Smartphone. Brugervejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Smartphone. Brugervejledning"

Transkript

1 Smartphone Brugervejledning

2 2 Tillykke med købet af din nye Windows Mobile Smartphone! Læs dette, før du går videre ENHEDEN ER IKKE OPLADET, NÅR DEN TAGES UD AF FORPAKNINGEN. TAG IKKE BATTERIPAKKEN UD, MENS ENHEDEN ER UNDER OPLADNING. GARANTIEN UGYLDIGGØRES, HVIS DU ÅBNER ELLER MANIPULERER MED ENHEDENS YDRE KABINET. BEGRÆNSNINGER I BESKYTTELSE AF PRIVATE OPLYSNINGER Visse lande kræver forpligtende redegørelse for optagede telefonsamtaler og kræver desuden, at man informerer den person, man taler med, om, at samtalen bliver optaget. Overhold altid landets relevante lovgivning ved brug af optagelsesfunktionen i telefonen. COPYRIGHTOPLYSNINGER Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Windows Server, Windows Mobile, ActiveSync, Excel, Internet Explorer, MSN, Outlook, PowerPoint og Word er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

3 Vigtige sundheds- og sikkerhedsoplysninger Under brug af dette produkt skal følgende sikkerhedsforholdsregler træffes for at undgå eventuelt juridisk ansvar og skadeserstatninger. Gem og følg alle anvisninger for produktsikkerhed og drift. Overhold alle forholdsregler i brugervejledningen og på produktet. Overhold følgende forholdsregler for at reducere risikoen for fysiske skader, elektrisk stød, brand og beskadigelse af udstyret. 3 ELEKTRISK SIKKERHED Dette produkt er udelukkende beregnet til brug med strømforsyning fra det angivne batteri eller den angivne strømforsyningsenhed. Enhver anden brug kan være farlig, og ugyldiggør enhver godkendelse af produktet. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER FOR KORREKT OPRETTELSE AF JORDFORBINDELSE FORSIGTIG! Ukorrekt forbindelse af associeret bygningsjordforbindelse kan medføre risiko for elektrisk stød. Dette produkt er udstyret med et ActiveSync-kabel til forbindelse med en stationær eller bærbar pc. Sørg for, at pc'en er jordet korrekt (jordforbindelse), før dette produkt sluttes til pc'en. Den stationære eller bærbare pc er udstyret med et strømforsyningskabel med jordleder og jordstik. Stikket skal sættes i en passende stikkontakt, der er monteret korrekt og jordet i overensstemmelse med alle lokale regler og bestemmelser. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER FOR STRØMFORSYNINGEN Brug en korrekt ekstern strømkilde Et produkt må kun benytte den type strømkilde, der er angivet på mærkepladen. Hvis du ikke er sikker på, hvilken type strømkilde der kræves, skal du kontakte en autoriseret leverandør eller det lokale elselskab. Se brugervejledningen, der følger med produktet, hvis du benytter et produkt, der drives med batteri eller andre kilder. Håndtér batteripakker forsigtigt Dette produktet indeholder et lithium-ion-batteri. Der består en risiko for brand og ætsninger, hvis batteripakken behandles ukorrekt. Forsøg aldrig at åbne eller udføre nogen form for service på batteripakken. Du må ikke adskille, knuse, punktere, kortslutte eksterne kontakter, kassere ved brænding eller kassere i vand eller udsætte batteripakken for temperaturer over 60 C.

4 4 ADVARSEL! Telefonen indeholder en lithium-ion-batteripakke. Der består en risiko for brand og ætsninger, hvis batteripakken behandles ukorrekt. Du må ikke adskille, knuse, punktere, kortslutte eksterne kontakter, kassere ved brænding eller kassere batteripakken i vand. Forsøg aldrig at åbne eller udføre nogen form for service på batteripakken. Udskift udelukkende med en batteripakke, der er specificeret til produktet. Genbrug eller kassér batterier korrekt. Kassér aldrig batterier med almindeligt affald. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER FOR DIREKTE SOLLYS Dette produkt må ikke udsættes for fugtige omgivelser og ekstreme temperaturer. Efterlad aldrig dette produkt eller dets batteri i en bil eller på steder, hvor temperaturen kan overstige 60 C. Det kan f.eks. være på instrumentbrættet i en bil, vindueskarme eller bag glas, der er udsat for direkte sollys eller stærkt ultraviolet lys i længere perioder ad gangen. Dette kan beskadige produktet, overopvarme batterier eller udgøre en risiko for køretøjet. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER FOR AKUSTISK TRYK FORSIGTIG! Der kan opstå permanent tab af hørelse, hvis der bruges øre- eller hovedtelefoner og lyttes til musik ved høj lydstyrke. BEMÆRK: I Frankrig er de mobile hovedtelefoner eller øretelefoner til denne enhed (produceret af leverandøren: Merry, modelnavn: EMC220) blevet afprøvet og fundet at opfylde kravene til lydtrykniveau, der er angivet i NF EN :2000-standarden, som det kræves iht. den franske artikel L

5 5 SIKKERHED I FLYVEMASKINER Brugen af dette produkt ombord på flyvemaskiner er forbudt i de fleste lande på grund af den mulige interferens, som denne enheds telefonfunktion kan forårsage med flyvemaskines navigationssystem og kommunikationsnetværk. Hvis du vil bruge denne enhed ombord på et fly, skal du huske at slukke telefonen ved at skifte til tilstanden Flight. MILJØMÆSSIGE BEGRÆNSNINGER Brug aldrig dette produkt på benzinstationer, kemiske anlæg, hvor der er igangværende sprængningshandlinger, i potentielt eksplosive omgivelser, f.eks. påfyldningsområder, under dækket på skibe, lager- og transportsteder for brændstof eller kemiske produkter, og områder, hvor luften indeholder kemikaliedampe eller partikler som støv eller metalpulver. Gnister i sådanne områder kan forårsage eksplosion eller brand, der kan resultere i personskade eller død. EKSPLOSIVE OMGIVELSER Produktet skal altid være slukket i områder med eksplosionsfare, eller hvor der findes brandbare materialer, og brugeren skal overholde alle tegn og anvisninger. Gnister i sådanne områder kan forårsage eksplosion eller brand, der kan resultere i personskade eller død. Udstyret må aldrig bruges på servicestationer, f.eks. benzintanke. Brugere bør være opmærksomme på restriktioner for brugen af radioudstyr ved brændstofdepoter, kemianlæg og steder, hvor der udføres sprængninger. Områder med en potentielt eksplosiv atmosfære er ofte men ikke altid tydeligt markeret. Disse omfatter optankningsområder, under dækket på både, lager- og transportsteder for brændstof eller kemiske produkter og områder, hvor luften indeholder kemikaliedampe eller partikler som støv eller metalpulver. VEJSIKKERHED Førere af køretøjer i bevægelse må ikke bruge håndholdte telefonitjenester undtagen i nødsituationer. I nogle lande er det tilladt at bruge håndfri enheder som et alternativ.

6 6 INTERFERENS MED MEDICINSK UDSTYR Dette produkt kan forårsage fejlfunktion af medicinsk udstyr. Brugen af enheden er forbudt på de fleste hospitaler og medicinske klinikker. IKKE-IONISERENDE STRÅLING Dette produkt bør udelukkende betjenes under de angivne normale forhold for at opretholde sikkerheden i forbindelse med strålingsniveau og interferens. Som med andet mobilt radiotransmitterende udstyr bør det bemærkes, at for at opnå tilfredsstillende funktion af udstyret og sikkerhed af personale anbefales, at ingen del af den menneskelige krop kommer for tæt på antennen under brug af udstyret. Generelle forholdsregler Overhold alle servicemeddelelser Du må ikke udføre nogen anden service på produktet, end den der er beskrevet andetsteds i brugervejledningen eller servicedokumentationen. Service på komponenter indeni kabiniettet skal udføres af en autoriseret tekniker eller leverandør. Beskadigelse, der kræver service Kobl produktet fra strømforsyningen, og overlad service til en autoriseret servicetekniker eller leverandør under følgende omstændigheder: Der er spildt væske eller faldet et objekt ind i produktet. Produktet har været udsat for regn eller vand. Produktet er blevet tabt eller beskadiget. Der ses tydelige tegn på overopvarmning. Produktet fungerer ikke normalt, selvom brugervejledningen følges. Undgå varme områder Produktet bør ikke placeres i nærheden af varmekilder, f.eks. radiatorer, centralvarmerist, ovne eller andre produkter (herunder forstærkere), der producerer varme. Undgå våde områder Brug aldrig produktet i våde områder.

7 Undgå at skubbe objekter ind i produktet Skub aldrig objekter af nogen art ind i åbninger i kabinettet eller andre åbninger i produktet. Der findes huller og åbninger til ventilation. Disse åbninger må ikke blokeres eller dækkes. Monteringstilbehør Brug ikke produktet på borde, vogne, stande, stativer eller beslag, der er ustabile. Enhver montering af produktet skal udføres i henhold til producentens anvisninger, og der bør benyttes et monteringstilbehør, som anbefales af producenten. Undgå ustabil montering Anbring ikke produktet på en ustabil base. Brug kun godkendt udstyr sammen med produktet Dette produkt bør udelukkende bruges sammen med personlige computere og tilbehør, der er angivet som egnet til brug med udstyret. Justér lydstyrken Skru ned for lydstyrken før brug af hovedtelefoner eller andre lydenheder. Rengøring Kobl produktet fra strømforsyningen før rengøring. Brug ikke flydende rengøringsmidler eller rengøringsmidler på spray. Brug en fugtig klud til rengøring, men brug ALDRIG vand til at rengøre LCD-skærmen med. 7

8 8 Indhold Kapitel 1 Ibrugtagning Sådan fungerer enheden og dens tilbehør Indsætning af SIM-kortet og minisd-kort Skærmen Home Statusindikatorer og programikoner Brug af menuen Start Brug af hurtiglisten Indtastning af oplysninger Oplysninger om batteri...27 Kapitel 2 Brug af telefonens funktioner Brug af telefonen Foretagelse af et opkald Modtagelse af et opkald Muligheder under opkald Yderligere opkaldsoplysninger...36 Kapitel 3 Synkronisering af oplysninger og indstilling af -sikkerhed Om ActiveSync Indstilling af ActiveSync...40

9 9 3.3 Synkronisering af oplysninger Synkronisering via Bluetooth Synkronisering af musik og video Indstilling af -sikkerhed...49 Kapitel 4 Administration af telefonen Tilpasning af telefonen Tilføjelse eller fjernelse af programmer Brug af Task Manager og administration af hukommelse Administration og sikkerhedskopiering af filer Beskyttelse af telefonen Genstart af telefonen Nulstilling af telefonen...65 Kapitel 5 Oprettelse af forbindelse Oprettelse af forbindelse til internettet Brug af Internet Explorer Mobile Brug af trådløst modem Brug af Comm Manager Brug af Bluetooth...79 Kapitel 6 Udveksling af meddelelser og Brug af Outlook Brug af og tekstmeddelelser Brug af MMS-meddelelser...99

10 Brug af Pocket MSN Messenger Brug af kalender Brug af kontaktpersoner Brug af opgaver Brug af talenoter Kapitel 7 Oplevelse af multimedie Brug af kamera og videooptager Brug af Pictures & Videos Brug af Windows Media Player Brug af MIDlet Manager Kapitel 8 Brug af andre programmer Brug af ClearVue Suite Brug af hurtigopkald Appendiks 155 A.1 Juridiske meddelelser A.2 Pc-krav for kørsel af ActiveSync 4.x A.3 Specifikationer Indeks 167

11 Kapitel 1 Ibrugtagning 1.1 Sådan fungerer enheden og dens tilbehør 1.2 Indsætning af SIM-kortet og minisd-kort 1.3 Skærmen Home 1.4 Statusindikatorer og programikoner 1.5 Brug af menuen Start 1.6 Brug af hurtiglisten 1.7 Indtastning af oplysninger 1.8 Oplysninger om batteri Bliv opdateret på

