Specialeansøgning. Region Syddanmark Vedr. speciale: Dermato-venerologi. Dato: 29. maj 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specialeansøgning. Region Syddanmark Vedr. speciale: Dermato-venerologi. Dato: 29. maj 2009"

Transkript

1 Specialeansøgning Region Syddanmark Vedr. speciale: Dermato-venerologi Dato: 29. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. speciale dermato-venerologi. 1

2 1 Generelle overvejelser i forhold til specialet Hudafdeling I og Allergicentret på Odense Universitetshospital (OUH) er en af 5 dermato-venerologiske afdelinger i Danmark og er eneste specialafdeling i Region Syddanmark. Hovedfunktionen i specialet dækkes i øvrigt af 14 praktiserende speciallæger fordelt i regionen. 1.1 Generelle overvejelser over den planlagte organisering af akutområdet i forhold til specialet Akut vurdering af dermatologiske patienter sker såvel i speciallægepraksis I dagtiden) som på Hudafdelingen (døgnvagt inklusive weekend). For så vidt angår Kræftplan II opfyldes kravet til vurdering indenfor 48 timer med målopfyldelse på 100 %. Vedrørende hereditært angioødem ydes landsdækkende rådgivning på døgnbasis. Akut vurdering og behandling af svært syge patienter med behov for mere intensiv observation og pleje sker i samarbejde med relevante afdelinger på OUH (Medicin, Øre-Næse-Hals, pædiatri, intensiv medicin, Sårcentret). 1.2 Generel beskrivelse af og overvejelser over sammenhængen i specialet på tværs af funktionsniveauer Organisationen af specialet dermato-venerologi er specielt ved, at diagnostik og behandling af hudsygdomme på hovedfunktionsniveau foregår ambulant i speciallægepraksis. De dermatologiske afdelinger ser kun i mindre grad patienter på hovedfunktions-niveau, anslået ca. 25 %, med betydelige regionale forskelle på grund af geografisk variation i speciallægedækning i speciallægepraksis. Indlæggelse sker ved sværere dermatologiske problemstillinger/symptomer samt hos ressourcesvage patienter. Region Syddanmarks dækning i speciallægepraksis er landets laveste målt som antal speciallæger pr indbyggere (0,12 overfor 0,29 i Region Hovedstaden med landsgennemsnit på Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. speciale dermato-venerologi. 2

3 0,19). Ventetid i speciallægepraksis øger presset på afdelingen, men på trods heraf, opfylder afdelingen aftalen om maksimalt 4 ugers ventetid på udredning. 1.3 Generel beskrivelse af og overvejelser over sammenhængen til andre specialer Specialet dermatologi samarbejder med de fleste specialer: de vægtigste samarbejdspartnere er patologi (mikroskopisk diagnostik af hudforandringer), pædiatri (børn specielt atopisk dermatitis, genodermatoser, allergi), reumatologi (psoriasis, bindevævssygdomme), plastikkirurgi og onkologi (tumorer) nefrologi (nyretransplanterede patienter), lungemedicin (allergologi), klinisk genetik (genodermatoser, hereditært angioødem) samt arbejds- og miljømedicin (erhvervsbetingede hudlidelser, allergi). Vedrørende patienter med medicinske sår i huden varetages denne i et formaliseret samarbejde med Sårcentret på OUH; organisatorisk forankret i Plastikkirurgisk Afdeling Z, OUH. Allergicentret på OUH er organisatorisk forankret i Hudafdelingen og er baseret på et organiseret tværfagligt samarbejde mellem dermatologi, pædiatri, medicinske lungesygdomme, klinisk biokemi og arbejds- og miljømedicin med fokus på kompleks og livstruende allergi. Allergicentret er landets eneste af sin art, hvor udredning og behandling af alle former for komplicerede allergologiske problemstillinger varetages hos børn og voksne og er landets eneste center som opfylder GA2LEN niveau II kravene ( Allergicentrets tværfaglighed og særlige ekspertise sikrer varetagelsen af den komplicerede udredning, behandling og information ved svære tilfælde af systemisk overfølsomhed overfor fødevarer, lægemidler, insekter mm. Desuden varetages diagnostik af anafylaksi i forbindelse med narkose. 1.4 Implementering Sundhedsstyrelsens krav til varetagelse af specialfunktioner er implementeret og opfyldt. 1.5 Udvikling og fremtidsplaner Afdelingens fokus- og udviklingsområder omfatter: Arvelige hudsygdomme: Genodermatoser Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. speciale dermato-venerologi. 3

4 Patienterne henvises regionalt til hudafdelingen fra praktiserende dermatologer og andre hospitalsafdelinger (primært børneafdelinger). Enkelte patienter (svær kongenit ichthyosis, pigmentmosaicisme, hereditært angioødem og uafklarede syndromer) henvises fra hele landet til hudafdelingen OUH. Patientkategorien fordrer et tværfagligt samarbejde, familieudredning og information. Atopisk dermatitis Udredning af patienter med atopisk dermatitis er en veletableret funktion på Dermatologisk Afdeling og Allergicentret. Ca. 20% af en fødselsårgang rammes af atopisk dermatitis, og sygdommen kan fortsætte i voksenalderen og giver en betydelig øget risiko for udvikling af håndeksem hos voksne. Sygdommen kan inkludere komplicerende fødevareallergi, astma, høfeber/ helårsrhinitis og nældefeber, ligesom erhvervsmæssige overvejelser er af betydning. Samarbejde på tværs af specialer er derfor afgørende for udredning og behandling Allergi hos børn og voksne I tæt samarbejde med HC Andersens Børnehospital på OUH varetages udredning og behandling af børn med kompliceret overfølsomhed på Allergicentret. Udredning og behandling af voksne varetages i samarbejde med lungemedicinere og speciallæger i arbejds-og miljømedicin. Kontaktallergi og eksem, arbejdsbetingede hudsygdomme Gennem de sidste 20 år er kompliceret kontakteksem og arbejdsbetingede hudsygdomme blevet 2 af afdelingens satsningsområder. Dette har bl.a. udmøntet sig i udvikling af Allergenbanken, hvorfra praktiserende speciallæger i dermatologi kan rekvirere allergener til testning af egne patienter. Afdelingen er en integreret del af Videncenter for Allergi og deltager i undervisningen af kommende speciallæger i ovennævnte sygdomme og forskning i samme i lokalt, nationalt og internationalt. Lokalt er der herudover et tæt samarbejde med Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik på Odense Universitetshospital. Der planlægges etableret en Håndeksem-klinik, der specielt skal tage sig af arbejdsrelaterede håndeksemer og volart lokaliserede vesikuløse håndeksemer, der ofte er komplicerede af multiple kontaktallergier og heraf følgende risiko for kronicitet. På grund af gartnerierhvervets betydning på Fyn har afdelingen oparbejdet særlig ekspertise i udredning af såvel type I (Allergicentret) som type IV allergi fremkaldt af planter. Hudtumorer Afdelingen har været initiativtager til etablering af Tumor/nævus (TX/TN) klinik og er repræsenteret i det fælleseuropæiske Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. speciale dermato-venerologi. 4

5 samarbejde, SCOPE, om funktionen. TX funktionen bør forefindes på samtlige dermatologiske universitetsafdelinger, som service overfor transplantationscentre. TN klinikken har et veletableret samarbejde med genetisk afd. om screening og opsporing af patienter med dysplastisk nævussyndrom og familiært malignt melanom. Afdelingen varetager denne patientgruppe for hele Vestdanmark. Der er etableret samarbejde med nefrologisk afdeling om systematisk screening af alle regionens nyretransplanterede (33 % udvikler hudkræft 10 år efter transplantationen). Der er et tæt samarbejde med regionens onkologiske og plastikkirurgiske afdelinger om optimale patientforløb. På alle ovennævnte områder er afdelingen forskningsaktiv på internationalt niveau. Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. speciale dermato-venerologi. 5

6 Specialets hovedfunktionsniveau 1.6 Generel beskrivelse af og overvejelser over den planlagte organisering af hovedfunktionerne i specialet Organisationen af specialet dermato-venerologi er specielt ved, at diagnostik og behandling af hudsygdomme på hovedfunktionsniveau foregår ambulant i speciallægepraksis. De dermatologiske afdelinger ser kun i mindre grad patienter på hovedfunktions-niveau, anslået ca. 25 %, med betydelige regionale forskelle på grund af geografisk variation i speciallægedækning i speciallægepraksis. Indlæggelse sker ved sværere dermatologiske problemstillinger/symptomer samt hos ressourcesvage patienter. Der er ikke aftalt formaliseret samarbejde mellem de praktiserende speciallæger omkring dækning ved ferie, kursus eller sygdom. 1.7 Generel beskrivelse og overvejelser over opfyldelsen af anbefalinger til varetagelsen af hovedfunktioner i specialet Hovedfunktioner i dermato-venerologi varetages primært i speciallægepraksis. Nogle hovedfunktioner varetages også i sygehusregi bl.a. af uddannelsesmæssige hensyn. Hovedfunktionerne omfatter diagnostik og behandling af hudsygdomme, herunder arbejdsbetingede hudsygdomme, seksuelt overførte sygdomme, kutan sarkoidose og kroniske sår, især bensår. Der foretages allergologisk diagnostik af såvel type-i som type-iv-allergi, og der udføres medicinsk og ukompliceret kirurgisk behandling, behandling med ultraviolet lys (UV-B), fotodynamisk terapi og behandling med røntgenstråler, der kun penetrerer i huden (bucky). På hovedfunktionsniveau diagnosticeres og behandles således alle patientkategorier indenfor specialet. Visitation til regionsfunktionsniveau eller højt specialiseret niveau afgøres af sværhedsgrad, evt. behandlingsresistens og sjældenhed, men også af behovet for kompleks diagnostik og behandling. De fleste praktiserende speciallæger i regionen samt Hudafdeling I opfylder kravet til udstyr (UV-B, laser, dermatologisk diagnostik for type-i og type-iv-allergi, kompetence i behandling af sår). Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. speciale dermato-venerologi. 6

7 Der er generelt adgang til de i specialevejledningen nævnte samarbejdspartnere. For så vidt angår Hudafdeling I er samtlige samarbejdspartnere beliggende på samme matrikel. Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. speciale dermato-venerologi. 7

8 2 Specialets regionsfunktionsniveau 2.1 Overvejelser over den planlagte organisering af regionsfunktionerne i specialet Regionsfunktioner i dermato-venerologi omfatter de sværere tilstande, herunder tilstande, som kræver særlige behandlingstilbud, diagnostiske redskaber eller procedurer og/eller tværfaglig diagnostik med inddragelse af flere sygehusbaserede specialer En strikte opdeling mellem hoved- og regionalfunktion kan ikke baseres udelukkende på diagnosekoder, idet afgrænsningen tillige afhænger af sygdommens sværhedsgrad og ofte også af tilstedeværelsen af komplicerende faktorer (alder, misbrug, andre lidelser). Organiseringen af dermato-venerologi kan kun delvis indpasses i den ønskede opdeling, da alle landets 5 dermatologiske afdelinger varetager specialiserede funktioner. Der er landsdelsafdelinger på Århus Universitetshospital, Odense Universitetshospital, Bispebjerg Hospital og Gentofte Hospital og basisafdeling på Roskilde Sygehus. Til afdelingerne i Århus, Odense og Bispebjerg er knyttet venereaklinikker, hvor patienterne uden henvisning kan henvende sig med henblik på undersøgelse og behandling for seksuelt overførbare sygdomme. På Gentofte Hospital er dermatologisk afdeling en del af Dermato- Allergologisk afdeling mens dermatologisk afdeling på Bispebjerg er en del af Dermato- Venerologisk afdeling og Videncenter for sårheling. Dermatologisk afdeling i Odense er den del af Hudafdeling I og Allergicentret. Hudafdeling I og Allergicentret er eneste specialafdeling i Region Syddanmark. De i Specialevejledningen anførte krævede samarbejdspartnere og den nødvendige adgang til udstyr er til stede på matriklen. 2.2 Befolkningsunderlag De ca. 1,2 million borgere i Region Syddanmark betjenes på regionsniveau af Hudafdeling I og Allergicentret, OUH i samarbejde med de praktiserende speciallæger. Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. speciale dermato-venerologi. 8

