Holmstrupgård. Retningslinje for Ledelse. Virksomhedsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Holmstrupgård. Retningslinje for Ledelse. Virksomhedsplan 2015 2016"

Transkript

1 Holmstrupgård Retningslinje for Ledelse Virksomhedsplan Februar 2015

2 Indholdsfortegnelse Holmstrupgårds virksomhedsplan...1 Mission...1 Vision...1 Fundamentet, der baner vejen for visionen...2 Strategi for Holmstrupgård Strategiske fokusområder Skærpe den miljøterapeutiske profil...8 Kompetenceudvikling...8 En stærk organisation forenkling og tydelighed...9 Et grønt Holmstrupgård...9 En skarpere profil udadtil...10 Introduktion til virksomhedsplanen...10 Drøftelse og justering af virksomhedsplanen...10 Værdier...10 Faglighed...11 Trivsel...11 Udvikling...11 Værdiarbejdet...11 Retningsgivende dokument vedrørende standard 2.3 Ledelse...12

3 Holmstrupgårds virksomhedsplan Holmstrupgårds virksomhedsplan er styringsgrundlag for ledelse og medarbejdere og er rammen for det daglige arbejde på hele institutionen. Holmstrupgårds virksomhedsplan vil fortsat være under udvikling og forandring. Virksomhedsplanen udgøres af mission, vision, værdier og strategi. Holmstrupgårds virksomhedsplan tager udgangspunkt i Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag. Mission Holmstrupgårds opgave er at hjælpe og støtte unge med psykiske lidelser med at tilegne sig sociale og personlige forudsætninger, så de får mulighed for at skabe sig et godt og meningsfuldt liv. Vision Holmstrupgård vil være førende aktør i Danmark, som det bedste og mest effektive behandlingsmiljø inden for ungdomspsykiatri. Vi vil inden for de kommende 5-7 år betragtes som en landsdækkende døgninstitution (primært Jylland og Fyn) og gennem innovative behandlingskoncepter være til stede i en lang række kommuner landet over. Vores vision er, at vi gennem udvikling af nye effektive behandlingsmetoder, samt dokumentation af viden kan påvirke mulighederne for, at alle unge med psykiske lidelser kan skabe sig et sundt og meningsfuldt liv så tæt på det, der definerer og kendetegner et normalt liv. Vi ønsker, at de ressourcer, som unge med psykiske lidelser er i besiddelse af, udnyttes og bruges til gavn for dem selv og samfundet. Vi mener, at unge med psykiske lidelser udgør en ressource, som samfundet alt for sjældent får tilstrækkeligt gavn af, og som modsvarer de potentialer, de er i besiddelse af. Holmstrupgård vil derfor altid have de unges behov som førsteprioritet og arbejde for visionen om at støtte alle unge med psykiske lidelser til at få et så normalt liv som muligt. Det sker, når vi: 1

4 skaber landets bedste og mest effektive behandlingsmiljø på Holmstrupgård har fokus på, at unge med psykiske lidelser får en uddannelse eller beskæftigelse, der matcher deres evner og ressourcer udvikler en grøn profil på Holmstrupgård, hvor de unges livsvilkår gennem sund kost og motion er i fokus specialiserer os som videns- og kompetencecenter inden for ungdomspsykiatrisk behandling, og fra den position rådgiver institutioner, kommuner og private i forbindelse med opbygning af faglig, pædagogisk eller organisatorisk kapacitet i indsatsen for unge med psykiatriske lidelser går foran i udviklingen af samarbejdsformer og partnerskaber, der understøtter anvendelse af vores viden, til gavn for de unge. Holmstrupgård skal være foregangsinstitution på det grønne område og udvikle en udvikle en samlet grøn profil. Den skal konsekvent understøtte kost og motionstiltag og samtidig signalere, at vi også tager et mere generelt samfundsansvar på miljøområdet. Holmstrupgård har ambitionen om at gøre det vanskelige muligt på en bæredygtig måde i alle forhold og med afsæt i ønsket om at skabe den bedst mulige fremtid for unge med psykiatriske lidelser. Fundamentet, der baner vejen for visionen Fundamentet repræsenterer Holmstrupgårds værdier og de kendetegn, vi ønsker, skal karakterisere Holmstrupgårds måde at løse opgaverne på i relation til de unge, til medarbejdere, til samarbejdspartnere og til miljøet. Fundamentet er de hovedbyggesten, som vi har valgt skal bære realiseringen af visionen. Fundamentet repræsenterer således de hovedkarakteristika som skal kendetegne vores aktiviteter og organisatoriske adfærd i årene fremover. 2

5 Holmstrupgårds værdier Holmstrupgårds værdier; Faglighed, Trivsel og Udvikling beskriver de grundlæggende værdier, som vi ønsker at være kendt på og fremme i forbindelse med opgaveløsning og samarbejdet. Værdierne spiller sammen med regionens tre værdier Dialog, Dygtighed og Dristighed. Værdierne er et vigtigt styringsredskab såvel udadtil som indadtil i organisationen. Indholdet og vedligeholdelse af værdierne er vedlagt som bilag 1. til Virksomhedsplanen. Miljøterapi Miljøterapi på et psykodynamisk grundlag er en helt central forudsætning for udviklingen af alle behandlingstilbud og aktiviteter rettet mod de unge. Ingen ny behandlingsform eller aktivitet rettet mod de unge kan igangsættes, inden den er kvalitetssikret i.f.t. den miljøterapi, der er beskrevet på Holmstrupgård. Dokumentation Som videns- og kompetencecenter skal vi kunne dokumentere vores behandlingsformer og aktiviteter. Dokumentation hjælper os selv til at blive dygtigere. Det er derfor afgørende, at ingen behandlingsformer eller aktiviteter igangsættes, uden at der ligger en klar og operationel plan for dokumentation. Kvalitet Alt, hvad vi foretager os og igangsætter af nye aktiviteter, skal være præget af kvalitet. Fra behandling til ledelse og samarbejde er det en væsentlig opgave for alle at have øje for, at opgaveløsningen er præget af kvalitet, i henhold til den eksisterende eller til lejligheden beskrevet standard. 3

6 Forældre Forældrene skal ses som en ressource, der inddrages i den unges behandling, hvor det giver mening og medvirker til at forbedre den unges livsvilkår. Det betyder bl.a., at der skal laves samarbejdsaftaler med forældre i.f.m. de unges indskrivning, der sætter rammer og retning for forældreinddragelse. Igennem forældreråd, pårørendemøder m.v. skal vi opbygge en konstruktiv dialog m.h.p. på at inddrage forældrenes input til at kvalificere og udvikle vores tilbud og aktiviteter. Inddragelse af interessenter og samarbejdspartnere Holmstrupgård er bevidst om, at de nærmeste samarbejdspartnere oftest er i stand til at kvalificere vores idéer og planer. Vi er afhængige af at have et både godt og konstruktivt forhold til vore samarbejdspartnere, og har således brug for deres input til kvalificering af vores aktiviteter. Derfor vil ingen behandlingsformer eller aktiviteter blive igangsat, uden at der er foretaget en konkret vurdering af behov for at inddrage samarbejdspartnere. Kost og motion På Holmstrupgård ses kost og motion som centrale elementer i at skabe den bedst mulige hverdag for de unge, mens de er på institutionen og efter. Vi skal have fokus på at forbedre de unges livsvilkår gennem sund kost, motion og trivsel, fordi personer med psykiske lidelser har kortere levetid end resten af befolkningen (ca år). Vi vil arbejde målrettet på, at integrere kost og motion i alle aspekter af livet på Holmstrupgård med henblik på at skabe helhed, motivation og bedst mulige vilkår for udvikling i en vanskelig livssituation. Sundhedspolitikken er et væsentligt element i Holmstrupgårds grønne profil. 4

7 Grøn profil Holmstrupgårds aktiviteter skal både i drift og behandling være præget af en ansvarlig holdning til miljøet i alle forhold, og i stadig højere grad se de muligheder, der findes til at integrere miljø- og naturhensyn med sundhed og aktiviteter for de unge. Sundhedspolitikken er et væsentligt element i Holmstrupgårds grønne profil. Vi skal, som tidligere nævnt under Kost og Motion, have fokus på at forbedre de unges livsvilkår gennem sund kost, motion og trivsel. Vi vil arbejde for at mængden af økologi og hjemmeproduktion øges i kosten, og at en samlet sund madkultur (sammenhæng mellem produktion indkøb tilberedning) bliver en naturlig del af de unges kompetenceopbygning. Vi skal være en institution, der nysgerrigt forfølger mulighederne i teknologier og metoder, der kan bidrage til en reduktion af Holmstrupgårds miljøbelastning i alle forhold. Forsøgsprojekter og konceptualisering Forandringer er et vilkår for Holmstrupgård. Nogle opstår af udefrakommende hændelser, men i årene fremover vil forandringer i høj grad være båret af Holmstrupgårds ambitioner om at gøre mere for flere unge i hele landet. Holmstrupgårds vej til stadigt flere unge går gennem at udvikle og afprøve idéer i nærområderne for de unge enten i samarbejde med kommuner eller andre aktører. Holmstrupgård vil tilstræbe at igangsætte ét nyt (forsøgs)projekt hvert år med potentiale for konceptualisering og dermed videre udbredelse. Ambitionen om at udbrede brugbare behandlingsmetoder kræver, at vi er i stand til at konceptualisere de positive resultater af vore forsøgsprojekter. Konceptualisering sikrer, at andre aktører kan anvende Holmstrupgårds metoder uden en vedvarende tilstedeværelse af Holmstrupgårds medarbejdere. Holmstrupgårds medarbejdere vil således få en række mere specifikke opgaver i relation til dimensionering, igangsætning, træning, sparring og rådgivning. 5

8 Forandringer og Rammesætning af aktiviteter Forandringer skal ske under trygge vilkår og i et passende tempo, og det er derfor afgørende, at vi i vores daglige virke konsekvent tænker rammer, organisering og roller for at skabe den nødvendige organisatoriske stabilitet i forandringerne. En sådan stabilitet er forudsætningen for, at medarbejderne på den ene side ikke belastes unødigt, og på den anden side har lyst til at bevæge sig i ukendt land. Ingen nye aktiviteter igangsættes, uden at de organisatoriske og ledelsesmæssige implikationer er gennemgået og synliggjort. Der sikres afgrænsning af opgaver, klare roller og relevante referenceforhold. Ledelsesmæssig årvågenhed sikrer konkret støtte og fastholder overblikket til gavn for helheden. Økonomisk ansvarlighed En sund og effektiv økonomi er forudsætningen for at kunne udvikle kvalificeret viden, en udvikling af den pædagogiske platform og relevante aktiviteter til gavn for unge med psykiske lidelser. En ansvarlig økonomi er ligeledes forudsætningen for, at vi kan skabe relevante og gode vilkår for medarbejdernes opgaveløsning og kompetenceopbygning. Derfor er det afgørende, at alle aktiviteter og opgaver løbende underkastes en økonomisk vurdering med henblik på at undersøge, om vi kan gøre tingene mere enkelt, eller om vi kan gøre mere gavn for de unge ved at omfordele ressourcerne. Ingen aktivitet igangsættes uden en vurdering af den samlede effekt på økonomi og organisationens (de unges) samlede udbytte af initiativet. Enhver krone unødigt brugt tages fra de unges muligheder for at få hjælp til at skabe et så normalt liv som muligt. 6

9 Strategi for Holmstrupgård Overordnet fortsætter vi opbygningen af to stærke spor i Holmstrupgårds organisation, nemlig Døgn og Eksterne ydelser. Alle vore aktiviteter skal have legitimitet i relation til vores overordnede mission om at hjælpe og støtte unge med psykiske lidelser. Holmstrupgårds udvikling vil derfor i de kommende år fortsat være præget af en udbygning af eksterne projekter og rådgivnings-aktiviteter, der i stadig stigende grad vil supplere vores døgntilbud. Det betyder samtidigt, at vi skal være åbne over for de muligheder, der tilbyder sig og være parate til at indgå i nye udviklings- og samarbejdskonstellationer. Kapacitetsopbygning omkring de to spor stiller vedvarende krav til organisationen om opbygning af kompetencer, og til at tænke i nye og anderledes baner, med henblik på fortsat at kunne udvikle relevante og nyttige tilbud - både internt på Holmstrupgård og i relation til vore eksterne samarbejdspartnere. Den helt afgørende strategiske udfordring for Holmstrupgård bliver at skabe vilkår, der sikrer, at vores kapacitetsopbygning og forandringsarbejde skabes på et fundament af organisatorisk stabilitet. Dette fundament skal sikre, at hverken medarbejdere eller de unge lider overlast i forandringerne. Holmstrupgård er kendt for at have et meget kvalificeret tilbud til unge med behov for døgnanbringelse. På Eksterne ydelser får vi stadig bedre kontakt med kunder og potentielle kunder og har allerede fået værdifulde erfaringer med de projekter og opgaver, der løses eksternt. Kapacitetsopbygningen skal i de kommende år koncentreres om følgende principper: Klar miljøterapeutiske profil - gøre behandlingsindsatsen mere homogen og kvalificeret Kompetenceudvikling - gøre os dygtigere og mere kompetente En stærk organisation skabe forenkling og tydelighed Et grønt Holmstrupgård En skarpere profil udad til Vi vil i de kommende år konsekvent søge at konvertere mindre værdiskabende omkostninger til mere værdiskabende omkostninger. Det betyder, at vi vil have fokus på aktiviteter og processer som ikke eller kun i mindre grad bidrager med værdi til udviklingen af den ønskede behandlingskultur. Vi vil inddæmme disse omkostninger og 7

10 i stedet anvende pengene til værdiskabende kapacitetsopbygning. Generelt vil et fokus på kapacitetsopbygning i de kommende år rette blikket mere indad end de foregående år. Dette betyder dog ikke, at vi skal nedprioritere vore markeds- og kunderettede aktiviteter. Vi skal i højere grad være gode til at bruge de erfaringer, vi allerede har, til at prioritere opgaverne, og koncentrere os om de markedsførings-aktiviteter, vi allerede ved, giver mest værdi. Strategiske fokusområder Skærpe den miljøterapeutiske profil Holmstrupgårds miljøterapeutiske profil kan og skal ses som fundamentet for den udvikling, der finder sted både i Døgn og i Eksterne Ydelser. En klar miljøterapeutisk profil med beskrivelse af mulige strukturer og arbejdsmetoder (både i relation til behandling og møder etc.) relateret til både de unge og de ansatte, vil skabe en højere grad af homogenitet og genkendelighed i behandlingsarbejdet, end tilfældet er i dag. En højere grad af homogenitet vil lette samarbejdsmulighederne internt i afdelinger og på tværs af organisationen. Det vil samtidigt øge mulighederne for fleksibilitet på tværs. Det gælder for alle aktiviteter i Døgn, Dag og Eksterne Ydelser Det vil ligeledes bidrage til at rutinisere en del af de ret omfattende administrative opgaver i forhold til kommuner og andre myndigheder, og dermed frigøre ressourcer til andre mere værdiskabende formål. En skærpet miljøterapeutisk profil, skal være den væsentligste fælles referenceramme for Holmstrupgård i fremtiden. Kompetenceudvikling Holmstrupgårds virke bygger på vores evne til at udvikle og fastholde relevante kompetencer, der kan understøtte den miljøterapeutiske profil og dermed de behandlingstilbud vi tilbyder de unge. Vi har en intention om at være meget målrettede i at sikre en høj grad af homogenitet i behandlingsarbejdet, med afsæt i arbejdsmetoder og struktur. De kommende år vil vi dedikere væsentlige midler til at udvikle medarbejdernes kompetencer til at understøtte Holmstrupgårds synlige miljøterapeutiske profil, og til at medvirke i et fortsat udviklingsarbejde. 8

11 En stærk organisation forenkling og tydelighed Vi skal blive bedre til at forstå vores organisatoriske processer som det, der skaber fundamentet for den enkeltes løsning af sin opgave. Det er væsentligt, at vi skaber synlighed og tydelighed om opgaver, organisering, forventninger og ansvar, men det er samtidig afgørende, at vi bliver skarpere til at tolke vore værdier ind i det samspil, der skal foregå i afdelingerne og mellem afdelingerne. Vi skal i de kommende år have fokus på forenkling på at gøre det nemmere for os selv. Der er rigtig meget, der fungerer godt i hverdagen, men det er samtidig tydeligt, at i en travl hverdag vil f.eks. processer, der går i stå, ineffektive møder, brandslukning, dobbeltarbejde, unyttige eller utydelige beslutningsgange, administrative procedurer uden mening, manglende forberedelse, manglende commitment osv., tage unødig energi fra behandlingsarbejde og kapacitetsopbygning. Vi skal gøre en systematisk indsats for at udvikle en kultur, der spotter ineffektive arbejdsgange. Vi skal være nysgerrige og innovative i vores søgen efter gode løsninger, som vi forstår og kan anvende, og som kan bidrage til at bruge energi og ressourcer på de rigtige ting. Vi ser forenkling og god organisering som en væsentlig kilde til et sundt arbejdsmiljø. Et grønt Holmstrupgård Holmstrupgård vil i de kommende år udvikle en grøn profil. Det retter sig mod en stigende integration af kost, motion og sundhed i Holmstrupgårds samlede aktiviteter. Vi vil i perioden realisere de mest oplagte potentialer omkring kost motion og sundhed, samtidig med at vi i perioden udvikler en plan for en samlet grøn profil byggende på elementer som: - energi - teknologi - bæredygtighed og re-cycling - kost - nyttiggørelse af naturen - motion Indsatsen vil blive indarbejdet i alle vore aktiviteter på Holmstrupgård og bygges op om en konkret faseplan, der udvikles i begyndelsen af 2015 og herefter implementeres. 9

12 En skarpere profil udadtil Holmstrupgård har brug for løbende at skærpe sin profil udadtil mod kunder og samarbejdspartnere. Vi vil i de kommende par år skabe en synergi mellem de interne udviklingstiltag og den eksterne profil, og derigennem gribe oplagte muligheder for at synliggøre og tydeliggøre de unikke kompetencer, som Holmstrupgård bygger på. Vi vil løbende udvikle vores markedsføringsaktiviteter byggende på allerede kendte tiltag. I relation til Eksterne Ydelser fortsætter vi med at udvikle nye projekter og behandlingsformer, der sætter unge med psykiatriske problemer i stand til at klare en hverdag uden døgnanbringelse. Vi vil skærpe vores evne til at konceptualisere vores metoder, således at de kan nyttiggøres af andre aktører, uden vores driftsmæssige involvering. Introduktion til virksomhedsplanen For nye medarbejdere afholdes der hvert halve år introduktionsmøder. På møderne præsenteres nye medarbejdere for institutionens historie, tilhørsforhold, opbygning og Virksomheds- og værdigrundlag gennemgås. Drøftelse og justering af virksomhedsplanen Holmstrupgårds ledelse er ansvarlig for, at virksomhedsplanen drøftes og revideres efter behov. LMU inddrages i udarbejdelsen af virksomhedsplanen. Som minimum skal Virksomhedsplanen behandles hvert andet år i lige år om efteråret. Ændringer i Virksomhedsplanen formidles på fællesmøder og personalemøder. Bilag 1 Værdier Holmstrupgårds værdier beskriver de grundlæggende kendetegn, som vi ønsker at fremme i dagligdagen i forbindelse med opgaveløsning og samarbejde. Tolkningen af værdierne er afgørende, idet de på én gang skal understøtte en effektiv vej til vores vision og samtidig skal sikre en fortsat udvikling af en sund arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø. Værdierne spiller sammen med Regionens 3 værdier Dialog Dygtighed Dristighed. 10

13 Faglighed På Holmstrupgård ved vi, at vi skal være fagligt dygtige for at kunne løse den opgave, vi har påtaget os med at hjælpe unge med psykiatriske vanskeligheder. Vi er derfor bevidste om at dygtiggøre os, være meget professionelle og samtidig forholde os åbne, nysgerrige og kritiske til ny viden og erfaringer. Trivsel På Holmstrupgård ved vi, at trivsel er en forudsætning for et sundt og trygt miljø og en forudsætning for, at det enkelte individ tør og kan udvikle sig. Vi respekterer den enkelte med egne holdninger og meninger, og vi møder hinanden med tillid og åbenhed. Udvikling På Holmstrupgård tænker vi nyt og innovativt, fordi det fremmer udvikling og behandlingen af unge med psykiatriske vanskeligheder vi sætter handling bag idéerne. Værdiarbejde Holmstrupgårds 3 værdier Faglighed, Udvikling og Trivsel er et vigtigt styringsredskab i vores arbejde. Udadtil er værdierne med til at profilere os, og indadtil giver de fælles værdier fodslag og retning. Værdierne er konstant i spil fra ledelsesplan til den konkrete praksis i arbejdet med de unge. På Holmstrupgård er værdierne med i praksissituationer, såvel som i diskussioner og drøftelser på personalemøder, seminarer, ledelsesmøder og medarbejderudviklingssamtaler. Det betyder, at vi hele tiden er i dialog med hinanden om forståelse og udmøntning af værdierne. Vores værdier er ikke eviggyldige. Nye tider, nye vilkår og nye medarbejdere betyder, at vi med jævne mellemrum drøfter, om værdierne stemmer overens med vores virkelighed. En gang om året bliver værdiarbejdet sat på som tema på et ledelsesmøde. Efterfølgende sættes værdierne på dagsordenen på afdelingerne. Alle medarbejdere har fået udleveret Holmstrupgårds værdibog. Plakater med værdierne hænger rundt omkring på Holmstrupgård. 11

14 Retningsgivende dokument vedrørende standard 2.3 Ledelse Titel Retningslinje for Ledelse Formål med retningslinjen for Ledelse skal sikre At der er udarbejdet et virksomhedsplan og at dette er kendt af medarbejderne. At ledelsens indsats evalueres. At medarbejderne aktivt omsætter Holmstrupgårds værdier i konkret faglig praksis. Anvendelsesområde - Holmstrupgård Ledere og medarbejdere Holmstrupgård Ansvarlige for udførelsen Ledelsen er ansvarlig. Retningslinjen er udarbejdet af Ledelsen og ressourceperson Godkendt af Ledelsesgruppen og LMU Gældende fra 1. august 2011 Revideres Ved ændringer i virksomhedsplanen Ansvarlig for revision Leder og ressourceperson 12

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Virksomhedsgrundlag. Specialområde Hjerneskade 2014/2015. Psykiatri og social. Specialområde Hjerneskade

Virksomhedsgrundlag. Specialområde Hjerneskade 2014/2015. Psykiatri og social. Specialområde Hjerneskade Virksomhedsgrundlag Specialområde Hjerneskade 2014/2015 Psykiatri og social Specialområde Hjerneskade 2 Forord Med dannelsen af Specialområde Hjerneskade er alle Region Midtjyllands tilbud til voksne med

Læs mere

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune Vores fundament Miljø og Teknik Randers Kommune I efteråret 2009 har vi arbejdet med at skabe et nyt fælles fundament for Miljø og Teknik. Ambitionen har været at skabe en klar retning for vores fremtidige

Læs mere

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK Håndbogens første kapitel indeholder Jammerbugt kommunes sammenhængende Børnepolitik. Politikken er det grundlæggende fundament for alt arbejde,

Læs mere

Frederiksberg Kommunes HR-strategi

Frederiksberg Kommunes HR-strategi Frederiksberg Kommunes HR-strategi FREDERIKSBERG KOMMUNES HR-STRATEGI 1 Forord I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj kvalitet, og samtidig skal vi være i front

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune

Frivillighed i Faxe Kommune Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Faxe Kommune Indhold Indledning... 3 Baggrund... 5 Fokus på frivillighed gennem ligeværdighed... 7 De tre indsatsområder... 9 Indsatsområde 1... 10 Indsatsområde

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Kommunikere tydeligt Være rollemodel Være fagligt stærk Resultatansvar Sikre samskabelse Arbejde strategisk Være innovativ Samarbejde på tværs Ledelses- og medarbejdergrundlag Nyt Ledelses- og medarbejdergrundlag

Læs mere

Rubrik forregion Midtjyllands. kompetenceudviklingspolitik

Rubrik forregion Midtjyllands. kompetenceudviklingspolitik Rubrik forregion Midtjyllands kompetenceudviklingspolitik Forord Region Midtjyllands mission er at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes mulighed for sundhed, trivsel og velstand. Vi vil stræbe efter

Læs mere

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 der er gældende for folkeskolen i Svendborg Kommune Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 Vision, formål

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

Personale- og Ledelsespolitik

Personale- og Ledelsespolitik Personale- og Ledelsespolitik værdigrundlag Forord I december 2004 tiltrådte HSU Beredskabsstyrelsens nye personale- og ledelsespolitik. Politikken er blevet til gennem dialog og samarbejde på tværs af

Læs mere

Politik for unges uddannelse og job

Politik for unges uddannelse og job Politik for unges uddannelse og job Indhold Forord Forord... 2 Fremtidens platform - uddannelse til alle... 3 Job- og Uddannelsestilbud med mening... 4 Et rummeligt uddannelsestilbud... 5 En god start

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik 2013 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik for Region Hovedstadens Psykiatri Arbejdsmiljøpolitikken blev godkendt i Psyk-MED d. 24. august

Læs mere

Områdeledelse. Bringe pædagogisk ledelse tæt på børn og medarbejdere via de pædagogiske teamledere.

Områdeledelse. Bringe pædagogisk ledelse tæt på børn og medarbejdere via de pædagogiske teamledere. Områdeledelse Bringe pædagogisk ledelse tæt på børn og medarbejdere via de pædagogiske teamledere. Styrke den strategiske ledelse og effektivisere den administrative ledelse Matche krav og forventninger

Læs mere

NY VIRKELIGHED NY VELFÆRD. Medarbejdergrundlag SAMMEN OM UDVIKLING

NY VIRKELIGHED NY VELFÆRD. Medarbejdergrundlag SAMMEN OM UDVIKLING NY VIRKELIGHED NY VELFÆRD Medarbejdergrundlag SAMMEN OM UDVIKLING Medarbejdergrundlag SAMMEN OM UDVIKLING Kære medarbejder i Odense Kommune Du sidder nu med Odense Kommunes medarbejdergrundlag Sammen om

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Maglegårdsskolen Marts 2015 Generelle oplysninger Adresse Maglegårdsskolen Maglegård Skolevej 1 2900 Hellerup Telefon: 39 98 56 00 Stilling Skoleleder Reference Ansættelsesvilkår

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.2 Brugerinddragelse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.2 Brugerinddragelse 4.1.2010 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.2 Brugerinddragelse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Udviklingsplan Dagplejen 2012-2015

Udviklingsplan Dagplejen 2012-2015 Udviklingsplan Dagplejen 2012-2015 Om udviklingsplanen Direktionen i Frederikssund kommune har udarbejdet en udviklingsplan. Efterfølgende har alle fagchefer udarbejdet en udviklingsplan den relevante

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til vision. Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2

Læs mere

for helheden Vi udviser rettidig omhu Vi gør det! Synergi

for helheden Vi udviser rettidig omhu Vi gør det! Synergi Anerkendelse Vi har en positiv tilgang til hinanden Vi vil anerkendende ledelse Vi fremmer arbejdsglæden og det gode kollegiale fælleskab Vi skaber positiv sammenhæng mellem værdier og dagligdag! Sig det...

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse

Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse Implementeringen af målstyret undervisning og god klasseledelse er prioriteret som A og er det første og største indsatsområde i den fælleskommunale

Læs mere

Den korte version. Resultatansvar. Kommunikere tydeligt. Være fagligt stærk. Være rollemodel. Arbejde strategisk.

Den korte version. Resultatansvar. Kommunikere tydeligt. Være fagligt stærk. Være rollemodel. Arbejde strategisk. Den korte version innovativ e fagligt stærk innovativ Fokus på målet i løsningen af kerneopgaven. Tydelige mål, rammer, retning for og evaluering af opgaveløsningen. Definition af målet med kerneopgaven

Læs mere

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling.

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. Fra B & U `s Udviklingsplan: Med udgangspunkt i at forældrene er Børn og Unges vigtigste voksne, skaber vi konstruktive relationer

Læs mere

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Børn, Unge og Familie 2013 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 - Alle børn og unge har ret til et godt liv Alle børn og unge har ret til

Læs mere

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Indledning Norddjurs Kommune har i de senere år sat fokus på mulighederne for at udvikle en folkeskole, hvor de unge i

Læs mere

LEDELSE I SPÆNDINGSFELTET MELLEM OPLØSNING OG OPBYGNING

LEDELSE I SPÆNDINGSFELTET MELLEM OPLØSNING OG OPBYGNING LEDELSE I SPÆNDINGSFELTET MELLEM OPLØSNING OG OPBYGNING - et ledelsesværktøj til håndtering af en kaotisk situation Udarbejdet i et samarbejde mellem amterne i regi af Handleplan for udvikling af ledelse

Læs mere

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK SKANDERBORG KOMMUNE MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE OKTOBER 2007 Indholdsfortegnelse 1. PROCESSEN... 3 2.

Læs mere

Skolevision for skolerne ved Langeland Kommune

Skolevision for skolerne ved Langeland Kommune Indledning Skolevision for skolerne ved Langeland Kommune Det er vigtigt, at vi altid husker, at vi driver skole for børnenes skyld. Det er fordi, vi vil motivere til og understøtte den maksimale udvikling

Læs mere

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune 1 2 Indhold trivsel er velvære og balance i hverdagen Indledning... 4 Hvad er trivsel?... 6 Grundlag for trivselspolitikken... 7 Ledelses- og administrative

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 frivilligheden blomstrer Bærende principper fælles pejlemærker Tænkes sammen med fra politik til praksis 3 5 7 9 11 frivilligheden

Læs mere

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere Slagelse Kommune Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere Februar 2016 1. Baggrund I juni 2015 godkendte Økonomiudvalget direktionens oplæg om en ændret administrativ organisering.

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Job- og kravprofil HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge søger en forvaltningschef til at stå i spidsen for det strategiske arbejde med mennesker, kultur og samarbejde i hele

Læs mere

Fundraising strategi Fondsgruppen 2015

Fundraising strategi Fondsgruppen 2015 Hovedbestyrelsesmøde den 19. juni 2015 Bilag 8.1 Fundraising strategi Fondsgruppen 2015 Senest opdateret 04.06.2015 1 Introduktion Denne fundraising strategi er en forlængelse og fortsættelse af strategiarbejdet

Læs mere

Skoleleder til Ådalskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Ådalskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Ådalskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Ådalskolen 4) Skoleområdet i Ringsted Forventningerne

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG NOVEMBER 2013 AFRIKA KONTKAT BLÅGÅRDSGADE 7B DK2200 KØBENHVAN N TELEFON: +45 35 35 92 32

Læs mere

Familiecentrets virksomhedsplan 2015-2016

Familiecentrets virksomhedsplan 2015-2016 Familiecentrets virksomhedsplan 2015-2016 INDLEDNING Om centret Familiecentret er Aarhus Kommunes myndighedscenter for udsatte børn, unge og familier. Familiecentret er forankret i Socialforvaltningen/

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2012/2013 Arbejdsmarkedscenter SYD

VIRKSOMHEDSPLAN 2012/2013 Arbejdsmarkedscenter SYD VIRKSOMHEDSPLAN 2012/2013 Arbejdsmarkedscenter SYD Arbejdsmarkedscenter Syd Gunnar Clausens Vej 90 8260 Viby J Tlf. 8713 6600 E-mail: amcsyd@aarhus.dk www.amcsyd.dk Juni 2012 2 VIRKSOMHEDSPLAN 2012/13

Læs mere

Overblik over aftale for Ældre og Handicap

Overblik over aftale for Ældre og Handicap Overblik over aftale for Ældre og Handicap 1. Beskriv kort processen for formulering af målene i aftalen Aftalen for 2015 er blevet evalueret i LMU med henblik på at afklare, hvilke mål, det ville være

Læs mere

Kompetencebeskrivelse Landsforeningen for ansatte i sundhedsfremmende og forebyggende hjemmebesøg

Kompetencebeskrivelse Landsforeningen for ansatte i sundhedsfremmende og forebyggende hjemmebesøg Kompetencebeskrivelse Landsforeningen for ansatte i sundhedsfremmende og forebyggende hjemmebesøg Sociale/samarbejdsmæssige kompetencer Personlige kompetencer Borgeren Udviklingskompetencer Faglige kompetencer

Læs mere

FMKs fire ledelseværdier

FMKs fire ledelseværdier Ledelsesgrundlag for Horne og Svanninge skoler 2015 Ledelsesgrundlaget på Horne og Svanninge skole tager afsæt i Faaborg-Midtfyn Kommunes ledelsesværdier. FMKs fire ledelseværdier Vi tager lederskabet

Læs mere

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at Fælles fokus på læring HF & VUC FYN bygger bro til en fremtid med mere uddannelse bedre job og højere livskvalitet Strategi 2016 2019 Med udgangspunkt i denne vision uddanner vi unge og voksne i et miljø,

Læs mere

Vejen mod en bedre skole. Kvalitetsarbejdet på erhvervsuddannelsen på Roskilde Handelsskole

Vejen mod en bedre skole. Kvalitetsarbejdet på erhvervsuddannelsen på Roskilde Handelsskole Vejen mod en bedre skole Kvalitetsarbejdet på erhvervsuddannelsen på Roskilde Handelsskole Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kapitel 1. Principperne for kvalitetsarbejdet... 4 1.1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Familie- og velfærdsafdelingen. Organisering, samspil og opgaver

Familie- og velfærdsafdelingen. Organisering, samspil og opgaver Familie- og velfærdsafdelingen Organisering, samspil og opgaver 1 Familie- og velfærdsafdelingen Organisation, samspil og opgaver Én samlet forvaltning Fra den 1. april 2014 begiver vi os ud i en transformation

Læs mere

af inklusion Ramme Fakta om almenområdet og specialområdet Aarhus, september 2012

af inklusion Ramme Fakta om almenområdet og specialområdet Aarhus, september 2012 Nytænkning af inklusion Fælles om Nytænkning af Social Inklusion Aarhus, september 2012 Ramme Med byrådets vedtagelse af budget for 2012 har Magistratsafdelingen for Børn og Unge (MBU) og Magistratsafdelingen

Læs mere

Handleplan for indsatsen på det frivillige sociale område i 2015

Handleplan for indsatsen på det frivillige sociale område i 2015 Handleplan for indsatsen på det frivillige sociale område i 2015 Indledning Handleplanen er en udmøntning af Rødovre Kommunes politik på det frivillige sociale område, som er vedtaget i efteråret 2014.

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne og

Læs mere

Etisk forventningskatalog

Etisk forventningskatalog LOS De private sociale tilbud Etisk forventningskatalog Gældende for samtlige af LOS medlemmer LOS 24-02-2015 Indhold Indledning... 3 Formål med LOS etiske forventningskatalog... 3 Værdigrundlag... 3 Professionalisme...

Læs mere

Opsamling på Temadag 17. december 2014

Opsamling på Temadag 17. december 2014 Opsamling på Temadag 17. december 2014 Indledning Dette dokument er et forsøg på at indfange essensen af de emner, som de mange post-its beskriver under hvert af de fem temaer fra handlingsplanen. Dokumentet

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen 1. Indledning Højgårdskolen søger ny viceskoleleder med tiltrædelse 1. maj 2016. Stillingen annonceres i Job Midt/Vest og på www.herning.dk med

Læs mere

HK erne på DTU. i forhold til Strategi 2003-08

HK erne på DTU. i forhold til Strategi 2003-08 HK erne på DTU i forhold til Strategi 2003-08 FORORD DTU formulerede omkring årsskiftet 2002-2003 en strategi for årene 2003-2008. Strategien gælder naturligvis for al aktivitet på DTU i perioden og er

Læs mere

Interviewguide Kragelund - Socialarbejderen

Interviewguide Kragelund - Socialarbejderen 1 Interviewguide Kragelund - Socialarbejderen Tema 1: Din baggrund Hvor længe har du været ansat i denne organisation, eller i tilsvarende speciale? Hvor længe har du arbejdet med netværks - og pårørendeinddragelse?

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Det sammenhængende børne- og ungeliv

Det sammenhængende børne- og ungeliv Det sammenhængende børne- og ungeliv - vejen til ny velfærd for børn, unge og deres familier i Odense 14. februar 2013 Vores udfordring Vi har en dobbelt udfordring i Odense: Vi har høje ambitioner for

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

Værdier. Plejehjemmet Falkenberg. et godt sted at være! www.falkenberg.helsingor.dk 12. Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Falkenberg

Værdier. Plejehjemmet Falkenberg. et godt sted at være! www.falkenberg.helsingor.dk 12. Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Falkenberg Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Falkenberg Værdier på Plejehjemmet Falkenberg Center for omsorg og ældre Plejehjemmet Falkenberg Falkenbergvej 30 A 3140 Ålsgårde tlf.: 4928 1501 - fax: 4928 1512

Læs mere

sundhedsvæsens bankende hjerte. Uden Jer ville væsnet gå i stå. disse ofte komplekse problemstillinger til patienter og pårørende.

sundhedsvæsens bankende hjerte. Uden Jer ville væsnet gå i stå. disse ofte komplekse problemstillinger til patienter og pårørende. Sundhedsminister Astrid Krags tale på Lægemødet 2013 (Det talte ord gælder) [Indledning dialogen med borgeren] Jeg vil gerne sige tak for invitationen til at indlede jeres 131. lægemøde. Jeg har set frem

Læs mere

Virksomhedsplan for 2014

Virksomhedsplan for 2014 Virksomhedsplan for 2014 I dette dokument kan du finde Spiloppens vision, formål, værdier og pædagogiske principper og du kan linke ind på Spiloppens fulde læreplan http://www.boernehuset-spiloppen.dk/filer/190denfuldelaerepla1.doc

Læs mere

Personalepolitisk grundlag

Personalepolitisk grundlag Personalepolitisk grundlag Baggrund Køge Kommune er rammen om en mangfoldighed af opgaver og fagligheder, som ledes af ét byråd valgt af kommunens borgere. Vi er én arbejdsplads med meget forskellige arbejdsvilkår

Læs mere

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 1 Indholdsfortegnelse HR-strategi 2012 s.3 Systematisk

Læs mere

Kompetenceudvikling/videreuddannelse/tiltag ift. inklusion 2013/2015

Kompetenceudvikling/videreuddannelse/tiltag ift. inklusion 2013/2015 Videns- og Ressourcecentret Kompetenceudvikling/videreuddannelse/tiltag ift. inklusion 2013/2015 Maj 2014 Kapacitetsopbygning Ressourcecentrene Nuværende indsats Udvikling af lokale R-center. Herunder

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE JOB- OG PERSONPROFIL FOR AFDELINGSLEDER TIL HR OG ARBEJDSMILJØ JANUAR 2016

HOLBÆK KOMMUNE JOB- OG PERSONPROFIL FOR AFDELINGSLEDER TIL HR OG ARBEJDSMILJØ JANUAR 2016 HOLBÆK KOMMUNE JOB- OG PERSONPROFIL FOR AFDELINGSLEDER TIL HR OG ARBEJDSMILJØ JANUAR 2016 1. BAGGRUND Denne job- og personprofil er udarbejdet på baggrund af interview med ansættelsesudvalget med henblik

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

Inklusion at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber

Inklusion at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber Inklusion at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber Forord Strategi for inklusion i Skanderborg kommune Børn og Unge 0 17 år Formålet med en fælles kommunal strategi for inklusion er at tydeliggøre

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik Ringsted Kommune Indledning Byrådet i Ringsted har vedtaget en samlet børne- og ungepolitik som gælder alle de kommunale institutioner, der har kontakt med børn og unge samt deres

Læs mere

Ledelsesplan 2012. LedNytTUBA. 28. november 2011 JKL

Ledelsesplan 2012. LedNytTUBA. 28. november 2011 JKL Ledelsesplan 2012 LedNytTUBA 28. november 2011 JKL TUBAs idégrundlag og historie TUBA er en landsdækkende rådgivning for unge fra alkoholfamilier. Med udgangspunkt i et kristent menneskesyn, der fremhæver

Læs mere

HK erne på DTU i forhold til Strategi 2008-13

HK erne på DTU i forhold til Strategi 2008-13 HK erne på DTU i forhold til Strategi 2008-13 Forord: I 2008 er DTU s strategi blevet revideret og gælder nu for årene 2008-2013. HK-klubberne for kontor/laborant på DTU ønsker også denne gang at forholde

Læs mere

Virksomhedsgrundlag. Heldagshuset. Oktober 2013

Virksomhedsgrundlag. Heldagshuset. Oktober 2013 Virksomhedsgrundlag Heldagshuset Oktober 2013 1 Målgruppe Målgruppen er normaltbegavede elever, der er præget af adfærdsmæssige, følelsesmæssige eller sociale problematikker; AKT-problematikker. Der er

Læs mere

Inklusion. - at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber. Strategi for inklusion. Børn og unge 0-17 år

Inklusion. - at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber. Strategi for inklusion. Børn og unge 0-17 år Inklusion - at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber Strategi for inklusion Børn og unge 0-17 år Forord Formålet med en fælles kommunal strategi for inklusion er at tydeliggøre værdien af inklusion

Læs mere

Lederskabet og MED-systemets rolle Skive Kommune

Lederskabet og MED-systemets rolle Skive Kommune Lederskabet og MED-systemets rolle Skive Kommune Kommunaldirektør Per Mathiasen HR-chef Ricki Laursen Konstant lavt sygefravær 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Skive (KRL)

Læs mere

Leder af Familieværket

Leder af Familieværket Stillings- og personprofil Leder af Familieværket Syddjurs Kommune Januar 2016 Opdragsgiver Syddjurs Kommune Adresse Syddjurs Kommune Tingvej 17 8543 Hornslet 87 53 50 00 www.syddjurs.dk Stilling Leder

Læs mere

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene:

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene: Værdier i Institution Hunderup, bearbejdet i Ådalen. Sammenhæng: Vi har siden september 2006 arbejdet med udgangspunkt i Den Gode Historie for at finde frem til et fælles værdigrundlag i institutionen.

Læs mere

Inklusionsstrategi for skolevæsenet i Frederiksberg Kommune

Inklusionsstrategi for skolevæsenet i Frederiksberg Kommune Inklusionsstrategi for skolevæsenet i Frederiksberg Kommune 1. Indledning Frederiksberg Kommune har som mål, at flest mulige børn skal inkluderes i almenområdet fremfor at blive henvist til særlige specialtilbud.

Læs mere

Social kapital & Den attraktive organisation

Social kapital & Den attraktive organisation Social kapital & Den attraktive organisation Dagens vigtigste budskaber Ledelsesmæssige udfordringer kan ikke løses med det der skabte dem - brug for nyt mindset for ledelse Ledelse handler om skabe resultater

Læs mere

Velfærdspolitik. Voksen- og ældreområdet. Revideret den 23. februar 2016 Dokument nr. 480-2016-140791 Sags nr. 480-2015-107141

Velfærdspolitik. Voksen- og ældreområdet. Revideret den 23. februar 2016 Dokument nr. 480-2016-140791 Sags nr. 480-2015-107141 Velfærdspolitik Voksen- og ældreområdet Revideret den 23. februar 2016 Dokument nr. 480-2016-140791 Sags nr. 480-2015-107141 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 Vision og fokusområder... 4 VÆRDIER... 5

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Skoleafdelingens ramme og procesplan for udviklingen af pædagogiske lærings- og udviklingscentre (PLUC) på de fire nye skoler samt 10 ende

Skoleafdelingens ramme og procesplan for udviklingen af pædagogiske lærings- og udviklingscentre (PLUC) på de fire nye skoler samt 10 ende Ny skolestruktur Udviklingsspor: Fredericia PLUC 17.aug. 2012 Ny skolestruktur Udviklingsspor: PLUC Skoleafdelingens ramme og procesplan for udviklingen af pædagogiske lærings- og udviklingscentre (PLUC)

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

Virksomhedsplan 2012 2013

Virksomhedsplan 2012 2013 Virksomhedsplan 2012 2013 F A M I L I E C E N T R E T Fleksibilitet Anerkendelse Metodeudvikling Information Ledelse Indsats Effektivitet Citrix Engagement Nærvær Trivsel Respekt Efteruddannelse Tæt samarbejde

Læs mere

TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012

TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012 TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012 TryghedsGruppen har siden foråret 2012 arbejdet med at udvikle en ny investeringsstrategi. De vigtigste input i denne

Læs mere

Ledelse i. Region Midtjylland. Overordnede stillingsbeskrivelser for ledere på hospitaler og psykiatri- og socialområdet. Region Midtjylland

Ledelse i. Region Midtjylland. Overordnede stillingsbeskrivelser for ledere på hospitaler og psykiatri- og socialområdet. Region Midtjylland Ledelse i Region Midtjylland Overordnede stillingsbeskrivelser for ledere på hospitaler og psykiatri- og socialområdet Region Midtjylland September 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...4

Læs mere

Ko m Va rd e. VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014

Ko m Va rd e. VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014 En dn u dre skole e b 3 = + 7 B A C Ko m Va rd e mu ne VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014 FREMTIDENS SKOLE I VARDE KOMMUNE At stræbe højt og skue mod nye horisonter Formålet med Varde Kommunes visionsstrategi

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Børn og Unge Januar 2014 Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Det er vigtigt, at der er en klar defineret lokalpolitisk ramme for implementering af den nye skolereform.

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGIPLAN

DIREKTIONENS STRATEGIPLAN DIREKTIONENS STRATEGIPLAN INDLEDNING Direktionens strategiplan angiver den overordnede retning for Direktionens arbejde i 2015 og 2016. Direktionen har arbejdet med emnet hen over efteråret for at afklare

Læs mere

N O TAT. Inspiration til en strategi for effektivisering

N O TAT. Inspiration til en strategi for effektivisering N O TAT Inspiration til en strategi for effektivisering En politisk vedtaget strategi for effektivisering giver et godt afsæt for kommunalbestyrelsens arbejde med at skabe økonomisk råderum. Strategien

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Masterplan for Kvalitet og Læringsmiljøer i Fremtidens Dagtilbud i Halsnæs Kommune. Børn unge og læring

Masterplan for Kvalitet og Læringsmiljøer i Fremtidens Dagtilbud i Halsnæs Kommune. Børn unge og læring Masterplan for Kvalitet og Læringsmiljøer i Fremtidens Dagtilbud i Halsnæs Kommune Børn unge og læring 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Mål og formål med Masterplan for kvalitet og læringsmiljøer i Fremtidens

Læs mere