Indsatskatalog for Sygeplejeydelser i Næstved Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsatskatalog for Sygeplejeydelser i Næstved Kommune"

Transkript

1 Indsatskatalog for Sygeplejeydelser i Næstved Kommune 1

2 Indholdsfortegnelse Udvikle/ fastholde... 3 Hverdagens aktiviteter... 3 Sociale sammenhænge og kontakt til personer i netværket Personlige opgaver... 9 Sikre/udføre Almindelig medicinadministration og -givning Almindelig medicinadministration Enkle sygeplejeopgaver Kompleks Medicinadministration Komplekse sygeplejeopgaver Kontrol af indtagelse af medicin Undersøgelser Udrede Helhed / specielle forhold

3 Udvikle/ fastholde Kvalitetsstandard Hverdagens aktiviteter 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker 3. Hvad er formålet med indsatsen / ønsket virkning. 4. Hvilke aktiviteter indgår i Sundhedslovens 138 Udredning, oplæring og sundhedspædagogisk vejledning Formålet med indsatsen kan være: - At udrede og vurdere med henblik på iværksættelse af indsats. - At oplære borgeren og dermed understøtte dennes mestringsevne. - At oplære pårørende i at udføre indsatsen. Visiterede, målrettede individuelle indsatser ud fra en konkret faglig vurdering med udgangspunkt i en ordination Ved udredning indsamles relevante data, og i samarbejde med borgeren udarbejdes en handleplan Ved oplæring og vejledning instrueres borgeren / pårørende med henblik på at kunne mestre situationen Fremme sundhed hos borgeren og forebygge sygdom, herunder: - undersøgelser, oplæring f.eks.: o Blodsukkermåling o Pulsmåling o Temperaturmåling o Udtagelse af urin- og fæcesprøver. - behandling, udredning af lidelse f.eks.: o Inkontinens o Diabetes o Demens o Psykiske forhold o Ernæring o Lindrende indsats for døende. - behandling, oplæring i behandling / mestring af f.eks.: o Sår o Hudlidelse 3

4 o Stomi o Obstipation o Sondeernæring o Iltterapi - behandling, vejledning og rådgivning af borgeren i håndtering af lidelse. 5. Hvem kan modtage Borgere: - Der skal udredes før indsatsen kan fastsættes. - Der af behandlende læge er henvist til indsatsen - Borgere, hvor de selv eller pårørende skal oplæres til opgaven. 6. Indsatsens omfang? Indsatsen er individuelt visiteret - målrettet den enkelte borger og tidsbegrænset. Omfanget bygger på en faglig vurdering baseret på lægehenvisning og observationer. 7. Hvem leverer 8. Kompetencekrav til udføreren? Sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter eller plejehjemsassistenter. Grunduddannelse som sygeplejerske, social- og sundhedsassistent eller plejehjemsassistent. Ved komplekse opgaver vil der på særlige områder være mulighed for at supervision af specialist sygeplejerske. Personalet skal være instrueret i Næstved Kommunes indsatskatalog. 9. Hvad koster indsatsen borgeren? 10. Hvad er Næstved Kommunes kvalitetsmål? 11. Hvordan følges op på Selve indsatsen er omkostningsfri for borgeren. 90 % af borgerne er tilfredse med den modtagne ydelse At borgere / pårørende er oplært indenfor den visiterede tid Der dokumenteres løbende i det elektroniske omsorgssystem under borgerens oplysninger. Opfølgning sker i henhold til visitationen og handleplan. 12. Brugerundersøgelse? Der foretages løbende undersøgelse af brugertilfredsheden. Der udføres tilsyn på plejecentrene en gang årligt ved embedslægen. Der udføres et anmeldt samt et uanmeldt kommunalt tilsyn 4

5 på plejecentrene. Der udarbejdes ved hvert tilsyn en rapport. Der udarbejdes endvidere en årlig redegørelse for området.(lov om social service 151) 13. Er der særlige forhold at tage hensyn til? Oplæringspotentialet 14. Er der klagemulighed? Der kan klages over udførelse af faglig virksomhed til: Patientombuddet Frisensvej Frederiksberg 5

6 Kvalitetsstandard Sociale sammenhænge og kontakt til personer i netværket. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker 3. Hvad er formålet med indsatsen / ønsket virkning. Sundhedslovens 138 Rådgivning og vejledning til personer i borgerens netværk Oplæring af pårørende til at varetage behandling af borgerens lidelse helt eller delvist Formålet med indsatsen kan være: - At fremme borgerens mulighed for at klare sig selv - At lette den daglige tilværelse for borgeren - At forbedre livskvaliteten for borgeren - At borgerens netværk er oplært, vejledt og rådgivet i forhold til særlig forhold og hensyn. 4. Hvilke aktiviteter indgår i Visiterede, målrettede individuelle indsatser ud fra en konkret faglig vurdering med udgangspunkt i en ordination Ved oplæring og vejledning instrueres borgeren / pårørende med henblik på at kunne mestre situationen helt eller delvist f.eks.: Rådgivning og vejledning i, hvordan sygdomme / diagnoser håndteres i netværket. Oplæring i opgaveløsning i relation til den visiterede borger f. o Sår o Hudlidelse o Stomi o Obstipation o Sondeernæring o Iltterapi 5. Hvem kan modtage Borgere: - Hvis adfærd og sygdom vil være afhængig af netværkets forståelse, opbakning og støtte. - Med pårørende som kan oplæres til at varetage behandlingen helt eller delvist. - Borgere hvor mestring af kronisk lidelse er afhængig af 6

7 netværkets forståelse og støtte. - Borger der af behandlende læge er henvist til indsatsen, fordi deres pårørende skal oplæres i opgaven. 6. Indsatsens omfang? Indsatsen er individuelt visiteret - målrettet den enkelte borger og tidsbegrænset. Omfanget bygger på en faglig vurdering baseret på lægehenvisning og observationer. 7. Hvem leverer 8. Kompetencekrav til udføreren? Sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter eller plejehjemsassistenter. Grunduddannelse som sygeplejerske, social- og sundhedsassistent eller plejehjemsassistent. Ved komplekse opgaver vil der på særlige områder være mulighed for at supervision af specialist sygeplejerske. Personalet skal være instrueret i Næstved Kommunes indsatskatalog. 9. Hvad koster indsatsen borgeren? 10. Hvad er Næstved Kommunes kvalitetsmål? 11. Hvordan følges op på Selve indsatsen er omkostningsfri for borgeren. 90 % af borgerne er tilfredse med den modtagne ydelse At borgere / pårørende er oplært indenfor den visiterede tid Der dokumenteres løbende i det elektroniske omsorgssystem under borgerens oplysninger. Opfølgning sker i henhold til visitationen og handleplan. 12. Brugerundersøgelse? Der foretages løbende undersøgelse af brugertilfredsheden Der udføres tilsyn på plejecentrene en gang årligt ved embedslægen. Der udføres et anmeldt samt et uanmeldt kommunalt tilsyn på plejecentrene. Der udarbejdes ved hvert tilsyn en rapport. Der udarbejdes endvidere en årlig redegørelse for området.(lov om social service 151) 13. Er der særlige forhold at tage hensyn til? Oplæringspotentialet 14. Er der klagemulighed? Der kan klages over udførelse af faglig virksomhed til: Patientombuddet 7

8 Frisensvej Frederiksberg 8

9 Kvalitetsstandard Personlige opgaver 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker 3. Hvad er formålet med indsatsen / ønsket virkning. 4. Hvilke aktiviteter indgår i Sundhedslovens 138 Hjælp til undersøgelser, pleje og behandling eller medicinadministration Formålet med indsatsen kan være: - At fremme Sundhed og forebygge sygdom - At sikre optimalt pleje eller behandlingsforløb - At lindre uhelbredelig lidelse - At understøtte borgerens mestringsevne Visiterede, målrettede individuelle indsatser ud fra en konkret faglig vurdering med udgangspunkt i en ordination Relevante data indsamles og i samarbejde med borgeren udarbejdes handleplan Pleje, behandling og observationer udføres, registreres og vurderes i henhold til handleplan. Indsatserne er undersøgelse f.eks. af: - Blodsukker - Puls og temperatur - Blodtryk - Urin- og afføringsprøver Indsatserne er pleje- og behandlingsopgaver f.eks.: - Pleje og behandling af sår - Pleje, observation og behandling af hudlidelser - Pleje, observation og behandling af kroniske lidelser - Iltterapi - Stomipleje - Katheterpleje, -skift og skylning - Øreskylning - Obstipationsbehandling - Sondeernæring - Iv. behandling - Iltterapi - Tracheostomipleje - opsætning/klargøring af dialyseapparat 9

10 - Lindrende indsats for døende 5. Hvem kan modtage Indsatserne medicin administration f.eks.: - Medicindosering - Øjen- og øredrypning - Skift af smerteplastre - Injektioner - Inhalationer - Suppositorier og vagitorier Borgere henvist fra læge eller sygehus: - Som ikke selv mestre opgaven - Som ikke kan oplæres til selv at mestre opgaven 6. Indsatsens omfang? Indsatsen er individuelt visiteret - målrettet den enkelte borger og tidsbegrænset. Omfanget bygger på en faglig vurdering baseret på lægehenvisning og observationer. 7. Hvem leverer Sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter eller plejehjemsassistenter. Dele af opgaven kan være uddelegeret til andet faglært personale, som skal være specifikt oplært og under supervision af en sygeplejerske. 8. Kompetencekrav til udføreren? Grunduddannelse som sygeplejerske, social- og sundhedsassistent eller plejehjemsassistent. Ved komplekse opgaver vil der på særlige områder være mulighed for at supervision af specialist sygeplejerske. Personalet skal være instrueret i Næstved Kommunes indsatskatalog. 9. Hvad koster indsatsen borgeren? 10. Hvad er Næstved Kommunes kvalitetsmål? 11. Hvordan følges op på Selve indsatsen er omkostningsfri for borgeren. 90 % af borgerne er tilfredse med den modtagne ydelse Sygepleje i akutte tilfælde leveres indenfor 30 min. Der dokumenteres løbende i det elektroniske omsorgssystem under borgerens oplysninger. Opfølgning sker i henhold til visitationen og handleplan. 12. Brugerundersøgelse? Der foretages løbende undersøgelse af brugertilfredsheden 10

11 Der udføres tilsyn på plejecentrene en gang årligt ved embedslægen. Der udføres et anmeldt samt et uanmeldt kommunalt tilsyn på plejecentrene. Der udarbejdes ved hvert tilsyn en rapport. Der udarbejdes endvidere en årlig redegørelse for området.(lov om social service 151) 13. Er der særlige forhold at tage hensyn til? Oplæringspotentialet 14. Er der klagemulighed? Der kan klages over udførelsen af faglig virksomhed til: Patientombuddet Frisensvej Frederiksberg 11

12 Sikre/udføre Kvalitetsstandard Almindelig medicinadministration og -givning 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker 3. Hvad er formålet med indsatsen / ønsket virkning. 4. Hvilke aktiviteter indgår i Sundhedsloven 138 Hjælp til medicinadministration. Formålet med indsatsen kan være: - At den lægeordinerede behandling udføres - At borgeren får sin medicin som ordineret på de rigtige tidspunkter. - At observere virkning bivirkning Visiterede, målrettede individuelle indsatser ud fra en konkret faglig vurdering med udgangspunkt i en ordination Indsatsen kan indeholde: - Udarbejdelse af medicinliste. - Medicinbestilling - Dispensering af medicin i henhold til forskrift og lægeordination f.eks.: o øre- og øjendrypning o injektioner og inhalationer o smerteplastre, suppositorier og vagitorier - Observation af virkning og bivirkninger samt allergiske reaktioner. - Udarbejdelse og ajourføring af handleplan. - Kontakt til læge, sygehus eller andre samarbejdspartnere. 5. Hvem kan modtage Borgere henvist fra læge eller sygehus: - Som ikke selv mestre opgaven - Som ikke kan oplæres til selv at mestre opgaven 6. Indsatsens omfang? Indsatsen er individuelt visiteret - målrettet den enkelte borger og tidsbegrænset. Omfanget bygger på en faglig vurdering baseret på lægehenvisning og observationer. 7. Hvem leverer Sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter eller plejehjemsassistenter. 12

13 Dele af indsatsen kan uddelegeres til andet faglært personale under supervision af en sygeplejerske. 8. Kompetencekrav til udføreren? Grunduddannelse som sygeplejerske, social- og sundhedsassistent eller plejehjemsassistent. Andet faglært personale specifikt oplært til opgaven. 9. Hvad koster indsatsen borgeren? 10. Hvad er Næstved Kommunes kvalitetsmål? Selve indsatsen er omkostningsfri for borgeren. 90 % af borgerne er tilfredse med den modtagne ydelse Medicinlisten altid er altid ajourført Medicinlisten årligt bliver afstemt med egen læge således at der er overensstemmelse mellem lægens og hjemmeplejens oplysninger. 11. Hvordan følges op på Der dokumenteres løbende i det elektroniske omsorgssystem under borgerens oplysninger. Opfølgning sker i henhold til visitationen og handleplan. 12. Brugerundersøgelse? Der foretages løbende undersøgelse af brugertilfredsheden? Der udføres tilsyn på plejecentrene ved embedslægen. Der udføres et anmeldt samt et uanmeldt kommunalt tilsyn på plejecentrene. Der udarbejdes ved hvert tilsyn en rapport. Der udarbejdes endvidere en årlig redegørelse for området.(lov om social service 151) 13. Er der særlige forhold at tage hensyn til? Ved insulinkrævende diabetes kan borgeren søge om dækning af omkostninger til sprøjter, kanyler testmateriale og blodsukkerapparat efter Servicelovens 112. Kanylebokse til bortskaffelse af sprøjter og kanyler kan rekvireres fra apotek og hjemmepleje gratis. 14. Er der klagemulighed? Der kan klages over udførelse af faglig virksomhed til: Patientombuddet Frisensvej Frederiksberg 13

14 Kvalitetsstandard Almindelig medicinadministration 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker 3. Hvad er formålet med indsatsen / ønsket virkning. Sundhedslovens 138 Hjælp til medicinadministration. Formålet med indsatsen kan være: - At borgeren får sin medicin som ordineret på de rigtige tidspunkter. - At observere virkning bivirkning - At oplære borgeren og dermed understøtte dennes mestringsevne. - At oplære pårørende i at udføre indsatsen. 4. Hvilke aktiviteter indgår i Visiterede, målrettede individuelle indsatser ud fra en konkret faglig vurdering med udgangspunkt i en ordination Indsatsen kan indeholde: - Udarbejdelse af medicinliste. - Medicinbestilling - Dosering i æsker - Observation af virkning og bivirkninger - medicinadministration, opstart af dosisdispensering. - medicinadministration, oplæring f.eks.: o Dosere medicin o Bestilling af receptpligtigt medicin o Øjendrypning o Skift af smerteplastre o Dispenseringsmetoder injektioner, inhalationer, suppositorier og vagitorier - Udarbejdelse og ajourføring af handleplan. - Kontakt til læge, sygehus eller andre samarbejdspartnere. 5. Hvem kan modtage Borgere henvist fra læge eller sygehus: - Som ikke selv mestre opgaven - Som ikke kan oplæres til selv at mestre opgaven 14

15 - Hvor der ikke er mulighed for at dosisdispensere pga. præparatets dispenseringsform eller grundet hyppige ændringer i den medicinske behandling - Som er målgruppe for dosisdispensering, hvor de selv eller pårørende kan oplæres til opgaven. 6. Indsatsens omfang? Indsatsen er individuelt visiteret - målrettet den enkelte borger og tidsbegrænset. Omfanget bygger på en faglig vurdering baseret på lægehenvisning og observationer. Der dispenseres som udgangspunkt hver 4. uge. 7. Hvem leverer 8. Kompetencekrav til udføreren? 9. Hvad koster indsatsen borgeren? 10. Hvad er Næstved Kommunes kvalitetsmål? Sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter eller plejehjemsassistenter. Grunduddannelse som sygeplejerske, social- og sundhedsassistent eller plejehjemsassistent. Selve indsatsen er omkostningsfri for borgeren. 90 % af borgerne er tilfredse med den modtagne ydelse At borgere / pårørende er oplært indenfor den visiterede tid Medicinlisten altid er altid ajourført Medicinlisten årligt bliver afstemt med egen læge således at der er overensstemmelse mellem lægens og hjemmeplejens oplysninger. 11. Hvordan følges op på Der dokumenteres løbende i det elektroniske omsorgssystem under borgerens oplysninger. Opfølgning sker i henhold til visitationen og handleplan. 12. Brugerundersøgelse? Der foretages løbende undersøgelse af brugertilfredsheden Der udføres tilsyn på plejecentrene en gang årligt ved embedslægen. Der udføres et anmeldt samt et uanmeldt kommunalt tilsyn på plejecentrene. Der udarbejdes ved hvert tilsyn en rapport. Der udarbejdes endvidere en årlig redegørelse for 15

16 området.(lov om social service 151) 13. Er der særlige forhold at tage hensyn til? Borgeren afholder selv udgifterne til doseringsæsker og skal som minimum indkøbe 1 stk. Der kan midlertidigt udlånes 1 doseringsæske, som skal returneres indenfor 1 måned. 14. Er der klagemulighed? Der kan klages over udførelse af faglig virksomhed til: Patientombuddet Frisensvej Frederiksberg 16

17 Kvalitetsstandard Enkle sygeplejeopgaver 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker 3. Hvad er formålet med indsatsen / ønsket virkning. 4. Hvilke aktiviteter indgår i Sundhedsloven 138 Hjælp til pleje og behandling. Formålet med indsatsen kan være: - At lidelsen heler hurtigst muligt - At borgere med langsomt helende eller kroniske lidelser opnår og oplever en lindring af symptomer f.eks.: smerter, kløe og ubehag eller sufficient iltterapi - At sikre stomipleje og forebygge komplikationer relateret til stomien - At sikre katheterpleje og forebygge komplikationer relateret til katheteret - At borgerens hørelse bedres samt undersøgelse kan foretages - At afhjælpe og behandle obstipation Visiterede, målrettede individuelle indsatser ud fra en konkret faglig vurdering med udgangspunkt i en ordination 5. Hvem kan modtage Indsatsen kan indeholde: - Pleje og behandling af sår - Pleje, observation og behandling af hudlidelser - Pleje, observation og behandling af kroniske lidelser - Iltterapi - Stomipleje - Katheterpleje, -skift og skylning - Øreskylning - Obstipationsbehandling - - Hjælp til ansøgning samt bevilling af hjælpemidler - Udarbejdelse og ajourføring af handleplan. Eventuelt inkluderende billeddokumentation. - Kontakt til læge, sygehus eller andre samarbejdspartnere Borgere henvist fra læge eller sygehus: - Hvor lidelse er diagnosticeret og behandling tilrettelagt - Som ikke selv mestre opgaven - Som ikke kan oplæres til selv at mestre opgaven 17