9 2.3 Overvejelser over opfyldelsen af krav til varetagelsen af regionsfunktioner i specialet Der er etableret tilstedeværelsesvagt i dagtiden incl weekender og tilkaldevagt i aften/nattiden. Der er altid umiddelbar adgang til telefonisk assistance fra en af afdelingens faste speciallæger. Speciallægen vurderer herefter selv, hvorvidt fremmøde i afdelingen skønnes nødvendigt. Alle nødvendige andre speciallæger og alt nødvendigt udstyr forefindes på matriklen. Som det fremgår af bilag 2b, som er baseret på det aktuelle og reelle antal patienter diagnosticeret i afdelingen i 2008 sikrer det aktuelle volumen kvalitet og erfaring. Der er ingen andre sygehuse i regionen, som varetager samme funktioner. Af andre, særlige forudsætninger skal fremhæves et effektivt og velfungerende samarbejde med Plastikkirurgisk og Onkologisk Afdeling hvad angår kræftplan II, hvor Hudafdeling I varetager filterfunktionen og med Lungemedicinsk Afdeling, Pædiatrisk Afdeling samt Arbejdsmedicinsk Klinik omkring patienter med allergi. 2.4 Formaliseret samarbejde Ingen. 2.5 Eventuelt vedr. regionsfunktioner i specialet For så vidt angår den lungemedicinske regionsfunktion Komplicerede allergiske sygdomme med behov for tværfaglig vurdering og provokationsundersøgelser, herunder anafylaktiske reaktioner, insektgift- og lægemiddelallergi og erhvervsbetingede allergiske sygdomme varetages denne på Allergicentret, baseret på samarbejde mellem lungemedicin og dermatologi. Visse sygdomsgrupper er ikke nævnt i specialevejledningen. Dette gælder bl.a. de bulløse sygdomme, som er en heterogen gruppe af sygdomme, som inkluderer mildt forløbende til svært invaliderende og potentielt livstruende tilstande. Denne sygdomsgruppe burde indføjes under regionsfunktioner for så vidt angår de svære tilfælde. Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. speciale dermato-venerologi. 9

10 3 Specialets højt specialiserede niveau 3.1 Overvejelser over den planlagte organisering af højt specialiserede funktioner i specialet Som tidligere anført varetages den højt specialiserede behandling indenfor dermatologien på de 4 universitetsafdelinger (2 i København, samt Århus og Odense). Ved alvorlige livstruende lidelser med et beskedent patientunderlag (for eksempel hereditært angioødem eller genodermatoser) eller tilstande med kompliceret udredning eller behandling (for eksempel udredning af patienter med livstruende allergi overfor for eksempel fødevarer eller lægemidler, højmaligne, kutane lymfomer (>IIb) eller komplicerede hæmangiomer) er centralisering oftest ønskværdig, specielt for at sikre ekspertisen på området. Der eksisterer allerede på nuværende tidspunkt uformelle aftaler om samarbejde mellem universitets-afdelingerne om disse patienter på flere af disse områder. Visse sygdomskategorier kan med fordel samles et sted: Dette gælder for eksempel patienter med hereditært angioødem (HAE). I Danmark findes ca. 80 nulevende HAE patienter, hvoraf 75 er set og registreret på Centret i Odense, hvor 70 følges regelmæssigt. Centret etablerer forebyggende behandling og udstikker retningslinjer for akut anfaldsbehandling, som forestås af patienterne selv eller nærmeste skadestue. Der samarbejdes således med lokalsygehus omkring anfaldsbehandling. HAE patienter har risiko for at udvikle alvorlige anfald ved invasive medicinske/kirurgiske indgreb eller mere gennemgribende tandbehandling. Dette betyder, at der løbende er kontakt og samarbejde mellem lokale læger/sygehuse/tandlæger og Centret, eksempelvis hvis en HAE patient skal have foretaget tandekstraktion, gastroskopi eller operativt indgreb med intubationsnarkose. Der er særlige forholdsregler hos gravide med HAE, hvilket kræver samarbejde mellem Centret og den lokale obstetriske afdeling. Alle nye HAE patienter registreres i en fælles-europæisk database ( ligesom der pågår en løbende registrering af patientforløb. Andre sygdomme på højt specialiseret niveau kræver umiddelbar tilgang til assistance på højt kompetenceniveau fra andre specialer. Dette gælder for eksempel de allergiske sygdomme, som på højt specialiseret niveau i dag dækkes af tre specialer, lungemedicin, dermatologi og pædiatri. Emnerne kompliceret fødevare- og lægemiddeloverfølsomhed og overfølsomhed overfor lægemidler er placeret i dermatologien, mens emnerne komplicerede allergiske tilstande med mistanke om allergi overfor fødevarer, anafylaktisk reaktion ved narkose samt angioødem herunder hereditært angioødem er placeret under Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. speciale dermato-venerologi. 10

11 lungemedicinske højt specialiserede funktioner. Indenfor pædiatrien er der højt specialiseret funktion indenfor området Sjældne komplekse allergiske sygdomme, herunder hereditært angioødem. Højest specialiserede niveau indenfor området allergologi kræver således tilstedeværelse af samtlige relevante specialer. Atter andre lidelser som per se det vil sige ud fra diagnosekoden ikke falder ind under begrebet højt specialiseret behandling vil på trods heraf med fordel kunne centraliseres til færre centre i Danmark. Dette gælder for eksempel kontaktallergi, hvor udredning af og forskning i kontakteksem fremkaldt af planter har været et interesseområde for afdelingen gennem de sidste 20 år. Siden 1990 er der rutinemæssigt testet for kurvblomstallergi og prævalensen ligger på 3-4 % af konsekutivt testede eksempatienter. Dette gør kurvblomstallergi til den hyppigst forekommende planteallergi i Danmark. Blandt erhvervsmæssigt eksponerede er prævalensen mere end dobbelt så høj (10 %). Afdelingen har et større antal allergener og ekstrakter til rådighed for udredning af denne specielle allergi, men også mange års erfaring i at teste for andre planteallergier. I samarbejde med Allergicentret, der overvejende undersøger for type I allergi, kan der tilbydes undersøgelse for begge typer af planteallergi. Ovenstående eksempel visualiserer at det er sygdommens sværhedsgrad og kompleksitet, snarere end diagnosenummeret, som betinger graden af specialisering. I dette tilfælde er ekspertise af høj international klasse nødvendig for at sikre korrekt diagnose, behandling og forebyggelse. 3.2 Befolkningsunderlag De ca. 1,2 million borgere i Region Syddanmark betjenes på højt specialiseret niveau af Hudafdeling I og Allergicentret, OUH. Hvad angår specielt patienter med hereditært angioødem varetages mere end 90 % af danskere med denne lidelse på hudafdelingen OUH. Allergicentret modtager patienter med livstruende allergi specielt overfor fødevarer fra hele landet. 3.3 Overvejelser over opfyldelsen af krav til varetagelsen af højt specialiserede funktioner i specialet Der er etableret tilstedeværelsesvagt i dagtiden incl weekender og tilkaldevagt i aften/nattiden. Der er altid umiddelbar adgang til Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. speciale dermato-venerologi. 11

12 telefonisk assistance fra en af afdelingens faste speciallæger. Speciallægen vurderer herefter selv, hvorvidt fremmøde i afdelingen skønnes nødvendigt. Alle nødvendige andre speciallæger og alt nødvendigt udstyr forefindes på matriklen. Dette faktum skal specielt fremhæves hvad angår højt specialiseret diagnostik og behandling af allergiske patienter, hvor ingen andre hospitaler i landet har tilstedeværelse af samtlige, relevante specialer på samme matrikel. Som det fremgår af bilag 2b, som er baseret på det aktuelle og reelle antal patienter diagnosticeret i afdelingen i 2008 sikrer det aktuelle volumen kvalitet og erfaring. Hvor der er svaret nej til indberetning til kliniske databaser, skyldes det, at der ikke eksisterer en sådan på området. Vedr. udstyr til varetagelse af laserbehandlingen af højt specialiserede vaskulære malformationer, råder afdelingen ikke over laserudstyret, men varetager udelukkende den initiale udredning, hvorefter behandling aktuelt foregår på Århus Universitetssygehus. Tilsvarende gør sig gældende for behandling af højmaligne kutane lymfomer. Der er ingen andre sygehuse i regionen, som varetager samme funktioner 3.4 Formaliseret samarbejde Ingen. 3.5 Eventuelt vedr. højt specialiserede funktioner i specialet Afdelingen har valgt at basere data i bilag 2b på de faktisk diagnosticerede patienter i Det skønnede antal patienter (9) med kompliceret medicin-overfølsomhed, hvor sværere hududslæt eller toksisk epidermal nekrolyse er hovedsygdommen er formentlig underestimeret idet vi som anført i bilag 2b varetog udredningen af 39 patienter i Dette selvfølgelig med en vurdering af de enkelte sygdommes sværhedsgrad og kompleksitet, som tidligere anført. Ved anvendelse af denne fremgangsmåde ses der en del steder divergens mellem specialrapportens estimering af antallet og det faktiske dette bør der tages hensyn til ved en eventuel sammenlignende vurdering mellem regionerne. Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. speciale dermato-venerologi. 12

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Lungesygdomme. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Lungesygdomme. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Lungesygdomme. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. lungesygdomme 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt N O T A T Bidrag til ministerens besvarelse af spørgsmål 30, som folketingets Sundheds og Ældreudvalg

Læs mere

Revideret specialevejledning for dermatovenerologi (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for dermatovenerologi (version til ansøgning) 25-11-2015 Revideret specialevejledning for dermatovenerologi (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

$ % Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser.

$ % Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser. ! ""# $ % $ &'% Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser. Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Dermato-venerologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Dermato-venerologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Dermato-venerologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. dermato-venerologi 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Arbejds- og miljømedicin. Dato: 18. maj 2009

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Arbejds- og miljømedicin. Dato: 18. maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Arbejds- og miljømedicin Dato: 18. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Arbejds- og miljømedicin 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i dermato-venerologi

Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i dermato-venerologi TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i dermato-venerologi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi !!" # $ # %&$ Jf. Hospitalsplan for Region Midtjylland vil der være reumatologisk speciallægedækning på samtlige hospitaler med fælles akutmodtagelse, enten i form af en egentlig afdeling/funktion eller

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2015 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Region/privat udbyder: Region Syddanmark/OUH Dato: 08-01-2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation

Læs mere

" # Behandling på hovedfunktionsniveau varetages overvejende af privatpraktiserende speciallæger.

 # Behandling på hovedfunktionsniveau varetages overvejende af privatpraktiserende speciallæger. ! " # " $%&# De fleste akutte dermatologiske patienter henvises direkte til Dermato-venerologisk Afdeling S, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus fra praktiserende dermatologer, speciallæger i almen

Læs mere

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oto-rhino-laryngologi. Dato: 15. maj 2009

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oto-rhino-laryngologi. Dato: 15. maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oto-rhino-laryngologi Dato: 15. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Oto-rhino-laryngologi 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oftalmologi. Dato: Maj 2009

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oftalmologi. Dato: Maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oftalmologi Dato: Maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark/ vedr. specialet Oftalmologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk onkologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk onkologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk onkologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Klinisk Onkologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Specialeansøgning. Vedr. speciale: Intern Medicin: lungesygdomme. Dato: Den 26. maj 2009

Specialeansøgning. Vedr. speciale: Intern Medicin: lungesygdomme. Dato: Den 26. maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Intern Medicin: Dato: Den 26. maj 2009 1 1 Generelle overvejelser i forhold til specialet 1.1 Generelle overvejelser over den planlagte

Læs mere

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne:

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne: TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i intern medicin: lungesygdomme Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. plastikkirurgi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Tilstedeværelse af specialet patologisk anatomi og cytologi er imidlertid ikke påkrævet på matrikler med fælles akutmodtagelser.

Tilstedeværelse af specialet patologisk anatomi og cytologi er imidlertid ikke påkrævet på matrikler med fælles akutmodtagelser. !!" # $ # %&$ Med akutplan for Region Midtjylland er det fastlagt, at der skal være fælles akutmodtagelser 5 steder i regionen på Regionshospitalet Horsens, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1 Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1. Indledning Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og forskning inden for hudsygdomme

Læs mere

Specialeansøgning. Regionudbyder: Region Syddanmark. Speciale og sygehuse: Gynækologi og Obstetrik. Dato: Den 26. maj 2009

Specialeansøgning. Regionudbyder: Region Syddanmark. Speciale og sygehuse: Gynækologi og Obstetrik. Dato: Den 26. maj 2009 Specialeansøgning Regionudbyder: Region Syddanmark Speciale og sygehuse: Gynækologi og Obstetrik Dato: Den 26. maj 2009 1 1 Generelle overvejelser i forhold til specialet 1.1 Generelle overvejelser over

Læs mere

Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Tand-, mund- og kæbekirurgi

Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Tand-, mund- og kæbekirurgi Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Tand-, mund- og kæbekirurgi Dato: Den 18. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Tand-, Mund- og kæbekirurgi 1 1 Generelle

Læs mere

Vidste du det om. speciallægepraksis? en faktapjece om 6 specialer i speciallægepraksis

Vidste du det om. speciallægepraksis? en faktapjece om 6 specialer i speciallægepraksis Vidste du det om speciallægepraksis? en faktapjece om 6 specialer i speciallægepraksis DANSKE REGIONER 2009 1 Vidste du det om peciallægepraksis...? Danske er 2009 Layout: UHI, Danske er Tryk: Danske er

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Neurologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Neurologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Neurologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. speciale Neurologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Specialeansøgning. Region: Region Syddanmark Vedr. speciale: Geriatri. Dato: MAJ 2009. Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr.

Specialeansøgning. Region: Region Syddanmark Vedr. speciale: Geriatri. Dato: MAJ 2009. Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Specialeansøgning Region: Region Syddanmark Vedr. speciale: Geriatri Dato: MAJ 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. geriatri 1 1 Generelle overvejelser i forhold til specialet (max 3-4 sider)

Læs mere

Specialevejledning for dermato-venerologi

Specialevejledning for dermato-venerologi Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 255 Offentligt j.nr. 7-203-01-90/10 Specialevejledning for dermato-venerologi Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Specialebeskrivelse Dermato-venerologi

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk immunologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk immunologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk immunologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Klinisk Immunologi 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner Regionshuset Viborg Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Overliggernotat til Region

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. reumatologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold til

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin Region/privat udbyder: Region Syddanmark Dato: 9.12.2015 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Geriatri. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Geriatri. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Geriatri Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. geriatri 1 1 Generelle overvejelser i forhold til specialet

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Anæstesiologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Faglig profil for ansøgere til hoveduddannelsesforløb i dermato-venerologi

Faglig profil for ansøgere til hoveduddannelsesforløb i dermato-venerologi DANSK DERMATOLOGISK SELSKAB September 2008 Faglig profil for ansøgere til hoveduddannelsesforløb i dermato-venerologi Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og

Læs mere

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Ortopædkirurgi Dato: 28. maj 2009

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Ortopædkirurgi Dato: 28. maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Ortopædkirurgi Dato: 28. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. speciale Ortopædkirurgi 1 1 Generelle overvejelser i

Læs mere

$ % $'!!%( Århus Universitetshospital, Skejby varetager desuden enkelte højtspecialiserede funktioner, se afsnit 4.

$ % $'!!%( Århus Universitetshospital, Skejby varetager desuden enkelte højtspecialiserede funktioner, se afsnit 4. !""# $ % $!&% Der vil fortsat kun være én afdeling i Region Midtjylland, som varetager såvel højtspecialiserede funktioner som regions- og hovedfunktioner inden for plastikkirurgien. Afdelingen er placeret

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk farmakologi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk farmakologi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk farmakologi Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 11. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Journal nr.: 12/13856 Dato: 28. juni 2012 Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Definition Undersøgelser og procedure indeholdt i forløbet Aldersgruppe:

Læs mere

Specialeansøgning. Region Syddanmark Vedr. Børne- og ungdomspsykiatri. Dato: 29. maj 2009

Specialeansøgning. Region Syddanmark Vedr. Børne- og ungdomspsykiatri. Dato: 29. maj 2009 Specialeansøgning Region Syddanmark Vedr. Børne- og ungdomspsykiatri Dato: 29. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. børne- og ungdomspsykiatri 1 1 Generelle overvejelser i forhold til

Læs mere

Lands- og landsdelsafdelinger

Lands- og landsdelsafdelinger Lands- og landsdelsafdelinger Oversigt Oversigt over afdelinger på lands- og landsdelssygehuse samt andre institutioner, der varetager lands- og landsdelsfunktioner i henhold til Sundhedsstyrelsens Vejledning

Læs mere

Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Thoraxkirurgi Dato: 28. maj 2009

Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Thoraxkirurgi Dato: 28. maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Thoraxkirurgi Dato: 28. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedrørende specialet thoraxkirurgi 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: geriatri

Specialevejledning for intern medicin: geriatri j.nr. 7-203-01-90/21 Specialevejledning for intern medicin: geriatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialebeskrivelse Intern

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: lungesygdomme (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: lungesygdomme (version til ansøgning) 25-11-2015 Revideret specialevejledning for intern medicin: lungesygdomme (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Diagnostisk radiologi. Dato: Maj 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Diagnostisk radiologi. Dato: Maj 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Diagnostisk radiologi Dato: Maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Diagnostisk radiologi 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Revideret specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin (version til ansøgning) 1. juni 2015 Revideret specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Endokrinologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Endokrinologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Endokrinologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. endokrinologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Allergivaccination i forbindelse med behandling af allergi og astma

Allergivaccination i forbindelse med behandling af allergi og astma Allergivaccination i forbindelse med behandling af allergi og astma 3. august 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Lidt om allergi og astma...3 2.1 Udredning af allergi og astma...3 2.2 Behandlingen

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: lungesygdomme

Specialevejledning for intern medicin: lungesygdomme Specialevejledning for intern medicin: lungesygdomme Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet.

Læs mere

Bilag 4 Samarbejde om specialiserede funktioner

Bilag 4 Samarbejde om specialiserede funktioner Bilag 4 Samarbejde om specialiserede funktioner Heri beskrives Region Sjællands samarbejde om specialiserede funktioner. A. Region Sjællands samarbejde med Region Hovedstaden Region Sjælland og Region

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR ALLERGOLOGI. Varetagelse af allergiske sygdomme i det regionale Danmark

DANSK SELSKAB FOR ALLERGOLOGI. Varetagelse af allergiske sygdomme i det regionale Danmark 2. maj 2006 Varetagelse af allergiske sygdomme i det regionale Danmark Sammenfatning Som forslag til en optimal anvendelse af sundhedssystemets ressourcer og for at begrænse sygelighed med deraf følgende

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S.

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

" # Der vil være to afdelinger i Region Midtjylland, som varetager hovedfunktionsniveau:

 # Der vil være to afdelinger i Region Midtjylland, som varetager hovedfunktionsniveau: ! " # " $%&# Hospitaler med fælles akutmodtagelse varetager behandlingen på hovedfunktionsniveau. Det gælder akut kirurgisk og medicinsk behandling og planlagt behandling. I forlængelse heraf er de nødvendige

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: hæmatologi (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: hæmatologi (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: hæmatologi (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

Specialevejledning for Dermato-venerologi

Specialevejledning for Dermato-venerologi Specialevejledning for Dermato-venerologi Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen og varetagelsen af specialfunktioner

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Oto-rhino-laryngologi. Region/privat udbyder: Region Syddanmark Dato: 15.

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Oto-rhino-laryngologi. Region/privat udbyder: Region Syddanmark Dato: 15. Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Oto-rhino-laryngologi Region/privat udbyder: Region Syddanmark Dato: 15. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

bl.a. de overordnede linjer for beslutninger om samling af funktioner og udvikling af stærke faglige miljøer i Region Midtjylland.

bl.a. de overordnede linjer for beslutninger om samling af funktioner og udvikling af stærke faglige miljøer i Region Midtjylland. !!" # $ # %& '$ Jf. hospitalsplanen for Region Midtjylland modtages der nefrologiske patienter på fem hospitaler i regionen. Det nefrologiske speciale er således repræsenteret på følgende matrikler: Regionshospitalet

Læs mere

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus !!" # $% &# Jf. hospitalsplanen, indgår geriatri i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser enten i form af egentlig afdeling/funktion eller i form af aftaler om assistance fra andre hospitaler.

Læs mere

Specialeansøgning for IM: hæmatologi

Specialeansøgning for IM: hæmatologi Specialeansøgning for IM: hæmatologi Offentlig: SOR ID: Geografisk lokalitet: Placering og erfaring Aktuel volumen for funktionen Forventet volumen for Område Funktion Regionsfunktioner Ønskes funktionen

Læs mere

Generelle betragtninger SFR ortopædkirurgi har behandlet det fremsendte administrative forslag til revision

Generelle betragtninger SFR ortopædkirurgi har behandlet det fremsendte administrative forslag til revision Gentofte og Herlev Hospital Kvalitet og Udvikling Region Hovedstaden Att. Svend Hartling Kildegårdsvej 28 2900 Hellerup Direkte +45 3867 7228 Web www.gentoftehospital.dk EAN-nr: 5798001496827 Dato: 14.

Læs mere

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) 24-11-2015 Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208,

Læs mere

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Speciale: Intern medicin: endokrinologi Dato: Den 29.maj 2009

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Speciale: Intern medicin: endokrinologi Dato: Den 29.maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Speciale: Intern medicin: endokrinologi Dato: Den 29.maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedrørende intern medicin: endokrinologi 1 1. Generelle

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi Dato: Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning begreber, principper og krav, som er tilgængelig

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Intern medicin: Hæmatologi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Intern medicin: Hæmatologi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Intern medicin: Hæmatologi Region/privat udbyder: Region Sjælland Dato: 2. oktober 2015 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Specialeansøgning. Udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Karkirurgi. Dato: 22. Maj 2009

Specialeansøgning. Udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Karkirurgi. Dato: 22. Maj 2009 Specialeansøgning Udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Karkirurgi Dato: 22. Maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. karkirurgi 1 1 Generelle overvejelser 1.1 Generelle overvejelser

Læs mere

Hoveduddannelse i dermato-venerologi

Hoveduddannelse i dermato-venerologi September 2013 Hoveduddannelse i dermato-venerologi Dansk Dermatologisk Selskabs Uddannelsesudvalg Anne Braae Olesen (Formand, Aarhus Universitetshospital) Hanne Fogh (Bispebjerg Hospital) Anne Danielsen

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Børne- og ungdomspsykiatri

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Børne- og ungdomspsykiatri Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Børne- og ungdomspsykiatri Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation

Læs mere

A. Generelle forhold for flere specialer.

A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 27.06.2016 Specialeaftale og tro & loveerklæring for BOX-undersøgelse på hovedfunktion under specialet intern medicin: lungesygdomme under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: X

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: X Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: X Dato: X Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning begreber, principper og krav, som er tilgængelig på Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Specialeansøgning. Region Syddanmark. Region udbyder: Vedr. speciale: Pædiatri. Dato: Den 29. maj 2009

Specialeansøgning. Region Syddanmark. Region udbyder: Vedr. speciale: Pædiatri. Dato: Den 29. maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Pædiatri Dato: Den 29. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. speciale pædiatri 1 1. Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Gynækologi og Obstetrik 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark. Speciale: Intern medicin: infektionsmedicin. Dato: 26.maj 2009

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark. Speciale: Intern medicin: infektionsmedicin. Dato: 26.maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Speciale: Intern medicin: infektionsmedicin Dato: 26.maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. infektionsmedicin 1 1. Generelle overvejelser

Læs mere

Uddannelsesprogram for Hoveduddannelse i dermato-venerologi

Uddannelsesprogram for Hoveduddannelse i dermato-venerologi 1 Uddannelsesprogram for Hoveduddannelse i dermato-venerologi 1. Indledning Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og forskning inden for hudsygdomme samt seksuelt

Læs mere

Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gastroenterologi og hepatologi

Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gastroenterologi og hepatologi Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gastroenterologi og hepatologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. gastroenterologi og hepatologi 1

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Radiologi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Radiologi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Radiologi Region/privat udbyder: Region Syddanmark Dato: 14.01.2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning begreber,

Læs mere

Det sundhedsfaglige råd for lungesygdomme har behandlet ændringsforslaget til revision af HOPP 2020.

Det sundhedsfaglige råd for lungesygdomme har behandlet ændringsforslaget til revision af HOPP 2020. Region Hovedstaden Koncerndirektionen Telefon 3863 3863 Direkte 3863 2109 Mail karina.sol@regionh.dk Dato: 22. april 2015 Høringssvar vedr. HOPP2020 fra SFR Lungesygdomme Det sundhedsfaglige råd for lungesygdomme

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: gastroenterologi og hepatologi (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: gastroenterologi og hepatologi (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: gastroenterologi og hepatologi (version til ansøgning) 24-11-2015 Sagsnr. 4-1012-45/9 Reference DGO T 7222 7563 Specialevejledningen er udarbejdet som led

Læs mere

Forslag til specialfunktioner udvalgt til detaljeret statusrapport 2013

Forslag til specialfunktioner udvalgt til detaljeret statusrapport 2013 Forslag til specialfunktioner udvalgt til detaljeret statusrapport 2013 Speciale/område Funktion Begrundelse og forventninger til status 2013 Kirurgi Mavesæk og tolvfingertarm, benign øvre kirurgi Mavesæk

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Dermato-venerologi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Dermato-venerologi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Dermato-venerologi Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 10. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Skabelon til opsamlende specialeansøgning Speciale: Psykiatri

Skabelon til opsamlende specialeansøgning Speciale: Psykiatri Skabelon til opsamlende specialeansøgning Speciale: Psykiatri Region/privat udbyder: Psykiatrien i Region Syddanmark Dato: 01. marts 2011 1 1 Specialets hovedfunktionsniveau 1.1 Kort generel beskrivelse

Læs mere

Opsamlende specialeansøgning Speciale: Pædiatri

Opsamlende specialeansøgning Speciale: Pædiatri Opsamlende specialeansøgning Speciale: Pædiatri Region/privat udbyder: Dato: 16. februar 2011 1 1 Specialets hovedfunktionsniveau 1.1 Kort generel beskrivelse af den planlagte organisering af hovedfunktionerne

Læs mere

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Gastrointestinal endoskopi

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Gastrointestinal endoskopi Fagområde Fagområdets officielle betegnelse Gastrointestinal endoskopi Baggrund Det kliniske fagområde beskrives bredt, dels historisk dels funktionsmæssigt med vægt på områdets udgangspunkt, udvikling

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR Torsdag den 9. november 2006 Kl. 15.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale 2152 Møde nr. 7 Medlemmer: Jørgen Christensen

Læs mere

1 / 5 SIDE 1. Andet (angiv venligst) Overlæger og professor. Sp1: Titel. Region Hovedstaden. Sp2: Ansat i: Onkologi. Sp3: Hvad beskæftiger du dig med

1 / 5 SIDE 1. Andet (angiv venligst) Overlæger og professor. Sp1: Titel. Region Hovedstaden. Sp2: Ansat i: Onkologi. Sp3: Hvad beskæftiger du dig med #1 FULDFØRT Besvarelser indtastet manuelt INavn: Inge Marie Svane Påbegyndt: 10. november 2015 14:05:47 S T SIDE 1 Sp1: Titel Sp2: Ansat i: Sp3: Hvad beskæftiger du dig med Sp4: Har Danmark behov for Kræftplan

Læs mere

Der er i et vist omfang mulighed for afholdelse af genetiske konsultationstimer på de øvrige regionshospitaler i Region Midtjylland.

Der er i et vist omfang mulighed for afholdelse af genetiske konsultationstimer på de øvrige regionshospitaler i Region Midtjylland. !""# $ %!&$ Klinisk genetik varetager ambulante forløb i form af genetisk rådgivning, og laboratoriediagnostik. Fraset diagnostik og behandling af medfødte stofskiftesygdomme hos nyfødte børn, der er centraliseret

Læs mere

De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14

De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14 De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14 Ole Andersen, overlæge Disposition Baggrund og tanker for indførsel af pakkeforløb i 2007 Organisering af arbejdet med at udvikle

Læs mere

Det Europæiske Træningsprogram i Pædiatrisk Lungemedicin har følgende intentioner:

Det Europæiske Træningsprogram i Pædiatrisk Lungemedicin har følgende intentioner: Fagområde Pædiatrisk Pulmonologi I lighed med anerkendelse af subspecialet pædiatrisk pulmonologi i USA har man indenfor EU, under ledelse af Paediatric Section of the European Union of Medical Specialists

Læs mere

$ % Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der vil være fem fælles akutte modtagelser på

$ % Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der vil være fem fælles akutte modtagelser på ! ""# $ % $ &'% Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der vil være fem fælles akutte modtagelser på Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Horsens Regionshospitalet Viborg

Læs mere

Udmøntningsplan for kræftinitiativer i "Jo før jo bedre"

Udmøntningsplan for kræftinitiativer i Jo før jo bedre Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Danske Regioner Februar 2015 Udmøntningsplan for kræftinitiativer i "Jo før jo bedre" Baggrund Med regeringens sundhedsstrategi "Jo før jo bedre", der indgår i aftalen

Læs mere

GENERELLE PRINCIPPER, KRAV OG ANBEFALINGER FOR SPECIALEPLANLÆGNING

GENERELLE PRINCIPPER, KRAV OG ANBEFALINGER FOR SPECIALEPLANLÆGNING GENERELLE PRINCIPPER, KRAV OG ANBEFALINGER FOR SPECIALEPLANLÆGNING j.nr. 7-203-01-90/1 1. Baggrund rådgiver om planlægning i det danske sundhedsvæsen, og med hjemmel i Sundhedslovens 208 fastsætter krav

Læs mere

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Region Syddanmark Med henblik på en samlet og opdateret status i forbindelse med implementeringen af pakkeforløbene er det i regi

Læs mere

Rapport for specialet: Dermato-venerologi

Rapport for specialet: Dermato-venerologi Rapport for specialet: Dermato-venerologi Rapportens tilblivelse Specialerapporten er et resultat af en gennemgang af specialet foretaget af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra relevante videnskabelige

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008 Region Midtjylland Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 31 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning

Læs mere

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne:

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne: TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i intern medicin: nefrologi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Orientering om Region Syddanmarks specialeplan

Orientering om Region Syddanmarks specialeplan Fremtidens Sygehuse fra plan til virkelighed Orientering om Region Syddanmarks specialeplan 1 Møde i Sundhedsbrugerrådet 14. maj 2009 Specialeplan hvad er det? Handler om at fordele opgaver mellem forskellige

Læs mere

Formaliseret samarbejdsaftale. mellem. Hjertemedicinsk afdeling B, OUH Odense Universitetshospital og Hjertemedicinsk afdeling, Haderslev Sygehus

Formaliseret samarbejdsaftale. mellem. Hjertemedicinsk afdeling B, OUH Odense Universitetshospital og Hjertemedicinsk afdeling, Haderslev Sygehus Formaliseret samarbejdsaftale mellem Hjertemedicinsk afdeling B, OUH Odense Universitetshospital og Hjertemedicinsk afdeling, Haderslev Sygehus Speciale, områder og funktioner Definition og afgrænsning

Læs mere

af speciale og det aktuelle

af speciale og det aktuelle !!"# "#$!% "%# Psykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, opfølgning og rehabilitering af patienter med psykotiske og ikke-psykotiske lidelser samt psykiske lidelser kombineret med misbrug

Læs mere

Nefrologien og Fælles Akut Modtagelse

Nefrologien og Fælles Akut Modtagelse Nefrologien og Fælles Akut Modtagelse Overvejelser vedrørende samarbejdet mellem den nefrologiske afdeling og fælles akut modtagelse (FAM) fra en arbejdsgruppe nedsat af Dansk Nefrologisk Selskab. Baggrund

Læs mere

Specialiseringsniveauer. genoptræningsplaner. gennemgang af de nye Bekendtgørelser, Vejledninger. Faglig Visitationsretningslinje.

Specialiseringsniveauer. genoptræningsplaner. gennemgang af de nye Bekendtgørelser, Vejledninger. Faglig Visitationsretningslinje. Specialiseringsniveauer og genoptræningsplaner gennemgang af de nye Bekendtgørelser, Vejledninger og Faglig Visitationsretningslinje 1997 Kommunalreformen 2007 Notat Vedr. præcisering af visse begreber

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Plastikkirurgi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Plastikkirurgi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Plastikkirurgi Region/privat udbyder: Region Syddanmark, Dato: 16. december 2015 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere