Pædagogisk tilsynsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogisk tilsynsrapport"

Transkript

1 Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Tinsoldaten Tilsynsbesøg Dato: 7. maj 2012 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Marianne Pedersen (leder) og Gertrud Jacobsen (souschef). Fokuspunkter 1. Iagttagelse og fortælling med inddragelse af inklusion og børnemiljø 2. Strategi- og organisationsplanen 3. Økonomi Særlige opmærksomhedspunkter Resumé af samlet konkluderende vurdering Et øget fokus på arbejdsmiljø og pædagogik har ført til højere faglighed samt bedre samarbejde og engagement hos medarbejderne, end det ledelsen har kunnet se i hverdagen tidligere. Der er lavet en fornuftig plan ift. revideringen af læreplanen, hvor inklusion og børnemiljø har et specielt fokus. Fraværsstatistikken er stadig en udfordring, og det er fortsat nødvendigt, at ledelsen forholder sig til at nedbringe dette i strategi- og organisationsplanen, der drøftes med pædagogisk konsulent og evt. dagtilbudschef. Tilsynet er udført af pædagogisk konsulent Gitte Mølgård Andersen den 7. maj 2012 Dagtilbudsleder og pædagogisk konsulent har haft dialog omkring tilsynsrapporten den 22. august

2 Institutionsprofil basiskvalitet Børnetal Antal børn kvartalsvis: Normering Januar kvartal 22 vug - 47 bh April kvartal 22 vug - 49 / 36 bh Juli kvartal 22 vug 39 bh Oktober kvartal bh Reelt indskrevne 24 vug 44 bh 24 vug - 46 bh Er der børn på venteliste til institutionen?: Ja Pr. 30 maj: 34 vuggestue børn og 21 børnehavebørn Oplever I, at børn bliver overflyttet fra jeres institution til en anden?: Nej Hvis ja hvor ofte: Hvad har begrundelsen været? Økonomi Økonomisk rulning sidste år (underskud/overskud): kr. Hvordan ser budgettet ud pt.? Vi står til at komme ud med et underskud på ca kr. Personale Er alle TUS- samtaler blevet afholdt? Har haft en TUS runde i foråret. Runden er færdig. Hvor mange samtaler mangler evt. at blive afholdt: 0 Hvis samtaler mangler at blive afholdt, hvad er så grunden? Hvordan var institutionens fravær pr. kvartal sidste år? 1. kvartal: 8% 2. kvartal: 7% 3. kvartal: 11% 4. kvartal: 14% Hvordan ser fraværsprocenten ud i år pr. måned.? Januar: 11,75%. Februar 3,8%. Marts 8,81% Har I udarbejdet jeres egen fraværspolitik? Ja. Er omsorgssamtaler blevet afholdt:? Ja Har I udarbejdet jeres egen personalepolitik? Ja, men den skal revideres i efteråret 2012 Hvornår er der senest udarbejdet APV herunder beskrivelse/retningslinjer for psykisk arbejdsmiljø, trivsels- og antimoppepolitikker? 1 maj 2011 Hvad viste APV en? Støjgene i grupperum, træk fra ventilation, adgangsvej til krybberum og gulvvarme i grupperum Hvornår er der senest lavet trivselsmåling, og hvad var resultatet? Det gjorde i vi 2010 med Bo Hallberg, erhvervskonsulent. 2

3 Normering Hvor mange pædagogtimer i procentsats?: 73% Hvor mange medhjælpertimer i procentsats?: 27% Overholdes administrationsgrundlaget med fordelingen 60/40? Ja Har I studerende? Pt. Har vi en øvelsespraktikant, det er vores første. Hvordan har personaleudskiftningen været, når I ser et år tilbage? Der har været udskiftning af en pædagogmedhjælper. Pædagoger der er stoppet: Ingen Medhjælpere der er stoppet: En er stoppet Andre der er stoppet: Vi har måttet fyre en person, som var i løntilskud, april Har I ubesatte/vakante stillinger? Nej Årsag til at personale er stoppet: Medhjælperen har søgt nye udfordringer efter 8 års ansættelse. Hvordan arbejdes der med medarbejderudvikling? Vi har sat fokus på den pædagogiske udvikling i Tinsoldaten. Deltaget i PEP-projekt med vejledning af Karin Vilien, pædagogiske foredrag. Vi har arbejdet med organisering af samarbejde, mødestruktur og design for personalemøder. Kursus for personale der varetager tillidsposter. Hvordan arbejdes der med fastholdelse af personale? Gennem medarbejdernes trivsel og stort fokus på den pædagogiske praksis. Hvordan arbejdes der med at rekruttere personale? Vikarer tage fra bunken af uopfordrede ansøgninger. Ved stillingsopslag. Har personale været på kursus i gennem de seneste år? Ja Arbejdsmiljøkursus. TR-kursus. Sprogkursus, om adopterede børn, inklusion, Fri for mobberi. IT kursus for begyndere. Førstehjælpskursus med alle medarbejdere. Er der specifikke kursus- uddannelsesønsker i personalegruppen? Opfølgning på iagttagelse og fortælling. Medhjælper ønsker merit til pædagog udd. Politikker/retningslinjer Har I udarbejdet en kostpolitik for institutionen? ja Har I udarbejdet retningslinjer vedr. brug af seler til børn? ja Overholdes (kommunens/politisk vedtagne) retningslinjer i forhold til sikkerhed? Ja 3

4 Overholdes (kommunens/politisk vedtagne) retningslinjer vedr. sundhed og hygiejne? Ja Overholdes (kommunens/politisk vedtagne) retningslinjer i forhold til brandsikkerhed? ja Overholdes (kommunens/politisk vedtagne) retningslinjer for legepladssikkerhed? Ja Er institutionens hjemmeside opdateret i forhold til gældende kommunale retningslinjer? Ja Forældresamarbejde Hvordan er forældresamarbejdet? Samarbejdet fungerer godt. Personale og forældre er trygge ved hinanden og drager i fællesskab omsorg for børnene. Tonen er god. Hvor mange bestyrelsesmøder er der afholdt det seneste år? Vi holder 6 årlige møder. Nogle gange er der behov for ekstraordinære møder. For selvejende institutioner: Har den kommunale tilsynsrepræsentant deltaget, og hvor ofte? Kontraktstyring Er kontraktmål afleveret? Ja Er målopfyldelse i forhold til kontraktmål afleveret? Ja Læreplaner/børnemiljø Er der særlige opmærksomhedspunkter til den vedlagte læreplan? Læreplanen er en ældre sag. Læreplanen skal revideres hen over sommeren. Overgange Hvordan arbejdes med overgange - både internt og eksternt? Internt. Når børnene nærmer sig børnehavealderen besøger barnet sin børnehavegruppe sammen med en kendt voksen, de laver aktiviteter med de mindste børnehavebørn og efterhånden får de lov til selv at vælge, at gå i børnehaven. Når vi flytter børn tager vi hensyn til gode vennerelationer. Børnene rykker gerne flere sammen. Forældrene forberedes og tilbydes et overleveringsmøde. Eksternt: Vi har samarbejde med Avedøre Skole med 2 årlige samarbejdsmøder. Personale og forældre udarbejder overleveringsskemaer til skolerne. Besøg på skoler og fritidshjem. Bh klasse leder besøger i Tinsoldaten. Vi benytter gymnastiksal på skolen og besøger skolens legeplads, derved lærer børnene så småt skolen at kende. Sprog Hvordan sikres, at børn der har behov modtager sprogstimulering? Vi arbejder med TRASS skemaer. Talepædagogen kommer jævnligt i Tinsoldaten. To medarbejdere deltager i kursus om Sprogpakken, sprogpædagoger. 4

5 Inklusion Hvordan er der opmærksomhed på ekskluderende og inkluderende mekanismer i børnegrupperne? Vi har brugt en personaledag på inklusion. Personalet har læst inklusionens Pædagogik. 3 medarbejdere er med på inklusions kursus. I øjeblikket laver vi iagttagelse og fortælling til personalemøderne. Modellen er blevet udvidet så vi også forholder os til inklusion (og børnemilø) Børn i udsatte positioner Hvordan arbejdes der med børn i udsatte positioner? Der arbejdes tæt sammen med barnets forældre, vi inddrager PPR både til rådgivning for personale og til forældrene. Vi søger specialviden om problematikker. Fx adoptivbørn. Benytter os af støtteteamets konsulent funktion. Ledelse Hvordan organiseres ledelsesarbejdet? Ledelsesteamet har en fast ugentlig dag, hvor vi fordeler opgaver, sparrer hinanden på opgaver og udfordringer. Souschef har ca. 15 timer til ledelsesarbejde resten går til arbejdet med børn og personale. Hvordan organiseres møder med deltagelse af personale i institutionen herunder personaleinddragelse, videregivelse af information m.m.? Vi har lavet en arbejdsgruppe, der arbejder med personalemøde. Gruppen mødes mellem hvert p- møde, der planlæggers og evalueres. Teammøde i vuggestue og børnehave en time ved hvert personalemøde. Vi holder info-møde en gang ugentlig, her er alle stuer repræsenteret. Der føres et kort referat. Postmappe er tilgængelig på personalestue, alle har pligt til at holde sig orienteret. Personalet er på skift tovholdere (parvis) på temaer som inklusion, sprog, personalepolitik osv. Hvor mange ledelsesmøder har ledelsesteam eller del af ledelsesteamet deltaget i det seneste år? Alle Hvor mange netværksmøder har ledelsesteam eller del af ledelsesteamet deltaget i det seneste år? Alle Konkluderende egen vurdering Har I oplevet særlige udfordringer i institutionen, når I kigger et år tilbage? Arbejdet med sygefravær, institutionsanalyse har været hårdt arbejde. Lederuddannelsen både for mig som leder men også for personalet, der efterlyser fysisk nærvær. Oplever I særlige udfordringer pt.? Pause fra lederuddannelse, der er meget der skal indhentes. Acadre, revidering af personalepolitik, læreplan, inklusion og børnemiljø. Hvad er jeres egen vurdering af institutionen? Vi er ved at have rigtig godt fat i udviklingen af det pædagogiske arbejde. Den pædagogiske praksis debatteres og er i fokus. Der arbejdes i alle stuerne er godt kørende med planlægning, forberedelse og udførelse pædagogiske projekter. Eventyret om Den standhaftige Tinsoldat er netop afsluttet. Forårets projekt er krop og bevægelse og lægger op til Mini OL i juni. Der er kommet energi og arbejdsglæde efter vi har arbejdet intenst med vores arbejdsmiljø, institutionsanalyse og strategiplan. Tonen blandt personalet er faglig og sober. 5

6 Vi tilbyder børnene en udfordrende hverdag krydret med særlige oplevelser. Tinsoldaten er et spændende sted at arbejde. Børnene trives, de er nysgerrige, motiverede og tager og giver udfordringer. Vi har taget fat på iagttagelse og fortælling. Vi har udvidet analysemodellen så den enkelte fortælling også analyserer på, hvordan børnemiljøet er i fortællingen og hvordan inklusionen fremtræder. På baggrund af denne vurdering hvilke fokuspunkter vil I da pege på til jeres kommende pædagogiske tilsyn? Iagttagelse og fortælling med inddragelse af inklusion og børnemiljø, som skal føre til revision af den pædagogiske læreplan til sommer/efterår Strategiplanen er meget ambitiøs. Vi kan ikke holde den stramme plan vi har lagt. Økonomi. Har I særlige ønsker til metoder i forbindelse med jeres kommende tilsyn? Nej Ledelses- og institutionsanalyse (kan vælges at vedlægges) Institutionsanalyse og Strategiplan vedlægges. 6

7 Status Evt. bemærkninger til Institutionsprofil - basiskvalitet Børnetal Tallene kan svinge en del, og forskellen mellem top og bund kan være en udfordring. Samarbejdet med pladsanvisningen fungerer fint. Økonomi Der er udsigt til, at institutionen kommer ud med et underskud på ca ,-kr. Der mangler at blive udbetalt refusioner, så det endelige tal er derfor uvist. Et rul på kr fra sidste år har indflydelse på det store underskud. Souschef er overgået til at være flyver i huset, og fungerer som vikar, når der mangler personale. Det betyder, at der kun har været brugt vikar udefra i januar, hvilket har en positiv betydning på økonomien. Personale Fraværstallene for de første af dette års måneder er lidt svingende, og den væsentligste grund til, at tallet er højt, er pga. køkkendames sygemelding indtil 1. juni. Institutionen har haft fokus på at få nedbragt sygefraværet, der også inden køkkendamens sygemelding var højt. Denne proces har været en sej omgang, hvor nogle medarbejdere følte sig ramt/trykket. Erhvervspsykolog (Bo Halberg) er blevet brugt i processen, og hans direkte tilgang til tingene, har føltes hård for nogle. Personalet giver dog udtryk for, at de er glade for, at der er blevet taget hul på problematikken, da det har været med til at ændre kulturen. Ting er blevet i tale sat, og myter er blevet drøftet, som fx at pædagoger ikke absolut behøver at være mere syge end andre. Det opleves, at det fokuserede arbejde med at nedbringe fraværet, har bidraget til et bedre samarbejde i personalegruppen. Der var for få medarbejdere, der deltog i kommunens seneste trivselsmåling til, at resultater blev registreret og kunne bruges til noget. Bo Halberg lavede sin egen trivselsundersøgelse i institutionen, hvilken viste god trivsel hos medarbejderne. På p-møderne er punktet Hvordan har vi det? jævnligt på som punkt. For at arbejde hen i mod at få bedre personaledeltagelse ved næste trivselsundersøgelse fra kommunen, aftales det, at der skabes rammer/forhold for personalet, så det ikke bliver besværligt at deltage. Fx adgang til computer i institutionen og fordeling af, hvem der har adgang hvornår. Der er udarbejdet en personalepolitik, men det er noteret, at den skal revideres her i I institutionsanalysen begrundes det med, at mange medarbejdere er kommet til, siden den blev udarbejdet, og det vil være godt at gentage drøftelserne med alle. Der er pt. en 1. års studerende i Tinsoldaten, og det opleves som spændende og interessant. Hvis der bliver økonomi til det på sigt, vil institutionen gerne have en lønnet praktikant, som en del af normeringen. (Siden tilsynsbesøget har DAF pga. mangel på praktikpladser været nødsaget til at pålægge institutionen en studerende så i foråret 2013, kommer der en 2.- eller 3.årsstuderende. 7

8 Der er en medhjælper, der er stoppet, og i stedet er der blevet ansat en pædagog. Medarbejderen det har været nødvendigt at fyre, var en køkkendame med løntilskud, der havde for meget fravær. Ved rekruttering af personale fortælles ved tilsynet, at det beskrives i jobopslag, at den kommende medarbejder skal være interesseret i at arbejde med PEP samt være sparringspartner med kolleger og diverse i hverdagen. I institutionsanalysen er det beskrevet mere udførligt. Her står. lægger vi vægt på, at ansøgere har kendskab, erfaring og vilje til at arbejde i vort pædagogiske koncept, der tager udgangspunkt i Reggio Emilia. Vi fordrer til fleksibilitet til at kunne arbejde på tværs af stuerne i et åbent hus. Strategien for rekruttering er at have en blandet alderssammensætning, og at medarbejderne har forskellige faglige kompetencer. Der lægges vægt på at ville skriftligheden samt at have en sund tilgang til arbejde og privatliv. I forhold til medarbejdernes trivsel, så har ledelsen fokus på, om medarbejderne har det godt, og har opmærksomhed på, at der er åbenhed og en god tone i kommunikationen i huset. Der er fokus på den pædagogiske udvikling, hvilket anses som en måde at udvikle medarbejderne på. Det er valgt at have ekstra fokus på den pædagogiske udvikling, da det var et ønske, at der kom større fokus på kerneydelsen, samt få nogle redskaber til brug i hverdagen. Det øgede fokus har ført til, at der løbende igangsættes projekter. Fx har der være projekt om krop og bevægelse, den standhaftige tinsoldat samt et projekt om Fri for mobberi, der udsprang af, at piger ikke var søde ved hinanden. Ledelsen oplever, at der er god kvalitet i institutionen nu, hvorimod institutionen tidligere var lig de institutioner, som Ole Henrik Hansen pt. kritiserer i sin forskning. Ved TUS-samtaler har medarbejderne samstemmende givet udtryk for, at det er godt, at der er kommet organisering vedr. det pædagogiske arbejde, og at der er kommet nogle gode faglige drøftelser. I institutionsanalysen beskrives, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde vedr. dokumentation af pædagogisk praksis, men at medarbejderne er på forskellige niveauer i forhold til dette. Ledelsen oplever, at personalet er interesseret og engageret i arbejdet vedr. dokumentation, og at personalet er nået meget længere siden institutionsanalysen blev lavet. Der er medarbejdere, der gerne vil have kurser vedr. iagttagelse og fortælling. Det handler både om opfølgning på tidligere kurser, samt om at der er nogle, der ikke har været af sted. Det går fint med at skrive iagttagelserne i hverdagen, men det opleves som svært at få alle perspektiver med i analysen. En medhjælper vil gerne have merit pædagoguddannelsen, men da ledelsen er i tvivl om, hvorvidt medarbejderen egner sig som pædagog videre frem, skabes der ikke mulighed for det pt. Politikker/retningslinjer Der svares ja til, at retningslinjer/politikker er udarbejdet. I den 8

9 Forældresamarbejde Kontraktstyring Læreplaner/børnemiljø Overgange Sprog Inklusion Ledelse forbindelse snakker vi om episoden, hvor nogle børn klatrede over hegnet, og gik hjem. For at undgå gentagelse af dette, cirkulerer personalet rundt på legepladsen, og har aftaler om, hvem der er hvor. Tidligere sad nogle medarbejdere meget ned på legepladsen, hvilket er ændret. Derudover tjekker de voksne på de enkelte stuer jævnligt, om alle børnene er der. I forbindelse med dette punkt snakker vi om, hvordan sagen er landet med forældrene, der var utrygge, fordi deres børn var kravlet over hegnet, og var gået hjem. Det fortælles, at der er ro på sagen, og at forældrene er blevet trygge igen. Sagen har ført til, at ovenstående retningslinjer er blevet udarbejdet. Det er indført, at børnemiljøet skal inddrages i analyser, der laves af iagttagelser. For yderligere kommentarer om læreplan se under fokuspunkt længere nede. Hvis der er børn, der ikke skal på Avedøre skole, besøges de pågældende børns kommende skole, hvis det kun handler om 2-3 andre skoler. TRAS laves på alle børn, da det opleves som et dejligt redskab. Vuggestuen starter det op, og børnehaven følger op. Omkring inklusion tilføjes, at de i huset generelt godt kan bruge mere viden. Ledelsen har en mistanke om, at det gøres sværere, end det er. Der arbejdes med iagttagelse og fortælling som metode, og det er blevet et krav, at der ift. den beskrevne praksis skal svares på, om der i beskrivelsen er ekskluderende mekanismer. Opmærksomheden har bl.a. ført til, at personalet har støttet specielt op om en gruppe piger, der havde det med at udelukke hinanden, og der er dispenseret på reglerne om leg i fællesrummet, da dreng profiterede af, at han i en mindre gruppe dér, kunne lege med togbanen. Omkring børn i udsatte positioner er det noteret, at der søges specialviden om problematikker, og at det bl.a. har været gjort vedr. et adoptivbarn. Status omkring dette barn er, at han er på vej ud af sin udsatte position, og har udviklet sig meget på mange områder fx sprog, tilknytning til andre og nysgerrig tilgang. Dette er bl.a. sket ved en meget rolig indkøring fra vuggestuen til børnehaven. Det er noteret, at souschef har 15 timer til ledelsesarbejde væk fra børnene. Nogle af disse timer bruges til åbent hus om tirsdagen, hvor der kan snakkes afspadsering og evt. andre ting med souschefen. Af særlige udfordringer nævnes det, at arbejdet med at nedbringe fraværet samt arbejdet med institutionsanalysen har været hårdt. Det fortælles, at det har været tidskrævende med processerne, der har skullet køres, inddragelse af personalet og opfølgningerne. Det tager tid med inddragelse, men ledelsen kan mærke, at det batter meget, når medarbejderne får lov til at give deres besyv med. Personalet har accepteret, at leder er en del væk pga. uddannelse, men sætter også pris på, at leder er til stede. Dette kommer bl.a. til udtryk via følgende spørgsmål til lederen: Er du her i dag?, Kommer du i morgen? For at få tid til de ting der er i gang i institutionen, har leder besluttet at holde pause fra ledelsesuddannelsen. Ledelsen skriver i institutionsprofilen, at de kan blive bedre til at anerkende og værdsætte personalet. Ledelsen har opmærksomhed på 9

10 dette i hverdagen ved at bakke personalet op og rose for arbejdet med de gode projekter. Ledelsen mener selv, de er blevet bedre til at lytte. Dialog om fokuspunkter 1. Iagttagelse og fortælling med inddragelse af inklusion og børnemiljø: Ledelsen er ikke stolt af den læreplan, der ligger tilgængelig pt. Som tidligere nævnt, er der i de iagttagelser og fortællinger der laves, fokus på at inddrage et inkluderende perspektiv samt børnemiljøet. Der er lavet plan for arbejdet resten af året, og ledelsen skriver en status på arbejdet hen over sommeren i forhold til den dokumentation, der er lavet. Det aftales, at der kan hentes sparring til arbejdet hos pædagogisk konsulent - evt. ved at eksempler fra hverdagen sendes, og der kan gives sparring ud fra det. Deltagelse i PEP-projektet har betydet, at den pædagogiske tilgang er blevet mere struktureret. Det er dog ikke mere struktureret, end at et projekt kan udvides spontant ved at gå i den retning, som børnenes interesse viser. Der er opmærksomhed på at følge børnenes spor. Denne tilgang samt det at institutionen ligger i et område, der giver mulighed for mange spændende aktiviteter, skrives ind i den reviderede læreplan. Om den nuværende læreplan: Der er fine beskrivelser om rammerne og den pædagogiske tilgang, men de træder ikke så meget frem i eksemplerne og analyserne. (I institutionsanalysen er der eksempler, der viser tilgangen/pædagogisk praksis tydeligere) Beskrivelse af læreplanstemaerne mangler. Vedr. sprog er det ikke længere obligatorisk at alle børn sprogvurderes, og andre redskaber end TRAS må gerne bruges (s. 11). Ved afkrydsning af hvilke læreplanstemaer, der er i spil, skal der være opmærksomhed på, at det ikke hindrer at have mere dybtgående fokus på et læreplanstema, fordi det evt. ser ud som om temaer berøres meget, hvis det er krydset af i mange eksempler. I nogle af eksemplerne er det meget lidt et tema berøres for at få et kryds. Vedr. aflevering s. 9 vil det være godt at få med, hvis der sættes ord på barnets følelse beskrive hvordan barnet trøstes. Dette vil skabe sammenhæng til værdibeskrivelserne. Generelt kunne det være fint at få eksempler med, der viser værdierne tydeligere samt om hvordan børnene agerer i det fælles, da det er det, der tages udgangspunkt i i værdibeskrivelsen. (Eksempler der viser empati, anerkendelse, og mestringen af sociale kompetencer hos børnene). Omkring evaluering vil det være godt at beskrive, hvordan iagttagelserne bruges i det videre arbejde og i forhold til evalueringsarbejdet er det uklart, hvordan der laves målsætning i forhold til projekterne. Der mangler at blive opsat konkrete mål for temaerne, og det kan derfor ikke ses, hvad der kigges efter i en evaluering. En beskrivelse af hvornår og hvordan der evalueres mangler. Afsnittene om overgange og børn med særlige behov er fine. 2. Strategi- og organisationsplanen: Pædagogisk konsulent har givet ledelsen en tilbagemelding på den udarbejdede strategiog organisationsplan. Ledelsen har ikke nået at forholde sig til kommentarerne, og det aftales, at snakken om strategiplanen tages på et andet tidspunkt, når ledelsen har forholdt sig til kommentarerne. Ledelsen sender et bud på en realistisk plan for arbejdet til pædagogisk konsulent. 3. Økonomi: Økonomi er skrevet på pga. underskuddet. Der er ikke brug for at snakke yderligere om 10

11 det, end det der er vendt og noteret ved gennemgang af institutionsprofilen. Gensidige refleksioner over dagtilbuddets pædagogiske praksis Uddybning af særlige opmærksomhedspunkter Aftaler på kort sigt Aftale om gennemgang af strategi- og organisationsplanen med pædagogisk konsulent Aftaler på længere sigt At repræsentanter fra personalet og evt. bestyrelse deltager ved næste tilsyn Opfølgning Samlet konkluderende vurdering Det vurderes, at lovgivning og øvrige retningslinjer, der er vedtaget for området efterleves. Der er lidt mangler i læreplanen i forhold til de oplistede krav i Dagtilbudsloven, og der er lavet plan gældende for resten af året vedr. revidering af læreplanen, hvor arbejdet bl.a. består af processer, hvor medarbejderne indgår. I dette arbejde er der fokus på inklusion og børnemiljø. Andre afsnit revideres af ledelsen indenfor de næste måneder så alt er med i forhold til det beskrevne i lovgivningen. Det vurderes, at planen for det videre arbejde med læreplanen ser fornuftig ud, og det skal nævnes, at der også er gode elementer i den nuværende læreplan som fx afsnittet om overgange, børn med særlige behov og beskrivelsen af den pædagogiske tilgang. Omkring økonomi er der udsigt til et underskud - hovedsageligt pga. vikarudgifter. Dette forsøges nedbragt ved, at souschef ikke længere er tilknyttet en børnegruppe, men indgår dér, hvor der evt. mangler personale. Et vedvarende højt fravær i institutionen førte til, at ledelsen af Dagtilbudsafdelingen i 2011 blev bedt om at udarbejde en strategi- og organisationsplan for arbejdet med at nedbringe fraværet. Ledelsen blev desuden pålagt at udarbejde en institutionsanalyse, hvor medarbejderne blev inddraget. Dette har betydet, at der bl.a. er kommet fokus på arbejdsmiljø og pædagogik, hvilket har bidraget til mere engagement og bedre samarbejde blandt personalet. Medarbejderne tilkendegiver i TUS-samtaler, at de strukturelle rammer, der er igangsat vedr. pædagogisk praksis, virker godt, og har højnet fagligheden. I februar måned var fraværsstatistikken lav, men har været for høj i de øvrige måneder. En medarbejders afgang vil have indflydelse på statistikken i positiv retning fra juni, og ledelse er fortsat forpligtet på at forholde sig til fraværet i strategi- og organisationsplanen, som drøftes med pædagogisk konsulent og evt. dagtilbudschef. I institutionsanalysen har ledelsen et opmærksomhedspunkt omkring at blive bedre til at værdsætte og anerkende personalet. Ledelsen mener selv, at de er blevet bedre til det, og ligesom det kunne være relevant ved andre forhold, der drøftes ved tilsynet, kunne det her have været godt, at personalet var repræsenteret ved tilsynet, så deres perspektiv også kom med. 11

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Kirsebærhuset Tilsynsbesøg Dato: 2. oktober 2014 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Susanne Brandt (leder), Karin Kristensen (Pædagog+AMR), Anne Jægerstrøm

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Børnehuset Willer Tilsynsbesøg Dato: Onsdag den 28. marts 2012 Tilsynsform: Besøg på alle stuer med efterfølgende dialog. Deltagere: Lene Jensen (leder), Martin

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Kærgården Tilsynsbesøg Dato: Besøg i institutionen 3. marts 2014 og tilsyn 5. marts 2014 Tilsynsform: Dialog på baggrund af institutionsprofil, fokuspunkter

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Strandmarken Tilsynsbesøg Dato: Den 20. marts 2012 fra kl. 9.00 13.00 Tilsynsform: Besøg på alle stuer i institutionen og efterfølgende dialog. Deltagere:

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Børnehuset Frydenhøj Tilsynsbesøg Dato: Den 11. september 2012 Tilsynsform: Besøg i alle tre afdelinger den 10. september 2012 samt tilsynsdialog den 11. september

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Bredalsparkens børnehave Tilsynsbesøg Dato: 4. februar 2014 Tilsynsform: Dialogbaseret Deltagere: Elin Palm, Lise Johansen, Helle Vestberg, Margrethe Ostenfelt,

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Mælkebøtten Tilsynsbesøg Dato: 29. august 2013 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Linda Hemmingsen (leder), Katja Sten Pedersen (souschef), Rosmarie Andresen

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Kastanjehuset/Solgården Tilsynsbesøg Dato: 4. september 2012 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Torsten Hebsgaard (leder), Anne-Marie Asmussen (daglig

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Cirklen Tilsynsbesøg Dato: 27. november 2013 Tilsynsform: Dialog ved møde, samt indledende besøg i Cirklen 25. november 2013. Deltagere: Jette Lunddahl Mathiassen

Læs mere

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012 Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012 Afdeling: Sydgården, Søndergade 31, 3740 Svaneke Dato for tilsynsbesøg: 31. oktober 2012 Forrige tilsynsbesøg: 3. marts 2008, 29. september 2009, 17.

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Solstien Tilsynsbesøg Dato: 9. september 2013 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Birgitte Larsen (leder), Rina Schwerdtfeger Roikjær (souschef), Hanne

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Søstjernen, Ullasvej 5, 3700 Rønne, telefon: 56 92 43 50 Dato for tilsynsbesøg: 10. november kl. 13-16 Forrige tilsynsbesøg: 5. november

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Skibbyssens Børnehave Dato for tilsyn: Onsdag, den 12. oktober 2011 Deltagere ved tilsynet: Forældrebestyrelsesmedlem:

Læs mere

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012 Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012 Afdeling: Børnehuset i Hasle, Hasselvej 8, 3790 Hasle. Telefon: 56 96 46 00 Dato for tilsynsbesøg: 25. september 2012 Forrige tilsynsbesøg: 3. februar

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: Torsdag, den 23. september 2010 kl. 11.00 13.00 Institutionens navn: Skibbyssens Børnehave Tilsyn foretaget af: Pædagogisk

Læs mere

NOTAT. Emne: Generel status på pædagogiske tilsyn i daginstitutioner 2011. Sagsbeh.: Bianca Lauge Sagsnr.: 12/655

NOTAT. Emne: Generel status på pædagogiske tilsyn i daginstitutioner 2011. Sagsbeh.: Bianca Lauge Sagsnr.: 12/655 SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Generel status på pædagogiske tilsyn i daginstitutioner 2011 Til: Familie- og uddannelsesudvalget Dato: 26-01-2012 Sagsbeh.: Bianca Lauge Sagsnr.: 12/655 Tilsynet

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2012. Indhold: o Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i. o Tilsynsrapport for.

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2012. Indhold: o Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i. o Tilsynsrapport for. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2012. Indhold: o Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i. o Tilsynsrapport for. Side 1 Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Børnehaven Brostykkevej Tilsynsbesøg Dato: 16. januar 2012 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Karin S. Gülstorff (leder), Nete Niebur Storm (souschef)

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 07.september 2010 Institutionens navn: Kragebakken Tilsyn foretaget af: Ulrik Moll Deltagere ved tilsynet: Susan Salk,

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Vandkunsten & Regnbuen Dato for tilsyn: 26-10-2011 Deltagere ved tilsynet: Camilla Kjær, Kim Kristoffersen, Pernille

Læs mere

Det uanmeldte tilsyn forventes at vare ca. 2-3 timer og udføres af konsulent for dagtilbud fra Børne- og Skole sekretariatet.

Det uanmeldte tilsyn forventes at vare ca. 2-3 timer og udføres af konsulent for dagtilbud fra Børne- og Skole sekretariatet. Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2012 Private dagtilbud Institution: Lillemyr Adresse: Kannikegårdsvej 17. Povlsker 3730 Nexø Telefon: 56 48 98 28 Leder: Birgit Dam Tilsynsdato: 6. november 2012 Tidligere

Læs mere

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Bakkegården Bakkegårdsvej 14 9640 Farsø

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Bakkegården Bakkegårdsvej 14 9640 Farsø Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Bakkegården Bakkegårdsvej 14 9640 Farsø Normeret

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Mælkebøtten Tilsynsbesøg Dato: 6. marts 2012 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Linda Hemmingsen (leder), Katja Sten Pedersen (souschef) og Carina Von

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Skovbørnehaven, Vibegårdsvej 14, 3700 Rønne, telefon: 56 95 01 50 Dato for tilsynsbesøg: 12. november 2014 Forrige tilsynsbesøg: 11.

Læs mere

12/2/2016 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&autoprint=true&showkey=

12/2/2016 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&autoprint=true&showkey= ORDINÆRT TILSYN I EVENTYRSKOVEN I FREDERIKSDAL Deltagere fra dagtilbuddet: Navn på tilsynsførende: Leder Birthe Jacobsen, pædagog Anja Simonsen og formand for bestyrelsen Anne Christensen Tine Kleist Pedersen

Læs mere

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Nøglen til succes ligger i høj grad i de tidlige år af børns liv. Vi skal have et samfund, hvor alle børn trives og bliver så dygtige,

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Børnehavehuset Lodsvej Tilsynsbesøg Dato: Den 5. februar 2014 (er flyttet fra den oprindelige tilsynsdato 4. december 2013, hvorfor den tidligere institutionsprofil

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Liden Stina, Soldalen, Maegårdsvej 4, Olsker, 3770 Allinge Dato for tilsynsbesøg: 19. november 2014 9.00-12.00 Forrige tilsynsbesøg:

Læs mere

Inklusion i Hadsten Børnehave

Inklusion i Hadsten Børnehave Inklusion i Hadsten Børnehave Et fælles ansvar Lindevej 4, 8370 Hadsten. 1. Indledning: Inklusion i Hadsten Børnehave Inklusion er det nye perspektiv, som alle i dagtilbud i Danmark skal arbejde med. Selve

Læs mere

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Børnehus: Bøgehøjen Dato:11. okt. 2012, kl. 11-14. Tilsynskonsulent: Eva Engedal Hvad har vi fokus på? Institutionens virksomhedsplan og børnehusets

Læs mere

Det generelle pædagogiske og administrative tilsyn. Tilsynsrapport 2010/2011

Det generelle pædagogiske og administrative tilsyn. Tilsynsrapport 2010/2011 Det generelle og administrative tilsyn Tilsynsrapport 2010/2011 Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Tilsynet skal ses som et redskab til dialog mellem tilsynsmyndighed og institution. Dette er for at

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Nordstjernen, Thorkildsvej 57, 3700 Rønne. Telefon: 56 95 33 20 Dato for tilsynsbesøg: 12. november 2014 kl. 8.30-11.30 Forrige tilsynsbesøg:

Læs mere

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Børnehus: Kongebroen Frejasvej Dato: 6.nov. 2013 Tilsynskonsulent: Eva Engedal Hvad har vi fokus på? Institutionens virksomhedsplan og børnehusets

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2016-2017

Pædagogisk udviklingsplan 2016-2017 Pædagogisk udviklingsplan 2016-2017 Indsæt billede Marker rammen nedenfor, og tryk slet. I stedet sætter du dit eget billede ind. Tryk på indsæt i menuen og derefter tryk på billede så finder du billedet

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Løvfrøen Nylars, Bøgevej 11, 3720 Nylars Dato for tilsynsbesøg: 19. januar 2015 Forrige tilsynsbesøg: 7.maj 2009, 3. maj 2010, 23.

Læs mere

Virksomhedsplan 2013 Børnehuset Kastaniehuset

Virksomhedsplan 2013 Børnehuset Kastaniehuset 1 2 Virksomhedsplan 2013 Børnehuset Kastaniehuset Indholdsfortegnelse 1. Centeret for uddannelse og pædagogik: CUP 2. Taske force 3. Inklusion 4. Kastaniehusets pædagogiske Handleplan 5. Indsatsområder

Læs mere

Klatretræets værdier som SMTTE

Klatretræets værdier som SMTTE Klatretræets værdier som SMTTE Sammenhæng for alle huse og værdier Ved fusionen mellem Bulderby og Trætoppen i marts 2012, ændrede vi navnet til Natur- og idrætsinstitution Klatretræet. Vi valgte flg.

Læs mere

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene:

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene: Værdier i Institution Hunderup, bearbejdet i Ådalen. Sammenhæng: Vi har siden september 2006 arbejdet med udgangspunkt i Den Gode Historie for at finde frem til et fælles værdigrundlag i institutionen.

Læs mere

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Børnehus: Skovstjernen Dato: 18. juni 2012 Tilsynskonsulent: Eva Engedal Hvad har vi fokus på? Institutionens virksomhedsplan og børnehusets praksisplan.

Læs mere

Børnehaven Stribonitten - 1 -

Børnehaven Stribonitten - 1 - Børnehaven Stribonitten - 1 - Profil Børnehaven Stribonitten her har hjertet plads. Børnehaven Stribonitten har til huse i to dejlige afdelinger, afdeling Münstervej med 22 børn og afdeling Øster Allé

Læs mere

Skema til kortlægning af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i Valmuen Børnehaven

Skema til kortlægning af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i Valmuen Børnehaven Skema til kortlægning af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i Valmuen Børnehaven Fysisk arbejdsmiljø Nævn 3 ting der fungerer godt i dit fysiske arbejde Lokalerne Gode lokaler Dejlig lys og venlig inst.

Læs mere

Du skal være optaget af hvad der interesser børnene og hvordan børn lærer på forskellige måder. Du skal have læring for øje i de små ting der sker.

Du skal være optaget af hvad der interesser børnene og hvordan børn lærer på forskellige måder. Du skal have læring for øje i de små ting der sker. En eventyrlig begyndelse. Nu skal jeg fortælle dig en historie, som jeg har hørt, da jeg var lille, og hver gang jeg siden har tænkt på den, synes jeg at den blev meget kønnere; for det går med historier

Læs mere

Masterplan for Galaksen 2014-2015

Masterplan for Galaksen 2014-2015 Masterplan for Galaksen 2014-2015 Galaksen 2014 Helle Langaa Andersen 2014 2015. Indholdsfortegnelse: Indledning Masterplan: 03 Formål: 03 Mål og succeskriterier: 03 Beskrivelse af husene og legepladsen:

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Inklusion. hvad er det????

Inklusion. hvad er det???? 1 Inklusion. hvad er det???? Inklusion starter derhjemme ved spisebordet med sproget, et inkluderende sprog, når vi taler om de andre børn i institutionen. I som forældre har en betydelig rolle i inklusionsarbejdet.

Læs mere

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2011

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2011 1 Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2011 Børnebakken Østergade 25, 3720, Aakirkeby Sidste tilsynsbesøg: Januar 2008, 14. maj 2009, 9. juli 2010 Dato for tilsynsbesøg 2011: 23. november 12.00-14.00

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg 22.01.09 Vuggestuen Kastanjehuset, Dato: Pædagogisk konsulent: Deltagere: Leder Anni, Anja pgu samt pædagog Birthe. -

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Børnehuset Ærtebjerg Tilsynsbesøg Dato: Den 2. oktober 2013. Tilsynsform: Besøg i hele institutionen tirsdag den 1. oktober 2013 samt tilsynsdialog onsdag

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg Viben den 4.12.08. Dato: Pædagogisk konsulent: Deltagere: Leder Anne Dirchs. - Ledelse - Medarbejderrepræsentant - Forældrebestyrelses-/institutionsbestyrelsesrepræsentant

Læs mere

Samtaler i dagplejen/vuggestuen Ved barnets 2V års alderen tilbydes alle forældre en forældresamtale.

Samtaler i dagplejen/vuggestuen Ved barnets 2V års alderen tilbydes alle forældre en forældresamtale. Sammenhængskraft mellem dagpleje eller vuggestue og børnehave i overgangen Overgangsmodellen er obligatorisk. I modellen vil der være mulighed for KAN opgaver til inspiration og som aftales lokalt. Samtaler

Læs mere

Afrapportering af de pædagogiske læreplaner 2013-14

Afrapportering af de pædagogiske læreplaner 2013-14 Afrapportering af de pædagogiske læreplaner 2013-14 1: Status på det overordnede arbejde med læreplaner Vi gik ind i det nye Dagtilbud Sydøst i 2013 med de allerede indgåede aftaler fra det tidligere dagtilbud:

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Børnehus: Søstjernen, Ullasvej 5, 3700 Rønne, telefon: 56 92 43 50 Dato for tilsynsbesøg: 11. november 2013, klokken 9.00-12.00 Forrige tilsynsbesøg:

Læs mere

Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011

Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011 Indholdsfortegnelse: Forord og indledning: Periode for arbejdet med Pædagogiske udviklingsplaner side 2 Hvem har udarbejdet PUP side 2 Hvor, af hvem og med hvilket formål arbejdes med PUP side 2 Arbejdet

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Vuggestuen Manegen Tilsynsbesøg Dato: Den 19. august 2014 Tilsynsform: Institutionsbesøg i begge afdelinger den 18. august 2014 samt tilsynsdialog den 19.

Læs mere

FYSISK BØRNEMILJØ Solgården Redigeret 27/9-10 Sikkerhedsgruppen i Solgården har udfyldt de følgende skemaer: SPØRGSMÅL JA DELVIST HANDLEPLAN NØDVENDIG

FYSISK BØRNEMILJØ Solgården Redigeret 27/9-10 Sikkerhedsgruppen i Solgården har udfyldt de følgende skemaer: SPØRGSMÅL JA DELVIST HANDLEPLAN NØDVENDIG FYSISK BØRNEMILJØ Solgården Redigeret 27/9-10 Sikkerhedsgruppen i Solgården har udfyldt de følgende skemaer: 1. Vurderes det, at børnehuset har plads nok?, indendørs har vi mange rum og pænt med plads

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Lovgrundlag Sprogstimulering til tosprogede småbørn er beskrevet i Dagtilbudsloven 11.

Lovgrundlag Sprogstimulering til tosprogede småbørn er beskrevet i Dagtilbudsloven 11. Indledning Med denne information ønsker Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune at give et overblik over sprogstimulering til tosprogede småbørn, der ikke går i børnehave og som derfor deltager

Læs mere

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter Daginstitution Højvang Pædagogisk fundament Metoder og hensigter Velkommen Velkommen til Daginstitution Højvang. Vi er en 0-6 års institution beliggende i den sydøstlige ende af Horsens by. Institutionen

Læs mere

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling.

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. Fra B & U `s Udviklingsplan: Med udgangspunkt i at forældrene er Børn og Unges vigtigste voksne, skaber vi konstruktive relationer

Læs mere

Kommunens navn: _Silkeborg

Kommunens navn: _Silkeborg KVALITETSRAPPORT PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET SILKEBORG KOMMUNE KVALITETSRAPPORT PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Kommunens navn: _Silkeborg Formål Denne kvalitetsrapport henvender sig til dagtilbud, forvaltning og kommunalbestyrelse.

Læs mere

Børnehuset Hjortholm. Virksomhedsplan

Børnehuset Hjortholm. Virksomhedsplan Børnehuset Hjortholm Virksomhedsplan INDHOLD Virksomhedsberetning for 2013... 2 1. Pædagogik og indretning.... 2 2. Fællesskab.... 2 3. Systemisk analyse af læringsmiljøet ( SAL )... 2 4. Børnelynet....

Læs mere

lø Information til forældre om Sprogvurdering af børn i 3-6 årsalderen Center for Skoler og Dagtilbud

lø Information til forældre om Sprogvurdering af børn i 3-6 årsalderen Center for Skoler og Dagtilbud lø Information til forældre om Sprogvurdering af børn i 3-6 årsalderen Center for Skoler og Dagtilbud 1 Vinter 2011/2012 Kære forældre I Fredensborg Kommune lægger vi vægt på børns sproglige udvikling

Læs mere

Mål og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år.

Mål og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år. og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år. Børn og unge i vækst - alle børn skal trives i et trygt og sundt miljø med leg og læring. - alle børn skal møde nærværende,

Læs mere

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse dagplejen pædagogisk læreplan elle udtryksformer og værdier og naturfænomener Alsidig personlig udvikling lige kompetencer e kompetencer oktober 2009 den pædagogiske læreplan Menneskesyn I dagplejen mener

Læs mere

Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012. De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012:

Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012. De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012: Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012 De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012: Indledning: Dagtilbudsloven 5 beskriver at: Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Kirsebærhuset Tilsynsbesøg Dato: 31. januar 2012 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Kirsten Sonnenschein (KSS) (konst. leder), Merit Reimer (REX) (konst.

Læs mere

Kristrup Vuggestue AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013

Kristrup Vuggestue AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013 Kristrup Vuggestue AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013 1 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Det uanmeldte tilsyn forventes at vare ca. 2-3 timer og udføres af konsulent for dagtilbud fra Børne- og Skole sekretariatet.

Det uanmeldte tilsyn forventes at vare ca. 2-3 timer og udføres af konsulent for dagtilbud fra Børne- og Skole sekretariatet. Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2012 Private dagtilbud Institution: Børnebakken Adresse: Østergade 25, 3720, Aakirkeby Telefon: Leder: Steen Noer Tilsynsdato: 15. november 2012 Tilstede ved tilsyn:

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Børnehuset Strandhuset. Tilsynsbesøg Dato: Mandag den 21. november 2011 Tilsynsform: Besøg på alle stuer og efterfølgende dialog mellem nedenstående deltagere.

Læs mere

Sammen om De Yngste - SYNG

Sammen om De Yngste - SYNG Sammen om De Yngste - SYNG Ny velfærd for de 0-6 årige Hvorfor er der behov for at nytænke tilbuddene til de yngste? Fordi vi skal gøre det bedre. Og fordi vi skal gøre det billigere. Vi har en faglig

Læs mere

ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING

ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD LÆRINGSTEMA ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING Indhold 3 Indledning 4 Barnets Alsidige personlige udvikling i Fremtidens Dagtilbud 6 Læringsområde Barnets Selvværd 8

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Svinninge for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikts Svinninge Leder, mail, tlf. Winnie Høgly, wh@holb.dk, 7236

Læs mere

Pædagogisk planlægningsskema. Projektarbejde i børnehøjde SKEMA 1. Deltager af personalet: Udarbejdelse af skema dato: Antal børn og alder:

Pædagogisk planlægningsskema. Projektarbejde i børnehøjde SKEMA 1. Deltager af personalet: Udarbejdelse af skema dato: Antal børn og alder: Pædagogisk planlægningsskema. Projektarbejde i børnehøjde SKEMA 1 Deltager af personalet: Antal børn og alder: Udarbejdelse af skema dato: Karina, Özlem, Karin, Sadjida og Mette 11 børn i alderen 2-3 år

Læs mere

vedrørende privatinstitutionen Villa Gaia, Bøgevej 7, Taulov, 7000 Fredericia

vedrørende privatinstitutionen Villa Gaia, Bøgevej 7, Taulov, 7000 Fredericia Tilsynsrapport vedrørende privatinstitutionen Villa Gaia, Bøgevej 7, Taulov, 7000 Fredericia 29. april 2012. Baggrund Tilsynsrapporten er udarbejdet af UdviklingsForum på opdrag af Institutionsafdelingen,

Læs mere

Støttepædagoger/pædagogisk vejledning

Støttepædagoger/pædagogisk vejledning Hjælp til inklusion i Brøndby Kommunes dagtilbud Støttepædagoger/pædagogisk vejledning Pædagogisk følgeskab og inkluderende praksisudvikling Indhold 1. Hjælp til inklusion 2. Støttepædagogrollen 3. Hvem

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 27.oktober 2010 Institutionens navn: Nordstjernen Tilsyn foretaget af: Ulrik Moll Deltagere ved tilsynet: TR Diana Levisen,

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 plejepersonaler fra henholdsvis afdeling A og B og gruppeleder, samt gennemført dialogmøde

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten

Uanmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten Uanmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Marthagården Status (selvejende/kommunal/privat) Selvejende Adresse Peter Bangs Vej 12 Leder Ingrid Fuglseth Jensen Normerede pladser 0-3 år Normeret

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Hjerm dagtilbud

Bestyrelsesmøde i Hjerm dagtilbud Bestyrelsesmøde i Hjerm dagtilbud Dato : Mandag d. 26. august 2013 Tid : Kl. 19:00 21:30 Sted : Børnehaven Forplejning : Inger Afbud : Lone Ordstyrer : Lisbeth Referent : Siv Dagsorden Referat 1. Godkendelse

Læs mere

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring 2015-16 i Torsted

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring 2015-16 i Torsted Afdeling: Sirius Udfyldt af gruppe: Fisk Dato: 31.12.2015 SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring 2015-16 i Torsted Børns lyst og motivation til at lære Læring: Fokus: Samling af børnegrupper.

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

vedrørende privatinstitutionen Eventyrhuset, Prangervej 67, 7000 Fredericia

vedrørende privatinstitutionen Eventyrhuset, Prangervej 67, 7000 Fredericia Tilsynsrapport vedrørende privatinstitutionen Eventyrhuset, Prangervej 67, 7000 Fredericia 13. september 2013 Baggrund Tilsynsrapporten er udarbejdet af UdviklingsForum på opdrag af Institutionsafdelingen,

Læs mere

Referat fra informationsmøde for nye forældre

Referat fra informationsmøde for nye forældre Referat fra informationsmøde for nye forældre D 18. juni afholdte børnehaven et informationsmøde for nye forældre. Mødet blev bl.a. afholdt på baggrund af forældretilfredshedsundersøgelsen, hvor vi kunne

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode a) Specialiseringsmuligheder

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Ørnesten Dato for tilsyn:21.11.11 Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Deltagere ved tilsynet: Camilla pæd. Mette bestyrelsesformand og Thyra Hoier

Læs mere

Tilsynsrapport, Piletræet, 2009

Tilsynsrapport, Piletræet, 2009 Kapitel 1: Indledning... 2 Lovgivning og målsætning... 2 Faktuelle oplysninger... 2 Kapitel 2: Tilsynets helhedsindtryk... 3 Kapitel 3: Relationer... 3 Kapitel 4: Pædagogisk praksis... 3 Kapitel 5: Ledelse...

Læs mere

- Særligt fokus på barn - voksen kontakten f.eks. gennem udviklingsprojekter,

- Særligt fokus på barn - voksen kontakten f.eks. gennem udviklingsprojekter, Faglig dialogguide ved det årlige tilsynsbesøg: 1. Sociale relationer barn/voksen kontakten Alle børn og unge har ret til positiv voksenkontakt hver dag og udsatte børn og unge har et særligt behov for

Læs mere

Priser Prisen fastsættes af skolens bestyrelse. Der gives søskenderabat svarende til de kommunale takster. Der kan desuden søges friplads.

Priser Prisen fastsættes af skolens bestyrelse. Der gives søskenderabat svarende til de kommunale takster. Der kan desuden søges friplads. VIRKSOMHEDSPLAN Fribørnehuset Øster Jølby, Præstbrovej 276, 7950 Erslev, 97741157 Overordnet Fribørnehuset Øster Jølby er et Grundtvig-koldsk børnehus for børn fra 24 uger til skolestart. Fribørnehuset

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Roskilde, d. 17. maj 2011 Notat fra Dagplejens Forældrebestyrelse vedrørende Dagplejeressourcen input til evaluering af Ressourcemodellen.

Roskilde, d. 17. maj 2011 Notat fra Dagplejens Forældrebestyrelse vedrørende Dagplejeressourcen input til evaluering af Ressourcemodellen. Roskilde, d. 17. maj 2011 Notat fra Dagplejens Forældrebestyrelse vedrørende Dagplejeressourcen input til evaluering af Ressourcemodellen. 1. Dagplejen hvorfor er den så speciel og så vigtig? Hvad tilbyder

Læs mere

Stentevang Børnehave 2013

Stentevang Børnehave 2013 Stentevang Børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 2 2. Oplysninger om institutionen... 3 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 4 3.1 Institutionens

Læs mere

Det uanmeldte tilsyn forventes at vare ca. 2-3 timer og udføres af konsulent for dagtilbud fra Børne- og Skole sekretariatet.

Det uanmeldte tilsyn forventes at vare ca. 2-3 timer og udføres af konsulent for dagtilbud fra Børne- og Skole sekretariatet. Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2012 Private dagtilbud Institution: Frie Midgården Adresse: Midgårdsvej 81, 3700 Rønne Telefon: 56 95 00 42 Leder: Kim Egemose Hansen Tilsynsdato: 14.november 2012

Læs mere

Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune

Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune Bilag 5 Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune Midtvejsevaluering (medio 2011) Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet igangsattes i marts 2010

Læs mere

Uddannelsesplan for pædagogstuderende i Strandhuse børnehave

Uddannelsesplan for pædagogstuderende i Strandhuse børnehave Institutionens navn: Adresse: Strandhuse Børnehave Skolebakken 41, Kolding Telefonnummer: 23260980 E-mail: Hjemmesideadresse: strandhuse@kolding.dk bhstrandhuse.kolding.dk Åbningstider: Mandag til fredag

Læs mere

2014 Tilsynsrapport for anmeldte tilsyn i dagtilbud

2014 Tilsynsrapport for anmeldte tilsyn i dagtilbud 2014 Tilsynsrapport for anmeldte tilsyn i dagtilbud Indhold... 1 Indledning... 2 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune... 2 Formålet med tilsynsbesøget... 3 Tilsynets tilrettelæggelse... 3

Læs mere

It-inspirator afsluttende opgave. Betina og Helle Vejleder. Line Skov Hansen. Side 1 af 6

It-inspirator afsluttende opgave. Betina og Helle Vejleder. Line Skov Hansen. Side 1 af 6 It-inspirator afsluttende opgave Betina og Helle Vejleder. Line Skov Hansen Side 1 af 6 Indledning Den digitale medieverden er over os alle steder, om det er i dagtilbud, skoler eller fritidstilbud. Vi

Læs mere