Sikkerhedsinformation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhedsinformation"

Transkript

1 Brugermanual

2 Sikkerhedsinformation Ved brugen af dette udstyr skal nedenstående sikkerhedsforskrifter altid følges. Sikkerhed under brugen I denne manual bruges følgende vigtige symboler: ADVARSEL: Indikerer potentielt farlige situationer, som, hvis instruktionerne ikke følges, kan medføre død eller alvorlig personskade. FORSIGTIG: Indikerer en potentiel farlig situation, som, hvis instruktionerne ikke følges, kan medføre mindre eller moderat skade på person eller ejendom. Vigtigt: Indikerer driftskrav og restriktioner. Læs og følg disse instruktioner for at sikre korrekt drift og for at undgå skade på maskine. Bemærk: Indikerer yderligere forklaring. Det anbefales meget at læse dette. ADVARSEL: For at undgå elektrisk stød eller brand, må du ikke fjerne nogen skruer ud over dem, der er specificeret i denne manual. FORSIGTIG: For at undgå risiko for brand, skal du kun bruge en nr. 26AWG eller større telekommunikationsledning. Frakobl el-stikket ved at trække i dette, ikke i ledningen. Rør ikke ADF tastgruppemodulets metalfingre. Kanterne er skarpe, og det kan medføre skade at røre ved dem. ii

3 Forholdsregler Installer ikke udstyret nær varme- eller airconditionenheder. Installer ikke udstyret på fugtigt eller støvet sted. Brug kun AC adapterne (HEG L by Hitron), som følger med maskinen. Bruges der andre adaptere, kan det skade maskinen og annullere garantien Anbring udstyret sikkert på en lige, flad overflade. Skæve eller ujævne overflader kan skabe mekaniske eller papirfødningsproblemer. Gem kartonen og emballeringsmaterialerne med henblik på eventuel senere forsendelse. Bemærk Vigtigt Kopier ikke noget, som ifølge loven ikke må kopieres. Kopiering af følgende ting er normalt forbudt ifølge lokal lov: Bankveksler, stempelmærker, obligationer, aktiecertifikater, bankanvisninger, checks, pas og kørekort. Maskinen er udstyret med en funktion, som forhindrer fabrikation af falske penge. Således kan billeder, der ligner pengesedler, ikke kopieres korrekt. Ophavsret og varemærker Ethernet er registreret varemærk tilhørende Xerox Corporation. Microsoft, Windows, Windows NT, Windows XP og Windows Vista er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Andre produktnavne brugt heri tjener kun illustrationsformål og kan være de pågældende virksomheders varemærker. Vi frasiger os en hvilken som helst ret til disse mærker. De korrekte navne for Windows styresystemerne er: Garanti Oplysningerne i dette/disse dokument(er) kan ændres uden varsel. Producenten garanterer ikke på nogen måde dette materiale, herunder, men ikke begrænset til, underforståede garantier med hensyn til egnethed til et givent formål. Producenten er ikke ansvarlig for fejl heri eller for hændelig eller indirekte skade i forbindelse med leveringen, virkningen eller brugen af dette materiale. iii

4 FCC erklæring vedrørende radio-interferens Dette udstyr er testet og opfylder grænserne for digitalt Klasse B-udstyr i henhold til FCC-reglernes afsnit 15 Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Apparatet må ikke forårsage skadelig interferens og(2) apparatet skal acceptere enhver modtagen interferens, herunder interferens, som kan forårsage uønsket drift. FCC Klasse B grænserne er beregnet til at skabe rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en privat installation. Dette udstyr skaber, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, som, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med producentens brugsanvisning, kan forårsage skadelig interferens med radiokommunikation. Der er imidlertid ingen garanti for, at der ikke vil opstå interferens i en given installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens på radio- og/eller TV-modtagelse, hvilket kan afgøres ved at slå udstyret til og fra, skal du prøve at afhjælpe interferensen på en eller flere af følgende måder: Ret modtagerantennen i en anden retning eller anbring den et andet sted. Øg afstanden mellem udstyret og modtageren. Forbind udstyret til en anden kontakt i et andet kredsløb end det, modtageren er forbundet til.. Bed forhandleren eller en erfaren radio- og TV-tekniker om hjælp. CE Advarsel Dette produkt opfylder klasse B grænserne i henhold til EN55022, EN55024 og sikkerhedskravene i henhold til EN iv

5 Indholdsfortegnelses 1 Sådan kommer du i gang... 1 Indledning... 1 Funktioner... 1 Set udefra... 3 Set forfra... 3 Tilslutningsporte... 4 Kontrolpanelet... 5 Præinstallations-information... 7 Internetkommunikations-funktioner Scan til Scan til folder Installation af maskinen Minimum konfigurationskrav Oplåsning af scannerenheden Montering af indfødningspapirbakke Installation af papirstopper Tilslutning af kabler Tilslutning af ADF kabel Tilslutning af Ethernet-kabel Tilslutning af printerkabel Tilslutning til telefonledning Tilslutning af strøm og aktivering af maskine Installation af printerdriver Inden installation af printerdriveren Valg af skærmsprog Udskrivning af testside Installation af printerdriver via netværk Konfiguration af maskinen Specificering af produktets netværksindstillinger Specificering af flere administratorindstillinger med produktet webside Specificering af flere administratorindstillinger med netværksledelsesværktøj Specificering af folderskabelon Indstilling af serverne til lagring af billeder Specificering af folderskabelon med produktets indlagte webside Redigering af folder med produktets webside Indstilling af de krævede faxindstillinger Indstilling af din lokation Instilling af fax-header v

6 5 Drift Anbringelse af papir...67 Bemærkninger vedrørende brugen af ADF Anbringelser af dokumenter i ADF Anbringelse af dokumenter på glasset Kopiering...70 Basal betjening Avanceret betjening Afsendelse af dokument til Basal betjening Avanceret betjening Brug af softkeytastatur Brug af adressebog Afsendelse af dokument til arkiveringsservere...82 Basal betjening Avanceret betjening Tilføjelse af ny folder Faxning af scannet dokument...89 Basal drift Avanceret betjening Annullering af faxjob Brug af telefonbog Scanning af dokumenter...95 Systemkrav Driver Installations-Procedure Scannerbetjening En oversigt over bruger-interfacet Brug af basale funktioner Brug af avancerede funktioner Brug af andre værktøjer Udskrivning af dokument Fejlfinding Informationsmeddelelse Informationsmeddelelser under scanning og kopiering Informationsmeddelelser under networking (brug af datanet) Informationsmeddelelser under ing Informationsmeddelelser under arkivering Informationsmeddelelser under afsendelse af fax Fjernelse af papirstop Fjernelsen af unormalt linjebillede Når et job ikke udføres Fejlfinding ved brug af udskrivningsfunktionen Vedligeholdelse af maskinen Rengøring af glasset Rengøring af LCD skærmen Rengøring af ADF Udskiftning af ADF klik-på-pude vi

7 Tillæg Administration af adressebog Tilføjelse af -adresse Ændring af -adresse Sletning af -adresse Tilføjelse af ny gruppe Ændring af gruppe Sletning af gruppe Styring af fax-telefonbog Tilføjelse af nyt fax-nummer Sletning og ændring af telefonnumre Tilføjelse af ny fax-gruppe Ændring af telefongruppe Sletning af telefongruppe Kontostyring Oprettelelse af kontostyring via produktets webside Specifikationer Index vii

8 1 Sådan kommer du i gang Indledning Tak, fordi du har anskaffet dig dette produkt en 4-i-1 MFP. Produktet tilbyder en hidtil uset dokument-leveringsteknologi - sender papirdokumenter elektronisk over internettet. Med dette produkt kan du her og nu scanne et papirdokument og levere det elektroniske billede på forskellige destinationer, herunder -adresser, printere, fax-maskiner, ftp-servere, websteder eller på en anden pesons computer. Denne nye måde til distribution af dokumenter er hurtigere, billigere og sikrere end nogen traditionel metode såsom post og kurer. Funktioner Digital kopiering: Da produktet inkluderer en laserprinter, kan det foretage digital kopiering med enestånede kopikvalitet. Med et intutivt kontrolpanel og en kvalitets LCD skærm, er digital kopiering blevet hurtig og let. ing: Forbundet til et ethernet-netværk og en SMTP server, gør produktet det muligt at overføre dokumenter til din som vedhæftning. Med et tryk på -knappen og valg af modtagerens -adresse, bliver dokumenterne først scannet og Konverteret til en billedfil. Derefter sendes det eller de til modtageren. Det hele tager nogle få minutter. Arkivering (Scan fil folder): Produktet gør det muligt at sende de scannede dokumenterne til en server eller en pc'filfolder over intranet med FTP ('File Transfer Protocol'), HTTP ('Hypertext Transfer Protocol'), HTTPS (en sikker måde at bruge HTTP) og CIFS ('Common Internet File System'). Scan-til-folder-funktionen aflaster mial-serveren med håndtering af store vedhæftninger. Afsendelse af fax: Med det indbyggede faxmodem og et ekstra telefonlinje, kan produktet - ligesom en almindelig faxmaskine - sende dine scannede dokumenter til en fjern faxmaskine. 1

9 Afsendelse af fleresidet dokument: For at øge effektiviteten, muliggør den automatiske dokumentfødning kontinuerlig scanning af en stak på op til 50 dokumenter på én gang og i god kvalitet. Fjernbetjening af produktet: Produktet gør det nemt på afstand at styre din -adressebog, arkiveringsdestination (foldere) og telefonbog. Ved blot at indtaste maskinens IP adresse i browserens URL felt, dukker produkt-websiden op. Med websiden kan administratoren oprette op til adresser, 40 arkiveringsdestinationer og 200 faxnumre til nem levering af de scannede dokumenter til flere modtagere. 2

10 Set udefra Set forfra Infødningspapirbakke og papirstøtte 5. Kontrolpanel 2. Papirstoppe 6. LCD skærm 3. Dokumentdæksel 7. ADF enhed 4. Håndtag 3

11 Tilslutningsporte Linjestik: Til slutning af produktet til et RJ-11 telefonstik, som leveres af telefonselskabet sammen med en linje. Bemærk: Hvis du ønsker at bruge produktet som en almindelig faxmaskine, skal du forbinde telefonledningens ene ende til "Linje" stikket (det ydre) og den anden ende til RJ-11 telefonstikket. 2. Telefonstik: Dette telefonstik skal blot ignoreres, idet der ikke følger noget telefonrør med produktet. 3. LAN port: Til tilslutning til netværk med netværkskabel. 4. Printerport: Til tilslutning af printeren med et USB kabel. 5. USB port: Til tilslutning af computer som USB scanner. 6. ADF port: Til tilslutning af ADF enheden med et ADF kabel VDC/2.0A: Til tilslutning til strøm med et el-kabel. 8. Strømkontakt: Til at tænde og slukke for maskinen. 4

12 Kontrolpanelet Del B Del C Del D Del A Del A: LCD skærm Bruges til at vise den nuværende drift. Del B: Funktionsknapper: Bruges til at vælge arbejdsindstilling. Funktionsknapper: Tryk for at tage en kopi. Tryk for sende scannet dokument til . Tryk for sende scannet dokument til en udvalgt server. Tryk for sende scannet dokument til en faxmaskine. 5

13 Del C: Det numeriske tastatur: Bruges til indtastning af kopimængde og faxnummer. Del D: Start og andre knapper: Bruges til at vælge særlige ønsker og start-knappen for at begynde at sende eller kopiere dokumenter. Tryk for at få adgang til brugerværktøjet til at indstallere systemet. Tryk for at fjerne de nuværende indstillinger og vende tilbage til fabriks-standardindstillingerne. Tryk på knappen i mere end fem sekunder for at vende tilbage til fabriks-standardindstillingerne. Vælg for at gå i energisparetilstand. Strøm LED indikerer, at strømmen er på, samt klarstatus. Advarsels LED indikerer en fejl. Sove LED indikerer energisparestatus. Tryk for at stoppe processen. Tryk for at starte kopiering, ing, arkivering og afsendelse af fax i sort/hvid-tilstand. Tryk for at starte kopiering, ing og arkivering i farve-tilstand. 6

14 Præinstallations-information Vigtigt: Produktet er blevet korrekt installeret i dit netværk for at udføre og arkiveringsfunktioner. Inden du bruger produktet, skal det installeres korrekt i netværket til - og arkiveringsfunktioner. De følgende netværkparametre skal indstilles. Lav en kopi af den følgende tabel og bed din netværksadministrator om at udfylde oplysningerne. 1. DHCP aktiver: 2. IP adresse: Undernetsmaske: Gateway IP: DNS server: SMTP server: 7. SMTP port: POP3 server: 9. POP3 port: 10. LDAP server: LDAP port: 7

15 Forklaring på indhold: 1. *DHCP aktivér: Vælg ja for automatisk at få IP/undernet/gateway addresser fra DHCP server. 2. *IP Adresse: Din maskines internetprotokol- (IP-) adressen tildelt af din netværksadministrator eller DHCP server. 3. Undernetmaske: Netmaskeadressen tildelt af din netværksadministrator eller DHCP server. 4. Gateway IP: Gateway IP-adressen tildelt af din netværksadministrator eller DHCP- eller DHCP server. 5. *DNS server: DNS serverens IP-dresse tildelt af din netværksadministrator. 6. *SMTP server: Din SMTP mail-servers IP-adresse tildelt af din netværksadministrator. 7. SMTP port: Din SMTP mail-servers portnummer. 8. *POP3 server: Din POP3 servers IP-adresse. 9. *POP3 port Din POP3 servers portnummer. 10. *LDAP server: Din LDAP servers IP-adresse. 11. LDAP port: Den LDAP servers portnummer. 8

16 Bemærk: 1. DHCP server: Med DHCP ('Dynamic Host Configuration Protocol') kan en vært automatisk blivet givet en unik IP adresse, hver gang, den forbinder til et netværk og således gøre IP adresse styring nemmer for netværksadministratorerne.hvis DHCP serveren findes i dit netværk, behøver du ikke at indlæse TCP/IP-, undernetnetmaske-, gateway, og DNS information. Produktet får automatisk denne information. 2. IP-adresses: En IP- (Internet-Protokol) adresse identificerer unikt en værtsforbindelse til et IP-netværk. Systemadministratoren eller netværksdesigneren tildeler IP-adressen. IP-adressen består af to dele - en, der identificerer netværket, og en, der identificerer dit knudepunkt. IP-adressen består normalt af fire tal, adskilt fra hinanden af punktummer. Hvert tal kan være fra nul til 255. F.eks. kan være en IP-adresse. 3. SMTP: Står for 'Simple Mail Transfer Protocol'. Det er hovedkommunikationsprotokollen, der bruges til at sende og modtage på internettet. 4. DNS: Står for 'Domain Name System'. DNS serveren identificerer værter via navne i stedet for via IP adresser. Hvis DNS serveren findes på dit netværk, kan du indlæse domænenavnet i stedet for IP-adressens tal. 5. POP3: POP3 er den seneste 'Post Office Protocol 3'. Det er en service, som lagrer og betjener for forskellige klientmaskiner, som ikke er forbundet til internettet 24 timer i døgnet. gemme i POP3, indtil du logger på. 6. LDAP: Står for 'Lightweight Directory Access Protocol'. LDAP skaffer brugerne adgang til indekser og adressebøger, direkte fra eksterne netværksenheder til simpel dokumentdistribution. 9

17 Internetkommunikations-funktioner Scan til Produktet muliggør levering af dine scannede dokumenter til -adresser på netværket. Dokumentet scannes og konverteres først til et standard PDF, JPEG, TIFF eller MTIF ('Multi-page TIFF') filformat, hvorefter det sendes til samtidigt til fjerne modtagere som en vedhæftning. Når du sender en til nogen via produktet, bruger produktet 'Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)' til overførsel af dine udgående til din SMTP mail server. Derefter sender den disse til modtagerne via internettet. Intranet Internet Enheden Server PC PC Enheden PC 10

18 Scan til folder Via intranettet med FTP ('File Transfer Protocol'), HTTP ('Hypertext Transfer Protocol'), HTTPS (en sikker måde at bruge HTTP på) eller CIFS (Common Internet File System) gør produktet det muligt for dig at gemme det scannede dokument direkte på en given server eller pc på netværket i et standard PDF, JPEG, JPEG_EXIF, TIFF eller MTIFF filformat. CIFS er Microsoft Windows's sharing-system. Det unikke ved denne arkiveringsfunktion er, at den lader alle virksomhedsbrugere dele én maskine til at sende dokumenter til en ønsket folder på en given server eller individuel computer. Intranet FTP, HTTP, HTTPS servere Enheden CIFS servere (Windows) PC 11

19 2 Installation af maskinen Dette kapitel retter sig især til de personer, der er ansvarlige for administrationen af produktet. Det anbefales, at administratoren læser dette afsnit, inden maskinen installeres. Minimum konfigurationskrav For at få mest ud af produktet, skal følgende konfigurations foretages: Afsendelse af fra produktet: TCP/IP netværk En SMTP og en en POP3 server (ekstra) Arkivering af dokumenter via intranet FTP, HTTP, HTTPS elle CIFS protokolomgivelser Windows 98SE, Windows NT, Windows 2000, Windows Me, Windows XP, Windows Vista, HTTP eller FTP server 12

20 Oplåsning af scannerenheden For at beskytte scanneren mod skade under transporten låses den. Kontroller, at scanneren er låst op, inden maskinen tages i brug. 1). Find låsemekanismen under scanneren. 2). Skub omskifteren til ulåst position. Låst position Ulåst position Scanningsenhede n i denne position inden låsningen af scanneren Bemærk: Hvis du skal flytte produktet eller f.eks. sende det til reparation, skal du huske inden da at låse det. Det låses på følgende måde: 1. Sluk for produktet. 2. Hvis scanningsenheden ikke befinder sig ved forenden glasset, skal du tænde for poduktet. Når scanningsenheden er vendt tilbage til forenden af glasset, skal du slukke for produktet. 3. Stil låsen/omskifteren i Låst position. 13

21 Montering af indfødningspapirbakke 1. Monter papirstøtten på indfødningspapirbakken. Indfødningspapirbakken Papirstøtten 2. Anbring derefter papirbakken på maskinen. 14

22 Installation af papirstopper Anbring papirstopperen i sprækken på dokumentdækslet som nedenfor vist. - Hvis du bruger A4 eller 'letter size' papir, skal du skubbe styret op for at undgå, at dokumenter falder fra MFP og ned på gulvet. - Hvis du bruger 'legal size' papir, skal styret trykkes ned. papirstopper Håndtag Dokument dæksel Dit dokument 15

23 Tilslutning af kabler Tilslutning af ADF kabel Forbind ADF (Autom. dokumentindfødning) kablet (forbundet til dokumentdækslet) til ADF porten bag på produktet. ADF Porte Tilslutning af Ethernet-kabel 1. Forbind den ene ende af Ethernet LAN kablet til en ledig port på Ethernet hub'en. 2. Forbind den anden ende til LAN porten bag på produktet. LAN Porten Tilslutning af printerkabel 1. Forbind printerkablets ene ende til printeren. 2. Forbind den anden ende til PRINTER porten bag på produktet. 16 Printer Porten

24 Tilslutning til telefonledning 1. Anbring telefonledningens ene ende i LINE stikket yderst til venstre på bagpanelet. Line strømstik 2. Anbring ledningens anden ende i telefonselskabets RJ-11 stik. Tilslutning af strøm og aktivering af maskine 1. Stil strømkontakten på 0 for at slukke for produktet. 2. Forbind el-ledningens smalle ende til produktets (24Vdc/2.0A) strømstik. 3. Forbind den anden ende til en stikkontakt. 24Vdc/2.0A strømstik 4. Stil kontakten på I for at tænde for produktet. Efter opstartsmeddelelsen viser LCD skærmen forindstillingsstatus. Bemærk: Du kan trykke på Energispare knappen for at stille produktet i energisparetilstand. Hvis produktet ikke benyttes i 15 minutter (standindstilling), slukker scannerlampen automatisk. Du kan trykke på en hvilken som helst knap (undtagen energispareknappen) for at få apparatet i arbejdstilstand igen. 17

25 3 Installation af printerdriver Inden du begynder på dette afsnit, skal du installere maskinen ved at følge anvisningerne i Hurtiginstallations-vejledningen. Inden installation af printerdriveren Valg af skærmsprog Printerskærmens standardsprogsindstilling er engelsk. Foretag ikke nedenstående procedure, hvis du ønsker at bruge engelsk på skærmen. 1. Tænd for printeren. 2. Tryk på Menu. 3. Tryk på og for at se Sprog, og tryk derefter på # Enter. 4. Tryk på og for at vælge Sprog, og tryk derefter på # Enter. 5. Tryk på Menu for at vende tilbage til den indledende skærm. 18

26 Udskrivning af testside Du kan tjekke, om printeren fungerer, som den skal, ved at udskrive en testside (konfigurationsside). Du kan imidlertid ikke tjekke forbindelsen mellem printeren og computeren ved at udskrive en testside. 1. Tryk på Menu. 2. Tryk på og for at se Liste/Testudskrivn., og tryk derefter på # Enter. 3. Tryk på og for at se Konfig.side, og tryk derefter på # Enter. 4. Tryk på Enter for at vende tilbage til den indledende skærm. 19

27 Installation af printerdriver via netværk 1. Anbring den medfølgende CD-ROM i CD-ROM drevet. Hvis Autom.Kørsel starter, skal du klikke på Annuller og derefter på Luk. 2. Åben Printere og Faxer vinduet eller Printere vinduet. 3. Klik på Tilføj printer. Dette starter Tilføj printer-wizarden. Klik derefter på Næste. 4. Klik på Lokal printer forbundet til denne computer eller Lokal printer, ryd Find og installer min 'Plug and Play' printer automatisk afkrydsningsfeltet og klik derefter på Næste. 5. Klik på Opret ny port og vælg derefter Standard TCP/IP port under "Porttype". 20

28 6. Klik på Næste for at køre Til Standard TCP/IP printerport-wizarden. 7. Indtast scannerens IP adresse og klik derefter på Næste. Vedrørende indstilling af scannerens IP-adresse, se "Specifikation af produktets netværksindstillinger". 8. Klik på Har disk... 21

29 9. Klik på Søg efter... og angiv derefter et sted for printerdriveren. Hvis CD-ROM drevet er D, er printerdriverens kildefiler lagret på følgende sted: RPCS printerdriver D:\DRIVERS\RPCS\WIN2K_XP\(Sprog)\DISK1 D:\DRIVERS\RPCS\WIN9X_ME\(Sprog)\DISK1 PCL5E printerdriver D:\DRIVERS\PCL5E\WIN2K_XP\(Sprog)\DISK1 D:\DRIVERS\PCL5E\WIN9X_ME\(Sprog)\DISK1 PCL6 printerdriver D:\DRIVERS\PCL6\WIN2K_XP\(Sprog)\DISK1 D:\DRIVERS\PCL6\WIN9X_ME\(Sprog)\DISK1 PostScript 3 printerdriver D:\DRIVERS\PS3\WIN2K_XP\(Sprog)\DISK1 D:\DRIVERS\PS3\WIN9X_ME\(Sprog)\DISK1 10. Vælg Installations-information filen til den printerdriver, du ønsker at installere og klik derefter på Åbn. 22

30 11. Klik på OK. 12. Følg skærminstruktionerne for at færdiggøre driverinstallationen. Bemærk: Hvis du bruger printeren med Windows Vista, skal du downloade printerdriveren fra den følgende leverandørs websted. Vælg denne printer og styresystemet, du bruger, og download den så. 23

31 4 Konfiguration af maskinen De følgende indstillinger og destinationer skal defineres af systemadministratoren, inden produktet bruges til at distribuere de scannede dokumenter på netværket. Netværks- og -parametre: Definerer parametrene for TCP/IP, SMTP og POP3 protokoller for at sende dine scannede dokumenter til -adresser. Arkiveringsdestinationer: Definerer protokollerne og destinationerne for at sende dine scannede dokumenter til FTP servere, web eller en hvilken som helst pc på netværket. For at specificere disse indstillinger og destinationer, kan administratoren indlæse relevante værdier i funktionerne under Brugerværktøjer på kontrolpanelet. Ud over at bruge kontrolpanelet, tillader produktet administratoren på afstand at konfigurere maskinen ved enten at starte produktets indlagte webside ('Web Image Monitor') eller starte Network Management Toolpå den medfølgende scannerdriver CD-ROM. Produktets indlagte webside ('Web Image Monitor') tillader administratoren at konfigurere hver maskine på afstand med en webbrowser, mens Network Management Tool tillader administratoren at opdatere og styre adskillige produkter på netværket. Yderligere information om, hvordan man bruger Network Management Tool, fås på Network Management Tool's online-hjælp. Bemærk: Hvis systemadministratoren har valgt DHCP, så gives TCP/IP's, gateway's, undernetmaskens og DNS serverens IP-adresse automatisk. Når produktet installeres første gang, anbefales det, at administratoren bibeholder standard-systemindstillingerne. Indstillingerne kan tilpasses på et senere tidspunkt, når du er blevet mere bekendt med driften. 24

32 Specificering af produktets netværksindstillinger 1. Tænd for maskinen. Efter et par sekunders opvarmningstid, ses standard-arbejdstilstanden på berøringspanelet - f.eks. nedenstående Kopi tilstand. 2. Tryk på Brugerværktøj på kontrolpanelet. Nedenstående Brugerværktøj skærm dukker op. 25

33 3. Tryk på Netværksindstillinger for at få nedenstående Netværksindstillinger skærm. 4. Da standard TCP/IP oplysningerne ikke er korrekte, skal du indtaste dine egne netværksoplysninger via softkey-tastaturet. Tryk hvor som helst på IP adresse/undernetmaske/gateway IP/DNS server feltet for at hente softkey-tastaturet og indtast derefter den relevante værdi. For eksempel: 5. Tryk på Tilbage, når du er færdig med at indtaste dine oplysninger for at vende tilbage til Netværksindstillinger skærmen. 6. På Netværksindstillinger skærmen skal du trykke på OK for at vende tilbage til Brugerværktøj skærmen. 26

34 Specificering af flere administratorindstillinger med produktet webside 1. Angiv netværksindstillingerne på kontrolpanelet ved hjælp af softkey-tastaturet. (se det foregående afsnit, Specificering af produktets netværksindstillinger.) 2. Produktet er konstrueret med en indlagt webside, hvormed systemadministratoren på afstand kan styre produktet. Indtast blot produktets IP-adresse i browserens URL felt, og tryk derefter på Enter. Produktets webside ses. 3. Klik på hvert menupunkt for at indtaste den relevante værdi. For oplysninger vedrørende hver indstilling, se venligst efterfølgende afsnit, Oversigt over brugerværktøj. 27

35 Bemærk: Styring - og Administrative indstillinger menuen er blokeret med en adgangskode. Klik på Log-in for at indtaste de detaljerede indstillinger, da maskinen afsendes uden nogen bestemt adgangskode. Du kan oprette en adgangskode senere (skriv den ned i tilfælde af, at du glemmer den). For at opnå effektiv styring, anbefales det at oprette administratorens log-in-adgangskode senere. Hvis du ønsker at vende tilbage til fabrikkens standardindstillinger, skal du blot trykke på Ryd tilstand i over fem sekunder. På et sekund ændres alle "Styring" og "Administrative indstillinger" værdierne tilbage til fabriksindstillingerne. Bemærk venligst, at nogle af indstillingerne i "Brugerværktøjer" kan indstilles af brugerne, mens de kopierer, sender individuelle mail, sender individuelle filer til folder eller sender individuelle filer til faxmaskinen, når de trykker på Kopi, , Folder eller Fax på kontrolpanelet. Hvis brugeren ikke foretager disse indstillinger, bruges standardindstillingerne automatisk. Det vil sige: administratoren indstiller de almindelige funktioner. En individuel bruger har dog stadig chancen for at foretage sine egne indstillinger, mens han eller hun udfører en af funktionerne. Alternativt kan man specificere flere administratorindstillinger på kontropanelet via softkey-tastaturet. Se det foregående afsnit, Specificering af produktets netværksindstillinger, for at specificere administrator-indstillingerne ved hjælp af softkey-tastaturet 28

36 Specificering af flere administratorindstillinger med netværks-ledelsesværktøj 1. Anbring scannerdriver CD-ROM'en i dit CD-ROM drev. Installationsgrafikken ses i løbet af et sekund. 2. Vælg Netværks-ledelsesværktøj og udfør installationen ved hjælp af anvisningerne på skærmen. 3. Start Netværks-ledelsesværktøj ved at vælge Start>Alle programmer>netværks-ledelsesværktøj>netværks-ledelsesværktøj. 4. I løbet af et sekund ses Netværks-ledelsesværktøj hovedskærmen: 5. Vælg Ny enhed i Fil menuen for at se nedenstående Ny enhed-dialogboks. Du kan også klikke på Ny enhed-værktøj på værktøjsbjælken. Eller dobbeltklikke på den store Ny enhed-ikon ( ). 6. Indtast enhedens IP-adresse som vist. 29

37 7. På et sekund ses enheden på netværket som følger: 8. Dobbelt klik på enhedens ikon eller prøv en af følgende måder for at se produktets indlagte webside for at specificere dine ønskede indstillinger: - Vælg enhedens ikon og vælg Menu-indstillinger værktøjet på værktøjsbjælken. - Vælg enhedens ikon, højreklik på musen og vælg Menu. 9. Klik på hvert menupunt for at indtaste den relevante værdi. For yderligere oplysninger om hver indstilling, se venligst det efterfølgende afsnit, Oversigt over brugerværktøj. Bemærk: For yderligere oplysninger vedrørende brugen af Netværks-ledelsesværktøj, benyt venligst Netværks-ledelsesværktøj's online-hjælp. 30

38 Oversigt over brugerværktøj Oplysninger: Bruges til at vise produktets basisoplysninger. Punkt Model Producent MAC adresse Serienummer System firmware version Scanner firmware version Hjemmeside-versio Sidetælling Beskrivelse Viser produktets modelnavn. Viser producentens navn. Viser scannerenhedens MAC adresse. Viser produktets serienummer. Viser systemets firmware-version. Viser scannerens firmware-version. Viser hjemmesideversion. Viser tællerne for S/H Net Scan+PC Scan, farve Net Scan+PC Scan, B&W kopi, Fax send, Fax modtaget, ADF, Total. Menukort: Tryk på Udskriv for at udskrive alle menupunkterne og deres værdier. Brugsrapport: Tryk på Udskriv for at udskrive tælleroplysninger. 31

39 Generelt: Bruges til at anføre produktets generelle oplysninger. Punkt Maskinnavn Landekode Tidszone Dato/Tid Beskrivelse Indstiller produktets maskinnavn. (Navnet, du ønsker at vise i modtagerens .) Vælg landet, du befinder dig i. Denne indstilling er nødvendig for at udføre faxfunktionen. Indstiller den lokale tidszone på basis af 'Greenwich Mean Time (GMT)'. Med tidszoneindstillingen vil dine oversøiske vise din lokale tid i stedet for afsenderens lokale tid. Indstiller enhedens ur, inklusive dato og tid. Netværksindstilling: Bruges til at specificere produktets netværksindstillinger. Punkt DHCP aktivér IP adresse Undernetmaske Gateway IP DNS server * Fabriksindstilling Beskrivelse Hvis du har en DHCP server til rådighed på dit netværk, og DHCP er aktiveret, så vil ovenstående IP, undernetmaske, gateway og DNS server automatisk blive oplyst. Vælg: TIL, *FRA InternetProtokol (IP) adressen tildelt din maskine af din netværksadministrator. Netmaskeadressen tildelt af din netværksadministrator. Gateway IP-adressen tildelt din maskine af din netværksadministrator. Domænenavnserveren tildelt din maskine af din netværksadministrator. 32

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Indholdsfortegnelse 1. Sådan finder du frem til, hvilken Windows version din computer har. Først klikker du på nede i venstre hjørne, derefter vælger du På den

Læs mere

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA. Indholdet i denne publikation må ikke gengives på nogen

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given situation, eller

Læs mere

Vejledning til firmwareopdatering

Vejledning til firmwareopdatering Modelnummer Vejledning til firmwareopdatering Denne manual forklarer, hvordan man opdaterer maskinens controller-firmware og PDL-firmware. Du kan downloade disse opdateringer fra vores hjemmeside. Om firmware-pakken

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Kort funktionsoversigt M575 Udskrivning af et lagret job Brug følgende fremgangsmåde til at udskrive et job, der er lagret i produkthukommelsen. 1. På startskærmbilledet

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

Wi-Fi Directvejledning

Wi-Fi Directvejledning Wi-Fi Directvejledning Enkel opsætning med Wi-Fi Direct Problemløsning Tillæg Indholdsfortegnelse Sådan læses vejledningerne... 2 Anvendte symboler... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkel opsætning med

Læs mere

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool Brugsanvisning Brother Meter Read Tool DAN Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Den software,

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING NETVÆRKSBRUGSANVISNING Lagring af udskriftslog på netværket Version 0 DAN Definition af noter Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version B DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning MFC-8220 Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne.

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne. Laser MFP Hurtig reference Kopiering Lave en hurtig kopi 3 Tryk på på printerens kontrolpanel. 4 Hvis du har anbragt dokumentet på scannerens glasplade, skal du trykke på Finish the Job (Afslut job), for

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Tilslutning via netværk er ikke tilgængeligt for modellerne SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation Dette dokument beskriver, hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. Udfør de trin, der vedrører

Læs mere

- City - gør det selv installation. - Vejledninger -

- City - gør det selv installation. - Vejledninger - - City - gør det selv installation - Vejledninger - Ver. 1.94 Side 1 Indholdsfortegnelse: Installationsguide... 3 IPTV, Analogt/Digitalt TV og Radio... 3 Internet over 10 Mbit/s... 3 Internet op til 10

Læs mere

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Softwareinstallationsvejledning Dansk LB9154001 Indledning Egenskaber P-touch Editor Printer Driver P-touch Address Book (kun Windows ) Gør det let at oprette et bredt

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

Netværksvejledning. Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks

Netværksvejledning. Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks Netværksvejledning 1 2 3 4 Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt, inden maskinen tages i brug, og opbevares

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 5 Udløserhåndtag til lågen til påfyldning

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Installationsmanual IP-Kamera Integration

Installationsmanual IP-Kamera Integration IP-Kamera Integration Kom godt i gang Tillykke med dit nye SuperSail produkt. Vi håber at du bliver tilfreds med det og vi står til rådighed med support hvis du måtte have behov for det. Du kan kontakte

Læs mere

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller:

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Version A DAN Definitioner af bemærkninger

Læs mere

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse Netværk med Ethernet-kabler på SOHO router HOLD NUMMER: Beskrivelse Denne øvelse opbygger og tester trinvis et fysisk netværk med 2 Pc er, en SO-HO router, en Internetadgang samt diverse Ethernet-kabling.

Læs mere

Brugermanual Udarbejdet af IT-afdelingen 2008

Brugermanual Udarbejdet af IT-afdelingen 2008 Brugermanual Konfigurering af Outlook 2007 profil på Windows XP til opkobling med Outlook 2007 klient via Internet (RPC over HTTP): Apoteket.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2008 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2007. Opdateret 29. december 2010 Indhold 1 Indledning... 2 2 Outlook 2007 klienten... 2 3 Automatisk opsætning

Læs mere

AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW

AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Varemærker Vigtig oplysning Definitioner af

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Der anvendes to forskellige måleenheder i denne vejledning. Se den metriske version for denne maskine.

Der anvendes to forskellige måleenheder i denne vejledning. Se den metriske version for denne maskine. Netværksvejledning 1 2 3 4 5 6 7 Funktioner, der er tilgængelige via et netværk Tilslutning af netværkskablet til netværket Opsætning af printeren på et netværk Windows-konfiguration Brug af printerfunktionen

Læs mere

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m.

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m. Sådan opstilles maskinen og pc en til at arbejde sammen Før du begynder Windows XP brugere Du bedes købe det relevante interface-kabel, du ønsker at anvende med denne maskine (parallelkabel eller USB-kabel).

Læs mere

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M570 Brug direkte USB-udskrivning 1. Sæt USB-flashdrevet i USB-porten på produktets forside. 2. Menuen USB-flashdrev åbner. Brug piletasterne til at rulle

Læs mere

HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - AXIS KAMERA

HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - AXIS KAMERA Team Mobbis +45 3325 5858 www.mobbis.com info@mobbis.com HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - AXIS KAMERA 2.6. HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION AXIS KAMERAER Team Mobbis anbefaler AXIS som leverandør af

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Appleenheder)

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Appleenheder) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Appleenheder) Indholdsfortegnelse Inden du tager din Brother-maskine i brug... Definitioner af bemærkninger... Varemærker... Indledning... Download

Læs mere

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router. Kom hurtigt i gang

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router. Kom hurtigt i gang BiPAC 7402VL/VGL/VGP VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router Kom hurtigt i gang Billion VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og brug

Læs mere

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. OUTLOOK 2003... 4 3. BRUGERVEJLEDNING I BRUGEN AF WEB MAIL...

Læs mere

Billion. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3. Revision 1.0DK. Dato: 22 maj, 2008. Side 1 af 1. Revision: V1.

Billion. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3. Revision 1.0DK. Dato: 22 maj, 2008. Side 1 af 1. Revision: V1. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3 Revision 1.0DK Dato: 22 maj, 2008 Side 1 af 1 Fejlbeskrivelse Billion Visse brugere med Windows XP og en BIPAC 5200G Router kan miste forbindelsen

Læs mere

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine.

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. Opsætningen her er speciel for dette lokalnetværk, der kan

Læs mere

Call Recorder Apresa Brugermanual

Call Recorder Apresa Brugermanual Call Recorder Apresa Brugermanual Version. 1.100.11 Vidicode Pleje og vedligeholdelse: CR Apresa må ikke blive våd. Hvis den bliver våd, tør den omgående af med en blød, ren klud. Væsker kan indeholde

Læs mere

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og brug af

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie

Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie 100820 Version 3.2 Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 5700 Svendborg telefon fax: e-mail hjemmeside 62 21 27 71 62 20 15 16 support@sydfynsintranet.dk

Læs mere

Vejledning i frigivningsindstillinger for print

Vejledning i frigivningsindstillinger for print Vejledning i frigivningsindstillinger for print INDHOLDSFORTEGNELSE OM DENNE VEJLEDNING............................................................................... 2 FUNKTIONEN FRIGIV UDSKRIFT........................................................................

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Tilgængelige apps kan variere afhængig af printerens konfiguration. Se betjeningsvejledningen for udførlige oplysninger om apps og funktioner. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Hjem går tilbage til

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2003 Opdateret 15. november 2011 Indhold 1 Indledning... 2 2 Opsætning af Outlook 2003... Error! Bookmark not

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology Xerox ConnectKey.0 Technology Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm

Læs mere

Lynvejledning DX-C200. Navne og lokaliteter. Brug af kopifunktion. Brug af scanner funktion. Brug af faxfunktion. Fejlsøgning. Fjern fastklemt papir

Lynvejledning DX-C200. Navne og lokaliteter. Brug af kopifunktion. Brug af scanner funktion. Brug af faxfunktion. Fejlsøgning. Fjern fastklemt papir DX-C200 Lynvejledning Navne og lokaliteter Brug af kopifunktion Brug af scanner funktion Brug af faxfunktion Fejlsøgning Fjern fastklemt papir Tonerpatroner Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen

Læs mere

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation.

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N Kvik Setup Guide Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Find ud af hvilket operativsystem du har (Windows 3.1/95/98/NT 4.0 eller Macintosh),

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. Klik på menuen Filer i softwareprogrammet, og klik derefter

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500We og ADS-2600We. Definitioner for bemærkninger Vi anvender bemærkninger på følgende måde

Læs mere

BIPAC-5100S. ADSL-Modem/Router. Kom hurtigt i gang

BIPAC-5100S. ADSL-Modem/Router. Kom hurtigt i gang BIPAC-5100S ADSL-Modem/Router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-5100S ADSLModem/Router Bemærk Hvis du vil have mere udførlige instruktioner i konfigurationen og brugen af den trådløse ADSL Firewall Router,

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

I løbet af 2017 vil C-drevet på alle UCL s bærbare computere automatisk blive krypteret med BitLocker.

I løbet af 2017 vil C-drevet på alle UCL s bærbare computere automatisk blive krypteret med BitLocker. BitLocker BitLocker kan bruges til kryptering af drev for at beskytte alle filer, der er gemt på drevet. Til kryptering af interne harddiske, f.eks. C-drevet, bruges BitLocker, mens man bruger BitLocker

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Netservice Netservice-menuen giver dig mulighed for at opsætte og aktivere/deaktivere forskellige netfunktioner på kameraet.

Netservice Netservice-menuen giver dig mulighed for at opsætte og aktivere/deaktivere forskellige netfunktioner på kameraet. Netservice Netservice-menuen giver dig mulighed for at opsætte og aktivere/deaktivere forskellige netfunktioner på kameraet. Det giver mulighed for at opsætte PPPoE, NTP, e-mail, DDNS, UPnP og WiFi samt

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave Før denne guide kan gennemgås, skal du have haft besøg af en SONOFON certificeret installatør, som har opsat din sender/modtager og installeret

Læs mere

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Vejledning til opsætning af mail

Vejledning til opsætning af mail Vejledning til opsætning af mail Microsoft Outlook 2010... 2 Tilpas eksisterende mail konto i Microsoft Outlook 2010... 6 Microsoft Outlook 2007... 9 Tilpas eksisterende mail konto i Microsoft Outlook

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Husk først at læse "Sikkerhedsoplysninger" i vejledningen "Kopireference" for sikker og korrekt brug af maskinen. Netværksvejledning

Husk først at læse Sikkerhedsoplysninger i vejledningen Kopireference for sikker og korrekt brug af maskinen. Netværksvejledning Husk først at læse "Sikkerhedsoplysninger" i vejledningen "Kopireference" for sikker og korrekt brug af maskinen. Netværksvejledning Introduktion Denne vejledning indeholder detaljerede instruktioner og

Læs mere

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER 1 Introduktion Tillykke med Deres køb af Trust 100MB Speedshare USB Adapter. Trust 100MB Speedshare USB Adapteret giver Dem mulighed for at forbinde Deres PC med et lokalt netværk (LAN) og/eller med en

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Scan to RightFax. Administratorvejledning

Scan to RightFax. Administratorvejledning Scan to RightFax Administratorvejledning November 2016 www.lexmark.com Indhold 2 Indhold Oversigt... 3 Tjekliste over parathed til implementering... 4 Konfiguration af programmet...5 Adgang til konfigurationssiden

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Installationsvejledning for software

Installationsvejledning for software MODELL: MX-B381 MULTIFUNKTIONELT DIGITALT SYSTEM Installationsvejledning for software FØR INSTALLATION AF SOFTWAREN OPSÆTNING I ET WINDOWS-MILJØ OPSÆTNING I ET MACINTOSH-MILJØ Gem denne vejledning. Som

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Forbindelsesstyring Brugervejledning

Forbindelsesstyring Brugervejledning Forbindelsesstyring Brugervejledning Udgave 1.0 DA 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

AirPrint vejledning. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Version 0 DAN irprint vejledning Version 0 DN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon i hele brugsanvisningen: Bemærk! Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i en given situation, eller giver

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Installation og brug af Document Distributor

Installation og brug af Document Distributor Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Installation og brug af Document Distributor Lexmark Document Distributor består af server- og klientprogrampakker.

Læs mere

Brugervejledning til lejet ekstern trådløs router

Brugervejledning til lejet ekstern trådløs router Brugervejledning til lejet ekstern trådløs router Sådan opsætter du den lejede eksterne trådløse router fra AURA Fiber Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner for bemærkninger Vi anvender bemærkninger på følgende måde gennem hele denne brugsanvisning: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du bør reagere

Læs mere

Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere

Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere version 8 Denne fil med vigtige oplysninger indeholder en vejledning til installation af Custom PostScript- og

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Dynamicweb Exchange Opsætning

Dynamicweb Exchange Opsætning Brugervejledning Dynamicweb Exchange Opsætning OUTLOOK 2003 Document ID: UG-4008 Version: 1.30 2006.07.04 Dansk UG-4008 - Dynamicweb Exchange Opsætning, Outlook 2003 JURIDISK MEDDELELSE Copyright 2005-2006

Læs mere

Åbning af porte og UPnP

Åbning af porte og UPnP Åbning af porte og UPnP Denne guide har til formål at hjælpe dig med at åbne for porte i din router og/eller aktivere UPnP. Det kan være nødvendigt at åbne porte i ens router hvis man for eksempel anvender

Læs mere

1 Tilslut ADSL-kabel til ADSL-linieforbindelse I

1 Tilslut ADSL-kabel til ADSL-linieforbindelse I Produktoplysninger A B C D E F G H I J K L M N O P A: Strømindikator B: Indikator for LAN-port C: Indikator for LAN-port D: Indikator for LAN-port E: Indikator for LAN-port 4 F: Indikator for ADSL-data

Læs mere

Uni-Login Skift adgangskode

Uni-Login Skift adgangskode Windows 8 Uni-Login Skift adgangskode Obligatorisk ved nyetablerede SkoleIT Cloud-netværk. Ikke nødvendigt ved etablerede netværk. Inden du kan bruge dit Uni-login til at logge på skolens IT-løsning, kan

Læs mere

Windows Vista Installationsanvisning

Windows Vista Installationsanvisning Windows Vista Installationsanvisning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista Installationsanvisning for

Læs mere