Sikkerhed på Rådhusene. - med vejledning i tilfælde af chikane, vold, trusler om vold mv.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhed på Rådhusene. - med vejledning i tilfælde af chikane, vold, trusler om vold mv."

Transkript

1 Skive Kommune Torvegade Skive Sikkerhed på Rådhusene - med vejledning i tilfælde af chikane, vold, trusler om vold mv. Gældende for ansatte ved Skive Kommunes rådhuse* *inkl. Jobcenter og Myndighedsafdelingen på Resenvej Vejledningen er godkendt i Rådhus-MED den 20. september 2017 Senest redigeret af arbejdsmiljøgrupperne på rådhusene januar 2019

2 Indhold INDHOLD SIKKERHED PÅ RÅDHUSENE Oversigt over alarmer Procedurer ved brand, bombetrusler, tyveri og overfald FOREBYGGELSE AF VOLD Fysiske rammer Elektronisk tv-overvågning Overfaldsalarm Vagtordning med rådhusbetjentene Generelt om en samtale Lette risikosamtaler Risikosamtaler Højrisikosamtaler Forebyggelse af arbejdsrelateret vold udenfor arbejdstiden Borgere, der er forment adgang til de kommunale kontorer I TILFÆLDE AF VOLD Fysisk vold Sektionen/afdelingen kan lukkes midlertidigt Vold i form af trusler, chikane, krænkelser mv Arbejdsrelateret vold udenfor arbejdstiden EFTER EN VOLDSEPISODE Psykisk førstehjælp Pasning af telefon og aflysning af eventuelle aftaler Professionel akut krisehjælp Debriefing Arbejdsskadeanmeldelse Anmeldelse til politiet Hvis borgeren skal have fremmødeforbud til de kommunale kontorer Hvis borgeren skal have begrænset adgang til de kommunale kontorer eller til kommunikation med kommunen Vær opmærksom på kollegaer, der har været udsat for en voldsepisode KONTAKT TIL POLITIET I FORBINDELSE MED VOLD OG VOLDSTRUSLER EVALUERING AF DENNE VEJLEDNING...16 BILAG: HANDLEINSTRUKS VED AKUTTE TRUSLER OVER TELEFONEN OG MISTÆNKELIGE FUND

3 1. Sikkerhed på rådhusene For at alle medarbejderne på Rådhusene i det daglige kan føle sig trygge, er det vigtigt, at vi hver især opfanger og reagerer på de signaler fra vore kollegaer, der fortæller os, at et eller andet ikke er, som det bør være. Ind imellem opstår der imidlertid situationer, hvor en større gruppe skal advares, eller hvor der skal handles hurtigt. Derfor er der opsat forskellige former for alarmer på rådhusene. For at vi kan få det fulde udbytte af alarmerne, skal vi alle vide, hvordan alarmerne lyder, og hvordan vi skal reagere, når de bliver aktiveret. 1.1 Oversigt over alarmer Når alarmer afprøves, vil samtlige ansatte blive adviseret via Intranettet, hvor det vil fremgå af en NYHED for rådhusene. Nyhederne oprettes af Byrådssekretariatet efter besked fra leder, såfremt der er tale om en lokalafprøvning. Brand- og evakueringsalarm (pulserende lyd, der fortsætter indtil manuel afstilling). Afprøves hver måned af Rådhusservice udenfor normal arbejdstid samt årligt i forbindelse med øvelse. Arbejdsmiljøgruppen kan henvende sig til Byrådssekretariatet, der kan være behjælpelig med en lokal afprøvning. Tyverialarm (fast hyletone) Afprøves årligt, men udelukkende af servicefirmaet og uden for normal arbejdstid. Overfaldsalarm sagsbehandlere (høj pulserende hyletone, lyder i ca. 20 sekunder) Afprøves afdelingsvis efter den generelle og den i afdelingen fastsatte procedure. På billedet ses signalgiveren til overfaldsalarmen (til venstre). Hvis en overfaldsalarm aktiveres, blinker signalgiveren på den etage, hvor alarmen er udløst, og der lyder en høj pulserende hyletone. 3

4 1.2 Procedurer ved brand, bombetrusler, tyveri og overfald Brand EVAKUERINGSINSTRUKS Luk dit vindue Forlad dit kontor Luk døren efter dig Hvis gangen er røgfyldt, skal du blive på dit kontor Benyt enten hovedtrappe eller brandtrapper Benyt ikke elevator Få mennesker på din vej med Saml jer afdelingsvis på de steder, som den enkelte afdeling har fået anvist (se skilte i hhv. Torvegade 10 og Diamanten) Gangbesværede og kørestolsbrugere skal søge mod den brandtrappe, der er længst væk fra brandstedet. Arbejdsmiljørepræsentant eller kollegaer skal give besked til brandfolkene om, ved hvilken brandtrappe den gangbesværede eller kørestolsbrugeren befinder sig. De ansatte, der har besøg eller møde med borgere har ansvaret for, at disse bliver ledt ud af bygningerne på samme måde som ansatte. Afblæsning af alarm Sker ved information fra beredskabets indsatsleder, arbejdsmiljøleder eller arbejdsmiljøansvarlig. Flugtveje Der er ved samtlige trapper opsat en plantegning, hvor der er indtegnet flugtvej. Fejlalarmer - blindalarmer Ved fejlalarmer vil der så hurtigt som muligt blive udsendt elektronisk post, hvori det meddeles, at der er tale om en blindalarm samt hvilken alarm, der ved en fejl har været aktiveret. Afprøvning Hvis der skal ske afprøvning ud over det, der er beskrevet ovenfor, vil personalet blive adviseret gennem NYHEDER på Intranettet klokkeslæt for afprøvning skal angives. Diverse Kommunen har erstatningspligt i forhold til ødelagt tøj i forbindelse med evt. brandbekæmpelsesforsøg. Bombetrusler Se bilag s. 17: Handleinstruks ved akutte trusler over telefonen og mistænkelige fund 4

5 Da bygningen skal evakueres, skal man manuelt aktivere brand- og evakueringsalarmen ved at trykke på en brandmelder en lille rød boks, der hænger på vægge i alle afdelinger. Procedure for evakuering følges. Tyveri Tyverialarmen aktiveres for natten, og er aktiveret lørdage samt søn- og helligdage på rådhusene. Hvis du har behov for at komme på rådhusene i den periode, alarmen er tilkoblet, skal du henvende dig til rådhusbetjentene. Her vil du kunne få oplysning om, hvordan du frakobler alarmen. OBS: Alarmen tilkobles automatisk kl Du har 5 minutter til at koble den fra, inden alarmen går videre til kontrolcentral. Overfald Overfaldsalarmen afprøves på foranledning af afdelingens leder. Overfaldsalarmen er en høj pulserende alarm. Den lyder på gangen og skal aflæses på display, der er opstillet/ophængt i de enkelte afdelinger oftest kopirum. På displayet står nummeret på det kontor, hvor alarmen er aktiveret. 2 Forebyggelse af vold Overordnet er samtlige ansatte ved Skive Kommunes rådhuse forpligtet til at hente og bringe eksterne aftaler/borgere fra/til Borgerservice og Ydelse. For at sikre, at medarbejdere ikke udsættes for ubehageligheder, skal døre til samtlige afdelinger være låst hvor intet andet er aftalt, så kun relevant personale har adgang. Det er yderst vigtigt, at du altid overholder ledsagerreglen. Det er desuden betryggende for både ansatte og borgere umiddelbart at kunne se, om du er ansat, og det anbefales derfor, at du bærer navneskilt. Af sikkerhedsmæssige årsager må du kun lukke dig selv ind af personaleindgangene. Er der håndværkere eller borgere, der beder om at komme med ind, skal de afvises og de skal selv kontakte den person, som de har en aftale med. 2.1 Fysiske rammer Du skal som ansat være opmærksom på at indrette dit kontor på den mest hensigtsmæssige måde i forhold til: 5

