Sikkerhedsinformation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhedsinformation"

Transkript

1 Brugermanual

2 Sikkerhedsinformation Ved brugen af dette udstyr skal nedenstående sikkerhedsforskrifter altid følges. Sikkerhed under brugen I denne manual bruges følgende vigtige symboler: ADVARSEL: Indikerer potentielt farlige situationer, som, hvis instruktionerne ikke følges, kan medføre død eller alvorlig personskade. FORSIGTIG: Indikerer en potentiel farlig situation, som, hvis instruktionerne ikke følges, kan medføre mindre eller moderat skade på person eller ejendom. Vigtigt: Indikerer driftskrav og restriktioner. Læs og følg disse instruktioner for at sikre korrekt drift og for at undgå skade på maskine. Bemærk: Indikerer yderligere forklaring. Det anbefales meget at læse dette. ADVARSEL: For at undgå elektrisk stød eller brand, må du ikke fjerne nogen skruer ud over dem, der er specificeret i denne manual. FORSIGTIG: For at undgå risiko for brand, skal du kun bruge en nr. 26AWG eller større telekommunikationsledning. Frakobl el-stikket ved at trække i dette, ikke i ledningen. Rør ikke ADF tastgruppemodulets metalfingre. Kanterne er skarpe, og det kan medføre skade at røre ved dem. ii

3 Forholdsregler Installer ikke udstyret nær varme- eller airconditionenheder. Installer ikke udstyret på fugtigt eller støvet sted. Brug kun AC adapterne (HEG L by Hitron), som følger med maskinen. Bruges der andre adaptere, kan det skade maskinen og annullere garantien Anbring udstyret sikkert på en lige, flad overflade. Skæve eller ujævne overflader kan skabe mekaniske eller papirfødningsproblemer. Gem kartonen og emballeringsmaterialerne med henblik på eventuel senere forsendelse. Bemærk Vigtigt Kopier ikke noget, som ifølge loven ikke må kopieres. Kopiering af følgende ting er normalt forbudt ifølge lokal lov: Bankveksler, stempelmærker, obligationer, aktiecertifikater, bankanvisninger, checks, pas og kørekort. Maskinen er udstyret med en funktion, som forhindrer fabrikation af falske penge. Således kan billeder, der ligner pengesedler, ikke kopieres korrekt. Ophavsret og varemærker Ethernet er registreret varemærk tilhørende Xerox Corporation. Microsoft, Windows, Windows NT, Windows XP og Windows Vista er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Andre produktnavne brugt heri tjener kun illustrationsformål og kan være de pågældende virksomheders varemærker. Vi frasiger os en hvilken som helst ret til disse mærker. De korrekte navne for Windows styresystemerne er: Garanti Oplysningerne i dette/disse dokument(er) kan ændres uden varsel. Producenten garanterer ikke på nogen måde dette materiale, herunder, men ikke begrænset til, underforståede garantier med hensyn til egnethed til et givent formål. Producenten er ikke ansvarlig for fejl heri eller for hændelig eller indirekte skade i forbindelse med leveringen, virkningen eller brugen af dette materiale. iii

4 FCC erklæring vedrørende radio-interferens Dette udstyr er testet og opfylder grænserne for digitalt Klasse B-udstyr i henhold til FCC-reglernes afsnit 15 Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Apparatet må ikke forårsage skadelig interferens og(2) apparatet skal acceptere enhver modtagen interferens, herunder interferens, som kan forårsage uønsket drift. FCC Klasse B grænserne er beregnet til at skabe rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en privat installation. Dette udstyr skaber, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, som, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med producentens brugsanvisning, kan forårsage skadelig interferens med radiokommunikation. Der er imidlertid ingen garanti for, at der ikke vil opstå interferens i en given installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens på radio- og/eller TV-modtagelse, hvilket kan afgøres ved at slå udstyret til og fra, skal du prøve at afhjælpe interferensen på en eller flere af følgende måder: Ret modtagerantennen i en anden retning eller anbring den et andet sted. Øg afstanden mellem udstyret og modtageren. Forbind udstyret til en anden kontakt i et andet kredsløb end det, modtageren er forbundet til.. Bed forhandleren eller en erfaren radio- og TV-tekniker om hjælp. CE Advarsel Dette produkt opfylder klasse B grænserne i henhold til EN55022, EN55024 og sikkerhedskravene i henhold til EN iv

5 Indholdsfortegnelses 1 Sådan kommer du i gang... 1 Indledning... 1 Funktioner... 1 Set udefra... 3 Set forfra... 3 Tilslutningsporte... 4 Kontrolpanelet... 5 Præinstallations-information... 7 Internetkommunikations-funktioner Scan til Scan til folder Installation af maskinen Minimum konfigurationskrav Oplåsning af scannerenheden Montering af indfødningspapirbakke Installation af papirstopper Tilslutning af kabler Tilslutning af ADF kabel Tilslutning af Ethernet-kabel Tilslutning af printerkabel Tilslutning til telefonledning Tilslutning af strøm og aktivering af maskine Installation af printerdriver Inden installation af printerdriveren Valg af skærmsprog Udskrivning af testside Installation af printerdriver via netværk Konfiguration af maskinen Specificering af produktets netværksindstillinger Specificering af flere administratorindstillinger med produktet webside Specificering af flere administratorindstillinger med netværksledelsesværktøj Specificering af folderskabelon Indstilling af serverne til lagring af billeder Specificering af folderskabelon med produktets indlagte webside Redigering af folder med produktets webside Indstilling af de krævede faxindstillinger Indstilling af din lokation Instilling af fax-header v

6 5 Drift Anbringelse af papir...67 Bemærkninger vedrørende brugen af ADF Anbringelser af dokumenter i ADF Anbringelse af dokumenter på glasset Kopiering...70 Basal betjening Avanceret betjening Afsendelse af dokument til Basal betjening Avanceret betjening Brug af softkeytastatur Brug af adressebog Afsendelse af dokument til arkiveringsservere...82 Basal betjening Avanceret betjening Tilføjelse af ny folder Faxning af scannet dokument...89 Basal drift Avanceret betjening Annullering af faxjob Brug af telefonbog Scanning af dokumenter...95 Systemkrav Driver Installations-Procedure Scannerbetjening En oversigt over bruger-interfacet Brug af basale funktioner Brug af avancerede funktioner Brug af andre værktøjer Udskrivning af dokument Fejlfinding Informationsmeddelelse Informationsmeddelelser under scanning og kopiering Informationsmeddelelser under networking (brug af datanet) Informationsmeddelelser under ing Informationsmeddelelser under arkivering Informationsmeddelelser under afsendelse af fax Fjernelse af papirstop Fjernelsen af unormalt linjebillede Når et job ikke udføres Fejlfinding ved brug af udskrivningsfunktionen Vedligeholdelse af maskinen Rengøring af glasset Rengøring af LCD skærmen Rengøring af ADF Udskiftning af ADF klik-på-pude vi

7 Tillæg Administration af adressebog Tilføjelse af -adresse Ændring af -adresse Sletning af -adresse Tilføjelse af ny gruppe Ændring af gruppe Sletning af gruppe Styring af fax-telefonbog Tilføjelse af nyt fax-nummer Sletning og ændring af telefonnumre Tilføjelse af ny fax-gruppe Ændring af telefongruppe Sletning af telefongruppe Kontostyring Oprettelelse af kontostyring via produktets webside Specifikationer Index vii

8 1 Sådan kommer du i gang Indledning Tak, fordi du har anskaffet dig dette produkt en 4-i-1 MFP. Produktet tilbyder en hidtil uset dokument-leveringsteknologi - sender papirdokumenter elektronisk over internettet. Med dette produkt kan du her og nu scanne et papirdokument og levere det elektroniske billede på forskellige destinationer, herunder -adresser, printere, fax-maskiner, ftp-servere, websteder eller på en anden pesons computer. Denne nye måde til distribution af dokumenter er hurtigere, billigere og sikrere end nogen traditionel metode såsom post og kurer. Funktioner Digital kopiering: Da produktet inkluderer en laserprinter, kan det foretage digital kopiering med enestånede kopikvalitet. Med et intutivt kontrolpanel og en kvalitets LCD skærm, er digital kopiering blevet hurtig og let. ing: Forbundet til et ethernet-netværk og en SMTP server, gør produktet det muligt at overføre dokumenter til din som vedhæftning. Med et tryk på -knappen og valg af modtagerens -adresse, bliver dokumenterne først scannet og Konverteret til en billedfil. Derefter sendes det eller de til modtageren. Det hele tager nogle få minutter. Arkivering (Scan fil folder): Produktet gør det muligt at sende de scannede dokumenterne til en server eller en pc'filfolder over intranet med FTP ('File Transfer Protocol'), HTTP ('Hypertext Transfer Protocol'), HTTPS (en sikker måde at bruge HTTP) og CIFS ('Common Internet File System'). Scan-til-folder-funktionen aflaster mial-serveren med håndtering af store vedhæftninger. Afsendelse af fax: Med det indbyggede faxmodem og et ekstra telefonlinje, kan produktet - ligesom en almindelig faxmaskine - sende dine scannede dokumenter til en fjern faxmaskine. 1

9 Afsendelse af fleresidet dokument: For at øge effektiviteten, muliggør den automatiske dokumentfødning kontinuerlig scanning af en stak på op til 50 dokumenter på én gang og i god kvalitet. Fjernbetjening af produktet: Produktet gør det nemt på afstand at styre din -adressebog, arkiveringsdestination (foldere) og telefonbog. Ved blot at indtaste maskinens IP adresse i browserens URL felt, dukker produkt-websiden op. Med websiden kan administratoren oprette op til adresser, 40 arkiveringsdestinationer og 200 faxnumre til nem levering af de scannede dokumenter til flere modtagere. 2

10 Set udefra Set forfra Infødningspapirbakke og papirstøtte 5. Kontrolpanel 2. Papirstoppe 6. LCD skærm 3. Dokumentdæksel 7. ADF enhed 4. Håndtag 3

11 Tilslutningsporte Linjestik: Til slutning af produktet til et RJ-11 telefonstik, som leveres af telefonselskabet sammen med en linje. Bemærk: Hvis du ønsker at bruge produktet som en almindelig faxmaskine, skal du forbinde telefonledningens ene ende til "Linje" stikket (det ydre) og den anden ende til RJ-11 telefonstikket. 2. Telefonstik: Dette telefonstik skal blot ignoreres, idet der ikke følger noget telefonrør med produktet. 3. LAN port: Til tilslutning til netværk med netværkskabel. 4. Printerport: Til tilslutning af printeren med et USB kabel. 5. USB port: Til tilslutning af computer som USB scanner. 6. ADF port: Til tilslutning af ADF enheden med et ADF kabel VDC/2.0A: Til tilslutning til strøm med et el-kabel. 8. Strømkontakt: Til at tænde og slukke for maskinen. 4

12 Kontrolpanelet Del B Del C Del D Del A Del A: LCD skærm Bruges til at vise den nuværende drift. Del B: Funktionsknapper: Bruges til at vælge arbejdsindstilling. Funktionsknapper: Tryk for at tage en kopi. Tryk for sende scannet dokument til . Tryk for sende scannet dokument til en udvalgt server. Tryk for sende scannet dokument til en faxmaskine. 5

13 Del C: Det numeriske tastatur: Bruges til indtastning af kopimængde og faxnummer. Del D: Start og andre knapper: Bruges til at vælge særlige ønsker og start-knappen for at begynde at sende eller kopiere dokumenter. Tryk for at få adgang til brugerværktøjet til at indstallere systemet. Tryk for at fjerne de nuværende indstillinger og vende tilbage til fabriks-standardindstillingerne. Tryk på knappen i mere end fem sekunder for at vende tilbage til fabriks-standardindstillingerne. Vælg for at gå i energisparetilstand. Strøm LED indikerer, at strømmen er på, samt klarstatus. Advarsels LED indikerer en fejl. Sove LED indikerer energisparestatus. Tryk for at stoppe processen. Tryk for at starte kopiering, ing, arkivering og afsendelse af fax i sort/hvid-tilstand. Tryk for at starte kopiering, ing og arkivering i farve-tilstand. 6

14 Præinstallations-information Vigtigt: Produktet er blevet korrekt installeret i dit netværk for at udføre og arkiveringsfunktioner. Inden du bruger produktet, skal det installeres korrekt i netværket til - og arkiveringsfunktioner. De følgende netværkparametre skal indstilles. Lav en kopi af den følgende tabel og bed din netværksadministrator om at udfylde oplysningerne. 1. DHCP aktiver: 2. IP adresse: Undernetsmaske: Gateway IP: DNS server: SMTP server: 7. SMTP port: POP3 server: 9. POP3 port: 10. LDAP server: LDAP port: 7

15 Forklaring på indhold: 1. *DHCP aktivér: Vælg ja for automatisk at få IP/undernet/gateway addresser fra DHCP server. 2. *IP Adresse: Din maskines internetprotokol- (IP-) adressen tildelt af din netværksadministrator eller DHCP server. 3. Undernetmaske: Netmaskeadressen tildelt af din netværksadministrator eller DHCP server. 4. Gateway IP: Gateway IP-adressen tildelt af din netværksadministrator eller DHCP- eller DHCP server. 5. *DNS server: DNS serverens IP-dresse tildelt af din netværksadministrator. 6. *SMTP server: Din SMTP mail-servers IP-adresse tildelt af din netværksadministrator. 7. SMTP port: Din SMTP mail-servers portnummer. 8. *POP3 server: Din POP3 servers IP-adresse. 9. *POP3 port Din POP3 servers portnummer. 10. *LDAP server: Din LDAP servers IP-adresse. 11. LDAP port: Den LDAP servers portnummer. 8

16 Bemærk: 1. DHCP server: Med DHCP ('Dynamic Host Configuration Protocol') kan en vært automatisk blivet givet en unik IP adresse, hver gang, den forbinder til et netværk og således gøre IP adresse styring nemmer for netværksadministratorerne.hvis DHCP serveren findes i dit netværk, behøver du ikke at indlæse TCP/IP-, undernetnetmaske-, gateway, og DNS information. Produktet får automatisk denne information. 2. IP-adresses: En IP- (Internet-Protokol) adresse identificerer unikt en værtsforbindelse til et IP-netværk. Systemadministratoren eller netværksdesigneren tildeler IP-adressen. IP-adressen består af to dele - en, der identificerer netværket, og en, der identificerer dit knudepunkt. IP-adressen består normalt af fire tal, adskilt fra hinanden af punktummer. Hvert tal kan være fra nul til 255. F.eks. kan være en IP-adresse. 3. SMTP: Står for 'Simple Mail Transfer Protocol'. Det er hovedkommunikationsprotokollen, der bruges til at sende og modtage på internettet. 4. DNS: Står for 'Domain Name System'. DNS serveren identificerer værter via navne i stedet for via IP adresser. Hvis DNS serveren findes på dit netværk, kan du indlæse domænenavnet i stedet for IP-adressens tal. 5. POP3: POP3 er den seneste 'Post Office Protocol 3'. Det er en service, som lagrer og betjener for forskellige klientmaskiner, som ikke er forbundet til internettet 24 timer i døgnet. gemme i POP3, indtil du logger på. 6. LDAP: Står for 'Lightweight Directory Access Protocol'. LDAP skaffer brugerne adgang til indekser og adressebøger, direkte fra eksterne netværksenheder til simpel dokumentdistribution. 9

17 Internetkommunikations-funktioner Scan til Produktet muliggør levering af dine scannede dokumenter til -adresser på netværket. Dokumentet scannes og konverteres først til et standard PDF, JPEG, TIFF eller MTIF ('Multi-page TIFF') filformat, hvorefter det sendes til samtidigt til fjerne modtagere som en vedhæftning. Når du sender en til nogen via produktet, bruger produktet 'Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)' til overførsel af dine udgående til din SMTP mail server. Derefter sender den disse til modtagerne via internettet. Intranet Internet Enheden Server PC PC Enheden PC 10

18 Scan til folder Via intranettet med FTP ('File Transfer Protocol'), HTTP ('Hypertext Transfer Protocol'), HTTPS (en sikker måde at bruge HTTP på) eller CIFS (Common Internet File System) gør produktet det muligt for dig at gemme det scannede dokument direkte på en given server eller pc på netværket i et standard PDF, JPEG, JPEG_EXIF, TIFF eller MTIFF filformat. CIFS er Microsoft Windows's sharing-system. Det unikke ved denne arkiveringsfunktion er, at den lader alle virksomhedsbrugere dele én maskine til at sende dokumenter til en ønsket folder på en given server eller individuel computer. Intranet FTP, HTTP, HTTPS servere Enheden CIFS servere (Windows) PC 11

19 2 Installation af maskinen Dette kapitel retter sig især til de personer, der er ansvarlige for administrationen af produktet. Det anbefales, at administratoren læser dette afsnit, inden maskinen installeres. Minimum konfigurationskrav For at få mest ud af produktet, skal følgende konfigurations foretages: Afsendelse af fra produktet: TCP/IP netværk En SMTP og en en POP3 server (ekstra) Arkivering af dokumenter via intranet FTP, HTTP, HTTPS elle CIFS protokolomgivelser Windows 98SE, Windows NT, Windows 2000, Windows Me, Windows XP, Windows Vista, HTTP eller FTP server 12

20 Oplåsning af scannerenheden For at beskytte scanneren mod skade under transporten låses den. Kontroller, at scanneren er låst op, inden maskinen tages i brug. 1). Find låsemekanismen under scanneren. 2). Skub omskifteren til ulåst position. Låst position Ulåst position Scanningsenhede n i denne position inden låsningen af scanneren Bemærk: Hvis du skal flytte produktet eller f.eks. sende det til reparation, skal du huske inden da at låse det. Det låses på følgende måde: 1. Sluk for produktet. 2. Hvis scanningsenheden ikke befinder sig ved forenden glasset, skal du tænde for poduktet. Når scanningsenheden er vendt tilbage til forenden af glasset, skal du slukke for produktet. 3. Stil låsen/omskifteren i Låst position. 13

21 Montering af indfødningspapirbakke 1. Monter papirstøtten på indfødningspapirbakken. Indfødningspapirbakken Papirstøtten 2. Anbring derefter papirbakken på maskinen. 14

22 Installation af papirstopper Anbring papirstopperen i sprækken på dokumentdækslet som nedenfor vist. - Hvis du bruger A4 eller 'letter size' papir, skal du skubbe styret op for at undgå, at dokumenter falder fra MFP og ned på gulvet. - Hvis du bruger 'legal size' papir, skal styret trykkes ned. papirstopper Håndtag Dokument dæksel Dit dokument 15

23 Tilslutning af kabler Tilslutning af ADF kabel Forbind ADF (Autom. dokumentindfødning) kablet (forbundet til dokumentdækslet) til ADF porten bag på produktet. ADF Porte Tilslutning af Ethernet-kabel 1. Forbind den ene ende af Ethernet LAN kablet til en ledig port på Ethernet hub'en. 2. Forbind den anden ende til LAN porten bag på produktet. LAN Porten Tilslutning af printerkabel 1. Forbind printerkablets ene ende til printeren. 2. Forbind den anden ende til PRINTER porten bag på produktet. 16 Printer Porten

24 Tilslutning til telefonledning 1. Anbring telefonledningens ene ende i LINE stikket yderst til venstre på bagpanelet. Line strømstik 2. Anbring ledningens anden ende i telefonselskabets RJ-11 stik. Tilslutning af strøm og aktivering af maskine 1. Stil strømkontakten på 0 for at slukke for produktet. 2. Forbind el-ledningens smalle ende til produktets (24Vdc/2.0A) strømstik. 3. Forbind den anden ende til en stikkontakt. 24Vdc/2.0A strømstik 4. Stil kontakten på I for at tænde for produktet. Efter opstartsmeddelelsen viser LCD skærmen forindstillingsstatus. Bemærk: Du kan trykke på Energispare knappen for at stille produktet i energisparetilstand. Hvis produktet ikke benyttes i 15 minutter (standindstilling), slukker scannerlampen automatisk. Du kan trykke på en hvilken som helst knap (undtagen energispareknappen) for at få apparatet i arbejdstilstand igen. 17

25 3 Installation af printerdriver Inden du begynder på dette afsnit, skal du installere maskinen ved at følge anvisningerne i Hurtiginstallations-vejledningen. Inden installation af printerdriveren Valg af skærmsprog Printerskærmens standardsprogsindstilling er engelsk. Foretag ikke nedenstående procedure, hvis du ønsker at bruge engelsk på skærmen. 1. Tænd for printeren. 2. Tryk på Menu. 3. Tryk på og for at se Sprog, og tryk derefter på # Enter. 4. Tryk på og for at vælge Sprog, og tryk derefter på # Enter. 5. Tryk på Menu for at vende tilbage til den indledende skærm. 18

26 Udskrivning af testside Du kan tjekke, om printeren fungerer, som den skal, ved at udskrive en testside (konfigurationsside). Du kan imidlertid ikke tjekke forbindelsen mellem printeren og computeren ved at udskrive en testside. 1. Tryk på Menu. 2. Tryk på og for at se Liste/Testudskrivn., og tryk derefter på # Enter. 3. Tryk på og for at se Konfig.side, og tryk derefter på # Enter. 4. Tryk på Enter for at vende tilbage til den indledende skærm. 19

27 Installation af printerdriver via netværk 1. Anbring den medfølgende CD-ROM i CD-ROM drevet. Hvis Autom.Kørsel starter, skal du klikke på Annuller og derefter på Luk. 2. Åben Printere og Faxer vinduet eller Printere vinduet. 3. Klik på Tilføj printer. Dette starter Tilføj printer-wizarden. Klik derefter på Næste. 4. Klik på Lokal printer forbundet til denne computer eller Lokal printer, ryd Find og installer min 'Plug and Play' printer automatisk afkrydsningsfeltet og klik derefter på Næste. 5. Klik på Opret ny port og vælg derefter Standard TCP/IP port under "Porttype". 20

28 6. Klik på Næste for at køre Til Standard TCP/IP printerport-wizarden. 7. Indtast scannerens IP adresse og klik derefter på Næste. Vedrørende indstilling af scannerens IP-adresse, se "Specifikation af produktets netværksindstillinger". 8. Klik på Har disk... 21

29 9. Klik på Søg efter... og angiv derefter et sted for printerdriveren. Hvis CD-ROM drevet er D, er printerdriverens kildefiler lagret på følgende sted: RPCS printerdriver D:\DRIVERS\RPCS\WIN2K_XP\(Sprog)\DISK1 D:\DRIVERS\RPCS\WIN9X_ME\(Sprog)\DISK1 PCL5E printerdriver D:\DRIVERS\PCL5E\WIN2K_XP\(Sprog)\DISK1 D:\DRIVERS\PCL5E\WIN9X_ME\(Sprog)\DISK1 PCL6 printerdriver D:\DRIVERS\PCL6\WIN2K_XP\(Sprog)\DISK1 D:\DRIVERS\PCL6\WIN9X_ME\(Sprog)\DISK1 PostScript 3 printerdriver D:\DRIVERS\PS3\WIN2K_XP\(Sprog)\DISK1 D:\DRIVERS\PS3\WIN9X_ME\(Sprog)\DISK1 10. Vælg Installations-information filen til den printerdriver, du ønsker at installere og klik derefter på Åbn. 22

30 11. Klik på OK. 12. Følg skærminstruktionerne for at færdiggøre driverinstallationen. Bemærk: Hvis du bruger printeren med Windows Vista, skal du downloade printerdriveren fra den følgende leverandørs websted. Vælg denne printer og styresystemet, du bruger, og download den så. 23

31 4 Konfiguration af maskinen De følgende indstillinger og destinationer skal defineres af systemadministratoren, inden produktet bruges til at distribuere de scannede dokumenter på netværket. Netværks- og -parametre: Definerer parametrene for TCP/IP, SMTP og POP3 protokoller for at sende dine scannede dokumenter til -adresser. Arkiveringsdestinationer: Definerer protokollerne og destinationerne for at sende dine scannede dokumenter til FTP servere, web eller en hvilken som helst pc på netværket. For at specificere disse indstillinger og destinationer, kan administratoren indlæse relevante værdier i funktionerne under Brugerværktøjer på kontrolpanelet. Ud over at bruge kontrolpanelet, tillader produktet administratoren på afstand at konfigurere maskinen ved enten at starte produktets indlagte webside ('Web Image Monitor') eller starte Network Management Toolpå den medfølgende scannerdriver CD-ROM. Produktets indlagte webside ('Web Image Monitor') tillader administratoren at konfigurere hver maskine på afstand med en webbrowser, mens Network Management Tool tillader administratoren at opdatere og styre adskillige produkter på netværket. Yderligere information om, hvordan man bruger Network Management Tool, fås på Network Management Tool's online-hjælp. Bemærk: Hvis systemadministratoren har valgt DHCP, så gives TCP/IP's, gateway's, undernetmaskens og DNS serverens IP-adresse automatisk. Når produktet installeres første gang, anbefales det, at administratoren bibeholder standard-systemindstillingerne. Indstillingerne kan tilpasses på et senere tidspunkt, når du er blevet mere bekendt med driften. 24

32 Specificering af produktets netværksindstillinger 1. Tænd for maskinen. Efter et par sekunders opvarmningstid, ses standard-arbejdstilstanden på berøringspanelet - f.eks. nedenstående Kopi tilstand. 2. Tryk på Brugerværktøj på kontrolpanelet. Nedenstående Brugerværktøj skærm dukker op. 25

33 3. Tryk på Netværksindstillinger for at få nedenstående Netværksindstillinger skærm. 4. Da standard TCP/IP oplysningerne ikke er korrekte, skal du indtaste dine egne netværksoplysninger via softkey-tastaturet. Tryk hvor som helst på IP adresse/undernetmaske/gateway IP/DNS server feltet for at hente softkey-tastaturet og indtast derefter den relevante værdi. For eksempel: 5. Tryk på Tilbage, når du er færdig med at indtaste dine oplysninger for at vende tilbage til Netværksindstillinger skærmen. 6. På Netværksindstillinger skærmen skal du trykke på OK for at vende tilbage til Brugerværktøj skærmen. 26

34 Specificering af flere administratorindstillinger med produktet webside 1. Angiv netværksindstillingerne på kontrolpanelet ved hjælp af softkey-tastaturet. (se det foregående afsnit, Specificering af produktets netværksindstillinger.) 2. Produktet er konstrueret med en indlagt webside, hvormed systemadministratoren på afstand kan styre produktet. Indtast blot produktets IP-adresse i browserens URL felt, og tryk derefter på Enter. Produktets webside ses. 3. Klik på hvert menupunkt for at indtaste den relevante værdi. For oplysninger vedrørende hver indstilling, se venligst efterfølgende afsnit, Oversigt over brugerværktøj. 27

35 Bemærk: Styring - og Administrative indstillinger menuen er blokeret med en adgangskode. Klik på Log-in for at indtaste de detaljerede indstillinger, da maskinen afsendes uden nogen bestemt adgangskode. Du kan oprette en adgangskode senere (skriv den ned i tilfælde af, at du glemmer den). For at opnå effektiv styring, anbefales det at oprette administratorens log-in-adgangskode senere. Hvis du ønsker at vende tilbage til fabrikkens standardindstillinger, skal du blot trykke på Ryd tilstand i over fem sekunder. På et sekund ændres alle "Styring" og "Administrative indstillinger" værdierne tilbage til fabriksindstillingerne. Bemærk venligst, at nogle af indstillingerne i "Brugerværktøjer" kan indstilles af brugerne, mens de kopierer, sender individuelle mail, sender individuelle filer til folder eller sender individuelle filer til faxmaskinen, når de trykker på Kopi, , Folder eller Fax på kontrolpanelet. Hvis brugeren ikke foretager disse indstillinger, bruges standardindstillingerne automatisk. Det vil sige: administratoren indstiller de almindelige funktioner. En individuel bruger har dog stadig chancen for at foretage sine egne indstillinger, mens han eller hun udfører en af funktionerne. Alternativt kan man specificere flere administratorindstillinger på kontropanelet via softkey-tastaturet. Se det foregående afsnit, Specificering af produktets netværksindstillinger, for at specificere administrator-indstillingerne ved hjælp af softkey-tastaturet 28

36 Specificering af flere administratorindstillinger med netværks-ledelsesværktøj 1. Anbring scannerdriver CD-ROM'en i dit CD-ROM drev. Installationsgrafikken ses i løbet af et sekund. 2. Vælg Netværks-ledelsesværktøj og udfør installationen ved hjælp af anvisningerne på skærmen. 3. Start Netværks-ledelsesværktøj ved at vælge Start>Alle programmer>netværks-ledelsesværktøj>netværks-ledelsesværktøj. 4. I løbet af et sekund ses Netværks-ledelsesværktøj hovedskærmen: 5. Vælg Ny enhed i Fil menuen for at se nedenstående Ny enhed-dialogboks. Du kan også klikke på Ny enhed-værktøj på værktøjsbjælken. Eller dobbeltklikke på den store Ny enhed-ikon ( ). 6. Indtast enhedens IP-adresse som vist. 29

37 7. På et sekund ses enheden på netværket som følger: 8. Dobbelt klik på enhedens ikon eller prøv en af følgende måder for at se produktets indlagte webside for at specificere dine ønskede indstillinger: - Vælg enhedens ikon og vælg Menu-indstillinger værktøjet på værktøjsbjælken. - Vælg enhedens ikon, højreklik på musen og vælg Menu. 9. Klik på hvert menupunt for at indtaste den relevante værdi. For yderligere oplysninger om hver indstilling, se venligst det efterfølgende afsnit, Oversigt over brugerværktøj. Bemærk: For yderligere oplysninger vedrørende brugen af Netværks-ledelsesværktøj, benyt venligst Netværks-ledelsesværktøj's online-hjælp. 30

38 Oversigt over brugerværktøj Oplysninger: Bruges til at vise produktets basisoplysninger. Punkt Model Producent MAC adresse Serienummer System firmware version Scanner firmware version Hjemmeside-versio Sidetælling Beskrivelse Viser produktets modelnavn. Viser producentens navn. Viser scannerenhedens MAC adresse. Viser produktets serienummer. Viser systemets firmware-version. Viser scannerens firmware-version. Viser hjemmesideversion. Viser tællerne for S/H Net Scan+PC Scan, farve Net Scan+PC Scan, B&W kopi, Fax send, Fax modtaget, ADF, Total. Menukort: Tryk på Udskriv for at udskrive alle menupunkterne og deres værdier. Brugsrapport: Tryk på Udskriv for at udskrive tælleroplysninger. 31

39 Generelt: Bruges til at anføre produktets generelle oplysninger. Punkt Maskinnavn Landekode Tidszone Dato/Tid Beskrivelse Indstiller produktets maskinnavn. (Navnet, du ønsker at vise i modtagerens .) Vælg landet, du befinder dig i. Denne indstilling er nødvendig for at udføre faxfunktionen. Indstiller den lokale tidszone på basis af 'Greenwich Mean Time (GMT)'. Med tidszoneindstillingen vil dine oversøiske vise din lokale tid i stedet for afsenderens lokale tid. Indstiller enhedens ur, inklusive dato og tid. Netværksindstilling: Bruges til at specificere produktets netværksindstillinger. Punkt DHCP aktivér IP adresse Undernetmaske Gateway IP DNS server * Fabriksindstilling Beskrivelse Hvis du har en DHCP server til rådighed på dit netværk, og DHCP er aktiveret, så vil ovenstående IP, undernetmaske, gateway og DNS server automatisk blive oplyst. Vælg: TIL, *FRA InternetProtokol (IP) adressen tildelt din maskine af din netværksadministrator. Netmaskeadressen tildelt af din netværksadministrator. Gateway IP-adressen tildelt din maskine af din netværksadministrator. Domænenavnserveren tildelt din maskine af din netværksadministrator. 32

Brugsanvisning til netværk for HL-2070N

Brugsanvisning til netværk for HL-2070N f Internt printernetkort til flere protokoller Brugsanvisning til netværk for HL-2070N Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af printeren. Du kan til enhver tid udskrive eller læse vejledningen

Læs mere

SmartSolutions Brugervejledning

SmartSolutions Brugervejledning SmartSolutions Brugervejledning 2009 www.lexmark.com Indhold Om SmartSolutions...4 Hvad er SmartSolutions?...4 Anbefalede systemkrav...5 Om Løsningscenter...7 Om Løsningscenter...7 Brug af løsningsbiblioteket...7

Læs mere

FS-1118MFP. Vejledning til opsætning af netværksscanner

FS-1118MFP. Vejledning til opsætning af netværksscanner FS-1118MFP Vejledning til opsætning af netværksscanner Introduktion Om denne vejledning Varemærker Denne vejledning indeholder anvisninger til grundlæggende opsætning af scannerens funktioner og beskriver,

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-8440 MFC-8840D. Version B

BRUGSANVISNING MFC-8440 MFC-8840D. Version B BRUGSANVISNING MFC-8440 MFC-8840D Version B DETTE UDSTYR ER DESIGNET TIL AT FUNGERE MED EN TOTRÅDET ANALOG TELEFONLEDNING MONTERET I ET PASSENDE STIK. GODKENDELSESOPLYSNINGER Brother meddeler, at dette

Læs mere

Din brugermanual HP COLOR LASERJET CM1312 MFP http://da.yourpdfguides.com/dref/909339

Din brugermanual HP COLOR LASERJET CM1312 MFP http://da.yourpdfguides.com/dref/909339 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP COLOR LASERJET CM1312 MFP i brugermanualen (information,

Læs mere

hp LaserJet 4100 mfp brug

hp LaserJet 4100 mfp brug hp LaserJet 4100 mfp brug hp LaserJet 4100 mfp series multifunktionel printer brug Copyright Hewlett-Packard Company 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, bearbejdning eller oversættelse af

Læs mere

HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning

HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig

Læs mere

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31 Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Indhold Indhold...2 Kapitel 1 Introduktion...4 Om

Læs mere

Revision: R00 (2007/5)

Revision: R00 (2007/5) Brugermanual Revision: R00 (2007/5) Varemærker Alle navne og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive firmaer. Bemærk Informationen i denne manual kan ændres uden forudgående

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING Internt Ethernet-printernetkort og trådløst (IEEE 802.11b/g) Ethernet-printernetkort til flere protokoller NETVÆRKSBRUGSANVISNING HL-2150N HL-2170W Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af printeren.

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-J6510DW MFC-J6710DW Version B DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J6510DW og MFC-J6710DW (sæt

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN BRUGSANVISNING DCP-8085DN Version B DAN Hvis du får brug for at kontakte vores kundeservice Udfyld følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: DCP-8085DN Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1

Læs mere

NetShare II DKBANSII_1

NetShare II DKBANSII_1 NetShare II DKBANSII_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Bemærk at nogle af oplysningerne i denne brugervejledning kan være opdaterede siden produktet forlod fabrikken. På www.amitech.dk/support

Læs mere

HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere. Brugervejledning

HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere. Brugervejledning HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere Brugervejledning Syst strat HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Læs mere

hp officejet 6100 series all-in-one

hp officejet 6100 series all-in-one hp officejet 6100 series all-in-one referencevejledning Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af dokumentet må fotokopieres, reproduceres eller oversættes til

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS 1 Introduktion... 4 1.1 Funktioner... 4 2 Kom Godt Igang... 5 2.1 Pakken Indeholder... 5 2.2 Oversigt over Kameraet... 6 2.3 Installation af Hardware... 6 3 Få Adgang til Kameraet... 7 3.1 Søgeværktøj...

Læs mere

HD medieafspiller. O!Play HD2. Brugervejledning

HD medieafspiller. O!Play HD2. Brugervejledning HD medieafspiller / O!Play HD2 Brugervejledning DA5763 Første udgave August, 2010 Ophavsret 2010 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne manual, herunder produkterne og softwaret

Læs mere

CX310 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231

CX310 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231 CX310 Series Brugervejledning September 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Lær om printeren...8 Sådan finder du oplysninger om printeren...8

Læs mere

Vaše uživatelský manuál LEXMARK PLATINUM PRO900 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5180083

Vaše uživatelský manuál LEXMARK PLATINUM PRO900 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5180083 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro LEXMARK PLATINUM PRO900. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Læs mere

Brugervejledning NPD4670-00 DA

Brugervejledning NPD4670-00 DA NPD4670-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

Brugervejledning NPD4893-03 DA

Brugervejledning NPD4893-03 DA NPD4893-03 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Netværksbrugsanvisning PT-E550W PT-E550W Denne Netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om konfiguration af trådløse netværk og Wireless Direct-indstillinger med din Brother-printer. Du kan

Læs mere

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual Web manager CLIQ Remote Web manager - manual 1 Indholdsfortegnelse 2 Terminologi... 5 2.1 Master Setup (Blåt dæksel)... 5 2.2 Setup (Rødt dæksel)... 5 2.4 CLIQ Remote brugernøgle... 6 2.5 Mekanisk nøgle...

Læs mere

Softwarebrugsanvisning

Softwarebrugsanvisning Softwarebrugsanvisning Brother QL-serien Denne vejlednings indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer af de indeholdte

Læs mere

BRUGER MANUAL : Version 2.4

BRUGER MANUAL : Version 2.4 BRUGER MANUAL : Version 2.4 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Installation af MyTobii 5 2.1 Montering og installation af MyTobii P10 5 2.2 Installation

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

Installationsvejledning til N300 trådløs router WNR2000v3

Installationsvejledning til N300 trådløs router WNR2000v3 Installationsvejledning til N300 trådløs router WNR2000v3 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134, USA August 2010 208-10665-01 v1.0 2010 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Varemærker

Læs mere

NETVÆRKSKAMERA. Brugervejledning SND-1011

NETVÆRKSKAMERA. Brugervejledning SND-1011 NETVÆRKSKAMERA Brugervejledning SND-1011 Netværkskamera Brugervejledning Copyright 2011 Samsung Techwin Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Varemærke er det registrerede logo for Samsung Techwin Co.,

Læs mere

HP LaserJet 4050, 4050 T, 4050 N og 4050 TN Printere Brugerhåndbog. Dansk

HP LaserJet 4050, 4050 T, 4050 N og 4050 TN Printere Brugerhåndbog. Dansk HP LaserJet 4050, 4050 T, 4050 N og 4050 TN Printere Brugerhåndbog Dansk HP LaserJet 4050, 4050 T, 4050 N og 4050 TN-printere Brugerhåndbog Copyright Hewlett-Packard Company 1999 Alle rettigheder forbeholdt.

Læs mere

COLOR LASERJET ENTERPRISE CP4020/CP4520

COLOR LASERJET ENTERPRISE CP4020/CP4520 COLOR LASERJET ENTERPRISE CP4020/CP4520 -SERIEPRINTER Brugervejledning CP4025n CP4025dn CP4525n CP4525dn CP4525xh HP Color LaserJet Enterprise CP4020-CP4520- serien-printer Brugervejledning Copyright

Læs mere