NemHandel infrastruktur. Lars Houe Heinrich Clausen 4. November 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NemHandel infrastruktur. Lars Houe Heinrich Clausen 4. November 2010"

Transkript

1 NemHandel infrastruktur Lars Houe Heinrich Clausen 4. November 2010

2 Agenda NemHandelsprogrammet Gennemgang af funktionalitet RASP biblioteker RASP.NET og Java Brug af OCES certifikater NemHandel registeret Services, web sites og værktøjer Test infrastruktur Praktiske erfaringer

3 Agenda NemHandelsprogrammet Gennemgang af funktionalitet RASP biblioteker RASP.NET og Java Brug af OCES certifikater NemHandel registeret Services, web sites og værktøjer Test infrastruktur Praktiske erfaringer

4 NemHandelsprogrammet Bruges til at afsende og modtage dokumenter via NemHandel. Afsendelse: Kræver som hovedregel kun opsætning af funktionscertifikat Kan afsende dokumenter genereret af eksternt system. Modtagelse: Kræver også opsætning af mail-modtager og mail-afsender Er et open source eksempel på hvordan RASP.NET biblioteket kan bruges.

5 Demo

6 RASP OIO RASP Profile 1.2 OIO UDDI Profile 1.1 OIO SMTP Transport Binding for SOAP OIO Reliable Messaging Profile 1.1 OIO Basic Security Profile 1.1 OIO Basic Profile 1.1

7 RASP OIO RASP: Sikker udveksling af elektroniske dokumenter (krypterer, signeret). OIO UDDI: Opslag til web services ud fra business nøgler (ex CVR, EAN) OIO SMTP: SMTP kommunikation via SOAP OIO RMP: Asynkron udveksling af dokumenter (sikkerhed & pålidelighed) OIO BSP: Sikkerhed for web services på pakke niveau. OIO BP: Web service profiler

8 Message flow example Replicated registries Master serviceregistry Replication Lookup with: - NemHandel - OIOUBL document - EAN number Endpoint Lookup Activation Registration Certificate Status lookup OCSP Server Signing Encryption Reliable Messaging acknowledgement Verifying signature Signature Proof Decryption Sender Party HTTP exchange Receiver Party Decryption Signature proof OCES CA LDAP Server Public key lookup SMTP exchange SMTP Server SMTP exchange SMTP Server SMTP exchange

9 NemHandelsprogrammet NemHandelsprogrammet er open Source https://svn.softwareborsen.dk/openebusiness/dk.gov.oi osi/referenceclient/dotnet/tags/1.2.3/

10 Agenda NemHandelsprogrammet Gennemgang af funktionalitet RASP biblioteker RASP.NET og Java Brug af OCES certifikater NemHandel registeret Services, web sites og værktøjer Test infrastruktur Praktiske erfaringer

11 RASP biblioteker Bruges til at implementere afsendelse og modtagelse af dokumenter via RASP i nye eller eksisterende systemer. Indeholder udover implementation af RASP, også en række hjælpe funktioner. Indehold: 1. Dokumenttype genkendelse 2. XML Schema og Schematron validering 3. UDDI opslag 4. LDAP opslag af certifikat 5. OCSP og CRL opslag 6. Afsendelse og modtagelse af dokumenter via RASP Kræver OCES funktionscertifikat fra DanID.

12 RASP Java eksempel Demo

13 Konfigurationsfil.NET og Java bibliotekerne gør brug af konfigurationsfilen RaspConfiguration.xml. Indeholder: Dokument type konfiguration LDAP server opsætning Certifikat revocation opsætning (OCSP eller CRL) UDDI lookup opsætning Rod certifikat opsætning WS-RM afsendelsesstrategi

14 Håndtering af certifikater NemHandel gør brug af OCES certifikat infratrukturen. Denne håndteres af DanID. For at kunne afsende og modtage i NemHandel skal man bruge et OCES funktionscertifikat. Mere info: https://danid.dk/export/sites/dk.danid.oc/da/erhverv/produkter_og_tje nester/digital_signatur_i_virksomheden/funktionssignatur/

15 Håndtering af certifikater (Java) Certifikater håndteret ved brug af Java Keystores (.jks filer) Værktøjer til håndtering af.jks filer: keytool KeyStoreBrowser.jar

16 Håndtering af certifikater (.NET) MMC konsolen

17 RASP - bibliotekerne RASP er open Source RASP.NET https://svn.softwareborsen.dk/openebusiness/dk.go v.oiosi/library/dotnet/tags/1.2.3/ RASP Java https://svn.softwareborsen.dk/openebusiness/dk.go v.oiosi/library/java/tags/1.2.3/

18 Agenda NemHandelsprogrammet Gennemgang af funktionalitet RASP biblioteker RASP.NET og Java Brug af OCES certifikater NemHandel registeret Services, web sites og værktøjer Test infrastruktur Praktiske erfaringer

19 Registrering i NemHandel registret Services der anvendes til NemHandel registrering Profile Registration Service (PORS) Profile Description Service (PODS) Agreement Service Værktøjer der bruger NemHandel registrering services Web registrering Bulk tool

20 Profile Registration Service (PORS) SOAP web service der ligger til grund for Web registrering og bulk tool. Målgruppen er organisationer der ønsker at foretage registreringer automatisk, f.eks. gennem et økonomisystem. Brugere identificerer sig via tovejs SSL. OCES Medarbejder, Virksomhed og Funktionscertifikater kan anvendes. Profil orienteret registrering. Paraply aftale skal være accepteret.

21 PoRS data typer Der arbejdes med to data typer: Business: Indeholder kontaktinformation om en given organisation. Navn Beskrivelse Kontakt person Kontakt nøgle (F.eks. et CVR nummer) ProfileRegistration: Indeholder teknisk information om den givne registrering. Teknisk nøgle (F.eks. EAN nummer). Dette bruges af NemHandel klienter ved afsendelse Certifikat (Certificate subject) Teknisk kontakt person Teknisk endepunkt Liste over registrerede profil roller

22 PoRS eksempel Opret organisation ProfileRegistrationService porsservice = new ProfileRegistrationServiceImplService().getProfileRegistrationServicePort(); Business business = new Business(); Key businesskey = new Key(); business.setname("nyt navn"); business.setdescription("en beskrivelse"); businesskey.settype("http://oio.dk/profiles/owsa/modelt/1.0/uddi/identifiers/cvrnu mber/"); businesskey.setvalue(" "); business.setkey(businesskey); ContactPerson businesscontact = new ContactPerson(); businesscontact.setname("john Doe"); business.setcontactperson(businesscontact); business.setprofileconformanceclaim("http://oio.dk/profiles/oiosi/1.0/uddi/registr ationmodel/1.1/"); String newbusinessid = porsservice.savebusiness(business, "CN=John Doe+serialNumber=CVR: RID: ,O=John Doe ApS // CVR: ,C=DK");

23 PoRS eksempel Ændre organisation ProfileRegistrationService porsservice = new ProfileRegistrationServiceImplService().getProfileRegistration ServicePort(); Business business = porsservice.getbusiness("uddi:itst.dk:8b01c c-4c67-bede- 96d30dc4568a"); business.setname("nyt navn"); porsservice.savebusiness(business, "CN=John Doe+serialNumber=CVR: RID: ,O=John Doe ApS // CVR: ,C=DK");

24 PoRS eksempel Opret registrering ProfileRegistrationService porsservice = new ProfileRegistrationServiceImplService(new URL("https://testpors.nemhandel.gov.dk/ProfileRegistrationService/prs?wsdl")). getprofileregistrationserviceport(); ProfileRegistration registration = new ProfileRegistration(); registration.setactivationdate(new Date(System.currentTimeMillis())); Calendar calendar = new GregorianCalendar(2100, 01, 01); registration.setexpirationdate(calendar.gettime()); registration.setbusinessid("uddi:itst.dk:2bc2c1bb aa-9d0e- 671d5c9387fe"); registration.setcertificate("cn=foces1 (funktionscertifikat) + SERIALNUMBER=CVR: FID: , O=DANID A/S // CVR: , C=DK"); Key key = new Key(); key.settype("http://oio.dk/profiles/oiosi/1.0/uddi/identifiers/eannumber/"); key.setvalue(" "); registration.setkey(key);

25 PoRS eksempel Opret registrering fortsat registration.setprofileconformanceclaim("http://oio.dk/profiles/oiosi/1.0/sec urereliableasyncprofile/1.0/"); registration.settechnicalinformation("http://test.dk/info"); registration.getendpointadresses().add("http://test.dk/service.svc"); ProfileRole profilerole = new ProfileRole(); // urn:www.nesubl.eu:profiles:profile5:ver2.0 BuyerParty profilerole.setprofileroleid("uddi:f9d2af dd-a56f a563"); // Credit note service profilerole.getserviceids().add("uddi:e4ec bab-afee-c37ab1c67aec"); //Invoice service profilerole.getserviceids().add("uddi:2e0b402a-7a5e-476b-8686-b33f54fd1f47"); registration.getprofileroles().add(profilerole); String registrationid = porsservice.saveprofileregistration(registration, "CN=Test MOCES1 + SERIALNUMBER=CVR: RID: , O=DANID A/S // CVR: , C=DK");

26 Profile Description Service (PODS) SOAP web service der kan bruges til at hente information om NemHandel profil roller. Giver følgende information om hver profil rolle: Navn og beskrivelse UDDI nøgler for UDDI proces og nødvendige UDDI services. Kræver ikke login.

27 PoDS eksempel ProfileDescriptionService podsservice = new ProfileDescriptionServiceImplService(new URL("http://testpods.nemhandel.gov.dk/ProfileDescriptionService/pds?wsdl ")).getprofiledescriptionserviceport(); List<ProfileRoleDescription> profiledescriptions = podsservice.getprofiledescriptions(); for (ProfileRoleDescription desc : profiledescriptions) { System.out.println("Name: " + desc.getname()); System.out.println("Id: " + desc.getprofilerole().getprofileroleid()); for (String serviceid : desc.getprofilerole().getserviceids()) { System.out.println("Service id: " + serviceid); } } System.out.println();

28 Web Registrering Gør det muligt at foretage registreringer i NemHandel registret via en grafisk web side. Målgruppen er mindre organisationer som ønsker at foretage registreringer manuelt. Login ved hjælp af OCES Medarbejder certifikat. Mulighed for accept af Paraplyaftale. Profil orienteret Best-effort visning af eksisterende registreringer

29 Web Registrering Adresse:

30 Agreement Service Bruges til at acceptere Paraplyaftalen for et givent OCES Medarbejder certifikat. Brugeren identificer sig ved hjælp af det ønskede OCES Medarbejder certifikat. Mulighed for at tilknytte OCES Funktionscertifikater til et givent Medarbejder certifikat. Sikkerhed opnås ved hjælp af WS-Security.

31 Agreement Service eksempel URL wsdllocationopen = new URL("http://testprofiler.nemhandel.gov.dk/AgreementStatusServi ce/2008/04/01/trustedcertificateagreementstatusservice.svc?wsd l"); TrustedCertificateAgreementStatusService service = new TrustedCertificateAgreementStatusService(wsdlLocationOpen); IAgreementStatusService trustedagreementstatusclient = service.getclientcertifcateagreementstatusservice(); trustedagreementstatusclient.setagreementstatus(1l, 1L, "CN=Test MOCES1 + SERIALNUMBER=CVR: RID: , O=DANID A/S // CVR: , C=DK");

32 Bulk tool Et kommandolinje værktøj til at foretage en stor mængde registreringer på en gang. Målgruppen er organisationer som skal foretage/ændre en stor mængde registreringer i UDDI. Eksempel: java -jar RegBulkTool SNAPSHOT-jar-withdependencies.jar --input input.txt --output output.txt --env test

33 Registrering i NemHandel registret PORS https://svn.softwareborsen.dk/openebusiness/dk.gov.oi osi/registration/java/pors/tags/1.0.3/doc/ PODS https://svn.softwareborsen.dk/openebusiness/dk.gov.oi osi/registration/java/prds/tags/1.0.2/doc/ Registrerings site https://svn.softwareborsen.dk/openebusiness/dk.gov.oi osi/registration/java/regsite/tags/1.0.2/doc/ Bulk Tool https://svn.softwareborsen.dk/openebusiness/dk.gov.oi osi/registration/java/regbulktool/tag/1.0.0/

34 Agenda NemHandelsprogrammet Gennemgang af funktionalitet RASP biblioteker RASP.NET og Java Brug af OCES certifikater Pause NemHandel registeret Services, web sites og værktøjer Test infrastruktur Praktiske erfaringer

35 Test infrastruktur Formålet er, at tilbyde en sandkasse hvor man kan teste: Afsendelse og modtagelse af dokumenter via RASP. Oprettelse af endepunkter i UDDI. Brugen af Agreement service. Kræver OCES Test certifikater fra DanID.

36 Test infrastruktur - Registering AgreementService ProfileRegistrationService (PoRS) ProfileDescriptionService (PoDS) ProfileWebService Generisk Web Registrering UDDI Inquiry Dokumentation andel+register+til+integrationstest.pdf

37 Ændringer i RASP konfiguration <ConfigurationSection xsi:type="uddiconfig"> <PublishInquiryEndpoint>http://testuddi.nemhandel.gov.dk/uddi/services/inquiry </PublishInquiryEndpoint> <LookupRegistryFallbackConfig> <PrioritizedRegistryList> <Registry> <EndpointCollection> <Endpoint>http://testuddi.nemhandel.gov.dk/uddi/services/inquiry </Endpoint> </EndpointCollection </Registry> </PrioritizedRegistryList> </LookupRegistryFallbackConfig> </ConfigurationSection>

38 Ændringer i RASP konfiguration (fortsat) For at bruge test OCES certifikater skal konfigurationsfilen ændres til at anvende certifikater med TDC OCES Systemtest CA II certifikatet som rod <ConfigurationSection xsi:type="rootcertificateconfig"> <RootCertificateLocation> <StoreLocation>CurrentUser</StoreLocation> <StoreName>Root</StoreName> <SerialNumber>403617FC</SerialNumber> </RootCertificateLocation> </ConfigurationSection> Desuden skal der slås op i test LDAP servicen i forbindelse med validering af certifikaters gyldighed: <ConfigurationSection xsi:type="ldapsettings"> <Host>fenris.certifikat.dk</Host> <Port>389</Port> </ConfigurationSection>

39 Test infrastruktur Service endpoints Java og HTTP: EAN Java og SMTP: EAN NET og HTTP: EAN NET og SMTP: <mangler> Disse vil formodentlig ændre sig, og der vil komme dokumentation såsom url, service certifikat og accepterede dokumenttyper.

40 Agenda NemHandelsprogrammet Gennemgang af funktionalitet RASP biblioteker RASP.NET og Java Brug af OCES certifikater Pause NemHandel registeret Services, web sites og værktøjer Test infrastruktur Praktiske erfaringer

41 Typiske driftsproblemer Invalide dokumenter Typisk schematron fejl Historisk har der været en pragmatisk tilgang, hvor fejl er blevet gradueret Men det er centralt at alle er enige om, hvad der er et validt dokument ITST annoncerer opdateringer til schematron valideringen Ikke klar til at modtage dokumenter selvom der er blevet registreret i NemHandelsregisteret Typisk ved migrering af eksisterende løsninger Forkert kontaktperson registreret i NemHandelsregisteret

42 Typiske driftsproblemer Dokumentet ikke synligt hos den forventede slutmodtager Fagsystemet har ikke sendt dokumentet det sted hen afsenderen forventede F.eks. kan det være havnet i en fejlliste Implementering af genafsendelsesstrategi For aggressiv (prøver igen umiddelbart efter en fejlsituation) Differentiere mellem typer af fejl (giver det overhovedet mening at prøve igen) Store meddelelser Vejledning til opsætning af RASP konfiguration Konfiguration af web serveren til store meddelelser RASP Implementeringer ikke gearede til de helt store meddelelser

43 Yderlig information FAQ OIORASP profilen NemHandel Infrastruktur FAQ FAQ til UDDI opslag (søgning i UDDI efter registrerede profiler for en given modtager og dokumenttype) er under opbygning NemHandel og OCES certifikater FAQ

Kald af PingService via SOAPUI

Kald af PingService via SOAPUI Kald af PingService via SOAPUI Author: Integration Expert Team (IET) Owner: Integration Expert Team (IET) Page 1 of 24 1. Dokumenthistorik Kald af PingService via SOAPUI Revisioner Dato for denne version:

Læs mere

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 DKAL Snitflader 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 1.1 ANVENDELSE AF OIOXML 3 2 SNITFLADEOVERSIGT 3 2.1 REST 5 2.1.1 HTTP RETURKODER OG FEJLKODER 6 2.1.2 WEBSERVICE 6 2.2 AFSENDELSE

Læs mere

OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf viser den fejlagtige titel "OIOUBL Guideline Datatyper" i Adobe Reader.

OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf viser den fejlagtige titel OIOUBL Guideline Datatyper i Adobe Reader. Bilag til Høringsnotat vedr. Forslag til ændring af Bekendtgørelse nr 1075 om elektronisk regning Tekniske høringssvar vedr. standarderne i bekendtgørelsens bilag 1-4 Ændringsforslag fra høring Status

Læs mere

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7.

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7. Side 1 af 15 NemHandel registreringsvejledning ØS/ØSY/CPS 7. januar 2015 Navision Stat, INDFAK og Nemkonto Dette dokument beskriver den nødvendig EAN registrering på Nemhandelsregistret via NS NHR WEB

Læs mere

NemRefusion. Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.1, 01.11.2014. 1 NemRefusion virksomhedsservice

NemRefusion. Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.1, 01.11.2014. 1 NemRefusion virksomhedsservice NemRefusion Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.1, 01.11.2014 1 Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice - En vejledning Indholdsfortegnelse Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice...

Læs mere

E-BUSINESS SOLUTIONS FROM CSC. 4 Systemgrænseflader. 4 Systemgrænseflader

E-BUSINESS SOLUTIONS FROM CSC. 4 Systemgrænseflader. 4 Systemgrænseflader E-BUSINESS SOLUTIONS FROM CSC 4 Systemgrænseflader 4 Systemgrænseflader E-BUSINESS SOLUTIONS FROM CSC 4 Systemgrænseflader Dokumentoplysninger Titel: Projekt: e-tl Løsningsspecifikation, Systemgrænseflader

Læs mere

FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA

FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV EGENSKABER > Al arbejde med dannelse af elektroniske fakturaer foregår inde i Microsoft Dynamics NAV. > Understøtter import og eksport af OIO XML og UBL (inklusive

Læs mere

Smartair 6.0. Installations guide

Smartair 6.0. Installations guide Smartair 6.0 Installations guide Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 System Oversigt... 4 3 Installation... 5 3.1 System Krav... 5 3.2 Klargøring af installationen... 5 3.3 Afinstallere tidligere TS1000

Læs mere

NemHandelsRegistret (NHR)

NemHandelsRegistret (NHR) NemHandelsRegistret (NHR) Hjælpeguide til oprettelse i NemHandelsRegistret og registrering af profiler. Januar 2015 Version 1.1 Introduktion Hvis en virksomhed eller en offentlig myndighed ønsker at kunne

Læs mere

Vejledning i at implementere OIOUBL

Vejledning i at implementere OIOUBL Version 1.4 VEJLEDNING I AT IMPLEMENTERE OIOUBL v1.4 Indholdsfortegnelse 1 Ændrings-log... 3 2 Formål med vejledningen... 4 2.1 Målgrupperne... 4 2.2 Support... 4 3 Introduktion til NemHandel... 5 3.1

Læs mere

Vejledning i brug af test tools

Vejledning i brug af test tools Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Vejledning i brug af test tools DanID A/S 8. februar 2013 Side 1- Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledninger når man er logget ind Indhold

Vejledninger når man er logget ind Indhold Vejledninger når man er logget ind Indhold Arbejde med Indbakke og arkiv...2 Sådan får du vist din post...2 Åbne, flytte, slette og omdøbe post...2 Gem kopi af post lokalt...3 Oprette og vedligeholde mapper...3

Læs mere

Vejledning til Retsinformation web services

Vejledning til Retsinformation web services Civilstyrelsen Vejledning til Retsinformation Version:3 2011.03.21 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Baggrund... 3 2.1 Lex Dania... 4 3. Adgang... 4 4. Lex Dania høste web service... 5 4.1 Servicebeskrivelse...

Læs mere

Visma NemHandel. Indhold

Visma NemHandel. Indhold Visma NemHandel Indhold 1 Introduktion... 1 2 Installation... 2 3 Daglig brug - følg status for dokumenter... 5 3.1 Leverede dokumenter... 6 3.2 Fejlede dokumenter... 6 3.3 Modtagne dokumenter... 7 3.4

Læs mere

1B Status på e-fakturaområdet

1B Status på e-fakturaområdet Fakturahåndtering 1B Status på e-fakturaområdet Helle Schade-Sørensen IT-Telestyrelsen Status på efaktura Udfordringer og muligheder Helle Schade-Sørensen Dagens tekst De nye krav til elektronisk fakturering

Læs mere

Navision Stat 7.0. Samlet installationsvejledning. Side 1 af 72 ØS/ØSY/ CPS/JAC/JKH 15.04.2015

Navision Stat 7.0. Samlet installationsvejledning. Side 1 af 72 ØS/ØSY/ CPS/JAC/JKH 15.04.2015 Side 1 af 72 Navision Stat 7.0 Samlet installationsvejledning ØS/ØSY/ CPS/JAC/JKH 15.04.2015 Nedenstående beskriver den samlede installation af alle de komponenter der leveres fra (eller via) Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015 Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 11 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen.

Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen. Side 1 af 104 Navision Stat 7.0 ØKO/KKP 29.04.2015 v.1. Elektronisk fakturering Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen.

Læs mere

Introduktion til Regin XML og Web services

Introduktion til Regin XML og Web services Introduktion til Regin XML og Web services Center for Bibliotek, Medier og Digitalisering 17. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Dansk Museums Dokumentations Standard... 3 3 Introduktion

Læs mere

Den 1. november 2014 er det besluttet ved lovkrav at også borgere skal kunne modtage post fra det offentlige i Digital Post.

Den 1. november 2014 er det besluttet ved lovkrav at også borgere skal kunne modtage post fra det offentlige i Digital Post. Side 1 af 18 Navision Stat 5.4.02 ØS/ØSY/TJO/CPS Dato 27.10.2014 Installationsvejledning til Digital Post - Invoker og NS regnskab Overblik Introduktion Denne installationsvejledning beskriver hvordan

Læs mere

Orientering om Virksomhedsservice

Orientering om Virksomhedsservice NemRefusion Informationsmøder oktober 2009 Århus d. 5.10 og København d. 7.10 Orientering om Virksomhedsservice Grænsefladen til løn-, fraværs- og personalesystemer samt til a-kasse systemer Dagsorden

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Vejledning til at konfiguration af flere websites, med deling af 1 SSL certifikat og fælles IP og port. Følgende vejledning beskriver hvordan man konfigurere IIS til at bruge host header på HTTPS sites.

Læs mere

Referat af NemHandelaktørmøde

Referat af NemHandelaktørmøde Referat af NemHandelaktørmøde 4. juni 2014 SOK/MSH Tilstede: Mikkel Hempel, Tricom Simon Pedersen, Tricom Allan Jensen, Digital CAB Bjørn Rasmussen, IBM Kaj Andersen, IBM Mogens Christensen, CGI Dan Overgaard,

Læs mere

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A XML webservice for pensionsordninger Version 1.0 Draft A Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Webservice for pensionsordninger EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Version 3.08 december 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 Opsætning...

Læs mere

NemHandel i cloud - sikkerhedsmæssige overvejelser. Helle Schade-Sørensen IT og Telestyrelsen

NemHandel i cloud - sikkerhedsmæssige overvejelser. Helle Schade-Sørensen IT og Telestyrelsen NemHandel i cloud - sikkerhedsmæssige overvejelser Helle Schade-Sørensen IT og Telestyrelsen Agenda Lidt om NemHandel Rationalet for valg af cloud Overvejelser vedr. sikkerhed Løsning og erfaringer indtil

Læs mere

Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige

Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige Rapport Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige integrationsmodel for borgerportalen og virksomhedsportalen Offentlig Erfaringsrapport Den Digitale Taskforce Christiansborg Slotsplads 1 1218

Læs mere

Specifikationsdokument for LDAP API

Specifikationsdokument for LDAP API Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Specifikationsdokument for LDAP API DanID A/S 5. juni 2014 Side 1-15

Læs mere

A-2 Intranet og projekthåndtering - Stephen Sarquah - IMM-B.Eng-2010-27

A-2 Intranet og projekthåndtering - Stephen Sarquah - IMM-B.Eng-2010-27 Side 2 af 73 Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematik Modellering Bygning 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Danmark Telefon +45 45253351, Fax +45 45882673 reception@imm.dtu.dk www.imm.dtu.dk

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. FAQ Ofte stillede spørgsmål

Finanstilsynets indberetningssystem. FAQ Ofte stillede spørgsmål Finanstilsynets indberetningssystem FAQ Ofte stillede spørgsmål Finanstilsynet - 1. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 HVAD ER FINANSTILSYNETS INDBERETNINGSSYSTEM?... 2 2 HVORDAN FÅR JEG DANNET

Læs mere