30/8 2011 Nim sogn, Nim hrd., Aarhus amt., Stednr. 16.03.05 Rapport ved museumsinspektør Anders C. Christensen nov. 2011 J.nr. 602/2011 Indhold:

Læs mere

Vikinger i Fjelsted. Lars Egholm Nielsen

Vikinger i Fjelsted. Lars Egholm Nielsen Forundersøgelse og skattejagt i tåget september vejr. På billedes ses museumsinspektør Lars Egholm Nielsen og detektorfører Rasmus Gregersen, samt entreprenør Thorbjørn Larsen i rendegraveren. Foto: Anne

Læs mere

Forundersøgelsesrapport

Forundersøgelsesrapport Forundersøgelsesrapport Udarbejdet af cand. Mag. Julie Lolk, Moesgaard Museum. FHM5610 Lisbjerg Parkvej, matrikel 20A, Lisbjerg, Lisbjerg sogn, Vester Lisbjerg herred, tidl. Århus Amt. KUAS j.nr.: 150604

Læs mere

ÅLEKISTEBRO GIM FORUNDERSØGELSESRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard

ÅLEKISTEBRO GIM FORUNDERSØGELSESRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard FORUNDERSØGELSESRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard FORUNDERSØGELSESRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard Undersøgelsens forhistorie Ejerne af Ålekistevej, Mogens Kruse Petersen og Lisbeth Schou Pedersen,

Læs mere

Rapport fra arkæologiske undersøgelser på kirkegården d. 18. maj og d. 14. oktober 2010

Rapport fra arkæologiske undersøgelser på kirkegården d. 18. maj og d. 14. oktober 2010 Rapport fra arkæologiske undersøgelser på kirkegården d. 18. maj og d. 14. oktober 2010 Malling sogn, Ning hrd.,århus amt. Stednr. 15.04.05 Rapport ved museumsinspektør Henriette Rensbro januar 2012 J.nr.

Læs mere

LMR journ. nr lokalitet: Eriksgården, Ringsted Syd

LMR journ. nr lokalitet: Eriksgården, Ringsted Syd Rapport LMR journ. nr. 2002006 lokalitet: Eriksgården, Ringsted Syd sogn/farvand: Ringsted herred: Ringsted amt: Sorø stednr.-sb.. 040212 marint nr. - dato 30-12-2002 Arkæologisk forundersøgelse ved Eriksgården,

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse af kirkegårdsfundament ved Albæk Kirke, Støvring h., Randers a. d. 8 april 2008.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse af kirkegårdsfundament ved Albæk Kirke, Støvring h., Randers a. d. 8 april 2008. Rapport fra arkæologisk undersøgelse af kirkegårdsfundament ved Albæk Kirke, Støvring h., Randers a. d. 8 april 2008. J. 1104/2007 Sted nr. 14.09.01 Rapport ved museumsinspektør Nils Engberg d. 10 april

Læs mere

PRIVATSAMLING FRA BORSHOLM GIM 4012. REGISTRERINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard

PRIVATSAMLING FRA BORSHOLM GIM 4012. REGISTRERINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard REGISTRERINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard REGISTRERINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard Registreringens forhistorie Kjeld Larsen, hvis privatsamling af oldsager tidligere er registreret

Læs mere

Registreringsrapport RSM j.nr

Registreringsrapport RSM j.nr Registreringsrapport RSM j.nr. 10.449 To Tragtbægerkultur-skår, fundet i tomten af storstensgraven på Troldbanke 22. juni 2012. Foto: Torben Egeberg. Registreringsrapport, udarbejdet af Torben Egeberg,

Læs mere

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKConline. Plantegning. Plantegning over samtlige grave

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKConline. Plantegning. Plantegning over samtlige grave Bygherrerapport Viumgård I Udgravning af bopladsspor fra yngre stenalder og yngre bronzealder samt gravplads fra yngre germansk jernalder ved Viumgård I. Sagsinfo SMS 1016A Viumgård 1 Stednr. 13.02.05-65.

Læs mere

HAM4343 Nørre Å, Sommersted sogn, Gram herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr Sb. 117.

HAM4343 Nørre Å, Sommersted sogn, Gram herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr Sb. 117. HAM4343 Nørre Å, Sommersted sogn, Gram herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr. 200209 Sb. 117. Indhold Resumé... 3 Undersøgelsens resultat... 3 Perspektivering... 4 Tidstavle med udgravningen indplaceret

Læs mere

SVM Blæsinge, Havrebjerg sogn, Løve herred, tidl. Holbæk amt. Sted nr Sb.nr. 42.

SVM Blæsinge, Havrebjerg sogn, Løve herred, tidl. Holbæk amt. Sted nr Sb.nr. 42. SVM2005 007 Blæsinge, Havrebjerg sogn, Løve herred, tidl. Holbæk amt. Sted nr. 03.02.08. Sb.nr. 42. Registrering af otte middelalderlige mønter og et remspænde fundet ved detektorafsøgning ved den nedlagte

Læs mere

PRIVATSAMLING FRA VILLINGERØD GIM REGISTRERINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard

PRIVATSAMLING FRA VILLINGERØD GIM REGISTRERINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard REGISTRERINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard REGISTRERINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard Registreringens forhistorie Museumsleder Søren Frandsen har kontakt til Karen Søfeldt, der er formand

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse Raklev Kirke, Ars Herred, Holbæk Amt, d. 29. september og 7. oktober 2009.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse Raklev Kirke, Ars Herred, Holbæk Amt, d. 29. september og 7. oktober 2009. Rapport fra arkæologisk undersøgelse Raklev Kirke, Ars Herred, Holbæk Amt, d. 29. september og 7. oktober 2009. J. 685/2009 Stednr. 03.01.03 Rapport ved museumsinspektør Hans Mikkelsen d. 4. marts 2010.

Læs mere

GIM 3967 Ankerbakken. sb Arkæologisk forundersøgelse v. Kjartan Langsted

GIM 3967 Ankerbakken. sb Arkæologisk forundersøgelse v. Kjartan Langsted GIM 3967 Ankerbakken sb. 010407-84 Arkæologisk forundersøgelse v. Kjartan Langsted Fig. 1. Kort over Helsingør, fundstedet er markeret med sort firkant. Fig. 2 Oversigtskort over fundstedet. Med sort er

Læs mere

UDGRAVNINGSBERETNING FOR AMK BRINGSTRUP STEDNR Slagelse d Niels Wickman

UDGRAVNINGSBERETNING FOR AMK BRINGSTRUP STEDNR Slagelse d Niels Wickman UDGRAVNINGSBERETNING FOR AMK1996010 - BRINGSTRUP STEDNR. 040203 Slagelse d. 13-10-1997 Niels Wickman FORHISTORIE: Museet blev d. 27-8-1997 kontaktet af skovfoged Thomas Møller fra Hedeselskabet, der oplyste,

Læs mere

Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE Enghøj 7, etape 3

Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE Enghøj 7, etape 3 Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 00084 Enghøj 7, etape 3 Af arkæolog Lotte Bach Christensen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk Matr. 10ah, Helsted

Læs mere

CLASSENSVEJ GIM 3772

CLASSENSVEJ GIM 3772 UDGRAVNINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard Anlægsområdet set fra NØ. Foroven tv: før udgravning, forneden: under udgravning, foroven th.: iagttagelser efter anlægsarbejdets start. Helsingør Sogn,

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport Kulturhistorisk rapport SOM 468 Bregnegårdshaven Svendborg sogn, Sunds herred, tidl. Svendborg amt sted.nr. 09.05.13. KUS jr.nr. 2012-7.24.02/SOM-0002, Svendborg matr.nr. 44i Forfatter: Søren Jensen Søgegrøft

Læs mere

CYKELSTI DØNNEVÆLDE- HELSINGE GIM FORUNDERSØGELSESRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard

CYKELSTI DØNNEVÆLDE- HELSINGE GIM FORUNDERSØGELSESRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard CYKELSTI DØNNEVÆLDE- HELSINGE FORUNDERSØGELSESRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard CYKELSTI DØNNEVÆLDE-HELSINGE FORUNDERSØGELSESRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard Undersøgelsens forhistorie Gribskov

Læs mere

NESA-KABELLÆGNING Blistrup Sogn, Holbo Herred, Frederiksborg Amt ( ) GIM j. nr. 3514

NESA-KABELLÆGNING Blistrup Sogn, Holbo Herred, Frederiksborg Amt ( ) GIM j. nr. 3514 NESA-KABELLÆGNING Blistrup Sogn, Holbo Herred, Frederiksborg Amt (01.01.02) GIM j. nr. 3514 OVERVÅGNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Jonas Grønnegaard Resumé Overvågningen af NESA-kabelnedgravningen gav

Læs mere

Bygherrerapport. KNV100 Ågård, Bjæverskov sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.01.01.

