Revision: R01 (2007/12)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revision: R01 (2007/12)"

Transkript

1 Brugermanual

2 Revision: R01 (2007/12) Varemærker Alle navne og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive firmaer. Bemærk Informationen i denne manual kan ændres uden forudgående varsel.

3 Indholdsfortegnelse Forord... ix Myndighedsinformationer... xi 1 Kom i gang Identificer hardwarekomponenter Komponenter på forsiden Komponenter på bagsiden Komponenter på venstre side Komponenter på højre side Komponenter på toppen Installering af SIM kort og batteri Opladning af batteriet Tænd og sluk for A Tænd for første gang Strømsparemodus Sluk Installering af Microsoft ActiveSync Brug af din A702 i bilen Sådan bruges kortholder Forbindelse af biloplader Udvid din A Brug af Micro SD kort Brug af øretelefoner Grundlæggende betjening Brug af pegepind Brug af rulleopkald i

4 2.3 I dag skærm Landskabsmodus Navigationslinie og værktøjslinie Quick Launch Mio menu Tilpasning af programikoner Kør programmer Genvejsmenuer Påmindelser Indtast information Indtast tekst ved brug af indtastningspanel MioKeyboard Skriv på skærmen Tegn på skærmen Optag en meddelelse Brug af My Text Sikkerhed på A Lås tastatur Lås enhed Lås telefonen Brug af telefon Om din telefon Før du starter Tænd og sluk for telefonfaciliteter Sluk for telefonen Tænd for telefonen Start Microsoft Telefon Ikoner for telefonstatus Lav et opkald Ring op Lav et opkald til et nyligt forbundet nummer Lav et opkald fra kontakter Lav et opkald fra opkaldshistorie Besvar et opkald Afvis et opkald Afslut et opkald Instilling af lydstyrke for indgående opkald Juster telefonens volumen ii

5 Gør et opkald lydløst Brug højtalertelefon Administrere mere end et opkald Sæt en samtale på hold for at modtage et andet opkald Afvis det andet opkald Hold et opkald for at lave et andet opkald Skift mellem opkald Opsætning af konferenceopkald Tag en note under et opkald Brug af opkaldshistorie Se opkaldshistorie Administrer opkaldshistorie Tilføj en indtastning til kontakter ved brug af opkaldshistorie Brug af hurtigopkald Lav et hurtigopkald Redigering eller sletning af et hurtigopkald Administrer telefonnumre Overførsel fra Microsoft-kontaktpersoner Overførsel fra SIM kort Tilpas din telefon Ændre telefonindstillinger Ændring af serviceindstillinger Ændre indstillinger for netværk Ændrer PIN2-koden Cell udsendelse Yderligere telefonoperationer Kontroller din tale mail Lav et nødopkald Lav et internationalt opkald Styring af din A Styring af strøm Lave batterisignaler og funktioner Strømstyring Strømsparetips Hukommelsesstyring Hovedhukommelse Mio Recovery iii

6 Hukommelseskort Smart Quit Tilpasning af din A Find og organiser informationer Microsoft Pocket Outlook Kalender: Planlægning af aftaler og møder Oprette en aftale Således bruges kalenderens oversigtsskærm Kontaktpersoner: Spore venner og kolleger Oprettelse af en kontaktperson Således bruges oversigtsskærmen over kontaktpersoner Opgaver: Lav en liste over opgaver Oprette en opgave Således bruges oversigtsskærmen over opgaver Noter: Opfangning af tanker og idéer Oprettelse af et notat Meddelelser: Sende og modtage beskeder Downloade beskeder Direct Push Opsætning af en konto Opret og send og SMS besked Oprette og sende en MMS besked Modtage og se en MMS besked Modtage vedhæftninger Flere programmer ActiveSync Synkronisere data Direkte Synkronisering til Exchange Serveren Word Mobile Oprettelse af et dokument Åbne et dokument Excel Mobile Oprette en arbejdsmappe Åbne en arbejdsmappe PowerPoint Mobile Windows Live iv

7 Tilmeld dig på Windows Live Windows Media Player Billed og video Se billeder og starte videoklip Navigering efter billeder Lommeregner Deling af Internetforb USB forbindelse Bluetooth-tilslutning Kamera Introduktion Fotografering Kontinuerlig fotografering GPS-stempel på billedet Kameraindstillinger Optagelse af videoklip Videoindstillinger Tjekmodus Billedredigering Send billeder Mio-programmer Nødhjælpsfinder Oprette en SMS Modtager Sende en besked ved nødstilfælde Tilpas Din Nødhjælpsbesked Mio SMS Locator GPS kvikposition Contact Guard Indstil adgangskoden Indstil listen Indstil elementerne Mio Blacklist Indstil listen Indstil elementerne Ændring af filterindstillingerne SIM Manager v

8 SIM-kontakter SMS-beskeder MioCalc Start og afbryd MioCalc Brug af lommeregner modus Brug af valuta modus Brug af mål modus Hurtigopkald med stemmekode Opret en Voice Tag Brug af Voice Tag Verdenstid Start og afslut Verdenstid Ændring af urets stil Vælg byer Justering af tid Synkroniser GMT Add-on programmer Installer programmer Mundu Radio Lyt til radio på internettet Mobile Assistant RingeTone Billede SIM Kontakter SMS Manager Sikkerhedskopiering af data File Explorer Netværksindstillinger Sådan bliver du tilsluttet Tilslutningsopsætninger GPRS/EDGE tilslutning Trådløs netværkstilslutning Brug af Bluetooth Tænde og slukke for Bluetooth Sende filer via Bluetooth Oprettelse af Bluetooth-partnerskab vi

9 10.3 Således bruges Internet Explorer Mobile Surfe på Internettet Tilføje en Foretrukken Fejlafhjælpning og vedligeholdelse Nulstille din A Genoprette Fabriksindstillingen Fejlafhjælpning Problemer med strøm Problemer med hukommelsen Skærmproblemer Tilslutningsproblemer Pas godt på din A Generelle retningslinjer Telefon retningslinjer Rejseretningslinjer vii

10

11 Forord Velkommen Tillykke med dit køb af A702 med telefon og GPS faciliteter. A702 er en Microsoft Windows Mobile Version 6.0-baseret enhed. På grund af størrelsen og kapaciteten af enheden, kan du holde dine vigtige forretnings- og personlige informationer up-to-date og lige ved hånden. Microsoft ActiveSync 4.5 forøger styrken af A702 ved at tillade dig, at synkronisere informationerne på din stationære computer, eller Microsoft Exchange Server med A702. BEMÆRK: Dette produkt er et firebåndsudstyr. Men ikke alle landeområder understøtter firebåndstjenester. ix

12 Hvor du finder information Hvis du ikke kan finde information i denne manual referer til følgende tabel for, at skaffe den specifikke information: For information om Første gangsbrug Brug af telefonfunktioner Sådan anvendes programmerne på disken Microsoft ActiveSync Sidste øjebliksopdateringer og detaljeret teknisk information Hurtig start guide Se her Kapitel 3 i denne manual Kapitel 9 i denne manual Afsnit 6.1 i denne manual ActiveSync Hjælp på din stationære computer Produktets web-sted: Microsoft web-sted: x

13 Myndighedsinformationer BEMÆRK: Mærkelabels placeret uden på din enhed indikerer de regulativer, som din model opfylder. Kontroller venligst mærkelabels på din enhed og læs de tilsvarende erklæringer i dette kapitel. Nogle meddelelser gælder kun for specifikke modeller. Forskriftserklæringer Europæisk meddelelse Produkter med CE markeringen overholder Direktivet for Radio & Telekommunikation Terminaludstyr (R&TTE) (1999/5/EEC), det Elektromagnetiske Overensstemmelsesdirektiv (89/336/EEC) og Lavspændingsdirektivet (2006/95/EC) rettet af Direktiv 93/68/ECC udsendt af EU kommissionen. Overensstemmelse med disse direktiver indebære konformitet til følgende europæiske standarder: 1999/5/Direktivet for Radio & Telekommunikation Terminaludstyr (R&TTE) EN / EN Specifik Absorptionsforhold (SAR) Standard: EN 50360, EN /95/EC Lavspændingsdirektivet (LVD) IEC : /336/EEC Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC-Direktiv) Standard: EN /7/17 Producenten kan ikke holdes ansvarlig for ændringer foretaget af brugeren og konsekvenserne heraf, hvilket kan ændre produktets konformitet med CE mærkningen. Undertegnede Mio Technology Limited erklærer herved, at følgende udstyr A702 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. xi

14 Bluetooth Bluetooth QD ID B Sikkerhedsforanstaltinger Vedvarende lytning til musik ved maksimal volumen kan skade dine ører. Hvis der bruges andre hovedtelefoner end de anbefalede/medfølgende, kan det forårsage høreskade på grund af for kraftigt lydtryk. Brug IKKE blitzen tæt på mennesker og ret den ikke direkte mod menneske- (især børne-) eller dyreøjne. Blitzens stærke lys kan skade øjnene. Om AC adapteren FORSIGTIG: Brug kun AC adapteren (PSB05R-050Q), der er leveret med dit udstyr. Brug af en anden type AC adapter vil resultere i forkert funktion og/eller fare. Dette produkt er beregnet til at blive strømforsynet af en ANFØRT strømenhed mærket med LPS, Limited Power Source og effekt normeret + 5 V dc / 1.0 A maksimum. Brug ikke adapteren i omgivelser med høj fugt. Rør aldrig adapteren, hvis du har våde hænder eller fødder. Tillad tilstrækkelig ventilation rundt om adapteren. Undgå steder begrænset luftstrøm. Tilslut adapteren til en rigtig strømkilde. Spændingen og kravene til jording kan findes på produktkassen og/eller emballagen. Brug ikke adapteren, hvis ledningen bliver beskadiget. Forsøg ikke at servicere enheden. Der er ingen brugbare dele indeni. Udskift enheden, hvis den er beskadiget eller udsat for megen fugt. xii

15 Om batteriet FORSIGTIG: Risiko for eksplosion hvis batteriet udskiftes med en forkert type. Bortskaf brugte batterier i henhold til instruktionerne. Udskift kun med samme eller lignende type anbefalet af producenten. Undlad at beskadige, punktere eller brænde batteriet. Batteriet kan sprænge eller eksplodere, og samtidig vil det frigive farlige kemikalier. Fjern ikke batterier fra apparatet ved hjælp af knive, skruetrækkere eller andre metalgenstande. Brug kun specificeret oplader. Om radiofrekvens eksponeringen Dette produkt er en lavspændings radiosender og modtager. Når det er tændt, modtager og sender det radiofrekvens (RF) signaler. Specifikke absorptionsforhold (SAR) er målingsenheden for mængden af radiofrekvensenergi optaget af kroppen. Den højeste SAR-værdi for dette produkt under afprøvning i brug er 0,49 mw/g for GSM900, 0,448 mw/g for DCS1800 og 0,013 mw/g for WLAN, under grænsen på 2,0 W/kg. Men for at reducere radiofrekvensenergiens virkninger på den menneskelige krop skal du bruge telefonfunktionen med forsigtighed. Foretag f.eks. så korte opkald som muligt. Om den elektrostatiske udladning Elektroniske udladninger kan forstyrre det elektroniske udstyrs normale funktion. Dit udstyr kan opføre sig unormalt på af sådan et forløb, hvilket kan resultere i mulig ødelæggelse af data eller tab af data, der ikke er gemt. For at komme videre fra dette skal du nulstille dit udstyr. For at undgå at miste data på grund af elektrostatiske udladninger eller andre begivenheder, anbefales det, at du jævnligt gemmer og tager backup af dine data. xiii

16

17 1 Kom i gang Dette kapitel introducerer dig til de eksterne komponenter på din A702, og fører dig igennem processen med at indstille din A702 for brug. 1.1 Identificer hardwarekomponenter Illustrationerne herunder introducerer dig til de forskellige knapper, stik, porte og faciliteter på din A702. Komponenter på forsiden 1-1

18 Ref. Komponenter Beskrivelse Wi-Fi/Bluetooth indikator Opladeindikator / Påmindelsesindikator Øreprop Berøringsskærm OK knap Softwaretasten Afslut knap Tilbageknap Numerisk tastatur Startknap Taleknap Blinkende grønt angiver, at Wifi-funktionen er tændt. Blinkende blåt lys indikerer at Bluetooth er aktiv. Orange lys indikerer at batteriopladning finder sted. Grønt lys indikerer at batteriet er fuldt opladet. Blinkende grønt betyder, at der er et mobiltelefonsystem til rådighed. Blinkende rødt lys informerer dig om aftaler, faste møder, alarmer og huskesedler. Fungerer som telefonhøjtaler under et opkald. Viser resultaterne fra din A702. Tap på skærmen med pegepinden for, at vælge menu kommandoer eller for at indtaste information. Lukker det nuværende, viste program. Udfører kommandoen på skærmen umiddelbart over knappen. Afslutter eller afviser et opkald. Returner til skærmen I dag fra et andet program. Starter funktionen med stemmekommando ved at trykke på knappen og holde den nede i 3 sekunder. (Se sektion 8.8 for nærmere oplysninger.) Sletter ét eller flere tegn, når du befinder dig i et tekstfelt. Indtaster tal og bogstaver. Åbner startmenuen. Ringer op eller besvarer et opkald. Ved at trykke og holde på denne knap kan du sætte et opkald på hold. 1-2

19 Komponenter på bagsiden Ref. Komponenter Beskrivelse Blitz Batterilås Kameralinse Spejl Højtaler Giver ektra lys ved fotografering. Brug blitzen med omtanke (se afsnittet Sikkerhedsforanstaltinger, side xii). Sikrer at batteriet er på plads. Tager billeder og optager video klips. Tillader dig at justere afstand og vinkel, når du tager billeder af dig selv. Udsender musik, lyde og stemmer. 1-3

20 Komponenter på venstre side Ref. Komponenter Beskrivelse Rulleopkald Flytter op og ned i menuen ved at rotere op og ned. Den centrale Bekræft knap bekræfter dit valg, på samme måde som, Bekræft tasten på tastaturet. Justerer lydstyrken under en samtale. Nulstillingsknap Nulstiller din A702. Mini-USB stik Forbindes til AC adapter eller USB kabel. Hul til bærerem Anbring bæreremmen i dette hul. 1-4

21 Komponenter på højre side Ref. Komponenter Beskrivelse Strømknappen Mikrofon GPS knap Micro SD spalte Kameraknap Stik til hovedtelefon Tænder og slukker for enheden. Modtager lyd og stemmer til lydoptagelse. Virker som mikrofon under et opkald. (Dæk ikke mikrofonen under et opkald. Det forringer lydkvaliteten.) Starter navigationsprogrammet (hvis installeret). Accepterer, som option, et Micro SD hukommelseskort, som flytbar media, eller et SDIO trådløst netværkskort til netværksforbindelse. Starter kameraprogrammet for at tage billeder eller optage video klips. Forbindes til et par stereo hovedtelefoner. 1-5

22 Komponenter på toppen Ref. Komponenter Beskrivelse Pegepind Stik til bilantenne GPS Antenne Tap på berøringsskærmen for at udføre valg og indtaste information. Træk pegepinden ud af dens holder for, at bruge den og gem den i holderen, når den ikke bruges. Dette stik (under støv gummidækslet) tillader brug af en ekstern antenne med magnetisk montering, som option, som kan placeres på taget af bilen, for bedre modtagelse i områder med dårlig modtagelse. Modtager signal fra GPS satellitterne. 1-6

23 1.2 Installering af SIM kort og batteri Efter at du har købt en konto hos en mobiltelefonudbyder, vil du få et SIM (Subscriber Identification Module) kort. Dette kort indeholder detaljer om din telefonkonto, kontakter kan gemmes på kortet og yderligere services, som du abonnerer på. Du skal installere et SIM kort før du kan bruge telefonfaciliteterne. 1. Frigør bagdækslet ved at skubbe batterilåsen opad. 2. Skub kortholderen til venstre ( ) og derefter opad ( ) for at åbne den. Placer SIM-kortet i rummet med kontaktfladen nedad (se efter, at kortet vender rigtigt). Lås derefter kortholderen ved at skubbe ned og derefter til højre. 3. Skub SIM-kort holderen til venstre og derefter opad for at åbne den. Skub SIM kortet ind i holderen (vær opmærksom på kortretningen). Tryk på SIM-kort holderen og skub den til højre for at låse den. 1-7

24 Fjern batteriet fra rummet ved at trække i båndet i en vinkel på 45. Brug IKKE en skruetrækker eller andre metalgenstande til at få det ud, da det kan beskadige batteriet og permanent ændre dets funktion. 4. Udskift bagbeklædningen: før underkanten af bagbeklædningen til låsemekanismen på udstyret ( ) og luk bagbeklædningen ( ). 1-8

25 1.3 Opladning af batteriet Oplad batteriet helt inden du begynder at bruge din A702 første gang. Når du oplader batteriet for allerførste gang, oplades det i mindst 8 timer. 1. Tilslut strømforsyningen til AC adapteren ( ). 2. Tilslut DC-enden af lysnetadapteren til udstyrets mini-usb-konnektor ( ) og forbind den anden ende af AC adapteren til et vægstik ( ). 3. Ladelampen lyser orange under opladningen. Frakobl ikke A702 fra AC stikket før batterier er fuldt opladet, som indikeres ved, at den røde indikator lys skifter til grønt. Det vil tage nogle timer. Når det er mulig, hold din A702 forbundet til AC adapteren og en strømkilde. Ved at gøre dette holdes batteriet opladet. BEMÆRK: Ladelampen lyser orange under opladningen. Din A702 kan også blive opladet, når den er forbundet til en stationær computer via USB kablet. FORSIGTIG: For optimale præstationer på litiumbatterier skal følgende iagttages: Opladningstemperaturen under opladning skal være 0~40 C. Når et batteri er fuldt afladet på grund af lang tids brug eller inaktivitet, forbind A702 til AC strøm for opladning, og vent i mindst 5 minutter før der tændes for den. Oplad ikke batteriet hvor der er høje temperaturer (fx. i direkte sollys). Det er ikke nødvendigt at aflade batteriet fuldstændigt, før det oplades. Du kan oplade batteriet før det er fuldt afladet. Hvis du ikke skal bruge produktet i en lang periode, skal du forvisse dig om, at oplade batteriet mindst en gang hver anden uge. Overopladning kan have effekt på opladningsevnen. 1-9

26 1.4 Tænd og sluk for A702 Tænd for første gang 1. Forvis dig om at A702 er forbundet til en AC strømforsyning og at der er strøm på batteriet. 2. Tænd for enheden ved at holde strømknappen nede i tre sekunder. Baggrundsbelysningen på tastaturet vil lyse op og opsætningshjælpen vil vises på skærmen. 3. Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre opsætningen. 4. Hvis der er indsat et SIM kort, og service udbyderen (eller du) har indtastet PIN koden, vil du blive bedt om at indtaste PIN koden. Indtast PIN koden og tryk på Enter. Hvis der ikke er indsat et SIM kort endnu, vil der vises en meddelelse om et beskadiget eller manglende SIM kort på skærmen. Du kan trykke på Annuller for at fortsætte med opstartsproceduren. 5. Du vil se I dag skærm. Hvis et SIM kort er isat, A702 vil starte med at søge på mobiltelefonnetværket og serviceudbyderens navn vil vises på skærmen. 6. Systemet finder dataene på SIM-kortet og beder dig automatisk om at installere GPRS-indstillingerne. Tryk Ja for at fortsætte. Strømsparemodus Som standard A702 vil automatisk gå i strømsparemodus efter 1 minut inaktivitet når den drives fra batteriet. Genaktiver apparatet ved at trykke på strømknappen ovenpå apparatet. I strømsparemodus, hvis der er indsat et SIM kort, vil opladeindikatoren blinke grønt, hvilket indikerer at A702 befinder sig indenfor et mobiltelefonnetværk. A702 vil automatisk vågne ved et indkommende opkald og ringe (eller vibrere, afhængig af din indstilling) og vise telefonnummer og navn på den, der kalder op på skærmen. 1-10

27 For at ændre disse indstillinger, tap på Indstillinger Strøm. Sluk Indstillinger Personlig Mio BEMÆRK: Apparatet går ikke i bero-tilstand, når navigationsprogrammet bruges (kun udvalgte modeller). I så tilfælde går apparatets standbytid ned uden brug af ekstern strøm. Derfor tilrådes det at lukke navigationsprogrammet, når det ikke bruges. Hvis du ikke bruger apparatet, skal du slukke for det ved at holde strømknappen nede i tre sekunder. 1-11

28 1.5 Installering af Microsoft ActiveSync BEMÆRK: Hvis du bruger Windows Vista, behøver du ikke at installere Microsoft ActiveSync på din computer. Synkroniseringsindstillingerne styres via Windows Mobile Device Center. For information om Windows Mobile Device Center henvises til Windows Vista Hjælp og dokumentationen. Du kan bruge Microsoft ActiveSync teknologi for at synkronisere information på din stationære computer og/eller Microsoft Exchange Server med informationen på din A702. ActiveSync sammenligner informationen på din A702 med informationen på din stationære computer og/eller server og opdaterer alle placeringer og holder dig up-to-date med den seneste information. ActiveSync er allerede installeret på din A702. Du skal installere ActiveSync 4.5 på din desktop-computer ved hjælp af den medfølgende start-op-disk eller via Microsoft-webstedet (www.microsoft.com). FORSIGTIG: Før installering skal du forvisse dig om, at du har Microsoft Outlook installeret på din stationære computer. Forbind først enheden til computeren, EFTER at ActiveSync er installeret. I visse specifikke tilfælde, kan A702 opleve forbindelsesproblemer, når den forbindes til en Windows computer, der kører ActiveSync. Problemerne kan skyldes problemer med samkørsel med brandmursprogrammer på den stationære computer, det vil sige programmer der administrerer netværkstrafik, eller LAN konfigurationsværktøjer. For at løse problemet, trykkes Indstillinger Forbindelser USB til pc, og fluebenet fjernes i Slå avanceret netværksfunktionalitet til, hvorefter der trykkes ok. Hvis problemet vedvarer, henvises til hjælpeafsnittet på Mio Technology s websted (www.mio-tech.be). Følg proceduren nedenfor: 1. Tænd for din stationære computer. 2. Indsæt den medfølgende Kom I Gang Disken i Cd-rom drevet på din stationære computer. 3. Vælg det ønskede sprog og klik på Næste. 4. Klik på Installation og Konfiguration. 5. Sørg for at elementet ActiveSync er markeret. Klik på Installer. 1-12

29 6. Klik på Accepter, hvorefter installationen starter. Det kan tage sin tid. Så vær tålmodig. 7. Når installationen er færdiggjort, klik på Luk for at afslutte Guiden Installation. 8. Forbind A702 til din stationære computer. Forbind mini-usb enden af USB kablet til bunden på din A702 og den anden ende til USB porten på din stationære computer. Til PC 9. Guiden Tilføj ny hardware skulle automatisk installere USB driver. 10. Følg instruktionerne på skærmen for at etablere et partnerskab og synkronisere din A702 med din stationære computer. 11. Klik på Afslut. Efter din første synkronisering, vil de data der er gemt på din stationære computer, såsom Kalender, Kontakter og Opgaver blive kopieret til din A702. Du er nu klar til at tage den med dig, når du går. BEMÆRK: Hvis du har oprettet et kodeord for enheden, skal du indtaste dette kodeord på din stationære computer til ActiveSync forbindelsen. Se Låsning Af Enhed i afsnit 2.11 for information. 1-13

30 1.6 Brug af din A702 i bilen Sådan bruges kortholder Brug bilholderen til at fastgøre dit apparat i et køretøj. (Læs i et separat dokument vejledning for installation.) Sørg for, at GPS antennen har klart udsyn til himlen. Forbindelse af biloplader FORSIGTIG: For at beskytte din enhed mod pludselige strømspidser, forbindes bilopladeren kun efter, at bilens motor er blevet startet. Bilopladeren leverer strøm til din A702. Forbind den ene ende af bilopladeren til strømstikket på din A702 og den anden ende til cigaretlighteren i bilen. 1-14

31 1.7 Udvid din A702 Brug af Micro SD kort Din A702 har et Micro SD slot (Micro SD spalte), hvor du kan indsætte et Micro SD hukommelseskort som option, eller et SDIO trådløst netværkskort. Med det flytbare hukommelseskort kan du gemme eller lave backup af dine data og udveksle data med andre enheder. For at anvende et Micro SD-kort åbnes og drejes gummidækslet, hvorefter kortet sættes i kortpladsen, så konnektoren peger mod kortpladsen og etiketten vender i retning af bagsiden på udstyret. Følg instruktionerne, der fulgte med kortet for mere information. For at fjerne kortet, skal du først forvisse dig om, at der ikke er nogen programmer der anvender kortet. Derefter trykker du let på overkanten af kortet og udløser det og trækker det ud af slottet. BEMÆRK: Et lagerkort kaldes også et hukommelseskort. Forvis dig om, at der ikke kommer fremmedlegemer ind i slottet. Opbevar et Micro SD kort i en velbeskyttet boks for, at undgå at støv og fugt kommer ind i det, når du ikke bruger det. Mio Technology garanterer ikke produktets kompatibilitet med Micro SD kort fra alle producenter. 1-15

32 Brug af øretelefoner Med øretelefoner kan du tale nemt med et håndfrit sæt. Svarknap Mikrofon Svarknappen har følgende funktioner: Tryk for at besvare indkommende opkald. Tryk for at afslutte et opkald under opkaldet. 1-16

33 Grundlæggende 2 betjening Grundlæggende betjening Dette kapitel introducerer dig med den grundlæggende betjening af din A702 såsom brug af pegepind, rulleopkald, I dag skærm, menuer og programmer. Du vil også lære hvordan du indtaster information og hvordan du låser din A Brug af pegepind Brug pegepinden til at navigere og vælge objekter på skærmen. Træk pegepinden ud af slottet og træk den ud for lettere brug. Gem den i slottet, når den ikke bruges. Tap Berør skærmen en gang med pegepinden for at åbne emner og vælge optioner. Træk Hold pegepinden på skærmen og træk over skærmen for at vælge tekst og billeder. Træk i en liste for at vælge flere emner. Tap og hold Tap og hold med pegepinden på et emne for at se en liste af aktioner, der er tilgængelige for dette emne. På den genvejsmenu der vises, tap den aktion, som du ønsker at udføre. 2-1

34 2.2 Brug af rulleopkald Du kan rulle i en menu ved hjælp af rulleopkald og aktivere det valgte punkt. Det er specielt praktisk ved betjening med én hånd. Drej rulleopkald opad og frigiv den for at rulle op og ned i en menu. Drej rulleopkald nedad og frigiv den for at rulle ned og fremad i en menu. Tryk på midten af kuglen for at aktivere det valgte element. 2.3 I dag skærm Når du tænder for din A702 for første gang hver dag vil du se I dag skærm. Du kan få adgang til I dag skærm fra et hvilket som helst sted ved at tappe på og derefter på I dag. I dag skærm viser dine opkommende aftaler, aktive opgaver og information om meddelelser. Langs toppen af I dag skærm vil du se et volumen ikon, ur og forbindelsesindikatorer. Du kan tappe på en del af I dag skærm for at åbne programmer, der er associeret med denne del. 2-2

35 Tap for at se forbindelsesstatus. Tap for at se telefonstatus. Tap for at ændre dato og tid. Tap for at tænde eller slukke telefonen, Wi-Fi og Bluetooth funktionerne. Tap for at ændre volumen eller for lydløs drift. Din dag i overblik. Tap på et emne for at få adgang til det associerede program, så du kan se eller ændre informationen. Quick Launch Bjælke Venstre softwaretast Højre softwaretast BEMÆRK: Du kan tilpasse hvad der vises på I dag skærm ved at tappe på Indstillinger Personlig I dag. Landskabsmodus Du kan bruge din A702 i landskabsmodus. For at ændre skærmmodus, tap på Indstillinger System Skærm. 2-3

36 2.4 Navigationslinie og værktøjslinie Navigationslinien er placeret på toppen af skærmen. Den viser de aktive programmer og den aktuelle tid og tillader dig at skifte programmer og lukke skærme. Navigationslinien og Start menu: Tap for at vælge et program. Tap for hurtigt at vælge et program du har brugt fornyligt. Tap for at se yderligere programmer. Tap for at tilpase A702. Brug værktøjslinien i bunden af skærmen for at udføre opgaver i programmerne. Værktøjslinien inkluderer en venstre softwareknap, en højre softwareknap og en knap til indtastningspanel imellem dem. Den højre softwareknap er sædvanligvis Menu, mens den venstre knap varierer med programmerne. Et eksempel på en værktøjslinie: Venstre softwaretast Højre softwaretast Knap på indtastningspanel 2-4

37 2.5 Quick Launch Du kan bruge Quick Launch på I dag skærm til hurtigt at skifte til specifikke programmer. Som standard, kan du bruge Quick Launch til at få adgang til følgende programmer (fra venstre til højre): Mio Menu (Se afsnit 2.6.) Opkald historie (Se afsnit 3.8.) Billeder og film (Se afsnit 6.7.) Batteri På linien til Quick Launch, er Mio Menu ikke et justerbart emne. Du kan tappe på knappen for at tilpasse op til 8 emner der bliver vist på Quick Launch linien. Først afbrydes de emner, der ikke skal vises og derefter vælges de ønskede emner. Du kan tappe på Flyt op og Flyt ned for at justere den viste placering af emnet. Når du er færdig, tap på ok for at gemme indstillingen. 2-5

38 2.6 Mio menu Du kan åbne Mio-menuen ved at trykke på på hurtigstartbjælken. Mio-menuen viser program-ikonerne. Den valgte ikon fremhæves. Når du tapper på ikonen kan du starte et program, eller åbne en folder for, at få adgang til dets indhold. Denne tabel forklarer ikonerne og deres tilsvarende programnavne: Ikon Meddelelser Beskrivelse Kontakter Oversigt Kalender Multimedie Denne folder inhedholder Kamera, Windows Media, Billeder og videoer og Spil. Værktøj Denne folder indeholder Ur og alarm, Filoversigt, Lommeregner, MioCalc, Søg, Verdenstid, Mio Blacklist og Contact Guard. Forretning Denne folder indeholder Dokumenter, Opgaver, Noter, Word Mobile, Excel Mobile og PowerPoint Mobile. 2-6

39 Ikon Forbindelser Beskrivelse Denne folder indeholder Cell udsendelse, Mio SMS Locator, Nødhjælpsfinder, GPS kvikposition, Bluetooth, ActiveSync og GPRS konfiguration. Internet Denne folder indeholder Messenger og Internet Explorer. Luk Mio-menuen ved at trykke på Menu softwaretasten Afslut. Tilpasning af programikoner Udover de foruddefinerede punkter på Mio-menuhovedsiden, kan du også selv tilføje menupunkter. 1. Tryk på Mere softwaretasten på Mio-menuhovedsiden for at åbne den 2. side. 2. Vælg den ønskede ikon-plads. 3. Tryk på Menu softwaretasten Tildel genvej. 4. Skærmen viser programmerne, du har installeret. Vælg det ønskede program og tryk på Vælg softwaretasten. BEMÆRK: For at slette den tildelte programikon, skal du vælge ikonen og trykke på Menu softwaretasten Fjern genvejen. 2.7 Kør programmer Du kan skifte fra et program til et andet uden at lukke programmet. For at køre et program, tap på på det øverste-venstre hjørne af skærmen og vælg fra Start menuen. For at få adgang til yderligere programmer, tap på Programmer og tap på programmets ikon. 2-7

Revision: R00 (2007/5)

Revision: R00 (2007/5) Brugermanual Revision: R00 (2007/5) Varemærker Alle navne og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive firmaer. Bemærk Informationen i denne manual kan ændres uden forudgående

Læs mere

www.htc.com Brugervejledning

www.htc.com Brugervejledning www.htc.com Brugervejledning Læs inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE OPLADT NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN, NÅR ENHEDEN OPLADER. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES, HVIS DU ÅBNER ELLER

Læs mere

Touch Phone Brugervejledning

Touch Phone Brugervejledning Touch Phone Brugervejledning www.htc.com 2 Læs inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE OPLADT NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN MENS APPARATET OPLADES. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES HVIS

Læs mere

Din brugermanual HP JORNADA 560 POCKET PC http://da.yourpdfguides.com/dref/892896

Din brugermanual HP JORNADA 560 POCKET PC http://da.yourpdfguides.com/dref/892896 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra det, der vises på din telefon. Dette afhænger af telefonens software og din tjenesteudbyder.

Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra det, der vises på din telefon. Dette afhænger af telefonens software og din tjenesteudbyder. Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra det, der vises på din telefon. Dette afhænger af telefonens software og din tjenesteudbyder. Behøver du hjælp eller har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Udvidet Brugervejledning. www.htc.com

Udvidet Brugervejledning. www.htc.com Udvidet Brugervejledning www.htc.com Læs, inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE FULDT UD OPLADT, NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN, NÅR TELEFONEN OPLADER. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 700

Brugervejledning til Nokia 700 Brugervejledning til Nokia 700 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Indsætning af SIM-kortet 7 Indsætning af et hukommelseskort 9 Opladning

Læs mere

TWIG DISCOVERY FRA BENEFON. Brugerhåndbog. Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006

TWIG DISCOVERY FRA BENEFON. Brugerhåndbog. Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006 TWIG DISCOVERY FRA BENEFON Brugerhåndbog Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006 Telefonen er udviklet til brug i E-GSM900/ DCS 1800/ PCS 1900 MHZ Tri Band-netværk.

Læs mere

hp Jornada 560-serien personal digital assistant Brugervejledning Trykt i Singapore Første udgave

hp Jornada 560-serien personal digital assistant Brugervejledning Trykt i Singapore Første udgave hp Jornada 560-serien personal digital assistant Brugervejledning Trykt i Singapore Første udgave Copyright Oplysningerne indeholdt i dette dokument gives "som de er og forefindes" og kan ændres uden forudgående

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 9500 Communicator

Brugervejledning til Nokia 9500 Communicator Brugervejledning til Nokia 9500 Communicator 9230568 3. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RA-2 er i overensstemmelse med bestemmelserne i

Læs mere

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt.

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Brugsanvisning Førsteklasses designtelefon med touchscreen Model nr. KX-PRX150NE Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Læs dette dokument, og gem det til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 05

Brugervejledning til Nokia C2 05 Brugervejledning til Nokia C2 05 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri 6 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere

X10 mini pro. Udvidet brugervejledning

X10 mini pro. Udvidet brugervejledning X10 mini pro Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Brugersupport...6 Brugervejledningen på telefonen...6 Brugersupportprogram...6 Oplev mere. Find ud af, hvordan...6 Introduktion...7 Samling...7

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 1.3. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Support 5 Kom godt i gang 5 Indsætning SIM-kortet og batteriet 5 Taster og dele 6 Sådan tændes og

Læs mere

Brugervejledning Nokia 311

Brugervejledning Nokia 311 Brugervejledning Nokia 311 1. 3. udgave DA Indholdsfortegnelse Kom godt i gang...7 Taster og dele...7 Indsætning af SIM-kortet og batteriet...9 Indsætning af et hukommelseskort...10 Sådan tænder du...11

Læs mere

Din HTC Wildfire. Brugervejledning

Din HTC Wildfire. Brugervejledning Din HTC Wildfire Brugervejledning Din HTC Wildfire Brugervejledning Før du gør noget andet, skal du læse dette Oplad batteriet Batteriet i telefonen er endnu ikke opladet. Mens telefonen oplader, er det

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 03/C2 06

Brugervejledning til Nokia C2 03/C2 06 Brugervejledning til Nokia C2 03/C2 06 1.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Din telefon med to SIM-kort 5 Taster og dele 6 Indsætning af et SIM-kort og batteri

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 900

Brugervejledning til Nokia 900 Brugervejledning til Nokia 900 1.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Tilbage-, start- og søgetaster 7 Indsætning af SIM-kortet 8 Opladning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 7500 PRISM

Brugervejledning til Nokia 7500 PRISM Brugervejledning til Nokia 7500 PRISM 9201774 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-249 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugervejledning til Nokia E6 00

Brugervejledning til Nokia E6 00 Brugervejledning til Nokia E6 00 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 10 Indsætning eller fjernelse

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 206

Brugervejledning til Nokia 206 Brugervejledning til Nokia 06.. udgave DA Indholdsfortegnelse Taster og dele...5 Indsætning af et SIM-kort og batteri...8 Indsætning af et hukommelseskort...9 Opladning af batteriet...9 Lås tasterne...0

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 5700 XpressMusic

Brugervejledning til Nokia 5700 XpressMusic Brugervejledning til Nokia 5700 XpressMusic 9200494 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-230 overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C7 00

Brugervejledning til Nokia C7 00 Brugervejledning til Nokia C7 00 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 6 Kom godt i gang 8 Taster og dele 8 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 10 Indsætning eller fjernelse

Læs mere

Yderligere produktoplysninger

Yderligere produktoplysninger Yderligere produktoplysninger Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows, Windows-logoet, Outlook og ActiveSync er varemærker tilhørende Microsoft Corporation

Læs mere

Brugervejledning. Xperia J ST26i/ST26a

Brugervejledning. Xperia J ST26i/ST26a Brugervejledning Xperia J ST26i/ST26a Indholdsfortegnelse Vigtige oplysninger...6 Android hvad og hvorfor?...7 Programmer...7 Introduktion...8 Samling...8 Sådan tænder og slukker du telefonen...10 Installationsvejledning...11

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6600 Slide

Brugervejledning til Nokia 6600 Slide Brugervejledning til Nokia 6600 Slide 9211036 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Personliggørelse af telefonen 6 Opstart 6 Taster og dele 6 Indsætning af SIM-kortet og batteriet

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C3-01

Brugervejledning til Nokia C3-01 Brugervejledning til Nokia C3-01 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 7 Indsættelse eller fjernelse

Læs mere

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 * En del af indholdet i denne manual kan afvige fra din telefon afhængigt af det installerede software eller din serviceudbyder. DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Brugervejledning til Nokia N8 00

Brugervejledning til Nokia N8 00 Brugervejledning til Nokia N8 00 2.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Ændring af lydstyrken for et opkald, en sang eller en video 8 Låsning

Læs mere