18 6. Indsatsens omfang? Indsatsen er individuelt visiteret - målrettet den enkelte borger og tidsbegrænset. Omfanget bygger på en faglig vurdering baseret på lægehenvisning og observationer. 7. Hvem leverer Sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter eller plejehjemsassistenter. Dele af opgaven kan være uddelegeret til andet faglært personale, som skal være specifikt oplært og under supervision af en sygeplejerske. 8. Kompetencekrav til udføreren? Grunduddannelse som sygeplejerske, social- og sundhedsassistent eller plejehjemsassistent. Ved komplekse opgaver vil der på særlige områder være mulighed for at supervision af specialist sygeplejerske. Personalet skal være instrueret i Næstved Kommunes indsatskatalog. 9. Hvad koster indsatsen borgeren? 10. Hvad er Næstved Kommunes kvalitetsmål? 11. Hvordan følges op på Selve indsatsen er omkostningsfri for borgeren. 90 % af borgerne er tilfredse med den modtagne ydelse Der dokumenteres løbende i det elektroniske omsorgssystem under borgerens oplysninger. Opfølgning sker i henhold til visitationen og handleplan. 12. Brugerundersøgelse? Der foretages løbende undersøgelse af borgertilfredsheden Der udføres tilsyn på plejecentrene en gang årligt ved embedslægen. Der udføres et anmeldt samt et uanmeldt kommunalt tilsyn på plejecentrene. Der udarbejdes ved hvert tilsyn en rapport. Der udarbejdes endvidere en årlig redegørelse for området.(lov om social service 151) 13. Er der særlige forhold at tage hensyn til? Lægeordinerede salver og cremer samt andre hudplejeprodukter betales borgeren Artikler til sårpleje og behandling leveres af kommunen, hvis produktet findes i kommunens sortiment. Mulige produkter diskuteres med behandlingsansvarlige læge. Borgere med varig stomi eller katheter kan søge dækning af 18

19 omkostninger til hjælpemidler efter Servicelovens 112. Ved midlertidig stomi eller katheter udleveres fra sygehus. Iltterapi i hjemmet foregår i samarbejde med lungeambulatorium. 14. Er der klagemulighed? Der kan klages over udførelsen af faglig virksomhed til: Patientombuddet Frisensvej Frederiksberg 19

20 Kvalitetsstandard Kompleks Medicinadministration 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker 3. Hvad er formålet med indsatsen / ønsket virkning. 4. Hvilke aktiviteter indgår i Sundhedslovens 138 Hjælp til medicinadministration. Formålet med indsatsen kan være: - At den lægeordinerede behandling udføres - At borgeren får sin medicin som ordineret på de rigtige tidspunkter. - At observere virkning bivirkning Visiterede, målrettede individuelle indsatser ud fra en konkret faglig vurdering med udgangspunkt i en ordination 5. Hvem kan modtage Indsatsen kan indeholde: - Udarbejdelse af medicinliste. - Medicinbestilling - Dispensering af medicin i henhold til forskrift og lægeordination af iv. behandling - Observation af virkning og bivirkninger samt allergiske reaktioner. - Udarbejdelse og ajourføring af handleplan - Handleplan i terminale forløb skal indeholde: o Aftaler med sygehus, egen læge og borger/pårørende herunder ansvarsfordeling i forhold til procedure, observationer, opfølgning, oplæring samt udgifter. o Ordinationer o Procedure for den instrumentale del - Kontakt til læge, sygehus eller andre samarbejdspartnere. Borgere henvist fra læge eller sygehus: - Som ikke selv mestre opgaven - Som ikke kan oplæres til selv at mestre opgaven. 6. Indsatsens omfang? Indsatsen er individuelt visiteret - målrettet den enkelte borger og tidsbegrænset. Omfanget bygger på en faglig vurdering baseret på lægehenvisning og observationer. 20

21 7. Hvem leverer 8. Kompetencekrav til udføreren? Sygeplejersker Grunduddannelse som sygeplejerske der er specifikt oplært til opgaven. Personalet skal være instrueret i Næstved Kommunes indsatskatalog. 9. Hvad koster indsatsen borgeren? 10. Hvad er Næstved Kommunes kvalitetsmål? Selve indsatsen er omkostningsfri for borgeren. 90 % af borgerne er tilfredse med den modtagne ydelse Medicinlisten altid er altid ajourført Medicinlisten årligt bliver afstemt med egen læge således at der er overensstemmelse mellem lægens og hjemmeplejens oplysninger. 11. Hvordan følges op på Der dokumenteres løbende i det elektroniske omsorgssystem under borgerens oplysninger. Opfølgning sker i henhold til visitationen og handleplan. 12. Brugerundersøgelse? Der foretages løbende undersøgelse af borgertilfredsheden Der udføres tilsyn på plejecentrene en gang årligt ved embedslægen. Der udføres et anmeldt samt et uanmeldt kommunalt tilsyn på plejecentrene. Der udarbejdes ved hvert tilsyn en rapport. Der udarbejdes endvidere en årlig redegørelse for området.(lov om social service 151) 13. Er der særlige forhold at tage hensyn til? Venflon og centralt venekatheter behandles i henhold til retningslinier fra sygehus. At der i forbindelse med opstart af dosisdispensering vil være en omkostning for medicinadministrationen, som betales af borgeren. Der udlånes i denne forbindelse 2 doseringsæsker, som skal returneres indenfor 1 måned. 14. Er der klagemulighed? Der kan klages over udførelsen af faglig virksomhed til: Patientombuddet Frisensvej Frederiksberg 21

22 Kvalitetsstandard Komplekse sygeplejeopgaver 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker 3. Hvad er formålet med indsatsen / ønsket virkning. Sundhedsloven 138 Hjælp til komplekse pleje og behandlingsopgaver f.kes.: Sondeernæring, i.v. behandling, sugning, hjælp til dialysebehandling eller lindrende indsats for døende. Formålet med indsatsen kan være: - At borgeren opnår tilstrækkelig ernæring og væskeindtag - At borgeren opnår og bevarer optimal ernæringstilstand. - At forebygge og lindre gener af fysisk, psykisk, social og åndelig karakter og bidrager til borgerens livskvalitet i den terminale fase af sit liv. 4. Hvilke aktiviteter indgår i Visiterede, målrettede individuelle indsatser ud fra en konkret faglig vurdering med udgangspunkt i en ordination Indsatsen kan indeholde: - Indgift af samt observationer omkring indgift af sondeernæring - Bestilling af remedier, ernærings- og væskepræparater - Deltagelse af udskrivningssamtale i forbindelse med planlægning af terminale forløb. - Koordinering af pleje og behandling i samarbejde med andre samarbejdspartnere - Vejledning og støtte af pårørende - Varetagelse af komplekse plejeopgaver - Rådgive og vejlede om social palliation - Opfølgningssamtaler med pårørende til borgere, der har haft et terminalt forløb hjemme. - Udarbejdelse og ajourføring af handleplan. - Handleplan i terminale forløb skal indeholde: o Aftaler med syghus, egen læge og borger/pårørende herunder ansvarsfordeling i forhold til procedure, obeservationer, opfølgning, oplæring samt udgifter o Ordinationer 22

23 o Procedure den instrumentale del o Procedure for handlinger i forlængelse af døden. - Hjælp til ansøgning samt bevilling af hjælpemidler - Kontakt til læge, sygehus eller andre samarbejdspartnere 5. Hvem kan modtage Borgere henvist fra læge eller sygehus: - Hvor lidelse er diagnosticeret og behandling tilrettelagt - Som ikke selv kan indtage tilstrækkelig ernæring og væske oralt - Som ikke selv mestre opgaven - Som ikke kan oplæres til selv at mestre opgave - Som har pårørende, der er til stede i boligen og som som er indstillet på at indgå i tæt samarbejde omkring forløbet. 6. Indsatsens omfang? Indsatsen er individuelt visiteret - målrettet den enkelte borger og tidsbegrænset. Omfanget bygger på en faglig vurdering baseret på lægehenvisning og observationer. 7. Hvem leverer Sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter eller plejehjemsassistenter. Dele af opgaven kan være uddelegeret til andet faglært personale, som skal være specifikt oplært og under supervision af en sygeplejerske f.eks. sondeernæring og sug 8. Kompetencekrav til udføreren? Grunduddannelse som sygeplejerske, social- og sundhedsassistent eller plejehjemsassistent. Ved komplekse opgaver vil der på særlige områder være mulighed for at supervision af specialist sygeplejerske. Personalet skal være instrueret i Næstved Kommunes indsatskatalog. 9. Hvad koster indsatsen borgeren? 10. Hvad er Næstved Kommunes kvalitetsmål? 11. Hvordan følges op på Selve indsatsen er omkostningsfri for borgeren. 90 % af borgerne er tilfredse med den modtagne ydelse Der dokumenteres løbende i det elektroniske omsorgssystem under borgerens oplysninger. Opfølgning sker i henhold til visitationen og handleplan. 23

24 12. Brugerundersøgelse? Der foretages løbende undersøgelse af borgertilfredsheden Der udføres tilsyn på plejecentrene en gang årligt ved embedslægen. Der udføres et anmeldt samt et uanmeldt kommunalt tilsyn på plejecentrene. Der udarbejdes ved hvert tilsyn en rapport. Der udarbejdes endvidere en årlig redegørelse for området.(lov om social service 151) 13. Er der særlige forhold at tage hensyn til? Ernæringspræparater og remedier kan søges efter Serviceloven Ved administration af parenteral ernæring og væsketerapi følges instrukser medsendt fra sygehus Venflon og centralt venekatheter behandles i henhold til retningslinjer fra sygehus. Borgere og pårørende kan rette henvendelse til frivillige organisationer for råd, vejledning samt aflastning i terminale forløb Har borgere ikke pårørende der kan indgå i samarbejdet omkring den døende kan alternativ til eget hjem være en midlertidig plads på en af kommunens plejecentre. Der kan søges økonomisk støtte samt plejevederlag efter Serviceloven Er der klagemulighed? Der kan klages over udførelsen af faglig virksomhed til: Patientombuddet Frisensvej Frederiksberg 24

25 Kvalitetsstandard Kontrol af indtagelse af medicin 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker 3. Hvad er formålet med indsatsen / ønsket virkning. 4. Hvilke aktiviteter indgår i Sundhedslovens 138 Sikring af medicin indtagelse. Formålet med indsatsen kan være: - At sikre, hjælpe og støtte borger i at den lægeordinerede behandling udføres - At borgeren får sin medicin som ordineret på de rigtige tidspunkter. - At observere virkning bivirkning Visiterede, målrettede individuelle indsatser ud fra en konkret faglig vurdering med udgangspunkt i en ordination Indsatsen kan indeholde: - Erindringsbesøg - Telefonisk erindring af medicinindtagelse - Observation af virkning og bivirkninger samt allergiske reaktioner. - Udarbejdelse og ajourføring af handleplan. - Kontakt til læge, sygehus eller andre samarbejdspartnere. 5. Hvem kan modtage Borgere henvist fra læge eller sygehus: - Som selv kan tage og dispensere medicinen, men som ikke kan opretholde struktur omkring opgaven - Som ikke kan oplæres til selv at mestre opgaven 6. Indsatsens omfang? Indsatsen er individuelt visiteret - målrettet den enkelte borger og tidsbegrænset. Omfanget bygger på en faglig vurdering baseret på lægehenvisning og observationer. 7. Hvem leverer Sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter eller plejehjemsassistenter. Dele af indsatsen kan uddelegeres til andet faglært personale under supervision af en sygeplejerske. 25

26 8. Kompetencekrav til udføreren? Grunduddannelse som sygeplejerske, social- og sundhedsassistent eller plejehjemsassistent. Andet faglært personale som er specifikt oplært til opgaven. 9. Hvad koster indsatsen borgeren? 10. Hvad er Næstved Kommunes kvalitetsmål? 11. Hvordan følges op på Selve indsatsen er omkostningsfri for borgeren. 90 % af borgerne er tilfredse med den modtagne ydelse Der dokumenteres løbende i det elektroniske omsorgssystem under borgerens oplysninger. Opfølgning sker i henhold til visitationen og handleplan. 12. Brugerundersøgelse? Der foretages løbende undersøgelse af brugertilfredsheden. Der udføres tilsyn på plejecentrene en gang årligt ved embedslægen. Der udføres et anmeldt samt et uanmeldt kommunalt tilsyn på plejecentrene. Der udarbejdes ved hvert tilsyn en rapport. Der udarbejdes endvidere en årlig redegørelse for området.(lov om social service 151) 13. Er der særlige forhold at tage hensyn til? 14. Er der klagemulighed? Der kan klages over udførelse af faglig virksomhed til: Patientombuddet Frisensvej Frederiksberg 26

27 Kvalitetsstandard Undersøgelser 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker 3. Hvad er formålet med indsatsen / ønsket virkning. 4. Hvilke aktiviteter indgår i Sundhedsloven 138 Hjælp til undersøgelser og prøvetagning. Formålet med indsatsen kan være: - At værdier af betydning for borgerens helbred registreres og vurderes med henblik på optimal behandling. - At borgeren får taget urin eller afføringsprøver med henblik på optimal behandling. Visiterede, målrettede individuelle indsatser ud fra en konkret faglig vurdering med udgangspunkt i en ordination Indsatsen kan indeholde: - Blodsukkermåling, -registrering og vurdering samt kontakt til relevante samarbejdspartnere. - Pulsmåling, -registrering og vurdering samt kontakt til relevante samarbejdspartnere. - Temperaturmåling, -registrering og vurdering samt kontakt til relevante samarbejdspartnere. - Blodtryksmåling, -registrering og vurdering samt kontakt til relevante samarbejdspartnere. - Hjælp til at få taget urin- eller afføringsprøve, registrering og vurdering samt forsendelse. - Udarbejdelse og ajourføring af handleplan. 5. Hvem kan modtage Borgere henvist fra læge eller sygehus: - Som ikke selv mestre opgaven - Som ikke kan oplæres til selv at mestre opgaven 6. Indsatsens omfang? Indsatsen er individuelt visiteret - målrettet den enkelte borger og tidsbegrænset. Omfanget bygger på en faglig vurdering baseret på lægehenvisning og observationer. 7. Hvem leverer Sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter eller plejehjemsassistenter. Dele af opgaven kan være uddelegeret til andet faglært personale, som skal være specifikt oplært og under 27

28 supervision af en sygeplejerske. 8. Kompetencekrav til udføreren? Grunduddannelse som sygeplejerske, social- og sundhedsassistent eller plejehjemsassistent. Ved komplekse opgaver vil der på særlige områder være mulighed for at supervision af specialist sygeplejerske. Personalet skal være instrueret i Næstved Kommunes indsatskatalog. 9. Hvad koster indsatsen borgeren? 10. Hvad er Næstved Kommunes kvalitetsmål? 11. Hvordan følges op på Selve indsatsen er omkostningsfri for borgeren. 90 % af borgerne er tilfredse med den modtagne ydelse Der dokumenteres løbende i det elektroniske omsorgssystem under borgerens oplysninger. Opfølgning sker i henhold til visitationen og handleplan. 12. Brugerundersøgelse? Der foretages løbende undersøgelse af borgertilfredsheden Der udføres tilsyn på plejecentrene en gang årligt ved embedslægen. Der udføres et anmeldt samt et uanmeldt kommunalt tilsyn på plejecentrene. Der udarbejdes ved hvert tilsyn en rapport. Der udarbejdes endvidere en årlig redegørelse for området.(lov om social service 151) 13. Er der særlige forhold at tage hensyn til? Ved midlertidig eller akut blodsukkerlidelse medbringes apparatur af kommunen. Ved varig blodsukkerlidelse: Ved insulinkrævende lidelse kan søges tilskud til apparatur samt test og injektionsmateriale efter Servicelovens 112 Ved tabletbehandlet lidelse kan bevilges 150 teststrimler samt nåle dertil efter servicelovens 112. Ved temperaturmåling anskaffer og betaler borgeren for termometer. Ved prøvetagning anskaffer og betaler borgeren selv for prøvesæt samt forsendelse 14. Er der klagemulighed? Der kan klages over udførelsen af faglig virksomhed til: Patientombuddet 28

29 Frisensvej Frederiksberg 29

30 Udrede Kvalitetsstandard Helhed / specielle forhold 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker 3. Hvad er formålet med indsatsen / ønsket virkning. 4. Hvilke aktiviteter indgår i Sundhedslovens 138 Sikring af en helhedsløsning omkring borgeren og opgaver omkring denne. Formålet med indsatsen er: - At udrede og vurdere med henblik på iværksættelse af indsats. Visiterede, målrettede individuelle indsatser ud fra en konkret faglig vurdering med udgangspunkt i en ordination Ved udredning indsamles relevante data, og i samarbejde med borgeren udarbejdes en handleplan. Data indsamlingen kan være målrettet indenfor f.eks.: Oplæringspotentialet Specifikke problemstillinger Komplekse forhold i fht planlægning af den fremtidige opgave hos borgeren 5. Hvem kan modtage Borgere: - hvor de fysiske, psykiske og sociale forhold skaber en kompleks situation. - der er henvist af behandlende læge til indsatsen. 6. Indsatsens omfang? Indsatsen er en enkeltydelse, der er individuelt visiteret - målrettet den enkelte borger. (maksimalt 1 time) 7. Hvem leverer 8. Kompetencekrav til udføreren? Sygeplejersker Grunduddannelse som sygeplejerske Ved komplekse opgaver vil der på særlige områder være mulighed for at supervision af specialist sygeplejerske. Personalet skal være instrueret i Næstved Kommunes 30

31 indsatskatalog. 9. Hvad koster indsatsen borgeren? 10. Hvad er Næstved Kommunes kvalitetsmål? 11. Hvordan følges op på Selve indsatsen er omkostningsfri for borgeren. 90 % af borgerne er tilfredse med den modtagne ydelse At den kommende opgave lettes af en fagligudredning. Der dokumenteres løbende i det elektroniske omsorgssystem under borgerens oplysninger. Opfølgning sker i henhold til visitationen og handleplan. 12. Brugerundersøgelse? Der foretages løbende undersøgelse af brugertilfredsheden 13. Er der særlige forhold at tage hensyn til? Der udføres tilsyn på plejecentrene en gang årligt ved embedslægen. Der udføres et anmeldt samt et uanmeldt kommunalt tilsyn på plejecentrene. Der udarbejdes ved hvert tilsyn en rapport. Der udarbejdes endvidere en årlig redegørelse for området.(lov om social service 151) 14. Er der klagemulighed? Der kan klages over udførelse af faglig virksomhed til: Patientombuddet Frisensvej Frederiksberg 31

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2016

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2016 Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2016 Hvad er målet? Hvad er hjemmesygepleje? Målet er, at fremme sundhed, forebygge sygdom, og bidrage til at du får en sammenhængende pleje, og det bedst mulige sygdomsforløb.

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.2 Indsatsens karakter... 2 3.3 Levering af indsatsen...

Læs mere

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2019

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2019 Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2019 Hvad er hjemmesygepleje: Hjemmesygepleje er for eksempel Fokus på sundhedsfremme og forebyggelse med henblik på at bevare og styrke borgernes sundhed. Undersøgelse

Læs mere

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2018

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2018 Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2018 Hvad er hjemmesygepleje: Hjemmesygepleje er for eksempel Råd og vejledning til håndtering af nye livssituationer i forbindelse med sygdom Undersøgelse og behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for sygepleje på Sundhedsområdet

Kvalitetsstandard for sygepleje på Sundhedsområdet Kvalitetsstandard for sygepleje på Sundhedsområdet 1. Indsatsens lovgrundlag 2. Formål med sygdomsspecifik rehabilitering Sundhedsloven 119 patientrettet forebyggelse At borgeren oplever rehabiliteringen

Læs mere

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2012

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2012 Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2012 Du kan blive visiteret til hjemmesygepleje, hvis du i forbindelse med akut eller kronisk sygdom har brug for sygepleje, omsorg, undersøgelse eller behandling. Hjemmesygeplejersken

Læs mere

KOMMUNAL SYGEPLEJE SERVICEDEKLAR ATION

KOMMUNAL SYGEPLEJE SERVICEDEKLAR ATION KOMMUNAL SYGEPLEJE SERVICEDEKLAR ATION 1 BORGEREN I EGET HJEM ELLER PLEJEBOLIG 2 KOMMUNAL SYGEPLEJE I GULDBORGSUND KOMMUNE FORMÅL At forebygge sygdom, fremme sundhed, yde sygepleje og behandling, øge eller

Læs mere

Ansvars og kompetenceområde. for. social- og sundhedsassistenter

Ansvars og kompetenceområde. for. social- og sundhedsassistenter Ansvars og kompetenceområde for social- og sundhedsassistenter Ældreområdet Guldborgsund Kommune Januar 2013 1 Faglig kompetenceprofil: Social- og sundhedsassistenter Social- og sundhedsassistenter arbejder

Læs mere

Kvalitetsstandard for sygepleje

Kvalitetsstandard for sygepleje SYGEPLEJE 2014 Kvalitetsstandard for sygepleje Hvad er ydelsens grundlag Visitationskriterier Sundhedsloven 138. Bevilling af hjemmesygeplejerske i henhold til: Lovgrundlagsanvisningerne Jammerbugt Kommunes

Læs mere

Indsatskatalog, sygepleje

Indsatskatalog, sygepleje Akutindsats n er: Borgere, der i forvejen er tilknyttet en kommunal indsats, som får en uventet ændring i almentilstanden. Borgere, der får en uventet ændring i almentilstanden, der efter at være tilset

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Primærsygepleje - Ældreområdet Senest godkendt i SÆH-udvalget 5. maj 2015. Hvad er indsatsens lovgrundlag?

KVALITETSSTANDARD. Primærsygepleje - Ældreområdet Senest godkendt i SÆH-udvalget 5. maj 2015. Hvad er indsatsens lovgrundlag? KVALITETSSTANDARD 2016 Primærsygepleje - Ældreområdet Senest godkendt i SÆH-udvalget 5. maj 2015 Hvad er indsatsens lovgrundlag? Sundhedsloven 138, 139. Hvem kan modtage indsatsen, og hvilke kriterier

Læs mere

Kvalitetsstandard for Odder Kommune

Kvalitetsstandard for Odder Kommune Kvalitetsstandard for Odder Kommune Medicingivning / medicinadministration i hjemmesygeplejen 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3. Hvad er formålet med 4. Hvilke aktiviteter

Læs mere

Indsatskatalog, sygepleje

Indsatskatalog, sygepleje Akutindsats n er: Borgere, der i forvejen er tilknyttet en kommunal indsats, som får en uventet ændring i almentilstanden. Borgere, der får en uventet ændring i almentilstanden, der efter at være tilset

Læs mere

Kvalitetsstandard Morsø Afklaringscenter Morsø Kommune

Kvalitetsstandard Morsø Afklaringscenter Morsø Kommune S o c i a l o g S u n d h e d. Kvalitetsstandard Morsø Afklaringscenter Morsø Kommune Midlertidige døgnpladser December 2013 Indholdsfortegnelse Morsø Afklaringscenter i Morsø Kommune. 2 Et midlertidigt

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje Lovgrundlag: Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje 138 i Sundhedsloven. Ydelser inden for hjemmesygepleje: Ved sygepleje forstås opgaver i relation til: Målrettede pædagogiske opgaver. Sygeplejefagligt

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje.

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjemmesygepleje: 138 i Sundhedsloven. Ved sygepleje forstås opgaver i relation til: Målrettede pædagogiske opgaver. Sygeplejefagligt

Læs mere

N OT AT. Få bedre styr på hjemmesygeplejen kom godt i gang

N OT AT. Få bedre styr på hjemmesygeplejen kom godt i gang N OT AT Få bedre styr på hjemmesygeplejen kom godt i gang Kommunerne har gennem de senere år oplevet et kontinuerligt pres på den kommunale hjemmesygepleje. Der er både tale om, at der kommer flere kendte

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Lovgrundlag... 2 2.0 Formålet med sygeplejen... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.2 Indsatsens karakter... 2

Læs mere

FSIII Fælleskommunalt indsatskatalog (Sundhedslov) version 1.0 Februar 2016

FSIII Fælleskommunalt indsatskatalog (Sundhedslov) version 1.0 Februar 2016 FSIII Fælleskommunalt indsatskatalog (Sundhedslov) version 1.0 Februar 2016 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 0-ydelser... 6 Sygeplejefaglig udredning... 6 Koordinering... 6 Opfølgning... 6 Generel

Læs mere

Kvalitetsstandard. Uddelegerede sygeplejerskeydelser. 04 den 29. juni 07

Kvalitetsstandard. Uddelegerede sygeplejerskeydelser. 04 den 29. juni 07 Kvalitetsstandard Uddelegerede sygeplejerskeydelser 04 den 29. juni 07 1 Indledning. Som et led i harmoniseringen har bestillerenheden fremsendt forslag til harmonisering for området Uddelegerede sygeplejerskeydelser.

Læs mere

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune 1 20-01-2014 Indhold Hvad er hjemmesygepleje?... 3 Hvad er formålet?... 3 Servicemål for Hjemmesygeplejen i Furesø Kommune?... 3 Hvordan henvises borgere

Læs mere

MØDEARK. Kvalitetsstandarder og ydelseskatalog for sygeplejeydelser i Hjemmesygeplejen 2010-2011

MØDEARK. Kvalitetsstandarder og ydelseskatalog for sygeplejeydelser i Hjemmesygeplejen 2010-2011 HVIDOVRE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Britta Westh/khl/unn Dato: 19-04-2010 Brevnr.; Sagsid: J.nr.: Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget MØDEARK Kvalitetsstandarder og ydelseskatalog for sygeplejeydelser

Læs mere

Ydelseskatalog. for personlig og praktisk hjælp i Haderslev Kommune

Ydelseskatalog. for personlig og praktisk hjælp i Haderslev Kommune Ydelseskatalog for personlig og praktisk hjælp i Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse side Forord...3 Praktisk hjælp til borgeren Rengøringer...4 Tøjvask... 5 Indkøb... 5 Personlig hjælp til borgeren

Læs mere

Ansvars- og kompetenceområde. for. sygeplejersken

Ansvars- og kompetenceområde. for. sygeplejersken Ansvars- og kompetenceområde for sygeplejersken Ældreområdet Guldborgsund Kommune Sygeplejerskens arbejdsområde/ kompetence i Ældreområdet, i Guldborgsund Kommune. Formålet med den kommunale hjemmesygepleje,

Læs mere

Medicingivning / Medicinadministration

Medicingivning / Medicinadministration Medicingivning / Medicinadministration Ydelsestype Medicingivning / Medicinadministration (6) Ydelsens ydelsen ydelsen er ifølge Vejledning om hjemmesygepleje: At forebygge sygdom, fremme sundhed, yde

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

Akutteam Haderslev Kommune

Akutteam Haderslev Kommune Akutteam Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Målgruppe, opgaver og udstyr i akutteam...5 2.1. Opgaver i akutteamet...5 2.2. Udstyr i akutteamet...6 3. Scenarie for organisering af

Læs mere

Indsatskatalog - sygeplejen

Indsatskatalog - sygeplejen Indsatskatalog - sygeplejen (1) Indsatser m.h.p. at udvikle Sygepleje opgaver Fremme sundhed og forebygge sygdom 1.1.3 Rådgive/vejlede personer i borgerens netværk, så de kan handle i relation til borgeren

Læs mere

Lov om social service 83

Lov om social service 83 7.0 Ydelsesbeskrivelser 7.1 Personlig pleje 7.1.1 Hjælp til personlig hygiejne indgår i Borgeren kan ikke eller delvist ikke varetage personlig hygiejne pga. en væsentlig funktionsnedsættelse. nedenstående

Læs mere

KOMMUNAL SYGEPLEJE SERVICEDEKLARATION

KOMMUNAL SYGEPLEJE SERVICEDEKLARATION KOMMUNAL SYGEPLEJE SERVICEDEKLARATION 1 2 BORGEREN I EGET HJEM ELLER PLEJEBOLIG KOMMUNAL SYGEPLEJE I GULDBORGSUND KOMMUNE FORMÅL Er at forebygge sygdom, fremme sundhed, yde sygpleje og behandling, øge

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Hjemmesygepleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Hjemmesygepleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Hjemmesygepleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Lovgrundlag... 2 2.0 Formålet med sygeplejen... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.2 Indsatsens karakter...

Læs mere

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang.

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

6. Social- og sundhedsassistent

6. Social- og sundhedsassistent 6. Social- og sundhedsassistent 6.1. Social og sundhedsassistents arbejdsområder En social- og sundhedsassistent er en person, der udfører sygeplejeopgaver, planlægger aktiviteter og vejleder social- og

Læs mere

1 of 6. Kvalitetsstandard. Akutpladser. Godkendt af byrådet d. xx

1 of 6. Kvalitetsstandard. Akutpladser. Godkendt af byrådet d. xx Kvalitetsstandard Akutpladser Godkendt af byrådet d. xx 1 of 6 2 of 6 Ydelse En intensiv og målrettet sygepleje- og omsorgsindsats til borgere, der har brug for en skærpet og forhøjet indsats i forhold

Læs mere

Indsatskatalog for Sygeplejeydelser Næstved Kommune 2016

Indsatskatalog for Sygeplejeydelser Næstved Kommune 2016 Indsatskatalog for Sygeplejeydelser Næstved Kommune 2016 FORORD...7 LOVGRUNDLAG....7 FORMÅL MED SYGEPLEJE ER....7 SUNDHEDSSTYRELSENS 12 SYGEPLEJEFAGLIGE OMRÅDER...7 SYGEPLEJEFAGLIG UDREDNING...8 SUNDHEDSPÆDAGOGISK

Læs mere

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Ældreområdet Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Klinisk undervisningssted Ældreområdet Hjemme Sygeplejen Billund Kommune Adresse Nygade 29 7200 Grindsted Telefon Teamleder Ann

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

Tilsynsrapport 2014 OMRÅDECENTRET KLØVERMARKEN. Adresse: Kløvervej 3, 7752 Snedsted. Kommune: Thisted. Leder: Winnie Halkjær. Telefon: 99 17 45 00

Tilsynsrapport 2014 OMRÅDECENTRET KLØVERMARKEN. Adresse: Kløvervej 3, 7752 Snedsted. Kommune: Thisted. Leder: Winnie Halkjær. Telefon: 99 17 45 00 Tilsynsrapport 2014 OMRÅDECENTRET KLØVERMARKEN Adresse: Kløvervej 3, 7752 Snedsted Kommune: Thisted Leder: Winnie Halkjær Telefon: 99 17 45 00 E-post: wiha@thisted.dk og sikkerpost@thisted.dk Dato for

Læs mere

7. Sygeplejerske. 7.1. Sygeplejerskens arbejdsområder

7. Sygeplejerske. 7.1. Sygeplejerskens arbejdsområder 7. Sygeplejerske 7.1. Sygeplejerskens arbejdsområder En sygeplejerske i ældreservicesektoren er en person, der varetager kliniske opgaver f.eks. i relation til medicinering, sårpleje, dræn og sonder. En

Læs mere

Servicelovens 83,stk. 1, 83a, stk. 4 eller Sundhedsloven 138

Servicelovens 83,stk. 1, 83a, stk. 4 eller Sundhedsloven 138 Kvalitetsstandard Nødkald Servicelovens 83,stk. 1, 83a, stk. 4 eller Sundhedsloven 138 Lovgrundlag SEL 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje, 2) hjælp eller støtte til nødvendige

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Kvalitetsstandard for genoptræning Udarbejdet af: Elsebeth Elsted Dato: 25.03 2015 Sagsid.: Elel Version nr.: Kvalitetsstandard for genoptræning Område Sundhed og handicap Træning, Aktivitet og Rehabilitering.

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard Hjemmesygepleje

Kvalitetsstandard Hjemmesygepleje [Skriv tekst] Kvalitetsstandard Hjemmesygepleje Fanø Kommune Vedtaget i Fanø byråd den (dato) Indhold 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om sygepleje?...4 4.0 Målgruppe - Hvem kan modtage

Læs mere

Ydelses- og plejepakkebeskrivelse

Ydelses- og plejepakkebeskrivelse Ydelses- og plejepakkebeskrivelse for Personlig pleje 2015 FORORD... 3 AKTIV HVERDAG... 3 PLEJEPAKKER... 3 PLEJEPAKKE - DAG 1... 4 PLEJEPAKKE - DAG 2... 5 PLEJEPAKKE - DAG 3... 6 PLEJEPAKKE - DAG 4...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 104. Daghjem for demente

Kvalitetsstandard. Serviceloven 104. Daghjem for demente Kvalitetsstandard Serviceloven 104 Daghjem for demente Godkendt i Byrådet den 29. januar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder

Læs mere

Tilsynsrapport 2014. Plejecentret Skovgården/Under. Adresse: Timandsvej 25, 9560 Hadsund. Kommune: Mariagerfjord. Leder: Dorte Lynge

Tilsynsrapport 2014. Plejecentret Skovgården/Under. Adresse: Timandsvej 25, 9560 Hadsund. Kommune: Mariagerfjord. Leder: Dorte Lynge Tilsynsrapport 2014 Plejecentret Skovgården/Under Bøgen Adresse: Timandsvej 25, 9560 Hadsund Kommune: Mariagerfjord Leder: Dorte Lynge Telefon: 97 11 47 16 E-post: sikkerpost@mariagerfjord.dk Dato for

Læs mere

Tilsynspolitik for tilbud efter Servicelovens 83

Tilsynspolitik for tilbud efter Servicelovens 83 Tilsynspolitik for tilbud efter Servicelovens 83 Godkendt af Social- og sundhedsudvalget, Glostrup Kommune den xx april 2016 Indhold Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Formål... 3 Metode... 3 Skærpet tilsyn...

Læs mere

Kompetenceprofiler. Gældende Omsorg og Sundhed, Voksen og Psykiatri

Kompetenceprofiler. Gældende Omsorg og Sundhed, Voksen og Psykiatri Kompetenceprofiler Gældende Omsorg og Sundhed, Voksen og Psykiatri Udarbejdet:2017-12.04 Revideret: 2018-11-09 Udarbejdet af: Teamleder for hjemmesygeplejen Iben Lisbjerg, Teamleder i hjemmeplejen Ellen-Margrethe

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2012

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2012 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2012 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

Tilsynsrapport 2014. Dronning Ingrids Hjem. Adresse: Carl Jacobsens Vej 6A, 2500 Valby. Kommune: København. Leder: Forstander Inge Holm

Tilsynsrapport 2014. Dronning Ingrids Hjem. Adresse: Carl Jacobsens Vej 6A, 2500 Valby. Kommune: København. Leder: Forstander Inge Holm Tilsynsrapport 2014 Dronning Ingrids Hjem Adresse: Carl Jacobsens Vej 6A, 2500 Valby Kommune: København Leder: Forstander Inge Holm Telefon: 36184002 E-post: c668@suf.kk.dk Dato for tilsynet: 19. november

Læs mere

Tilsynsrapport 2014. Svanelundsbakken. Adresse: Svanelundsvej 25, 9800 Hjørring. Kommune: Hjørring. Leder: Edith Vaihøj. Telefon: 72 33 69 50

Tilsynsrapport 2014. Svanelundsbakken. Adresse: Svanelundsvej 25, 9800 Hjørring. Kommune: Hjørring. Leder: Edith Vaihøj. Telefon: 72 33 69 50 Tilsynsrapport 2014 Svanelundsbakken Adresse: Svanelundsvej 25, 9800 Hjørring Kommune: Hjørring. Leder: Edith Vaihøj Telefon: 72 33 69 50 E-post: sikkerpost@hjoerring.dk Dato for tilsynet: 16. juni 2014

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjemmesygepleje

Kvalitetsstandard for Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard for Hjemmesygepleje 2007 Hvad er hjemmesygepleje? Funktionsområde. Hjemmesygeplejens funktionsområde er at fremme sundhed, forebygge sygdom, behandle, lindre og rehabilitere. Formålet.

Læs mere

Tilsynsrapport 2015. Plejecenter Marienlyst. Adresse: Marienlystvej 11, 7800 Skive. Kommune: Skive

Tilsynsrapport 2015. Plejecenter Marienlyst. Adresse: Marienlystvej 11, 7800 Skive. Kommune: Skive Tilsynsrapport 2015 Plejecenter Marienlyst Adresse: Marienlystvej 11, 7800 Skive Kommune: Skive Leder: Theresa A. Wollenberg (siden 1. november 2014) Telefon: 99 15 67 00 E-post: sk@skivekommune.dk Dato

Læs mere

palliation lindrende pleje servicedeklaration

palliation lindrende pleje servicedeklaration palliation lindrende pleje servicedeklaration palliation - lindrende pleje livets slutning Det er Guldborgsund Kommunes politik, at yde en kvalificeret og koordineret indsats, til borgere med behov for

Læs mere

SYGEPLEJEN/JOB OG VELFÆRD. Sygepleje. Kvalitetsstandard

SYGEPLEJEN/JOB OG VELFÆRD. Sygepleje. Kvalitetsstandard SYGEPLEJEN/JOB OG VELFÆRD Sygepleje Kvalitetsstandard Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om sygepleje til borgere, som bor i eget hjem, på plejecenter eller på korttidsplads.

Læs mere

Kvalitetsstandard Hjemmesygepleje Fanø Kommune

Kvalitetsstandard Hjemmesygepleje Fanø Kommune [Skriv tekst] Kvalitetsstandard Hjemmesygepleje Fanø Kommune Indhold 1.0 Lovgrundlag... 3 2.0 Formål... 3 3.0 Hvordan søges om sygepleje?... 3 4.0 Målgruppe - Hvem kan modtage sygepleje?... 3 5.0 Indhold...

Læs mere

Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser

Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser NOTAT Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser De praktiserende lægers sygebesøg hos borgeren er som led i den nye overenskomst

Læs mere

Den kommunale sygepleje. Kvalitetsstandard Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119

Den kommunale sygepleje. Kvalitetsstandard Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Den kommunale sygepleje Kvalitetsstandard 2017 Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard 3 Kvalitetsstandard for kommunale sygepleje 4 Om den kommunale sygepleje

Læs mere

Tilsynsrapport 2014. Strandcentret plejecenter. Adresse: Frydenhøj Alle 100, 2670 Greve. Kommune: Greve. Leder: Mai-Britt toft.

Tilsynsrapport 2014. Strandcentret plejecenter. Adresse: Frydenhøj Alle 100, 2670 Greve. Kommune: Greve. Leder: Mai-Britt toft. Tilsynsrapport 2014 Strandcentret plejecenter Adresse: Frydenhøj Alle 100, 2670 Greve Kommune: Greve Leder: Mai-Britt toft Telefon: 43959066 E-post: mvt@greve.dk Dato for tilsynet: 23. juni 2014 Sagsnr:

Læs mere

Seniorrådets høringssvar vedr. Kvalitetsstandarder 2015

Seniorrådets høringssvar vedr. Kvalitetsstandarder 2015 Seniorrådet i Gladsaxe v/ formand Carl Erik Andersen Rådhus Allé, 2860 Søborg Formanden træffes på telefon 40 19 54 43 Formandens e mail: carl.e.andersen@gmail.com 3. marts 2015 Seniorrådets høringssvar

Læs mere

Tilsynsrapport 2015. Plejeboliger Søholm. Adresse: Bispevej 70, 8260 Viby J. Kommune: Århus. Leder: Helen Hermansen. Telefon: 41 85 53 30

Tilsynsrapport 2015. Plejeboliger Søholm. Adresse: Bispevej 70, 8260 Viby J. Kommune: Århus. Leder: Helen Hermansen. Telefon: 41 85 53 30 Tilsynsrapport 2015 Plejeboliger Søholm Adresse: Bispevej 70, 8260 Viby J Kommune: Århus Leder: Helen Hermansen Telefon: 41 85 53 30 E-post: post@mso.aarhus.dk Dato for tilsynet: 10. august 2015 SST-id:

Læs mere

Tilsynsrapport 2014. Plejecenter Valdemarsgade. Adresse: Valdemarsgade 25-27, 9700 Brønderslev. Kommune: Brønderslev. Leder: Lene Weibel Christiansen

Tilsynsrapport 2014. Plejecenter Valdemarsgade. Adresse: Valdemarsgade 25-27, 9700 Brønderslev. Kommune: Brønderslev. Leder: Lene Weibel Christiansen Tilsynsrapport 2014 Plejecenter Valdemarsgade Adresse: Valdemarsgade 25-27, 9700 Brønderslev Kommune: Brønderslev Leder: Lene Weibel Christiansen Telefon: 99 45 54 33 E-post: sikkerpost@99454545.dk Dato

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2016 Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Godkendt af kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den 9. december 2015 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Kvalitetsstandard: Skærmede boliger

Kvalitetsstandard: Skærmede boliger 2013 Kvalitetsstandard: Skærmede boliger Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5,stk.2. Hvilke behov dækker ydelsen Skærmet bolig kan bevilges af kommunens visitator til

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Amager Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK

Læs mere

KVALITETSSTANDARD UDDELEGEREDE SYGEPLEJEYDELSER 2013/2014

KVALITETSSTANDARD UDDELEGEREDE SYGEPLEJEYDELSER 2013/2014 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD UDDELEGEREDE SYGEPLEJEYDELSER 2013/2014 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Kvalitetsstandarderne er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

KVALITETSSTANDARD UDDELEGEREDE SYGEPLEJEYDELSER

KVALITETSSTANDARD UDDELEGEREDE SYGEPLEJEYDELSER Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD UDDELEGEREDE SYGEPLEJEYDELSER Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold INDLEDNING... 3 FORMÅLET MED KVALITETSSTANDARDERNE...

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.4 medicinhåndtering

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.4 medicinhåndtering Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.4 medicinhåndtering Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Læs mere

Tilsynsrapport 2015. Cassiopeia. Adresse: Lundagerhaven 2, 9330 Dronninglund. Kommune: Brønderslev

Tilsynsrapport 2015. Cassiopeia. Adresse: Lundagerhaven 2, 9330 Dronninglund. Kommune: Brønderslev Tilsynsrapport 2015 Cassiopeia Adresse: Lundagerhaven 2, 9330 Dronninglund Kommune: Brønderslev Leder: Områdeleder Eivind Grepperud, afdelingsleder Dorte Lassen Telefon: 99 45 54 70 E-post: sikkerpost@99454545.dk

Læs mere

Tilsynsrapport 2015. Smedegården. Adresse: Nørrebro 36, 9881 Bindslev. Kommune: Hjørring. Leder: Mette Færch. Telefon: 72 33 53 10

Tilsynsrapport 2015. Smedegården. Adresse: Nørrebro 36, 9881 Bindslev. Kommune: Hjørring. Leder: Mette Færch. Telefon: 72 33 53 10 Tilsynsrapport 2015 Smedegården Adresse: Nørrebro 36, 9881 Bindslev Kommune: Hjørring Leder: Mette Færch Telefon: 72 33 53 10 E-post: sikkerpost@hjoerring.dk Dato for tilsynet: 31. august 2015 SST-id:

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Retningslinjer for sygeplejestuderendes medvirken ved medicinhåndtering Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Ansvarsfordeling i klinikken... 4 3.0 Delegering af medicingivning...

Læs mere

Tilsynsrapport 2014. Plejecenter Kildemosen. Adresse: Søtofte 10, 8305 Samsø. Kommune: Samsø

Tilsynsrapport 2014. Plejecenter Kildemosen. Adresse: Søtofte 10, 8305 Samsø. Kommune: Samsø Tilsynsrapport 2014 Plejecenter Kildemosen Adresse: Søtofte 10, 8305 Samsø Kommune: Samsø Leder: Afdelingschef Susanne Bech, centerleder Marianne Madsen Telefon: 87 92 22 00 (centerleder 87 92 24 02) E-post:

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Nyttig viden om ældreområdet

Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om Ældreområdet Indholdsfortegnelse Forord... 3 Byrådets visioner for ældreområdet... 3 Overordnet målsætning... 4 Hvem kan få hjælp?... 4 Formål... 4 Hvad kan

Læs mere

Tilsynsrapport 2015 GRØNNEPARKEN. Adresse: Nørregade 30, 7430 Ikast. Kommune: Ikast-Brande. Leder: Forstander Birte Bæk. Telefon: 96 26 36 00

Tilsynsrapport 2015 GRØNNEPARKEN. Adresse: Nørregade 30, 7430 Ikast. Kommune: Ikast-Brande. Leder: Forstander Birte Bæk. Telefon: 96 26 36 00 Tilsynsrapport 2015 GRØNNEPARKEN Adresse: Nørregade 30, 7430 Ikast Kommune: Ikast-Brande Leder: Forstander Birte Bæk Telefon: 96 26 36 00 E-post: sikkerpost@ikast-brande.dk Dato for tilsynet: 14. april

Læs mere

Kvalitetsstandard. Palliativ og terminal indsats

Kvalitetsstandard. Palliativ og terminal indsats Kvalitetsstandard Palliativ og terminal indsats Greve Kommune 2019 Side 1 af 10 Indhold 1.0 Generelle informationer... 3 1.1. Indledning... 3 1.2 Ændring i borgernes ønsker... 3 1.3 Palliativ behandling...

Læs mere

Tilsynsrapport 2014. Bernadottegården. Adresse: H H Kochs Vej 4, 4000 Roskilde. Kommune: Roskilde. Leder: Grethe Frahm Christensen.

Tilsynsrapport 2014. Bernadottegården. Adresse: H H Kochs Vej 4, 4000 Roskilde. Kommune: Roskilde. Leder: Grethe Frahm Christensen. Tilsynsrapport 2014 10. juni 2014 Bernadottegården Sagsnr. 5-2211-2508/1/ Reference IRT T E seost@sst.dk Adresse: H H Kochs Vej 4, 4000 Roskilde Kommune: Roskilde Leder: Grethe Frahm Christensen Telefon:

Læs mere

I Fanø Kommune vil vi sikre disse værdier, så borgeren oplever:

I Fanø Kommune vil vi sikre disse værdier, så borgeren oplever: Redegørelse Fokusområderne for s værdighedspolitik er: Livskvalitet, Selvbestemmelse, Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, Mad og ernæring samt en Værdig død. I vil vi sikre disse værdier, så

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Ansvars- og kompetencekatalog

Ansvars- og kompetencekatalog Ansvars- og kompetencekatalog Gældende for: Sygeplejersker, Social og sundhedsassistenter, Social og sundhedshjælpere, Pædagoger, Sygehjælpere, og ufaglærte. Center for Sundhed og omsorg Guldborgsund Kommune

Læs mere

Tilsynsrapport 2014. Ældrecentret Vendelbocentret. Adresse: Vendelbogade 10, 9870 Sindal. Kommune: Hjørring. Leder: Karina Johansen

Tilsynsrapport 2014. Ældrecentret Vendelbocentret. Adresse: Vendelbogade 10, 9870 Sindal. Kommune: Hjørring. Leder: Karina Johansen Tilsynsrapport 2014 Ældrecentret Vendelbocentret Adresse: Vendelbogade 10, 9870 Sindal Kommune: Hjørring Leder: Karina Johansen Telefon: 72 33 53 50 E-post: sikkerpost@hjoerring.dk Dato for tilsynet: 25.

Læs mere

Tilsynsrapport 2015. Kløckershave. Endelig tilsynsrapport. Adresse: Dahlensstræde 6, 2820 Gentofte. Kommune: Gentofte. Leder: Ulla Rytved

Tilsynsrapport 2015. Kløckershave. Endelig tilsynsrapport. Adresse: Dahlensstræde 6, 2820 Gentofte. Kommune: Gentofte. Leder: Ulla Rytved Tilsynsrapport 2015 Kløckershave Endelig tilsynsrapport Adresse: Dahlensstræde 6, 2820 Gentofte Kommune: Gentofte Leder: Ulla Rytved Telefon: 39 75 01 61 E-post: ullr@gentofte.dk Dato for tilsynet: 21.

Læs mere

Geriatrisk Team er et sundhedsfagligt team med læger, sygeplejersker og terapeuter tilknyttet. Målgruppen er ældre mennesker med flere sygdomme.

Geriatrisk Team er et sundhedsfagligt team med læger, sygeplejersker og terapeuter tilknyttet. Målgruppen er ældre mennesker med flere sygdomme. 4. Hospitalsenheden Horsens-Brædstrup 4.1. Geriatrisk Team 4.2. Palliativt Team 4.3. Iltsygeplejerske 4.4. KOL Case manager 4.5. Gerontopsykiatrisk Team 18. januar 2013 GERIATISK TEAM Teamets funktion/

Læs mere

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji Sagsnummer 1-17-139/6 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 1 kmd kmd Besøgsdato 04-10-2010 Navn og adresse på plejehjem Kommune 849 Region Antal beboere Møllegården,,Vestergade 9, 9460

Læs mere

Tilsynsrapport 2014. Team Møllecentret m. flere - Ældresektor. Adresse: Mølle Allé 5, 4900 Nakskov. Kommune: Lolland. Leder: Pia du Toit

Tilsynsrapport 2014. Team Møllecentret m. flere - Ældresektor. Adresse: Mølle Allé 5, 4900 Nakskov. Kommune: Lolland. Leder: Pia du Toit Tilsynsrapport 2014 Team Møllecentret m. flere - Ældresektor Adresse: Mølle Allé 5, 4900 Nakskov Kommune: Lolland Leder: Pia du Toit Telefon: 23239968 E-post: pidto@lolland.dk Dato for tilsynet: 08. september

Læs mere

Tilsynsrapport 2014. Plejeboliger afd 1, Holbækvej Røde Kors, Sorø. Adresse: Kirkevej 41, 4180 Sorø. Kommune: Sorø. Leder: Britta Kvist

Tilsynsrapport 2014. Plejeboliger afd 1, Holbækvej Røde Kors, Sorø. Adresse: Kirkevej 41, 4180 Sorø. Kommune: Sorø. Leder: Britta Kvist Tilsynsrapport 2014 Plejeboliger afd 1, Holbækvej Røde Kors, Sorø Adresse: Kirkevej 41, 4180 Sorø Kommune: Sorø Leder: Britta Kvist Telefon: 57820726 E-post: roedekors.hjemmet@soroe.dk Dato for tilsynet:

Læs mere

Tilsynsrapport 2014. Fortegårdens Plejecenter. Adresse: Femmøllervej 10, 8240 Risskov. Kommune: Århus. Leder: Karin Short.

Tilsynsrapport 2014. Fortegårdens Plejecenter. Adresse: Femmøllervej 10, 8240 Risskov. Kommune: Århus. Leder: Karin Short. Tilsynsrapport 2014 Fortegårdens Plejecenter Adresse: Femmøllervej 10, 8240 Risskov Kommune: Århus Leder: Karin Short Telefon: 87178144 Høringsmail: ksh@aarhus.dk E-post: post@mso.aarhus.dk Dato for tilsynet:

Læs mere

Kvalitetsstandard: Personlig pleje

Kvalitetsstandard: Personlig pleje Kvalitetsstandard: Personlig pleje 2013 Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 og 87 Hvilke behov dækker ydelsen Støtte/hjælp/guidning til udførelse af de aktiviteter som borgeren midlertidigt eller

Læs mere

Hvidovre kommune. Børn og Velfærd. Sundheds- og ældreafdelingen. Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Midt, gr.

Hvidovre kommune. Børn og Velfærd. Sundheds- og ældreafdelingen. Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Midt, gr. Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og ældreafdelingen Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Midt, gr. 2 & 3 Dato og tidspunkt for tilsyn: d. 8. december 2016 1. Baggrund, mål og metode

Læs mere

Tilsynsrapport 2014. Kronborgsund. Adresse: Sundtoldvej 4st, 3000 Helsingør. Kommune: Helsingør. Leder: Forstander Camilla Kolind Glæsel

Tilsynsrapport 2014. Kronborgsund. Adresse: Sundtoldvej 4st, 3000 Helsingør. Kommune: Helsingør. Leder: Forstander Camilla Kolind Glæsel Tilsynsrapport 2014 Kronborgsund Adresse: Sundtoldvej 4st, 3000 Helsingør Kommune: Helsingør Leder: Forstander Camilla Kolind Glæsel Telefon: 41 86 81 92 E-post: ckg07@helsingor.dk Dato for tilsynet: 18.

Læs mere

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016 Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016 Hvad er palliative tilbud? Palliation betyder lindring. Denne kvalitetsstandard indeholder en beskrivelse af de lindrende, og praktiske tilbud til den alvorligt

Læs mere

Serviceinformation. Sygepleje

Serviceinformation. Sygepleje Serviceinformation Sygepleje Lolland Kommunes overordnede kvalitetsmål At borgeren oplever en helhedsorienteret, målrettet og faglig kvalificeret indsats ved kontakt til henholdsvis Center for Støtte og

Læs mere

Indsats 11 Viden og udvikling... 1

Indsats 11 Viden og udvikling... 1 Indsats 11 Viden og udvikling Indsatser relateret til fx behov for information eller undervisning, helbredsopfattelse, sygdomsindsigt, hukommelse, kognitive problemer, forebyggelse, egenomsorg. Indhold

Læs mere

Rammeaftalebilag I - Delegeret sundhedslovsopgaver til den private hjemmeplejeleverandør

Rammeaftalebilag I - Delegeret sundhedslovsopgaver til den private hjemmeplejeleverandør Rammeaftalebilag I - Delegeret sundhedslovsopgaver til den private hjemmeplejeleverandør 1. Generelt om sygeplejefaglige indsats Leverandøren skal sikre sig, at medarbejderne kan udføre indsatsen fagligt

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Tilsynsrapport 2015. Sankt Lukas Stiftelsen Lindely. Endelig tilsynsrapport. Adresse: Bernstorffsvej 20, 2900 Hellerup.

Tilsynsrapport 2015. Sankt Lukas Stiftelsen Lindely. Endelig tilsynsrapport. Adresse: Bernstorffsvej 20, 2900 Hellerup. Tilsynsrapport 2015 Sankt Lukas Stiftelsen Lindely Endelig tilsynsrapport Adresse: Bernstorffsvej 20, 2900 Hellerup Kommune: Gentofte Leder: Forstander Pia Thøgersen Telefon: 25 22 87 15 E-post: lindely@sanktlukas.dk

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med boenheder i. Helsingør Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med boenheder i. Helsingør Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med boenheder i 19. januar 2015 Sagsnr. 5-2910-5/1 Helsingør Kommune 2014 Tilsynene i Helsingør Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt otte tilsynsbesøg på følgende botilbud

Læs mere

Udviklingen indenfor sygeplejeydelser:

Udviklingen indenfor sygeplejeydelser: Udviklingen indenfor sygeplejeydelser: Den kommunale sygepleje i disse år får nye og mere komplekse pleje- og behandlingsopgaver, og som det fremgår af Læringsinformationen fra opfølgningen på kerneopgaven,

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2010-2011 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Frederikshavn Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Frederikshavn Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Frederikshavn Kommune 2014 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Frederikshavn Kommune 2014 Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere