En af de største. Antal medarbejdere i Bankdata: Antal jobansøgninger, Bankdata modtog i 2014:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En af de største. Antal medarbejdere i Bankdata: Antal jobansøgninger, Bankdata modtog i 2014:"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2014

2 En af de største Med 654 medarbejdere, hvor størstedelen er specialiseret inden for it-området, er Bankdata en af de største danske virksomheder inden for finans-it. Antal medarbejdere i Bankdata: Antal jobansøgninger, Bankdata modtog i 2014:

3 Indhold Beretning 04 Bankdata 2014 Udvikling Teknologi Service & Support Drift Konsulentfunktioner Medarbejdere Skrevet om Bankdata Ledelsesberetning 38 Foreningsoplysninger Hovedtal og nøgletal Beretning Regnskab 43 Påtegninger 43 Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Pengestrømsopgørelse Noter 45 Udgives af: Bankdata Erritsø Bygade Fredericia Tlf.:

4 04 Beretning Bankdata 2014 I Bankdata blev 2014 et år, hvor fuldmagter, Multikanalbanken og effektive processer fyldte på dagsordenen. Men også lovgivning og sektoropgaver tog sin del af pladsen blev præget af tre hovedoverskrifter i Bankdata. En af de dominerende var fuldmagter: Fuldmagtsprojektet blev sat i søen i 2014, og der blev ydet rigtigt mange udviklingstimer på dette store projekt i løbet af året. De første resultater fra projektet tikker ud til bankerne i Multikanalbanken og effektive processer En anden hovedoverskrift i 2014 var ledestjernerne Multikanalbanken og Proceseffektivitet. Under disse to ledestjerner blev der leveret mange små og store løsninger i årets løb. Den mest mærkbare af disse var Elektronisk Underskrift. Dette projekt leverede på ganske få måneder en løsning, som var til stor glæde for bankernes kunder og samtidig gav store tidsbesparelser ude i pengeinstitutterne. Projektet leverede derfor resultater på begge ledestjerner. Men også de mange leverancer i Mobilbankerne og Netbanken har præget Der er hvert kvartal leveret mange nye funktioner og forbedret design ud til pengeinstitutternes kunder, og i 2015 fortsætter Bankdata den forhøjede leverancekadence fra selvbetjeningsområderne. Lovgivning og sektor Den sidste hovedoverskrift var ikke selvvalgt, for 2014 blev et år med både mange og store opgaver på grund af enten lovgivningen eller tværgående sektoraftaler. Særligt har EBA-projekterne på regnskabsområdet fyldt en del, men også på marketsområdet har der været mange udviklingsopgaver foranlediget af lovgivningen. Videre med ledestjernerne og DataWarehouse I 2014 er der sammen med Rådgivende Udvalg tilrettelagt en udviklingsplan for 2015, hvor det fortsat er ledestjernerne Multikanalbanken og Proceseffektivitet, som vil nyde fremme. Samtidig er der sat fuldt fokus og masser af kræfter ind i såvel Danmark som Indien på at gøre DataWarehouse komplet,. Det bliver et væsentligt fundament for bankernes videreudvikling af deres kunderelationer.

5 Beretning 05 Bankdata i tal: Medlemspengeinstitutter 12 Medarbejdere i Bankdata Medarbejdere i medlemspengeinstitutterne Aktive kunder i medlemspengeinstitutterne 1,2 mio.

6 06 Beretning Stort flyttearbejde 3000 fysiske Windows maskiner, 1000 identificerede systemer, 300 AIX servere og indholdet af to store mainframes. Det er blot nogle af de dimensioner, som var i spil, da Bankdatas maskinstuer i blev flyttet til Silkeborg. Effektiv og billig flytning Bankdata flyttede i 2014 den sidste del af driften til JN Data i Silkeborg, og det blev gjort effektivt: Flytningen har kostet under halvdelen af de mandetimer, andre har brugt på lignende opgaver. Samtidig har flytteprojektet stort set ikke påvirket driften. I slutningen af april 2014 var det endeligt slut: Hele Bankdatas it-infrastruktur var flyttet 80 km nordpå til JN Data. Samtidig er flytteregningen blevet langt mindre end forventet: Bankdata har kun brugt en tredjedel af de mandetimer, der var sat af til opgaven, og i samme stil har JN Data kun brugt halvdelen af de ressourcer, de havde regnet med. Mere effektiv og billigere flytning Den lave flytteregning skyldes bl.a., at JN Data allerede har haft to lignende flytteprojekter for BEC og SDC og derfor er øvede flyttemænd. Samtidig har Bankdata valgt en anderledes strategi med kun at sætte nogle få mand på de enkelte områder, men til gengæld dedikere dem 100%. Det har vist sig at være effektivt: Vi har ganske enkelt været mere effektive: Vi har kørt med en tyndere bemanding, men til gengæld dedikeret medarbejderne 100% på opgaven. Det gav en større risiko, fordi det blev mere personafhængigt, men gjorde til gengæld, at vi kunne gøre det betydeligt billigere, siger Frank Buthler, som er projektleder for flytningen på Bankdatas side. Sidegevinst til pengeinstitutterne Flytteprojektet giver også pengeinstitutterne en sidegevinst i form af mulighed for bedre svartider: Det skyldes, at Bankdata har valgt kun at flytte det nyeste udstyr til JN Data og ellers investere i nyt udstyr hos JN Data frem for at flytte det gamle.

7 Beretning 07 Konverteringer i 2014 Bankdata gennemførte følgende konverteringer i 2014: 8. marts: Jyske Banks afdeling i Hamborg til Bankdatas systemer 24. maj: Sparekassen Lolland til Jyske Bank 13. september: DiBa til Sydbank 18. oktober: Udkonvertering og sletning af Fynske Bank Konverteringer med succes Bankdatas konverteringsapparat viste sin værdi i 2014, hvor Bankdata gennemførte fire konverteringer - alle med færre ressourcer fra Bankdata end tidligere, uden at det gik ud over kvaliteten. Én af dem var konverteringen af Diba Bank til Sydbank. Det var tredje gang på et år, da Bankdata i september 2014 gennemførte endnu en succesfuld konvertering af et pengeinstitut med konverteringen af Diba Bank til Sydbank. Her viste Bankdatas konverteringsapparat og det rutinerede konverteringteam endnu en gang sin værdi, da det med vanlig præcision lykkedes at konvertere en bank på en weekend uden forstyrrelser i den øvrige drift. En god samarbejdspartner Konverteringens succes skyldtes ikke mindst et tæt og godt samarbejde med Sydbank. En konvertering er en meget kompleks opgave, da stort set alle områder i banken bliver berørt. Det stiller store krav til samarbejdet, på tværs af organisationen og ikke mindst op mod Bankdata, fortæller Lars Lyngsdal Sørensen, projektleder i Sydbank og fortsætter: Jeg har kun ros til overs for samarbejdet med Bankdata, for når vi går i gang med en konvertering, så arbejder vi som et team med samme fælles mål. Et rutineret team Bankdatas konverteringsteam er et fast og rutineret team, som står for både testkonvertering, prøvekonvertering og generalprøve inden den endelige konvertering for at være sikker på, at alt forløber helt, som det skal.