6 Gode fysiske rammer for en samtales forløb i en rar og venlig atmosfære. Din egen fysiske placering i forhold til i tilfælde af trusler om vold at kunne forlade rummet hurtigt. Det gælder også, hvis en samtale skal foregå udenfor eget kontor, f.eks. i en borgers hjem. I sådanne tilfælde skal du medbringe en mobiltelefon. Undgå synlige personlige effekter (f.eks. fotografier) på dit kontor og undlad at have ting stående, der kan kastes med. Politiets telefonnummer skal påklistres din telefon eller pc. Hvis arbejdet er særlig risikofyldt, kan du overveje ikke at stå i telefonbogen, at have hemmelig adresse eller hemmeligt telefonnummer. 2.2 Elektronisk tv-overvågning Der er etableret TV-overvågning i overensstemmelse med kommunens overordnede retningslinjer for TV-overvågning: i Borgerservice og Ydelse, Torvegade ved alle ind- og udgange på rådhuset Torvegade + Diamanten ved indgangen i Visitation og Hjælpemidler, Resenvej ved garageanlægget på Bomi, Viborgvej 2.3 Overfaldsalarm Hvis der er installeret en overfaldsalarm under dit skrivebord, skal du sikre dig, at du ved, hvor alarmen er installeret og hvordan den betjenes. I forbindelse med omrokering og ansættelser er det vigtigt at repetere procedure for anvendelse af alarm. Før afprøvning af alarm sker, er det yderst vigtigt, at din afdeling adviserer om dette på Intranettet i god tid. Om alarmens anvendelse i tilfælde af vold se afsnit Vagtordning med rådhusbetjentene Der er etableret en vagtordning med rådhusbetjentene for Torvegade 10, så de kan tilkaldes, når en borger bliver højrøstet eller ophidset. Udgangspunktet er, at rådhusbetjentene stiller sig så tæt på situationen, at medarbejderen kan se vedkommende. Dette skaber tryghed for medarbejderen, og medarbejderen kan nemt og hurtigt bede rådhusbetjenten tage over, hvis det ønskes og evt. bede borgeren om at gå. Det kan evt. aftales på forhånd, at medarbejderen giver et bestemt tegn, hvis vedkommende ønsker, at rådhusbetjenten skal tage over. Hvis en medarbejder på forhånd ved, at det er 6

7 en risikofyldt samtale, vil det være en fordel at forhåndsorientere rådhusbetjentene, så der kan tages de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. Rådhusbetjentene vil desuden reagere ved aktivering af overfaldsalarmer. De har trådløse displays, så de hurtigt kan se, hvor alarmen lyder. Arbejdstid og vagtplaner er tilrettelagt, så én af rådhusbetjentene er til stede i Borgerservices åbningstid. Rådhusbetjente kan tilkaldes på: lokalnr eller Generelt om en samtale Du skal tilstræbe at konflikter, der kan resultere i vold, så vidt muligt undgås. Dette kan du gøre ved at forsøge på forhånd at identificere aggressiv adfærd og forsøge at forebygge/neutralisere adfærden. Det anbefales at benytte et sprog, der rummer anerkendelse og respekt. Samtidig er det vigtigt, at du gør borgeren opmærksom på, hvordan adfærden påvirker dig i stedet for at anvende et sprog, der kan virke kritisk og nedgørende overfor borgeren. Afdelingslederne er ansvarlige for, at der efter behov arrangeres kurser i konflikthåndtering i samarbejde med HR. 2.6 Lette risikosamtaler Hvis du er usikker på, hvordan udfaldet af en samtale vil blive, skal du gøre din gruppe/afdeling opmærksom på det og lade din dør til kontoret stå lidt åben. Det skal på forhånd aftales, hvilke kollegaer, der skal være specielt opmærksomme. Ved lette risikosamtaler udenfor de kommunale kontorer, fx i en borgers hjem, skal du overveje, om en kollega også skal deltage. 2.7 Risikosamtaler I tilfælde, hvor du på forhånd mener, at der er risiko for aggressiv adfærd, skal situationen drøftes med lederen. I dennes fravær, skal situationen drøftes med en kollega. Hvis det vurderes, at en risiko er til stede, skal følgende plan følges: Samtalen skal altid foregå i mødelokale 0-34 eller 0-33 i Borgerservice. (Lokale 0-34 bookes via Borgerservice lokale 0-33 via Arbejdsmarkedsafdelingen) 7

8 Lederen eller en kollega (den bedst egnede i den givne situation) skal deltage i din samtale. Der foretages som udgangspunkt ikke hjemmebesøg. Hvis hjemmebesøg er påkrævet, eksempelvis hvis barn/børn er truet, skal der altid deltage 2 ansatte og politiet skal hvis det vurderes nødvendigt anmodes om assistance. 2.8 Højrisikosamtaler Samtalerne skal som udgangspunkt altid finde sted i mødelokale 0-34 eller 0-33 og ikke ved hjemmebesøg, jfr. dog sidste punkt nedenfor. Udover 2 ansatte ved samtalen, skal der etableres usynlig støtte/vagt i nærheden af kontoret. Støtten/vagten skal gives klar besked om sin rolle i tilfælde af vold. Samtalerne kan foregå hos politiet med 2 ansatte og borgeren skal på forhånd i et brev orienteres om årsagen mm. se krav til indhold af brevet i afsnit 4.9. Hjemmebesøg kan være påkrævet, eksempelvis hvis børn er truet. I sådanne tilfælde skal der deltage 2 ansatte og politiet kan efter konkret vurdering anmodes om assistance. 2.9 Forebyggelse af arbejdsrelateret vold udenfor arbejdstiden Hvis du har særlig risiko for arbejdsrelateret vold udenfor arbejdstiden bør du overveje at have hemmelig adresse og telefonnummer. Hvis du bliver udsat for en truende/agressiv adfærd fra en borger udenfor arbejdstiden skal du forsøge at forebygge/neutralisere adfærden med tilsvarende konflikthåndteringsmetoder, som du ville have anvendt, hvis episoden var sket i arbejdstiden, jf. afsnit 2.5. Nedenfor er konkrete forslag til, hvad du kan gøre i forskellige situationer. Generelt Undgå konfrontation, hils evt. kort og flyt dig væk fra borgeren Gå ind i en butik eller andre steder, hvor der er flere mennesker Snak i din mobiltelefon Hvis borgeren kontakter dig om en problemstilling Tal venligt Sig, at du har fri nu, og bed borgeren kontakte dig i morgen/på mandag el.lign. Sig, at du har travlt og skal videre - gå fra stedet Hvis borgeren er truende Flyt dig væk, hen mod andre mennesker og ring efter hjælp 8

9 2.10 Borgere, der er forment adgang til de kommunale kontorer En borger, der er forment adgang til de kommunale kontorer, kan møde op til trods herfor. Møder vedkommende op, skal du venligt, men bestemt bede ham/hende om at forlade bygningen. Hvis borgeren nægter at forlade stedet: På rådhusene kontakter du rådhusbetjentene. Hvis rådhusbetjentene heller ikke kan få borgeren til at forlade stedet kontaktes politiet, borgeren orienteres evt. om det først. På Jobcenteret og i Myndighedsafdelingen kontakter du politiet, borgeren orienteres evt. om det først. 3 I tilfælde af vold Hvis det vurderes hensigtsmæssigt kan afdelingerne udarbejde yderligere interne procedurer, baseret på nedenstående grundlag. 3.1 Fysisk vold Hvis du er alene i et lukket rum sammen med den/de, der udøver vold: Du trykker øjeblikkelig på en eventuel overfaldsalarm. Hvis der ingen overfaldsalarm er, skal du forsøge at undslippe. Du råber om hjælp, hvis det ikke skaber yderligere fare. Din nærmeste leder eller kollega kontaktes hurtigst muligt. Politiet kontaktes Eventuelle kollegaer tager over, når du er undsluppet den vanskelige situation. Hvis der er flere ansatte til stede: Du trykker øjeblikkelig på en overfaldsalarm, såfremt der er en sådan. Du råber om hjælp, hvis det ikke skaber yderligere fare. En af de øvrige tilstedeværende kollegaer skal ringe til politiet. Alle har et ansvar for at komme en kollega til undsætning Når der lyder en overfaldsalarm, eller når der konstateres uhensigtsmæssig adfærd, har alle et ansvar for at tage affære. Alle er ansvarlige for øjeblikkeligt at finde frem til, hvor der er problemer. 9

