Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune"

Transkript

1 Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012

2 Pædaggisk Assistent Uddannelse Indhldsfrtegnelse 1. Generelt m den Pædaggiske Assistent Uddannelse (PAU) Relevant beskæftigelse kan være Frmål Adgangskrav Varighed Merit Løn Fag på sklen Grunduddannelse fr vksne (GVU) PAU eleverne en del af Haderslev Kmmune Samarbejdsaftale i Haderslev Kmmune Arbejdstider/mødetider Frsikring Kørselsgdtgørelse Sygdm g Fravær Ulvligt fravær Ferie g feriekrt Tjenestefrihed Omsrgsdage Tavshedspligt, børneattest g straffeattest Praktiske infrmatiner Praktikdelen Praktik Praktikplacering Prøvetid Vejledning Kmpetent vejledning Vejledning hvrdan? PASS Praktikerklæringer g standpunktsbedømmelse Mål fr praktikken Hvis der pstår prblemer Kntaktplysninger Generelt m den Pædaggiske Assistent Uddannelse (PAU) Den pædaggiske assistent uddannelse er en erhvervsfaglig uddannelse. Den pædaggiske assistent kan selvstændigt varetage praktiske, kreative g fysiske aktiviteter i dagplejen, daginstitutiner, skler/sfo, b- g dagtilbud fr brgere med psykisk g fysisk funktinsnedsættelse, samt brgere i eget hjem. Relevant beskæftigelse kan være: Legepladsmedarbejder Dagplejer Omsrgs- g pædaggmedhjælper Pædaggmedhjælper Klubmedarbejder Ikke-pædaggisk uddannet eller anderledes kvalificeret pædagg, i henhld til prtkllat 1 til verenskmst fr pædaggisk uddannet persnale ved daginstitutiner, sklefritidsrdninger, klubber mv. 2

3 Pædaggisk Assistent Uddannelse Pædagg med dispensatin fr uddannelsen i det knkrete ansættelsesfrhld. Frmål Uddannelsen til pædaggisk assistent har sm verrdnet frmål, at eleverne gennem skleundervisning g praktikuddannelse pnår viden g færdigheder indenfr verrdnede kmpetencemråder (i dagplejen, daginstitutiner, skler/sfo, b- g dagtilbud fr brgere med psykisk g fysisk funktinsnedsættelse, samt brgere i eget hjem): Udviklende, frebyggende, rådgivende, g støttende pædaggiske pgaver Kulturelle g aktiverende pgaver Fysisk udviklende aktiviteter Sundhedsfremmende g frebyggende pgaver Omsrgsrelaterede pgaver Krdinatins- g dkumentatins- g evalueringspgaver Uddannelsen giver adgang til prfessinsbachelr til pædagg. Haderslev Kmmune samarbejder med Scial- g Sundhedssklen Syd ( mkring ptagelse / ansættelse af PAU elever. Haderslev Kmmune ptager elever 2 gange årligt i uge 4 g i uge 34. Adgangskrav Gennemført Scial- g Sundhedssklens grundfrløb Mindst 1 års uddannelse eller 1 års arbejdserfaring, der er erhvervet efter 9 års sklegang Anden relevant erfaring, der svarer til de kvalifikatiner, der er nævnt venfr, herunder grundfrløb i erhvervsuddannelserne Kvalifikatiner erhvervet i udlandet, der svarer til venstående punkter Varighed Uddannelsen varer 2 år g 3½ måned, frdelt med ca. 54 uger på skle g 2 praktikperider på hver ca. 26 uger. Frdelingen af skle g praktik phld fr det enkelte hld, fremgår af sklens hjemmeside: Her ses et eksempel på hvrdan frdelingen af skle g praktik kan se ud. Frløb Teri 1 Praktik 1 Teri 2 Praktik 2 Pædaggisk assistent fra uge Uge Peride Ferie i uge g g g 7 3

4 Pædaggisk Assistent Uddannelse Eksamen Læs mere m uddannelsens indhld i Uddannelsesrdning fr den pædaggiske assistentuddannelse af 30. juni Merit 1 års relevant erhvervserfaring, indenfr msrgs- g børnemrådet, giver mulighed fr at få afkrtet praktikperiden, med p til 50 %. 2 års relevant erhvervserfaring indenfr msrgs- g børnemrådet, giver mulighed fr at få afkrtet praktikperiden, med 95 %. Fr at få afkrtet praktikperiden skal man helt eller delvist pfylde målene fr praktikuddannelsen, g aftale dette ved indgåelse af elevkntrakt. Løn Der udbetales løn under hele uddannelsen, ca ,- kr. brutt m måneden. Er man under 18 år, er lønnen lidt lavere. Vksenelevløn tilbydes hvis man ved elevkntraktsindgåelse er fyldt 25 år man har mindst 1 års relevant erhvervserfaring, indenfr msrgs- g børnemrådet, indenfr de seneste 4 år, før elevkntraktens indgåelse. Beregning af erhvervserfaring er på baggrund af, at ansættelsen sm elev ikke medregnes i erhvervserfaringen ansættelse med mindst 24 timer i gennemsnit pr. uge medregnes fuldt ud ansættelse med mellem 8-24 timer gennemsnitligt pr. uge medregnes med 50% Vksenelevløn er ca ,- kr. brutt m måneden. Fag på sklen Grundfag Dansk (niveau c) Samfundsfag (niveau c) Engelsk (Niveau E) Områdefag Pædaggik (vejledende tid ca. 9 uger) Kultur g aktivitet (vejledende tid ca. 9 uger) Bevægelse g idræt (vejledende tid ca. 6 uger) Sundhedsfag (vejledende tid ca. 5 uger) Sprg, kmmunikatin g psyklgi (vejledende tid ca. 7) Valgfri specialefag Scialpædaggik Specialpædaggik 4

5 Pædaggisk Assistent Uddannelse Flkesundhed g sundhedsfremme Kst g bevægelse Børn g natur Æstetik g udtryksfrmer Pædaggiske aktiviteter sm kan understøtte institutinsfastsatte læringsmål Læs mere m uddannelsens indhld i Uddannelsesrdningen fr uddannelsen til pædaggisk assistent fra det faglige udvalg af 9. juli Grunduddannelse fr vksne (GVU) Den pædaggiske assistentuddannelse kan gså tages sm et frkrtet GVU frløb. Frløbet henvender sig til vksne på minimum 25 år, med mindst 2 års relevant erhvervserfaring, indenfr msrgs- g børnemrådet. GVU er en ny mulighed fr, at få eksamensbevis på det man allerede er gd til. GVU frløbet er en ren skleuddannelse, g kræver ikke uddannelsesaftale med en arbejdsgiver. Læs mere m GVU uddannelsen her: Praktiske infrmatiner PAU eleverne er ansat af Haderslev Kmmune Det betyder, at de regler der er aftalt mkring kmmunens persnale plitikker, aftaler m medindflydelse mv. gså er gældende fr de pædaggiske assistentelever i såvel skle- sm praktikperider. Samarbejdsaftale i Haderslev Kmmune Servicemråderne Børne- g Familieservice g Vksen- g Sundhedsservice har indgået en samarbejdsaftale m dimensinering fr PAU eleverne. Aftalen går ud på, at mråderne deler udgiften g praktikpladserne efter en fastsat prcentsats. Praktikpladserne krdineres ligeledes imellem de t enheder. Persnale g Jura HR-teamet har ansvaret fr ansættelse g den almene administratin af eleverne, mens Børne- g Familieservice g Vksen- g Sundhedsservice varetager den faglige administratin af eleverne. 5

6 Pædaggisk Assistent Uddannelse Arbejdstid/mødetider I skleperiderne følger eleverne sklens skema. I praktikperiderne er arbejdstiden i gennemsnit 37 timer pr. uge men kan variere alt efter den aftalte mødeplan på praktikstedet. Eleven er ansat til at arbejde indenfr institutinens åbningstid, g skal deltage i relevante møder, sm persnalemøder mv. Har praktikstedet døgnåbent, skal eleven sm udgangspunkt prøve alle typer vagter. Der ydes dg ingen ekstra hnrering fr aften- eller helligdagsarbejde, da det er et led i elevens uddannelsesaftale. Frsikring Eleven er ansvars- g ulykkesfrsikret i arbejdstiden. Kørselsgdtgørelse Under skleperiderne giver Haderslev Kmmune tilskud til transprt, jævnfør AER (arbejdsgivernes elevrefusin). Tilskuddet svarer til beløbet fr busbillet mellem bpæl g skle. Det er en betingelse, at den samlede sklevej (frem g tilbage) udgør mindst 20 km, g at eleven ikke kan deltage i undervisningen på en nærmere beliggende skle. Udbetalingen finder autmatisk sted, senest efter hvert sklefrløb. I praktikken er eleven underlagt samme retningslinjer vedr. kørsel, sm øvrige medarbejdere i kmmunen. Sygdm g Fravær Har eleven fravær i skleperiden, skal fraværet meddeles til sklen, samt Haderslev Kmmunes HR-team, hvrefter det bliver registreret i Silkebrgdata. Elevernes fravær kan ligeledes følges via elevplan.dk Har eleven fravær i praktikperiden, meddeles dette til praktikstedet, efter de på praktikstedets gældende regler. Praktikstedet skal efterfølgende registrere elevens fravær i Silkebrgdata. Haderslev Kmmunes sygefraværsplitik gør sig glædende. Såfremt eleven har bekymrende fravær, skal HR-teamet kntaktes. Ulvligt fravær Det er ulvligt fravær, hvis eleven udebliver fra teri/praktik, uden at give besked. Ulvligt fravær vil medføre løntræk g kan få knsekvenser fr ansættelsen, sm elev ved Haderslev Kmmune. Ferie g feriekrt I skleperiderne følges sklens ferieplan i praktikperiden afhldes ferie efter aftale med praktikstedet. Er ansættelsesfrhldet begyndt før 1. juli i et ferieår, har eleven ret til betalt ferie i 25 dage samt 6. ferieuge i dette ferieår. Er ansættelsesfrhldet begyndt 1. juli, eller senere i et ferieår, har eleven ret til 5 dages betalt ferie i dette ferieår, i frbindelse med at sklen hlder lukket, i tiden mellem 1. ktber g 30. april. 6

7 Pædaggisk Assistent Uddannelse (Fr PAU elever ved Haderslev Kmmune er denne peride typisk i uge 52 g evt. gså i uge 42, hvis Kmmunen ikke kan finde en praktikplads til eleven i denne uge.) Har eleven et feriekrt fra et tidligere arbejdssted, skal eleven aflevere en kpi af krtet til Haderslev Kmmunens HR-team. Når eleven afhlder ferie, skal dette indberettes i Kmmunens fraværssystem Silkebrgdata. Der kan ikke, fr samme ferieperide, både blive udbetalt feriepenge, fra tidligere arbejdsgiver, samt afhldes betalt ferie med løn sm elev. Tjenestefrihed Tjenestefrihed skal aftales med lederen af praktikstedet reglerne i Haderslev Kmmunes plitikker skal følges. Omsrgsdage Omsrgsdage skal aftales med praktikstedet reglerne efter verenskmsten skal følges. Tavshedspligt, børneattest g straffeattest Når eleven underskriver uddannelsesaftalen g ansættelsesbrevet, bliver der samtidig indhentet børneattest g straffeattest, samt skrevet under på, at eleven har tavshedspligt. Tavshedspligten gælder gså efter at uddannelsen er afsluttet. Praktikdelen Praktik Praktikuddannelsen skal give eleven frskellige g varierede erfaringer med målgrupper indenfr dag- g døgninstitutiner, dagplejer, sklemrådet eller andre pædaggiske tilbud. Et gdt læringsmiljø har fkus på elevens uddannelse, g relevante arbejdspgaver planlægges med udgangspunkt i uddannelsen. I et gdt læringsmiljø får eleven mulighed fr at indhente, bearbejde g anvende sin viden g erfaring. Praktikplacering Haderslev Kmmune har den hldning, at PAU eleverne skal i praktik i frskellige institutiner, g gerne beskæftige sig med frskellige aldersgrupper i de t praktikker. Sm udgangspunkt har Haderslev Kmmune pdelt de t praktikperider, så eleverne i deres første praktik kmmer til at arbejde indenfr nrmalmrådet, g i deres anden 7

8 Pædaggisk Assistent Uddannelse praktik kmmer til at arbejde indenfr specialmrådet eller nrmalmrådet med fkus på specialpædaggik. Børne- g Familieservice g Vksen- g Sundhedsservice har til pgave at finde praktikpladserne, hvrefter HR-teamet tildeler pladserne til eleverne senest 4 uger før pstart. Eleven skal selv tage kntakt til institutinen g aftale nærmere vedrørende arbejdstider mv. Prøvetid Eleverne har 3 måneders prøvetid, sm starter den dag, de påbegynder 1. praktikperide. Eleven vil i denne peride blive vurderet af praktikstedet, g kan i periden psiges uden angivelse af grund g uden varsel, hvis det vurderes, at vedkmmende ikke kan følge det faglige niveau, ikke har de persnlige kmpetencer sm frventes, eller i øvrigt ikke vurderes egnet. Ansættelsesfrhldet kan gså phæves, hvis eleven ikke pfylder sine frpligtelser. I sådanne tilfælde skal HR-teamet invlveres i gd tid inden prøvetiden udløber. Eleven kan psige uddannelseskntrakten under hele uddannelsen, psigelsen skal ske skriftligt. Vejledning Praktikuddannelsen, g vejledningen i tilknytning hertil tilrettelægges, så den understøtter elevens tilegnelse af færdigheder, viden g hldninger inden fr den pædaggiske assistentuddannelses mråde. I tilrettelæggelsen af praktikuddannelsen, g vejledningen i tilknytning hertil, integreres IT sm kmmunikatins- g dkumentatinsredskab. Fr at styrke helheden g sammenhængen i elevens uddannelsesfrløb frmulerer eleven i frbindelse med hvert skle- g praktikfrløb, sammen med henhldsvis skle g praktiksted, elevens persnlige g faglige læringsmål fr den efterfølgende peride. Uddannelsesbgen g uddannelsesplanen skal sikre, at eleven har verblik ver hele sit uddannelsesfrløb g skal fungere sm et samarbejdsredskab mellem elev, lærer g praktikvejleder. 8

9 Pædaggisk Assistent Uddannelse Det er elevens ansvar at videregive aftaler vedrørende deres uddannelsesplan fra sklen til praktikken g mvendt. Kmpetent vejledning Praktikvejlederen skal være i besiddelse af faglige, pædaggiske g persnlige kvalifikatiner til at løse pgaven i et gdt læringsmiljø. Der udpeges en ansvarlig praktikvejleder, sm har til pgave at sikre sammenhæng i elevens praktikuddannelse. Praktiksted g vejledere har det pædaggiske ansvar fr, at eleven får mulighed fr at udvikle g tilegne sig de erhvervsfaglige kmpetencer i et fagligt praksisfællesskab. Vejledningspgaverne bør være defineret på den enkelte praktikplads. Praktikvejlederens kvalifikatiner skal til stadighed udvikles g ajurføres. Vejledning hvrdan? Der er ingen knkrete retningslinjer fr, hvrdan vejledningen i praktikperiden skal fregå. Det er dg vigtigt, at vejlederen præciserer verfr eleven, hvrdan de har tænkt sig at gennemføre vejledningen, så eleven har nget at frhlde sig til. Vejledningen kan både ske sm en frm fr guidning, anvisning g plæring i hverdagen, samt i mødefrm, hvr vejleder g elev har tid til at tale sammen g følge p på iagttagelser fra hverdagen. En kmbinatin af disse t ting kan være en gd mulighed. Haderslev Kmmune har en frventning m, at der gives vejledning svarende til en time hver 14 dag enten sm guidning i hverdagen eller sm vejledning i mødefrm. Sm minimum skal vejledning i mødefrm dg fregå tre gange i praktikperiden ud fra følgende kriterier: 9

10 Pædaggisk Assistent Uddannelse Startmøde Når eleven starter på praktikstedet, hlder vejleder g elev et møde, hvr de afstemmer frventninger til praktikken. Midtvejsmøde Hvr vejleder g elev gennemgår praktikmålene, g frhlder sig til hvr langt eleven er kmmet i frhld til at pfylde målene fr praktikken. Afsluttende møde Afsluttende mål pfølgning samt evaluering af praktikperiden. PASS Praktikerklæring g standpunktsbedømmelse PASS står fr det Faglige udvalg fr pædaggisk assistentuddannelse g Scial- g sundhedsuddannelsen. Der er t skemaer, sm vejleder g elev skal frhlde sig til i frbindelse med evaluering af praktikken. PASS praktikerklæring er et dkument med praktikmålene fr uddannelsen, hvr vejlederen skal tage stilling til, m eleven har pfyldt målene samt gdkende praktikken. Sm hjælpeskema, til PASS praktikerklæring, skal vejlederen udfylde skemaet vedrørende standpunktsbedømmelse, der indehlder samme mål dg med en gruppering af m eleven er begyndt at pnå eller har pnået målet. 1. praktik Inden PAU elevens 1. praktikperide afsluttes SKAL standpunktsbedømmelsen g PASS praktikerklæring udfyldes. På standpunktsbedømmelsen skal vejlederen tage stilling til, hvr langt eleven er i frhld til at pfylde praktikmålene. På skemaet skelner man mellem, m eleven er begyndt af pnå eller har pnået målet. Eleven er gdt på vej, når markeringen fr alle målene sm minimum er i det grå felt. Standpunktsbedømmelsen skal bruges sm en vejledning til 2. praktiksted, så vejlederen på 2. praktik kan få et indblik i, hvr langt eleven er i at pnå målene fr PASS. Eleven skal derfr viderebringe skemaet til 2. praktik. Vejlederen skal derefter udfylde PASS praktikerklæring, der bekræfter, at eleven har gennemført 1. praktikperide. I 1. praktik kan vejlederen kun sætte kryds i, praktikken er gdkendt, det er først i 2. praktik, at vejlederen kan sætte kryds i praktikken er ikke gdkendt. Efterfølgende skal vejlederen (med udgangspunkt i standpunktsbedømmelsen) sætte kryds i de praktikmål eleven har pfyldt helt. Til sidste kan vejlederen ntere, hvis eleven har særlige behv, sklen eller næste praktiksted skal være pmærksm på. Skemaerne skal eleven efterfølgende aflevere på Scial- g Sundhedssklen Syd. Se skemaet vedrørende standpunktsbedømmelse herunder. 10

11 Pædaggisk Assistent Uddannelse Standpunktsbedømmelse Begynde Opnået Målet med praktikuddannelsen er, at eleven kan: at pnå Elevens standpunkt i frhld til viden, færdigheder g hldninger. A. planlægge, fagligt begrunde, gennemføre samt frmidle praktisk pædaggisk arbejde inden fr den pædaggiske assistents kmpetencemråde. B. planlægge, sætte rammer fr g afvikle inkluderende aktiviteter, sm udfrdrer barnet s, den unges g den vksnes alsidige fysiske, psykiske, sprglige g sciale udvikling uanset funktinsevne. C. tage udgangspunkt i brgerens plevelse behv fr hjælp, støtte, vejledning g rådgivning g yde denne på en værdig g respektfuld måde. D. arbejde målrettet med aktiviteter, sm fremmer medbestemmelse, medansvar, selvstændighed samt evne til at indgå i frpligtende fællesskaber. E. arbejde målrettet med aktiviteter, der understøtter g stimulerer børn, unge g vksne til varierede udtryksmåder, sprglig udvikling g sprglig kreativitet samt bistå ved sprgvurdering af børn. F. planlægge, gennemføre g evaluere aktiviteter, der mtiverer til fysisk udfldelse g glæde ved bevægelse, frmidle infrmatiner m såvel reginale, kmmunale sm private aktivitetstilbud til børn, unge g vksne med særlige behv. G. deltage i g bidrage til dialgen m dels det enkelte barns, den enkeltes unges eller vksnes udvikling, delts tilbuddets pædaggiske udvikling generet. H. indgå i samarbejdet med frældre, pårørende, kllegaer g andre prfessinelle, samt færdighed i at frmidle pædaggiske vervejelser til samme målgrupper. I. arbejde frebyggende g sundhedsfremmende i udøvelsen af det pædaggiske arbejde. J. anvende elektrniske kmmunikatinssystemer g digitale medier til infrmatinssøgning, frmidling, samarbejde g dkumentatin g sm en naturlig del af den kulturelle frmidling i det pædaggiske arbejde. K. frstå g frhlde sig praktikstedets pgaver g funktiner i samfundet. L. planlægge g gennemføre aktiviteter g andre pædaggiske tiltage med udgangspunkt i de pædaggiske lære- g handleplaner samt færdighed i at bservere g evaluere effekten af aktiviteterne til brug fr evt. revisin af planerne. 11

12 Pædaggisk Assistent Uddannelse M. deltage i arbejdet med børnemiljø vurderinger i dagtilbud fr børn. N. arbejde ud fra gældende lvgivning g retningslinjer fr dels tavshedspligt, plysningspligt g underretningspligt, dels selvbestemmelse g magtanvendelse, dels kmmunalbestyrelsens fastsatte serviceniveau g mål. O. anvende knflikthåndteringsstrategier fr at yde støtte, vejledning g rådgivning på en respektfuld g anerkendende måde. P. arbejde alene g tage vare på det fysiske g psykiske arbejdsmiljø i frhld til egen rlle i relatin til arbejdsmiljøet g reflektere ver arbejdsmiljøet g dents betydning, herunder særligt med henblik på frbyggelse af vld på arbejdspladsen. Skemaet hentes via dette link: 2. praktik Inden PAU elevens 2. praktikperide afsluttes skal praktikerklæringen fra PASS udfyldes. I praktikerklæringen skal vejlederen tage stilling til, m eleven har pfyldt målene fr praktikken, samt gdkende elevens praktikperide. Opfylder eleven ikke alle mål fr praktikken, kan vejlederen i 2. praktikperide sætte kryds i praktikken er ikke gdkendt. Skemaet skal eleven efterfølgende aflevere på Scial- g Sundhedssklen Syd. Skemaet hentes via dette link: Se målene fr praktikken på næste side. Mål fr praktikken Frmålet med praktikuddannelsen er, at eleven under vejledning afprøver, reflekterer ver g udvikler sine faglige g persnlige kmpetencer. Frmålet er ligeledes, at eleven i praktikuddannelsen udvikler frståelse fr sin særlige rlle, sm fagpersn inden fr det pædaggiske mråde. Ved den samlede praktikuddannelses afslutning er det målet, at eleven på avanceret niveau kan: A. planlægge, fagligt begrunde, gennemføre samt frmidle praktisk pædaggisk arbejde inden fr den pædaggiske assistents kmpetencemråde, B. planlægge, sætte rammer fr g afvikle inkluderende aktiviteter, sm udfrdrer barnet, den unge g den vksnes alsidige fysiske, psykiske, sprglige g sciale udvikling uanset funktinsevne, 12

13 Pædaggisk Assistent Uddannelse C. tage udgangspunkt i brugernes plevede behv fr hjælp, støtte vejledning g rådgivning g yde denne på en værdig g respektfuld måde, D. arbejde målrettet med aktiviteter sm fremmer medbestemmelse, medansvar, selvstændighed samt evne til at indgå i frpligtende fællesskaber, E. arbejde målrettet med aktiviteter, der understøtter g stimulerer børn, unge g vksne til varierende udtryksmåder, sprglig udvikling g sprglig kreativitet samt bistå ved sprgvurdering af børn, F. planlægge, gennemføre g evaluere aktiviteter der mtiverer til fysisk udfldelse g glæde med bevægelse, frmidle infrmatiner m såvel reginale, kmmunale sm private aktivitetstilbud til børn, unge g vksne med særligt behv, G. deltage i g bidrage til dialgen m det enkelte barns, unges eller vksnes udvikling, såvel sm tilbuddets pædaggiske udvikling generelt, H. indgå i samarbejdet med frældre, pårørende, kllegaer g andre prfessinelle, samt færdighed i at frmidle pædaggiske vervejelser til samme målgruppe, I. arbejde frebyggende g sundhedsfremmende i udøvelsen af det pædaggiske arbejde, J. anvendeelektrniske kmmunikatinssystemer g digitale medier til infrmatinssøgning, frmidling, samarbejde g dkumentatin g sm en naturlig del af den kulturelle frmidling i det pædaggiske arbejde, K. frstå g frhlde sig til praktikstedets pgaver g funktiner i samfundet, L. planlægge g gennemføre aktiviteter g andre pædaggiske tiltag med udgangspunkt i de pædaggiske lære- g handleplaner, samt færdighed i at bservere, evaluere effekten af aktiviteterne til brug fr evt. revisin af planerne, M. deltage i arbejdet med børnemiljøvurderinger i dagtilbud fr børn, N. arbejde ud fra gældende lvgivning g retningslinjer dels fr tavshedspligt, plysningspligt g underretningspligt, dels selvbestemmende g magtanvendelse, dels kmmunalbestyrelsens fastsatte serviceniveau g mål, O. anvende knflikthåndteringsstrategier fr at yde støtte, vejledning g rådgivning på en respektfuld g anerkendende måde, P. arbejde alene g tage vare på det fysiske g psykiske arbejdsmiljø i frhld til egen rlle i relatin til arbejdsmiljøet g reflektere ver arbejdsmiljøet g dets betydning, herunder særligt med henblik på frebyggelse af vld på arbejdspladsen. 13

14 Pædaggisk Assistent Uddannelse Hvis der pstår prblemer Opstår der prblemer i praktikperiden er det vigtigt, at eleven er åben, g får dem løst i samarbejde med sin praktikvejleder. Derudver er I altid velkmmen til at tage kntakt til en af nedenstående kntaktpersner. Kntaktplysninger Persnale g Jura HR-teamet HR-assistent Malene Hlm Linnet Telefn

15 Pædaggisk Assistent Uddannelse Børne- g Familieservice Dagtilbud Pædaggisk/adm. knsulent Birthe Gripping Telefn Skleafdelingen Pædaggisk/adm. knsulent Bent-Ole Østerby 15

16 Pædaggisk Assistent Uddannelse Telefn Vksen- g Sundhedsservice Specialrådgivningen Pædaggisk knsulent Paul Hansen Telefn

17 Pædaggisk Assistent Uddannelse 17

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige Kravspecifikatin fr private daginstitutiner fr 0-6 årige Kravspecifikatinen er gdkendt i Børne- g Skleudvalgets møde d. 16.01.2007 med titlen Harmnisering af kravspecifikatin fr private daginstitutiner

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Naturbørnehaven Mls Bjerge. ML-CONSULT, Østergårdsparken

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

VELKOMMEN SOM PRAKTIKVEJLEDER FOR PAU ELEVER...3 INDBERETNING OG HÅNDTERING AF SYGDOM, FERIE MV.:...5

VELKOMMEN SOM PRAKTIKVEJLEDER FOR PAU ELEVER...3 INDBERETNING OG HÅNDTERING AF SYGDOM, FERIE MV.:...5 Håndbog for praktikvejledere PAU Indhold: VELKOMMEN SOM PRAKTIKVEJLEDER FOR PAU ELEVER...3 OM DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE...3 PRAKTIKANSVARLIG...3 PRAKTIKRÅD...4 OPLYSNINGER TIL PRAKTIKSTEDET...4

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Institutionspjece Januar 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om den

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N www.sosuesbjerg.dk University College Syddanmark

Læs mere

Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009

Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009 Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009 1 Praktikordning for Pædagogisk Assistent Uddannelse Denne lokale praktikordning omhandler praktikken i den Pædagogiske Assistent Uddannelse (PAU)

Læs mere

SMTTE-model for temaet Indianer

SMTTE-model for temaet Indianer SMTTE-mdel fr frløbet i vuggestuen. SMTTE-mdel fr temaet Indianer Sammenhæng Løvspring er en integreret natur- g idrætsinstitutin, hvr der pt er 27 vuggestuebørn. Løvspring har årligt t verrdnede temaer,

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal.

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal. Aftale 2014 fr Silkebrg Krisecenter g Børne- g Familieafdelingen Aftale mellem Silkebrg Krisecenter g Børneg Familiechef Ken Engedal. 1. Indhld Styringsmdellen i Silkebrg Kmmune baserer sig på gensidige

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 6. oktober 2015. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 6. oktober 2015. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Møded: 6. ktber 2015 Mødelkale: Lkale 121, Tønder Starttidspunkt fr møde: 09:00 Fraværende: 6. ktber 2015 Indhldsfrtegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsrdenspunkter 1 Sager til rientering 3 2 Henvendelse

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 m uddannelse til prfessinsbachelr sm pædagg. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutinens navn: Adresse: Pstnr. g

Læs mere

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater Vejledning til kmmuner m refusin af kmmunale udgifter ved køb af refusinsgdkendte frestillinger af børneteater g psøgende teater Hjemmelsgrundlag g refusinens størrelse Kmmuner kan få refunderet 50 prcent

Læs mere

Instruks for fysisk fastholdelse i hygiejnesituationer (SEL 126a)

Instruks for fysisk fastholdelse i hygiejnesituationer (SEL 126a) INSTRUKS fr fysisk fasthldelse i hygiejnesituatiner magtanvendelse ktber 2015 Instruks fr fysisk fasthldelse i hygiejnesituatiner (SEL 126a) Udstedt: 12. februar 2015. Redigeret ktber 2015 Gdkendt af:

Læs mere

Mediestrategi i Dagplejen

Mediestrategi i Dagplejen Mediestrategi i Dagplejen Leg g medier i børnehøjde GOD FORNØJELSE Dagplejen Skanderbrg Kmmune "Det er den pædaggiske praksis, der afgør, hvrdan de digitale mediers muligheder anvendes" Klaus Thestrup

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder.

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder. TRIVSELSPOLITIK Medarbejdernes indsats: Alle elever på Brørupsklen skal pleve sig sm deltager i et fællesskab præget af glæde g tryghed ved mødet med sklens vksne samt med klassekammerater g andre børn.

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen Ydelsesbeskrivelse Specialpædaggiske pladser ved Symfnien Børnehuset Regnbuen Frmål: Ydelsesbeskrivelsen bruges til at synliggøre fr frældre, fagsekretariatet g andre samarbejdspartnere, hvad det er fr

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling og løb i KTK86

Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling og løb i KTK86 Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling g løb i KTK86 Indhld Frmål... 3 Sikkerhedsprcedurer fr Åbent vand-træning i KTK86... 4 Inden træning skal den ansvarlige træner gøre følgende:... 4 Inden deltagelse

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret:

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret: HVOR KAN I FINDE OS?: Kntaktplysninger: Min kntaktpersn er: Tlf.nr.: e-mail: Telefntid i Børne- g Familiecentret: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Mandag nsdag Trsdag Fredag kl. 8.00 15.30 kl. 8.00

Læs mere

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden Samarbejde mellem lærere g pædagger i undervisningen Sklefagenheden Indhld Frrd... Side 3 Samarbejde... Side 4 Frmål... Side 5 Perspektiv...... Side 5 Opmærksmhedspunkter... Side 6 Udviklingsperspektiver...

Læs mere

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune.

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune. Retningslinjer fr persnalereduktiner i frbindelse med besparelser, faldende børnetal g mstruktureringer i Langeland Kmmune (Børn g Kultur) Sagsnr. 11/4526 Gdkendt i Fælles MED Børn g Kultur 1. Baggrund

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

Implementering. Norddjurs Kommune

Implementering. Norddjurs Kommune Nrddjurs Kmmune Implementering Organisatin, rammer g strategier vedrørende implementering af plitikker g indsatser i Skle- g dagtilbudsmrådet Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Daghspitalet Skive Kmpagnigade 11B 7800 Skive Daghspitalet er en del af Regin Midtjyllands samlede behandlingstilbud til mennesker

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Til Indenrigs- g Sundhedsministeriet Revideret ansøgning m øknmisk tilskud fra Indenrigs- g Sundhedsministeriets pulje til styrket genptræning g rehabilitering af persner med erhvervet hjerneskade i periden

Læs mere

Dag- aftenvagtsbeskrivelse bostedet Solstriben

Dag- aftenvagtsbeskrivelse bostedet Solstriben Dag- aftenvagtsbeskrivelse bstedet Slstriben Situatinsbetinget videndeling g pgavebeskrivelser Dag- aftenvagtsbeskrivelse bstedet Slstriben - Situatinsbetinget videndeling g pgavebeskrivelser Af Ulla Thrup

Læs mere

Den Selvejende Institution Nældebjerg Børnegård Pileås 22, 2670 Greve

Den Selvejende Institution Nældebjerg Børnegård Pileås 22, 2670 Greve Den Selvejende Institutin Nældebjerg Børnegård Pileås 22, 2670 Greve Indhld Velkmst / åbningstider / lukkedage Persnalet på stuerne / kntaktpersn Frældresamtaler Det pædaggiske værdigrundlag Dagsprgram

Læs mere

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet NOTAT Prjekt Kunde Plitisk debatplæg Sammenhæng fr brgerne Esbjerg kmmune Esbjerg Kmmune 1. Indledning Udvalget fr Sundhed & Omsrg i Esbjerg Kmmune ønsker at rejse en debat i Esbjerg Kmmune m det brgernære

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør persnlig pleje g praktisk hjælp Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.,

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Allerød Kmmune Ældre g Sundhed Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Plejecenter Enghlm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Tilsynet er udført den 14. juni 2011, kl. 8.30-17.00 af sygeplejerske, chefknsulent Lis Oline Madsen

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

Guide til netværk LÆR AT TACKLE

Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk Kmiteen fr Sundhedsplysning 2. udgave, 1. plag 2015 Med støtte fra Indhld Guide til netværk... 2 Hvrdan kan netværket rganiseres?... 3 Hvrdan frdeles pgaverne?...

Læs mere

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune Skleleder Langhøjsklen Hvidvre Kmmune Præsentatin Materialet indledes med en intrduktin til kmmunen. Herefter præsenteres frhld vedrørende den ledige stilling såsm ansvarsmråder, pgaver g udfrdringer.

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 Østbirk Skle Sklegade 2 8752 Østbirk 7629 7240 www.estbirk-skle.dk estbirk-skle@hrsens.dk Indledning Med denne skrivelse vil vi i skleledelsen give jer et

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015 Undersøgelse af virksmhedernes tilfredshed med Jbcenter Esbjergs ydelser g service i 2015 Esbjerg, marts 2016 Side 1 af 13 1. Indledning Denne virksmhedstilfredshedsundersøgelse er baseret på udsendelse

Læs mere

Katalog. Fælles personalepolitikker. HovedMED-udvalget

Katalog. Fælles personalepolitikker. HovedMED-udvalget Katalg Fælles persnaleplitikker HvedMED-udvalget Senest pdateret marts 2016 Vi rykker tæt sammen Persnaleplitikken i Brnhlms Reginskmmune handler m at fremme trivslen på arbejdspladsen. Vi ønsker en gd

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

Strategi for udvikling af det talte og skrevne sprog hos børn og unge mellem 0 16 år i Rebild Kommune

Strategi for udvikling af det talte og skrevne sprog hos børn og unge mellem 0 16 år i Rebild Kommune Strategi fr udvikling af det talte g skrevne sprg hs børn g unge mellem 0 16 år i Rebild Kmmune 1 2 Indledning Med denne strategi ønsker Rebild Kmmune at understøtte g styrke den røde tråd i indsatsen

Læs mere

Projekt Fritidssport 2014-2015

Projekt Fritidssport 2014-2015 Prjekt Fritidssprt 2014-2015 Indledning: Prjekt Fritidssprt er et partnerskabsprjekt mellem Aarhus Omegn afd. Præstevangen, Klubben Rsenvang/Ung i Aarhus, sm startede tilbage i 2008, med det frmål at lave

Læs mere

Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives.

Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives. Praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens første praktik) Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives.

Læs mere

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune.

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune. Middelfart Musikskle En plitik m nærvær, langtidsfriskhed, interesse, msrg g fasthldelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kmmune. Indhldsfrtegnelse Baggrund/visin... 2 Generelt m plitikken... 3

Læs mere

Telefonnummer. Email-adresse. Telefonnummer: Emailadresse:

Telefonnummer. Email-adresse. Telefonnummer: Emailadresse: Licensaftale Undertegnede kmmune tiltræder ICS licensaftalen Kmmunens navn g adresse Licensaftale Kntaktpersn CVR-nummer Telefnnummer Email-adresse Dat g underskrift Fr licensudbyder Licensudbyders navn:

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport for Børnehuset Ådalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport for Børnehuset Ådalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt fr Børnehuset Ådalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Direktionen Juni 2008. Ny organisation

Direktionen Juni 2008. Ny organisation Direktinen Juni 2008 Ny rganisatin Ny rganisatin Indledning Slagelse kmmune har besluttet, sm den første kmmune i landet, at bevæge sig fra at være en sammenlægningskmmune til en udviklingskmmune. Første

Læs mere

IT Politik Ældre & Sundhed

IT Politik Ældre & Sundhed Standardbetegnelse DDKM: - Anvendelsesmråde g målgruppe: Ledere g medarbejdere i Ældre & Sundhed Dkumenttype: Plitik Gdkendt af: Team Ledelse Gdkendelsesdat: 19. ktber 2015 Dkumentstyring: FICS sagsnr.:

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens anden praktik) Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium MUS Et samlet kncept fr Bjerringbr gymnasium Udarbejdet fr samarbejdsudvalget af CC, CI, CK, La, RC, AJ, PF, LN, PS g DG Indhldsfrtegnelse Medarbejderudviklingssamtalen MUS... 2 Specielt fr lærere... 2

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent

Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent Det faglige udvalg fr den pædaggiske assistentuddannelse g scial- g sundhedsuddannelsen, PASS September 2014 Udviklingsredegørelse fr 2015 fr erhvervsuddannelsen til scial- g sundhedshjælper g scial- g

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

Klinisk studieplan for 6. semester

Klinisk studieplan for 6. semester Klinisk studieplan fr 6. semester på afsnit H1, H3, H4 g H5 Reginshspitalet Hammel Neurcenter www.neurcenter.dk Hej Velkmmen til afsnit H1,H3,H4 g H5 Reginshspitalet Hammel Neurcenter i 6. semester. Jeg

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N University College Syddanmark Degnevej 16, 6705

Læs mere

Nattevagtsbeskrivelse bostedet Solstriben

Nattevagtsbeskrivelse bostedet Solstriben Nattevagtsbeskrivelse bstedet Slstriben - Situatinsbetinget videndeling g pgavebeskrivelser Af Ulla Thrup Nielsen PRAKSIS-design juli 2012 Det, der karakteriserede arbejdsfrhldene g pgaverne fr nattevagterne

Læs mere

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde Randers Scial- g Sundhedsskle Udbudsplitik 2014 Randers Scial- g Sundhedsskle udbyder erhvervsrettet vksen- g efteruddannelse i henhld til Lv m arbejdsmarkedsuddannelser samt Lv m Åben uddannelse. Udbudsplitikken

Læs mere

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Fysioterapeutuddannelsen UCC [UDGAVE AUGUST 2015]

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Fysioterapeutuddannelsen UCC [UDGAVE AUGUST 2015] RAPPORT Dimittendundersøgelse Fysiterapeutuddannelsen UCC 2015 [UDGAVE AUGUST 2015] Indhldsfrtegnelse 1 Indledning... 3 Frmål g fkus... 3 Design g indhld... 3 Distributin af spørgeskemaet... 4 Undersøgelsens

Læs mere

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2014

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2014 AMU udbudsplitik fr SOSU Nykøbing Falster 2014 Indhld AMU udbudsplitik fr SOSU Nykøbing Falster 2014... 1 1. Udbudsgdkendelser til AMU... 2 2. Gegrafisk mråde... 2 3. Plitik fr afdækning af de reginale

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Referat LUU SOSU fredag den 7. marts 2014 - kl. 9:00 12:00 Social- og Sundhedsskolen, 6. Julivej 67, Fredericia - lokale 114

Referat LUU SOSU fredag den 7. marts 2014 - kl. 9:00 12:00 Social- og Sundhedsskolen, 6. Julivej 67, Fredericia - lokale 114 Referat LUU SOSU fredag den 7. marts 2014 - kl. 9:00 12:00 Scial- g Sundhedssklen, 6. Julivej 67, Fredericia - lkale 114 Deltagere: Hanne Suhr, Sussie Brizarr, Gitta Kørchen, Lne Rasmussen, Jens Erik Spedsbjerg,

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive NOTAT Den 24. september 2012 Manual fr tilsyn i Scialafdelingen Scialafdeling 7800 Skive Trvegade 10 7800 Skive Tlf: Fax:99155777 CVR-nr.: 29189579 sas-frv@skivekmmune.dk www.skive.dk Reference.: 779-2009-123010

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2014. Børnehuset Vigen. Frmål: I 2012 blev der udført pædaggisk tilsyn på samtlige kmmunale g private institutiner i Syddjurs kmmune. Sm resultat

Læs mere

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Opdateringsuddannelse Varighed 180 minutter Maj 2015 BASIS- UDDANNELSE Tilvalgs uddannelser Funktins uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsrganisatiner: Samarbejdsrganisatiner: Uddannelsesplan

Læs mere

Referat Direktørforum for almene boliger

Referat Direktørforum for almene boliger Referat Direktørfrum fr almene : Onsdag den 06. april 2016 Mødetidspunkt:Kl. 11:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Marianne Hff Andersen

Læs mere

Samarbejdsaftale 2017

Samarbejdsaftale 2017 Ballerup Kmmune Måløvhøj Distrikt Samarbejdsaftale 2017 Dagtilbud g skle Samarbejdsaftale Måløvhøj distrikt 2017 Vi har inddelt vres samarbejdsaftale i følgende tre hvedverskrifter, sm vi mener, danner

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapprt Vesthimmerlands Kmmune Røde Krs Hjemmet Uanmeldt tilsyn Nvember 2011 WWW.BDO.DK Vesthimmerlands Kmmune Uanmeldt tilsyn, Røde Krs Hjemmet Nvember 2011 Indhldsfrtegnelse

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik. Skive Kommune. ::ODMA\PCDOCS\DokAjour\833868\1 1

Sammenhængende børnepolitik. Skive Kommune. ::ODMA\PCDOCS\DokAjour\833868\1 1 Sammenhængende børneplitik Skive Kmmune. ::ODMA\PCDOCS\DkAjur\833868\1 1 Indhldsfrtegnelse : Frrd. 3 Trin 1 : 4 årig plitisk g værdimæssig ramme fr den samlede indsats på børne-, unge- g familiemrådet

Læs mere

FRITIDSPOLITIK 2012-2016

FRITIDSPOLITIK 2012-2016 FRITIDSPOLITIK 2012-2016 Mrsø kmmunes plitik fr fritidsmrådet består af en plitisk strategi g en række indsatser. I den plitiske strategi vil der stå ngle mål g hensigtserklæringer. Disse skal så udmøntes

Læs mere

Kommissorium; Styregruppe

Kommissorium; Styregruppe Kmmissrium; Styregruppe Prjekt Opkvalificering af reginen til bæredygtigt byggeri I det efterfølgende præciseres kmmissrier fr prjektets styregruppe. I frbindelse med det udarbejdede kmmissrium skelnes

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Indhld Flkeplysningsplitik - plitik fr flkeplysende virksmhed Intrduktin side 3 Visin side 4 Målsætninger side 4 Knkretisering af målsætninger side 4 Guldbrgsund Kmmune g den Flkeplysende virksmhed side

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Drthea Børnehaven. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410 Rønde

Læs mere

Notat. Teknisk budgetlægning - nye principper for budgetlægning og årlig budgetregulering på børn og ungeområdet samt voksen og ældreområdet

Notat. Teknisk budgetlægning - nye principper for budgetlægning og årlig budgetregulering på børn og ungeområdet samt voksen og ældreområdet Løn g Øknmi - Team Øknmi Middelfart Kmmune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte 8888 5038 cvr.: 29189684 Dat: 7. juli 2015 Sagsnr.: 2015-007700-1 Mads.SandagerHansen@middelfart.dk

Læs mere

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Evaluering af udviklingsprjekter m en længere g mere varieret skledag Kmmune: Vesthimmerland Invlverede skler i prjektet: Løgstør skle Evalueringsrapprten er udarbejdet af: Malene Wennerlin Kntaktplysninger:

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 15. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget fr Kultur, Uddannelse, Frskning g Kirke vedrørende Frslag til Inatsisartutbeslutning m at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse m integratin.

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsrden til møde i Kultur-, Unge- g Fritidsudvalget Mødetidspunkt 28-10-2015 17:00 Mødeafhldelse Mødelkale D Indhldsfrtegnelse Kultur-, Unge- g Fritidsudvalget 28-10-2015 17:00 1 (Åben)

Læs mere

ÅRSBERETNING FOR SKOLEÅR 2011/2012

ÅRSBERETNING FOR SKOLEÅR 2011/2012 ÅRSBERETNING FOR SKOLEÅR 2011/2012 Marbæksklen i Skibby, nvember 2012 Sklebestyrelsens sammensætning i skleåret 2011/2012 efter nyvalg april 2010: Frældrerepræsentanter: Bjarne Rasmussen Frmand Jette Christensen

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Drnning Ingrids Hjem Carl cbsens Vej 8 2500 Valby Tilsynet er udført den 29. juni 2009 kl. 8.00-13.00 af Lis Oline Madsen

Læs mere

Til en begyndelse bliver det hovedsagelig vuggestuen vi kigger indretning på vi anskaffer et væg hængt bord samt investerer i en tumle ottekant.

Til en begyndelse bliver det hovedsagelig vuggestuen vi kigger indretning på vi anskaffer et væg hængt bord samt investerer i en tumle ottekant. 1 Visiner Vi arbejder fr det sunde liv, fyldt med bevægelse. Vi startede med mrgensjv g har udbygget det på frskellige måder bl.a. Med ugens leg. Vi bruger gså vres gryde mere målrettet i frhld til aktiviteter.

Læs mere