BN Fjernstyring af sikringsanlæg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BN2-75-1. Fjernstyring af sikringsanlæg"

Transkript

1 Udgivet Overordnet ansvar: Marianne E L Otto Ansvar for indhold: Poul Henning Dreholm Ansvar for fremstilling Sine M Vorre Fjernstyring af sikringsanlæg BN2-75-1

2 Udgivet Side 2 af 126 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 6 2. IKRAFTTRÆDEN 7 3. OVERGANGSBESTEMMELSER 7 4. REFERENCER 7 5. DEFINITIONER ANVENDELSESOMRÅDE DISPENSATIONER OVERORDNEDE SYSTEMKRAV Fjernstyringsunderstation Transmission Dublering Dataprotokoller Overvågning Fysisk udformning Udvikling, installation og idriftsættelse Reaktionstider og kapaciteter Driftspålidelighed Tilgængelighed OVERORDNEDE KRAV TIL VISNINGSMEDIER OVERORDNEDE KRAV TIL FUNKTIONALITET 63

3 Udgivet Side 3 af Indikeringer Ordrer og kommandobehandling Togvejsopdeling Formelding Tog for stop Togs passage af Stop Tog holder for Kør Signal falder på stop uden at der har passeret tog / utidigt stopfald Sikringsanlægget kommer i normalstilling efter at tog er passeret Overvågning af infrastruktur objekter Dato og tid Betjeningsfaciliteter Brugerrettigheder Telegramjournal Teknikfaciliteter SIKKERHEDSKRITISKE HANDLINGER Farligste Stilling Sporskifte EFTERSET Sporskifte Udkobling af SIKRING MOD UTIDIG OMSTILLING DRIFTSFORMER TOGNUMMERSYSTEM OG AUTOMATISK TRAFIKAFVIKLING 84

4 Udgivet Side 4 af Tognummersystem Køreplan Automatisk trafikafvikling Toggraf Konfliktdetektering og konflikthåndtering LOG OG ALARMER Logsystemet Alarmsystemet NABOSYSTEMER Elektriske grænseflader Grænseflade til eksterne systemer PRIORITERING AF INDIKERINGER ANDRE OVERORDNEDE KRAV Brand Dokumentation Oprettelse og vedligehold af infrastrukturdata Miljø Ombygninger i det færdige system BILAG 1 RETTELSER (INFORMATIVT) 126

5 Udgivet Side 5 af Deskriptorer: Alarm, Automatisk trafikafvikling, Dataprotokoller, Dokumentation, EMC, Fjernstyring af sikringsanlæg, Indikering, Infrastrukturdata, Køreplan, Log, Lokalbetjening, Nabosystemer, Oppetid, Ordre, Protokoller, Reaktionstider, Tilgængelighed, Togidentifikation, Tognummersystem, Transmission, Fjernstyringsunderstation

6 Udgivet Side 6 af INDLEDNING Dette dokument beskriver Banedanmarks funktionskrav ved opbygning af trafikstyringssystemer til lokal- og fjernstyring af sikringsanlæg. Kravene er projektuafhængige og skal anvendes i forbindelse med udbud. Anlægs- og projektspecifikke krav, der ikke er beskrevet i denne norm, skal beskrives i det pågældende projekts kravspecifikation. Udskrivning Toggraf Udpegningsmedie Visningsmedie Andet Fjernstyringscentral Understation Understation Sikringsanlæg Lokalt trafikstyringssystem Udpegningsmedie Visningsmedie Udskrivning Figuren viser hvilke systemer, der er omfattet af normen. Udover grænsefladen er der ikke krav til Sikringsanlægget eller andre tekniske anlæg.

7 Udgivet Side 7 af 126 Sikringsanlæg kan betjenes lokalt eller fjernt. Den betjeningsmæssige overbygning, hvad enten det er lokalt eller fjernt via et fjernstyringssystem er her betegnet som et trafikstyringssystem. Ved lokal betjening er trafikstyringssystemet en datamat el.lign., der er en overbygning på sikringsanlægget og kan have funktioner, der kan understøtte betjeningen, men som ligger ud over de funktioner, sikringsanlægget har. Ved lokalbetjening styres ét sikringsanlæg En fjernstyringscentral er et centralt placeret anlæg, som via kommunikationslinier til fjernstyringsunderstationer eller direkte i sikringsanlægget, som gør det muligt at overvåge og styre flere sikringsanlæg, ofte af varierende type, der er placeret på forskellige geografiske lokaliteter. Et fjernstyringsanlæg omfatter fjernstyringscentral med betjeningsplads(er), fjernstyringsunderstationer og transmissionslinier. Fjernstyringsanlæg indenfor jernbaner vil primært blive anvendt til at give et overblik over den øjeblikkelige tilstand af togtrafikken og give mulighed for, at styre denne. De sekundære funktioner i fjernstyringssystemet er f.eks. passagerinformationssystemer, radiosystemer og administrative systemer. 2. IKRAFTTRÆDEN Denne Banenorm træder i kraft ved udgivelsen. 3. OVERGANGSBESTEMMELSER Der er ingen overgangsbestemmelser i denne Banenorm. 4. REFERENCER Banenormen er udarbejdet i henhold til: BN1-1 Struktur, udseende og udvikling af Banenormer, hvori normniveauerne BN1, BN2 og BN3 er defineret. BN2-73 Indskrivning i Banenormskabeloner Normen har grænseflader til og gælder sammen med: BN1-77 Trafikstyringssystemer

8 Udgivet Side 8 af 126 BN3-76 Fjernstyringssystemer BN2-78 Betjening af trafikstyringssystemer BN3-79 Betjening af trafikstyringssystemer SK: Interlocking Functional Specifikation DIC-S symbolkatalog BN1-77 BN2-75 BN2-78 BN3-76 BN3-79 Der er i nærværende norm endvidere henvist til følgende jernbanespecifikke normer: Nummer Navn Henvisning kap. i udg / Krav til teknisk dokumentation i Banestyrelsen CMM Capability Maturity Model for Software 8.7 DN 780 Q nr Protokoller til fjernstyring DN 780 Q nr BD specification XML til Straxs EN Informationsteknologi. Telekommunikation og informationsudveksling mellem systemer HDLC-procedurer

9 Udgivet Side 9 af 126 Nummer Navn Henvisning kap. i EN Ergonomiske krav til FLAD skærmterminal arbejdsplads EN EN EN , -4 EN EN , -2 Software Process Improvement and Capability determination. SPICE Ergonomiske krav til kontor skærmterminal arbejdsplads VCR Railway applications Electromagnetic compability -1 General (opstilling af fysiske komponenter). -4 Standard for emission and immunity of the signalling and telecommunications apparatus. Jernbaneanvendelser. Faste installationer. Del 1: Beskyttelsesforanstaltninger relateret til elektrisk sikkerhed og jordkontakt. Del 2: Beskyttelsesforanstaltninger mod effekten af vagabonderende strøm forårsaget af jævnstrømstraktionssystemer. Jernbaneanvendelser - Isolationskoordinering -1: Luftafstande og krybestrækninger for alt elektrisk og elektronisk udstyr -2: Overspændinger og beskyttelse herimod EN Jernbaneanvendelser. Miljøforhold for udstyr EN EN Specifikation og eftervisning af pålidelighed, tilgængelighed, servicerbarhed og sikkerhed. RAMS, Reliability, Availability Maintainability and Safety. Jernbaneanvendelser - Kommunikations-, signal- og behandlingssysstemer - Programmel for styre- og sikkerhedssystemer

10 Udgivet Side 10 af 126 Nummer Navn Henvisning kap. i EN EN Railway applications: Basic requirements for safety related system communication using a serial single BUS Felt kommunikationssystem til generelle formål - Fieldbus EN Kabler til IT EN Kabler EN Anvendelse af ækvipotentiale sammenkoblinger og jordforbindelser i bygninger med informationsteknologi 15.1 EN Miljøklasser EN Fjernstyringsprotokoller kompatible med ISO og ITU-Tforslag EN , -4 Konnektorer, generisk specifikation EN Programmerbare regulatorer EN 9241 Ergonomiske krav til kontor skærmterminal arbejdsplads IEC Informationsteknologi. Softwarevedligeholdelse. Detaljeret beskrivelse af styring af vedligeholdelsesprocessen beskrevet i ISO/IEC Der fastsættes også definitioner for de forskellige typer vedligeholdelse og gives vejledning vedrørende planlægning, udførelse og kontrol, granskning og evaluering, samt afslutning af vedligeholdelsesprocessen IEC Informationsteknologi. Sikkerhedsteknikker. IT-sikkerhed 8.10 IEC Dependability

11 Udgivet Side 11 af 126 Nummer Navn Henvisning kap. i IEC Maintainability 17.1 IEC Stik rektangulære IEC , Udstyr og systemer til fjernstyring : Ledsagende standard til grundlæggende fjernstyringsopgaver : Transmissionsprotokoller, Netværksadgang for IEC ved brug af standardtransportprofiler IEC Relækontakter IEC Hardware dokumentation 17.2 IEC Fieldbus standard til brug i industrielle styringssystemer IEC Krav til SW-værktøjer 17.2 IEC Krav til dokumentationen af software i kontrolsystemer IEC Lynbeskyttelse, Transientbeskyttelse 15.1 IEC IEC 9945 Fieldbus. Profile sets for continuous and discrete manufacturing POSIX, Information Technology, Portable Operation System Interface IEC TR Configuration Management IEC TS Kabler kat IEEE 802.1Q +P Local and Metropolitan Area Networks 802.1P is a spin-off of the 802.1Q (VLANs tagging) standard and they work in tandem

12 Udgivet Side 12 af 126 kap. i M 3140 Banestyrelsens kabler Nummer Navn Henvisning Stærkstrømsbekendtgørelsen Elektriske installationer 15.1 POSIX Portable Operating System Interface. Standarder for interfacet til et operativ system. 8 STF38 A98424 SINTEF, lifecycle costmodel UIC 407 UIC 419 UIC 450 Computer-based data exchanges between traffic control centres. -1: Analytical numbering of international passenger trains -2: Analytical numbering of international freight trains -1: Real-time inter-railway information interchanges on international train running -2: Inter-railway corporation for the exchange of statistical and analytical data on international passenger and freight train movements UIC 780 Remote control of signalling installations UIC 781 Transmission systems and methods of remote control for signalling installations 8 UIC 912 Transmissionsformater i den internationale trafik 15 Hvis der ikke er nævnt andet, gælder sidst udsendte version af det, der refereres til.

13 Udgivet Side 13 af DEFINITIONER I denne norm gælder følgende definitioner: Acceptprøve Afprøvningsplan AG-drift Akseltæller AK-drift Aktiv afprøvning Acceptprøven (SAT) for dele eller hele det nye fjernstyringssystem kan først påbegyndes, når Aktiv Afprøvning de relevante dele eller hele fjernstyringssystemet er godkendt af Banedanmark. Acceptprøven består i, at dele eller hele det nye fjernstyringssystem gennemløber en prøvedrift i en periode. Ved ombygning af anlæg. Afprøvningsplanen indeholder en komplet, men overordnet beskrivelse på funktionsniveau af de afprøvninger, som en ombygning af anlægget skal undergå. Afprøvninger, som tidligere er blevet gennemført på allerede installerede dele, gentages, hvis det ikke maskinelt eller begrundet kan eftervises, at disse dele ikke berøres af ombygningen. Automatisk gennemkørselsdrift (AG-drift), som automatisk giver signal for gennemkørsel på stationen. AG-drift kan indkobles enten sporvis eller for alle stationens gennemkørselsspor. Der indstilles altid den samme togvej for et givet hovedspor og for en given retning. Udstyr til togdetektering. I hver ende af et togdetekteringsafsnit tælles det antal aksler, som kører ind i og ud af afsnittet. Når antallet af aksler i afsnittet er nul, meldes det frit. Akseltælleren har et tællepunkt hvori der findes et magnetfelt, og når et køretøjs hjul kører hen over tælleren brydes feltet. Ved at sætte to tællepunkter op meget tæt ved hinanden, kan hjulets køreretning bestemmes. Automatisk krydsningsdrift (AK-drift), som automatisk håndterer to krydsende togs ekspedition på stationen. Ved Aktiv afprøvning forstås, at fjernstyringssystemet tilsluttes én eller flere af transmissionslinierne. Det nye fjernstyringssystem skal kunne overtage styringen via transmissionslinier ved at udsende ordrer.

14 Udgivet Side 14 af 126 Alarm Anlægsdokumentation AS-drift AT-drift ATNS ATNS-markering ATS En lyd eller visning, der gør betjeneren opmærksom på en unormal situation. Alarmerne prioriteres efter deres betydning for trafikbetjeningen. Anlægsdokumentationen beskriver, hvorledes fjernstyringssystemet er konfigureret og parametreret såvel for hardware- og software. Anlægsdokumentation dokumentere systemet i en sådan grad, at systemet kan genopbygges alene med anlægsdokumentation som specifikation. Dokumentationen for ibrugtagningsprøven betegnes som en del af anlægsdokumentationen. Automatisk stationsdrift er et trafikstyringssystems højeste driftsform. Under denne driftsform sker signalgivningen automatisk fra en centralt placeret datamat, men der kan samtidigt foretages manuelle betjeningshandlinger. Automatisk drift er kun aktuelt, når der er tale om et fjernstyringssystem. Eksempel på automatiske driftsformer er afvikling efter køreplaner. Automatisk Togvejsindstilling, der foretages af sikringsanlægget alene. Automatic Train Number System. Automatisk tognummersystem. Delsystem i et fjernstyringssystems centrale del, der tillader automatisk afvikling af trafikken ud fra en given køreplan. Videregiver data til publikumsinformation. For at undgå, at ATNS automatisk flytter tognummer ind på en fejlbehæftet station, isolation, signal eller sporskifte, og således taber tognummeret, kan det fejlbehæftede objekt ATNSmarkeres, således at tognummeret flytter henover og ikke bliver tabt pga. fejl. En markering er en intern ordre, som kun bearbejdes i trafikstyringssystemet og overføres ikke til sikringsanlægget. Automatisk Trafikstyrings System der regelbaseret afvikler trafikken efter en køreplan og indbyrdes afhængigheder.

15 Udgivet Side 15 af 126 AV-drift Betjeningsområde Betjeningsvejledning CTC Automatisk vendedrift, der automatisk giver et tog ved ankomst til en endestation signal for udkørsel i modsat køreretning. Det område en betjener har ansvaret for at styre. Betjeningsvejledning anvendes af personalet, der betjener trafikstyringssystemet, eller som fejlretter på trafikstyringssystemet. Betjeningsvejledningerne benyttes som hånd-/opslagsbog for personale, der har gennemgået kurser. Totalt dækker betjeningsvejledningerne alle funktioner i forbindelse med betjening af systemet. Centralized Traffic Control. Delsystem i et fjernstyringssystems centrale del, der tillader manuel afvikling af trafikken fra fjernstyringsanlæggets betjeningspladser. CTS-anlæg Daglige korrektioner Dataobjekt Decentralt udstyr Dialogboks Central Tilstandskontrol og Styring. Bygningsovervågningsanlæg. Ændringer til den langsigtede køreplan. Ændringerne vil kunne komme fra Banedanmarks køreplanssystem, men kan også foretages i fjernstyringssystemet ved manglende forbindelse til det andet system. Objekter i marken, som for eksempel sporskifter, signaler og isolationer, har en repræsentation internt i fjernstyringssystemet. Denne repræsentation benævnes et dataobjekt. Det tekniske udstyr, der ikke er placeret på fjernstyringscentralen. F.eks. fjernstyringsunderstationer, der kommunikerer med sikringsanlægget. Information om fejl eller status på objekter kan gives i dialogboks, et lille vindue, der vises på betjeningsbilledet. Det kan f.eks. være ved fejl på et objekt, hvor betjeneren ved at udpege signalet kan få vist information om fejlen. Dialogboks kan også benyttes hvor betjeneren afkræves en eller anden form for aktiv stillingtagen, f.eks. ved bekræftelse af en ordre, der er ved at blive sendt, eller ved redigering af korrektioner i køreplaner.

16 Udgivet Side 16 af 126 Dialoger Driftsområde Eksternt udstyr EMC E/R diagram Fabriksprøve Farligste stilling I denne norm benyttet i afsnittet om køreplaner og automatisk trafikafvikling om dialogbokse, hvor betjenerne kan få overblik over hvilke korrektioner, der aktuelt ligger i køreplansdatabasen og specielt hvilke, der aktuelt anvendes af det automatiske trafikafviklingssystem. Fra dialogerne er det muligt at starte en redigering af korrektionerne. I denne sammenhæng et betjeningsområde, der kan tilknyttes en driftsform. F.eks. en station. Udstyr, som har grænseflade til, men som ikke er en del af trafikstyringssystemet. Electromagnetic compatibility. Kan oversættes med elektromagnetisk forenelighed. Når der er EMC er den elektromagnetiske udstråling af en sådan karakter og styrke, så der ikke opstår fejl i hverken det udstrålende udstyr eller udstyr der er inden for rækkevidden af den elektromagnetiske udstråling. For at opnå EMC stilles der krav til det udstyr, der udstråler elektromagnetiske udstråling, og til det udstyr, som kan blive påvirket af denne stråling. Entity Relationship - objekt og relationsdiagram Fabriksprøven (FAT) består af en række prøver, som defineret i Afprøvningsprogrammet. Formålet er, inden endelig installation hos Banedanmark, at verificere, at de i fabriksprøven testede komponenter, opfylder de stillede krav. Afhængig af om fjernstyringssystemet installeres samlet eller trinvist, gennemføres en eller flere Fabriksprøver. Hvis fjernstyringssystemet indeholder integration med andre systemer, skal der etableres tilslutning til disse eller en simulering af disse. En ordre, som beordrer fjernstyringsunderstationens indikeringsmoduler til at indikere de trafikale objekters farligste stilling. Ordren bruges til at se, om alle indikeringer virker.

17 Udgivet Side 17 af 126 FC Fejl i marken Fejltilstand Fjernstyringscentral. En central hvorfra sikringsanlæg kan fjernstyres. En fjernstyringscentral kan omfatte en eller flere stationer. En tilstand, som et objekt befinder sig i, hvis udrustningen i marken er defekt. En tilstand, som et objekt befinder sig i når trafikstyringssystemet er defekt, f.eks. : - indikering til et objekt er ugyldig f.eks. hvis et signal skal vise kør og stop samtidig. eller - der ingen transmission er til den givne fjernstyringsunderstation/sikringsanlæg Fjernstyringsunderstation Formelding Forprøvning Funktionsbeskrivelse Her-og-nu korrektioner Det tekniske udstyr, som anvendes ved kommunikation mellem fjernstyringscentral og sikringsanlæg. F.eks. PLC er. Er fysisk opstillet i nærheden af sikringsanlægget. Et signal fra fjernstyringssystemet til betjeneren om, at der er et tog på vej til en station, hvor der endnu ikke er foretaget togvejsindstilling. Formeldingen genereres internt i fjernstyringssystemet så vidt dette er muligt med de tilgængelige informationer. I et sikringsanlæg genereres den på basis af informationer fra de tilstødende strækninger og evt. nabostationerne. Er en funktion i fjernstyringssystemet, der forhindrer, at der automatisk sendes togveje ud til sikringsanlægget, hvis de ikke kan indstilles i sikringsanlægget. Forprøvningen kan være udformet således, at eventuelle magasiner i sikringsanlægget udnyttes. Forprøvningsfunktionen i fjernstyringssystemet kan være indrettet, så den kan udnytte en i sikringsanlægget indbygget lignende udpegningsfunktion. Funktionsbeskrivelsen beskriver samtlige delsystemer og samtlige funktioner, der er indeholdt i fjernstyringssystemet. Ændringer til køreplan, der kan foretages via fjernstyringssystemets køreplanssystem, hvis det er nødvendigt for den aktuel-

18 Udgivet Side 18 af 126 le trafikafviklingssituation som konsekvens af, at der er indtrådt uforudsete hændelser, eksempelvis skinnebrud. Hændelsesalarm Ibrugtagningsprøve Indikeringer Indikeringsopfordring Infrastruktur Installationsforskrifter for programmel og udstyr Integreret betjening Konfiguration En alarm, der ikke kan afsluttes af en begivenhed, som kan detekteres af Systemet. Eksempelvis kan en alarm, som udtaler sig om, at et tog er ankommet for sent til endestationen ikke afsluttes af en begivenhed, - toget kan ikke indhente forsinkelsen. Uanset om fjernstyringssystemet installeres i sin helhed eller trinvist hos Banedanmark, vil hvert enkelt trin skulle gennemløbe en Ibrugtagningsprøve. Ibrugtagningsprøven for hver station eller strækning består af såvel en passiv som en aktiv del, med mindre et begrundet forhold taler imod en sådan opdeling. Informationer, der sendes fra objekterne i marken og via trafikstyringssystemet omdannes til de symboltilstande, der er de tilstande et objekt kan optræde i på visningsmediet. Centralen sender en indikeringsopfordring til fjernstyringsunderstationer, når den poller fjernstyringsunderstationer for indikeringer. Infrastrukturen er sammensat af objekter, dvs. delene i det fysiske anlæg - signaler, sporskifter, togveje osv. En installationsforskrift betragtes som en kvalitetsaktivitetsplan, der beskriver alle forhold, som skal tages i betragtning ved installation af nyt udstyr. Dokumentet skal beskrive hvilke forberedelser, der skal foretages, inden nyt programmel eller udstyr kan installeres. Mulighed for via trafikstyringssystemets betjenings- og visningsmedie at have adgang til andre for trafikafviklingen relevante delsystemer, f.eks. telefoner og højttalere. At holde styr på de forskellige typegodkendte hardware og software komponenter i en typegodkendt anlægstype. At holde styr på de forskellige typegodkendte hardware og

19 Udgivet Side 19 af 126 software komponenters anvendelse i de forskellige geografiske positioner i vedligeholdssituationen. At holde styr på de forskellige typegodkendte hardware og software komponenter i et "udviklingsprojekts" (= nye funktioner i det idriftværende anlæg ) implementerings fase. Alt i øvrigt for i rimelig grad at kunne leve op til EN og IEC TR Køreplan Køreplansbearbejdning Køreplansredigering Linieblok Løbestrækning Magasinering Benyttes ved automatisk afvikling af togtrafikken. Anvendt i fjernstyringsmæssig sammenhæng forstås tabeller eller databaser, der beskriver de enkelte togs kørsel herunder ankomst og afgangstider på alle stationer, togvejbenyttelse m.v. Køreplan anvendes i fjernstyringssystemet i AS-drift. Bearbejdning af køreplaner som tidligst er gældende efterfølgende dag, f.eks. bearbejdning af køreplaner i forbindelse større sporarbejder, højtidsplanlægning osv. Ændring i en køreplan som gælder her og nu, f.eks. ændret sporbenyttelse, aflysning osv. Anlæg, som ved hjælp af tekniske afhængigheder til signalgivningen sikrer togenes kørsel på den fri bane. Ved linieblok er signalgivningen afhængig, så der til samme spor på et banestykke ikke kan vise signal kør, kør igennem eller stop og ryk frem for én køreretning samtidig med, at der vises signal kør, kør igennem eller stop og ryk frem for den modsatte køreretning. Et tog, der kører vha. køreplan, må kun befare isolationer, der er angivet for den tilhørende løbestrækning. Løbestrækningen er en ordnet liste af flere isolationer startende fra udgangsstationen til endestationen. Isolationer hvor der skal gøres holdt markeres særskilt. Det er muligt indenfor en station at angive alternative isolationer. Forsøges en togvej stillet, som er fjendtlig i forhold til en allerede indstillet togvej, magasineres den og kommer til udførelse, når betingelserne er til stede. For at sikre at magasinerede togveje udføres i den ønskede rækkefølge, og ikke tilfældigt efterhånden som betingelserne opfyldes, kan de prioriteres. Magasi-

20 Udgivet Side 20 af 126 nering kan ske dels ved magasinering af fastlægningen, dels ved magasinering af signalgivning. Magasinering af fastlægningen sker, når togvejsordrer udsendes, mens der er fastlagt togveje, som er fjendtlige i forhold til den togvej, der udsendes ordre om. Magasinering af signalgivning forekommer, hvor en togvej kan fastlægges, men betingelserne for signalgivning endnu ikke er opfyldt. Der kan f.eks. være besatte sporisolationer i togvejen. Manuel drift Marken Markering MC-drift MG-drift MU-drift MTBF MTBM MTTR Er, når alle ordrer til objekter foregår ved, at betjeneren vælger en ordre og udsender den. Manuel drift kan være enten manuel centraldrift (MC-drift), som er manuel betjening af fjernstyringssystemet. MC-drift er et fjernstyringssystems mest simple driftsform. Under denne driftsform sker betjeningen manuelt på en betjeningsplads placeret i fjernstyringscentralen. Manuel understationsdrift (MU-drift), som er lokalbetjening af stationssikringsanlægget. Under denne driftsform sker betjeningen manuelt på en betjeningsplads placeret lokalt på stationen. Der, hvor et objekt er fysisk placeret. Markering af en objekt i fjernstyringsanlægget, så der ikke kan sendes ordrer til det fra trafikstyringssystemet. F.eks. sporspærring ved arbejder i sporet, hvor der kører arbejdskøretøjer. Manuel centraldrift driftsform for fjernstyret station. Betjeningen sker fra fjernstyringscentralen. Signalgivningen foretages manuelt, men enkelte eller alle sporskifter på stationen kan frigives til betjening fra stedbetjeningskontakter ved sporskifterne eller fra udvendig betjeningskasse. Automatiks magasindrift, virker som AG-drift, men bevirker, at et vist antal på forhånd magasinerede gennemkørsler udføres. Manuel understationsdrift. Under denne driftsform sker betjeningen manuelt på en betjeningsplads placeret lokalt på stationen. MeanTime Between Failure MeanTime Between Maintenance MeanTime To Repair funktion

21 Udgivet Side 21 af 126 MTTM Nabosystemer Nødopløsning Objekt Ombygningsplan Opdateringsplan for dokumentation MeanTime To Maintain Eksempler på nabosystemer i forbindelse med fjernstyring af sikringsanlæg er nabofjernstyringssystemer, passagerinformationssystemer, køreplanssystemer, radio, sikkerhedstelefoner og administrative systemer. Betjeningshandling, hvorved en fastlagt togvej opløses uden medvirken af tog. Anvendes, når en indstillet togvej ikke skal benyttes, eller hvis den automatiske togvejsopløsning svigter. Fysiske dele af sikringsanlægget placeret i marken. F.eks. signal, sporskifte, spor, togdetektering, linieblok osv. Bruges ved ombygning af anlæg. Af ombygningsplanen skal det fremgå i hvilken rækkefølge givne aktiviteter skal gennemføres. I den forbindelse skal der tages hensyn til den trafikale sikkerhed og regulariteten. Af planen skal det fremgå: Hvilke dokumenter, der er tale om Begrundelse for fremstilling eller opdatering Hvornår dokumentet foreligger Operationspunkter Passiv afprøvning Punkt i infrastrukturen (en isolation) der er knyttet til et givet begyndelsespunkt for en togvej (som regel et signal). Ved togbesættelse af et operationspunkt påbegyndes evaluering af hvilken (om nogen) togvej der skal indstilles fra det tilknyttede begyndelsespunkt. Placeres operationspunktet i god afstand fra begyndelsespunktet sikres det således at togvejordren sendes i nøjagtig så god tid, at toget ikke taber hastighed, men heller ikke meget før. Ved Passiv Afprøvning forstås, at fjernstyringssystem tilsluttes fjernstyringssystemets transmissionslinier, der kobles til omgivelserne, herunder sikringsanlægget. Endvidere er det under Passiv Afprøvning muligt at manipulere i det omgivende system. Fjernstyringssystemet kan lytte på transmissionslinierne, men må ikke udsende ordrer til fjernstyringsunderstationerne eller andet udstyr. I tilfælde af at der er tale om ibrugtagning af en ny fjernsty-

22 Udgivet Side 22 af 126 ringsunderstation eller ændringer til en fjernstyringsunderstation, vil der alene være tale om en indikeringsafprøvning. Den Passive Afprøvning skal dække så stor en del af den samlede Ibrugtagningsprøve som overhovedet muligt. Formålet hermed er, at eventuelle fejl derved påvirker driftsafviklingen er mindst muligt. Visse dele af den Passive Afprøvning kan kræve, at der udsendes ordrer fra fjernstyringssystemet, hvorfor dele af den Passive Afprøvning først afprøves i forbindelse med Aktiv Afprøvning. PDS PLC Poll Prøvedriftsperiode RAMS Rangertogvej Satellit-understation Patchkabel til transmission mellem fjernstyringsunderstation og central. Programmable Logic Controller. Programmerbar enhed som f.eks. kan anvendes i styringer og overvågningsanlæg. Afspørgning af understationerne. Procesvariabel, der anvendes til at tælle pulser/flanker på en digital indgang eller til at integrere den tid, som en digital indgang er høj. Efter ibrugtagning og acceptprøve, går prøvedriftsperioden i gang. Når prøvedriftsperioden er gennemført kan Banedanmark godkende dele eller hele det nye fjernstyringssystem, såfremt fjernstyringssystemet ikke indeholder fejl, der forhindrer Banedanmark i at anvende fjernstyringssystemet i overensstemmelse med de opstillede specifikationer. Forkortelse for reliability, availability, maintainability and safety. Analyse af et systems pålidelighed, anvendbarhed, vedligeholdbarhed og sikkerhed. Defineres i Europanormen EN Er en togvej mellem to punkter, hvori sporskifter der skal befares er fastlagt i rette stilling for togvejen og sikret mod omstilling. Hvis det er hensigtsmæssigt, kan indikeringer og ordrer formidles mellem sikringsteknisk udrustning eller anden udrustning og fjernstyringsunderstationer via satellit-understationer. Ved satellit-understationer forstås her mindre fjernstyringsunderstationer,

23 Udgivet Side 23 af 126 som via en transmissionslinie kommunikerer direkte med en egentlig fjernstyringsunderstation. Servicemanual Servicemanualen beskriver, hvorledes der foretages: Forebyggende vedligehold Udlæsning og tolkning af prædefinerede driftsstatistiker, tællere for transmission mm Fejlfinding i systemet, herunder anvendelse af indikeringer vist i billeder, hændelsesloggen og rapporter Opsætning af driftsstatistikker Fejlsøgning ved hjælp af diagnoseudstyr og testprogrammer Serviceterminal Signaleringsstatus Sikkerhedsafstand Sikkerhedskritisk handling Sikkerhedsmelding Sikringsanlæg SIL Brugerinterfacet til udstyr, der skal vedligeholdes. Serviceterminalen kan bruges til forskellige formål, bl.a. de punkter, der er nævnt under Servicemanual. Fortæller, om et tog har HKT eller ej HKT, hvilket har betydning for hvilken type togveje (S-togveje eller Y-togveje) der sættes. Findes kun på S-banen. Indkørselstogvejens forløb fra det endepunkt, efter hvilket der er risiko for berøring med andre togveje, afsporing, opskæring af sporskifte o l. En aktiv handling, betjeneren kan udføre for at omgå en sikkerhedsfunktion i sikringsanlægget. Handlinger, der kræver dobbeltbetjening, men som er dækket af regler i SR mv. Meddelelse pr. telefon eller radio vedr. sikkerhed. Meldinger af denne type udveksles f.eks. mellem stationsbestyrer og lokomotivfører. Et system, der sikrer togenes kørsel ind på, ud ad og gennem et togekspeditionssted samt på den fri bane. Et stationssikringsanlæg centralsikrer et togekspeditionssted. Ved centralsikring er signaler og sporskifter indbyrdes afhængige for at forhindre bl.a. afsporing og togkollision. Forkortelse for safety integrity level. Se desuden Sikkerhedsniveau.

BN1-77-1. Trafikstyringssystemer

BN1-77-1. Trafikstyringssystemer Udgivet 01.02.2007 Overordnet ansvar: Marianne E L Otto Ansvar for indhold: Bjarne Mølgaard Ansvar for fremstilling Sine M Vorre Trafikstyringssystemer BN1-77-1 Udgivet 01.02.2007 Side 2 af 23 INDHOLD

Læs mere

BN2-78-1. Betjening af trafikstyringssystemer

BN2-78-1. Betjening af trafikstyringssystemer Udgivet 01.02.2007 Overordnet ansvar: Marianne E L Otto Ansvar for indhold: Bjarne Mølgaard Ansvar for fremstilling Sine M Vorre Betjening af trafikstyringssystemer BN2-78-1 Udgivet 01.02.2007 Side 2 af

Læs mere

SIMATIC-baseret sikringsanlæg SICAS S5. Kort generel funktionsbeskrivelse. Mobility

SIMATIC-baseret sikringsanlæg SICAS S5. Kort generel funktionsbeskrivelse. Mobility SIMATIC-baseret sikringsanlæg SICAS S5 Kort generel funktionsbeskrivelse Mobility 1 Sikringsanlægget SICAS S5 er et elektronisk sikringsanlæg baseret på Siemens PLC-systemet SIMATIC. I Danmark er der installeret

Læs mere

BN3-76-1. Fjernstyring af sikringsanlæg

BN3-76-1. Fjernstyring af sikringsanlæg Udgivet 01.02.2007 Overordnet ansvar: Marianne E L Otto Ansvar for indhold: Poul Henning Dreholm Ansvar for fremstilling Sine M Vorre Fjernstyring af sikringsanlæg Udgivet 01.02.2007 Side 2 af 99 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Nyt fjernstyringssystem til Hovedstadens Lokalbaner Af Ole Torp Sejersen, trafikinspektør, HL. Indledning

Nyt fjernstyringssystem til Hovedstadens Lokalbaner Af Ole Torp Sejersen, trafikinspektør, HL. Indledning Nyt fjernstyringssystem til Hovedstadens Lokalbaner Af Ole Torp Sejersen, trafikinspektør, HL Indledning Den 16. januar 2004 indgik Hovedstadens Lokalbaner A/S (HL) og Cactus Automation AB kontrakt om

Læs mere

BN3-79-1. Betjening af trafikstyringssystemer

BN3-79-1. Betjening af trafikstyringssystemer Udgivet 01.02.2007 Overordnet ansvar: Marianne E L Otto Ansvar for indhold: Bjarne Mølgaard Ansvar for fremstilling Sine M Vorre Betjening af trafikstyringssystemer BN3-79-1 Udgivet 01.02.2007 Side 2 af

Læs mere

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser 26/2017 Gyldiggøres gennem offentliggørelse på s websted 13.10.2017 Gyldig fra: 23.10.2017 Gyldig til: 05.11.2017 SSB 18/2017 ophæves TIB 25, Hjørring-Frederikshavn. Kørsel med prøvetog 1. Baggrund 1.1.

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Generelt ETS-52-00 Rev. 0 REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 24828/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender Dato PDI, MOG, MOG,

Læs mere

Bestemmelser for Jernbane BJ

Bestemmelser for Jernbane BJ Bestemmelser for Jernbane BJ 5-3-2015 Bestemmelser for drifts- og trafikstyringsregler (DTR) på jernbaneområdet 1 I medfør af 56 i jernbaneloven, lov nr. 686 af 27. maj 2015, fastsættes efter bemyndigelse

Læs mere

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Nr. 22 / 01.09.2010 SB Forenklet HKT (F-HKT) på strækningen Lyngby-Hillerød Denne tekniske meddelelse beskriver retningslinjerne for etablering samt funktionaliteten

Læs mere

Bestemmelser for drifts- og trafikstyringsregler (DTR) på jernbaneområdet 1)

Bestemmelser for drifts- og trafikstyringsregler (DTR) på jernbaneområdet 1) BEK nr 11034 af 16/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. marts 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr. TS10000-00088 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser 29/2017 Gyldiggøres gennem offentliggørelse på s websted 08.11.2017 Gyldig fra: 08.11.2017 Gyldig til: 30.09.2018 SSB 28/2017 ophæves TIB 4, Roskilde-Køge. Kørsel med prøvetog 1. Baggrund 1.1. Formål og

Læs mere

Bestemmelser for drifts- og trafikstyringsregler (DTR) på jernbaneområdet

Bestemmelser for drifts- og trafikstyringsregler (DTR) på jernbaneområdet BEK nr 9908 af 12/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 15. marts 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Trafikstyrelsen, j.nr. 10201-00005 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Før vi går videre med omtalen af de forskellige typer stationssikringsanlæg,

Før vi går videre med omtalen af de forskellige typer stationssikringsanlæg, II. Stationssikringsanlæg. De i det foregående opstillede problemer findes løst på forskellig måde, idet et sikringsanlægs udformning i høj grad afhænger af trafiktætheden på den strækning eller station,

Læs mere

Hi01. SSB ORS 03/2017 Supplerende Sikkerhedsbestemmelser til Operationelle regler S-banen. banedanmark. Side 1 af

Hi01. SSB ORS 03/2017 Supplerende Sikkerhedsbestemmelser til Operationelle regler S-banen. banedanmark. Side 1 af SB ORS 03/2017 Hi01 SSB ORS 03/2017 Supplerende til Operationelle regler S-banen Side 1 af Gyldighed SSB ORS 03/2017 19.01.2017 Fordeling: Som ORS Gyldiggøres gennem offentliggørelse på s websted Gyldig

Læs mere

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser 15/2016 Fordeling: Som SR 24.11.2016 Gyldig fra: 28.11.2016 Gyldig til: 31.03.2018 Gyldiggøres gennem offentliggørelse på s websted Gentofte - Lyngby. Teknisk og reglementarisk grænse mellem HKT og CBTC

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 65.2 Patientkaldeanlæg. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 65.2 Patientkaldeanlæg. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 65.21 Patientkaldeanlæg... 3 65.21.1 Indledning... 3 65.21.2 Generelle principper... 3 65.21.3 Installation/udførelse... 3

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæfelter Feltenhed ETS-52-03-02 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 19842/11 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender Dato

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Øresundsbro Konsortiet Jernbaneafdelingen Trafiksikkerhedsforskrift Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad 1 28

Øresundsbro Konsortiet Jernbaneafdelingen Trafiksikkerhedsforskrift Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad 1 28 TF Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad 1 28 29 49 50 51 58 59 72 73 74 75 106 107 117 118 122 123 153 154 163 164 190 191 196 197 199 200 227 228 229 230 231 247 248 251 01.10.2016 Nummeret på sidste

Læs mere

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser 20/2017 Gyldiggøres gennem offentliggørelse på s websted 31.08.2017 Gyldig fra: 05.09.2017 Gyldig til: 15.01.2018 TIB 4, Roskilde-Køge. Kørsel med prøvetog 1. Baggrund 1.1. Formål og afgrænsninger 1.2.

Læs mere

Banenorm BN Omkobling til La i sikringsanlæg type DSB 1969

Banenorm BN Omkobling til La i sikringsanlæg type DSB 1969 Udgivet 29.6.2017 Overordnet ansvar: Karsten Steen Larsen Ansvar for indhold: Dorrit Nielsen Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Omkobling til La i sikringsanlæg type DSB 1969 Banenorm BN1-172-1

Læs mere

Banenorm BN1-182-1. Retningslinjer for validering af relæanlæg. Sikring.

Banenorm BN1-182-1. Retningslinjer for validering af relæanlæg. Sikring. Udgivet 01.03.2013 Overordnet ansvar: VIMO Ansvar for indhold: BIDY/KVH/CASK/PDH/HMOH/STA/ECPN/SNJ Ansvar for fremstilling: MWJ Banenorm BN1-182-1 Retningslinjer for validering af relæanlæg. Sikring. Udgivet

Læs mere

BN1 Banenorm 15.06.2004 BN1-18-1. Opmåling af genstande inden for profilgrænserne samt aflevering af data BN1-18-1 INTERN GODKENDELSE I BANEDANMARK

BN1 Banenorm 15.06.2004 BN1-18-1. Opmåling af genstande inden for profilgrænserne samt aflevering af data BN1-18-1 INTERN GODKENDELSE I BANEDANMARK Opmåling af genstande inden for profilgrænserne samt aflevering af data BN1-18-1 INTERN GODKENDELSE I BANEDANMARK Dato Underskrift Samlet 11.06.2004 Palle Reenberg Indhold 11.06.2004 Jette Hansen Fremstilling

Læs mere

banedanmark Nyt om SR og SIN pr Trafikale Regler

banedanmark Nyt om SR og SIN pr Trafikale Regler banedanmark Trafikale Regler 18.09.2017 e-mail: jernbanesikkerhed@bane.dk Nyt om SR og SIN pr. 01.10.2017 SR 64 Pr. 01.10.2017 tages et nyt system til håndtering af oplysninger om farligt gods (RID) i

Læs mere

ZTH-.. som MP-Bus tester

ZTH-.. som MP-Bus tester ZTH-VAV og ZTH-GEN juster- og diagnoseværktøj som MP-Bus tester. Tilslutning i tavle eller samledåse Tester Kort beskrivelse MP-Bus tester er ikke velegnet til kabel-test. Anvendelse Tilslutning og forsyningsspænding

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Se nogle flere oversrifter med funktioner på de efterfølgende sider og læs videre på

Se nogle flere oversrifter med funktioner på de efterfølgende sider og læs videre på Alarms Manager er et system der overvåger, styrer og alarmerer fra alle tænkelige hændelser og fra et utal af forskellige systemer. Alarms Manager kan erstatte, eller supplere alle typer systemer og tekniske

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige på jernbaneområdet 1

Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige på jernbaneområdet 1 Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige på jernbaneområdet 1 I medfør af 21 h, stk. 1, 21 k, stk. 5, og 26, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1249

Læs mere

Pas på, på banen for maskinførere

Pas på, på banen for maskinførere INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Målgruppe / kompetence... Målbeskrivelse... Personlige forudsætninger for deltagelse på kurset....1 Uddannelse.... Helbredskrav... Beskrivelse af uddannelsen....1 Generelt....

Læs mere

Vejledning til infrastrukturforvaltere og jernbanevirksomheder

Vejledning til infrastrukturforvaltere og jernbanevirksomheder Vejledning til BJ 5-2-2014 Vejledning til infrastrukturforvaltere og jernbanevirksomheder 1. januar 2014 2 Vejledning til BJ 5-2-2014 3 Vejledning til BJ 5-2-2014 Indhold 1 Indledning 4 1.1 Formål 4 1.2

Læs mere

LGB - BOSF. Betjenings- og sikkerhedsforskrifter BOSF. Udgivet den: 18.september Erstatter alle tidligere LGB-BOSF. Side: 1

LGB - BOSF. Betjenings- og sikkerhedsforskrifter BOSF. Udgivet den: 18.september Erstatter alle tidligere LGB-BOSF. Side: 1 Betjenings- og sikkerhedsforskrifter BOSF Udgivet den: 18.september 2016. Erstatter alle tidligere LGB-BOSF Side: 1 01 Ansvar. Ukendskab til regler og bestemmelser i disse forskrifter, fritager ikke for

Læs mere

BN1 Banenorm 01.10.2006 BN1-49-1. Indbyrdes placering af spor og perron. BN1-49-1. Side 1 af 13

BN1 Banenorm 01.10.2006 BN1-49-1. Indbyrdes placering af spor og perron. BN1-49-1. Side 1 af 13 Indbyrdes placering af spor og perron. BN1-49-1 BN1 Banenorm Overordnet ansvar: Klaus Bergman Ansvar for fagligt indhold: Jette Hansen Ansvar for fremstilling: Niels Fischer-Nielsen Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Installationsmanual IP-Kamera Integration

Installationsmanual IP-Kamera Integration IP-Kamera Integration Kom godt i gang Tillykke med dit nye SuperSail produkt. Vi håber at du bliver tilfreds med det og vi står til rådighed med support hvis du måtte have behov for det. Du kan kontakte

Læs mere

ERTMS baserede signalsystemer på lille syd

ERTMS baserede signalsystemer på lille syd ERTMS baserede signalsystemer på lille syd IDA Mechanical 2015, Haslev 05.11.2015 Præsenteret af Jens Holst Møller 1 Indhold 1.Udrulning og rollen for lille syd 2.Overordnet system forståelse 3.Fjernstyring

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Banenorm BN1-183-1. Arbejde i sikringsanlæg

Banenorm BN1-183-1. Arbejde i sikringsanlæg Udgivet 01.10.2014 Overordnet ansvar: VIMO Ansvar for indhold: GEE Ansvar for fremstilling: MWJ Banenorm BN1-183-1 Arbejde i sikringsanlæg Udgivet 01.10.2014 Side 1 af 34 INDHOLD 1. INDLEDNING 5 2. IKRAFTTRÆDEN

Læs mere

KRAV TIL INSTALLEREDE ANLÆG

KRAV TIL INSTALLEREDE ANLÆG FANE 150 10 Alment Indledning 20 Definitioner Generel terminologi Udstyrsterminologi Funktionsterminologi Energiforsyningsterminologi Faciliteter 30 Intern informationsgivning Generelt Forsikring & Pension

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige i forbindelse med godkendelse af jernbaneinfrastruktur og køretøjer 1

Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige i forbindelse med godkendelse af jernbaneinfrastruktur og køretøjer 1 Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige i forbindelse med godkendelse af jernbaneinfrastruktur og køretøjer 1 I medfør af 56, 64, stk. 4, og 102 i jernbaneloven, lov nr. 686 af 27. maj

Læs mere

ERTMS introduktion. Den Danske Banekonference 2015. 07.05.2015 Præsenteret af Jens Holst Møller og Tommy Gade Jensen

ERTMS introduktion. Den Danske Banekonference 2015. 07.05.2015 Præsenteret af Jens Holst Møller og Tommy Gade Jensen ERTMS introduktion Den Danske Banekonference 2015 07.05.2015 Præsenteret af Jens Holst Møller og Tommy Gade Jensen 1 Indhold 1. Formål 2. Hvem er foredragsholderne 3. Overordnet system forståelse 4. Fjernstyring

Læs mere

Kravspecifikation For. Gruppen

Kravspecifikation For. Gruppen Kravspecifikation For Gruppen Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 1.1 FORMÅL...3 1.2 REFERENCER...3 1.3 LÆSEVEJLEDNING...3 2. GENEREL BESKRIVELSE...4 2.1 SYSTEM BESKRIVELSE...4 2.2 SYSTEMETS FUNKTION...4

Læs mere

SIN Vestbanen. Udgivet juli 2007. Udgivet af: Drewsensvej 1 8600 Silkeborg

SIN Vestbanen. Udgivet juli 2007. Udgivet af: Drewsensvej 1 8600 Silkeborg SIN Vestbanen Udgivet juli 2007 Udgivet af: Drewsensvej 1 8600 Silkeborg Side 2 Fordeling Efter behov: Administrationen FC-Vestbanen Baneafdelingen Værkstedet Banedanmark, FC Esbjerg Trafikstyrelsen Vejdirektoratet

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

SR-information. Banedanmark. Indførelse af daglig La. Gyldighed. Indmelding af La-forhold m.v. Udsendelse. Udgivet af Trafiksikkerhed

SR-information. Banedanmark. Indførelse af daglig La. Gyldighed. Indmelding af La-forhold m.v. Udsendelse. Udgivet af Trafiksikkerhed Banedanmark SR-information I Udgivet af Trafiksikkerhed Indførelse af daglig La Gyldighed Fra den 15.01.2007 vil La kun have gyldighed i ét døgn ad gangen fra kl. 00.00 til kl. 24.00. Redaktionen afsluttes

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) vedrørende IT-Backend mellem Gymnasiefællesskabet og Allerød Gymnasium Roskilde Katedralskole Roskilde Gymnasium Himmelev Gymnasium Greve Gymnasium Solrød Gymnasium Køge Gymnasium

Læs mere

Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet

Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. INFRASTRUKTUR - TEKNISK SET UP... 3 3.1 Fremføring af Slutkundens datatrafik... 3 3.2 Decentral adgang...

Læs mere

Retningslinier for opstilling og udskiftning af It relateret udstyr. Harry Rasmussen Gyldig fra:

Retningslinier for opstilling og udskiftning af It relateret udstyr. Harry Rasmussen Gyldig fra: Teknisk meddelelse Nr. 65/01.12.2013 Retningslinier for opstilling og udskiftning af It relateret udstyr Denne vejledning angiver retningslinier for installation af it relateret udstyr. Udarbejdet af:

Læs mere

Banenorm BN2-202-1. Skinnepolitik

Banenorm BN2-202-1. Skinnepolitik Udgivet 21/09/2015 Overordnet ansvar: Pernille Maren Jøndrup Ansvar for indhold: Carsten Jørn Rasmussen Ansvar for fremstilling: Mai Emcken Skinnepolitik Banenorm BN2-202-1 Udgivet 21/09/2015 Side 2 af

Læs mere

Updater KINO. Opsætning og installation

Updater KINO. Opsætning og installation Updater KINO Opsætning og installation Indholdsfortegnelse Kort updater... 3 Beskrivelse... 3 Hovedkomponenter i updateren... 4 Specifikationer:... 4 Tilslutninger... 5 Spænding til Updateren (CN12 og

Læs mere

SR-arbejdsleder 2 Grunduddannelse

SR-arbejdsleder 2 Grunduddannelse INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Målgruppe...2 2 Målbeskrivelse...2 2.1 Formål...2 2.2 Mål...2 Personlige forudsætninger for deltagelse på kurset....1 Uddannelse....2 Personprofil.... Helbredskrav... Vurdering

Læs mere

banedanmark Nyt om SR og SIN pr Trafikale Regler

banedanmark Nyt om SR og SIN pr Trafikale Regler banedanmark Trafikale Regler 18.09.2017 e-mail: jernbanesikkerhed@bane.dk Nyt om SR og SIN pr. 01.10.2017 SR 64 Pr. 01.10.2017 tages et nyt system til håndtering af oplysninger om farligt gods (RID) i

Læs mere

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Samleskinnebeskyttelse ETS-52-01-09 Rev. 1

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Samleskinnebeskyttelse ETS-52-01-09 Rev. 1 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Samleskinnebeskyttelse ETS-52-01-09 Rev. 1 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 45702/10 Revision Forfatter Dokument status/ændring Reviewer

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING [Skriv tekst] [Skriv tekst] Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING Brugsanvisning Introduktion Styringen og overvågningen af processer med henblik på kvalitetssikring er

Læs mere

Praesideo digitalt lydsystem til højttaleranlæg og talevarslingsanlæg Få alle meddelelserne ud - uanset hvad

Praesideo digitalt lydsystem til højttaleranlæg og talevarslingsanlæg Få alle meddelelserne ud - uanset hvad Praesideo digitalt lydsystem til højttaleranlæg og talevarslingsanlæg Få alle meddelelserne ud - uanset hvad 2 Praesideo lydsystemer til højttaleranlæg og talevarslingsanlæg fra Bosch Hold offentligheden

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

WebAccess og dets moduler for ECL Comfort 200/300

WebAccess og dets moduler for ECL Comfort 200/300 for ECL Comfort 200/300 Anvendelse WebAccess muliggør: Fjernstyring og -overvågning via internet/ intranet Konfigurerbare alarmindstillinger og notifikation af eksterne modtagere via e-mail/sms Datalogning

Læs mere

INTEGRATION MED AIA-ANLÆG

INTEGRATION MED AIA-ANLÆG FANE 110 Integration med adgangskontrol - kortlæser uden for det sikrede område 10 Forord 20 Projektering 30 Sabotageovervågning 40 Informationsgivning 50 Betjening Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256

Læs mere

Hi01. SSB ORS 02/2017 Supplerende Sikkerhedsbestemmelser til Operationelle regler S-banen. banedanmark. Side 1 af 8

Hi01. SSB ORS 02/2017 Supplerende Sikkerhedsbestemmelser til Operationelle regler S-banen. banedanmark. Side 1 af 8 SB ORS 02/2017 Hi01 SSB ORS 02/2017 Supplerende til Operationelle regler S-banen Side 1 af Gyldighed SSB ORS 02/2017 24.01.2017 Fordeling: Som ORS Gyldig fra 2.01.2017 Gyldig til: 30.01.2017 Gyldiggøres

Læs mere

Intro. Drift og optimering af vejmyndighedens digitale systemer. Thomas Werdelin ÅF Hansen & Henneberg. Mød os på stand 30 30/11/2015

Intro. Drift og optimering af vejmyndighedens digitale systemer. Thomas Werdelin ÅF Hansen & Henneberg. Mød os på stand 30 30/11/2015 30/11/2015 Drift og optimering af vejmyndighedens digitale systemer Thomas Werdelin, ÅF Hansen & Henneberg A/S 2. dec. 2015 1 Intro Thomas Werdelin ÅF Hansen & Henneberg Mød os på stand 30 2 1 Digitale

Læs mere

Brugervenlig og kommunikativ!

Brugervenlig og kommunikativ! Brugervenlig og kommunikativ! Altivar 312 Frekvensomformer til tre-faset asynkrone motorer, 0,18 til 2,2 kw en-faset 240V 0,18 til 15kW tre-faset 200-600V Specielle funktioner til alle typer af maskiner

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Dieselgenerator ETS-52-04-05 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 45749/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender

Læs mere

Banenorm BN3-191-1. Vejledning om svejsning i koldt vejr.

Banenorm BN3-191-1. Vejledning om svejsning i koldt vejr. Udgivet 05/12/2011 Overordnet ansvar: SPK Ansvar for indhold: CARA Ansvar for fremstilling: NFN Banenorm BN3-191-1 Vejledning om svejsning i koldt vejr. Udgivet 05/12/2011 Side 2 af 11 1. INDLEDNING Gældende

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Frilufts AC-Stationer Højspændingskomponenter Afbrydere ETS-50-06-05 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 24407/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer

Læs mere

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Sikkerhedsanbefaling Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Juli 2014 Indledning Microsoft har annonceret, at selskabet den 31. december 2016 frigiver den sidste serviceopdatering

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Påbegyndt.: 8/2-1999 Afleveret.: 4/3-1999 Projektet er lavet af.: Kasper Kirkeby Brian Andersen Thomas Bojer Nielsen Søren Vang Jørgensen Indholds fortegnelse 1. INDLEDNING...3

Læs mere

CLIMATIX TM. GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual

CLIMATIX TM. GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual CLIMATIX TM GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual 1. Anvendelse 1.1. GBS Display til opsætning og overvågning Med GBS system, temperatur sensor i kanal, røgdetektor og pressostat sikrer korrekt

Læs mere

7.2 ALARMSYSTEM RedDetect er et moderne og komplet overvågningssystem som automatisk overvåger præisolerede rørledninger.

7.2 ALARMSYSTEM RedDetect er et moderne og komplet overvågningssystem som automatisk overvåger præisolerede rørledninger. Fugtovervågning 7:0 Fugtovervågning Formålet med et alarmsystem er: at kontrollere for fugtfejl at lokalisere fugt at konstatere afvigelser ( og sammenholde de fugtrelaterede parametre med de værdier der

Læs mere

AIA-katalog Fane 110 Integration med AIAanlæg

AIA-katalog Fane 110 Integration med AIAanlæg Forsikring & Pension September 2016 AIA-katalog Fane 110 Integration med AIAanlæg mv. Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA Instruktion MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA 1. Beskrivelse af kort Advarsel! Flere dele på printkortet er forsynet med 115/230VAC. Afbryd altid strømmen før der arbejdes på aktuatoren. 2. For

Læs mere

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 3 3.1 Kundeinstallation... 3 3.2 Provisionering / aktivering...

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til iphone Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20101128 Initial version 2 kw 20101201 Stavefejl og layout rettelser 3 kw 20101202 FAQ udvidet 4

Læs mere

EN 1088 + A1 Placering og fastgørelse af aftastere/afbrydere

EN 1088 + A1 Placering og fastgørelse af aftastere/afbrydere Nye standarder Nye standarder Og forlængelse af DS/EN 954-1 EN 1050 EN ISO 14121-1 Risikovurdering EN 775 EN ISO 10218-1 Robotter EN 418 EN ISO 13850 Nødstop EN 294/EN 811 EN ISO 13857 EN 954-1 EN ISO

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

Kørsel mellem Grønnehave og Helsingør st.

Kørsel mellem Grønnehave og Helsingør st. 72-2 SIN LB Kørsel mellem Grønnehave og Helsingør st. 1.0 Almindelige bestemmelser Forbindelsessporet mellem Grønnehave og Helsingør station er et Lukket blokafsnit, som via gentagelsspærren registrerer

Læs mere

Installations- og brugervejledning for modtageren EDK-REC2

Installations- og brugervejledning for modtageren EDK-REC2 Installations og brugervejledning for modtageren EDKREC2 Generelt: Funktionsprincip Modtageren EDKREC2 og den tilhørende antenne giver mulighed for at kontrollere de to adgange til parkeringen: «INDGANG»

Læs mere

SIN Sikkerhedsinstrukser Lokale forhold Odder - Aarhus

SIN Sikkerhedsinstrukser Lokale forhold Odder - Aarhus SIN. Sikkerhedsinstrukser. Lokale forhold. Midtjyske Jernbaner SIN Sikkerhedsinstrukser Lokale forhold SIN - Mjba Nummeret på sidst indsatte rettelsesblad 1-2 3-4 5-13 14-18 09.12.2012 Nummeret på sidst

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning Indhold LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning... 1 1. Forudsætninger... 2 2. Installation... 3 3. Konfiguration... 9 3.1 LUDUS Databasekonfiguration...

Læs mere

UniLock System 10. Manual til Integration med Salto adgangskontrol (RW Pro) Projekt PCS125-20 Version 1.0 Revision 140806

UniLock System 10. Manual til Integration med Salto adgangskontrol (RW Pro) Projekt PCS125-20 Version 1.0 Revision 140806 UniLock System 10 Manual til Integration med Salto adgangskontrol (RW Pro) Projekt PCS125-20 Version 1.0 Revision 140806 Med integration til Salto adgangskontrol kan UniLock administrere personers adgang

Læs mere

Innovation for system integration

Innovation for system integration Innovation for system integration PERFORMANCE MADE SMARTER PR backplane En brugervenlig og pålidelig monteringsløsning mellem DCS/PLC/SIS systemet og Ex barrierer /signalisolatorer TEMPERATUR EX BARRIERER

Læs mere

NC_8_ Quick Guide v1.0. CJ1W-NC_8_ Position Control via EtherCAT. Quick Guide

NC_8_ Quick Guide v1.0. CJ1W-NC_8_ Position Control via EtherCAT. Quick Guide Quick Guide v1.0 CJ1W- Position Control via EtherCAT Quick Guide Denne Quick Guide er ment som supplement til de respektive manualer for CJ1W- modulet og de installerede servodrev, frekvensomformere og

Læs mere

SIDE MOBILSTATION Mobilstation 3 Tilslutning 3 Menu (Tastefunktioner) 4 Sprogudvalg 4

SIDE MOBILSTATION Mobilstation 3 Tilslutning 3 Menu (Tastefunktioner) 4 Sprogudvalg 4 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE MOBILSTATION Mobilstation 3 Tilslutning 3 Menu (Tastefunktioner) 4 Sprogudvalg 4 Oprette / Konfigurerer Lokomotiver Kørsel (Tastefunktioner) 5 Anlæg Lokomotiv med Lokomotiv-kort

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

banedanmark Nyt om ATC-instruks, SR og SIN-L pr Trafikale regler

banedanmark Nyt om ATC-instruks, SR og SIN-L pr Trafikale regler banedanmark Trafikale regler 22.01.2018 e-mail: jernbanesikkerhed@bane.dk Nyt om ATC-instruks, SR og SIN-L pr. 05.02.2018 ATC-instruks De første køretøjer med indbygget mobilt ETCS-anlæg og DK-STM er nu

Læs mere

Signalprogrammets to jernbaner

Signalprogrammets to jernbaner Signalprogrammets to jernbaner S-bane og Fjernbane 17.05.2016 Præsenteret for Banebranchen af Jens Holst Møller 1 Agenda Erfaringer fra forberedelse til udrulning af projekterne Etablering af nye trafiktårne

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Systemair Connect. Opsætning

Systemair Connect. Opsætning Systemair Connect Opsætning Opsætning af Systemair Connect Denne vejledning er lavet for at hjælpe dig i gang med opsætningen af Systemair Connect. Du kan bl.a. læse om, hvordan du opbygger en understruktur

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Installation. Aesiras Internet hjemmeside og webshop. Aesiras -integreret Regnskab, Handel og Internet

Installation. Aesiras Internet hjemmeside og webshop. Aesiras -integreret Regnskab, Handel og Internet Installation Aesiras Internet hjemmeside og webshop Aesiras -integreret Regnskab, Handel og Internet Installationsvejledning Tak fordi du valgte Aesiras Business & Internet. I denne vejledning vil vi guide

Læs mere

Banenorm BN1-184-1. Faktaindsamling ved uheld. Sikringsanlæg

Banenorm BN1-184-1. Faktaindsamling ved uheld. Sikringsanlæg Udgivet 01.10.2014 Overordnet ansvar: VIMO Ansvar for indhold: GEE Ansvar for fremstilling: MWJ Banenorm BN1-184-1 Faktaindsamling ved uheld. Sikringsanlæg Udgivet 01.10.2014 Side 2 af 15 INDHOLD 1. INDLEDNING

Læs mere

1.1 Indledning. Features: Højintensitet LED-display. Fleksibel forsyning (12-45V). Kan placeres op til 100m fra controlleren.

1.1 Indledning. Features: Højintensitet LED-display. Fleksibel forsyning (12-45V). Kan placeres op til 100m fra controlleren. Indhold. Indledning...3.2 Strømforsyning...4.3 Modul-interface...5.3 Modul-interface...6 2. Kommandooversigt...7 2.2 Register og flag-oversigt...8 2.3 Udlæsning til display...9 2.4 Registerbeskrivelser...

Læs mere

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock Projekt PRJ177 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse

Læs mere

TRANSMISSIONSSYSTEMER

TRANSMISSIONSSYSTEMER FANE 160 10 Forord 20 Definitioner 30 Generelt 40 Alarmtransmissionssystemer i henhold til EN 50131 og EN 50136 50 Forklaring til kravene jf. EN 50131 og EN 50136 Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256

Læs mere

Vedligeholdelse af håndildslukkere i teknikrum Banenorm BN1-174-1

Vedligeholdelse af håndildslukkere i teknikrum Banenorm BN1-174-1 Udgivet 31.08.2009 Overordnet ansvar: Steen P Kristensen Ansvar for indhold: Per Lyneborg Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af håndildslukkere i teknikrum Banenorm BN1-174-1

Læs mere