Bygherrerapport. KNV100 Ågård, Bjæverskov sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.01.01. Bygherrerapport KNV100 Ågård, Bjæverskov sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.01.01. Figur 1. Dronefoto af udgravningsfeltet med husene markeret med barberskum. Nede ved træerne bag elmasten

Læs mere

STENLANDSGÅRD Helsinge Sogn, Holbo Herred, Frederiksborg Amt ( ) GIM j. nr Lokalplan 80.00A

STENLANDSGÅRD Helsinge Sogn, Holbo Herred, Frederiksborg Amt ( ) GIM j. nr Lokalplan 80.00A Resumé Negativ prøveudgravning. STENLANDSGÅRD Helsinge Sogn, Holbo Herred, Frederiksborg Amt (01.01.06) GIM j. nr. 3486 Lokalplan 80.00A PRØVEUDGRAVNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Jonas Grønnegaard Undersøgelsens

Læs mere

SVM Alstedgård, Alsted sogn, Alsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 49.

SVM Alstedgård, Alsted sogn, Alsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 49. 061 Alstedgård, Alsted sogn, Alsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.01.01. Sb.nr. 49. Registreringsnotat SVM1 Indlevering af detektorfundne genstande fra Alstedgård, heriblandt en trefliget, planteornamenteret

Læs mere

Undersøgelse af enkeltfunden støbejernskanon ved Gilleleje

Undersøgelse af enkeltfunden støbejernskanon ved Gilleleje Undersøgelse af enkeltfunden støbejernskanon ved Gilleleje j.nr. 2531 Mikkel H. Thomsen VIR j.nr. NMU 2531 Gilleleje 401311a- Beretning for undersøgelse af enkeltfund af støbejernskanon Indholdsfortegnelse

Læs mere

PRIVATSAMLING FRA ANNISSE GIM REGISTRERINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard

PRIVATSAMLING FRA ANNISSE GIM REGISTRERINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard REGISTRERINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard REGISTRERINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard Registreringens forhistorie Arne Christensen, Bakkevej 6 i Annisse gav feb. 2012 Gribskov Arkiv besked

Læs mere

GILLELEJE KULTURHAVN GIM 3891

GILLELEJE KULTURHAVN GIM 3891 PRØVEUNDERSØGELSESBERETNING v. mus. insp. Tim Grønnegaard FORUNDERSØGELSESBERETNING v. mus. insp. Tim Grønnegaard Undersøgelsens forhistorie Kulturhavn Gilleleje, der er et datterselskab af Gilleleje Brugsforening,

Læs mere

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKC online. Langhus. Langhus fra sen yngre romersk/ældre germansk jernalder.

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKC online. Langhus. Langhus fra sen yngre romersk/ældre germansk jernalder. Bygherrerapport Viumvej I Udgravning af bopladsspor fra yngre stenalder, yngre bronzealder og ældre/yngre jernalder ved Viumvej I Sagsinfo SMS 1022A Viumvej I Stednr. 13.02.05 69 Hjerk sogn Harre herred

Læs mere

Oversigtskort. Luftfoto med søgegrøfterne omkring Dybdal. Kilde: Muse um, Arkæologi. Kort over Hostrup Strandpark. Kilde: Arkæologisk Afdeling

Oversigtskort. Luftfoto med søgegrøfterne omkring Dybdal. Kilde: Muse um, Arkæologi. Kort over Hostrup Strandpark. Kilde: Arkæologisk Afdeling Bygherrerapport Undersøgelse af diverse gruber og stolpehuller i forbindelse med separatkloakering i området omkring Hostrup Strandpark og Lem. Sagsinfo SMS 1231 Hostrup Strandpark Stednr. 13.10.04-121

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse ved Højer Kirke, Tønder Herred, Tønder Amt, d september 2009.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse ved Højer Kirke, Tønder Herred, Tønder Amt, d september 2009. Rapport fra arkæologisk undersøgelse ved Højer Kirke, Tønder Herred, Tønder Amt, d. 17.-18. september 2009. J. 1065/2009 Stednr. 21.02.04 Rapport ved museumsinspektør Hans Mikkelsen d. 24. februar 2010.

Læs mere