Workflow Composer. Scriptreference. Marts

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Workflow Composer. Scriptreference. Marts 2003. www.lexmark.com"

Transkript

1 Workflow Composer Scriptreference Marts 2003

2 Udgave: Marts 2003 Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. UDSENDER DETTE DOKUMENT "SOM DET ER OG FOREFINDES" UDEN GARANTI AF NOGEN ART, ENTEN UDTRYKKELIG ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL SÆRLIGE FORMÅL. Nogle stater tillader ikke ansvarsfraskrivelse for udtrykkeligt eller stiltiende ansvar ved bestemte transaktioner, og derfor er denne erklæring måske ikke gældende for dig. Dokumentet kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller trykfejl. Der foretages regelmæssige ændringer af oplysningerne heri. Ændringerne vil blive medtaget i senere udgaver. Forbedringer og ændringer af det beskrevne produkt eller program kan foretages på et hvilket som helst tidspunkt. Kommentarer til denne udgivelse kan sendes til Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, USA. I Storbritannien og Irland skal de sendes til Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark kan frit bruge eller distribuere alle de indsendte oplysninger, som Lexmark finder det passende, uden at forpligte sig over for dig. Du kan købe yderligere dokumenter angående dette produkt ved at ringe til I Storbritannien og Irland skal du ringe til +44 (0) I andre lande skal du kontakte forhandleren. Henvisninger i dette dokument til produkter, programmer eller serviceydelser indebærer ikke, at producenten har til hensigt at markedsføre disse i alle de lande, hvor producenten opererer. Henvisninger til et produkt, program eller en serviceydelse har ikke til hensigt at fastslå eller antyde, at kun dette produkt, program eller denne serviceydelse kan bruges. Produkter, programmer eller serviceydelser med lignende funktionalitet, som ikke krænker eksisterende ejendomsrettigheder, kan bruges i stedet. Evaluering og verifikation af produktets evne til at fungere sammen med andre produkter, programmer eller serviceydelser, undtagen dem der er udpeget af producenten, er brugerens eget ansvar. Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc. og er registreret i USA og/eller andre lande. Copyright 2003 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. RETTIGHEDER I FORBINDELSE MED DEN AMERIKANSKE REGERING Denne software og den medfølgende dokumentation, som leveres under denne aftale, er kommerciel software og dokumentation, som udelukkende er udviklet for egen regning.

3 Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Nyheder i version Stregkoder... 2 Tegngenkendelse... 2 Formularsæt... 2 Lokale indstillinger... 2 Udskrivning... 3 Anmodning om data fra brugere... 3 Andre opdateringer... 3 Workflow Composer... 3 Kapitel 1: Det grundlæggende...5 Objekter... 5 Erklæring af variabler... 6 Flow-styring... 6 If/Then/Else... 6 Switch/Case... 7 Repetitive sætninger... 8 Loop... 8 Repeat... 9 Operatorer Matematiske Sammenligning Boolesk Andre funktioner Objektforkortelse vha. "with" Fejlfinding af et script Afbrydelse af et script under kørsel i

4 Kapitel 2: Datatypeobjekter...16 Boolean Operatorer Document Metoder Operatorer Integer Metoder Operatorer Real Metoder Operatorer String Metoder Operatorer Map Metoder Kapitel 3: Hjælpeobjekter...38 Boolean Array Metoder Dataset Metoder Integer Array Metoder Print options Metoder Optioner Real Array Metoder String Array Metoder Textfile Metoder ii

5 Kapitel 4: Systemobjekter...55 Original Usertime Confirm Local Kapitel 5: Handlingsobjekter...63 BarcodeRead (Stregkoder: læse) BarcodeRead (Stregkoder: skrive) ConvertImageFormat (Billeder: skifte format) ConvertToDocument (Billeder: konvertere til Postscript eller PDF [Image]) DatabaseNotes (Groupware: checke ind) Domino.Doc-handlinger DominoDocCheckIn (EDMS: checke ind) DominoDocRetrieve (EDMS: hente) Tilslutning til Domino.Doc Navigation i et Domino.Doc-bibliotek Exchange ( ) Notes ( ) SMTP ( ) Addresses Modtagere og afsendere FaxByPrinter (Fax) FTPget (FTP: hente) FTPput (FTP: overføre) GroupWise-handlinger GWMail ( ) iii

6 GWDiscuss ( ) GWCheckIn (Groupware: checke ind) ImageCombine (Billeder: kombinere inden i dokument) ImageCrop (Billeder: beskære) ImageDeskew (Billeder: fjerne vridning) ImageInvert (Billeder: invertere) ImageMerge (Billeder: overlægge) ImageRotate (Billeder: rotere) ImageSeparate (Billeder: separere inden i dokument) ImageText (Billeder: overlægge tekst) ImageToHTML (Billeder: konvertere til HTML) Text Types ImageToPDF (Billeder: konvertere til PDF [Søgbare]) Text Types ImageToRTF (Billeder: konvertere til RTF) Text Types ImageToText (Billeder: konvertere til tekst) Text Types LaunchExe (Åbne et andet program) Kontrol af returværdier MergeForm (Formularer: flette til PDF) ODBC-handlinger Introduktion ODBCWrite (ODBC-database: skrive) ODBCRead (ODBC-database: læse) PrintByDriver (Udskrive) PrintForm (Udskrive) Printertype iv

7 PrintJob (Udskrive) Udskriftsbekræftelse PrintURL (Udskrive) SaveToFile (Gem som fil) SharePoint SharePointWrite (EDMS: checke ind) SharePointRead (EDMS: hente) Kapitel 6: Prompter Matrixprompt Boolesk prompt Heltalsprompt Meddelelsesprompt Adgangskodeprompt Strengprompt Appendiks A: ODBC-oversigt Softwarekrav og installation Dokumentunderstøttelse i databaser Indsættelse af værdier i datokolonner Appendiks B: Stregkodeoversigt Codabar Code 2 of Code 3 of Code Code EAN v

8 EAN ITF Patch PDF UCC UPC-A UPC-E vi

9 Introduktion I denne vejledning gives en teknisk reference for LDDScript 3.1, scriptsproget til produktpakken Lexmark Document Solutions. Det antages, at du allerede er bekendt med sproget. Hvis ikke, bør du gennemgå vejledningen "Scriptskrivning", der blev installeret sammen med produktet. Scriptreferencen er organiseret som følger: Kapitel 1, "Det grundlæggende" Oversigt over grundlæggende LDDScript-konstruktioner. Der findes detaljerede eksempler i vejledningen "Scriptskrivning". Kapitel 2, "Datatypeobjekter" Oplysninger om understøttede datatyper. Kapitel 3, "Hjælpeobjekter" Oplysninger om objekter, der bruges til at udføre almindelige funktioner. Kapitel 4, "Systemobjekter" Oplysninger om objekter, der leverer dataene i et indsendt job og giver feedback til slutbrugeren. Kapitel 5, "Handlingsobjekter" Oplysninger om objekter, der udfører den faktiske behandling af de dokumenter, der skal distribueres, lagres i en database, udskrives osv.. Kapitel 6, "Prompter" Oplysninger om syntaksen og objekterne til at bede brugerne om data. Bilag A, "ODBC-reference" Oplysninger om oprettelse af grænseflader til databaser inde fra et script. Bilag B, "Stregkode-reference" Oplysninger om stregkoderne understøttet af LDDScript. 1

10 Nyheder i version 3.1 LDDScript 3.1 fortsætter syntaksen og konstruktionen, der blev introduceret med Lexmark Document Distributor version 2.0. Produktpakken, der gør brug af scriptsproget, er udvidet, så den omfatter: Lexmark Document Distributor Lexmark Document Producer Lexmark Document Portal Scriptsproget fungerer med alle tre produkter og giver dig mulighed for at automatisere arbejdsgangen, producere serverbaserede formularer og udskrive tomme eller forudfyldte formularer. Produkter kan fungere uafhængigt af hinanden eller integreres, så de giver en komplet dokumentløsning. Stregkoder Understøttelsen af stregkoder i LDDScript er blevet væsentligt forbedret, og understøtter nu endnu flere stregkodetyper og giver større kontrol over de stregkoder, der genkendes. Derudover understøtter LDDScript nu generering af stregkoder, så du kan føje stregkoder til scannede dokumenter. Den tidligere ConvertBarcodeToText-handling er udskiftet med handlingerne BarcodeRead og BarcodeWrite. Tegngenkendelse Tegngenkendelsen i LDDScript er stærkt forbedret, så der opnås bedre genkendelse og bedre bevarelse af dokumentlayout. De tilgængelige formater omfatter HTML, Rich-Text Format (RTF), som bruges af de fleste tekstbehandlingsprogrammer, søgbare PDF'er og ren tekst. Den forrige ConvertToText-handling er erstattet af handlingerne ImageToHTML, ImageToPDF, ImageToRTF op ImageToText. Formularsæt Med Lexmark Document Producer er det muligt at få ASCII- eller RDI-udskriftsstream sendt til og modtaget af Document Server. Ved hjælp af handlingerne MergeForm kan du flette data med en PDF-formular og få det resulterende dokument udskrevet direkte til en netværksprinter. Med andre handlinger i LDDScript kan de resulterende og flettede formularsæt arkiveres, faxes osv.. Derudover kan brugere af Document Portal bedes om at opgive oplysninger og derefter få tidligere manuelt udfyldte formularsæt udskrevet med de relevante oplysninger forudfyldt. Lokale indstillinger Når du skriver et script, er det nogle gange bedst af få en administrator til at konfigurere nogle af indstillingerne dog uden at skulle lære eller redigere scriptet. En nyhed i denne udgave er "Lokale indstillinger". Scriptforfatteren kan definere de lokale indstillinger (f.eks. IP-adresser på printere, faxnumre, -servere osv.), og administratoren kan ændre disse indstillinger i Server Manager. Scriptforfatteren behøver ikke at kende de tekniske detaljer om miljøet, hvor scriptet skal køre, og administratoren behøver ikke at lære scriptsproget. Denne funktion erstatter kompileringsprompterne (#prompt), der blev introduceret i LDDScript

11 Udskrivning De indstillinger for jobkontrol, der er tilgængelige for udskrivning af dokumenter er forbedret med flere indstillinger for flere dokumenttyper. Nu kan billedfiler som PDF, TIFF og JPEG sendes direkte til printere, der er udstyret med ImageQuick-optionen, og jobindstillinger som dupleksudskrivning, hæftning osv. kan stadig indstilles. Derudover kan tekstfiler og PostScript-filer sendes til alle netværksprintere, og der er tilføjet flere finishing-indstillinger. De forrige handlinger PrintIP, PrintASCII, PrintTIF og PrintPDF er erstattet af handlingen PrintJob. Anmodning om data fra brugere Muligheden for at bede brugere på en MFP eller arbejdsstation om data, når der indsendes et job, er komplet fornyet i denne udgave. Udover en række statiske spørgsmål er det nu muligt at skabe en række dynamiske spørgsmål, der ændres ud fra slutbrugerens logon, brugerens svar på forrige spørgsmål osv. Det er nu også muligt at bekræfte svarene, før et job indsendes eller få en liste over mulige svar fra en database eller en anden kilde og vise dem for brugeren. Denne nye mekanisme giver dig mulighed for at skabe effektive men alligevel fleksible scripts og give en mere effektiv metode til automatisering af arbejdsgangen. Andre opdateringer Følgende tilføjelser og forbedringer findes også i denne udgave: Matrixer Der er tilføjet Læs/skriv-matrixer (se stringarray, intarray, realarray, boolarray). ConvertImageFormat Der er tilføjet understøttelse af konvertering fra PDF til andre billedformater, f.eks. TIFF eller JPEG. Dokumenter Der er tilføjet understøttelse af oprettelse af midlertidige filer, som automatisk slettes, når et script køres. ImageMerge Der er tilføjet understøttelse af angivelse af generiske lokationer (f.eks. verst til venstre) i stedet for pixelkoordinater. Lotus Notes Der er føjet understøttelse af ID-filer med adgangskoder til Notes og DatabaseNotes. Tilknytninger Der er tilføjet understøttelse af oprettelse af -til--tilknytninger. SaveToFile Der er tilføjet understøttelse af oprettelse af biblioteker, hvis de ikke findes. Strenge Der er tilføjet understøttelse af udførelse af find/erstat-optioner i en. Workflow Composer Udover de tilføjelser og forbedringer, der er foretaget i scriptsproget, er slutbrugerprogrammer også opdateret i denne udgave. Den tidligere Document Server Admin er erstattet af Server Manager og Workflow Composer. Server Manager anvendes til administration af Document Servers, MFP'er og scripts. Workflow Composer anvendes til at skrive og vedligeholde scripts. Funktionerne i den nye Workflow Composer omfatter: Udløbsdatoer får scripts til at holde op med at fungere efter en bestemt dato. Onlinehjælp forbedret hjælp giver hurtig adgang til Scriptreference. Adgangskoder sætter adgangskoder på scripts, så uautoriserede ændringer forhindres. 3

12 Hurtig udfyldning Gem og genbrug hurtigt almindelige handlinger eller driftshandlinger i scripts. Guiden Script Forbedret brugergrænseflade giver hurtigere oprettelse af scripts. Syntaksfremhævning Nøgleord og e kan indstilles til forskellige farver, så der opnås hurtig identifikation under scriptskrivningsprocessen. Se onlinehjælpen, der blev leveret med produktet, for at få yderligere oplysninger om brugen af Workflow Composer. 4

13 1 Det grundlæggende Objekter Et objekt er en grundlæggende byggesten i et LDDScript. Et objekt indeholder egenskaber og metoder. En egenskab er én af de grundlæggende datatypeobjekter, f.eks. en eller et heltal. En egenskab indstilles til forskellige værdier for at påvirke måden, hvorpå et objekt fungerer. En metode er en funktion, der kaldes, for at anvendes på dataene. Der kan sendes parametre til en metode, og metoden kan returnere en værdi. Parametrene og returværdierne er datatyper eller hjælpeobjekter. Der anvendes punktumnotatation til at få adgang til et objekts egenskaber og metoder. Sådan indstilles en egenskabs værdi: ObjectName.propertyName = value Sådan kaldes en metode: ObjectName.MethodName() ObjectName.MethodName(param1, param2) returnvalue = ObjectName.MethodName(param1) LDDScript understøtter fem objektyper: Datatype de mest grundlæggende objekter. Alle egenskaber og de fleste variabler er af denne type. Hjælper giver en enkel måde at udføre nogle almindelige handlinger. System behandler ikke dokumenter, men bruges til at samle input og give brugerfeedback. Handling behandler dokumenter, udfører arkivering, routing, distribution osv. De resterende kapitler i denne bog indeholder en oversigt over objekter af hver type. 5

14 Erklæring af variabler Alle variabler skal erklæres, før de kan bruges. Variabler kan ikke erklæres inden i en "with"-blok eller inden i nogen logikblokke, f.eks. if/then eller løkker. En variabel erklæres ved at angive dets objekttype og -navn. Eksempel: string text int num Der er nogle regler, der skal overholdes, ved navngivning af variabler: Navnet skal bestå af bogstaver, tal og understregningstegn ( _ ). Det første tegn i navnet skal være et bogstav. Det skal være unikt i scriptet. Navne gør ikke forskel på store og små bogstaver, så "Navn", "NAVN" og "navn" betragtes alle som det samme variabelnavn. Det må ikke være et reserveret ord (et ord med speciel betydning for scriptkompileren). Flow-styring Der kræves en form for flow-kontrollogik for at kontrollere udførelsen af scriptsætninger. Scriptsætninger kan udføres på tre måder: sekventielt, selektivt eller repetitivt. Hvis der ikke anvendes nogen flow-kontrollogik, udføres sætningerne i den rækkefølge, de forekommer i scriptet. Hvis du foretrækker selektiv udførelse af bestemte scriptsætninger, kan du bruge if/then/else eller switch/case-sætninger. Hvis du foretrækker repetitiv udførelse af scriptsætninger, kan sætningerne loop og repeat anvendes. Disse sætninger til flow-kontrol diskuteres nu. If/Then/Else Den mest almindelige type flow-kontrol er muligheden for at udføre en sætning, hvis en bestemt betingelse er sand. Denne mulighed er implementeret i Document Server via if/then/ else-konstruktionen. Det grundlæggende format er: if (bool-udtryk) then sætning1 sætningn endif sætning1 til sætningn udføres kun, hvis det booleske udtryk i parentesen er TRUE. Nogle gange er det også nødvendigt at evaluere et sæt sætninger, hvis én betingelse er TRUE og en anden er FALSE. Det kan opnås med else-konstruktionen: if (bool-udtryk) then sætninga sætningc else sætningx sætningz endif sætninga til sætningc udføres, hvis det booleske udtryk i parentesen er TRUE. Ellers udføres sætningx til sætningz. 6

15 Switch/Case Nogle gange er der mere end en tilstand, du vil kontrollere. Det kan gøres med flere If/Then-sætninger. Switch/Case-sætningen giver en enklere måde at foretage flere sammenligninger: Integer switch switch (intvar) case intval1 sætninga sætningb case intval2 sætningc sætningd default sætninge sætningf endswitch String switch switch (stringvar) case "stringval1" sætninga sætningb case "stringval2" sætningc sætningd default sætninge sætningf endswitch Der kan bruges heltals- eller værdier sammen med Switch/Case-sætningen. Med udgangspunkt i variablens værdi udføres nu den case-blok, der svarer til den pågældende værdi. Selvom hver case-blok kan indeholde flere sætninger, udføres kun én case-blok. Hvis værdien af switch-variablen ikke passer til nogen af de angivne case-forekomster, udføres standardblokken. Standardblokken er ikke påkrævet. Hvis standardblokken anvendes, skal den dog være den sidste blok. Eksempel på switch Multifunktionsprintere (MFP'er) har en jobstatistikfunktion. Når denne funktion er aktiveret, skal brugerne indtaste et kontonummer, før der opnås adgang til en profil. I dette eksempel indtaster brugere et afdelingsnummer, når der anvendes profiler. Dette eksempel på et script bruges en Switch/ Case-sætning til at kontrollere afdelingsnummer. CustomSubject // Brug kontonummeret som et heltal int. DeptNumber = original.useracct.asint() switch (DeptNumber) case 35 CustomSubject = "Dokument fra Human Resources" case 41 CustomSubject = "Dokument fra juridisk afdeling" case 15 CustomSubject = "Dokument fra leveringsafdeling" default CustomSubject = "Dokument fra FooBar Company" endswitch with venligst.".characterset=ldd_smtpcharset_us.attachments=original.document.go() endwith 7

16 Repetitive sætninger Alle sætninger i et script udføres kun én gang. Sætningerne repeat og loop lader dig udføre den samme blok sætninger flere gange. Loop Når du vil gentage en række sætninger et bestemt antal gange, skal du bruge loop-sætningen. Syntaks: loop (intcounter fra istart til ifinish) sætning1 sætningn endloop hvor: intcounter er en tidligere erklæret heltalsvariabel istart er en heltalsværdi, der kan tildeles intvar, når løkken starter ifinish er en heltalsværdi, der er maksimum for intvar Når en heltalsvariabel bruges som en tæller, gentages løkken så mange gange, som det er angivet i istart/ifinish-oplysningerne. Du kan medtage så mange sætninger, som du vil, i loop-blokken. Loop-blokken ender med sætningen endloop. Løkken begynder med, at tællervariablen tildeles værdien i istart. Tællerens værdi øges med 1 for hver udførsel af løkken. Dette fortsætter, indtil tælleren er større end værdien af ifinish. Det vil sige, at der gentages en løkke fra 1 til 10, indtil tælleren når en værdi på 11. Værdien af istart skal være mindre end værdien af ifinish. Den heltalsvariabel, der bruges til tælleren, skal være erklæret, før den bruges i loop-sætningen. Eksempel: Send de oprindeligt scannede dokumenter med til 10 kundeservicerepræsentanter. I dette script specificeres de generelle SMTP-egenskaber, før -meddelelserne sendes inden i Loop-sætningen. Add int LoopCount // Angiv de generelle egenskaber for -meddelelserne. with nærmere på denne reklamation".attachments=original.document.characterset=ldd_smtpcharset_us endwith loop (LoopCount fra 1 til 10) SMTP.To="CustRep" + LoopCount.AsString() + SMTP.Go() endloop 8

17 Repeat Repeat-sætningen lader dig udføre en blok sætninger igen og igen, indtil et udtryk bliver sandt. repeat (indtil bool-udtryk) sætning1 sætningn endrepeat Repeat-sætningen udfører blokken af sætninger, indtil det booleske udtryk er TRUE. Du kan medtage så mange sætninger, som du vil, i loop-blokken. Sætningen endrepeat afslutter loop-blokken. Hvis den indledende værdi i det booleske udtryk er sandt, udføres løkken ikke. Eksempel: Dette script benytter Optical Character Recognition (OCR) til at kontrollere dokumenter, der er scannet af slutbrugere for fortrolige dokumenter. Hvis dokumentet er fortroligt, sendes det ikke via . Det scannede billede gemmes i en fil, og der sendes en advarselsmeddelelse til den bruger, som scannede det fortrolige dokument. med ImageToText.input=original.document.TextType=LDD_TEXTTYPE_NORMAL.Language=LDD_LANG_ENGLISH.AllPages=TRUE.Go() endwith textfile tf string OneLine, Submitter // bner resultatet af OCR-handlingen tf.open(imagetotext.output) bool bconfdoc = FALSE int icount, iend icount =1 iend = tf.getnumberlines() Submitter = original.username+ // Kontroller alle linjer for ordet Fortrolig repeat (indtil (bconfdoc OR (icount>=iend))) OneLine = tf.readline() if (OneLine.Contains("Fortrolig")) then bconfdoc = TRUE endif Count.Add(1) endrepeat 9

18 // Gem dokumentet, hvis det er fortroligt, og send en advarselsmeddelelse. if (bconfdoc) then with SaveToFile.input=original.document.Path="c:\ebc.txt".AppendTimestamp=TRUE.Overwrite=FALSE.Go() endwith with SMTP.Server="mail.server.com".To= afvist".message="et fortroligt dokument må ikke sendes via ".characterset=ldd_smtpcharset_us.go() endwith else with dokument".message="her er det ønskede dokument".characterset=ldd_smtpcharset_us.attachments=original.document.go() endwith endif 10

19 Operatorer Matematiske Disse operatorer bruges til at angive eller ændre værdien af en variabel eller egenskab. Operator Symbol Beskrivelse Tilføjelse + I heltals- og reelle objekter tilføjer det tallene på begge sider af "+" og returnerer den nye værdi. I objekter har det en effekt, der svarer til sammenkædningsmetoden. Det føjer en på højre side til en på venstre og returnerer den nye. I dokumentobjekter føjer den dokumentet på højre side til dokumentet på venstre side og returnerer det nye dokument. I alle tilfælde forbliver variablerne på begge sider uændrede. Subtraktion - I heltals- og reelle objekter fratrækker dette tallet til højre fra tallet til venstre og returnerer den nye værdi. Variablerne på begge sider forbliver uændrede. Den er ikke gyldig for noget andre objekttyper. Multiplikation * I heltals- og reelle objekter ganger det tallene på begge sider af "*" og returnerer den nye værdi. Variablerne på begge sider forbliver uændrede. Den er ikke gyldig for noget andre objekttyper. Division \ I heltals- og reelle objekter dividerer dette tallet til venstre med tallet til højre og returnerer den nye værdi. Variablerne på begge sider forbliver uændrede. Den er ikke gyldig for noget andre objekttyper. Modulo % I heltals objekter dividerer dette tallet til venstre med tallet til højre og returnerer restværdien. Variablerne på begge sider forbliver uændrede. Den er ikke gyldig for noget andre objekttyper. 5/2 returnerer f.eks. 1, da 5 divideret med 2 er 2, og restværdien er 1. 11

20 Sammenligning Disse operatorer anvendes til sammenligning af værdien af variabler eller egenskaber af samme type. Resultatet af sammenligningen er en boolesk værdi (TRUE eller FALSE). Alle symboler, der findes på listen over operatorer, kan bruges. Operator Symboler Beskrivelse Mindre end <, LT I heltals- og reelle objekter returneres TRUE, hvis værdien til venstre er mindre end værdien til højre. For e returneres TRUE, hvis værdien til venstre alfabetisk forekommer før værdien til højre (inklusiv forskel på store og små bogstaver). Ellers returneres FALSE. Større end >, GT I heltals- og reelle objekter returneres TRUE, hvis værdien til venstre er større end værdien til højre. For e returneres TRUE, hvis værdien til venstre alfabetisk forekommer efter værdien til højre (inklusiv forskel på store og små bogstaver). Ellers returneres FALSE. Mindre end eller Lig med <=, LE I heltals- og reelle objekter returneres TRUE, hvis værdien til venstre er mindre end eller lig med værdien til højre. For e returneres TRUE, hvis værdien til venstre alfabetisk forekommer før eller den samme som værdien til højre (inklusiv forskel på store og små bogstaver). Ellers returneres FALSE. Større end eller Lig med >=, GE I heltals- og reelle objekter returneres TRUE, hvis værdien til venstre er større end eller lig med værdien til højre. For e returneres TRUE, hvis værdien til venstre alfabetisk forekommer efter eller den samme som værdien til højre (inklusiv forskel på store og små bogstaver). Ellers returneres FALSE. Lig med ==, EQ (dobbelt lig med-tegn) I heltals- og reelle objekter returneres TRUE, hvis værdien til venstre er lig med værdien til højre. For e returneres TRUE, hvis værdien til venstre er nøjagtigt den samme (inklusiv forskel på store og små bogstaver) som værdien til højre. Ellers returneres FALSE. Ikke lig med!=, <>, NE I heltals- og reelle objekter returneres TRUE, hvis værdien til venstre ikke er lig med værdien til højre. For e returneres TRUE, hvis værdien til venstre ikke er nøjagtigt den samme (inklusiv forskel på store og små bogstaver) som værdien til højre. Ellers returneres FALSE. 12

21 Boolesk Disse operatorer anvendes til at bygge komplekse booleske udtryk. Hver værdi på begge sider af operatoren skal være en boolesk værdi. Resultatet af den booleske operator er en boolesk værdi (TRUE eller FALSE). Alle symboler, der findes på listen over operatorer, kan bruges. Operator Symboler Beskrivelse And &, &&, AND AND er to booleske værdier til opnåelse af det endelige booleske resultat. Or,, OR OR er to booleske værdier til at opnåelse af det endelige booleske resultat. Not!, NOT NOT er en boolesk værdi til opnåelse af det endelige booleske resultat. I følgende tabel vises resultaterne af metoderne AND og OR vha. af: bool1 AND bool2 bool1 OR bool2 bool 1 bool2 AND OR FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE TRUE TRUE FALSE FALSE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE I følgende tabel vises resultaterne af NOTmetoderne via brug af: NOT bool1 bool 1 TRUE FALSE NOT FALSE TRUE 13

22 Andre funktioner Objektforkortelse vha. "with" Hvis du har en sektionskode, der fungerer med det samme objekt, kan det være besværligt konstant at skulle indtaste objektnavnet. Dette kan undgås med with-sætningen. Det generelle format er: med objektnavn.property = value.property = value.method() endwith Du angiver det objektnavn, der bruges i with-sætningen, og kan derefter referere til enhver af objektets egenskaber eller metoder ved simpelthen at bruge "punktum" efterfulgt af navnet på egenskaben eller metoden. Dette bruges normalt med handlingsobjekter. Fejlfinding af et script Når et script udføres, kan handlingsobjekter skrive fejl- eller advarselsmeddelelser til logfilen. Du kan også skrive dine egne meddelelser til logfilen for lettere at foretage fejlfinding af scriptet. Det kan f.eks. være, hvis du vil vide værdien af en variabel eller returværdien af en metode. Brug sætningen "debug" til at skrive meddelelsen til logfilen. debug (msg) msg kan være en variabel, en tegn i anførselstegn eller et numerisk udtryk. Nedenfor vises nogle eksempler: int index= 3 string ErrorMsg = "Der kunne ikke udskrives" debug (index) debug (ErrorMsg) debug ("Job modtaget fra " + original.username) Hver af disse skriver en meddelelse til serverlogfilen. 14

23 Afbrydelse af et script under kørsel Hvis du registrerer en fejltilstand under udførsel af scriptet, er det praktisk at have en måde at standse scriptet. Du kan gøre dette med funktionen exit: void exit(string msg) Funktionen exit standser kørslen af scriptet. Den lader dig sende en, der vises i serverlogfilen samt på bekræftelsessiden/-dialogboksen. 15

24 2 Datatypeobjekter Alle data, der anvendes af Workflow Composer, kan grupperes i seks forskellige datatyper: Boolean Document Integer Map Real String Alle objektegenskaber er en af datatypeobjekterne. Derudover er de fleste variabler en af disse typer. I det følgende diskuteres hver af disse objekter. 16

25 Boolean Objektet boolean anvendes til værdier, der er logisk sande eller falske. De eneste gyldige værdier for denne variabel er de reserverede ord: TRUE og FALSE. Objektet har ingen egenskaber. Følgende operatorer understøttes: Operatorer Symbol Beskrivelse ==, EQ Lig med <> Ikke lig med &, AND Og, OR Eller!, NOT Ikke = Lig med 17

26 Document Objektet document bruges til at holde en samling af billede, tekst og andre formaterede filer. Alle filer i et document-objekt behøver ikke at være af samme type. Det kan bruges til at holde forskellige filer af forskellige typer. En egenskab eller variabel er af denne type, når den erklæres som doc. Objektet document har ingen egenskaber. Metoder Syntaks bool AddDocument(doc doc1) bool AddFile(string path [, string type]) bool SetFileLabel(int filenum, string label) doc Copy() Beskrivelse Føjer et eksisterende dokument til slutningen af dette dokument. doc1 dokument, der skal tilføjes En bool, der angiver, om det lykkedes eller mislykkedes. Føjer en eksisterende fil til slutningen af dette dokument. Denne metode mislykkes, hvis filen ikke findes eller ikke kunne læses. path fuldt kvalificeret sti for stien på den server, der skal tilføjes type hvis den ikke er angivet, indstilles filtypen til typenavnet på den fil, der tilføjes. Ellers benyttes den angivne værdi. En bool, der angiver, om det lykkedes eller mislykkedes. Indstiller mærke for den specificerede fil. Dette mærke bruges som filnavn (minus typenavn) til navngivning af vedhæftede filer i -meddelelser eller databaser. Metoden mislykkes, hvis filenum er ugyldig. filenum indeks for fil. Filindekser starter ved 1 label mærke til specificeret fil. Da det bruges som et filnavn, skal mærket overholde reglerne for navngivning af filer. En bool, der angiver, om det lykkedes eller mislykkedes. Kopierer alle filerne i dette dokument til et nyt dokument. Dette laver faktisk en kopi af filerne, så der nu findes to kopier af filerne. Dette gør det muligt at foretage ændringer i ét sæt filer uden af påvirke det andet sæt. Ingen En doc, der indeholder kopien af alle filerne. 18

Første udgave (juni 1999) Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands

Første udgave (juni 1999) Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands Første udgave (juni 1999) Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. UDSENDER DETTE

Læs mere

ABBYY FineReader Version 10 Brugervejledning

ABBYY FineReader Version 10 Brugervejledning ABBYY FineReader Version 10 Brugervejledning 2009 ABBYY. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i dette dokument kan uden videre ændres, og ABBYY har intet ansvar for dokumentets indhold. Softwaren,

Læs mere

VAREMÆRKER OG KILDEANGIVELSER

VAREMÆRKER OG KILDEANGIVELSER J U R I D I S K E M E D D E L E L S E R Copyright 2006 Nuance Communications, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må transmitteres, afskrives, reproduceres, lagres i et søgesystem

Læs mere

Microsoft Excel XP - Makroer med VBA

Microsoft Excel XP - Makroer med VBA Microsoft Excel XP - Makroer med VBA Microsoft Excel XP - Makroer med VBA Microsoft Excel XP - Makroer med VBA til Windows 9x / Windows NT / Windows 2000 / Windows XP. Version: 2002 Copyright 2003 by F.M.T.

Læs mere

Norman Personal Firewall. Version 1.4. Brugerhåndbog

Norman Personal Firewall. Version 1.4. Brugerhåndbog Norman Personal Firewall Version 1.4 Brugerhåndbog ii! Brugerhåndbog til Norman Personal Firewall Begrænset ansvar Norman garanterer, at den vedlagte diskette/cd-rom og dokumentation er fri for produktionsfejl.

Læs mere

Spam Manager. Brugervejledning

Spam Manager. Brugervejledning Spam Manager Brugervejledning Brugervejledning til Spam Manager Dokumentversion: 1.0 Juridisk meddelelse Juridisk meddelelse Copyright 2013 Symantec Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Symantec,

Læs mere

Document Distributor oversigt

Document Distributor oversigt Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Document Distributor oversigt I Lexmark Document Distributor-programpakken vises, hvordan der kan skrives brugerdefinerede

Læs mere

Brugere kan ikke sende e-mail fra en mobil enhed eller fra en delt postkasse i Exchange

Brugere kan ikke sende e-mail fra en mobil enhed eller fra en delt postkasse i Exchange Brugere kan ikke sende e-mail fra en mobil enhed eller fra en delt postkasse i Exchange 2... Page 1 of 25 Artikel-id: 912918 - Seneste redigering: 26. november 2007 - Redigering: 17.1 Brugere kan ikke

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

Poly. - Javapakke til behandling af polynomier

Poly. - Javapakke til behandling af polynomier Poly - Javapakke til behandling af polynomier z 3 x y x 2 3 x -3 Skrevet af Susanne Nykjær Knudsen, John Thystrup Jensen, Jens Lykke Brandt, Troels C. Damgaard, Jacob W. Winther og Mikkel Bundgaard Vejleder:

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning Microsoft Dynamics C5 Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning Opdateret pr. 20.03.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Opsætning af OIOUBL... 4 1. XML skema... 4 2. Opsætning af

Læs mere

iwork Brugerhåndbog til formler og -funktioner

iwork Brugerhåndbog til formler og -funktioner iwork Brugerhåndbog til formler og -funktioner KKApple Inc. 2009 Apple Inc. Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovene om ophavsrettigheder må denne håndbog ikke kopieres, hverken i sin helhed

Læs mere

JAVASCRIPT INTRODUKTION TIL INTRODUKTION TIL JAVASCRIPT KENNETH GEISSHIRT

JAVASCRIPT INTRODUKTION TIL INTRODUKTION TIL JAVASCRIPT KENNETH GEISSHIRT INTRODUKTION TIL JAVASCRIPT KENNETH GEISSHIRT INTRODUKTION TIL JAVASCRIPT Lær at programmere i Javascript Sprogets opbygning og syntaks Blokke, forgreninger og løkker Introduktion til Javascript 1. udgave,

Læs mere

NS-Webshop for Hosted Shop Version 1.4

NS-Webshop for Hosted Shop Version 1.4 NS-Webshop for Hosted Shop Version 1.4 Side 1 af 22 Forord Hosted Shop er Danmarks bedste standard webshopsystem. Systemet kan konfigureres efter den enkelte kundes ønsker til design og funktionalitet.

Læs mere

Adra Match Accounts Brugermanual AMA version 14

Adra Match Accounts Brugermanual AMA version 14 2012 Adra Match Accounts Brugermanual AMA version 14 Denne manual indeholder guides og beskrivelser af funktioner. Adra Match 2012 Indhold Guide Adra Match Accounts... 3 Forberedelse... 3 Daglige arbejdsgange...

Læs mere

En simpel hjemmeside med HTML. Kom i gang med FrontPage

En simpel hjemmeside med HTML. Kom i gang med FrontPage I dette modul skal du lære at oprette og arbejde med hjemmesider med programmet Frontpage 2003. Men først skal du lære lidt om HTML-kodning. Selv om du ikke behøver at kende til HTML for at skabe hjemmesider

Læs mere

Umbraco v4 Vejledning til redaktører

Umbraco v4 Vejledning til redaktører Umbraco v4 Vejledning til redaktører Produceret af Umbraco s Community Umbraco // The Friendly CMS Indhold 1 Introduktion... 3 2 Kom i gang med Umbraco... 4 2.1 Log ind... 4 2.2 Redigeringsinterfacet...

Læs mere

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt!

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! 2 KORT INTRODUKTION: 6 INSTALLATION: 7 PROGRAMMETS OPBYGNING: 8 DESIGN AF SPØRGESKEMA: 9 ÅBEN SPØRGESKEMA 9 GEM SPØRGESKEMA 9 EKSPORT AF SPØRGESKEMA 9 PRINT

Læs mere

OpenOffice.org Calc Brugerhåndbog v. 1.1.3

OpenOffice.org Calc Brugerhåndbog v. 1.1.3 OpenOffice.org Calc: Brugerhåndbog v. 1.1.3 Titel: OpenOffice.org Calc Brugerhåndbog v. 1.1.3 Version: 9. januar 2005 Forfatter: Leif L. Lodahl Første udgave: 9. januar 2005 Engelsk udgave: 07-maj 2004

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011 Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....3 Oprettelse af brugere.....4 Organisationer og personer.....6 Aktiviteter.....7 E-mails.....8 Tilbud salgspipeline.....9 Enkle tilpasninger... 10

Læs mere

Design og automatisering af regneark

Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2007 Indholdsfortegnelse 1 Målbeskrivelse... 7 2 Deltagerinformation... 8 3 Bestyrelsesmøde i Firmaet A/S... 10 3.1 Lidt om diagrammer... 11 3.2 Generelt om redigering af diagrammer...

Læs mere

VERSION BRUGERMANUAL TIL WINDOWS 16-BIT

VERSION BRUGERMANUAL TIL WINDOWS 16-BIT VERSION BRUGERMANUAL TIL WINDOWS 16BIT TM Ansvarsfraskrivelse Novell, Inc. fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med indholdet eller brugen af nærværende manual og

Læs mere

easyourtime Komme & Gå

easyourtime Komme & Gå easyourtime Komme & Gå adm4you 2009 Revision 1.31 Side 1 INDHOLD Indhold... 2 Teknisk system opsætning... 5 Licens filen... 5 Rettigheder... 6 Oprettelse af forbindelser... 7 Skift sprog... 8 Opstarts

Læs mere

Indholdsfortegnelse. javabog.dk Forord

Indholdsfortegnelse. javabog.dk Forord javabog.dk Forord javabog.dk Forord Indholdsfortegnelse 0 Forord...1 0.1 Bogens opbygning...1 0.1.1 Veje gennem bogen...1 0.1.2 Kapitlernes opbygning...3 0.2 Til underviseren...3 0.3 Ændringer i tredje

Læs mere

Vejledning til den grafiske grænseflade AK-EM 100 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Brugervejledning

Vejledning til den grafiske grænseflade AK-EM 100 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Brugervejledning Vejledning til den grafiske grænseflade AK-EM 100 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 AK-EM 100 Introduktion... 3 Beskrivelse af systemet...

Læs mere

Optra S. February 1998. www.lexmark.com

Optra S. February 1998. www.lexmark.com Optra S February 1998 www.lexmark.com Første udgave (Februar 1998) De følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne regler ikke er i overensstemmelse med dette lands lov: LEXMARK INTERNATIONAL, INC.

Læs mere

Calc. Michel Mandix. Et kompendium om anvendt regneark. af: MICHEL MANDIX Dæmningen 23 2500 Valby 3630 3404 / 4059 3512. OpenOffice Calc Side 1 af 85

Calc. Michel Mandix. Et kompendium om anvendt regneark. af: MICHEL MANDIX Dæmningen 23 2500 Valby 3630 3404 / 4059 3512. OpenOffice Calc Side 1 af 85 Calc Et kompendium om anvendt regneark af: Michel Mandix OpenOffice Calc Side 1 af 85 1) FORORD Det er altid en stor fornøjelse at undervise i regneark! Dette program åbner så mange muligheder, at det

Læs mere

PDF Modul & Online Markedsføring

PDF Modul & Online Markedsføring Danmarks Tekniske Universitet IMM 23. Januar 2009 PDF Modul & Online Markedsføring Af Frederik Christian Heerup-Larsson IMM-B.Eng-2009-53 Side 1 1. Abstract Denne rapport omhandler design og udvikling

Læs mere

Softwarebrugsanvisning

Softwarebrugsanvisning Softwarebrugsanvisning Brother QL-serien Denne vejlednings indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer af de indeholdte

Læs mere