Efter fusionen vil AO eje 100 pct. af anparterne i Billig VVS og vil derved opnå enekontrol med Billig VVS.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efter fusionen vil AO eje 100 pct. af anparterne i Billig VVS og vil derved opnå enekontrol med Billig VVS."

Transkript

1 26. august 2015 BET-15/06306 / KHJ, SAM, CHJ, BFJ Godkendelse af Brødrene A & O Johansen A/S erhvervelse af Billig VVS ApS Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 27. juli 2015 en anmeldelse af en transaktion, hvorved Brødrene A & O Johansen A/S ( AO ) erhverver Billig VVS ApS ( Billig VVS ), jf. konkurrencelovens 12 b. Anmeldelsen var fuldstændig den 7. august Transaktionen vedrører erhvervelse af Billig VVS, der via virksomhedens webshops sælger primært VVS-artikler i detailmarkedet til hovedsageligt private kunder. 1. Transaktionen AO erhverver anparterne i Billig VVS fra Billig VVS nuværende ejere gennem en anpartsoverdragelse i henhold til anpartsoverdragelsesaftale af 23. juni KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET Fusionen omfatter erhvervelse af anparterne i Billig VVS og dermed indirekte følgende tre datterselskaber til Billig VVS: Billig VVS AS, VVSochBAD Sverige AB og Selskabet af 19/ A/S. Inden fusionen ejer JB-P Holding [..] pct. af anparterne i Billig VVS. Endvidere ejer BVVS Medarbejdersskab ApS, BVVS Medarbejderselskab 2 ApS og BVVS Medarbejderselskab 3 ApS inden fusionen henholdsvis [..] pct., [..] pct. og [..] pct. af anparterne i Billig VVS. Efter fusionen vil AO eje 100 pct. af anparterne i Billig VVS og vil derved opnå enekontrol med Billig VVS. Der er således tale om en fusion, idet transaktionen er omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 12a, stk. 1, nr Parterne og deres aktiviteter Brødrene A & O Johansen A/S AO blev grundlagt i 1914 og børsnoteret i AO er kontrolleret af selskabet, Evolska Holding AG, som ejer stamaktier og præferenceaktier, der svarer til 52,36 pct. af stemmerne på generalforsamlinger. [..] Evolska Holding AG ejer 10,2 pct. af aktiekapitalen i AO. Derudover ejer byggegrossisterne Sanistål A/S og J-F. Lemvigh Müller Holding A/S præferenceaktier svarende til henholdsvis 39,12 pct. og 12,52 pct. af aktiekapitalen i AO. Tilsammen besidder Sanistål A/S (20,8 pct) og J- F. Lemvigh-Müller Holding A/S (6,62 pct.) 27,32 pct. af stemmerne på generalforsamlinger.

2 2/15 AO ejer 100 pct. af kapitalandelene i tre datterselskaber: AO Invest A/S, AO Sverige AB, og Vaga Technika Eesti OÜ. AO ejer endvidere 100 pct. af kapitalandelene i Betongkomplement i Stockholm AB, som er et selskab uden aktivitet. AO er en handels- og vidensvirksomhed, der har et bredt teknisk varesortiment inden for Varme, Ventilation og Sanitet (VVS-artikler), Vand og Afløb (VAartikler), Værktøj og logistikværktøj (VVT-artikler) samt el-teknik (EL-artikler). AO har over kunder, som AO tilbyder et lagersortiment på ca varevarianter. AO s kunder omfatter typisk VVS-installatører, entreprenører, el-installatører, forhandlere, muremestre/bygmestre, industrivirksomheder, vandværker/kommuner, bolig- og ejendomsselskaber og anlægsgartnere. Parterne har oplyst, at AO henvender sig primært til det professionelle marked (installatører mv) samt gør-det-selv-markedet, hvormed parterne mener markedet for salg til professionelle, som byggemarkeder 1, som sælger videre til private kunder. AO sælger ikke til private kunder. AO s hovedvirksomhed er at drive grossistvirksomhed inden for disse markeder. AO har primært aktiviteter i Danmark, Sverige og Estland. Billig VVS ApS Billig VVS blev stiftet i 2000 af Jesper Bunde-Pedersen. Billig VVS er kontrolleret af JB-P Holding. JB-P Holding er ejet af Jesper Bunde-Pedersen personligt. De tre øvrige anpartshavere, som er nævnt ovenfor; BVVS Medarbejderselskab ApS, BVVS Medarbejderselskab 2 ApS og BVVS Medarbejderselskab 3 ApS er kontrolleret af JB-P Holding, som ejer henholdsvis [..] pct., [..] pct. og [..] pct. af anparterne. De resterende anparter er ejet af forskellige medarbejdere hos Billig VVS. Billig VVS er en dansk baseret virksomhed, som primært sælger VVS/VA-artikler til private kunder, herunder materialer til badeværelser, varmesystemer, køkkener, afløb og kloak, rør og fittings, ventilation, tagrender mv. Billig VVS sælger kun i ubetydeligt omfang VVT- og EL-artikler til private kunder. Billig VVS sælger desuden kun i ubetydeligt omfang VVS/VA-, VVT- og EL-artikler til professionelle kunder. Alt salg foregår online gennem fire webshops: billigvvs.dk, lavprisvvs.dk, vvsochbad.se og billigvvs.no. Billig VVS har aktiviteter i Danmark, Sverige og Norge. 3. Jurisdiktion De deltagende virksomheder i fusionen er AO og Billig VVS. AO s koncernomsætning i Danmark var i seneste regnskabsår på [..] mia. DKK, og Billig VVS omsætning var i seneste regnskabsår på [..] mio. DKK. 1 Styrelsen anvender betegnelsen byggemarked for detailforretninger med salg af et bredt sortiment af byggematerialer, fx Silvan og Bauhaus. Jf. Konkurrencerådets afgørelse af 14. maj 2008 J-F. Lemvigh-Müller Holding A/S overtagelse af Brødrene A & O Johansen A/S, pkt. 451, fodnote 47.

3 3/15 Eftersom de deltagende virksomheders omsætning overstiger omsætningstærsklerne i konkurrencelovens 12, stk. 1, nr. 1, er der tale om en fusion omfattet af konkurrencelovens regler om fusionskontrol. 4. De relevante markeder For at vurdere om fusionen hæmmer den effektive konkurrence, er det nødvendigt at afgrænse det eller de relevante markeder, som fusionen kan berøre. Det relevante marked består af henholdsvis et produktmarked og et geografisk marked, der skal afgrænses hver for sig på grundlag af undersøgelser af efterspørgsels- og udbudssubstitution og eventuelt den potentielle konkurrence, jf. konkurrencelovens 5a, stk. 1. Parterne har oplyst, at fusionen vedrører følgende relevante produktmarkeder: i. Markedet for salg af VVS/VA-artikler til professionelle kunder ii. Markedet for salg af VVT-artikler til professionelle kunder iii. Markedet for salg af EL-artikler til professionelle kunder iv. Markedet for salg til gør-det-selv-markedet v. Markedet for detailsalg til gør-til-selv-markedet For så vidt angår iii) markedet for salg af EL-artikler til professionelle, finder styrelsen, at der i overensstemmelse med tidligere praksis kan defineres et særskilt nationalt marked for salg af EL-artikler til professionelle kunder, jf. Konkurrencerådets afgørelse af 14. maj 2008 J-F. Lemvigh-Müller Holding A/S overtagelse af Brødrene A & O Johansen A/S. 2 Det er styrelsens umiddelbare vurdering, at markedet for salg af EL-artikler til professionelle kunder i nærværende fusion ikke kan anses for at være et berørt marked, idet parternes kombinerede markedsandel ikke overstiger 15 pct. Markedet behandles derfor ikke yderligere i denne afgørelse De relevante produktmarkeder 4.1. i) Markedet for salg af VVS/VA-artikler til professionelle kunder Tidligere praksis Det fremgår af Konkurrencerådets afgørelse af 14. maj 2008 J-F. Lemvigh-Müller Holding A/S overtagelse af Brødrene A & O Johansen A/S: 2 Jf. Konkurrencerådets afgørelse af 14. maj 2008 J-F. Lemvigh-Müller Holding A/S overtagelse af Brødrene A & O Johansen A/S, pkt. 771, der henviser til følgende EU-praksis: Kommissionens afgørelse af 22. juni 2000, COMP/M.1974 Compagnie de Saint Gobain/Raab Karcher, Kommissionens afgørelse af 12. maj 2003, COMP/M.3142 CVC/Danske Trælast og Kommissionens afgørelse af 28. april COMP/M.3407 Saint Gobain/Bdr. Dahl.

4 4/15 At byggematerialer består af et stort udvalg af produkter, der generelt ikke er substituerbare ud fra deres funktion eller anvendelsesformål. Byggematerialer distribueres gennem specialgrossister (fx VVS-grossister) og trælastog tømmerhandlere 3 og Ved afgrænsning af det relevante produktmarked og vurdering af grossisternes markedsstilling på dette marked skal der ske både en vurdering af, hvilke produkter, der tilhører samme marked, og en vurdering af, om grossisternes funktion altså den serviceydelse, som grossisterne leverer ved at samle et bredt sortiment, stå for distributionen, logistik og lagerføring er så særegen, at specialgrossisterne tilhører eget marked 4 Det fremgår af samme afgørelse, at der er praksis for at sondre mellem produktmarkeder for specialgrossisterne efter varegruppe for henholdsvis EL, VVS, VA, VVT samt stål 5. Det fremgår endvidere, at da kunderne ikke sondrer mellem VVS- og VA-artikler og de største grossister udbyder begge dele, konkluderede styrelsen, at de to varegrupper i den sag tilhørte samme produktmarked 6. Efter styrelsens vurdering kan VVS/VA-artikler ikke substitueres af andre produkter, og på den baggrund konkluderede styrelsen, at der ikke var yderligere produkter, der tilhører samme marked som VVS/VA-artikler. Styrelsen konkluderede også, at trælasthandlernes salg af VVS/ VA-artikler til professionelle kunder i den sag indgik i det relevante marked i lighed med salget fra VVS-grossister, fordi disse forhandlere i et vist omfang udøver samme grossistfunktion som specialgrossisterne 7. For så vidt angår onlinesalg, bl.a. Billig VVS, fandt styrelsen på daværende tidspunkt ikke, at udbuddet af VVS/VA-artikler via internetsalg udgjorde en substitutionsmulighed for professionelle aftagere i forhold til køb hos specialgrossisterne 8. Efter styrelsens opfattelse var årsagen hertil bl.a., at specialgrossisterne var kendetegnet ved et stort produktudbud og høj service, herunder afhentning/levering, fysiske salgsfilialer og produktrådgivning, som blev efterspurgt af de professionelle kunder. 3 Jf. Do, afsnit , punkt Jf. Do, afsnit , punkt Jf. Do, afsnit , punkt 384 og punkt 771, der henviser til følgende EU-praksis: Kommissionens afgørelse af 22. juni 2000, COMP/M.1974 Compagnie de Saint Gobain/Raab Karcher, Kommissionens afgørelse af 12. maj 2003, COMP/M.3142 CVC/Danske Trælast og Kommissionens afgørelse af 28. april COMP/M.3407 Saint Gobain/Bdr. Dahl. 6 Jf. Do, afsnit , punkt Jf. Do, afsnit , punkt Jf. Do, afsnit , punkt 460.

5 5/15 Styrelsen anførte også, at de nævnte internetbaserede butikker i vidt omfang indkøber deres varer hos grossisterne og dermed ikke er i direkte priskonkurrence med grossisterne. Derimod fandt styrelsen, at det internetbaserede salg i høj grad var rettet mod forbrugerne. 9 Rådet konkluderede, at produktmarkedet kan afgrænses til grossisternes og trælasternes salg af VVS/VA-artikler til professionelle kunder. 10 Parternes afgrænsning af produktmarkedet Parterne har, for så vidt angår markedet for salg af VVS/VA-artikler til professionelle kunder, henvist til Konkurrencerådets afgørelse af 14. maj 2008 J-F. Lemvigh-Müller Holding A/S overtagelse af Brødrene A & O Johansen A/S, som der er redegjort for ovenfor. Parterne har anført, at der efter deres opfattelse kan tages afsæt i samme marked i forhold til nærværende fusion. Parterne har anført, at både AO og Billig VVS er aktive på dette marked, omend Billig VVS ifølge parternes oplysninger kun er aktiv i ubetydeligt omfang, idet Billig VVS kun i meget begrænset omfang sælger VVS/VA-artikler til professionelle kunder. Parterne har desuden oplyst, at de professionelle kunder, som Billig VVS har, typisk er professionelle kunder, der ikke har VVS/VA som deres primære fokusområde, men dog til tider har behov for adgang til VVS/VA-artikler. Parterne har oplyst, at disse professionelle kunder typisk ikke selv har en konto hos en grossist. Eksempler på disse kunder kan være murere, tømrere, ejendomsselskaber, campingpladser, hoteller, eller lignende. Parterne har anført, at hvis en professionel kunde har et større behov for VVS/VA-artikler, vil kunden typisk have en konto hos en grossist og vil normalt kunne købe varerne billigere hos denne grossist. Parterne har redegjort for, at selvom Billig VVS på grund af stor indkøbsvolumen har fordelagtige indkøbspriser, er salgspriserne i Billig VVS ofte stadig højere, end de priser, som en typisk professionel kunde kan købe ind til direkte ved grossisten. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgrænsning af det relevante produktmarked Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er umiddelbart enig i parternes vurdering af, at der kan tages udgangspunkt i et produktmarked for grossisternes og trælasternes salg af VVS/VA-artikler til professionelle kunder. Endvidere vurderer styrelsen fortsat, at internetsalg fra webshops, som Billig VVS, ikke i vidt omfang udgør en substitutionsmulighed for professionelle aftagere i forhold til køb fra specialgrossister eller trælasthandlere. Dette skyldes bl.a., at selvom Billig VVS er aktiv på dette marked for salg af VVS/VA-artikler, så sælger Billig VVS i dag kun i begrænset omfang disse artikler til professionelle kunder. Parterne har, som nævnt ovenfor, endvidere dokumenteret, at selvom Billig VVS, på grund af stor indkøbsvolumen, har fordelagtige indkøbspriser, er salgspriserne i Billig VVS ofte stadig højere, end de priser en typisk 9 Jf. Do, afsnit , punkt Jf. Do, afsnit , punkt 463.

6 6/15 professionel kunde kan købe ind til direkte ved grossisten. Der er heller ikke tegn på, at service- og vejledningsbehovet blandt de professionelle kunder (udførende VVS-ere) har ændret sig. Ifølge praksis kan grossisternes og trælasternes salg af VVS/VA-artikler til professionelle kunder anses for ét samlet produktmarked, som internetsalg fra webshops formentlig ikke hører til. Billig VVS er aktiv på dette marked, dog i et meget begrænset omfang. 4.1.ii) Markedet for salg af VVT-artikler til professionelle kunder Tidligere praksis I Konkurrencerådets afgørelse af 14. maj 2008 J-F. Lemvigh-Müller Holding A/S overtagelse af Brødrene A & O Johansen A/S fandt styrelsen, at der kunne afgrænses ét marked for salg af VVT-artikler til professionelle kunder, 11 hvilket skete ud fra en række overvejelser, der i høj grad svarede til styrelsens overvejelser for så vidt angår markedet for salg af VVS/VA-artikler til professionelle kunder, som der er redegjort ovenfor i afsnit 4.1.i. Parternes afgrænsning af produktmarkedet For så vidt angår dette marked for salg af VVT-artikler til professionelle kunder, har parterne også henvist til ovennævnte afgørelse. 12 Parterne har anført, at der efter deres opfattelse kan tages afsæt i samme marked i forhold til nærværende fusion. Parterne har anført, at både AO og Billig VVS er aktive på dette marked, om end Billig VVS ifølge parternes oplysninger kun er aktiv i ubetydeligt omfang, idet Billig VVS kun i et meget ubetydeligt omfang sælger VVT-artikler til professionelle kunder. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgrænsning af det relevante produktmarked Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er umiddelbart enig i parternes vurdering af, at der kan tages udgangspunkt i et produktmarked for grossisternes og trælasternes salg af VVT-artikler til professionelle kunder. Der lægges i denne sammenhæng bl.a. vægt på, at VVT-grossisten opfylder den professionelle kundes efterspørgsel efter distribution, logistik og lagerføring, der i højere grad end det enkelte produkt, er af betydning for at vurdere grossistens markedsstilling og det relevante marked, idet det forudsætter et sortiment af de efterspurgte varer. Endvidere finder styrelsen, for så vidt angår dette marked, at eventuelt internetsalg af VVT-artikler fra webshops, som Billig VVS, næppe udgør en substitutionsmulighed for professionelle aftagere i forhold til køb fra specialgrossister eller trælast- 11 Jf. Do, afsnit , punkt 714. Det bemærkes, at afgørelsen ikke eksplicit nævner salg fra trælaster, der dog må antages at være inkluderet, jf. styrelsens markedsopgørelse i punkt 723, tabel Konkurrencerådets afgørelse af 14. maj 2008 J-F. Lemvigh-Müller Holding A/S overtagelse af Brødrene A & O Johansen A/S.

7 7/15 handlere. Endvidere bemærkes, at Billig VVS kun har et helt minimalt salg af VVT-artikler til professionelle. Ifølge praksis kan grossisternes og trælasternes salg af VVT-artikler til professionelle kunder anses for ét samlet produktmarked, som internetsalg fra webshops formentlig ikke hører til. Billig VVS er aktiv på dette marked, dog i et meget begrænset omfang. 4.1.iii) Markedet for salg til gør-det-selv-markedet (engrossalg) Tidligere praksis I konkurrencerådets afgørelse af 14. maj 2008 J-F. Lemvigh-Müller Holding A/S overtagelse af Brødrene A & O Johansen A/S udelod styrelsen et potentielt marked for salg af VVS/VA-, VVT- og EL-artikler til professionelle af den videre analyse. 13 Det fremgik dog af afgørelsen, at AO i 2008 var aktiv på dette marked, og at J-F. Lemvigh-Müller Holding A/S i 2007 lige var begyndt at sælge VVS-artikler til kunderne på dette marked. 14 Det fremgår ligeledes af afgørelsen, at de største kunder på dette marked var virksomheder som Bauhaus Danmark AS, Harald Nyborg A/S og Danbuy A.m.b.a., Silvan-kæden og Ditas A.m.b.a. I øvrig praksis er anvendt en bredere markedsafgrænsning, der defineres som markedet for indkøb af byggematerialer til professionelle, som omfatter den handel, der sker mellem leverandører og trælaster eller byggemarkeder. 15 Parternes afgrænsning af produktmarkedet Parterne har anført, at det relevante produktmarked er markedet for salg VVS/VA-, VVT- og EL-artikler til gør-det-selv-markedet. Det er parternes vurdering, at en differentiering mellem varegrupper VVS/VA, VVT- og EL-artikler ikke er relevant for salg til gør-det-selv markedet, idet varekøb på dette marked foretages på tværs af de enkelte varegrupper. Parterne har endvidere anført, at selvom varegruppernes egenskaber ikke er identiske, så taler udbuds- og efterspørgselsstrukturen for, at der afgrænses ét samlet marked. Parterne har endvidere anført, at blandt grossisterne betragtes salg af VVS/VA-, VVT- og EL-artikler til gør-det-selv-markedet som salg til en professionel kunde, der videresælger varen til private forbrugere. Da grossisterne betragter kunderne på markedet for salg til gør-det-selv-markedet for professionelle kunder, betegner parterne også dette marked som et Business-to-Business (BtB) marked, hvilket synes at være blevet bekræftet i den tidligere afgørelse vedrørende J-F. Lemvigh-Müller 13 Jf. Konkurrencerådets afgørelse af 14. maj 2008 J-F. Lemvigh-Müller Holding A/S overtagelse af Brødrene A & O Johansen A/S, afsnit 4.3, punkt Do. 15 Jf. Konkurrencerådets afgørelse af 29. februar 2008 Saint Gobain Distribution Nordic AB s overtaglse af DLH Træ & Byg A/S, samt Konkurrencerådets afgørelse af 2. april 2012 DT Groups overtagelse af Tommerup Trælasthandel på Fyn, punkt 4.1 og Konkurrencerådets afgørelse af 12. april 2011 Bygma A/S overtagelse af Kroers Tømmerhandel A/S, punkt 4.A.

8 8/15 Holding A/S overtagelse af Brødrene A & O Johansen A/S, selvom dette potentielle marked blev udeladt af i afgørelsens videre analyse. Parterne har anført, at udbyderne på dette marked er AO samt andre grossister som Brødrene Dahl (Saint Gobain Distribution Danmark), Lemvigh-Müller A/S, Solar A/S og Sanistål A/S. Disse udbydere sælger VVS/VA-, VVT- og EL-artikler til byggemarkeder (Bauhaus Danmark A/S, Harald Nyborg A/S, Jem & Fix, og Silvan-kæden m.fl.) samt webshops (Billig VVS, VVS-eksperten, VVS-shoppen og Rabat VVS m.fl.). Disse kunder henvender sig primært til private kunder. Parterne har redegjort for, at Billig VVS ikke er til stede på dette up-stream marked i forhold til det næste omsætningsled, som parterne betegner som markedet for detailsalg på gør-det-selv-markedet (BtC), hvor Billig VVS derimod er aktiv. Parterne har endvidere oplyst, at det ikke er intentionen, at Billig VVS skal agere i grossistleddet. Parterne har således henvist til, at selv i et scenarium, hvor Billig VVS ikke overtages af AO, vil Billig VVS heller ikke kunne tænkes, at indtræde på dette marked. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgrænsning af det relevante produktmarked I praksis er markedet blevet defineret bredt som markedet for engrossalg af byggematerialer til professionelle. 16 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er umiddelbart enig i parternes vurdering af, der kan tages udgangspunkt i et produktmarked for grossisternes salg af VVS/VA-, VVT- og EL-artikler til gør-det-selv-markedet, hvor kunderne er ovennævnte professionelle kunder. Det kan overvejes, hvorvidt en segmentering af dette i markederne VVS/VA, VVT og EL er relevant. Styrelsen finder imidlertid, at en endelig afgrænsning af det relevante produktmarked kan stå åben, da det ikke har betydning for fusionens virkninger på markedet for indkøb af byggematerialer til professionelle. 4.1.iv) Markedet for detailsalg til gør-det-selv-markedet Tidligere praksis Praksis definerer et bredt marked for detailsalg af byggematerialer, hvor der sondres mellem detailsalg af byggematerialer til henholdsvis professionelle kunder (fra trælaster) og til private kunder (fra byggemarkeder). 17 De private kunder omtales 16 Jf. Konkurrencerådets afgørelse af 29. februar 2008 Saint Gobain Distribution Nordic AB s overtaglse af DLH Træ & Byg A/S. 17 Jf. Konkurrencerådets afgørelse af 28. januar 2014, Godkendelse af Davidsen Tømmerhandel A/S overtagelse af Vejen Trælasthandel A/S, punkt 4.1. Konkurrencerådets afgørelse af 12. april 2011, Bygmas overtagelse af fynske Kroers Tømmerhandel A/S. Konkurrencerådets afgørelse af 2. april 2012, DT Groups overtagelse af Tommerup Trælasthandel.

9 9/15 også i praksis som gør-det-selv (DIY-) kunder. 18 For så vidt angår produktgrupper, fremgår det af styrelsens tidligere praksis, at der ikke er væsentlige forskelle i konkurrencevilkårene mellem de forskellige produktgrupper indenfor byggematerialer. Byggematerialer er derfor blevet betragtet som samme produktgruppe. 19 Parternes afgrænsning af produktmarkedet Parterne har anført, at en differentiering mellem VVS/VA, VVT og EL som udgangspunkt ikke er relevant i detailledet, og at der derfor kan tages afsæt i et bredt marked for detailsalg af disse produkter på gør-det-selv-markedet. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgrænsning af det relevante produktmarked Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen finder på baggrund af tidligere praksis, som redegjort for ovenfor, at der kan tages udgangspunkt i et bredt produktmarked for detailsalg af byggematerialer til private (gør-det-selv) kunder. Det kan overvejes, at segmentere byggematerialer i yderligere i snævrere produktkategorier i relation til salg af byggematerialer til private. Herimod taler dog, at byggemarkederne sælger et bredt sortiment af byggematerialer til de private kunder. Det kan endvidere overvejes, om der kan defineres et særskilt marked for onlinesalg, dvs. via webshops, som ikke er tilknyttet fysiske butikker. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har gennemført en markedsundersøgelse blandt Billig VVS væsentligste konkurrenter, heriblandt både webshops og byggemarkeder (fysiske udsalgssteder). Markedsundersøgelsen indikerer, at der kan afgrænses et fælles marked for detailsalg til private af VVS/VA-artikler via fysiske butikker (byggemarkeder) og detailsalg til private af VVS/VA-artikler via webshops. Markedsundersøgelsens resultater tyder på, at der er substitution mellem salg i byggemarkeder og salg via webshops. Endvidere er der ikke noget, der tyder på, at der er store forskelle på salg af VVS/VA-artikler via fysiske butikker og salg via webshops. Forskellene i produktkarakteristika synes endvidere ikke at være så store, at der er tale om to separate markeder. I undersøgelsen var enkelte respondenter uenige, idet de mener, at der er et separat marked for onlinesalg af VVS/VA-artikler. Det er styrelsens umiddelbare vurdering, at de betragtninger, som respondenterne har omkring prisforskelle på de VVS/VA-artikler, der sælges henholdsvis i fysiske 18 Jf. Godkendelse af Davidsen Tømmerhandel A/S overtagelse af Vejen Trælasthandel A/S, punkt 4.1.a). 19 Jf. Konkurrencerådets afgørelse af 20. oktober 2013 Danske Trælast A/S køb af seks trælaster/byggemarkeder af Consenta Holding A/S samt afgørelse af 28. januar 2014 Godkendelse af Davidsen Tømmerhandel A/S overtagelse af Vejen Trælasthandel A/S, punkt 4.1. samt Konkurrencerådets afgørelse af 2. april 2012 DT Groups overtagelse af Tommerup Trælasthandel.

10 10/15 butikker og online, i sig selv ikke sandsynliggør, at man kan adskille markedet for salg af VVS/VA-artikler via fysiske butikker fra markedet for salg af VVS/VAartikler via webshops. Styrelsen har således ikke fundet grundlag for, at afgrænse et separat marked for onlinesalg af VVS/VA-artikler til private. Styrelsen finder dog, at en endelig afgrænsning af det relevante produktmarked kan stå åben, da det ikke har betydning for fusionens virkninger på markedet for salg af byggematerialer til private De relevante geografiske markeder 4.2.i) Markedet for salg af VVS/VA-artikler til professionelle kunder Tidligere praksis Ifølge Konkurrencerådets afgørelse af 14. maj 2008, J-F. Lemvigh-Müller Holding A/S overtagelse af Brødrene A & O Johansen A/S, kan det geografiske marked afgrænses til Danmark 20. I denne afgørelse lagde styrelsen bl.a. vægt på, at nærhed til kunderne var en central konkurrenceparameter for grossister, og kundernes oplysninger om deres indkøb, herunder at de ikke købte disse artikler i udlandet, samt at overlappet mellem grossisternes produktsortiment i Danmark og i de nærmeste nabolande var begrænset. Parternes afgrænsning af det geografiske marked Parterne har anført, at det relevante geografiske marked for dette marked som det snævreste kan afgrænses nationalt. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgrænsning af det geografiske marked På baggrund af den ovenfor nævnte afgørelse, er styrelsen umiddelbart enig i, at det geografiske marked for markedet for salg af VVS/VA-artikler til professionelle kunder kan afgrænses nationalt. Markedet er ud fra en geografisk dimension bl.a. karakteriseret ved, at grossisten har et tæt net af udsalgssteder. 21 Fusionen vedrører således et nationalt marked. 4.2.ii) Markedet for salg af VVT-artikler til professionelle Af de samme grunde, som anført ovenfor om det geografiske marked for salg af VVS/VA-artikler til professionelle kunder, kan den endelige afgrænsning af det geografiske marked for markedet for salg af VVT-artikler til professionelle kunder afgrænses nationalt. 4.2.iii) Markedet for salg af byggematerialer til professionelle (engrossalg) Tidligere praksis Som beskrevet tidligere, er der i praksis defineret et marked for indkøb af byggematerialer til byggemarkeder og trælaster. Markedet blev anset for et nationalt 20 Jf. Konkurrencerådets afgørelse af 14. maj 2008 J-F. Lemvigh-Müller Holding A/S overtagelse af Brødrene A & O Johansen A/S, afsnit , punkt Do.

11 11/15 marked. Denne praksis vedrører indkøb af byggematerialer til virksomheder med fysiske udsalgssteder. 22 Parternes afgrænsning af det geografiske marked Parterne har anført, at det relevante geografiske marked for salg af VVS/VAartikler som det snævreste kan afgrænses nationalt. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgrænsning af det geografiske marked Grossisterne, der sælger VVS/VA-, VVT- og EL-artikler til fx webshops og byggemarkeder, opererer på nationalt plan. Det samme gør kunderne, som fx Silvan m. fl., der typisk har et net at filialer samt webshops, hvorfra de leverer i hele landet. Endvidere markedsfører byggemarkederne sig typisk nationalt. Webshops, som fx Billig VVS, opererer ligeledes på nationalt plan. Webshops markedsfører sig i sagens natur nationalt. Det forekommer derfor ikke relevant, at overveje om markedet kan afgrænses snævrere, fx regionalt. På baggrund af ovenstående, er det styrelsens umiddelbare vurdering, at markedet for indkøb af byggematerialer til professionelle er nationalt. 4.2.iv) Markedet for detailsalg af byggematerialer til private Tidligere praksis I praksis er det blevet overvejet, om markedet skal afgrænses nationalt eller evt. regionalt, idet afgrænsningen typisk lades stå åben. Praksis har imidlertid vedrørt byggemarkeders salg af byggematerialer til private fra deres fysiske udsalgssteder. Spørgsmålet om, hvorvidt der kunne defineres et regionalt marked hang sammen med, at der i pågældende fusioner blev erhvervet en virksomhed med en fysisk butik (og lager), og som derfor havde et opland i tilknytning til dette udsalgssteds beliggenhed. 23 Parternes afgrænsning af det geografiske marked Parterne har anført, at det relevante geografiske marked for salg af VVS/VA-, VVT- og EL-artikler til private som det snævreste kan afgrænses nationalt. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgrænsning af det geografiske marked Nærværende fusion vedrører erhvervelse af Billig VVS, hvor alt salg foregår via virksomhedens webshops. Kundernes bestillinger/køb leveres direkte til kunden over hele landet. Kundernes ordre ekspederes fra Billig VVS eget lager i Riskov, som også varetager afhentninger og returneringer til leverandører. Fusionen vedrører således et bredere geografisk marked, der er nationalt. 22 Jf. Konkurrencerådets afgørelse af 2. april 2012, Godkendelse af DT Gruops overtagelse af Tommerup Trælasthandel på Fyn, afsnit 4.2.a. 23 Jf. Konkurrencerådets afgørelse af 28. januar 2014 Godkendelse af Davidsen Tømmerhandel A/S overtagelse af Vejen Trælasthandel A/S, afsnit 4.2.b. og Konkurrencerådets afgørelse af 2. april 2012 Godkendelse af DT Gruops overtagelse af Tommerup Trælasthandel på Fyn, afsnit 4.2.c.

12 12/15 5. Vurdering af fusionen 5.1 Horisontale virkninger Fusionen giver anledning til overvejelser om de horisontale virkninger på følgende markeder: i) Markedet for salg af VVS/VA-artikler til professionelle kunder ii) Markedet for salg af VVT-artikler til professionelle kunder Ad i) Markedet for salg af VVS/VA-artikler til professionelle kunder Parterne har i anmeldelsen anført, at både AO og Billig VVS er aktive på markedet for salg af VVS/VA-artikler til professionelle kunder i Danmark. Parterne har oplyst, at AO s markedsandel inden fusionen er [15-25] pct. og Billig VVS markedsandel er ca. [<5] pct. Det vil sige at AO s markedsandel overstiger [10-20] pct., hvorimod Billig VVS markedsandel på mindre end [5] pct. er ubetydelig. Som følge af fusionen øges AO s markedsandel kun marginalt med under [5] pct. på landsplan. Parternes største landsækkende konkurrenter overfor de professionelle kunder er Brødrene Dahl (Saint Gobain Distribution Danmark), Lemvigh-Müller A/S, Solar A/S og Sanistål A/S. Angående koncentrationen på markedet, har parterne oplyst, at HHI før fusionen er [ ] og efter fusionen vil være [ ], dvs. der er et delta på [< 30]. I overensstemmelse med Kommissionens retningslinjer for vurdering af horisontale fusioner 24, forekommer det usandsynligt at fusionen vil påvirke den effektive konkurrence på markedet for salg af VVS/VA-artikler til professionelle i Danmark, når der, som i nærværende fusion, er tale om et HHI efter fusionen på over 2000 og et delta under 150. Markedsundersøgelsen bekræfter dette. Desuden er AO s kunder generelt ikke bekymrede for den øgede markedsstyrke. For så vidt angår risikoen for koordinerede virkninger vurderer styrelsen, som følge af det marginale overlap, der findes mellem AO s og Billig VVS aktiviteter, at risikoen for koordinerede virkninger er yderst begrænset. Det kan overvejes, om det har betydning for konkurrencen, at der er en strukturel forbindelse mellem AO og deres konkurrenter Sanistål A/S og J-F. Lemvigh Müller Holding A/S, som har aktieandele i AO, jf. afsnit Således kan en aktiebesiddelse af en størrelsesorden som Sanistål A/S påvirke de to selskabers incitament til at konkurrere. Sanistål A/S, som besidder den største aktieandel i AO, har dog ikke kontrollerende indflydelse i AO, og hverken Sanistål A/S eller J-F. Lemvigh Müller Holding A/S får større ejerandele i forbindelse med fusionen. På denne baggrund forekommer det usandsynligt, at der vil opstå koordinerede virkninger som følge af fusionen. 24 Jf. Kommissionens retningslinjer for vurdering af horisontale fusioner efter Rådets forordning om kontrol med fusioner og virksomhedsoverdrageler (2004/C 31/03), punkt Jf. Konkurrencerådets afgørelse af 14. maj 2008 J-F. Lemvigh-Müller Holding A/S overtagelse af Brødrene A & O Johansen A/S, punkt 1528.

13 13/15 Det meget lave delta HHI for nærværende fusion, understøtter endvidere, at fusionens horisontale effekter meget begrænsede pga. Billig VVS marginale markedsandel. Endelig kan det overvejes, om Billig VVS kunne være blevet en større konkurrent på markedet for salg af VVS/VA-artikler til professionelle kunder, såfremt AO ikke erhverver Billig VVS. Parterne har oplyst, at det er usandsynligt at Billig VVS ville indtræde på markedet for salg til professionelle i et scenarium, hvor Billig VVS ikke overtages af AO. Styrelsen vurderer umiddelbart ikke, at fusionen påvirker konkurrencen ved at minimere potentiel konkurrence fra Billig VVS. Det skyldes bl.a. at Billig VVS og lignende webshops adskiller sig fra øvrige grossister ved ikke at kunne give de professionelle kunder individuelle prisaftaler, som matcher grossisternes, og ikke tilbyder rådgivning og service via fysiske butikker. Der er endvidere ikke tegn på vækst af en sådan størrelsesorden, at Billig VVS sandsynligt vil kunne påvirke konkurrencen på markedet for salg af VVS/VA-artikler til professionelle kunder inden for de nærmeste år. 26 Samlet set, vurderer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at effekten af fusionen er meget begrænset, og at fusionen ikke begrænser konkurrencen på markedet for salg af VVS/VA-artikler til professionelle kunder betydeligt. Ad ii) Markedet for salg af VVT-artikler til professionelle kunder Både AO og Billig VVS er aktive på markedet for salg af VVT-artikler til professionelle kunder. Parterne har oplyst, at AO s markedsandel inden fusionen er [10-20] pct. og Billig VVS markedsandel er ca. [<5] pct. Det vil sige, at AO s markedsandel overstiger [10-20] pct., hvorimod Billig VVS markedsandel på mindre end [<5] pct. er ubetydelig. Som følge af fusionen øges AO s markedsandel kun marginalt med under [<5] pct. på landsplan. Parternes største landsdækkende konkurrenter overfor de professionelle kunder er Brødrene Dahl (Saint Gobain Distribution Danmark), Lemvigh-Müller A/S, Solar A/S og Sanistål A/S. Angående koncentrationen på markedet, har parterne oplyst, at HHI før fusionen er [ ] og efter fusionen vil være [ ], dvs. der er et delta tæt på [<30]. I overensstemmelse med Kommissionens retningslinjer for vurdering af horisontale fusioner 27, forekommer det usandsynligt at fusionen vil påvirke den effektive konkurrence på markedet for salg af VVT-artikler til professionelle kunder i Danmark, når der, som i nærværende fusion, er tale om et HHI efter fusionen mellem og et delta under 250. Det meget lave delta for nærværende fusion, understøtter endvidere, at fusionens effekter er meget begrænsede pga. Billig VVS marginale markedsandel. 26 Det fremgår af Konkurrencerådets afgørelse af 14. maj 2008 J-F. Lemvigh-Müller Holding A/S overtagelse af Brødrene A & O Johansen A/S, at Billig VVS i 2008 solgte for [..] mio DKK. I dag sælger Billig VVS [..] mio. DKK, heraf [..] mio. DKK til professionelle kunder, jf. fusionsanmeldelsen. 27 Jf. Kommissionens retningslinjer for vurdering af horisontale fusioner efter Rådets forordning om kontrol med fusioner og virksomhedsoverdrageler (2004/C 31/03), punkt 20.

14 14/15 For så vidt angår risiko for koordinerede virkninger, vurderer styrelsen at fusionen, som følge af det marginale overlap, der findes mellem AO s og Billig VVS aktiviteter, ikke skaber incitamenter til koordinering. På grund af dette og på grund af de samme umiddelbare konklusioner vedrørende markedet for salg af VVS/VA-artikler til professionelle kunder, jf. ad i) ovenfor, vurderer styrelsen, at effekten af fusionen er yderst begrænset og at fusionen ikke begrænser konkurrencen på markedet for salg af VVT-artikler til professionelle kunder. 5.2 Vertikale virkninger Fusionen giver anledning til overvejelser om de vertikale virkninger på følgende markeder: i) Markedet for engrossalg af byggematerialer til professionelle ii) Markedet for detailsalg af byggematerialer til private Inden fusionen er AO leverandør til Billig VVS af varer indenfor både VVS/VA, VVT og EL. Således er der en vertikal forbindelse mellem fusionsparterne, idet AO er grossist på markedet for salg af disse produkter til professionelle kunder, dvs. AO sælger varer til Billig VVS, som Billig VVS sælger videre på markedet for detailsalg af byggematerialer til private. Ved fusioner, som medfører vertikal integration, skal det vurderes, hvorvidt fusionen eventuelt kan medføre afskærmning, herunder input- eller kundeafskærmning i form af afskærmning af varer til Billig VVS konkurrenter eller afskærmning af leverancer fra AO s konkurrenter. Parterne har oplyst, at VVS/VA, VVT og EL udgør henholdsvis ca. [..] mio. DKK, [..] mio. DKK og [..] mio. DKK ud af AO s samlede omsætning på [..] mio. DKK. AO skønner konservativt, at dette svarer til markedsandele på ca. [.<20] pct., [<15] pct. og [<15] pct. for henholdsvis VVS/VA-, VVT- og EL-artikler. Ad inputafskærmning Det er styrelsens vurdering, baseret på ovennævnte tal, at selv ved den snævreste markedsafgrænsning af produktmarkedet (hypotetisk differentiering af byggematerialer, herunder segmentering i henholdsvis VVS/VA, VVT og EL-artikler) er AO s markedsandel [<20-30] pct., ikke egnet til at begrænse konkurrencen. Styrelsen har foretaget en markedsundersøgelse, som har vist, at fusionen ikke vil medføre begrænsning af professionelle kunders adgang til indkøb af VVS/VA-artikler fra AO. Således vurderer styrelsen, at AO ikke har incitament til at facilitere inputafskærmning for Billig VVS konkurrenter. Endvidere forekommer det usandsynligt, at AO vil have mulighed for at påvirke inputtet til markedet for detailsalg af byggematerialer til private kunder/markedet for detailsalg til gør-det-selv-markedet negativt, med konkurrencebegrænsende effekter til følge. Ad kundeafskærmning

15 15/15 Parterne har oplyst, at det er sandsynligt, at fusionen vil medføre en nedgang af Billig VVS aftag af varer fra AO s konkurrenter på markedet for salg til professionelle (upstream-markedet). Styrelsen vurderer, at det er usandsynligt, at det vil påvirke den effektive konkurrence negativt, idet Billig VVS er aktiv på et marked med mange konkurrerende aktører. Parterne har oplyst, at Billig VVS på dette marked besidder en andel på maksimalt [5-15] pct. Andre konkurrenter er VVS Shoppen, VVS eksperten, Bauhaus, Silvan, Jem & Fix, Optimera m.fl. Der findes således tilstrækkelige alternativer på downstream-markedet, til at faktiske og potentielle konkurrenter til AO kan afsætte deres varer til andre aktører end Billig VVS. Det kan overvejes, om der kan afgrænses et markedssegment for onlinesalg (webshops), og om fusionen kan føre til kundeafskærmende effekter, hvis der tages udgangspunkt i et sådant online markedssegment. Styrelsen finder på baggrund af den foretagne markedsundersøgelse, som redegjort for jf. punkt 4.1.iv, indikationer for et fælles marked for detailsalg af VVS/VAartikler til private via fysiske butikker (byggemarkeder) og detailsalg af VVS/VAartikler til private via webshops. Styrelsen har således ikke fundet grundlag for at afgrænse et separat marked for online (detail-) salg til private af VVS/VA-artikler. Samlet set, er det således usandsynlig, at der vil kunne ske kundeafskærmning. 6. Konklusion På baggrund af de foreliggende oplysninger samt styrelsens egen markedsundersøgelse, er det samlet set Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at fusionen ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt. Fusionen skal derfor godkendes, jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 1 og 2.

Ved transaktionen overtager Bygma A/S aktierne i det nystiftede datterselskab samt de faste ejendomme fra Flinva A/S.

Ved transaktionen overtager Bygma A/S aktierne i det nystiftede datterselskab samt de faste ejendomme fra Flinva A/S. 12-04-2011 BYS 4/0120-0401-0069 /CHJ Godkendelse af Bygma A/S s overtagelse af Kroers Tømmerhandel A/S. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 31. marts 2011 en almindelig anmeldelse af en fusion,

Læs mere

Tommerup Trælasthandel har drevet ét udsalgssted på Fyn, der især henvender sig til professionelle kunder men som også sælger til private kunder.

Tommerup Trælasthandel har drevet ét udsalgssted på Fyn, der især henvender sig til professionelle kunder men som også sælger til private kunder. 02-04-2012 BYS 4/0120-0401-0097 /HK og CHJ Godkendelse af DT Groups overtagelse af Tommerup Trælasthandel på Fyn Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 12. marts 2012 en almindelig anmeldelse af

Læs mere

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 19-01-2011 BYS 4/0120-0401-0059 /CHJ Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 3. januar 2011

Læs mere

Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter

Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter Dato: 21. september 2015 Sag: BET-15/06305 Sagsbehandler: /AVH/MC Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Godkendelse af J.S. Reklame, Århus ApS erhvervelse af Actona Company A/S

Godkendelse af J.S. Reklame, Århus ApS erhvervelse af Actona Company A/S Dato: 22. januar 2016 Sag: FLID-15/08153-24 Sagsbehandler: /LFI/MNI/MST/SBJ Godkendelse af J.S. Reklame, Århus ApS erhvervelse af Actona Company A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 28. august

Læs mere

Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S

Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S Dato: 13. december 2013 Sag: MEDS-13/08705 Sagsbehandler: /SHA Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S Konkurrence-

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S 21. maj 2012 ITE 4/0120-0401-0101 /MOH/LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS Dato: 2. august 2016 Sag: FLID-16/01768 Sagsbehandler: LFI/SSJ Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS 1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S

Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S Dato: 13. november 2017 Sag: MTF-17/11255 Sagsbehandler: /SING/SUPO Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 2.

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Transaktionen udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2.

Transaktionen udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2. 02-05-2012 BYS 4/0120-0401-0102 /HK og RFW Dagrofa A/S overtagelse af Nærum Stormarked A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 30. marts 2012 en almindelig anmeldelse af Dagrofa A/S overtagelse

Læs mere

Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark

Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark 21.5.2012 ITE 4/0120-8901-2294 /LKH og MOH Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18. april 2012 en forenklet anmeldelse

Læs mere

Kromann Reumert Att.: Jens Munk Plum, advokat og partner Sundkrogsgade København Ø. Godkendelse af Axcel IV s erhvervelse af Lessor Group

Kromann Reumert Att.: Jens Munk Plum, advokat og partner Sundkrogsgade København Ø. Godkendelse af Axcel IV s erhvervelse af Lessor Group Kromann Reumert Att.: Jens Munk Plum, advokat og partner Sundkrogsgade 5 2100 København Ø Dato: 19. september 2016 Sag: SIF-16/04482-137 Sagsbehandler: /MAR Godkendelse af Axcel IV s erhvervelse af Lessor

Læs mere

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB 25. april 2012 BITE 13/03564 /LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 15. marts 2013

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S Dagrofa A/S` overtagelse af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødevarer A/S Journal nr. 4/0120-0401-0028/BYS/ULHE Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen af Dagrofa A/S` overtagelse

Læs mere

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S Dato: 20. juli 2015 Sag: FLID-15/06396-18 Sagsbehandler: sbj/mni Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S 1. Transaktionen 1.1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1.

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1. Dato: 24. juni 2015 Sag: BET-15/05842 Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S 12-10-2010 TIF 4/0120-0401-0051 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 8. oktober 2010 anmeldelse af Finansiel Stabilitet

Læs mere

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling 1 af 8 18-06-2012 14:28 STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling Journal nr.2:801-380 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en

Læs mere

Godkendelse af Aktieselskabet af 14.10.2012 s (et selskab i BEST- SELLER-koncernen) erhvervelse af enekontrol med Stylepit A/S

Godkendelse af Aktieselskabet af 14.10.2012 s (et selskab i BEST- SELLER-koncernen) erhvervelse af enekontrol med Stylepit A/S Dato: 10. december 2015 Sag: FLID-15/08441-124 Sagsbehandler: /CWA/LFI KONKURRENCE- OG Godkendelse af Aktieselskabet af 14.10.2012 s (et selskab i BEST- SELLER-koncernen) erhvervelse af enekontrol med

Læs mere

Dagrofa-koncernens kædeaftaler

Dagrofa-koncernens kædeaftaler 1 af 10 18-06-2012 11:02 Dagrofa-koncernens kædeaftaler Rådsmødet den 29. september 1999 1. Resumé Dagrofa a/s indsendte den 26. juni 1998 anmeldelse af sine og datterselskabet Lekkerland a/s aftaler med

Læs mere

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler 1 af 5 C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé C.K. Chokolade har anmeldt sine samhandelsbetingelser og bonusordninger. Aftalerne blev anmeldt 30. juni

Læs mere

Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter

Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter 10-03-2011 ITE 4/0120-0401-0064 /MBD Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. februar 2011 en anmeldelse af en fusion

Læs mere

Godkendelse af Jysk Fynske Medier P/S køb af Midtjyske Medier og visse tilknyttede aktiviteter i Jylland. 1. Transaktionen

Godkendelse af Jysk Fynske Medier P/S køb af Midtjyske Medier og visse tilknyttede aktiviteter i Jylland. 1. Transaktionen Dato: 21. december 2015 Sag: METS-15/07582 Sagsbehandler: /AKJ/NVH/STP Godkendelse af Jysk Fynske Medier P/S køb af Midtjyske Medier og visse tilknyttede aktiviteter i Jylland KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen godkendte overdragelsen d. 7. februar 2011.

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen godkendte overdragelsen d. 7. februar 2011. 16-04-2012 ITE 4/0120-0401-0099 /MAL Fusionsgodkendelse: Marius Pedersen A/S overtager CPHWASTE A/S Behandlingsdivision Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog d. 23. marts 2012 en almindelig anmeldelse

Læs mere

Godkendelse af Energinet.dks køb af DONG Storage A/S fra DONG Energy A/S. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter. 3.

Godkendelse af Energinet.dks køb af DONG Storage A/S fra DONG Energy A/S. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter. 3. Dato: 22. december 2014 Sag: BITE-14/10716 Godkendelse af Energinet.dks køb af DONG Storage A/S fra DONG Energy A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 17. december 2014 en anmeldelse af en fusion

Læs mere

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen Dato: 19. december 2014 Sag: BITE-14/09801 Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 24. november 2014

Læs mere

Godkendelse af Discovery Network International Holdings Limited s køb af SBS Media A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Discovery Network International Holdings Limited s køb af SBS Media A/S. 1. Transaktionen Dato: 27. marts 2013 Sag: MEDS/12/17820 Sagsbehandler: LIF/NVH/KRM Godkendelse af Discovery Network International Holdings Limited s køb af SBS Media A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 11.

Læs mere

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser 1 af 7 09-08-2012 09:05 Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser Journal nr. 2:8032-318/bhh/serviceerhverv Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Odder Barnevognsfabrik A/S, der er et

Læs mere

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11. august 2005 i sag 04-109.248: Falkon Cykler (advokat K.L. Németh) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Assa Abloy Entrance Systems Denmark A/S erhvervelse af Nassau Door A/S

Assa Abloy Entrance Systems Denmark A/S erhvervelse af Nassau Door A/S Dato: 23. november 2016 Sag: FLID-16/06846 Sagsbehandler: LFI og LBH Assa Abloy Entrance Systems Denmark A/S erhvervelse af Nassau Door A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 19. oktober 2016

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale transmissionsselskaber.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale transmissionsselskaber. Dato: 13. august 2012 Sag: ITE-12/06453 Sagsbehandler: /MOH, LVS KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S

Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S 18/11/12 Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K 23. september 2005 Journal nr. 3/1120-0401-0075/ CGA/FI Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Anmeldelse af Dansk Skadeservice

Anmeldelse af Dansk Skadeservice Anmeldelse af Dansk Skadeservice Journal nr. 3/1120-0301-0246/FI/LPML Resumé 1. Dansk Skadeservice A/S har ansøgt om en ikke-indgrebserklæring, jf. konkurrencelovens 9, stk. 1, subsidiært en fritagelse

Læs mere

2001-11-07: Uponor A/S mod Konkurrencerådet

2001-11-07: Uponor A/S mod Konkurrencerådet 2001-11-07: Uponor A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 7. november 2001 i sag 00-202.098 Uponor A/S (advokat Jens Munk Plum) mod Konkurrencerådet (specialkonsulent

Læs mere

Transaktionen udgør herefter en fusion omfattet af fusionsbegrebet i konkurrencelovens 12a, stk. 1, nr. 2.

Transaktionen udgør herefter en fusion omfattet af fusionsbegrebet i konkurrencelovens 12a, stk. 1, nr. 2. Gorrissen Federspiel H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Dato: 31. januar 2017 Sag: SIF-16/11026-19 Sagsbehandler: /sem AX IV SAIC Holding ApS' køb af Frontmatec Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

Saint Gobain Distribution Nordic AB ~ s overtagelse af DLH Træ &Byg A/S

Saint Gobain Distribution Nordic AB ~ s overtagelse af DLH Træ &Byg A/S Saint Gobain Distribution Nordic AB's overtagelse af DLH Træ & B~~~ A/S Saint Gobain Distribution Nordic AB ~ s overtagelse af DLH Træ &Byg A/S 29. februar 2008 ~/KL Side 1 af l4 Konkurrencestyrelsen har

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0060 /LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Chr. Kjærgaard A/S aktiviteter Resumé

Læs mere

Fusionsanmeldelser og -gebyrer Vejledning

Fusionsanmeldelser og -gebyrer Vejledning Fusionsanmeldelser og -gebyrer Vejledning Fusionsanmeldelser og -gebyrer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-539-0

Læs mere

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen Dato: 28. september 2012 Sag: BITE-12/14123 Sagsbehandler: / CHJ/HK Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18.

Læs mere

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner 1. Beskrivelse af fusionen 1.1 Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art, jf. Inatsisartutlov nr.

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

Andelsselskabet ELROs selskab ELRO Erhverv A/S under konkurs, der tidligere varetog salg af internetydelser, er ikke en del af transaktionen.

Andelsselskabet ELROs selskab ELRO Erhverv A/S under konkurs, der tidligere varetog salg af internetydelser, er ikke en del af transaktionen. Dato: 21. januar 2013 Sag: BITE-12/16972-30 Sagsbehandler: /lkh/mal/awi Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af EnergiMidt Infrastruktur A/S overtagelse af andelsselskabet ELROs aktiviteter

Læs mere

Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup. Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk

Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup. Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk Dato: 19. december 2014 Sag: TIFS-14/02901-5 Sagsbehandler: /tfl/jkk Vejledende

Læs mere

Ingram Micro ApS er et dansk selskab og er salgsagent for Ingram Micro AB på det danske marked.

Ingram Micro ApS er et dansk selskab og er salgsagent for Ingram Micro AB på det danske marked. 25. juni 2009 TIF 4/0120-0401-0038 /TBJ, JKM Actebis Computer A/S overtagelse af Ingram Micro ApS og Ingram Micro AB s danske aktiver Konkurrencestyrelsen har den 31. marts 2009 modtaget endelig anmeldelse

Læs mere

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes.

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 131 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2.februar 2010 Kommissionens forordning (EU) om anvendelse af Traktatens artikel 101, stk. 3, på kategorier

Læs mere

Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker

Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker Dato: 28. juni 2012 Sag: BYS-12/07987 Sagsbehandler: /RFW, HK, MAG Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 31. maj 2012

Læs mere

Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg

Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg 1 af 5 21-08-2013 16:05 Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg Konkurrencerådet godkendte i april 2002 fusionen mellem Danish Crown og Steff Houlberg[1] på betingelse af en række

Læs mere

rofa ApS trol sammen med stk. 1. j kon- de færøske 23. maj 2013. fusionen, Dagrofa. NorgesGruppen dingselskabet

rofa ApS trol sammen med stk. 1. j kon- de færøske 23. maj 2013. fusionen, Dagrofa. NorgesGruppen dingselskabet Dato: 25. oktober o 2013 Sag: MEDS-13/05331 Sagsbehandler: /STP/MNI/MST NorgesGruppen Danmark ApS erhvervelsee af fælless kon- Dag- trol sammen med KFI Erhvervsdrivende Fond overr rofa ApS Konkurrence-

Læs mere

--------- --------- r:s!lj. KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen

--------- --------- r:s!lj. KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen ~ r:s!lj --------- --------- KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen NOTAT 29-06-2011 ITE 4/0120-0402-0072 /ASUMAL Godkendelse: Forsyning Helsingør AIS' erhvervelse af enekontrol over Helsingør Kraftvarmeværk

Læs mere

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 4. oktober 2011 MSF 4/0120-0401-0084 /LTA Forenklet godkendelse: Sammenlægning af Danske Automat Spil A/S og Elite Gaming A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ( KFST ) modtog den 30. august 2011 en anmeldelse

Læs mere

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Side 1 af 6 Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Journal nr.3:1120-0401-20/service/osk Rådsmødet den 29. august 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12

Læs mere

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2007

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2007 Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2007 Historie og ejerstruktur Organisation og geografi Fokus på vækst Datterselskaber Fokus på Q1 2007 Forventninger 2007 Finansielle mål Historie og ejerstruktur

Læs mere

Klagen gav anledning til, at styrelsen undersøgte de rundskrivelser, der er udsendt fra Apoteam til tilsluttede apoteker - de såkaldte Apoteam-nyt.

Klagen gav anledning til, at styrelsen undersøgte de rundskrivelser, der er udsendt fra Apoteam til tilsluttede apoteker - de såkaldte Apoteam-nyt. 1 af 5 Apoteam A/S - Journal nr.2:801-394 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en klage fra Unigroup ApS over, at selskabet Apoteam A/S (herefter: Apoteam) til de tilsluttede

Læs mere

Lynettefællesskabet. Kommune. Høje-Taastrup Kommune. Lyngby-Taarbæk. rensekoncern. eksisterende. rensefællesskaber. Spildevand. renseaktiviteterne

Lynettefællesskabet. Kommune. Høje-Taastrup Kommune. Lyngby-Taarbæk. rensekoncern. eksisterende. rensefællesskaber. Spildevand. renseaktiviteterne Dato: 16. august a 2013 Sagsbehandler: /lkh/lvs Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af fusion mellem 2 kommunale rensefællesskaber i hovedstadsområdet i én rensekoncern Konkurrence-

Læs mere

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Journal nr.3:1120-0401-29/infra/lob Resumé 1. Group 4 Falck anmeldte den 13. februar 2002 en planlagt fusion mellem Group 4 Falck og det amerikanske

Læs mere

Godkendelse af Elkjøp Nordic AS s erhvervelse af enekontrol med visse aktiver i F-Group A/S ( Fona- 10 )

Godkendelse af Elkjøp Nordic AS s erhvervelse af enekontrol med visse aktiver i F-Group A/S ( Fona- 10 ) Dato: 13. juli 2016 Sag: FLID - 16/06687 Sagsbehandler: /SBJ/LIF/LBH/PMO Godkendelse af Elkjøp Nordic AS s erhvervelse af enekontrol med visse aktiver i F-Group A/S ( Fona- 10 ) KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Fusionerne mellem MD Foods /Kløver Mælk og Arla / MD Foods

Fusionerne mellem MD Foods /Kløver Mælk og Arla / MD Foods 1 af 7 21-08-2013 16:06 Fusionerne mellem MD Foods /Kløver Mælk og Arla / MD Foods Konkurrencerådet godkendte fusionerne mellem MD Foods / Kløver Mælk[1] og Arla / MD Foods[2] i hhv. april 1999 og januar

Læs mere

Kædesamarbejdet i Inbogulve

Kædesamarbejdet i Inbogulve 1 af 12 08-08-2012 15:47 Kædesamarbejdet i Inbogulve Journal nr. 2:8032-693-20 og 964-967/sta/Service Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Indkøbsforeningen Inbogulve og administrationsselskabet Inbodan

Læs mere

Asfaltindustrien Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold

Asfaltindustrien Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold Asfaltindustrien Adm. Direktør Anders Hundahl Lautrupvang 2 2750 Ballerup Dato: 25. juni 2013 Sag: BITE 13/02010 Sagsbehandler: /MAL Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold

Læs mere

Arcus-gruppens overtagelse af Pernod Ricard Danmark

Arcus-gruppens overtagelse af Pernod Ricard Danmark Søren Bo Rasmussen Arcus-gruppens overtagelse af Pernod Ricard Danmark Agenda 1. Virksomhederne og transaktionen 2. Diversion ratios 3. Det relevante marked 4. Vurdering 5. Tilsagn 6. Lessons learned r

Læs mere

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsselskab og PwC vil opnå enekontrol med Grant Thornton, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsselskab og PwC vil opnå enekontrol med Grant Thornton, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 26. juli 2011 BYS 4/0120-0401-0074 CHJ, HK, MEM PwC s overtagelse af Grant Thornton Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog d. 24. maj 2011 en anmeldelse af en fusion mellem revisionsselskaberne PwC

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere

Resumé af Kommissionens beslutning af 14. maj 2008 om en fusions forenelighed med fællesmarkedet og EØS-aftalen (Sag COMP/M.4854 TomTom/Tele Atlas)

Resumé af Kommissionens beslutning af 14. maj 2008 om en fusions forenelighed med fællesmarkedet og EØS-aftalen (Sag COMP/M.4854 TomTom/Tele Atlas) C 237/8 16.9.2008 Resumé af Kommissionens beslutning af 14. maj 2008 om en fusions forenelighed med fællesmarkedet og EØS-aftalen (Sag COMP/M.4854 TomTom/Tele Atlas) (Kun den engelske udgave er autentisk)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Post Danmark A/S

Forslag. Lov om ændring af lov om Post Danmark A/S 2007/2 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. Fremsat den 30. april 2008 af transportministeren (Carina Christensen) Forslag til Lov

Læs mere

KONKURRENCESTYRELSEN

KONKURRENCESTYRELSEN KONKURRENCESTYRELSEN Konkurrenceredegørelse 2005 KAPITEL 5 Musik, film og konsolspil 5.1 RESUMÉ OG KONKLUSIONER Vi hører ofte spørgsmålene: Hvordan kan det være, at cd er er så dyre, og hvorfor er priserne

Læs mere

Godkendelse af K & C Holding A/S erhvervelse af enekontrol med Privathospitalet Mølholm P/S og Komplementar Mølholm ApS

Godkendelse af K & C Holding A/S erhvervelse af enekontrol med Privathospitalet Mølholm P/S og Komplementar Mølholm ApS Dato: 28. februar 2017 Sag: MTF-16/12871-33 Sagsbehandler: /HBK Godkendelse af K & C Holding A/S erhvervelse af enekontrol med Privathospitalet Mølholm P/S og Komplementar Mølholm ApS 1. Transaktionen

Læs mere

Den 20. januar 2014 kl. blev retten sat af retspræsident Henrik Rothe.

Den 20. januar 2014 kl. blev retten sat af retspræsident Henrik Rothe. - KBN Den 20. januar 2014 kl. blev retten sat af retspræsident Henrik Rothe. Der foretoges: U-2-10 Post Danmark A/S mod 1) Konkurrencerådet biint. 1) Bring Citymail Denmark A/S Ingen var tilsagt eller

Læs mere

[...]. Aleris A/S er i dialog med de øvrige minoritetsaktionærer i Privathospitalet Hamlet A/S om erhvervelse af deres aktiepost.

[...]. Aleris A/S er i dialog med de øvrige minoritetsaktionærer i Privathospitalet Hamlet A/S om erhvervelse af deres aktiepost. 5. juli 2011 MSF 4/0120-0401-0076 //MER /MNI Forenklet godkendelse af Aleris A/S erhvervelse af kontrol med Privathospitalet Hamlet A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (herefter KFST) modtog den 1.

Læs mere

2001-04-06: MATAS A/S mod Konkurrencerådet

2001-04-06: MATAS A/S mod Konkurrencerådet 2001-04-06: MATAS A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 6. april 2001 i sag 00-160.359 MATAS A/S (advokat Erling Borcher v/ advokat Pernille Vangsgaard) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S

Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S 18. juli 2008 Journalnr. 4/0120-0401-0030/TIF/JKM Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen vedrørende Nordic Capital Fond VII s (i

Læs mere

Matas A/S vedtægter. Journal nr. 2:8032-99/hhk/fødevarer, finans

Matas A/S vedtægter. Journal nr. 2:8032-99/hhk/fødevarer, finans 1 af 12 21-06-2012 12:02 Matas A/S vedtægter Journal nr. 2:8032-99/hhk/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Matas A/S har den 24. juni 1998 anmeldt kædens vedtægter. Kæden har anmodet

Læs mere

Godkendelse af fusion mellem Syd Energi a.m.b.a. og Nyfors a.m.b.a.

Godkendelse af fusion mellem Syd Energi a.m.b.a. og Nyfors a.m.b.a. Dato: 12. maj 2016 Sag: METS -16/01220 Sagsbehandler: HBF/NVH Godkendelse af fusion mellem Syd Energi a.m.b.a. og Nyfors a.m.b.a. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 4. april 2016 en almindelig

Læs mere

Vejledning til frivillige kæder

Vejledning til frivillige kæder Vejledning til frivillige kæder Journal nr. 3/1107-0200-0037/SEK/KB Rådsmødet den 31. august 2005 Baggrund 1. Den 1. juli 2005 blev gruppefritagelsen for horisontale aftaler om kædesamarbejde i detailhandelen

Læs mere

Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 1358 København K. Att.: Heidi Blicher Fosselius. Vejledende udtalelse om Alufacadesektionens standardvilkår

Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 1358 København K. Att.: Heidi Blicher Fosselius. Vejledende udtalelse om Alufacadesektionens standardvilkår Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 1358 København K Att.: Heidi Blicher Fosselius Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-13/12582-8 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Alufacadesektionens standardvilkår

Læs mere

Vejle Frysehus' aftale med FDB

Vejle Frysehus' aftale med FDB 1 af 7 Vejle Frysehus' aftale med FDB Rådsmødet den 27. oktober 1999 1. Resumé Vejle Frysehus A/S (VF) har anmeldt en samarbejdsaftale med FDB om fryseekspedition. Aftalen omfatter FDB's køb af en række

Læs mere

Kortlægning af salgs- og anvendelsesperioden for fyrværkeri til forbrugere i Danmark samt undersøgelse af nabolandenes regler

Kortlægning af salgs- og anvendelsesperioden for fyrværkeri til forbrugere i Danmark samt undersøgelse af nabolandenes regler 28. oktober 2013 MIU/ LJA-SIK Kortlægning af salgs- og anvendelsesperioden for fyrværkeri til forbrugere i Danmark samt undersøgelse af nabolandenes regler 1. Baggrund I perioden fra december 2012 til

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S 29-07-2009 TIF 4/0120-0401-0042 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S Den 22. juli 2009 meddelte Danmarks Nationalbank (herefter Nationalbanken), at denne sammen med

Læs mere

FASTSÆTTELSE OG HÅNDHÆVELSE AF MINDSTEPRISER I STENDERKÆDEN

FASTSÆTTELSE OG HÅNDHÆVELSE AF MINDSTEPRISER I STENDERKÆDEN 15-10- 2014 12/17619 /KB/MAG Afgørelse FASTSÆTTELSE OG HÅNDHÆVELSE AF MINDSTEPRISER I STENDERKÆDEN KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse 1. RESUMÉ... 2 2.

Læs mere

Netto A/S' overtagelse af SUMA Dagligvarer A/S

Netto A/S' overtagelse af SUMA Dagligvarer A/S Netto A/S' overtagelse af SUMA Dagligvarer A/S Journal nr.3:1120-0401-10, ahj/service 28. marts 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 Resumé 1. Advokat Lasse

Læs mere

7. Af denne grund skal B&O s EF-distributionsaftale vurderes individuelt i henhold til konkurrencelovens 6 og 8.

7. Af denne grund skal B&O s EF-distributionsaftale vurderes individuelt i henhold til konkurrencelovens 6 og 8. B&O Journal nr.3:1120-0289-19/fødevarer og Finans/hbs Rådsmødet den 24. april 2002 Resumé 1. Bang & Olufsen AudioVisual A/S 1 har anmeldt selskabets EF-distributionsaftale til styrelsen med henblik på

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Bilag 1 1. Beskrivelse af fusionen 1.1. Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art (hel eller delvis

Læs mere

Fusion mellem Posten og Post Danmark

Fusion mellem Posten og Post Danmark Pressemeddelse Fusion mellem Posten og Post Danmark Näringsdepartementet i Sverige, Transportministeriet i Danmark og CVC Capital Partners ( CVC ) har underskrevet en hensigtserklæring vedrørende en fusion

Læs mere

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Journal nr.3:1120-0401-22/osk/service 1. Resumé 1. Advokat Gitte Holtsø (Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg) har den 16. oktober 2001,

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

SYD ENERGI S OVERTAGELSE AF STOFA

SYD ENERGI S OVERTAGELSE AF STOFA Dato: 8. februar 2013 Sag: BITE-13/00442 Sagsbehandler: / SAH, CARF og CHJ KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN SYD ENERGI S OVERTAGELSE AF STOFA ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTE- RIET 1. TRANSAKTIONEN Indledning

Læs mere

PRICING - det ses på bundlinien

PRICING - det ses på bundlinien PRICING - det ses på bundlinien v/ Henrik Andersen, Væksthus Midtjylland Hvordan fastsætter du prisen? Hvordan kan du få bedre priser? det vil jeg nå? Den rigtige pris? Prisen er den overhovedet vigtig?

Læs mere

Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald

Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald 1 af 7 08-08-2012 12:46 Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald J.nr. 2:8032-636/sbr Rådsmødet den 16. december 1998 1. Resumé Duni A/S og Asp-Holmblad A/S har 30. juni 1998 anmeldt

Læs mere

fonde. Denne undersøgelse er nu blevet opdateret på grundlag af de seneste årsregnskaber for at vise udviklingen i bestyrelseshonorarerne i fondene.

fonde. Denne undersøgelse er nu blevet opdateret på grundlag af de seneste årsregnskaber for at vise udviklingen i bestyrelseshonorarerne i fondene. 29. december 2003 Bestyrelseshonorar i erhvervsdrivende fonde i 2003 Indledning I det seneste stykke tid har medierne fokuseret meget på erhvervsdrivende fonde i Danmark. Spørgsmålet har blandt andet været,

Læs mere

Værktøj og materialer til bygningsdrift og vedligehold

Værktøj og materialer til bygningsdrift og vedligehold 11. juni 2014 1 Værktøj og materialer til bygningsdrift og vedligehold 11. juni 2014 11. juni 2014 2 Agenda Gennemgang af Rammeaftale 12.01 Baggrund Struktur og leverandører Anvendelse Priser og rabatter

Læs mere

Fusionskontrol. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.dk

Fusionskontrol. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.dk 2013 Fusionskontrol Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-538-3 Vejledningen er udarbejdet af Konkurrence-

Læs mere

Bekendtgørelse om anmeldelse af fusioner

Bekendtgørelse om anmeldelse af fusioner BEK nr 1005 af 15/08/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 13/05879

Læs mere