" F R I T I D S I N S T I T U T I O N E N "

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "" F R I T I D S I N S T I T U T I O N E N ""

Transkript

1 " F R I T I D S I N S T I T U T I O N E N " INFORMATION SÆRLIGT TIL KOMMENDE 3. KLASSER. HANSTHOLMVEJ 10. VANLØSE Fællesskab, trivsel og alsidig dannelse. Vores pædagogiske målsætning er derfor at tilstræbe og understøtte: - Tryghed, venskaber, relationer og aktiviteter, der binder os sammen. - Vi er mange børn med mange muligheder, og vi tilstræber mindre og nære udviklings- og lærings-miljøer i hverdagen. Principper, der sætter retning for os som fritidsinstitution: - Tydelige og gennemsigtige regler rammer, normer og roller, for alle, - herunder både børn og voksne. - Involvering af børn i størst muligt omfang, - herunder daglig kommunikation, børnemøder, børnemiljøvurderinger, mv. - Samarbejde mellem forældre, pædagogisk personale og fritidsinstitution - Samarbejde med skole, fritidscenter og andre.

2 Stabilitet for alle børn. Vi tilstræber størst mulig stabilitet i relationer. Barn barn, barn voksen, Vi tilstræber nærhed i relationerne. Muligheder for nye relationer. Kendte venner og kendte voksne Samarbejdsrelationer forældre skole mfl. Vi arbejder med fokus på gennemsigtighed i aktiviteter Målrettede alderssvarende aktiviteter. Dagsplaner, ugeplaner månedsplaner og ½ årsplaner. Særlige aktiviteter der understøtter Vi organiserer samarbejdet med forskellige aktører med hele klasser i skolesamarbejdet Kontinuitet og nærhed i sammenhænge mellem skole og fritid. Samlet sammenhæng i overgang til FC. ( Klub) Dagligt og kontinuerlig pædagogisk fokus, med udgangspunkt i pejlemærker. Inklusion og fællesskab, børne ungefælleskaber til alle. o At ALLE børn trives og udvikler sig i en samskabelse og samhørighed. o At børnene kan navigere og føler sig godt tilpas i det kendte, det nye og det næste. Sociale relationer, og positiv voksenkontakt hver dag. o Fokus på at der skabes, vedligeholdes og udvikles relationer o At ALLE børn bliver set og hørt hver dag og efter behov. o At der skabes mulighed for at være alene, 2 & 2, samtale med en ven en voksen, etc. Sprogindsatsen, muligheder gennem sprog. o At der er fokus på vores sprogbrug, og altid i respektfuld anvendelse. o Det talte, det visuelle det kropslige, at give og modtage gennem sproget Sammenhænge også i overgange. o Skabe oplevelsen af sammenhæng i hverdagen for alle børn o Tæt samarbejde med FC for en tryg overgang til klublivet og begyndende selvstændighed. Forældresamarbejdet Forældrepartnerskabet. o Fokus på information og gennemsigtighed i 3. klassestilbuddet. o Dialog er et fælles ansvar. o Deltagelse og samskabelse omkring børnenes trivsel, udvikling og læring Refleksion og metodisk systematik i pædagogiske praksis o Dokumentation i form af data o Anvendelse af diverse redskaber, SMTTE-modeller, aktionslæring, etc. o Skriftlige videns overdragelser med forældresamtykke 2

3 RAMMER & REGLER. Det er en fælles målsætning - At rammer og regler er gennemsigtige og kendte af alle. - At rammer og regler er minimeret i så høj grad som muligt. - At dette gøres gennem dialog. Medinddragelse og medinvolvering Sprogbrug, og visualisering. De mest almene rammer Alle børn siger goddag og farvel til personalet. Det anerkendende hej og vi ses er væsentligt samt naturligvis tilsyn med børnene Krydservoksen der er flere voksne når de kommer fra skole og typisk færre når de går hjem. Ingen børn må derfor forlade Dammen uden voksne, og eller efter aftale med forældre. Alle legeaftaler eller andre aftaler med forældre laves med Krydservoksen Arealer og områder. Vi anvender fysiske grænser for hvor man må være, hvornår og hvordan. Alle grænser vises fysisk for alle børn, inden de starter, og alle huskes på det i de første uger. Alle børn overholder alle regler. Såfremt barnet føler sig uretfærdigt behandlet er det et fælles ansvar at rette op på dette. Ved oplevelsen af uretfærdigheder skal: Barnet kontakter personalet, eller de snakker med forældrene Forældre kontakter personalet. (i særlige tilfælde Teamkoordinator og eller pæd. ledelse) Ved gentagne overskridelser fra børn kontakter personale forældre. Særlige regler På legepladsen : Alle børn anvender påkrævet sikkerhedsudstyr ved rulleskøjteløb og lign. I musikrummet : Alle børn har respekt for aktiviteten og det udstyr der stilles til rådighed I salen / Hallen : Ved brud på regler sendes barnet retur til Dammen, evt. kontaktes forældre. På tur & På LIK : Ved brud på regler kontaktes Dammen og forældre. Vi oplever og erfarer at med den rette vejledning, support og samt en fælles indsats at vores børn kan tilegne sig og trives med synlige og tydelige rammer DET ER ALLES ANSVAR AT OVENSTÅENDE OVERHOLDES 3

4 MOBILTELEFONER & DEVICES Der arbejdes målrettet med gode IT-vaner, digital dannelse, regler og love, mv. Brugen af mobiltelefoner må ikke være forstyrrende for aktiviteter og relations arbejdet. Der vil være en naturlig udvikling og dermed udvidelse af regler og rammer. Dette sker i flere etaper: Periode A MAJ & JUNI SAMT SOMMERFERIE Børnene må IKKE bruge mobiltelefoner og devices på fritidsinstitutionen. Periode B AUGUST SEPTEMBER OKTOBER Børnene må bruge mobiltelefoner og devices i tidsrummet , på bestemt område. Børnene skal lave aftaler hjemmefra omkring brug af sms, opkald etc. Periode C NOVEMBER DECEMBER JANUAR Børnene må bruge mobiltelefoner og devices i tidsrummet , på bestemt område. Børnene må bruge mobiltelefoner og devices i tidsrummet , på bestemt område. Periode D FEBRUAR MARTS APRIL Børnene må bruge mobiltelefoner og devices i tidsrummet , på bestemt område. Børnene må bruge mobiltelefoner og devices i tidsrummet , på bestemt område. Det er et fælles ansvar at børnene udvikler sunde normer, med plads til forskellighed i brugen af mobiltelefoner. Forældrene laver individuelle aftaler omkring brugen af mobiltelefoner. Herunder kontakt til forældre, sms, mv Herunder hvilke apps, mobilspil etc. der må være på mobiltelefonen Aldersgrænser SKAL altid overholdes på fritidsinstitutionen Fritidsinstitutionen informerer om regler for børnene både før og efter sommerferien. Visualiseres og synliggøres gennem dialog og vejledning. I særlige tilfælde kan der laves andre aftaler med, og kun med, krydservoksen Der gives ikke umiddelbart netadgang. (Via pædagogisk net eller hotspot ) Regler for brugen af mobiler er skriftlige, gennemgås med ALLE børn og sendes til forældre. Herunder internet, brug af app s, foto, uploads og downloads, mv. Ved brud på regler kontaktes forældre telefonisk, ved gentagelser laves der individuelle aftaler. Aktiviteter med mobiltelefoner Der kan forekomme aktiviteter hvor der må anvendes mobiltelefoner Slow stop optagelser af kreativ fremstilling, musik, mv. Dette fremgår af aktiviteten og er altid sammen med en voksen. Der vil i løbet af året være dialog med børnene omkring digital dannelse Dette planlægges og meldes ud til alle inden aktiviteten. Såfremt der opleves udfordringer med mobiltelefoner, skal der tages kontakt til teamkoordinatorer og eller ledelsen. 4

5 Typisk hverdag på DAMMEN Børnene ankommer Alle børn tjekker sig ind på skærm eller Ipads Alle børn informerer sig om dagens aktiviteter Børn med særlige aftaler informerer Krydservoksen Der kan anvendes mobiler til kontakt, legeaftaler, mv. Aktiviteter startes op Nogle aktiviteter starter allerede ved ankomst, ture, LIK, etc. Børnene går til de aktiviteter de har lyst til eller aftalt på forhånd Det er som udgangspunkt frivilligt at deltage i faste aktiviteter. Det er muligt at lege ude og være inde og spille spil, etc. FRUGT Der serveres en frivillig eftermiddagssnack i løbet af dagen. Frugt, brød eller lign. Bemærk : Dette er ikke at betragte som et måltid. Aktiviteter afsluttes Flere aktiviteter kan fortsætte til senere Alle hjælper med at rydde op inden de går hjem (minimum efter dem selv) Der er hyggeligt samvær, spil, læsning, efter afsluttet aktiviteter. Alle børn siger farvel til krydservoksen og tjekker sig ud når de går hjem ANDEDAMMEN OVERSIGT OVER LOKALER OG AKTIVITETER GRÆSSET DEN STORE BOLDBANE KREA STILLEKROG SAL / HAL ANDEDAMMEN DIV. SPIL LEGO TEGNING UDENDØRS RUNDBOLD, FODBOLD LEGE OG ØVELSER ALT HVAD DER KAN LAVES, MALING, GIPS, PERLER SYNING, TEMAER HYGGESNAKKE LÆSNING, SÆRLIGE AFTALER KAN LAVES PLANLAGTE AKTIVITETER HOCKEY, HÅNDBOLD STIKBOLD MUSIK FISKEDAMMEN KØKKEN LIK-TUR ANDRE TURE LEGEPLADS CAFÈ MUSIKHOLD TILMELDING & AFTALT BORDFODBOLD UDKLÆDNING FRUGT, TILBEREDNING / SERVERING BORDTENNIS, KREA, BILLIARD, KØKKEN SPORT PÅ KUNSTEN LEG, RULLESKØJTER BOLDSPIL, MV ANKOMST HYGGEOMRÅDE FORÆLDRELOUNGE MOBILOMRÅDE ANVENDELSE AF OVENSTÅENDE LOKALER TAGER AFSÆT I ÅRSTIDER, ANDRE MULIGHEDER, SAMT ÅRSPLANEN. 5

6 ÅRSPLANER PÅ DAMMEN Der arbejdes med årsplaner i 4 kvartaler. De følger ikke almindelige årstider. Men årscyklus i vores 3. kl. tilbud. Børn og forældre vil forud for hver periode informeres om målsætninger, aktiviteter, særlige aktiviteter, ændringer mv. Alle perioder evalueres og eventuelle tilpasninger foretages løbende. Der udsendes særskilt for hver periode i løbet af året. Periode A MAJ & JUNI SAMT SOMMERFERIE 02. maj 09.august MODTAGELSE, RELATIONER BARN/BARN & BARN/VOKSEN. OVERGANG OG INFORMATION, o Introduktion, besøgsdage og videns overleveringer. Internt på FI i april. o Faste aktiviteter (Se aktivitetsplan for perioden) o Børnemøder i større og mindre sammenhænge. Eventuelt i understøttende undervisning o Forældrekommunikation. Skriftligt information ca. hver 14 dag og forældrekaffe x 2, o Eventuelt individuelle forældresamtaler såfremt der er et særligt behov. Sommerferie uge 28, 29, 30 & 31 er FI samlet på Lønstrupgård. Klitmøllervej 8. Vanløse Periode B AUGUST SEPTEMBER OKTOBER 12 august 11.oktober AKTIVITETER, SÆRLIGE EVENTS, BØRNEINVOLVERING, INFORMATION, IT-VANER/MOBILTELEFON o Faste aktiviteter (Aktivitetsplan udsendes senest uge 32) o Invitationer, plan for, og tilmelding til særlige events o Information om mobiltelefoner og regler. o Børnemiljøvurdering. Undersøgelse der udfyldes og besvares af børnene. o Forældremøde. Dato og dagsorden udsendes efter sommerferien. (Afholdes i oktober) Efterårsferie uge 42. Særlige aktiviteter og tilmeldinger. Periode C NOVEMBER DECEMBER JANUAR 21 oktober 08.februar DER AFSÆT I BØRNEMILJØVURDERINGENS RESULTATER, SAMT OPSAMLING FRA FORÆLDREMØDE o Faste aktiviteter (Aktivitetsplan udsendes senest uge 42) o Tema bestemte aktiviteter. Udstilling, opvisning og lignende. o Invitationer, plan for, og tilmelding til særlige events o Opsamling på børnemiljøvurdering Juleferie uge 52 & 01 Lukkedage Vinterferie uge 07. Særlige aktiviteter og tilmeldinger. Periode D FEBRUAR MARTS APRIL BEGYNDENDE OVERGANG & BESØGSDAGE FRITIDSCENTER, DIGITAL DANNELSE, M.FL. Faste aktiviteter (Aktivitetsplan udsendes senest uge 42) Samarbejde med fritidscenter. Besøgsdage i grupper. Introduktion til børnene om klublivet Vidensoverlevering fra FI til FC Forældremøde på fritidscenter, mv Start på fritidscenter 02. maj Der kan naturligvis komme justeringer i årsplanen efter børnemøder, børnemiljø vurdering, forældre møde, mv. I så tilfælde informeres alle om ændringer og begrundelser herfor 6

7 FORÆLDRESAMARBEJDET Fælles forventninger Dialog omkring oplevelser og eller undren. Daglig kontakt Alle meddelelser sendes på KBH-forældre. Inden Vi forsøger at holde telefonen lukket ml Vi forsøger at understøtte legeaftaler og relationer. Krydservoksen Ved akut kontakt kan der ringes til teamkoordinatorer BEMÆRK Fritidsinstitutionen overgår til AULA 01. august Forældrenes rolle Daglig kontakt, med personale og teamkoordinatorer. Respekt for at pædagogisk personale er der for børnene i åbningstiden. Refleksioner og oplevelser må meget gerne videreformidles til ledelsen efter behov. Forældreansvar Tilbagemeldinger på børnenes trivsel, Legeaftaler, mv. Mobilregler, etc. Overholdelse af ovenstående, Ferie tilmeldinger. Best praksis. KONTAKTER DAMMEN Hanstholmvej 10 Vanløse FRITIDSINSTITUTIONEN Pædagogisk leder: Jan Ottosen Pædagogisk leder: Johnny Jacobsen FI afd. Dammen Teamkoordinatorer: Stine Vang Christensen Per Vigger

