FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16"

Transkript

1 FMK arbejdsgange 1

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 FMK arbejdsgange Varde Kommune... 3 Kommunikation og samarbejde med praktiserende læger om borgernes medicin... 3 Begreber:... 4 Opstart... 5 Adgangen til FMK... 5 Arbejdsgange / Håndtering... 6 Borgerens medicinkort er markeret med Indlagt... 7 Borgerens medicinkort er markeret udskrevet uden ajourføring... 7 Manglende ordinationer på FMK... 7 Uoverensstemmelse i ordinationens start og slut... 7 FMK Notifikationer... 7 Afslutning af dispensering... 8 Dosisdispenseret medicin... 9 Tryghedskasse... 9 Håndkøbsmedicin... 9 Receptfornyelser Privatmarkerede ordinationer Fejlkilder FMK-online

3 FMK arbejdsgange Varde Kommune gældende fra Marts 2016 Hvad er Fælles Medicinkort: Det er en løsning, hvor alle danskeres medicinoplysninger gemmes i en central database Databasen indeholder oplysninger om alle danske borgeres elektroniske recepter samt udleverede receptpligtige lægemidler igennem de seneste to år. Når alle der behandler borgeren anvender FMK, vil FMK ligeledes indeholde en opdateret liste over borgerens aktuelle lægemiddelordinationer Oplysningerne på FMK deles på tværs af sektorer og vil være tilgængelige for sundhedspersoner i deres lokale it løsninger. Formålet med FMK er: at reducere antallet af medicineringsfejl, der opstår på grund af manglende oplysninger om borgers medicinering, når man skal håndtere borgerens medicin eller når borgeren behandles hos forskellige læger. at reducere antallet af genindlæggelser på grund af medicineringsfejl at reducere tidsforbruget til afklaring af borgers aktuelle medicinoplysninger Hvem har adgang til FMK: Læger, tandlæger, jordemødre, sygeplejersker, social og sundhedsassistenter, disse gruppers medhjælp samt plejehjemsassistenter må tilgå FMK på patienter, som vedkommende har i aktuel behandling og hvor opslaget er relevant for den konkrete behandling. Borgeren kan selv via Sundhed.dk logge på og se sine medicindata og loggen over hvem der har været logget på det. Kommunikation og samarbejde med praktiserende læger om borgernes medicin For at sikre en effektiv kommunikation er det vigtigt at du ikke unødigt henvender dig til lægen. Når du overvejer at henvende dig til lægen skal du vurdere: Om spørgsmålet kan afklares internt ved kontakt til kollega, sygeplejerske eller leder Hvorfor henvender du dig og hvad vil du opnå Hvordan spørgsmålet formuleres præcist. Brug præformulerede korrespondance-tekster hvor de findes 3

4 Begreber: Løse recepter Åben recept Medicingennemgang Ajourføring af FMK Synkronisering Privat markeret medicin Modificeret Notifikationer Tilknytning til FMK Recepter som ikke er tilknyttet en ordination på FMK - de håndteres af lægerne. Antallet vises i opdateringsvinduet En recept som borgeren på apoteket kan få udleveret medicin på Kritisk lægefaglig gennemgang af en patients aktuelle medicinering og forbrug af ikke-ordinerede præparater med henblik på kvalificering af den kliniske relevans ud fra kendskab til patient, sygdom, symptomer og præparat Lægens bekræftelse af at de aktuelle lægemiddelordinationer på FMK afspejler den aktuelle og planlagte medicinering på ajourføringstidspunktet Sikrer overensstemmelse imellem FMK præparater og den lokale medicinliste i Avaleo Borgeren kan ønske at få præparater Privatmarkeret. Det betyder at præparatet skjules så kun borgeren og lægen kan se det. Det er synligt for andre at der er et præparat, men man kan ikke se navnet på det. I opdateringsvinduet vises overskriften Modificeret af - det viser navnet på den, som senest har foretaget en ændring på ordinationen. At abonnere på notifikationer betyder at besked (Notifikation) fra FMK kommer ind i Avaleo når der sker ændringer i borgerens medicin, som skal synkroniseres med medicinlisten i Avaleo. Beskeden forsvinder når synkronisering er foretaget. De vises sammen med medcom advis og korrespondancer Ved at Tilknytte borgeren til FMK oprettes der på FMK en registrering af tilknytningen imellem kommunen (Avaleo) og borgeren. Der oprettes samtidig et abonnement på Notifikationer Der er herefter mulighed for at opdatere borgerens medicinliste med data fra FMK 4

5 Opstart Bemærkninger Adgangen til FMK Når borgeren er blevet tilknyttet FMK Sker via Avaleo Omsorgssystem FMK er omfattet af mange sikkerhedsbestemmelser da det vedrører personfølsomme data, som kun sundhedspersoner, der har borgeren i behandling må tilgå. Varde Kommune har etableret en Signaturcentral så der nemt kan logges på FMK via Avaleo Det kræver dog: At man er AD oprettet i systemet og har en kommunal mailadresse at man har en digital signatur, som brugeren har aktiveret at der på brugeren er tilføjet 1. CPR nummer 2. Autorisationskode 3. FMK rolle Det fremgår tydeligt på medicinlisten når borgeren er blevet tilknyttet FMK. På medicinlisten viser et ikon at medicinen kommer fra FMK I første omgang har elever og studerende ikke adgang til FMK, men kan kun synkronisere i samarbejde med en uddannet/autoriseret sundhedsfaglig medarbejder. 5

6 Arbejdsgange / Håndtering Der er tvivl om FMK er retvisende og viser korrekte præparater og/eller dosering Send en korrespondance til lægen Korrespondancetekst: Ved synkronisering med borgerens medicin på FMK er vi i tvivl om følgende ordination(er).. (uddyb årsagen) Vil du vurdere om ordinationen er korrekt Tak Ny borger henvises til medicin dispensering eller administration Borgeren visiteres til ydelsen Sygeplejefaglig udredning eller anden relevant ydelse En sygeplejerske udreder og foretager den første tilknytning til FMK og synkronisering med borgerens medicinliste i Avaleo. 1. Henvisningen kommer fra sygehuset Sygehuset skal ved udskrivelse ajourføre FMK og medicinlisten kan derefter opdateres i Avaleo 2. Henvisningen kommer fra lægen Det fremgår evt. af henvisningen at FMK er ajourført Er der tvivl om ordinationen er retvisende sendes en korrespondance til lægen. 3. Sygeplejersken har vurderet at der er behov for hjælp til dispensering Lægen orienteres vi korrespondance om vurderingen se korrespondancetekst Nye borgere tilknyttes til FMK af sygeplejerskerne. Lægen skal fremover ikke sende en medicinliste. Den aktuelle medicin hentes og synkroniseres med FMK Korrespondancetekst Sygeplejen har vurderet at denne borger har brug for hjælp til medicindispensering (tilføj begrundelsen) Er medicinlisten på FMK retvisende så vi kan synkronisere vores medicinliste med den? 6

7 Borgerens medicinkort er markeret med Indlagt Når piletasten holdes over Indlagt ikonet vises sygehus og afdeling. Vises afdelingen ikke findes den i indlæggelsesadviset. FMK viser i perioden ikke de medicinændringer der foretages på sygehuset. Kontakt sygehusafdelingen hurtigst muligt og helst samme dag hvis FMK Status indlagt ikke bliver fjernet ved udskrivelsen. Borgerens medicinkort er markeret udskrevet uden ajourføring Manglende ordinationer på FMK Ved udskrivelse kan FMK have denne status indtil sygehuset får ajourført FMK FMK skal ajourføres senest 2 timer efter udskrivelsen. Sker det ikke kontaktes sygehusafdelingen, som har udskrevet borgeren. Telefonnummeret fremgår ved at holde piletasten over teksten Alle læger skal sikre at aktuelle lægemiddel ordinationer fremgår af FMK 1. lægen ordinerer mundligt eller telefonisk og opdaterer først efterfølgende FMK. Behandlingen skal påbegyndes med det samme. Kontakt sygehusafdelingen hurtigst muligt og helst samme dag hvis FMK ikke bliver ajourført senest 2 timer efter udskrivelsen. 1. Ordinationen dokumenteres i journalen og med kuglepen på den printede medicinliste Når FMK er opdateret ajourføres der og printes en ny medicinliste Uoverensstemmelse i ordinationens start og slut 2. En tidsbegrænset FMK ordination med slutdato (f.eks. antibiotika i 14 dage). Hvis behandlingen ikke påbegyndes på ordinationsdatoen, bliver det nødvendigt at forlænge ordinationen tilsvarende så borgeren får hele den ordinerede behandling. 2. Hvis der ikke er tvivl om ordinationen oprettes der en lokal ordination omfattende ordinationens forlængelse. I et medicinnotat dokumenteres årsagen til oprettelsen Læge ændrer på en borgers medicin FMK Notifikationer Når borgeren er tilknyttet FMK afsendes automatisk en FMK besked, som vi modtager i Avaleo sammen med øvrig Medcom korrespondance. FMK beskeden forsvinder af sig selv når ændringen på FMK er blevet synkroniseret med medicinlisten i Avaleo. Sygeplejersker og assistenter kan ajourføre ændringer Nogle ændringer kræver kun en godkendelse fordi lægen allerede har skrevet ordinationen ind i FMK, Vær opmærksom på om administrationslinjen svarer til ordinationen. 7

8 Tandlæge ordinerer medicin Afslutning af dispensering Substitution (synonympræparater) Tandlæger er ikke forpligtet til at oprette ordinationer på FMK En ordination fra en tandlæge oprettes ordinationen som en lokal ordination. Ved afslutning af medicindispensering og administration skal tilknytningen til FMK fjernes og medicinlisten lukkes. Når FMK tilknytningen ophører, stopper abonnementet på Notifikationer også Der sættes automatisk slutdato på alle FMK ordinationer på medicinlisten i Avaleo når tilknytningen til FMK ophører. Substitueret medicin ses under udleveringer på præparatets detaljevisning. Substitution ændrer ikke ordinationen og der er derfor ingen notifikation. Klik på udleveringen nederst på præparatet for at ændre navnet på medicinlisten I forbindelse med Synkronisering kan udleveringen godt godkendes uden at flytte markeringen hvis det substituerede præparat endnu ikke er taget i anvendelse. HUSK altid ved afslutning at fjerne tilknytningen til FMK så vi ikke fortsætter med at modtage notifikationer om medicinændringer. Det er kun sygeplejersker og superbrugere der kan tilknytte og fjerne FMK tilknytning Sundhedsstyrelsen vejledning KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN navnet på medicinen altid skal være det aktuelle handelsnavn, eventuelt sammen med det generiske navn (det aktive indholdsstof). Det generiske navn må ikke anvendes alene 8

9 Dosisdispenseret medicin Fremgår også af FMK Det registreres som vanligt så det fremgår af medicinlisten at det er dosisdispenseret. Der vil altid være en slutdato på dosisdispenseret medicin. Årsagen er at lægerne hvert andet år skal vurdere om det skal fortsætte. Slutdatoen betyder derfor ikke nødvendigvis at ordinationen ophører. Tryghedskasse Håndkøbsmedicin Oprettelse af ordination på tryghedskasse volder problemer i alle systemer Læger, apotek og kommune. Det arbejdes der med at løse Lægen kan ordinere Tryghedskassen og indtelefonere recepten på apoteket. Kommunen skal detaljeret dokumentere hvad der skal gives af de enkelte præparater i tryghedskassen. Disse ordinationer får vi ofte som korrespondance og de kan oprettes som lokale ordinationer. I forbindelse med genbestilling af præparater opretter lægen ordinationen på FMK. Der synkroniseres med denne og den lokale ordination stoppes. Medicininstruksen er ændret så personale i kommunen ikke længere håndterer håndkøbsmedicin. Der er dog den undtagelse at præparatet indgår i en lægefaglig behandling. Lægers ordinationer af Håndkøbsmedicin skal indberettes i FMK når lægen vurderer det indgår i en behandling Det kan f. eks være jern til borgere med anæmi natriumklorid til patienter med lavt natrium i blodet, magnesium-tabletter til patienter med lavt magnesium i blodet, melatonin tabletter til patienter med søvnforstyrrelser, proteiner til svært underernærede kronisk syge OBS at der ikke rettes unødvendige henvendelser til lægerne om dette. Særlig opmærksomhed: Sundhedspersonalet kan med fordel se Ordinationer vedrørende tryghedskassen kan modtages som korrespondance og oprettes som lokal ordination Det er sygeplejerske der opretter og håndterer tryghedskasser. Lægen kontaktes kun om ordination af håndkøbsmedicin, hvis sundhedspersonalet vurderer at præparatet indgår i en lægefaglig behandling, og lægen ikke i forvejen har lagt præparatet på FMK. Eksempelvis at en borger med knogleskørhed skal behandles med kalk. Korrespondancetekst Vi er vidende om at denne borger indtager håndkøbsmedicin (skriv navnet) Såfremt du vurderer, at præparatet indgår i den lægefaglige behandling, vil vi bede dig om at oprette det i FMK. For borgere, som har fået dispenseret håndkøbsmedicin/naturlægemidler/kosttilskud inden ja- 9

10 Marevan og andre med skiftende dosering Dokumentation på medicinlisten Redigér FMK ordination om der er skrevet noget i bemærkningsfeltet ud for det pågældende præparat, hvis det i øjeblikket ligger som en lokalordination på medicinlisten. Ofte har der i implementeringsfasen /synkroniseringen med FMK allerede været en dialog med egen læge omkring det. I bemærkningsfeltet vil datoen henvise tilbage til den Med.Com, hvor lægen har taget stilling til det pågældende håndkøbspræparat. Ordinationen vil ofte være at det gives efter skema Dette Skema findes i lægens IT system og kan ikke aflæses i FMK Der vil derfor fortsat komme korrespondancer med ny / aktuel dosering og det håndteres som i plejer jvf medicininstruksen. Vi har tidligere haft krav om at præparater med ugentlig eller flere gange ugentlig ordination skrives med stort Det er ikke længere muligt det er lægen der udfylder ordinationen og feltet er låst I stedet skrives der i bemærkningsfeltet med store bogstaver OBS FREKVENS På detaljevisningen af præparatet er dosering og indikationsfelterne låst. De kan åbnes ved at klikke på Redigér FMK ordination Denne funktion findes kun for at man kan rette en åbenlys fejl hvis det ikke er muligt at få lægen der har lavet fejlen til at rette den. F. eks på grund af weekend eller helligdage. Vagtlægen kontaktes i første omgang med henblik på at få det rettet. nuar 2016 fortsætter vi med at dispensere og administrere håndkøbslægemidler. Præparatet skal enten være ordineret af lægen i FMK eller oprettes som lokal ordination på medicinlisten i Avaleo. Lægens ordination kopieres og dokumenteres i et medicinnotat på præparatet. Korrespondancen udskrives på lyserødt papir og sættes i Borgerbogen efter medicinlisten (medicininstruksen side 14) Vi har normalt ikke lov til at ændre en læges ordination Det er en absolut undtagelse i en meget speciel situation at funktionen må tages i anvendelse Og begrundelse for det skal dokumenteres i journalen. De rettelser der laves slår aldrig igennem til FMK men er kun synlige i vores lokale system 10

11 Indlæggelse og Udskrivelse Borger indlægges på sygehuset Borger udskrives FMK suspenderes under indlæggelsen og FMK Markeres Indlagt. Man kan se det, og bliver gjort opmærksom på at det er suspenderet og derfor ikke retvisende. Vores lokale medicinliste i Avaleo berøres ikke af suspenderingen. Sygehuset skal indenfor 2 timer efter udskrivelsen afsuspendere FMK så kommunen kan tilgå det og ajourføre den lokale medicinliste i Avaleo med eventuelle ændringer. Medicinændringer under indlæggelsen vil ikke fremgå af FMK før borgeren udskrives og FMK ajourføres Vi ser eksempler på at en sygehuslægen ajourfører FMK under indlæggelse og vi får en Notifikation om det. De kan håndteres eller afvente udskrivelsen. Det skal fremgå at borgeren er indlagt så årsag til evt. manglende håndtering fremgår. (Borgerens status skal være Indlagt) Kontakt sygehusafdelingen hurtigst muligt og helst samme dag hvis FMK ikke bliver ajourført senest 2 timer efter udskrivelsen Receptfornyelser Receptfornyelser via FMK OBS: Læge Karin Dangaard, Varde kan PT. Ikke modtage FMK receptfornyelser. Der bestilles via korrespondance Receptfornyelser af FMK ordinationer SKAL foregå via FMK En bestilling kan enten resultere i en receptfornyelse eller i en genbestilling afhængig af om ordinationen har en recept som er fornybar Er der det går bestillingen direkte til Apoteket. Præparater der skal receptfornyes markeres og der klikkes på FMK Forny recept/genbestil. Et ikon på medicinlisten viser at det er bestilt Holdes pilen henover ikonet vises datoen for genbestilling Ikonet for receptfornyelse forsvinder ikke af sig selv Status på bestillingen kan følges ved at opdatere FMK. Præparaterne vil være markeret med gul baggrund også selv om der er uændret dosis. Ikonet forsvinder når Substitution/udlevering registreres og der godkendes. Håndkøbsmedicin bestilles via korrespondance på apoteket skriv hvis der samtidig bestilles receptfornyelser, så apoteket Dette kan resultere i at borgerens medicin leveres ad flere omgange Apoteket kan ikke se at der også er bedt om receptfornyelse hos lægen. Det ser de først når bestillingen kommer. Det fremgår på præparatet om der er bestilt eller receptfornyet det vises i bunden under Bestillinger Ud for hver ordination er der et kommentarfelt Bemærkninger i dette felt vil kun blive vist på den genbestilling det er skrevet i. OBS administrationslinjen når der markeres en ny 11

12 Åbne recepter ved at der kommer yderligere bestilling til borgeren. Åbne recepter er dem, som er oprettet til at borgeren kan få udleveret medicinen flere gange Der kan ligge meget gamle recepter, som ikke er blevet udnyttet og derfor fortsat er aktive. Det er en fejlkilde at ordinationen på gamle recepter ikke nødvendigvis svarer til den aktuelle. Det er kun lægen der kan annullere en aktiv recept. udlevering. Er ordinationen ikke struktureret skal den udfyldes igen. Når præparatet åbnes på medicinlisten kan vi se listen med recepter og åbne recepter er markeret Åben Eller delvis udleveret hvis der har været udleveret, men der er mulighed for flere udleveringer. Privatmarkerede ordinationer Samtykke til at se privatmarkerede ordinationer Tilsidesæt Privatmarkering uden samtykke Borgeren kan give et mundligt eller skriftligt samtykke til at kommunen må se privatmarkerede ordinationer Samtykket registreres på Skemaet privatmarkerede ordinationer med angivelse af start og evt. slutdato Når skemaet er udfyldt vil ordinationen være synlig, men stadig med et låse ikon som viser privatmarkeringen. Der er på knappen Tilsidesæt Privatmarkering mulighed for at ophæve en privatmarkering og den må kun bruges i nødstilfælde og akutte situationer, når det ikke er muligt at indhente et samtykke, men nødvendigt at kende borgerens medicin. Tilsidesættelse skal være nødvendig af hensyn til patienten Tilsidesættelse og årsag skal altid dokumenteres i journalen. Det er kun Sygeplejersker der har mulighed for at Tilsidesætte en privatmarkering uden samtykke (Værdispringsreglen Sundhedsloven 42. hvis indhentningen er nødvendig til berettiget varetagelse af en åbenbar almen interesse eller af væsentlige hensyn til patienten, herunder en patient, der ikke kan varetage sine interesser) 12

13 Fejlkilder Du kan ikke logge på FMK Undersøg: er du logget på Avaleo med dit AD brugernavn (initialer svarende til din mail) Har du aktiveret den digitale signatur via den mail du har modtaget Tjek din egen oprettelse ved at klikke på dit navn i øverste højre hjørne Der skal være tilføjet CPR nummer, Autorisationsnummer og FMK rolle svarende til din uddannelse. Er ovenstående i orden kontaktes IT afdelingen som kan tjekke om din digitale signatur er korrekt oprettet. Kontakt din superbruger, som kan tjekke din brugeroprettelse og roller i systemet 13

14 FMK-online På FMK online er det også muligt at se borgerens medicinliste det er den samme adgang som borgeren selv kan benytte evt. via Udover det kan man se detaljer om receptfornyelser- Bestilling, afhentning gl. recepter m.m. Der logges på internetadressen Klik på Fortsæt til NemLog-in Vælg Log på med Nøglefil Vælg din signatur og klik OK Der skal tastes et kodeord og det er det samme som du bruger til Avaleo Vælg Tilknytning skriv Varde i feltet Kommune Klik Fortsæt Du får mulighed for at søge borgeren frem og se den aktuelle medicin, recepter, udleveringer, tidligere medicin og vaccinationer 14

FMK arbejdsgange 1 Doknr 3820/16 KFAU Maj 2017

FMK arbejdsgange 1 Doknr 3820/16 KFAU Maj 2017 FMK arbejdsgange 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 FMK arbejdsgange Varde Kommune... 3 Kommunikation og samarbejde med praktiserende læger om borgernes medicin... 3 Begreber:... 4 Opstart...

Læs mere

Fælles Medicin Kort (FMK) Instruks for arbejdsgange

Fælles Medicin Kort (FMK) Instruks for arbejdsgange 1 Fælles Medicin Kort (FMK) Instruks for arbejdsgange Formål: At reducere antallet af medicineringsfejl, der opstår på grund af manglende eller ukorrekt kommunikation om borgers medicinering. at reducere

Læs mere

Indhold. Vejledning til FMK-online... 3. 1.0 Indledning... 3. 1.1 Definition af begreber... 3. 1.2 Adgang til FMK-online... 4

Indhold. Vejledning til FMK-online... 3. 1.0 Indledning... 3. 1.1 Definition af begreber... 3. 1.2 Adgang til FMK-online... 4 National Sundheds-it www.ssi.dk Dato: 6. juli 2014 Sagsbeh: hbal Sagsnr.: Dokumentnr.: Indhold Vejledning til FMK-online... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Definition af begreber... 3 1.2 Adgang til FMK-online...

Læs mere

Indhold. National Sundheds-it Sagsbeh: hbal www.ssi.dk. Sagsnr.: Dato: 8. september 2015 Dokumentnr.: Vejledning til FMK-online...

Indhold. National Sundheds-it Sagsbeh: hbal www.ssi.dk. Sagsnr.: Dato: 8. september 2015 Dokumentnr.: Vejledning til FMK-online... National Sundheds-it Sagsbeh: hbal www.ssi.dk Sagsnr.: Dato: 8. september 2015 Dokumentnr.: Indhold Vejledning til FMK-online... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Definition af begreber... 3 1.2 Adgang til FMK-online...

Læs mere

Anbefalede arbejdsgange

Anbefalede arbejdsgange Anbefalede arbejdsgange med FMK Anbefalinger til hvordan medarbejdere i kommuner skal anvende medicinoplysninger baseret på FMK CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Anbefalede arbejdsgange med FMK-v1 Devoteam.

Læs mere

FMK integration i Avaleo Omsorg. 18. marts 2015/ Version 1.5

FMK integration i Avaleo Omsorg. 18. marts 2015/ Version 1.5 FMK integration i Avaleo Omsorg 18. marts 2015/ Version 1.5 1 Revisionshistorik Revisionsnummer Revisionsdato Opsummering af ændringer 1.0 03.07.2014 1.1 05.11.2014 Præcisering af afsnittet Suspenderet

Læs mere

FMK-online, vejledning for apoteksansatte Juni 2014 Side 1

FMK-online, vejledning for apoteksansatte Juni 2014 Side 1 Mini-vejledning for apoteksansatte Opslag på FMK Uanset om du logger ind på www.fmk-online.dk eller sundhed.dk vil du blive bedt om login. Hvis du i forvejen er logget ind, vil billedet med arbejdssted

Læs mere

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m.

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. MedCom - version 2 Beskrivelse af mulige arbejdsgange ved genbestilling og receptfornyelse af medicin og andre udfordringer i forbindelse med Fælles

Læs mere

Apotekerregister (liste indeholdende apoteksindehavere, stillet til rådighed af Danmarks Apotekerforening)

Apotekerregister (liste indeholdende apoteksindehavere, stillet til rådighed af Danmarks Apotekerforening) Mini-vejledning for apotekere i brugen af FMK-online Indledning FMK-online kan tilgås fra sundhed.dk eller direkte på adressen FMK-online.dk Brugere af FMK-online valideres i forbindelse med login med

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version 1.2.6 2012-07-01 Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Formål Dette dokument beskriver de kriterier, et system skal overholde,

Læs mere

Sundhedsaftale, Region Hovedstaden 2011-2014. Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet

Sundhedsaftale, Region Hovedstaden 2011-2014. Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet Nr. 11.1. Godkendt af den administrative styregruppe Dato: 26. november 2010 Bemærkninger Medicin Medicinhåndtering ved

Læs mere

Medicin i Nexus. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Medicin i Nexus. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse FMK-Tilknytning... 2 MEDICININFORMATION... 2 Tilknyt til FMK/opdatere FMK... 3 Opret lokalt medicinskema i Nexus/opdater allerede eksisterende:... 5 REGISTRER AT

Læs mere

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Roskilde 11. maj 2015

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Roskilde 11. maj 2015 FMK - ven eller fjende? 1 Klinikpersonalets uddannelsesdag Roskilde 11. maj 2015 Hvem er vi? Lenike Gilhøj Vemmelund Datakonsulent, Region Syddanmark, Praksisenheden Odense 2 Gitte Witt Sekretær, Lægerne

Læs mere

Medicin i Nexus. Medicininformation: Skal udfyldes for at kunne receptforny og genbestille.

Medicin i Nexus. Medicininformation: Skal udfyldes for at kunne receptforny og genbestille. Indholdsfortegnelse Der skal ALTID udfyldes følgende, før du kan komme i gang med medicin i Nexus:... 2 Medicininformation:... 2 Tilknyt til FMK/opdatere FMK... 3 Opret lokalt medicinskema i Nexus/opdater

Læs mere

FMK... 2 Receptfornyelser fra hjemmeplejen Godkendelse af FMK kommunikation Konfiguring af journalen... 37

FMK... 2 Receptfornyelser fra hjemmeplejen Godkendelse af FMK kommunikation Konfiguring af journalen... 37 Indholdsfortegnelse FMK... 2 Præparatvælgeren... 3 Undgå dobbeltordinationer på FMK... 4 Knapper i FMK... 4 Opret ny medicin uden genudlevering... 5 Opret ny medicin med genudlevering... 8 Opret ny medicin

Læs mere

Vejledning om brug af Fælles Medicinkort med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange

Vejledning om brug af Fælles Medicinkort med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange 21-05-2015 Sag nr. 11/2035 Dokumentnr. 27309/15 Vejledning om brug af Fælles Medicinkort med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange Formål og afgrænsning...

Læs mere

Center for Ældre og Handicap IT Implement. Medicin (FMK) Vejledning. (inkl. vejledning til digital signatur)

Center for Ældre og Handicap IT Implement. Medicin (FMK) Vejledning. (inkl. vejledning til digital signatur) Medicin (FMK) Vejledning (inkl. vejledning til digital signatur) INDHOLDSFORTEGNELSE TILGANG TIL FÆLLES MEDICINKORT (FMK)... 2 MEDICIN ADMINISTRATION SKER MED DATA FRA FMK... 2 OPRETTELSE AF MEDICINSKEMA

Læs mere

Håndtering af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed i forbindelse med indførelse af Fælles medicinkort (FMK)

Håndtering af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed i forbindelse med indførelse af Fælles medicinkort (FMK) Håndtering af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed i forbindelse med indførelse af Fælles medicinkort (FMK) Helen Kæstel sygeplejechef Aalborg Kommune Kirsten Damgaard projektleder FMK Aalborg Kommune

Læs mere

Ansvar og opgaver i Omsorgssystemet vedrørende Sam:Bo og elektronisk korrespondance September 2012 Version 6

Ansvar og opgaver i Omsorgssystemet vedrørende Sam:Bo og elektronisk korrespondance September 2012 Version 6 Ansvar og opgaver i Omsorgssystemet vedrørende Sam:Bo og elektronisk korrespondance September 2012 Version 6 Visitatorer Hjemmepleje, sygepleje, terapeuter Ansvar Gør således Særlig OBS på Diverse Borger

Læs mere

Anbefalede arbejdsgange med et FMK- integreret IT-system

Anbefalede arbejdsgange med et FMK- integreret IT-system MedCom Anbefalede arbejdsgange med et FMK- integreret IT-system Anbefalinger til hvordan medarbejdere på fx sociale bosteder, institutioner og misbrugsområdet kan anvende medicinoplysninger baseret på

Læs mere

Kom godt i gang... 2 Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Opret ny medicin... 9

Kom godt i gang... 2 Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Opret ny medicin... 9 FMK vejledning 1. Kom godt i gang... 2 2. Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Rettigheder i FMK... 4 Genvejstaster... 4 Højrekliksmenuer... 5 Præparatvælgeren... 7 3. Opret ny medicin... 9 Dosering...

Læs mere

Brugervejledning AmbuFlex

Brugervejledning AmbuFlex Brugervejledning AmbuFlex En online ambulant patientjournal Understøtter fleksible patientforløb Følger patienten over sektorgrænser Integrerer patientrapporterede helbredsdata Online visning af patient-registerdata

Læs mere

Medicin i Nexus. Medicininformation: Skal udfyldes for at kunne receptforny og genbestille.

Medicin i Nexus. Medicininformation: Skal udfyldes for at kunne receptforny og genbestille. Indholdsfortegnelse Der skal ALTID udfyldes følgende, før du kan komme i gang med medicin i Nexus:... 2 Medicininformation:... 2 Tilknyt til FMK/opdatere FMK... 3 Opret lokalt medicinskema i Nexus/opdater

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Indhold Kort om FMK... 2 Log på FMK... 4 Hent Medicinkort... 5 Opret recept - Læge... 7 Opret recept Sekretær... 9 Lægens godkendelse af recepter... 10 Opret faste ordinationer

Læs mere

Bilag 2. Medicininstruks for Elleslettegård

Bilag 2. Medicininstruks for Elleslettegård Bilag 2 Medicininstruks for Elleslettegård Formålet: Formålet med denne medicininstruks er at sikre en sikker medicinhåndtering og dermed at forebygge utilsigtede hændelser. Eleven skal have den rigtige

Læs mere

Anbefalede arbejdsgange med FMK

Anbefalede arbejdsgange med FMK MedCom Anbefalede arbejdsgange med FMK Anbefalinger til hvordan medarbejdere i kommuner skal anvende medicinoplysninger baseret på FMK 25-08-2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Arbejdssituationer

Læs mere

Handicap og Psykiatri Ikke-dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af ikke-dosisdispenseret medicin

Handicap og Psykiatri Ikke-dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af ikke-dosisdispenseret medicin Instruks Håndtering af ikke-dosisdispenseret Handicap og Psykiatri Ikke-dosisdispenseret Definition Ikke-dosisdispenseret : Lægemidler, der ophældes i doseringsæsker, dråber, salve, mixtur. Bruger af ikke-dosisdispenseret

Læs mere

Hvordan bliver hverdagen med FMK. Konsulent Marianne Nielsen, MedCom

Hvordan bliver hverdagen med FMK. Konsulent Marianne Nielsen, MedCom Hvordan bliver hverdagen Konsulent Marianne Nielsen, MedCom SPECIAL LÆGE PRAKTISERENDE LÆGE BORGER SYGEHUS Data deles VAGTLÆGE HJEMMESYGEPLEJE INSTITUTIONER OG PLEJEHJEM APOTEK Lægemiddelordination indeholder

Læs mere

Introduktion til Dosisdispensering på Fælles Medicinkort (FMK)

Introduktion til Dosisdispensering på Fælles Medicinkort (FMK) Introduktion til Dosisdispensering på Fælles Medicinkort (FMK) 2019 Udgiver Team for fælles medicinkort, Sundhedsdatastyrelsen Ansvarlig institution Sundhedsdatastyrelsen Version 1 Versionsdato 30. august

Læs mere

Retningslinjerne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med

Retningslinjerne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Forslag til Forløbsbeskrivelse for stationært behandlingsforløb Afgrænsning Retningslinjerne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Akutte og planlagte indlæggelsesforløb, Borgere, såvel

Læs mere

Det fælles medicinkort. 27. februar 2008

Det fælles medicinkort. 27. februar 2008 Det fælles medicinkort 27. februar 2008 Begreber Følgende begreber anvendes når vi taler om det fælles medicingrundlag Medicinkort Et medicinkort til alle med et dansk CPR-nummer Lægemiddelordination Lægens

Læs mere

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m.

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. MedCom - version 6 Beskrivelse af mulige arbejdsgange ved genbestilling og receptfornyelse af medicin via FMK 18-1-2017 MedCom vil med denne vejledning

Læs mere

4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer

4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer 4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer Afgrænsning Retningslinierne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Akutte og planlagte indlæggelsesforløb, Indlæggelsesforløb

Læs mere

Indhold. Valg af effektuering...4. Ændring af effektuering midt i en dispenseringsperiode...5. Ved seponering...5

Indhold. Valg af effektuering...4. Ændring af effektuering midt i en dispenseringsperiode...5. Ved seponering...5 Indhold Oprette og opdatere FMK...2 Tilretning af medarbejder fejl ved FMK-opdatering...2 Lokal ordination...3 Dispensering...3 Flytning af ordinationer mellem Anden medicin og Medicin dispenseret til

Læs mere

Medcom arbejdsgange i Avaleo Omsorg

Medcom arbejdsgange i Avaleo Omsorg Medcom arbejdsgange i Avaleo Omsorg Arbejdsgangene er beskrevet med udgangspunkt i den gældende Sambo aftale i Region Syddanmark. Samarbejdsaftalen skal medvirke til at sikre sammenhæng i borger/patientforløbene

Læs mere

3.86.103. MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 25 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

3.86.103. MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 25 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring MedWin programopdatering: 3.86.03 EG A/S Albert Ginges Vej 0 9800 Hjørring Dusager 5 800 Aarhus N Lautrupvang 750 Ballerup Telefon: 70 3 Telefon Service Desk: 7 60 6 0 - www.eg.dk medwin@eg.dk - CVR-nr:

Læs mere

Tema MitHelbred på din ipad

Tema MitHelbred på din ipad Tema MitHelbred på din ipad Sofus 18. oktober 2015 Side 1 Vejledning til Besøglægen.dk e-portal Første besøg Første gang du besøger e-portalen, skal du oprettes som bruger. Brugeroprettelsen sker ved at

Læs mere

Vejledning til brug af tilskudsmodulet i FMK www.fmk-online.dk

Vejledning til brug af tilskudsmodulet i FMK www.fmk-online.dk Vejledning til brug af tilskudsmodulet i FMK www.fmk-online.dk (vejledning til hele FMK kan hentes her). Gode rutiner. Det er vigtigt, at få indarbejdet en procedure der sikrer, at manglende oplysninger

Læs mere

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Nordjylland

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Nordjylland FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Nordjylland Torsdag den 10. marts 2016 Karina Hasager Hedevang, Konsulent Agenda Kl. 10.00 Kl. 10.10 Kl. 11.30 Kl. 12.00 Kl. 12.45 Kl. 13.15 Kl. 13.45 Kl. 14.00 Kl.

Læs mere

Afstem og synkroniser mellem FMK og SP

Afstem og synkroniser mellem FMK og SP Afstem og synkroniser mellem FMK og SP 1. Ambulante forløb: Vælg Plan. (I det indlagte Vælg Vis journal ) Følgende skærmbilleder gælder for ambulante (for indlagte, gå til punkt 75 (yes: syv fem ;-) )

Læs mere

Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger

Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i Region Hovedstaden om indlæggelser og udskrivninger September 2012 31. august 2012 Aftale om tværsektoriel kommunikation

Læs mere

Netværksmøde Region Nordjylland FMK

Netværksmøde Region Nordjylland FMK Netværksmøde Region Nordjylland FMK Torsdag d. 23. april 2015 Konsulent Marianne Nielsen MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 4023 0927 Mail to: mni@medcom.dk Dagsorden 10:00-10:15 Velkomst

Læs mere

Vejledning til medicinmodul/pem i CSC Omsorg. Indholdsfortegnelse. Medicinmodul/PEM

Vejledning til medicinmodul/pem i CSC Omsorg. Indholdsfortegnelse. Medicinmodul/PEM Indholdsfortegnelse Medicinmodul/PEM... 1 Åbne medicinmodul på valgt borger... 2 Tilknytte borger til PEM 1. gang.... 2 Afslutte borger i PEM... 2 Afslutning af medicinadministration af plejepersonale

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger.

Bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: SUMDRA Sags nr.: 1200456 Dok. Nr.: 1317247 Dato: 19. februar 2014 NYT UDKAST Bekendtgørelse om adgang og registrering

Læs mere

Netværksmøde Region Midtjylland FMK

Netværksmøde Region Midtjylland FMK Netværksmøde Region Midtjylland FMK Tirsdag d. 28. april 2015 Konsulent Marianne Nielsen MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 4023 0927 Mail to: mni@medcom.dk Dagsorden 10:00-10:15 Velkomst

Læs mere

FMK i kommunerne FMK på social- & misbrugsområdet

FMK i kommunerne FMK på social- & misbrugsområdet FMK i kommunerne FMK på social- & misbrugsområdet Onsdag den 4. maj 2016 Karina Hasager Hedevang, Konsulent FMK i kommunerne Status på implementering af FMK i kommunerne fra projekt til drift Status på

Læs mere

KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og

KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger i Region Hovedstaden Godkendt i den administrative

Læs mere

FMK på apoteket Danmarks Apotekerforening Kredskonsulent Camilla Neuper Kjeldal Region Syddanmark

FMK på apoteket Danmarks Apotekerforening Kredskonsulent Camilla Neuper Kjeldal Region Syddanmark FMK på apoteket Danmarks Apotekerforening Kredskonsulent Camilla Neuper Kjeldal Region Syddanmark Disposition Status for FMK på apotekerne Hvorfor er FMK vigtig for apotekerne? Hvad vil apotekerne med

Læs mere

MASCC undervisningsredskab for patienter der modtager oral medicin mod deres kræftsygdom

MASCC undervisningsredskab for patienter der modtager oral medicin mod deres kræftsygdom MASCC undervisningsredskab for patienter der modtager oral medicin mod deres kræftsygdom Dette undervisningsredskab er udarbejdet for at hjælpe sundhedspersonalet i vurdering og undervisning af patienter,

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version 1.2 2010-12-17 Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2 Formål Dette dokument beskriver de kriterier, et system skal overholde,

Læs mere

Høringssvar - Nyt udkast for bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel og vaccinationsoplysninger

Høringssvar - Nyt udkast for bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel og vaccinationsoplysninger N O T A T Høringssvar - Nyt udkast for bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel og vaccinationsoplysninger Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har sendt et nyt udkast for bekendtgørelse

Læs mere

Digital Medicinhåndtering i EG Sensum Bosted

Digital Medicinhåndtering i EG Sensum Bosted Digital Medicinhåndtering i EG Sensum Bosted Louisa H. Rasmussen, Konsulent, EG Team Online lohra@eg.dk +45 7220 7698 Agenda den 26-02-2018 Medicinmodul i EG Sensum Bosted FMK (Fælles Medicinkort) DLI

Læs mere

Medcom arbejdsgange i Omsorgssystemet

Medcom arbejdsgange i Omsorgssystemet Medcom arbejdsgange i Omsorgssystemet Arbejdsgangene er beskrevet med udgangspunkt i den gældende Sambo aftale i Region Syddanmark. Samarbejdsaftalen skal medvirke til at sikre sammenhæng i borger/patientforløbene

Læs mere

Best practice på FMK. Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.0 Dato

Best practice på FMK. Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.0 Dato 21. december 2017 FMK AAGS/ FMK NATIONAL KLINIKS BRUGERGRUPPE. Best practice på FMK Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.0 Dato 18.12.2017 Gældende bekendtgørelser og vejledninger for

Læs mere

Netværksmøde FMK i kommunerne

Netværksmøde FMK i kommunerne Netværksmøde FMK i kommunerne 10. marts 2016 Andrea Welzel Status fra sygehusene v. Andrea Welzel, Region Nordjylland Status Udfordringer samt gode råd i samarbejdet mellem kommunerne & sygehusene Status

Læs mere

Fælles Medicinkort og relationen til den Danske Kvalitets Model

Fælles Medicinkort og relationen til den Danske Kvalitets Model og relationen til den Danske Kvalitets Model Ibrugtagning af det (FMK) på hospitaler kan give en god understøttelse af flere af akkrediteringsstandarderne i den del af den Danske Kvalitets Model (DDKM).

Læs mere

Medicinskema og Recepter

Medicinskema og Recepter Kom godt i gang med: Medicinskema og Recepter EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23

Læs mere

VEJLEDNING OM EPIKRISER VED UDSKRIVELSE FRA SYGEHUSE MV.

VEJLEDNING OM EPIKRISER VED UDSKRIVELSE FRA SYGEHUSE MV. VEJLEDNING OM EPIKRISER VED UDSKRIVELSE FRA SYGEHUSE MV. Denne vejledning omhandler epikriser (udskrivningsbreve) ved udskrivelse af patienter fra sygehuse samt ved ambulant behandling, herunder vigtigheden

Læs mere

Resumé... 2 Fælles Medicin Kort (FMK)... 3

Resumé... 2 Fælles Medicin Kort (FMK)... 3 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Fælles Medicin Kort (FMK)... 3 Validering af felter... 3 Vis effektueringer og recepter... 4 Sidste recept kolonnen... 4 Klausuleret tilskud... 5 Ændring af behandlingsstart

Læs mere

Hvad er Fælles Medicinkort? Politisk bevågenhed. Hvem står bag. Lovgrundlag. Organisering

Hvad er Fælles Medicinkort? Politisk bevågenhed. Hvem står bag. Lovgrundlag. Organisering Hvad er Fælles Medicinkort? En fælles database med medicinoplysninger Et samlet overblik over patientens aktuelle medicinering, ifølge den læge der sidst har set patienten Giver alt sundhedspersonale adgang

Læs mere

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Middelfart 27. maj 2015

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Middelfart 27. maj 2015 FMK - ven eller fjende? 1 Klinikpersonalets uddannelsesdag Middelfart 27. maj 2015 Hvem er vi? Lenike Gilhøj Vemmelund Datakonsulent, Region Syddanmark, Praksisenheden Odense 2 Gitte Witt Sekretær, Lægerne

Læs mere

Medicineringsprocesser

Medicineringsprocesser Medicineringsprocesser med FMK Beskrivelser af hvordan medarbejdere i kommuner bør anvende EOJ-system, der integrerer med det Fælles Medicinkort (FMK) 03. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Medicineringsprocesser

Læs mere

FMK begreber & Quickguide

FMK begreber & Quickguide FMK begreber & Quickguide Medicinkortet i XMO v8.22 Quickguide til Medicinkort i XMO v8.22 Version 1.2 Ændring i vejledning fra version 1.1 til 1.2 Tilføjelse til side 14. Rød markering af præparater.

Læs mere

Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning.

Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning. Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning. Baggrund Det fremgår af medicinafsnittet i den gældende sundhedsaftale, at der i de lokale samordningsfora

Læs mere

1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal

1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal 1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal 2 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal Indholdsfortegnelse Har du husket?... 3 Fælles

Læs mere

FMK Opret ordination med recept

FMK Opret ordination med recept Opret ny ordination med recept Vælg i medicinkortet for at oprette en ny ordination med dertilhørende recept. 1. Opret Ordination Skriv præparatnavn i feltet "Præparat". Søgningen foregår i "Vælg

Læs mere

VEJLEDNING MEDICINREGISTRERING PEM

VEJLEDNING MEDICINREGISTRERING PEM VEJLEDNING MEDICINREGISTRERING PEM11-10-2011 Indholdsfortegnelse: Angiv korrekt borger Åbn medicinmodulet Knyt borgeren til PEM Generelle informationer Præparatregistrering Fast dosering - Medicin til

Læs mere

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Sjælland

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Sjælland FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Sjælland Mandag den 18. april 2016 Karina Hasager Hedevang, Konsulent Agenda Kl. 10.00-10.10 Velkomst v. Karina Hasager Hedevang Kl. 10.10-10.45 Det videre arbejde

Læs mere

Referat fra FMK-EOJ-leverandørmøde

Referat fra FMK-EOJ-leverandørmøde Referat fra FMK-EOJ-leverandørmøde Dato: 22.10.15 Vor ref.: IBS Dato: Onsdag den 23. september 2015 Sted: Deltagere: MedCom Janni Kjærgaard, Aalborg Kommune Liselotte Johansen, Assens Kommune Mette Fredensborg,

Læs mere

Godkendt: September 2018

Godkendt: September 2018 Overskrift: Medicinhåndtering Akkrediteringsstandard: Dokumentation for lægemiddelordination/ Lægemiddeldispensering/ Lægemiddeladministration Formål: Godkendt: September 2018 Revideres: September 2019

Læs mere

FÆLLES MEDICINKORT, FMK

FÆLLES MEDICINKORT, FMK FÆLLES MEDICINKORT, FMK 4. netværksmøde i Region Syddanmark 14.04.2015 1 Fokusområder Opfølgning på FMK Kulturforandring Ledelsesbeslutninger Ledelsesopbakning Ledelsesfokus Tilbagemelding fra superbrugerne

Læs mere

22. maj Best Pratice på FMK. Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.1

22. maj Best Pratice på FMK. Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.1 22. maj 2018 Best Pratice på FMK Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.1 Indhold Forord 3 Henvisning...3 Kontakt...3 Arbejdsgange i forbindelse med ordinationer... 4 Hvilke ordinationer

Læs mere

1 Indledning Rekvisition af Klinisk Kemiske analyser i Darwin anvender et kald til Internet programmet WebREQ.

1 Indledning Rekvisition af Klinisk Kemiske analyser i Darwin anvender et kald til Internet programmet WebREQ. Emne Darwin version 3.21 Status Referencer til tidligere dokumenter Revision 1.1 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 2 INFORMATION OM WEBREQ... 2 3 OPRET REKVISITION KLINISK KEMI... 3 3.1 Felter... 3 3.2 Knapper...

Læs mere

FMK v Guide Dette er en guide med korte beskrivelser og forklaringer til FMK i XMO.

FMK v Guide Dette er en guide med korte beskrivelser og forklaringer til FMK i XMO. FMK v.1.4.4 Guide Dette er en guide med korte beskrivelser og forklaringer til FMK 1.4.4 i XMO. Der findes i øjeblikket fire versioner af FMK i drift, version 1.4.0 1.4.2 og 1.4.4 som den nyeste. Seneste

Læs mere

FMK netværksmøde i Region Midtjylland

FMK netværksmøde i Region Midtjylland FMK netværksmøde i Region Midtjylland Tirsdag den 15. september 2015 Konsulent Karina Hasager Hedevang MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 29174703 Mail to: khs@medcom.dk Dagsorden

Læs mere

MEDICIN INSTRUKS ODDER ÆLDRESERVICE.

MEDICIN INSTRUKS ODDER ÆLDRESERVICE. 1 MEDICIN INSTRUKS ODDER ÆLDRESERVICE. Indholdsfortegnelse: 1.0 Formål med instruks for medicinhåndtering:... 2 2.0 Definitioner:... 2 3.0 Kompetencer og delegering:... 2 4.0 Undervisning:... 3 5.0 Generelle

Læs mere

August Fælles Medicinkort. En fremtid med adgang til et fælles og samlet overblik over borgernes aktuelle medicinering

August Fælles Medicinkort. En fremtid med adgang til et fælles og samlet overblik over borgernes aktuelle medicinering August 2011 Fælles Medicinkort En fremtid med adgang til et fælles og samlet overblik over borgernes aktuelle medicinering 2 FMK Fælles Medicinkort Indhold 3 4 6 7 8 9 10 11 14 16 19 Visionen Medicinoplysninger

Læs mere

Nexus Mobil version 2

Nexus Mobil version 2 Nexus Mobil version 2 Personalevejledning Indhold Login og synkronisering... 2 Grundlæggende funktioner... 3 Navigationsbjælken... 3 Borgerbanner... 3 Borgersidens elementer... 4 Kørelisten... 4 Hente

Læs mere

Lokal instruks for håndtering af medicin:

Lokal instruks for håndtering af medicin: Lokal instruks for håndtering af medicin: August 2012. Medicinordination: Ordinationen foretages af en læge. Den kan både være skriftligt, elektronisk og mundligt. Ordination registreres i Bosted i dagbog

Læs mere

Januar 2015. Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf. 38 77 00 40 www.a-data.dk info@a-data.dk

Januar 2015. Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf. 38 77 00 40 www.a-data.dk info@a-data.dk Januar 2015 Brugermanual Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC 1 Indhold Før du går i gang med FMK... 4 Digital signatur... 4 CPR-nummer på alle FMK-brugere... 4 Opret klinikkens øvrige personale... 4 Fælles

Læs mere

MedWin vagtlægesystem Brugervejledning

MedWin vagtlægesystem Brugervejledning MedWin vagtlægesystem Brugervejledning Side 1 Brugervenlighed Der er nu udarbejdet et nyt vagtlægesystem, der kan betjene regionerne. Vi har så vidt muligt fastholdt præsentationen og brugervenligheden.

Læs mere

FMK ERFA-møde. Onsdag den 22. april 2015

FMK ERFA-møde. Onsdag den 22. april 2015 FMK ERFA-møde Onsdag den 22. april 2015 Konsulent Karina Hasager Hedevang MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 2917 4703 Mail to: khs@medcom.dk Dagsorden: Velkomst og formål med gruppen

Læs mere

FMK netværksmøde i Region Sjælland

FMK netværksmøde i Region Sjælland FMK netværksmøde i Region Sjælland Onsdag den 9. september 2015 Konsulent Karina Hasager Hedevang MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 29174703 Mail to: khs@medcom.dk 10:00-10:15 Velkomst

Læs mere

Medicin uden skade. Lone Winther Jensen, lægefaglig direktør, PhD, BBA, Regionshospitalet Randers. 1 Regionshospitalet Randers

Medicin uden skade. Lone Winther Jensen, lægefaglig direktør, PhD, BBA, Regionshospitalet Randers. 1 Regionshospitalet Randers Medicin uden skade Lone Winther Jensen, lægefaglig direktør, PhD, BBA, Regionshospitalet Randers 1 Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Randers 2 Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Randers

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort 1.4 Adviseringer 2013-09-18 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark 45 8732 8787 Fax: 45 8732 8788 DK20921897 www.trifork.com Indhold Formål...3 Workflows...3 Workflow:

Læs mere

Oktober 2015. Brugermanual. Til Det Danske Vaccinationsregister i WinPLC

Oktober 2015. Brugermanual. Til Det Danske Vaccinationsregister i WinPLC Oktober 2015 Brugermanual Til Det Danske Vaccinationsregister i WinPLC Indhold Generelt om DDV... 3 Adgang for klinikkens øvrige personale... 3 Data på DDV... 3 Vaccinationer... 4 Troværdighed... 4 Privatmarkering...

Læs mere

Hyppige spørgsmål og svar vedrørende FMK

Hyppige spørgsmål og svar vedrørende FMK Version maj 2016 - PLO vil løbende udvikle og udvide FAQ en. Hyppige spørgsmål og svar vedrørende FMK 1. Hvad er lægens ansvar i forbindelse med brug af FMK? En læge er i medfør af Autorisationslovens

Læs mere

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Syddanmark

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Syddanmark FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Syddanmark Onsdag den 27. april 2016 Karina Hasager Hedevang, Konsulent Agenda Kl. 10.00-10.10 Kl. 10.10-10.30 Kl. 10.30-11.00 Kl. 11.00-12.00 Kl. 12.00-12.45 Kl.

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Indledning kort om digitale uddannelsesaftaler... 3 Hvordan logger jeg på?... 5 Hvordan fremsøges eksisterende aftaler?...

Læs mere

Godkendt: September 2016

Godkendt: September 2016 1 of 5 Overskrift: Medicinhåndtering Akkrediteringsstandard: Dokumentation for lægemiddelordination/ Lægemiddeldispensering/ Lægemiddeladministration Formål: Godkendt: September 2016 Revideres: September

Læs mere

Patientforløb og journalføring: 1.b. Instruks om sundhedsfaglig dokumentation. Personalet kender og følger instruksen

Patientforløb og journalføring: 1.b. Instruks om sundhedsfaglig dokumentation. Personalet kender og følger instruksen Status handleplaner for Sygeplejen i CSO Egedal Kommune pr. 1.5.2018. Målepunkt Fund Gennemførte indsatser Patientforløb og journalføring: 1.b. Instruks om sundhedsfaglig dokumentation. Personalet kender

Læs mere

Oprettelse på Lægevejen.dk

Oprettelse på Lægevejen.dk Oprettelse på Lægevejen.dk Log in på https://www.laegevejen.dk/login Klik på Ny bruger: Har du brug for at se en gennemgang af lægevejen skal du klikke her (du kan også finde en video om hvordan du opretter

Læs mere

FMK Overgang fra projekt til drift. Evaluerings- & netværksmøde RSD 27.04.2016

FMK Overgang fra projekt til drift. Evaluerings- & netværksmøde RSD 27.04.2016 FMK Overgang fra projekt til drift Evaluerings- & netværksmøde RSD 27.04.2016 1 Overgang fra projekt til drift Målsætning øget tillid til medicinoplysninger og FMK fuld anvendelse af FMK korrekt anvendelse

Læs mere

Vejledning til Medarbejdernet

Vejledning til Medarbejdernet HR-Centret Vejledning til Medarbejdernet Silkeborg Datas selvbetjeningsløsninger sker via portalen www.medarbejdernet.dk. Det giver dig som medarbejder mulighed for selv at kunne indberette fravær, kørsel

Læs mere

Guide: Brug af det danske vaccinationsregister - DDV. Udgave 1/11 2015

Guide: Brug af det danske vaccinationsregister - DDV. Udgave 1/11 2015 Guide: Brug af det danske vaccinationsregister - DDV Udgave 1/11 2015 Målet med DDV er at alt sundhedspersonel skal have adgang til vaccinationsdata. DDV er bygget efter de samme principper som FMK. Via

Læs mere

Nedenstående skærmbillede er et eksempel på et medicinkort med aktive ordinationer i FMK.

Nedenstående skærmbillede er et eksempel på et medicinkort med aktive ordinationer i FMK. Manual til FMK Indhold Fælles Medicinkort... 3 Datoer vedr. en ordination i FMK... 3 Symboler/ kolonner... 4 Øverste bjælke... 4 Ny ordination... 7 Substitution og tilskud... 11 Dubletkontrol... 11 Seponér...

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.4 medicinhåndtering

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.4 medicinhåndtering Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.4 medicinhåndtering Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Læs mere

Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC

Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC Brugermanual Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC Januar 2014 Indhold Før du går i gang med FMK... 4 Digital signatur... 4 CPR-nummer på alle FMK-brugere... 4 Opret klinikkens øvrige personale... 4 Fælles

Læs mere

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Midtjylland

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Midtjylland FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Midtjylland Mandag den 11. april 2016 Karina Hasager Hedevang, Konsulent Agenda Kl. 10.00-10.10 Velkomst v. Karina Hasager Hedevang Kl. 10.10-10.30 Det videre arbejde

Læs mere