10 3.2 Sektionen/afdelingen kan lukkes midlertidigt Hvis leder af afdelingen/sektionen vurderer, at det er nødvendigt at afdelingen lukkes midlertidigt skal afdelingen orientere Borgerservice og Ydelse samt omstillingen. Hvis episoden sker i Borgerservice og Ydelse, og det er nødvendigt med en midlertidig lukning af hele rådhuset i Torvegade, låses hovedindgangen og der skal skilt på døren, så besøgene bliver informeret. Borgerservice og Ydelse orienterer medarbejderne på rådhuset om lukningen via Intranettet. 3.3 Vold i form af trusler, chikane, krænkelser mv. Vold er mere end fysisk vold, som fx trusler, chikane og anden krænkende adfærd. Trusler, chikane og anden krænkende adfærd kan forekomme på flere måder fx i det personlige møde, i telefonen eller digitalt på sms, , hjemmesider eller sociale medier. Håndtering af trusler/chikane fremsat under telefonsamtale: o Du skal forsøge at neutralisere samtalen. o Ellers lægges røret på. o Ved akut trussel om fx voldeligt/bevæbnet fremmøde eller bombetrussel mod kommunens kontorer følges Handleinstruks ved akutte trusler i bilaget s. 17. Håndtering af trusler/chikane fremsat ved personligt møde: Du skal forsøge at neutralisere samtalen med udgangspunkt i et sprog, der rummer anerkendelse og respekt. Derved kan du give udtryk for at forstå borgerens aggression og samtidig udtrykke din egen ubehagelighed ved situationen. Herefter kan du undskylde dig med, at det skal jeg lige tale med min leder om og forlade rummet. Herefter skal du sammen med din leder (i dennes fravær med en kollega) vurdere, om borgeren skal anmodes om frivilligt at forlade kontoret/afdelingen. Hvis borgeren ikke frivilligt forlader kontoret/afdelingen, kontaktes politiet for at hente borgeren - hvis det er på rådhuset kontaktes rådhusbetjentene dog først. Afhængig af situationen kan kontakten til politiet ske mere eller mindre synligt. Som hovedregel skal borgeren informeres om, at politiet kontaktes. Håndtering af trusler/chikane fremsat på hjemmesider eller sociale medier: Du skal tage en udskrift af websiden som bevis, inden ytringen evt. fjernes fra nettet. 10

11 Du skal informere din leder og I afklarer sammen, hvordan der skal reageres på de fremsatte ytringer Lederen bistår dig med evt. at rette henvendelse til ophavsmanden for at få vedkommende til at fjerne ytringerne fra nettet. Almindelige konflikthåndteringsværktøjer kan ofte bidrage til en større forståelse af situationens alvor hos ophavsmanden, og af hvordan sagen påvirker dig som medarbejder. Lederen kan alternativt rette henvendelse til hjemmesidens ejer for at få ytringen fjernet fra siden. Uanset hvordan en trussel fremsættes, kan den, efter en konkret vurdering af, hvor alvorlig truslen er, anmeldes til politiet, jf. afsnit Arbejdsrelateret vold udenfor arbejdstiden Bliver du i din fritid opsøgt af en borger og truet eller udsat for vold pga. dine arbejdsmæssige relationer til vedkommende, bør du altid informere din nærmeste leder om hændelsen. Lederen skal sørge for at voldsepisoden bliver anmeldt som arbejdsskade, jf. afsnit 4.5. Du er som skadelidt selv ansvarlig for en eventuel anmeldelse til politiet, men din leder skal tilbyde bistand til at politianmelde hændelsen, hvis du ønsker det. 4 Efter en voldsepisode Det er vigtigt, at afdelingerne følger op på alle voldsepisoder efter nedenstående retningslinjer. 4.1 Psykisk førstehjælp Leder eller kollegaer til den, der har lidt overlast, skal sørge for at vedkommende placeres et sted med fred og ro. Lederen (eller i lederens fravær en kollega, som den, der har lidt overlast, selv vælger) taler med den/de berørte sammen eller hver for sig, herunder bør lederen eventuelt afhængig af medarbejderens tilstand - opfordre vedkommende til at få professionel krisehjælp (se afsnit 4.3.). 11

12 4.2 Pasning af telefon og aflysning af eventuelle aftaler Hvis du har været ude for en ubehagelig situation og behøver tid til at komme dig, skal din telefon så vidt muligt passes af dine kollegaer. De borgere, der ikke kan ekspederes af dine kollegaer, tildeles en ny tid, hvis de ønsker det, og hvis det er muligt. Dine kollegaer aflyser dine aftaler for resten af dagen, idet den aktuelle hændelse gives som begrundelse. 4.3 Professionel akut krisehjælp Leder (i lederens fravær en kollega, der ikke er berørt af situationen) kontakter en psykolog og aftaler konsultation samme dag eller dagen efter, afhængig af indholdet af sundhedsordningen. Den akutte psykologbistand er en del af sundhedsordningen, der administreres af HR. Institut for Relationspsykologi kontaktes på tlf Hvis der er tale om alvorlige tilfælde, skal alle i afdelingen modtage krisehjælp hurtigst muligt. 4.4 Debriefing Efter en volds-, trussel- eller anden voldsom episode skal lederen altid vurdere, om der er behov for debriefing sammen med de øvrige medarbejdere, der har overværet episoden herunder den/de rådhusbetjente, som evt. har været til stede. Dette kan ske både af hensyn til de pågældende medarbejdere, men også af hensyn til den medarbejder, som det er gået ud over, idet det for vedkommende også er vigtigt at høre, hvordan kollegaer har oplevet situationen. Ved episoder med decideret vold skal der altid ske debriefing. Der kan også være behov for debriefing af resten af medarbejderens team eller hele afdelingen, men lederen skal som minimum via mail informere alle medarbejdere om situationen, og hvordan der er taget hånd om den/de pågældende medarbejdere. Debriefing med deltagelse af psykolog eller psykoterapeut er en del af sundhedsordningen, der administreres af HR. Institut for Relationspsykologi kontaktes på tlf af leder. 12

13 4.5 Arbejdsskadeanmeldelse Lederen skal sørge for, at enhver voldsepisode hurtigst muligt elektronisk bliver anmeldt som en arbejdsskade i EASY. Det er vanskeligt både for den forulempede og psykologen at vurdere, om en hændelse kan give mén, og derfor bør man altid anmelde skaden. Arbejdsrelaterede voldsepisoder, som sker udenfor arbejdstiden, skal også anmeldes som en arbejdsskade, såfremt lederen får kendskab til episoden. Afdelingens arbejdsmiljøgruppe skal desuden foretage en undersøgelse af arbejdsskaden, herunder vurdere årsager og evt. handlingsplan for forebyggelse af lignende hændelser. 4.6 Anmeldelse til politiet Lederen af afdelingen/sektionen vurderer, om der skal politianmeldes 1, efter samtale med den berørte medarbejder. Det er lederen, som politianmelder. Anmeldelse til politiet skal ske inden 72 timer. Når lederen har anmeldt, vil politiet efterfølgende kontakte den forurettede for at foretage besigtigelse og afhøring til sagen. Ender sagen i retten, er det kun den forurettede selv og evt. vidner, som skal forklare sig i retten. Dette kan ikke ske på vegne af en leder eller anden person. Lederen kan evt. deltage i retsmødet for at støtte medarbejderen. 4.7 Hvis borgeren skal have fremmødeforbud til de kommunale kontorer Fagchef/direktør afgør - efter indstilling fra lederen af afdelingen/sektionen - om en borger skal have fremmødeforbud til de kommunale kontorer. Et fremmødeforbud gælder personlig henvendelse ved fysisk fremmøde og kan kun gælde i en begrænset periode, fx 1-12 måneder. Det er en betingelse, at et fremmødeforbud har et sagligt formål er af mindst mulig indgribende karakter Borgernes handling og grunden til fremmødeforbuddet journalføres i KMD Sag gerne detaljeret (jf. almindelig notatpligt). Dette er vigtigt for at dokumentere baggrunden for kommunens handling. Lederen har ansvar for, at dokumentationen er i orden. Der skal udarbejdes brev til borgeren, brevet kan evt. også sendes til politiet. Af brevet skal det klart fremgå: 1 Jf. de alm. forvaltningsretlige principper kan politianmeldelse foretages af kommunen, hvis det i det konkrete tilfælde vurderes at være sagligt og relevant 13

