Nye kræfter i dansk landbrug

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye kræfter i dansk landbrug"

Transkript

1 Nye kræfter i dansk landbrug Maj 2015

2 Nye kræfter i dansk landbrug Det er i disse år en udfordring for erhvervet at få friske, unge kræfter etableret som selvstændige landmænd. Det skyldes ikke mangel på arvtagere. Det er særligt det øgede kapitalbehov, manglende adgang til finansiering, reglerne for generationsskifte og de høje krav til egenkapital, der gør det vanskeligt for den næste generation at etablere sig og videreføre dansk landbrug. Udfordringen har ikke én løsning, men kræver at en række tiltag og aktører spiller sammen. Alle parter skal være aktive og fleksible i forhold til at finde løsninger både købere, sælgere, rådgivning og finansieringsinstitutter. Det er ikke blot ét tandhjul, der skal drejes på, men en række tandhjul, der skal gå i hak, for at fornyelsen og generationsskiftet igen kommer til at rulle. Efterslæb på generationsskifte i landbrugserhvervet Andelen af landmænd over 65 år er steget betydeligt. Det er sket samtidig med, at andelen af unge landmænd, der har egen bedrift, har været stærkt faldende de senere år. Andelen har ikke været så lav i årtier. Det voksende gab mellem unge og ældre vidner om en udtalt generationsudfordring i dansk landbrug. Den gennemsnitlige årlige tilgang af unge landmænd i perioden var 115. Det er en brøkdel af tidligere perioder. For perioden var den gennemsnitlige årlige tilgang 515 personer og 787 for perioden Det store fald i både antallet og andelen af unge, selvstændige landmænd er sket til trods for, at antallet af unge, der har gennemført landbrugsuddannelsen, har været stabilt gennem de seneste mange år. Tal fra Undervisningsministeriet viser, at antallet af unge, der har gennemført landbrugets grunduddannelse, har ligget nogenlunde stabilt mellem 650 og 800 per år i perioden og gennemsnitligt på 750 personer. Der har været positiv interesse for EUX-uddannelsen på området. Tilgangen til landbrugets lederuddannelse har også været relativt stabil de senere år. Samtidigt har der også fra udenlandsk side været løbende interesse for at arbejde med dansk landbrug. Det er således ikke interesse for landbrugserhvervet, der mangler. Landbruget er det fundament, hele fødevareklyngen hviler på. Landmænd er leverandører af de råvarer, som den øvrige fødevareklynge forarbejder, distribuerer og eksporterer. At en hel generation af landmænd har svært ved at få fodfæste, er ikke bare en udfordring for den enkelte unge landmand. Det betyder, at der er risiko for mangel på kompetencer på sigt, hvis de unge vælger alternative karriereveje. Denne kompetencemangel vil give dønninger ud i den øvrige værdikæde og ud i samfundet. Udvikling i dansk landbrug Udviklingen i dansk landbrug har altid gået mod færre og større gårde. Denne strukturudvikling har været en mulighed på grund af den teknologiske udvikling, og det har været en nødvendighed for at kunne bibeholde forspringet i den internationale konkurrence. Strukturudviklingen er gået stærkt. I 1990 var der heltidsbedrifter i Danmark med en gennemsnitsstørrelse på 56 hektar. I dag er der ca heltidsbedrifter i Danmark, og gennemsnitsstørrelsen er 162 hektar. Med den udvikling følger en rigtig stor udfordring, når bedriften skal skifte ejer. Jo større en bedrift er, desto dyrere er den. I dag koster en gennemsnitlig heltidsbedrift ca. 44 mio. kr. Den høje pris gør det yderst vanskeligt for en ung landmand at finansiere et moderne landbrug. FIGUR 1 - BEDRIFTER OPDELT EFTER BRUGERENS SALDER FIGUR 2 - STRUKTURUDVIKLINGEN I DANSK LANDBRUG, pct. Under 35 år Over 65 år Deltid Heltid Kilde: Danmarks Statistik Amn: Beregnet ekskl. gruppen uoplyst alder. Tal for 2011 og 2012 er skønnet. Kilde: Danmarks Statistik Side 2 Nye kræfter i dansk landbrug - Maj 2015 Side 3

3 I landbruget er der en lang tradition for at være herre i eget hus, og selvejet er derfor den mest dominerende ejerform. At starte som ny selvejer stiller væsentlige krav til, at man har kompetencerne på plads. Samtidig har den finansielle situation og den høje pris på bedrifter dog gjort det vanskeligt at finansiere sådan et forehavende alene. Der er de seneste år kommet en række forskellige ejerformer som alternativer til selvejet. Uanset hvordan etablering sker, så er der et udtalt behov for at få flere unge etableret i erhvervet, for gennemsnitsalderen på danske landmænd er 53 år og næsten en fjerdedel er over 65 år. Fælles om fremtiden en samordnet indsats er afgørende Behovet for generationsskifte er presserende. At få løst op for generations- og ejerskifteudfordringen gøres ikke med ét tiltag, og det gøres ikke af én aktør. Fire parter indgår i et ejerskifte. Det er køber, sælger, rådgivning og finansiering. Aktørerne agerer inden for rammer af lovgivning og vilkår. Det er derfor ikke tilstrækkeligt at se på enkeltstående initiativer, når man skal håndtere udfordringen med generationsskifte. Der bør tages initiativer i forhold til den brede række af aktører og de vilkår, de virker under. Danmark har brug for virkelystne unge Danmark har brug for veluddannede, virkelystne unge, der kan og vil bidrage til både nutidens og morgendagens samfund. Unge landmænd bidrager med dynamik og fornyelse i erhvervet, fordi deres tidshorisont er længere, og de derfor typisk foretager større investeringer, og fordi de er bedre til at tage ny teknologi i brug. Deres etableringsudfordringer er en stor udfordring for erhvervet, for hvis der ikke bliver købt og solgt nok ejendomme, så bliver investeringsniveauet påvirket negativt. Det har negative konsekvenser for konkurrenceevnen, fordi utilstrækkelige investeringer og manglende udvikling alt andet lige betyder ringere effektivitet i erhvervet. FIGUR 3 - INVESTERING PR. BEDRIFT Dette oplæg samler en række initiativforslag til, hvad der kan bidrage til at løsne op for generations- og ejerskifteproblematikken i relation til de enkelte aktører. Successen afhænger dog af, at der udover en seriøs og målrettet indsats fra den enkelte part sker en samordnet indsats de respektive aktører imellem. Rammevilkår 2,0 1,8 mio. kr. 1,6 1,4 Sælger Køber 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 Finansiering Rådgivning 0,2 0,0 < 35 år år år år >64 år Kilde: Danmarks Statistik Side 4 Nye kræfter i dansk landbrug - Maj 2015 Side 5

4 Initiativforslag - Partnerskab Landbrug & Fødevarer foreslår, at der etableres et partnerskab mellem repræsentanter fra erhverv, rådgivere og finansieringssektoren. Partnerskabet skal afdække udfordringer og hindringer for ejerog generationsskifte og komme med forslag og iværksætte initiativer for at understøtte generationsskifte. Partnerskabet skal arbejde for, at passende lovmæssige rammer bliver fremmet, og for at sikre udbredelse af kendskabet til relevante etableringsformer. Sidstnævnte skal ske både blandt erhvervets udøvere, de unge, landbrugsrådgiverne og finansieringssektorens medarbejdere. Der er behov for, at alle tager ansvar og ser fremad i fællesskab. En samordnet indsats er vigtig, fordi de enkelte tiltag har betydning for alle aktørers videre beslutninger og for en samlet proces. Øvrige initiativforslag der uddybes på de kommende sider: Køber Lempelse af tinglysningsafgiften ved førstegangsetablering Lempelse af bo og gaveafgiften for erhvervsaktiver Lempelse af reglerne for succession Sælger Udskydelse af beskatningen af ejendomsavancen ved sælgerfinansiering Overvejelse af nye overdragelsesmuligheder Finansiering Fastholdelse af Vækstfondens ordninger og tilførsel af nye midler Brug af ordningerne i den Europæiske Investeringsbank Rating af nyetablerede landmænd Reduktion af sagsbehandlingstiden i Landbrugets Finansieringsbank Rådgivning Udvikling af rådgivningskoncepter Rådgivning i nye finansierings- og selskabsformer Udvidet etableringsrådgivning Afklaringsforløb og afprøvning foran graduate board Udvidet ejerskiftekonference for afgående landmænd plus rådgiver At få løst op for generationsog ejerskifteudfordringen gøres ikke med ét tiltag, og det gøres ikke af én aktør Side 6 Nye kræfter i dansk landbrug - Maj 2015 Side 7

5 Køber Evner, egenkapital og alternative ejerformer Figur 4 - Eksempler på mulige veje til ejerskifte Det er et stort ansvar at drive landbrug Det er et stort ansvar at låne og investere tocifrede millionbeløb, at have en bedrift med flere hundrede dyr samt at være daglig leder for ansatte. En landmandsspire har derfor ansvaret for at tilegne sig de kompetencer, det kræver at dyrke og drive landbrug. Overvejelse om salg af ejendom - Fri handel - Salg med succession - Succession via interessentselskab - Delsalg af personligt ejet virksomhed - Overdragelse af selskab med succession - Holdingselskabs salg af datterselskab - Spaltning og salg af selskaber - Helt eller delvist salg af partnerselskab Overdragelse af ejendom til ny ejer Et godt udgangspunkt for at tilegne sig disse kompetencer er landbrugets lederuddannelse. Her får de unge den teoretiske og praktiske ballast, der er en forudsætning for at få fodfæste og succes i erhvervet. Erhvervet bidrager aktivt til fortsat udvikling og kvalitetssikring af uddannelserne. Senest har der i 2014 været et omfattende servicetjek af landbrugets lederuddannelse. Men ét er at få et eksamensbevis noget andet er at få et lånebevis. Forventningsafstemning og opgør med traditioner er nødvendigt Et lånebevis kræver, at pengeinstitutterne vurderer, at den unge landmand kan drive en god forretning. Der er ingen i dag, der får lov til at låne tocifrede millionbeløb på sit glatte ansigt den unge landmand skal bevise sit værd. Man skal vise, at man effektivt kan lave planter til penge og kroner af kyllinger. Det er også en overvejelse værd, hvorvidt man nødvendigvis skal overtage en bedrift fra start, eller om den unge landmand med fordel kan indlede med at forpagte en ejendom. Ved at starte som forpagter på en ejendom, kan den unge landmand opbygge erfaring og egenkapital til at overtage en bedrift på et senere tidspunkt. På lignende vis kan det være en mulighed at starte på et mindre brug med evt. supplerende beskæftigelse ved siden af. Derfor er der i erhvervet behov for en øget erkendelse af, at man ikke nødvendigvis kan etablere sig med egen bedrift lige, når man har forladt skolebænken. Man skal først ud og afprøve og udvikle og dermed underbygge og dokumentere sine kompetencer. Det kan eksempelvis være ved at være driftsleder i nogle år. Eller det kan være ved at indgå i et samarbejde med en ældre landmand, hvor man får ansvar for en del af produktionen. At vente nogle år med etablering har yderligere den fordel, at man har mulighed for at øge sin opsparing og dermed tilvejebringe mere egenkapital til køb af egen bedrift. I tidligere tider var man ofte i midt-20 erne, når man etablerede sig som landmand. Kommende generationer må regne med en forskydning af alderen for etablering. Der er også brug for afstemning af forventningerne til i hvilken ejerform, man kan etablere sig. I landbruget er der en lang tradition for selveje. De senere år er en række forskellige ejerformer blomstret frem. Det er både forskellige selskabskonstruktioner, der giver en form for fælleseje mellem to eller flere landmænd, men også eksterne midler fra fx pensionskasser og fonde er bragt i spil. Investorerne bliver eksterne ejere, mens landmanden er ankermanden, der lejer og driver bedriften med mulighed på senere overtagelse. Udover behovet for at revurdere, hvor hurtigt landmandsdrømmen skal indfries, så er der behov for, at man overvejer alle tilgængelige selskabs- og finansieringsformer, når man ønsker at etablere sig som landmand. Case - Brian ejer 40 pct. af et driftsselskab I 2014 kunne Brian Brix på i dag 28 år få opfyldt sin drøm om at blive selvstændig landmand. Dette blev muligt ved at indgå i en ApS konstruktion med en etableret slagtesvineproducent, og ved at indgå en forpagtningsaftale med en ejer af et produktionsanlæg. Brian ejer i dag 40 pct. af et driftsselskab, der producerer smågrise, mens en etableret slagtesvineproducent ejer de resterende 60 pct. Produktionen foregår i et anlæg, som selskabet forpagter fra en tredje landmand. Selskabet ejer således besætningen og driftsmidlerne, mens bygningerne er forpagtede. Denne konstruktion gjorde det muligt for Brian at komme i gang som landmand, uden at skulle finde den nødvendige lånefinansiering til at købe hele ejendommen. På sigt ønsker Brian at overtage de resterende 60 pct. af selskabet fra slagtesvineproducenten. Side 8 Nye kræfter i dansk landbrug - Maj 2015 Side 9

6 Ydre rammer kan understøtte yngre landmænd En ung landmand, der vil etablere sig, finansierer normalt sit køb ved pct. realkredit og 20 pct. banklån. De resterende pct. finansieres ved egen opsparing, sælgerpantebreve o.a. De unge landmænd, der ønsker at blive selvstændige, udviser som oftest stor ansvarlighed ved gennem deres ungdomsår at opspare store beløb og ofte tæt ved en million kr. Etableringsinvesteringen er ofte på mindst mio. kr., så selvom en ung landmand måtte medbringe en opsparing på fx en million kroner, så er det fortsat langt størstedelen af købssummen, der må lånefinansieres. Der er derfor brug for løsninger, der sikrer, at de unge kan etablere sig. Udfordringen med at sikre de yderste procenter af finansieringen bliver ikke gjort lettere af, at den unge landmand kan forvente at aflevere langt størstedelen af sin opsparing i tinglysningsafgift. Som tabellen herunder viser, så beløber tinglysningsafgiften på en ejendom til 30 mio. kr. sig til op mod end en halv mio. kr. Alt andet lige betyder det en større andel lånefinansiering. Fakta - Tinglysningsafgift ved køb af brug til 30 mio. kr. Fast afgift Variabel afgift I alt Skødet Realkreditlån Banklån Vækstlån Tinglysningsafgift Note: Realkreditlånet udgør 65 pct. af finansieringen, hvoraf halvdelen er antaget allerede realkreditbelånt. En række skattemæssige initiativer vil kunne lette den unge landmands vej mod at gennemføre et ejer- eller generationsskifte, da de vil medvirke til, at kapitalen bliver i erhvervet. Det angår eksempelvis bo- og gaveafgiften og reglerne for succession. Sidstnævnte bevirker, at sælgeren ikke bliver beskattet af salget, hvorved køber ikke nødvendigvis skal skaffe så stor en kapital til købet. Side 10 Nye kræfter i dansk landbrug - Maj 2015 Side 11

7 Afgiften til tinglysning bør reduceres ved førstegangsetablering. Særligt bør procentsatsen på den variable merafgift fjernes eller reduceres. Initiativforslag Lempelse af tinglysningsafgiften ved førstegangsetablering Afgiften til tinglysning bør reduceres ved førstegangsetablering. Særligt bør procentsatsen på den variable merafgift fjernes eller reduceres. Lempelse af bo og gaveafgiften for erhvervsaktiver Bo- og gaveafgiften er en særskat på ejerskift. Den giver et stort kapitaldræn for virksomheder ved generationsskifte som følge af arv og bortgang. EU har anbefalet afskaffelse af sådanne afgifter, hvilket bl.a. Norge og Sverige har gjort. Lempelse af reglerne for succession Succession betyder, at køber indtræder i sælgers skattemæssige stilling. Som det er nu har nærmest familie og medarbejdere med en given tilknytning, mulighed for at indtræde i sælgers skattemæssige stilling. Personkredsen, der betegnes nærmeste familie i forbindelse med skattemæssig succession, bør udvides. Virksomheden kan også overdrages til et medlem af medarbejderkredsen, men her gælder visse anciennitetskrav. Tilknytningskrav for ansat medhjælp (4212 timer inden for seneste 5 år) bør erstattes af andre kvalifikationer f.eks. uddannelse eller stilling. Side 12 Nye kræfter i dansk landbrug - Maj 2015 Side 13

8 Sælger Engagement og rettidig omhu Planlægning af tilbagetrækning Den unge generation har svært ved at overtage bedrifter, og ejendomsomsætningen er for lav. Det har betydning for sælger. Han har en naturlig interesse i at ville sikre den højeste pris for sin bedrift. Samtidig med skal salget ikke udskydes så længe, at sælger risikerer tab, fordi der ikke bliver investeret tilstrækkeligt, og ejendommen nedslides. Sælger bør derfor grundigt overveje sine muligheder for at bidrage til, at ejendomshandler sker. Bedrifter til tocifrede millionbeløb overdrages ikke fra den ene dag til den anden. Den landmand, der står ved sin karrieres afslutning, bør derfor have stort fokus på planlægningen af salget af gården. Mulighederne er mange. Der er den traditionelle frihandel, den delte handel, det glidende generationsskifte, helbedriftsforpagtning o.a. De fleste landbrug er fortsat selvejede. Den sælgende landmand bør være opmærksom på de muligheder og begrænsninger, der er i forskellige selskabsformer. Det kan gøre det lettere at afhænde bedriften, hvis den er omdannet til selskabsform. Fx ved at sælger har mulighed for at sælge forskellige dele af bedriften til forskellige købere, eller ved at det bliver muligt at overdrage bedriften i etaper det kaldes et glidende generationsskifte. Deling af ansvar Som selvejende landmand er man typisk vant til at have det fulde ansvar for bedriften. Et glidende generationsskifte kræver, at man indgår et tæt samarbejde med den landmand, der på sigt skal overtage. Det betyder, at man skal til at deles om beslutninger og ansvar. En af fordelene ved glidende generationsskifte er, at den nye generation hjælpes på vej, men også at landbrugskarrieren kan forlænges for den sælgende landmand, såfremt det er ønsket, fordi ikke kun ansvar, men også arbejdsbyrde deles. Overdragelsen af det økonomiske og ledelsesmæssige ansvar behøver ikke nødvendigvis at følges ad. Det kan have fordele at gøre det forskudt, men det skal aftales parterne imellem. Når man foretager et glidende generationsskifte i fx en I/S-konstruktion, er det naturligvis centralt at få nedfældet helt klare aftaler, blandt andet i forhold til ansvars- og opgavefordeling, over-/underskudsdeling samt konsekvenserne af eventuel misligholdelse. Case - Glidende generationsskifte var løsningen for far og søn Frederik Tolstrup fra Bornholm var 29 år, da han i 2013 indgik i et glidende generationsskifte med sin far, hvor han via en I/S-konstruktion gradvis overtager gården fra sine forældre. Gården producerer smågrise og slagtesvin årligt og har et jordtilliggende på 250 hektar. Denne form for generationsskifte er ofte anvendt i landbruget, da den har to store fordele: For det første har den unge landmand behov for at få etableret et tilstrækkeligt egenkapitalgrundlag, og for det andet kan en årrække med samarbejde med den sælgende generation bidrage til at udvikle de nødvendige driftslederkundskaber. Da Frederik, som led i det glidende generationsskifte, etablerede et I/S med sin far, var det vigtig at retningslinjerne for samarbejdet var skrevet ned. Det vigtigste for Frederik har været, at der er en klar ansvarsfordeling. Det er i dag Frederik, der er ansvarlig for stalden, mens faren er ansvarlig for markdriften. Side 14 Nye kræfter i dansk landbrug - Maj 2015 Side 15

9 Sælger kan også hjælpe den unge i fri handel og incitamentet for det kan styrkes Traditionelt sker overdragelse gennem fri handel. Som nævnt er det en udfordring for unge landmænd at sikre de yderste dele af finansieringen. Sælger kan bidrage til dette ved hjælp af sælgerpantebreve. Incitamentet til at deltage i denne form for sælgerbidrag til finansiering kan styrkes. Når en ejendom sælges med fortjeneste, så skal der betales skat af avancen. Som det er i dag, så skal denne skat betales med det samme også selvom der eventuelt er udstedt et sælgerpantebrev. Det vil sige, at selvom midlerne ikke er likvide, fordi de er placeret i et sælgerpantebrev, så skal skatten svares alligevel. Det giver ringe incitament til at udstede et sælgerpantebrev. Hvis det alternativt var muligt at genplacere avancen i sælgerpantebrevet, så vil ejendomsavanceskatten i stedet blive betalt i takt med at sælgerpantebrevet indfries, altså i takt med at midlerne bliver likvide. Det vil give et langt større incitament til at bidrage til finansiering gennem sælgerpantebrev. Det vil være en fordel for sælgeren, fordi beskatningen da kommer til at følge det tidspunkt, hvor sælgeren opnår midler til at betale skatten. Hvis der åbnes mulighed for at udskyde beskatningen af ejendomsavancen ved sælgerfinansiering, vil det alt andet lige være muligt for flere sælgere at deltage i finansieringen med et sælgerpantebrev. Det er altså både en fordel for køber og sælger og vil bidrage til, at ejendomshandlen kan komme i gang. FIGUR 4 - ØGET LIKVIDITET VED ÆNDRET BESKATNING AF SÆLGERPANTEBREVE Kroner Skat ved nuværende situation Skat ved forslag År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Case - Mark kunne overtage bedriften med sælgerpantebrev fra Bo Mark Kragelund har i flere år arbejdet på at blive selvstændig minkavler, men han har ikke kunnet skaffe tilstrækkelig finansiering i bankerne. I februar 2014 lykkedes det. Mark overtog Topsi Mink i Barde fra Bo Larsen. Det kunne lade sig gøre, fordi Bo tilbød at lade 3,4 mio. kr. blive stående i Topsi Mink i form af et sælgerpantebrev. Mark og Bo blev enige om en fleksibel afdragsordning, der var knyttet til prisen på skindene. Aftalen indebærer, at Mark ikke skal afdrage til Bo, hvis prisen på minkskindene er under produktionsomkostningerne. Det giver ham en sikkerhed i produktionen. Samtidig vil Bo modtage fast aftalte afdrag, når skindprisen er over et vist niveau. Aftalen var med til at sikre den del af finansieringen, der ikke kunne hentes i banken, og dermed at enderne mødtes, og Mark Kragelund kunne overtage Topsi Mink. Side 16 Nye kræfter i dansk landbrug - Maj 2015 Side 17

10 Vi skal udskyde beskatningen af ejendomsavancen ved sælgerfinansiering. Initiativforslag Udskydelse af beskatningen af ejendomsavancen ved sælgerfinansiering Denne udskydelse vil alt andet lige gøre det muligt for flere sælgere at deltage i finansieringen med et sælgerpantebrev, fordi det vil bidrage til likviditet, og derved får handlen til at ske. Der vil være samme skattebetaling som ellers, men skatten vil blive udskudt. Overvejelse af nye overdragelsesmuligheder Sælger bør som en del af sin forretningsplan udarbejde en overdragelsesplan, så tilbagetrækning fra erhvervet planlægges i god tid. Som led i dette arbejde bør man analysere og beregne fordele og ulemper ved at overdrage gennem glidende generationsskifte eller andre ejerformer, så sælger får grundigt kendskab til alternativerne til overdragelse ved fri handel. Side 18 Nye kræfter i dansk landbrug - Maj 2015 Side 19

11 Finansiering Udfordringer og muligheder Størstedelen af långivningen til et ejendomskøb kommer fra realkreditinstitutter og banker. Tilsammen står de typisk for 90 pct. af finansieringen. De danske realkredit- og pengeinstitutter har udlån for ca. 340 mia. kr. til dansk landbrug. Det betyder, at landbruget udgør 4,4 pct. af de samlede porteføljer en andel der dog varierer meget fra bank til bank. Siden finanskrisen er det blevet sværere at få stillet finansiering til rådighed, blandt andet som følge af de øgede krav til den finansielle sektor. Pengeinstitutterne ønsker en vis sikkerhed på sine udlån, og det kan være vanskeligt for en ung landmand at stille med samme egenkapital som en etableret landmand. Som nævnt så bør køber tilegne sig meritter, så finansieringsinstitutterne får større vidnesbyrd om køberens evner og dermed sikkerhed for deres forretning, og han bør også i endnu højere grad, end det allerede nu er tilfældet, oparbejde en opsparing til at bidrage yderligere til egenfinansieringsdelen. De unge foretager investeringer for at drive en effektiv produktion og god forretning, og er dermed med til at sikre en langsigtet indtjening for pengeinstitutterne. Derfor har den finansielle sektor også en interesse i at kigge indad og se, hvordan de kan bidrage til at få den næste generation etableret. Nye investorer og finansieringskilder i dansk landbrug Det er ikke kun realkredit og banker, der finansierer investeringer i dansk landbrug. De senere år er der åbnet op for ekstern finansiering fra nye kilder, der kan se en god forretning i landbrugsproduktion. Eksempelvis er pensions-kasser og fonde begyndt at investere i dansk landbrug. Setuppet kan variere, men grundlæggende finansierer de eksterne kilder investeringen i jord og bygninger, mens landmanden står for driften og investeringer i dyr mv. Det er ofte en del af aftalen, at landmanden har option på at overtage bedriften inden for en årrække. De seneste år har Vækstfonden og Landbrugets Finansieringsbank også spillet en aktiv rolle i at styrke de unges etableringsmuligheder. Vækstfondens ordninger har bidraget til at finansiere rentable investeringer og generationsskifter, der ellers ikke ville have kunnet finde sted. Vækstfonden har blandt andet lanceret en ny etableringslåneordning, som har til formål at hjælpe flere unge ind i landbruget. Etableringslånet er målrettet de unge landmænd, som ønsker at overtage og udvikle eksisterende bedrifter. Der er 175 mio. kr. til rådighed til særligt risikovillige lån til unge landmænd under 40 år. Ordningen er alt andet lige med til at forbedre de ellers vanskelige finansieringsvilkår for de unge. Etableringslånene er med til at sikre de sidste procenter af finansieringen. Case - Med hjælp af AP Pension kan Jacob Therkildsen drive landbrug på Djursland. Jacob Therkildsen, 23 år, overtog i februar 2014 kvæggården Nygaard ved Trustrup syd for Grenaa. Med en kvægbesætning på 430 køer og 300 hektar tilhørende jord er gården næsten tre gange så stor som en gennemsnitlig dansk kvæggård. Store landbrug med store balancer sammenholdt med den finansielle sektors stigende krav til egenkapital, har gjort det vanskeligt for unge at etablere sig som selvstændige landmænd. Landmænd, der ønsker at starte som forpagter på et landbrug, har som Jacob muligheder via Dansk Farm Management. Dansk Farm Management opkøber via en fond hele landbrug, hvor jord og bygninger ejes af fonden, men hvor driften ligger i landmandens eget regi. Jakob får overskuddet fra driften, men skal betale en husleje, der svarer til 5,2 procent af det investerede beløb i jord og 6,5 procent af prisen for bygningerne. Efter 10 år får han mulighed for selv at købe ejendommen eller fortsætte som forpagter. Jakob vil få 20 procent af en eventuel stigning i jordpriserne. Side 20 Nye kræfter i dansk landbrug - Maj 2015 Side 21

12 Case - Vækstfonden muliggjorde etableringsinvestering Vækstfonden har siden sin indførelse af etableringslånet modtaget mange ansøgninger fra unge landmænd. En af dem var en ung landmand, der manglede den yderste del af finansieringen på en bedrift til 30 mio. kr. Ansøgeren havde selv sparet kr. op i egenkapital. Han var godkendt til at kunne optage realkreditlån for 18 mio. kr. og 4,5 mio. kr. i bank- og vækstlån. Det dækkede dog kun 92 pct. af den samlede investering, dvs. der manglede stadig 2,3 mio. kr. Vækstfonden stillede de 2,3 mio. kr. til rådighed til en rente på 7,8 pct., og var dermed med til at sikre, at en ung landmand kunne etablere sig i erhvervet. Fakta - Om etableringslån til landbrug For at få et etableringslån til landbrug skal produktionen i udgangspunktet leve op til: at både indtjeningsevne og likviditetsskabelse er tilstrækkelig til at afvikle et Etableringslån til landbrug. at der er relevante kompetencer både i og omkring virksomheden. at egenkapitalen har en passende størrelse, der matcher størrelsen af Etableringslånet. at lånet indgår i en samlet løsning og på den måde åbner for yderligere finansiering fra bl.a. realkreditog pengeinstitut Kilde: Vækstfonden Landbrugets Finansieringsbank har til formål at bidrage til at løse den fastlåste, finansielle situation, som flere bedrifter befinder sig i, fordi bankerne ikke kan/vil udvide deres engagement inden for landbrug. Siden starten af 2014 har produktporteføljen indeholdt en investerings- og ejerskiftegaranti. Den dækker 75 pct. af pengeinstituttets udlån og i særlige tilfælde kreditter ved finansiering af ejerskifte. Et andet produkt er investerings- og ejerskiftelån på mindst 1 mio. kr. Disse nye produkter er blevet vel modtaget. Erhvervet selv har hjulpet til sikring af denne finansiering gennem bidrag fra Landbrug & Fødevarer til basiskapitalen i Landbrugets Finansieringsbank. Initiativforslag Fastholdelse af Vækstfondens ordninger og tilførelse af nye midler For at sikre den nødvendige fornyelse i erhvervet er det nødvendigt, at Vækstfondens ordninger fastholdes, og at der tilføres yderligere midler til ordningerne, herunder etableringsordningen. Brug af ordningerne i den Europæiske Investeringsbank Lånemulighederne i Vækstfonden og i Landbrugets Finansieringsbank kan styrkes ved brug af ordningerne i den Europæiske Investeringsbank. Ved at hente en garanti i den Europæiske Investeringsfond, kan Vækstfonden og Landbrugets Finansieringsbank udvide omfanget af udlån til landbruget. Rating af nyetablerede landmænd I forbindelse med etableringen rates den unge landmand af banken. Ratingen har betydning for de låneomkostninger, som landmanden skal betale. Ratingen af nyetablerede landmænd bør som minimum være på niveau med en gennemsnitlig, etableret landmand. Reduktion af sagsbehandlingstiden i Landbrugets Finansieringsbank Sagsbehandlingstiderne i Landbrugets Finansieringsbank er for lange. Sagsbehandlingstiden skal reduceres, så pengene kan komme ud og arbejde, og banken kan leve op til sit formål. De unge landmænd har fortsat brug for adgangen til kapital. Nedenstående tiltag vil kunne understøtte og styrke ovenstående, velfungerende ordninger. Der er også forslag, der vil stille de unge landmænd mere ligeligt i forhold til de etablerede landmænd. Side 22 Nye kræfter i dansk landbrug - Maj 2015 Side 23

13 Rådgivning Stærkere og mere udfordrende I etableringsfasen er det vigtigt at kunne få ekstern rådgivning, når der er behov for det. Rådgivningen skal være kompetent og baseret på den nyeste viden og målrettet de unge. Der eksisterer i dag et udbygget rådgivningssystem på landbrugsområdet. Rådgivningsvirksomhederne i de lokale foreninger tilbyder blandt andet gratis etableringsrådgivning, de afholder match-making arrangementer, hvor potentielle købere og potentielle sælgere kan mødes, og etableringskonferencer, hvor banker og finansieringsinstitutter fortæller om muligheder og krav. Strategi for at afrunde landmandslivet Beslutningen om at trække sig tilbage indebærer en række beslutninger af både praktisk og følelsesmæssig karakter. Begge kan være svære at tage hul på og håndtere. God rådgivning kan i mange situationer bidrage til at skabe en fornuftig proces omkring beslutningerne. Derfor kan solid og rettidig rådgivning også være givtigt, når livet som selvstændig landmand nærmer sig sin afslutning. Højere ambitioner for rådgivning af unge Med en investering i millionklassen er det vigtigt, at rådgivningen er mere dybdegående end blot information om formalia for ejendomskøb. Den skal være stærkere og mere forpligtende. Rådgivningen skal være en udfordrende sparring fra en fagligt velfunderet rådgiver. Det kræver, at rådgiverne kontinuert tilegner sig den mest opdaterede viden på feltet, særligt i disse år hvor der er stor udvikling i selskabsog finansieringsformerne. Rådgiveren skal syreteste den unge landmands planer og investering både på kort og langt sigt, herunder værdiansættelsen, efterfølgende investeringsbehov, holdbarheden af beregninger, tilgængelige kompetencer mv. Han skal opstille alternativer på baggrund af de forskellige finansierings- og selskabsmuligheder og give reelt modspil i ambitionen om at få valgt den bedste vej til etablering. Erhvervets rådgivning skal udvikle koncepter, der styrker rådgivningen i de lokale rådgivningscentre. Rådgivningen skal ende med et konkret, samlet overblik over processen med praktiskorienterede anvisninger. Det skal være en selvfølge, at køber og sælger har hver sin rådgiver i processen, så det sikres, at rådgiveren kan varetage interesserne fuldt ud. Fakta - Eksempel på udvidet rådgivning Case - Match-making mellem generationer SEGES har udarbejdet en model for et handlingsorienteret 360 graders rådgivningsforløb, der afdækker og dokumenterer den unge landmands aktiviteter og kompetencer indenfor strategi og forretning, lederskab, management samt faglige og tekniske kompetencer. Rådgivningsforløbet giver indsigt i stærke og svage sider, ligesom det giver svar på, hvad den unge landmand fremover bør prioritere og arbejde med for at blive bedre. Et fysisk output er en overskuelig rapport, som kan bruges i den direkte dialog med pengeinstitut og andre finansieringspartnere. Derudover suppleres traditionelle investeringsberegninger og budgetter med en gennemgribende analyse af den virksomhed, som det påtænkes at investere i, hvilket giver en implicit trykprøvning af handelsværdien. Christen Kristensen har 175 årskøer og ca. 120 ha på en bedrift ved Nibe. Rasmus Sudergaard går på landbrugsskole og drømmer om egen bedrift. Agri Nord landbrugsrådgivning blev bindeled mellem de to nordjyske landmænd fra hver deres generation. De er blevet matchet og er påbegyndt, hvad der formentlig bliver til en overtagelse af kvægbedriften ved Nibe. I samarbejde med Agri Nords økonomikonsulenter er der udarbejdet en handlingsplan for det videre forløb, som i første omgang omfatter, at Rasmus skal ansættes på gården efter endt uddannelse med henblik på senere overtagelse. Side 24 Nye kræfter i dansk landbrug - Maj 2015 Side 25

14 Initiativforslag Udvikling af rådgivningskoncepter Erhvervets rådgivning skal udvikle rådgivningskoncepter, der styrker rådgivningen i de lokale rådgivningscentre og medvirker til, at landmanden får udviklet den bedst mulige forretning. Rådgivning i nye finansierings- og selskabsformer Rådgiverne bør opstille alternative finansierings- og selskabsformer som en del af etableringsrådgivningen. Det skal medvirke til at udlægge alle etableringsmuligheder og ikke blot fx det traditionelle selveje med finansiering fra realkredit og pengeinstitut. Udvidet etableringsrådgivning Dybdegående etableringsrådgivning, der mere end informerer, men især udfordrer den unge køber, hans forretningsmodel, planer og investering. Denne rådgivning vil være mere omfattende end den nuværende gratis rådgivning på typisk 20 timer. Det foreslås derfor, at rådgivningscentrene udarbejder en type afbetalingsordninger på etableringsrådgivning. Det kunne eksempelvis være ved billig initial rådgivning, mod kontrakt om tilknytning til centret over en periode samt efterfølgende afdrag på ydelse. Case - Rådgivning gjorde familie klar til ejerskifte - og til fremtiden Torben og Lisbeth driver Nørgaard ved Næsborg. En svinebedrift med 470 hektar jord og slagtesvin, som allerede er delvist overdraget til sønnen, Peter. Torben og Lisbeth er henholdsvis 71 og 68 år, og har søgt rådgiv-ning for at komme videre med ejerskiftet. Afklaringsforløb og afprøvning foran graduate board Unge landmænd kan deltage i afklaringsforløb, der skal klæde dem på til at kunne fastlægge deres første virksomhedsplan. Forløbet afsluttes med en business case-præsentation overfor et graduate board bestående af repræsentanter fra finansieringsinstitutterne. Formålet er, at den kommende landmand bliver bevidst om egne evner og prioriteter i forhold til livet som landmand. Forløbet skal også hjælpe til bringe den unge landmænd tættere på at blive selvstændig på grund af samarbejdet med repræsentanter for pengeinstitutterne, der får ekstraordinær mulighed for at se den unge landmand an. Udvidet ejerskiftekonference for afgående landmænd plus rådgiver Konference over to dage hvor hvert landmandspar deltager med sin respektive rådgiver. På konferencen arbejder landmandsparret, de lokale rådgivere og eksperter fra SEGES sammen om at udarbejde en fælles og klar strategi og handlingsplan for det kommende ejerskifte. Forskellen i forhold til eksisterende konferencer er mere tid til at gå i dybden, og at landmandsparret ikke deltager alene, men med deres rådgiver. Der har været en lang række detaljer og beslutninger, som har været skudt foran os. Men nu er vi klar til at få af-sluttet processen i løbet af de kommende par år. Vi har hele tiden vidst, at Peter skulle overtage bedriften, men vi er kommet i dybden med det og har fået snakket tingene igennem på en måde, som vi ikke har gjort før, fortæller Torben. Torben fortæller endvidere, at de nu føler sig godt rustet til at gennemføre sidste del af generationsskiftet, blandt andet i samråd med deres rådgiver. Side 26 Nye kræfter i dansk landbrug - Maj 2015 Side 27

15 Landbrug & Fødevarer er erhvervsorganisation for landbruget, fødevare- og agroindustrien. Med en eksport på over 156 milliarder kroner årligt og med beskæftigede repræsenterer vi et af Danmarks vigtigste eksporterhverv. Ved at nytænke og synliggøre erhvervets bidrag til samfundet sikrer vi vores medlemmer en stærk placering i Danmark og globalt. Grafisk udarbejdelse: Prikken Design & Produktion A/S, Maj Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv København V T F E W

Etableringsstrategi og risikostyring

Etableringsstrategi og risikostyring Etableringsstrategi og risikostyring Torben Wiborg og Chefkonsulent Udvikling Anne E Jacobsen Ledelsesrådgiver Disposition Hvad skal der til, for at lave en god etablering? Hvad går typisk galt? Andelen

Læs mere

FAKTA OM LANDBRUGETS ØKONOMI

FAKTA OM LANDBRUGETS ØKONOMI Agri Nord 29. oktober 215 v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk Chef, SEGES FAKTA OM LANDBRUGETS ØKONOMI 7 af 1 landbrug kører med underskud Finanskrise giver store finansielle tab Stor global landbrugsproduktion

Læs mere

Rammevilkår, så landbruget klarer krisen. Martin Merrild, formand Landbrug & Fødevarer 17. november 2015

Rammevilkår, så landbruget klarer krisen. Martin Merrild, formand Landbrug & Fødevarer 17. november 2015 Rammevilkår, så landbruget klarer krisen Martin Merrild, formand Landbrug & Fødevarer 17. november 2015 Konkurrenceevne Vi skal være konkurrencedygtige, hvis vi skal være her! Hvad er det for en verden

Læs mere

Ejerskifte ved investormodel Rådgiverens bud. Morten Dahl Thomsen Cheføkonom og virksomhedsrådgiver

Ejerskifte ved investormodel Rådgiverens bud. Morten Dahl Thomsen Cheføkonom og virksomhedsrådgiver Ejerskifte ved investormodel Rådgiverens bud Morten Dahl Thomsen Cheføkonom og virksomhedsrådgiver Mit bud som rådgiver Meget positiv overfor selskabsmodel ud fra en forretningsmæssig tilgang bredere kapital-

Læs mere

Vejen til det optimale generationsskifte

Vejen til det optimale generationsskifte Vejen til det optimale generationsskifte Økonomikonsulent Kennet Rønfeldt 6. februar 2015 Videncenter Thy-Mors Planlæg i tide Halvdelen af de mindre virksomheder i Danmark har ikke en strategi for ejerskifte,

Læs mere

Dansk Farm Management

Dansk Farm Management Dansk Farm Management Udvælgelse af gårde som egner sig til investering Vurdering af potentiale i ejendommen Vurdering af afkastevne på ejendommen hænge sammen? Vurdering af potentielle forpagtere Trackrecord

Læs mere

Hvor skal kapitalen komme fra?

Hvor skal kapitalen komme fra? Hvor skal kapitalen komme fra? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Torben Andersen Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 1 1992K1 1992K4 1993K3 1994K2 1995K1 1995K4 1996K3 1997K2

Læs mere

AP pension investerer også i økologisk landbrug?

AP pension investerer også i økologisk landbrug? AP pension investerer også i økologisk landbrug? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Inspirationsdag 12 maj 2015, Herning Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 Mail: hcj@agrofond.dk

Læs mere

Ejerskifte Finansier din kommende virksomhed

Ejerskifte Finansier din kommende virksomhed Ejerskifte Finansier din kommende virksomhed vfl.dk På de følgende sider bliver du guidet igennem: 1. Hvilken etableringsform er optimal for dig? 2. Hvad er den potentielle virksomhed værd? 3. Hvilke finansieringsløsninger

Læs mere

Forpagtning af nød og lyst

Forpagtning af nød og lyst Juni 2017 Forpagtning af nød og lyst Baggrund Landbruget har siden starten af 80 erne oplevet en støt stigning i arealet af forpagtet jord. Notatet gengiver den hidtidige udvikling, den forventede udvikling

Læs mere

Hvor skal kapitalen komme fra?

Hvor skal kapitalen komme fra? Hvor skal kapitalen komme fra? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Torben Andersen Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 1 Danske landbrugspriser (ejendomme) Kraftigt stigende

Læs mere

Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø. Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk. 12.

Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø. Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk. 12. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk 12. august 2013 Høring af udkast til lovforslag om ændring af lov om

Læs mere

Potentiale og konsekvenser for dansk landbrug ved omlægning til 2 pct. obligationslån

Potentiale og konsekvenser for dansk landbrug ved omlægning til 2 pct. obligationslån Potentiale og konsekvenser for dansk landbrug ved omlægning til 2 pct. obligationslån Baggrund og forudsætninger Formålet med dette notat er at vise konsekvenserne for heltidsbedrifternes gældsforhold,

Læs mere

Høringssvar til lovforslag L 30 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Høringssvar til lovforslag L 30 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, Dato 24. november 2011 Side 1 af 6 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 2100 København Ø Sendes til Peter.Bak@Skat.dk Høringssvar til lovforslag L 30 - Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012.

Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012. Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13 49 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Vækstfondens adgang

Læs mere

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011 FAQTUM brancheanalyse Brancheanalyse Automobilforhandlere august 211 FAQTUM Dansk virksomhedsvurdering ApS har beregnet udviklingen hos de danske automobilforhandlere for de seneste 5 år, for at se hvorledes

Læs mere

Generationsskifte de mulige løsninger. Susanne Møberg og Torben Wiborg

Generationsskifte de mulige løsninger. Susanne Møberg og Torben Wiborg Generationsskifte de mulige løsninger Susanne Møberg og Torben Wiborg Disposition Hvad er problemet? Hvad er løsningerne? Hvad er formålet med et generationsskifte? At den unge bliver selvstændig og får

Læs mere

Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug?

Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug? Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 Mail: hcj@agrofond.dk Tel: +45 2165 0022 1 Danske

Læs mere

OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER. - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk

OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER. - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk Indhold 1. Resume og konklusion 2. Mange virksomhedsejere står umiddelbart over for at skulle overdrage

Læs mere

Af advokat Nicolai Thorsted

Af advokat Nicolai Thorsted Af advokat Nicolai Thorsted Kontakt info Andersen Partners Telefon: 76 22 22 22 Fax: 76 22 22 01 www.andersen partners.dk Advokat, Partner Nicolai Thorsted nth@andersen partners.dk Dir. tlf. 76 22 22 60

Læs mere

Nye finansielle muligheder med Finansieringspakken fra LFB

Nye finansielle muligheder med Finansieringspakken fra LFB Nye finansielle muligheder med Finansieringspakken fra LFB Landbrugets Finansieringsbank (LFB) har åbnet op for to nye muligheder for at hjælpe dygtige landmænd og generationsskifte på vej til finansiering.

Læs mere

ETABLERINGSKONFERENCE

ETABLERINGSKONFERENCE ETABLERINGSKONFERENCE TRADITIONELT EJERSKIFTE & SUCCESFULD ETABLERING Indlæg v. Christian Primdahl, Driftsøkonom E cpr@hflc.dk T 9629 6669 12. januar 2016 DAGSORDEN Traditionelt ejerskifte Traditionel

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Svinekongres 2015. Realkredittens håndtering er der lys forude? 20. oktober 2015. Poul Erik Jørgensen, Nykredit pej@nykredit.dk

Svinekongres 2015. Realkredittens håndtering er der lys forude? 20. oktober 2015. Poul Erik Jørgensen, Nykredit pej@nykredit.dk Svinekongres 2015 Realkredittens håndtering er der lys forude? 20. oktober 2015 Poul Erik Jørgensen, Nykredit pej@nykredit.dk Der er lys for enden af tunnelen Disposition Lys forude? Kreditvinkler Generelt

Læs mere

Sådan vælger du den rette bil

Sådan vælger du den rette bil Når du skal finde dig en bil der passer til dit og familiens kørselsbehov, er det en god ide at starte din research hjemmefra. Her kan du sammenligne bilernes kvalifikationer og prisniveau online for at

Læs mere

Projekt Fremtidens landbrug

Projekt Fremtidens landbrug VIDEN - VÆKST - BALANCE Projekt Fremtidens landbrug - En rapport fra arbejdsgruppen November 2014 Landbrug & Fødevarer Forord Dansk landbrug står overfor store muligheder. Den globale middelklasse vokser

Læs mere

27-09-2013 1 FRA SLEMT!!

27-09-2013 1 FRA SLEMT!! 27-09-2013 1 FRA SLEMT!! 27-09-2013 2 TIL VÆRRE!! 3 AP PENSION OG GENEREL INVESTERING I LANDBRUG 1. Globalt set er det AP Pensions formodning, at landbrugsjord som investeringsmæssig aktivklasse bliver

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2015 GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget PALLE HØJ Vicedirektør og chefrådgiver i økonomi 96296650 20249998 pah@hflc.dk SITUATIONEN FOR LANDBRUGET? FINANSMARKEDET

Læs mere

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS Model 10 Ejerskifte af selskab hvor succession ikke er mulig V ejer virksomh eden i personligt regi omdanne r virksomh eden til et selskab gennemf ører en anpartso mbytning Ejer 2 49% 51% Ejer 2 gennemf

Læs mere

Ejerskab og finansiering

Ejerskab og finansiering Ejerskab og finansiering Oversigt og eksempler Overblik Ejerskab og finansiering er et spørgsmål om at optimere: Økonomiske parametre: Skat, renter, udgifter Organisatoriske opgaver: Regnskaber, rapportering

Læs mere

Fremgang i væksthus tilbagegang på friland

Fremgang i væksthus tilbagegang på friland Driftsresultatet pr. potteplantegartneri steg fra 231.000 kroner i 2013 til 368.000 kroner i 2014. Foto: Annemarie Bisgaard. Fremgang i væksthus tilbagegang på friland Driftsresultatet for heltidsgartnerierne

Læs mere

En omlægning af selskabsskatten, hvor satsen sættes ned samtidig med, at skattegrundlaget bredes mere ud, vil indebære en række fordele.

En omlægning af selskabsskatten, hvor satsen sættes ned samtidig med, at skattegrundlaget bredes mere ud, vil indebære en række fordele. i:\december 99\selskabsskat-la.doc Af Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 December 1999 RESUMÈ MULIGHED FOR LAVERE SELSKABSSKAT Ser man nærmere på den danske selskabsskat, er der gode muligheder

Læs mere

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig Finansudvalget 2010-11 Aktstk. 76 Svar på 8 Spørgsmål 1 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 7. februar 2011 Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig kapital Inspirationspunkter Jeg vil

Læs mere

Dansk landbrug 2015. Niels Østergård Scheel. Erhvervspolitisk Konsulent Landbrug & Fødevarer

Dansk landbrug 2015. Niels Østergård Scheel. Erhvervspolitisk Konsulent Landbrug & Fødevarer Dansk landbrug 2015 Niels Østergård Scheel Erhvervspolitisk Konsulent Landbrug & Fødevarer Disposition Økonomien i erhvervet Ruslandspakke Ejer- og generationsskifte Spørgsmål Økonomien i erhvervet www.dof.dk

Læs mere

FINANSIERINGSMODELLER UNDER REKONSTRUKTION Hvad er rekonstruktion (Skifteretlig)? Rekonstruktion er kendetegnet ved enten:

FINANSIERINGSMODELLER UNDER REKONSTRUKTION Hvad er rekonstruktion (Skifteretlig)? Rekonstruktion er kendetegnet ved enten: Hotel LEGOLAND, 25/9-2015 Kenneth Kjeldgaard SEGES Finans & Formue FINANSIERINGSMODELLER UNDER REKONSTRUKTION FINANSIERINGSMODELLER UNDER REKONSTRUKTION Hvad er rekonstruktion (Skifteretlig)? Rekonstruktion

Læs mere

NYT. Nr. 5 årgang 3 april 2009

NYT. Nr. 5 årgang 3 april 2009 NYT Nr. 5 årgang 3 april 2009 SKAT FORÅRSPAKKEN 2.0 Fredag den 20. marts blev 11 forslag om Forårspakken 2.0. sendt i ekstern høring. Høringsfristen udløb den 26. marts, og vi forventer, at egentlige lovforslag

Læs mere

København, september 2015. Notat: Selskaber med begrænset hæftelse. Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner:

København, september 2015. Notat: Selskaber med begrænset hæftelse. Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner: København, september 2015 Notat: Selskaber med begrænset hæftelse Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner: Antallet af anpartsselskaber er steget fra ca. 77.700 selskaber i 2001 til ca. 199.500

Læs mere

Nye advisory boards skal styrke dansk

Nye advisory boards skal styrke dansk Side 1 af 5 Nye advisory boards skal styrke dansk landbrug To nyoprettede advisory boards skal være med til at finde frem til hvilke initiativer, der skal til for at styrke landmandens kompetencer. Hvilke

Læs mere

Skal vi have pensionsmidler i landbruget? Fremtidige ejerformer og kapitalstruktur.

Skal vi have pensionsmidler i landbruget? Fremtidige ejerformer og kapitalstruktur. Skal vi have pensionsmidler i landbruget? Fremtidige ejerformer og kapitalstruktur. Hvor er pengene? Danske pensionskasser + 3100 mia (2014) Danske landmænd - 380 mia Kreditforeninger Udlån: 2567 mia (2015)

Læs mere

Kan selskaber være vejen til selveje? Finansiering af selvejet 5. marts 2012 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand.jur.

Kan selskaber være vejen til selveje? Finansiering af selvejet 5. marts 2012 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand.jur. Kan selskaber være vejen til selveje? Finansiering af selvejet 5. marts 2012 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand.jur. Selveje Ejeren af en landbrugsejendom er en enkeltperson, der driver ejendommen

Læs mere

Koldkærgård, den 21. november 2016 WORKSHOP OM EJER- & GENERATIONSSKIFTE

Koldkærgård, den 21. november 2016 WORKSHOP OM EJER- & GENERATIONSSKIFTE Koldkærgård, den 21. november 2016 WORKSHOP OM EJER- & GENERATIONSSKIFTE PROGRAM 8.30 Velkomst og præsentation af program 8.45 Hvorfor har SEGES fokus på Ejer-og Generationsskifte? 9.00 Fakta om Ejer-og

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

Du har arbejdet for dine penge. Nu skal de arbejde for dig. - Drop opsparingen og investér i stedet pengene.

Du har arbejdet for dine penge. Nu skal de arbejde for dig. - Drop opsparingen og investér i stedet pengene. Du har arbejdet for dine penge. Nu skal de arbejde for dig. - Drop opsparingen og investér i stedet pengene. Side 2 Indhold Side 3...Drop opsparingen og investér i stedet pengene Side 4...Hyppigst stillede

Læs mere

Små og mellemstore virksomheders finansieringsmuligheder. - Før, under og efter finanskrisen

Små og mellemstore virksomheders finansieringsmuligheder. - Før, under og efter finanskrisen Små og mellemstore virksomheders finansieringsmuligheder - Før, under og efter finanskrisen Færre små og mellemstore virksomheder søger lånefinansiering nu end de gjorde før og under finanskrisen Andel

Læs mere

LANDBRUGETS GÆLDS- OG RENTEFORHOLD 2012

LANDBRUGETS GÆLDS- OG RENTEFORHOLD 2012 LANDBRUGETS GÆLDS- OG RENTEFORHOLD 212 Oktober 213 Resume Landbrugets samlede gæld udgjorde 362 mia. kr. ved udgangen af 212. Lån optaget i realkreditinstitutterne udgjorde 276 mia. kr., svarende til 76

Læs mere

Årsmøde LVK. Den 3. februar 2015 Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby

Årsmøde LVK. Den 3. februar 2015 Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby Årsmøde LVK Den 3. februar 2015 Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby Disposition Politisk indflydelse Økonomien i landbruget Svinesektoren Kvægsektoren Ejer- og generationsskifte Spørgsmål Politisk inflydelse

Læs mere

Landbrugets finansieringssituation og alternative finansieringskilder

Landbrugets finansieringssituation og alternative finansieringskilder Landbrugets finansieringssituation og alternative finansieringskilder Fjerkrækongres 2013 6. februar 2013 v. Chefkonsulent Ole Henrik Larsen Indhold Økonomi, investeringer og ejendomsomsætning Bidragssatser

Læs mere

Herning Kongrescenter, 21/10-2015 Kenneth Kjeldgaard SEGES Finans & Formue FREMTIDENS FINANSIERINGSMULIGHEDER

Herning Kongrescenter, 21/10-2015 Kenneth Kjeldgaard SEGES Finans & Formue FREMTIDENS FINANSIERINGSMULIGHEDER Herning Kongrescenter, 21/10-2015 Kenneth Kjeldgaard SEGES Finans & Formue FREMTIDENS FINANSIERINGSMULIGHEDER DISPOSITION Fremtidens finansieringsmuligheder Hvordan er landbruget finansieret i dag Fremtidens

Læs mere

Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning

Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning Marts 2015 Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning Highlights Den gennemsnitlige bidragssats for heltidsbedrifter lå i 2014 på pct. en stigning på 0,13 procentpoint fra 2012 til 2014.

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt 13. november 2015 J.nr. 15-3006067 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 31 af 16. oktober 2015

Læs mere

Fondsfinansiering i Dansk Landbrug

Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Henrik Mordhorst Dansk Farm Management A/S hos: Økonomidag den 4. marts 2014 1 Dansk Farmland K/S Navn: Dansk Farmland K/S Stiftet: Juli 2013. Eneinvestor: AP Pension

Læs mere

Konverteringsgevinster og tillægsbelåning

Konverteringsgevinster og tillægsbelåning Konverteringsgevinster og tillægsbelåning 2006 Prepared for Prepared by Job Number Date Realkreditrådet Christian Martorell & Bo Bilde 14427 April 2007 Indhold Metode Side 3 Konklusion Side 6 Hovedresultater

Læs mere

Regeringen har fremsat lovforslag vedrørende vækstplanen

Regeringen har fremsat lovforslag vedrørende vækstplanen Regeringen har fremsat lovforslag vedrørende vækstplanen Aftalerne om en vækstplan, der skal sikre øget vækst og beskæftigelse i Danmark, er nu fremsat i Folketinget. Aftalerne indeholder en lang række

Læs mere

Viden viser vej til vækst

Viden viser vej til vækst Djøfs jobpakke Viden viser vej til vækst 26.02.2013 Virksomheder, der investerer i ny viden og ansætter højtuddannede medarbejdere, vokser hurtigere, ansætter derudover flere kortuddannede, ufaglærte og

Læs mere

En del af: SAMSØ ØKOJORD A/S

En del af: SAMSØ ØKOJORD A/S SAMSØ ØKOJORD A/S VISION På Samsø har vi valgt en ny vej for landbruget. Vi har stiftet en jordbrugsfond med det formål at købe jorden fri til økologi og fremtidssikre bæredygtigt landbrug Jordbrugsfonden

Læs mere

Hvor skal kapitalen komme fra? Også til økologi?

Hvor skal kapitalen komme fra? Også til økologi? Hvor skal kapitalen komme fra? Også til økologi? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 Mail: hcj@agrofond.dk Tel: +45 2165 0022 1 1992K1

Læs mere

Ny landbrugslov og fremtidig ejer-/generationsskifte. V. Ejendomskonsulent Harlev Thesbjerg & Udviklings- og rådgivningschef Anders Andersen

Ny landbrugslov og fremtidig ejer-/generationsskifte. V. Ejendomskonsulent Harlev Thesbjerg & Udviklings- og rådgivningschef Anders Andersen Ny landbrugslov og fremtidig ejer-/generationsskifte V. Ejendomskonsulent Harlev Thesbjerg & Udviklings- og rådgivningschef Anders Andersen Disposition 1. Landbrugsloven før og nu. 2. Selskaber kontra

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Anvendelse af selskaber i minkproduktionen og i landbruget

Læs mere

VIDEN VÆKST BALANCE. Landbrugets kapitalforhold

VIDEN VÆKST BALANCE. Landbrugets kapitalforhold VIDEN VÆKST BALANCE Landbrugets kapitalforhold November 213 Side 2 Indledning Fødevaresektoren bidrager betydeligt til samfundsøkonomien og beskæftigelsen. Med en eksport på over 148 milliarder kroner

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 15. februar 2011. Høringsnotat vedr.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 15. februar 2011. Høringsnotat vedr. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 L 159 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 15. februar 2011 Høringsnotat vedr. Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

NDEN PRØV OS AF BOOK ET MØDE FÅ ET SOLIDT SVAR KOM INDEN FOR I EN SOLID BANK SIDE 4-5 SIDE BOLIG PENSION 6-7 SIDE SIDE 2-3 SOLID BANK SOLIDE SVAR

NDEN PRØV OS AF BOOK ET MØDE FÅ ET SOLIDT SVAR KOM INDEN FOR I EN SOLID BANK SIDE 4-5 SIDE BOLIG PENSION 6-7 SIDE SIDE 2-3 SOLID BANK SOLIDE SVAR OM NDEN OR PRØV OS AF BOOK ET MØDE FÅ ET SOLIDT SVAR BOLIG SIDE 4-5 SIDE 6-7 PENSION KOM INDEN FOR I EN SOLID BANK SOLID BANK SIDE 2-3 SIDE 11 SOLIDE SVAR INVESTERING SIDE 8-9 SIDE 10 ERHVERV EN SOLID

Læs mere

INDVANDRERE KAN BLIVE EN STOR ØKONOMISK GEVINST

INDVANDRERE KAN BLIVE EN STOR ØKONOMISK GEVINST 17. april 2002 Af Jakob Legård Jakobsen Resumé: INDVANDRERE KAN BLIVE EN STOR ØKONOMISK GEVINST Potentialet for den offentlige sektors økonomi ved indvandrere er stor. Kommer indvandrere samt deres efterkommere

Læs mere

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE - generationsskifte i levende live GENERATIONSSKIFTE HVAD ER DET? Traditionelt Overdragelse af en virksomhed i levende live eller ved død til yngre slægtning og/eller én

Læs mere

HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION

HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION Denne analyse, lavet i dec. 2006, viser, at ca. 30 % af de organiserede små og mellemstore virksomheder har for lille eller ingen pension eller formue, selvom

Læs mere

Kapitaltilførsel til landbruget fremadrettet. Økonomiens dag 5. maj 2011 V. Niels Jørgen Pedersen

Kapitaltilførsel til landbruget fremadrettet. Økonomiens dag 5. maj 2011 V. Niels Jørgen Pedersen Kapitaltilførsel til landbruget fremadrettet Økonomiens dag 5. maj 2011 V. Niels Jørgen Pedersen Mangfoldig udvikling i Danmark Danmark som videnslaboratorium Made in Denmark 2.0 Vi gør Danmark større

Læs mere

guide Her får du det bedste afkast Penge og pension sider Tag hånd om din pension Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide Her får du det bedste afkast Penge og pension sider Tag hånd om din pension Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8 sider Penge og pension Her får du det bedste afkast Tag hånd om din pension Foto: Iris Stor forskel på afkast Der kan være 150.000

Læs mere

Bedre jobmatch. - en virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats

Bedre jobmatch. - en virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats Bedre jobmatch - en virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats Februar 2014 Bedre jobmatch - en virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats Dansk erhvervsliv er fortsat præget af den økonomiske krise. 200.000

Læs mere

De juridiske krav og udfordringer ved klargøring til salg. DFA Konference 20. juni 2014

De juridiske krav og udfordringer ved klargøring til salg. DFA Konference 20. juni 2014 De juridiske krav og udfordringer ved klargøring til salg DFA Konference 20. juni 2014 JURIDISKE UDFORDRINGER Strukturelle juridiske udfordringer ved salg af landbrugsselskaber Juridiske forhold der strukturelt

Læs mere

Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 2015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst

Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 2015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst Den 1. august 007 Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst Regeringen fremlægger i dag tre store, markante og visionære planer for Danmarks

Læs mere

Et portræt af de 800.000 private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de 800.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse marts 213 Et portræt af de 8. private investorer i de danske investeringsforeninger Investeringsbeviser er et alternativ til at købe aktier og obligationer direkte. Når investor køber investeringsbeviser,

Læs mere

MERE FOKUS PÅ LEDELSE TAK! NÅR LANDMANDENS STRATEGIPROCES LYKKES

MERE FOKUS PÅ LEDELSE TAK! NÅR LANDMANDENS STRATEGIPROCES LYKKES MERE FOKUS PÅ LEDELSE TAK! NÅR LANDMANDENS STRATEGIPROCES LYKKES MERE FOKUS PÅ LEDELSE TAK! NÅR LANDMANDENS STRATEGI- PROCES LYKKES er udgivet af SEGES P/S SEGES Økonomi & Virksomhedsledelse Agro Food

Læs mere

LandmandsPension. Sådan sikrer du dig selv. og din familie økonomisk TRYGHED - VÆKST - BALANCE. LandmandsPension. af L r

LandmandsPension. Sådan sikrer du dig selv. og din familie økonomisk TRYGHED - VÆKST - BALANCE. LandmandsPension. af L r Ku og din familie økonomisk or medlemm nf er af L r LandmandsPension an dbru ødev g&f are TRYGHED - VÆKST - BALANCE LandmandsPension Sådan sikrer du dig selv Dine penge - dit valg Hvis du vil sikre dig

Læs mere

FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER

FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER 1 FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER Socialdemokraterne og SF vil omprioritere fra: Højere lønsumsafgift på den finansielle sektor (1,0 mia. kr.). Reform af selskabsskatten (3,2

Læs mere

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden skaber vækstvirksomheder Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der siden 1992 har medfinansieret vækst i mere end 4.200 danske virksomheder

Læs mere

Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelsesfradrag

Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelsesfradrag Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelses Det foreslås, at efterlønnen bortfalder for alle under 40 år. Det indebærer, at efterlønnen afvikles i perioden

Læs mere

Forældrekøb giv dit barn en god studiestart

Forældrekøb giv dit barn en god studiestart 22. juli 2008 Forældrekøb giv dit barn en god studiestart Snart kommer det længe ventede brev ind af postsprækken hos de mange unge, der har søgt ind på en videregående uddannelse, og dermed skydes højsæsonen

Læs mere

Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse februar 2012 Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Investering i forening er et alternativ til at spare direkte op i aktier og obligationer. Når investor

Læs mere

Bidragssatser for heltidsbedrifter 2015 Niveau og spredning

Bidragssatser for heltidsbedrifter 2015 Niveau og spredning Juli 2016 Bidragssatser for heltidsbedrifter 2015 Niveau og spredning Highlights Den gennemsnitlige bidragssats for heltidsbedrifter lå i 2015 på 0,99 pct. en stigning på 0,16 procentpoint fra 2012 til

Læs mere

Vi eliminerer den største stopklods for dine investeringer dig selv

Vi eliminerer den største stopklods for dine investeringer dig selv Vi eliminerer den største stopklods for dine investeringer dig selv De uvildige finansielle rådgivere kæmper en indædt kamp om at vinde kundernes gunst. Ifølge direktøren i Miranova, Rune Wagenitz, er

Læs mere

Henrik Lind Der er i hvert fald ikke noget con amore over vores investeringer"

Henrik Lind Der er i hvert fald ikke noget con amore over vores investeringer Henrik Lind Der er i hvert fald ikke noget con amore over vores investeringer" AF MORTEN PLESNER MATHIASEN Offentliggjort 08.01.16 kl. 06:45 Henrik Lind åbner i et stort interview med FinansWatch op for,

Læs mere

Økonomisk analyse. Rekruttering og arbejdskraft i fødevareklyngen. 1. oktober 2013

Økonomisk analyse. Rekruttering og arbejdskraft i fødevareklyngen. 1. oktober 2013 Økonomisk analyse 1. oktober 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Rekruttering og arbejdskraft i fødevareklyngen En ny måling blandt Landbrug

Læs mere

BRANCHEUDVALGET FOR FRØ Danish Seed Council Axeltorv 3, 1609 København V

BRANCHEUDVALGET FOR FRØ Danish Seed Council Axeltorv 3, 1609 København V BRANCHEUDVALGET FOR FRØ Danish Seed Council Axeltorv 3, 1609 København V 1. marts 2012 Den samlede danske frøbranches høringssvar på forslag til lov om ændring af lov om afgift af bekæmpelsesmidler Indsendes

Læs mere

Landbrugsprojekter i udlandet Sale and lease back koncept. - Likviditetsfrigørelse for Sælger - Sikker investering for Køber

Landbrugsprojekter i udlandet Sale and lease back koncept. - Likviditetsfrigørelse for Sælger - Sikker investering for Køber Landbrugsprojekter i udlandet Sale and lease back koncept - Likviditetsfrigørelse for Sælger - Sikker investering for Køber Udarbejdet af: DLBR ADVICE Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Udkærsvej 15,

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 141 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 141 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 141 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget Folketingets økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer

Læs mere

Notat. Behov for strategi hos en landmand. Udvælgelse af landmandscasen. Formål. Interview om strategi

Notat. Behov for strategi hos en landmand. Udvælgelse af landmandscasen. Formål. Interview om strategi Notat SEGES P/S Erhvervsøkonomi Behov for strategi hos en landmand Ansvarlig KGOU Oprettet 23-12-2015 Projekt: 7482 Fra nøgletal til strategiimplementering Side 1 af 5 Behov for strategi hos en landmand

Læs mere

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 Janua Januar 2011 Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 De danske investeringsforeninger og deres investorer slutter 2010 med fremgang De fleste aktieområder havde luft under vingerne sidste

Læs mere

Ejer- og generationsskifte

Ejer- og generationsskifte Ejer- og generationsskifte v/tax partner Ole Møller Lauritzen Dansk Industri 4. juni 2015 Generationsskifte, hvor børnene skal videreføre virksomheden De bløde værdier er vigtige! Vurder kompetencer Lederevner

Læs mere

NØJ. National Økologisk Jordbrugsfond. Præsentation af udkast til forretningsmodel v. Anders Rousing, Rousing Consult

NØJ. National Økologisk Jordbrugsfond. Præsentation af udkast til forretningsmodel v. Anders Rousing, Rousing Consult NØJ National Økologisk Jordbrugsfond Præsentation af udkast til forretningsmodel v. Anders Rousing, Rousing Consult Arbejdsgruppe Susanne Herfelt Danmarks Naturfredsningsforening Rikke Lundsgaard Danmarks

Læs mere

Vil ledere være selvstændige? En analyse af danske lederes motiver og ønsker om at gå selvstændig

Vil ledere være selvstændige? En analyse af danske lederes motiver og ønsker om at gå selvstændig Vil ledere være e? En analyse af danske lederes motiver og ønsker om at gå Ledernes Hovedorganisation September 2007 Indledning I august 2007 lancerede regeringen programmet Mod nye mål Danmark 2015. Det

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne mener, at Fairtrade er vigtigt at støtte. Highlights

Markedsanalyse. Danskerne mener, at Fairtrade er vigtigt at støtte. Highlights Markedsanalyse 23. juni Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne mener, at Fairtrade er vigtigt at støtte Highlights Fairtrade-mærket har

Læs mere

Superstadion og erhvervspark

Superstadion og erhvervspark Superstadion og erhvervspark Visionen er at gøre Køge Park til en publikumsmagnet for hele Sjælland, hvor man kan få sports- og andre kulturoplevelser i superligaklassen. Forholdene for Køge Kommunes breddeidræt

Læs mere

Herning, 26/ Kenneth Kjeldgaard, SEGES Finans & Formue FINANSIERINGSMODELLER UNDER REKONSTRUKTION OG GENERATIONSSKIFTE

Herning, 26/ Kenneth Kjeldgaard, SEGES Finans & Formue FINANSIERINGSMODELLER UNDER REKONSTRUKTION OG GENERATIONSSKIFTE Herning, 26/10-2016 Kenneth Kjeldgaard, SEGES Finans & Formue FINANSIERINGSMODELLER UNDER REKONSTRUKTION OG GENERATIONSSKIFTE FINANSIERINGSMODELLER UNDER REKONSTRUKTION OG GENERATIONSSKIFTE Agenda: Landbrugets

Læs mere

Hvad betragter Finanssektoren som et overlevelsesdygtigt landbrug?

Hvad betragter Finanssektoren som et overlevelsesdygtigt landbrug? Hvad betragter Finanssektoren som et overlevelsesdygtigt landbrug? Landbrugschef Søren Porsbjerg 24. februar 2012 Disposition Stabile og forudsigelige rammer Strategi for fremtiden Lønsomhed Adgang til

Læs mere

Udkast: Ideoplæg til partnerskab mellem C:NTACT, Frederiksberg Kommune og Bikubenfonden

Udkast: Ideoplæg til partnerskab mellem C:NTACT, Frederiksberg Kommune og Bikubenfonden Udkast: Ideoplæg til partnerskab mellem C:NTACT, Frederiksberg Kommune og Bikubenfonden Fondenes Hus Otto Mønsteds Gade 5 DK-1571 København V Tlf. (+45) 33 77 93 93 www.bikubenfonden.dk C:NTACT fra organisation

Læs mere

Finansiering af selvejet Konference på Gråsten Landboskole

Finansiering af selvejet Konference på Gråsten Landboskole Finansiering af selvejet Konference på Gråsten Landboskole 5. marts 2012 1 Alternative veje til selveje - hvad skal der til af nye finansieringskilder og værktøjer 2 Tilbageblik Historisk set har der været

Læs mere

Økonomisk analyse. Udenlandsk frugt og grønt fortrænger dansk frugt og grønt fra butikshylderne. Importen af frugt og grønt stiger

Økonomisk analyse. Udenlandsk frugt og grønt fortrænger dansk frugt og grønt fra butikshylderne. Importen af frugt og grønt stiger Økonomisk analyse 27. februar 212 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Udenlandsk frugt og grønt fortrænger dansk frugt og grønt fra butikshylderne

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag

Læs mere

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016 Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016 Ved Lotte Cederskjold, Politisk ordfører (S) (Det talte ord gælder) Indledning Aarhus er en dejlig by, og jeg er stolt af at være

Læs mere