kl Marie Trads Studentermedarbejder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "11. 04. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder"

Transkript

1 Dagsorden Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: kl Sted Danske Fysioterapeuter Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal (ind i gården, indgang C) 8000 Aarhus C Ordstyrer: Nina M. Pedersen Regionsbestyrelsesmedlem For referat: Marie Trads Studentermedarbejder Deltagere: Regionsbestyrelsen Afbud: Christina Thorne (CT) Ruben Fjord Bredholt (BFB) Kirsten Ægidius (KÆ) Stefan Kragh (SK) Forkortelser B = beslutningspunkt O = orienteringspunkt D = diskussionspunkt Dagsorden 1) Rundvisning og morgenmad Der serveres et rundstykke samt kaffe og te. Herefter viser Kent Mindegade frem. Kent startede mødet med at fortælle at det oprindeligt var aftalt at møder skulle være kl , men at forårets to første møder har været fra kl til Det blev aftalt hvad der skal være

2 gældende praksis for de kommende møder når en ny bestyrelse er valgt på den kommende generalforsamling. 2) Mundtlig beretning til Generalforsamlingen 2013 inklusiv budget (B) Den skriftlige beretning gennemgår i skrivende stund redigering og opsætning i København. Som følge af den skabelon der blev udsendt fra hovedforeningen samt ønsker fra regionsbestyrelsen indeholder beretningen følgende emner: Forord Beskæftigelse Faglig udvikling Uddannelse Politisk interessevaretagelse Medlemsaktiviteter Indblik i bestyrelsesarbejdet Udkastet til beretningen er vedhæftet som bilag og regionsbestyrelsen bedes orientere sig i artiklerne forud for mødet. Foreløbigt er der følgende udkast til dagsorden til generalforsamlingen: Generalforsamling i Danske Fysioterapeuter 15. maj 2013 kl Sted: Medborgerhuset i Silkeborg, Bindslevs plads 5, 8600 Silkeborg, Sal A Dagsorden 16.30: Velkomst Valg af dirigent Valg af referent Valg af stemmetællere Bestyrelsens beretning Drøftelse af kommende års arbejde Regnskab og budget Valg 18.15: Middag: Danske Fysioterapeuter vil servere aftensmad mv : Fagligt oplæg: Fysisk træning efter apopleksi 2/15

3 Fysioterapeut Daniel Thue Bech-Pedersen, fra Center for Hjerneskade, Københavns Universitet holder et oplæg om fysisk træning til patienter med apopleksi. Oplægget vil samtidig give de fremmødte fysioterapeuter redskaber de kan bruge i deres daglige arbejde. På baggrund af den skriftlige beretning og dagsordenen skal bestyrelsen aftale hvilke punkter der skal præsenteres på generalforsamlingen og hvem der varetager hvilke emner. På regionsbestyrelsesmødet i december 2012 valgte regionsbestyrelsen at varetage beretningen samlet grundet regionsformandsvalget. På generelforsamlingen skal budgettet for ligeledes fremlægges. Kent vil derfor på bestyrelsesmøde fremlægge budgettet forud for generelforsamlingen Bilag 1: Udkast til skriftlig beretning 2013 Bilag 2: Budget [Kent eftersender bilag 2] Bestyrelsen blev gjort opmærksom på, at et færdigt eksempel på en beretning i rigtigt layout mv. kan ses på region Sjællands hjemmeside, da denne er færdig og har fungeret som en art masterudgave. Bestyrelsen aftalte følgende om praktikaliteter mv. til selve generalforsamlingen: Referatet skrives af studentermedarbejderen. Studentermedarbejderen vil ligeledes stå for stemmemateriale der udleveres til generalforsamlingen så fremt der måtte være kampvalg. Der er 8 regionsbestyrelsespladser der skal vælges på generalforsamlingen (da tre pladser vælges mellem TR og SU og de studerendes repræsentanter vælges på skolerne). Ved mødets afholdelse var der kun 7 tilmeldte til generalforsamlingen. Det blev aftalt at regionskontoret/studentermedarbejderen synliggør via hjemmeside efter regionsformandsvalget. Endvidere vil der blive sendt en mail ud til klinikker og TR-netværk. Regionsbestyrelsen ønskede at der bliver gjort opmærksom på, at det er muligt at komme uden tilmelding, dog uden spisning. Regionbestyrelsen valgte at invitere en dirigent ude fra. Det blev foreslået at spørge Mette Thomsen fra Kost og ernæring, der tidligere har været dirigent. Kent retter henvendelse til Mette eller en anden, hvis hun ikke kan. 3/15

4 Den skriftlige beretning vil danne baggrund for den mundtlige beretning. Nedenfor følger en liste over hvilke emner, hvilke regionsbestyrelsesmedlemmer har ansvaret for at fremføre til generalforsamlingen som del af den mundtlige beretning. Alle der skal sige noget bedes sende punkter til et fælles diasshow senest d. 1. maj Indlæggene må maksimalt (!) vare 5 minutter. - Introduktion ved den nye formand - Budget ved Kent. - Nyt fra praksisområdet: Sanne - Beskæftigelse: Agnes - Medlemsaktiviteter: Louise - Uddannelse: De studerende - Faglig udvikling: Sanne og Kent. - Politisk interessevaretagelse: Pia og Nina - Lockout og overenskomst: formanden - Fremadrettet/planer: Kent laver en indledning med udgangspunkt i hovedforeningens strategi som oplæg til diskussion. Kent sender udkast til bestyrelsen BUDGET Kent har gennemgået budgettet og fundet at der mangler ca kr. Kent foreslår at der tages penge fra Generalforsamling (oplægsholderen er ikke så dyr som først budgetteret), Minifagfestival (10.000) og nyvalg af formand (13.000), konstitueret næstformand (5.000). mindre rejseudgifter (2.000) Regionsbestyrelsen ønsker et færdigt udspil fra Kent med highlight af ændringer + en sproglig fremførsel. Kent vil sende dette ud hurtigst muligt. Regionsbestyrelsen diskuterer muligheden for skypemøder, men flertallet ønsker at holde fast i de traditionelle møder. Regionsbestyrelsen er enige om, at det vil være muligt at skære lidt i medlemsaktiviteter, da der i efteråret også vil være Minifagfestival. 3) Forventningsafstemning efter generalforsamling 2013 (D) Dette er det sidste møde inden generalforsamlingen 15. maj 2013 og dermed denne bestyrelses sidste møde. Regionsbestyrelsen vil derfor diskutere hvem der genopstiller, hvem der takker af mv. Endvidere vil regionsbestyrelsen kort diskutere fremtidige arbejdsområder for den kommende bestyrelse. 4/15

5 Regionsbestyrelsen tog en runde mht. ønsket om genopstilling: Kent: genopstiller til bestyrelsen, såfremt han ikke bliver valgt [er siden mødets afholdelse blevet valgt] Michael: ikke afklaret. Sanne: ikke på valg Agnes: genopstiller Majid: genopstiller ikke. Pia: valgt blandt TR Nina: genopstiller ikke. Louise: Valgt blandt TR Ikke til stede, men tilkendegivelser via mail: Kirsten: genopstiller Stefan: genopstiller Gertrud: genopstiller ikke Christina: genopstiller ikke. Det vil sige at der er 3-4 pladser der pt. Ikke er nogen opstillede til. Kent opfordrer hele bestyrelsen til at snakke med kolleger, tidligere studiekammerater mv. om de kunne være interesseret i at stille op. Pause ) Regionsformandens arbejdsopgaver (D) Som led i valg af ny regionsformand vil Kent gennemgå regionsformandens opgaver med efterfølgende diskussion dels af hvilke forventninger regionsbestyrelsen har til den kommende regionsformand og dels af hvordan medlemmerne bedst bliver gjort opmærksom på regionsformandens og regionsbestyrelsens arbejdsopgaver. Kent indleder med at sige at tillidsrepræsentanterne generelt er mindst tilfredse med samarbejde med formand/bestyrelse og spørger til hvordan dette kan gøres bedre? Regionsbestyrelsen diskuterer nyhedsbrevet. Der ønskes blandt andet et nyt format, der ikke blot er kopier af nyheder fra hjemmeside. Endvidere diskuteres det om det er muligt at målrette nyhedsbrevet til særlige grupper ligesom det diskuteres hvor ofte nyhedsbreve bør sendes ud. Regionsbestyrelsen besluttede endvidere, at der efter hvert regionsbestyrelsesmøde skal aftales hvilke punkter der skal 5/15

6 kommunikeres i en oversigt på hjemmeside og facebook. Endelig besluttede bestyrelsen at praksissektoren i Midtjyllands nyhedsbrev bør komme på regionshjemmesiden. Endvidere ønsker bestyrelsen mere aktivitet på facebook, hvilket Kent og studentermedarbejderen tager til efterretning. 5) Ny psykiatripjece fra Danske Fysioterapeuter (O+D) Danske Fysioterapeuter udsendte i marts 2013 en ny skrivelse om psykiatri henvendt til politikere mv. som et led i foreningens psykiatriindsats. Skrivelsen indeholder 4 anbefalinger til mere fysioterapi på det psykiatriske område. Pjecen kan hentes her: På mødet vil Kent fremlægge udspillet og bestyrelsen vil efterfølgende diskutere hvordan pjecen kan anvendes i regionsbestyrelsesarbejdet. Kent introducerer pjecen der indeholder Danske Fysioterapeuters anbefalinger til fysisk træning til patienter med psykiatrisk sygdom. Endvidere fortæller Kent at han d. 22/ skal besøge et af de få botilbud der har et tilbud om fysisk aktivitet, sammen med folketingsmedlemmerne Maja Panduro (A) og Tom Behnke (C). Endvidere fortæller Kent, at han har fået en henvendelse fra det ergoog fysioterapuet faglige råd indenfor psykiatrien Region Midtjylland om kompetenceudvikling, evt. i forbindelse med jobrotation. Endeligt har Region Midtjylland vedtaget en ny psykiatriplan. Regionsbestyrelsen er generelt tilfredse med pjecen, som de ser som et godt redskab til den kommende politikerkontakt. Særligt er bestyrelsen opmærksomme på, at det er vigtigt at få formidlet at fysisk træning ikke bare er en løbetur, men bør superviseres og udarbejdes af en fysioterapeut med den rette viden. Regionbestyrelsen efterspørger hvem pjecen er sendt til, Kent/regionskontoret vender tilbage med dette. Ligeledes bliver der spurgt til muligheden for at sende pjecen til behandlings- og botilbud. Endelig bliver der spurgt til om landsforeningen tænker at lave noget lignende på andre områder, hvortil Kent svarer at der pt. er fokus på psykiatri, men at der på sigt arbejdes videre med andre emner. 6/15

7 6) Stand til DHL-stafet (B) Regionsbestyrelsen besluttede tidligere at undersøge mulighederne for at deltage i DHL-stafetten. DHL-stafetten afholdes i år i Aarhus d august Det er gratis at sætte et telt op, der maksimalt må fylde 8x8 meter. Telte kan købes for omkring kr. afhængig af kvalitet og kan alternativt lejes. Der til kommer borde og stole mv. Det er også muligt at købe plads i de store fællestelte, her koster et bord/bænke-sæt 1050 kr. Bestyrelsen skal overveje om Danske Fysioterapeuter skal deltage med et telt og om de vil betale for medlemmer der deltager, give dem en løbetrøje mv. Hvis bestyrelsen vælger at deltage i DHL-stafetten skal det lige ledes diskuteres hvordan det kommunikeres til medlemmerne mv. Regionsbestyrelsen er generelt positive overfor idéen og de diskuterer hvilke muligheder der vil være for samarbejde med klinikker, de studerende mv. Det bliver aftalt at afsætte kr. fra medlemsaktivitetspuljen og at Michael og Sanne sammen skal arrangere standen. Michael og Sanne skal hurtigst muligt udarbejde en artikel til hjemmesiden! Frokost ) Arrangementer 2013 (B) Det har i en længere periode stået sløjt til med medlemsarrangementer både de der er arrangeret af regionsbestyrelsen og af medlemmerne. Derfor skal regionsbestyrelsen diskutere dels hvordan det bedre bliver kommunikeret til medlemmerne at der er mulighed for at få økonomisk tilskud til arrangementer dels hvordan medlemmerne aktiveres. Endvidere skal bestyrelsen i små grupper finde forslag til nye arrangementer og aftale afholdelse af dem. Marie vil efterfølgende være behjælpelig med praktisk planlægning. Der har i den forgangne periode ikke været nye ansøgninger til arrangementer. Bestyrelsen diskutere hvad der kan gøre for at få flere ansøgninger, men har også samtidig fokus på, at der resten af året både vil være studenterarrangementer der er åbne for alle, DHL-stafet og Minifagfestival. Følgende muligheder bliver vendt: 7/15

8 - Ansøgningsskema på forsiden af regionens hjemmeside efter valgkampen - Muligt katalog over idéer. Vil blive taget op igen efter generalforsamlingen med den nye bestyrelse - Bestyrelsen udarbejder tre forslag til arrangementer, som medlemmerne kan stemme om (gøres efter sommerferien?). Forslag kan evt. udarbejdes i samarbejde med faggrupperne 8) Strategiplan Danske Fysioterapeuter har vedtaget en ny strategiplan for Strategiplanen har tre indsatsområder: 1. Erhvervsindsats 2. Kvalitet og service 3. Faglig kvalitet i fysioterapi De tre emner ligger i forlængelse af emnerne fra repræsentantskabsmødet 2012 og er blevet behandlet i Hovedbestyrelsen. Kent vil sammen med de øvrige HB-medlemmer kort gennemgå strategiplanen som vil danne baggrund for en diskussion i regionsbestyrelsen om hvordan denne kan understøtte udviklingen lokalt/regionalt. Du kan finde strategiplanen på følgende link: Hvordan kan vi lokalt støtte op om denne strategi. 1. erhverv Bestyrelsen diskuterer mulighederne for lokalt/regionalt at støtte op om erhvervsindsatsen og bestyrelsen har følgende forslag - Udarbejde fælles materiale til virksomheder - Invitere lederes af væksthuset i Holstebro til at deltage på septembermødet - Efterspørge en central implementering af strategien (Kent vil medtage dette til regionsformandsmøde) - Regionsbestyrelsen aftaler at have erhvervsstrategi som et punkt igen, så emnet holdes i gang 2. Kvalitet og service Regionsbestyrelsen diskuterer emnet. Generelt mener bestyrelsen, at dette punkt primært må sortere under hovedforeningen, da langt de 8/15

9 fleste medlemshenvendelser tilgår hovedforeningen. Derudover pointerer bestyrelsen at særligt fysio.dk er noget rodet og svær at forstå for udefrakommende. Kent vil tage dette med til Hovedbestyrelsen. 3. Faglig kvalitet i fysioterapi Regionsbestyrelsen diskuterer kort mulighederne for at hjælpe medlemmer til at søge forskningsmidler mv. Generelt er opfattelsen at det er de ansætte i sekretariatet der besidder disse kompetencer. Regionen kan dog hjælpe med at gøre opmærksom på ansøgningsrunder, deadlines mv. 9) Status på politikerkontakt Kent har siden sidste bestyrelsesmøde haft møde med Annelise Holst og Anders Kjærulf (Holstebro Kommune). Desuden havde Kent aftaler med Aage Stenz (Randers Kommune) og Jette Skive (regionsrådet og Aarhus kommune), der dog måtte aflyses og udsættes grundet sygdom. Følgende politikere fra listen over interessenter har vi ikke haft kontakt til endnu: Carl Johan Rasmussen (A), Formand for Region Midtjyllands rådgivende udvalg vedrørende hospitaler Christian Bjerre, kristendemokraterne, Byrådet i Herning, medlem af Sundhedskoordinationsudvalget (svarer ikke på Stefans henvendelser) Jan Petersen (A), Borgmester i Norddjurs Kommune, Næstformand i KKR (svarer ikke på henvendelser) Torben Frandsen (C), formand for sundhedsudvalget i Hedensted Kommune Politikerne skal fordeles mellem de regionsbestyrelsesmedlemmer der ønsker politikerkontakt og Kent. Endvidere diskuteres nye interessenter i forbindelse med psykiatriudspillet/psykiatriindsatsen Kent orienterede om afholdte og kommende møder. Kent/regionskontoret har igen forsøgt at få fat i Jan Petersen, der ikke svarer tilbage. Ligeledes er det svært at få kontakt til Thomas Medom, der dog heller ikke længere er rådmand i Aarhus. Nina og Pia vil gerne følge op på deres tidligere kontakt til Mette Valbjørn. 9/15