14 Hvad har borgeren gjort: Den[dato] gjorde du/sagde du det og det eller du smed med ting du truede Gerne detaljeret. Hvad er konsekvensen ( du er forment adgang på afdeling, adresse gælder det Rådhuset, Jobcenter, BOMI?). Du er forment adgang fra [dato] til [dato] hvor afgørelsen vil blive genovervejet. Hvordan borgeren så kommer i kontakt med kommunen. Idet forvaltningens beslutning ligger inden for rammerne af faktisk forvaltningsvirksomhed er der ikke klageadgang til administrative klageorganer. Derfor skal følgende fremgå: Hvis du mener, at forvaltningen har truffet en ulovlig afgørelse, kan du henvende dig til tilsynet via Tilsynet er ikke et klageorgan og beslutter selv, om de vil behandle en henvendelse. Herudover skal det fremgå at pågældende har 8 dage til at udtale sig og at kommunen, når en evt. udtalelse er modtaget, vil tage disse med i en samlet vurdering. Der er jf. Forvaltningslovens 32 b to muligheder vedrørende underskrift af brevet: Enten underskrives brevet af fagchef eller direktør Er det ikke muligt at få en underskrift fra ovenstående, kan brevet sendes uden. Det skal dog tydeligt fremgå af brevet, hvem der er afsender. Lederen af afdelingen/sektionen har ansvar for at informere om fremmødeforbuddet og begrundelsen herfor til: Alle medarbejdere i afdelingen/sektionen Borgerservice og Ydelse Borgerservice og Ydelse informerer andre relevante afdelinger. Udløb af fremmødeforbuddet Lederen, som har indstillet til fremmødeforbuddet, har ansvar for at holde øje med, hvornår et forbud udløber (f.eks. advis eller kalendernote). Såfremt der ikke er sket yderligere i sagen ophæves forbuddet, og lederen skal informere borgeren skriftligt om det. Hvis borgerens fremmødeforbud skal forlænges pga. yderligere episoder, starter proceduren forfra: nyt brev fremsendes og episoden journalføres. 4.8 Hvis borgeren skal have begrænset adgang til de kommunale kontorer eller til kommunikation med kommunen En borgers adgang til at rette personlig henvendelse kan begrænses til kun at ske efter aftale til en bestemt medarbejder 14

15 med tilstedeværelse af vagter En borgers adgang til at kommunikere med kommunen kan eksempelvis begrænses til at kommunikation kun kan ske på skrift at skriftlig kommunikation skal ske via digital post og ikke på mail at telefoniske henvendelser kun kan ske til en bestemt medarbejder Borgere som får begrænset adgang til fremmøde eller kommunikation med kommunen, skal informeres skriftligt om det proceduren i afsnit 4.7 skal følges. 4.9 Vær opmærksom på kollegaer, der har været udsat for en voldsepisode Både ledere og kollegaer skal være opmærksomme på en kollega, der har været udsat for en voldsepisode, uanset om der er ydet krisehjælp eller ej. En kollega, som har været udsat for en voldsepisode, kan udvise ændret adfærd uden at han/hun selv er bevidst om det. Vedkommende kan også selv opdage følgevirkninger og bør i givet fald tale med nogen om det/gøre sine omgivelser opmærksom på det. Ændret adfærd kan indtræffe lang tid efter hændelsen. Eksempler på ændret adfærd kan bl.a. være manglende koncentration, angst, opfarenhed, isolation og dårlig søvn, og hvis dette sker bør vedkommende tilbydes psykologsamtaler. 5 Kontakt til politiet i forbindelse med vold og voldstrusler 0112: Dette nummer benyttes hvis det vurderes, at der foreligger en reel akut trussel mod én eller flere medarbejderes liv og lemmer. 112-alarmoperatøren vil som regel bede om at få oplyst: Hvad er der sket? Hvor er det sket? Hvornår er det sket? Hvilket nummer ringer du fra? - Dog kan 112 ofte se dit nummer, og så falder spørgsmålet bort. Hvor skal hjælpen sendes hen - helst en præcis adresse? Hvor mange tilskadekomne er der? Alarmcentralerne videresender din anmeldelse til rette myndighed. Er der akut behov for politi, bliver opkaldet videresendt til politiets vagtcentraler., 0114: Dette nummer benyttes, hvis en borger har fremsat trusler mod én eller flere medarbejderes liv og lemmer. Dette nummer kan 15

16 ligeledes benyttes, hvis det vurderes, at en borger er gået over stregen ift. almindelig god opførsel. Når der ringes 0114 vil du via indtastning af postnummer blive ledt videre til nærmeste politistation. Det betyder følgende: Ved en reel, akut trussel: Der tages kontakt til politiet ved brug af 0112 Hvem: Den nærmeste. Det vil sige, at den der har mulighed for opkald foretager dette - Vi har alle et ansvar for at tage vare på hinanden. Ved fremsatte trusler: Der tages kontakt til politiet ved brug af 0114 Hvem: Nærmeste leder foretager hurtigst muligt opkald efter orientering fra medarbejder/kollegaer. Ved opførsel, der går over stregen ift. almindelig god opførsel: Der tages - efter en konkret vurdering af episoden - kontakt til politiet ved brug af 0114 Hvem: Vurdering foretages i samarbejde mellem ansat/ansatte og nærmeste leder. Nærmeste leder foretager herefter opkald til politiet. 6 Evaluering af denne vejledning Afsnittene om vold og voldsforebyggelse er udarbejdet i overensstemmelse med Skive Kommunes Voldspolitik. Evaluering og eventuel justering af vejledningen skal foretages én gang årligt af en bredt sammensat arbejdsgruppe. Byrådssekretariatet er som tovholder ansvarlig herfor. Følgende afdelinger bør deltage i evalueringerne: KUFA Skole- og dagtilbudsafdeling, KUFA Familie, SAS Borgerservice og Ydelse, SAS - Ungdommens Uddannelsesvejledning, SAS Job og Kompetence, SAS Sygedagpenge, SAS Jobstart, SAS Jobcenter Unge/Voksne, SAS - Social 16

17 BILAG: Handleinstruks ved akutte trusler over telefonen og mistænkelige fund Trussel over telefonen Truslen bedømmes som falsk: Der er f.eks. tale om et barn eller en stærkt spirituspåvirket person. Gør så vidt muligt ved fagter kollegaer opmærksom på, at der er et problem. 1. Alarmér den daglige ansvarlige leder Få fat i leder enten selv eller en kollega. Leder vurderer situationen og det videre forløb Lederen orienterer andre afdelinger hurtigst muligt. Alle medarbejdere i afdelingen orienteres med det samme enten af leder eller af udpeget kollega. MEN der kan ikke gøres for lidt bedre med dobbelt information end ingen. Alle har ansvar for at tage vare på hinanden. 2. Alarmér politiet - ring Den der har modtaget opkaldet ringer til politiet og orienterer samt anmelder situationen. 3. Rådhusbetjente hidkaldes ring 5540 eller 6646 Få fat i rådhusbetjentene - enten selv eller via en kollega. 4. Leder orienterer alle i afdelingen med mail hurtigst muligt. Trussel over telefonen Truslen bedømmes som reel: Truslen virker reel - gør så vidt muligt ved fagter kollegaer opmærksom på, at der er et problem. Ved trusler i omstillingen, trykker personalet på optageknappen så samtalen optages. 1. Alarmér politiet - ring Den der har mulighed for at ringe gør dette med det samme og orienterer om og anmelder situationen. 2. Rådhusbetjentene hidkaldes ring 5540 eller 6646 Få fat i rådhusbetjentene - enten selv eller via en kollega. 3. Alarmér den daglige ansvarlige leder. Få fat i leder enten selv eller en kollega. Lederen orienterer andre afdelinger med det samme. Alle medarbejdere i afdelingen orienteres med det samme enten af leder eller af udpeget kollega. MEN der kan ikke gøres for lidt bedre med dobbelt information end ingen. Alle har ansvar for at tage vare på hinanden. 4. Lukning af døre + evakuering vurderes af leder evt. i samarbejde med politiet. 5. Leder orienterer alle i afdelingen med mail hurtigst muligt. Mistænkeligt fund 1. Rør absolut intet!! 2. Rådhusbetjente hidkaldes ring 5540 eller 6646 Få fat i rådhusbetjentene enten selv eller via en kollega. Rådhusbetjentene vurderer fundet og tager stilling til om politiet skal tilkaldes Hvis trussel reel: 3. Alarmér politiet - rådhusbetjente ringer og orienterer om og anmelder situationen. 4. Alarmér den daglige ansvarlige leder - få fat i leder enten selv eller få en kollega til det. 5. Den daglige ansvarlige leder iværksætter evakuering som beskrevet i evakueringsinstruks. Brandtryk kan aktiveres manuelt. 17

18 18

Sikkerhedspolitik for medarbejdere ved Jobcenter Langeland

Sikkerhedspolitik for medarbejdere ved Jobcenter Langeland Sikkerhedspolitik for medarbejdere ved Jobcenter skal være med til at skabe åbenhed og synlighed omkring arbejdet med at forebygge vold og trusler på vores arbejdsplads. Vold, chikane og trusler mod medarbejdere

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

Trusler og vold Handleplan på Sankt Nikolaj Skole.

Trusler og vold Handleplan på Sankt Nikolaj Skole. Trusler og vold Handleplan på Sankt Nikolaj Skole. Vold og trusler rammer ikke blot den enkelte ansatte på skolen, men påvirker det psykiske arbejdsmiljø på hele arbejdspladsen. Derfor er forebyggelse

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

Korskildeskolens voldspolitik

Korskildeskolens voldspolitik Korskildeskolens voldspolitik 1 Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi ikke under nogen omstændigheder accepterer vold, trusler om vold, chikane eller krænkelser overfor

Læs mere

Voldspolitik. Ingen medarbejdere skal acceptere vold eller trusler når de er ansat i Varde Kommune.

Voldspolitik. Ingen medarbejdere skal acceptere vold eller trusler når de er ansat i Varde Kommune. Voldspolitik Ingen medarbejdere skal acceptere vold eller trusler når de er ansat i Varde Kommune. Godkendt af Hoved MED-udvalget den 5. december 2016. Vision Varde Kommune er en arbejdsplads, hvor medarbejderne

Læs mere

Retningslinjer vold, trusler og andre psykiske påvirkninger

Retningslinjer vold, trusler og andre psykiske påvirkninger Retningslinjer vold, trusler og andre psykiske påvirkninger Enhver form for trusler og vold af fysisk og psykisk karakter kan ikke tolereres i sundhedsplejen. Som medarbejder i sundhedsplejen varetager

Læs mere

Voldspolitik for Agerskov Børnehus.

Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Vold er for os. Fysisk overlast i form af overgreb, slag, spark, bid, spytning Psykisk overlast: Verbale og nonverbale trusler, herunder mobning, chikane eller nedsættende

Læs mere

Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune

Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune Voldspolitik Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune Indledning Lemvig Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads med tilfredse medarbejdere, der trives, høj effektivitet, lav personaleomsætning og

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 2. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

Retningslinier. ved vold, trusler om vold samt mobning

Retningslinier. ved vold, trusler om vold samt mobning Retningslinier ved vold, trusler om vold samt mobning Vold og mobning - To sider af samme sag Indledning Hvis en medarbejder oplever vold eller mobning på arbejdspladsen, kan det påvirke den pågældende

Læs mere

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag for politikken side 3 2. Målsætninger side 4 3. Registrering side 4 4. Definitioner side 5 5. Handlingsplan side 6 5.1. Umiddelbart efter

Læs mere

Voldspolitik. Kobberbakkeskolen

Voldspolitik. Kobberbakkeskolen Kobberbakkeskolen Telefon 5588 8200 kobberbakkeskolen@naestved.dk www.kobberbakkeskolen.dk Voldspolitik Kobberbakkeskolen Kobberbakkeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme

Læs mere

At bidrage til at situationer/konflikter ikke udvikler sig til uønsket fysisk kontakt og truende

At bidrage til at situationer/konflikter ikke udvikler sig til uønsket fysisk kontakt og truende Retningslinjer for forebyggelse af vold og trusler MED-udvalget 11.03.16 Indhold Formål... 1 Definition... 1 Forebyggelse af vold og trusler... 2 Anmeldelse til politiet... 3 Vold eller trusler om vold

Læs mere

KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER

KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER Tilværelsen byder på mange forskellige oplevelser både gode og dårlige og alle mennesker oplever tidspunkter i livet, der er forbundet med vanskeligheder og

Læs mere

Voldspolitik Korskildeskolen

Voldspolitik Korskildeskolen Voldspolitik Korskildeskolen 1 Korskildeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi

Læs mere

Arbejdsrelateret vold. - uden for arbejdstid

Arbejdsrelateret vold. - uden for arbejdstid Arbejdsrelateret vold - uden for arbejdstid De grundlæggende regler Arbejdsgiveren skal gennem arbejdets planlægning, tilrettelæggelse og udførelse forebygge risikoen for, at ansatte udsættes for arbejdsrelateret

Læs mere

Guide for håndtering af vold og trusler.

Guide for håndtering af vold og trusler. Guide for håndtering af vold og trusler. Redskab til forebyggelse, håndtering og opfølgning på vold og trusler Det er målet at sikre et trygt arbejdsmiljø, såvel fysisk som psykisk, for alle skolens medarbejdere.

Læs mere

Indsatsplan ved vold, trusler og anden krænkende adfærd på Odder Rådhus

Indsatsplan ved vold, trusler og anden krænkende adfærd på Odder Rådhus Indsatsplan ved vold, trusler og anden krænkende adfærd på Odder Rådhus Indsatsplanen omhandler arbejdsrelateret fysisk og psykisk vold. Arbejdsrelateret vold omfatter både risiko for og episoder med fysisk

Læs mere

Arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid

Arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid Arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid Marts 2017 Regler om vold uden for arbejdstid Hvis arbejdsgiveren vurderer, at der er risiko for arbejdsrelaterede hændelser med vold, trusler eller anden krænkende

Læs mere

Voldspolitik for Timring Læringscenter

Voldspolitik for Timring Læringscenter 1. Vigtige telefonnumre 2. Indledning 3. Procedure ved vold eller trusler om vold 4. Instruktion hvis situationen opstår 5. Forebyggelse af vold 6. Indberetningsark til internt brug (bilag 1) 7. Definition

Læs mere

Dialog og konflikt i borgerkontakten

Dialog og konflikt i borgerkontakten Personalepolitisk retningslinje Dialog og konflikt i borgerkontakten Vold, trusler og chikane Vedtaget af Hoved MED udvalget 4. marts 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Definition... 3 Mål... 3 Forebyggelse

Læs mere

- Kommer det til en voldelig episode, skal man forsøge at tale situationen ned og undgå fysisk indgriben.

- Kommer det til en voldelig episode, skal man forsøge at tale situationen ned og undgå fysisk indgriben. VOLDSPOLITIK Mål: - Vi skal i hele vores adfærd forebygge konflikter og vold. - De ansatte skal have den nødvendige støtte og hjælp, når de har været udsat for overgreb med henblik på at begrænse følgevirkningerne.

Læs mere

SÅDAN HÅNDTERER DU ALVORLIGE ARBEJDSULYKKER PÅ ARBEJDSPLADSEN FØR, UNDER OG EFTER.

SÅDAN HÅNDTERER DU ALVORLIGE ARBEJDSULYKKER PÅ ARBEJDSPLADSEN FØR, UNDER OG EFTER. SÅDAN HÅNDTERER DU ALVORLIGE PÅ ARBEJDSPLADSEN FØR, UNDER OG EFTER. TIL DIG, SOM ER TILLIDSREPRÆSENTANT ELLER ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT Brolæggerstræde 9 1211 København K 7248 6000 www.sl.dk 2 SÅDAN HÅNDTERER

Læs mere

Volds- og mobbepolitik ved Haderslev Kommune

Volds- og mobbepolitik ved Haderslev Kommune Volds- og mobbepolitik ved Haderslev Kommune Overordnet politik til forebyggelse af uacceptabel adfærd (vold, trusler om vold, mobning og chikane) Indledning Trusler om vold mod kommunens ansatte er desværre

Læs mere

Sådan tackler vi vold mod ansatte

Sådan tackler vi vold mod ansatte Sådan tackler vi vold mod ansatte Sådan tackler vi vold mod ansatte, er et værktøj til, hvordan vold kan undgås og håndteres. Værktøjet handler om: Hvorfor dette værktøj?, hvad skal værktøjet, hvad er

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af ulykkes- og sikkerhedsrisici på danske uddannelsesinstitutioner udsendt juni 2009.

Forebyggelse og håndtering af ulykkes- og sikkerhedsrisici på danske uddannelsesinstitutioner udsendt juni 2009. Indledning Denne beredskabsplan for Randers Social- og Sundhedsskole er udarbejdet med udgangspunkt i gældende lovgivning, herunder Undervisningsministeriets vejledning Forebyggelse og håndtering af ulykkes-

Læs mere

Formål med en Beredskabsplan for Børnehusene i Assens by

Formål med en Beredskabsplan for Børnehusene i Assens by Beredskabsplan/psykisk førstehjælp i forbindelse med traumatiske hændelser i arbejdet ved Børnehusene i Assens by. Indledning: Beredskabsplanen beskriver, hvordan man skal forholde sig på arbejdspladsen,

Læs mere

Handleplan vedr. vold, mobning, chikane m.m.

Handleplan vedr. vold, mobning, chikane m.m. ODDER KOMMUNE Rådhuset Handleplan vedr. vold, mobning, chikane m.m. Handleplan: Vold, trusler og chikane Vi ønsker at undgå og forebygge, at ansatte udsættes for voldelige episoder, mens de er på arbejde.

Læs mere

VOLDSPOLITIK For ansatte på Brårup Skole

VOLDSPOLITIK For ansatte på Brårup Skole Formålet med voldspolitikken er - at skabe tryghed og trivsel for ansatte VOLDSPOLITIK For ansatte på Brårup Skole - at beskytte ansatte mod voldssituationer - at have fokus på forebyggelse af voldssituationer

Læs mere

Vold og trusler om vold. Hjælp til medarbejdere. Halsnæs Kommune HJEMMEPLEJEN. Hjemmeplejen Arbejdsmiljøudvalget Godkendt i MED 2012

Vold og trusler om vold. Hjælp til medarbejdere. Halsnæs Kommune HJEMMEPLEJEN. Hjemmeplejen Arbejdsmiljøudvalget Godkendt i MED 2012 Vold og trusler om vold Hjælp til medarbejdere Halsnæs Kommune HJEMMEPLEJEN Hjemmeplejen Arbejdsmiljøudvalget Godkendt i MED 2012 12 VIGTIGE TELEFONNUMRE. Leder af hjemmeplejen Charlotte Grønning Jørgensen

Læs mere

Instruks Rigshospitalets procedure ved vold og trusler

Instruks Rigshospitalets procedure ved vold og trusler Instruks Rigshospitalets procedure ved vold og trusler Proceduren gælder for hele hospitalet i situationer, hvor medarbejdere i egenskab af ansatte på Rigshospitalet udsættes for vold eller trusler fra

Læs mere

BRAND- OG EVAKUERINGSINSTRUKS. Jobcenter Kallemosen Aabenraa

BRAND- OG EVAKUERINGSINSTRUKS. Jobcenter Kallemosen Aabenraa BRAND- OG EVAKUERINGSINSTRUKS Jobcenter Kallemosen 20 6200 Aabenraa Revideret den 14. juni 2016 Brand- og evakueringsinstruks Jobcenter, Kallemosen I tilfælde af brand Alarmer (ikke overfaldsalarm) I tilfælde

Læs mere

Voldspolitik i Varde Kommune

Voldspolitik i Varde Kommune Voldspolitik i Varde Kommune Godkendt i Hoved MED-udvalget den 26. august 2008 Vision Varde Kommune er en arbejdsplads hvor medarbejderne tilbydes tryggest mulige rammer for udførelsen af arbejdet. Ingen

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

DAGSORDEN. Arbejdsgruppen vedr. vold og trusler mod det administrative personale

DAGSORDEN. Arbejdsgruppen vedr. vold og trusler mod det administrative personale DAGSORDEN Møde nr. : 2/2011 Sted : Mødelokale 23, Grenaa Dato : 7. oktober 2011 Start kl. : 08.30 Slut kl. : 10.00 Medlemmer Morten Mygind (Udbetalingsområdet) Lena Thingstrup (Udbetalingsområdet) Lisbeth

Læs mere

BRAND- OG EVAKUERINGSINSTRUKS. Børn og Skole Tinglev Midt Tinglev

BRAND- OG EVAKUERINGSINSTRUKS. Børn og Skole Tinglev Midt Tinglev BRAND- OG EVAKUERINGSINSTRUKS Børn og Skole Tinglev Midt 2 6360 Tinglev Brand- og evakueringsinstruks Børn og Skole, Tinglev I tilfælde af brand Alarmer I tilfælde af evakuering uden alarm, eks. bombetrussel

Læs mere

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Udkast til vejledning for ledere Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Dit ansvar og dine muligheder som leder, når medarbejdere udsættes for chikane, injurier eller lignende krænkelser.

Læs mere

Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold frederikshavn kommune. Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold

Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold frederikshavn kommune. Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold Forord I Frederikshavn Kommune vil vi have sunde og attraktive arbejdspladser, hvor psykisk og fysisk trivsel, sundhed og sikkerhed er i højsædet. Det skal

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Randers Kommune Laksetorvet Randers C

Randers Kommune Laksetorvet Randers C Randers Kommune Laksetorvet 1 8900 Randers C Afgørelse Vi sendte en høring til jer den 19. april 2016 i forlængelse af tilsynsbesøget den 4. april 2016. På besøget hos Ydelseskontoret, Regimentvej 1, 1.,

Læs mere

VOLDSPOLITIK RISSKOV SKOLE

VOLDSPOLITIK RISSKOV SKOLE VOLDSPOLITIK Formål: - At give redskaber til at håndtere situationer, hvori vold indgår - At give optimal støtte i en akut situation - At bakke op efterfølgende, hvis en medarbejder har været udsat for

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation. Tolkeydelser

Bilag 1. Kravspecifikation. Tolkeydelser Bilag 1 Kravspecifikation Tolkeydelser Side 1 af 7 Indledning Nærværende dokument vil indgå som bilag til Rammeaftalen ved dennes ikrafttrædelse. Rammeaftalen omfatter levering af sprogtolkeydelser. Opgaven

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Elev-elev. Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Elev-elev. Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Elev-elev [VOLDSPOLITIK] Voldspolitik - XCLASS Jan. 2013 Indledning Voldspolitikken på Xclass skal være med til at skabe synlighed og ensartethed i arbejdet med at

Læs mere

Politik om vold, trusler og chikane

Politik om vold, trusler og chikane Politik om vold, trusler og chikane Lions Park Søllerød skal være en sikker arbejdsplads! Vold, trusler om vold og chikane mod de ansatte tolereres ikke! Det betyder: At trusler mod den enkelte ses som

Læs mere

2) Bekæmp om muligt branden uden at forsinke evakuering af børn og giv nødvendig førstehjælp.

2) Bekæmp om muligt branden uden at forsinke evakuering af børn og giv nødvendig førstehjælp. Den 9. september 2009 Brand- og evakueringsplan for Byens Skole Alle medarbejdere skal læse hele planen i gennem Medarbejderopgaver 1) Enhver, som opdager brand eller overhængende fare herfor, skal straks

Læs mere

Dansk Erhverv. Psykologisk krisehjælp. ved vold/røveri

Dansk Erhverv. Psykologisk krisehjælp. ved vold/røveri Dansk Erhverv Aftale med Psykologgruppen af 1984 om Psykologisk krisehjælp ved vold/røveri Ét nummer ét opkald Dan Kontrol 70 22 19 84 (svarer hele døgnet) Dan Kontrol tager imod dit opkald og modtager

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

Ringsted Kommune har nultolerance overfor vold og trusler mod ansatte.

Ringsted Kommune har nultolerance overfor vold og trusler mod ansatte. NOTAT Dato: 31. marts 2016 Kontaktoplysninger Ledelsescenter Jura, HR og Strategi Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted Vejledning om håndtering af vold og trusler Ringsted Kommune har nultolerance overfor vold

Læs mere

6. Forbliv i lokalet indtil politiet eller en fra skolen kalder jer ud

6. Forbliv i lokalet indtil politiet eller en fra skolen kalder jer ud Instruks ved indtrængen af person med våben 1. Underret alle omkring dig om truslen 2. Alarmér politiet på 112 3. Alarmér skolens administration på 49 28 10 20 4. Gå ind i nærmeste lokale, lås døren og

Læs mere

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Torstedskolen Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Politik Juni 2007 SIDE 2 Politik for forebyggelse af vold og trusler om vold. Samarbejdet på Torstedskolen er præget af en række fælles

Læs mere

Arbejdstilsynet: Regler, praksis og erfaringer

Arbejdstilsynet: Regler, praksis og erfaringer P r æs e nt at i Arbejdstilsynet: Regler, praksis og erfaringer Tilsynsførende Jeppe Kabell og Anna Mette Svanborg Fokus på vold uden for arbejdstid Politisk bevågenhed Politisk ønske Betydning for arbejdspladsen

Læs mere

Telefonbetjening i Randers Kommune

Telefonbetjening i Randers Kommune Telefonbetjening i Randers Kommune Borgeren i centrum også i telefonen Formål Med denne præciserende beskrivelse af telefonbetjeningen i Randers Kommune, er det formålet at udstikke rammerne for, hvordan

Læs mere

2) Forskellige konkrete ideer som inspiration til alle samt en arbejdsgang i forbindelse med konflikter.

2) Forskellige konkrete ideer som inspiration til alle samt en arbejdsgang i forbindelse med konflikter. Kommissorium for konfliktudvalget Konfliktudvalget på Kolding HF&VUC er nedsat med medlemmer fra alle personalegrupper. Følgende deltager i udvalgsarbejdet: HPN (avu), AT (hf), ES (tap), BT (vejledning)

Læs mere

Voldspolitik. Politik om forebyggelse af krænkende handlinger

Voldspolitik. Politik om forebyggelse af krænkende handlinger Voldspolitik Politik om forebyggelse af krænkende handlinger Forebyggelse af krænkende handlinger Krænkende handlinger i enhver form mod kommunens medarbejdere tolereres ikke. Det gælder, uanset om der

Læs mere

Storebæltskolen. Helhedstilbud for børn og unge med særlige behov. Retningslinjer for håndtering af trusler, vold eller krænkende adfærd MEDARBEJDERE

Storebæltskolen. Helhedstilbud for børn og unge med særlige behov. Retningslinjer for håndtering af trusler, vold eller krænkende adfærd MEDARBEJDERE Storebæltskolen Helhedstilbud for børn og unge med særlige behov Retningslinjer for håndtering af trusler, vold eller krænkende adfærd MEDARBEJDERE Revideret 22.02.18 Retningslinjer for håndtering af trusler,

Læs mere

Voldspolitik. Indledning

Voldspolitik. Indledning Voldspolitik Voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Silkeborg Kommune ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi i Silkeborg Kommune ikke under nogen

Læs mere

Brandinstruktion og evakueringsplan for Tallerupskolen.

Brandinstruktion og evakueringsplan for Tallerupskolen. Brandinstruktion og evakueringsplan for Tallerupskolen. Formålet med denne plan er, at sikre skolens elever og personales evakuering i tilfælde af brand eller anden ulykke. At leve op til de stedlige brandmyndigheders

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler

Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler Kriminalforsorgen i Grønland marts 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Typer af vold... 3 3. Definition af vold... 3 4. Forekomst... 4 5. Hvem har ansvaret?...

Læs mere

Bilag 6 Beredskabsplan

Bilag 6 Beredskabsplan OPLYS FØLGENDE: Bilag 6 Beredskabsplan Plan for Sikkerhed og Sundhed Nød og beredskabsplan VED ULYKKESTILFÆLDE TILKALDES AMBULANCE, BRANDVÆSEN ELLER POLITI PÅ TLF. 1-1-2 NAVN: DIT NAVN + KPC S BYGGEPLADS

Læs mere

Bliv opdateret af Arbejdstilsynet

Bliv opdateret af Arbejdstilsynet Bliv opdateret af Arbejdstilsynet - rundt om regler, tiltag og nyheder Oplæg ved Arbejdsmiljødagene den 22. marts 2018 Kirsten Elkjær Schrøder, Tilsynscenter Nord Program Viden om og erfaringer med bl.a.:

Læs mere

VOLDSPOLITIK. Det er uacceptabelt, at en medabejder udsættes for vold og trusler om vold.

VOLDSPOLITIK. Det er uacceptabelt, at en medabejder udsættes for vold og trusler om vold. Vedtaget: LMU: 24/04-02 Revideret: 03/02-04 VOLDSPOLITIK En voldspolitik på arbejdspladsen skal skabe synlighed og ensartethed i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Vold og trusler om vold

Læs mere

Socialafdelingen Silkeborg kommune Varslingsinstruks

Socialafdelingen Silkeborg kommune Varslingsinstruks Varslingsinstruks Dato: 8. december 2017 Revideret: Tilbuddets navn og adr. Lysbro Uddannelsescenter, Lysbrohøj 14, 8600 Silkeborg. Hvordan alarmeres redningsberedskabet (alarmanlæg eller telefonisk) Der

Læs mere

Definition på vold Fysisk: Slag Bid Spark Kast med ting Osv.

Definition på vold Fysisk: Slag Bid Spark Kast med ting Osv. Uddannelse og Arbejdsmarked Hovedgård Skole Voldspolitik for Hovedgård Skole På Hovedgård skole vil vi gerne forhindre at vold forekommer, og derfor er det vigtigt, at medarbejderne ved, hvordan de skal

Læs mere

Beredskabsplan for Hornbæk Skole, SFO og Puk

Beredskabsplan for Hornbæk Skole, SFO og Puk Beredskabsplan for Hornbæk Skole, SFO og Puk Niveau III November 2015 Formål Beredskabsplanen beskriver roller og ansvarsområder i forbindelse med hændelser, som skolen skal kunne håndtere. Derudover skal

Læs mere

Sygepleje & Arbejdsmiljø

Sygepleje & Arbejdsmiljø Sygepleje & Arbejdsmiljø En kommunal vinkel på sygeplejerskens arbejdsmiljø og de trusler sygeplejersken møder DSR, d. 29. september 2016 Anni Birkving Arbejdsmiljøkonsulent Center for Sundhed & Pleje

Læs mere

Vejledning til skoler, gymnasier m.m. vedr. påbegyndte livsfarlige og voldelige handlinger (PLOV)

Vejledning til skoler, gymnasier m.m. vedr. påbegyndte livsfarlige og voldelige handlinger (PLOV) UDKAST Vejledning til skoler, gymnasier m.m. vedr. påbegyndte livsfarlige og voldelige handlinger (PLOV) September 2017 Formål Formålet med denne vejledning er at sikre, at skolen kan opretholde sine funktioner

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse [VOLDSPOLITIK] Xclass værdier i forhold til vold, definition af vold, målsætning, handleplaner og psykisk førstehjælp samt liste over kontaktpersoner i tilfælde af

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse af fysisk og psykisk vold.

Retningslinjer til forebyggelse af fysisk og psykisk vold. Retningslinjer til forebyggelse af fysisk og psykisk vold. Sundhed og velfærd 1 Indhold: 1. Formål: Side 3 Formålet med retningslinjerne. Definition af fysisk og psykisk vold. 2. Forebyggelse af arbejdssituationer

Læs mere

Psykologisk krisehjælp og coaching. - vejledning

Psykologisk krisehjælp og coaching. - vejledning Psykologisk krisehjælp og coaching - vejledning Hvis du har trivselsproblemer på din arbejdsplads eller privat, som gør at du ikke kan fungere i dit arbejde, så har vi i Silkeborg Kommune to former for

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

Vold, trusler, mobning og chikane Forebyggelse og handleplan Revideret juni 2012

Vold, trusler, mobning og chikane Forebyggelse og handleplan Revideret juni 2012 Vold, trusler, mobning og chikane Forebyggelse og handleplan Revideret juni 2012 Formål identificere om der er problemer med vold, trusler, mobning og chikane, forebygge hændelser med vold, trusler, mobning

Læs mere

Storebæltskolen. Helhedstilbud for børn og unge med særlige behov

Storebæltskolen. Helhedstilbud for børn og unge med særlige behov Storebæltskolen Helhedstilbud for børn og unge med særlige behov Retningslinjer for håndtering af trusler, vold eller krænkende adfærd Elever imellem Revideret 15.01.18 Retningslinjer for håndtering af

Læs mere

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Principper/retningslinier vedrørende skolens forholdsregler i forbindelse med fysiske/psykiske overgreb/trusler om overgreb mod elever og medarbejdere på Langeskov Skole

Læs mere

PLOV BEREDSKABSPLAN -

PLOV BEREDSKABSPLAN - PLOV BEREDSKABSPLAN - for Påbegyndte Livsfarlige Og Voldelige handlinger (den lange version) I henhold til Lov om elevers og studerendes Undervisningsmiljø er danske institutioner i dag bl.a. med baggrund

Læs mere

Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold

Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold På Vipperød Skole betragtes og behandles et overgreb mod en enkelt medarbejder som et overgreb på skolen som helhed. Ansvaret for medarbejderens sikkerhed

Læs mere

Indholdsfortegnelse: sikkerhedslukning, FAM

Indholdsfortegnelse: sikkerhedslukning, FAM Indholdsfortegnelse: sikkerhedslukning, FAM Actioncard 1: Koord. sygeplejerske i ATC Actioncard 1b: Fejlaktivering, koord. spl. ATC Actioncard 2: Visiterende sygeplejerske ATC Actioncard 3: Flowmaster

Læs mere

Din sikkerhed - kort fortalt

Din sikkerhed - kort fortalt Din sikkerhed - kort fortalt Guidelines til receptionen på Tagensvej 86 Denne bog indeholder de vigtigste punkter fra Metropols beredskabsplan, til dig i receptionen Indledning Denne guide er lavet til

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane 1 Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse eller chikane. Det kan f.eks. bestå i, at

Læs mere

Socialafdelingen Silkeborg kommune Varslingsinstruks

Socialafdelingen Silkeborg kommune Varslingsinstruks Varslingsinstruks Dato: Revideret: Tilbuddets navn og adr. Botilbuddet Bakkehuset Fuglemosevej 13-19, 8620 Kjellerup Der alarmeres automatisk til Beredskabsstationen, når alarmen går i gang. Hvordan alarmeres

Læs mere

Voldspolitik Personalepolitiske retningslinier ved vold og trusler Ortopædkirurgisk Afdeling O

Voldspolitik Personalepolitiske retningslinier ved vold og trusler Ortopædkirurgisk Afdeling O Odense Universitetshospital Voldspolitik Personalepolitiske retningslinier ved vold og trusler Ortopædkirurgisk Afdeling O Ortopædkirurgisk afdeling O s retningslinier for Voldspolitik - med tillæg til

Læs mere

VEJLEDNING VED DIGITAL CHIKANE

VEJLEDNING VED DIGITAL CHIKANE VEJLEDNING VED DIGITAL CHIKANE DATO FOR ÆNDRING Vejledning ved digital chikane Internettet og de sociale medier benyttes i stigende grad til, at borgere giver sin holdning til kende. Dette er også noget,

Læs mere

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Beredskabsplan for Ballerup Kommune når der er mistanke om vold eller seksuelt overgreb på børn eller unge. Udarbejdet 1.11.2013 Redigeret ultimo 2015

Læs mere

Voldspolitik for Lind skole

Voldspolitik for Lind skole Voldspolitik for Lind skole Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i vores arbejde med at forebygge vold og trusler om vold. Vold er

Læs mere

Socialafdelingen Silkeborg kommune Varslingsinstruks

Socialafdelingen Silkeborg kommune Varslingsinstruks Varslingsinstruks Dato: 06.11.2017 Tilbuddets navn og adr. Revideret: Botilbuddet Frydenslund Grønnegade 12 8600 Silkeborg Hvordan alarmeres redningsberedskabet (alarmanlæg eller telefonisk) I lej 108

Læs mere

Socialafdelingen Silkeborg kommune Varslingsinstruks

Socialafdelingen Silkeborg kommune Varslingsinstruks Varslingsinstruks Dato: Revideret: Botilbuddet Arendalsvej, Arendalsvej 280, 8600 Silkeborg Hvordan alarmeres redningsberedskabet (alarmanlæg eller telefonisk) Der alarmeres automatisk til Beredskabsstationen,

Læs mere

ACTION CARDS. Beredskabsplaner Dagtilbud. Daginstitutionen Tuen

ACTION CARDS. Beredskabsplaner Dagtilbud. Daginstitutionen Tuen ACTION CARDS Beredskabsplaner Dagtilbud Daginstitutionen Tuen Akut opstået ulykker Stands ulykken Ring 1-1-2 Yd relevant førstehjælp Tilkald yderligere hjælp fra kollega/institutionen Kontakt nærmeste

Læs mere

I de senere år er der iværksat Side 1 en af lang 7 række initiativer på

I de senere år er der iværksat Side 1 en af lang 7 række initiativer på FARLIGT ARBEJDE Jobcentre opruster sikkerheden: Alarmer, flugtveje og samtaler på politistationen Af Henny Christensen Fredag den 5. januar 2018 Er det for farligt at have en kaffeautomat på et jobcenter?

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

Beredskabsplan for Marselisborg Gymnasium

Beredskabsplan for Marselisborg Gymnasium Beredskabsplan for Marselisborg Gymnasium Institutions adresse: Leder: Funktion: Bygninger: Formål: Ansvar: Marselisborg Gymnasium Birketinget 9 8000 Århus C Rektor Kirsten Skov Marselisborg Gymnasium

Læs mere

Skemaerne er tænkt som et let tilgængeligt redskab til at registrere mindre overgreb eller episoder, der ikke anmeldes som arbejdsskader.

Skemaerne er tænkt som et let tilgængeligt redskab til at registrere mindre overgreb eller episoder, der ikke anmeldes som arbejdsskader. September 2010 Til sikkerhedsgruppen Rive/kradse skemaer Skemaerne er tænkt som et let tilgængeligt redskab til at registrere mindre overgreb eller episoder, der ikke anmeldes som arbejdsskader. Skemaerne

Læs mere

Når du arbejder for staten. En sikkerhedsinstruks til statens bygninger og digital sikkerhed

Når du arbejder for staten. En sikkerhedsinstruks til statens bygninger og digital sikkerhed En sikkerhedsinstruks til statens bygninger og digital sikkerhed Indhold INDLEDNING SIKKERHED - KLASSIFISERINGSNIVEAU - ID-KORT OG NØGLER ARBEJDSMILJØ SÆRLIGE OMRÅDER VED AKUTTE HÆNDELSER - NØDUDGANGE

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Beredskabsplan for Arbejdsmarkedsforvaltningen i Hjørring Kommune. (ved vold og trusler om vold)

Beredskabsplan for Arbejdsmarkedsforvaltningen i Hjørring Kommune. (ved vold og trusler om vold) Beredskabsplan for Arbejdsmarkedsforvaltningen i Hjørring Kommune (ved vold og trusler om vold) Marts 2019 Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Ansvar for håndtering af overgreb... side 4 Definition

Læs mere

Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelser af 30. november 2016 om to strakspåbud på Bocenter Lindegården

Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelser af 30. november 2016 om to strakspåbud på Bocenter Lindegården KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelser af 30. november 2016 om to strakspåbud på Bocenter Lindegården Socialforvaltningen

Læs mere

Spørgerammen for TU19

Spørgerammen for TU19 Her finder I den fælles spørgeramme, som består af 11 temaer med i alt 24 spørgsmål. Med mindre andet fremgår er svarkategorierne: 7 (i meget høj grad) - 1 (slet ikke), samt kategorien (ved ikke). Trivsel

Læs mere