8 8 Udviklingsaktiviteter Udvikling Faglige fyrtårne skal sikre den rigtige udvikling Bankdata har taget endnu et skridt mod bedre at forstå medlemsbankernes behov og dermed styrke deres forretning med de rigtige it-systemer: Forretningsarkitekter skal være it-udviklingens faglige fyrtårne, der har det store overblik over forretningsområderne og kan sparre med bankernes fagspecialister. Som forretningsarkitekt skal jeg være bindeleddet mellem forretningen og it-udviklingen jeg skal vide, hvor forretningen vil hen, også strategisk, siger Per Mølgaard Andersen, der som en af de første forretningsarkitekter i Bankdata er med til at definere den nye rolle. It-arkitekturen skal styrke forretningen De seneste år er it-arkitektur på flere niveauer kommet på dagsordenen i Bankdata for at få mere kvalitet i it-systemerne og undgå at genopfinde den dybe tallerken hver gang, der bliver udviklet nyt. Med forretningsarkitektrollen kommer der et ekstra lag på, som skal sikre, at Bankdatas viden om arkitektur bliver brugt til at styrke bankernes forretning. Forretningsarkitekterne deltager bl.a. som rådgivere og sekretærer på ressortmøder, hvor de skal have det store overblik over systemerne i Bankdata-fællesskabet. De skal bidrage med idéer og strategiske roadmaps, som ressortet kan læne sig op ad, og være facilitator for fællesskabet. Derudover er de sparringspartnere for projekterne. Målet er, at der skal være forretningsarkitekter på alle udviklingsområder i Bankdata, og at der kommer et tværgående samarbejde på tværs af ressorterne. Nyt arkitekturråd sikrer udviklingen af den digitale bank Bankdata har i mange år tilbudt digitale selvbetjeningsløsninger som automater, Netbank, Mobilbank m.m. De seneste år er der sket en forretningsmæssig fokusering, så der nu tales om den digitale bank, hvor de digitale processer i endnu højere grad er med til at understøtte forretningen. For at støtte den udvikling har Bankdata i 2014 nedsat et arkitekturråd, hvor forretning og it mødes med det formål at definere de forretningskrav, som it-løsningerne skal understøtte i fremtiden. Rådet arbejder med den overordnede it-arkitektur for at sikre, at den implementerede arkitektur kan rumme den løbende udvikling af den digitale bank.

9 Udviklingsaktiviteter 9 Arkitektur på mange niveauer Arkitektur er nu indarbejdet på mange niveauer i Bankdata. I projekterne sikrer løsningsarkitekter, at der er et veldokumenteret arkitekturgrundlag som reviewes, inden projektet går i gang med udviklingen. Der er en proces i gang med at indkøre forretningsarkitekter, som har fokus på forretningsudvikling, og domænearkitekter, som har overblik over områdets arkitekturlandskab. Mere effektiv udvikling med automatisk test Bankdata har en klar ambition om at udvikle systemerne hurtigere - uden at gå på kompromis med kvaliteten. Det bliver et markant tema i 2015, men Bankdata har i 2014 allerede taget de første skridt ved bl.a. at udvikle et koncept til automatisk regressionstest, som afprøves i forbindelse med udvikling til Medarbejderportalen. Konceptet er klar til udrulning i Bankdata og er en af hjørnestene i at effektivisere Bankdatas udvikling. I forbindelse med både Mobilbanken og hjemmesideprojektet (WCM) er Bankdata i 2014 startet på at køre automatisk test af både funktionaliteter generelt, men også i forhold til forskellige operativ-systemer og device typer. Det skal både fange eventuelle fejl, før de rammer brugerne, og effektivisere test-processen, så der kan testes mere for færre ressourcer. Det forventes, at specielt arbejdet fra WCM projektet videreføres i udviklingen af Netbanken. Let og enkel integration til systemerne I pengeinstitutterne er der et stort ønske om selv at kunne udvikle løsninger, der kan eksistere ved siden af de standard-løsninger, som Bankdata leverer. Bankdata har derfor i 2014 sat ekstra fokus på at sikre en arkitektur i standardløsningerne, der gør en let og enkel integration mulig. Som første skridt er Bankdata i gang med at etablere en komponentbasseret arkitektur, og sideløbende arbejder Bankdata med at sikre dokumentation og synlighed.

10 10 Udviklingsaktiviteter Betalinger og kort Kontoafstemning sparer det manuelle arbejde Millioner af posteringer, der skal afstemmes i et regneark, og endeløse opslag i diverse konti. Kontoafstemning er en fast omkostning og tilbagevendende manuel opgave både centralt og decentralt i mange pengeinstitutter. Men det store arbejde kan nu spares væk, efter Bankdata i 2014 lancerede systemet Kontoafstemning (KAF) efter en testperiode i Jyske Bank, Sydbank og Nordjyske Bank: Systemet tjekker hver aften automatisk alle posteringer mod hinanden på de udvalgte konti og sørger for at give besked i Medarbejderportalen, hvis der er transaktioner, som ikke stemmer. Stor gevinst at hente Der er en stor gevinst at hente for pengeinstitutterne i det nye afstemningssystem: I Nordjyske Bank afstemmer systemet 500 konti om dagen, og i Jyske Bank bliver det til næsten statuskonti. Det sparer mange timers arbejde med manuel afstemning. Vi har i dag 500 konti, som kontrolleres gennem systemet i stedet for manuelt. I nogle tilfælde var den manuelle kontrol daglig i andre ugentligt eller måske hver 14. dag. Så det er helt klart min fornemmelse, at det her er en stor gevinst, siger Peter Bering, gruppeleder for Økonomi og Edb i Nordjyske Bank. Kontaktløse kort I 2014 blev det muligt at bruge kontaktløs teknologi på MasterCard og VisaDebit, og Bankdata sikrede, at medlemspengeinstitutterne kunne understøtte betaling med kontaktløse kort. Med kontaktløse kort kan bankkunderne købe for op til kr. 200,- pr transaktion uden at bruge deres pin-kode. Kortet skal blot holdes op til en kontaktløs kortlæser, og så er der betalt. Kunden skal bruge sin pin-kode ved større beløb og som ekstra sikkerhed ved flere små-køb, der beløber sig på mere end 800 kr.

11 Udviklingsaktiviteter 11 De første med straksclearing Den 21. november 2014 lancerede de danske banker straksclearing. Den første danske overførsel kom fra Bankdata, som var klar som de første og ser store perspektiver i den nye mulighed. Med straksclearingen har de danske bankkunder fået mulighed for at overføre op til kr. i realtid: Det vil sige, at de kan overføre penge med det samme døgnet rundt alle årets dage. Fundament for fremtiden Straksbetalingerne er velegnede til tidskritiske betalinger og er også en konkurrence- parameter for at sikre kunderne den overførselshastighed, de forventer - ikke mindst, når det gælder mobilbetalinger som alternativ til betalingskort. Det er derfor en vigtig service for bankerne at kunne tilbyde, hvis de vil fastholde kunderne og tiltrække nye. Det handler grundlæggende om, at pengeinstitutterne kan tilbyde de rigtige løsninger. Straksclearingen er fundamentet, som ikke alene vil bære de nuværende løsninger, men som også åbner for innovation og produktudvikling i årene fremover, siger projektleder Bjarne Wohlfahrt fra Bankdata. Modernisering af den danske betalingsstruktur Den finansielle sektor og Nationalbanken har gennem de seneste år moderniseret den danske betalingsinfrastruktur gennemgribende. Sidste del af denne store opgave og lange proces blev afsluttet med straksclearing i november Pension: Nyt udbetalingssystem I 2014 blev bankernes nye sektorløsning for udbetaling af ratepensioner og indeksordninger lanceret. Bankdata var allerede klar med sin integration til systemet ultimo 2013, men lanceringen blev udskudt til april 2014 på grund af en beslutning i sektoren.

12 12 Udviklingsaktiviteter Antihvidvask Bankdata følger løbende udviklingen på området for Anti Money Laundering (AML) og har i 2014 leveret to nye løsninger for at opfylde nye lovkrav: Mistænkelig kundeadfærd Med projekt SAS AML implementerede Bankdata i 2014 en ny og bedre løsning til at identificere mistænkelig kundeadfærd. Løsningen gør det lettere at fokusere på de kunder, der udgør den største risiko. Det nye system erstatter systemet Safe Watch Profiling, der skanner for mistænkelig kunde-adfærd. Implementeringen betyder, at pengeinstitutterne og Bankdata kan leve op til Finanstilsynets krav, uden der skal tilføres flere ressourcer til området. Systemet blev leveret til Jyske Bank og Sydbank på årets sidste dag, så det kunne tages i brug i uge 3 i De øvrige pengeinstitutter kommer på løbende i Hvad er formålet med forretningen? 2014 bød også på en ny portlet i Medarbejderportalen til at registrere informationer om pengeinstituttets kunder. Portletten Formål og omfang skal sikre, at pengeinstitutterne efterlever Hvidvasklovens 12, stk. 4 om legitimation af kunden i forhold til kendskabet til kundens formål med forretningsforbindelsen og omfanget af den. Der er også indført en kontrol i funktionen Nyt kundeforhold, der sikrer, at kundens engagement ikke udvides, hvis der ikke er registreret formål- og omfangsoplysninger. Synlige posteringer i weekenden Når posteringerne tidligere blev modtaget fra NETS og de øvrige datacentraler fredag aften og i løbet af weekenden, blev de først bogført på kundernes konto natten mellem søndag og mandag. Det betød, at posteringerne først blev synlige for kunderne mandag. I 2014 lancerede Bankdata Visning af posteringer i weekenden, så det nu er muligt for kunderne at se og disponere over posteringerne allerede i weekenden i Netbanken, Mobilbanken, pengeautomaterne osv. Posteringerne bliver fortsat først bogført mandag.

13 Udviklingsaktiviteter 13 Den virtuelle bank Nye oplevelser i Netbanken I 2014 blev der sat ekstra fokus på selvbetjeningsområdet, og den første del af året blev der arbejdet på at få skabt et solidt fundament for fremtidens Netbank med fokus på tre områder: - Nyt teknologisk fundament til en responsiv netbankløsning med nyt grafisk design - Personal Financial Manangement (PFM) - Reudvikling af de mest anvendte funktioner i Netbanken med bl.a. ny designlinje Ny brugeroplevelse i Netbanken I november 2014 kom de første fornyelser i Netbanken til private. Det var samtidig de første skridt frem mod en ny udgave af Netbank, hvor brugeren for alvor er kommet i centrum og får et økonomisk overblik på en lettilgængelig og flot brugerflade på alle enheder. Det er blevet lettere at logge på Netbanken og tjekke sin økonomi både på PC og Tablet. Designet er blevet lysere og lettere, og menustrukturen er blevet forenklet. Desuden er det blevet mere enkelt at overføre penge. Ny menustruktur Menustrukturen er forenklet, så der er færre menupunkter for brugeren at forholde sig til, og menuen er flyttet fra toppen af skærmen til venstre side. Mere enkel overførsel Det er blevet mere enkelt og intuitivt af overføre penge, hvor flere felter er skåret væk, og nogle funktioner har fået en ny placering. Nyt design Det visuelle udtryk har fået et løft med en lysere og lettere stil. Ikoner og farver er inspireret af Mobilbanken for at skabe mere genkendelse. Lettere login Kunden behover kun at logge ind med cpr.nr og NemID kodeord for at se posteringer eller overføre til egne konti.