8 FASTE AKTIVITETER MAJ Ny aktivitetsplan udsendes hver måned. Ud over nedenstående aktiviteter vil der fast være mulighed for at lege med lego, spille brætspil, spille bordfodbold, benytte udklædningsrummet, samt kunne sætte sig over i stillekrogen og læse, eller slappe af. Mandage: Aktiviteter i salen, som børnene frit kan melde sig til når de kommer på Dammen Rulleskøjter, waveboards, boldspil og fri leg på legepladsen Fodbold og lege på græsset Krea - værksted Køkken aktivitet i form af forberedelse af dagens frugt og servering Tirsdage: Rulleskøjter, waveboards, boldspil og fri leg på legepladsen Krea - værksted To klasser tager på LIK. På Lik spilles der bl.a. stjæl flaget, bordtennis, billard, mm. Køkken aktivitet i form af forberedelse af dagens frugt og servering Onsdage: Rulleskøjter, waveboards, boldspil og fri leg på legepladsen Krea - værksted Aktiviteter i salen, som børnene frit kan melde sig til når de kommer på Dammen Fodbold og lege på græsset Køkken aktivitet i form af forberedelse af dagens frugt og servering Torsdage: Rulleskøjter, waveboards, boldspil og fri leg på legepladsen Krea - værksted To klasser tager på LIK. På Lik spilles der bl.a. stjæl flaget, bordtennis, billard, mm. Køkken aktivitet i form af forberedelse af dagens frugt og servering Fredage: - Rulleskøjter, waveboards, boldspil og fri leg på legepladsen - Krea - værksted - To klasser tager på LIK. På Lik spilles der bl.a. stjæl flaget, bordtennis, billard, mm. - Køkken aktivitet i form af forberedelse af dagens frugt og servering LIK 2019 Maj Klasse Voksne. Kan være andre voksne Fredag 03. maj 2.A og 2.E Stine og Michael Tirsdag 7. maj 2.D og 2.B Fatima og John Torsdag 9. maj 2.C og 2.F Annika og Marianne Fredag 10. maj 2A og 2.E Stine og Michael Tirsdag 14. maj 2.D og 2.B Fatima og John Torsdag 16. maj 2.C og 2.F Annika og Marianne Fredag 17. maj 2A og 2.E Stine og Michael Tirsdag 21. maj 2.D og 2.B Fatima og John Torsdag 23. maj 2.C og 2.F Annika og Marianne Fredag 24. maj 2A og 2.E Stine og Michael Tirsdag 28. maj 2.D og 2.B Fatima og John Torsdag 30. maj 2.C og 2.F Annika og Marianne Fredag 31. maj 2A og 2.E Stine og Michael Børnene hentes som udgangspunkt og så vidt muligt på skolen. SKEMA FOR LIK 8

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 1 Indholdsfortegnelse 1) Beskrivelse af Korning SFO... 3 2) Helhed for barnet brobygning fra børnehave skole SFO... 4 Mål for brobygning... 4 Metoden til

Læs mere

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne:

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Barnets alsidige udvikling i aktiviteterne i SFO: SFO s praksis nu og her. SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Personlige

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for Jels Skoles Fritidsordning

Mål- og indholdsbeskrivelse for Jels Skoles Fritidsordning - og indholdsbeskrivelse for Jels Skoles Fritidsordning Revideret august 2016 Indledning Den pædagogiske virksomhed i Jels SFO er en bred vifte af situationer, hvor vi med afsæt i den anerkendende tænkning

Læs mere

Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014.

Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014. Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014. Indledning Næsbjerg SFO er en del af Næsbjerg Skole, som ligger i Varde Kommune. Vi er en SFO som i øjeblikket har 57 børn og 5 voksne tilknyttet.

Læs mere

KONGSBJERGSKOLENS SFO 2018

KONGSBJERGSKOLENS SFO 2018 KONGSBJERGSKOLENS SFO 2018 Den pædagogiske ramme i SFO I SFO en arbejder vi med læringsrum, hvor der er mulighed for at veksle mellem forskellige læringsrum og aktiviteter ud fra de 7 læreplanstemaer;

Læs mere

Informationsfolder til forældre - Elliot - Struer kommunale Ungdomsskole BØRN OG UNGE

Informationsfolder til forældre - Elliot - Struer kommunale Ungdomsskole BØRN OG UNGE Informationsfolder til forældre - Elliot - Struer kommunale Ungdomsskole BØRN OG UNGE Kontaktoplysninger Struer kommunale Ungdomsskole Skolegade 5B 7600 Struer Telefon: 9684 8600 Hjemmeside: ungdomsskolen@struer.dk

Læs mere

Børnehaveafdelingen. Vores åbningstider: Mandag til torsdag kl. 6:30-17:00 Fredag kl. 6:30-16:00 Vi åbner i vuggestuen kl.

Børnehaveafdelingen. Vores åbningstider: Mandag til torsdag kl. 6:30-17:00 Fredag kl. 6:30-16:00 Vi åbner i vuggestuen kl. Vores åbningstider: Mandag til torsdag kl. 6:30-17:00 Fredag kl. 6:30-16:00 Vi åbner i vuggestuen kl. 6:30-8:00 Vores adresse: Kierulffsvej 2, 4200 Slagelse E-mail adresse: bhnord@slagelse.dk Børnehaveafdelingen:

Læs mere

Blandt næsten alle kaldet KLØVEREN

Blandt næsten alle kaldet KLØVEREN Åbningstid : Blandt næsten alle kaldet KLØVEREN Fritidsklub Mandag & Tirsdag 11.30-20. Onsdag, torsdag & fredag 11.30-17. Skole- fri & feriedage 10-17. Juniorklub Onsdag kl. 17.30-22. Kontingent : 458,-

Læs mere

Åbningstiden er hver dag fra kl til kl (mandag åbner vi kl , da 2. klasserne har fri kl ). Fredag lukker kl

Åbningstiden er hver dag fra kl til kl (mandag åbner vi kl , da 2. klasserne har fri kl ). Fredag lukker kl VELKOMMEN I FRITIDSHJEM 2 SKALMEJEGÅRDEN 2014 Fritidshjem 2 Her tilbyder vi en bred vifte af aktiviteter, som børnene har medindflydelse på. Gennem disse aktiviteter og oplevelser skal vi medvirke til

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

Institution: Fritidsinstitutionen ved Damhusengens Skole/Engen Orgnr: 37842

Institution: Fritidsinstitutionen ved Damhusengens Skole/Engen Orgnr: 37842 Page 1 of 5 1 Selvregistrering År 2018 Er de forsikringsmæssige forhold vedrørende dagtilbuddet afklaret? reglerne for befordring af børn? kravene i bekendtgørelsen om legetøjsstandard? reglerne om røgfri

Læs mere

Kildegård Klubben. For yderligere information er du velkommen til at kontakte: Klub og SFO leder Dan Guul Simonsen, tlf.

Kildegård Klubben. For yderligere information er du velkommen til at kontakte: Klub og SFO leder Dan Guul Simonsen, tlf. Kildegård Klubben Kildegård Klubben Kildegårdskolen Kommenhaven 13 2730 Herlev Tlf.: 20 14 07 77 www.kildegårdskolen.dk www.kildegaardklubben.dk https://kildegaardskolen.iportalen.dk/common/index.do For

Læs mere

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school Årsplan for SFO 2015-2016 Ahi International school Formål Som udgangspunkt sætter vi fokus på nogle vigtige pædagogiske principper i vores pædagogiske praksis. Vores målsætninger er: Det unikke barn a)

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for Trongårdsskolens SFO

Mål- og indholdsbeskrivelse for Trongårdsskolens SFO Mål- og indholdsbeskrivelse for Trongårdsskolens SFO Forord På baggrund af lovgivningen fra undervisningsministeriet, skal alle skoler udarbejde mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger.

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for Kirke Såby SFO udarbejdet april 2013. Beskrivelse Formål Praksis. Børnene lærer en god vane med lyst til at lære.

Mål og indholdsbeskrivelse for Kirke Såby SFO udarbejdet april 2013. Beskrivelse Formål Praksis. Børnene lærer en god vane med lyst til at lære. Beskrivelse Formål Praksis Lektiestøtte. Kirke Saaby SFO giver tid, rum og støtte til lektielæsning. Støtten gives af pædagogisk personale. Børnene lærer en god vane med lyst til at lære. Ved forældre

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for. SFO Marievang Holmstrupvej Slagelse Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for. SFO Marievang Holmstrupvej Slagelse Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse 2012 2013 for SFO Marievang Holmstrupvej 3 4200 Slagelse Kommune 58500645 Sfomarievang@slagelse.dk Forord Skole og SFO er én virksomhed og indeholder en undervisningsdel og

Læs mere

Børnegrotten 2018/19

Børnegrotten 2018/19 Børnegrotten 2018/19 Sct. Mariæ Skole Valdemarsgade 14 Postboks 1522 9100 Aalborg Telefon 98 13 60 03 E-mail: Sct.Mariae.Skole.Aalborg@sct-mariae-skole.dk www.sct-mariae-skole.dk Velkommen Hermed vil vi

Læs mere

SFO & Klub maj & juni 2010 nyhedsbrev

SFO & Klub maj & juni 2010 nyhedsbrev SFO & Klub maj & juni 2010 nyhedsbrev Det pædagogiske personale har nu lavet en ny pædagogisk målsætning for arbejdet i hhv. SFO & Klub. Vi har direkte og konkret kigget på vores praksis, og fundet følgende

Læs mere

Vision, værdier og menneskesyn

Vision, værdier og menneskesyn Vision, værdier og menneskesyn Vision Vi vil være det bedste helhedstilbud for vores børn. Vi vil lægge vægt på børnenes alsidige udvikling og tage højde for deres forskellige sociale, faglige og følelsesmæssige

Læs mere

Vi har modtaget enkelte henvendelser med spørgsmål omkring fritidstilbuddet fra maj.2017.

Vi har modtaget enkelte henvendelser med spørgsmål omkring fritidstilbuddet fra maj.2017. FORÆLDREINFO APRIL 2017 Kære Børn og Forældre Vi har modtaget enkelte henvendelser med spørgsmål omkring fritidstilbuddet fra maj.2017. Da det er praktiske spørgsmål, omkring morgenåbning, skolesamarbejde,

Læs mere

FAKTA OM KVISTEN VESTERGADE 99, 9620 AALESTRUP. KVISTEN A, tlf KVISTEN B, tlf BIKUBEN, tlf

FAKTA OM KVISTEN VESTERGADE 99, 9620 AALESTRUP. KVISTEN A, tlf KVISTEN B, tlf BIKUBEN, tlf 2016/2017 FAKTA OM KVISTEN VESTERGADE 99, 9620 AALESTRUP KVISTEN A, tlf. 99 669338 KVISTEN B, tlf. 99 669339 BIKUBEN, tlf. 99 669340 LEDER MONA ELMGREEN PETERSEN, tlf. 51588083 **************************************

Læs mere

JUNIORKLUBBERNE I NORDDJURS

JUNIORKLUBBERNE I NORDDJURS JUNIORKLUBBERNE I NORDDJURS FIND FLERE INFORMATIONER PÅ WWW.UNGNORDDJURS.DK FÆLLES FOR ALLE JUNIORKLUBBERNE ÅBNINGSTIDER: Alle juniorklubber har åbent 14-17 på hverdage. På skolefridage er der åbent 09-16,

Læs mere

Vejle Kommune (Private) Skov- & Idrætsinstitutionen Bøllen PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR. Hjernen&Hjertet

Vejle Kommune (Private) Skov- & Idrætsinstitutionen Bøllen PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR. Hjernen&Hjertet Vejle Kommune (Private) Skov- & Idrætsinstitutionen Bøllen PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 1.1 Indledning 3 1.2 Værdier 3 1.3 Pædagogiske principper 3 1.4

Læs mere

VINDING SFO. Personale i SFO. Vindingvej 54, 7100 Vejle Tlf. Vinding skole: Tlf. Vinding SFO:

VINDING SFO. Personale i SFO. Vindingvej 54, 7100 Vejle Tlf. Vinding skole: Tlf. Vinding SFO: VINDING SFO Adresse: Vindingvej 54, 7100 Vejle Tlf. Vinding skole: 7585 7254 Tlf. Vinding SFO: 7585 8033 E-mail: pigra@vejle.dk Personale i SFO Personalegruppen i skoleåret 2018/2019: Leder: Pia Lykke

Læs mere

Fritidsinstitutionen ved Rødkilde Skole. La Bella. Høj-huset

Fritidsinstitutionen ved Rødkilde Skole. La Bella. Høj-huset Fritidsinstitutionen ved Rødkilde Skole La Bella Høj-huset Kære forældre Velkommen til La Bella Høj-huset! I denne folder har vi samlet en række praktiske oplysninger. Høj-huset er La Bellas afdeling for

Læs mere

FAKTA OM KVISTEN VESTERGADE 99, 9620 AALESTRUP. KVISTEN A, tlf KVISTEN B, tlf BIKUBEN, tlf

FAKTA OM KVISTEN VESTERGADE 99, 9620 AALESTRUP. KVISTEN A, tlf KVISTEN B, tlf BIKUBEN, tlf 2017/2018 FAKTA OM KVISTEN VESTERGADE 99, 9620 AALESTRUP KVISTEN A, tlf. 99 669338 KVISTEN B, tlf. 99 669339 BIKUBEN, tlf. 99 669340 LEDER MONA ELMGREEN PETERSEN, tlf. 51588083 **************************************

Læs mere

Fritter3 BFO Rosenlund Ejbyvej 47 2740 Skovlunde Telefon 4477 2131 Fo-Fritter3@balk.dk. Kære børn og forældre. Velkommen til Fritter3, BFO Rosenlund

Fritter3 BFO Rosenlund Ejbyvej 47 2740 Skovlunde Telefon 4477 2131 Fo-Fritter3@balk.dk. Kære børn og forældre. Velkommen til Fritter3, BFO Rosenlund Fritter3 BFO Rosenlund Ejbyvej 47 2740 Skovlunde Telefon 4477 2131 Fo-Fritter3@balk.dk Kære børn og forældre. Velkommen til Fritter3, BFO Rosenlund Nedenstående er skrevet til Jer som er interesseret i

Læs mere

Kontaktinformationer: Administration: Odense SV. Odense S. Områdeleder:

Kontaktinformationer: Administration: Odense SV. Odense S. Områdeleder: Kontaktinformationer: Administration: Dalum Ungdomsskole Bergendals Alle 25 Tlf.: 63 75 30 40 www.min-klub.dk Ungdomsskoleleder: Erik Ravn Nielsen Klubleder: Nina F. Øhlenschlæger Mobil: 29 63 10 26 Odense

Læs mere

FREDERIKSSUNDSVEJ 159 telefon: 3828 8498, Tast 2

FREDERIKSSUNDSVEJ 159 telefon: 3828 8498, Tast 2 FREDERIKSSUNDSVEJ 159 telefon: 3828 8498, Tast 2 mail: klubben@bhu.dk - www.bhu.dk Version 2015 HVAD ER EN FRITIDSKLUB? Der er naturligvis forskel på en Fritidsklub og et Fritidshjem. Børnene er blevet

Læs mere

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem 2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem Nr. 1 Nr. 22 N. W. Gadesvej 1 + 22 3480 Fredensborg Tlf. 7256 2600 Fredensborg 2015 Velkommen til LUNDELY FRITIDSHJEM Lundely er et stort fritidshjem og en del af

Læs mere

SFOen på Højvangskolen

SFOen på Højvangskolen SFOen på Højvangskolen Forord Aarhus Kommune har en børne- og ungepolitik, som henvender sig målrettet til alle børn og unge i kommunen både dem, der går let gennem tilværelsen og dem, der af den ene eller

Læs mere

Vindsusets pædagogiske pejlemærker

Vindsusets pædagogiske pejlemærker Vindsusets pædagogiske pejlemærker Pejlemærker i Vindsuset. I 2013 indførtes der i købehavns kommune pædagogiske pejlemærker. Hvor læreplanerne mere er det teoretiske redskab, en tanke om hvorfor enkelte

Læs mere

FREDERIKSSUNDSVEJ 159 telefon: 3828 8498, Tast 2

FREDERIKSSUNDSVEJ 159 telefon: 3828 8498, Tast 2 FREDERIKSSUNDSVEJ 159 telefon: 3828 8498, Tast 2 mail: klubben@bhu.dk - www.bhu.dk Version 2013 HVAD ER EN FRITIDSKLUB? Der er naturligvis forskel på en Fritidsklub og et Fritidshjem. Børnene er blevet

Læs mere

Velkommen til Ramløse Fritidsordning

Velkommen til Ramløse Fritidsordning Velkommen til Ramløse Fritidsordning - Vi glæder os til at møde dig August 2010 1 Kære Forældre! Med denne folder vil vi gerne informere jer om Ramløse Fritidsordning (FO). Hvis I har spørgsmål, er I altid

Læs mere

Velkommen I klubben. På Havrehedskolen afd. Morud. Jeanne Marianne Janne Niels Klaus

Velkommen I klubben. På Havrehedskolen afd. Morud. Jeanne Marianne Janne Niels Klaus Velkommen I klubben På Havrehedskolen afd. Morud Jeanne Marianne Janne Niels Klaus Havrehedskolen s klub for elever fra 3-6 klasse Velkommen i Klubben! Klubben holder til i de dejlige nye lokaler ved indskolingens

Læs mere

Pejlemærker for pædagogisk kvalitet.

Pejlemærker for pædagogisk kvalitet. Pejlemærker for pædagogisk kvalitet. Børnehuset Spiren 2015 2017 1 af 10 Pejlemærker for pædagogisk kvalitet Forord 3 Sociale relationer 4 Inklusion og fællesskab 5 Sprogindsats 6-7 Forældresamarbejde

Læs mere

Fjordbo USFO. Fjordbo holder til i to velfungerende bygninger kun adskilt af en legeplads.

Fjordbo USFO. Fjordbo holder til i to velfungerende bygninger kun adskilt af en legeplads. Fjordbo USFO. Fjordbo i Lihme er en udvidet sfo, hvor der er tilmeldt børn fra 2,10 10 år. Vi har et godt samarbejde med dagplejen, som kommer i Fjordbo hver fredag formiddag. Børnehaven fungerer som åbningssted

Læs mere

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540 Leder af SFO Viceskoleleder Rasmus Andreassen Tlf. skolens kontor. 88 72 44 07 Hverdagens beskeder: Tlf. SFO køkkenet 27 90 82 60 Tlf. Klub 27 90 82 62 Åbningstider i SFO Mandag torsdag: 6.30 8.00 / 12.55

Læs mere

" F R I T I D S I N S T I T U T I O N E N "

 F R I T I D S I N S T I T U T I O N E N " F R I T I D S I N S T I T U T I O N E N " BV- ENGEN 018. KÆRE FORÆLDRE Hermed nyheder og væsentlige informationer fra FI. Først og fremmest ønskes i alle godt nytår. Denne information udsendes til alle

Læs mere

Børnegrotten 2016/17

Børnegrotten 2016/17 Børnegrotten 2016/17 Velkommen Hermed vil vi gerne byde jer velkommen i Børnegrotten, som er Sct. Mariæ Skoles fritidsordning. Børnegrotten er et fritidstilbud for elever i 0. 4. klasse. Her er lidt information

Læs mere

Fritidsordningen på Kolding Friskole 2016/17

Fritidsordningen på Kolding Friskole 2016/17 Fritidsordningen på Kolding Friskole 2016/17 1 RAMMER FOR SKOVKANTEN Skovkanten er en del af Kolding Friskole med skolelederen som den øverst ansvarlige. Skovkantens leder varetager i samarbejde med det

Læs mere

På Skovboskolen har vi nogle principper og værdier der kendetegner skolen. Vi lægger vægt på åbenhed, dialog, ansvarlighed og fleksibilitet.

På Skovboskolen har vi nogle principper og værdier der kendetegner skolen. Vi lægger vægt på åbenhed, dialog, ansvarlighed og fleksibilitet. Mål- og indholdsplan for Skovboskolens SFO 1, 2 & ungdomsklub: Skovboskolen er beliggende i Bjæverskov. Vi er en del af Køge Kommune. Skolen består af en undervisnings-del og en SFO-del. SFO 1, Regnemark:

Læs mere

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VI ER ALLE EN VIGTIG BRIK, FOR AT VI KAN FÅ EN DEJLIG OG HYGGELIG DAG I SFO. Kære forældre! Personalet og bestyrelsen byder jer hermed velkommen til Bøvling SFO. Vi ønsker

Læs mere

Eftermiddagsklubben i Lem

Eftermiddagsklubben i Lem Lem SFO. Sfo en er for børn fra 0. 3. klasse. Vi har vores egen afdeling på skolen, som består af 6 lokaler og garderobe. Vi har store udenoms arealer med legeplads, hvor en del af den er fælles med den

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser SFO Kongevejens Skole

Mål- og indholdsbeskrivelser SFO Kongevejens Skole Mål- og indholdsbeskrivelser SFO Kongevejens Skole Pædagogiske vision. Vi ønsker at udfordre børnene. Vi vil stimulere og støtte børnenes læring, dvs. deres tilegnelse af kundskaber, færdigheder og musisk/kreative

Læs mere

Familien går en spændende og forandringsrig tid i møde, når barnet starter i børnehave.

Familien går en spændende og forandringsrig tid i møde, når barnet starter i børnehave. På vej i Børnehave Målet er, at vi sammen med jer arbejder for, at skabe en rød tråd i dit barns liv, hvor helhed og sammenhæng skal sikre trivsel ved overgangen fra dagpleje eller vuggestue til børnehave.

Læs mere

Det gode børneliv og KLAR-pædagogikken maj Lupinvejens Børnehave

Det gode børneliv og KLAR-pædagogikken maj Lupinvejens Børnehave Det gode børneliv og KLAR-pædagogikken maj 2013 Lupinvejens Børnehave Vi skaber en sammenhængende pædagogik og organisation, der målrettet kan medvirke til at give barnet det gode barneliv samt rumme alle

Læs mere

Klub Mini og Maxi. Idestrup Privatskole. SFO skolefritidsordning modtager børn fra børnehaveklasse til og med 7 klasse.

Klub Mini og Maxi. Idestrup Privatskole. SFO skolefritidsordning modtager børn fra børnehaveklasse til og med 7 klasse. Klub Mini og Maxi Klub Mini og Maxi Idestrup Privatskole Vores 4 grundpiller i klub Mini og Maxi; fantasi faglighed tryghed kreativitet Information: Klub Mini og Maxi Kirkevej 5 4872 Idestrup Telefon -

Læs mere

Velkommen til Egeknoppen

Velkommen til Egeknoppen På glædelig gensyn Velkommen til Egeknoppen Telefon nummer til Egeknoppen Hoved nummer 76162645 Vuggestuen 76162646 Børnehaven 76162647 Side 10 Velkommen til afdeling Egeknoppen. Med denne folder vil vi

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Frydenstrand SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Frydenstrand SFO Mål og indholdsbeskrivelse Frydenstrand SFO Frydenstrand SFO er beliggende på skolen og rummer 3 afdelinger og er et tilbud til skolebørn fra 0.-3. kl. Børnene har mulighed for at benytte tilbuddet i timerne

Læs mere

Taarbæk Skoles Fritidscenter. Fritidsklub og Ungdomsklub

Taarbæk Skoles Fritidscenter. Fritidsklub og Ungdomsklub Taarbæk Skoles Fritidscenter Fritidsklub og Ungdomsklub Hvem er vi? Centerets personale består af 3 uddannede pædagoger, som er: Kristina Hammer Lorentzen Sebastian Andersen Nadja Dellgren Hvor bor vi

Læs mere

Virksomhedsplan. Virksomhedens navn: Vesterland Fritidshjem. Adresse: Deckerstr. 31. Land: Tyskland E-Mail: vesterland-fritidshjem@sdu.

Virksomhedsplan. Virksomhedens navn: Vesterland Fritidshjem. Adresse: Deckerstr. 31. Land: Tyskland E-Mail: vesterland-fritidshjem@sdu. Virksomhedsplan Virksomhedens navn: Vesterland Fritidshjem Adresse: Deckerstr. 31 Postnummer: 25 980 Telefon: 04651-24 836 By: Westerland Land: Tyskland E-Mail: vesterland-fritidshjem@sdu.de Forord Denne

Læs mere

Tlf. nummer Åbningstider Fremmødekontrol Morgenmad Skoletasker Garderober... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Tlf. nummer Åbningstider Fremmødekontrol Morgenmad Skoletasker Garderober... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Information og praktiske oplysninger Tlf. nummer... 3 Åbningstider... 3 Fremmødekontrol... 3 Morgenmad... 4 Skoletasker... 4 Garderober... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. P.Plads... 4 Aflevere børn...

Læs mere

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik Udviklingsplan for Vuggestuen Platanvej

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik Udviklingsplan for Vuggestuen Platanvej Holstebro Kommune Dagtilbudspolitik 2011-2014 Udviklingsplan for Vuggestuen Platanvej 1 1. Indledning... 3 2. Præsentation af dagtilbuddet.... 3 3. Børne- og læringssyn.... 4 3.1 Holstebro kommunes børne-

Læs mere

Børnehuset Fuglsang. Velkommen til. Vesthuset. Hjemmeside: Adresse: Geels plads 44. Telefonnummer:

Børnehuset Fuglsang. Velkommen til. Vesthuset. Hjemmeside:   Adresse: Geels plads 44. Telefonnummer: Børnehuset Fuglsang Velkommen til Vesthuset Hjemmeside: www.fuglsang.ltk.dk Adresse: Geels plads 44 Telefonnummer: 45 28 57 40 Mail: Leder Mette Zander: mekl@ltk.dk Åbningstider: Mandag til torsdag: 7:00-17:00

Læs mere

Velkommen til SFO Fryndesholm Skole

Velkommen til SFO Fryndesholm Skole Velkommen til SFO Fryndesholm Skole 1/10 Velkommen Hensigten med denne folder er at give en kortfattet orientering om skolefritidsordningen, dens dagligdag, traditioner og andre emner, som vi tror, er

Læs mere

MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR PYTTEN PÅ GELSTED SKOLE

MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR PYTTEN PÅ GELSTED SKOLE MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR PYTTEN PÅ GELSTED SKOLE Juni 2017 VISIONEN Gelsted Skole og Gelsted Skoles SFO er et sammenhængende kompetencemiljø, hvor vi arbejder på at skabe oplevelsen af sammenhæng

Læs mere

- fritidsinstitutionen ved Tingbjerg skole

- fritidsinstitutionen ved Tingbjerg skole - fritidsinstitutionen ved Tingbjerg skole Det kommer I til at høre om Generelt om fritidshjemmet Generelt om pædagogerne Mål og principper for perioden med Maj-børn Organisering og aktiviteter Praktiske

Læs mere

Vi lægger vægt på at hjælpe børnene til at tænke og handle selvstændigt og tage hensyn til andre mennesker og deres følelser.

Vi lægger vægt på at hjælpe børnene til at tænke og handle selvstændigt og tage hensyn til andre mennesker og deres følelser. Johannesskolens SFO 2009 I Johannesskolen s SFO går børn fra børnehaveklasse til 5. klasse. Når børnene har fri fra skole, har de mulighed for at bruge deres fritid i SFO en. Vi lægger vægt på, at børnenes

Læs mere

Mini-SFO SOLSTRÅLEN. VELKOMMEN til. REGNBUEN og Mini-SFO Vestergade Otterup. Tlf.: SOLSTRÅLEN Tværgade Otterup

Mini-SFO SOLSTRÅLEN. VELKOMMEN til. REGNBUEN og Mini-SFO Vestergade Otterup. Tlf.: SOLSTRÅLEN Tværgade Otterup REGNBUEN og Mini-SFO Vestergade 7 5450 Otterup Tlf.: 63 82 11 66 VELKOMMEN til Mini-SFO SOLSTRÅLEN Tværgade 2 5450 Otterup Tlf.: 30 62 11 66 SOLSTRÅLEN Velkommen Regnbuen/Solstrålen er Otterup Realskoles

Læs mere

SFOasen. - et frirum for børn

SFOasen. - et frirum for børn SFOasen - et frirum for børn Velkommen til SFOasen på RpR Vi er en lille SFO med plads til 88 børn og rummer børn fra 0. til og med 3. klasse. Der er fem pædagoger, en medhjælper og en SFO-leder. I maj

Læs mere

Tilsynsrapport 2019 for Kastaniehuset

Tilsynsrapport 2019 for Kastaniehuset Tilsynsrapport 2019 for Kastaniehuset Tilstede: Forældrerådsmanden: Pædagog: Pædagogiskleder: Klyngeleder: Pædagogisk konsulent: Sociale relationer Positiv voksenkontakt hver dag Alle børn har ret til

Læs mere

Pejlemærker for pædagogisk kvalitet i dagtilbud 0-18 år (Uddrag fra læreplan)

Pejlemærker for pædagogisk kvalitet i dagtilbud 0-18 år (Uddrag fra læreplan) Pejlemærker for pædagogisk kvalitet i dagtilbud 0-18 år (Uddrag fra læreplan) I 2012 introducerede pædagogisk kvalitetsudvalg i BUF begrebet pejlemærker. Den overordnede tanke er at Københavns Kommune

Læs mere

PÆDAGOGISK GRUNDLAG FOR DAGINSTITUTIONER

PÆDAGOGISK GRUNDLAG FOR DAGINSTITUTIONER SKABELON PÆDAGOGISK GRUNDLAG FOR DAGINSTITUTIONER Byggeri - en særlig mulighed for nytænkning af den pædagogiske praksis Når en daginstitution skal udvides eller ombygges, opstår der en særlig mulighed

Læs mere

Bordings Friskole Fritidsordningen. Fællesskabet går forud Fysisk udfoldelse giver mod på livet Fritid er fri tid

Bordings Friskole Fritidsordningen. Fællesskabet går forud Fysisk udfoldelse giver mod på livet Fritid er fri tid Bordings Friskole 2016 Fritidsordningen Fællesskabet går forud Fysisk udfoldelse giver mod på livet Fritid er fri tid Fritidsordningen på Bordings Friskole er for elever fra børnehaveklasse til 3. klasse.

Læs mere

VELKOMMEN TIL 3. klasses-sfo og SFO2

VELKOMMEN TIL 3. klasses-sfo og SFO2 VELKOMMEN TIL 3. klasses-sfo og SFO2 Et tilbud til børn der går i 3., 4., 5. og 6. klasse på Holmegaardskolens SFO afd. Fensmark Pædagogisk grundlag Vi vil gerne tilbyde et SFO-tilbud, hvor trivsel, tryghed,

Læs mere

FORÆLDREINFORMATION RESENBRO SKOLES fritidsdel SFO OG KLUB

FORÆLDREINFORMATION RESENBRO SKOLES fritidsdel SFO OG KLUB 2018/19 FORÆLDREINFORMATION RESENBRO SKOLES fritidsdel SFO OG KLUB At lære og trives sammen - 1 Indhold: Side 3.....Velkommen til fritidsdelen Side 4-5-6....Beskrivelse af SFO en Side 7-8....Kommunikation

Læs mere

VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV NYT TLF.: 41 73 67 43. Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår.

VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV NYT TLF.: 41 73 67 43. Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår. VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår. Kinesisk ordsprog NYT TLF.: 41 73 67 43 Footbase langbold vinder 2011 - klubfest

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO Dueslaget

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO Dueslaget Mål og indholdsbeskrivelse for SFO Dueslaget Indledning. Vi vægter at Dueslaget er et rart, sjovt og trygt sted at være. Vi ønsker at skabe et sted, hvor børnene kan udfolde sig, prøve kræfter og få nye

Læs mere

Vi vil i det følgende beskrive en række pædagogiske mål for vuggestuen, børnehaven og DUSSEN.

Vi vil i det følgende beskrive en række pædagogiske mål for vuggestuen, børnehaven og DUSSEN. Fælles mål for DUS og Læreplanerne er, at tydeliggøre og udvikle grundlaget for vores pædagogiske arbejde. Formålet med Fælles mål for DUS og Læreplaner for vuggestue og børnehave er, at tydeliggøre og

Læs mere

SFO Højvangskolen 2013 Info

SFO Højvangskolen 2013 Info SFO Højvangskolen 2013 Info VELKOMMEN Vi vil gerne byde Jer velkommen i Højvangskolens SFO. Vores mål er at få et godt samarbejde mellem forældre, børn og personale, da det er vejen til god trivsel for

Læs mere

ForårsSFO på Abildgårdskolen

ForårsSFO på Abildgårdskolen ForårsSFO på Abildgårdskolen En god start på et godt skoleliv 2019 Indhold Forord Børne- og læringssyn Etablering af nye fællesskaber Læring og motivation Tryghed og trivsel Eksempel på aktivitetsplan

Læs mere

Velkommen til SFO Hyldetræet, en afdeling af Ll. Næstved skole. Søndergade 20, Hyllinge, 4700 Næstved. Tlf:

Velkommen til SFO Hyldetræet, en afdeling af Ll. Næstved skole. Søndergade 20, Hyllinge, 4700 Næstved. Tlf: Velkommen til SFO Hyldetræet, en afdeling af Ll. Næstved skole. Søndergade 20, Hyllinge, 4700 Næstved. Tlf: 55888026 Vi er en af 6 afdelinger på Lille Næstved skole. Der går ca. 1800 elever på hele skolen.

Læs mere

Velkommen til Skottegårdsskolens SFO.

Velkommen til Skottegårdsskolens SFO. Velkommen til Skottegårdsskolens SFO. Vi har lavet denne velkomstinformation for at orientere jer om nogle praktiske oplysninger, der er rare også at have på tryk. Nu starter der endnu en vigtig periode

Læs mere

Velkommen i Hesselager Børnehus. Informationsfolder til nye børn og forældre

Velkommen i Hesselager Børnehus. Informationsfolder til nye børn og forældre Velkommen i Hesselager Børnehus Informationsfolder til nye børn og forældre Hesselager Børnehus er et børnehus for børn fra 3-6 år. Vi er en del af Østerdalen, som er et kommunalt dagtilbud i Svendborg

Læs mere

Trivselsplan for Charlotteskolen

Trivselsplan for Charlotteskolen Trivselsplan for Charlotteskolen Redigeret i 2017 Trivsel på Charlotteskolen Charlotteskolen ønsker at fremstå som en skole, hvor vi alle mødes med anerkendelse og respekt og ligeværd. Vi betragter os

Læs mere

SFOen v/kildegårdskolen

SFOen v/kildegårdskolen Dette er en folder, der henvender sig til forældre med børn i SFOen v/ Kildegårdskolen. I folderen finder man bl.a. information om børnenes dagligdag i SFO, samarbejde med forældre og skole samt en række

Læs mere

Velkommen til Kollerup Skoles SFO

Velkommen til Kollerup Skoles SFO Velkommen til Kollerup Skoles SFO 1 Værdier og mål: Hverdagen i SFO/Klub er præget af fokus på: Trivsel og udvikling Frihed til at vælge Kreativitet Relationer Det betyder at: Børn føler sig set og hørt

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse. Nordstjerneskolens SFO.

Mål og indholdsbeskrivelse. Nordstjerneskolens SFO. Mål og indholdsbeskrivelse. Nordstjerneskolens SFO. Nordstjerneskolens SFO er et tilbud til skolebørn fra 0-3 kl. Børnene har mulighed for at benytte tilbuddet i timerne umiddelbart før og efter skoletid,

Læs mere

Velkommen til Rising Børnehus

Velkommen til Rising Børnehus Velkommen til Rising Børnehus Velkommen Personalet i Rising Børnehus vil gerne byde jer og jeres barn velkommen. Vi ser frem til at lære jeres barn at kende og sammen med jer være med til at give barnet

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse. i SFO Musvitten - Vittenbergskolen, Ribe

Mål og indholdsbeskrivelse. i SFO Musvitten - Vittenbergskolen, Ribe Mål og indholdsbeskrivelse Esbjerg Kommune i SFO Musvitten - Vittenbergskolen, Ribe I dette nummer: Målsætning 1 Om Musvitten 2 Pædagogens rolle 2 Børn med særlige behov Musvittens spændende hverdag...

Læs mere

Tilsynsrapport 2019 for Hulahophuset

Tilsynsrapport 2019 for Hulahophuset Tilsynsrapport 2019 for Hulahophuset Tilstede: Forældrerepræsentant: Pædagog: Pædagogisk leder: Klyngeleder: Pædagogisk konsulent: Sociale relationer Positiv voksenkontakt hver dag Alle børn har ret til

Læs mere

Velkommen til Trollskoven

Velkommen til Trollskoven Velkommen til Trollskoven Information til nye børn og forældre TROLLESGAVE 5 A, Fensmark, 4684 Holmegaard, Tlf. 55884634 / 25450090. Mail-adresse: Frit Fensmark@naestved.dk Hjemmeside: www.holmegaard.dk/holmegaardskolen

Læs mere

Her er vores hverdag

Her er vores hverdag Her er vores hverdag Motorik-børnehaven Rådyrvej Kom og besøg os inden du vælger børnehave I er altid velkommen til at komme på besøg i vores institution. Ring og aftal en tid. For os er det vigtig, at

Læs mere

Børnene skal blive i stand til at udvikle deres kreativitet og fantasi og udvikles med deres personlige kompetencer.

Børnene skal blive i stand til at udvikle deres kreativitet og fantasi og udvikles med deres personlige kompetencer. Pædagogiske lærerplaner For Kværs Multi Univers SFO Redigeret maj 2012 Legens særlige betydning Legen som en spontan og frivillig aktivitet er en særlig vigtig del af fritidspædagogikken og de pædagogiske

Læs mere

AUGUST 2012. Velkommen til Svebølle SFO

AUGUST 2012. Velkommen til Svebølle SFO AUGUST 2012 Velkommen til Svebølle SFO Forord Forord Med denne folder vil Svebølle SFO gerne byde nye børn og forældre VELKOMMEN. Formålet med folderen er samtidig at informere vore nye børn og forældre

Læs mere

Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20

Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20 Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20 Se Bremdal Dagtilbuds hjemmeside: http://bremdal.struer.dk Mail: bremdaldagtilbud@struer.dk Åbningstider: Mandag-torsdag 6.15-16.45

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE 1. Barnets alsidige Personlige Udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Faglig dialogguide ved tilsynsbesøg i almen- og specialdagtilbud 0-18 år

Faglig dialogguide ved tilsynsbesøg i almen- og specialdagtilbud 0-18 år Pædagogisk tilsyn i KKFO Børneborgen d. 2.6.2014 Tilstede: KKFO leder Nicole Pehrson & Souschef Tina Ong. Pædagogisk konsulent: Jesper Roos Nielsen. Det er ikke et mål at enheder og inst. befinder sig

Læs mere

P Mål og principper for SFO 3høje

P Mål og principper for SFO 3høje P Mål og principper for SFO 3høje 2017 Pædagogiske mål og principper for SFO 3høje Kære læser. På de kommende sider, vil man som læser få et grundigt indblik i 3højes dagligdag. SFO 3høje er en integreret

Læs mere

Indskolingen på Grønnemose

Indskolingen på Grønnemose Indskolingen på Grønnemose Velkommen indenfor Grønnemose Indskoling, Skolesvinget 8, 2860 Søborg tlf: 39 57 32 45 Velkommen: Velkommen til indskolingen pa Grønnemose Skole. Med denne information håber

Læs mere

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser:

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser: Åbningstider. Mandag til torsdag fra kl. 14.00-17.00. Fredag fra kl. 14.00-16.00. Mandag til fredag har SFO åben om morgenen fra kl. 6.30-8.00. Udvidet SFO. Fra august er det muligt for elever fra 4. årgang

Læs mere

Pædagogisk tilsyn 2019

Pædagogisk tilsyn 2019 Pædagogisk tilsyn 2019 Faglig dialog Sociale relationer - barn/voksenkontakten Inklusion og fællesskab Det sås, at personalet primært orienterede sig mod -og havde fokus på barnet. Det observeres, at det

Læs mere

Velkommen til Th. Langs SFO

Velkommen til Th. Langs SFO Velkommen til Th. Langs SFO Indhold Indholdsfortegnelse Velkommen til Th. Langs SFO Lille hus Indskolingen Bloktimer Hvad vil vi som SFO? Hverdagen Traditioner Aktiviteter ud af huset Daglige ændringer

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

Dus INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG Personlig udvikling

Dus INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG Personlig udvikling Dus INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG 2017-2018 De 6 kerneområder: - Personlig udvikling - Social udvikling - Sprog og kommunikation - Bevægelse, idræt og motorik - Kulturelle udtryksformer - Natur Denne indholdsplan

Læs mere

Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken.

Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken. Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken. Daginstitutionen Norddalsparken er en aldersintegreret institution med børn i alderen 0-6 år. Lederen er Bente Nielsen, Daglig

Læs mere

Aabenraa Friskoles. Fritidsordning

Aabenraa Friskoles. Fritidsordning Side 1 af 8 Aabenraa Friskoles Fritidsordning Side 2 af 8 Adresse: Bakketoppen Aabenraa Friskole Bjerggade 26 6200 Aabenraa Tlf. 74 62 86 10 / 51 92 79 97 Mail: kr@aabenraafriskole.dk Åbningstider: Mandag

Læs mere

VELKOMMEN I TURBOHUSET

VELKOMMEN I TURBOHUSET VELKOMMEN I TURBOHUSET VELKOMMEN I TURBOHUSET. Turbohuset er en sfo, med daglig drift af Højmark børnehus. Vi har til huse på Højmark skole om morgenen og eftermiddagen. Vi er som regel i børnehuset i

Læs mere

Pædagogiske principper SFO

Pædagogiske principper SFO Pædagogiske principper SFO Spørgsmål mellem barn og pædagog: Lærer man noget i SFO?... Lang pause:. Hele tiden, men man opdager det ikke. Den frie leg I Nordbyskolens SFO skal barnet gennem den "frie leg"først

Læs mere