Bilag 1 Generel Tjenestebeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1 Generel Tjenestebeskrivelse"

Transkript

1 Bilag 1 Generel Tjenestebeskrivelse DE TJENESTEBESKRIVELSER OG/ELLER SLA'er, SOM ER NÆVNT I BILAG 2 OG 3 NEDENFOR, OG SOM IKKE BESTILLES AF KUNDEN UNDER AFSNIT B I AFTALEN, GÆLDER IKKE FOR KUNDEN 1. Definitioner De udtryk, der er skrevet med stort begyndelsesbogstav nedenfor, skal have følgende betydning i denne Aftale: "Volume " skal forstås som en samling af mere end fem tusinde (5.000) -beskeder med stort set samme indhold, der sendes eller modtages i én og samme proces eller i en serie af indbyrdes forbundne processer. " " skal forstås som enhver SMTP-besked, der sendes eller modtages via Tjenesten. "Ikke-delelig Tjenestepakke" skal forstås som en pakke af Tjenester som anført i Aftalens afsnit B under "Service og Priser" og i pkt. 7 nedenfor, som er omfattet af bestemmelserne i Aftalens pkt "Medlem" skal forstås som Kunden og de organisationer, som Kunden samarbejder med i forbindelse med oprettelsen af et krypteret netværk ved anvendelse af boundary-krypteringstjenesten. "Almindelig Arbejdstid" "Åben Proxy" "Åbent Relæ" "Spam" "Servertårn" "Bruger" "Virus" 2. Indledning skal forstås som mandag til fredag fra kl til engelsk tid, bortset fra officielle helligdage i England. skal forstås som en proxy-server, der er konfigureret til at give ukendte eller ikkegodkendte parter tilladelse til at tilgå, gemme og sende DNS, hjemmesider eller andre data. skal forstås som en -server, der er konfigureret til at modtage s fra en ukendt eller ikke-godkendt tredjemand og videresende disse til en eller flere modtagere, der ikke er brugere af det e- mail-system, som -serveren er forbundet med. Åbent Relæ benævnes også "spam-relæ" eller "offentligt relæ". skal forstås som reklame- s, som man ikke selv har bedt om. skal forstås som en klynge af -servere med lastbalancering. skal forstås som en person, mailbox eller maskine, der anvender Tjenesten. skal forstås som en lille programkode med et element af selvkopiering, der normalt er skjult som noget andet, og som er udviklet til at sprede sig til andre computersystemer. 2.1 Symantec er en serviceudbyder med speciale inden for internet-baserede -systemer, Instant Messaging og internet-sikkerhed. 2.2 Tjenesten er åben fireogtyve (24) timer i døgnet syv (7) dage om ugen og administreres af Symantecs Global Operations Centre. Tjenesten overvåges med hensyn til hardwaretilgængelighed, servicekapacitet og anvendelse af netværksressourcer. 2.3 Hvis Symantec ikke er i stand til at levere s til en Kundes mailserver, gemmer Symantec Kundens indgående e- mails i op til syv (7) dage, indtil de kan leveres. 2.4 Tjenesten er tilgængelig for Kunder med en direkte opkobling til internettet via en fast IP-adresse. Den kan ikke leveres til Kunder, der kobler op til internettet ved hjælp af et modem eller en ISDN-forbindelse, eller som har en dynamisk tildelt IP-adresse. 2.5 For alle indgående s tjekkes afsenderens IPadresse. s, der kommer fra en afsender med et dårligt ry (f.eks. en spammer), forsinkes for at minimere effekten på netværkskapaciteten. 2.6 Kunden bør konfigurere sine -servere til for at begrænse antallet af modtagere pr. udgående SMTPforbindelser til under 500. En modtager er en individuel adresse. En -gruppe kan indeholde en eller mange modtagere. Hvis en ind- eller udgående indeholder over 500 modtagere i en SMTP-forbindelse, vil Symantec behandle de første 500 modtagere og sende en SMTP svarkode til afsender- -serveren med krav om, at afsender-serveren skal gensende en til de resterende modtagere. 3. Planlagt vedligeholdelse 3.1 I dette punkt 3 skal "Planlagt Vedligeholdelse" forstås som vedligeholdelsesperioder, som af Symantec er meddelt Kunden med syv (7) dages forudgående varsel, og som kan medføre afbrydelse af Tjenesten, fordi et eller flere Servertårne ikke er tilgængelige. Planlagt Vedligeholdelse vil højest udgøre otte (8) timer pr. kalendermåned og vil under alle omstændigheder ikke finde sted mellem kl og (i den tidszone, hvor Servertårnet står). 3.2 Planlagt Vedligeholdelse vil om muligt blive udført uden at berøre Tjenesten. Dette sker ved at udføre Planlagt Vedligeholdelse i perioder, hvor trafikken forventes at være lav, og ved kun at udføre Planlagt Vedligeholdelse på dele af netværket på samme tidspunkt. I perioder med Planlagt Vedligeholdelse kan trafikken omdirigeres til de dele af netværket, som ikke er genstand for vedligeholdelse, for at minimere antallet af afbrydelser af Tjenesten. 3.3 Hvis akut vedligeholdelse er påkrævet, og dette vil kunne påvirke Tjenesten, vil Symantec bestræbe sig på at orientere de berørte parter og lægge en advarsel ud på ClientNet så hurtigt som muligt og under alle omstændigheder inden for en (1) time efter, at den akutte vedligeholdelse er påbegyndt. 4. ClientNet 4.1 Symantecs internetbaserede konfigurations-, administrations- og rapporteringsværktøj ClientNet udgør en integreret del af Tjenesten. Kunden logger på ClientNet via et sikkert password, der ikke bør videregives til tredjemand. ClientNet gør det muligt for Kunden at se data og statistikker over dennes brug af Tjenesten og indeholder en række konfigurations- og administrationsfunktioner. 5. Teknisk support 5.1 Symantec forpligter sig til følgende fireogtyve (24) timer i døgnet syv (7) dage om ugen: a) at yde teknisk support til Kunden i tilfælde af problemer med Tjenesten og b) at samarbejde med Kunden med henblik på at løse disse problemer. 6. Kundeservice 6.1 Symantec yder kundeservice inden for Normal Arbejdstid i forbindelse med: a) modtagelse og behandling af ordrer på levering af Tjenesten, b) modtagelse og behandling af anmodninger om driftsmæssige ændringer af Tjenesten, og c) besvarelse af spørgsmål vedrørende fakturering. 6.2 Medmindre andet fremgår af den pågældende Tjenestebeskrivelse vil Symantecs Global Provisioning Team ved modtagelsen af en fuldstændig og operationel ordre eller Ændringsanmodning bestræbe sig på at levere Tjenesten inden for syvogtyve (27) timers Almindelig Arbejdstid, forudsat at alle faser af den tekniske undersøgelse er gennemført. 7. Ikke-delelige Tjenestepakker 7.1 De ikke-delelige Tjenestepakker (hvis disse er valgt i Aftalens afsnit B "Service og Priser") består af følgende elementer:

2 Nuværende navn på uadskillelig pakke med tjenester Symantec MessageLabs Protect.cloud Symantec MessageLabs Control.cloud Symantec MessageLabs Safeguard.cloud Tjenestens bestanddele (Den gamle tjenestes bestanddele) AV, AS IC, CC AV, IC, AS, CC Det gamle navn på uadskillelig pakke med tjenester MessageLabs Protect MessageLabs Control MessageLabs Safeguard (or MessageLabs Protect & Control) Symantec MessageLabs Web v2 Protect & Web v2 Protect, Web v2 URL MessageLabs Web Protect & Control Control.cloud Not Offered ( AV, AS, Web AVASv2) MessageLabs Protect & Web Protect Not Offered ( AV, IC, AS, CC, MessageLabs Protect & Control & Web Protect Web AVASv2) Not Offered ( AV, AS, Web AVASv2, Web MessageLabs Protect & Web Protect & Control URLv2) Symantec MessageLabs & Web Safeguard.cloud AV, IC, AS, CC, Web v2 Protect, Web v2 URL MessageLabs & Web Safeguard (or MessageLabs & Web Protect & Control) ( AV, IC, AS, CC, Web AVASv2, Web URLv2) Symantec MessageLabs 2 Services 2 Services from AV, IC, MessageLabs 2 Services Bundle Bundle AS, or CC Symantec MessageLabs 3 Services 3 Services from AV, IC, MessageLabs 3 Services Bundle Bundle AS, or CC Not Offered ( AV, IC, AS, CC, MessageLabs Protect & Control & Archiving (P) Archiving (P)) Not Offered ( AV, IC, AS, CC, MessageLabs Protect & Control & Archiving Lite (P) Archiving Lite (P)) Not Offered ( AV, IC, AS, CC, MessageLabs Protect & Control & Archiving Premium(P) Archiving Premium(P)) Symantec MessageLabs Security Safeguard.cloud AV, IC, AS, CC, Web AVASv2, Web URLv2, IMSS MessageLabs Security Safeguard Symantec MessageLabs Complete Safeguard.cloud AV, IC, AS, CC, Symantec Enterprise Vault Personal.cloud, Symantec Enterprise Vault Discovery.cloud, Symantec Enterprise Vault Mailbox Continuity.cloud MessageLabs Complete Safeguard Symantec MessageLabs Complete & Web Safeguard.cloud Symantec MessageLabs Ultimate Safeguard.cloud Symantec Enterprise Vault.cloud Symantec Enterprise Vault Enhanced.cloud (For Kunder, der har købt Tjenesten forud for 1 okt 2011: AV, IC, AS, CC, Symantec Continuity Archive.cloud, Symantec Continuity.cloud) AV, IC, AS, CC, Symantec Enterprise Vault Personal.cloud, Symantec Enterprise Vault Discovery.cloud, Symantec Enterprise Vault Mailbox Continuity.cloud, Web v2 Protect, Web v2 URL (For Kunder, der har købt Tjenesten forud for 1 okt 2011: AV, IC, AS, CC, Symantec Continuity Archive.cloud, Symantec Continuity.cloud, Web v2 Protect, Web v2 URL) AV, IC, AS, CC, Symantec Enterprise Vault Personal.cloud, Symantec Enterprise Vault Discovery.cloud, Symantec Enterprise Vault Mailbox Continuity.cloud, Web v2 Protect, Web v2 URL, IMSS (For Kunder, der har købt Tjenesten forud for 1 okt 2011: AV, IC, AS, CC, Symantec Continuity Archive.cloud, Symantec Continuity.cloud, Web v2 Protect, Web v2 URL, IMSS) Symantec Enterprise Vault Personal.cloud, Symantec Enterprise Vault Discovery.cloud Symantec Enterprise Vault Personal.cloud, Symantec Enterprise Vault Discovery.cloud, Symantec EnterpriseVault Mailbox Continuity.cloud MessageLabs Complete & Web Safeguard MessageLabs Ultimate Safeguard MessageLabs Archiving L or Archiving.cloud (L) Messagelabs Enhanced Archive L or Enhanced Archiving.cloud (L) 8. Gammelt navn på tjeneste 8.1 Den 1. juni 2011 skiftede tjenesterne navne, og i dette dokument anvendes de nye navne. Skemaet nedenfor viser de nye og gamle navne, stillet op på en måde, så kunder kan se hvilke afsnit af dokumentet, der gælder for de tjenester, de har købt under de gamle navne. Tjenestens gamle navn Tjenestens nye navn MessageLabs Anti-Virus Symantec MessageLabs Anti-Virus.cloud MessageLabs Image Control Symantec MessageLabs Image Control.cloud MessageLabs Anti-Spam Symantec MessageLabs Anti-Spam.cloud MessageLabs Content Control Symantec MessageLabs Content Control.cloud MessageLabs Boundary Encryption Symantec MessageLabs Boundary Encryption.cloud MessageLabs Web Anti-Spyware and Anti-Virus Service v2 Symantec MessageLabs Web v2 Protect.cloud

3 MessageLabs Web URL Service v2 MessageLabs Archiving P MessageLabs Enterprise Instant Messenger (EIM) MessageLabs EIM Connect MessageLabs EIM Communicate MessageLabs Policy Based Encryption MessageLabs Continuity (EC), or Symantec MessageLabs Continuity.cloud (D) Schemus Tool MessageLabs Instant Messaging Security Service (IMSS) MessageLabs Archiving D, or Symantec MessageLabs Archiving.cloud (D) MessageLabs Archiving Lite D, or Symantec MessageLabs Archiving.cloud Lite (D) MessageLabs Volume Mail Hosted Endpoint Protection MessageLabs Personal Archive L or Symantec MessageLabs Personal Archiving.cloud (L) MessageLabs Discovery Archive L, or Symantec MessageLabs Discovery Archiving.cloud (L) MessageLabs Personal Archive L for BlackBerry, or Symantec MessageLabs Personal Archive for BlackBerry.cloud (L) MessageLabs Archiving Premiium L, or Symantec MessageLabs Premium Archiving.cloud (L) MessageLabs Archiving IM Premium L, or Symantec MessageLabs Premium Archiving.cloud for IM (L) MessageLabs Archiving Bloomberg Message Premium L, or Symantec MessageLabs Premium Archiving.cloud for Bloomberg MessageLabs Archive Import Service L, or Symantec MessageLabs Archiving.cloud (L) Import MessageLabs Continuity L, or Symantec MessageLabs Continuity.cloud (L) MessageLabs User Roaming Agent Service ( Smart Connect ) Symantec MessageLabs Web v2 URL.cloud Symantec MessageLabs Archiving.cloud (P) Symantec MessageLabs EIM.cloud Symantec MessageLabs EIM Connect.cloud Symantec MessageLabs EIM Communicate.cloud Symantec MessageLabs Policy Based Encryption.cloud Symantec Continuity.cloud (EC) Schemus Tool Symantec MessageLabs Instant Messaging Security.cloud Symantec Continuity Archive.cloud Symantec Continuity Archive Lite.cloud Symantec MessageLabs Volume Mail Symantec Endpoint Protection.cloud Symantec Enterprise Vault Personal.cloud Symantec Enterprise Vault Discovery.cloud Symantec Enterprise Vault.cloud Blackberry Option AdvisorMail on Symantec.cloud AdvisorMail IM Option on Symantec.cloud AdvisorMail Bloomberg Option on Symantec.cloud Symantec Enterprise Vault.cloud Data Import Option Symantec Enterprise Vault Mailbox Continuity.cloud Symantec MessageLabs Web v2 Smart Connect.cloud

4 Underbilag 1 Symantec MessageLabs Anti- Virus.cloud 1. Oversigt 1.1. Symantec MessageLabs Anti-Virus.cloud (" AV") er Symantecs internetbaserede Tjeneste, der scanner e- mails for virus. Kundens indgående og udgående s, herunder alle vedhæftede filer, makroer og eksekverbare filer, dirigeres gennem AV ved hjælp af DNS og MX-indstillinger s og vedhæftede filer scannes af forskellige førende antivirus-produkter, herunder Symantecs egen heuristiske scanner Skeptic. 2. Virusadvarsler 2.1. Hvis der konstateres Virus i en Kundes indgående s eller vedhæftede filer, vil der automatisk - hvis Kunden har valgt dette - blive sendt en advarsel til afsenderen og modtageren. Ved Kundens udgående s kan Tjenesten evt. kun give besked til afsenderen og ikke modtageren. I begge tilfælde kan beskeden evt. også sendes til en -administrator. Den inficerede videresendes til en sikker server, hvorefter den tilintetgøres automatisk efter syv (7) dage, medmindre der er tale om en mass mailer-virus, i hvilket tilfælde den tilintetgøres øjeblikkeligt Ved et større udbrud af en ny virus vil der blive lagt en advarsel ud på ClientNet. 3. Konfiguration 3.1. ClientNet kan anvendes til at tilpasse bannertekst, frigive virusinficerede s og definere maksimal -størrelse. 4. Frigivelse af virusinficerede s 4.1. Hvis det er anført, at en virusinficeret kan frigives, kan dette ske fra den sikre server ved hjælp af ClientNet. en frigives enten til den første adresse på listen over oprindelige modtagere eller til en tidligere opgivet adresse, som Symantec har registreret i ClientNet (Bemærk: disse adresser kan være gruppe navne eller aliasnavne, i hvilket tilfælde en frigives til alle modtagere i gruppen eller alias). Man kan også vælge, at den virusinficerede skal frigives til en alternative adresse hos Symantec ved at indsende en Frigivelsesformular. Symantec videresender kun virusinficerede s, hvis Kunden har godkendt dette. Symantec returnerer ikke virusinficerede s til afsenderen. Symantec videresender ikke virusinficerede s til tredjemand. Nogle af Kundens virusinficerede s kan ikke frigives, fordi de indeholder en virus, der er særligt smitsom eller skadelig. Det vil fremgå af ClientNet, at disse ikke kan frigives. 5. Vilkår og Betingelser for AV 5.1. Hvis Symantec bliver bedt om at frigive en virusinficeret e- mail, frigives denne inden for otte (8) timers Normal Arbejdstid efter modtagelsen af en frigivelsesanmodning. Bilag 2 Tjenestebeskrivelser

5 Underbilag 2 Symantec MessageLabs Image Control.cloud 1. Oversigt 1.1. Symantec MessageLabs Image Control.cloud (" IC") er Symantecs internetbaserede tjeneste, der kontrollerer billeder i s, og som har til formål at spore pornografiske billeder i billedfiler. 2. Tjenestebeskrivelse 2.1. Ved hjælp af Image Composition Analysis (ICA) er det muligt at scanne Kundens indgående og udgående s for pornografiske billeder, der er vedhæftet s som billedfiler Hvis der er mistanke om, at en Kundes indgående eller udgående s indeholder pornografiske billeder, vil der blive truffet en af flere mulige foranstaltninger, afhængig af hvilken konfiguration Kunden har valgt. 3. Konfiguration 3.1. Når Symantec har modtaget en udfyldt og godkendt ordre, gør Symantec IC tilgængelig for Kunden. I første omgang aktiveres IC for hvert af Kundens domæner. Kunden skal for hvert enkelt domæne selv vælge de konfigurationsindstillinger for IC, der passer til Kundens behov. Kunden konfigurerer IC ved hjælp af ClientNet Det er muligt at vælge forskellige grader af følsomhed for ICA filteret. Man kan vælge mellem høj, medium eller lav følsomhed. Disse indstillinger er et spørgsmål om personlige præferencer, men generelt vil flere billeder blive registreret som muligvis pornografiske ved høj følsomhed og færre billeder ved lav følsomhed Man kan vælge at reagere på forskellige måder, hvis der er mistanke om et pornografisk billede. Disse valgmuligheder kan defineres forskelligt for indgående og udgående s og bør defineres i overensstemmelse med Kundens nuværende politik for acceptabel computerbrug (eller hvad der svarer hertil). Man kan vælge mellem: at logge tvivlsomme s (giver statistikker, der kan ses i ClientNet), at tagge tvivlsomme s i headeren (kun ved indgående s), at kopiere tvivlsomme s til en foruddefineret e- mailadresse, at omdirigere tvivlsomme s til en foruddefineret e- mailadresse, at slette tvivlsomme s, at tagge tvivlsomme s i overskriftslinjen. 3.4 Hvis Kunden har defineret betroede afsendere eller modtagere i IC-programmet, vil disse afsenderes og modtageres s ikke blive scannet af IC. 4. Rapporter 4.1. Hvis man som nævnt i dette underbilags pkt. 3.3 vælger at omdirigere eller slette s, som er mistænkte for at indeholde pornografiske billeder, kan afsenderen få tilsendt en automatisk advarsel herom. Hvis der er tale om en indgående til Kunden, kan modtageren også automatisk få tilsendt en advarsel. Disse automatiske advarsler kan aktiveres eller deaktiveres af Kunden gennem ClientNet ClientNet indeholder en rapporteringsfunktion med oplysninger om IC-programmets effektivitet, og man kan finde statistikker om antallet af indgående og udgående s, der muligvis indeholder pornografiske billeder. ClientNet kan konfigureres til at generere rapporter, der sendes pr. til Kunden hver uge eller måned. 5. Vilkår og Betingelser for IC 5.1. INTET SOFTWARE TIL SPORING AF PORNOGRAFISKE BILLEDER KAN GARANTERE 100% SPORING, OG SYMANTEC PÅTAGER SIG SÅLEDES INTET ANSVAR FOR SKADER ELLER TAB, DER MÅTTE OPSTÅ DIREKTE ELLER INDIREKTE, FORDI TJENESTEN IKKE SPORER ET PORNOGRAFISK BILLEDE ELLER FEJLAGTIGT SPORER ET BILLEDE SOM PORNOGRAFISK, OG DET EFTERFØLGENDE VISER SIG IKKE AT VÆRE TILFÆLDET I nogle tilfælde er det ikke muligt at scanne vedhæftede filer med indhold, der kontrolleres direkte af afsenderen (f.eks. password-beskyttede og/eller krypterede filer) IC kan scanne for pornografiske billeder i nogle versioner af Word, Excel, PowerPoint og pdf-filer, men ikke alle dokumenter Symantec understreger, at konfigurationen af IC er Kundens eget ansvar. IC skal alene anvendes med henblik på at gøre det muligt for Kunden at håndhæve en allerede indført politik for acceptabel computerbrug (eller hvad der svarer hertil). I nogle lande kan det være nødvendigt at indhente de enkelte medarbejderes samtykke. Symantec anbefaler Kunden altid at sætte sig ind i den lokale lovgivning, før man starter med at bruge IC. Symantec påtager sig intet civil- eller strafferetligt ansvar, som Kunden måtte pådrage sig ved at bruge IC. Kunden erkender, at det er subjektivt, hvad der forstås ved et pornografisk billede. Kunden bør tage højde herfor i forbindelse med konfigureringen af Tjenesten Hvis Kunden frigiver eller anmoder om frigivelse af en virusinficeret , bliver den frigivne ikke scannet af IC før frigivelsen.

6 Underbilag 3 Symantec MessageLabs Anti- Spam.cloud 1. Oversigt 1.1. Symantec MessageLabs Anti-Spam.cloud (" AS") er Symantecs internetbaserede anti-spam-værktøj, der beskytter Kunden mod uønskede s. 2. Tjenestebeskrivelse 2.1. Kundens indgående s kan scannes ved hjælp af en række forskellige metoder for at afgøre, om der er tale om spam. Hvis der er mistanke om, at en indgående er spam, vil der blive truffet en af flere mulige foranstaltninger, afhængig af hvilken konfiguration Kunden har valgt i pkt. 3.2 nedenfor Kunden - eller en individuel Bruger, hvis Kunden har valgt dette i brugerindstillingerne - kan udarbejde en personlig liste over godkendte afsendere. Hvis man har valgt denne sporingsmetode og modtager en indgående fra et domæne med godkendte afsendere, vil den automatisk blive ledt uden om andre valgte spamfiltre Kunden - eller en individuel Bruger, hvis Kunden har valgt dette i brugerindstillingerne - kan udarbejde en personlig liste over blokerede afsendere. Hvis man har valgt denne sporingsmetode og modtager en indgående fra et domæne med blokerede afsendere, vil reaktionen afhænge af den valgte konfiguration i pkt. 3.2 nedenfor Der kan anvendes en række offentligt tilgængelige lister over blokerede afsendere. Hvis man har valgt en af disse sporingsmetoder og modtager en indgående fra et domæne, der står på en af de valgte liste over blokerede afsendere, vil reaktionen afhænge af den valgte konfiguration i pkt. 3.2 nedenfor Hvis en ikke er blevet slettet efter at være blevet blokeret, og signatursystemet er valgt, og påvisningen af, at der er tale om spam medfører en foranstaltning, der er strengere end den, der allerede er valgt som følge af brugen af en liste med blokerede afsendere, scannes Kundens indgående s ved hjælp af signatursystemet. Hvis det ved hjælp af denne metode konstateres, at en er spam, vil reaktionen afhænge af den valgte konfiguration i pkt. 3.2 nedenfor. Denne foranstaltning fortrænger eventuelle mindre strenge foranstaltninger, der måtte være iværksat i forbindelse med brugen af blokerede afsendere Hvis en ikke er blevet slettet som følge af ovennævnte procedure, og heuristisk scanning er valgt, og påvisningen af, at der er tale om spam medfører en brugerkonfigureret foranstaltning, der er strengere end den, der allerede er valgt som følge af brugen af ovennævnte procedure, scannes Kundens indgående s ved hjælp af heuristisk scanning. Hvis det ved hjælp af heuristisk scanning konstateres, at en er spam, vil reaktionen afhænge af den valgte konfiguration i pkt. 3.2 nedenfor. Denne foranstaltning fortrænger eventuelle mindre strenge foranstaltninger, der måtte være iværksat i forbindelse med brugen af ovennævnte metoder Lister fra Symantec med blokerede/godkendte afsendere tjener alene som eksempler. 3. Konfiguration 3.1. Når Symantec har modtaget en udfyldt og godkendt ordre, gør Symantec AS tilgængelig for Kunden. I første omgang aktiveres AS for hvert af Kundens domæner. KUNDEN ACCEPTERER, AT AS I STARTEN LEVERES MED SYMANTECS STANDARDINDSTILLINGER, OG AT DET ER KUNDENS EGET ANSVAR AT KONFIGURERE AS GENNEM CLIENTNET TIL DENNES EGNE BEHOV. Med standardindstillingerne for AS kan man benytte følgende funktioner: Blokering og sletning af s Brug af karantæne for s Brug af en liste over godkendte afsendere baseret på IPadresse, domæne og -adresse Brug af prædiktiv spamfilter (Skeptic) Det er muligt at definere, hvilke foranstaltninger, der skal træffes, hvis der er mistanke om, at en er spam. Man kan for hver enkel sporingsmetode vælge: at tagge tvivlsomme s i headeren, at tagge tvivlsomme s i overskriftslinjen, at omdirigere tvivlsomme s til en foruddefineret e- mailadresse (der skal ligge på et domæne, som scannes af Tjenesten), at slette tvivlsomme s, at lægge spam i karantæne. 4. Beskrivelse af spam-karantænetjenesten 4.1. Hvis Kunden konfigurerer spam-karantæne for et domæne, vil hver enkelt Brugers spam-karantænekonto automatisk blive aktiveret, når AS første gang identificerer spam, og Brugeren vil automatisk modtage en herom Brugeren får adgang til spam-karantænesystemet via spam manager-grænsefladen Muligt spam kan gemmes i op til fjorten (14) dage, hvorefter det automatisk slettes. Kunden kan få mulighed for at gemme spam i mere end fjorten (14) dage mod betaling af et yderligere beløb, der beregnes pr. Bruger pr. Dag ( Symantec MessageLabs Extended Spam Quarantine ) Hvis spam-karantænesystemet ikke kan acceptere s, tagges det mulige spam og sendes til modtageren. 5. Konfiguration af spam-karantænesystemet 5.1. Kunden konfigurerer spam-karantænesystemet via ClientNet Standardindstillingen for underretning af Brugeren er som anført i nedenfor. Brugeren kan til enhver tid selv vælge, hvordan man vil underrettes: Underretning hver dag Underretning med forskellig frekvens Ingen underretning Man kan i spam manager vælge mellem følgende frigivelsesmuligheder: (i) slette en, (ii) frigive en til den oprindelige modtageradresse, (iii) læse teksten i en For at kunne bruge spam-karantænesystemet skal Kunden have registreret en valideringsliste hos Symantec. Valideringslisten indeholder alle godkendte adresser, der anvendes af Kunden. En modtageradresse, der ikke står på valideringslisten, anses ikke for godkendt, og en vil ikke blive sendt til adressen Kunden kan via ClientNet definere andre indstillinger i spam manager: (a) automatisk eller manuel underretning, (b) opsætning af hurtig underretning, (c) valg af standardsprog, (d) brugerindstillinger, (e) foruddefineret -alias og (f) superbrugere (f.eks. karantæneadministratorer) Kunden kan i forbindelse med spam-karantæne oprette grupper af adresser for at knytte et antal adresser til en "ejer"- adresse med henblik på at bruge -alias og delegeret adgang. Det højeste antal adresser, der kan knyttes til en enkelt adresse, er halvtreds (50). Symantec forbeholder sig ret til at lukke Kundens kontogruppe eller aliaslinks, såfremt det maksimale antal overskrides. 6. Rapporter 6.1. ClientNet indeholder en rapporteringsfunktion med oplysninger om AS-programmets effektivitet. ClientNet kan konfigureres til at generere rapporter, der sendes pr. til Kunden hver uge eller måned. 7. Vilkår og betingelser for AS 7.1. INTET ANTI-SPAM-SOFTWARE KAN GARANTERE 100% SPORING, OG SYMANTEC PÅTAGER SIG SÅLEDES INTET ANSVAR FOR SKADER ELLER TAB, DER MÅTTE OPSTÅ DIREKTE ELLER INDIREKTE, FORDI TJENESTEN IKKE SPORER SPAM ELLER FEJLAGTIGT IDENTIFICERER EN E- MAIL SOM MULIG SPAM, OG DET EFTERFØLGENDE VISER SIG IKKE AT VÆRE TILFÆLDET Symantec understreger, at konfigurationen af AS er Kundens eget ansvar. Symantec anbefaler, at Kunden indfører en politik for acceptabel computerbrug (eller hvad der svarer hertil). I nogle lande kan det være nødvendigt at indhente de enkelte medarbejderes samtykke. Symantec anbefaler Kunden altid at sætte sig ind i den lokale lovgivning, før man starter med at bruge AS. Symantec påtager sig intet civil- eller strafferetligt ansvar, som Kunden måtte pådrage sig ved at bruge AS.

7 Underbilag 4 Symantec MessageLabs Content Control.cloud 1. Oversigt 1.1. Symantec MessageLabs Content Control.cloud (" CC") er Symantecs filter til kontrol af -indhold, der gør det muligt for Kunden at konfigurere personlige regelbaserede filtre i overensstemmelse med dennes politik for acceptabel computerbrug (eller hvad der svarer hertil) i relation til s. 2. Tjenestebeskrivelse CC gør det muligt for Kunden at definere et sæt regler til filtrering af ind- og udgående s i overensstemmelse med dette underbilag 4. En regel er en anvisning fra Kundens side, der bruges til at identificere et bestemt format i en besked/vedhæftet fil eller indhold, hvortil der er knyttet en bestemt handling, som skal foretages i relation til denne Konfiguration 3.1. Når Symantec har modtaget en udfyldt og godkendt ordre, aktiverer Symantec CC-programmet for hvert af Kundens domæner. Kunden skal for hvert enkelt domæne selv vælge de konfigurationsindstillinger for CC, der passer til Kundens behov. Kunden konfigurerer CC via ClientNet Kunden kan opsætte regler "pr. domæne" eller "pr. gruppe" eller "individuelle" regler Kundens eventuelle ændringer af reglerne træder i kraft senest 24 timer efter at være blevet foretaget Det er muligt selv at definere, hvad der skal ske, hvis der identificeres en tvivlsom . Disse indstillinger kan sættes forskelligt for indgående og udgående s og bør defineres i overensstemmelse med Kundens nuværende politik for acceptabel computerbrug (eller hvad der svarer hertil). Man kan vælge mellem: at blokere og slette s, at tagge (hvis indgående) og omdirigere tvivlsomme e- mails til en bestemt administrator, at tagge (hvis indgående) og kopiere tvivlsomme s til en bestemt administrator, at tagge (hvis indgående) headeren i tvivlsomme s, at komprimere vedhæftede filer i s, kun at logge på ClientNet-statistikker, at tagge s i overskriftslinjen. 4. Rapporter 4.1. Kunden kan på ClientNet se resultaterne af dennes regler i form af daglige, ugentlige, månedsvise og årlige resuméer opdelt efter både regel og Bruger Der kan genereres rapporter med aktivitetslogs på uge- eller månedsbasis, og disse kan efter anmodning herom sendes pr. e- mail til Kunden Kunden kan via ClientNet aktivere og deaktivere de valgte adviseringsindstillinger for hver enkelt regel. 5. Support til indholdskontrol 5.1. Support omfatter Gennemgang af CC-grænsefladen, herunder en tjenestebeskrivelse og et Q&A-møde. 6. Brug af wildcards 6.1 CC er baseret på et 100% match med de af Kunden definerede regler. Som en særlig undtagelse hertil kan Kunden dog ved hjælp af wildcards konfigurere CC via ClientNet til at identificere alfanumeriske formler, der følger et bestemt mønster (f.eks. CPR-numre, andre ID-numre samt kreditkortoplysninger). 7. Vilkår og betingelser for indholdskontrol 7.1. Lister med foreslåede ord og standardregler defineret af Symantec indeholder ord, der kan blive opfattet som stødende Kunden accepterer, at Symantec har ret til at udarbejde og offentliggøre standardordlister, der indeholder ord fra Kundernes egne ordlister Kunden accepterer, at hvis CC bruges sammen med karantænefunktionen i anti-spam-tjenesten, kan dette medføre, at formodet spam bliver lagt i karantæne, før det har været igennem CC-filteret CC kan scanne for indhold i nogle versioner af Word, Excel, PowerPoint og pdf-filer, men ikke alle dokumenter Symantec understreger, at Kunden selv har ansvaret for at konfigurere CC, og at nøjagtigheden af konfigurationen er afgørende for nøjagtigheden af CC-Tjenesten. Symantec fraskriver sig således ethvert ansvar for skader eller tab, der måtte opstå direkte eller indirekte, fordi Tjenesten ikke identificerer eller fejlagtigt identificerer en , som kan have et tvivlsomt indhold, og det efterfølgende viser sig ikke at være tilfældet Symantec anbefaler, at Kunden indfører en politik for acceptabel computerbrug (eller hvad der svarer hertil) med regler for brugen af s, og at eventuelle standardregler udarbejdet af Symantec støtter denne politik. I nogle lande kan det være nødvendigt at indhente de enkelte medarbejderes samtykke. Symantec anbefaler Kunden altid at sætte sig ind i den lokale lovgivning, før man starter med at bruge CC. Symantec påtager sig intet civil- eller strafferetligt ansvar, som Kunden måtte pådrage sig ved at bruge CC.

8 Underbilag 5 Symantec MessageLabs Boundary Encryption.cloud 1. Oversigt 1.1. Symantec MessageLabs Boundary Encryption.cloud ("BE") gør det muligt for Kunden ved hjælp af krypterede kommunikationskanaler at oprettet et sikkert personligt netværk (SPEN) med anviste forretningspartnere ("SPENpartnere"). Denne konfiguration er kendt som "tvungen" kryptering Kunden kan også modtage krypterede s fra organisationer med TLS-kompatible mailservere, hvor der ikke er tvungen kryptering med Kunden, forudsat at disse organisationer har mailservere, der tillader TLS-kryptering. Denne form for konfigurering er kendt som "opportunistisk" kryptering Hvis Kunden abonnerer på BE, men ikke udtrykkeligt har defineret nogen SPEN-partnere, kan Kunden modtage indgående s, der er sendt opportunistisk via TLS, og kan sende opportunistisk krypterede udgående s til ikke-spenpartnere Kunden kan også konfigurere dennes -servere til BEmodellen "sikker forbindelse", i hvilket tilfælde: korrespondance mellem Symantec og Kundens mailservere med sikker forbindelse skal sikres ved hjælp af TLSkryptering. Om der vil sket onward routing i et krypteret eller ikkekrypteret format afhænger af, om (i) Kunden har valgt tvungen TLS, og af (ii) destinationsserverens evne til at modtage s via opportunistisk TLS KUNDEN ACCEPTERER, AT HVIS DEN SIKRE FORBINDELSESMODEL IKKE ANVENDES I RELATION TIL EN BESTEMT MAILSERVER, VIL KUNDENS IND- OG UDGÅENDE S, DER KOMMER FRA ELLER MODTAGES AF DENNE MAILSERVER, IKKE VÆRE SIKRET VED HJÆLP AF TLS- KRYPTERING. KUNDEN ACCEPTERER SÅLEDES, AT MAN IKKE BØR SENDE ELLER MODTAGE FØLSOMME DATA VIA SÅDANNE MAILSERVERE, OG AT DETTE I GIVET FALD SKER FOR KUNDENS EGEN RISIKO. 1.5 Hvis Kunden anvender BE i forbindelse med PBE-Tjenesten, anbefaler Symantec Kunden at implementere den sikre forbindelsesmodel for BE på alle dennes mailservere. 1.6 BE virker kun, når det anvendes i sammenhæng med en af de følgende Tjenester, og kan ikke fungere som enkeltstående Tjeneste: AV, AS, IC og/eller CC. 2. Levering og fakturering 2.1. Symantec vil kræve betaling for BE fra den dato, hvor Symantec bekræfter, at kundens netværk teknisk set er i stand til at understøtte BE ("den tekniske godkendelsesdato"). 2.2 Paragraf 5.2 i plan 1 gælder ikke for BE. Symantec har som mål at opfylde ordrer og betalingsanmodninger på BE inden fire uger efter den tekniske godkendelsesdato, forudsat at kunden har udvist al den krævede rettidige omhu. 2.3 Såfremt det er nødvendigt for Symantec at anvende yderligere tekniske ressourcer for at kunne levere BE, fordi Kunden ikke har udført den nødvendige tekniske undersøgelse, forbeholder Symantec sig ret til at kræve yderligere betaling svarende til 1500/ 1500 (afhængig af, i hvilken valuta Kunden faktureres) pr. person pr. dag. 3. Konfiguration 3.1. Kunden definerer de SPEN-partnere, som Kunden ønsker at kommunikere sikkert med efter domæne. SPEN-partnere kan være BE-kunder eller ikke-be-kunder, men Symantec yder ingen direkte støtte til SPEN-partnere. Ikke-SPEN-partnerorganisationer kan modtage s via opportunistisk outbound TLS som beskrevet i pkt. 1 ovenfor, hvis deres mailservere understøtter modtagelsen af krypterede s BE er baseret på standarden "SMTP over TLS" (Simple Mail Transfer Protocol over Transport Layer Security) ( STARTTLS ) Både Kundens og SPEN-partnerens mailserver skal understøtte STARTTLS for at kunne bruge BE BE understøttes af udvalgte Servertårne, og alle STARTTLS- s dirigeres igennem disse. Kunden vælger således, hvilke domæner, der skal anvende BE Hvis Kunden bruger BE i forbindelse med signaturfunktionen i AS, anbefaler Symantec at sætte alle SPEN-partnerdomæner på listen over godkendte afsendere. Hvis denne anbefaling ikke følges, accepterer Kunden, at s i nogle tilfælde, hvor det lokale signatursystem ikke er tilgængeligt, kan blive omdirigeret til et fjernsignatursystem via et offentligt netværk. 4. Ægthedscertifikater og kontrol 4.1. Hvis Kunden har en STARTTLS-forbindelse, skal den accepterende mailserver fremvise sit ægthedscertifikat. Hvis den accepterende mailserver ønsker at autenticere Tjenesten, sender Symantec sit klientcertifikat. Hvis den accepterende mailserver ikke kan bekræfte ens ægthed, vil den blive returneret til Kunden Hvis en ekstern mailserver bruger en STARTTLSforbindelse, sender Tjenesten et ægthedscertifikat til autenticering, men kræver ikke, at den eksterne mailserver sender sit autenticitetscertifikat Valideringen af et certifikat er baseret på det certificeringscenter, der har underskrevet certifikatet. For hvert certifikat, der sendes fra en fjernmailserver som led i en STARTTLS-forbindelse, validerer Tjenesten, at certifikatet er underskrevet af et anerkendt certificeringscenter. Hvis et certifikat ikke kan valideres mod et anerkendt certificeringscenter, vil forbindelsen blive afbrudt, og en vil blive returneret til afsenderen. 5. Vilkår og betingelser for kryptering 5.1. Symantec påtager sig intet ansvar for Kundens eller tredjemands (herunder, men ikke begrænset til en SPEN-partners) manglende opfyldelse af deres forpligtelse til at registrere certifikater eller for, at oplysningerne er rettidige eller præcise BE skal alene anvendes med henblik på at gøre det muligt for Kunden at håndhæve en allerede implementeret politik for acceptabel computerbrug (eller hvad der svarer hertil). Nogle lande har lovgivning, der regulerer brugen af kryptering. Kunden anbefales altid at sætte sig ind i den lokale lovgivning, før man starter med at bruge BE-Tjenesten. Symantec påtager sig intet civil- eller strafferetligt ansvar, som Kunden måtte pådrage sig ved at bruge BE.

9 Underbilag 6 Symantec MessageLabs Web v2 Protect.cloud 1. Oversigt 1.1. Når de pågældende konfigurationsændringer er udført, dirigeres internetforespørgsler og vedhæftede filer elektronisk gennem Symantecs antispyware- og antivirustjeneste ("Web v2 Protect") og tjekkes digitalt for vira. 2. Tjenestebeskrivelse 2.1. Kundens eksterne HTTP- og FTP-over-HTTPforespørgsler, herunder alle vedhæftede filer, makroer og eksekverbare filer, dirigeres gennem Web v2 Protect. 3. Konfiguration 3.1. De konfigurationsindstillinger, der er nødvendige for at dirigere denne eksterne trafik via Web v2 Protect, foretages og opretholdes af Kunden og afhænger af Kundens tekniske infrastruktur. Kunden bør sikre sig, at intern HTTP/FTP-over- HTTP-trafik (f.eks. firmaets intranet) ikke dirigeres gennem Web v2 Protect. Hvis Kundens internet tillader en direkte forbindelse fremfor gennem en proxy, er Kunden selv ansvarlig for at fortage de ændringer af dennes infrastruktur, som dette kræver Adgangen til Web v2 Protect begrænses ved hjælp af scanning af de(n) IP-adresse(r), hvorfra Kundens webtrafik kommer. IP-scanningen bruges også til at identificere Kunden og til dynamisk valg af kundespecifikke indstillinger Web v2 Protect scanner udvalgte elementer på hjemmesiden og i de vedhæftede filer for virus, skadevoldende kode, spyware eller adware. I nogle tilfælde er det ikke muligt at scanne en hjemmeside, indhold eller vedhæftede filer (f.eks. pga. password-beskyttelse). Vedhæftede filer, der specifikt genkendes som ikke-scanbare, blokeres ikke. Streamet og krypteret trafik (streaming Media og/eller HTTPS/SSL) kan ikke scannes og vil passere uscannet gennem Web v2 Protect Roaming-brugersupport er en valgfri funktion, der gør det muligt for Brugere uden for firmaets netværk at anvende Web v2 Protect-programmet (f.eks. en Bruger, der arbejder hjemmefra). Kunden skal installere en PAC-fil på Brugerens pc'er, således at Brugeren henvises til Symantecs webportal, når browseren åbnes. For at få adgang til webportalen skal Brugeren indtaste et password og et brugernavn. Kunden kan downloade en PACfilskabelon fra ClientNet og ændre denne. 4. Advarsler 4.1. Hvis det konstateres, at en kundes hjemmeside eller vedhæftede filer indeholder virus, spyware eller adware, vil adgangen til denne hjemmeside eller fil blive nægtet, og internetbrugeren får automatisk vist en hjemmeside med en advarsel. I enkelte tilfælde, hvor et eller flere elementer af det ønskede indhold er blokeret, er det ikke muligt at vise hjemmesiden med advarslen, og advarselssiden kan blive vist i stedet for det ønskede indhold, men man vil stadig blive nægtet adgang til den inficerede side eller fil Hjemmesiden med den automatiske advarsel har en funktion, hvor kunderne kan foretage individuelle tilpasninger via ClientNet. 5. Rapporter 5.1 ClientNet indeholder en rapporteringsfunktion med oplysninger om effektiviteten af Web v2 Protect. 5.2 For at kunne trække oplysninger for hver enkelt Bruger eller gruppe skal Kunden installere det relevante software ("Client Site Proxy") i henhold til installationsvejledningen. Brugen af Client Site Proxy er reguleret af Slutbrugerlicensaftalen, der udleveres sammen med Client Site Proxy. 5.3 Kunden accepterer, at oplysningerne på ClientNet kun gemmes i højest fyrre (40) dage, og at de ikke vil være tilgængelige for Kunden efter udløbet af denne periode. Der vil være et sammendrag af oplysningerne tilgænglig på ClientNet i højest tolv (12) måneder. 5.4 Kunden kan udvide perioden med oplysninger på ClientNet til højest seks (6) måneder ved at tegne abonnement på WSS Enhanced Data Retention. 6. Almindelige vilkår og betingelser 6.1. INTET WEBSCANNER-SOFTWARE KAN GARANTERE 100% SPORING, OG SYMANTEC PÅTAGER SIG SÅLEDES INTET ANSVAR FOR SKADER ELLER TAB, DER MÅTTE OPSTÅ DIREKTE ELLER INDIREKTE, FORDI Web v2 Protect IKKE SPORER VIRUS, SKADEVOLDENDE KODE, SPYWARE ELLER ADWARE Symantec understreger, at konfigurationen af Web v2 Protect er Kundens eget ansvar. Web v2 Protect skal alene anvendes med henblik på at gøre det muligt for Kunden at håndhæve en allerede indført politik for acceptabel computerbrug (eller hvad der svarer hertil). I nogle lande kan det være nødvendigt at indhente de enkelte medarbejderes samtykke. Symantec anbefaler Kunden altid at sætte sig ind i den lokale lovgivning, før man starter med at bruge Web v2 Protect. Symantec påtager sig intet civil- eller strafferetligt ansvar, som Kunden måtte pådrage sig ved at bruge Web v2 Protect. 6.3 Når Kunden bruger Web v2 Protect, må dennes webtrafik ikke overstige tredive megabyte (30 MB) pr. Bruger pr. dag (beregnet som et gennemsnit pr. Bruger på basis af Kundens samlede registerede brug af Web v2 Protect). Ved overskridelse af denne daglige grænse forbeholder Symantec sig ret til: øjeblikkeligt at nægte eller midlertidigt indstille leveringen af Web v2 Protect helt eller delvist, indtil overskridelsen ophører, eller forlange, at Kunden køber ydereligere brugerlicenser, der passer til Kundens faktiske webtrafik, samt udstede yderligere fakturaer og/eller ændre i efterfølgende fakturaer, så de dækker omkostningerne til den øgede registrerede brug forholdsmæssigt i den tilbageværende del af faktureringsperioden.

10 Underbilag 7 Symantec MessageLabs Web v2 URL.cloud 1. Oversigt 1.1. Når de pågældende konfigurationsændringer er udført, dirigeres internetforespørgsler og vedhæftede filer elektronisk gennem Symantecs internetfilter ("Web v2 URL") og tjekkes digitalt. 2. Tjenestebeskrivelse 2.1. Kundens eksterne HTTP- og FTP-over-HTTP-forespørgsler, herunder alle vedhæftede filer, makroer og eksekverbare filer, dirigeres gennem Web v2 URL. 3. Konfiguration 3.1. De konfigurationsindstillinger, der er nødvendige for at dirigere denne eksterne trafik via Web v2 URL, foretages og opretholdes af Kunden og afhænger af Kundens tekniske infrastruktur. Kunden bør sikre sig, at intern HTTP/FTP-over- HTTP-trafik (f.eks. firmaets intranet) ikke dirigeres gennem Web v2 URL. Hvis Kundens internet tillader en direkte forbindelse fremfor gennem en proxy, er Kunden selv ansvarlig for at fortage de ændringer af dennes infrastruktur, som dette kræver Adgangen til Web v2 URL begrænses ved hjælp af scanning af de(n) IP-adresse(r), hvorfra Kundens webtrafik kommer. IP-scanningen bruges også til at identificere Kunden og til dynamisk valg af kundespecifikke indstillinger Kunden kan konfigurere Web v2 URL til at oprette adgangsbegrænsninger via ClientNet (både ud fra kategorier og indholdstyper) og anvende disse på bestemte tidspunkter i relation til bestemte Brugere eller grupper ved hjælp af den i pkt. 5.1 beskrevne Client Site Proxy KUNDEN ACCEPTERER, AT Web v2 URL I STARTEN LEVERES MED SYMANTECS STANDARDINDSTILLINGER, OG AT DET ER KUNDENS EGET ANSVAR AT KONFIGURERE Web v2 URL GENNEM CLIENTNET TIL DENNES EGNE BEHOV. Standardindstillingerne består af en "blokér og registrér"-funktion for følgende URL-kategorier: Voksen/seksuelt indhold Spyware Spam URLs Kriminelle handlinger. Roaming-brugersupport er en valgfri funktion, der gør det muligt for Brugere uden for firmaets netværk at anvende Web v2 URL- Tjenesten (f.eks. en ruger, der arbejder hjemmefra). Kunden skal installere en PAC-fil på Brugerens pc'er, således at Brugeren henvises til Symantecs webportal, når browseren åbnes. For at få adgang til webportalen skal Brugeren indtaste et password og et brugernavn. Kunden kan downloade en PAC-filskabelon fra ClientNet og ændre denne. 4. Advarsler 4.1. Hvis en Bruger sender en forespørgsel på en internetside eller en vedhæftet fil med adgangsbegræsning, vil adgangen til denne hjemmeside eller fil blive nægtet, og Brugeren får automatisk vist en hjemmeside med en advarsel. I enkelte tilfælde, hvor et eller flere elementer af det ønskede indhold er blokeret, er det ikke muligt at vise hjemmesiden med advarslen, og advarselssiden kan blive vist i stedet for det ønskede indhold, men man vil stadig blive nægtet adgang til den pågældende side eller fil Hjemmesiden med den automatiske advarsel har en funktion, hvor kunderne kan foretage individuelle tilpasninger via ClientNet. 5. Rapporter 5.1. ClientNet indeholder en rapportfunktion med oplysninger om resultatet af en Kundes adgangsbegrænsninger, der er oprettet som beskrevet i pkt. 3.3 ovenfor. 5.2 For at kunne trække oplysninger om og administrere hver enkelt Bruger eller gruppe skal Kunden installere det relevante program ("Client Site Proxy") i henhold til installationsvejledningen. Brugen af Client Site Proxy er reguleret af Slutbrugerlicensaftalen, der udleveres sammen med Client Site Proxy. 5.3 Kunden accepterer, at oplysningerne på ClientNet kun gemmes i højest fyrre (40) dage, og at de ikke vil være tilgængelige for Kunden efter udløbet af denne periode. Der vil være et sammendrag af oplysningerne tilgænglig på ClientNet i højest tolv (12) måneder. 5.4 Kunden kan udvide perioden med oplysninger på ClientNet til højest seks (6) måneder ved at tegne abonnement på WSS Enhanced Data Retention. 6. Almindelige vilkår og betingelser 6.1. INTET WEBFILTER-SOFTWARE KAN GARANTERE 100% SPORING, OG SYMANTEC PÅTAGER SIG SÅLEDES INTET ANSVAR FOR SKADER ELLER TAB, DER MÅTTE OPSTÅ DIREKTE ELLER INDIREKTE, FORDI Web v2 URL FEJLAGTIGT IKKE SPORER BLOKEREDE URLs ELLER INDHOLD Symantec understreger, at konfigurationen af Web v2 URL er Kundens eget ansvar. Web v2 URL skal alene anvendes med henblik på at gøre det muligt for Kunden at håndhæve en allerede indført politik for acceptabel computerbrug (eller hvad der svarer hertil). I nogle lande kan det være nødvendigt at indhente de enkelte medarbejderes samtykke. Symantec anbefaler Kunden altid at sætte sig ind i den lokale lovgivning, før man starter med at bruge Web v2 URL. Symantec påtager sig intet civil- eller strafferetligt ansvar, som Kunden måtte pådrage sig ved at bruge Web v2 URL. 6.3 Når Kunden bruger Web v2 URL, må dennes webtrafik ikke overstige tredive megabyte (30 MB) pr. Bruger pr. dag (beregnet som et gennemsnit pr. Bruger på basis af Kundens samlede registerede brug af Web v2 URL). Ved overskridelse af denne daglige grænse forbeholder Symantec sig ret til: øjeblikkeligt at nægte eller midlertidigt indstille leveringen af Web v2 URL helt eller delvist, indtil overskridelsen ophører, eller forlange, at Kunden køber ydereligere brugerlicenser, der passer til Kundens faktiske webtrafik, samt udstede yderligere fakturaer og/eller ændre i efterfølgende fakturaer, så de dækker omkostningerne til den øgede registrerede brug forholdsmæssigt i den tilbageværende del af faktureringsperioden.

11 Underbilag 8 Symantec MessageLabs Archiving.cloud (P) 1. Oversigt 1.1 Symantecs Tjeneste til arkivering af s omfatter en standardversion, en "lite"-version og en "premium"-version (samlet "Arkiveringstjenesten (P)") og er hybridt styrede arkiveringstjenester til arkivering, -lagring og søgning. 1.2 For Kunder med op til 500 Brugere er følgende inkluderet i Symantec MessageLabs Archiving.cloud Lite (P): (i) Standardfunktioner som beskrevet i pkt. 3 nedenfor. (ii) Opbevaring i 3 år. (iii) Lagerkapacitet på maks. 3 GB pr. Bruger (beregnet som et gennemsnit pr. Bruger ud fra det samlede antal Brugere). For Kunder med mere end 500 Brugere er følgende inkluderet i Symantec MessageLabs Archiving.cloud Lite (P): (i) Standardfunktioner som beskrevet i pkt. 3 nedenfor. (ii) Opbevaring i 1 år. (iii) Lagerkapacitet på maks. 1,5 GB pr. Bruger (beregnet som et gennemsnit pr. Bruger ud fra det samlede antal Brugere). 1.3 For Kunder med op til 500 brugere er følgende inkluderet i Symantec MessageLabs Archiving.cloud (P): (i) Standardfunktioner som beskrevet i pkt. 3 nedenfor. (ii) Opbevaring i 10 år. (iii) Lagerkapacitet på maks. 10 GB pr. Bruger (beregnet som et gennemsnit pr. Bruger ud fra det samlede antal Brugere). For Kunder med mere end 500 Brugere er følgende inkluderet i Symantec MessageLabs Archiving.cloud (P): (i) Standardfunktioner som beskrevet i pkt. 3 nedenfor. (ii) Opbevaring i ubegrænset tid. (iii) Lagerkapacitet på maks. 6 GB pr. Bruger (beregnet som et gennemsnit pr. Bruger ud fra det samlede antal Brugere). 1.4 For Kunder med op til 500 Brugere er følgende inkluderet i Symantec MessageLabs Archiving.cloud Premium (P): (i) Standardfunktioner som beskrevet i pkt. 3 nedenfor. (ii) Tillægsfunktioner som beskrevet i pkt. 4 nedenfor. (iii) Opbevaring i 10 år. (iii) Lagerkapacitet på maks. 10 GB pr. Bruger (beregnet som et gennemsnit pr. Bruger ud fra det samlede antal Brugere). For Kunder med mere end 500 brugere er følgende inkluderet i Symantec MessageLabs Archiving.cloud Premium (P): (i) Standardfunktioner som beskrevet i pkt. 3 nedenfor. (ii) Tillægsfunktioner som beskrevet i pkt. 4 nedenfor. (iii) Opbevaring i ubegrænset tid. (iv) Lagerkapacitet på maks. 6 GB pr. Bruger (beregnet som et gennemsnit pr. Bruger ud fra det samlede antal Brugere). 1.5 Kunden skal konfigurere journaliseringsfunktionen i Exchange for at lægge en kopi af interne og eksterne s i en lokal mailboks på Exchange-serveren. Der kan herefter anvendes en eller flere enheder, der ligger bag ved firewallen inden for virksomhedens netværk (" Arkiveringsenheder"), til at trække data fra denne mailboks over i Arkiveringstjenesten (P). E- mails slettes først fra journaliseringsmailboksen, når det er bekræftet, at de er lagret i Arkiveringstjenesten (P). 1.6 Symantec overvåger Kundens faktiske brug af Arkiveringstjenesten (P), og såfremt den indkøbte lagerkapacitet overskrides, vil Kunden blive bedt om at købe yderligere lagerkapacitet til Symantecs til enhver tid gældende priser. Symantec vil kræve yderligere betaling og/eller ændre i efterfølgende fakturaer, så de dækker omkostningerne til det øgede lageringsbehov forholdsmæssigt i den tilbageværende del af faktureringsperioden. 1.7 Kunden accepterer, at når en først er arkiveret, kan den først slettes efter udløbet af den definerede opbevaringsperiode. Det betyder, at det ikke er muligt at slette enkelte udvalgte s. 1.8 Kunden accepterer, at Symantec ikke kan fungere som ekstern downloader. Såfremt Kunden skal opgive en ekstern downloader for at overholde reglerne, vil Symantec bistå i rimeligt omfang i forbindelse med indgåelsen af en direkte og særskilt aftale mellem Kunden og Symantecs eksterne serviceudbyder i anledning heraf. Kunden accepterer, at den eksterne serviceudbyder kan kræve betaling for denne ydelse. 2. Aktivering af Tjenesten 2.1 Kunden skal udfylde Symantecs bestillingsformular omhyggeligt. 2.2 Kunden skal købe en eller flere enheder til arkivering for at kunne modtage Arkiveringstjenesten (P). De bestilte enheder (med tilhørende dokumentation) vil blive afsendt til Kunden, som foretager installation og konfiguration. Kunden afholder alle forsendelsesomkostninger, skatter og afgifter i relation til arkiveringsenheden. 2.3 Symantec kontakter Kunden for at aftale det første klientkald. 2.4 Kunden skal før det første klientkald udføre de handlinger, der er beskrevet i Symantecs klientopsætningsdokument, herunder bl.a.: Oprette en ny Active Directory-brugerkonto Oprette yderligere Active Directory-grupper Tilføje Brugere til Exchange-grupper Konfigurere firewall (hvis dette er nødvendigt) Aktivere Microsoft Exchange Journaling (senest 48 timer før arkiveringsenheden installeres) Installere arkiveringsenheden (i rack og opstartet) Sikre, at alle de mailboxes, der skal bruges til arkivering, er "mail-aktiveret" Konfigurere fjerntilgang for Symantec. Kunden kan ringe til en kundeservicechef hos Symantec, hvis der er brug for hjælp til ovennævnte. 2.5 Det første klientkald foretages via WebEx. I forbindelse med dette kald skal parterne: Kontrollere, at alle handlinger i klientopsætningsdokumentet er foretaget Installere arkiveringssoftwaren og det øvrige software som beskrevet i Symantecs procedurer for arkivinstallation Gennemgå opsætningen af Active Directory Aktivere tjenesten Kontrollere adgangen til brugergrænsefladen Kontrollere arkivering (site-to-site) Generere kopier af krypteringsnøgler som beskrevet i Symantecs procedurer for nøglebackup. 2.6 I forbindelse med eller efter det første klientkald tilbydes der undervisning med fokus på: (i) IT, (ii) politik, (iii) overvågning, (iv) slutbruger. 2.7 Der foretages et efterfølgende kald en (1) uge efter aktiveringen. Når det efterfølgende kald er afsluttet, må Kunden følge de almindelige supportprocedurer, hvis der er behov for yderligere hjælp. 3. Standardfunktioner 3.1 Address Resolution og distributionslister/udvidelse af grupper. Alle -adresser, der af Exchange identificeres til at være interne adresser, fordeles til den relevante brugermailbox. For hver distributionsliste, der er anført som modtager af beskeden, gemmes en liste over nuværende medlemmer som supplerende metaoplysninger om -beskeden. 3.2 Fuldtekstindeks. -arkiveringsenheden kan uddrage tekstindhold fra forskellige typer af vedhæftede filer samt almindelige felter i beskeden for at understøtte oprettelsen af et fuldtekstindeks til søgning inden for Arkiveringstjenesten (P). 3.3 Kryptering. Dataindhold i beskeder og indeksdata (med undtagelse af felter som f.eks. datoer og andre ikke-personlige oplysninger) krypteres ved hjælp af gængse krypteringsteknologier på grundlag af en kundespecifik krypteringsnøgle, som kun Kunden har adgang til. Det er kun Kunden, der er i besiddelse af passwords, krypteringsnøgler og konfigurationsindstillinger, og Kunden bør derfor opbevare disse sikkert i banken eller et andet egnet sted. Symantec påtager sig intet ansvar for mistede passwords, krypteringsnøgler eller konfigurationsindstillinger. Kunden anerkender, at tab af passwords og krypteringsnøgler vil medføre, at der ikke er adgang til arkivet. 3.4 Regelsæt for lagring. Kunden kan definere og opdatere sine regelsæt for lagring via brugergrænsefladen. Lagringsreglerne kan være baseret på kriterier, herunder de involverede parter, nøgleord/udtryk i indholdet og vedhæftede filtyper. Efterhånden som de enkelte beskeder arkiveres, sammenholdes den med de til enhver tid gældende regelsæt for lagring. Hvis en besked matcher mere end et regelsæt, anvendes det regelsættet med den længste lagringsperiode. Hvis der ikke er noget regelsæt, der matcher beskeden, anvendes standardregelsættet. 3.5 Info-tags (metadata). Kunden kan definere og opdatere infotags via brugergrænsefladen. De enkelte info-tags kan være baseret på kriterier, herunder de involverede parter, nøgleord/udtryk i indholdet og vedhæftede filtyper. Efterhånden som de enkelte beskeder arkiveres, sammenholdes de med det aktive sæt info-tags og mærkes med dem, der gælder. 3.6 Regelsæt for sporing. Systemet gemmer ændringer i lagringsog overvågningsreglerne i ikke-redigerbar form til referenceformål.

12 Kunden kan generere en pdf-fil med nuværende og tidligere regler via brugergrænsefladen. 3.7 Sporing af historiske Brugere Hver nat sendes en liste over alle Brugere med en mailbox i Exchange til systemet, så man altid har en liste over de mailboxes, der har eksisteret siden implementeringen af arkivtjenesten. Disse oplysninger kan bruges til at oprette regelsæt og juridiske arkiver med informationer om Brugere, som er blevet slettet fra Active Directory, samt til at give andre Brugere adgang til tidligere medarbejderes s. 3.8 Stubbing af vedhæftede filer. Kunden kan vælge en funktion, der erstatter vedhæftet indhold i Kundens -system ("Mailbox Data") med et link til en kopi, der ligger i arkivet. Kunden kan definere og opdatere regelsæt for stubbing og tildele hver mailboxgruppe forskellige regler ud fra beskedens alder og størrelse, og ud fra hvilken folder, den ligger i. For at gøre det nemmere at hente den oprindelige vedhæftede fil tilbage fra arkivet, når Brugere sender s, kan Kunden installere en særlig Attachment Stubbing-formular i dennes Organization Forms Library (en særlig offentlig folder på Exchange-serveren). Outlook installerer herefter automatisk formularen fra serveren. For at gøre det nemmere at fremfinde vedhæftede filer uden for Kundens netværk, kan Kunden installere Archive Proxy'en på dennes frontend (OWA) Exchange-servere. Som udgangspunkt er det kun Mailbox Data, der tidligere er arkiveret, som bliver "stubbet". Kunden kan vælge at gemme en kopi af vedhæftede filer, der ikke tidligere er arkiveret, med henblik på stubbing af de vedhæftede filer, der ligger i mailboxen. Kunden kan for hver enkelt mailbox konfigurere regelsæt for lagring og således definere, hvor længe vedhæftede filer, der er gemt på denne måde, skal lagres. Hvis der ikke defineres nogen regler, vil standardreglerne gælde. Det er ikke muligt at søge i vedhæftede filer, der gemmes på denne måde, fra arkivet. 3.9 Adgang for slutbrugere. Kunden kan vælge at give individuelle Brugere adgang til at søge i arkivet enten fra webbrugergrænsefladen eller direkte fra Outlook Adgang til fremlæggelse af juridisk materiale. Kunden kan søge i hele arkivet fra brugergrænsefladen. Kunden kan oprette et "juridisk arkiv", som er et opbevaringssted for beskeder, der vedrører en bestemt sag. Kunden kan søge i det juridiske arkiv på samme måde som i det aktive arkiv Juridiske arkiver på ad hoc-basis. Kunden kan bruge brugergrænsefladen til at definere og opdatere juridiske arkiver på ad-hoc-basis. Det juridiske arkiv kan være baseret på kriterier, herunder de involverede parter, nøgleord/udtryk i indholdet og vedhæftede filtyper. Efterhånden som de enkelte beskeder arkiveres, sammenholdes den med de til enhver tid gældende juridiske arkiver. Beskeden tilknyttes det juridiske arkiv, som det matcher. For at gemme allerede arkiverede data i et juridisk arkiv oprettet på ad-hoc-basis kan Kunden foretage en søgning ud fra de samme kriterier, kopiere resultaterne over i en folder og herefter kopiere folderens indhold over i det juridiske arkiv. Hvert enkelt juridisk arkiv oprettet på ad hoc-basis har en ubegrænset lagringsperiode - alle beskeder i et bestemt juridisk arkiv lagres, indtil arkivet frigives Juridiske arkiver baseret på personer. Brugeren kan fra brugergrænsefladen definere og opdatere juridiske arkiver, der er baseret på personer. Hvert enkelt personbaseret juridisk arkiv definerer et sæt Brugere. Hvis en besked vedrører en af de personer, der er anført i et bestemt arkiv, knyttes den sammen med dette arkiv, når den arkiveres. Systemet gemmer også automatisk eksisterende s tilhørende Brugere, der er nævnt i arkivet, og lægger en ny kopi af beskederne over i arkivet. Når en Bruger slettes fra et personbaseret juridisk arkiv, vil beskeder, der kun tilhører den slettede Bruger, automatisk blive fjernet fra arkivet. Beskeder til Brugere, der står anført i et arkiv, lagres, indtil arkivet frigives Dataeksport. Beskeder fra det aktive arkiv eller det juridiske arkiv kan eksporteres til PST-filer. Systemet opretter om nødvendigt multiple PST-filer på grund af begrænsninger med hensyn til filstørrelse Rapporter. Fra brugergrænsefladen kan Kunden trække rapporter om arkivets størrelse og vækst heri og få oplysningerne vist i HTML-format eller eksportere disse til PDF eller CSV (kun data) Revisionsspor. Enhver søgning, læsning af beskeder, eksport, genfinding og overvågning spores. Man kan se revisionssporet som en egenskab ved en bestemt besked. Ved hjælp af en fremviser på tværs af beskeder kan man få filtrerede visninger, der viser typen af aktivitet, personen, der udførte aktiviteten, og/eller datoen for aktiviteten Integration med Active Directory. Man kan styre adgangen til arkivet ved at tilføje Brugere (eller eksisterende grupper af Brugere) til et sæt foruddefinerede sikkerhedsgrupper i Active Directory. Der knytter sig et sæt privilegier til hver gruppe. En Bruger kan i kraft af dennes medlemskab af flere sikkerhedsgrupper udfylde forskellige roller. Brugerens identitet bekræftes direkte i Active Directory. Brugere logger sig på ved hjælp af deres almindelige brugernavn og password i Active Directory, og deaktiverede konti vil ikke længere kunne få adgang til arkivet. Der kan også henvises til grupper i Active Directory fra andre dele af systemet for at lette administrationen af komponenter som f.eks. regelsæt. Der sker en synkronisering om natten, så ændringer i gruppens sammensætning registreres Administration af opbevaring og sletning, Afhængig af, hvilke regelsæt for opbevaring Kunden har defineret fra brugergrænsefladen, vil Arkiveringstjenesten (P) kategorisere beskeder og enten tildele en dato for sletning eller registrere den måned, hvori beskeden blev arkiveret på ubestemt tid. Datoen for sletning fastsætte fra begyndelsen af en måned. Når beskeder har nået tidspunktet for sletning, kan Kundens autoriserede Bruger(e) formelt godkende sletning af alle beskeder med denne sletningsdato. Hvis beskeder er arkiveret på ubestemt tid, kan Kundens autoriserede Bruger(e) formelt godkende sletning af alle beskeder, der er arkiveret i en bestemt periode. Kunden accepterer, at når først data er sat til sletning, kan de ikke genskabes i et læseligt format, uanset hvilket medium de er lagret på. 4. Tillægsfunktioner Følgende funktioner indgår kun i Symantec MessageLabs Archiving.cloud Premium (P): 4.1 Overvågning Automatisk udvælgelse til kontrol. Kunden kan fra brugergrænsefladen definere og opdatere regelsæt, der lægger beskeder over i en kontrolkø. De enkelte regler kan være baseret på involverede parter, nøgleord/udtryk i indholdet og filtyper. Derudover kan reglerne for stikprøvekontrol konfigureres til bestemte Brugere Kontrol. Kunden kan give kontrollanter adgang til at læse beskeder i kontrolkøen og til at markere dem som acceptable eller ikke-acceptable. 4.2 Bloomberg-arkivering "Premium"-versionen af Arkiveringstjenesten (P) anvender logging-funktionerne i Bloomberg Professional Service, der registrerer s og instant message-kommunikation i XML-filer og sender disse til Bloomberg FTP-siden om natten Hvis Kunden abonnerer på Bloomberg Professional Service, kan -arkiveringsenheden bruges til at genskabe en kopi af disse XML-filer fra FTP-siden med henblik på konvertering til HTML-format og overførsel til arkivet FIRM-formatet understøttes, hvilket dog ikke gælder for ACCOUNT-formatet eller det historiske extract-format i Bloomberg's logs Bloombergs arkiveringsintegration sletter ikke indhold fra Bloomberg FTP-siden, men sporer, hvilke filer, der er behandlet. Da Bloomberg løbende sletter indhold fra FTP-siden, og Bloombergs arkiveringsintegration sletter kopier, der er taget på e- mail-arkiveringsenheden, skal Kunden løbende holde øje med, at arkiveringsintegrationen kører, således at filerne ikke slettes, før Bloombergs arkiveringsintegration har haft mulighed for at genfinde og behandle dem Der anvendes en liste over Bloomberg FIRM-identifikatorer til at identificere, hvilke af de brugere, der er nævnt i XML-filen, som er interne medarbejdere. Bloombergs arkiveringsintegration indeholder en web-baseret mapping-brugergrænseflade, der gør det muligt for en administrator at forbinde hver enkelt Bloombergbrugerkonto med de tilsvarende Active Directory-brugerkonti. Efterhånden som XML-filerne behandles, kan der være tilfælde, hvor en besked henviser til en intern bruger, der endnu ikke er mappet. I denne situation føjes adressen til den ikke-mappede adresseliste, og beskeden behandles ikke. Når administratoren har mappet disse adresser, kan det være nødvendigt at genbehandle de tilknyttede beskeder. De tildelte firma- adresser bruges som afsender/modtager af beskeden En tekstblok i brødteksten indeholder yderligere oplysninger om de faktiske adresser/viser navnene på de kommunikerende parter, herunder oplysninger om brugerens Bloomberg-konto.

13 5. Import af data, der er gemt i et gammelt format 5.1 Kunden kan importere data i et ældre format i Arkiveringstjenesten (P) mod betaling af et gebyr, der afhænger af mængden af data, der skal importeres. Såfremt den faktiske mængde data i gammelt format overstiger den mængde importdata, som Kunden har købt, forbeholder Symantec sig ret til at kræve betaling for denne yderligere mængde til de til enhver tid gældende priser. 5.2 Såfremt Kunden vælger at bruge software fra tredjemand til at importere data til arkivet, accepterer Kunden, at Symantec ikke er ansvarlig for dette software, og at Kunden bruger dette for egen regning og risiko. 6. Tjenestens ophør 6.1. Ved ophør af Arkiveringstjenesten (P) skal Symantec slette kundens data fra arkivet. Forud for ophør kan kunden trække sine data ud fra arkivet, eller kunden kan bede Symantes samarbejdspartner om at overføre de arkiverede data til kunden i PST-format jvf. afsnit 6.2 nedenfor. 6.2 Hvis kunden beder Symantecs samarbejdspartner om at overføre de arkiverede data ved ophør: Skal kunden lave en direkte aftale med samarbejdspartneren. Symantec er ikke part i en sådan aftale Da lagrede data er krypteret, skal kunden give samarbejdspartneren en krypteringsnøgle for at afkode s til et åbent format Kunden er ansvarlig for omkostninger til konvertering. Prisen skal aftales og fremgå af aftalen med samarbejdspartneren. Prisen afhænger af: (i) Mængden af data; (ii) Format/medium til overførsel; (iii) Omkostninger ved overførslen; (iv) Tid og materialer anvendt til overførslen Symantec forbeholder sig ret til at ændre sine oprindelige takster for lagring, hvis data ikke er eksporteret og slettet fra arkivet ved ophørsdatoen. 7. Vilkår og betingelser for Tjenesten 7.1 Symantec kan frit ophæve Arkiveringstjenesten (P) uden varsel og træffe de foranstaltninger, der anses for nødvendige: hvis en domstol eller kompetent myndighed træffer afgørelse herom, i tilfælde af et angreb på Arkiveringstjenesten (P) eller netværket, eller såfremt Kunden eller dennes Brugere misligholder Politikken for Acceptabel Brug som beskrevet i pkt. 7.3 nedenfor. 7.2 Kunden skal selv sørge for, at Kunden og dennes Brugere er opmærksomme på og overholder Politikken for Acceptabel Brug, jf. pkt. 7.3 nedenfor. 7.3 Politik for Acceptabel Brug. Brugere må under ingen omstændigheder begå, forsøge at begå, bistå ved eller tilskynde til nogen forsætlig, uagtsom eller hændelig handling, der kan udgøre en trussel for Arkiveringstjenesten (P). Dette omfatter, men er ikke begrænset til: Forsøg på at få en service host eller et netværk til at bryde sammen "Denial-of-service-angreb" eller "flooding"-angreb mod en service host eller et netværk Forsøg på at omgå brugerautentifikationen eller sikkerheden på en service host eller et netværk Ødsel brug af Arkiveringstjenesten (P) Oprettelse, overførsel, lagring og offentliggørelse af enhver form for virus eller ødelæggende program eller ødelæggende data Enhver anden handling, der kan have en negativ indvirkning på Arkiveringstjenesten (P) eller driften af denne. 7.5 INGEN ARKIVERINGSTJENESTE KAN GARANTERE 100% NØJAGTIGHED, OG SYMANTEC PÅTAGER SIG SÅLEDES INTET ANSVAR FOR SKADER ELLER TAB, DER MÅTTE OPSTÅ DIREKTE ELLER INDIREKTE, FORDI TJENESTEN SVIGTER, BORTSET FRA DE BEFØJELSER, DER FREMGÅR UDTRYKKELIGT AF SERVICE LEVEL-AFTALEN. 7.6 Kunden accepterer, at s kan indeholde personlige oplysninger, og at arkivering af s derfor kan udgøre persondatabehandling. Kunden accepterer endvidere, at Arkiveringstjenesten (P) er en konfigurabel tjeneste, og at Kunden selv har ansvaret for at konfigurere denne i overensstemmelse med Kundens politik for acceptabel computerbrug (eller hvad der svarer hertil) samt gældende love og regler. Eventuelle skabeloner, som Symantec leverer, bør kun bruges som en rettesnor for Kunden, så denne kan oprette sine egne regelsæt og andre skabeloner. Symantec anbefaler derfor Kunden altid at sætte sig ind i den lokale lovgivning, før man starter med at bruge Arkiveringstjenesten (P), og at sikre, at alle Kundens medarbejdere er opmærksomme på og overholder de forpligtelser, som de måtte have i relation til databeskyttelse og persondatalovgivningen, når de bruger Arkiveringstjenesten (P). I nogle lande kan det være nødvendigt at indhente de enkelte medarbejderes samtykke, før man starter med at bruge Arkiveringstjenesten (P). Symantec påtager sig intet civil- eller strafferetligt ansvar, som Kunden måtte pådrage sig ved at bruge Arkiveringstjenesten (P). Kunden bør tage højde herfor i forbindelse med konfigureringen af Arkiveringstjenesten (P). Kunden skal vælge, hvor arkiveringsdatacentret skal ligge, når ordren afgives, og prisen beregnes på grundlag heraf. HVIS DER VÆLGES ET ARKIVERINGSDATACENTER I USA, ACCEPTERER KUNDEN AT TAGE ALLE NØDVENDIGE FORHOLDSREGLER FOR AT (I) ORIENTERE DENNES MEDARBEJDERE, REPRÆSENTANTER OG AFTALEPARTER SAMT TREDJEMÆND, DER ANVENDER DET KOMMUNIKATIONSSYSTEM, DER ER OMFATTET AF ARKIVERINGSTJENESTEN (P), OM, AT ALLE OPLYSNINGER, HERUNDER BL.A. PERSONLIGE OPLYSNINGER, EVENTUELT VIL BLIVE BEHANDLET I USA, OG (II) AT INDHENTE DISSE PARTERS SAMTYKKE TIL EN SÅDAN BEHANDLING, FØR KUNDEN BEGYNDER AT BRUGE ARKIVERINGSTJENESTEN (P). 7.7 Kunden accepterer, at (i) Symantecs scanningstjenester ( AV, AS, IC og CC) i første omgang ikke scanner alle s, der arkiveres, og at (ii) Symantecs scanningstjenester ( AV, AS, IC og CC) ikke scanner s, der frigives fra arkivet og føres tilbage til Brugerens mailbox. Symantec påtager sig derfor intet ansvar for virus, spam, billeder eller uønsket indhold i sådanne tilbageførte e- mails, der heller ikke er omfattet af Service Level-aftalen. 8. Softwarelicens 8.1 Der gælder følgende vilkår og betingelser for det software, der installeres på -arkiveringsenheden ("Softwaren"): Kunden accepterer, at Symantec og/eller Symantecs leverandører til enhver tid er indehaver af Softwaren i forholdet mellem Kunden og Symantec. Denne Aftale giver Kunden en ikkeeksklusiv begrænset licens til at anvende Softwaren i forbindelse med den i dette underbilag beskrevne Arkiveringstjeneste, men ingen ret til at sælge Softwaren eller nogen anden immateriel rettighed. Symantec og Symantecs leverandører forbeholder sig alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt følger af denne Aftale Kunden må bruge én kopi af Softwaren sammen med én e- mail-arkiveringsenhed. I denne Aftale skal "bruge" forstås som at afvikle, køre, vise og gemme Softwaren, så længe Arkiveringstjenesten (P) leveres Softwaren er beskyttet af ophavsret i Canada og USA og af internationale traktater. Kunden må ikke leje eller lease Softwaren eller kopiere den dokumentation, der følger med dette. Kunden må ikke kopiere eller foretage reverse engineering i relation til Softwaren eller skille dette ad, dekompilere eller afkode det eller forsøge at oprette kildekode på grundlag heraf Kunden accepterer, at misligholdelse af disse bestemmelser vil medføre uoprettelig skade for Symantec og Symantecs leverandører, og accepterer hermed, at Symantec og/eller Symantecs leverandører kan håndhæve dette afsnit, herunder (men ikke begrænset til) ved naturalopfyldelse eller fogedforbud, og i øvrigt gøre brug af de beføjelser, der måtte følge af lovgivningen Alle teknologier, software, dokumentation og processer, som Symantec bruger til at levere Arkiveringstjenesten (P), tilhører Symantec eller Symantecs leverandører.

14 Underbilag 9 Symantec MessageLabs EIM.cloud Tjeneste 1. Tjenestebeskrivelse 1.1 Symantec MessageLabs EIM.cloud-Tjeneste ("EIM") er en styret tjeneste, der tillader administrativ styring, central lagring og domænestyring af IM. 1.2 Med undtagelse af MSI og Java-Versioner, installeres EIMklienten ("POD'en") på hver Brugers arbejdsstation. Alle tilfælde gør det muligt for Brugeren at opnå sikker tilslutning til EIMplatformen og bruge EIM. POD'en har følgende funktionalitet: (a) Fildeling; (b) Sikker IM konference; (c) Interoperabilitet med offentlige IM netværk (kun med CONNECT pakken). 1.3 EIM administrationsværktøjet, en webbaseret konsol giver adgang for definerede admnistratorer til at styre deres domænestruktur og brugerbase. 2. Egenskaber for EIM Tjenesten Egenskaber for Tjenesten - Symantec MessageLabs EIM Communicate.cloud ( COMMUNICATE ) (i) Integreret dokumentdeling (100mb kapacitet per Bruger) (ii) Backup-løsning til skrivebordet; (iii) Mulighed for at dele oplysninger med EIM Brugere, som entener online eller offline. (iv) Adgangskontrollister: (v) Sikker 168-bit 3DES SSL krypteret POD-til-POD kommunikation; (vi) Web-baseret administrationskonsol (vii) Omfattende bruger option-interface (viii) Avanceret detektion og sporing af tilstedeværelse: (ix) Support af en bred vifte af proxy servere (x) HTTP tunnelegenskaber (xi) Advarselsmeddelelser ved nye filer; (xii) Objektorienteret filsystem med omfattende søgeegenskaber. Egenskaber for tjenesten - Symantec MessageLabs EIM Connect.cloud ( CONNECT ) Alle egenskaber i COMMUNICATE-pakken er gældende sammen med følgende: (i) Indbyrdes kompatibelt IM (AOL, MSN, Yahoo); (ii) Afsendelse og modtagelse af SMS-beskeder (2 beskeder per Bruger, eller "Bruger Kvote"), (iii) IM Log Egenskaber Egenskaber for tjenesten - COLLABORATE Alle egenskaber i COLLABORATE-pakken er gældende sammen med følgende: (i) Samkøring med WebEx; (ii) Samkøring med Salesforce.com; 3. Ansvar for Kontonummer/Password 3.1 Kunden er ansvarlig for enhver brug af administrationswebsiden, uanset om det er godkendt af Kunden, og Kunden er ansvarlig for at opretholde fortroligheden omkring Kundens konto login og password. Kunden accepterer omgående at meddele Symantec om evt. uautoriseret brug af Kundens konto. 4. Ansvar for Indhold af Meddelelser om Kundens Konto. 4.1 Symantec afgiver ingen udtrykkelig eller underforstået garanti i relation til bestemmelserne for EIM Tjenesten bortset fra, hvad der fremgår af denne Aftale. Symantec garanterer ikke 100%, at alle Vira eller Spam opfanges. Derfor er Symantec ikke ansvarlig for evt. skader eller tab som direkte eller indirekte følge af, at EIM fejlagtigt ikke har opfanget Vira eller Spam eller som følge af fejlagtig identificering af en besked som indeholdende Vira eller Spam, hvilket efterfølgende viser sig at være forkert. 4.2 Symantec yder ingen direkte eller underforstået garanti vedrørende tilgængeligheden af EIM eller EIM's mulighed for at opbevare alle data. 4.3 Symantec understreger, at konfigurationen og brugen af EIM er Kundens eget ansvar. I nogle lande kan det være nødvendigt at indhente de enkelte medarbejderes samtykke. Symantec anbefaler Kunden altid at sætte sig ind i den lokale lovgivning, før man starter med at bruge EIM. Symantec påtager sig intet civileller strafferetligt ansvar, som Kunden måtte pådrage sig ved at bruge EIM. 5. Forpligtelser 5.1 Kunden accepterer ikke at: transmittere eller lagre via POD'en eller EIM'en nogen data, tekst, video, lydfil, software eller andet indhold, der er ulovligt transmittere eller lagre via POD'en eller EIM'en noget indhold, der krænker patenter, varemærker, ophavsrettigheder, reklamerettigheder eller andre former for immaterielle rettigheder; transmittere eller lagre noget indhold, som overtræder gældende lokal, statslig, national eller international lovgivning, som kan give anledning til civil- eller strafferetligt ansvar; transmittere eller lagre uopfordret salgsfremmende indhold, reklamemateriale, Spam, "spim", kædebreve eller andre lignende opfordringer; at anvende POD'en eller EIM til offentligt at udbrede, transmittere eller fremvise indhold andet end til brug for firmameddeleser; at anvende POD'en eller EIM til bevidst at transmittere indhold som indeholder en Virus, orm, cancelbot, timebomb, trojansk hest, sniffer eller anden kode, der er designet til at tilegne sig oplysninger om andre brugere eller forstyrre funktionaliteten eller tilgængeligheden af et computerprogram, database, EIM eller Internetudbyder; eller skjule POD Brugerens identitet ved spoofing, forfalskning af header, ved brug af tredjepartsrelæer, eller på anden måde tilsløre oprindelsen af det transmitterede indhold, inklusiv uden begrænsninger at udgive sig for at være en anden person eller enhed. 6. Interoperabilitet 6.1 Kunden modtager interoperatbilitet-funktionen som anført i pkt. 2 ovenfor (jf. CONNECT-pakken ovenfor). Symantec stiller ingen form for garanti for, at EIM kan fungere med enhver IM-udbyder, inklusiv men ikke begrænset til AOL, MSN og Yahoo!. 7. Datalagring udelukkende i USA 7.1 KUNDEN BØR VÆRE OPMÆRKSOM PÅ, AT ALLE BESKEDER VIL BLIVE LAGRET I USA OG SYMANTEC PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR MISLIGHOLDELSE AF GÆLDENDE LOVE OG REGLER. KUNDEN ACCEPTERER, AT ENHVER KONFIGURATION OG BRUG AF EIM SKER FOR KUNDENS EGET ANSVAR. Symantec påtager sig intet civil- eller strafferetligt ansvar, som Kunden måtte pådrage sig ved at bruge EIM. Kunden bør tage højde herfor i forbindelse med konfigureringen af EIM. 8. Logging og overholdelse 8.1 Kunden kan vælge at logge onlinemeddelelser, der passerer gennem EIM-tjenesten, mod betaling af den tilhørende afgift for log-funktionen. 8.2 Symantec sender dagligt logfiler til kunden, så kunden har mulighed for at lagre sådanne logs i et kompatibelt arkiv. 8.3 Symantec opbevarer logs i tre (3) år, hvorefter logs vil blive slettet permanent. En bemyndiget repræsentant for kunden kan efter skriftlig anmodning bede om (i) en kopi af sådanne logs eller (ii) sletning af sådanne logs på et hvilket som helst tidspunkt før udløbet af den treårige (3) opbevaringsperiode. 8.4 Kunden gøres opmærksom på, at administrationskonsollen giver kunden mulighed for til enhver tid at deaktivere logging af grupper eller undergrupper, og at logs derfor ikke giver en komplet registrering af brugen af EIM-tjenesten. 8.5 Symantec kan give seks (6) måneders skriftlig forvarsel om sin hensigt om at ophøre med at yde og understøtte EIM-tjenesten. Ved udløbet af en sådan varselsperiode vil EIM-tjenesten ophøre. 8.6 Ved ophør af EIM-tjenesten kan kunden kræve tilbagelevering eller sletning af sine logs. Hvis kunden ikke inden for 90 dage efter ophøret beslutter sig for, hvad der skal gøres, vil Symantec slette kundens logs permanent. 8.7 Kunden anerkender, at Symantec af hensyn til SEC-regler ikke under nogen omstændigheder kan agere som en tredjepartdownloader. 9. Softwarelicens 9.1 Tildeling af Licens På de vilkår, der fremgår af denne Aftale, giver Symantec Kunden en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig ret til at installere og anvende Softwaren til EIM Tjenesten alene i forbindelse med Kundens egne interne forretningsmæssige aktiviteter ("Software" skal forstås som ethvert softwareprogram til EIM Tjenesten leveret af Symantec i objektkodeformat, som Symantec giver licens til, og som er underlagt vilkårene i Aftalen, herunder men ikke begrænset til nye versioner eller opdateringer som anført nedenfor). Symantec (og/eller Symantecs leverandører) har ejendomsretten til alle immaterielle rettigheder til Softwaren Symantec giver licens til Softwaren, men sælger den ikke. Kunden accepterer, at Symantec og Symantecs leverandører har ejendomsretten til Softwaren og til

15 alle dertil hørende informationer, herunder bl.a. opdateringer Det er Kundens fulde ansvar, at hver enkelt Bruger overholder eller misligholder vilkårene i denne Aftale. Kunden skal straks give Symantec meddelelse om enhver uberettiget brug eller overtrædelse af licensvilkårene Kopiering og begrænsninger i brugen Kunden har ret til at downloade og installere Softwaren på følgende betingelser: Kunden må kun downloade eller installere Softwaren hos det antal Slutbrugere, som Kunden er givet licens til. ("Slutbruger" skal forstås som den fysiske computer, hvorpå softwaren installeres) Kunden har ret til at kopiere Softwaren i rimeligt omfang med henblik på backup, arkivering eller datagenopretning efter nedbrud. Kunden må kun kopiere trykt dokumentation til internt brug. ("Dokumentation" skal forstås som Symantecs brugervejledninger og/eller manualer til Softwaren, som er inkluderet i det downloadede Software) Kunden må ikke selv foretage følgende eller give tredjemand ret hertil: i) dekompilere, adskille eller foretage reverse engineering i relation til Softwaren, medmindre dette udtrykkeligt er tilladt i henhold til gældende lov, uden Symantecs forudgående skriftlige samtykke, (ii) fjerne produktoplysninger eller copyrightmeddelelser, (iii) udleje, udlåne eller anvende Softwaren med henblik på tidsdelt drift eller dataservicevirksomhed, (iv) ændre, oversætte, tilpasse eller skabe afledte produkter af Softwaren, eller (v) på anden måde anvende eller kopiere Softwaren, medmindre dette udtrykkeligt er tilladt i denne Aftale Overdragelse af rettigheder Kunden må ikke overføre, overdrage eller uddelegere software licensen i denne Aftale uden Symantecs forudgående skriftlige samtykke. Enhver overdragelse i strid med ovenstående er ugyldig Begrænsede garantier og ansvarsfraskrivelser Symantec garanterer, at når Softwaren er downloaded, vil det på alle væsentlige punkter svare til Symantecs gældende Dokumentation Ovenstående garanti gælder ikke, såfremt: i) Softwaren ikke bruges i overensstemmelse med denne Aftale eller Dokumentationen, (ii) Softwaren er blevet helt eller delvist ændret af andre end Symantec, eller (iii) Kundens udstyr eller tredjemands software har resulteret i en funktionsfejl i Softwaren SYMANTEC GARANTERER IKKE, AT SOFTWAREN VIL FUNGERE UDEN AFBRYDELSER ELLER FEJL. SYMANTEC FRASKRIVER SIG ENHVER UDTRYKKELIG, STILTIENDE ELLER ANDEN GARANTI, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL ENHVER GARANTI OM SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET ELLER EGNETHED TIL FORMÅLET Ophør Ved ophøret af EIM Tjenesten eller Aftalen, mister Kunden med øjeblikkelig virkning alle rettigheder til at bruge den tildelte Software, og Kunden skal straks returnere alle kopier af Softwaren og al Dokumentation til Symantec eller tilintetgøre dette.

16 Underbilag 10 Symantec MessageLabs Policy Based Encryption.cloud 1. Tjenestebeskrivelse 1.1 Symantec MessageLabs Policy Based Encryption.cloud ("PBE") gør det muligt at sende og modtage krypterede s baseret på Kundens politik for sikkerhed. 1.2 For at kunne modtage PBE skal Kunden samtidig abonnere på følgende Tjenester: Symantec MessageLabs Boundary Encryption.cloud ("BE") som beskrevet i bilag 2, underbilag 5, og Symantec MessgeLabs Content Control.cloud (" CC") som beskrevet i bilag 2, underbilag PBE har følgende funktioner: Mulighed for at bruge CC til at definere udgående krypteringsregler for s. Levering af krypterede s frem til den eksterne modtagers inbox. Modtageren får adgang til de krypterede s via en sikker webportal. Modtageren kan fra den sikre webportal besvare e- mailen i et krypteret format. 2. PBE-funktioner 2.1 PBE gør det muligt for Kunden at sende en krypteret direkte til modtagerens inbox, uden at modtageren behøver at downloade softwaren. 2.2 Kunden kan konfigurere krypteringsmetoden til at være enten push eller pull. Ved Symantec MessageLabs Policy Based Encryption.cloud (Z) ( PBE Z ) afhænger valget mellem push eller pull af CC-reglen. Ved Symantec MessageLabs Policy Based Encryption.cloud (E) ( PBE E ) er standardkrypteringsmetoden pull, men kan af modtageren ændres til push ved at downloade Secure Reader-funktionen på modtagerens sikre webportal "PBE Push"-varianten af PBE-Tjenesten sender modtageren en meddelelse om en med den oprindelige gemt inden i som en krypteret vedhæftet fil. Når modtageren har registreret sig online, er det muligt at se den dekrypterede offline fra skrivebordet ved hjælp af en Java-applikation "PBE Pull"-varianten af Tjenesten sender modtageren en meddelelse om en. Modtagerne kan se den dekrypterede e- mail online via en sikker SSL-session i browseren, når de logger på en sikker webportal og indtaster deres password. 2.3 Med PBE kan modtageren også gå ind på en sikker webportal og besvare en krypteret i et krypteret format. 2.4 Kunden kan bruge sine varemærker på den portal, som modtagerne bruger til at læse deres krypterede s (f.eks. så den indeholder Kundens logo og support-numre). 2.5 Modtageren af en krypteret kan også sende en helt ny til en hvilken som helst af Kundens PBE-brugere. 2.6 Hvis Kunden abonnerer på PBE E, findes der en ekstern Outlook Plug-In, der tilføjer et "kryptér"-ikon til modtagerens værktøjslinje i Outlook. Kunden accepterer, at Symantec ikke er ansvarlig for denne form for eksternt software. 2.7 Hvis Kunden abonnerer på PBE E, får Kunden adgang til følgende supplerende funktioner: a) en modtager kan fra en liste over understøttede sprog vælge, hvilket sprog, der skal anvendes for dennes sikre webportal og meddelelser om s, b) modtagere kan logge på deres konti uden at åbne en bestemt besked, også selv om de ikke har nogen aktive beskeder, c) modtagere kan se alle tidligere beskeder (som ikke er slettet permanent) i deres inbox, herunder afsendte beskeder, d) ved anvendelse af pull-metoden kan en besked, der er skrevet på webportalen, sendes til flere modtagere, forudsat at disse deler et domæne, hvorfra Brugeren tidligere har modtaget en sikker e- mail, e) ved anvendelse af push-metoden kan modtagere sende svar til alle adresser under samme domæne, f) de første meddelelser til nye Brugere kan modtages på flere sprog, g) det er muligt at bruge et eksternt certifikat/nøgle til at kryptere en udgående ved at anvende modtagerens offentlige nøgle og til at dekryptere en indgående ved at bruge modtagerens private nøgle i stedet for de standardcertifikater/nøgler, der genereres af PBE-Tjenesten. 3. Provisionering, fakturering og ændringsanmodninger 3.1. Symantec vil kræve betaling for PBE fra den dato, hvor Symantec bekræfter, at kundens netværk teknisk set er i stand til at understøtte PBE ("den tekniske godkendelsesdato"). 3.2 Paragraf 5.2 i plan 1 gælder ikke for PBE. Symantec har som mål at opfylde ordrer og betalingsanmodninger på PBE inden fire uger efter den tekniske godkendelsesdato, forudsat at kunden har udvist al den krævede rettidige omhu. 3.3 Kunden accepterer at tilvejebringe alle de ressourcer, oplysninger og tilladelser, der måtte være nødvendige og at aktivere eller ændre dennes DNS-mailtjenester, så der er forbindelse til PBE. 3.4 Kunden kan højest ændre sin markedsføring af portalen to gange om året. 4. Konfiguration 4.1 Kunden er ansvarlig for at implementere PBE-konfigurationen, så den passer til Kundens behov. Kunden konfigurerer PBE via ClientNet ved hjælp af valgmulighederne under CC Service. 4.2 Symantec understreger, at Kunden selv har ansvaret for at konfigurere PBE, og at nøjagtigheden af konfigurationen er afgørende for nøjagtigheden af PBE. Symantec påtager sig således intet ansvar for skader eller tab, der måtte opstå direkte eller indirekte, fordi PBE ikke opfylder Kundens krypteringsforpligtelser. 5. Tjenesteparametre 5.1 Der gælder følgende begrænsninger for brugen af PBE: Antallet af sikre s, som Kunden kan sende hver måned ved brug af PBE Z må ikke overstige tre hundrede (300) gange den registrerede brug af PBE. Antallet af sikre s, som Kunden kan sende hver måned ved brug af PBE E må ikke overstige fire hundrede og firs (480) gange den registrerede brug af PBE. Hvis en sendes til flere modtagere, tæller hver enkelt unikke adresse som en sikker . Såfremt antallet af sendte s i en måned overstiger det tilladte antal, øger Symantec den registrerede brug tilsvarende. Såfremt Symantec øger den registrerede brug, kan Symantec frit udstede yderligere fakturaer og/eller foretage justeringer i efterfølgende fakturaer, så de dækker omkostningerne til den øgede registrerede brug forholdsmæssigt i den tilbageværende del af faktureringsperioden s, der sendes gennem PBE Z, må have en størrelse på maks. halvtreds megabytes (50 MB) pr. , når den komprimeres. s, der sendes gennem PBE E, må have en størrelse på maks. halvtreds megabytes (50 MB) pr. efter kryptering reaktionstiden i Service Level-aftalen gælder ikke for PBE Det mindste antal Brugere af PBE Z er 50. De første og efterfølgende ordrer på PBE Z kan afgives for minimum 50 Brugere eller for hver gruppe af 10 Brugere, hvis ordren overstiger 50 Brugere PBE VIRKER KUN SAMMEN MED BE og CC OG KAN IKKE BRUGES SOM EN SELVSTÆNDIG TJENESTE. DEN ENKELTE PBE-BRUGER SKAL OGSÅ VÆRE BRUGER AF E- MAIL CC. 6. Vilkår og betingelser 6.1 KUNDEN ACCEPTERER, AT ENHVER BRUG AF PBE SKER FOR KUNDENS EGET ANSVAR. PBE skal alene anvendes med henblik på at gøre det muligt for Kunden at håndhæve en allerede implementeret politik for acceptabel computerbrug (eller hvad der svarer hertil). Nogle lande har lovgivning, der regulerer brugen af kryptering. Kunden anbefales altid at sætte sig ind i den lokale lovgivning, før man starter med at bruge PBE. Symantec påtager sig intet civil- eller strafferetligt ansvar, som Kunden måtte pådrage sig ved at bruge PBE.

17 Underbilag 11 Symantec Continuity.cloud ( EC ) 1. Oversigt 1.1 EC er et standby messaging-system for Microsoft Exchangeog Lotus Notes-miljøer. EC synkroniserer nøgle- og Brugeroplysninger, herunder bl.a. -bibliotektet og hver enkelt Brugeres personlige kontakter. Kunden kan også konfigurere EC til at understøtte BlackBerry -enheder gennem trådløs overførsel ved at bruge BlackBerry Web Client eller BlackBerry Internet Service og en integreret Outlook-rutine for Brugere af Outlook 2003 Cached Mode eller Outlook 2007 Cached Mode gennem en installeret Outlook Extension Understøttede versioner: Microsoft Exchange 5.5, Microsoft Exchange 2000, Microsoft Exchange 2003, Microsoft Exchange 2007, Lotus Notes Version 6, Lotus Notes Version Understøttede versioner for Outlook Extension: Microsoft Outlook 2003 i Cached Mode, Microsoft Outlook 2007 i Cached Mode. 1.4 Kunden er ansvarlig for levering og vedligeholdelse af den nødvendige hardware og software (som angivet i leveringsformularen). 2. EC-Tjenestebeskrivelse 2.1 Aktivering. Kunden kan anmode om aktivering af EC ved at ringe til Symantecs supportteam eller fra portalen Management Services ("EMS"). Når EC er aktiveret, modtager Kunden alarmer via SMS til udvalgte mobilnumre og en personlig adresse. Herefter begynder EC at modtage og sortere indgående s, filtrere dem (som anført i pkt. 4.4 nedenfor) i overensstemmelse med eventuelle andre -tjenester fra Symantec, som Kunden abonnerer på (f.eks. AV-Tjenesten), og sende disse til de pågældende Bruger-mailboxes. EC gemmer s, der er sendt og modtaget i forbindelse med aktiveringen, i op til tredive (30) dage efter deaktivering, således at Kunden har mulighed for at overføre disse til sit primære mailsystem, hvis det ønskes. 2.2 Tilbageholdelse. Kunden skal oplyse, hvilke Brugeres s, der skal tilbageholdes, og angive en tilbageholdelsesperiode for hver enkelt Bruger. De tilbageholdte s slettes på det tidligste tidspunkt af enten (a) udløbet af den oplyste tilbageholdelsesperiode for Brugeren eller (b) ophøret af EC- Tjenesten. Kunden skal købe tilstrækkelig lagerkapacitet, der opfylder dennes behov i henhold til pkt. 5.1 nedenfor. 2.3 Autentificeringsmanager. Kunden kan udvide sine sikkerhedsregler for Microsoft Active Directory-autentificering til EC ved at gøre det muligt for Brugere at logge på deres ECmailbox ved hjælp af deres Windows-password, således at der ikke er behov for et særskilt EC-password. Windowsautentificering kræver en Windows-domænecontroller, der kan tilgås af Autentificeringsmanageren på tidspunktet for aktivering af EC, og som kan autentificere Brugere, der forsøger at logge på en EC-mailbox. Understøttede versioner: Microsoft Exchange 2000, Microsoft Exchange 2003, Microsoft Exchange Minimumsantallet af EC-Brugere, som Kunden kan købe, er det største antal af enten (a) et antal Brugere svarende til antallet af mailboxes i Kundens Microsoft Exchange-organisation eller (b) ti (10) Brugere. 3. Forbeholdt 4. Konfiguration 4.1 Delvis aktivering: For nogle systemer/-versioner (Microsoft Exchange 2000, 2003 og 2007) kan EC aktiveres for dele af Kundens miljø (en eller flere personer, servere og/eller lokationer), "Delvis Aktivering", for at håndtere mere lokale afbrydelser. 4.2 Aktivering: EC-abonnementet giver Kunden ret til fireogtyve (24) aktiveringer pr. år, der hver har en varighed på tolv (12) sammenhængende timer ("Inkluderede Aktiveringer"). (Til illustration tæller en enkelt aktivering af seks (6) timers varighed som en (1) aktivering, og en enkelt aktivering af nitten (19) timers varighed tæller som to (2) aktiveringer.) Såfremt Kunden har brugt sin kvote af Inkluderede Aktiveringer, kan Kunden købe yderligere aktiveringer (der hver varer i op til tolv (12) sammenhængende timer) til Symantecs til enhver tid gældende priser. 4.3 Systemafprøvning: Systemafprøvning omfatter (a) en (1) kvartalsvis test af EC for alle Brugere af op til fire (4) timers varighed og (b) ubegrænset delvis afprøvning af op til ti procent (10%) af Brugerne, hvis der køres Microsoft Exchange 2000, Microsoft Exchange 2003 eller Microsoft Exchange Kunden skal aftale disse afprøvninger med Symantec senest syv (7) hverdage før den ønskede afprøvningsdato. 4.4 KUNDEN ACCEPTERER, AT HVIS KUNDEN ER I AKTIVERET TILSTAND, OG KUNDEN SENDER S TIL ELLER MODTAGER S FRA EN ANDEN ORGANISATION, SOM OGSÅ ER I AKTIVERET TILSTAND, VIL S BLIVE LEDT UDEN OM DE AF SYMANTEC INDGÅENDE OG UDGÅENDE SCANNINGSTJENESTER, SOM KUNDEN ABONNERER PÅ. 4.5 Hvis Kunden bruger AV, AS, CC og/eller IC-Tjenester, kan Symantec konfigurere failover-routing for Kundens s til EC-miljøet i ClientNet. Der vil blive brugt failover routing, når EC-Tjenesten er aktiveret. 4.6 HVIS KUNDEN IKKE BRUGER AV, AS, CC ELLER IC, ER KUNDEN ANSVARLIG FOR AT KONFIGURERE OG TESTE DENNE FAILOVER ROUTING FOR KUNDENS S TIL EC-MILJØET. DISSE FAILOVERS SKAL OPSÆTTES I OVERENSSTEMMELSE MED SYMANTECS ANVISNINGER UNDER PROVISIONERINGEN OG SKAL VEDLIGEHOLDES DEREFTER. SÅFREMT KUNDEN IKKE OPSÆTTER ELLER VEDLIGEHOLDER DISSE FAILOVERS, ACCEPTERER KUNDEN, AT S IKKE KAN ROUTES TIL EC. 5. Valgmuligheder 5.1 Symantec Continuity.cloud Storage Option (Lager) Kunden skal købe tilstrækkelig lagerkapacitet med henblik på opbevaring Hvis Kunden abonnerer på en af Symantecs pakker Symantec MessageLabs Complete Safeguard.cloud, Symantec MessageLabs Complete & Web Safeguard.cloud eller Symantec MessageLabs Ultimate Safeguard.cloud, så indeholder pakken maksimalt 0,7 GB nyt -lager pr. Bruger pr. år for Symantec Continuity.cloud og Symantec Continuity Archive.cloud samlet. Hvis Kundens nye -lager overstiger disse tilladte lagerstørrelser, kræves det, at Kunden skal købe tilstrækkelig lagerplads til Tjenesten til Symantecs gældende priser Hvis Kunden ikke abonnerer på en af pakkerne anført i Pkt , er der ikke inkluderet lagerplads i prisen pr. Bruger, og Kunden skal købe tilstrækkelig lagerplads til Tjenesten til Symantecs gældende priser Hvor det kræves, at Kunden køber mere lagerplads, skal Symantec udstede yderligere fakturaer og/eller ændre i efterfølgende fakturaer, så de dækker omkostningerne til den øgede lagerplads forholdsmæssigt i den tilbageværende del af faktureringsperioden. 5.2 Symantec Continuity.cloud Wireless Option Hvis Kunden abonnerer på Symantec Continuity.cloud Wireless Option, kan systemadministratorer udlevere særlige BlackBerry -enheder, der administreres af deres RIM BlackBerry Enterprise Servers (BES). Når EC er aktiveret, vil udleverede BlackBerry -enheder fortsætte med at sende og modtage s ved at kommunikere med EMS via en sikker kanal etableret af BES-serveren Understøttede versioner: Microsoft Exchange 2000, Microsoft Exchange 2003 eller Microsoft Exchange 2007, BlackBerry Enterprise Server version 4.0 (eller herover); BlackBerry Handheld Devices firmware version 4.1 (eller herover). 6. Vilkår og betingelser for EC 6.1 INGEN -KONTINUITETSTJENESTE KAN GARANTERE 100% SYNKRONISERING, OG SYMANTEC PÅTAGER SIG SÅLEDES INTET ANSVAR FOR SKADER ELLER TAB, DER MÅTTE OPSTÅ DIREKTE ELLER INDIREKTE, FORDI EC IKKE SYNKRONISERER -SYSTEMER. 6.2 Symantec understreger, at konfigurationen af EC er Kundens eget ansvar. Symantec anbefaler, at Kunden indfører en politik for acceptabel computerbrug (eller hvad der svarer hertil). I nogle lande kan det være nødvendigt at indhente de enkelte medarbejderes samtykke. Symantec anbefaler Kunden altid at sætte sig ind i den lokale lovgivning, før man starter med at bruge EC. Symantec påtager sig intet civil- eller strafferetligt ansvar, som Kunden måtte pådrage sig ved at bruge EC. 7. Softwarelicens til EC 7.1 Tildeling af licens

18 På de vilkår, der fremgår af denne Aftale, giver Symantec Kunden en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig ret til at installere og anvende Softwaren til EC alene i forbindelse med Kundens egne interne forretningsmæssige aktiviteter. ("Software" skal forstås som ethvert softwareprogram til EC leveret af Symantec i objektkodeformat, som Symantec giver licens til, og som er underlagt vilkårene i Aftalen, herunder men ikke begrænset til nye versioner eller opdateringer som anført nedenfor). Symantec (og/eller Symantecs leverandører) har ejendomsretten til alle immaterielle rettigheder til Softwaren. Symantec giver licens til Softwaren, men sælger den ikke. Kunden accepterer, at Symantec og Symantecs leverandører har ejendomsretten til Softwaren og til alle dertil hørende informationer, herunder bl.a. opdateringer. Det er Kundens fulde ansvar, at hver enkelt Bruger overholder eller misligholder vilkårene i denne Aftale. Kunden skal straks give Symantec meddelelse om enhver uberettiget brug eller overtrædelse af licensvilkårene Kopiering og begrænsninger i brugen Kunden har ret til at downloade og installere Softwaren på følgende betingelser: Kunden må kun downloade eller installere Softwaren hos det antal Slutbrugere, som Kunden har fået licens til. ("Slutbruger" skal forstås som den fysiske computer, hvorpå softwaren installeres) Kunden har ret til at kopiere Softwaren i rimeligt omfang med henblik på backup, arkivering eller datagenopretning efter nedbrud. Kunden må kun kopiere trykt dokumentation til internt brug. ("Dokumentation" skal forstås som Symantecs brugervejledninger og/eller manualer til Softwaren, som er inkluderet i det downloadede Software) Kunden må ikke selv fortage følgende eller give tredjemand ret hertil: (i) dekompilere, adskille eller foretage reverse engineering i relation til Softwaren, medmindre dette udtrykkeligt er tilladt i henhold til gældende lov, uden Symantecs forudgående skriftlige samtykke, (ii) fjerne produktoplysninger eller copyrightmeddelelser, (iii) udleje, udlåne eller anvende Softwaren med henblik på tidsdelt drift eller dataservicevirksomhed, (iv) ændre, oversætte, tilpasse eller skabe afledte produkter af Softwaren, eller (v) på anden måde anvende eller kopiere Softwaren, medmindre dette udtrykkeligt er tilladt i denne Aftale Overdragelse af rettighederkunden må ikke overdrage softwarelicensen i denne Aftale uden Symantecs forudgående skriftlige samtykke. Enhver overdragelse i strid med ovenstående er ugyldig Begrænsede garantier og ansvarsfraskrivelser Symantec garanterer, at når Softwaren er downloaded, vil det på alle væsentlige punkter svare til Symantecs gældende Dokumentation Ovenstående garanti gælder ikke, såfremt: (i) Softwaren ikke bruges i overensstemmelse med denne Aftale eller Dokumentationen, (ii) Softwaren er blevet helt eller delvist ændret af andre end Symantec, eller (iii) Kundens udstyr eller tredjemands software har resulteret i en funktionsfejl i Softwaren SYMANTEC GARANTERER IKKE, AT SOFWAREN VIL FUNGERE UDEN AFBRYDELSER ELLER FEJL. SYMANTEC FRASKRIVER SIG ENHVER UDTRYKKELIG, STILTIENDE ELLER ANDEN GARANTI, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL ENHVER GARANTI OM SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET OG EGNETHED TIL FORMÅLET Ophør Ved ophøret af EC mister Kunden med øjeblikkelig virkning alle rettigheder til at bruge den tildelte Software, og Kunden skal straks returnere alle kopier af Softwaren og al Dokumentation til Symantec eller tilintetgøre dette.

19 Underbilag 12 - Schemus-Værktøjet 1.1 Schemus-Værktøjet er software, der synkroniserer data mellem Kundens directory-server og de Symantec-tjenester, som Kunden abonnerer på. 1.2 Schemus Limited giver Kunden licens til Schemus-Værktøjet via en særskilt slutbrugerlicensaftale ("Tredjemand EULA"). 1.3 Kunden accepterer, at adgang til og brug af Schemus- Værktøjet er betinget af, at Kunden accepterer og overholder vilkårene og betingelserne i Tredjemand EULA (en kopi heraf kan rekvireres ved henvendelse til Symantec). 1.4 Schemus-Værktøjet er en kontrolleret teknologi, der er underlagt gældende import- og eksportlove og -regler som nærmere beskrevet i eksportkontrolbestemmelsen under afsnittet "Generelt" i Aftalen. KUNDEN ACCEPTERER AT VÆRE FORPLIGTET TIL AT UNDERSKRIVE EN COMPLIANCE- ERKLÆRING (EN KOPI HERAF KAN REKVIRERES VED HENVENDELSE TIL SYMANTEC) (I) FØR SOFTWAREN DOWNLOADES, (II) FØR DER UDSTEDES EN LICENSNØGLE OG (III) HVERT ÅR DEREFTER, HVIS SYMANTEC ANMODER HEROM. 1.5 Symantec afgiver ingen yderligere garantier (hverken udtrykkelige, stiltiende eller andre) med hensyn til Schemus- Værktøjet. Såfremt Schemus-Værktøjet bryder ned, vil Symantec med rimelighed bestræbe sig på at hjælpe med at identificere kilden til problemet og eventuelt videregive problemet til Schemus Limited. 1.6 Symantec ansvar over for Kunden i relation til Schemus- Værktøjet er begrænset til et beløb svarende til det højeste beløb af enten dét, som Kunden faktisk betaler til Symantec for Schemus-Værktøjet, eller 250 (eller 350, hvis Kunden betaler i euro).

20 Underbilag 13 Symantec MessageLabs Instant Messaging Security.cloud-Tjeneste ( IMSS ) 1. Oversigt 1.1 Kunden skal synkronisere sit brugerbibliotek med Symantecs for at oprette en liste over Active Directory-brugernavne og dertil hørende brugernavne i forbindelse med onlinemeddelelser (IM) i ClientNet. En "Intern Bruger" er en bruger, som er kendt i Kundens bibliotek, og som uploades til den administrative IMSSgrænseflade. En "Ekstern Bruger" er en bruger, som ikke er kendt i Kundens bibliotek, og/eller som ikke uploades til den administrative IMSS-grænseflade. 1.2 Kunden skal ligeledes ændre sin firewall-indstilling, så Kundens IM-samtaler dirigeres via Symantecs. 1.3 Når IMSS er konfigureret i overensstemmelse med pkt. 1.1 og 1.2 ovenfor, dirigeres alle IM'er fra Interne Brugere til Eksterne Brugere og omvendt gennem IMSS, hvor de scannes ved hjælp af førende produkter, herunder Symantecs egen heuristiske scanner, Skeptic. 1.4 IMSS kan kun scanne nogle versioner af offentlige IM-klienter. Symantec skal lægge en liste over supporterede versioner af offentlige IM-klienter ud på ClientNet. Kunden accepterer, at Symantec har ret til løbende at opdatere og ændre listen uden varsel. 1.5 Hvis en indgående IM: vurderes at indeholde en Virus eller anden skadevoldende kode, blokeres den, indeholder en URL til en hjemmeside, hvor der er konstateret en Virus eller anden skadevoldende kode, nægtes der adgang til den pågældende hjemmeside. 1.6 IMSS har også en grundlkæggende antiphishing-funktion, der blokerer indgående IM'er, hvis disse vurderes at være phisingangreb. 1.7 IMSS kan scanne vedhæftede filer i nogle, men ikke alle versioner af Word, Excel og PowerPoint. 1.8 IMSS kan ikke scanne krypterede IM'er. 2. Forbeholdt. 3. IMSS-indholdskontrol 3.1 IMSS gør det muligt for Kunden at konfigurere sin egen regelbaserede filtreringsstrategi for indgående og udgående IM'er. 3.2 Kunden skal selv via ClientNet implementere konfigurationsmulighederne i overensstemmelse med Kundens politik for acceptabel computerbrug (eller hvad der svarer hertil). Der kan defineres regler på gruppebasis eller på individuel basis. Kundens eventuelle ændringer af reglerne træder i kraft i løbet af fire (4) timer. 3.3 Det er muligt selv at definere, hvad der skal ske, hvis der i en IM'er identificeres kontrolleret indhold. Disse muligheder er nærmere beskrevet på ClientNet og i den gældende version af Administratorvejledningen. 3.4 Kunden kan se resultaterne af dennes regler via ClientNet i form af daglige, ugentlige, månedlige og årlige sammendrag opdelt efter regel og efter Bruger. 4. Logning og lagring 4.1 Hvis Kunden har slået logging-funktionen til, skal Symantec hver dag logge scannede IM'er. Hver log skal indeholde oplysninger om dato og tidspunkt, indhold og navne på overførte filer. Eventuelle logs, der ikke kan videresendes til Kunden, opbevares i en periode på enogtredive (31) dage, hvorefter de tilintetgøres. 4.2 Kunden kan også konfigurere IMSS til at sende en kopi af hver IM'er til Kundens kompatible arkiv eller lager. 5. Meddelelser 5.1 Kunden kan konfigurere IMSS til at sende en automatisk meddelelse: til afsenderen og modtageren, hvis en IM blokeres, fordi den vurderes at indeholde Virus, et phishing-angreb eller kontrolleret indhold, eller til modtageren, hvis der nægtes adgang til en hjemmeside, fordi den vurderes at indholde Virus eller skadevoldende indhold. 5.2 Kunden kan aktivere, indstille og deaktivere medddelelsesfunktionen ved hjælp af ClientNet. 6. Support 6.1 Support omfatter: Gennemgang af IMSS-grænsefladen, herunder en tjenestebeskrivelse og et Q&A-møde. (Dette inkluderer ikke hjælp til at opsætte regler eller til at analysere effektiviteten af regler) Administratorvejledning Brugervejledning. 7. Vilkår og betingelser for IMSS 7.1 Lister med forslag til indholdskontrollerede ord og Symantecs standardregler indeholder ord, der kan blive opfattet som stødende. Kunden accepterer, at Symantec har ret til at udarbejde og offentliggøre standardordlister, der indeholder ord fra Kundernes egne ordlister. 7.2 Kunden accepterer, at IM'er kan indeholde personlige oplysninger, og at logning og tilbageholdelse af IM'er derfor kan udgøre persondatabehandling. Kunden accepterer endvidere, at IMSS er en konfigurérbar tjeneste, og at Kunden selv er ansvarlig for at konfigurere IMSS i overensstemmelse med dennes politik for acceptabel computerbrug (eller hvad der svarer hertil) og under iagttagelse af gældende love og regler. Symantec anbefaler derfor Kunden altid at sætte sig ind i den lokale lovgivning, før man starter med at bruge IMSS, og at sikre, at alle Kundens medarbejdere er opmærksomme på og overholder de forpligtelser, som de måtte have i relation til databeskyttelse og persondatalovgivningen, når de bruger IMSS. I nogle lande kan det være nødvendigt at indhente de enkelte medarbejderes samtykke, før man tilbageholder og logger IM'er. Kunden skal som minimum implementere Symantecs IMSS-standardmeddelelse for alle, der bruger et kommunikationssystem dækket af IMSS, og må kun tilpasse dette i mindst mulig omfang. Meddelelsen skal (i) vise, at al kommunikation gennem dette system vil blive logget og kan tilbageholdes, (ii) forklare formålet med logningen og tilbageholdelsen. og (iii) brugeres samtykke skal indhentes før logningen og tilbageholdelsen. I relation til pkt. (i), (ii) og (iii) ovenfor har Kunden som led i tilpasningen af IMSSstandardmeddelelsen ret til at udarbejde en oversættelse til et andet sprog, men må ikke fortage andre sproglige ændringer. Symantec påtager sig intet civil- eller strafferetligt ansvar, som Kunden måtte pådrage sig ved at bruge IMSS. Kunden skal holde Symantec skadesløs for ethvert krav fremsat af dennes medarbejdere, tredjemand og/eller en offentlig myndighed som følge af Symantecs tilbageholdelse eller logning af IM'er eller Kundens overtrædelse af love og/eller regler. 7.3 KUNDEN BØR VÆRE OPMÆRKSOM PÅ, AT IM'ER, DER SENDES GENNEM IMSS, KAN BLIVE SCANNET OG LAGRET PÅ HARDWARE, DER BEFINDER SIG I USA. KUNDEN ACCEPTERER DERFOR TIL AT TAGE ALLE NØDVENDIGE FORHOLDSREGLER FOR AT (I) ORIENTERE DENNES MEDARBEJDERE, REPRÆSENTANTER OG AFTALEPARTER SAMT TREDJEMÆND, DER ANVENDER DET KOMMUNIKATIONSSYSTEM, DER ER OMFATTET AF IMSS, OM, AT ALLE OPLYSNINGER, HERUNDER PERSONLIGE OPLYSNINGER, DER GÅR GENNEM IMSS, EVENTUELT VIL BLIVE BEHANDLET I USA, OG (II) AT INDHENTE DISSE PARTERS SAMTYKKE TIL EN SÅDAN BEHANDLING, INDEN ELLER SAMTIDIG MED, AT KUNDEN BEGYNDER AT BRUGE IMSS. DERUDOVER KAN PERSONOPLYSNINGER, SOM KUNDEN GIVER TIL SYMANTEC, BLIVE OVERFØRT TIL MESSEAGELABS' TILKNYTTEDE PARTER OG/ELLER UNDERLEVERANDØRER, DER HANDLER PÅ VEGNE AF SYMANTEC. DISSE TILKNYTTEDE PARTER ELLER UNDERLEVERANDØRER KAN VÆRE BELIGGENDE I USA ELLER I ANDRE LANDE, HVOR DATABESKYTTELSESLOVGIVNINGEN ER MINDRE OMFATTENDE END I KUNDENS EGET LAND. I DETTE TILFÆLDE SØRGGER SYMANTEC FOR, AT DE INDSAMLEDE DATA ER TILSTRÆKKELIGT BESKYTTEDE, INDEN DE OVERFØRES. KUNDEN ACCEPTERER AT TAGE ALLE NØDVENDIGE FORHOLDSREGLER FOR AT (I) ORIENTERE DENNES MEDARBEJDERE, REPRÆSENTANTER, AFTALEPARTER OG TREDJEMÆND, HVIS PERSONOPLYSNINGER KUNDEN VIDEREGIVER TIL SYMANTEC, OM, AT DERES DATA KAN BLIVE BEHANDLET I DISSE LANDE, OG (II) AT INDHENTE DISSE PARTERS SAMTYKKE INDEN EN SÅDAN BEHANDLING. SYMANTEC PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR EN EVENTUEL OVERTRÆDELSE AF GÆLDENDE LOVE OG REGLER SOM FØLGE DERAF.

Bilag 1 Generel Tjenestebeskrivelse

Bilag 1 Generel Tjenestebeskrivelse Bilag 1 Generel Tjenestebeskrivelse DE TJENESTEBESKRIVELSER OG/ELLER SLA'er, SOM ER NÆVNT I BILAG 2 OG 3 NEDENFOR, OG SOM IKKE BESTILLES AF KUNDEN UNDER AFSNIT B I AFTALEN, GÆLDER IKKE FOR KUNDEN 1. Definitioner

Læs mere

Bilag 1 Generel Tjenestebeskrivelse

Bilag 1 Generel Tjenestebeskrivelse Bilag 1 Generel Tjenestebeskrivelse DE TJENESTEBESKRIVELSER OG/ELLER SLA'er, SOM ER NÆVNT I BILAG 2 OG 3 NEDENFOR, OG SOM IKKE BESTILLES AF KUNDEN UNDER AFSNIT B I AFTALEN, GÆLDER IKKE FOR KUNDEN 1. Definitioner

Læs mere

GÆLDER KUN FOR NEDENSTÅENDE SERVICEBESKRIVELSE(R)/SLA-OVERSIGTER MED TILKNYTNING TIL TJENESTER, DER ER KØBT I HENHOLD TIL AFTALEN

GÆLDER KUN FOR NEDENSTÅENDE SERVICEBESKRIVELSE(R)/SLA-OVERSIGTER MED TILKNYTNING TIL TJENESTER, DER ER KØBT I HENHOLD TIL AFTALEN GÆLDER KUN FOR NEDENSTÅENDE SERVICEBESKRIVELSE(R)/SLA-OVERSIGTER MED TILKNYTNING TIL TJENESTER, DER ER KØBT I HENHOLD TIL AFTALEN OVERSIGT 1 DEFINITIONER OG GENERELT OVERBLIK OVER TJENESTER 1. Symantecs

Læs mere

Security Center Et overblik

Security Center Et overblik 01.03.2012 Security Center Et overblik mailfence/spamfence... 2! Generelt om spamfence... 2! Generelt om mailfence... 2! Gennemse e-mails... 2! Overblik... 2! Statistik... 3! E-mail rapport... 3! Indstillinger...

Læs mere

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted).

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted). Brugervilkår og andre gode ting, som du bør vide for at være sikker online. Sikkerhed er alles ansvar En del af IKEA ånden er "jeg gør min del, du gør din del, og sammen gør vi en masse." Dette gælder

Læs mere

Spam Manager. Brugervejledning

Spam Manager. Brugervejledning Spam Manager Brugervejledning Brugervejledning til Spam Manager Dokumentversion: 1.0 Juridisk meddelelse Juridisk meddelelse Copyright 2013 Symantec Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Symantec,

Læs mere

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Brugervejledning Publiceret: 2014-01-08 SWD-20140108172804123 Indhold 1 Kom godt i gang...7 Om meddelelelsesserviceplanerne for BlackBerry Internet Service...7

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Aktion Børnehjælp og vores hjemmesider er nedenfor samlet benævnt Aktion Børnehjælp eller aktionboernehjaelp.dk.

Aktion Børnehjælp og vores hjemmesider er nedenfor samlet benævnt Aktion Børnehjælp eller aktionboernehjaelp.dk. September 2017 Privatlivspolitik Aktion Børnehjælp indsamler oplysninger om vores brugere og deres besøg ved hjælp af såkaldte cookies eller ved at brugeren selv afgiver oplysningerne på aktionboernehjaelp.dk

Læs mere

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installation og aktivering Tidligere version Installation Du behøver ikke at fjerne den forrige version af F-Secure Mobile Anti-Virus. Kontroller indstillingerne for

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV April 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjeneste

Læs mere

Brugermanual 1.0 d. 1. november 2012

Brugermanual 1.0 d. 1. november 2012 Brugermanual 1.0 d. 1. november 2012 Side 1 af 6 Introduktion Hosted Spamfilter ligger uden tvivl blandt markedets mest sikre og effektive løsninger til frafiltrering af spam, malware, spear phishing og

Læs mere

Opsætning af klient til Hosted CRM

Opsætning af klient til Hosted CRM Opsætning af klient til Hosted CRM Dette dokument beskriver, hvordan der oprettes forbindelse til en Hosted CRM løsning hos TDC Hosting A/S Morten Skovgaard, 24. april 2006 1 Indledning... 2 2 Konfiguration

Læs mere

E-mail security qiuckguide

E-mail security qiuckguide E-mail security quickguide Side 1 af 7 E-mail security qiuckguide 24. januar 2013 Indhold 1 Overview... 2 2 Archive... 3 3 Administration... 3 E-mail security quickguide Side 2 af 7 1 Overview Login: https://www.emailsecurity.dk

Læs mere

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Indhold F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Indhold Kapitel 1: Introduktion...3 1.1 Administrer abonnement...4 1.2 Hvordan sikrer jeg, at min computer er beskyttet...4 1.2.1

Læs mere

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017 Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Forudsætninger... 1 3. E-mail-adresse... 2 4. Fast ip-adresse...

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

TILLÆG TIL BLACKBERRY SOLUTION LICENSAFTALE FOR BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 CLOUD ("Tillægget")

TILLÆG TIL BLACKBERRY SOLUTION LICENSAFTALE FOR BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 CLOUD (Tillægget) TILLÆG TIL BLACKBERRY SOLUTION LICENSAFTALE FOR BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 CLOUD ("Tillægget") VIGTIGE MEDDELELSER: For at få adgang til og / eller bruge denne Cloud service (som defineret nedenfor)

Læs mere

APPS People leverer, implementerer og supporterer Google Apps kommunikationsløsninger

APPS People leverer, implementerer og supporterer Google Apps kommunikationsløsninger APPS People leverer, implementerer og supporterer Google Apps kommunikationsløsninger TRENDS PÅ MARKEDET LOKALT ALENE GLOBALT SAMMEN STØRRELSE FART LOKALT bliver GLOBALT ALENE bliver til SAMMEN Fra STØRRELSE

Læs mere

TIL MAC. Startvejledning. Klik her for at overføre den seneste version af dette dokument

TIL MAC. Startvejledning. Klik her for at overføre den seneste version af dette dokument TIL MAC Startvejledning Klik her for at overføre den seneste version af dette dokument ESET Cyber Security Pro yder avanceret beskyttelse til din computer mod skadelig kode. Med basis i ThreatSense-scanningsprogrammet,

Læs mere

ESET CYBER SECURITY til Mac Startvejledning. Klik her for at overføre den nyeste version af dette dokument

ESET CYBER SECURITY til Mac Startvejledning. Klik her for at overføre den nyeste version af dette dokument ESET CYBER SECURITY til Mac Startvejledning Klik her for at overføre den nyeste version af dette dokument ESET Cyber Security yder avanceret beskyttelse til din computer mod skadelig kode. Med basis i

Læs mere

Connect Integration. MS Exchange Integration. Administratorvejledning

Connect Integration. MS Exchange Integration. Administratorvejledning Connect Integration MS Exchange Integration Administratorvejledning Version 1.0 Dansk Januar 2014 Velkommen! Denne manual beskriver opsætningen af Integration mellem Connect og MS Exchange server. Hvis

Læs mere

STOFA VEJLEDNING SAFESURF INSTALLATION

STOFA VEJLEDNING SAFESURF INSTALLATION STOFA VEJLEDNING SAFESURF INSTALLATION Denne vejledning gennemgår installationsproceduren af SafeSurf, og herefter de tilpasningsmuligheder man kan benytte sig af. Trin 1 Installationen starter med at

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2007. Opdateret 29. december 2010 Indhold 1 Indledning... 2 2 Outlook 2007 klienten... 2 3 Automatisk opsætning

Læs mere

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User Hosted CRM 2011 Outlook client connector setup guide Date: 2011-06-29 Version: 1 Author: anb Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 16 LEGAL INFORMATION Copyright 2011

Læs mere

Vejledning i brug af mailadministration.

Vejledning i brug af mailadministration. Vejledning i brug af mailadministration. Indholdsfortegnelse Indledning:...3 Mail administrator:...4 Ændringen af adgangskode:...5 Videresending af e-mail:...5 Ikke tilstede assistent:...6 Antivirus og

Læs mere

Kapitel 1: Introduktion...3

Kapitel 1: Introduktion...3 F-Secure Anti-Virus for Mac 2014 Indhold 2 Indhold Kapitel 1: Introduktion...3 1.1 Hvad du skal gøre efter installationen...4 1.1.1 Administrer abonnement...4 1.1.2 Åbne produktet...4 1.2 Hvordan sikrer

Læs mere

Afinstaller alle andre programmer Vigtigt! Fjern alle andre antivirus programmer før du installerer Panda Internet Security Mere end et antiviru

Afinstaller alle andre programmer Vigtigt! Fjern alle andre antivirus programmer før du installerer Panda Internet Security Mere end et antiviru Panda Internet Security 2007 NYT Platinum Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

IT-VEJLEDNINGER TIL MAC

IT-VEJLEDNINGER TIL MAC IT-VEJLEDNINGER TIL MAC Indhold Din konto Trådløst internet Mail Videresend din mail Fronter Print / kopi IT regler Selvbetjening Fjernskrivebord Studiekort Bibliotek Videoovervågning Kontakt Dit brugernavn

Læs mere

Call Recorder Apresa Brugermanual

Call Recorder Apresa Brugermanual Call Recorder Apresa Brugermanual Version. 1.100.11 Vidicode Pleje og vedligeholdelse: CR Apresa må ikke blive våd. Hvis den bliver våd, tør den omgående af med en blød, ren klud. Væsker kan indeholde

Læs mere

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09 LUDUS WEB Installations- og konfigurations-vejledning Den 7. april 2009 J.nr.: 4004 V0624 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk,

Læs mere

Sikker Drift. Inventio.IT s Sikker Drift sikrer proaktivt driften af dine medarbejders arbejdsstationer og virksomhedens IT.

Sikker Drift. Inventio.IT s Sikker Drift sikrer proaktivt driften af dine medarbejders arbejdsstationer og virksomhedens IT. Inventio.IT s Sikker Drift sikrer proaktivt driften af dine medarbejders arbejdsstationer og virksomhedens IT. Sikker Drift Tryghed for optimal drift af virksomhedens servere og medarbejderes arbejdsstationer

Læs mere

Sikker Drift. Inventio.IT s Sikker Drift sikrer proaktivt driften af dine medarbejders arbejdsstationer og virksomhedens IT.

Sikker Drift. Inventio.IT s Sikker Drift sikrer proaktivt driften af dine medarbejders arbejdsstationer og virksomhedens IT. 21. september 2016 Inventio.IT s Sikker Drift sikrer proaktivt driften af dine medarbejders arbejdsstationer og virksomhedens IT. Sikker Drift Tryghed for optimal drift af virksomhedens servere og medarbejderes

Læs mere

111 I T - V E J L E D N I N G T I L M A C

111 I T - V E J L E D N I N G T I L M A C 111 I T - V E J L E D N I N G T I L M A C Indhold Din konto Dit brugernavn og adgangskode Trådløst internet Sådan logger du på det trådløse netværk Mail Sådan læser du din mail på web, mobil og Outlook

Læs mere

Mobile Security. Kom i gang lynhurtigt. Dansk

Mobile Security. Kom i gang lynhurtigt. Dansk Mobile Security Kom i gang lynhurtigt Dansk 1 Installation Installation af BullGuard Mobile Security 1. Gå ind på www.bullguard.com/mobi fra din telefon. 2. Indtast licensnøglen. Den står på bagsiden af

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Firewall Erhvervsakademi Midtjylland

Indholdsfortegnelse: Firewall Erhvervsakademi Midtjylland Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...1 Indledning:...3 Kort om Astaro Security Linux:...3 Hvad er en firewall?...4 Hvorfor skal man bruge en firewall?...4 Installation af Astaro Security Linux....5

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User Hosted CRM 2011 Outlook client connector setup guide Date: 2011-09-08 Version: 1 Author: anb Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 19 LEGAL INFORMATION Copyright 2011

Læs mere

ESET NOD32 ANTIVIRUS 9

ESET NOD32 ANTIVIRUS 9 ESET NOD32 ANTIVIRUS 9 Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP Startvejledning Klik her for at overføre den seneste version af dette dokument ESET NOD32 Antivirus leverer avanceret beskyttelse

Læs mere

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net 18. november 2011 Vejledning Windows 7 - eklient Opkobling via ADSL eller anden kabelforbindelse til P-net. Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net Cisco AnyConnect

Læs mere

Om denne hjemmeside. Om denne hjemmeside og persondatapolitik. Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS.

Om denne hjemmeside. Om denne hjemmeside og persondatapolitik. Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS. Om denne hjemmeside Om denne hjemmeside og persondatapolitik Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS Lautrupvang 8 2750 Ballerup Danmark CVR. nr.: 66 35 19 12 Telefonnummer:

Læs mere

IT-VEJLEDNING TIL MAC

IT-VEJLEDNING TIL MAC IT-VEJLEDNING TIL MC IT-vejledninger Indhold Din konto Trådløst internet Mail Videresend din mail Fronter Print / kopi IT regler Selvbetjening Fjernskrivebord Studiekort Bibliotek Videoovervågning Kontakt

Læs mere

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Startvejledning Klik her for at overføre den seneste version af dette dokument ESET NOD32 Antivirus

Læs mere

Sikker Drift. Sikker Drift Light. Sikker Drift Standard. Sikker Drift Light inkluderer. Sikker Drift Standard inkluderer

Sikker Drift. Sikker Drift Light. Sikker Drift Standard. Sikker Drift Light inkluderer. Sikker Drift Standard inkluderer Inventio.IT s Sikker Drift sikrer proaktivt driften af dine medarbejders arbejdsstationer (PC og Mac) samt virksomhedens servere og IT-infrastruktur. Sikker Drift Sikker Drift Standard Sikker Drift Light

Læs mere

Honda MaRIS Pay & Go. Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger

Honda MaRIS Pay & Go. Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger Honda MaRIS Pay & Go Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger Honda anerkender vigtigheden af retskaffen og ansvarlig brug af dine personlige oplysninger. Denne politik for cookies

Læs mere

Panda Antivirus + Firewall 2007 NYT Titanium Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk.

Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk. Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk. 1 Generelt, de generelle vilkår og betingelsers anvendelsesområde 1.1 Alle leverancer og serviceydelser fra Grohe

Læs mere

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server. Startvejledning

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server. Startvejledning Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server Startvejledning ESET Smart Security leverer avanceret beskyttelse af din computer mod skadelig kode. Baseret på ThreatSense -scanningsmotoren, som

Læs mere

Webmail Gmail Generelt Side 1

Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 2 Indholdsfortegnelse Oprette en Gmail...... Side 4 Indbakken Oversigt...... Side 9 Skriv en mail...... Side 11 Formateringsværktøjer...... Side

Læs mere

Symantec - Data Loss Prevention

Symantec - Data Loss Prevention Symantec beskyttelse af data/dokumenter Beskrivelsen af Symantecs bud på tekniske løsninger. I beskrivelsen indgår tre følgende løsninger fra Symantec: - Data Loss Prevention - Disk eller ekstern device

Læs mere

POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER Ikrafttrædelsesdato: 1/1/2013 Nærværende Politik for beskyttelse af personlige oplysninger forklarer, hvordan vi håndterer de personlige oplysninger, som

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

EasyParks Datapolitik

EasyParks Datapolitik EasyParks Datapolitik Gældende fra 16. December 2016 1. Om EasyParks Datapolitik Når du anvender Easy Park A/S, Jægersborg Alle 16, 3. th., DK-2920 Charlottenlund ( EasyPark ) tjenester, afgiver du visse

Læs mere

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Af BEC og FortConsult, januar 2005. Hvad kan du konkret gøre for at beskytte din pc? Målgruppe Denne vejledning er skrevet

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Brugervejledning. - til generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation

Brugervejledning. - til generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation Brugervejledning - til generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation med PBS Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse: Introduktion...3 Læsevejledning...3 Den private nøgle...4 Introduktion...4

Læs mere

Vejledning til opsætning af mail

Vejledning til opsætning af mail Vejledning til opsætning af mail Microsoft Outlook 2010... 2 Tilpas eksisterende mail konto i Microsoft Outlook 2010... 6 Microsoft Outlook 2007... 9 Tilpas eksisterende mail konto i Microsoft Outlook

Læs mere

Norton AntiVirus Brugerhåndbog

Norton AntiVirus Brugerhåndbog Brugerhåndbog Norton AntiVirus Brugerhåndbog Den software, der beskrives i denne bog, leveres med en licensaftale, og må kun bruges i overensstemmelse med vilkårene i aftalen. Dokumentationsversion 15,0

Læs mere

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA. Indholdet i denne publikation må ikke gengives på nogen

Læs mere

IT-VEJLEDNINGER TIL PC

IT-VEJLEDNINGER TIL PC IT-VEJLEDNINGER TIL PC IT-vejledninger Indhold Din konto Trådløst internet Mail Videresend din mail Fronter Print / kopi IT regler Selvbetjening Fjernskrivebord Studiekort Bibliotek Videoovervågning Kontakt

Læs mere

Anvendelse af e-mail hos Bricksite.com (Version 1.0)

Anvendelse af e-mail hos Bricksite.com (Version 1.0) Anvendelse af e-mail hos Bricksite.com (Version 1.0) I denne vejledning kan du læse, hvordan du administrerer dine e-mailadresser hos Bricksite, samt hvordan du sender/modtager e-mails via webmail eller

Læs mere

1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3. 2. Ny og ændret funktionalitet 4. 3. Rettet i denne version 7

1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3. 2. Ny og ændret funktionalitet 4. 3. Rettet i denne version 7 2014 Release Notes WorkZone Content Server 2014 Indhold 1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3 2. Ny og ændret funktionalitet 4 3. Rettet i denne version 7 4. Kendte

Læs mere

ESET NOD32 ANTIVIRUS 6

ESET NOD32 ANTIVIRUS 6 ESET NOD32 ANTIVIRUS 6 Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Startvejledning Klik her for at overføre den seneste version af dette dokument ESET NOD32 Antivirus leverer avanceret beskyttelse

Læs mere

MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails

MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails Opsætningsvejledning til ipad Mail App Det Kongelige Bibliotek 22-11-2013 Denne vejledning beskriver brugeropsætning af ipad Mail App, således at en arkivskaber

Læs mere

Sikker Drift. Sikker Drift Light inkluderer. Sikker Drift Standard inkluderer

Sikker Drift. Sikker Drift Light inkluderer. Sikker Drift Standard inkluderer Inventio.IT s Sikker Drift sikrer proaktivt driften af dine medarbejders arbejdsstationer (PC og Mac) samt virksomhedens servere og IT-infrastruktur. Sikker Drift Med Sikker Drift Standard varetager Inventio.IT

Læs mere

ESET SMART SECURITY 7

ESET SMART SECURITY 7 ESET SMART SECURITY 7 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Startvejledning Klik her for at overføre den seneste version af dette dokument ESET Smart Security

Læs mere

Politik til beskyttelse af personlige oplysninger. 1 Formålet med dette dokument

Politik til beskyttelse af personlige oplysninger. 1 Formålet med dette dokument Politik til beskyttelse af personlige oplysninger 1 Formålet med dette dokument Dette dokument indeholder en forklaring af indsamlingen og anvendelsen af personlige oplysninger i forbindelse med Accu-Chek

Læs mere

Privatlivspolitik. Coverwise Limited deler en forpligtelse til at beskytte dit privatliv og holde dine personlige oplysninger sikre.

Privatlivspolitik. Coverwise Limited deler en forpligtelse til at beskytte dit privatliv og holde dine personlige oplysninger sikre. Privatlivspolitik Denne hjemmeside opererer internationalt og er i overensstemmelse med den lokale lovgivning og regler i de pågældende lande. Denne privatlivspolitik omhandler hvordan vi bruger og behandler

Læs mere

ESET SMART SECURITY 9

ESET SMART SECURITY 9 ESET SMART SECURITY 9 Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP Startvejledning Klik her for at overføre den seneste version af dette dokument ESET Smart Security er en alt i én-løsning til sikkerhed

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

IT-VEJLEDNINGER TIL MAC

IT-VEJLEDNINGER TIL MAC IT-VEJLEDNINGER TIL MAC Indhold Din konto Trådløst internet Mail Videresend din mail Fronter Print / kopi IT regler Selvbetjening Fjernskrivebord Studiekort Bibliotek Videoovervågning Kontakt Dit brugernavn

Læs mere

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur.

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. BESTILLING AF NEMID For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. CVR nummeret trækker automatisk adressen fra CVR registeret, så den skal IKKE ændres. Bekræft

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare Udgave Januar 2016 Der er krav om at klinikken har en databehandler hos den leverandør der lagre klinikkens data. Dvs. at hvis man har en udgave af

Læs mere

Spam Manager. Karantæneadministratorvejledning

Spam Manager. Karantæneadministratorvejledning Spam Manager Karantæneadministratorvejledning Karantæneadministratorvejledning til Spam Manager Dokumentversion: 1.0 Juridisk meddelelse Juridisk meddelelse Copyright 2013 Symantec Corporation. Alle rettigheder

Læs mere

BEC. NetScaler Unmanaged VPN. Installation. Bruger Vejledning. Version

BEC. NetScaler Unmanaged VPN. Installation. Bruger Vejledning. Version BEC NetScaler Unmanaged VPN Installation og Bruger Vejledning Version 1.3 2017-09-11 Ref. JN Data A/S RemoteAccess Team Side 1 af 19 BEC NetScaler Unmanaged info / vejledning til testere Indhold BEC NetScaler

Læs mere

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION I denne vejledning gennemgås installation af Stofa OnlineDisk samt opsætning, brugerflade og OnlineDisk Webportalen. Trin 1 Information om Stofa OnlineDisk Stofa

Læs mere

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. ÆNDRING AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 4 2. OPRETTELSE AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 6 2.1

Læs mere

Malwarebytes en guide. Hanne B. Stegemüller 9. juni 2015

Malwarebytes en guide. Hanne B. Stegemüller 9. juni 2015 Malwarebytes en guide Hanne B. Stegemüller 9. juni 2015 Hvad kan/gør Malwarebytes? Malwarebytes Anti-Malware er ikke et traditionelt antivirusprogram til bekæmpelse af traditionelle virusinfektioner og

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

IT-sikkerhedsbestemmelser for anvendelse af e-post

IT-sikkerhedsbestemmelser for anvendelse af e-post Bilag 8 IT-sikkerhedsbestemmelser for anvendelse af e-post Formålet med sikkerhedsbestemmelserne er at beskrive, hvordan medarbejdere i Randers Kommune, som anvender e-post via kommunens udstyr og e-postadresser,

Læs mere

Opsætning af e-mail. Tilføjelse af e-mail-konti. Tilføjelse af en POP3-konto. Sådan tilføjer du en POP3-konto til Outlook

Opsætning af e-mail. Tilføjelse af e-mail-konti. Tilføjelse af en POP3-konto. Sådan tilføjer du en POP3-konto til Outlook Opsætning af e-mail mail-konti I dette kapitel vil jeg hjælpe dig med, hvordan du sætter Outlook 2007 op, så du får forbindelse til din e-mail-konto (eller flere) og en evt. HTTP-konto, som fx Windows

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

GB-HD8272C-W. Kom godt i gang

GB-HD8272C-W. Kom godt i gang GB-HD8272C-W Kom godt i gang Copyright GolBong Danmark 2015 Generelt Tillykke med dit GolBong HD IP-kamera. Denne Kom godt i gang-vejledning, gennemgår hvordan du forbinder og kommer i gang med at anvende

Læs mere

Installationsvejledning til F-Secure Anti-Virus

Installationsvejledning til F-Secure Anti-Virus Installationsvejledning til F-Secure Anti-Virus Kør setup (blå trekant) i FSECURE-mappen. Klik OK Programmet udpakkes, og følgende skærmbillede fremkommer: Klik Next 1 Klik ved I accept the agreement.

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: /JET. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: /JET. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2013-12-02 /JET Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Første login... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 6 Glemt password... 6 Brugerfladen

Læs mere

SIGNIT.DK VILKÅR INDHOLD

SIGNIT.DK VILKÅR INDHOLD SIGNIT.DK VILKÅR INDHOLD 1. Aftalens parter... 2 2. Servicens indhold... 2 2.1. Du får online adgang til signit.dk herefter kaldet servicen i denne periode... 2 2.2. Servicen giver dig sikkerhed på denne

Læs mere

"SAP" betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten.

SAP betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten. Serviceaftaleprogram for Ariba Cloud Services Garanti for Tjenestens tilgængelighed Sikkerhed Diverse 1. Garanti for Tjenestens tilgængelighed a. Anvendelighed. Garantien for tjenestens tilgængelighed

Læs mere

Forår 2012 - Firewalls

Forår 2012 - Firewalls Syddansk Universitet DM830 - Netværkssikkerhed Imada - Institut for matematik og datalogi Forår 2012 - Firewalls Forfatter: Daniel Fentz Johansen Alexei Mihalchuk Underviser: Prof. Joan Boyar Indhold 1

Læs mere

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse Automatisk og obligatorisk tilslutning 1. november 2014 blev det lovpligtig at være tilsluttet Digital Post fra det offentlige. Denne dato skete der derfor en automatisk og obligatorisk tilslutning for

Læs mere

BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER INTERN (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES

BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER INTERN (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER INTERN (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Anvendelsesområde... 3 2. Definitioner...

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 Kunde: Forfatter: Thomas W. Yde Systemtech A/S Side: 1 af 17 1 Indholdsfortegnelse 2 GENERELT OMKRING FORUDSÆTNINGEN OG OPDATERINGS FORLØBET... 3 2.1 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

ITSprint. Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk 13-02-2014 ITS

ITSprint. Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk 13-02-2014 ITS ITSprint Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk Denne vejledning beskriver hvordan du kan printe vha. print.supportcenter.dk fra computere og mobile enheder såsom tablets (fx ipads) og smartphones

Læs mere

FleeDa (DBK Fleetmap Database) Installationsvejledning til installation af VPN og FleeDa klient på egen PC (Juli 2017)

FleeDa (DBK Fleetmap Database) Installationsvejledning til installation af VPN og FleeDa klient på egen PC (Juli 2017) FleeDa (DBK Fleetmap Database) Installationsvejledning til installation af VPN og FleeDa klient på egen PC (Juli 2017) Page 1 of 12 Indhold 1 Adgang til FleeDa... 3 1.1 HW og SW forudsætninger... 3 1.2

Læs mere

Databeskyttelsesregler

Databeskyttelsesregler Databeskyttelsesregler Almindelige databeskyttelsesregler for benyttelse af PARSHIP.dk - version 10.05.2011 1. Sikkerhed og anonymitet PARSHIP tager spørgsmålet om sikkerhed meget alvorligt. PARSHIP gør

Læs mere

Bilag X Databehandleraftale

Bilag X Databehandleraftale Bilag X Databehandleraftale 1 Anvendelsesområde og omfang 1.1 KUNDEN er dataansvarlig for de personoplysninger, som MICO behandler på vegne af KUNDEN i henhold til Aftalen. MICO er databehandler. KUNDEN

Læs mere