12 12 Ibrugtagning 1.1 Sådan fungerer telefonen og dens tilbehør

13 Element Funktion Ibrugtagning Indikator Indikatoren på telefonen viser batteriopladning (gul), netværksstatus (grøn) og status for Bluetoothforbindelse (blå). Yderligere oplysninger om indikatorer findes i tabellen sidst i dette afsnit. 2. Højttaler Lyt til lydmedier eller telefonopkald herfra. 3. Skærm 4. Navigationsknap/ ENTER 5. Venstre funktionstast 6. Højre funktionstast Bruges til at rulle til venstre/højre/op/ned eller som ENTER-knap, hvis den trykkes ind. Tryk på denne for at udføre kommandoen, der er vist i mærket over knappen. Tryk på denne for at udføre kommandoen, der er vist i mærket over knappen. 7. HOME Tryk på denne for at gå til skærmen Home. 8. Tilbage Tryk på denne for at gå til forrige skærm eller slette tegn. 9. Tal Tryk på denne for at kalde op til et nummer, besvare et opkald eller bruge muligheder under opkald, f.eks. skifte til et andet opkald eller sætte et opkald på hold. Tryk og hold på denne for at aktivere/deaktivere højttalertelefon. 10. AFSLUT Tryk på denne for at afslutte et opkald. Tryk og hold på denne for at låse telefonen. 11. Tasten Tryk på denne for at skifte til forskellige inputtilstande, eller tryk og hold for at vælge en inputtilstand eller et symbol på listen. 12. Tasten Tryk på denne for at tilføje et mellemrum, eller tryk og hold for at få vist en liste over symboler.

14 14 Ibrugtagning

15 Element 13. Lås til batteridæksel 14. Lydstyrke op/ Talenoter 15. Lydstyrke ned/ Talekode Funktion Tryk på denne for at åbne batteridækslet. Ibrugtagning 15 Tryk på denne for at øge lydstyrken i øresneglen under et opkald. Tryk og hold på denne for at starte talenoteoptageren. Tryk på denne for at reducere lydstyrken i øresneglen under et opkald. Tryk og hold på denne for at starte talekodefunktionen. 16. Kameralinse 1,3 megapixel CMOS-linse. 17. Bilantennekonnektor Gør det muligt at slutte telefonen til bilens antenne for at opnå bedre signalmodtagelse. Tag bare gummihætten af, og slut til antennestikket. Sæt gummihætten på, når den ikke er i brug. 18. Tænd/sluk Tryk på denne for at tænde og slukke telefonen. Eller tryk på og slip hurtigt knappen for at få vist hurtiglisten, hvormed du kan ændre profiler, åbne Comm Manager og aktivere tastaturlås og enhedslåsning. 19. Kameraknap Tryk på denne for at starte kameraet. Optager et billede eller starter optagelse af et videoklip, hvis tilstanden kører. 20. Synkroniseringsbøsning/ hovedtelefonstik/ strømstik Tilslut USB-kablet for at synkronisere data eller genoplade batteriet; tilslut de medfølgende stereohovedtelefoner for at bruge det håndfri sæt eller lytte til lydmedier, eller tilslut alternativt vekselstrømsadapteren for at genoplade batteriet. 21. Mikrofon Tal ind i mikrofonen, når du modtager eller foretager et telefonopkald eller optager tale.

16 16 Ibrugtagning Indikatorvisninger Forskellige farver, der kan vises i indikatoren, opsummeres her. Indikator Fast grøn Tom Fast gul Blinkende grøn Status Batteri er fuldt opladet. Batterirummet er tomt. Batteriet oplades, eller telefonen bruger ActiveSync til at synkronisere med en pc. Har forbindelse til netværket. Blinkende blå Bluetooth er indstillet til tilstanden "On" eller "Discoverable". Blinkende rød Batteriet er næsten tomt (mindre end 4%). Blinkende gul Gul/grøn indikator slukket Dæmpet Batteritemperatur er højere eller lavere end funktionsgrænserne på 0-48 grader Celsius, og opladning er stoppet. Batterifejl. Indikatoren for "batterifejl" ( ) vises. I så fald kan den blinkende grønne indikator genoprettes ved at frakoble AC-adapteren. Har ikke forbindelse til netværket.

17 Tilbehør Der følger følgende tilbehør med enheden: Ibrugtagning Tilbehør Funktion 1. Vekselstrømsadapter Genoplad enhedsbatteriet. 2. USB-kabel Opret forbindelse mellem enheden og pc'en, og synkronisér data. 3. Stereohovedtelefoner Slut hovedtelefonerne til synkroniseringsbøsningen på telefonen. Det omfatter en lydstyrkekontrolknap og en Send/End-knap, der gør det muligt at modtage og afbryde indkommende og udgående opkald.

18 18 Ibrugtagning 1.2 Indsætning af SIM-kortet og minisd-kort Dit SIM-kort (Subscriber Identity Module) blev givet til dig af din trådløse serviceudbyder og indeholder dine grundlæggende abonnementsoplysninger, f.eks. dit telefonnummer og dit adressekartotek. Før du starter, skal du sikre, at telefonen er slukket. 1. Åbn batteridækslet. Tryk på dæksellåsen for at åbne batteridækslet. 2. Tag batteriet ud. Fjern batteriet ved at løfte det op fra bundenden, hvis du har sat det i. 3. Indsæt SIM-kortet. Løft SIM-kortholderen op, og sæt SIMkortet i holderen med de guldbelagte kontakter vendende nedad. Tryk holderen ned, når du er færdig. 4. Indsæt minisd-kortet. Indsæt dit minisd-kort (valgfrit) med de guldbelagte kontakter vendende nedad. 5. Sæt batteriet og batteridækslet på plads igen.

19 1.3 Skærmen Home Ibrugtagning 19 På skærmen Home vises vigtige oplysninger, f.eks. kommende aftaler, statusindikatorer, aktuel dato, aktuelt klokkeslæt, profil og ikoner for programmer, du har brugt for nyligt. Du kan åbne et program direkte ved at markere ikonet for det og trykke på ENTER. Tryk på HJEM for at få adgang til skærmen Home. Hvis du vil tilpasse skærmen Home, herunder baggrunden, skal du klikke på Start > Settings > Home Screen. 1. Vælg et program, der blev brugt for nyligt, og åbn det direkte fra skærmen Home Viser navnet på din tjenesteudbyde. Klik på den for at åbne Comm Manager Klik på denne for at få vist detaljer for et mistet opkald.. 4. Klik på denne for at få vist klokkeslættet for næste aftale. 5. Viser den aktuelle profil. Klik på denne for at ændre profilen. 6. Klik på denne for at åbne mappen Messages. 7. Klik på denne for at vise alle programikoner. 7 Home Screen Viser meddelelser, f.eks. mistede opkald eller nye meddelelser. 9. Viser status for GPRS- eller GSM-netværk. 10. Her vises strømstatus. 11. Her angives netværkets signalstyrke. 12. Her vises aktuel dato og klokkeslæt. 13. Klik på denne for at åbne kontaktpersoner, opkaldshistorik eller meddelelser.

20 20 Ibrugtagning 1.4 Statusindikatorer og programikoner I følgende tabel vises generelle statusindikatorer og deres betydning. GPRS tilgængelig GPRS tilsluttet Taleopkald i gang Dataopkald i gang Viderestillede opkald Opkald på hold Mistet opkald Opkald uden installeret SIM-kort Højttalertelefon til Batteriniveau Lavt batteri Meget lav batterikapacitet Batteri oplades Intet batteri eller batterifejl Ny eller tekstmeddelelse (SMS, Short Message Service) Ny onlinemeddelelse Tilstanden flertrykstekstinput, små bogstaver Tilstanden flertrykstekstinput, store bogstaver Tilstanden flertrykstekstinput, låsning af store bogstaver T9-tekstinputtilstand, små bogstaver T9-tekstinputtilstand, store bogstaver T9-tekstinputtilstand, låsning af store bogstaver Numerisk inputtilstand Ringer slukket Opkaldsadvarsel med vibration Mikrofon dæmpet Bluetooth Intet SIM-kort installeret Signalstyrke SIM-kort med fejl Radio tilsluttet eller intet signal Global brug Radio slukket / Linje 1/2 Synkroniseringsfejl

21 Ibrugtagning 21 I følgende tabel vises en liste over ikoner for programmerne, der allerede er installeret på telefonen. ActiveSync Calculator Calendar Call History Camera Clear Storage ClearVue Document ClearVue PDF ClearVue PPT ClearVue Worksheet Comm Manager Contacts Download Agent File Explorer Games Internet Explorer Bruges til at synkronisere oplysninger mellem telefonen og pc'en. Bruges til at udføre grundlæggende matematiske beregninger, f.eks. plus, minus, gange og division. Bruges til at holde styr på dine aftaler og oprette mødeanmodninger. Holder styr på foretagne, modtagne og mistede telefonopkald. Optager fotos i forskellige tilstande. Rydder hukommelsen, genopretter telefonens standardindstillinger og genstarter derefter telefonen. Gør det muligt at få vist Word-dokumenter på telefonen. Gør det muligt at få vist PDF-filer på telefonen. Gør det muligt at få vist PowerPoint-filer på telefonen. Gør det muligt at få vist Excel-regneark på telefonen. Gør det let at aktivere eller deaktivere telefonen, starte eller stoppe synkronisering med en pc, dæmpe telefonen, aktivere eller deaktivere Bluetooth, stoppe datatjeneste og aktivere eller deaktivere Direct Push. Bruges til at holde styr på dine kontaktpersonoplysninger. Giver oplysninger om status for hentning og det hentede indhold fra internettet. Lader dig organisere og administrere filer på telefonen. Hermed kan du spille to spil: Bubble Breaker og Solitaire følger med telefonen. Bruges til at navigere på internettet og WAP-steder og hente nye programmer og filer fra internettet.

22 22 Ibrugtagning Messaging Bruges til at sende og modtage - og tekstmeddelelser. MIDlet Manager Pictures & Videos Pocket MSN SAPindstillinger Bruges til at hente og installere Java-programmer, f.eks. spil og værktøjer, på telefonen. Bruges til at samle, organisere og sortere billed- og videofiler i mappen My Pictures på telefonen eller på et lagerkort. Bruges til at sende og modtage onlinemeddelelser via dine MSN Messenger-kontaktpersoner. Aktiverer adgang til Bluetooth Remote SIM på enheden. Dette gør det muligt at bruge en telefon fra et bilsæt, der understøtter SAP (SIM Access Profile), til at få adgang til SIMkortet på enheden via Bluetooth og foretage eller modtage telefonopkald. Du kan også overføre SIM-kontaktpersoner fra enheden til bilsættets telefon. Settings Speed Dial SIM Manager STK (SIM Tool Kit) Service Task Manager Tasks Video Recorder Voice Notes Windows Media Wireless Modem Bruges til at tilpasse telefonen, så den passer til dit brug. Hermed kan du oprette hurtigopkaldsposter til opkald til ofte kaldte telefonnumre eller til at åbne programmer, du ofte bruger. Bruges til at administrere de kontaktpersoner, der er gemt på dit SIM-kort. Du kan også bruge dette program til at kopiere SIM-indhold til Contacts på telefonen. Gør det muligt at opnå adgang til oplysninger og andre tjenester, som udbyderen af din trådløse tjeneste udbyder. Bruges til at holde styr på løbende programmer. Bruges til at holde styr på dine opgaver. Bruges til at optage videoklip i forskellige tilstande og med forskellig varighed. Bruges til at lave korte stemmeoptagelser. Bruges til af afspille video- og lydfiler. Bruges til at gøre enheden til et eksternt modem for en pc via en Bluetooth- eller USB-port.

23 1.5 Brug af menuen Start Ibrugtagning 23 Menuen Start er placeret i nederste venstre hjørne af skærmen Home og indeholder forskellige programikoner, der er spredt over én eller flere skærme. Sådan vises de tilgængelige programmer i menuen Start På skærmen Home skal du klikke på Start. Hvis du vil have vist flere programmer, skal du klikke på More. Din telefon leveres med flere programmer, som du kan starte med at bruge med det samme. Du kan også installere flere programmer fra den medfølgende Windows Mobile -ibrugtagningscd eller fra internettet, eller du kan købe software til mobiltelefonen i detailforretninger og installere dem på telefonen. 1.6 Brug af hurtiglisten Hurtiglisten giver praktisk adgang til en liste over funktioner, f.eks. låsning af telefon eller tastatur og valg af en anden profil. Se Kapitel 4 for at få flere oplysninger om profiler. Sådan opnås adgang til hurtiglisten 1. Tryk kortvarigt (tryk og slip hurtigt) på tænd/ sluk-knappen. Bemærk, at når du trykker og holder på tænd/sluk-knappen slukkes telefonen. 2. Rul gennem listen, og vælg det ønskede punkt ved at klikke på Select, trykke på knappen ENTER eller trykke på den relaterede numeriske tast på tastaturet. 3. Du kan når som helst lukke hurtiglisten ved at klikke på Cancel.

24 24 Ibrugtagning 1.7 Indtastning af oplysninger Du kan indtaste tekst og tal ved hjælp af tastaturet. Telefonen understøtter tre inputtilstande for indtastning af tekst og tal: Flertryk, T9 og numerisk. Tilstandene flertryk og T9 anvendes til at indtaste tekst og den numeriske tilstand til at indtaste tal. Når du vælger et felt, der kræver indtastning af tekst eller tal, vælger telefonen automatisk passende inputtilstand. Statusindikatoren i øverste højre side af displayet viser den aktuelle inputtilstand. Tilstanden flertrykstekstinput, små bogstaver Tilstanden flertrykstekstinput, store bogstaver Tilstanden flertrykstekstinput, låsning af store bogstaver T9-tekstinputtilstand, små bogstaver T9-tekstinputtilstand, store bogstaver T9-tekstinputtilstand, låsning af store bogstaver Numerisk inputtilstand Sådan ændres inputtilstand 1. Tryk og hold på knappen. 2. Klik på den ønskede inputtilstand i menuen. Brug af flertrykstilstand I flertrykstilstand indtaster du et tegn ved at trykke på den numeriske tast, hvorpå tegnet findes. Sådan indtastes tekst i flertrykstilstand Hvis du vil indtaste det første tegn på den numeriske tast, skal du trykke én gang på den numeriske tast. Hvis du vil indtaste det andet tegn på den numeriske tast, skal du trykke to gange osv. Hvis du vil indtaste tegn, der findes på samme numeriske tast, skal du holde pause, når du har indtastet det første tegn. Hvis du vil indtaste et tegnsætningstegn, skal du trykke på 1 flere gange, indtil det ønskede tegn vises.

25 Ibrugtagning 25 Sådan ændres flertrykstimeout Du kan ændre tidsrummet, der skal holdes pause mellem tastetryk på samme numeriske tast. 1. På skærmen Home skal du klikke på Start > Settings > Accessibility. 2. I feltet Multipress time out skal du vælge den ønskede længde af pausen mellem tastetrykkene. Brug af T9-tilstand Hvis du vil danne et ord i T9-tilstand, skal du trykke på den numeriske tast, der indeholder de ønskede bogstaver. T9 analyserer dine tastetryk og forsøger at færdiggøre ordet, mens du indtaster bogstaver. Tryk f.eks. på 7, 4, 6, 3 for at indtaste ordet "stol". Sådan indtastes tekst i T9-tilstand 1. Tryk og hold på knappen. 2. Klik på T9 i menuen. 3. Gør ét af følgende: Indtast bogstaver ved at trykke på tasterne, som bogstaverne findes på. Tryk kun én gang på en tast for hvert bogstav. Hvis der er mere end ét valg i T9-ordbogen for din indtastning, vises en liste over tilgængelige ord. Tryk på tasten for at indtaste et mellemrum efter det indtastede ord, eller klik på ét af de tilgængelige ord, hvorefter der automatisk tilføjes et mellemrum. Hvis du ikke ser det ønskede ord, skal du klikke på Add Word? på listen og derefter indtaste ordet ved hjælp af flertryk. Hvis du vil indtaste tegnsætningstegn, skal du trykke på 1 og vælge på liste over almindelige tegnsætningstegn. Brug af numerisk tilstand Hvis et tekstfelt kun tillader en numerisk indtastning, f.eks. et telefonnummer, skifter inputtilstanden automatisk til numerisk tilstand. Hvis du dog skal indtaste numre i en tekstlinje, skal du skifte til numerisk tilstand og derefter skifte tilbage til flertryks- eller T9-tilstand for at afslutte indtastningen af teksten.

26 26 Ibrugtagning Sådan indtastes tal i tekstbokse 1. Tryk og hold på tasten for at skifte til numerisk tilstand. 2. På tastaturet skal du indtaste det eller de ønskede tal. 3. Skift tilbage til flertryks- eller T9-inputtilstand ved at trykke og holde på tasten og derefter afslutte indtastningen af teksten. Flere tekstindtastningsopgaver I både flertryks- og T9-tilstanden er det første bogstav i en sætning som standard med stort begyndelsesbogstav. Sådan skiftes mellem store og små bogstaver og låsning af store bogstaver Tryk på tasten for at skifte mellem store og små bogstaver og låsning af store bogstaver i en tekstindtastningstilstand. Sådan slettes tegn Tryk på tasten TILBAGE for at gå et tegn tilbage og slette et enkelt tegn i enhver inputtilstand. Tryk og hold på tasten TILBAGE for at gå et tegn tilbage og slette en helt tekst eller numerisk felt i enhver inputtilstand. Sådan indtastes et mellemrum Tryk på tasten i flertrykstilstand eller T9-tilstand. Sådan indtastes et symbol 1. Tryk og hold på knappen. 2. I menuen skal du klikke på Symbols for at få vist siden Symbol. 3. Vælg det ønskede symbol, og tryk på ENTER. Sådan startes en ny linje I en fjerlinjes tekstboks, f.eks. noteområdet af en kontaktperson eller en kalenderaftale, skal du gøre følgende: Tryk på ENTER i enhver inputtilstand. Sådan indtastes et plustegn (+) for internationale opkald I en numerisk indtastningsfelt skal du trykke og holde på 0.

27 1.8 Oplysninger om batteri Ibrugtagning 27 Batteriydelsen afhænger af mange faktorer, herunder netværkskonfigurationen hos udbyderen af den trådløse tjeneste, signalstyrken, temperaturen i driftsmiljøet, de funktioner og/eller indstillinger, du vælger og bruger, andre enheder, der er tilsluttet telefonens tilslutningsporte og brugsmønstre for tale, data og andre programmer. Anslået batteriholdbarhed (tilnærmet): Taletid: Op til 3,5-8 timer Standbytid: Op til timer ADVARSEL! Sådan reduceres risikoen for brand eller forbrændinger: Forsøg aldrig at åbne, adskille eller udføre nogen form for service på batteripakken. Du må ikke knuse, punktere, kortslutte eksterne kontakter, kassere ved brænding eller kassere batteripakken i vand. Må ikke udsættes for temperaturer over 60 C. Udskift udelukkende med en batteripakke, der er specificeret til produktet. Genbrug eller kassér brugte batterier i henhold til lokale regler. Skærmen Power Management På skærmen Home skal du klikke på Start > Settings > Power Management for at få adgang til skærmen Power Management. Du kan kontrollere batterikapacitet fra hovedbatterilinjen. På skærmen Power Management kan du optimere strømydelsen ved at justere indstillinger for baggrundsbelysning og skærm.

28 28 Ibrugtagning Sådan gøres ved lavt batteri Gør følgende, når advarslen om lavt batteri vises: 1. Gem øjeblikkeligt de aktuelle data. 2. Synkronisér med pc'en for at oplade batteriet. 3. Sluk telefonen. Yderligere oplysninger om opladning af batteriet findes i hurtigstartmanualen.

29 Kapitel 2 Brug af telefonens funktioner 2.1 Brug af telefonen 2.2 Foretagelse af et opkald 2.3 Modtagelse af et opkald 2.4 Muligheder under opkald 2.5 Yderligere opkaldsoplysninger 2.6 Brug af talekoder Support på

30 30 Brug af telefonens funktioner 2.1 Brug af telefonen Du kan bruge telefonen til at foretage, modtage og holde styr på opkald og sende tekstmeddelelser SMS- (Short Message Service) og MMS-meddelelser (Multimedia Messaging Service). Du kan også kalde op til et telefonnummer direkte fra Contacts og let kopiere SIM-kontaktpersoner til Contacts på telefonen. Skærmen Phone På skærmen Phone kan du åbne, ringe op til eller finde en kontaktperson og endda gemme et nyt nummer i Contacts. Gør ét af følgende for at åbne skærmen Phone: Tryk på TAL. Indtast telefonnummeret direkte ved at trykke på de numeriske taster på tastaturet. Indstilling af ringetoner Du kan vælge, hvordan du vil have besked om indkommende opkald, påmindelser, nye meddelelser, alarmer og mere. Sådan indstilles en ringetone for indkommende opkald 1. På skærmen Home skal du klikke på Start > Settings > Sounds. 2. Vælg en ringetone på listen over ringetoner. 3. Klik på Done. Hvis du vælger Vibrate, dæmpes lyden, og telefonen vibrerer, når du modtager et opkald. Ikonet for vibration ( ) vises på titellinjen. Hvis du vælger None på listen Ring tone, dæmpes telefonen. Yderligere oplysninger om lyde findes i "Vælg, hvordan du får meddelelse om begivenheder og hændelser" i kapitel 4. Bemærk! Lydstyrken af øresneglen under et opkald justeres ved at trykke på lydstyrkekontrollen på telefonens sidepanel. Hvis lydstyrken justeres på noget andet tidspunkt, påvirker det lydniveauet af ringetone, meddelelser og MP3.

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Call Recorder Apresa Brugermanual

Call Recorder Apresa Brugermanual Call Recorder Apresa Brugermanual Version. 1.100.11 Vidicode Pleje og vedligeholdelse: CR Apresa må ikke blive våd. Hvis den bliver våd, tør den omgående af med en blød, ren klud. Væsker kan indeholde

Læs mere

sådan kommer du i gang hp ipaq Pocket PC h5500-serien

sådan kommer du i gang hp ipaq Pocket PC h5500-serien 304921-081 Getting Started.book Page i Tuesday, May 27, 2003 3:24 PM sådan kommer du i gang hp ipaq Pocket PC h5500-serien Dokumentets bestillingsnr.: 304921-081 Maj 2003 304921-081 Getting Started.book

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

Om 9608/9611 IP Telefon

Om 9608/9611 IP Telefon IP Office 9608/9611 Telefon betjeningsguide Meddelelse / ringe indikation Mistede opkald Linietast Funktionstast etiket Funktionstast Om 9608/9611 IP Telefon Telefonen understøtter 24 programmerbare linie

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

Calisto P240-M. USB-håndsæt BRUGERVEJLEDNING

Calisto P240-M. USB-håndsæt BRUGERVEJLEDNING TM Calisto P240-M USB-håndsæt BRUGERVEJLEDNING Velkommen Tillykke med dit nye Plantronics-produkt. Denne vejledning indeholder instruktioner om installation og brug af Plantronics Calisto P240-M USB-håndsæt.

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Indholdsfortegnelse Tænd/slukknap...2 Sluk...2 Log på, og vælg en profil...2 Batteristatus...2 Skift profil...2 Start/stop blodtryk...2 Start intervaller...2

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH DIAMOND2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

Pocket PC Phone. Hurtigstartmanual. www.htc.com

Pocket PC Phone. Hurtigstartmanual. www.htc.com Pocket PC Phone Hurtigstartmanual www.htc.com 2 Indhold 1. Hvad indeholder æsken?...3 2. Pocket PC Phone...4 3. Klargøring...8 4. Foretagelse af et opkald... 12 5. Synkronisering af Outlook-oplysninger...

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. M550 M555. Lynvejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  M550 M555. Lynvejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome M550 M555 Lynvejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde, hvorpå

Læs mere

3. Lær din Bluetooth Speakerphone at kende For at bruge din speakerphone, så følg følgende enkle trin:

3. Lær din Bluetooth Speakerphone at kende For at bruge din speakerphone, så følg følgende enkle trin: Brugermanual 1. Bluetooth Speakerphone Denne praktiske Bluetooth Speakerphone er specielt designet til at brugeren kan nyde friheden ved trådløs kommunikation. Brug den på et skrivebord som konferencetelefon

Læs mere

JABRA speak 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA speak 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA speak 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2013 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Din brugermanual HTC HD MINI http://da.yourpdfguides.com/dref/3462736

Din brugermanual HTC HD MINI http://da.yourpdfguides.com/dref/3462736 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D150 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

PC Phone. Pocket. Hurtigstartmanual

PC Phone. Pocket. Hurtigstartmanual PC Phone Pocket Q.1 Hvad indeholder æsken? Q.2 Klargøring af enheden Q.3 Foretagelse af et opkald Q.4 Synkronisering af Outlook-oplysninger Q.5 Konfiguration af en e-mail-konto Q.6 Afsendelse af en meddelelse

Læs mere

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Brugermanual Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HVORDAN DU FÅR ADGANG TIL DIN EMAIL... 3 OWA 2003 BRUGERGRÆNSEFLADE...

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder i bunden

Læs mere

Vigtige tip. N91 og N91 8 GB - standardmodel. Nokia PC Suite (specielt Nokia Audio Manager) Filstyring

Vigtige tip. N91 og N91 8 GB - standardmodel. Nokia PC Suite (specielt Nokia Audio Manager) Filstyring Vigtige tip N91 og N91 8 GB - standardmodel Nokia PC Suite (specielt Nokia Audio Manager) Nokia PC Suite er optimeret til håndtering af data på telefonens hukommelse [C:]. Nokia PC Suite anbefales til

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS SÅDAN BRUGER DU OG I vejledningen bruger vi en Nokia 7370 som eksempel til at vise, hvordan man bruger en mobiltelefon. Vejledningerne kan variere fra mobil til mobil, og det er altid en god idé at læse

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

Brug af Office 365 på din Windows Phone

Brug af Office 365 på din Windows Phone Brug af Office 365 på din Windows Phone Startvejledning Tjek mail Sæt din Windows Phone op til at sende og modtage mail fra din Office 365-konto. Tjek din kalender, uanset hvor du er Hav altid styr på,

Læs mere

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71)

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Indhold Billeder... side 1 Video... side 2 Lyd... side 3 Noter... side 3 SMS... side 4 Søg på internettet... side 5 Overføre filer fra telefonen

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til iphone Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20101128 Initial version 2 kw 20101201 Stavefejl og layout rettelser 3 kw 20101202 FAQ udvidet 4

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

PARROT MINIKIT NEO 2 HD

PARROT MINIKIT NEO 2 HD PARROT MINIKIT NEO 2 HD Om denne vejledning HURTIG BRUGERVEJLEDNING FØR DU STARTER Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D6050. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D6050. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D6050 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Indhold. 1. indledning. 2. sikkerhed og forbehold. 3. batteri. 4. hurtig introduktion

Indhold. 1. indledning. 2. sikkerhed og forbehold. 3. batteri. 4. hurtig introduktion Brugervejledning Indhold 1. indledning 2. sikkerhed og forbehold 3. batteri 4. hurtig introduktion 1. Indledning Din nye DanCell telefon er fremstillet ud fra de strengeste standarder, og er at betragte

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N92-1

Kom godt i gang Nokia N92-1 Kom godt i gang Nokia N92-1 Tilstande Kom godt i gang Modelnummer: Nokia N92-1. Herefter kaldet Nokia N92. Enheden har fire tilstande: Lukket klap (1), visningstilstand (2), åben klap (3) og billedtilstand

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9354504 Issue 2 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANGIVELSE

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2007. Opdateret 29. december 2010 Indhold 1 Indledning... 2 2 Outlook 2007 klienten... 2 3 Automatisk opsætning

Læs mere

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Brugervejledning jabra.com/pro935 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

Forbindelsesstyring Brugervejledning

Forbindelsesstyring Brugervejledning Forbindelsesstyring Brugervejledning Udgave 1.0 DA 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH PRO2

Din brugermanual HTC TOUCH PRO2 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH PRO2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

INDHOLD. Synkronisering af data...10 INDSTILLINGER FOR SYNKRONISERING... 12 INDSTILLINGER I LOTUS NOTES... 13 INDSTILLINGER I LOTUS ORGANIZER...

INDHOLD. Synkronisering af data...10 INDSTILLINGER FOR SYNKRONISERING... 12 INDSTILLINGER I LOTUS NOTES... 13 INDSTILLINGER I LOTUS ORGANIZER... BRUGERHÅNDBOG INDHOLD INDHOLD INDHOLD.................................. 2 INTRODUKTION............................. 3 Twig PC Tools............................ 3 Præsentation af grænsefladen..............

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Funktionsbeskrivelse af Telenor Dialer... 5 Telenor Dialer OneNumber Mobile... 6 Telenor Dialer OneNumber.... 6 Installation af Telenor Dialer...

Læs mere

Jabra revo Wireless. Brugsvejledning. jabra.com/revowireless

Jabra revo Wireless. Brugsvejledning. jabra.com/revowireless Jabra revo Wireless Brugsvejledning jabra.com/revowireless 1. Velkommen...3 2. OVERSIGT... 4 3. sådan bæres det...5 3.1 Justerbart i højden 3.2 sammenklappelige hængsler 4. sådan oplades det...7 4.1 Batteristatus

Læs mere

SAMSUNG GALAXY TAB VEJLEDNING INDHOLD

SAMSUNG GALAXY TAB VEJLEDNING INDHOLD 1 SAMSUNG GALAXY TAB VEJLEDNING INDHOLD SYNKRONISERING MED KIES...2 FØRSTEGANGSOPSÆTNING...3 IKONER OG NAVIGATION...4 TILGÅ DET TRÅDLØSE NETVÆRK...5 OPSÆTNING AF E-MAIL OG KALENDER...7 E-MAIL FUNKTIONER...9

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart 1 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Den korte opstart SimPal T4 GSM stikkontakt 2 Tak, fordi du har købt SimPal-T4. SimPal T4 GSM stikkontakt er en fjernbetjent stikdåse, der består af et GSM modul. Strømforsyningen

Læs mere

Opsætning af forbindelse til UC Lillebælts Exchange server på en mobiltelefon med Windows Mobile

Opsætning af forbindelse til UC Lillebælts Exchange server på en mobiltelefon med Windows Mobile Opsætning af forbindelse til UC Lillebælts Exchange server på en mobiltelefon med Windows Mobile Denne vejledning beskriver hvordan din mobiltelefon skal sættes op så du får forbindelse til UC Lillebælts

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

Brugervejledning til Microsoft Apps

Brugervejledning til Microsoft Apps Brugervejledning til Microsoft Apps 1. udgave 2 Om Microsoft Apps Om Microsoft Apps Med Microsoft Apps kan du benytte Microsofts forretnings-apps på en Nokia Belletelefon, som kører softwareversion 111.030.0609.

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer)

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) SB7J01(1E)/ 6MB4121E-01 Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) Dk Indholdsfortegnelse Indledning...2 Grænsefladen...2 Problemer med tilslutningen?...2 Mere om SnapBridge...2 Dette skal

Læs mere

TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning

TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning Indhold Oversigt 3 Æskens indhold 4 Æskens indhold... 4 Sådan kommer du i gang 6 Montering af din TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Sådan starter du din

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

UNO vejledning. Indhold

UNO vejledning. Indhold UNO vejledning Indhold I denne vejledning finder du informationer omkring installering af de forskellige Uno produkter, derudover er der samlet de mest brugte funktioner til daglig brug af Uno UNO VEJLEDNING...

Læs mere

Generel fremgangsmåde for parring af hovedtelefonerne med en anden Bluetooth-enhed (BT).

Generel fremgangsmåde for parring af hovedtelefonerne med en anden Bluetooth-enhed (BT). Produktoplysninger 1 Tilslutning til opladning 2 Knappen "+" 3 Knappen " " 4 Funktionsindikator (blå) 5 Batteriindikator (rød) 6 Øresnegl 7 Mikrofon 8 Øreclips 9 Opladningsindikator (rød) 10 Strømindikator

Læs mere

Introduktion til PSS (Personal Sound System)

Introduktion til PSS (Personal Sound System) QSG_dan 29/12/04 15:19 Page 49 Introduktion til PSS (Personal Sound System) Læs dette, inden du begynder at bruge dit PSS-system. Vi håber,du bliver glad for din personligt lydsystem (pss). Registrere

Læs mere

Jabra. Elite 65t. Brugervejledning

Jabra. Elite 65t. Brugervejledning Jabra Elite 65t Brugervejledning 2017 GN Audio A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et varemærke tilhørende GN Audio A/S. Bluetooth navnet, mærket og logoerne er registrerede varemærker, som ejes

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til Android Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20110518 Initial version 2 KW 20110522 Sproglige rettelser 3 KW 20110525 Afsnit vedr. Automatick

Læs mere

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Brugervejledning jabra.com/pro935 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive

Læs mere

Seniortelefon GSP-110. Brugervejledning

Seniortelefon GSP-110. Brugervejledning Seniortelefon GSP-110 www.facebook.com/denverelectronics Brugervejledning Danish 41 Kom godt i gang---------------------------------------43 Ilægning og udtagning af batteriet--------------43 Isætning

Læs mere

Air Sync Brugervejledning

Air Sync Brugervejledning Air Sync Brugervejledning Oplad din Air Sync 1. Slut Air Syncs micro USB-port (D) til din computer eller andre kompatible opladerenheder ved hjælp af den medfølgende USB eller andre kompatible micro USBtilslutninger.

Læs mere

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur 5) Funktionstaster 6) Bluetooth LED 7) Opladnings LED 8) Tænd/Sluk & Bluetooth tilslutnings knap 9) USB opladning 5V/DC 1 5 3

Læs mere

Bluetooth til Windows

Bluetooth til Windows Bluetooth til Windows Sådan kommer du i gang Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Bluetooth

Læs mere

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre:

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre: Kom godt i gang Tillykke med købet af Valtronics Trådløst IP kamera. Denne quickmanual kan bruges til alle Valtronics IP kameraer. Kameraet giver mulighed for at fjenovervåge steder via sin mobiltelefon

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI

BRAVO  Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon Bruger manual Side 1 af 11 1. Overordnede funktioner Stort håndsæt med store taster og display Håndfri betjening Høj ringestyrke Lyssigal ved tilringning Høj lydstyrke

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

TILLYKKE MED DIN NYE WEBBASEREDE INFO-SKÆRM JCD A/S

TILLYKKE MED DIN NYE WEBBASEREDE INFO-SKÆRM JCD A/S TILLYKKE MED DIN NYE WEBBASEREDE INFO-SKÆRM JCD A/S MANUAL TIL OPSTART AF JCDS WEBBASEREDE INFO-SKÆRM Denne lille folder beskriver kort, hvordan du tilkobler din nye info-skærm PC til et trådløst netværk.

Læs mere

Livall - Kom godt i gang (BH 60 & Bling Jet Fjernbetjening & Livall Riding App)

Livall - Kom godt i gang (BH 60 & Bling Jet Fjernbetjening & Livall Riding App) Livall - Kom godt i gang (BH 60 & Bling Jet Fjernbetjening & Livall Riding App) 1. Indholder: a. En hjelm b. Et USB kabel c. En Bling Jet fjernbetjening d. En brugsanvisning 2. Sæt USB-kablet i hjelmen

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

JABRA solemate mini. Brugervejledning. jabra.com/solematemini

JABRA solemate mini. Brugervejledning. jabra.com/solematemini JABRA solemate mini Brugervejledning jabra.com/solematemini 2013 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører

Læs mere

1 Danish Manual C903IP

1 Danish Manual C903IP 1 Danish Manual C903IP C903IP PLUG & PLAY WIFI NETVÆRKSKAMERA IP-kameraet giver en hurtig og let adgang til at vise de ønskede optagelser på en hver PC tilkoblet dit intranet, eller over internettet via

Læs mere

JABRA MOVE WIRELESS. Brugermanual. jabra.com/movewireless

JABRA MOVE WIRELESS. Brugermanual. jabra.com/movewireless Brugermanual jabra.com/movewireless 1. VELKOMMEN...3 2. ÆSKENS INDHOLD... 4 3. SÅDAN BÆRES DE...5 3.1 JUSTERBARE I HØJDEN 4. SÅDAN OPLADES DE... 6 4.1 BATTERISTATUS 5. SÅDAN TILSLUTTES HOVEDTELEFON- ERNE...7

Læs mere

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Startvejledning Se mail Konfigurer din iphone eller ipad til at sende og modtage e-mail fra dit Office 365-konto. Se din kalender, uanset hvor du er Du kan altid

Læs mere

Håndfri Bluetooth-højttaler

Håndfri Bluetooth-højttaler Håndfri Bluetooth-højttaler Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Ved brug af elektriske apparater skal følgende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes for at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

Brugervejledning til IP Audio Conference Phone BCM Business Communications Manager

Brugervejledning til IP Audio Conference Phone BCM Business Communications Manager Brugervejledning til IP Audio Conference Phone 2033 BCM50 2.0 Business Communications Manager Dokumentstatus: Standard Dokumentversion: 01.01 Artikelkode: NN40050-102-DA Dato: August 2006 Copyright Nortel

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere