Sælger gul bedre end grøn? Repositionering af KIWI minipris i en krisetid!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sælger gul bedre end grøn? Repositionering af KIWI minipris i en krisetid!"

Transkript

1 Sælger gul bedre end grøn? Repositionering af KIWI minipris i en krisetid!

2 advertising effectiveness award 20 advertising effectiveness award 20 Forord Executive Summary Mål Resultat Det er tredje år i træk, at discountkæden KIWI minipris (herefter KIWI) i samarbejde med Sunrise og IUM deltager i Advertising Effectiveness Award. Det vidner om, at den bedste markedsføringsløsning sjældent opstår ved et tilfælde, men oftest drives frem af langvarige, indsigtsfulde og dynamiske samarbejdsrelationer. De to tidligere vinder-cases (lancering af KIWI minipris case 2009 samt Halv moms-kampagne på al økologi case 20) var meget forskellige, og dette års case er ingen undtagelse. Konjunkturerne i Danmark har ændret sig radikalt siden lanceringen af KIWI-kæden i Konjunktur- og markedsændringer afspejles ofte uden varsel i detailhandelens omsætning og indtjening, og detailhandlere er generelt dygtige (og sensitive) til at reagere hurtigt, fordi den udeblevne omsætning straks afspejler sig på bundlinjen. Det er netop denne dynamik, der gør det spændende at arbejde med detailhandel: Kampen for at bevare konkurrencekraft og kundeappeal er benhård og forudsætter overblik, vilje og lyst til at forholde sig løbende til sit marked herunder også til koncept, kommunikation og dialog med forbrugerne. Og det er netop det, denne case handler om. AEA-casen er udarbejdet af: Sunrise Reklamebureau AS, Laus Breyen og Michael Sølling, for KIWI minipris Danmark, adm. dir. Bjarne Bak og marketingchef Susanne Juhl i samarbejde med: Initiative Universal Media AS, Michael Thim KIWI havde en ambitiøs vision om at gøre det nemmere, billigere og sundere for alle at handle dagligvarer. Visionen var udkrystalliseret i en række unikke USP er: Landets bedste garanti på frugt og grønt, Danmarks bedste åbningstider, Mest økologi til discountpris og Danmarks billigste Libero bleer. Det samlende koncept (discount på en ny måde) appellerede primært til børnefamilier, hvor tiden er knap, udgifterne mange, og sundhed er højt på dagsordenen. Men omkring årsskiftet 20/20 mistede kæden momentum mht. konkurrencekraft, omsætning og kunder. Analyser viste, at KIWI ikke levede op til forventningerne på én vital og helt afgørende konkurrenceparameter: Prisopfattelsen! Noget måtte gøres! Efter en succesfuld lancering af KIWI i 2008 måtte KIWI fra ultimo 20 sande, at kæden mistede momentum og ikke længere levede op til de vækstmål, som indgik i strategiplanen. Kædens ekspansion målt i antal nye butikker var behersket, og samtidig viste kundeinterviews, at kundernes prisfokus og -bevidsthed ikke mindst pga. den aktuelle økonomiske krise var øget radikalt. Analyser viste, at kommunikationen af KIWIs koncept (discount på en ny måde) ganske som ønsket havde løftet kvalitetsopfattelsen og skabt differentiering, men samtidig havde den haft negativ indvirkning på prisopfattelsen. KIWI blev med ét opfattet som dyrere end konkurrenterne og frem for attraktiv discount, blev kæden snarere sidestillet med et convenience-koncept. Prisanalyser og kontrolkøb hos konkurrerende discountkæder viste imidlertid, at KIWI var konkurrencedygtig. Kommunikationen havde paradoksalt nok virket for godt: Kvalitetsopfattelsen var blevet så høj, at det var gået ud over prisopfattelsen. En intern arbejdsproces med titlen P-130 blev formuleret. P står for projekt, og titlen refererer til målsætningen om, at den samlede butiksomsætning skulle nå et indeks i salg på 130 målt i perioden uge ift. perioden umiddelbart inden kampagnen blev sat i værk (uge ). Efterfølgende skulle det vise sig, at opgaven nærmest var umulig, eftersom detailhandelen i Danmark pt. oplever reel tilbagegang. Det vidste vi heldigvis ikke på beslutningstidspunktet og entusiasmen og troen på, at det kunne lade sig gøre, var stor internt. Nu skulle KIWI for alvor tilbage i forbrugernes mind-set og præference. Midlet var en aggressiv repositionering af KIWI som et attraktivt og prisbilligt alternativ til de øvrige discountkæder. Fire indsatsområder blev prioriteret: 1) Som udgangspunkt var det nødvendigt at definere en ny vinderkultur internt i KIWI. Uden opbakning og forståelse fra alle medarbejdere ingen vækst. Mao. skulle KIWI genopfinde glæden ved salg internt og på denne måde medvirke til at kickstarte den gode salgscirkel. 2) Udtryk og ekstern kommunikation skulle revurderes, så prisopfattelsen af KIWI ændredes radikalt blandt nuværende og potentielle kunder. 3) Butiksoplevelsen skulle justeres og bekræfte den reviderede prisprofil. 4) Nye medier herunder website, mobilwebsite og permissionmarketing skulle medvirke til øget opmærksomhed og loyalitet. Den afledte trafik til både web og butik skulle fastholdes i og efter kampagneperioden. ROMI-effekten i kampagneperioden kan beregnes til faktor 25. Målsætningen med +30 % i omsætningsvækst er nået, og kampagnen har medvirket til en markant skarpere og mere attraktiv kædeprofil, resulteret i øget kundetrafik, loyalitet og omsætning samt en stigende markedsandel i et i øvrigt meget presset dagligvaremarked. Den langsigtede ROMI-effekt ud over uge 34 kan, ud fra en lidt urealistisk antagelse om, at der ikke sker yderligere på dagligvaremarkedet, beregnes til faktor Skærpe discountprofil og position 2. Øge intern prisforståelse og accept for KIWI-kædens konkurrenceevne 3. Øge kvalificeret kendskab til KIWI, herunder så vidt muligt fastholde kendskabet til KIWIs USP er 4. Styrke den generelle attraktion til kæden 5. Øge kundestrøm, gennemsnitlig indkøbskurv og hermed samlet salg = omsætning 6. Øge loyaliteten blandt KIWI-kunder 7. Øge antallet af permissions ( og sms) 8. Øge KIWIs samlede markedsandel i discountsektoren KIWI er rykket fra en forbrugerperception som dyrest og lille sortiment til en i discountsegmentet kompetitiv position som større sortiment og billigere. 95 % opbakning til kampagnen inkl. deltagelse i spørgeskemaundersøgelse. 50 % flere medarbejdere anser KIWI for konkurrencedygtig på pris ift. øvrige discountkæder. Øget lyst til selv at handle og øget medarbejdertilfredshed. Forbrugerne oplever KIWI mere konkurrencedygtig ift. pris. Flere forbrugere mener, KIWI altid har mange gode tilbud (+16 %), er billigere med økologi end andre discountkæder (+13 %), altid har lave priser på de varer, jeg køber mest (+ %) og er billigere end andre discountbutikker (+4 %). KIWI fastholdt eller udbyggede sin position på andre USP er. Flere forbrugere opfatter, at KIWI har DK s billigste bleer (+17 %), de bedste åbningstider (+14 %), stort udvalg af økologi til discountpris (+13 %) og mange kendte mærkevarer (+ %). 25 % af alle forbrugere siger, de efter kampagnen har fået mere lyst til at besøge KIWI. 80 % af alle oplever, at varerne i KIWIs tilbudsaviser er prismæssigt konkurrencedygtige - en fremgang på 31 % ift. før kampagnen. 14 % flere forbrugere læser nu KIWIs tilbudsavis. Blandt tilbudsavislæserne mener 28 % flere, at den nye avis er mere relevant for dem. Salgsfremgang på 30 % i uge opfylder præcis målsætningen. Kundestrømmen er i kampagneperioden øget med 29 %. Samtidig er det gennemsnitlige køb i kampagneperioden øget med 2 %. I forh. til sidste år er det lykkedes at ændre den negative salgstrend og alle nøgletal er nu 3-cifrede igen. Ift. samme periode sidste år er fremgangen på omsætning 16 %, på gennemsnitskøb 1 % samt på antal kunder +15 %. Blandt adspurgte kunder er besøgsfrekvensen til KIWI øget med 41 %. Loyalitetsopbygning og integration af new media har været et særskilt indsatsområde: Trafikken på kiwiminipris.dk er øget med 57 % og vokser fortsat. Antal permissions til elektronisk nyhedsbrev er øget med 51 %. Sms-tjeneste med formidling af tilbud, nyheder og åbningstider er ny og allerede nu er 15 % af samtlige tilmeldte nu på denne platform. Udlevering af loyalitetskort til KIWIs ble- og økologikoncepter er intensiveret i kampagneperioden med en vækst på 25 %, og der er nu samlet aktive kort. KIWI har i kampagneperioden øget sin markedsandel i discountsektoren med 13 %. Og da sektoren samtidig har øget sin andel af det samlede dagligvaremarked i Danmark, svarer væksten til, at KIWI har øget sin markedsandel af det samlede dagligvaremarked med 19 %. 2 3

3 advertising effectiveness award 20 advertising effectiveness award 20 Introduktion Discountsektoren voksede sidste år med 3 % ift. den samlede dagligvareandel og udgør nu knapt 40 % af den samlede dagligvarehandel 1 den største markedsandel nogensinde. Discountsektoren har således, siden åbning af de første (Netto-)butikker for 30 år siden, evnet at øge sin markedsandel kontinuerligt og er fortsat i vækst. Væksten skyldes primært, at danskerne er vilde med at købe dagligvarer billigt. Den store kundeinteresse suppleret med konkurrencen kæderne imellem har resulteret i en markant stigning i antal discountbutikker, udbygning af koncepter samt en ekstrem hård priskonkurrence. Og udviklingen forventes at fortsætte. Den aktuelle økonomiske krise med heraf yderligere afledet forbrugsopbremsning vil kun bidrage yderligere til denne udvikling. Den øgede vækst i discountsektoren har betydet større markedsandele og stigning i omsætningen for de fleste discountkæder. Men ikke i nær samme grad for KIWI. DISCOUNTSEGMENTETS ANDEL AF DET SAMLEDE DAGLIGVAREMARKED Indsigten Udvikling indeværende år Udvikling foregående år KIWI var i 2008 trådt ind på det danske marked med en ambitiøs vision om at gøre det nemmere, billigere og sundere for alle at handle dagligvarer. Visionen var udkrystalliseret i en række unikke USP er: Landets bedste garanti på frugt og grønt, Danmarks bedste åbningstider, Mest økologi til discountpris og Danmarks billigste Libero bleer. Det samlende koncept (discount på en ny måde) appellerer primært til børnefamilier, hvor tiden er knap, udgifterne mange, og sundhed er højt på dagsordenen. Og efter at ha analyseret det danske dagligvaremarked grundigt havde KIWI en begrundet forventning om at kunne skabe differentiering og dermed blive oplevet som et attraktivt alternativ til de øvrige discountkæder Konceptet blev taget godt imod, og der blev skabt en klar præference for KIWI hos danskerne. På rekordtid fik kæden en markedsandel der matchede ambitioner og butiksnet. Konceptet og kommunikationen blev forstået, solgte varer og skabte differentiering til de øvrige aktører. Kæden består i dag af 74 butikker, som fortrinsvis ligger i Jylland og på Fyn. På det seneste har kæden åbnet en butik i København og få stykker på Sjælland, og det er ambitionen, at KIWI er landsdækkende med min. 0 butikker senest i I 20 eskalerede den økonomiske krise og med krisen voksede prisbevidstheden i den brede befolkning. Andre, bløde budskaber havde fortsat forbrugernes opmærksomhed og kunne fortsat påvirke præference for indkøbssted, men prisopfattelsen blev i større omfang afgørende for, hvor indkøbet blev foretaget. Selvom KIWI på en række USP er fortsat fremstod med en markant og attraktiv profil i konkurrentbilledet, så måtte vi konstatere, at kæden mistede momentum mht. konkurrencekraft, omsætning og kunder. Analyser viste, at KIWI ikke levede op til forventningerne på én vital og helt afgørende konkurrenceparameter: Prisopfattelsen! Paradoksalt nok var kvalitetsopfattelsen blevet så høj, at det var gået ud over prisopfattelsen. KIWI blev nu opfattet som dyrere end konkurrenterne. Men analyser viste samtidigt, at KIWI matchede det aktuelle prisniveau i discountmarkedet 3. KIWIs forsøg på at gøre discount attraktivt og indbydende sammenlignet med de øvrige kæders renere men også koldere discountprofil gjorde, at KIWI snarere blev opfattet som et convenience-koncept. Den egentlige eksistensberettigelse var hermed blevet undermineret. Indsigten og det identificerede prisopfattelsesproblem kunne KIWI naturligvis ikke sidde overhørig. Kravet var ubetinget, at KIWI tilrettede kommunikation og butikker, så kæden fremstod dynamisk og prisbillig (konkurrencedygtig) uden at KIWI brød radikalt med kædens grundprincipper. I en samlet tilbagemelding til bestyrelsen besluttede KIWI på baggrund af disse forhold, markedsanalyser og -tendenser samt kundeinterviews at skære ind til benet, sætte fokus på kerneforretningen og stresse discountprofilen. Det var essentielt, at grundforudsætningen, som er discount, blev genetableret, før KIWI igen kunne formidle de øvrige USP er. De klare og gennemarbejdede KIWI-USP er, som kunderne havde lært at kende og som mange sætter pris på, skulle ikke udryddes men nedtones. Alle kræfter skulle forenes og prioriteres til fordel for et afsæt et budskab: KIWI=discount! Derfor blev en ny strategi med arbejdstitlen P-130 defineret. Titlen skulle være nem at anvende internt, være mundret, nem at huske og entydigt referere til, at fokus skulle være vækst i omsætningen svarende til indeks 130 i perioden uge målt ift. perioden umiddelbart inden kampagnen blev iværksat (uge 1-12). Strategien skulle eksekveres i form af en tidsafgrænset kampagne med det overordnede mål at hæve omsætningsniveauet, skabe gejst internt i butikkerne samt på sigt øge loyaliteten blandt nuværende og potentielle kunder. Omkostningsniveauet skulle ikke reduceres yderligere, og KIWI oplevede et sådant tiltag som klart defensivt. KIWI ønskede at lave et nyt, offensivt ryk i markedet med et markant prisbudskab, som skulle give genklang eksternt såvel som internt. Markedsføringsmål Introduktion af kampagnen blev fastsat til uge 18, 20, hvilket var ekstremt ambitiøst. Det vigende salg og dermed manglende budgetopfyldelse identificeres omkring årsskiftet 20/20 og blev analyseret i de efterfølgende uger. Forskellige strategiske scenarier blev analyseret og en strategiplan efterflg. vedtaget, hvorefter beslutning om lancering hurtigst muligt blev truffet i uge 12 (referenceperioden blev derfor uge 1-12, 20). Den overordnede målsætning, at KIWI fra uge 18 skulle øge salget successivt med +30 %, var relateret til en forventning om, at hver enkelt butik som absolut minimum skulle og kunne øge salget med +15 %. Set ift. året før var situationen en lidt anden, eftersom der var kommet 5 nye KIWI-butikker til; der var sket tilpasninger, ligesom der var sket ændringer i en del butikkers åbningstider pga. begrænsninger i lukkeloven. Samlet var der imidlertid en klar forventning om, at KIWI overordnet kunne ændre omsætningsudviklingen; samlet opnå 3-cifrede indextal på alle parametre og set ift. øvrige discountkæder vinde markedsandele. På baggrund af disse forventninger blev følgende delmål formuleret: 1. Skærpe discountprofilen og positionen 2. Øge intern prisforståelse og accept for KIWI-kædens konkurrenceevne 3. Øge kendskab til KIWI og interessen for KIWI 4. Øge kvalificeret kendskab til KIWI, herunder fastholde kendskabet til KIWIs USP er 5. Styrke den generelle attraktion til kæden 6. Øge kundestrøm, gennemsnitlig indkøbskurv og hermed samlet salg=omsætning 7. Øge loyaliteten blandt KIWI-kunder bl.a. gennem permission marketingstrategi 8. Øge antallet af permissions ( og SMS) 9. Øge KIWIs samlede markedsandel i discountsektoren Kravene fra KIWIs ledergruppe var klare: 1) Identisk marketingbudget med afsæt i den aktuelle omsætningsudvikling var der ikke basis for ekstra midler til marketingbudgettet den ændrede profil skulle kommunikeres inden for de givne budgetrammer men med mulighed for omallokering af givne ressourcer. I forbindelse med lancering blev der foretaget en mindre omfordeling, som muliggjorde en ekstraordinær indsats i forb. med opstart af kampagnen. 2) Fastholdelse af bruttoavance. Kædens samlede indtjening var allerede under hårdt pres. Analyser viste, at KIWI objektivt set allerede var på plads prismæssigt ift. konkurrenterne. Udgangspunktet var således, at kæden i videst muligt omfang skulle se billigere ud uden reelt at sætte priserne yderligere ned. Den tilspidsede priskonkurrence og konkurrencesituationen i almindelighed resulterede efterflg. i, at KIWI alligevel måtte acceptere en lavere realiseret bruttoavance alene ud fra et ønske om at fastholde konkurrencekraften over for de øvrige discountkæder. 3) Uændret sortiment. Ud fra indgåede årsaftaler med producenter og grossister lå sortimentet fast for 85 % s vedkommende. I koncepttilpasningen var sortimentet således stort set givet. KIWI havde på toppen mulighed for at supplere det eksisterende sortiment med nye spotvarer men fortsat kun inden for fødevarer, hvilket generelt er en udfordring for KIWI, eftersom stort set alle konkurrerende discountkæder løbende anvender netop nonfood-varer som taktiske indtrækkere. 4) Statisk butiksindretning. Reglen om varer fra gulv til loft, og butikken som lager er en grundforudsætning i KIWI og skulle fastholdes. I mindre omfang var/er der dog mulighed for at lave ændringer i butikken og fx tilføre de fleste butikker et spotvare-fag. Kommunikationsstrategien Udfordringen var den samme for KIWI, uanset hvor i Danmark KIWI-butikker var placeret: Repositionér KIWI som discountkæden med attraktive tilbud/priser gennem en homogen og entydig kommunikation. Med et begrænset og statisk budget in mente udarbejdede Sunrise og IUM i samarbejde med KIWI en fokuseret kommunikationsstrategi, som var koncentreret om ét samlende tema. Beslutningen var en radikal ændring ift. tidligere, hvor KIWI med afsæt i den overordnede platform: Discount på en ny måde bredt markedsførte sig via bevisførelse af de mange aktuelle USP er. Ændringen i kommunikationsafsættet betød, at al markedsføring fremadrettet skulle tage afsæt i det (pris)taktiske. Det taktiske sigte havde dobbelte formål: 1) overordnet skulle formen sende et klart imagesignal om, at KIWI var discount=billig og 2) samtidig skulle formen kunne formidle rene prisbudskaber, således at vi med den aktuelle priskommunikation kunne skabe effekt=trafik mao. omsætning her og nu. Kampagnen skulle ha et markant og entydigt look med tilknyttet budskab, der kunne cementere KIWIs discountposition og resultere i, at kæden blev oplevet større, skarpere (på pris) og mere attraktiv ift. konkurrerende kæder. Al kommunikation skulle fokusere på KIWI=discount og samtidig tage afsæt i kædens store basissortiment. Øvrige USP er skulle nedtones, men ikke glemmes. I den aktuelle situation skulle potentielle kunder kun huske en ting: KIWI=discount, men samtidig 4 1) Kilde: Nielsen markedsdata: Rapport Markedsandele ) Kilde: Nielsen markedsdata: Rapport Markedsandele løbende målinger senest uge 32, 20 3) Kilde: F.eks. prisanalyse i Jyllandsposten 28/4 20 5

4 advertising effectiveness award 20 advertising effectiveness award 20 forventede vi, at de mange andre positive værdier, der kan knyttes til kæden, kunne huskes og så i øvrigt opleves, når man besøgte sin lokale KIWI-butik. Arbejdet resulterede i kampagneafsættet: KIWI minipris 3000 varer til discountpris. Med ordet discountpris udfordrer afsættet for-brugernes forkerte opfattelse af KIWIs prisniveau samtidig med at den generelle prisfokusering imødekommes og KIWIs kerneforretning understreges. Mao. stressede ordet discountpris budskabet: KIWI=discount. I kombination med varer kunne KIWI fortsat differentiere sig fra konkurrenterne gennem tydeliggørelse af et markant større sortiment (det typiske sortiment i discountsektoren er dagligvarer). Budskabet stresses yderligere af det indtryk af mange varer, der møder kunderne, når de træder ind i KIWI-butikkerne. Kommunikationsindsatsens ambition var at etablere en positiv og selvforstærkende cirkel: Gennem en tydelig og aggressiv kommunikation skulle opmærksomheden og kendskabet hæves, perceptionen ændres, og købelysten stimuleres blandt eksisterende og potentielle kunder. Den øgede opmærksomhed skulle konverteres til handling i form af en øget kundestrøm, større indkøbskurv og øget salg. Succesopfyldelsen skulle cementeres via en dynamisk butiksoplevelse og understøttes af en effektiv og præcis permissionmarketing-strategi, som også skulle resultere i en klart forbedret (gen-)besøgsfrekvens til kæden. Kreativ strategi Alle danske forbrugere forbinder prisbillighed med farven gul. Ingen detailhandler vover at lave et rødt eller grønt udsalg. Gul er for alle kunder som detailhandlere synonym med det gode tilbud og lave priser. Det var derfor naturligt at overveje den gule farve i forbindelse med behovet for en ændret prisperception af KIWI. Gul repræsenterede imidlertid et markant brud med KIWI-konceptets corporate farver herunder især KIWIs markante grønne farveprofil. Men efter få kundeinterviews var det åbenlyst, at skulle KIWI optimere sandsynligheden for at lykkes, så måtte det ske på midlertidig bekostning af konceptfarver og identitet. Men gul er nødvendigvis ikke bare gul og ud fra ønsker om at skille sig ud, blev en speciel neongul farve valgt. Med denne aggressive gule farve sendte KIWI klare signaler om ny prisbillighed, modernitet og dynamik samtidig med at den fint matchede den KIWI-grønne farve. Samtidig valgtes en ny, aggressiv og mere bastant typografi som i kombination med rene farveflader og et ekstremt enkelt look sikrede maksimal opmærksomhed, budskabsafkodning og genkendelse. Simpelt men forhåbentlig effektfuldt! Omdrejningspunkt i den visuelle kommunikation blev nu kampagnelogoet med payoff et: 3000 varer til discountpris, som skulle eksponeres overalt, således at KIWI internt og eksternt optrådte massivt, entydigt og larmende. Mediestrategi Med yderst begrænsede midler og et behov for at skabe en effektiv og gennemslagskraftig kampagne var det nødvendigt også at revurdere mediestrategien. For alle dagligvarekæder i Danmark er tilbudsavisen omdrejningspunktet for al markedsføring. Kæderne supplerer i større eller mindre grad tilbudsavisen med mange andre mediekanaler on- såvel som offline men tilbudsavisen er og bliver kernen i markedsføringen. Trods det faktum at tilbudsavisen politisk og forbrugermæssigt er udskældt og antallet af nej-tak-til-reklamer-skilte på landsplan snart runder de 25 % 4, så beviser tilbudsavisen fortsat sit værd uge efter uge ved at generere en betydelig effekt (=salg) samtidig med, at den for mange kæder repræsenterer en vital indtægtskilde pga. industriens mange kampagnetilskud. For KIWI er tilbudsavisen mediet! Langt hovedparten af KIWIs marketingbudget allokeres til tilbudsaviser, hvorfor der er al mulig grund til at ha fokus på, hvordan vi skiller os ud i brevkassen! Med en prisprofil, der ikke helt afspejler ønskepositionen, var der samtidig behov for nytænkning og overraskelse, så KIWI i en repositionering sigtede på at få flest mulige modtagere til at samle KIWI-avisen op og læse i den. Mao. skulle KIWI-avisen ikke kun ha et nyt prisbilligt udtryk den skulle også ha nyt look samtidig med, at den omkostningsmæssigt ikke måtte belaste marketingbudgettet yderligere. For at skabe den ønskede tilbudseffekt og samtidig større sammenhæng til butiksoplevelsen blev varetrykket i hver tilbudsavis øget fra 80 til 140 varer, og formatet blev samtidig gjort større. Sideløbende overgik avisen til avistryk i en billigere papirkvalitet primært for at skabe et prisbilligere udtryk men samtidig naturligvis også for også at holde budgettet. Qua et større format og en anderledes, mindre glittet avisoplevelse var det ambitionen at tiltvinge sig større opmærksomhed i bunken af reklamer og dermed skabe en større interesse for KIWI. Men tilbudsavislæsning er for mange danskere forbundet med vane. Man læser typisk de tilbudsaviser, som man plejer og smider resten ud. I et forsøg på at bryde vanen og øge interessen for KIWI og specifikt for KIWI-avisen blev den nye avis suppleret med kortvarige og prisbillige tv-spots i en 3-ugers introperiode. Men budgettet var begrænset og den samlede tv-indsats derfor planlagt til maksimalt at ramme 2/3 af KIWIs naturlige målgruppe. Tv-spots blev indkøbt nationalt men superoptimeret med merkøb regionalt, hvor butikkerne er placeret. Samlet betød kampagnen en omfordeling af eksisterende ressourcer og inddragelse af midler fra mere lokalt forankrede markedsføringsinitiativer. Alle eksperimenterende og mere profilerende aktiviteter blev midlertidigt valgt fra. Herved opnåede KIWI på en og samme tid ensretning i markedsføringen og optimering af det eksisterende kommunikationsbudget. I forbindelse med repositioneringen blev KIWIs online-strategi også revurderet: En række tiltag blev udviklet for understøttelse af den overordnede markedsføring ud fra ønsker om at fastholde opmærksomheden til KIWIs tilbud og samtidig skærpe loyaliteten til kæden. Rykket skulle ske i alle relevante dialogmedier, og også her DISCOUNT PÅ EN NY MÅDE KIWIs indkøbsposer før og efter repositioneringen udtrykker i sin enkelthed KIWIs ændrede kommunikationsplatform. Hvor KIWI tidligere førte sandhedsbevis for platformen discount på en ny måde via eksemplificering af flere unikke USP er, så var det nye afsæt simpelt, entydigt 400 x 460 og + 0 back mm to basics 3000 varer til discountpris suppleret med en neongul farve er så enkelt og entydigt, at alle kan forstå 400 x 460 det. + 0 mm Og det gjorde kunderne øjensynligt, for reaktion og resultater viste sig umiddelbart efter lanceringen. blaue Fläche ist die maximal bedruckbare Fläche 398 x 870 mm blaue Fläche ist die maximal bedruckbare Fläche 398 x 870 mm 6 4) Kilde: PostDanmark.dk 7

5 advertising effectiveness award 20 advertising effectiveness award 20 var det taktiske afsæt i fokus. Hjemmesiden skulle fremadrettet primært kommunikere tilbud (pris) og fik yderligere til formål at opsamle permissions og dermed sikre og fastholde den øgede trafik til websitet, som ensretningen og optimeringen af kommunikationen ville medføre. Opsamling af permissions blev etableret via konkurrencer og en aktiv indsats fra medarbejderne. Ambitionen var efterflg. at permissions skulle systematiseres og anvendes til bl.a. distribution af ugentlige nyhedsbreve (via ) samt formidling af tilbud og nyheder (via en nyoprettet mobiltjeneste). Samtidig ændredes indholdet af de elektroniske nyhedsbreve fra et blødt, redaktionelt indhold til målrettet at underbygge discountprofilen ved at fokusere på de bedste indtrækkertilbud fra tilbudsavisen, og ved at lede al trafik (fra åbnede mails) videre ind på websitet til den aktuelle tilbudsavis. Fx blev det muligt for KIWI op til søn-/helligdage som er blandt KIWIs travleste at sende SMS er ud med servicemeddelelser om tilbud og åbningstider med link til det nye mobilsite, hvor kunden kunne se alle tilbud i den aktuelle tilbudsavis og finde den nærmeste, åbne KIWI butik. Ved i højere grad at aktivere dialogmedier og øge mængden af kontaktpunkter fik KIWI samtidig mulighed for at optimere og udnytte den eksisterende kundestrøm. Nye og loyale kunderne blev via de frekvente nyhedsmails og SMS er bekræftet i, at KIWI var absolut konkurrencedygtig også på pris ift. øvrige discountbutikker. En tredje vigtig mediekanal er/var naturligvis butikkerne. En KIWI-butik har ikke noget lager butikken er lageret. KIWI opererer med et meget stort basissortiment af fødevarer, som er pakket fra gulv til loft, og som sælges til faste lave priser. Varerne står afrettede og velordnede, og butikkerne fremtræder i sin helhed rene og indbydende modsat andre danske discountkæder. Således var udgangspunktet inden repositioneringen. Butiksmæssigt var det altafgørende, at kundernes forventninger blev imødekommet ved at skabe et mere prisdynamisk indtryk. Omvendt var det kun muligt at operere inden for givne men relativt begrænsede rammer. Konklusionen blev derfor, at alt tidligere butiksmateriale med fokus på USP erne blev taget ned og erstattet af den nye kampagnes budskab 3000 varer til discountpris. Yderligere blev hver butik suppleret med op til to nye tilbudsøer med spotvarer i butikken. Ved at fremhæve disse tilbud var det muligt at skabe en tilnærmet oplevelse af, at sortimentet var dynamisk og konstant udskiftes med andre, nye spændende spotvarer. Ikke raketvidenskab eftersom konceptet findes i alle andre discountkæder men i KIWI-regi sikrede vi hermed den ønskede dynamik og sammenhæng mellem kommunikationen i de eksterne medier og den faktiske butiksoplevelse. En forudsætning for kampagnens succes og målopfyldelse var naturligvis, at KIWI havde opbakning internt fra alle involverede. Hvis konceptforståelsen og baggrunden var forstået af alle medarbejdere, ville KIWI allerede være halvvejs i mål. KIWI bruger E-learning til at uddanne medarbejdere, og ved derfor allerede, hvilken betydning det har, at medarbejderne forstår, hvor meget kampagner kan indvirke på KIWIs målopfyldelse. I forbindelse med kampagnen blev der lavet et 15 min. P-130 kursus. Kurset foregik online og der blev dagligt fulgt op på alle medarbejdere for at sikre så høj en gennemførselsgrad som mulig. Samtidig skulle den interne prisopfattelse på plads. Derfor blev der løbende lavet analyser, som medarbejderne skulle svare på, og som de blev evalueret ud fra. Alle aktuelle prissammenligninger og opnåede resultater i kampagnen blev dagligt kommunikeret ud via KIWIs intranet. Og på selve introduktionsdagen var der sørget for ensartet uniformering af alle medarbejdere således, at den enkelte medarbejder også blev en aktiv del af den nye kampagne. Resultater Allerede inden kampagnestart uge 18 var der stor interesse internt i KIWI. Medarbejderne så det aktuelle skridt som positivt og nødvendigt ift. den tiltagende konkurrence, som alle oplever fra konkurrerende kæder i nærområderne. KIWIs tiltag blev samtidig tolket offensivt og præcis som ambitionen var: Wauw nu rykker vi (KIWI) for alvor vi er tilbage! Fedt KIWI (igen) får en fremtrædende placering i forbrugernes mind-set og præference". At medarbejdernes engagement var stort, blev bekræftet af, at 95 % af alle uopfordret bakkede op og svarede på kampagnesitets kontrolspørgsmål. Samtidig rykkede medarbejdernes opfattelse af KIWI herunder KIWIs konkurrencekraft sig betydeligt. Fx anså 50 % flere medarbejdere KIWI som konkurrencedygtig ift. øvrige discountkæder efter kampagnen end før. Tilsvarende er deres egen lyst til at handle i KIWI øget betydeligt, ligesom deres tilfredshed ved at arbejde i kæden er det. 5 Søndag den 1. maj lød startskuddet på KIWIs nye positioneringskampagne. Faktisk tyvstartede vi en smule ved at indrykke tv-spots fra om fredagen sideløbende med, at den nye tilbudsavis blev distribueret op til weekenden. Effekten udeblev ikke. Tværtimod var interessen markant højere end normalt. Søndagens omsætningstal blev 37 % over budget og da indkøbskurvens størrelse bl.a. pga. udsolgtsituationer ikke helt var på niveau, så betød det samtidig, at KIWI på kampagnens første dag havde næsten 40 % flere kunder inde i butikkerne. Kampagneeffekten var ikke en døgnflue, hvilket bekræftes af flg. resultater: Øget salg og markedsandele. De danske forbrugere er for alvor begyndt at spare og handle der, hvor der kan spares. Det har ganske vist betydet en øget markedsandel til discountsektoren, men samtidig er priskonkurrencen blevet yderligere intensiveret. Forbrugertilliden er aktuelt i bund. Omsætningsudviklingen i detailhandelen er negativ for 3. måned i træk og omsætningsniveauet svarer pt. til omsætningen i detailhandelen september Omsætningen i dagligvarehandelen er tilsvarende ramt fx faldt niveauet i juli med 4,5 % ift. samme måned sidste år 6. Forbrugerne er generelt mere illoyale. Forbrugerne rykker deres køb hen, hvor de føler, de får mest for pengene. Og er aktivt mere søgende efter det gode tilbud. Det betyder overordnet, at størrelsen på forbrugernes indkøbskurv reduceres. Set i dette perspektiv er de opnåede resultater meget, meget tilfredsstillende! Samlet har KIWI løftet sit salg fra før kampagneperioden med de ønskede 30 %. Der har i perioden i gennemsnit været 28 % flere kunder i butikkerne, og de har i gennemsnit brugt 3 % mere pr. indkøb. Samlet er alle ambitioner om meromsætning i forb. med repositioneringen opfyldt. Selv om omsætningsmålet på +30 % var ambitiøst og af mange generelt blev anset for urealistisk, så lykkedes det rent faktisk for KIWI at indfri det opstillede mål. Et omsætningsløft på 30 % ift. perioden umiddelbart inden er i et trængt og meget konkurrencepræget marked alt andet lige imponerende! UDVIKLING I NØGLETAL FØR/EFTER KAMPAGNEN (FØR = index 0) 7 Omsætningsudvikling (Uge = 0) Før Efter Maj Udvikling i den gennemsnitlige indkøbskurv (Uge = 0) Før Efter Maj Udvikling i kundetal (Uge = 0) Før Efter Maj Juni Juni Juni Juli Juli Juli Aug Aug Aug ' 8 5) Intern KIWI personaleanalyse før og efter kampagnen 20 6) Kilde: Børsen.dk 1/ ) Kilde: Interne regnskabstal fra KIWI 9

6 advertising effectiveness award 20 advertising effectiveness award 20 UDVIKLING I NØGLETAL IFT SAMME PERIODE SIDSTE ÅR (sidste år = index 0) 8 Udvikling i omsætning ift. samme periode sidste år Udvikling i kundetal ift. samme periode sidste år Udvikling i indkøbskurv ift. samme periode sidste år 0 0 Men ikke kun salgsmæssigt har repositioneringen af KIWI haft de ønskede resultater. Sammenlignet med udviklingen i det samlede discountsegment har KIWI haft større fremgang end sektoren generelt og har erobret betydelige markedsandele ift. konkurrenterne efter, at kampagnen blev iværksat. Set ift. samme tid sidste år har KIWI således øget sin markedsandel i discountsegmentet med 13 %. Og da discountsegmentet i samme periode har vækstet, så svarer stigningen til, at KIWI har øget sin markedsandel ift. den samlede dagligvareomsætning med næsten 19 %. Korrigeret kendskab og styrkelse af discountposition POSITIONERINGSPLOT FORBRUGERNES OPLEVELSE AF DISCOUNTKÆDERNE undersøgt før og efter repositioneringen af KIWI Stort sortiment I forbindelse med de overordnede strategiske overvejelser og inden den aktuelle repositionering gennemførte KIWI en gennemgribende analyse af kædens aktuelle position, herunder forbrugernes oplevelse af KIWI, relevansen af den aktuelle kommunikation samt indarbejdelsen af de markeds- Jan Feb Mar Maj Juni Juli Aug førte USP er. Men også set ift. til omsætningen samme tid sidste år er udviklingen særdeles positiv: Efterfølgende har KIWI gennemført tilsvarende målinger for at kunne analysere og konkludere på den gennemførte markedskommunikation. Analysen er gennemført i KIWI-butikkernes nærområde. Eft. kampagne Overordnet har KIWI med kampagnen ændret den negative omsætningstrend, som prægede kæden Målingerne er direkte sammenlignelige og de iagttagede konklusioner er identiske, uanset om vi taler inden repositioneringen. Alle nøgletal er igen 3-cifrede og kæden oplever fremgang trods det faktum om målgruppen forbrugere, kvinder år eller personer, der altid eller næsten altid står for at detailhandelen, herunder dagligvarehandelen, oplever det modsatte. Tilvæksten af kunder er de daglige indkøb. Billigst Dyrest markant også sammenlignet med samme periode sidste år. Indkøbskurven udviser svag men stabil vækst, hvilket set i det aktuelle konjunktur- og konkurrentbillede er overraskende positivt og akku- Ud fra resultaterne kan det konkluderes, at markedskommunikationen har haft en ikke ubetydelig Før kampagne muleret har omsætningsvæksten været betydelig. At juli måned tilsyneladende dropper, skyldes at indflydelse på de opnåede resultater. 2/3 af samtlige respondenter husker således, at de har set den sommeren i år var en del ringere end sidste år. aktuelle kampagne i tv. 25 % af samtlige respondenter siger, de har fået mere lyst til at besøge KIWI efter at ha set kampagnen. 80 % af samtlige respondenter oplever, at varerne i KIWIs tilbudsaviser UDVIKLING I KIWIS MARKEDSANDEL IFT SAMME PERIODE SIDSTE ÅR (sidste år = index 0) 9 er konkurrencedygtige. Det er en fremgang på 31 % ift. før repositioneringen. Af samtlige respondenter siger 14 % flere, at de nu modsat tidligere læser eller kigger i KIWI-avisen. Og blandt dem der læser/ 130 Udvikling i KIWIs markedsandel ift. samlet dagligvareomsætning i Danmark Udvikling i KIWIs markedsandel ift. discountsegmentet i Danmark kigger, oplever 28 % flere, at den er mere relevant for dem. Set ud fra en samlet kædeperception har ovenstående resultater været medvirkende til et bemærkel- 0 sesværdigt men ønsket og attraktivt ryk for KIWI-kæden. 0 Set ift. at kampagneperioden er kort og komprimeret, er specifikt sidstnævnte resultat overraskende, da den iagttagede vandring normalt tager betydelig længere tid og sjældent kan iagttages ud fra så 0 behersket et kampagnebudget Lille sortiment 8) Kilde: Interne regnskabstal fra KIWI fra uge 1-12, 20 samt uge 18-34, 20 9) Kilde: Nielsen Markedsdata løbende målinger, senest uge 32, 20 ) Kilde: IUM Holdnings- og adfærdsanalyser på KIWI minipris uge 12 samt uge 34 20

7 SPAR 15,- JORDBÆR Danmark, 500 g, kl. 1, pr. kg 38,00. *Enkelte butikker har ændrede åbningstider. Se hvilke på kiwiminipris.dk DIAMOND HILL BAg-IN-BOX KITKAT ISVAFFEL Austrailen, Chardonnay eller Shiraz/Merlot, 300 cl, pr. l 26,33. STORKØB Alle tilbud i Avisen gælder * fra søndag til lørdag STORKØB LANgELÆNDER PØLSER Grill, Wiener eller Hotdog, g. Max 45,45 pr. kg. T-BONE ST EA K 400 g, pr. kg 149,88. Dybfrost.* Tilbuddene gælder fra søndag den 19. juni til og med lørdag den 25. juni 20. advertising effectiveness award 20 advertising effectiveness award 20 TRAFIK- OG KANALOPTIMERING I FORB. MED OPBYGNING AF LOYALITET TIL KIWI-KÆDEN BL.A. VIA UDNYTTELSE AF NEW MEDIA Website Øget loyalitet til KIWI Akkumuleret siger adspurgte kunder, at de har øget deres besøgsfrekvens til kæden med, hvad der i gennemsnit svarer til 41 % - set ift. før kampagnestart. Dette er i fin overensstemmelse med de forbedrede kunde- og omsætningstal. Samtidig er der fin sammenhæng til respondenternes klarere og mere positive oplevelse af KIWI som butik. Meget tyder således på, at kampagnen i kombination med den nye butiksoplevelse i høj grad har bekræftet eksisterende og nye kunder i deres valg om at handle i KIWI. UDVIKLING I KUNDERNES VURDERING AF FORSKellige KIWI-STATEMENTS Butik Repositioneringen af KIWI var samtidig muligheden for i større og bredere forstand at integrere nye medier ud fra ambitionen om, at en tæt dialog med KIWI-kunder kan øge loyaliteten og dermed salg, kundetilstrømning og indkøbskurv. På en lang række parametre kan der også her iagttages en positiv effekt : 0 0 Tv Avisen discount på en ny måde Hverdage 8-22 Weekend 8-20 * PR. BAKKE FRIT VALg 19,- PR. STK. 5,- FRIT VALg 45,- Dybfrost. 400 g OBS! 79, KIWI giver DIg MEST AT VÆLgE IMELLEM TIL DISCOUNTPRIS Avisen I forbindelse med kampagneintroduktionen voksede trafikken på kiwiminipris.dk den første uge med 85 % sammenlignet med den tilsvarende periode sidste år. Og den øgede interesse blev fastholdt. Set i hele kampagneperiodens længde er trafikken på sitet vokset med 57 %. Og den vokser fortsat. Antal permissions til det elektroniske nyhedsbrev er øget med 51 %. Og tilgangen på permissions på sms, som blev introduceret i forbindelse med kampagnen, er tilsvarende markant. Sms-permission udgør nu 15 % af samtlige tilmeldte og denne andel er fortsat stigende. Åbningsraten er fortsat høj=25-30 % trods vækst i databasen og et ændret redaktionelt indhold, hvilket er højt ift. tilsvarende nyhedsbreve i detailhandelen. Og i butikkerne er udleveringen af loyalitetskort til KIWIs ble- og økologikoncepter også intensiveret. I kampagnen er der udleveret 25 % flere kort og bestanden er nu aktive kort. Superoptimering af trafik- og kampagneflow. For at sikre optimal udnyttelse og langvarig effekt af kort tv-investering fokuserede onlinemedier på konvertering af trafik til lead, for at opbygge selvstændig - og sms-kanal til fastholdelse af interesse og dermed trafik til butik. Og initiativet har virket. Analyser viser, at kundernes loyalitet til KIWI er vokset Mobil SMS KIWI har i forbindelse med repositioneringen IKKE mistet særkende kæden har forbedret positionen/oplevelsen på centrale prisspørgsmål og har samtidig lidt overraskende evnet at bevare og endda på specifikke USP er forbedret sin position som unik kæde med unikke USP er. Den aktuelle repositionering har således ikke indvirket negativt på den samlede mærkeopfattelse af kæden - snarere understreget det unikke ved KIWI, og dermed understreget at kæden fremadrettet har et stort potentiale. markant. Det samme er trafikken på sitet. Antal permissions til det elektroniske nyhedsbrev er øget med 51 %. Og tilgangen på permissions på sms, som blev introduceret i forbindelse med kampagnen, er tilsvarende vokset markant. Sms-permission udgør nu 15 % af samtlige tilmeldte og denne andel er fortsat stigende ) Kilde: IUM Holdnings- og adfærdsanalyser på KIWI minipris uge 12 samt uge

8 advertising effectiveness award 20 advertising effectiveness award 20 Samlet effekt ROMI Beregning af den samlede ROMI inddrager informationer og tal, som er konfidentielle og som ikke må offentliggøres. Overordnet kan vi redegøre for beregningen men ikke synliggøre mellemregningerne. 12 Kampagnen for repositionering af KIWI inddrager omsætnings- og kundetal for to identiske perioder. Tallene for perioderne uge 18-34, 20 og 20 er kendte men ikke direkte sammenlignelige. For at kende effekten af kampagnen er det nødvendigt at estimere: 1) omsætning i uge 18-34, 20 forudsat, at KIWI havde kørt business as usual og ikke havde iværksat nogen priskampagne samt 2) beregne den realiserede omsætning for perioden uge i 20 minus effekten af nye butikker og ændrede åbningstider for de butikker, dette måtte vedrøre. Ad 1 den estimerede omsætning for uge 18-34, 20 uden kampagne findes ved at sammenholde omsætningen i uge 18-34, 20 med omsætningsudviklingen i de 3 måneder, der lå forud for kampagnen i 20 altså inden kampagnen blev iværksat. I perioden er der ikke sket lukninger eller flytninger af butikker og derfor har vi med dette et validt tal på, hvad omsætningen ville ha været, hvis ikke KIWI havde iværksat initiativet. Ad 2 tilsvarende kender vi omsætningstallet for uge 18-34, 20. Tallet er inkl. omsætning fra nye butikker samt effekten af udvidede åbningstider fra 1/7 20 for en del butikker. Ved at estimere værdien af disse og fratrække tallet fra den realiserede omsætning har vi to omsætninger, som er direkte sammenlignelige. Opstillet som regnestykke ser det således ud: Ad 1: Estimeret omsætning u18-34, 20 udregnes som: Omsætningen u18-34, 20 fremskrevet jf. omsætningsudvikling u1-12, 20 Den kortsigtede ROMI (alene relateret til kampagneperioden) kan herefter beregnes til faktor 25. Kortsigtet ROMI udregnes som: Kampagnerelateret meromsætning divideret med kampagneinvestering = (Ad 2 minus Ad 1)/kampagneinvestering Men effekten stopper ikke, fordi vi har valgt at stoppe kampagnen. Den fortsætter, idet vi dog forventer, at effekten vil være aftagende over tid med mindre kampagnen gentages og/eller erstattes med tilsvarende initiativer. Tidligere erfaringer indikerer, at kampagneeffekten vil være proportionelt aftagende over 6 mdr. Holder denne antagelse, kan den samlede meromsætning foranlediget af repositioneringskampagnen beregnes til min. 9 mio. kr. Meromsætningen forudsætter IKKE yderligere kampagneinvestering andet end den rullende reklameindsats suppleret med vedholdende udsendelser af tilbudsmails og -sms er til den nu etablerede database. Virkeligheden er naturligvis en anden jf. forordet for hele dagligvarebranchen forholder sig naturligvis aktuelt til den økonomiske krise. Den langsigtede ROMI kan ud fra en alt andet lige betragtning udregnes til faktor 47. Langsigtet ROMI udregnes som: (Kampagnerelateret meromsætning u fremskrevet kampagnerelateret meromsætning u , 2012) divideret med kampagneinvestering = ((Ad 2 Ad 1) + (Ad 2-Ad 1)) divideret med 4 gange 3,5 og divideret med kampagneinvestering hvor (Ad 2 minus Ad 1) divideret med 4 er den gennemsnitlige meromsætning pr. måned i kampagneperioden og tallet 3,5 er fremskrivningsfaktoren for kampagneeffekten målt over 6 måneder fra uge 35, 20 til uge 6, 2012 Fremtidsudsigter Repositioneringen af KIWI-kæden blev fra start defineret som en tidsafgrænset kampagne. I perioden har det været vitalt for KIWI at rykke prisopfattelsen blandt kunder og potentielle kunder, således at KIWI (igen) blev opfattet som et relevant og interessant (pris) alternativ til den resterende discountsektor. Denne rapport har vist, at udfordringen, trods forværrede forudsætninger i markedsøkonomien, er lykkedes langt over forventning, og at KIWI med repositioneringen er tilbage og i en helt anden og potent udgangsposition. Vitalt er det derfor også, at KIWI fremadrettet fastholder momentum mht. udbygning af kæden med nye butikker for den udbygning har de konkurrerende discountkæder allerede fokus på. Med udgangen af uge 34 er repositioneringen og dermed kampagnen officielt afsluttet. Men konjunkturerne forværres fortsat og priskonkurrencen på dagligvaremarkedet intensiveres. Af samme årsag slutter positioneringen af KIWI som offensiv og prisdynamisk spiller på discountmarkedet heller ikke. Tværtimod peger mange signaler i markedet på, at der skal kæmpes endnu mere, hvis den oplevede fremgang skal fastholdes. Udfordringen vil givet blive taget op af KIWI, som naturligvis er fokuseret på at forsvare og udbygge fremgangen. Vigtigt er det imidlertid at være opmærksom på, at gul farve og pris alene ikke er identisk med loyalitet og et vinderkoncept. Et attraktivt og konkurrencedygtigt prisniveau skaber interesse blandt forbrugerne og kan kortvarigt resultere i omsætning. Men pris er en flygtig størrelse, som nemt kan overgås af konkurrenter, hvorfor (lav) pris i sig selv ikke skaber loyalitet. Det gør et moderne fremadrettet forretningskoncept, der udspringer af kundebehov og -præferencer i kombination med lav (konkurrencedygtig) pris. Og derfor har KIWI-kæden også optimale chancer for at lykkes i fremtiden! Ad 2: Kampagneomsætningen u18-34, 20 udregnes som: Omsætningen u18-34, 20 minus værdi af nye butikker og minus værdi af ændrede åbningstider Differencen mellem Ad 2 og Ad 1 udtrykker præcis effekten af den gennemførte kampagne. Ud fra dette kan nettoeffekten i forbindelse med kampagnen estimeres til en vækst i kundetal på ekstra ekspeditioner og en identificeret meromsætning på knapt 63 mio. kr. inkl. moms. Investeringen på toppen af den rullende reklameindsats er estimeret til knapt 2,5 mio. kr. inkl. moms Kampagnerelateret meromsætning udregnes som: Ad 2 minus Ad 1 = omsætningen u18-34, 20 minus værdi af nye butikker minus værdi af ændrede åbningstider minus omsætningen u18-34, 20 fremskrevet jf. omsætningsudvikling u1-12, 20 Startskuddet for repositioneringen var søndag den 1. maj. Og medarbejderne var klar. Inden kampagnestart havde de alle gennemført et e-learning program, som dels skulle sikre medarbejdernes forståelse for det aktuelle tiltag dels skulle stresse, at KIWI rent faktisk var konkurrencedygtig på pris sammenlignet med øvrige discountkæder. Og medarbejderne forstod og bakkede op om budskabet. 95 % af alle deltog i programmet og 50 % flere end tidligere mente efterflg., at KIWI rent faktisk var konkurrencedygtig. Tilsvarende er deres egen lyst til at handle i KIWI øget betydeligt, ligesom deres tilfredshed ved at arbejde i kæden er det. 14 ) Kilde: KIWIs egne tal 15

9

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

REMA 1000 Marketing og CSR strategi. Anders Jensen

REMA 1000 Marketing og CSR strategi. Anders Jensen REMA 1000 Marketing og CSR strategi Anders Jensen Scenen 2005 3,6 mia. kr. i omsætning en af de mindste dagligvarekæde 136 butikker Markedsandel 3,2% Blandt de laveste image-scorer i dagligvaresektoren

Læs mere

Undersøgelse: de danske fødevarevirksomheder sover tornerosesøvn

Undersøgelse: de danske fødevarevirksomheder sover tornerosesøvn Undersøgelse: de danske fødevarevirksomheder sover tornerosesøvn Februar 2008 2 1. Baggrund Operate A/S har via en webbaseret spørgeskemaundersøgelse samt telefoniske opfølgning undersøgt, hvordan de små

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013?

Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013? Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013? December måned, online butikkernes travleste tid, er forbi, og derfor har vi hos webbureauet webdanmark.com analyseret på tallene og identificeret 5 vigtige

Læs mere

Status Thomas Borgen - 1-års jubilæum. Herværende rapport er udarbejdet til Jyllands-Posten. Af Christian Stjer, adm. dir.

Status Thomas Borgen - 1-års jubilæum. Herværende rapport er udarbejdet til Jyllands-Posten. Af Christian Stjer, adm. dir. Status Thomas Borgen - 1-års jubilæum Herværende rapport er udarbejdet til Jyllands-Posten Af Christian Stjer, adm. dir. Indhold Introduktion af CEM Bank Intelligence... 3 Resultater CEM Bank Intelligence...

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

SPAR NORD OPNÅR FORNEMME SYNERGIEFFEKTER VIA TV-SPOTS, LOKAL ANNONCERING OG MÅLRETTEDE ÉN-TIL-ÉN MEDIER

SPAR NORD OPNÅR FORNEMME SYNERGIEFFEKTER VIA TV-SPOTS, LOKAL ANNONCERING OG MÅLRETTEDE ÉN-TIL-ÉN MEDIER SPAR NORD OPNÅR FORNEMME SYNERGIEFFEKTER VIA TV-SPOTS, LOKAL ANNONCERING OG MÅLRETTEDE ÉN-TIL-ÉN MEDIER Synergi og skarp segmentering kan løfte Return on Investment markant. Det viser en test, Spar Nord

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK

SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK Sydbank skabte en markant effekt, da banken sendte en direct mail med tilbud om en ny 18/25 konto

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

> Et unikt medieoverblik

> Et unikt medieoverblik > Et unikt medieoverblik Optimalt medieoverblik Unikke søgemuligheder Ny medieportal for online planlægning Unikke eksponeringsmuligheder Search, medieinfo & kreativitet Markedsinformationen i dag FDIM/

Læs mere

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd Organisation for erhvervslivet juni Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd AF KONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK OG KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Danske fødevarevirksomheder

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Detailbarometer November 2010

Detailbarometer November 2010 Detailbarometer November 2010 Indhold Detailhandlens omsætning og forbrugertillid... 3 Detailhandlens omsætningsbarometer Dansk Erhvervs indikator... 5 Branchespecifikke omsætningstal... 6 Fødevarer og

Læs mere

Private Label vokser sig endnu større

Private Label vokser sig endnu større Private Label vokser sig endnu større Chancen for, at du fanger dig selv med indkøbskurven fuld af varer med navne som Vores, Princip, First Price, Xtra, Budget eller Änglamark har aldrig været større.

Læs mere

Splash-kampagnen, 2014

Splash-kampagnen, 2014 Splash-kampagnen, 2014 Resultater: I 2014 planlægger vi indtil videre at deltage i Messecenter Herning, som nu er blevet Skandinaviens største feriemesse med mere end 63.000 besøgende i 2013. Den bornholmske

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Selekampagne 2010. Rådet for Sikker Trafik. Uge 9-10 2010

Selekampagne 2010. Rådet for Sikker Trafik. Uge 9-10 2010 Selekampagne 2010 Rådet for Sikker Trafik Uge 9-10 2010 Baggrund I 2008 besluttede Rådet for Sikker Trafik (dengang Rådet for Større Færdselssikkerhed) at der skulle køres en 3-årig indsats for at øge

Læs mere

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden 24. juni 2012 Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden Forord Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk

Læs mere

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Side 1 af 6 Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Journal nr.3:1120-0401-20/service/osk Rådsmødet den 29. august 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12

Læs mere

Baggrund for kampagnen

Baggrund for kampagnen Baggrund for kampagnen Kvinder Længe Leve blev lanceret af Hjerteforeningen i 2007. Baggrunden var, at hver 3. dødsfald bl.a. danske kvinder skyldes en hjertekarsygdom, og dermed er det den hyppigste dødsårsag

Læs mere

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015 Den kommunikerende NGO 2014 Hvem er Aspekta? PR- og kommunikationsbureau siden 2004 Hovedkontor i Malmø, kontor i København og Stockholm Kåret til Sveriges bedste PR-bureau i 2011 og 2012 Medlem af Public

Læs mere

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT Englænderne valgte d. 23. juni at stemme sig ud af EU. Udmeldelsen sker ikke med øjeblikkelig virkning,

Læs mere

Det store udskilningsløb opbrud i dagligvarehandelen. Berlingske Media & CBS 25. november 2014 Mogens Bjerre

Det store udskilningsløb opbrud i dagligvarehandelen. Berlingske Media & CBS 25. november 2014 Mogens Bjerre Det store udskilningsløb opbrud i dagligvarehandelen Berlingske Media & CBS 25. november 2014 Mogens Bjerre Udskilningsløbets konsekvenser er uforudsigelige, men Vi er midt i et benhårdt udskilningsløb

Læs mere

Pris kapitel 13 side 189

Pris kapitel 13 side 189 Pris kapitel 13 side 189 Oversigt Prisstrategi Priselasticitet Prisfastsættelsesmetoder Prisdifferentiering Prisfastsættelse for nye produkter hp://jyskebank.tv/012220820081297/hj pris signalerer hj kvalitet

Læs mere

TDC ERHVERV FIK UDVALGTE HØJVÆRDI B2B-KUNDER I TALE EN KREATIV DIRECT MAIL GAV OPMÆRKSOMHED OG RESPONS

TDC ERHVERV FIK UDVALGTE HØJVÆRDI B2B-KUNDER I TALE EN KREATIV DIRECT MAIL GAV OPMÆRKSOMHED OG RESPONS TDC ERHVERV FIK UDVALGTE HØJVÆRDI B2B-KUNDER I TALE EN KREATIV DIRECT MAIL GAV OPMÆRKSOMHED OG RESPONS» Det betaler sig at sende kreative direct mails og bruge gaver og konkurrencer, når man vil trænge

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

ANALYSENOTAT Detailhandlen styrer mod et skuffende 2016

ANALYSENOTAT Detailhandlen styrer mod et skuffende 2016 ANALYSENOTAT Detailhandlen styrer mod et skuffende 2016 AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ØKONOMISK ASSISTENT KASPER LUND NØDGAARD Vi nærmer os afslutningen på 2016, og for mange detailhandlende er det

Læs mere

Splash-kampagnen, 2014

Splash-kampagnen, 2014 Splash-kampagnen, 2014 Resultater: I 2014 planlægger vi indtil videre at deltage i Messecenter Herning, som nu er blevet Skandinaviens største feriemesse med mere end 63.000 besøgende i 2013. Den bornholmske

Læs mere

Trends 2013. Ansvarlig hos MEGAFON: Asger Nielsen ahn@megafon.dk. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening

Trends 2013. Ansvarlig hos MEGAFON: Asger Nielsen ahn@megafon.dk. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening Trends 2013 En MEGAFON undersøgelse med Huset Markedsføring, Dagligvareleverandørerne (DLF), Dansk Annoncørforening (DAF), Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (DRRB) og Berlingske Tidende

Læs mere

RESPONS. Få flere henvendelser via dit b2b website. Quick Guide til bedre online markedsføring

RESPONS. Få flere henvendelser via dit b2b website. Quick Guide til bedre online markedsføring Quick Guide til bedre online markedsføring RESPONS Få flere henvendelser via dit b2b website Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing 1 Lign en forretning Produktet

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

Den vigtige kommunikation

Den vigtige kommunikation Ørenlyd Den vigtige kommunikation 2 3 VI SKABER ØRENLYD Succes handler i høj grad om at få ørenlyd, såvel privat som professionelt. Mange råber højt for at få deres budskab ud. Nogle finder på noget skørt

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

PROFIL OPTIK STILLER SKARPT PÅ MEDIEINVESTERINGERNE DIRECT MAIL SPILLER LIGE OP MED TV OG LOKALAVISER

PROFIL OPTIK STILLER SKARPT PÅ MEDIEINVESTERINGERNE DIRECT MAIL SPILLER LIGE OP MED TV OG LOKALAVISER PROFIL OPTIK STILLER SKARPT PÅ MEDIEINVESTERINGERNE DIRECT MAIL SPILLER LIGE OP MED TV OG LOKALAVISER Profil Optik har både direct mail, tv og lokalaviser med i mediemixet. Via salgsmodellering har kæden

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Facts om det danske mobilmarked II

Facts om det danske mobilmarked II Facts om det danske mobilmarked II Udviklingen på annoncemarkedet Konsulent Johan Winbladh, Danske Medier johanwinbladh@gmail.com - Tel: 21915612 74% af danskerne har en smartphone Smartphones står for

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Notat Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Den overordnede udvikling i de kreative erhverv siden 2003 De kreative erhverv er en bred betegnelse, der dækker over meget forskelligartede brancher;

Læs mere

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse Skoleåret

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse  Skoleåret Læring af test Rapport for Skoleåret 2016 2017 Aarhus Analyse www.aarhus-analyse.dk Introduktion Skoleledere har adgang til masser af data på deres elever. Udfordringen er derfor ikke at skaffe adgang

Læs mere

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook Sådan laver du gode opdateringer på Facebook Indhold Indhold 2 Indledning 3 Hold linjen 4 Vær på linje med virksomhedens overordnede identitet 4 Unik stemme 5 Brug virksomhedens unikke stemme 5 Skab historier

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI Indhold 2020 DIN Strategi... 4 Mission... 5 Vision... 6 Indsatsområder for Strategi 2020.... 7 Kundefokuserede produkter og ydelser.... 7 Forsyningssikkerhed og

Læs mere

NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING. Hovedresultater

NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING. Hovedresultater NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING Hovedresultater 2 Nationalt Indeks for Kundeorientering INDLEDNING Positive og differentierede kundeoplevelser har udviklet sig fra at være nice-to-have til at være

Læs mere

STANDARD ÅBNER SJÆLDENT NYE DØRE

STANDARD ÅBNER SJÆLDENT NYE DØRE Nyhed December 2009 STANDARD ÅBNER SJÆLDENT NYE DØRE Nyhed 1 / 4 STANDARD ÅBNER SJÆLDENT NYE DØRE Døråbning som disciplin I en tid, hvor behovet for at kapre nye kunder er større end nogensinde, får disciplinen

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

Oplysningskampagne i Grønland

Oplysningskampagne i Grønland Rådet for Sikker Trafik 2008 Baggrund Justitsministeriet havde fremsat et lovforslag, der medførte en række ændringer af Færdselsloven i Grønland som ikke havde været ændret siden 1991. Lovforslaget blev

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

8 TRADE MARKETING INDSIGTER MOMENT OF TRUTH

8 TRADE MARKETING INDSIGTER MOMENT OF TRUTH MOMENT OF TRUTH 8 TRADE MARKETING INDSIGTER Kunden går forbi vores produkt i butikken. Ser hun det? Stopper hun op? Tager hun det op? Ser hun på prisen? Køber hun det, eller går hun videre? Shopper Marketing

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

prisestimat ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15

prisestimat ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15 ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15 Oversigtsværktøj til aktiviteter, kampagner og arrangementer i Roskilde kommune Roskilde Kommunes Erhvervsafdeling har

Læs mere

ØKONOMI. Årets resultat 2. JYSK i europæisk top 10 3. Balancens aktivside 4. Balancens passivside 5. Mål 6. Balanced scorecard 7

ØKONOMI. Årets resultat 2. JYSK i europæisk top 10 3. Balancens aktivside 4. Balancens passivside 5. Mål 6. Balanced scorecard 7 ØKONOMI Årets resultat 2 JYSK i europæisk top 10 3 Balancens aktivside 4 Balancens passivside 5 Oms 3,9b Mål 6 Balanced scorecard 7 Udvikling i omsætning 8 Butiksudvikling: koncern 9 Butiksudvikling: JYSK

Læs mere

Spørgeramme til leverandører

Spørgeramme til leverandører Spørgeramme til leverandører Information til intervieweren: Vær opmærksom på, at svaret kan variere, afhængig af hvilke leverandører, der er tale om. Det er derfor vigtigt at få præciseret, hvilken type

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Kære Jacob. Tak for din henvendelse.

Kære Jacob. Tak for din henvendelse. Kære Jacob Tak for din henvendelse. Hvordan forklarer I, at de ældre og handicappede, som er nødsaget til at benytte den kommunale dagligvarelevering, skal betale overpriser ift. almindelige kunder? Det

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Salgsmål % 24% 39% 14% Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling

Salgsmål % 24% 39% 14% Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling Salgstrends 2017 Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling Salgsmål 2016 Over 110% 101-110% 100% 7% 16% 24% 47% når salgsbudgettet for 2016. 47% af sælgerne mener, at deres

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

Kommunebranding handler først og fremmest om at samle kommunen omkring en fortælling, der giver mening både internt og eksternt.

Kommunebranding handler først og fremmest om at samle kommunen omkring en fortælling, der giver mening både internt og eksternt. Roskildes nye Pay off/brand Essence: Alle Tiders Roskilde skal lanceres bredt - lokalt og regionalt. Det skal sikres at udbrede brandet til også at omfavne erhvervsområderne som er vigtige i kommunen og

Læs mere

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Den 7. maj 2008 Selskabsmeddelelse nr. 07-08 Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Resumé Forventninger til resultat før skat for 2008 fastholdes på 0-20 mio. kr. Omkostningsreducerende

Læs mere

Rene ord for ingen penge. Eva Kistrup

Rene ord for ingen penge. Eva Kistrup Rene ord for ingen penge Eva Kistrup 1 Copyright Copyright 2009 2009 Discus Discus Communications A/S Agenda Markedsføring i krisetider Målgrupper og forbrugeradfærd Cases: Segmentér dig til resultater

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

FDF Handlingsplan 2009-2010

FDF Handlingsplan 2009-2010 FDF Handlingsplan 2009-2010 Baggrund for handlingsplanen FDFs Vision 2015: FDF er synligt, folkekirkeligt børne- og ungdomsarbejde med livsvigtige fællesskaber og meningsfyldte aktiviteter. Frivilligt

Læs mere

SAS fik kunder til at tænke over tid det kræver en god relation

SAS fik kunder til at tænke over tid det kræver en god relation MÅLGRUPPE Målgruppe for den direkte kommunikationsindsats er rejsende, der har afgivet e-mail permission til SAS, dvs.: EuroBonus medlemmer: 172.059 personer Modtagere af SAS Nyhedsmail: 126.386 personer

Læs mere

Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage

Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage September Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage På kort sigt er det hårdt arbejde at få øget beskæftigelsen bare en smule. Men på lidt længere sigt så tror virksomhederne på, at det kan lade sig

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen Dansk Byggeris regnskabsanalyse for året 2010 viser, at krisen som brød ud i lys lue tilbage i 2008, for alvor begyndte at kræve sine ofre i bygge- og anlægsbranchen i 2010. Regnskaberne afspejler, at

Læs mere

HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden...

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.com Maj 2012 Ontasknaturally.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com

Læs mere

Få succes som hjertearbejder. Markedsføring- & Omsætningsguide

Få succes som hjertearbejder. Markedsføring- & Omsætningsguide Få succes som hjertearbejder Markedsføring- & Omsætningsguide Indledning Få en god og enkel struktur Guiden er til dig, der ønsker at kunne forudsige nogenlunde hvordan din måned kommer til at se ud og

Læs mere

> Et unikt medieoverblik.

> Et unikt medieoverblik. Et unikt medieoverblik. Mini-præsentation > Giv dit medie optimal opmærksomhed! Vær repræsenteret på Fagbladsguiden.dk - professionelle medieportal med 700 fagblade > En professionel medieportal indenfor

Læs mere

Balanceret digital udvikling

Balanceret digital udvikling Balanceret digital udvikling Opfølgning på Rudersdal Kommunes digitaliseringsstrategi I 2009 fik Rudersdal Kommune en ny digital strategi Digitalisering fra vision til virkelighed, som satte rammerne for

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum BORNHOLMS VÆKSTFORUM Landemærket 26 3700 Rønne Tlf.: 5692 0000 Fax: 5692 0001 E-mail: vaekstforum@brk.dk Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum Erhvervslivets vilje og evne til vækst er en grundforudsætning

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

ERHVERVSINFO. Maj 2017 NYHEDSBREV TIL ERHVERVSLIVET FRA HORSENS KOMMUNE SÆRUDGAVE NU SÆTTER VI FOR ALVOR HORSENS SOM ERHVERVSKOMMUNE PÅ LANDKORTET

ERHVERVSINFO. Maj 2017 NYHEDSBREV TIL ERHVERVSLIVET FRA HORSENS KOMMUNE SÆRUDGAVE NU SÆTTER VI FOR ALVOR HORSENS SOM ERHVERVSKOMMUNE PÅ LANDKORTET ERHVERVSINFO NYHEDSBREV TIL ERHVERVSLIVET FRA HORSENS KOMMUNE SÆRUDGAVE Maj 2017 01 02 03 NU SÆTTER VI FOR ALVOR HORSENS SOM ERHVERVSKOMMUNE PÅ LANDKORTET SKUB I VÆKSTEN PÅ ERHVERVSOMRÅDET LANDSDÆKKENDE

Læs mere

Vend billedet... med de 10 bud for B2B-webdesign. Quick Guide til bedre markedsføring

Vend billedet... med de 10 bud for B2B-webdesign. Quick Guide til bedre markedsføring Vend billedet... med de 10 bud for B2B-webdesign Quick Guide til bedre markedsføring 1 Lign en forretning Produktet kommer først Præsentér dine B2B-produkter og -serviceydelser allerede på forsiden af

Læs mere

Roskilde Kommune Medieanbefaling

Roskilde Kommune Medieanbefaling Roskilde Kommune Medieanbefaling Roskilde Kommune Kampagne: Alle Tiders Roskilde Formål Styrke image og branding af Roskilde kommune over for potentielle tilflyttere til kommunen Dvs. tiltrække nye borgere

Læs mere

Generalforsamling i Fensmark Brugsforening Tirsdag den 29. april 2014

Generalforsamling i Fensmark Brugsforening Tirsdag den 29. april 2014 Generalforsamling i Fensmark Brugsforening Tirsdag den 29. april 2014 Dagsorden: 1. Valg af ordstyrer og stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning og fremtidsplaner. 3. Forelæggelse af årsrapport, herunder

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013

Læs mere

Medlemmer - Kommunikation - Profil - Værdi STÆRK LOKALFORENING - FORSLAG TIL BESTYRELSESPROCES. Landbrug & Fødevarer. Formål

Medlemmer - Kommunikation - Profil - Værdi STÆRK LOKALFORENING - FORSLAG TIL BESTYRELSESPROCES. Landbrug & Fødevarer. Formål STÆRK LOKAL - FORSLAG TIL BESTYRELSESPROCES Formål Projektet Stærk lokalforening er iværksat for at sikre og øge organiseringsprocenten i lokale foreninger landet over. Indsatsen gælder både rekruttering

Læs mere

Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S

Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S April 2014 Uddannelse af ledere/ejere Formål: Lederne og virksomhedsejerne skal have en indsigt i, hvordan deres

Læs mere

Værdimetoden. Baggrund for metoden. Metodebeskrivelse

Værdimetoden. Baggrund for metoden. Metodebeskrivelse Værdimetoden Hvordan bruger du bygherrens identitet som et aktiv for byggeprocessen? Hvordan sikrer du, at bygherrens strategiske behov og mål fastholdes igennem hele byggeprojektet? Hvordan kan du let

Læs mere

TV2.DK. TV 2 NET vil i 2010 tilbyde sine annoncører et endnu større udbud af attraktive produkter.

TV2.DK. TV 2 NET vil i 2010 tilbyde sine annoncører et endnu større udbud af attraktive produkter. TV2.DK PRODUKTER 70 SPONSORAT 71 PRISER 72 EJERSKABER 73 RABAT 74 SPECIFIKATIONER 76 BETALINGSBETINGELSER 77 GODTGØRELSE 77 JURIDISK RÅDGIVNING 83 GENERELLE BETINGELSER 84 68 TV 2 NET vil i 2010 tilbyde

Læs mere

Onlinestrategi. hos Brandsite

Onlinestrategi. hos Brandsite Onlinestrategi hos Brandsite Hvem er vi? Brandsite består af en flok dedikerede medarbejdere, der alle brænder for at hjælpe dig og din virksomhed med din online markedsføring. Hvordan startede vi? Konceptet

Læs mere

AREALBEHOV INDHOLD. 1 Resultat og fremtidig planlægning. 1 Resultat og fremtidig planlægning 1. 2 Grundlag og forudsætninger 3.

AREALBEHOV INDHOLD. 1 Resultat og fremtidig planlægning. 1 Resultat og fremtidig planlægning 1. 2 Grundlag og forudsætninger 3. HOLBÆK KOMMUNE AREALBEHOV NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Resultat og fremtidig planlægning 1 2 Grundlag og forudsætninger

Læs mere

Bestyrelsen tager markedsplan for udrulningen af rejsekort i takstområde Hovedstad til efterretning.

Bestyrelsen tager markedsplan for udrulningen af rejsekort i takstområde Hovedstad til efterretning. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 13. september 2012 Maria Danebod Jørgensen 13 Markedsplan for udrulning af rejsekort i takstområde Hovedstad Indstilling: Administrationen indstiller,

Læs mere

VINDERNE AF DETTE ÅRS ADVERTISING EFFECTIVENESS AWARD Juryens begrundelser

VINDERNE AF DETTE ÅRS ADVERTISING EFFECTIVENESS AWARD Juryens begrundelser PRESSEMEDDELELSE, 1. november 2011 VINDERNE AF DETTE ÅRS ADVERTISING EFFECTIVENESS AWARD Juryens begrundelser Grand Prix vinder Yellow Part 2 From good to great Orifarm Umwelt A/S IUM A/S Casen er en fortsættelse

Læs mere