Næstved Kommune Beskrivelse af it-miljø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Næstved Kommune Beskrivelse af it-miljø"

Transkript

1 æstved ommune eskrivelse af it-miljø eskrivelse af it-miljø v.. - ældende pr... ide plysning_om systemer

2 ndholdsfortegnelse æstved ommune... eskrivelse af it-miljø.... ormål..... jerskab..... enerelle bemærkninger.... enerel beskrivelse..... eknologi og samarbejde..... ndre forhold.... erverrum, servere og netværk erverrum ysisk server torage era etwork () ndre enheder..... etværk rådløst netværk adgang tilfra leverandører emote adgang til æstved ommunes -ystemer enerelt lienter og servere..... lienter..... ervere - generelt..... ervere virtuel platform..... ervere itrix..... ervere Mware ervere indows..... ervere inuxnix.... pplikationer..... enerelt..... ctive irectory..... atabaser..... ostprogram..... ontorpakke... 6 eskrivelse af it-miljø v.. - ældende pr... ide plysning_om systemer

3 Økonomi- og indkøbs-system M applikationer ntivirus msorgssystem ackupsystem lienterver applikationer ostede løsninger Management systemer M MM agioszenoss pmonitor telefoni ndre systemer pplikationer i itrix latform for programmer rav til applikationer nattendet installation estriktioner for applikationer akketering af programmer remtidig Xenpp platform okumentation Øvrige forhold pdateringer everandørens support og installation ervicevinduer rozen Zone... eskrivelse af it-miljø v.. - ældende pr... ide plysning_om systemer

4 . ormål ormålet med dette dokument er, at beskrive it-miljøet i æstved ommune samt kravene hertil. okumentet skal ses som et arbejdsredskab i forbindelse med indførsel af nye it-systemer i æstved ommune. ette dokument beskriver den tekniske del... jerskab ette dokument ejes af æstved ommunes it-center, som også står for vedligeholdelse af dokumentet. lle ændringsforslag skal stiles til -centret... enerelle bemærkninger dokumentet er der forskellige steder refereret til løsning, applikation eller system. anset benævnelse er tale om systemet. eskrivelse af it-miljø v.. - ældende pr... ide plysning_om systemer

5 . enerel beskrivelse æstved ommune benytter itrix som central afvikling af kerneapplikationerne. æstved ommune overvejer løbende nye teknologier og den tilbudte løsning skal kunne køre i forskellige former for virtuelle miljøer fra en eller flere leverandører... eknologi og samarbejde æstved ommune lægger vægt på at bruge teknologien. ermed ikke sagt at æstved ommune vil være leeding egde i ny teknologi med derimod vil vi gerne være irst mover. i har ligeledes heller ikke noget imod at være reference installation. i lægger stor vægt på at have et positivt samarbejde med vores kunder og leverandører... ndre forhold pplikationer og udstyr skal overholde æstved ommunes t-sikkerhedspolitik, der følger retningslinjerne i 8, persondataloven mv. eskrivelse af it-miljø v.. - ældende pr... ide plysning_om systemer

6 . erverrum, servere og netværk.. erverrum æstved ommunes serverrum er placeret centralt i æstved og er udstyret med 9 rackskabe, køl,, generator, brandsluknings- og aspirations anlæg. il hvert rackskab er der strømkilder fra forskellige faser. trømkilderne har mulighed for remoteadgang. ndvidere er der mulighed for remote adgang til den fysiske konsol på enhederne... ysisk server æstved ommune bestræber sig på at have så ensartet en fysisk serverpark som muligt og i dag er den baseret på teknologi. en primære platform er blade servere baseret på serien. åfremt bladeteknologi ikke kan anvendes skal, serveren være rackmonterbar i ovenstående rackskabe. lle servere er placeret centralt i -centret. or lade servere gælder at, de skal være udstyret med netkort, dette er primært for at sikre redundans. erudover åbner det mulighed for at køre med loadsharing på netkortet... torage era etwork () æstved ommunes er bygget op omkring rocade switche med M som storage. eskrivelse af it-miljø v.. - ældende pr... ide 6 plysning_om systemer

7 Zone ame: sanswhx okation: -entret ame: sanswhx okation: -entret ame: sanswhx6 okation: -entret X hosts indows hosts nder udfasning!! M ame: sanswhx okation: -entret 6 x b trunk ame: sanswhx okation: -entret ame: 8 okation: eatergade 8 ame: sanswhx okation: -entret atarotector 6. indows library M libray Zone.. ndre enheder ndre enheder end servere skal ligeledes kunne installeres i ovenstående type rackskabe... etværk ommunens netværk er hierarkisk opbygget. en hierarkiske model er opbygget af flere lag. vert lag har en specifik funktion, og grænsen mellem de enkelte lag er veldefineret. eskrivelse af it-miljø v.. - ældende pr... ide plysning_om systemer

8 eskrivelse af it-miljø v.. - ældende pr... ide 8 plysning_om systemer er arbejdes med forskellige sikkerhedslag på netværket, således at for eksempel administrative data kan transporteres på samme fysiske kabel som data fra borger ere. ette klares ved teknologi, hvor sikkerheden defineres i de installerede firewalls. pkobling til netværket sker således via den centrale backbone. dstyret skal som minimum køre bit thernet på kobber alternativt skal det køre med bit porte baseret på X. ndvidere er det ønskeligt, at udstyret kan køre med flere netkort således der kan opnås redundans i opkoblingen. åfremt der er behov for en management port, kan dette lade sig gøre via Mbit eller bit porte. J Y M XXX - - : X 8 M -X J Y M XXX - - : X 8 M -X J YM XXX - - : X 8 M - X J YM XXX - - : X 8 M - X n clo su re n clo su re n te rlin k 6 e mo v e ma n a g e m e n t mo d u le s b e fo re e je c tin g s le e v e ata ly st M Y M X ata ly st M Y M X Y X M X X X X X- X - M a t aly st - er ie s- 6 8 X X X X Y X M X X X X X- X - M a t aly st - er ie s- 6 8 X X X X X - X - X X X- - X - - X- 9- X - 9- M Y M M M 6X - X - X X X- - X- - X- 9- X - 9- M Y M MM 6X - X- X X X- - X- - X- 9- X- 9- M Y M MM 6X - X - X X X- - X- - X- 9- X - 9- M Y M MM istibutions switche lade system tand alone servers dge witch estykning -X 68- -X estykning -X 68- -X -X ig 69 oad alancer ig 69 oad alancer d a p tiv e e cu rity p p lia n c e M - heckpoint dge firewall M - heckpoint dge firewall n te rn e t M Z g andet d a p t i ve e c u ri t y p p l i an c e o w e r a u lt pdmode h p r o u r v e w itc h 6 J tatus eset lear an est ct x pd nk Mode seo n lyo n e( o rm )fo r ig ab itp o rt M ini- orts ig- orts M 9 M of =Mbps flash=m bps on=mbps ase- X orts(-8) o w e r a u lt of =M bps flash=m bps on=mbps pdm ode h p r o u r v e w itc h 6 6 J 9 seonlyone(orm )for igabitport M in i- o rts ig - o rts M M 6 an tatus elfest eset lear ct x pd nk Mode ase- X orts(-) -t ortsare uto-m -X, ig- portsare utom M -X J88 X- J88 X- J88 X- J88 X- ccess switch 66 ccess switch 6 at aly s t M Y M X at aly s t M Y M X istibution egacy distribution M og egacy net 8X igabit æstved ommune har omkring lokationer fordelt over hele kommunen. e enkelte lokationer er bundet sammen med en af flg. muligheder: gen fiber, lejet fiber, eller M. er arbejdes sideløbende på et fiberprojekt således, at 88% af lokationerne bliver forbundet med fiber. er vil komme til at være en byring og en landring med udvalgte lokationer som distributionspunkter. ermed kommer alle lokaliteter til at have lige kort til -centret.

9 .6. rådløst netværk æstved ommune har på enkelte lokationer etableret trådløst netværk. etværket er baseret på isco teknologi med mulighed for flere. er er på det administrative 8.x validering af klienterne. æstenettet er ikke krypteret, men kræver brugernavnpassword der udleveres ved at rette henvendelse til -centrets service desk... adgang tilfra leverandører åfremt et givet system, en applikation eller lignende kræver en fast adgang, enten i form af en forbindelse, dedikeret linje mv. skal -centret have følgende oplysninger: estination (hos leverandøren) ource (host eller evt. subnet) erviceporte. irewalltype, såfremt der skal etableres emote adgang til æstved ommunes -ystemer everandøradgang til kommunens netværk vil som udgangspunkt blive etableret som en rik adgang via æstved ommunes itrix løsning. øsningen giver kun adgang til udvalgte servere indenfor -centrets normale åbningstid..9. enerelt et er -centret, der anviser plads i skabe samt bistår til opsætning og kabling af udstyr. åfremt der ønskes implementering af systemer på andre platforme end de allerede eksisterende, skal der påregnes udgifter til uddannelse af medarbejdere til drift af ønsket system. eskrivelse af it-miljø v.. - ældende pr... ide 9 plysning_om systemer

10 . lienter og servere dette afsnit beskrives operativsystem for klienter og servere. åfremt der ønskes applikationsafvikling på andre platforme end nedenstående skal der påregnes udgifter til uddannelse af medarbejdere til drift af ønsket platform... lienter et samlede antal af klienter er ca. og heraf er der ca. tynde klienter fra med embedded indows X. å resten af klienterne benyttes indows X med de seneste opdateringer fra Microsoft. indows ista bliver ikke aktuelt i æstved ommunes installation. er er ved at blive erstattet et indows projekt op, hvorved alle nye klienter bliver installeret med indows. lanlagt udrulning er fra sommer. åfremt der undtagelsesvis skal installeres applikationer lokalt på klienterne skal dette gøres vis automatiseret udrulning se afsnit.... ervere - generelt er forefindes ca. servere i infrastrukturen. d af dem er ca. 8 stk. virtuelle. om grundregel bliver alle servere virtualiserede. og er der enkelte servere der pt. ikke er virtualiserede herunder bl.a. Q servere... ervere virtuel platform en virtuelle platform er delt op i dele. Mware bruges som primær platform til virtualisering af servere. Xenerver bruges til virtualisering af itrix servere. eskrivelse af it-miljø v.. - ældende pr... ide plysning_om systemer

11 .. ervere itrix pplikations afviklingen i æstved ommune foretages i itrix. en nuværende version er resentation server.. et underliggende operativsystem er indows erver tandard edition der benyttes. ette kører på en itrix Xenserver virtuel platform. erverne får præsenteret ca. M. en fysiske platform for itrix er baseret på 6c blade servere. irewall ecure gateway servere icence server nterne web interface servere ic itrix farm atastore rint server eskrivelse af it-miljø v.. - ældende pr... ide plysning_om systemer

12 et er planlagt at den nuværende itrix platform skal løftes op til Xenpp 6.x med en høj grad af applikations streaming. eskrivelse af it-miljø v.. - ældende pr... ide plysning_om systemer

13 .. ervere Mware Mware afvikles på en X. platform med og. er er i alt hosts fordelt på clustre - MZ cluster, ntel cluster samt et M cluster. erudover er der en irtual enterserver, der ligeledes er fysisk. lle hosts har adgang. en virtuelle platform forventes opgraderet i. datacenter luster, ntel 6c luster, M 6c luster, MZ 6 eskrivelse af it-miljø v.. - ældende pr... ide plysning_om systemer

14 .6. ervere indows angt den største part af æstved ommunes servere kører på indows erver tandard eller nterprise i enten eller 6 bit. er forefindes stadigvæk enkelte indows servere, hvor der afvikles specielle applikationer. remadrettet installeres der som minimum indows 8 server. åfremt der er specielle applikationskrav, kan der installeres indows erver 8 og rent undtagelsesvis indows. or alle varianter af gælder at der kan installeres enten standard eller enterprise versioner... ervere inuxnix æstved ommunes -center råder ikke over inuxnix kompetencer til at køre professionel drift. eskrivelse af it-miljø v.. - ældende pr... ide plysning_om systemer

15 . pplikationer dette afsnit beskrives server applikationer samt grundlæggende applikationer i miljøet... enerelt pplikationer til afvikling på Microsoft platformen skal som udgangspunkt være 6 bit klar, således at de kan eksekveres på indows 8. ventuelle printerdrivere skal ligeledes være 6bit klar. åfremt der er enkelte af æstved ommunes grundlæggende applikationer, der kræver opdatering for at ny applikation kan afvikles, skal dette testes i samarbejde med -centret samt system-ejeren-administratoren af den pågældende applikation. åfremt et nyt systemapplikation kræver udskiftning af eksisterende applikations portefølje, skal systemejer påregne udgifter til uddannelse af medarbejdere til drift af ønsket system samt den udskiftede applikation... ctive irectory s bruger og rettighedshåndtering er baseret på et M, der kører i nativemode. et består af et toplevel domæne med sidestillede subdomains. er er et nyt under opbygning, og det er baseret på M 8 i mode. vergangen til dette domæne forventes at ske inden sommer. et forventes, at alle applikationer har ingle ign n (), baseret på rettigheder i. et forventes ligeledes, at applikationerne kan benytte sig af attributter mm. åfremt brugeren fjernes fra den rettighedsgivende gruppe i må brugen ikke længere have rettigheder til at kunne operere i applikationen. ettigheder til kommunens programmer styres af gruppetilhørsforhold samt settings... atabaser æstved ommune benytter Microsoft M-Q som grundlæggende databaseplatform. en primære version er M-Q 8 irebird, racle og andre database varianter forefindes men understøttes ikke af -centret. åfremt der skal anvendes andre varianter end M-Q, skal der påregnes udgifter til ekstern assistance. åfremt der benyttes connector til at forbinde sig til databaser -centret kontaktes for nærmere afklaring. ndvidere skal der påregnes en udgift til min. stk. itrix servere, se endvidere afsnit 6... ostprogram er benyttes Microsoft xchange som grundlæggende postplatform. eskrivelse af it-miljø v.. - ældende pr... ide plysning_om systemer

16 .. ontorpakke er benyttes M ffice som grundlæggende kontorpakke. kontorpakken er der ligeledes integration til utlook, og der forefindes forskellige plugins. l.a. er der kalender integration til bookning af lokaler, forplejning mm. lug-ins skal testes for kompatibilitet med resten af æstved ommunes programmer..6. æstved ommune benytter eoc fra ujitsu. ra eoc er der integration til bl.a. kontorpakken. systemet har derudover snitflader til andre systemer... Økonomi- og indkøbs-system æstved ommune benytter risme v. 6 otfix fra ujitsu. ra risme er der integration til bl.a. kontorpakken. Økonomisystemet har derudover snitflader til andre systemer..8. M applikationer lighed med andre kommuner benyttes der en bred vifte af applikationer fra M..9. ntivirus er benyttes -ecure... msorgssystem er benyttes niqmsorg fra valeo. ystemet har integrationer til bl.a. M agtplan samt Økonomisystemet... ackupsystem er anvendes atarotector v. 6. som backupsystem. ackupsystemet er fysisk placeret på en anden lokation i æstved kommune. er findes agenter til almindelig filbackup samt online agenter til databaser. genterne findes til forskellige operativsystemer. risen for backup af et system afhænger af agent type samt datamængde, der skal tages backup af... lienterver applikationer ata fra programmet kunne anbringes på et netværksdrev. ette gælder også evt. *.ini filer som brugerne skal kunne gemme i. erverdelen af systemet skal kunne afvikles ved brug af en ervice ccount, således at forstå, at programmet kræver, at man er logget på serveren for at afvikle det... ostede løsninger kal grundlæggende opfylde kravene til applikationer, der er installeret i æstved ommunes miljø. erudover skal afsnit. være opfyldt. eskrivelse af it-miljø v.. - ældende pr... ide 6 plysning_om systemer

17 .. Management systemer æstved ommune benytter forskellige former for overvågning af systemer og netværk. edenfor er beskrevet de væsentlige.... M Microsoft M bruges til at trække grundlæggende informationer ud omkring klienterne (brugerens maskine). ndvidere bruges M til at installere programpakker lokalt på klienterne, hvilket primært er bærbare. ravene til programpakker til M er grundlæggende de samme som til itrix se afsnit 6. til afsnit 6.. M forventes erstattet af M i. M vil udover inventory og licensovervågning være den bærende platform til udrulning af klienter samt applikationer der skal afvikles lokalt. eknologien der vil blive benyttet er streaming og det bliver sansynligvis pp- teknologien der kommet til at danne grundlag for løsningen. ette stiller krav til applikations leverandørerene om at kunne levere programmer i app- format.... MM MM bruges til grundlæggende overvågning af Microsoft serverne. MM forventes erstattet af M i. M foreventes at overtage managementrollen for servere, netværk og den virtuelle platform.... agioszenoss agios bruges til at overvåge forbindelserne til vores lokationer. ystemet sender alarmer til den tekniske drifts etværkseam. Zenoss er ved at blive indført og skal på sigt afløst agios.... pmonitor pmonitor bruges til at overvåge servere og deres helbredstilstand. ystemet sender alarmer til udvalgte destinationer afhængig af service... -telefoni æstved ommunes -telefoni løsning er baseret på en iemens med lokale omstillingsborde. ndvidere er der integration til ctive irectory..6. ndre systemer et vil komme for vidt at beskrive resten af applikationsporteføljen i. isten med aktuelle it-systemer i æstved ommune er tilgængelig på intranettet. eskrivelse af it-miljø v.. - ældende pr... ide plysning_om systemer

18 6. pplikationer i itrix dette afsnit beskrives kravene til applikationer i itrix. dover de nedenfor beskrevne ting skal der tages hensyn til de i afsnit beskrevne forhold omkring applikationer. åfremt den ønskede applikation, eller dens forudsætninger, ikke kan sameksistere med den eksisterende itrix installation, og dermed kræver en subfarm, skal der påregnes en udgift på minimum stk. servere til itrix dette er alene af hensyn til redundans. 6.. latform for programmer indows erver sp x86, engelsk med dansk M itrix. nternet xplorer.x.et.,.,. (uden X),. (uden X),. dobe eader rav til applikationer rogrammet skal være flerbrugerparat d.v.s., at det skal kunne køres flere gange samtidigt på samme computer. 6.. nattendet installation a benytter en høj grad af automatisering i forbindelse med vedligeholdelse af itrix platformen, bliver alle itrix servere re-installeret efter en fastlagt cyklus. et er derfor et krav, at applikationerne kan installeres unattended, det vil sige uden bruger input. pplikationer skal leveres i M format. vt. input til M installationen kan angives på komandolinien. or eksempel: msiexec i <program>.msi = = ekst qb 6.. estriktioner for applikationer pplikationen skal benytte systemvariabler så som: %rogramiles%, %ystemoot%, %ystemrive%. er må under ingen omstændigheder skrives til faste stier så som: :\, :\rogrammer etc..m filen må ikke indeholde registeringsnøgler til hive. vis der er behov for dette, skal applikationen selv skrive dem første gang programmet startes, eller de skal være dokumenteret, meget gerne som en. fil. rogrammet skal kunne skrive til sin egen del af M og skal det være dokumenteret. kriveadgang til andre dele af M kan normalt gives. rogrammet må kræve skriveadgang til %rogramfiles% og %ystemoot%, hvis det ikke kan undgås, at programmet skal skrive til mappen, hvor programmet er installeret (et typisk problem), skal det være dokumenteret. kriveadgang til andre mapper vil der normalt ikke kunne gives. eskrivelse af it-miljø v.. - ældende pr... ide 8 plysning_om systemer

19 et er ikke en brugerrettighed at installere programmer, heller ikke ctive-x komponenter og andre plugins til. isse skal derfor foreligge som filer, som -entret installerer, og skal selvfølgelig overholde kravene ovenfor. 6.. akketering af programmer åfremt applikationen ikke kommer som en M pakke jf. ovenstående kan -centret være behjælpelig med at re-pakke programmet. pgavens omfang vurderes fra gang til gang, og såfremt det vurderes, at opgaven tilsidesætter andre driftsopgaver, er -centret behjælpelig med kontakt til ekstern partner. fregning sker i sådanne tilfælde for system-ejerens-administratorens regning remtidig Xenpp platform en fremtidige itrix platform bliver Xenpp 6.x baseret på indows server 8. et påtænkes ligeledes at benytte en høj grad af applikations-streaming ind i Xenpp miljøet. treaming teknologien vil være den samme som der benyttes på klienterne, se afsnit... et forudsættes at kommende applikationer understøtter indows server 8. eskrivelse af it-miljø v.. - ældende pr... ide 9 plysning_om systemer

20 . okumentation nitflader og integrationer mellem applikationen og andre systemer skal dokumenteres. nstallations procedurer, tilpasninger mm. skal ligeledes dokumenteres. okumentation af systemet, applikationen etc. skal afleveres i M-word format. egninger skal afleveres i M-isio format. ndvidere skal installations medier samt licensbeviser og betingelser afleveres i -centret. et er systemejers ansvar at sikre at der, til enhver tid, er indkøbt tilstrækkelig med licenser til afvikling af programme,t og at licensbetingelserne dermed er overholdt. åfremt applikationen anvender logning, skal det sikres, at logning, samt levetid for logdata, sker i henhold til lovgivningen. eskrivelse af it-miljø v.. - ældende pr... ide plysning_om systemer

21 8. Øvrige forhold 8.. pdateringer pdateringer til programmer skal fremsendes i god tid til -centret og minimum dage før planlagt implementering. et er systemejeren, alternativt den systemansvarlige, der meddeler -centret om opdateringer. ndvidere er det også systemejeren, alternativt den systemansvarlige, som er kontaktpunktet til leverandøren og slutbrugerne. et er systemejeren, alternativt den systemansvarlige, der i forbindelse med opdatering mv. er ansvarlig for, at det berørte fagområde kan køre efter nødplan, såfremt det udførte arbejde ikke faldt tilfredsstillende ud. ndvidere skal systemejeren, alternativt den systemansvarlige, tilsikre at der er en opdateringsplan med mulighed for at komme tilbage til udgangspunktet. 8.. everandørens support og installation nder installation og opgraderinger skal leverandøren være fysisk tilstede hos -centret. fterfølgende support kan klares remote enten via (afsnit.8) eller via (afsnit.). ontakt -centret på såfremt der er behov for udvidet logon tid således at leverandøren kan udføre support udenfor -centrets normale åbningstid. åfremt der fra systemejer eller leverandørs side er behov for adgang til -centret, skal dette aftales inden fremmøde. 8.. ervicevinduer æstved ommune har faste tidspunkter for nedlukninger i forbindelse med systemarbejde. idspunkt for planlagt systemarbejde: ørste onsdag i hver måned og hvor det ikke er en helligdag. tidsrummet fra 6: til torsdag morgen kl. 6:. gang hvert ½ år er der mulighed for en total nedlukning fra fredag kl 6: til mandag morgen kl. 6:. idspunkt meldes ud i god tid. or begge nedlukningstyper tages, så vidt det er muligt, specielt hensyn til iblioteket og orgerervice samt eredskabet. et er de enkelte fagområder der selv skal sørge for nøddrift under nedlukninger. -centret kan som udgangspunkt ikke garantere, at der ikke kommer uforudsete nedlukninger som følge af ukendte faktorer. eskrivelse af it-miljø v.. - ældende pr... ide plysning_om systemer

22 8.. rozen Zone -centret arbejder med rozen Zone perioder. et er perioder, hvor der installeres eller opgraderes ting i miljøet. ette er for at sikre, at miljøet er stabilt i perioder, hvor der er lav bemanding. isse tidspunkter er ved sommerferie, juleferie, vinterferie og andre sammenhængende helligdageferie perioder. en gældende rozen Zone kalender kan rekvireres ved henvendelse til -centret. eskrivelse af it-miljø v.. - ældende pr... ide plysning_om systemer

IT-SERVICEKATALOG. CPH Servicecenter

IT-SERVICEKATALOG. CPH Servicecenter 2014 IT-SERVICEKATALOG CPH Servicecenter 1 Forord Nærværende servicekatalog beskriver de ydelser, som IT-Servicecentret leverer. IT- Servicecentrets primære opgaver kan ses i bilag til samarbejdsaftalen

Læs mere

Generel beskrivelse af Region Midtjyllands it miljø It udvikling, arkitektur og design Region Midtjylland

Generel beskrivelse af Region Midtjyllands it miljø It udvikling, arkitektur og design Region Midtjylland Generel beskrivelse af Region Midtjyllands it miljø It udvikling, arkitektur og design Region Midtjylland Side 1 af 18 Revisionshistorie Redaktør: Peder Thorsø Lauridsen (PTL), it arkitekt, Arkitektur

Læs mere

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225 Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 01-08-2014 til 31-01-2015 Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Læs mere

HSN. Hedensted Skole Net Spørgsmål og svar i forbindelse med

HSN. Hedensted Skole Net Spørgsmål og svar i forbindelse med Tilbudsgrundlag vedr. HSN d. 22-03-2007, kl. 14:20 HSN Hedensted Skole Net Spørgsmål og svar i forbindelse med Tilbudsgrundlag vedrørende etablering af og support på system til central styring, udrulning

Læs mere

BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL REVIDERET DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI TIL HØRING

BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL REVIDERET DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI TIL HØRING BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL REVIDERET DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI TIL HØRING Indholdsfortegnelse: 1 Ledelsesresume... 3 2 Formål og introduktion... 5 3 Valg mellem de fire driftsmodeller og implementeringsstrategi...8

Læs mere

Bilag 3 til samarbejdsaftalen. IT Samarbejde. Generelt

Bilag 3 til samarbejdsaftalen. IT Samarbejde. Generelt Opdateret januar 2014 CAS Bilag 3 til samarbejdsaftalen IT Samarbejde Generelt IT afdelingen varetager på vegne af de deltagende skoler Support af administrativ og undervisningsmæssig IT på gymnasierne.

Læs mere

DI ITEK og DI s vejledning om Cloud Computing - sikker outsourcing i skyen

DI ITEK og DI s vejledning om Cloud Computing - sikker outsourcing i skyen DI ITEK og DI s vejledning om Cloud Computing - sikker outsourcing i skyen Baggrund Cloud Computing er et begreb, som i den senere tid er blevet hypet ganske meget i alverdens medier. Begrebet dækker over

Læs mere

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

Miracle Hosting A/S. ISAE 3402 Type 2

Miracle Hosting A/S. ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Miracle Hosting A/S ISAE 3402

Læs mere

Miracle Hosting A/S. ISAE 3402 Type 2

Miracle Hosting A/S. ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Miracle Hosting A/S ISAE 3402

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Scenarier 1 1.3 Definitioner anvendt i kravspecifikationen 2 2. Kunden 3 3. Generelle krav til tilbuddet

Læs mere

SYSTEMHOSTING A/S CVR nr.: 25814606

SYSTEMHOSTING A/S CVR nr.: 25814606 Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med drift af hosting-platform i perioden 01-01-2014 til 31-12-2014 SYSTEMHOSTING

Læs mere

YDELSESKATALOG IT-YDELSER

YDELSESKATALOG IT-YDELSER YDELSESKATALOG IT-YDELSER 2012 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 OBLIGATORISKE YDELSER... 5 Brugeradministrationens basisydelse... 5 Datalinie til hjemmearbejdsplads... 8 Diskplads... 10 Kopi, print

Læs mere

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/S ScanNet ISAE 3402 Type

Læs mere

Outsource din hovedpine

Outsource din hovedpine Tema CLOUD Cloud Computing har i et par år efterhånden været på alles læber i it-verdenen. Og det er der god grund til. Kraftigt forbedret ydeevne kombineret med drastiske fald i priserne har for alvor

Læs mere

IT-strategi 2012-2013. Dansk Firmaidrætsforbund

IT-strategi 2012-2013. Dansk Firmaidrætsforbund IT-strategi 2012-2013 Dansk Firmaidrætsforbund Revision 2012-2 Dato: 17. juni 2011 Udarbejdet af IT- og Økonomiafdelingen Indstilling Godkendelse Strategien revideres og indstilles hvert andet år i forbindelse

Læs mere

Svar på spørgsmål stillet i forbindelse med billetleverandør udbud i Musikhuset Aarhus.

Svar på spørgsmål stillet i forbindelse med billetleverandør udbud i Musikhuset Aarhus. Svar på spørgsmål stillet i forbindelse med billetleverandør udbud i Musikhuset Aarhus. 1. Kravspecifikationen: Funktionalitet 1.1 Bedst mulig brugerfunktionalitet for online kunder 6 Ø Systemet skal kunne

Læs mere

WWI A/S. Service Level Agreement (SLA) v. 1.4

WWI A/S. Service Level Agreement (SLA) v. 1.4 WWI A/S Service Level Agreement (SLA) v. 1.4 WWI A/S Service Level Agreement (SLA) 1 Indholdsfortegnelse 2 Hensigtserklæring... 3 2.1 Reference... 3 3 Definitioner... 3 3.1 Hostingplatform... 3 3.2 Nedetid...

Læs mere

NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK

NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK Udbudsmateriale OS2web 1.0/Drupal CMS-løsning til vallensbaek.dk Vallensbæk den 7. marts 2013 1 Udbudsmateriale OS2web 1.0/Drupal

Læs mere

DI ITEKs vejledning om beskyttelse af dokumenter - fra vugge til grav

DI ITEKs vejledning om beskyttelse af dokumenter - fra vugge til grav DI ITEKs vejledning om beskyttelse af dokumenter - fra vugge til grav Indledning... 3 Risikofaktorer - her er der fare for at miste fortrolige data/dokumenter... 3 Vejledningens formål... 3 Vejledningens

Læs mere

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/S ScanNet ISAE 3402 Type

Læs mere

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål Version Ændringer Dato 1.0 Spørgsmål/svar på spørgsmål stillet ved spørgemøde afholdt den 9. januar 2014.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes Projektrapport Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek (DEF) Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes bibliotekssystemer Dato: 19. november 2004 Kunde: Forskningsbibliotekernes

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE. Indholdsfortegnelse

FREDERICIA KOMMUNE. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Fredericia Kommunes arkitekturmodel... 2 Den digitale Kommunes krav til fremtidige IT-anskaffelser... 2 Forretningsmæssige krav... 2 Krav til IT-arkitektur... 3 a) at det pågældende

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

ETABLERING AF WIRELESS LAN

ETABLERING AF WIRELESS LAN ETABLERING AF WIRELESS LAN Anders Ørskov Christensen Kongens Lyngby, februar 2009 IMM-B.Eng-2008-45 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens

Læs mere

Danmarks Evalueringsinstitut Kravspecifikation udbud - Private Cloud Hosting

Danmarks Evalueringsinstitut Kravspecifikation udbud - Private Cloud Hosting Danmarks Evalueringsinstitut Kravspecifikation udbud - Private Cloud Hosting Danmarks Evalueringsinstitut Kravspecifikation udbud - Private Cloud Hosting 2015 1.1 09.03.2015 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Open Source i Danmark

Open Source i Danmark Open Source i Danmark - udvikling og anvendelse Rapport udarbejdet af E-Source Development ApS for Patent og Varemærkestyrelsen 2001 Resume Open Source er et princip for softwareudvikling, der i modsætning

Læs mere

1 Udenrigsministeriets it-strategi 2013-16... 2. 2. Målsætninger for strategiperioden... 6. 2.1. Digitalisering, mobilitet og ip-telefoni...

1 Udenrigsministeriets it-strategi 2013-16... 2. 2. Målsætninger for strategiperioden... 6. 2.1. Digitalisering, mobilitet og ip-telefoni... IT STRATEGI 2013-2016 Indhold 1 Udenrigsministeriets it-strategi 2013-16... 2 2. Målsætninger for strategiperioden... 6 2.1. Digitalisering, mobilitet og ip-telefoni... 6 2.2. Digital Diplomacy, kommunikation

Læs mere