Beskrivelse af batchjob

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af batchjob"

Transkript

1 APPENDIKS 26 : Beskrivelse af batchjob Version Beskrivelse af batchjob

2 Revision kontrol: Version Dato Beskrivelse af ændringer Leveret til /03/ /01/09 Revision og layout Versionsnr. ændres efter følgende regler: Version er det færdige dokument. Version 1.0.x er mindre rettelser (af topografisk karakter, og små tilføjelser.) Version 1.y.0 bliver benyttet når væsentlige nye afsnit tilføjes. Version bliver benyttet ved næste omskrivning

3 Indhold 1. GENERELT FORMÅL IMPLEMENTERING RELATION TIL ONDUTYPLANNER EKSEKVERING LOG KONFIGURERING BATCHJOB REFLEX 1311: BEREGN FERIEPOINT REFLEX 1441: UDPAKNING AF HOLDS MASTERPLANER REFLEX 1511: GENERER VAGTPLANER REFLEX 4111: MÅNEDSREGNSKAB REFLEX 4131 (GP4131DK): GODKEND MÅNEDSREGNSKAB REFLEX 6442: OVERGANG TIL NYT FERIEÅR REFLEX 6443: OVERGANG TIL NYT HALVÅR II REFLEX 6445: OVERGANG TIL NYT FERIEFRIDAGEÅR REFLEX 6452: INDLÆS OPSPARET FERIE REFLEX 6453: BEREGNING AF FERIEREGNSKAB REFLEX 6454: BEREGNING AF SALDOFELT AFSPADSERING REFLEX 6455: INDLÆS OPSPAREDE FERIEFRIDAGE REFLEX 6456: BEREGNING AF FERIEFRIDAGE REGNSKABET MAIL SERVICE GP FEJL/MANGELBESKRIVELSER

4 1. Generelt 1.1 Formål Dette dokument beskriver sammen med appendiks 25 alle batchjob og støtteprogrammer, der er implementeret ved siden af ONDUTYPLANNER. 1.2 Implementering Et batchjob er realiseret via et Windows Scheduler task ovenpå en konsolapplikation (exe-fil). Der kan være flere tasks relateret til den samme exe-fil. Disse tasks vil så enten have forskellige scheduleringsstrategier eller løse forskellige men beslægtede opgaver. Alle tasks vil umiddelbart kunne relateres til givet reflexnummer, idet tasknavnet er sammensat af reflexnummeret og et deljobnummer (default 0), der detaljerer jobbet. Batchjobs lokaliseres gennem Windows Registry nøglen BatchjobEXEPath, som findes på stien HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Gamma Partner\ 1.3 Relation til Batchjobs vil kunne konfigureres fra ONDUTYPLANNER, som så laver et Windows Scheduler task til formålet. Disse tasks kan afvikles remote (på en anden pc) end ONDUTYPLANNER. Man skal blot være logget ind som en bruger, der har administrative rettigheder på den afviklende pc. Skal et task køres uden for nummer, er det lettest at logge på den afviklende pc og bruge Scheduled Tasks appletten via Windows kontrolpanel. 1.4 Eksekvering Forespørgselsfil og kommandofil vil indeholde komplet parameteropsætning. Disse udføres af systemadministrator. 1.5 Log Alle batchjob og støtteprogrammer logger en status over eksekveringen i selvstændig fil, der benævnes ud fra det eksekverede modul, og placeres under <SKIFT90_LOCAL_LOG_PATH>. 1.6 Konfigurering Generelt betinger eksekvering af batchjob og støtteprogrammer tilstedeværelsen af systemets miljøvariable beskrevet i andet appendiks

5 2. Batchjob 2.1 Reflex 1311: Beregn feriepoint A. Beskrivelse: Beregning af personers feriepoint ud fra afhold ferie sidste år. B. Parametre Ingen. C. Database I/O. Der læses i PNRIN, PNRPP, MASTR og WEKCL. Der opdateres i PNRIN. D. Regler Feriepoint beregnes fra sommer til sommer eller fra vinter til vinter. Forstået på den måde at det er forrige sommer der benyttes til at beregne feriepointerne til planlægningen af næste sommer. F.eks. ved beregningen i december måned, er det ferieugerne for sommeren der anvendes. Tilsvarende for vinter til vinter. Ferie er defineret som uger, hvor der i masterplanen er angivet FER eller F/A. Beregningen følger følgende skema: For sommer til sommer: For personer med arb. pct. 50 og ikke med feriegruppe KP/50MIX Hvis antal ferieuger = 0 anvendt som default Points = 100 Hvis antal ferieuger = 1 Points = Ugens points * 2 Hvis antal ferieuger = 2 Points = 3 * (SUM(Ugernes points) / 2)

6 Hvis antal ferieuger >= 3 Points = sum(af de 3 uger der har det største antal point) For personer med i feriegruppe KP/50MIX eller arb. pct. forskellige for 50 Hvis antal ferieuger = 0 anvendt som default Points = 100 Hvis antal ferieuger = 1 Points = Ugens points * 2 Hvis antal ferieuger lig 2 eller 3 Points = sum(ugernes points) Hvis antal ferieuger >= 4 Points = sum(af de 3 uger der har det største antal point)

7 For vinter til vinter: For personer med arb. pct. 50 og ikke med feriegruppe KP/50MIX Hvis antal ferieuger = 0 Hvis antal uger i forrige sommer = 3 Points = 100 Hvis antal uger i forrige sommer < 2 Points = 150 Hvis antal vinter ferieuger = 1 Points = 2 * ugens point. Hvis antal vinter ferieuger = 2 Hvis antal uger i forrige sommer = 3 Points = sum(pointene for de to vinteruger) For personer med i feriegruppe KP/50MIX eller arb. pct. forskellige for 50 Hvis antal vinter ferieuger = 0 Hvis antal uger i forrige sommer = 3 Points = 100 Hvis antal uger i forrige sommer < 3 Points = 150 Hvis antal vinter ferieuger = 1 Points = 3 * ugens point Hvis antal vinter ferieuger = 2 Points = sum(pointene for vinter ugerne ) Hvis antal vinter ferieuger = 3 Points = sum(pointene for vinter ugerne )

8 E. Generelle parametre Benytter ingen. F. Environment -variable Benytter ingen specielle. G. Mulige fejl/mangler Forkert opdatering af pl/sql-programmet. Det er vigtigt at det er pointene fra den rigtige version der benyttes. H. Eksekvering Eksekveres fra sql*plus. I. Temporære filer, m.v. J. Note Køres i december på opfordring

9 2.3 Reflex 1441: Udpakning af holds masterplaner A. Beskrivelse: At udpakke holds/gruppe masterplaner på personer tilknyttet til holdet/gruppen. B. Parametre Parameter 1: Driftsdatabasen, eks. KRS90AC. Parameter 2: Versionsdatabasen, eks. KRS90S0. Parameter 3: Søgningskode Søgningstypen. Flg. søgninger er mulig: Betydning Alle. 2 Kategori/hold. 4 Område. 32 Hold/gruppe. Parameter 4: Søgekriteriet relateret til søgningstypen. eks. 101A101F Parameter 5: Fra dato angivet i formatet DDMONYY eks. 24MAY09 Det bør være en mandag Parameter 6: Til dato angivet i formatet DDMONYY eks. 24DEC09 Det bør være en søndag C. Database I/O. For alle PNR omfattet søgningen slettes eventuelle hidtidige master planer i perioden, og nye indsættes p.b.a. af kopiering fra holdets master. Dette berører tabellerne MSGRP og MSPNR. D. Regler Benytter ingen. E. Generelle parametre Benytter ingen. F. Environment -variable Benytter ingen specielle

10 G. Mulige fejl/mangler Forkert kald. H. Eksekvering Eksekveres fra server. I. Temporære filer, m.v. Benytter ingen

11 2.4 Reflex 1511: Generer vagtplaner A. Beskrivelse: Ud fra masterplanerne genereres vagter på respektive personer. De enkelte vagter bestemmes da ud fra masterplanens vagtuge, der udgøres af vagter på alle ugens 7 dage, der da kopieres ud på de respektive dage. Vagtuge F/A er dog her en undtagelse. Ferieregnskabet og timeregnskabet vedligeholdes. Vagtuge F/A. Der tages hensyn til integrering af fridage, hvis ferie kan indlægges. Hvis ferie ikke kan indlægges, afspadseres normale vagter med vagtkode AFP. Ved genereringen må alle rene ferieuger, FER, behandles først, hvorefter ferieregnskabets tilgodehavende betinger den videre procedure. F/A uger behandles kronologisk. Idet ovennævnte fridages tabel gentages Restferie Fridage Metode dag i opr. frimønster dag i opr. frimønster 6? Uge som FER opstilles eksempler på F/A på 2 forskellige vagtuger, der adskiller sig væsentligst på antallet af FRI-dage. Bemærkes, at hvis der i den respektive vagtuge indlægges en eller flere helligdage i de første 6 ugedage, vil disse medføre en tilsvarende reduktion i kravet til restferiedage før konvertering til FER-uge, idet man eksempelvis har 2 feriedage i en uge, hvorefter der kun stilles krav om 4 restferiedage før konvertering sker til FER-uge. Bemærk, at antal restdage før fridag integreres parameterstyres. Bemærk, at FRI s.f.a. helligdag aldrig vil kunne integreres

12 Vagtuge: MAN TIR ONS TOR FRE LØR SØN K18: Vgt Vgt Vgt FRI FRI Vgt Vgt K17: FRI FRI Vgt Vgt Vgt FRI FRI Ex. 1: K18. Ferie Tilgodehavende Før Efter MAN TIR ONS TOR FRE LØR SØN >=6 >=0 FER FER FER FER FER FER FRI 5 0 FER FER FER FER FRI FER AFP 4 0 FER FER FER FER FRI AFP AFP 3 0 FER FER FER FRI FRI AFP AFP 2 0 FER FER AFP FRI FRI AFP AFP 1 0 FER AFP AFP FRI FRI AFP AFP <=0 0 AFP AFP AFP FRI FRI AFP AFP Ex. 2: K17. Ferie Tilgodehavende Før Efter MAN TIR ONS TOR FRE LØR SØN >=6 >=0 FER FER FER FER FER FER FRI 5 1 FER FRI FER FER FER FRI FRI 4 0 FER FRI FER FER FER FRI FRI 3 0 FRI FRI FER FER FER FRI FRI 2 0 FRI FRI FER FER AFP FRI FRI 1 0 FRI FRI FER AFP AFP FRI FRI

13 <=0 0 FRI FRI AFP AFP AFP FRI FRI Ex. 2: K17 samt 2 helligdage, hhv. MAN & ONS. Ferie Tilgodehavende Før Efter MAN TIR ONS TOR FRE LØR SØN >=6 >=2 FRI FER FRI FER FER FER FRI 5 1 FRI FER FRI FER FER FER FRI 4 0 FRI FER FRI FER FER FER FRI 3 1 FRI FRI FRI FER FER FRI FRI 2 0 FRI FRI FRI FER FER FRI FRI 1 0 FRI FRI FRI FER AFP FRI FRI <=0 0 FRI FRI FRI AFP AFP FRI FRI Bemærk, at man vil kunne komme i en situation, hvor 3 dages -reglen ikke vil kunne realiseres. Nemmest set, hvis der ingen FRI er i den bagvedliggende standardvagtuge. Men endnu en situation eksisterer, hvis alle standardvagtugens FRI-vagter falder på helligdage. B. Parametre Parameter 1: Driftsdatabasen, ex. KRS90AC. Parameter 2: Parameter 3: Versionsdatabasen, en dummy parameter. Søgningstypen. Flg. søgninger er mulig: Søgningskode betydning 1 Alle. 2 Kategori/hold. 4 Område. 8 Feriegruppe. Parameter 4: Skal sættes til 1 for hvis der også ønskes udpakning. Hvis udpakning ikke ønskes skal parametre 4 sættes til 0. Parameter 5: Søgekriteriet relateret til søgningstypen. (Hvilket hold / område /

14 feriegruppe skal genereres) Hvis søgekode 1 er valgt er denne parameter ikke nødvendig. Parameter 6: Fra hvilken dato skal der genereres vagter. Angives i formatet DDMMMYY, f.eks. 24MAY03. Bør være en mandag Parameter 7: Til hvilken dato skal der genereres vagter. Angives i formatet DDMMMYY, f.eks. 24DEC03. Bør være en søndag C. Database I/O. Tabel Aktion Beskrivelse DUTYP Delete Slet eventuelle gamle vagter. DUTCH Delete Slet forældet historik TRANS Delete Slet forældet transaktionslog. SUPPL Delete Slet forældede tillæg. TRANB Delete Slet forældet transaktionslog. DUTYP Insert Indsættelse af nye vagter. DUTCH Insert Indsættelse af bagvedliggende vagtuger. TRANS Insert Opdater transaktionslog v. bagvedlig. vu. PNRBL Update Opdater timeregnskabet v. F/A, AFP, ASO, m.m. PNRBH Update Opdater ferieregnskaber v. F/A og FER. Derudover eventuelt udpakning. Se nærmere herfor ovenfor i GP1441DK.EXE. D. Regler DR(11 el. 12) omfattende alle helligdage benyttes i.f.m. genereringen, idet enkelte helligdage kan markeres med henblik på generering som fridage. xxx E. Generelle parametre 3 dages -regelen er implementeret i parameter 28. F. Environment -variabl. Benyttes ingen specielle. G. Mulige fejl/mangler Forkert kald

15 Generering ikke mulig Den oprindelige uge kan ikke findes. H. Eksekvering Eksekveres fra server. I. Temporære filer, m.v. Benytter ingen. J. Note Køretiden for 1511 er ca. x min pr. PNR. Vær derfor opmærksom på, hvor mange PNR der skal genereres for

16 2.6 Reflex 4111: Månedsregnskab A. Beskrivelse: Beregning af tillæg i.f.m. månedsregnskab, i henhold til gældende regler. Perioden for regnskabet er bestemt i parameter 1, dato 3 og 4. Man kan dog også køre regnskab for en enkelt medarbejder, og her skal man vælge en periode, som godt må være kortere. Den kan ikke være længere end en måned, så hvis man har brug for at genberegne for flere måneder, skal man kører jobbet flere gange. Som noget nyt kan man også specificere perioden på parameterlinjen og lave regnskab for alle. Så der er tre varianter! B. BatchParametre Der behøver ikke være nogen, idet default er hele den aktuelle periode og for alle medarbejdere. Parameter 1: PNR. Hvis den er udeladt, køres der for alle Parameter 2: Start af periode, format DDMMYY Parameter 3: Slut på periode, format DDMMYY C. Database I/O. For alle PNR gennemlæses DUTYP og DUTCH og ikke R -markerede poster i ACOUN slettes. Regler indlæses fra AGPAR. Løbende tillæg fra SUPPL. Ekstraordinære tillæg fra SUPPX. Helligdags parameter fra MNVAL. De udregnede tillæg indsættes i ACOUN. D. Regler Månedsregnskabsregler er beskrevet i appendiks 12. E. Generelle parametre Benytter ingen. F. Environment -variable Benytter ingen specielle. G. Mulige fejl/mangler Forkert kald. Loggen indeholder typisk en del 21111: Delvagt kan ikke findes for den <DATO> Det betyder, der ikke var genereret vagter for den dato. Det skyldes typisk: 1. Folk er holdt op, men er ikke lukket i PNRIN og PNRPP 2. Folk er lige blevet ansat og er på kursus den første måned, derfor er der ikke genereret vagter for dem 3. Folk der burde lukkes i systemet Det er således ikke fejl

17 Mangler trans Mangler personoplysninger Næsten altid folk som er holdt op. Kontakt brugere. Kan ikke finde evt. overarbejde Typisk efter periodeskift. Fejl! Der mangler parametre for en eller flere regler og Fejl: Initialisering Det betyder, at der mangler parametre for en eller flere regler. Check især M60 og de regler, som er ændret siden sidst. Fejl i tidskonverteringen for PNR: yyyyy Det skyldes måske at klokkeslættet midnat er angivet som 2400 og ikke det korrekte <dato> findes der ingen oplysninger i TRANS for PNR: <PNR> Er fejl i logfilen da slet transaktionen i 2851 ikke bliver gennemført. TRANS bliver ikke opdateret, så der står stadig oplysninger om den vagt, som er blevet slettet. <dato> er der forkert vagtkode på den tørnlagte vagt for PNR: <PNR> Sandsynligvis er skiftet blevet lagt med vagtkode MØD. <dato> mangler der delvagt for PNR: <PNR> Ingen vagter er genereret. Skyldes folk som er holdt op eller afsluttet eller systemfejl. Der er to tilfælde: 1. Fejlmeddelelsen forekommer i en samlet blok, der enten starter med starten af den aktuelle måned eller slutter med den aktuelle måned. I dette tilfælde er det næsten sikkert ikke en systemfejl. 2. Fejlmeddelelsen forekommer alene eller i en blok som ikke indeholder start eller slutdato for den aktuelle måned. Her er det sandsynligvis en systemfejl. Fejlen vil blive opdaget af brugerne, så snart der skal udbetales eller lignende. I KR opdages det endvidere, da folk ikke overarbejdstillæg møder på skift. I KE opdages det ikke nødvendigvis. Logfilen GP4111DK.LOG redigeres således at uvæsentlige oplysninger fjernes og afleveres til rette vedkommende H. Eksekvering

18 Eksekveres fra server. I. Temporære filer, m.v. Benytter ingen

19 2.7 Reflex 4131 (GP4131DK): Godkend månedsregnskab A. Beskrivelse: Alle givne lønarter i måneden skrives ud i en ASCII-fil klar til upload. Filens format: 30, sitetext, pnr, tradecode, paycode, marker, ondate, , sum(noofunits), fortegn. B. Parametre Parametre: 1) Subjob, her dummy 2) Driftsdatabasen, ex. KTS90AC C. Database I/O. ACOUN gennemlæses. Der udskrives i en ASCII-fil. D. Regler Ingen. E. Generelle parametre MNVAL parameter (1,3): startdato. MNVAL parameter (1,4): slutdato. MNVAL parameter (1,6): sitetext: Kundenavn. BTCFG parameter ( GP4131DK, FILENAME): filnavn og path. F. Mulige fejl/mangler Fejl: Ikke muligt at foretage SELECT på tabel ACOUN hvis: MNVAL parameter (1,3) og/eller MNVAL parameter (1,4) ikke er angivne eller har forkert format (format skal være ddmmmyy ). Fil skrives ikke hvis: MNVAL parameter (1,3) og/eller MNVAL parameter (1,4) ikke er angivne eller har forkert format (format skal være ddmmmyy ). Hvis MNVAL parameter (1,6) og/eller BTCFG parameter ( GP4131DK, FILENAME) ikke er angivne. G. Eksekvering. Eksekveres fra server

20 2.8 Reflex 6442: Overgang til nyt ferieår A. Beskrivelse Flytter feriesaldofelterne for næste år til tilsvarende saldofelter for aktuelle år. Inden der foretages et antal af det aktuelle regnskab. B. Parametre Parameter 1: Database, f.eks. KES90AC. Ex. PM6442DM.CMD KES90AC. C. Database I/O. D. Regler Anvender ingen. E. Generelle parametre Opdater startdato og startuge for nyt og aktuelt ferieår manuelt. F. Environment -variable Ingen specielle. G. Mulige fejl/mangler Forkerte parametre. Ingen databaseacces mulig. H. Eksekvering Altid fra server. Bemærk, at output dirigeres til fil i biblioteket SKIFT-OUT. I. Temporære filer, m.v. J. Note Køres første mandag i maj ved overgang til nyt ferie år. Det er vigtigt, at ferieregnskab for det forrige ferieår er opdateret, når overgangen sker. Det skyldes to ting: 1. At status for ferieregnskabet skal være korrekt. 2. At ONDUTYPLANNER vil opfatte opdateringer som i det aktuelle ferieår også selv om, det er feriedage for det aktuelle ferieår

21 2.9 Reflex 6443: Overgang til nyt halvår II A. Beskrivelse Flytter timesaldofelterne for aktuelle skift til tilsvarende saldofelter for gammelt skift. Samtidig nulstilles aktuelle skifts saldofelter. B. Parametre Parameter 1: Driftsdatabase. Ex. : PM6443DK.CMD KES90AC C. Database I/O Timeregnskabstabellen PNRBL opdateres. D. Regler Anvender ingen. E. Generelle parametre Anvender ingen. F. Environment -variable Ingen specielle. G. Mulige fejl/mangler Forkerte parametre. Ingen databaseacces mulig. H. Eksekvering Fra workstation eller server. I. Temporære filer, m.v. Ingen

22 2.10 Reflex 6445: Overgang til nyt feriefridageår A. Beskrivelse Flytter saldofelterne for næste år til tilsvarende saldofelter for aktuel år. Samtidig nulstilles næste års saldofelter. Desuden tages en backup af den tabellen (pnrff) denne backup gemmes i tabellen pnrff_lastyear B. Parametre Parameter 1: Driftsdatabase. Parameter 2: Dato for logfilen Ex : PM6445DK.CMD KE C. Database I/O. Feriefridageregnskabstabellen PNRFF opdateres D. Regler Anvender ingen. E. Generelle parametre Anvender ingen. F. Environment -variable Ingen specielle. G. Mulige fejl/mangler Forkerte parametre. Ingen databaseacces mulig. H. Eksekvering Fra server. I. Temporære filer, m.v. Ingen

23 2.11 Reflex 6452: Indlæs opsparet ferie A. Beskrivelse Der modtages en fil fra CPHIB indeholdende feriedata som hvis folk var 100 pct. ansatte. Disse omsættes til deltids-størrelser, og gennem udarbejdelsen af et script indsættes disse i ferieregnskabet i tabellen PNRBH for alle PNR. Hvis en persons arbejdstidsprocent ikke er at finde i parameter 29 oversigten anvendes som værdi for konverteringen limit grænsen fra inifilen. B. Parametre Kaldes som: CNVPNRBH CNVPNRBH. INI. Dernæst loades filen: KXPNRBH. SQL via SQLplus. C. Database I/O. Ferieregnskabstabellen PNRBH opdateres i felt NEXT51 og NEXT55. De optjente dage og timer lægges til evt. allerede eksisterende tal. D. Regler Benyttes ingen. E. Generelle parametre Benytter parameter 29. F. Environment -variable 6452 benytter SKIFT90_DOWNLOAD_PNRBH til angivelse af navn på filen. G. Mulige fejl/mangler Filtransferfejl. At der i parameter 29 står 0, som antallet af dage en bestemt arbejdsprocent, skal have tilknyttet. Fjern i stedet parameterparret fra parametersats 29. Der er plads til 50 parametersæt. H. Eksekvering Jobbet, der skal køres hedder:

24 CNVPNRBH.EXE. Det kaldes med inifilen CNVPNRBH.INI. Output er en fil: KXPNRBH. SQL, der skal køres mod databasen. Først her sker opdateringen. NB. Inden 6452 køres. Tilret parametrene m. parameterno. = 29. I. Temporære filer, m.v. Data til indlæsning i databasen placeres på temporær katalog i afdelingsopdelte filer. J. Note I inifilen står der en EMPLOYDATE. Den har betydning for den record, man vælger fra PNRPP. Records med TODATE større end eller lig med EMPLOYDATE bruges. WHOLEYEARHOUR angiver hvor meget ferie en PNR optjener på et år i timer (for en arbejdstidsprocent på 100). SUPPLEMENTHOUR angiver hvor mange timer en PNR får i alt for sine jubidage. WORKHOURSDAY angiver hvor mange timer en PNR arbejder pr. dag (ugenorm/5)

25 2.12 Reflex 6453: Beregning af ferieregnskab A. Beskrivelse Fra pnr i pnrbh tabel beregnes feriesaldo felterne. Det gøres ud fra FER og FFRI-vagterne. Hvis det er en FER vagt tælles dage og timer og hvis det er en FFRI vagt tælles der timer. Antallet bliver markeret som reserveret hvis dagen er efter den dag der er angivet i parameter nr. 2. Desuden tages der hensyn til halve feriedage. B. BatchParametre Parameter 1: Angiv den sidste dag for hvilken dagene skal tælle som afholdt. Det er typisk dagen i går. C. Database I/O. PNRBH gennemlæses og opdateres. D. Regler Ingen. E. Generelle parametre Der benyttes parameter (4,3) Indeværende ferieårsstart og parameter (4,1) Næste ferieårsstart. F. Environment -variable Benytter ingen specielle. G. Mulige fejl/mangler. Forkert kald og fejl ved database access. H. Eksekvering Eksekveres fra server

26 I. Temporære filer, m.v. Hvis en ansat ikke har vagt en dag; checkes der konsistens mellem Interne Stamdata og tabellen med ferietimer. Tidligere fandtes der et CleanPnrBH_6453.sql script, som kunne bruges til at fjerne redundante rækker fra PNRBH.. J. Note Skal ikke køres regelmæssigt; men kan køres som redningsjob

27 2.13 Reflex 6454: Beregning af saldofelt afspadsering A. Beskrivelse Der beregnes saldo for afspadsering for personer givet i søgekriterium. D.v.s. reserveret feltet kan blive opdateret. Findes i tre smagsvarianter, Alle (=1), PNR (=16) og Kategori (=2). Smagsvarianten skal være første parameter på parameterlinjen. B. BatchParametre Parameter 1: Fradato Parameter 2: Tildato Parameter 3: Dummy Resultatet er i første hånd et SQL-script, som skal køres mod databasen. Det ligger samme sted og har samme navn som logfilen, dog med extension. AFS. C. Database I/O. DUTYP, DUTCH, PNRIN gennemlæses. D. Regler Ingen. E. Generelle parametre Der benyttes ingen. F. Environment -variable Benytter ingen specielle. G. Mulige fejl/mangler Forkert kald og fejl ved database access. H. Eksekvering

28 Eksekveres fra server. I. Temporære filer, m.v. Ingen. J. Note Redningsjob. Kan køres, hvis saldofelt Reserveret er gået i minus

29 2.14 Reflex 6455: Indlæs opsparede feriefridage A. Beskrivelse Download af feriefridage data fra Pers.Pins., omsættes til reelle størrelser, og gennem udarbejdelsen af et script indsættes disse i feriefridageregnskabet i tabellen PNRFF for alle PNR. I logfilen CNVPNRFF. LOG findes en liste over de PNR, der ikke kunne konverteres ud fra arbejdstidsprocent og opsparet feriefridage. Disse opdateres manuelt. B. Parametre Kaldes som: CNVPNRFF CNVPNRFF. INI. Dernæst loades filen: KXPNRFF. SQL via SQLplus. Ini-fil: [DATABASE] NAME : Driftsdatabase. [FILES] SOURCE: Filen der er downloadet fra pers/pins. RESULT: Den fil der skal køres via sql*plus. [OPTION] HOURS: Skal være NO eller YES. Skal være YES hvis source-filen indeholder timer der skal tilskrives saldofelterne. Skal være NO ellers. NO er således den normale parameter. DATE: Hvis HOURS er sat til YES skal der angives hvilken dato en person skal være ansat i SAS for at have mulighed for at få disse timer tilskrevet. TOLERANCE: Angiver i 100 dele hvilken tolerance der accepteres ved beregningerne. Hvis TOLERANCE f.eks. er sat til 3 vil antallet af dage blive afrundet til x hvis det beregnede antal ligger mellem x-0.03 og x F.eks. hvis x = 5 mellem 4.97 og Inifil eksempel: [DATABASE] NAME=KRS90AC

30 [FILES] SOURCE = C:\CPHLOCAL\TRANSFER\KXPNRFF RESULT = C:\CPHLOCAL\OUT\KXPNRFF.SQL. SPOOL = SPOOL C:\CPHLOCAL\log\KAPNRFF.LOG. [OPTION] HOURS = NO. DATE = 01JAN03. TOLERANCE = 3. C. Database I/O. Ferieregnskabstabellen PNRFF opdateres i felterne: ACT51: ACT55 ACT54: ACT58: Opsparet feriefridage i dage i aktuel periode indlæses Opsparet feriefridage i nettotimer i aktuel periode indlæses Feriefridage til gode i dage opdateres så antallet passer med act51 Feriefridage til gode i timer opdateres så antallet passer med act55 D. Regler Benyttes ingen. E. Generelle parametre Benytter parameter 47 til at finde start og slutdato på aktuel samt næste feriefriår. Benytter parameter 48 til at finde arbejdstidsnormtallet pr dag for de enkelte fagforeninger. Benytter parameter 1, seqno 2 til at finde den aktuelle arbejdstidsprocent. F. Environment -variable Ingen specielle. G. Mulige fejl/mangler Tilret parametrene 1, 47 og 48 hvis det kræves, og check at filen der er angivet under SOURCE er den fil der forventes anvendt

31 H. Eksekvering Jobbet, der skal køres hedder: J:\KX\SKIFT90\EXE\PM6455DK\EXE\CNVPNRFF.EXE. Det kaldes med inifilen INI, der er placeret i ini-fil biblioteket. Output er en fil: KXPNRFF. SQL der skal køres mod databasen. Først her sker opdateringen. Den er navngivet i ini-filen under RESULT, og spool filen fra denne kørsel er navngivet under SPOOL. Jobbet kan køres enten for upload af dage eller upload af timer overført fra forrige år. Hvis det køres for upload af dage skal [OPTIONS] HOURS parameteren sættes til NO. Hvis det køres for upload af timer skal [OPTIONS] HOURS parameteren sættes til YES, og i parameteren [OPTIONS] DATE skal den dato, arbejdstidsprocenterne skal tages, angives. I. Temporære filer, m.v. Data til upload i databasen placeres som angivet under RESULT. J. Algoritme Beregningen sker efter følgende algoritme. I filen fra CPHIB er der angivet 3 tal der anvendes til beregningen. 1. Optjent antal dage. Angivet i kolonne 4 2. Rapporteret antal timer. Angivet i kolonne 5 3. Antal dage tilbage beregnet ud fra den pågældendes arbejdstidsprocent den sidste dag i det sidst afsluttede månedsregnskab. Algoritme der benyttes til beregningen af optjente antal timer er: 1. Find de dage personen har afholdt eller planlægger afholdelse af feriefridage. Beregn summen af arbejdstidsprocent * 7.4 for de pågældende dage 2. Hvis personen endnu ikke har afholdt eller reserveret alle de optjente antal dage beregn da en gennemsnitlig arbejdstidsprocent for det indeværende feriefriår og benyt denne på de resterende antal dage. Algoritme der benyttes til beregningen af optjente optjente dage er: 1. Hvis antal dag tilbage er mindre end TOLERANCE fra ini-filen anvendes optjent antal dage

32 2. Hvis antal dage tilbage er større end TOLERANCE fra ini-filen anvendes følgende formel: Antal dage tilbage + (antal timer forbrugt/dagsnorm)*(arbejdstidsprocent/100). Bemærk at antal dage optjent kan ikke udelukkende benyttes. Det skyldes at der skal være åbnet for muligheden for at overfører dage fra den ene feriefriår til det næste

33 2.15 Reflex 6456: Beregning af feriefridage regnskabet A. Beskrivelse Hvis feriefridage regnskabet ikke er korrekt kan dette job køres. Det beregner saldofelterne i feriefridage regnskabet og opdatere dem. B. Parametre Kaldes som: PM6456DK.EXE PM6456DK. INI. Ini-fil: [DATABASE] NAME : Driftsdatabase. Inifil eksempel: [DATABASE] NAME = KRS90AC. C. Database I/O. Ferieregnskabstabellen PNRFF opdateres i felterne: ACT52: ACT53: ACT54: ACT56 ACT57 ACT58 Afholdt feriefridage i dage i aktuel periode Reserveret feriefridage i dage i aktuel periode Feriefridage til gode i dage i aktuel periode Afholdt feriefridage i nettotimer i aktuel periode Reserveret feriefridage i nettotimer i aktuel periode Feriefridage til gode i nettotimer i aktuel periode NEXT52: NEXT53: NEXT54: NEXT56 Afholdt feriefridage i dage i næste periode Reserveret feriefridage i dage i næste periode Feriefridage til gode i dage i næste periode Afholdt feriefridage i nettotimer i næste periode

34 NEXT57 NEXT58 Reserveret feriefridage i nettotimer i næste periode Feriefridage til gode i nettotimer i næste periode. D. Regler Regel DR41 benyttes til håndtering ved beregning af længden af frokostpausen. E. Generelle parametre Benytter parameter 47 til at finde datoerne på aktuel og næste version. F. Environment -variable Ingen specielle. G. Mulige fejl/mangler Ingen. H. Eksekvering Køres fra NT-server. I. Temporære filer, m.v. Der dannes en log-fil, som placeres i det sædvanlige logbibliotek. Denne logfil indeholder information om hvad saldi er blevet opdateret til. Log filen hedder pm6456dk.log

35 2.16 Mail Service GP A. Beskrivelse Dette batchjob afsender mails fra via Outlook. Programmet kræver, at Outlook er startet på den computer, hvorfra programmet afvikles. Programmet er skrevet, så det kan afvikles samtidigt med det gamle mailprogram, idet man på personniveau kan bestemme, om mails skal sendes via SOM-mail eller Outlook. Programmet anvender Exchange Server, således at man kan anvende PNR som modtager. Det er derfor et krav, at alle personer, som skal modtage mails via Outlook, er korrekt sat op Exchange serveren. Mails, hvor PNR og ToID er ens i MAILH tabellen bliver sendt fra dette program. Det betyder, at personer, hvor MailBoxCode er lig med deres PNR i Intern Stam vil få Outlook mails. B. Parametre Excel ark fra peter. C. Database I/O. Følgende tabeller bruges af programmet. MAILH MAILO MAILI Select/update Insert/update Select. D. Regler Række med SendStatus I og X i MAILH indlæses, og de tilhørende mails sendes. Hvis det ikke er muligt at opløse PNR til en mailkonto vha. Exchange Serveren bliver mailen ikke send med X markeret i SendStatus. I forbindelse hermed bliver der logget en fejlmeddelelse. Fejl og advarsler sendes til de mailbokse, som er listet vha. ERRORMAILx parametrene i inifilen. E. Generelle parametre Ingen

36 F. Environment -variable Programmet kræver, at der er installeret Outlook 2000 samt CDO. DLL. G. Mulig fejl/mangler 1. Programmet mister forbindelsen til Exchange Server/Netværk 2. Mistet forbindelse til databaserne 3. Programmet kan ikke logge sig på Outlook. H. Eksekvering Programmet køres under NT 4.0/ Windows I. Temporære filer m.v. Programmet opretter logfiler efter behov, som specificeret i inifilen

37 3 Fejl/mangelbeskrivelser Fejlkode Beskrivelse 10 ERROR_MASTER_GENERATING Fejl i selve genereringen af masterplaner 11 ERROR_MASTER_MISSING Masterplan mangler 12 ERROR_NO_VERSION Ingen version som specificeret 13 ERROR_VERSION_DATES Illegale versionsdatoer 14 ERROR_MISSING_BINDS Manglende bind-variable 15 ERROR_SQLOTALK_BAT Ikke muligt at udføre proces SQLOTALK BAT 16 ERROR_FILE_OPEN Ikke muligt at åbne fil 17 ERROR_FILE_DELETE Ikke muligt at slette fil 19 ERROR_FILE_MOVE Ikke muligt at flytte fil 20 ERROR_DELETING_DUTYP Ikke muligt at slette eksisterende vagtplaner 22 ERROR_SELECTING_PNRIN Ikke muligt at hente interne oplysninger på PNR 23 ERROR_SQL_TO_WEEKNO Ikke muligt at konvertere dato til ugenummer 24 ERROR_FIND_NO_OF_WEEKS Ikke muligt at bestemme antallet af uger i år. 25 ERROR_NO_PNRIN_REC Ikke muligt at hente interne oplysninger på PNR 26 ERROR_SELECTING_DUTCH Ikke muligt at foretage SELECT på tabel DUTCH 27 ERROR_SELECTING_TRANB Ikke muligt at foretage SELECT på tabel TRANB 28 ERROR_SELECTING_TRANS Ikke muligt at foretage SELECT på tabel TRANS 30 ERROR_SELECTING_SUPPL Ikke muligt at foretage SELECT på tabel SUPPL 31 ERROR_VERSION_PERIOD_VIOLATED Dato udenfor versionsperiode 32 RROR_MISSING_ENVIRONMENT_VAR Environment variable mangler i konfigurering 33 RROR_INVALID_AMOUNT_OF_ARGUM Invalid antal variable 34 ERROR_MISSING_GROUP_MASTER Mangler holdets masterplen 35 ERROR_ILLEGAL_CIRC_INTERVAL Illegalt circulært interval 36 ERROR_NO_IO_INITIALIZE Initialisering af IO systemet ikke mulig

Parametre i OnDutyPlanner applikationen

Parametre i OnDutyPlanner applikationen APPENDIKS 13 : Parametre i applikationen Version 1.0.1 Parametre i applikationen Revision kontrol: Version Dato Beskrivelse af ændringer Leveret til 1.0.0 23/03/07 1.0.1 14/01/09 Omskrivning og revision

Læs mere

Beskrivelse af daglige rutiner

Beskrivelse af daglige rutiner APPENDIKS 25 : Beskrivelse af daglige rutiner Version 1.0.3 Beskrivelse af daglige rutiner Revision kontrol: Version Dato Beskrivelse af ændringer Leveret til 1.0.0 23/03/07 1.0.1 18/04/07 Præciseringer

Læs mere

Regnskabsregler og datastrukturer

Regnskabsregler og datastrukturer APPENDIKS 12 : Regnskabsregler og datastrukturer Version 1.0.1 Regnskabsregler og datastrukturer Revision kontrol: Version Dato Beskrivelse af ændringer Leveret til 1.0.0 23/03/07 1.0.1 01/01/09 Revision

Læs mere

Funktioner og batchjob i OnDutyPlanner

Funktioner og batchjob i OnDutyPlanner APPENDIKS 14 : Funktioner og batchjob i Version 1.0.1 Funktioner og batchjob i Revision kontrol: Version Dato Beskrivelse af ændringer Leveret til 1.0.0 23/03/07 1.0.1 23/01/09 Versionsnr. ændres efter

Læs mere

Teknisk dokumentation til OndutyPlanner applikationen

Teknisk dokumentation til OndutyPlanner applikationen HOVEDDOKUMENT : Applikationsbeskrivelse og funktionalitet Version 1.0.1 Teknisk dokumentation til OndutyPlanner applikationen 28.01.2009/MOL Revision kontrol: Version Dato Beskrivelse af ændringer Leveret

Læs mere

VEJLEDNING TIL MYDUTYPLANNER

VEJLEDNING TIL MYDUTYPLANNER VEJLEDNING TIL MYDUTYPLANNER Se dine tillægsregnskaber Se dine ferie og feriefri saldi Hold styr på dine søgne helligdagsfridage og din medarbejderbetalte frihed Kommunikér med din planlægger eller booker

Læs mere

En Kort Introduktion til Oracle

En Kort Introduktion til Oracle En Kort Introduktion til Oracle Henrik Bulskov 12. februar 2001 bulskov@ruc.dk 1 Start SQL*Plus... 1 1.1 TELNET... 1 1.2 WINDOWS SQL PLUS... 2 2 Kør et SQL-script... 3 3 Hjælp i SQL*Plus... 3 4 Editering

Læs mere

Overenskomstmodulet i OnDutyPlanner

Overenskomstmodulet i OnDutyPlanner APPENDIKS 8 : Overenskomstmodulet i Version 1.0.3 Overenskomstmodulet i Revisionskontrol: Version Dato Beskrivelse af ændringer Leveret til 1.0.0. 23/03/07 1.0.1. 18/09/07 Grammatikkontrol 1.0.2 01/11/07

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 50 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Vis Print... 7 Fraværs

Læs mere

Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før.

Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før. FERIEAFREGNING FOR OPTJENINGSÅRET 2014: Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før. Før man gør det, skal der køres en ferieafregning for optjeningsåret

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 47 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Print af månedsskema

Læs mere

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af stregkodefil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 5 Indlæsning af datafil i scanneren... 7 Brug af scanneren... 8 Sådan scanner du... 8 Sådan

Læs mere

IDAP manual Emission

IDAP manual Emission IDAP manual Emission Dato: 08-06-2005 16:32:35 Indhold INDHOLD... 1 1 EMISSION... 2 1.1 KURVER... 2 1.2 RAPPORTER... 5 1.3 DATA REDIGERING... 6 1.3.1 Masse redigering... 7 1.3.2 Enkelt redigering... 10

Læs mere

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 VERSION 3.1.14 JULI 2012 Indholdsfortegnelse 1 Datostyring på afdeling, fri bil m.m.... 2 1.1 Adgang til de nye detailoplysninger... 3 1.2 Medarbejder - organisation...

Læs mere

De fire talsøjler til venstre er for feriedage, og de fire talsøjler til højre er for feriepenge.

De fire talsøjler til venstre er for feriedage, og de fire talsøjler til højre er for feriepenge. FERIEAFREGNING FOR OPTJENINGSÅRET 2016: Jan/Jens 24-03-2017 Det ny ferieår starter 1. maj 2017. Feriepenge for optjeningsåret 2016 må udbetales 1 måned før. Før man gør det, skal der køres en ferieafregning

Læs mere

Netkalenderen.dk. Vejledning. - til din private kalender på Internettet.

Netkalenderen.dk. Vejledning. - til din private kalender på Internettet. Netkalenderen.dk Vejledning - til din private kalender på Internettet. bjornhart IT 02-03-2011 Forord... 3 Ved PC brug... 4 Overblik... 4 Knapper... 5 Planlæggeren... 6 Aftaler... 7 Opret Almindelige datoer...

Læs mere

Introduktion til Oracle, Datalogi, RUC Af: Jens Lauterbach (jeans@ruc.dk) 2002

Introduktion til Oracle, Datalogi, RUC Af: Jens Lauterbach (jeans@ruc.dk) 2002 Introduktion til Oracle, Datalogi, RUC Af: Jens Lauterbach (jeans@ruc.dk) 2002 På datalogi har vi en databaseserver, som de studerende på datalogi kan benytte til projekter og som også benyttes i forbindelse

Læs mere

Kommunen foretager udtræk hvert år for at kunne beregne erhvervsaffaldsgebyret. For 2010 skal kommunen bruge oplysninger pr. 1. januar 2010.

Kommunen foretager udtræk hvert år for at kunne beregne erhvervsaffaldsgebyret. For 2010 skal kommunen bruge oplysninger pr. 1. januar 2010. Indhold Indhold... 1... 1 Opkrævning af erhvervsaffaldsgebyr efter de nye regler... 1 Stamdata ændringer... 2 SQL-fil og fanen Status i modulet CVR... 4 Ny rapport til erhvervsaffaldsgebyr-beregning...

Læs mere

Fejlrettelser og justeringer - TimePlan

Fejlrettelser og justeringer - TimePlan TimePlan version 6.19.51.239.1 dato 22.01.2014 A-13415 Medarbejdere Fejl rettet Ved skift fra månedslønnet til timelønnet eller omvendt, blev tillæg der ikke hørte til slettet. Der er oprettet mulighed

Læs mere

DEL 3 DAGLIG VAGTPLANLÆGNING MED ONDUTYPLANNER

DEL 3 DAGLIG VAGTPLANLÆGNING MED ONDUTYPLANNER DEL 3 DAGLIG VAGTPLANLÆGNING MED ONDUTYPLANNER Eksempler på de daglige opgaver Få overblik over programmets muligheder Arbejd med manuel og halvautomatisk vagtplanlægning Vejledning til OnDutyPlanner INDHOLD

Læs mere

1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3. 2. Opsamling og udbetaling af afspadsering... 9. 3. Korrektioner... 10

1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3. 2. Opsamling og udbetaling af afspadsering... 9. 3. Korrektioner... 10 LØNSERVICE Frihedsregnskabet Den 1. marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3 1.1. Ferieregnskabet... 4 1.1.1. Ny arbejdsgiver i LønService... 4 1.1.2. Sådan foretager du korrektioner...

Læs mere

Superbruger Information. Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 -

Superbruger Information. Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 - Superbruger Information Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 - Import /eksport og opdatering af databasen I dette kapitel vil vi se på nogle af de muligheder der er for import og eksport af data til og fra

Læs mere

Udbedring af fejlsituationer ved anvendelse af BridgeMate

Udbedring af fejlsituationer ved anvendelse af BridgeMate Udbedring af fejlsituationer ved anvendelse af BridgeMate Indhold: Kort om BridgeCentral og BridgeMate funktionen Resumé PC en går i dvale eller lukker ned under en session Serveren mister strøm Et bord

Læs mere

Outlook integration via Exchange server

Outlook integration via Exchange server Outlook integration via Exchange server Affect IT tilbyder synkronisering af skemaer fra WebUntis til Exchange. Vi understøtter ligeledes Office365. Idet begivenhederne indlæses direkte i Exchange, vil

Læs mere

DEL 4 MENUGENNEMGANG

DEL 4 MENUGENNEMGANG DEL 4 MENUGENNEMGANG Find dén funktion du skal bruge Gennemse programmets menuer Få overblik over programmets muligheder Vejledning til OnDutyPlanner INDHOLD Indledning... 3 Menuen adgang: Login og ud,

Læs mere

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Vejledning Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Indhold Sådan foregår udbetalingen... 1 Funktionalitet i løsningen... 2 Ferieår... 2 Avanceret søgning... 2 Download oversigt... 2 Sortering

Læs mere

Vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 2014 / NAV 2013

Vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 2014 / NAV 2013 Vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 2014 / NAV 2013 Her har du de vigtigste funktionstaster, som både gælder for Microsoft Dynamics C5 2014 og NAV 2013. Filtrering af søgekriterier Du kan anvende

Læs mere

NB! Hvis medarbejder har en rest ved overgang til nyt ferieår, kan antal for perioden 01.05.13 30.04.14 evt. forhøjes med rest-antallet.

NB! Hvis medarbejder har en rest ved overgang til nyt ferieår, kan antal for perioden 01.05.13 30.04.14 evt. forhøjes med rest-antallet. Overgang til nyt ferieår Lundberg Nye Feriefridage: Hvis jeres overenskomst foreskriver afholdelse af Feriefridage i ferieåret, er det nu medarbejderne skal have tildelt nye dage til afholdelse i perioden

Læs mere

Installationsvejledning af ØS LDV

Installationsvejledning af ØS LDV Installationsvejledning af ØS LDV Del 2 Kørsel af installationswizard Målgruppe: Systemadministrator November 2009 Indledning Vejledningen er rettet til systemadministratoren der skal forestå den tekniske

Læs mere

DEL 2 LAV VAGTPLANER MED ONDUTYPLANNER

DEL 2 LAV VAGTPLANER MED ONDUTYPLANNER DEL 2 LAV VAGTPLANER MED ONDUTYPLANNER Vi laver vagtplaner for medarbejderne Om rulleplaner og skift Om manuel og automatisk vagtplanlægning Vejledning til OnDutyPlanner INDHOLD Indledning... 2 Sådan arbejder

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

Brugersiderne for renteberegninger. Indhold. 1. Indledning. Anvendelse af. (Version 28. september 2014)

Brugersiderne for renteberegninger. Indhold. 1. Indledning. Anvendelse af. (Version 28. september 2014) Anvendelse af Brugersiderne for renteberegninger. (Version 28. september 2014) Indhold Brugersiderne for renteberegninger.... 1 1. Indledning... 1 2. Forudsætninger... 4 3. Indtastning af udbetaling/skyldigt

Læs mere

Bemærk! Et PHP script har kun brug for at forbinde én gang til databaseserveren. Det kan så sagtens udføre flere kommandoer vha. denne forbindelse.

Bemærk! Et PHP script har kun brug for at forbinde én gang til databaseserveren. Det kan så sagtens udføre flere kommandoer vha. denne forbindelse. Mysqli Webintegrator Når vi arbejder med server-side scripting ( i vort tilfælde PHP), har vi ofte behov for at kunne tilgå data, som vi opbevarer i en database. Det kan f.eks. dreje sig om nyhederne i

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

Introduktion til OPC Access

Introduktion til OPC Access Introduktion til OPC Access OPC Access anvendes til at kommunikere med jeres produktionsudstyr via OPC. OPC Access kombinerer en SQL Server med OPC, således at jeres produktionsudstyr kobles sammen med

Læs mere

DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem

DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem Resumé: Beskrivelse af program (DRFLive) til dynamisk visning af resulter fra DRF Stævnesystem Forfatter: Claus Hulstrøm Dato: 15. januar 2010

Læs mere

HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL

HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL Når man er logget på KMS systemet, vælges Dataudtræk under punktet Vælg modul, hvorefter der klikkes på Gå til: På næste side klikkes på knappen Opret:

Læs mere

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Vejledning Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Indhold Sådan foregår udbetalingen... 1 Funktionalitet i løsningen... 2 Ferieår... 2 Avanceret søgning... 2 Download oversigt... 2 Sortering

Læs mere

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn Vejledning til i FagLøn 3. december 2008 I FagLøn INDHOLD 1... 1 Rekvirere eskattekort... 1 Gen-rekvisition af... eskattekort 3 Manuel rekvisition af eskattekort... 4 Hente/indlæse eskattekort... 5 Indberette...

Læs mere

Brugervejledning til Inseminørenes Arbejdskalender

Brugervejledning til Inseminørenes Arbejdskalender Brugervejledning til Inseminørenes Arbejdskalender Inseminørenes Arbejdskalender er et redskab med det formål at gøre det lettere for inseminører at planlægge og udveksle arbejdskalendre og samtidig holde

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af opslagsfil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 4 Indlæsning af datafil i scanneren... 6 Brug af scanneren... 7 Sådan scanner du... 7 Tømning

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

Brug af Archive-funktion i SportIdent (baseret på version 10.3 af SI-programmerne)

Brug af Archive-funktion i SportIdent (baseret på version 10.3 af SI-programmerne) Brug af Archive-funktion i SportIdent (baseret på version 10.3 af SI-programmerne) Formål: Ved at anvende arkiv-funktionen kan arrangørerne ved et træningsløb uden tilmeldinger eller ved åbne baner hurtigt

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

MS Dynamics NAV 5.0 SP1 Update 2

MS Dynamics NAV 5.0 SP1 Update 2 Side 1 af 23 MS Dynamics NAV 5.0 SP1 Update 2 05. januar 2011 ØKO/MAC/MAG/ CRA/CPS SystemInfo Økonomistyrelsen udgiver, ved hver Navision Stat frigivelse, en beskrivelse af den samlede installation sammen

Læs mere

Ferieregnskab (Rapport-ID: 74)

Ferieregnskab (Rapport-ID: 74) Ferieregnskab (Rapport-ID: 74) Indhold 1. Hvad er formålet med rapporten?... 1 2. Overblik over rapporten... 1 3. Den færdige rapport... 2 4. Faste, indbyggede filtre / betingelser i rapporten... 2 5.

Læs mere

Axapta 3.0 Konverteringsvejledning

Axapta 3.0 Konverteringsvejledning Axapta 3.0 Konverteringsvejledning ectrl Dokumentversion 3.0 Juli 2008 - Datakonvertering 2008 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse DATAKONVERTERINGSVÆRKTØJET:...3 KARTOTEK INFORMATIONSOVERSIGT - FANEBLAD...5

Læs mere

Indhold af OnDutyPlanner. DLL

Indhold af OnDutyPlanner. DLL APPENDIKS 23 : Indhold af. DLL Version 1.0.1 Indhold af. DLL Revision kontrol: Version Dato Beskrivelse af ændringer Leveret til 1.0.0 23/03/07 1.0.1 01/01/09 Nyt layout Versionsnr. ændres efter følgende

Læs mere

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 Kunde: Forfatter: Thomas W. Yde Systemtech A/S Side: 1 af 17 1 Indholdsfortegnelse 2 GENERELT OMKRING FORUDSÆTNINGEN OG OPDATERINGS FORLØBET... 3 2.1 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 Delfi Connect Bruger vejledning INDHOLD 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 TOOLS...4 4. KOMMUNIKATIONS OPSÆTNING...5 5. GENEREL OPSÆTNING OG DATA KONFIGURATION...6 RECORD...8 BASAL

Læs mere

Vejledning til nyt regnskabsår

Vejledning til nyt regnskabsår Vejledning til nyt regnskabsår Skift til nyt regnskabsår... 3 Klar til at beregne og bogføre skolepenge i det nye regnskabsår.... 4 Bogfør det gamle år færdig og genberegn... 4 Fil til revisor:... 5 Bogføring

Læs mere

Feriepenge indrapportering og beregning

Feriepenge indrapportering og beregning Feriepenge indrapportering og beregning Side 1 af 12 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du indrapporterer og hvordan du kan beregne feriepenge manuelt. BEMÆRK: Denne vejledning gælder kun for medarbejdere,

Læs mere

For at du kan downloade og installere SAS version 9.13, skal du have mindst 6.3 GB ledig plads

For at du kan downloade og installere SAS version 9.13, skal du have mindst 6.3 GB ledig plads Installation af SAS System 9.13 via DVD Installation af SAS 9.13 består af to dele. 1) Opdatering af Windows vha. System Requirement Wizard og 2) Installation af SAS 9.13. Installation af SAS version 9.13

Læs mere

Feriepenge indrapportering og beregning

Feriepenge indrapportering og beregning Feriepenge indrapportering og beregning Side 1 af 11 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer og hvordan du kan beregne feriepenge manuelt. BEMÆRK: Denne emnebeskrivelse gælder

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Aplanner for Windows løsninger Anbefalet driftsopsætning Cloud løsning med database hos PlanAHead Alle brugere, der administrer vagtplaner

Læs mere

ScanPas. brugervejledning

ScanPas. brugervejledning brugervejledning Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Ind i...3 Ændring af adgangskode...6 Forespørgsel - medarbejderdata... 13 Udvalgte medarbejderoplysninger...13 Alle centrale oplysninger...20 Fravær...

Læs mere

FERIE OG AFSPADSERING

FERIE OG AFSPADSERING FERIE OG AFSPADSERING Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indhold 1 Automatisk beregning af ferie og afspadsering...3 2 Overtidsmodeller...4 2.1 Ingen honorering af overarbejde...4 2.2 Honorering

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

Installationsvejledning af ØS LDV

Installationsvejledning af ØS LDV Installationsvejledning af ØS LDV Del 2 Kørsel af installationswizard (version 2.3.0) Målgruppe: Systemadministrator Juni 2012 Indledning Vejledningen er rettet mod systemadministratoren der skal forestå

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 0

Indholdsfortegnelse. Side 0 Quickguide Indholdsfortegnelse 1. Navigering i MinTid - generel beskrivelse... 1 2. Fanen MinTid... 2 3. Fanen Ønsker... 3 3.1 Generelt om ønsker... 3 3.2 Se dine ønsker og afdelingens behov... 6 3.3

Læs mere

Innovative Business Software A/S

Innovative Business Software A/S Innovative Business Software A/S Technical Note Kalendermodulet 18. december 2014 ii MEDDELELSE OM OPHAVSRET Copyright 2014 Innovative Business Software A/S. Alle rettigheder forbeholdt. Oplysningerne

Læs mere

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0 GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform Brugervejledning 1.0 Indhold 1 Indledning... 5 2 Opsætning af GIS grænseflade til kreditor indlæsning... 5 2.1 Oprettelse af en datastrøm... 7 2.2 Filsystem...

Læs mere

DM-NYT December 2012

DM-NYT December 2012 DM-NYT December 2012 StarTime siden sidst Standardaktiviteter Planlagt ferie og ferieregnskab Ajourføringsstatus Flextimer ønskes udbetalt Udvidet tekstfelt på ordreovervågning Valgfrie placeringer til

Læs mere

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls Vejledning Excel-skabelon til oprettelse af kalendere Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls 20-03-2017 Out of date Vejledningen til makrosikkerhed er nok noget forældet i forhold til nyere versioner

Læs mere

ectrl-scannerløsning Vejledning

ectrl-scannerløsning Vejledning ectrl-scannerløsning Vejledning Version 3.2 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Forberedelse og installation... 3 1.1. Forberedelse... 3 1.2. Software til stregkodegenkendelse... 3 1.3. Klistermærker med

Læs mere

STEM AUHR. Kursus i AUHRA fraværsadministration. Peter Blæsberg og Thomas Frid AUHRA/ FRAVÆRSADMINISTRATION

STEM AUHR. Kursus i AUHRA fraværsadministration. Peter Blæsberg og Thomas Frid AUHRA/ FRAVÆRSADMINISTRATION STEM AUHR Kursus i AUHRA fraværsadministration Undervisere: Projekt: Afsnit / aktivitet: Version: Peter Blæsberg og Thomas Frid AUHRA/ FRAVÆRSADMINISTRATION Uddannelse / Brugervejledning 06-09-2012-A 1

Læs mere

MANUAL DANSK TENNIS FORBUNDS TURNERINGSAFVIKLINGSPROGRAM. Version 3.03

MANUAL DANSK TENNIS FORBUNDS TURNERINGSAFVIKLINGSPROGRAM. Version 3.03 MANUAL DANSK TENNIS FORBUNDS TURNERINGSAFVIKLINGSPROGRAM Version 3.03 Dansk Tennis Forbund Januar 2007 side 1 af 18 Indledning TAP er Dansk Tennis Forbunds program til brug ved turneringsafvikling og stilles

Læs mere

PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL

PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL Uge 1 & 2 Det basale: Det primære mål efter uge 1 og 2, er at få forståelse for hvordan AMP miljøet fungerer i praksis, og hvordan man bruger PHP kodesproget til at

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

Indberetning af årselever - skolehjem Sidst opdateret 08-03-2010/version 1. 3/UNI C//Steen Eske

Indberetning af årselever - skolehjem Sidst opdateret 08-03-2010/version 1. 3/UNI C//Steen Eske Indberetning af årselever - skolehjem Sidst opdateret 08-03-2010/version 1. 3/UNI C//Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.00 Frigivelse: 30. november 2011 Med frigivelsen af denne nye hovedversion, SummaSummarum 4, følger en mængde ny funktionalitet

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Timeregnskab AC-lærere Sidst opdateret /version 1.1/Steen Eske Christensen

Timeregnskab AC-lærere Sidst opdateret /version 1.1/Steen Eske Christensen Timeregnskab AC-lærere Sidst opdateret 26-04-2011/version 1.1/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig.

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

I stedet for at oprette en masse medlemmer, er det muligt at importere disse når bare nogle enkle spilleregler overholdes.

I stedet for at oprette en masse medlemmer, er det muligt at importere disse når bare nogle enkle spilleregler overholdes. I stedet for at oprette en masse medlemmer, er det muligt at importere disse når bare nogle enkle spilleregler overholdes. Sidst i denne vejledning er vist et Excel dokument som det KAN se ud. Ligesom

Læs mere

Samspillet mellem databaser og kort styres af GeoCAD programmet GeoDB.

Samspillet mellem databaser og kort styres af GeoCAD programmet GeoDB. GeoCad modul GeoDB I GeoCAD er det muligt at koble relationsdatabase til GeoEDIT. Her igennem er det muligt at lagre forskellige oplysninger i databasen og koble disse oplysninger til objekter i kortet.

Læs mere

Sager/projekter er en vigtigt del, af vores integration med økonomisystemer, da disse altid tager udgangspunkt i en sag/projekt. Klik på Ny sag.

Sager/projekter er en vigtigt del, af vores integration med økonomisystemer, da disse altid tager udgangspunkt i en sag/projekt. Klik på Ny sag. Kom godt igang med job: Jobmodulet er bygget op omkring sager og jobkort dvs. man starter, med at oprette et jobkort og derefter opretter man et job under sagen, som man så tildeler til en bruger/udfører.

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Manual til Løn. ShopProloen. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer løn der rapporteres til Proløn. Consulo ApS 02-06-2009

Manual til Løn. ShopProloen. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer løn der rapporteres til Proløn. Consulo ApS 02-06-2009 2012 Manual til Løn ShopProloen Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer løn der rapporteres til Proløn Consulo ApS 02-06-2009 1 Introduktion 4 1.1 Formål 4 1.2 Anvendelse 4 2 Referencer 5

Læs mere

Eksamensbeviser og karakterer til Eksamensdatabasen Sidst opdateret 01-02-2007/version 1.1/Steen Eske Christensen

Eksamensbeviser og karakterer til Eksamensdatabasen Sidst opdateret 01-02-2007/version 1.1/Steen Eske Christensen Eksamensbeviser og karakterer til Eksamensdatabasen Sidst opdateret 01-02-2007/version 1.1/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele,

Læs mere

EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER

EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014 Indholdsfortegnelse 1 Portal Integration Manager... 2 1.1 PIM profiler... 2 1.1.1 PIM-profil: Afdelinger... 2 1.1.2 PIM-profil: Grupper...

Læs mere

Sådan opretter du en backup

Sådan opretter du en backup Excovery Guide Varighed: ca. 15 min Denne guide gennemgår hvordan du opretter en backup med Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen, og undervejs introducere dig for de grundlæggende indstillingsmulighed.

Læs mere

MODERNISERINGSSTYRELSEN ØSLDV WINDOWS SERVICE DOKUMENTATION, INSTALLATION OG KONFIGURERING AF ØSLDV/RAY WINDOWSSERVICE

MODERNISERINGSSTYRELSEN ØSLDV WINDOWS SERVICE DOKUMENTATION, INSTALLATION OG KONFIGURERING AF ØSLDV/RAY WINDOWSSERVICE Indhold Ændringshistorik... 2 Formål... 2 Om programmet... 2 Systemkrav... 2 Installation... 3 Event Log... 5 Installationsprogrammets skærmbillede... 6 Konfigurering af xml-opsætningsfil... 7 Beskrivelse

Læs mere

Download. Information: Du kan downloade filer på følgende måder:

Download. Information: Du kan downloade filer på følgende måder: Download Information: Du kan downloade filer på følgende måder: 1. Standard Side 2 1.1 Enkelt fil Side 2 1.2 Flere filer Side 2 2. Filer fra en tidligere revision Side 3 3. E-mail Side 4 4. E-mail URL

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Komme-i-gang vejledning til Septimana. For skemalægger og systemadministratorer

Komme-i-gang vejledning til Septimana. For skemalægger og systemadministratorer Komme-i-gang vejledning til Septimana For skemalægger og systemadministratorer Denne Komme i gang er rettet mod skemalæggere og systemadministration. Hvis du er lærer eller studerende, kan du finde en

Læs mere

Vejledning. Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010

Vejledning. Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010 Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010 Indholdsfortegnelse Opsætning af Trio Web... 3 Generel opsætning af Trio Web... 3 Databaseopsætning... 3 DB... 3 Aar... 4 Login... 4 Internet... 4 Port... 4 Registreringsnøgle...

Læs mere

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL TILSKRIVNING AF FERIEDAGE

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL TILSKRIVNING AF FERIEDAGE MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning... 3 Medarbejderne... 4 Lønarter... 5 Lønkørselskort... 5 Lønseddellayout... 6 Fraværsårsagskoder... 6 Beregning af feriedage... 8 Beregning

Læs mere

Dannelse af PDF-dokumenter

Dannelse af PDF-dokumenter Dannelse af PDF-dokumenter Indhold Generere PDF-dokumenter... 2 Håndtering af PDF-dokumentet... 8 Hvordan indsætter man sidetal i PDF-dokumentet?... 8 Hvordan laver man bookmarks i PDF-dokumentet?... 8

Læs mere

XML Difftool brugervejledning

XML Difftool brugervejledning XML Difftool brugervejledning UNI C maj 2007 XML Difftool brugervejledning UNI C Maj 2007 Af UNI C Indhold 1 Kort om XML Difftool og Import... 1 1.1 XML Difftool... 1 1.2 Opbygning af XML import fil...

Læs mere

TimePlan version 6.0 - Installationsvejledning

TimePlan version 6.0 - Installationsvejledning TimePlan version 6.0 - Installationsvejledning For opgradering af tidligere TimePlan versioner anvendes opdateringsprogrammet: TimePlan 6 Wizard.exe. Programmet kan afvikles på dansk eller engelsk. Opdateringsprogrammet

Læs mere

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger Opgaveplanlægger Ved hjælp af opgaveplanlæggeren har du mulighed for at få afviklet periodiske aktiviteter automatisk på et valgt klokkeslæt og med ønsket gentagelseshyppighed. Dvs. der er mulighed for

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails

MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails Opsætningsvejledning til ipad Mail App Det Kongelige Bibliotek 22-11-2013 Denne vejledning beskriver brugeropsætning af ipad Mail App, således at en arkivskaber

Læs mere

Når denne opdatering er indlæst, skal (0690) 'Konverteringskørsler' udføres for system 405.

Når denne opdatering er indlæst, skal (0690) 'Konverteringskørsler' udføres for system 405. ASPECT4 HRM Releaseniveau 4.6.01 Opdatering 58971 frigivet pr. 24/3-15 Denne opdatering løfter ASPECT4 HRM til niveau 4.6.01, og forudsætter, at niveau 4.5.01 er installeret. Dette kan kontrolleres via

Læs mere

Vejledning og kommentarer til opdatering

Vejledning og kommentarer til opdatering Vejledning og kommentarer til opdatering Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.20 Frigivelse: 3. december 2012 Nyhederne i SummaSummarum 4.20 SummaSummarum 4.20 indeholder flere nye forbedringer og muligheder

Læs mere

B030 Ø-timer Sidst opdateret 09-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen

B030 Ø-timer Sidst opdateret 09-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen B030 Ø-timer Sidst opdateret 09-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere