BN Fjernstyring af sikringsanlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BN2-75-1. Fjernstyring af sikringsanlæg"

Transkript

1 Udgivet Overordnet ansvar: Marianne E L Otto Ansvar for indhold: Poul Henning Dreholm Ansvar for fremstilling Sine M Vorre Fjernstyring af sikringsanlæg BN2-75-1

2 Udgivet Side 2 af 126 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 6 2. IKRAFTTRÆDEN 7 3. OVERGANGSBESTEMMELSER 7 4. REFERENCER 7 5. DEFINITIONER ANVENDELSESOMRÅDE DISPENSATIONER OVERORDNEDE SYSTEMKRAV Fjernstyringsunderstation Transmission Dublering Dataprotokoller Overvågning Fysisk udformning Udvikling, installation og idriftsættelse Reaktionstider og kapaciteter Driftspålidelighed Tilgængelighed OVERORDNEDE KRAV TIL VISNINGSMEDIER OVERORDNEDE KRAV TIL FUNKTIONALITET 63

3 Udgivet Side 3 af Indikeringer Ordrer og kommandobehandling Togvejsopdeling Formelding Tog for stop Togs passage af Stop Tog holder for Kør Signal falder på stop uden at der har passeret tog / utidigt stopfald Sikringsanlægget kommer i normalstilling efter at tog er passeret Overvågning af infrastruktur objekter Dato og tid Betjeningsfaciliteter Brugerrettigheder Telegramjournal Teknikfaciliteter SIKKERHEDSKRITISKE HANDLINGER Farligste Stilling Sporskifte EFTERSET Sporskifte Udkobling af SIKRING MOD UTIDIG OMSTILLING DRIFTSFORMER TOGNUMMERSYSTEM OG AUTOMATISK TRAFIKAFVIKLING 84

4 Udgivet Side 4 af Tognummersystem Køreplan Automatisk trafikafvikling Toggraf Konfliktdetektering og konflikthåndtering LOG OG ALARMER Logsystemet Alarmsystemet NABOSYSTEMER Elektriske grænseflader Grænseflade til eksterne systemer PRIORITERING AF INDIKERINGER ANDRE OVERORDNEDE KRAV Brand Dokumentation Oprettelse og vedligehold af infrastrukturdata Miljø Ombygninger i det færdige system BILAG 1 RETTELSER (INFORMATIVT) 126

5 Udgivet Side 5 af Deskriptorer: Alarm, Automatisk trafikafvikling, Dataprotokoller, Dokumentation, EMC, Fjernstyring af sikringsanlæg, Indikering, Infrastrukturdata, Køreplan, Log, Lokalbetjening, Nabosystemer, Oppetid, Ordre, Protokoller, Reaktionstider, Tilgængelighed, Togidentifikation, Tognummersystem, Transmission, Fjernstyringsunderstation

6 Udgivet Side 6 af INDLEDNING Dette dokument beskriver Banedanmarks funktionskrav ved opbygning af trafikstyringssystemer til lokal- og fjernstyring af sikringsanlæg. Kravene er projektuafhængige og skal anvendes i forbindelse med udbud. Anlægs- og projektspecifikke krav, der ikke er beskrevet i denne norm, skal beskrives i det pågældende projekts kravspecifikation. Udskrivning Toggraf Udpegningsmedie Visningsmedie Andet Fjernstyringscentral Understation Understation Sikringsanlæg Lokalt trafikstyringssystem Udpegningsmedie Visningsmedie Udskrivning Figuren viser hvilke systemer, der er omfattet af normen. Udover grænsefladen er der ikke krav til Sikringsanlægget eller andre tekniske anlæg.

7 Udgivet Side 7 af 126 Sikringsanlæg kan betjenes lokalt eller fjernt. Den betjeningsmæssige overbygning, hvad enten det er lokalt eller fjernt via et fjernstyringssystem er her betegnet som et trafikstyringssystem. Ved lokal betjening er trafikstyringssystemet en datamat el.lign., der er en overbygning på sikringsanlægget og kan have funktioner, der kan understøtte betjeningen, men som ligger ud over de funktioner, sikringsanlægget har. Ved lokalbetjening styres ét sikringsanlæg En fjernstyringscentral er et centralt placeret anlæg, som via kommunikationslinier til fjernstyringsunderstationer eller direkte i sikringsanlægget, som gør det muligt at overvåge og styre flere sikringsanlæg, ofte af varierende type, der er placeret på forskellige geografiske lokaliteter. Et fjernstyringsanlæg omfatter fjernstyringscentral med betjeningsplads(er), fjernstyringsunderstationer og transmissionslinier. Fjernstyringsanlæg indenfor jernbaner vil primært blive anvendt til at give et overblik over den øjeblikkelige tilstand af togtrafikken og give mulighed for, at styre denne. De sekundære funktioner i fjernstyringssystemet er f.eks. passagerinformationssystemer, radiosystemer og administrative systemer. 2. IKRAFTTRÆDEN Denne Banenorm træder i kraft ved udgivelsen. 3. OVERGANGSBESTEMMELSER Der er ingen overgangsbestemmelser i denne Banenorm. 4. REFERENCER Banenormen er udarbejdet i henhold til: BN1-1 Struktur, udseende og udvikling af Banenormer, hvori normniveauerne BN1, BN2 og BN3 er defineret. BN2-73 Indskrivning i Banenormskabeloner Normen har grænseflader til og gælder sammen med: BN1-77 Trafikstyringssystemer

8 Udgivet Side 8 af 126 BN3-76 Fjernstyringssystemer BN2-78 Betjening af trafikstyringssystemer BN3-79 Betjening af trafikstyringssystemer SK: Interlocking Functional Specifikation DIC-S symbolkatalog BN1-77 BN2-75 BN2-78 BN3-76 BN3-79 Der er i nærværende norm endvidere henvist til følgende jernbanespecifikke normer: Nummer Navn Henvisning kap. i udg / Krav til teknisk dokumentation i Banestyrelsen CMM Capability Maturity Model for Software 8.7 DN 780 Q nr Protokoller til fjernstyring DN 780 Q nr BD specification XML til Straxs EN Informationsteknologi. Telekommunikation og informationsudveksling mellem systemer HDLC-procedurer

9 Udgivet Side 9 af 126 Nummer Navn Henvisning kap. i EN Ergonomiske krav til FLAD skærmterminal arbejdsplads EN EN EN , -4 EN EN , -2 Software Process Improvement and Capability determination. SPICE Ergonomiske krav til kontor skærmterminal arbejdsplads VCR Railway applications Electromagnetic compability -1 General (opstilling af fysiske komponenter). -4 Standard for emission and immunity of the signalling and telecommunications apparatus. Jernbaneanvendelser. Faste installationer. Del 1: Beskyttelsesforanstaltninger relateret til elektrisk sikkerhed og jordkontakt. Del 2: Beskyttelsesforanstaltninger mod effekten af vagabonderende strøm forårsaget af jævnstrømstraktionssystemer. Jernbaneanvendelser - Isolationskoordinering -1: Luftafstande og krybestrækninger for alt elektrisk og elektronisk udstyr -2: Overspændinger og beskyttelse herimod EN Jernbaneanvendelser. Miljøforhold for udstyr EN EN Specifikation og eftervisning af pålidelighed, tilgængelighed, servicerbarhed og sikkerhed. RAMS, Reliability, Availability Maintainability and Safety. Jernbaneanvendelser - Kommunikations-, signal- og behandlingssysstemer - Programmel for styre- og sikkerhedssystemer

10 Udgivet Side 10 af 126 Nummer Navn Henvisning kap. i EN EN Railway applications: Basic requirements for safety related system communication using a serial single BUS Felt kommunikationssystem til generelle formål - Fieldbus EN Kabler til IT EN Kabler EN Anvendelse af ækvipotentiale sammenkoblinger og jordforbindelser i bygninger med informationsteknologi 15.1 EN Miljøklasser EN Fjernstyringsprotokoller kompatible med ISO og ITU-Tforslag EN , -4 Konnektorer, generisk specifikation EN Programmerbare regulatorer EN 9241 Ergonomiske krav til kontor skærmterminal arbejdsplads IEC Informationsteknologi. Softwarevedligeholdelse. Detaljeret beskrivelse af styring af vedligeholdelsesprocessen beskrevet i ISO/IEC Der fastsættes også definitioner for de forskellige typer vedligeholdelse og gives vejledning vedrørende planlægning, udførelse og kontrol, granskning og evaluering, samt afslutning af vedligeholdelsesprocessen IEC Informationsteknologi. Sikkerhedsteknikker. IT-sikkerhed 8.10 IEC Dependability

11 Udgivet Side 11 af 126 Nummer Navn Henvisning kap. i IEC Maintainability 17.1 IEC Stik rektangulære IEC , Udstyr og systemer til fjernstyring : Ledsagende standard til grundlæggende fjernstyringsopgaver : Transmissionsprotokoller, Netværksadgang for IEC ved brug af standardtransportprofiler IEC Relækontakter IEC Hardware dokumentation 17.2 IEC Fieldbus standard til brug i industrielle styringssystemer IEC Krav til SW-værktøjer 17.2 IEC Krav til dokumentationen af software i kontrolsystemer IEC Lynbeskyttelse, Transientbeskyttelse 15.1 IEC IEC 9945 Fieldbus. Profile sets for continuous and discrete manufacturing POSIX, Information Technology, Portable Operation System Interface IEC TR Configuration Management IEC TS Kabler kat IEEE 802.1Q +P Local and Metropolitan Area Networks 802.1P is a spin-off of the 802.1Q (VLANs tagging) standard and they work in tandem

12 Udgivet Side 12 af 126 kap. i M 3140 Banestyrelsens kabler Nummer Navn Henvisning Stærkstrømsbekendtgørelsen Elektriske installationer 15.1 POSIX Portable Operating System Interface. Standarder for interfacet til et operativ system. 8 STF38 A98424 SINTEF, lifecycle costmodel UIC 407 UIC 419 UIC 450 Computer-based data exchanges between traffic control centres. -1: Analytical numbering of international passenger trains -2: Analytical numbering of international freight trains -1: Real-time inter-railway information interchanges on international train running -2: Inter-railway corporation for the exchange of statistical and analytical data on international passenger and freight train movements UIC 780 Remote control of signalling installations UIC 781 Transmission systems and methods of remote control for signalling installations 8 UIC 912 Transmissionsformater i den internationale trafik 15 Hvis der ikke er nævnt andet, gælder sidst udsendte version af det, der refereres til.

13 Udgivet Side 13 af DEFINITIONER I denne norm gælder følgende definitioner: Acceptprøve Afprøvningsplan AG-drift Akseltæller AK-drift Aktiv afprøvning Acceptprøven (SAT) for dele eller hele det nye fjernstyringssystem kan først påbegyndes, når Aktiv Afprøvning de relevante dele eller hele fjernstyringssystemet er godkendt af Banedanmark. Acceptprøven består i, at dele eller hele det nye fjernstyringssystem gennemløber en prøvedrift i en periode. Ved ombygning af anlæg. Afprøvningsplanen indeholder en komplet, men overordnet beskrivelse på funktionsniveau af de afprøvninger, som en ombygning af anlægget skal undergå. Afprøvninger, som tidligere er blevet gennemført på allerede installerede dele, gentages, hvis det ikke maskinelt eller begrundet kan eftervises, at disse dele ikke berøres af ombygningen. Automatisk gennemkørselsdrift (AG-drift), som automatisk giver signal for gennemkørsel på stationen. AG-drift kan indkobles enten sporvis eller for alle stationens gennemkørselsspor. Der indstilles altid den samme togvej for et givet hovedspor og for en given retning. Udstyr til togdetektering. I hver ende af et togdetekteringsafsnit tælles det antal aksler, som kører ind i og ud af afsnittet. Når antallet af aksler i afsnittet er nul, meldes det frit. Akseltælleren har et tællepunkt hvori der findes et magnetfelt, og når et køretøjs hjul kører hen over tælleren brydes feltet. Ved at sætte to tællepunkter op meget tæt ved hinanden, kan hjulets køreretning bestemmes. Automatisk krydsningsdrift (AK-drift), som automatisk håndterer to krydsende togs ekspedition på stationen. Ved Aktiv afprøvning forstås, at fjernstyringssystemet tilsluttes én eller flere af transmissionslinierne. Det nye fjernstyringssystem skal kunne overtage styringen via transmissionslinier ved at udsende ordrer.

14 Udgivet Side 14 af 126 Alarm Anlægsdokumentation AS-drift AT-drift ATNS ATNS-markering ATS En lyd eller visning, der gør betjeneren opmærksom på en unormal situation. Alarmerne prioriteres efter deres betydning for trafikbetjeningen. Anlægsdokumentationen beskriver, hvorledes fjernstyringssystemet er konfigureret og parametreret såvel for hardware- og software. Anlægsdokumentation dokumentere systemet i en sådan grad, at systemet kan genopbygges alene med anlægsdokumentation som specifikation. Dokumentationen for ibrugtagningsprøven betegnes som en del af anlægsdokumentationen. Automatisk stationsdrift er et trafikstyringssystems højeste driftsform. Under denne driftsform sker signalgivningen automatisk fra en centralt placeret datamat, men der kan samtidigt foretages manuelle betjeningshandlinger. Automatisk drift er kun aktuelt, når der er tale om et fjernstyringssystem. Eksempel på automatiske driftsformer er afvikling efter køreplaner. Automatisk Togvejsindstilling, der foretages af sikringsanlægget alene. Automatic Train Number System. Automatisk tognummersystem. Delsystem i et fjernstyringssystems centrale del, der tillader automatisk afvikling af trafikken ud fra en given køreplan. Videregiver data til publikumsinformation. For at undgå, at ATNS automatisk flytter tognummer ind på en fejlbehæftet station, isolation, signal eller sporskifte, og således taber tognummeret, kan det fejlbehæftede objekt ATNSmarkeres, således at tognummeret flytter henover og ikke bliver tabt pga. fejl. En markering er en intern ordre, som kun bearbejdes i trafikstyringssystemet og overføres ikke til sikringsanlægget. Automatisk Trafikstyrings System der regelbaseret afvikler trafikken efter en køreplan og indbyrdes afhængigheder.

15 Udgivet Side 15 af 126 AV-drift Betjeningsområde Betjeningsvejledning CTC Automatisk vendedrift, der automatisk giver et tog ved ankomst til en endestation signal for udkørsel i modsat køreretning. Det område en betjener har ansvaret for at styre. Betjeningsvejledning anvendes af personalet, der betjener trafikstyringssystemet, eller som fejlretter på trafikstyringssystemet. Betjeningsvejledningerne benyttes som hånd-/opslagsbog for personale, der har gennemgået kurser. Totalt dækker betjeningsvejledningerne alle funktioner i forbindelse med betjening af systemet. Centralized Traffic Control. Delsystem i et fjernstyringssystems centrale del, der tillader manuel afvikling af trafikken fra fjernstyringsanlæggets betjeningspladser. CTS-anlæg Daglige korrektioner Dataobjekt Decentralt udstyr Dialogboks Central Tilstandskontrol og Styring. Bygningsovervågningsanlæg. Ændringer til den langsigtede køreplan. Ændringerne vil kunne komme fra Banedanmarks køreplanssystem, men kan også foretages i fjernstyringssystemet ved manglende forbindelse til det andet system. Objekter i marken, som for eksempel sporskifter, signaler og isolationer, har en repræsentation internt i fjernstyringssystemet. Denne repræsentation benævnes et dataobjekt. Det tekniske udstyr, der ikke er placeret på fjernstyringscentralen. F.eks. fjernstyringsunderstationer, der kommunikerer med sikringsanlægget. Information om fejl eller status på objekter kan gives i dialogboks, et lille vindue, der vises på betjeningsbilledet. Det kan f.eks. være ved fejl på et objekt, hvor betjeneren ved at udpege signalet kan få vist information om fejlen. Dialogboks kan også benyttes hvor betjeneren afkræves en eller anden form for aktiv stillingtagen, f.eks. ved bekræftelse af en ordre, der er ved at blive sendt, eller ved redigering af korrektioner i køreplaner.

16 Udgivet Side 16 af 126 Dialoger Driftsområde Eksternt udstyr EMC E/R diagram Fabriksprøve Farligste stilling I denne norm benyttet i afsnittet om køreplaner og automatisk trafikafvikling om dialogbokse, hvor betjenerne kan få overblik over hvilke korrektioner, der aktuelt ligger i køreplansdatabasen og specielt hvilke, der aktuelt anvendes af det automatiske trafikafviklingssystem. Fra dialogerne er det muligt at starte en redigering af korrektionerne. I denne sammenhæng et betjeningsområde, der kan tilknyttes en driftsform. F.eks. en station. Udstyr, som har grænseflade til, men som ikke er en del af trafikstyringssystemet. Electromagnetic compatibility. Kan oversættes med elektromagnetisk forenelighed. Når der er EMC er den elektromagnetiske udstråling af en sådan karakter og styrke, så der ikke opstår fejl i hverken det udstrålende udstyr eller udstyr der er inden for rækkevidden af den elektromagnetiske udstråling. For at opnå EMC stilles der krav til det udstyr, der udstråler elektromagnetiske udstråling, og til det udstyr, som kan blive påvirket af denne stråling. Entity Relationship - objekt og relationsdiagram Fabriksprøven (FAT) består af en række prøver, som defineret i Afprøvningsprogrammet. Formålet er, inden endelig installation hos Banedanmark, at verificere, at de i fabriksprøven testede komponenter, opfylder de stillede krav. Afhængig af om fjernstyringssystemet installeres samlet eller trinvist, gennemføres en eller flere Fabriksprøver. Hvis fjernstyringssystemet indeholder integration med andre systemer, skal der etableres tilslutning til disse eller en simulering af disse. En ordre, som beordrer fjernstyringsunderstationens indikeringsmoduler til at indikere de trafikale objekters farligste stilling. Ordren bruges til at se, om alle indikeringer virker.

17 Udgivet Side 17 af 126 FC Fejl i marken Fejltilstand Fjernstyringscentral. En central hvorfra sikringsanlæg kan fjernstyres. En fjernstyringscentral kan omfatte en eller flere stationer. En tilstand, som et objekt befinder sig i, hvis udrustningen i marken er defekt. En tilstand, som et objekt befinder sig i når trafikstyringssystemet er defekt, f.eks. : - indikering til et objekt er ugyldig f.eks. hvis et signal skal vise kør og stop samtidig. eller - der ingen transmission er til den givne fjernstyringsunderstation/sikringsanlæg Fjernstyringsunderstation Formelding Forprøvning Funktionsbeskrivelse Her-og-nu korrektioner Det tekniske udstyr, som anvendes ved kommunikation mellem fjernstyringscentral og sikringsanlæg. F.eks. PLC er. Er fysisk opstillet i nærheden af sikringsanlægget. Et signal fra fjernstyringssystemet til betjeneren om, at der er et tog på vej til en station, hvor der endnu ikke er foretaget togvejsindstilling. Formeldingen genereres internt i fjernstyringssystemet så vidt dette er muligt med de tilgængelige informationer. I et sikringsanlæg genereres den på basis af informationer fra de tilstødende strækninger og evt. nabostationerne. Er en funktion i fjernstyringssystemet, der forhindrer, at der automatisk sendes togveje ud til sikringsanlægget, hvis de ikke kan indstilles i sikringsanlægget. Forprøvningen kan være udformet således, at eventuelle magasiner i sikringsanlægget udnyttes. Forprøvningsfunktionen i fjernstyringssystemet kan være indrettet, så den kan udnytte en i sikringsanlægget indbygget lignende udpegningsfunktion. Funktionsbeskrivelsen beskriver samtlige delsystemer og samtlige funktioner, der er indeholdt i fjernstyringssystemet. Ændringer til køreplan, der kan foretages via fjernstyringssystemets køreplanssystem, hvis det er nødvendigt for den aktuel-

18 Udgivet Side 18 af 126 le trafikafviklingssituation som konsekvens af, at der er indtrådt uforudsete hændelser, eksempelvis skinnebrud. Hændelsesalarm Ibrugtagningsprøve Indikeringer Indikeringsopfordring Infrastruktur Installationsforskrifter for programmel og udstyr Integreret betjening Konfiguration En alarm, der ikke kan afsluttes af en begivenhed, som kan detekteres af Systemet. Eksempelvis kan en alarm, som udtaler sig om, at et tog er ankommet for sent til endestationen ikke afsluttes af en begivenhed, - toget kan ikke indhente forsinkelsen. Uanset om fjernstyringssystemet installeres i sin helhed eller trinvist hos Banedanmark, vil hvert enkelt trin skulle gennemløbe en Ibrugtagningsprøve. Ibrugtagningsprøven for hver station eller strækning består af såvel en passiv som en aktiv del, med mindre et begrundet forhold taler imod en sådan opdeling. Informationer, der sendes fra objekterne i marken og via trafikstyringssystemet omdannes til de symboltilstande, der er de tilstande et objekt kan optræde i på visningsmediet. Centralen sender en indikeringsopfordring til fjernstyringsunderstationer, når den poller fjernstyringsunderstationer for indikeringer. Infrastrukturen er sammensat af objekter, dvs. delene i det fysiske anlæg - signaler, sporskifter, togveje osv. En installationsforskrift betragtes som en kvalitetsaktivitetsplan, der beskriver alle forhold, som skal tages i betragtning ved installation af nyt udstyr. Dokumentet skal beskrive hvilke forberedelser, der skal foretages, inden nyt programmel eller udstyr kan installeres. Mulighed for via trafikstyringssystemets betjenings- og visningsmedie at have adgang til andre for trafikafviklingen relevante delsystemer, f.eks. telefoner og højttalere. At holde styr på de forskellige typegodkendte hardware og software komponenter i en typegodkendt anlægstype. At holde styr på de forskellige typegodkendte hardware og

19 Udgivet Side 19 af 126 software komponenters anvendelse i de forskellige geografiske positioner i vedligeholdssituationen. At holde styr på de forskellige typegodkendte hardware og software komponenter i et "udviklingsprojekts" (= nye funktioner i det idriftværende anlæg ) implementerings fase. Alt i øvrigt for i rimelig grad at kunne leve op til EN og IEC TR Køreplan Køreplansbearbejdning Køreplansredigering Linieblok Løbestrækning Magasinering Benyttes ved automatisk afvikling af togtrafikken. Anvendt i fjernstyringsmæssig sammenhæng forstås tabeller eller databaser, der beskriver de enkelte togs kørsel herunder ankomst og afgangstider på alle stationer, togvejbenyttelse m.v. Køreplan anvendes i fjernstyringssystemet i AS-drift. Bearbejdning af køreplaner som tidligst er gældende efterfølgende dag, f.eks. bearbejdning af køreplaner i forbindelse større sporarbejder, højtidsplanlægning osv. Ændring i en køreplan som gælder her og nu, f.eks. ændret sporbenyttelse, aflysning osv. Anlæg, som ved hjælp af tekniske afhængigheder til signalgivningen sikrer togenes kørsel på den fri bane. Ved linieblok er signalgivningen afhængig, så der til samme spor på et banestykke ikke kan vise signal kør, kør igennem eller stop og ryk frem for én køreretning samtidig med, at der vises signal kør, kør igennem eller stop og ryk frem for den modsatte køreretning. Et tog, der kører vha. køreplan, må kun befare isolationer, der er angivet for den tilhørende løbestrækning. Løbestrækningen er en ordnet liste af flere isolationer startende fra udgangsstationen til endestationen. Isolationer hvor der skal gøres holdt markeres særskilt. Det er muligt indenfor en station at angive alternative isolationer. Forsøges en togvej stillet, som er fjendtlig i forhold til en allerede indstillet togvej, magasineres den og kommer til udførelse, når betingelserne er til stede. For at sikre at magasinerede togveje udføres i den ønskede rækkefølge, og ikke tilfældigt efterhånden som betingelserne opfyldes, kan de prioriteres. Magasi-

20 Udgivet Side 20 af 126 nering kan ske dels ved magasinering af fastlægningen, dels ved magasinering af signalgivning. Magasinering af fastlægningen sker, når togvejsordrer udsendes, mens der er fastlagt togveje, som er fjendtlige i forhold til den togvej, der udsendes ordre om. Magasinering af signalgivning forekommer, hvor en togvej kan fastlægges, men betingelserne for signalgivning endnu ikke er opfyldt. Der kan f.eks. være besatte sporisolationer i togvejen. Manuel drift Marken Markering MC-drift MG-drift MU-drift MTBF MTBM MTTR Er, når alle ordrer til objekter foregår ved, at betjeneren vælger en ordre og udsender den. Manuel drift kan være enten manuel centraldrift (MC-drift), som er manuel betjening af fjernstyringssystemet. MC-drift er et fjernstyringssystems mest simple driftsform. Under denne driftsform sker betjeningen manuelt på en betjeningsplads placeret i fjernstyringscentralen. Manuel understationsdrift (MU-drift), som er lokalbetjening af stationssikringsanlægget. Under denne driftsform sker betjeningen manuelt på en betjeningsplads placeret lokalt på stationen. Der, hvor et objekt er fysisk placeret. Markering af en objekt i fjernstyringsanlægget, så der ikke kan sendes ordrer til det fra trafikstyringssystemet. F.eks. sporspærring ved arbejder i sporet, hvor der kører arbejdskøretøjer. Manuel centraldrift driftsform for fjernstyret station. Betjeningen sker fra fjernstyringscentralen. Signalgivningen foretages manuelt, men enkelte eller alle sporskifter på stationen kan frigives til betjening fra stedbetjeningskontakter ved sporskifterne eller fra udvendig betjeningskasse. Automatiks magasindrift, virker som AG-drift, men bevirker, at et vist antal på forhånd magasinerede gennemkørsler udføres. Manuel understationsdrift. Under denne driftsform sker betjeningen manuelt på en betjeningsplads placeret lokalt på stationen. MeanTime Between Failure MeanTime Between Maintenance MeanTime To Repair funktion

21 Udgivet Side 21 af 126 MTTM Nabosystemer Nødopløsning Objekt Ombygningsplan Opdateringsplan for dokumentation MeanTime To Maintain Eksempler på nabosystemer i forbindelse med fjernstyring af sikringsanlæg er nabofjernstyringssystemer, passagerinformationssystemer, køreplanssystemer, radio, sikkerhedstelefoner og administrative systemer. Betjeningshandling, hvorved en fastlagt togvej opløses uden medvirken af tog. Anvendes, når en indstillet togvej ikke skal benyttes, eller hvis den automatiske togvejsopløsning svigter. Fysiske dele af sikringsanlægget placeret i marken. F.eks. signal, sporskifte, spor, togdetektering, linieblok osv. Bruges ved ombygning af anlæg. Af ombygningsplanen skal det fremgå i hvilken rækkefølge givne aktiviteter skal gennemføres. I den forbindelse skal der tages hensyn til den trafikale sikkerhed og regulariteten. Af planen skal det fremgå: Hvilke dokumenter, der er tale om Begrundelse for fremstilling eller opdatering Hvornår dokumentet foreligger Operationspunkter Passiv afprøvning Punkt i infrastrukturen (en isolation) der er knyttet til et givet begyndelsespunkt for en togvej (som regel et signal). Ved togbesættelse af et operationspunkt påbegyndes evaluering af hvilken (om nogen) togvej der skal indstilles fra det tilknyttede begyndelsespunkt. Placeres operationspunktet i god afstand fra begyndelsespunktet sikres det således at togvejordren sendes i nøjagtig så god tid, at toget ikke taber hastighed, men heller ikke meget før. Ved Passiv Afprøvning forstås, at fjernstyringssystem tilsluttes fjernstyringssystemets transmissionslinier, der kobles til omgivelserne, herunder sikringsanlægget. Endvidere er det under Passiv Afprøvning muligt at manipulere i det omgivende system. Fjernstyringssystemet kan lytte på transmissionslinierne, men må ikke udsende ordrer til fjernstyringsunderstationerne eller andet udstyr. I tilfælde af at der er tale om ibrugtagning af en ny fjernsty-

22 Udgivet Side 22 af 126 ringsunderstation eller ændringer til en fjernstyringsunderstation, vil der alene være tale om en indikeringsafprøvning. Den Passive Afprøvning skal dække så stor en del af den samlede Ibrugtagningsprøve som overhovedet muligt. Formålet hermed er, at eventuelle fejl derved påvirker driftsafviklingen er mindst muligt. Visse dele af den Passive Afprøvning kan kræve, at der udsendes ordrer fra fjernstyringssystemet, hvorfor dele af den Passive Afprøvning først afprøves i forbindelse med Aktiv Afprøvning. PDS PLC Poll Prøvedriftsperiode RAMS Rangertogvej Satellit-understation Patchkabel til transmission mellem fjernstyringsunderstation og central. Programmable Logic Controller. Programmerbar enhed som f.eks. kan anvendes i styringer og overvågningsanlæg. Afspørgning af understationerne. Procesvariabel, der anvendes til at tælle pulser/flanker på en digital indgang eller til at integrere den tid, som en digital indgang er høj. Efter ibrugtagning og acceptprøve, går prøvedriftsperioden i gang. Når prøvedriftsperioden er gennemført kan Banedanmark godkende dele eller hele det nye fjernstyringssystem, såfremt fjernstyringssystemet ikke indeholder fejl, der forhindrer Banedanmark i at anvende fjernstyringssystemet i overensstemmelse med de opstillede specifikationer. Forkortelse for reliability, availability, maintainability and safety. Analyse af et systems pålidelighed, anvendbarhed, vedligeholdbarhed og sikkerhed. Defineres i Europanormen EN Er en togvej mellem to punkter, hvori sporskifter der skal befares er fastlagt i rette stilling for togvejen og sikret mod omstilling. Hvis det er hensigtsmæssigt, kan indikeringer og ordrer formidles mellem sikringsteknisk udrustning eller anden udrustning og fjernstyringsunderstationer via satellit-understationer. Ved satellit-understationer forstås her mindre fjernstyringsunderstationer,

23 Udgivet Side 23 af 126 som via en transmissionslinie kommunikerer direkte med en egentlig fjernstyringsunderstation. Servicemanual Servicemanualen beskriver, hvorledes der foretages: Forebyggende vedligehold Udlæsning og tolkning af prædefinerede driftsstatistiker, tællere for transmission mm Fejlfinding i systemet, herunder anvendelse af indikeringer vist i billeder, hændelsesloggen og rapporter Opsætning af driftsstatistikker Fejlsøgning ved hjælp af diagnoseudstyr og testprogrammer Serviceterminal Signaleringsstatus Sikkerhedsafstand Sikkerhedskritisk handling Sikkerhedsmelding Sikringsanlæg SIL Brugerinterfacet til udstyr, der skal vedligeholdes. Serviceterminalen kan bruges til forskellige formål, bl.a. de punkter, der er nævnt under Servicemanual. Fortæller, om et tog har HKT eller ej HKT, hvilket har betydning for hvilken type togveje (S-togveje eller Y-togveje) der sættes. Findes kun på S-banen. Indkørselstogvejens forløb fra det endepunkt, efter hvilket der er risiko for berøring med andre togveje, afsporing, opskæring af sporskifte o l. En aktiv handling, betjeneren kan udføre for at omgå en sikkerhedsfunktion i sikringsanlægget. Handlinger, der kræver dobbeltbetjening, men som er dækket af regler i SR mv. Meddelelse pr. telefon eller radio vedr. sikkerhed. Meldinger af denne type udveksles f.eks. mellem stationsbestyrer og lokomotivfører. Et system, der sikrer togenes kørsel ind på, ud ad og gennem et togekspeditionssted samt på den fri bane. Et stationssikringsanlæg centralsikrer et togekspeditionssted. Ved centralsikring er signaler og sporskifter indbyrdes afhængige for at forhindre bl.a. afsporing og togkollision. Forkortelse for safety integrity level. Se desuden Sikkerhedsniveau.

BN1-77-1. Trafikstyringssystemer

BN1-77-1. Trafikstyringssystemer Udgivet 01.02.2007 Overordnet ansvar: Marianne E L Otto Ansvar for indhold: Bjarne Mølgaard Ansvar for fremstilling Sine M Vorre Trafikstyringssystemer BN1-77-1 Udgivet 01.02.2007 Side 2 af 23 INDHOLD

Læs mere

BN2-78-1. Betjening af trafikstyringssystemer

BN2-78-1. Betjening af trafikstyringssystemer Udgivet 01.02.2007 Overordnet ansvar: Marianne E L Otto Ansvar for indhold: Bjarne Mølgaard Ansvar for fremstilling Sine M Vorre Betjening af trafikstyringssystemer BN2-78-1 Udgivet 01.02.2007 Side 2 af

Læs mere

BN3-76-1. Fjernstyring af sikringsanlæg

BN3-76-1. Fjernstyring af sikringsanlæg Udgivet 01.02.2007 Overordnet ansvar: Marianne E L Otto Ansvar for indhold: Poul Henning Dreholm Ansvar for fremstilling Sine M Vorre Fjernstyring af sikringsanlæg Udgivet 01.02.2007 Side 2 af 99 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Nr. 22 / 01.09.2010 SB Forenklet HKT (F-HKT) på strækningen Lyngby-Hillerød Denne tekniske meddelelse beskriver retningslinjerne for etablering samt funktionaliteten

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

ZTH-.. som MP-Bus tester

ZTH-.. som MP-Bus tester ZTH-VAV og ZTH-GEN juster- og diagnoseværktøj som MP-Bus tester. Tilslutning i tavle eller samledåse Tester Kort beskrivelse MP-Bus tester er ikke velegnet til kabel-test. Anvendelse Tilslutning og forsyningsspænding

Læs mere

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock Projekt PRJ177 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse

Læs mere

WebAccess og dets moduler for ECL Comfort 200/300

WebAccess og dets moduler for ECL Comfort 200/300 for ECL Comfort 200/300 Anvendelse WebAccess muliggør: Fjernstyring og -overvågning via internet/ intranet Konfigurerbare alarmindstillinger og notifikation af eksterne modtagere via e-mail/sms Datalogning

Læs mere

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) vedrørende IT-Backend mellem Gymnasiefællesskabet og Allerød Gymnasium Roskilde Katedralskole Roskilde Gymnasium Himmelev Gymnasium Greve Gymnasium Solrød Gymnasium Køge Gymnasium

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Dieselgenerator ETS-52-04-05 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 45749/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender

Læs mere

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Samleskinnebeskyttelse ETS-52-01-09 Rev. 1

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Samleskinnebeskyttelse ETS-52-01-09 Rev. 1 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Samleskinnebeskyttelse ETS-52-01-09 Rev. 1 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 45702/10 Revision Forfatter Dokument status/ændring Reviewer

Læs mere

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Påbegyndt.: 8/2-1999 Afleveret.: 4/3-1999 Projektet er lavet af.: Kasper Kirkeby Brian Andersen Thomas Bojer Nielsen Søren Vang Jørgensen Indholds fortegnelse 1. INDLEDNING...3

Læs mere

AS-i Safety. Innovations in safety

AS-i Safety. Innovations in safety AS-i Safety Innovations in safety AS-i Safety nu er sikkerhed nemt! Alle følere, I/O-enheder og PLC forbindes til en valgfri plads på samme kabel og de kan let flyttes efter behov. Enhedernes funktion

Læs mere

Beijing Metro - Siemens Mobility

Beijing Metro - Siemens Mobility Trainguard MT Sikker og effektiv togkontrol Beijing Metro - Siemens Mobility BaneBranchens årlige jernbanekonference København d. 17. maj 2010 Page 1 BaneBranchens årlige jernbanekonference, København

Læs mere

01 Januar 2000 BN-00-00-04-02-00. Krav om dokumentation BN-00-00-04-02-00. Banenorm. side 1

01 Januar 2000 BN-00-00-04-02-00. Krav om dokumentation BN-00-00-04-02-00. Banenorm. side 1 01 Januar 2000 Krav om dokumentation Banenorm side 1 01 Januar 2000 Indholdsfortegnelse 1 FORORD...3 2 REFERENCER...3 2.1 Banenormen erstatter... 3 3 GYLDIGHEDSOMFANG...3 4 ORDFORKLARINGER...4 5 DOKUMENTATION...6

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Undervisningen, H3. Hovedforløb 3. Total antal Lektioner. Operativsystemer 3. Netværk 3. Projekt. Områdefag: Netværk 3 36 18 54

Undervisningen, H3. Hovedforløb 3. Total antal Lektioner. Operativsystemer 3. Netværk 3. Projekt. Områdefag: Netværk 3 36 18 54 Undervisningen, H3 Hovedforløb 3 5 ugers varighed Netværk 3 Operativsystemer 3 Projekt Total antal Lektioner Områdefag: Netværk 3 36 18 54 Bundne specialefag: Operativsystemer 3 72 18 90 Fejlfinding 36

Læs mere

TRANSMISSIONSSYSTEMER

TRANSMISSIONSSYSTEMER FANE 160 10 Forord 20 Definitioner 30 Generelt 40 Alarmtransmissionssystemer i henhold til EN 50131 og EN 50136 50 Forklaring til kravene jf. EN 50131 og EN 50136 Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

Teknisk. meddelelse. Driftsdivisionen Netfunktioner Strøm, systemansvar stærkstrøm. Ændret jordingsprincip på S-banens omformerstationer

Teknisk. meddelelse. Driftsdivisionen Netfunktioner Strøm, systemansvar stærkstrøm. Ændret jordingsprincip på S-banens omformerstationer Teknisk meddelelse Nr. 01 / 15.01.2001 Ændret jordingsprincip på S-banens omformerstationer Den driftsmæssige jordforbindelse, som hidtil er etableret ved forbindelse til returskinnen (skinnejord), skal

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Maksimalafbryderens signalkontakter betegnelse type standard, minimum strøm 100 ma 24 V lavt niveau, minimum strøm 2 ma 15 V OF ON/OFF kontakt

Læs mere

SIDE MOBILSTATION Mobilstation 3 Tilslutning 3 Menu (Tastefunktioner) 4 Sprogudvalg 4

SIDE MOBILSTATION Mobilstation 3 Tilslutning 3 Menu (Tastefunktioner) 4 Sprogudvalg 4 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE MOBILSTATION Mobilstation 3 Tilslutning 3 Menu (Tastefunktioner) 4 Sprogudvalg 4 Oprette / Konfigurerer Lokomotiver Kørsel (Tastefunktioner) 5 Anlæg Lokomotiv med Lokomotiv-kort

Læs mere

Installation. Aesiras Internet hjemmeside og webshop. Aesiras -integreret Regnskab, Handel og Internet

Installation. Aesiras Internet hjemmeside og webshop. Aesiras -integreret Regnskab, Handel og Internet Installation Aesiras Internet hjemmeside og webshop Aesiras -integreret Regnskab, Handel og Internet Installationsvejledning Tak fordi du valgte Aesiras Business & Internet. I denne vejledning vil vi guide

Læs mere

Basal TCP/IP fejlfinding

Basal TCP/IP fejlfinding Basal TCP/IP fejlfinding Dette notat beskriver en række enkle metoder til fejlfinding på TCP/IP problemer. Metoderne er baseret på kommandoer, som er en fast bestanddel af Windows. Notatet er opbygget

Læs mere

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Sikkerhedsanbefaling Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Juli 2014 Indledning Microsoft har annonceret, at selskabet den 31. december 2016 frigiver den sidste serviceopdatering

Læs mere

Service Level Agreement Version 2.0 d. 1. april 2014

Service Level Agreement Version 2.0 d. 1. april 2014 Service Level Agreement Version 2.0 d. 1. april 2014 EDB-Eksperten.dk 1. Præambel... 3 1.1. Definitioner... 3 1.2. Produktomfang... 3 2. Driftsvindue og tider... 3 2.1. Driftsvindue... 3 2.2. Åbningstid...

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål om GovCERT s serviceydelser og sensornetværk

Ofte stillede spørgsmål om GovCERT s serviceydelser og sensornetværk 9. april 2013 Dokumentnr.: CKG Ofte stillede spørgsmål om GovCERT s serviceydelser og sensornetværk Indhold: 1. Organisation...2 2. Serviceydelser...3 3. Teknik...6 4. Gældende regler...9 1/9 1. Organisation

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tankvagt Formål Formålet med installation af en tankvagt er, at overvåge mælkens køling og opbevaring til gavn for både mælkeproducenten og mejeriet. Tankvagten

Læs mere

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser iodc (In & Outbound Datacenter) Hvidovrevej 80D 2610 Rødovre CVR 35963634 ( IODC ) Version 1.0 1 1. Forudsætninger... 3 2. Ansvar

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Både vedligeholdelses-, fejlmeldings- og eskalationsprocedurer er med i denne SLA.

Både vedligeholdelses-, fejlmeldings- og eskalationsprocedurer er med i denne SLA. Service Level Agreement (SLA) 1. Generelt Denne Service Level Agreement (herefter SLA) er en del af leveringen af internet fra Flexfone. Den omfatter både xdsl- og Fiber-baseret internet og sammen med

Læs mere

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Udgivet 18.09.2009 Overordnet ansvar: Steen P. Kristensen Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Banenorm BN1-173-1

Læs mere

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09 LUDUS WEB Installations- og konfigurations-vejledning Den 7. april 2009 J.nr.: 4004 V0624 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk,

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning Indhold LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning... 1 1. Forudsætninger... 2 2. Installation... 3 3. Konfiguration... 9 3.1 LUDUS Databasekonfiguration...

Læs mere

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg #BREVFLE Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarms-, gasalarms, sprinkler- eller slukningsanlæg, der er udført,

Læs mere

132-400 kv AC Station. Kontrolanlæg Relæbeskyttelse. Dataudveksling med SIMEAS SAFIR. ETS-52-01-04 Rev. 1

132-400 kv AC Station. Kontrolanlæg Relæbeskyttelse. Dataudveksling med SIMEAS SAFIR. ETS-52-01-04 Rev. 1 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Dataudveksling med SIMEAS SAFIR ETS-52-01-04 Rev. 1 teknisk standard Dokument nr. 60386/10, sag 10/5371 - ETS-52-01-04 v. 0 1/10 REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer:

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 3 3.1 Kundeinstallation... 3 3.2 Provisionering / aktivering...

Læs mere

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening Alarm JABLOTRON 100 Ny alarm med revolutionerende betjening Betjeningspanel Betjeningspanelet kan betjenes af op til 300 brugere. Systemet indeholder både trådfaste BUS baserede og trådløse betjeningspaneler.

Læs mere

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg 5. udgave, februar 2005 Indhold Forord... 4 1 Vedrørende beskyttelse af generatoranlæg mod indirekte berøring... 5 1.2 Generatoranlæg som kun kan

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Nærværende dokument klarlægger de serviceforpligtelser, som Leverandøren har over for Kunden, i forbindelse med deres indbyrdes aftaleforhold. Forpligtelserne er gældende såfremt den tilhørende hostingaftale

Læs mere

Projekt: VAX NemHandel 4.0

Projekt: VAX NemHandel 4.0 Ejer: mysupply ApS Projekt: VAX NemHandel 4.0 Emne: Dette dokument beskriver de tekniske specifikationer for VAX NemHandel 4.0 samt krav til miljøet, herunder hardware og software, hvori VAX NemHandel

Læs mere

UniLock System 10. Manual til Integration med Salto adgangskontrol (RW Pro) Projekt PCS125-20 Version 1.0 Revision 140806

UniLock System 10. Manual til Integration med Salto adgangskontrol (RW Pro) Projekt PCS125-20 Version 1.0 Revision 140806 UniLock System 10 Manual til Integration med Salto adgangskontrol (RW Pro) Projekt PCS125-20 Version 1.0 Revision 140806 Med integration til Salto adgangskontrol kan UniLock administrere personers adgang

Læs mere

MCE9637 DeviceNet Modul

MCE9637 DeviceNet Modul Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal DANMARK Tlf: +45 49 18 01 00 Fax: +45 49 18 02 00 MCE9637 DeviceNet Modul MCE9637 til overførsel af status og vægt for digitale vejeceller Gælder for: PIC nr.:

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

Sådan håndterer Danish Crown sin industrielle IT-sikkerhed

Sådan håndterer Danish Crown sin industrielle IT-sikkerhed Sådan håndterer Danish Crown sin industrielle IT-sikkerhed DAU d. 7 marts 2013 CV Firma : Navn : Afdeling : Titel : Alder : Danish Crown A/S Thomas Page Pedersen Factory IT Afdelingschef 43 år Danish Crown

Læs mere

Produktpræsentation. BA Systems. Control made easy

Produktpræsentation. BA Systems. Control made easy Produktpræsentation BA Systems Control made easy Produkthistorik 1995: SCADA system 1. generation frigivet 1997: BAS Series 1. generation frigivet 1999: BAS Series 2. generation frigivet - Frit programmerbar

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v.

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v. S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for Netgroups levering af IT-ydelser m.v. Netgroup A/S Store Kongensgade 40 H 1264 København K CVR-nr.: 26 09 35 03 ( Netgroup ) Version 4.4 1. Forudsætninger...

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

Teknisk information. CAN-databus. CAN-databussens historie. Hvad betyder CAN egentlig? CAN står for Controller Area Network

Teknisk information. CAN-databus. CAN-databussens historie. Hvad betyder CAN egentlig? CAN står for Controller Area Network 1 Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt 16. december 2003 1-9 CAN-databus CAN-databussens historie 1983 CAN udviklingen begynder. 1985 Samarbejdet med Intel omkring chip-udvikling indledes. 1988 Den første

Læs mere

Sikkerhedspolitik Version 4.0506 d. 6. maj 2014

Sikkerhedspolitik Version 4.0506 d. 6. maj 2014 Nærværende dokument beskriver de sikkerhedsforanstaltninger, som leverandøren har opstillet til den interne fysiske sikkerhed, datasikkerhed, logisk sikkerhed og sikkerhed i forbindelse med netværk, firewall

Læs mere

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44917/10 Version Forfatter Dokument status/ændring

Læs mere

SOSIGW. - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0. Indeks

SOSIGW. - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0. Indeks SOSIGW - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Introduktion... 2 Kontrol af korrekt driftstilstand... 2 Ændring af statisk konfiguration... 2 Logfil... 2 Backup... 3

Læs mere

Call Recorder Apresa. Apresa Airport Voice Logger

Call Recorder Apresa. Apresa Airport Voice Logger Apresa Airport Voice Logger APRESA Airport Voice Recording APRESA Airport er et Voice Recording system til SIP, VoIP, digitale og analoge linier. Baseret de nyeste tekniske udviklinger, tilbyder APRESA

Læs mere

SLA Service Level Agreement

SLA Service Level Agreement SLA Service Level Agreement Indholdsfortegnelse 1 Service Level Agreement... 1 2 Driftsvindue og oppetid... 1 2.1 Servicevindue... 1 2.1.1 Ekstraordinær service... 1 2.1.2 Patch Management... 1 2.1.3 Åbningstid...

Læs mere

Forår 2012 - Firewalls

Forår 2012 - Firewalls Syddansk Universitet DM830 - Netværkssikkerhed Imada - Institut for matematik og datalogi Forår 2012 - Firewalls Forfatter: Daniel Fentz Johansen Alexei Mihalchuk Underviser: Prof. Joan Boyar Indhold 1

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement For DanDomain server og infrastrukturservices Indhold 1. Generelt... 2 2. Definitioner... 3 3. Teknisk support... 4 4. Hotline... 4 5. Ændringsanmodninger... 4 6. Vedligeholdelse

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Indhold 1. DEFINITIONER... 2 2. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 3. MODERNISERINGSSTYRELSENS YDELSER... 3 4. INSTITUTIONENS

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

Forbedring af slukkefunktionen i overkørselsanlæg type DSB 1959

Forbedring af slukkefunktionen i overkørselsanlæg type DSB 1959 Teknisk Meddelelse Nr. 64 / 17.01.2014 Forbedring af slukkefunktionen i overkørselsanlæg type DSB 1959 Forbedring af slukkefunktionen i relægruppeanlæg ved anvendelse af hjulsensor kombineret med enkel

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper.

FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper. FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper. FH Automations S7-1200 Standard Pumpestyringen, er en fleksibel PLC-styring til pumpestationer med forskellig hardware-konfiguration.

Læs mere

Huset 2 overblik 4 Følgende kamera systemer kan linkes til DBM 6000 : Avermedia, Dallmeier, GeoVision, Milestone, Mirasys, Seetec, VisiMAX Kameraet kan tilgåes via installations vinduet, bygningstegningen

Læs mere

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Udgivet 01.01.2012 Overordnet ansvar: Søren Thrane Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Banenorm BN1-175-1 Udgivet

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

Adgangskontrol som nemt integreres i den moderne verden

Adgangskontrol som nemt integreres i den moderne verden Adgangskontrol som nemt integreres i den moderne verden TruPortal 1.5 leverer brugervenlighed og flere funktioner, så den imødekommer behovene til løsningen af forskellige opgaver TruPortal 1.5 Effektiv,

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Dette dokument vil gennemgå de serviceforpligtelser, som leverandøren har til kunden i forbindelse med en købsaftale, forudsat der specifikt er henvist til den korrekte versionering

Læs mere

BAS 920. Datablad. BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk

BAS 920. Datablad. BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 920 BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 920 tilhører en familie af frit programmerbare kontrollere designet til at være skalerbare fra helt små til meget store

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

Banestyrelsens implementering af Europæiske radio- og togkontrolsystemer (STRATO-projektet)

Banestyrelsens implementering af Europæiske radio- og togkontrolsystemer (STRATO-projektet) Banestyrelsens implementering af Europæiske radio- og togkontrolsystemer (STRATO-projektet) Niels Brejnbjerg Buch Projektleder Banestyrelsen, Planlægningsdivisionen Indledning I løbet af 2001 og 2002 har

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB, V1.1 Firmware V1.20 SeaTech, 2002 Indledning: MiniPlex-41USB er en 4-kanals data multiplexer, som giver mulighed for tilslutning

Læs mere

Teknisk forskrift 5.1.2. Definition af anlægsstatus. for termiske kraftværker. tilsluttet transmissionsnettet

Teknisk forskrift 5.1.2. Definition af anlægsstatus. for termiske kraftværker. tilsluttet transmissionsnettet Teknisk forskrift 5.1.2 Definition af anlægsstatus for termiske kraftværker tilsluttet transmissionsnettet 0 Endelig udgave REV. DESCRIPTION 15.03.2015 18.03.2015 20.03.2015 20.03.2015 DATE KDJ XLOC NNM

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

DEFINITIONER FANE 010. Definitioner

DEFINITIONER FANE 010. Definitioner FANE 010 Definitioner Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256 København K Tlf. 33 43 55 00 Fax 33 43 55 01 fp@forsikringogpension.dk www.forsikringogpension.dk SIDE 7 SEPTEMBER 2008 Definitioner AIA-anlæg

Læs mere

Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker. Informationssikkerhed (ISMS) Krav

Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker. Informationssikkerhed (ISMS) Krav Dansk standard DS/ISO/IEC 27001 2. udgave 2007-06-06 Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker Ledelsessystemer for Informationssikkerhed (ISMS) Krav Information technology Security techniques Information

Læs mere

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder.

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder. Noise Detector 100 Indhold Side Hvad er ND100 2 ND-100 kan bruges i maskiner med 2 Fejl loggen. 2 Bruger indstilling af støj følsomhed ( kun v.1-05 og v.2-10 ) 2 Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3 Alarm

Læs mere

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem Det trådløse automatiksystem EKO-TME/TSE anvendes til automatisk overvågning og funktionskontrol af forskellige brandspjæld og trykaflastningsspjæld

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer KAPITEL 709 MARINAER Note Dette kapitel er baseret på et CENELEC-forslag, som kun omhandler marinaer i modsætning til IEC standarden, som

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

OBD-Stik Tester manual (OST)

OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-stik testeren har 7 hovedfunktioner 1. Udfører en sikkerhedskontrol på OBD stik, til lastbil (24V) eller personbil (12V), før diagnosetester tilsluttes. Der testes for

Læs mere