14 14 Udviklingsaktiviteter Personal Financial Management I efteråret 2014 indgik Bankdata en samarbejdsaftale med Meniga som leverandør af en Personal Financial Management (PFM) løsning som overbygning til Bankdatas kernesystemer. Meniga er Europas førende udbyder af PFM løsninger, og deres system bliver brugt af 14 forskellige banker i 13 lande. Især er de kendt for deres prisvindende løsning hos polske mbank. Bankdata har i årets løb arbejdet tæt sammen med Meniga og fået etableret et setup, der gør det muligt både at sende data ind i Menigas motor og hente dem ud igen - beriget med kategorier og klar til at præsentere i diverse overblik, som brugeren af Netbanken ikke finder andre steder. Det betyder, at Bankdata i første halvår 2015 forventer at give netbankbrugeren mulighed for at opleve sine posteringer på en helt ny måde - med kategorier, forskellige filtreringsmuligheder og i nyt design. Fokus på brugeroplevelsen Brugeroplevelsen skal være i højsædet og arbejdet med brugervenlighed skal være en fast, integreret del i Bankdatas systemudvikling. Bankdatas UX-konsulenter har i 2014 derfor arbejdet med at få forankret faste og anerkendte metoder til at inddrage slutbrugeren i Bankdatas systemudvikling. Målet er, at projekterne altid inddrager slutbrugeren og løbende tester og måler brugeroplevelsen. Samtidig vil Bankdata måle brugeroplevelsen på selvbetjeningssystem-erne og have fastlagte mål for brugeroplevelsen inden projektstart. Slutbrugeren med fra start Vi opnår bl.a. brugervenlige systemer ved at inddrage slutbrugeren i alle faser af udviklingsprocessen. Det skal ske allerede fra den indledende behovsafdækning, hvor vi vil udføre interviews og feltstudier for at sikre en bred og dyb forståelse af de personer og den arbejdsgang der skal understøttes, siger UX-konsulent Claus Broholm og fortsætter: Dernæst gør vi det ved at teste vores prototype designs tidligt og ofte, så vi hele tiden får slebet løsningen til efter forretningens og slutbrugerens behov. Det er derfor nogle af de principper, vi arbejder på at få ind i Bankdatas systemudvikling.

15 Udviklingsaktiviteter 15 Sikkerhed i Netbanken I 2014 har der været en tendens med yderst få deciderede Netbank indbrud på kundernes computere. I stedet er kunderne på forskellig vis blevet lokket til at give hackerne oplysning om deres BrugerID, adgangskode og nøglekort. Der har bl.a. i løbet af året været flere phisingkampagner, hvor kunder er blevet lokket til at sende deres cpr-nr, adgangskoder og billeder af nøglekort til hackerne. Der er også eksempler på telefonopkald, hvor kunderne er blevet lokket til at lave overførsler eller overgive adgangskoder mv. Her har Bankdatas parkering og ekstra godkendelse af mistænkelige betalinger stoppet flere af de overførsler, der ellers ville have givet tab. Straksclearing sætter tempoet op Efter indførelse af straksclearing er det blevet endnu vigtigere, at Bankdata er i stand til at parkere mistænkelige betalinger, inden de forsvinder uden for rækkevidde. Nye responsive hjemmesider I løbet af 2014 blev de første af de nye, responsive hjemmesider i WCM lanceret: Sydbank lagde ud med deres sektion om private betalingskort, efterfulgt af bankdata.dk og bankconnect.dk. Den nyeste i rækken er hele erhvervssitet for Sydbank. Fælles fundament Alle siderne er bygget på samme fundament, som blandt andet består af fælles portletter med funktionalitet f.eks. en produktsammenligner, der kan konfigureres af de enkelte pengeinstitutter til præcis deres unikke behov. Teknisk er den nye udgave af Netbanken og den nye hjemmeside-løsning på samme platform, hvilket giver mange muligheder for synergier fremover. Målet med projektet er at give alle medlemmerne en ny og tidssvarende hjemmeside, der tilbyder en stor fælles værktøjskasse med funktioner, som de selv kan administrere.

16 16 Udviklingsaktiviteter Mobilbanken Nyt design I 2014 blev Mobilbanken til iphone og Android opdateret med nyt design og mere individuel visning for pengeinstitutterne iphone i juni og Android i november 2½ måned før oprindeligt planlagt. Nye versioner og funktioner Der blev i 2014 løbende sendt nye versioner ud til alle tre mobil-platforme, så Mobilbanken er blevet tilpasset nye styresystemer og telefontyper. Versionerne har også indeholdt funktionalitet som forhøjelse af maksimum på SWIPP fra kr. til kr. og tvangsopdatering for at minimere vedligehold af mobilplatformene. Nyt overførselsflow I november fik mobilbankbrugere et nyt overførselsflow, der gjorde det nemmere og hurtigere at overføre mellem egne- og fuldmagtskonti uden at bruge NemID. Samtidig fik de mulighed for at vælge straksclearing. Pengeautomater Indbetaling kan erstatte døgnboksen I 2014 kom support af indbetalingsautomater, som giver kunderne mulighed for at indbetale sedler i pengeauomaterne. Pengeinstitutterne kan med indbetalingsautomaten afskaffe døgnboksen og flytte transaktionerne fra kassen til pengeautomaten. For kunderne vil fordelene bl.a. være, at pengene er synlige på kontoen, så snart indbetalingen er gennemført, og de får en øget åbningstid i forhold til indbetalinger ved kassen. I første halvår af 2015 vil indbetalingsfunktionerne blive fuldt udbygget, og der vil også blive mulighed for recycling af de indbetalte sedler. Serviceaftale I 2014 blev serviceaftalen med Fujitsu om pengeautomater forlænget med tre år. I den nye aftale er der strammet op på en række områder, kravene til Fujitsu er øget, og servicepriserne er sat ned. Fælles hotline permanent I 2014 blev Bankdatas fælles e-banking hotline permanent efter 2 års succesfuldt prøveforløb med henvendelser. Den fælles hotline, som servicerer kunderne hos 7 af medlemsbankerne, har effektiviseret hotline-opgaven ved at samle ekspertisen ét sted og tilbyde både længere åbningstider samt kortere svartider.

17 Udviklingsaktiviteter 17 Medarbejderportalen Mit overblik med fokusemner Der er i 2014 udviklet en ny startside i Medarbejderportalen Mit overblik, hvor medarbejderen kan få et samlet overblik over både opgaver og de fokusemner, der skal handles på. Desuden kan der i Mit overblik vises øvrige relevante informationer for medarbejderen, f.eks. SharePoint mapper/informationer eller pengeinsituttets egne genererede data. Pengeinstituttet kan selv opsætte Mit overblik afhængig af brugerprofil. Med fokusemnerne kan medarbejderen få vist hele eller dele af sin kundeportefølje inden for forskellige forretningområder med tilgang til flere oplysninger, start af opgaveforløb og status. Pengeinstituttet udtrækker, opretter og sammensætter selv oplysningerne på de enkelte faner og kan hurtigt udstille nye fokusemner. Sammenlagt opgaveliste - bedre overblik og effektiv styring Det gamle opgavesystem i Medarbejderportalen er i 2014 lagt sammen med Bankdatas sagsstyringssystem, så Bankdata i løbet af 2015 kan implementere en helt ny opgaveliste. Brugerne har nu én samlet opgaveliste mod tidligere to lister og har bedre mulighed for at sortere og filtrere opgaver. Samtidig er den enkelte opgave udvidet med mere funktionalitet, bl.a. med bedre mulighed for at tilpasse opgavens aktiviteter, bedre overblik over egne aktiviteter i forhold til aktiviteter, som bør overdrages, samt mulighed for at oprette en ny sag ud fra eksisterende sager. Pengeinstituttets administratorer har også fået en mere effektiv administration og en større fleksibilitet i opbygningen og styringen af opgavetyperne. Pengeinstituttet kan også sikre en mere ensartet opgavebehandling for alle typer af opgaver ved at lægge en beskrivelse og arbejdsproces ind i opgaveløsningen. Kundemøde I forbindelse med migreringen til Outlook er der i Medarbejderportalen i 2014 udviklet en kundemødeløsning, som erstatter kundemødeløsningen i Notes. Løsningen er integreret mellem Outlook og Medarbejderportalen, hvor dato, tid, lokaler, interne ressourcer, mødebekræftelse osv. registreres i Outlook, og detaljer om mødet angående kunden, øvrige deltagere, mødetype, sms osv. registreres i en portlet i Medarbejderportalen. Flowet sker automatisk og kan startes fra både Outlook, Medarbejderportalen (Kundeoverblik) og Kollegaoverblikket.

18 18 Udviklingsaktiviteter Kredit Kreditsag Med det nye Kreditsagssystem er det muligt at gennemføre en elektronisk sagsstyret bevillingsproces. Systemet er bygget op omkring en sagsskabelon, der kan anvendes direkte, og med fordel kan tilpasses hvert enkelt pengeinstituts behov. Løsningen anvendes både til privat- og erhvervskreditsager. Nye funktioner i 2014 En tredjedel af kreditsagerne i Medarbejderportalen kørte gennem Kreditsagssystemet i 2014, og der er i 2014 løbende leveret ny funktionalitet til systemet som for eksempel forbedret facilitetsoversigt, håndtering af finansielle rammer, kreditsagsresume, leverance til DataWarehouse mm. Sydbank har startet implementeringen i december 2014, og løsningen forventes fuld implementeret i løbet af første halvår Flere ressourcer og projekter til kreditområdet Sidst i 2014 har Bankdata startet to nye projekter i kreditsagssystemet: Forbedret funktionalitet i bevillingsdelen af kreditprocessen og do it-funktion på almindelige lån, kreditter og midlertidig overtræk. I 2015 sættes der endnu flere ressourcer af til at fremme udviklingen på kreditområdet. Prioritetslån i Kredit og LåneProces Prioritetslån kan nu håndteres i en løsning i kreditflowet Kredit og LåneProces (KLP) i Medarbejderportalen. Det er dermed slut med manuelle udregninger, ændring af afviklingsbetingelser og dobbelt udskrivning af dokumenter. Løsningen anvendes primært af Jyske Bank, men Bankdata er ved at udvikle yderligere funktioner i kreditflowet, så det også kan bruges af de øvrige pengeinstitutter.

19 Udviklingsaktiviteter 19 Store besparelser med Elektronisk Underskrift Med Elektronisk Underskrift til privatkunder blev det fra 1. april 2014 muligt at effektivisere underskriftsprocesserne i pengeinstitutterne. Løsningen giver mulighed for at sende et dokument til elektronisk underskrift, så kunden kan underskrive dokumentet via sin Netbank og eboks. Store besparelser Med Elektronisk Underskrift får pengeinstitutterne mulighed for at spare mange penge på både underskriftsmøder, porto og papir. Kunderne slipper for de mange papirudskrifter i form af aftaler og bilag fra banken. Dem kan de nu finde i Netboks i deres Netbank. Samtidig sparer bankerne store mængder papir på de dokumenter, der ikke længere skal skrives ud i flere eksemplarer. Meget hurtigere ekspedition En af de store fordele ved Elektronisk Underskrift er, at pengeinstitutterne nu kan at ekspedere sagerne med underskrifter meget hurtigere: Det hele går meget hurtigere nu. Jeg havde f.eks. en kunde, hvor det virkelig var en hastesag med en ændring til en puljetilmelding, som skulle accepteres den dag. Hele den sag havde jeg færdigekspederet på tre kvarter, hvor det tidligere kunne have taget dage, siger kunderådgiver Jakob Theilgaard Jepsen fra Sydbank. Alder ingen hindring Også kunderne har taget positivt imod den nye løsning. Selv om nogle har brug for mere forklaring end andre, har kunderne brugt løsningen uden problemer uanset alder. Lang de fleste sager, jeg har sendt til elektronisk underskrift, har jeg fået tilbage i underskrevet stand samme dag eller dagen efter. Så kunderne har taget virkelig godt imod det uanset, om det har været unge eller ældre, siger pensionsrådgiver Per Fjord fra Skjern Bank. Mere end en underskrifter I 2014 har medlemsbankernes kunder underskrevet over dokumenter elektronisk på mindre end 8 måneder. Det betyder, at Bankdata nu er den største kunde hos eboks på elektroniske underskrifter

20 20 Udviklingsaktiviteter Virksomhedspant I forbindelse med indførelsen af den nye regnskabserklæring har Bankdata i 2014 leveret flere ændringer i virksomhedspant, fordringspant og ejerpantebrev i 47 B. Ændringerne er affødt af lovgivning, som skal lette de administrative byrder for de mindre virksomheder. Den digitale bank: Fælles digitale dokumenter Den 14. december 2014 kom den sidste leverance af de nye fælles digitale dokumenter, hvor medlemsbankernes mere end individuelle dokumenter er skåret ned og samlet til 300 fælles dokumenter, der ajourføres centralt. Det er en leverance, som betyder store besparelser for pengeinstitutterne, som nu bl.a. sparer omkostningerne til egen ASF-udvikling. Samtidig er det et vigtigt skridt i digitaliseringen af pengeinstitutterne. Stort kvalitetsløft i dokumenterne En af de store fordele ved de fælles dokumenter er, at de nu løbende bliver ajourført i forhold til gældende love og forretningsgange fra central hold. Dokumenterne har også fået et stort kvalitetsløft sprogligt, hvor en tekstforfatter har omskrevet teksterne til et klart, korrekt og forståeligt sprog. Digitalisering og færre udskrifter Med de fælles digitale dokumenter kan pengeinstitutterne nu også vælge en større grad af digitalisering af dokumenterne og optimere brugen af earkiv i stedet for at udskrive dokumenterne på papir. Sammen med Elektronisk Underskrift giver det pengeinstitutterne muligheden for helt at afskaffe fysiske kundemapper. Fundamentet for ny udvikling De fælles dokumenter har været en vigtig del af fundamentet for Elektronisk Underskrift og vil i fremtiden gøre nye udviklingsprojekter lettere ved, at der kun skal udvikles op mod ét sæt dokumenter for alle medlemspengeinstituterne.

Indhold. Beretning. Regnskab 34. Bankdata 2013. Udviklingsaktiviteter. Teknologi. Service & Support. Drift. Medarbejdere. Konsulentfunktioner

Indhold. Beretning. Regnskab 34. Bankdata 2013. Udviklingsaktiviteter. Teknologi. Service & Support. Drift. Medarbejdere. Konsulentfunktioner ÅRSRAPPORT 2013 Indhold Beretning Bankdata 2013 Udviklingsaktiviteter Teknologi Service & Support Drift Medarbejdere Konsulentfunktioner Skrevet om Bankdata 04 04 10 22 25 26 28 30 33 Regnskab 34 Påtegninger

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay!

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay! BENCHMARK ANALYSE The Continia Way to Pay! Baseret på løsninger i mere end 3.500 aktive Microsoft Dynamics NAV licenser fra Continia Software ligger mere end 20 års erfaring og arbejde i at finjustere

Læs mere

S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013

S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET HSU S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013 Vedr.: Status for større indsatser på it-området, august 2013 KONCERN-IT Sagsbehandler: Thomas Arnbak-Hartzberg, Souschef,

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

Nykredit: Et stort skridt på den digitale rejse. Underdirektør Anne Blak, Nykredit IT Udvikling Torsdag 12. september

Nykredit: Et stort skridt på den digitale rejse. Underdirektør Anne Blak, Nykredit IT Udvikling Torsdag 12. september Nykredit: Et stort skridt på den digitale rejse Underdirektør Anne Blak, Nykredit IT Udvikling Torsdag 12. september Nykredits tiltag mod digitalisering Kort om Nykredit Mål for digitalisering Proces for

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL?

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Industrigruppe Finans Er du klar til digital indrapportering af finansielle data? Finansielle

Læs mere

Introduktion til den danske finansielle infrastruktur

Introduktion til den danske finansielle infrastruktur N O T A T Introduktion til den danske finansielle infrastruktur 8. maj 2015 1 Indledning Dette notat har til formål at oplyse nye pengeinstitutter om den danske finansielle infrastruktur kaldet kerneinfrastrukturen.

Læs mere

Forstå din Investeringsordning

Forstå din Investeringsordning Alm Brand Bank Forstå din Investeringsordning - En praktisk guide 1 Alm. Brand Investeringsordning Indhold I denne pdf finder du svar på de oftest stillede spørgsmål om Alm. Brand Investeringsordning 3

Læs mere

Online kundeservice som konvertering. Morten Busk, Partner ecapacity

Online kundeservice som konvertering. Morten Busk, Partner ecapacity Online kundeservice som konvertering Morten Busk, Partner ecapacity Hvad bidrager online kundeservice til på bundlinien? Udfordring: Hvad bidrager online kundeservice til på bundlinien? Den samlede direkte

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Succes med intranet til Office 365

Succes med intranet til Office 365 Succes med intranet til Office 365 Agenda 8.30 9.00 Morgenmad og registrering 9.00 9.10 Præsentation af Webtop 9.10 9.45 Hvad er Office 365? 9.45 10.15 Hvad skal et moderne intranet kunne? 10.15 10.30

Læs mere

Kom godt i gang med Online Banking

Kom godt i gang med Online Banking Kom godt i gang med Online Banking Du skal bruge dit kodebrev og bilaget Online Banking Light Vejledning til dine brugere, som dit firma har fået tilsendt. På Sydbanks hjemmeside, www.sydbank.dk, vælger

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

Visma Consulting. It-løsninger til Liv & Pension

Visma Consulting. It-løsninger til Liv & Pension Visma Consulting It-løsninger til Liv & Pension Visma Consulting It-løsninger til Liv & Pension Som repræsentant for en pensionskasse eller et pensionsselskab kan du sikkert nikke genkendende til disse

Læs mere

Kom godt i gang med Netbank

Kom godt i gang med Netbank Velkommen til din nye netbank. Kom godt i gang med Netbank Vi har her samlet lidt nyttig information til dig, som du kan have glæde af indtil du har lært din Netbank bedre at kende. Ud over denne Kom godt

Læs mere

Digital Økonomi. Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune

Digital Økonomi. Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune Digital Økonomi Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune 24-10-2011 FREDERICIA KOMMUNE 23. september 2011 Strategi for Digital Økonomi Baggrund Det strategiske udviklingsprojekt Fredericia

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Indhold 01 Strategisk indsatsområde: Effektivisering 02 Strategisk indsatsområde: Bedre borgerinddragelse 03 Strategisk indsatsområde: Tværgående samarbejde

Læs mere

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system SUPERSystems.dk FOKUS PÅ MÅL OG MENNESKER Mennesker og informationsteknologien Den eksisterende IT-teknologi har gjort det muligt at skabe en virtuel virksomhed,

Læs mere

Kom godt i gang med Netbank NemID

Kom godt i gang med Netbank NemID Kom godt i gang med Netbank NemID Med dit NemId er du klar til at komme på Netbank. NemID består af et bruger-id, en adgangskode og et nøglekort. Første gang du logger på Netbank med NemID, skal du bruge

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL Copyright 2015 EG A/S FAQ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL EG Clinea Dette dokument giver svar på de oftest stillede spørgsmål i forbindelse med opgradering fra MedWin til EG Clinea Copyright 2015 EG A/S FAQ Side

Læs mere

Hvad er udfordringen på ph.d.-området?

Hvad er udfordringen på ph.d.-området? CGI s ph.d.-løsning Hvad er udfordringen på ph.d.-området? I Danmark optages stadig flere ph.d.-studerende. Det stiller større krav til håndtering af de studerende på ph.d.- uddannelserne. Ph.d.-skolerne

Læs mere

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber juni 2012

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber juni 2012 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 312 Offentligt Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber juni 2012 Indledning Det er regeringens mål, at

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Rey Consulting - Konsulent CV

Rey Consulting - Konsulent CV Personlige oplysninger: Maria Rey Jacobsen Hagbardsvej 37, 3650 Ølstykke Mobil: 5240 3904 Profil: Jeg er en forretnings- og løsningsorientret konsulent med fokus på optimering af brugernes anvendelse af

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. Januar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Sådan betaler du let med. mobilen. side

Guide. Foto: Scanpix. Januar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Sådan betaler du let med. mobilen. side Foto: Scanpix Guide Januar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan betaler du let med mobilen 12 r side Guide til de forskellige muligheder Guide: Sådan betaler du let med mobilen INDHOLD:

Læs mere

Den enkle vej til. Virk.dk. Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk

Den enkle vej til. Virk.dk. Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk Den enkle vej til Virk.dk Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk Lad os gøre arbejdet Digital selvbetjening og indberetning på Virk.dk forenkler arbejdsgangene og giver

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

e-boks mobilløsninger, tovejskommunikation og øvrige produktnyheder

e-boks mobilløsninger, tovejskommunikation og øvrige produktnyheder 1 e-boks mobilløsninger, tovejskommunikation og øvrige produktnyheder Erik Abildgaard Knudsen Product And Development Director E-mail: eak@e-boks.dk Mobil: 29487722 Hovedsponsor for Caroline Wozniacki

Læs mere

Kundecase Region Syddanmark. Ivan Bergendorff Søborg, 7. november 2013

Kundecase Region Syddanmark. Ivan Bergendorff Søborg, 7. november 2013 Kundecase Region Syddanmark Ivan Bergendorff Søborg, 7. november 2013 DUBEX SECURITY & RISK MANAGEMENT SUMMIT 2013 Agenda Hvorfor mobility hos Region Syddanmark Behov og forventede gevinster Udvælgelsesprocessen

Læs mere

nyt TIPS & TRICKS GØR FINTUN DIN NAV LØSNING HELT ENKELT OPKRÆVNING

nyt TIPS & TRICKS GØR FINTUN DIN NAV LØSNING HELT ENKELT OPKRÆVNING nyt 2. HALVÅR 2009 C...leveret af din forhandler! Løsninger til Microsoft Dynamics NAV fra Continia Software... TIPS & TRICKS Se hvordan du får optimalt udbytte af din investering i Celenia Payment Management

Læs mere

Du skal downloade Swipp-app en fra App Store eller Google Play og tilmelde dig i Swipp-app en med NemID.

Du skal downloade Swipp-app en fra App Store eller Google Play og tilmelde dig i Swipp-app en med NemID. Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag til fredag kl. 08.00 20.00, lørdag og søndag fra kl. 11.00 17.00 eller sende os på kundeservice@swipp.dk. FAQ TILMELDING OG BRUG AF SWIPP Hvordan

Læs mere

BRFkredit, nu med virtualisering

BRFkredit, nu med virtualisering Driftschef Bent Reidar Andersen, BRFkredit BRFkredit, nu med virtualisering Serverplatformen hos BRFkredit er nu virtuel efter en omfattende servervirtualisering, der allerede efter to år giver BRFkredit

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18.

Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18. Swipp brugere Ofte Stillede Spørgsmål Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18. 1. Tilmelding og brug af Swipp 1.1.

Læs mere

as a Service Dynamisk infrastruktur

as a Service Dynamisk infrastruktur Dynamisk infrastruktur Vi bygger dynamisk infrastruktur...... og holder den kørende Om jeres it-infrastruktur fungerer optimalt, er i bund og grund et spørgsmål om kapacitet. Og så er det et spørgsmål

Læs mere

Cloud i brug. Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur

Cloud i brug. Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur Cloud i brug Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur 02 Indhold > Executive Summary............................................................... 03 Digitaliser.dk.....................................................................

Læs mere

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Privat

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Privat Her kan du se hvilke funktioner, du kan anvende i NetBank Privat. Der kan være begrænsninger på de enkelte konti f.eks. pensions- og aftalekonti, der gør, at ikke alle funktioner kan benyttes på alle konti.

Læs mere

Kort og godt om NemID. En ny og sikker adgang til det digitale Danmark

Kort og godt om NemID. En ny og sikker adgang til det digitale Danmark Kort og godt om NemID En ny og sikker adgang til det digitale Danmark Hvad er NemID? NemID er en ny og mere sikker løsning, når du skal logge på offentlige hjemmesider, dit pengeinstitut og private virksomheders

Læs mere

Dine økonomiske oplysninger

Dine økonomiske oplysninger Velkommen til Spar Nord Bank vi glæder os til et godt samarbejde Rådgivers navn: Arbejdsadresse: Vi ses til møde den kl. Oplysninger sendes/indleveres inden mødet et par dage inden mødet. Når du har aftalt

Læs mere

DE FØRSTE ERFARINGER MED STRAKSOVERFØRSLER

DE FØRSTE ERFARINGER MED STRAKSOVERFØRSLER DE FØRSTE ERFARINGER MED STRAKSOVERFØRSLER Af Anders Tofthøj Andersen, Betalingsformidlingsafdelingen og Tommy Meng Gladov, Administrationsafdelingen. INDLEDNING I november 214 blev det muligt for borgere

Læs mere

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK DANSKE BANK HOLMENS KANAL DK 09 KØBENHAVN K TELEFON 45 3 4 WWW.DANSKEBANK.DK SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS 7876 05.03 Danske Bank A/S CVR-nr. 6 6 8 København DANSKE BANK DANSKE

Læs mere

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top.

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top. Mål og strategi 2013-2015 MERE MÅLRETTET STRATEGI Vi arbejder i anklagemyndigheden hver eneste dag målrettet på at skabe de bedst mulige resultater. Ikke for vores eller målenes egen skyld, men for at

Læs mere

MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED

MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5 FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED ET EFFEKTIVT økonomisystem SPARER BÅDE TID OG PENGE Der er nok at se til i en mindre virksomhed. Og

Læs mere

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø.

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Bilag 5: Kundens It-Miljø Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Senest opdateret d. 11. Oktober 2013 Indholdfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Kundens IT-miljø - Løsningen...3

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

e-boks præsentation - januar 2014 16 JANUARY 2014 2014 COPYRIGHT E-BOKS

e-boks præsentation - januar 2014 16 JANUARY 2014 2014 COPYRIGHT E-BOKS 1 e-boks præsentation - januar 2014 2 Agenda e-boks kort fortalt Værdi for afsendere og slutbrugere Løsninger fra e-boks 3 e-boks kort fortalt 4 Ideen bag e-boks Fra omkostningstunge fysiske breve til

Læs mere

SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER

SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER www.dmsoftware.dk DM PARTNER ACADEMY Dialog Manager SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER Slotsmarken DK-2970 Hørsholm Denmark Tel +45 45 76 69 00 Fax +45 45 76 69 0 dmsoftware@dmsoftware.dk At

Læs mere

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt OPLEV XMO Har du set videoen? På xmo.dk kan du se en kort video om XMO. Hvis du vil se mere, kommer vi gerne og viser systemet i din klinik. Se den på

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay!

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay! BENCHMARK ANALYSE The Continia Way to Pay! Baseret på mere end 3.000 aktive Microsoft Dynamics NAV licenser med Continia Payment Management ligger mere end 20 års erfaring og arbejde i at finjustere alt

Læs mere

PRIVATE BANKING HOLTE

PRIVATE BANKING HOLTE PRIVATE BANKING HOLTE Private Banking i Ringkjøbing Landbobank, Aarhus Bankdrift handler i bund og grund om tillid. Det er den altafgørende faktor for langt de fleste bankkunder, når de vælger bank. I

Læs mere

Modtagelse af e-faktura i Ø90. Nyt forretningsområde i DLBR bedre konkurrenceevne

Modtagelse af e-faktura i Ø90. Nyt forretningsområde i DLBR bedre konkurrenceevne Modtagelse af e-faktura i Ø90 Nyt forretningsområde i DLBR bedre konkurrenceevne 10. januar 2... 2013 Bilag - Præsentationsmateriale Hvad er en efaktura? Formål set fra kunden Opdateret likviditetsbehov

Læs mere

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal er den enkle, webbaserede indgangsvinkel til ProMark både når det drejer sig om registrering af egen tid og opgaver, information og udførelse af konkrete arbejdsopgaver. kører i en webbrowser og kan også

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS hvem er vi? Autogenbrugsbranchen Kundefordeling Hvorfor et nyt program? Programmodel Skalérbar

Læs mere

MOBILITET SERVICE GØR GOD SERVICE ENDNU BEDRE MED LITTLEBEACON SERVICE. The new approach to software. LittleBeacon

MOBILITET SERVICE GØR GOD SERVICE ENDNU BEDRE MED LITTLEBEACON SERVICE. The new approach to software. LittleBeacon MOBILITET SERVICE GØR GOD SERVICE ENDNU BEDRE MED LITTLEBEACON SERVICE The new approach to software LittleBeacon CASESTORY Northern Micro er en af Canadas største udbydere af it med hovedsæde i Ottawa.

Læs mere

BankInvest siger goddag til ny forretningsmæssig indsigt

BankInvest siger goddag til ny forretningsmæssig indsigt BankInvest siger goddag til ny forretningsmæssig indsigt Farvel til Excel anarkiet og velkommen til ny indsigt og forretningsforståelse. Det er hovedgevinsten ved BankInvests nye data warehouse framework,

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

PRIVATE BANKING AARHUS

PRIVATE BANKING AARHUS PRIVATE BANKING AARHUS Private Banking i Ringkjøbing Landbobank, Aarhus I Ringkjøbing Landbobank tilbyder vi et godt og afprøvet setup til erhvervs- og privatkunder, holdingselskaber, fonde og foreninger

Læs mere

Involverende sagbehandling 4

Involverende sagbehandling 4 analogt magasin om digitalisering 4. udgave efteråret 2012 3 Digitalisering af arbejdsgange i Aarhus kommune Involverende sagbehandling 4 Mere naturbooking i Aarhus 6 5 Hr. & fru Jensen hjælper til med

Læs mere

Region Hovedstaden Center for It, Medico og Telefoni

Region Hovedstaden Center for It, Medico og Telefoni Region Hovedstaden Center for It, Medico og Telefoni Foto: Thomas Hommelgaard 2 FORORD Region Hovedstaden er den grønne og innovative metropol med høj vækst og livskvalitet samt et sammenhængende sundhedsvæsen

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter.

Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter. 1. Indledning og resume: Til bestyrelsen i Fælleskassen Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter. Formålet med denne rapportering er

Læs mere

Den dynamiske ticker giver et godt overblik over C20-indekset eller andet valgt indeks.

Den dynamiske ticker giver et godt overblik over C20-indekset eller andet valgt indeks. Markedsoversigten er en komplet oversigt over aktier, obligationer, valuta og investeringsforeninger. Markedsoversigten kan profilere udvalgte aktier og obligationer, samt vise nyheder, markedskommentarer,

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef og

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

VISMA DOCUMENTCENTER Kompetansedag ed e ag ne 2011

VISMA DOCUMENTCENTER Kompetansedag ed e ag ne 2011 VISMA DOCUMENTCENTER Agenda Maventa Hvordan påvirker det Visma Document Center? Status Nyhedsoversigt Konvertering Eksternt arkiv Gennemgang af ny funktionalitet Hvad kommer? Frem mod næste version Page

Læs mere

Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps.

Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps. Side 1. Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps. Forandringer i omverden har altid betydet nye udfordringer for

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Økonomistyring. Den individuelle tilgang

Økonomistyring. Den individuelle tilgang Økonomistyring Den individuelle tilgang Ude eller hjemme DLBR tilbyder en lang række produkter indenfor økonomistyring. Produkter, som enten tilbydes hos DLBR-rådgivningsvirksomheden eller som et onlineprodukt.

Læs mere

Procesoptimering mellem konkurrerende virksomheder i finanssektoren. CFIR og InfinIT seminar 23. oktober 2014 - Jesper Grona

Procesoptimering mellem konkurrerende virksomheder i finanssektoren. CFIR og InfinIT seminar 23. oktober 2014 - Jesper Grona Procesoptimering mellem konkurrerende virksomheder i finanssektoren CFIR og InfinIT seminar 23. oktober 2014 - Jesper Grona Mine emner Finanssektoren Konkurrenter og samarbejdspartnere Udviklingen e-nettet

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær.

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Hosting Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Mange virksomheder bruger i dag alt for mange ressourcer på at vedligeholde egne servere og IT-løsninger. Men faktisk er hosting

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Microsoft Inspirationsseminar

Microsoft Inspirationsseminar Microsoft Inspirationsseminar Dansk Byggeri effektiviserer dokumenthåndtering med TeamShare Thomas Bargholz Produktansvarlig for TeamShare Lector Mikkel Faarup Projektleder på Dansk Byggeri Lector Hvad

Læs mere

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde RS Standard Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde 1 RS Standard Spar penge - gør brug af vores erfaringer med hvad der virker! Benyt dig af vores standardiserede bogføringspakke RS Standard. RS

Læs mere

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 ITS inviterer til informationsdag 29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 Over det seneste år, har ITS sat en række nye it-ydelser i søen. Informationsmødet er en mulighed for at få et samlet overblik over de nye

Læs mere

Skal jeg hyre konsulenter?

Skal jeg hyre konsulenter? Maj 2012 3. årgang, nummer 4 Skal jeg hyre konsulenter? Eller ansætte flere medarbejdere? SAP-koncernen stormer frem. Der er ikke langt imellem virksomhedsopkøb og lancering af ny teknologi. Igen i første

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere