Næstved Kommune Beskrivelse af it-miljø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Næstved Kommune Beskrivelse af it-miljø"

Transkript

1 æstved ommune eskrivelse af it-miljø eskrivelse af it-miljø v.. - ældende pr... ide plysning_om systemer

2 ndholdsfortegnelse æstved ommune... eskrivelse af it-miljø.... ormål..... jerskab..... enerelle bemærkninger.... enerel beskrivelse..... eknologi og samarbejde..... ndre forhold.... erverrum, servere og netværk erverrum ysisk server torage era etwork () ndre enheder..... etværk rådløst netværk adgang tilfra leverandører emote adgang til æstved ommunes -ystemer enerelt lienter og servere..... lienter..... ervere - generelt..... ervere virtuel platform..... ervere itrix..... ervere Mware ervere indows..... ervere inuxnix.... pplikationer..... enerelt..... ctive irectory..... atabaser..... ostprogram..... ontorpakke... 6 eskrivelse af it-miljø v.. - ældende pr... ide plysning_om systemer

3 Økonomi- og indkøbs-system M applikationer ntivirus msorgssystem ackupsystem lienterver applikationer ostede løsninger Management systemer M MM agioszenoss pmonitor telefoni ndre systemer pplikationer i itrix latform for programmer rav til applikationer nattendet installation estriktioner for applikationer akketering af programmer remtidig Xenpp platform okumentation Øvrige forhold pdateringer everandørens support og installation ervicevinduer rozen Zone... eskrivelse af it-miljø v.. - ældende pr... ide plysning_om systemer

4 . ormål ormålet med dette dokument er, at beskrive it-miljøet i æstved ommune samt kravene hertil. okumentet skal ses som et arbejdsredskab i forbindelse med indførsel af nye it-systemer i æstved ommune. ette dokument beskriver den tekniske del... jerskab ette dokument ejes af æstved ommunes it-center, som også står for vedligeholdelse af dokumentet. lle ændringsforslag skal stiles til -centret... enerelle bemærkninger dokumentet er der forskellige steder refereret til løsning, applikation eller system. anset benævnelse er tale om systemet. eskrivelse af it-miljø v.. - ældende pr... ide plysning_om systemer

5 . enerel beskrivelse æstved ommune benytter itrix som central afvikling af kerneapplikationerne. æstved ommune overvejer løbende nye teknologier og den tilbudte løsning skal kunne køre i forskellige former for virtuelle miljøer fra en eller flere leverandører... eknologi og samarbejde æstved ommune lægger vægt på at bruge teknologien. ermed ikke sagt at æstved ommune vil være leeding egde i ny teknologi med derimod vil vi gerne være irst mover. i har ligeledes heller ikke noget imod at være reference installation. i lægger stor vægt på at have et positivt samarbejde med vores kunder og leverandører... ndre forhold pplikationer og udstyr skal overholde æstved ommunes t-sikkerhedspolitik, der følger retningslinjerne i 8, persondataloven mv. eskrivelse af it-miljø v.. - ældende pr... ide plysning_om systemer

6 . erverrum, servere og netværk.. erverrum æstved ommunes serverrum er placeret centralt i æstved og er udstyret med 9 rackskabe, køl,, generator, brandsluknings- og aspirations anlæg. il hvert rackskab er der strømkilder fra forskellige faser. trømkilderne har mulighed for remoteadgang. ndvidere er der mulighed for remote adgang til den fysiske konsol på enhederne... ysisk server æstved ommune bestræber sig på at have så ensartet en fysisk serverpark som muligt og i dag er den baseret på teknologi. en primære platform er blade servere baseret på serien. åfremt bladeteknologi ikke kan anvendes skal, serveren være rackmonterbar i ovenstående rackskabe. lle servere er placeret centralt i -centret. or lade servere gælder at, de skal være udstyret med netkort, dette er primært for at sikre redundans. erudover åbner det mulighed for at køre med loadsharing på netkortet... torage era etwork () æstved ommunes er bygget op omkring rocade switche med M som storage. eskrivelse af it-miljø v.. - ældende pr... ide 6 plysning_om systemer

7 Zone ame: sanswhx okation: -entret ame: sanswhx okation: -entret ame: sanswhx6 okation: -entret X hosts indows hosts nder udfasning!! M ame: sanswhx okation: -entret 6 x b trunk ame: sanswhx okation: -entret ame: 8 okation: eatergade 8 ame: sanswhx okation: -entret atarotector 6. indows library M libray Zone.. ndre enheder ndre enheder end servere skal ligeledes kunne installeres i ovenstående type rackskabe... etværk ommunens netværk er hierarkisk opbygget. en hierarkiske model er opbygget af flere lag. vert lag har en specifik funktion, og grænsen mellem de enkelte lag er veldefineret. eskrivelse af it-miljø v.. - ældende pr... ide plysning_om systemer

8 eskrivelse af it-miljø v.. - ældende pr... ide 8 plysning_om systemer er arbejdes med forskellige sikkerhedslag på netværket, således at for eksempel administrative data kan transporteres på samme fysiske kabel som data fra borger ere. ette klares ved teknologi, hvor sikkerheden defineres i de installerede firewalls. pkobling til netværket sker således via den centrale backbone. dstyret skal som minimum køre bit thernet på kobber alternativt skal det køre med bit porte baseret på X. ndvidere er det ønskeligt, at udstyret kan køre med flere netkort således der kan opnås redundans i opkoblingen. åfremt der er behov for en management port, kan dette lade sig gøre via Mbit eller bit porte. J Y M XXX - - : X 8 M -X J Y M XXX - - : X 8 M -X J YM XXX - - : X 8 M - X J YM XXX - - : X 8 M - X n clo su re n clo su re n te rlin k 6 e mo v e ma n a g e m e n t mo d u le s b e fo re e je c tin g s le e v e ata ly st M Y M X ata ly st M Y M X Y X M X X X X X- X - M a t aly st - er ie s- 6 8 X X X X Y X M X X X X X- X - M a t aly st - er ie s- 6 8 X X X X X - X - X X X- - X - - X- 9- X - 9- M Y M M M 6X - X - X X X- - X- - X- 9- X - 9- M Y M MM 6X - X- X X X- - X- - X- 9- X- 9- M Y M MM 6X - X - X X X- - X- - X- 9- X - 9- M Y M MM istibutions switche lade system tand alone servers dge witch estykning -X 68- -X estykning -X 68- -X -X ig 69 oad alancer ig 69 oad alancer d a p tiv e e cu rity p p lia n c e M - heckpoint dge firewall M - heckpoint dge firewall n te rn e t M Z g andet d a p t i ve e c u ri t y p p l i an c e o w e r a u lt pdmode h p r o u r v e w itc h 6 J tatus eset lear an est ct x pd nk Mode seo n lyo n e( o rm )fo r ig ab itp o rt M ini- orts ig- orts M 9 M of =Mbps flash=m bps on=mbps ase- X orts(-8) o w e r a u lt of =M bps flash=m bps on=mbps pdm ode h p r o u r v e w itc h 6 6 J 9 seonlyone(orm )for igabitport M in i- o rts ig - o rts M M 6 an tatus elfest eset lear ct x pd nk Mode ase- X orts(-) -t ortsare uto-m -X, ig- portsare utom M -X J88 X- J88 X- J88 X- J88 X- ccess switch 66 ccess switch 6 at aly s t M Y M X at aly s t M Y M X istibution egacy distribution M og egacy net 8X igabit æstved ommune har omkring lokationer fordelt over hele kommunen. e enkelte lokationer er bundet sammen med en af flg. muligheder: gen fiber, lejet fiber, eller M. er arbejdes sideløbende på et fiberprojekt således, at 88% af lokationerne bliver forbundet med fiber. er vil komme til at være en byring og en landring med udvalgte lokationer som distributionspunkter. ermed kommer alle lokaliteter til at have lige kort til -centret.

9 .6. rådløst netværk æstved ommune har på enkelte lokationer etableret trådløst netværk. etværket er baseret på isco teknologi med mulighed for flere. er er på det administrative 8.x validering af klienterne. æstenettet er ikke krypteret, men kræver brugernavnpassword der udleveres ved at rette henvendelse til -centrets service desk... adgang tilfra leverandører åfremt et givet system, en applikation eller lignende kræver en fast adgang, enten i form af en forbindelse, dedikeret linje mv. skal -centret have følgende oplysninger: estination (hos leverandøren) ource (host eller evt. subnet) erviceporte. irewalltype, såfremt der skal etableres emote adgang til æstved ommunes -ystemer everandøradgang til kommunens netværk vil som udgangspunkt blive etableret som en rik adgang via æstved ommunes itrix løsning. øsningen giver kun adgang til udvalgte servere indenfor -centrets normale åbningstid..9. enerelt et er -centret, der anviser plads i skabe samt bistår til opsætning og kabling af udstyr. åfremt der ønskes implementering af systemer på andre platforme end de allerede eksisterende, skal der påregnes udgifter til uddannelse af medarbejdere til drift af ønsket system. eskrivelse af it-miljø v.. - ældende pr... ide 9 plysning_om systemer

10 . lienter og servere dette afsnit beskrives operativsystem for klienter og servere. åfremt der ønskes applikationsafvikling på andre platforme end nedenstående skal der påregnes udgifter til uddannelse af medarbejdere til drift af ønsket platform... lienter et samlede antal af klienter er ca. og heraf er der ca. tynde klienter fra med embedded indows X. å resten af klienterne benyttes indows X med de seneste opdateringer fra Microsoft. indows ista bliver ikke aktuelt i æstved ommunes installation. er er ved at blive erstattet et indows projekt op, hvorved alle nye klienter bliver installeret med indows. lanlagt udrulning er fra sommer. åfremt der undtagelsesvis skal installeres applikationer lokalt på klienterne skal dette gøres vis automatiseret udrulning se afsnit.... ervere - generelt er forefindes ca. servere i infrastrukturen. d af dem er ca. 8 stk. virtuelle. om grundregel bliver alle servere virtualiserede. og er der enkelte servere der pt. ikke er virtualiserede herunder bl.a. Q servere... ervere virtuel platform en virtuelle platform er delt op i dele. Mware bruges som primær platform til virtualisering af servere. Xenerver bruges til virtualisering af itrix servere. eskrivelse af it-miljø v.. - ældende pr... ide plysning_om systemer

11 .. ervere itrix pplikations afviklingen i æstved ommune foretages i itrix. en nuværende version er resentation server.. et underliggende operativsystem er indows erver tandard edition der benyttes. ette kører på en itrix Xenserver virtuel platform. erverne får præsenteret ca. M. en fysiske platform for itrix er baseret på 6c blade servere. irewall ecure gateway servere icence server nterne web interface servere ic itrix farm atastore rint server eskrivelse af it-miljø v.. - ældende pr... ide plysning_om systemer

12 et er planlagt at den nuværende itrix platform skal løftes op til Xenpp 6.x med en høj grad af applikations streaming. eskrivelse af it-miljø v.. - ældende pr... ide plysning_om systemer

13 .. ervere Mware Mware afvikles på en X. platform med og. er er i alt hosts fordelt på clustre - MZ cluster, ntel cluster samt et M cluster. erudover er der en irtual enterserver, der ligeledes er fysisk. lle hosts har adgang. en virtuelle platform forventes opgraderet i. datacenter luster, ntel 6c luster, M 6c luster, MZ 6 eskrivelse af it-miljø v.. - ældende pr... ide plysning_om systemer

14 .6. ervere indows angt den største part af æstved ommunes servere kører på indows erver tandard eller nterprise i enten eller 6 bit. er forefindes stadigvæk enkelte indows servere, hvor der afvikles specielle applikationer. remadrettet installeres der som minimum indows 8 server. åfremt der er specielle applikationskrav, kan der installeres indows erver 8 og rent undtagelsesvis indows. or alle varianter af gælder at der kan installeres enten standard eller enterprise versioner... ervere inuxnix æstved ommunes -center råder ikke over inuxnix kompetencer til at køre professionel drift. eskrivelse af it-miljø v.. - ældende pr... ide plysning_om systemer

15 . pplikationer dette afsnit beskrives server applikationer samt grundlæggende applikationer i miljøet... enerelt pplikationer til afvikling på Microsoft platformen skal som udgangspunkt være 6 bit klar, således at de kan eksekveres på indows 8. ventuelle printerdrivere skal ligeledes være 6bit klar. åfremt der er enkelte af æstved ommunes grundlæggende applikationer, der kræver opdatering for at ny applikation kan afvikles, skal dette testes i samarbejde med -centret samt system-ejeren-administratoren af den pågældende applikation. åfremt et nyt systemapplikation kræver udskiftning af eksisterende applikations portefølje, skal systemejer påregne udgifter til uddannelse af medarbejdere til drift af ønsket system samt den udskiftede applikation... ctive irectory s bruger og rettighedshåndtering er baseret på et M, der kører i nativemode. et består af et toplevel domæne med sidestillede subdomains. er er et nyt under opbygning, og det er baseret på M 8 i mode. vergangen til dette domæne forventes at ske inden sommer. et forventes, at alle applikationer har ingle ign n (), baseret på rettigheder i. et forventes ligeledes, at applikationerne kan benytte sig af attributter mm. åfremt brugeren fjernes fra den rettighedsgivende gruppe i må brugen ikke længere have rettigheder til at kunne operere i applikationen. ettigheder til kommunens programmer styres af gruppetilhørsforhold samt settings... atabaser æstved ommune benytter Microsoft M-Q som grundlæggende databaseplatform. en primære version er M-Q 8 irebird, racle og andre database varianter forefindes men understøttes ikke af -centret. åfremt der skal anvendes andre varianter end M-Q, skal der påregnes udgifter til ekstern assistance. åfremt der benyttes connector til at forbinde sig til databaser -centret kontaktes for nærmere afklaring. ndvidere skal der påregnes en udgift til min. stk. itrix servere, se endvidere afsnit 6... ostprogram er benyttes Microsoft xchange som grundlæggende postplatform. eskrivelse af it-miljø v.. - ældende pr... ide plysning_om systemer

16 .. ontorpakke er benyttes M ffice som grundlæggende kontorpakke. kontorpakken er der ligeledes integration til utlook, og der forefindes forskellige plugins. l.a. er der kalender integration til bookning af lokaler, forplejning mm. lug-ins skal testes for kompatibilitet med resten af æstved ommunes programmer..6. æstved ommune benytter eoc fra ujitsu. ra eoc er der integration til bl.a. kontorpakken. systemet har derudover snitflader til andre systemer... Økonomi- og indkøbs-system æstved ommune benytter risme v. 6 otfix fra ujitsu. ra risme er der integration til bl.a. kontorpakken. Økonomisystemet har derudover snitflader til andre systemer..8. M applikationer lighed med andre kommuner benyttes der en bred vifte af applikationer fra M..9. ntivirus er benyttes -ecure... msorgssystem er benyttes niqmsorg fra valeo. ystemet har integrationer til bl.a. M agtplan samt Økonomisystemet... ackupsystem er anvendes atarotector v. 6. som backupsystem. ackupsystemet er fysisk placeret på en anden lokation i æstved kommune. er findes agenter til almindelig filbackup samt online agenter til databaser. genterne findes til forskellige operativsystemer. risen for backup af et system afhænger af agent type samt datamængde, der skal tages backup af... lienterver applikationer ata fra programmet kunne anbringes på et netværksdrev. ette gælder også evt. *.ini filer som brugerne skal kunne gemme i. erverdelen af systemet skal kunne afvikles ved brug af en ervice ccount, således at forstå, at programmet kræver, at man er logget på serveren for at afvikle det... ostede løsninger kal grundlæggende opfylde kravene til applikationer, der er installeret i æstved ommunes miljø. erudover skal afsnit. være opfyldt. eskrivelse af it-miljø v.. - ældende pr... ide 6 plysning_om systemer

17 .. Management systemer æstved ommune benytter forskellige former for overvågning af systemer og netværk. edenfor er beskrevet de væsentlige.... M Microsoft M bruges til at trække grundlæggende informationer ud omkring klienterne (brugerens maskine). ndvidere bruges M til at installere programpakker lokalt på klienterne, hvilket primært er bærbare. ravene til programpakker til M er grundlæggende de samme som til itrix se afsnit 6. til afsnit 6.. M forventes erstattet af M i. M vil udover inventory og licensovervågning være den bærende platform til udrulning af klienter samt applikationer der skal afvikles lokalt. eknologien der vil blive benyttet er streaming og det bliver sansynligvis pp- teknologien der kommet til at danne grundlag for løsningen. ette stiller krav til applikations leverandørerene om at kunne levere programmer i app- format.... MM MM bruges til grundlæggende overvågning af Microsoft serverne. MM forventes erstattet af M i. M foreventes at overtage managementrollen for servere, netværk og den virtuelle platform.... agioszenoss agios bruges til at overvåge forbindelserne til vores lokationer. ystemet sender alarmer til den tekniske drifts etværkseam. Zenoss er ved at blive indført og skal på sigt afløst agios.... pmonitor pmonitor bruges til at overvåge servere og deres helbredstilstand. ystemet sender alarmer til udvalgte destinationer afhængig af service... -telefoni æstved ommunes -telefoni løsning er baseret på en iemens med lokale omstillingsborde. ndvidere er der integration til ctive irectory..6. ndre systemer et vil komme for vidt at beskrive resten af applikationsporteføljen i. isten med aktuelle it-systemer i æstved ommune er tilgængelig på intranettet. eskrivelse af it-miljø v.. - ældende pr... ide plysning_om systemer

18 6. pplikationer i itrix dette afsnit beskrives kravene til applikationer i itrix. dover de nedenfor beskrevne ting skal der tages hensyn til de i afsnit beskrevne forhold omkring applikationer. åfremt den ønskede applikation, eller dens forudsætninger, ikke kan sameksistere med den eksisterende itrix installation, og dermed kræver en subfarm, skal der påregnes en udgift på minimum stk. servere til itrix dette er alene af hensyn til redundans. 6.. latform for programmer indows erver sp x86, engelsk med dansk M itrix. nternet xplorer.x.et.,.,. (uden X),. (uden X),. dobe eader rav til applikationer rogrammet skal være flerbrugerparat d.v.s., at det skal kunne køres flere gange samtidigt på samme computer. 6.. nattendet installation a benytter en høj grad af automatisering i forbindelse med vedligeholdelse af itrix platformen, bliver alle itrix servere re-installeret efter en fastlagt cyklus. et er derfor et krav, at applikationerne kan installeres unattended, det vil sige uden bruger input. pplikationer skal leveres i M format. vt. input til M installationen kan angives på komandolinien. or eksempel: msiexec i <program>.msi = = ekst qb 6.. estriktioner for applikationer pplikationen skal benytte systemvariabler så som: %rogramiles%, %ystemoot%, %ystemrive%. er må under ingen omstændigheder skrives til faste stier så som: :\, :\rogrammer etc..m filen må ikke indeholde registeringsnøgler til hive. vis der er behov for dette, skal applikationen selv skrive dem første gang programmet startes, eller de skal være dokumenteret, meget gerne som en. fil. rogrammet skal kunne skrive til sin egen del af M og skal det være dokumenteret. kriveadgang til andre dele af M kan normalt gives. rogrammet må kræve skriveadgang til %rogramfiles% og %ystemoot%, hvis det ikke kan undgås, at programmet skal skrive til mappen, hvor programmet er installeret (et typisk problem), skal det være dokumenteret. kriveadgang til andre mapper vil der normalt ikke kunne gives. eskrivelse af it-miljø v.. - ældende pr... ide 8 plysning_om systemer

19 et er ikke en brugerrettighed at installere programmer, heller ikke ctive-x komponenter og andre plugins til. isse skal derfor foreligge som filer, som -entret installerer, og skal selvfølgelig overholde kravene ovenfor. 6.. akketering af programmer åfremt applikationen ikke kommer som en M pakke jf. ovenstående kan -centret være behjælpelig med at re-pakke programmet. pgavens omfang vurderes fra gang til gang, og såfremt det vurderes, at opgaven tilsidesætter andre driftsopgaver, er -centret behjælpelig med kontakt til ekstern partner. fregning sker i sådanne tilfælde for system-ejerens-administratorens regning remtidig Xenpp platform en fremtidige itrix platform bliver Xenpp 6.x baseret på indows server 8. et påtænkes ligeledes at benytte en høj grad af applikations-streaming ind i Xenpp miljøet. treaming teknologien vil være den samme som der benyttes på klienterne, se afsnit... et forudsættes at kommende applikationer understøtter indows server 8. eskrivelse af it-miljø v.. - ældende pr... ide 9 plysning_om systemer

20 . okumentation nitflader og integrationer mellem applikationen og andre systemer skal dokumenteres. nstallations procedurer, tilpasninger mm. skal ligeledes dokumenteres. okumentation af systemet, applikationen etc. skal afleveres i M-word format. egninger skal afleveres i M-isio format. ndvidere skal installations medier samt licensbeviser og betingelser afleveres i -centret. et er systemejers ansvar at sikre at der, til enhver tid, er indkøbt tilstrækkelig med licenser til afvikling af programme,t og at licensbetingelserne dermed er overholdt. åfremt applikationen anvender logning, skal det sikres, at logning, samt levetid for logdata, sker i henhold til lovgivningen. eskrivelse af it-miljø v.. - ældende pr... ide plysning_om systemer

21 8. Øvrige forhold 8.. pdateringer pdateringer til programmer skal fremsendes i god tid til -centret og minimum dage før planlagt implementering. et er systemejeren, alternativt den systemansvarlige, der meddeler -centret om opdateringer. ndvidere er det også systemejeren, alternativt den systemansvarlige, som er kontaktpunktet til leverandøren og slutbrugerne. et er systemejeren, alternativt den systemansvarlige, der i forbindelse med opdatering mv. er ansvarlig for, at det berørte fagområde kan køre efter nødplan, såfremt det udførte arbejde ikke faldt tilfredsstillende ud. ndvidere skal systemejeren, alternativt den systemansvarlige, tilsikre at der er en opdateringsplan med mulighed for at komme tilbage til udgangspunktet. 8.. everandørens support og installation nder installation og opgraderinger skal leverandøren være fysisk tilstede hos -centret. fterfølgende support kan klares remote enten via (afsnit.8) eller via (afsnit.). ontakt -centret på såfremt der er behov for udvidet logon tid således at leverandøren kan udføre support udenfor -centrets normale åbningstid. åfremt der fra systemejer eller leverandørs side er behov for adgang til -centret, skal dette aftales inden fremmøde. 8.. ervicevinduer æstved ommune har faste tidspunkter for nedlukninger i forbindelse med systemarbejde. idspunkt for planlagt systemarbejde: ørste onsdag i hver måned og hvor det ikke er en helligdag. tidsrummet fra 6: til torsdag morgen kl. 6:. gang hvert ½ år er der mulighed for en total nedlukning fra fredag kl 6: til mandag morgen kl. 6:. idspunkt meldes ud i god tid. or begge nedlukningstyper tages, så vidt det er muligt, specielt hensyn til iblioteket og orgerervice samt eredskabet. et er de enkelte fagområder der selv skal sørge for nøddrift under nedlukninger. -centret kan som udgangspunkt ikke garantere, at der ikke kommer uforudsete nedlukninger som følge af ukendte faktorer. eskrivelse af it-miljø v.. - ældende pr... ide plysning_om systemer

22 8.. rozen Zone -centret arbejder med rozen Zone perioder. et er perioder, hvor der installeres eller opgraderes ting i miljøet. ette er for at sikre, at miljøet er stabilt i perioder, hvor der er lav bemanding. isse tidspunkter er ved sommerferie, juleferie, vinterferie og andre sammenhængende helligdageferie perioder. en gældende rozen Zone kalender kan rekvireres ved henvendelse til -centret. eskrivelse af it-miljø v.. - ældende pr... ide plysning_om systemer

Bilag 10 Nuværende IT-installation

Bilag 10 Nuværende IT-installation Bilag 10 Nuværende IT-installation Ikast-Brande Kommunes serverpark er i høj grad virtualiseret på VMware ESX 4.0 platform, baseret på HP SAN/storage og HP BladeSystem c7000 Enclosure med i alt 13 ProLiant

Læs mere

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014 Bilag 2A: Januar 2014 Side 1 af 5 1. Indledning... 3 2. Statusbeskrivelse... 3 3. IT infrastruktur og arkitektur... 4 3.1. Netværk - infrastruktur... 4 3.2. Servere og storage... 4 3.3. Sikkerhed... 4

Læs mere

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø [Vejledning til Leverandøren i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til at systemet skal kunne afvikles i nedenstående IT-miljø. Leverandøren

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note Version 2.4 Der er over det sidste år lavet en lang række forbedringer, tiltag og fejlrettelser. Ændringer til forudsætningerne: o Klienten skal ved førstegangs login

Læs mere

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær.

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Hosting Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Mange virksomheder bruger i dag alt for mange ressourcer på at vedligeholde egne servere og IT-løsninger. Men faktisk er hosting

Læs mere

Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10

Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10 Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10 Retningslinjer for retablering af systemer og data (Ændringer i forhold til tidligere version er markeret med Understregning) Disse retningslinjer beskriver de

Læs mere

Standardserverkonfiguration i Statens It s standarddriftsplatform. Aftalekompleksets bilag 11 Statens It s standarddriftsplatform Underbilag B

Standardserverkonfiguration i Statens It s standarddriftsplatform. Aftalekompleksets bilag 11 Statens It s standarddriftsplatform Underbilag B Standardserverkonfiguration i Statens It s standarddriftsplatform Aftalekompleksets bilag 11 Statens It s standarddriftsplatform Underbilag B Indhold 1 Servere 3 1.1 Standarder for serverkonfigurationer

Læs mere

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) vedrørende IT-Backend mellem Gymnasiefællesskabet og Allerød Gymnasium Roskilde Katedralskole Roskilde Gymnasium Himmelev Gymnasium Greve Gymnasium Solrød Gymnasium Køge Gymnasium

Læs mere

Har det en værdi og hvordan kommer du i gang?

Har det en værdi og hvordan kommer du i gang? Virtualisering? Har det en værdi og hvordan kommer du i gang? Torben Vig Nelausen Produktchef Windows Server, Microsoft og Claus Petersen Senior Partner Technology Specialist, Microsoft Agenda Hvad er

Læs mere

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Indholdsfortegnelse Vejledning... 3 1 Indledning... 3 2 Sagsbehandling Klientmiljø... 3 2.1 Operativsystem... 3 2.2 Browser... 5 2.3 Runtime Miljøer... 6 2.4 Fysiske

Læs mere

Sikkerhedspolitik Version 4.0506 d. 6. maj 2014

Sikkerhedspolitik Version 4.0506 d. 6. maj 2014 Nærværende dokument beskriver de sikkerhedsforanstaltninger, som leverandøren har opstillet til den interne fysiske sikkerhed, datasikkerhed, logisk sikkerhed og sikkerhed i forbindelse med netværk, firewall

Læs mere

Service Level Agreement Version 2.0 d. 1. april 2014

Service Level Agreement Version 2.0 d. 1. april 2014 Service Level Agreement Version 2.0 d. 1. april 2014 EDB-Eksperten.dk 1. Præambel... 3 1.1. Definitioner... 3 1.2. Produktomfang... 3 2. Driftsvindue og tider... 3 2.1. Driftsvindue... 3 2.2. Åbningstid...

Læs mere

Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0

Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0 KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 1 Programmer og krav... 3 1.1 Installér og konfigurer udstyr... 3 1.2 Lukket netværk...

Læs mere

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sagsbehandling Klientmiljø... 3 2.1 Operativsystem... 3 2.2 Browser... 5 2.3 Runtime Miljøer... 6

Læs mere

Sikkerhedspolitik Version: 2.4 Dokument startet: 07-12-2005

Sikkerhedspolitik Version: 2.4 Dokument startet: 07-12-2005 Sikkerhedspolitik Version: 2.4 Dokument startet: 07-12-2005 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION... 3 1.1 FORMÅL... 3 2 FYSISK SIKKERHED... 4 2.1 MILJØ OG SIKRING... 4 2.2 ADGANGSKONTROL... 5 3 HARDWARE...

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Nærværende dokument klarlægger de serviceforpligtelser, som Leverandøren har over for Kunden, i forbindelse med deres indbyrdes aftaleforhold. Forpligtelserne er gældende såfremt den tilhørende hostingaftale

Læs mere

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø.

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Bilag 5: Kundens It-Miljø Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Senest opdateret d. 11. Oktober 2013 Indholdfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Kundens IT-miljø - Løsningen...3

Læs mere

IT-Center Syd IT-Ydelseskatalog

IT-Center Syd IT-Ydelseskatalog IT-Ydelseskatalog April 2011 /PEM pem@itcsyd.dk Side 1/14 - Deres ref.: Vores ref.: Indholdsfortegnelse IT-Ydelseskatalog... 1 Indledning... 3 IT organisation... 3 Afdelingstruktur... 3 Adgang/Licenser

Læs mere

Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads

Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads Version 1.0 23-02-2015 INDHOLD 1. VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2. INDLEDNING... 3 2.1 STANDARD PC... 3 2.2 KONTORSTØTTE OG PRINT... 3 2.3 KOMMUNIKATION... 4 3. IT-ARBEJDSPLADS...

Læs mere

Citrix Online Plugin Client Install Integra

Citrix Online Plugin Client Install Integra DBC A/S 1 af 6 2011-09-08 14:52 Citrix Online Plugin Client Install Integra Vejledning til installation af Citrix Online Plugin (Full) Forudsætninger For at få adgang til Integra driftsløsningen på DBC

Læs mere

SLA Service Level Agreement

SLA Service Level Agreement SLA Service Level Agreement Indholdsfortegnelse 1 Service Level Agreement... 1 2 Driftsvindue og oppetid... 1 2.1 Servicevindue... 1 2.1.1 Ekstraordinær service... 1 2.1.2 Patch Management... 1 2.1.3 Åbningstid...

Læs mere

VLAN, Trunk & VTP. VLAN: Virtual Local Area Network

VLAN, Trunk & VTP. VLAN: Virtual Local Area Network (C) EC MID 2005 VLAN, runk & VP 2003 EC MID, Heh 1 VLAN: Virtual Local Area Network VLAN s er en logisk opdeling af enheder eller brugere VLAN s fungerer på OI lag 2 ( og 3 ) Opbygget af witche ( og Routere

Læs mere

Ydelser Af ydelseskataloget fremgår det, hvilke grundydelser, der skal løses af gymnasiefællesskabet, og hvilke opgaver der skal løses af skolen.

Ydelser Af ydelseskataloget fremgår det, hvilke grundydelser, der skal løses af gymnasiefællesskabet, og hvilke opgaver der skal løses af skolen. Opdateret 29. november 2011 Bilag 3 til samarbejdsaftalen Område: IT-service og support Opgaver Support af administrativ og undervisningsmæssig IT på gymnasierne. Overordnet ansvar for udvikling og implementering

Læs mere

Mariendal IT - Hostingcenter

Mariendal IT - Hostingcenter ariendal IT - Hostingcenter ariendal IT - Hostingcenter ed vores topsikrede og professionelle hostingcenter tilbyder vi flere forskellige hostede løsninger I denne brochure kan du danne dig et overblik

Læs mere

Applikations Virtualisering. Anders Keis Hansen Anders.keis.hansen@atea.dk

Applikations Virtualisering. Anders Keis Hansen Anders.keis.hansen@atea.dk Applikations Virtualisering Anders Keis Hansen Anders.keis.hansen@atea.dk Hvem er jeg Anders Keis Hansen Arbejder i Ateas konsulent afdeling Baggrund som System administrator, IT Arkitekt primært med fokus

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Dette dokument vil gennemgå de serviceforpligtelser, som leverandøren har til kunden i forbindelse med en købsaftale, forudsat der specifikt er henvist til den korrekte versionering

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse

Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse 3.1 INDLEDNING 2 3.2 MINDSTEKRAV TIL SLUTBRUGERNES KLIENTER MV 2 3.2.1 Mindstekrav til hardware for PC-klienter 2 3.2.2 Mindstekrav

Læs mere

Velkommen på kursus hos Microworld

Velkommen på kursus hos Microworld Velkommen på kursus hos Microworld Du ønskes velkommen på kurset Windows 8 Workshop. Dette kursusmateriale er udarbejdet for at kunne fungere som arbejdsmateriale under selve kurset, men det er også meningen,

Læs mere

Unispeed Blue Shield. Hotel Cafe' Camping plads Boligforening BRUGERVENLIGT FLEXIBELT SKALERBART. Hosted Lognings løsning til Netværk

Unispeed Blue Shield. Hotel Cafe' Camping plads Boligforening BRUGERVENLIGT FLEXIBELT SKALERBART. Hosted Lognings løsning til Netværk Unispeed Blue Shield Hosted Lognings løsning til Netværk Hotel Cafe' Camping plads Boligforening ETSI compliant CALEA compliant BRUGERVENLIGT FLEXIBELT SKALERBART OVERBLIK 3 SKALERBAR, MODULERET OG FREMTIDSSIKRET

Læs mere

HOSTINGPLANER DDB CMS HOS DBC

HOSTINGPLANER DDB CMS HOS DBC HOSTINGPLANER DDB CMS HOS DBC Indhold Hostingplaner DDB CMS hos DBC... 1 1 Hostingplaner... 3 2 Definitioner... 4 2.1 Miljøer... 4 2.2 Support... 4 2.2.1 DDB CMS - 1. line support... 4 2.2.2 DDB CMS -

Læs mere

Softwareløsninger til dit netværk

Softwareløsninger til dit netværk www.draware.dk Softwareløsninger til dit netværk Overvågning Side 4 Analyse Side 11 Sikkerhed Side 14 Administration Side 21 Asset management Side 27 Dokumentation Side 30 Kundecitater Side 35 Bedre overblik

Læs mere

Som aftalt tilbud for installation af trådløst lokalnetværk med fælles tilslutning til Internet (ADSL) samt instruktion mv.

Som aftalt tilbud for installation af trådløst lokalnetværk med fælles tilslutning til Internet (ADSL) samt instruktion mv. Michael Halfter Ingerslevsgade 108, st tv 1705 V København d. 19. December 2003 Tilbud, Kabelfri lokalnetværk Som aftalt tilbud for installation af trådløst lokalnetværk med fælles tilslutning til Internet

Læs mere

Kundens IT miljø - Region Midtjylland

Kundens IT miljø - Region Midtjylland Kundens IT miljø - Region Midtjylland af Peder Thorsø Lauridsen, it-arkitekt, Arkitektur og Design. Revideret 16. maj 2011. Kundens IT miljø - Region Midtjylland Overordnet beskrivelse af it-installationen

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning 1. Lokalt installeret afleveringsprogram til stedprøver... 2 2. Systemkrav... 3 3. Netværksopsætning... 4 4. Installation

Læs mere

Hosted løsning... 3. Hosted produkter... 4. Dedikeret server hosting... 5. Virtuel server hosting... 6. Shared Office hosting... 7

Hosted løsning... 3. Hosted produkter... 4. Dedikeret server hosting... 5. Virtuel server hosting... 6. Shared Office hosting... 7 2011 Indhold Hosted løsning... 3 Hosted produkter... 4 Dedikeret server hosting... 5 Virtuel server hosting... 6 Shared Office hosting... 7 Exchange hosting... 8 Remote Backup... 9 Hosted løsning Hosting

Læs mere

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Sikkerhedsanbefaling Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Juli 2014 Indledning Microsoft har annonceret, at selskabet den 31. december 2016 frigiver den sidste serviceopdatering

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

IT på 1st klasse. Ring på telefon 70 22 66 75. www.1stlevel.dk. eller e-mail kontakt@1stlevel.dk

IT på 1st klasse. Ring på telefon 70 22 66 75. www.1stlevel.dk. eller e-mail kontakt@1stlevel.dk IT på 1st klasse 1stLevel er et IT firma. Det koster ikke noget at få en samtale med 1stLevel. Det er det bedste du kan gøre i dag. Ring på telefon 70 22 66 75 eller e-mail kontakt@1stlevel.dk www.1stlevel.dk

Læs mere

Vejledning til Windows 7 P-net bærbar/docking station

Vejledning til Windows 7 P-net bærbar/docking station Vejledning til Windows 7 P-net bærbar/docking station LÆSES INDEN DU GÅR I GANG!! Inden du afleverer din gamle bærbare pc eller får udleveret ny maskine, skal du være opmærksom på flg.: Da alle data fra

Læs mere

Connect Integration. MS Exchange Integration. Administratorvejledning

Connect Integration. MS Exchange Integration. Administratorvejledning Connect Integration MS Exchange Integration Administratorvejledning Version 1.0 Dansk Januar 2014 Velkommen! Denne manual beskriver opsætningen af Integration mellem Connect og MS Exchange server. Hvis

Læs mere

ADSL i TDC koncernen

ADSL i TDC koncernen i TDC koncernen Tor Ottens Product Manager TDC Internet www.zillion.dk (erhvervs produkter) www.opasia.dk (privat produkter) tjenester - Asymetric Digital Subscriber Line Teknologien tillader op til 800

Læs mere

Hyper-V på Windows 8 64 Bit. Indhold. Vejledning i brug af Hyper-V på en Windows 8 maskine

Hyper-V på Windows 8 64 Bit. Indhold. Vejledning i brug af Hyper-V på en Windows 8 maskine Hyper-V på Windows 8 64 Bit Vejledning i brug af Hyper-V på en Windows 8 maskine Indhold Hyper-V på Windows 8 64 Bit... 1 Installation... 2 Vejledning trin for trin... 2 Etablering af Netværk... 5 Opret

Læs mere

Punkter som ikke synes relevante for det givne projekt besvares med: ikke relevant

Punkter som ikke synes relevante for det givne projekt besvares med: ikke relevant Modtagelseserklæring Modtagelseserklæring for AAU ITS Infrastruktur version 4. Anvendelse Modtagelseserklæringen skal anvendes i forbindelse med projekter drevet af PMO, AIU eller IFS. Projektlederen er

Læs mere

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning IT Connect IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning Fremtiden Der er fornuft i at eje sit eget netværk, hvis man ønsker at være uafhængig af ydre omstændigheder Vi er på forkant med nettet Internettet med de

Læs mere

SOSIGW. - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0. Indeks

SOSIGW. - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0. Indeks SOSIGW - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Introduktion... 2 Kontrol af korrekt driftstilstand... 2 Ændring af statisk konfiguration... 2 Logfil... 2 Backup... 3

Læs mere

Projekt: VAX NemHandel 4.0

Projekt: VAX NemHandel 4.0 Ejer: mysupply ApS Projekt: VAX NemHandel 4.0 Emne: Dette dokument beskriver de tekniske specifikationer for VAX NemHandel 4.0 samt krav til miljøet, herunder hardware og software, hvori VAX NemHandel

Læs mere

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net 18. november 2011 Vejledning Windows 7 - eklient Opkobling via ADSL eller anden kabelforbindelse til P-net. Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net Cisco AnyConnect

Læs mere

Kvikguide til installering af API bruger for filudveksling via Navision Stat

Kvikguide til installering af API bruger for filudveksling via Navision Stat Kvikguide til installering af API bruger for filudveksling via Navision Stat Overblik Introduktion Denne guide beskriver, hvordan du installerer en API-bruger fra Danske Bank. Indholdsfortegnelse Kvikguide

Læs mere

Visma NemHandel. Indhold

Visma NemHandel. Indhold Visma NemHandel Indhold 1 Introduktion... 1 2 Installation... 2 3 Daglig brug - følg status for dokumenter... 5 3.1 Leverede dokumenter... 6 3.2 Fejlede dokumenter... 6 3.3 Modtagne dokumenter... 7 3.4

Læs mere

Undervisningen, H3. Hovedforløb 3. Total antal Lektioner. Operativsystemer 3. Netværk 3. Projekt. Områdefag: Netværk 3 36 18 54

Undervisningen, H3. Hovedforløb 3. Total antal Lektioner. Operativsystemer 3. Netværk 3. Projekt. Områdefag: Netværk 3 36 18 54 Undervisningen, H3 Hovedforløb 3 5 ugers varighed Netværk 3 Operativsystemer 3 Projekt Total antal Lektioner Områdefag: Netværk 3 36 18 54 Bundne specialefag: Operativsystemer 3 72 18 90 Fejlfinding 36

Læs mere

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v.

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v. S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for Netgroups levering af IT-ydelser m.v. Netgroup A/S Store Kongensgade 40 H 1264 København K CVR-nr.: 26 09 35 03 ( Netgroup ) Version 4.4 1. Forudsætninger...

Læs mere

Virtualisering af. v. / Ib Tordrup

Virtualisering af. v. / Ib Tordrup 1 2 Agenda Introduktion af ÅF Introduktion af VF Virtualisering af VF Opsummering og Spørgsmål 3 ÅF Energy 1 000 employees Industry 1 400 employees Infrastructure 1 200 employees Technology 800 employees

Læs mere

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR EG Copyright Infrastruktur er mere end nogle servere... Den Mentale Infrastruktur Den Fysiske Infrastruktur Den Mentale Infrastruktur Vi vil jo gerne have vores

Læs mere

Installation af kalibreringsprogrammet. (BDE versionen)

Installation af kalibreringsprogrammet. (BDE versionen) Installation af kalibreringsprogrammet. (BDE versionen) Installationen består egentlig af to (3) dele: 1 del der vedrører selv programmet med tilhørende filer ( det kan opdateres ) 2 en del der vedrører

Læs mere

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 ITS inviterer til informationsdag 29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 Over det seneste år, har ITS sat en række nye it-ydelser i søen. Informationsmødet er en mulighed for at få et samlet overblik over de nye

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note PC Klient 2.4.0.17 o Support for at Domain maskiner kan logge på ConnectAnywhere automatisk med Windows credentials Løsningen forudsætter/kræver at man logger på Windows

Læs mere

as a Service Dynamisk infrastruktur

as a Service Dynamisk infrastruktur Dynamisk infrastruktur Vi bygger dynamisk infrastruktur...... og holder den kørende Om jeres it-infrastruktur fungerer optimalt, er i bund og grund et spørgsmål om kapacitet. Og så er det et spørgsmål

Læs mere

Kom i trygge hænder med dedikeret support til din Cognos-platform EG IBM. Cognos. Support. EG Performance Management www.eg.dk/pm

Kom i trygge hænder med dedikeret support til din Cognos-platform EG IBM. Cognos. Support. EG Performance Management www.eg.dk/pm Kom i trygge hænder med dedikeret support til din Cognos-platform EG IBM Cognos Support EG IBM Cognos Support - Tillægsydelser EG IBM Cognos Support EG Support EG IBM Cognos Supportydelser - få præcis

Læs mere

NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål. Version 3.2

NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål. Version 3.2 NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål Version 3.2 I. Generelle produktoplysninger 1. Hvad er nyt i Output Manager 3.2? Der er flere nye forbedringer i NSi Output Manager 3.2 på serversiden, først

Læs mere

Håndbog Til CPR services. Bilag 10 Opsætning af CPR klienten til understøttelse af forskellige installationstyper

Håndbog Til CPR services. Bilag 10 Opsætning af CPR klienten til understøttelse af forskellige installationstyper Håndbog Til CPR services Bilag 10 Opsætning af CPR klienten til understøttelse af forskellige installationstyper CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51

Læs mere

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser iodc (In & Outbound Datacenter) Hvidovrevej 80D 2610 Rødovre CVR 35963634 ( IODC ) Version 1.0 1 1. Forudsætninger... 3 2. Ansvar

Læs mere

Continia Collection Management Kom hurtigt i gang med CLC version 1.3

Continia Collection Management Kom hurtigt i gang med CLC version 1.3 Continia Collection Management Kom hurtigt i gang med CLC version 1.3 1 Baggrundshistorie for skift af CLC version fra 1.2 til 1.3 Med Collection Management version 1.15 medfølger også en ny version af

Læs mere

Jan Hansen, AMP CMDB Specialist

Jan Hansen, AMP CMDB Specialist Jan Hansen, AMP CMDB Specialist Hansen@ampartner.com Hvad er en CMDB? Et register over enheder (ITIL sk: Configuration Items eller CIs) CIs indeholder relevante oplysninger: attributter Sammenhænge eller

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

KMD Digital Valgliste Konfiguration Installationsvejledning Version 13.0.0

KMD Digital Valgliste Konfiguration Installationsvejledning Version 13.0.0 Installationsvejledning Version 13.0.0 her> Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 1 Programmer og krav... 3 1.1 Autorisation... 3 2 Installation af KMD Digital Valgliste Konfiguration...

Læs mere

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere dtering Kunde hån S) KASSE (PO øring Markedsf DU BEHØVER IKKE VÆRE PÅ KONTORET FOR AT SERVICERE DINE KUNDER AMPAREX s unikke

Læs mere

Xenapps/Citrix klient opsætningsvejledning til Integra driftløsningen. Xenapps/Citrix basisport. Xenapps/Citrix Service. Xenapps/Citrix XML service

Xenapps/Citrix klient opsætningsvejledning til Integra driftløsningen. Xenapps/Citrix basisport. Xenapps/Citrix Service. Xenapps/Citrix XML service Integra klient opsætningsvejledning til Integra driftløsningen Hedensted Folkebibliotek Funktion Type Indhold Note Gruppe Hedensted Farm BibFarm3 Server Janne basisport Service XML service HTTPS 443 TCP

Læs mere

Fuld installation af Jit-klient

Fuld installation af Jit-klient Fuld installation af Jit-klient Indholdsfortegnelse Systemkrav til afvikling af Jit-klienten...3 Opsætning af firewall...4 Om installationsfilen...5 Installation af MSI-filen...6 Om SSL-certifikater...13

Læs mere

NetNordic 365. Dine netværks- og integrationsløsninger i trygge hænder C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT

NetNordic 365. Dine netværks- og integrationsløsninger i trygge hænder C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT 365 Dine netværks- og integrationsløsninger i trygge hænder C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT At være kundens «Best Companion» forpligter Det indebærer blandt andet at vi tilbyder «best-of-breed» løsninger

Læs mere

Dette IT-ydelseskatalog viser de ydelser og services du kan forvente at modtage fra IT-service og indenfor hvilken tidsramme.

Dette IT-ydelseskatalog viser de ydelser og services du kan forvente at modtage fra IT-service og indenfor hvilken tidsramme. IT-service Version 2.0 Senest revideret 17/08-2010 af CTC IT-ydelseskatalog Dette IT-ydelseskatalog viser de ydelser og services du kan forvente at modtage fra IT-service og indenfor hvilken tidsramme.

Læs mere

ERFA-GRUPPE INTERNET EMNER EN ANTENNEFORENING BØR TAGE STILLING TIL, HVIS FORENINGEN ØNSKER AT UDBYDE INTERNET

ERFA-GRUPPE INTERNET EMNER EN ANTENNEFORENING BØR TAGE STILLING TIL, HVIS FORENINGEN ØNSKER AT UDBYDE INTERNET ERFA-GRUPPE INTERNET EMNER EN ANTENNEFORENING BØR TAGE STILLING TIL, HVIS FORENINGEN ØNSKER AT UDBYDE INTERNET 8.8.2011 ERFA-Gruppe Internet: Emner en antenneforening skal tage stilling til, hvis foreningen

Læs mere

Al opstart er svært lad os hjælpe dig

Al opstart er svært lad os hjælpe dig Al opstart er svært lad os hjælpe dig Vi kan gøre din hverdag nemmere At vælge det rigtige kan være svært lad os hjælpe dig frem til dine mål og behov. I denne brochure finder du de produkter vi har. Vi

Læs mere

Mamut NemHandel Installation

Mamut NemHandel Installation [Type text] Mamut Business Software Mamut Kundskabsserie Mamut NemHandel Installation 1 Installation af Mamut NemHandel INSTALLATION AF MAMUT NEMHANDEL Mamut NemHandel Service Mamut NemHandel består af

Læs mere

Kravspecifikation for bibos1

Kravspecifikation for bibos1 Oktober 2011 Projekt for Århus Kommunes Biblioteker i samarbejde med Odense Centralbibliotek og Silkeborg Bibliotekerne Indhold 1. Baggrund for projektet... 2 1.1 Projektets formål... 2 2. Tilbud... 3

Læs mere

KRAV TIL INFRASTRUKTUR

KRAV TIL INFRASTRUKTUR KRAV TIL INFRASTRUKTUR VERSION 4.2.8 SEPTEMBER 2015 Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 1 2 Servermæssige krav til -modulerne... 1 2.1 Systemmæssige krav i servermiljø... 1 2.2 Hardwaremæssige krav i servermiljø...

Læs mere

Bestilling af online backup

Bestilling af online backup Bestilling af online backup 1. kundelogin (telefonnummer): 2. Abonnement: Sæt kryds Plads på server Oprettelse Månedligt abonnement 500 MB 499,- 100,- 1 GB 499,- 135,- 2 GB 499,- 170,- 3 GB 499,- 205,-

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Indhold 1. DEFINITIONER... 2 2. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 3. MODERNISERINGSSTYRELSENS YDELSER... 3 4. INSTITUTIONENS

Læs mere

Filr: Næste generation af Fildeling. Flemming Steensgaard fsteensgaard@novell.com

Filr: Næste generation af Fildeling. Flemming Steensgaard fsteensgaard@novell.com Filr: Næste generation af Fildeling Flemming Steensgaard fsteensgaard@novell.com Filr Infrastruktur CIFS, NCP Eksterne, uden for Firewall HTTPS Filr Appliance: Validering edir og/eller AD NCP, CIFS, HTTPS

Læs mere

Sikret pc-netværk til indsatte. Sikret pc-undervisningsnetværk til indsatte

Sikret pc-netværk til indsatte. Sikret pc-undervisningsnetværk til indsatte Sikret pc-undervisningsnetværk til indsatte Sikret pc-undervisningsnetværk til indsatte hvorfor og hvordan? Sikret pc-undervisningsnetværk til indsatte hvorfor og hvordan? Formål og målsætning Nemmere

Læs mere

Tillykke med din GVDNet internet forbindelse.

Tillykke med din GVDNet internet forbindelse. Tillykke med din GVDNet internet forbindelse. GVDNet GVDNet er en bredbåndsforbindelse til internettet, som fremføres via antennekablet. Det er således ikke nødvendigt at grave et nyt kabel ind, eller

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål om GovCERT s serviceydelser og sensornetværk

Ofte stillede spørgsmål om GovCERT s serviceydelser og sensornetværk 9. april 2013 Dokumentnr.: CKG Ofte stillede spørgsmål om GovCERT s serviceydelser og sensornetværk Indhold: 1. Organisation...2 2. Serviceydelser...3 3. Teknik...6 4. Gældende regler...9 1/9 1. Organisation

Læs mere

Vejledning til brug af skolens IT for nye elever/studerende.

Vejledning til brug af skolens IT for nye elever/studerende. Vejledning til brug af skolens IT for nye elever/studerende. Udarbejdet af: Ken R. Paulsen i samarbejde med ITCSYD 2011 ver. 7 IT Center Syd byder dig velkommen til Gråsten Landbrugsskole. Denne vejledning

Læs mere

Undervisningen, H5. Hovedforløb 5. Undervisningsfag. Bekendtgørelsesfag. Produktudv., produktion og service. Netværksdesign - CCDA,

Undervisningen, H5. Hovedforløb 5. Undervisningsfag. Bekendtgørelsesfag. Produktudv., produktion og service. Netværksdesign - CCDA, Undervisningen, H5 Hovedforløb 5 10 ugers varighed Undervisningsfag Produktudv., produktion og service erverteknologi - Cluster Backupteknologi 2a Netværksdesign - CCDA, DEGN Bekendtgørelsesfag Grundfag:

Læs mere

KIH Database. Systemdokumentation for KIH Databasen. 1. maj 2013. Side 1 af 13

KIH Database. Systemdokumentation for KIH Databasen. 1. maj 2013. Side 1 af 13 KIH Database Systemdokumentation for KIH Databasen 1. maj 2013 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Systemoverblik... 3 KIH Database applikationsserver... 5 Forudsætninger

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE

HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE 1 Tekniske Krav 1.1 Hardware krav: En skærm gerne med touch Hvis skærmen ikke har touch, skal du bruge et tastatur og en mus Webcam Gerne i HD En ekstern lydenhed

Læs mere

DAU REMOTE ACCESS LØSNINGSMULIGHEDER OG TEKNOLOGIER MED REMOTE ACCESS JOHN AMMENTORP

DAU REMOTE ACCESS LØSNINGSMULIGHEDER OG TEKNOLOGIER MED REMOTE ACCESS JOHN AMMENTORP DAU REMOTE ACCESS LØSNINGSMULIGHEDER OG TEKNOLOGIER MED REMOTE ACCESS JOHN AMMENTORP AGENDA 01 Kort præsentation 02 Behov i forbindelse med de 4 dimensioner 03 Koncept for sikker forbindelser 04 Netværkssikkerhed

Læs mere

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09 LUDUS WEB Installations- og konfigurations-vejledning Den 7. april 2009 J.nr.: 4004 V0624 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk,

Læs mere

Installation, håndtering og opdatering af Windows Server med System Center

Installation, håndtering og opdatering af Windows Server med System Center Automatiseret og centraliseret installation, håndtering og opdatering af Windows Server Installation og vedligeholdelse af Windows Server - operativsystemerne i datacentre og på tværs af it-miljøer kan

Læs mere

Hvad er cloud computing?

Hvad er cloud computing? Hvad er cloud computing? Carsten Jørgensen cjo@devoteam.dk Devoteam Consulting COPYRIGHT 11/05/2010 Architecture & Information Simplificering af it og effektiv it til forretningen Business Intelligence

Læs mere

Modernisering af BI miljø i Codan v.h.a. SAS V9

Modernisering af BI miljø i Codan v.h.a. SAS V9 Modernisering af BI miljø i Codan v.h.a. SAS V9 1Oktober 2003 / JFA Om Codan Ca. 2000 medarbejdere i Danmark Moderselskabet er engelske Royal & Sun Alliance, som ejer 72% af aktierne Bruttopræmier i Danmark

Læs mere

SW6 SAI. Services 1: (Fil) service admin torsdag 7/4 05

SW6 SAI. Services 1: (Fil) service admin torsdag 7/4 05 SW6 SAI Services 1: (Fil) service admin torsdag 7/4 05 agenda Backup / Restore SW pakke management Windows Installer RPM mm Patch management Linux / Windows Backup og Restore I hvilke situationer er der

Læs mere

FAQ. på computeren. Fiberbredbånd TV Telefoni

FAQ. på computeren. Fiberbredbånd TV Telefoni FAQ Waoo på computeren Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Waoo! Web TV på computeren... 4 Waoo! Bio på waoo.tv på computeren... 7 TV 2 FILM TV & on demand på waoo.tv på computeren...10

Læs mere

Undervisningen, H6. Hovedforløb 6. Undervisningsfag. Bekendtgørelsesfag. Netværksdesign, CCDP, ARCH

Undervisningen, H6. Hovedforløb 6. Undervisningsfag. Bekendtgørelsesfag. Netværksdesign, CCDP, ARCH Undervisningen, H6 Hovedforløb 6 5 ugers varighed Undervisningsfag Bekendtgørelsesfag Grundfag: erverteknolog Blandet miljø erverteknologi - Design af datacenterløsning Områdefag: Bundne specialefag: erverteknologi

Læs mere

Beretning fra daglig leder

Beretning fra daglig leder Formandens beretning Jeg overtog sidste år opgaven som formand for FKO efter Lars-Michael Lunde, da han ikke ønskede at fortsætte i bestyrelsen for FKO. Og det seneste år har været spændende og udfordrende.

Læs mere

aarhustech.dk Information til brugere på AARHUS TECH Personalenet

aarhustech.dk Information til brugere på AARHUS TECH Personalenet Information til brugere på AARHUS TECH Personalenet I denne vejledning finder du nogle af de emner, som It-drift og support finder vigtigt at beskrive i forbindelse med ibrugtagning af pc er på AARHUS

Læs mere

IT driftsaftale Bilag 1: Specificering af kommunens ydelser i forbindelse med basis ITunderstøttelse

IT driftsaftale Bilag 1: Specificering af kommunens ydelser i forbindelse med basis ITunderstøttelse IT driftsaftale Bilag 1: Specificering af kommunens ydelser i forbindelse med basis ITunderstøttelse af de statslige ansatte i de kommunale jobcentre 1. A: PC-ARBEJDSPLADSER (BASIS IT-UNDERSTØTTELSE) Kommunen

Læs mere