10 Agnes og Kent vil sammen forsøge at få etableret et møde med Hüseyin Arac, fx om psykiatri. Regionsbestyrelsen snakker herudover hvilke uformelle politiske kontakter de har haft siden sidste møde. Kent vil forsøge at lave aftale med de sidste politikere fra listen samt undersøge hvilke politikere der sidder med det psykiatriske område. 10) Ringerunde (O) Regionsbestyrelsen bedes inden mødet tage kontakt til deres respektive kontaktpersoner. På mødes gennemgås kontakterne. I bedes ligeledes tjekke oversigten igennem for fejl samt kontaktoplysninger på jeres kontaktpersoner. Eventuelle fejl bedes rettet til Marie på mødet. Bilag 3: Guide til ringerunde Regionsbestyrelsen tog en runde, hvor regionsbestyrelsesmedlemmerne fortalte om deres kontakter. Hvis kommunen ikke er nævnt, har det pågældende bestyrelsesmedlem enten ikke taget kontakt eller ikke været til stede på mødet. Aarhus (Kent): FællesMED vil ikke holde møder med ledelsen før lockoutet lærer i FællesMED igen kan være med. Der er Løbende effektiviseringer i kommunen, men det har ikke ført til fyringer af fysioterapeuter endnu, men enkelte ergoterapeuter. På børneområdet føler de sig presset (CPOP). Skanderborg (Michael): Intet nyt at berette. Kent fortæller at han har haft kontakt med børnefysioterapien, der er blevet beskåret i forbindelse med seneste skæringsrunde. Praksisområdet (Sanne): ikke noget nyt siden sidst Randers (Majid): Har ikke haft kontakt Hedensted (Majid): Har ikke haft kontakt. Kent fortæller at kommunen har kørt en nyhed om at de var billigst indenfor genoptræning og i den forbindelse har Kent talt med fysioterapien i kommunen, der dog var godt tilfreds med indsatsen. 10/15

11 Skive (Pia). Pia har valgt ikke at tage kontakt, vil i stedet hellere besøge kommune en gang årligt. Viborg (Pia): Socialudvalget har i øjeblikket fokus på at de midlertidige pladser, så måske der vil komme mere genoptræning. Ikast-Brande og Ringkøbing-Skjern (Nina): Nina har ikke kontaktet kommunerne, da hun besøgte dem i december måned. Favrskov (Louise): Har ikke haft kontakt Regionalt (Louise): Hospitalsenhed Midt (Viborg, Silkeborg, Hammel og Skive): Fysioterapien på Viborg sygehus skal decentraliseres så den bliver i blokke ligesom på Silkeborg. Det har været en dårlig proces om implementeringen af den nye struktur, Tillidsrepræsentanterne mv. vil gerne henlede til, at man husker at høre medarbejderne inden man beslutter noget. I samme sammenhæng diskuteres ligeledes om hver sektion, matrikel mv. skal have deres egen tillidsrepræsentant en af idéerne med den nye struktur var færre. Kent supplerer med at Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter (i region Midtjylland) har taget kontakt til sygehusdirektøren om manglende medarbejderinddragelse og at det ikke er på alle områder at terapeuterne er repræsenteret i afdelingsledelsen. Endeligt fortæller Kent at der er afsat 21 mio. til forskning på Hammel Neurocenter, som i samme ombæring bliver en del af Aarhus Universitet. Tina Lambrecht er i dialog med Aarhus Universitet, Hammel Neurocenter og Aarhus Kommune om at de tre institutioner i samarbejde med Danske Fysioterapeuter kan oprette en professorstilling i fysioterapi. Afslutningsvis aftalte regionsbestyrelsen at ringerunden skal defineres og vurderes på næste møde med den nye bestyrelse, herunder skal det diskuteres om ringerunde er en bedste måde at yde medlemsservice og overvågning på. 11) De Fysioterapeutstuderendes Fællesråd (FLR) Kristoffer har for nylig deltaget i en workshop i København hvor de studerende opstartede Fysioterapeutstuderendes FællesRåd (FLR). Kristoffer vil fortælle om dette. 11/15

12 Kristoffer har været til en weekendworkshop om strukturen af og dannelsen af FLR. Det kommer til at have en form for betydning for Danske Fysioterapeuter som forening. De studerendes repræsentant i Hovedbestyrelsen, Martin, har ligeledes fortalt om FLR i Hovedbestyrelsen. Til næste repræsentantskabsmøde i Danske Fysioterapeuter er målet at FLR officielt skal oprettes med stiftende generalforsamling. Strukturen i FLR vil være således at FLR hører under Danske Fysioterapeuter for at sikre mest mulig indflydelse. Målet er at få alle skoler repræsenteret i FLR, der mangler stadig en enkelt. FLRs langsigtede mål er at de studerende skal have stemmeret i Danske Fysioterapeuter. 12) Frikøb og honorering (O) På sidste møde spurgte regionsbestyrelsen til honorering og frikøb af aktiviteter ud over regionsbestyrelsesmøderne. Kent har vendt sagen i kredsen af regionsformænd og vil på mødet redegøre for drøftelserne Kent har drøftet emnet i regionsformandskredsen og nået frem til følgende konklusion: Frikøb handler og tillid og ansvarsfølelse. Det er muligt at få tabt arbejdsfortjeneste for kontordage, men der gives fortsat kun tabt arbejdsfortjeneste i dagstimerne, et fyraftensmøde giver således i udgangspunktet ikke tabt arbejdsfortjeneste. Endvidere kan man som bestyrelse beslutte, at give et ekstra honorar udover tabt arbejdsfortjeneste hvis det er store opgaver. I sådanne tilfælde skal beslutningen træffes i hver enkel sag. 13) Opfølgning på regnskab På sidste regionsbestyrelsesmøde gennemgik Kent det foreløbige regnskab for I regnskabet var der en række poster der undrede bestyrelsen. Kent har siden undersøgt hvad posterne dækker. Dette kan ses af bilag 2. Kent vil gennemgå posterne på mødet. Bilag 4: Poster på årsregnskab 12/15

13 Kent fortæller at de poster der sidst blev spurgt ind til handler om poster der er forkert konteret. Det er således primært medlemsarrangementer der er forkert konteret og det fremgår af bilag 4. Den sidste post angående Minifagfestival er regninger fra Minifagfestival 2011 der først er kontoret i ) Orientering fra formanden Kent orienterer blandt andet om regionskonference og ny dato for septembermødet, ansættelse af barselsvikar for Studentermedarbejderen (Marie) og regionsformandsvalget (2. runde er i gang henover mødet og den valgte vil tiltræde posten pr. 1. juni 2013). Regionskonferencen er d september Regionsbestyrelsen valgte at flytte regionsbestyrelsesmødet til d. 17. september kl Dorthe, tidligere studentermedarbejder, er ansat som barselsvikar for Marie. Dorthe er ansat fra d. 17. juni DRO-generalforsamling: (DRO = Den Regionale Organisationsrepræsentation). Danske fysioterapeuter har ca. 6 pladser til generalforsamlingen d. 29. april. Det blev aftalt at regionsbestyrelsesmedlemmer der ønsker at deltage mailer til Kent. Regionsformandsvalg: Kent oplyser at der i mandags (d. 8. april) var lige over 20% der har stemt (sidst var det 11% på det her tidspunkt). Der har åbenbart været lidt problemer med udsendelse af stemmekoder. Der har ikke i anden runde været fælles arrangementer eller lignende. Kommunalvalg: Sekretariatet i København har bedt regionerne om at udvælge 5 indsatskommuner til kommunalvalget. Kent foreslår at vi vælger Aarhus pga. størrelse + Viborg (centrum for regionen). I løbet af den næste uge bedes regionsbestyrelsen indsende de 5 kommuner som i hver især mener vi skal vælge, gerne med et kort argument for hvorfor disse. Strategien for kommunalvalget vil blive fremlagt og diskuteret på næste regionsbestyrelsesmøde i juni. Kriterier for udvælges af kommuner udsendes sammen med deadline. 13/15

14 Lockout på SOSU-skolerne: Kent orienterer om Danske Fysioterapeuters indsatsen i forbindelse med lockout-ramte medlemmer. 15) Orientering fra bestyrelsen Louise beretter om planlægningen af Minifagfestivallen: Datoen er fastlagt til d. 16. november kl på Silkeborg gymnasium. Emnet vil blive Tændt på forskning: Fra klinisk dagligdag til forskningsprojekt. Dagen vil blandt omhandle: Hvordan får man ting til at ske i hverdagen uden store projekter, lavpraktisk forskning, anvendelsesorienteret forskningsresultater og praktiske øvelser. Arbejdsgruppen forestiller sig at programmet vil være ca. som følger Start på dagen: Minifagfestivallen skydes i gang med et kendt trækplaster. Formiddag: Praksis/laboratorieværksteder: fra ide til handling. Eksempelvis med besøg fra idéklinikken i Aalborg, oplæg om fundraising, træningsapp, akupunktur, intelligent træningselastik og bækkentræning. Frokost En kort paneldebat efter frokost Eftermiddag: Praksis/laboratorieværksteder/Workshops Eventuelt afsluttes dagen med en fælles afslutning Nina har fået en mail fra tidligere bestyrelsesmedlem Henrik om møde for Praksispersonalet i Ikast-Brande Kommune om formidling af patienter fra sygehuse til praksis. Nina deltog i mødet. Sanne fortæller at der d. 12/ er klagefrist for 17 bestemmelse af vikartider, maksimum på indtjening. Klagerne skal behandles på næste SU-møde i juni. Endvidere er de fortsat i gang med at skrive på praksisplanen og laver statistik over behandlinger. Agnes der er med i planlægningsgruppen for regionskonferencen fortæller at der endnu ikke er indkaldt til møde. 16) Eventuelt /15

15 17) Formidling Afrejse Regionsbestyrelsen aftaler af følgende skal formidles til medlemmerne via hjemmeside: - Regionsbestyrelsen vil være bedre til at formidle - psykiatripjece - Støtte til arrangementer - DHL-stafet - Generalforsamling - (Kents) politikerkontakt 15/15

18.04 2012 kl. 13.00 19.00. Marie Trads Studentermedarbejder

18.04 2012 kl. 13.00 19.00. Marie Trads Studentermedarbejder Dagsorden Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 18.04 2012 kl. 13.00 19.00 Sted Klosterhaven 1 Køkkenet, 2. sal 8800 Viborg Ordstyrer: Agnes Holst Regionsbestyrelsesmedlem

Læs mere

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder Dagsorden Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00 Sted Viborg Vandrehjem (Danhostel) Vinkelvej 36 8800 Viborg Ordstyrer:

Læs mere

Dagsorden. Regionsbestyrelsesmøde 28. oktober 2013. For referat: Dorthe G. Thomsen

Dagsorden. Regionsbestyrelsesmøde 28. oktober 2013. For referat: Dorthe G. Thomsen Dagsorden Dagsorden til møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde 28. oktober 2013 For referat: Dorthe G. Thomsen Deltagere: Kent Sandholt, Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Maria

Læs mere

Dagsorden. Sted: Brændpunktet, Ll. Sct. Hans Gade 7-9, 8800 Viborg. Regionsbestyrelsesmøde 24. september 2013. For referat: Dorthe G.

Dagsorden. Sted: Brændpunktet, Ll. Sct. Hans Gade 7-9, 8800 Viborg. Regionsbestyrelsesmøde 24. september 2013. For referat: Dorthe G. Dagsorden Dagsorden til møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde 24. september 2013 For referat: Dorthe G. Thomsen Deltagere: Kent Sandholt, Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Maria

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Referat: Regionsbestyrelsesmøde d. 9/12-08 kl. 9:30 16:45 Sted: Danske Fysioterapeuter, Nørre Voldgade 90, 1358 Kbh. K mødelokale A19 referent: tha@fysio.dk 1. Indledning og godkendelse af dagsorden Der

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden. Regionsbestyrelsesmøde Start: mandag den 19. januar 2009 kl. 14-19.

Læs mere

kl Marie Trads Studentermedarbejder. Ved mødets start vil der blive serveret kaffe/te og en bolle samt frugt.

kl Marie Trads Studentermedarbejder. Ved mødets start vil der blive serveret kaffe/te og en bolle samt frugt. Referat Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Ekstraordinært bestyrelsesmøde Dato for møde: 16. 08. 2012 kl. 16.00-18.00 Sted Medborgerhuset Silkeborg Bindslevs plads 5 8600 Silkeborg

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Deltagere: Ditte (fra kl. 15.30), Kent, Majid, Stefan, Michael, Agnes, Ida, Kirsten, Tina, Henrik, Pia, Dorthe.

Deltagere: Ditte (fra kl. 15.30), Kent, Majid, Stefan, Michael, Agnes, Ida, Kirsten, Tina, Henrik, Pia, Dorthe. Dagsorden Møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen Midtjylland 01-09-2011 For referat: Dorthe Deltagere: Ditte (fra kl. 15.30), Kent, Majid, Stefan, Michael, Agnes, Ida, Kirsten, Tina, Henrik, Pia, Dorthe.

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

REFERAT FRA REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 13. FERBUAR 2008

REFERAT FRA REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 13. FERBUAR 2008 REFERAT FRA REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 13. FERBUAR 2008 Dagsorden punkter: 1. Evaluering af generalforsamlingen 2. Mål og fokus områder for 2008 Herunder følgende indsatsområder nævnt på generalforsamlingen

Læs mere

[dag, måned, år]

[dag, måned, år] Referat Referat af møde i: Generalforsamling Danske Fysioterapeuter Region Midtjylland For referat: Marie Trads Studentermedarbejder Dato for møde: 15.05.13 Dato for udarbejdelse: [dag, måned, år] Deltagere:

Læs mere

Referat fra den 6. december 2006

Referat fra den 6. december 2006 Referat fra den 6. december 2006 Mødested: Grindsted sygehus røntgenafdelingen. Engparken 1, 7200 Grindsted den 6. Dec. 2006 kl. 09.00-14.00 Fremmødte: Christian, Lars, Dorthe, Anne-Grethe, Pica, Maria

Læs mere

Referat. Regionsbestyrelsesmøde d. 23. oktober 2012

Referat. Regionsbestyrelsesmøde d. 23. oktober 2012 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Hovedstaden 23. oktober 2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Maja Pejs Jensen 29. oktober 2012 Deltagere: Tine Nielsen, Per Normann Jørgensen,

Læs mere

Dagsorden. Sted: Brændpunktet, Ll. Sct. Hans Gade 7-9, 8800 Viborg. Regionsbestyrelsesmøde 11. december For referat:

Dagsorden. Sted: Brændpunktet, Ll. Sct. Hans Gade 7-9, 8800 Viborg. Regionsbestyrelsesmøde 11. december For referat: Dagsorden Dagsorden til møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde 11. december 2013 For referat: Dorthe G. Thomsen Deltagere: Kent Sandholt, Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Maria

Læs mere

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder Referat Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00 Sted Fysioterapien Færch Huset Lille Østergade 5 7500 Holstebro Ordstyrer: Sanne Jensen

Læs mere

REFERAT REGIONSBESTYRELSESMØDE NORDJYLLAND

REFERAT REGIONSBESTYRELSESMØDE NORDJYLLAND REFERAT REGIONSBESTYRELSESMØDE NORDJYLLAND Den 12. marts 2015 Kl. 9.00-15.00. Hos Preben Weller H. I. Biesgade 6 A, 9500 Hobro Der er morgenkaffe inden mødet starter Rundvisning på et tidspunkt mellem

Læs mere

Referat. Dagsorden. 8.4.2013, kl. 9-12. Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark. Es/Bej 12.04.13

Referat. Dagsorden. 8.4.2013, kl. 9-12. Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark. Es/Bej 12.04.13 Referat Referat af møde i: Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark Dato for møde: 8.4.2013, kl. 9-12 For referat: Dato for udarbejdelse: Es/Bej 12.04.13 Deltagere: Helle Bruun, Peter Kromann, Esther Skovhus,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i EFS Dysfagi d. 9.9.15

Referat af ordinær generalforsamling i EFS Dysfagi d. 9.9.15 Referat af ordinær generalforsamling i EFS Dysfagi d. 9.9.15 1. Velkomst v/daniela Jakobsen Bestyrelsen anbefaler, at Lene Barslund (Etf) er ordstyrer. 2. Valg af ordstyrer, referent og stemmeudvalg Lene

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Referat: Regionsbestyrelsesmøde d. 22/6-09 kl. 9.30 17.30. Sted: Danske Fysioterapeuter, Nørre Voldgade 90, 1358 Kbh. K, Lokale: A19 Deltagere: Tine Nielsen, Jes Mogensen, Lene Banke, Solvejg Pedersen,

Læs mere

Referat af regionsbestyrelsesmøde Onsdag d. 24.8. 2011 kl. 9.30 16.00

Referat af regionsbestyrelsesmøde Onsdag d. 24.8. 2011 kl. 9.30 16.00 Referat Referat af møde: Dato for møde: Referat af regionsbestyrelsesmøde Onsdag d. 24.8. 2011 kl. 9.30 16.00 Deltagere: Helle Bruun, Helene Benfeldt, Kirsten Thoke, Tyge Sigsgaard Larsen, Peter Kromann,

Læs mere

Referat fra TR-møde i Region Midtjylland d. 23/4-2009.

Referat fra TR-møde i Region Midtjylland d. 23/4-2009. Referat fra TR-møde i Region Midtjylland d. 23/4-2009. Dagsorden for den fælles del: 1) Status på 3-partsforhandlingerne i region og kommunerne 2) Status på genoptræningsområdet 3) Danske fysioterapeuters

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 9. december 2014

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 9. december 2014 Referat - godkendt RB-møde 141209 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 9. december 2014 Bestyrelsesmødet afholdes i Århus, Søren Frichs Vej 42H, 8230 Århus Program Kaffe og rundstykker 09.00-09.30

Læs mere

UDVALGSREFERAT. Sidste punkt er indstillinger til DFs hovedbestyrelse (fast punkt). Kirsten Ægidius bød velkommen.

UDVALGSREFERAT. Sidste punkt er indstillinger til DFs hovedbestyrelse (fast punkt). Kirsten Ægidius bød velkommen. UDVALGSREFERAT Referat af møde i TR-rådet den 1/09/2009 (møde 3/2009) J.nr. 4461 Dato for udarbejdelse: 29.september 09 Fulde navn: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Sussi

Læs mere

Udvalgs-/mødereferat. Referat af møde i TR-rådet den 14. december 2012. L For referat: Karen Fischer-Nielsen. Dato for udarbejdelse: 4.

Udvalgs-/mødereferat. Referat af møde i TR-rådet den 14. december 2012. L For referat: Karen Fischer-Nielsen. Dato for udarbejdelse: 4. Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 14. december 2012 Dato for udarbejdelse: 4. december 2013 L For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Pernille Hoppe, Lisbet Jensen,

Læs mere

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde.

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde. Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Generalforsamling 29.4.2014 Formanden, Anita Barfod, bød velkomme og konstaterede, at ud over de tilmeldte årsmødedeltagere var der én deltager i generalforsamlingen,

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Dagsorden. Dagsorden for regionsbestyrelsesmøde 7.- 8. oktober. Fredag. Regionsbestyrelsen Midtjylland 7.-8. oktober 2011

Dagsorden. Dagsorden for regionsbestyrelsesmøde 7.- 8. oktober. Fredag. Regionsbestyrelsen Midtjylland 7.-8. oktober 2011 Dagsorden Dagsorden for møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen Midtjylland 7.-8. oktober 2011 For referat: Dorthe G. Thomsen Sted: Danhostel: Vinkelvej 26, 8800 Viborg. Deltagere: [Fulde navn efterfulgt

Læs mere

Referat. Sted: Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg. Regionsbestyrelsen, Midtjylland 04. juni 2014

Referat. Sted: Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg. Regionsbestyrelsen, Midtjylland 04. juni 2014 Referat Referat for møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Midtjylland 04. juni 2014 For referat: Regionsbestyrelsen Deltagere: Kent Sandholt, Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Maria

Læs mere

Vitus Jordan meldte sit kandidatur til formandsposten. Vitus blev enstemmigt valgt som formand for Medborgerskabsrådet.

Vitus Jordan meldte sit kandidatur til formandsposten. Vitus blev enstemmigt valgt som formand for Medborgerskabsrådet. Referat Forvaltning: Byrådssekretariatet Møde vedr.: Referat af møde i Medborgerskabsrådet den 28. oktober 2015 Mødested: Det Gamle Rådhus Mødedato: 28-10-2015 Sendes til: Medborgerskabsrådet Deltagere

Læs mere

Referat af TR regionsnetværksmødet d.9. oktober 2012

Referat af TR regionsnetværksmødet d.9. oktober 2012 Referat af TR regionsnetværksmødet d.9. oktober 2012 1) Velkomst og godkendelse af dagsordenen Charlotte bød velkommen særlig til de nye TR. Præsenterede Pernille Hoppe, som nu er TRR s medlem. Vi gennemgik

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Referat Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 7. januar kl. 14-19.00 Sted:

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december 2012. Kære alle

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december 2012. Kære alle Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december

Læs mere

I alt fremmødte 75 andelshavere repræsenterende 43 foreninger inklusiv 5 fuldmagter.

I alt fremmødte 75 andelshavere repræsenterende 43 foreninger inklusiv 5 fuldmagter. Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Østjylland 2014 Tirsdag den 16. september 2014 kl. 19:00 Studenterhusfonden, Frederik Nielsens Vej 2-4, 8000 Århus C I alt fremmødte 75 andelshavere repræsenterende

Læs mere

REFERAT D. 23. SEPTEMBER 2013

REFERAT D. 23. SEPTEMBER 2013 REFERAT D. 23. SEPTEMBER 2013 LUU Lokalt Uddannelses Udvalg LEU Lokalt Efteruddannelses Udvalg Til stede: Eva Pedersen Viborg Kommune Nina Jexen Thisted og Morsø Kommune Lone G. Kolbæk Region Midt, Regionshospital

Læs mere

Social- og Handicapcentret 11-12-2013. Referat fra møde i Udsatterådet torsdag den 5. december 2013 kl. 10.00 13.00 på Rådhuset, lokale B103

Social- og Handicapcentret 11-12-2013. Referat fra møde i Udsatterådet torsdag den 5. december 2013 kl. 10.00 13.00 på Rådhuset, lokale B103 REFERAT Social- og Handicapcentret 11-12-2013 Referat fra møde i Udsatterådet torsdag den 5. december 2013 kl. 10.00 13.00 på Rådhuset, lokale B103 Til stede: Ole Hjuler, Hans Behrendt (mødeleder), Jørgen

Læs mere

Referat af møde med pladsformændene og RL 8. januar 2015

Referat af møde med pladsformændene og RL 8. januar 2015 Fællesmøde i regionen torsdag den 8. januar. Vejgaard Bibliotek. Møde tidspunkt 18.30 Indkaldte : Mette Urup Jette Søndergaard Jan Jørgensen Hanne Koldkjær Bente Sand Per K. Nielsen Thomas Kaldsen Poul

Læs mere

Tina Lambrecht, Sanne Jensen, Preben Weller, Marianne Kongsgaard, Stefan Kragh, Marianne Breyen, Brian Errebo-Jensen, Morten Høgh

Tina Lambrecht, Sanne Jensen, Preben Weller, Marianne Kongsgaard, Stefan Kragh, Marianne Breyen, Brian Errebo-Jensen, Morten Høgh Referat af møde i Udvalg for praksisoverenskomster (UP) den 12-09-2013 l Dato for udarbejdelse: 18-09-2013 Deltagere Tina Lambrecht, Sanne Jensen, Preben Weller, Marianne Kongsgaard, Stefan Kragh, Marianne

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 12.5.2016. Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 12.5.2016. Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 12.5.2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand Dagsorden

Læs mere

Dagsorden. Sted: Sønderhuset, Ågade 16, 7800 Skive. Regionsbestyrelsesmøde 27. oktober 2014. For referat: Frederikke Birk Lyngby

Dagsorden. Sted: Sønderhuset, Ågade 16, 7800 Skive. Regionsbestyrelsesmøde 27. oktober 2014. For referat: Frederikke Birk Lyngby Dagsorden Dagsorden til møde: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde 27. oktober 2014 For referat: Frederikke Birk Lyngby Deltagere: Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Mille S. Thomesen,

Læs mere

REFERAT REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 6. OKTOBER 2014

REFERAT REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 6. OKTOBER 2014 REFERAT REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 6. OKTOBER 2014 kl.8.30-15.00. Kost og Kræft, Steenstrupsvej 1, 9000 Aalborg. Vi starter med at byde velkommen til Lars Kristensen DAGSORDEN: Pkt. 1: Valg af ordstyrer

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler

Afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler Dags dato: 08.04. 2014 Skrevet af: Per Til: Afd. bestyrelsen Referat: Afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler Onsdag den 2. april fra 18.30 21.00, spisning fra 18.00 18.30. Tilstede: Lone Smedegaard,

Læs mere

Fredag den 27. september 2013 kl. 09.30-12.00 med efterfølgende frokost

Fredag den 27. september 2013 kl. 09.30-12.00 med efterfølgende frokost Ø k o n o m i d i r e k t ø r f o r e n i n g e n Hovedbestyrelsen for Økonomidirektørforeningen Mødedato og tid: Fredag den 27. september 2013 kl. 09.30-12.00 med efterfølgende frokost Mødested: Munkebjerg

Læs mere

Handlekraft og sammenhold

Handlekraft og sammenhold Handlekraft og sammenhold en håndbog om klubarbejde Fællesskabet giver styrke En faglig klub giver dig og dine kolleger handlekraft. Slår I jer sammen i en klub, får I større gennemslagskraft og styrke,

Læs mere

Skævinge Skole & Ll. Lyngby Skole respekt tillid nærvær

Skævinge Skole & Ll. Lyngby Skole respekt tillid nærvær Dagsorden til skolebestyrelsesmøde Side 001 Skævinge Skole & Ll. Lyngby Skole respekt tillid nærvær 7. november 2011 Tirsdag den 30. august kl. 19.00-21.30 på, mødelokalet Deltagere: Dorte Seir Petersen,

Læs mere

Stiftende generalforsamling for Dansk Tækkemandslaug

Stiftende generalforsamling for Dansk Tækkemandslaug Stiftende generalforsamling for Dansk Tækkemandslaug Tid: Lørdag den 10. marts 2001, kl. 13.00 Sted: Blommenslyst Kro, Odense Dagsorden: Velkomst v. formanden Ove Glerup 1. Valg af dirigent 2. Valg af

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i SF-Gladsaxe Partiforening fredag den 13.marts 2015

Referat fra Generalforsamling i SF-Gladsaxe Partiforening fredag den 13.marts 2015 Referat fra Generalforsamling i SF-Gladsaxe Partiforening fredag den 13.marts 2015 Dagsorden for generalforsamlingen 1. Valg af dirigent Carsten blev valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Referatet fra bestyrelsesmødet i december 2015 blev godkendt og underskrevet.

Referatet fra bestyrelsesmødet i december 2015 blev godkendt og underskrevet. Bestyrelsesmøde i LAG-Himmerland 2014-2020 Dato: 2. februar 2016 Tidspunkt: 19.00-22.00 Sted: Kærvej 34, Onsild 9500 Hobro Deltagere: Fra bestyrelsen: Vagn Bach, Jacob Ellemann, Annie Borgersen, Allan

Læs mere

Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014

Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014 Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014 Dagsorden Valg af dirigent Valg af stemmetællere Godkendelse af beretning Godkendelse af regnskabet Indkommende forslag A

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde Torsdag den 16. september 2010 kl. 08.30 i afdelingen lokaler

Referat af ordinært bestyrelsesmøde Torsdag den 16. september 2010 kl. 08.30 i afdelingen lokaler side 1 Referat af ordinært bestyrelsesmøde Torsdag den 16. september 2010 kl. 08.30 i afdelingen lokaler Fraværende: Mariann, Kurt, Lisbeth, Dorthe S, Kirsten, Rita, Malene DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

8680 RY Torsdag den 8. oktober 2015 klokken 18,30

8680 RY Torsdag den 8. oktober 2015 klokken 18,30 Dagsorden Fraværende Referat Ole Hefsgaard med anmeldt forfald 117. Godkendelse af dagsorden 118. Godkendelse af referat fra mødet den 10. september 119. Meddelelser 1. Provstiet 2. Stiftet 3. Kirkeministeriet

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014 referat RB-møde 140424 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014 Bestyrelsesmødet afholdes i Aalborg, Hadsundvej 184B, 9000 Aalborg Mødet begynder kl. 09.30 Der vil være kaffe og brød fra

Læs mere

kl Tina Frank, Regionsformand. Kl : Folketingsmedlem Mette Hjermind Dencker (Dansk Folkeparti)

kl Tina Frank, Regionsformand. Kl : Folketingsmedlem Mette Hjermind Dencker (Dansk Folkeparti) Referat Referat for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 12.06 2012 kl. 13.00 19.00 Sted: Klinik for fysioterapi Adelgade 78, 1 8660 Skanderborg Ordstyrer: Stefan Kragh Nielsen

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen VIA University College Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen Sted: VIA University College Campus Silkeborg Nattergalevej 1 8600 Silkeborg Mødedato: Den 23. juni 2014 kl.

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Midttrafik

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Midttrafik Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 26. maj 2008 1-00-3-08 Danni Giørtz-Jørgensen dgj@midttrafik.dk 87 40 82 04 Referat fra Repræsentantskabsmøde i Midttrafik Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 23.

Læs mere

Ø- posten, august 2014

Ø- posten, august 2014 Velkommen til Ø- posten Efter næsten et års pause er Ø- posten tilbage igen. Det har været et historisk år i Enhedslisten, hvor vi oplevede et fantastisk kommunal- og regionsvalg i november. Resultatet

Læs mere

H Å N D B O G BESTYRELSEN FOR AMPS FNE

H Å N D B O G BESTYRELSEN FOR AMPS FNE Annoncering Der er en speciel formular vi kan udfylde til annoncering af arrangementer i Ergoterapeuten. Se www.etf.dk/kalenderdata. Deadline for indsendelse af annonce findes på www.etf.dk Tilmeldingsfrist:

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. september 2012

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. september 2012 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. september 2012 Afbud fra René Gordon Larsen, Mette Groes deltager Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Christian Gøttsch Hansen Referent Michael Dreyer Referat

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 8. marts 2012

Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 8. marts 2012 af bestyrelsesmøde torsdag d. 8. marts 2012 Deltager fra bestyrelsen: Formand Anja Valhøj (ANV), Næstformand Shaddie Mackeprang (SM), Kasserer Andreas Boye (AB), Best.medlem Sussi S. Hansen (SSH), Best.medlem

Læs mere

Seniorrådet Beslutningsprotokol nr. 10-13 Dagsorden og referat. Dato: 28. oktober 2013 Kl: 10-12 Sted: Hybyhus DAGSORDEN

Seniorrådet Beslutningsprotokol nr. 10-13 Dagsorden og referat. Dato: 28. oktober 2013 Kl: 10-12 Sted: Hybyhus DAGSORDEN Seniorrådet Beslutningsprotokol nr. 10-13 Dagsorden og referat Dato: 28. oktober 2013 Kl: 10-12 Sted: Hybyhus Deltagere: Seniorrådet, Mona Larsen og Pernille Fogtmann Fraværende: Grethe Rasmussen DAGSORDEN

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Åbent referat. af mødet i Samarbejdsudvalget på psykologområdet 21. januar 2009 kl. 09:30 i Regionshuset Viborg, lokale A6

Region Midtjylland Sundhed. Åbent referat. af mødet i Samarbejdsudvalget på psykologområdet 21. januar 2009 kl. 09:30 i Regionshuset Viborg, lokale A6 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 5. februar 2009 /METGRE Åbent referat af mødet i Samarbejdsudvalget på psykologområdet 21. januar 2009 kl. 09:30 i Regionshuset Viborg, lokale A6 Mødedeltagere: Region

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamling i VIDA

Referat af generalforsamling i VIDA Referat af generalforsamling i VIDA Dato: Mandag den 17. maj 2010 kl. 16.45 på Hotel Frederiksdal Dagsorden: Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning og årets arrangementer

Læs mere

Til stede: Karen, Andreas, Louise, Karina, Dorthe, Christina, Søren, Vibeke, Marie Ikke til stede: Daniel, Marie, Anna

Til stede: Karen, Andreas, Louise, Karina, Dorthe, Christina, Søren, Vibeke, Marie Ikke til stede: Daniel, Marie, Anna Odense Lokalgruppe Referat af grupperådsmøde den 21. september 2005 Til stede: Karen, Andreas, Louise, Karina, Dorthe, Christina, Søren, Vibeke, Marie Ikke til stede: Daniel, Marie, Anna Referent: Karina

Læs mere

Indstilling Bestyrelsen skal drøfte indstillingen og evt. forslag til ændringer og tilføjelser.

Indstilling Bestyrelsen skal drøfte indstillingen og evt. forslag til ændringer og tilføjelser. Dagsorden - bestyrelsesmøde Mandag d. 10. december 2012 - kl. 17.00-19.00 og efterfølgende julefrokost hos Rie, Ringkøbingvej 113, Snejbjerg, 7400 Herning Deltagere: Per Bang (mødeleder), Rie Merrild Dieckmann,

Læs mere

Referat af faggruppelandsmøde for neurofysiologiassistenter

Referat af faggruppelandsmøde for neurofysiologiassistenter Social- og sundhedssektoren April 2010 Referat af faggruppelandsmøde for neurofysiologiassistenter Dagsorden: 1. Velkomst og præsentation v/tove Rygaard 2. Mødets konstituering, herunder godkendelse af

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

3. Forventningsafstemning, rolle- og ansvarsfordeling

3. Forventningsafstemning, rolle- og ansvarsfordeling Referat Til stede: Rune esbjerg repræsentant, Cecilie næstformand, jeanett odense repræsentant, Sandra næstformand, Martin København repræsentant, Goar Aarhus repræsentant, Edwin formand, Christa dimittend

Læs mere

Mødedato: 18.10.2012 Mødenr.: 03.12. Referat fra konstituerende møde i DSR Holbæk og LL-klub Holbæk

Mødedato: 18.10.2012 Mødenr.: 03.12. Referat fra konstituerende møde i DSR Holbæk og LL-klub Holbæk Referat fra konstituerende møde i Deltagere: Janne Feenstra Jannick Knudsen Britta Soling (syg) Connie Gorell Nielsen Brian Holm Nielsen Louise Kolstrup (til kl. 12) Punkt Emne + uddybning 1. Valg af ordstyrer.

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

13.03 2012. Der henvises inden mødet til avisudklip vedhæftet mødekaldelsen, med omtale af Louise Thule Christensen.

13.03 2012. Der henvises inden mødet til avisudklip vedhæftet mødekaldelsen, med omtale af Louise Thule Christensen. Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsen, region Syddanmark Dato for møde: 13.03 2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Esther Skovhus 18. 03 2012 Deltagere: Helene Benfeldt, Zanny Bowley, Helle

Læs mere

PACT Bestyrelsesmøde Den 07.03 2016 Kl. 18:00-20:00 Godkendt referat

PACT Bestyrelsesmøde Den 07.03 2016 Kl. 18:00-20:00 Godkendt referat PACT Bestyrelsesmøde Den 07.03 2016 Kl. 18:00-20:00 Godkendt referat Emne Diskussions Formål Referat 1. Valg af ordstyrer og referent Ordstyrer: Paul Referent: Gert Kirsten, Henrik, Rikke 2. Godkendelse

Læs mere

Håndbog for Fonden for forskning, kvalitet og uddannelse i fysioterapipraksis (Fysioterapipraksisfonden)

Håndbog for Fonden for forskning, kvalitet og uddannelse i fysioterapipraksis (Fysioterapipraksisfonden) Håndbog for Fonden for forskning, kvalitet og uddannelse i fysioterapipraksis (Fysioterapipraksisfonden) I denne håndbog kan du som potentiel ansøger til Fysioterapipraksisfonden finde information om:

Læs mere

Referat. Referat. Etisk udvalg 18. februar 2011. Karen Langvad 25. februar 2011

Referat. Referat. Etisk udvalg 18. februar 2011. Karen Langvad 25. februar 2011 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Etisk udvalg 18. februar 2011 For referat: Dato for udarbejdelse: Karen Langvad 25. februar 2011 Deltagere: Brian Errebo-Jensen Jeanette Præstegaard Hanne Munch

Læs mere

Mødereferat af Generalforsamling i Kvistgård-Nyrup Borgerforening Mandag den 23. november 2015 kl. 19.30

Mødereferat af Generalforsamling i Kvistgård-Nyrup Borgerforening Mandag den 23. november 2015 kl. 19.30 Tilstede: 11 borgere ud over en del af bestyrelsen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent 3. Beretning. 4. Regnskab forelægges til godkendelse. 5. Valg i henhold til lovene ( 7) 6. Indkomne

Læs mere

FA09. Afdelingsmøde. Huskeliste til afdelingsbestyrelsen

FA09. Afdelingsmøde. Huskeliste til afdelingsbestyrelsen FA09 Afdelingsmøde Huskeliste til afdelingsbestyrelsen INDLEDNING Boligafdelingens øverst bestemmende organ er afdelingsmødet. Afdelingsmødet skal drøfte og godkende afdelingens budget for det kommende

Læs mere

Referat af 3. ordinære generalforsamling i Dansk T E X-brugergruppe

Referat af 3. ordinære generalforsamling i Dansk T E X-brugergruppe Referat af 3. ordinære generalforsamling i Dansk T E X-brugergruppe Palle Jørgensen 29. september 2001 Til stede Thomas M. Widmann, Thorsten Nielsen, Peter B. Frederiksen, Peter J. Christiansen, Thomas

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Til stede: Tina Frank, Carsten B. Jensen, Kirsten Møller Hansen, Nina Pedersen, Caroline Wichmann, Jytte Leschly, Kirsten Ægidius, Mette Krarup, Jesper Abildtrup,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet. onsdag den 25. november kl. 16.00-18.00 i præstegården. 5. møde 2009/2010

Referat af bestyrelsesmødet. onsdag den 25. november kl. 16.00-18.00 i præstegården. 5. møde 2009/2010 Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed Bestyrelsen Referat af bestyrelsesmødet onsdag den 25. november kl. 16.00-18.00 i præstegården 5. møde 2009/2010 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af

Læs mere

Deltagere: Jette Nielsen, Sonja Svensson, Günter Arnold, Gudmund Hindberg, Erik Pedersen Claus Hansen.

Deltagere: Jette Nielsen, Sonja Svensson, Günter Arnold, Gudmund Hindberg, Erik Pedersen Claus Hansen. Dato: 28. januar 2007 Tid: 10.00 15.15 Bestyrelsesmøde: Sted: Join Hands klubhus, Enggade 6A, 8700Horsens Deltagere: Nielsen, Svensson, Arnold, Gudmund Hindberg, Pedersen Claus Hansen. Referat: Höiberg

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 17-09-2015. Referat. Tidspunkt: 17-09-2015 Kl. 15.00 18.00. Social- og Sundhedsskolen Silkeborg Høgevej 4 8600 Silkeborg

Bestyrelsesmøde den 17-09-2015. Referat. Tidspunkt: 17-09-2015 Kl. 15.00 18.00. Social- og Sundhedsskolen Silkeborg Høgevej 4 8600 Silkeborg Referat Tidspunkt: 17-09-2015 Kl. 15.00 18.00 Sted: Social- og Sundhedsskolen Silkeborg Høgevej 4 8600 Silkeborg Lokale: Mødelokale 1 Dagsorden 1. Godkendelse af referat af 02-06-2015 2. Godkendelse af

Læs mere

Socialdemokraterne. S-nyt 2014.2. Region Sjælland. Redaktør: Knud Henning Nielsen, post@s-nyt.dk 6. oktober 2014. 5 Det ny psykiatrisygehus åbner 2015

Socialdemokraterne. S-nyt 2014.2. Region Sjælland. Redaktør: Knud Henning Nielsen, post@s-nyt.dk 6. oktober 2014. 5 Det ny psykiatrisygehus åbner 2015 Socialdemokraterne S-nyt 2014.2 Region Sjælland s Redaktør: Knud Henning Nielsen, post@s-nyt.dk 6. oktober 2014 2 Et budget med gode fingeraftryk Region Sjællands budget på næsten 18 mia. kr. er aftalt

Læs mere

Ældreråd. Referat. Mødelokale 2, 7. marts 2016 Kl. 10:15. Medlemmer. Bemærkning: Afbud fra Marianne Jensen.

Ældreråd. Referat. Mødelokale 2, 7. marts 2016 Kl. 10:15. Medlemmer. Bemærkning: Afbud fra Marianne Jensen. Referat Mødelokale 2, Kl. 10:15 Medlemmer Flemming Pihl Marianne Jensen Lilly Meisner Pedersen Frank R. Taarup Birthe Høfler Bodil Nielsen Helmut Madsen Karsten P. Smith Oda Petersen Bemærkning: Afbud

Læs mere

Regionsbestyrelsesmøde tirsdag den 3. februar 2015, kl. 13-17.30

Regionsbestyrelsesmøde tirsdag den 3. februar 2015, kl. 13-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Regionsbestyrelsesmøde tirsdag den 3. februar 2015, kl. 13-17.30 Mødet afholdt v. Kokholm 3, mødelokale M 4, Bramdrupdam ved Kolding Referat Deltagere: Morten

Læs mere

Per Bro præsenterede sig selv, og fortalte om hvad han tidligere havde arbejdet med og hvordan han så fremtiden i BOSJ.

Per Bro præsenterede sig selv, og fortalte om hvad han tidligere havde arbejdet med og hvordan han så fremtiden i BOSJ. Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Vær venligst opmærksom på vi begynder spisning 17.45 og mødet senest kl. 18.30 Deltagere: Selskabsbestyrelsen, Bo Jørgensen og

Læs mere

Social- og Handicapcentret 19-09-2013

Social- og Handicapcentret 19-09-2013 REFERAT Social- og Handicapcentret 19-09-2013 Deltagere: Ole Hjuler, Anne Madsen, Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Steen Rosenquist, Hugo Hammel, Tina Præst Nielsen, Susanne Strandkjær, Erik Pedersen (Blå

Læs mere

Referat Generalforsamling i Glasnettet den 13. september 2015

Referat Generalforsamling i Glasnettet den 13. september 2015 Referat Generalforsamling i Glasnettet den 13. september 2015 Deltagere: Anders Raad, Rikke Bruzelius, Jane Helledie, Mikkel Yerst, Karen Lise Krabbe, Rikke Stenholt, Kirsten Lindmann, Lene Højlund, Anja

Læs mere

Generalforsamling Tirsdag d. 14. april 2015 kl. 19:00 21.00 Frivillighuset - Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamling Tirsdag d. 14. april 2015 kl. 19:00 21.00 Frivillighuset - Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg Referat Børns Voksenvenner Svendborg Generalforsamling Tirsdag d. 14. april 2015 kl. 19:00 21.00 Frivillighuset - Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg Dagsorden for generalforsamling:

Læs mere

2. Tilstede: Annette, Kenneth, Ole, Charlotte og Susanne. Ove logger på senere.

2. Tilstede: Annette, Kenneth, Ole, Charlotte og Susanne. Ove logger på senere. Bestyrelsesmøde 21/9-07 1. Valg af referent: Charlotte er valgt. 2. Tilstede: Annette, Kenneth, Ole, Charlotte og Susanne. Ove logger på senere. 3. Valg af Dirigent: Kenneth er valgt. 4. Godkendelse af

Læs mere

Grundejerforeningen Villabyen Hindholm

Grundejerforeningen Villabyen Hindholm Referat fra generalforsamlingen onsdag den 26. marts 2014 Formanden Mark Schiller bød velkommen til den ordinære generalforsamling 2014. Formanden gik derefter over til første punkt på dagsorden, valg

Læs mere

b) Valg af bestyrelsesmedlemmer 1 år Henrik Hoy Andersen, fortsætter (valgt for 2 år i 2013) Alex Emil Petersen, fortsætter (valgt for 2 år i 2013)

b) Valg af bestyrelsesmedlemmer 1 år Henrik Hoy Andersen, fortsætter (valgt for 2 år i 2013) Alex Emil Petersen, fortsætter (valgt for 2 år i 2013) Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. oktober 2014 DAGSORDEN 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Bestyrelsens beretning. 4) Regnskab a) Årsregnskab 12/13, jf. vedtægtsændringer

Læs mere

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 21. september 2015 kl. 09.00 i Paraplyen Medlemmer Poula Thrane ( ) formand Mogens Lehd Pedersen ( ) Vibeke Frej ( ) Lone Karakavuk ( ) Ella

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HEALTH

AARHUS UNIVERSITET HEALTH AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 24. oktober 2012, kl. 14.00-16.00 Mødelokale: Kollokvierum Øst, Victor Albeck bygningen Fakultetets samarbejdsudvalg REFERAT Deltagere: Allan Flyvbjerg, Anne Marie Bundsgaard,

Læs mere

Referat LD 7-ARK møde Kreds 17 s Klubhus

Referat LD 7-ARK møde Kreds 17 s Klubhus Referat LD 7-ARK møde Kreds 17 s Klubhus Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 19 00 Deltagere tilmeldt: Kreds 12 - Poul Kreds 14 - Tomas, samt et afbud fra Thea, der dog sender et lille notat fra Karup turen.

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. februar 2013

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. februar 2013 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. februar 2013 Afbud fra Lars Jensen, Mette Groes suppleant. Mødeleder Charlotte Graungaard Falkvard Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat udsendt 20.

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8

REFERAT. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8 7. december 2015 Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra bestyrelsen: Gitte Ørskou (fmd.), Anne Lise Marstrand-Jørgensen

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Referat af Regionsbestyrelsesmøde Start: torsdag den 16. april 2009 kl. 9.00-16.30

Læs mere