Greve Kommune DEL 1 SUND GREVE MIDTBY - BORGERNES IDÉKATALOG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Greve Kommune DEL 1 SUND GREVE MIDTBY - BORGERNES IDÉKATALOG"

Transkript

1 Greve Kommune DEL 1 SUND GREVE MIDTBY - BORGERNES IDÉKATALOG

2

3 SUND GREVE MIDTBY - BORGERNES IDÉKATALOG INDLEDNING...5 SUNDE BYRUM...6 Hvad er sundhed?...6 Sundhedstilstanden i Greve Kommune...6 Borgernes sundhedsbegreb...7 Hvordan arbejder vi med sundhed i Greve?...8 Hvad er et sundt byrum?...8 Byrummene i dag...11 IDÉER TIL EN SUND GREVE MIDTBY...13 Hvordan er ideérne opstået?...13 Kriterier for den gode idé...14 Hvad sker der nu?...16 Sund Greve Midtby - Del 1: Borgernes idékatalog er udarbejdet af Greve Kommune i samarbejde med cph:learning v. Villads Keiding, Projektet har været støttet af forsøgs- og udviklingsmidler under byfornyelsesloven v. Ministeriet for By, bolig og landdistrikter. Grafisk tilrettelæggelse og redigering er udført af Hasløv & Kjærsgaard Arkitektfirma I/S i samarbejde med Greve Kommune. Størstedelen af figurerne er omtegnede figurer, der er rettighedsbeskyttede af cph:learning ved Villads Keiding. BORGERNES IDÉKATALOG...17 Oversigt over idéer...18 Idéer fra borgerne...20 Byttestation...21 Sanserute...22 Rådhustorv...23 Udekøkken, etape 1 og Søfestival...25 Udendørs motion...26 Greve Station: Bølgen...27 Gangbroer i træer...29 Naturlegeplads...30 Multihuller, etape 1 og Gavlkunst...32 Jardin de Greve...33 Bænke, lys og skilte...34 Børnenes Svømmealper...35 Rambla på Greve Centervej...36 Bugten Havbad august 2014 SUND GREVE MIDTBY I 3

4

5 FAKTABOKS: Sund Greve Midtby er et forsøgs- og udviklingsprojekt under Byfornyelsesloven, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Projektet har forløbet i perioden fra maj 2013 til august Projektet er afrapporteret i form af to dele, Del 1+2 én om idéerne, én om metode som overvejende er rettet mod den administrativt interesserede læser, der ønsker at gå i dybden. Derudover er der udarbejdet to mindre publikationer, der er målrettet borgere og andre interesserede, der ønsker at få et hurtigt overblik: Greve Sund Midtby - Del 1, Borgernes idékatalog Greve Sund Midtby - Del 2, Metode og proces for dialog mellem borgerne om sundhed og byrum Projektbloggen, hvor der har været ca unikke besøgende, er fortsat tilgængelig på mens arbejdsrapporter og let læste publikationer kan findes på Greve Kommune takker de mange borgere, erhvervsdrivende, frivillige og foreninger for at være med til skabe aktiviteter, diskussioner og samarbejder, især den minderige dag da startskuddet gik den 16. januar 2014 i strid kulde og en særlig tak til Greve Midtby Centret for husly, Gymnastikforeningen Krop og Hop og Greve Gymnasium for show, Greve Reenacters for at affyre kanonen, og til Mosede Ungdomsklub for at få lagt en film på youtube (søg sundgrevemidtby). Greve Frivilligcenter skal have en særlig tak for at være med til at gennemføre startskud og efterfølgende workshops og for at ville tage værtskabet på sig for at undersøge mulighederne for at etablere et Stilaug Sund Greve Midtby. Der har i alt været ca. 500 deltagende borgere i de forskelllige begivenheder ud af de ca , der bor i bydelen, ca , som studerer der og anslået over 1.000, der arbejder i området. INDLEDNING Et vigtigt mål for Sund Greve Midtby er at invitere borgere og brugere i Greve Midtby til at udvikle idéer om, hvordan stier og pladser kan skabe en sundere by. Men hvad er sundhed? Det kan handle om idræt, bevægelse og motion, men kan også handle om kunst, teater, markedsdage. I det hele taget er sundhed også det, at være sammen, og at der er rart, der hvor man er. Vi har derfor inviteret borgere, foreninger, institutioner, virksomheder og andre brugere af området til at tage del i processen og komme med tanker og idéer. Vi har stillet to spørgsmål: Hvad er sundhed for dig? Hvad er dine idéer til sunde aktiviteter, som kan foregå på stierne omkring Greve Midtby? Svarene finder du i det katalog, som du sidder med i hånden. Idéerne er blevet til i perioden august 2013 til maj 2014 i en dialog, som har foregået på stierne omkring Greve Midtby, i skolerne, foreningerne og institutioner, på nettet og på workshops med deltagelse af borgere og kommunens medarbejdere. God fornøjelse! Der er produceret ca. 160 idéer, der er uddybet og sammenfattet til knap 40 delprojekter. Projektet har været flot omtalt i den lokale presse, og unge fra skoler og Greve Gymnasium har bidraget med idéudvikling som del af undervisningen. Projektorganisationen var sammensat på tværs af Greve Kommunes organisation og bestod af en styregruppe, en projektgruppe og en referencegruppe med ca. 20 personligt udvalgte medarbejdere. Metodeudvikling og praktisk gennemførelse af designprocessen har fundet sted i tæt samarbejde med cph:learning ved Villads Keiding. SUND GREVE MIDTBY I 5

6 SUNDE BYRUM HVAD ER SUNDHED? Projektet Sund Greve Midtby har taget afsæt i WHO s sundhedsbegreb fra 1948: Sundhed er en tilstand af (fuldstændig) fysisk, mental og social velbefindende og ikke kun fravær af sygdom eller svaghed. I denne forståelse er sundhed et bredere begreb end blot spørgsmålet om at være syg eller rask. Man kan både være syg og sund eller usund, men også rask og sund eller usund. Når vi taler om at være syg eller rask, så er det vores helbred, vi taler om. Når vi taler om sundhed handler det om de ressourcer vi har, hvordan vi trives og hvilken livskvalitet vi har og ønsker at have. Bjarne Bruun Jensen har i sit sundhedsbegreb illustreret denne sammenhæng mellem vores fysiske og psykiske velbefindende, hvor vores livsstil udgør den måde vi vælger at leve på, og levevilkårene er de ydre faktorer, der påvirker både vores sundhed og helbred, se figur 1. Inspiration til begrebet sundhed er også hentet i Antonovskis sundhedsbegreb (figur 2), der tager udgangspunkt i hvordan den enkelte oplever sammenhæng i sit liv: - Der skal være mulighed for deltage aktivt i de forhold som påvirker ens hverdag og tilværelse, - Der skal være forudsigelighed i forhold til hvad der sker, og - Der skal være en passende belastning med indtryk og opgaver, der gør, at man kan håndtere det der sker. Tilsammen giver det en oplevelse af sammenhæng, og betyder at man kan trives. SUNDHEDSTILSTANDEN I GREVE KOMMUNE Greve kommunes sundhedsprofil er blandt de bedste i Region Sjælland, men der er stadig muligheder for forbedringer. Blandt andet er der rigtig mange, der har et stillesidende liv og som sjældent opholder sig i grønne områder, på trods af at der i Greve bl.a. er 8 km kyststrækning og km2 naturområde i Hedeland. Heldigvis er der også rigtig mange - knap 70 % af kommunens borgere -, der gerne vil være mere fysisk aktive. Figur 3 viser antal hændelser (dvs. kontakter til sygehuset) fordelt i forhold til kroniske sygdomme for borgere i Greve Midtby (opgjort i perioden januar 2012 december 2012). Delagtighed giver meningsfuldhed Oplevelse af sammenhæng Forudsigelighed giver begribelighed Belastningsbalance giver håndterbarhed FIGUR 1: SUNDHEDSBEGREB FIGUR 2: ANTONOVSKY S SUNDHEDSBEGREB 6 I SUND GREVE MIDTBY

7 Greve % DK % RegSj % Greve % RegSj % Fysisk aktive (moderat-hård) 26,7 28,3 26,3 27,2 26,8 Ønske om et mere aktivt liv 69,1 67,5 64,4 71,0 67,0 Ensom 5,0 5,6 5,6 5,0 5,8 Godt selvvurderet helbred 86,2 85,0 83,2 87,0 84,0 (trives) Stillesiddende fritidsaktivitet 15,3 15,9 15,7 Stillesiddende > 10 t. pr. dag 40,0* 28,0 Sjældent ophold i grønt område 8,4* 7,0 *Signifikant forskellige fra regions gennemsnittet FIGUR 3: SUNDHEDSPROFIL Sundhedsprofilen fra 2010 og 2013 viser om borgerne i Greve Kommune, at de er meget mere stillesiddende, end resten af regionens borgere. Det kan også aflæses i de sygdomme som borgerne får. Mulighed for øget bevægelse er derfor en helt central del af Greve Kommunes sundhedsstrategi. Byrummet skal inspirere til bevægelse, både i form af motion, som fx.spadsereture og fordybelse og nærvær med andre mennesker. BORGERNES SUNDHEDSBEGREB Idéerne i Sund Greve Midtby er svar på spørgsmålet Hvad er sundhed - for dig? Borgere, der har deltaget i idéudviklingen, svarer bl.a. at sundhed for dem er: - Balance imellem kost og motion - At bevæge sig - Velvære, aktivitetsdeltagelse, fællesskab, motiverende miljø, bevægelsesstimulerende redskaber - Mere grønt! Sundhed for mig er også smukke omgivelser, man kan færdes i og dem er der langt imellem i Greve! - Sundhed er et sundt liv, men også en tryg by. - Natur, fred, luft og lys Sundhed er altså mange ting. Projektet Sund Greve Midtby arbejder både med mental, fysisk og social sundhed. Alle tre aspekter træder frem i borgernes idéer og tanker om, hvad sundhed er for dem. Folk taler om sundhed som motion på stierne, men også de sanseindtryk, der møder èn når man går, løber og cykler. Selv det at bevæge sig i og omkring Greve Midtby er sundhed og at kunne bevæge sig uden at skulle betale for det, er også et aspekt af sundhed. Det betyder også meget, at der er natur, fred, luft og lys. Vejret er oftere dejligt, når der er grønt og omgivelserne er smukke. Fællesskab er en anden vigtig side af sundhed. At kunne bevæge sig sammen, deltage i aktiviteter og spise sundt sammen betyder noget for mange. Mange af borgernes idéer drejer sig om at fremme den gode aktive livsstil med meget motion og balancen mellem kost og motion. HVORDAN ARBEJDER VI MED SUNDHED I GREVE? Der er i 2013 vedtaget en ny sundhedspolitik for SUND GREVE MIDTBY I 7

8 Greve Kommune. Visionen for sundhedsindsatsen er; at i Greve Kommune bor sunde borgere; at vi er i front med indsatser på sundhedsområdet; at vi opnår resultater i samarbejde med regionale og nationale samarbejdspartnere; og at vi inddrager erhvervslivet og borgerne i vores indsatser. I Greve Kommune arbejdes der med sundhedsfremme på flere måder: Sundhedsfremme - en lære proces Gør mennesker i stand til i højere grad at være herre over og forbedre deres sundhedstilstand Nudging et kærligt skub påvirke menneskers valg og adfærd det sunde valg bliver det lette valg rammer, der inspirerer til aktivitet Forebyggelse tre typer primær/borgerrettet; forhindre sygdom og sociale problemer i at opstå sekundær; finde sygdomme og sociale problemer tidligt tertiær/patientrettet; undgå at yderligere sygdom opstår eller forværring af eksisterende sygdom HVAD ER ET SUNDT BYRUM? Erfaringen viser, at når stier og byrum er i god fysisk stand fremmes tryghed og borgernes lyst til at bruge dem. Det skaber en god cirkel, hvor stier bliver brugt, ikke kun til transport og gennemgang, men også til ophold og aktiviteter. Stierne omkring Greve Midtby rummer god plads og det giver mulighed for fælles aktiviteter, underholdning, m.v. der vil kunne være med til at øge tryghed, trivsel og give en levende by. Tryghed, fællesskab og fælles aktiviteter er mental sundhed, der baner vejen for at bruge byrummet til at skabe fysisk sundhed blandt borgerne. Som et led i udviklingsprocessen deltog arkitekt og ph.d. Bianca Hermandsen i februar 2014 i åben workshop i Greve med et indlæg med fakta og inspiration omkring aktive og levende byrum. Nogle af hovedpointerne var at: - Vi kan designe en by fuld af sunde byrum, - Byrumsdesign handler først og fremmest om hvordan man skaber netværk mellem mennesker, - Det er afgørende at skabe attraktive byrum som er steder man gerne vil besøge i byen, - Sundhed er et målbart parameter for livskvaliteten. - Aktiviteter i byrum for fx skatere, grønsagsproduktion m.v. bliver til destinationer for områdets brugere, og dermed skabes attraktioner og uformelle mødesteder i byrummet De gode mødesteder i byen kan groft deles i tre typer af steder: 1. Borde, bænke, bålpladser mv. fungerer som væresteder, hvor personer mødes og plejer allerede etablerede kontakter. 2. Legepladser, boldbaner, udekøkkener mv. er mødesteder, hvor mennesker knytter bånd til ubekendte relationer og naboers naboer. 3. Samlingssteder fx parker, pladser og idrætsanlæg faciliterer organiserede aktiviteter, hvor interessefællesskaber etableres på tværs af magthierarkier og kulturelle forskelle. NATUR FRED, LYS OG LUFT 8 I SUND GREVE MIDTBY

9 De overordnede tommelfingerregler for, hvad der skaber et godt sted kan sammenfattes til: NÆRHED kort afstand mellem der, hvor folk bor og opholder sig, og nærmeste grønne område, maksimalt 300 m til nærmeste grønne område. ADGANG let adgang til områderne, fysisk såvel som socialt, dvs. det er trygt at være der. AKTIVITET KVALITET de grønne områder skal indeholde de kvaliteter brugeren efterspørger. AKTIVITET (FOR FÅ) DESTINATION ATTRAKTION (FOR MANGE) FIGUR 4: EN AKTIVITET FOR FÅ UDØVERE KAN SKABE SKABE INTERESSE FOR MANGE FOR AT KOMME OG KIGGE PÅ FÆLLESSKAB SUND GREVE MIDTBY I 9

10 10 I SUND GREVE MIDTBY

11 BYRUMMENE I DAG Hele vejen rundt om Greve Midtby er der i dag et godt system af stier og mindre pladser. Greve Kommune ejer en stor del af området og har derfor gode muligheder for løbende at anlægge, renovere og vedligeholde det eksisterende sti- og pladsforløb. I Helhedsplan for Greve Midtby er markeret, hvordan en rekreativ og aktivitetsfyldt forbindelse omkring Greve Midtby kan skabe forbindelse til strand og kyst (markeret med rødt omrids på figur 4). FIGUR 4: OVERSIGTSKORT OVER DE HUSSTANDE SOM HAR OP TIL 500 METER TIL STIERNE OMKRING GREVE MIDTBY Der er enkelte strækninger, der mangler at blive anlagt, men som det fremgår af kort med idéer side 19, at er der alternative tværforbindelser i dag, så det er muligt at komme hele vejen rundt om og i Greve Midtby. Indenfor området ligger mange offentlige institutioner, bl.a. rådhus, gymnasium, 10. klasseskole, Holmeagerskolen, Nældebjerg Plejecenter, Greve Midtbycentret m.v. I alt bor ca i bydelen, der studerer ca , og ca er beskæftiget indenfor bydelen. SUND GREVE MIDTBY I m zone omkring afgrænsning af aktivitetsstien Den 29/ , vin@greve.dk

12 På vej mod Nældebjergsøen, fra nord øst mod sydvest Boldanlæg mellem Svømmehallen og S-banen Fra krydset v. Holmeagervej/Greve Centervej ind mod Rådhuset Birketræer ved Holmeagervej og Sandås/Parkås Greve Midtbycentrets facade over mod stationen Siddeplads ved Nældebjergsøen Typisk stirum i bydelen Passage under stationen Kik fra svømmehallen mod rådhuset 12 I SUND GREVE MIDTBY

13 IDÉER TIL EN SUND GREVE MIDTBY HVORDAN ER IDÉERNE OPSTÅET? Borgerne i projektet Sund Greve Midtby er blevet spurgt: Hvad er din idé til, hvordan vi kan bruge stierne til at skabe en sund Greve Midtby? Gennem workshops, byvandringer og idédag i Greve Midtby centret er der givet inspiration og samlet idéer ind, der beskriver aktiviteter mv. som kan skabe sundhed i Greve Midtby. Og projektet Sund Greve Midtby har givet et væld af idéer faktisk er der kommet omkring 160 forskellige bud på aktiviteter og anlæg i Greve Midtby, der kan give mere sundhed for borgerne. Alle idéer er samlet i Arbejdsrapport Borgernes Idékatalog, der kan ses i fuld længde på En idé Kataloget rummer idéer, der er udviklet på 3 niveauer: løse idéer som er enkelte stikord. Idéer, som er beskrevet mere udførligt. De fleste kommer fra bloggen Sundgrevemidtby, eller er formuleret på projektets idé-postkort på Idé-dagen d. 16 januar 2014 eller når borgerne har talt om sundhed i skolerne, på gymnasiet, på institutionerne eller på arbejdspladserne. Projektskitser, som er mere udførligt beskrevne idéer, hvor der er taget stilling til konkrete spørgsmål som placering, målgruppe og udbytte. Både idéer og projektskitserne er skrevet i en projektskabelon. SUND GREVE MIDTBY I 13

14 Ide-skabelonen Hvad er ideen? Beskriv aktiviteten! Husk: en tegning eller et foto siger mere end 1000 ord men en forklaring er også vigtig Hvordan skaber aktiviteten sundhed? Handler det om krop og motion? Samvær og fællesskab? Ro og stilhed? Plads til at lege? Kunst og musik? Et bed at dyrke. Eller? Hvor præcis finder den sted sted? Indsæt gerne et billede eller tegn på et kort Hvem vil tage del i aktiviteten? Børn, unge, folk med særlige interesser, alle, institutioner? Hvornår vil den blive brugt? Når man har brug for en pause, som en del af undervisningen, i weekenden, når der er fest? Hvor ofte tror du, den vil bruge brugt? Dagligt, af mange, ved særlige lejligheder? Hvad kræver det at få aktiviteten i gang? Er det noget I selv kan gøre? Kræver det at kommunen bygger noget? I så fald, hvad? Hvad kræver det at vedligeholde den? Er det noget en forening kan tage ansvar for? Vil du? Hvad kan man selv gøre? Kan man være med til at bygge den op? Kan man være med til at drive den, hvis det er nødvendigt? Er der nogen særlig udfordringer? Er der noget særligt man skal være opmærksom på for at denne aktivitet skal blive til virkelighed? Hvem er du? Husk at skrive dine kontaktoplysninger Vi bruger dem så vi kan sætte dig i forbindelse med andre med samme interesser og lignende ideer, så vi kan komme i kontakt med dig for at tale nærmere om ideen og for at invitere dig til arbejdsworkshoppen d. 1 februar. Du kan download en skabelonen med spørgsmålene fra sundgrevemidtby.dk FIGUR 5: DEN PROJEKTSKABELON SOM BORGERNE HAR UDFYLDT Projektskabelon Projektskabelonen indeholder en oversigt over de vigtigste oplysninger for hvert enkelt projektidé. Skabelonen er en videreudvikling af den skabelon som bruges på Greve Kommunes projekter. Ved at bruge en fælles skabelon, skabes en praktisk forbindelse mellem borgernes idéer og kommunens administrative muligheder for at følge op. Det er en konkret måde at samarbejde på, og borgernes engagement indgår konkret og direkte som bidrag til realisering af idéerne. HVAD ER EN GOD IDÉ En idé er god, når den peger på en løsning på problemet som skaber værdi for den enkelte, for mennesker med fælles interesser, for grupper med særlige behov, for kommunens borgere som helhed, for kommunens medarbejdere eller for samfundet. Én ting, der kendetegner en god idé, er at folk samles om den, viser den interesse, er villige til at investere tid og opmærksomhed i den og i den sidste ende tager ejerskab og måske endda vælger selv at arbejde for den. En idé kan også være god fordi borgeren selv synes det, og kan samle medborgere, der vil være med til at gøre den til virkelighed! Men i nogle tilfælde kræver realisering af en idé måske kommunens medvirken og ressourcer, og dette kræver en politisk beslutning og en politisk proces. Når kommunens medarbejdere og politikerne skal 14 I SUND GREVE MIDTBY

15 tage stilling til om en idé er god eller ej, anlægges der et helhedssyn, der blandt andet bruger 3 kriterier. Det handler om hvilket udbytte kommunens borgere har af idéen: Engagement Er der borgere eller andre, der har lyst til at bidrage eller som reelt efterspørger aktiviteten? Sundhed Er det en aktivitet, der fremmer sundhed og forebygger eller afhjælper sygdomme? Synergi Er der er sammenfald med andre kommunale aktiviteter, opgaver eller politikker? I projektet taler vi om mental, fysisk og social sundhed. Det er vigtigt at aktiviteterne skaber alle tre slags sundhed og det er også vigtigt at aktiviteterne dur for dem, der har brug for dem. FIGUR 6: KOMMENTERET PROJEKTSKABELON SUND GREVE MIDTBY I 15

16 Fra: Ulla Eikard Sendt: 30. juli :46 Til: Eva Sara Rasmussen Emne: diagram til side ca. 14, idékatalog sund greve midtby HVAD SKER DER NU? Mange af de idéer borgerne er kommet med i dette projekt, kan realiseres helt uden kommunens medvirken. Det handler måske mere om, at få nogle naboer med til at gennemføre, fx at gå ind på Plejehjemmet Nældebjerg og drikke en kop kaffe i caféen, spille bold, løbe en tur osv. Flere skridt på på vejen vejen fra idé fra til handling, idé til bl.a. handling, bl.a.: Idéer Udbud Anlæg Greve Kommune kan bidrage på forskellige måder, både gennem kultur- og sundhedspolitiske aktiviteter og gennem renovering og anlæg af faciliteter på og omkring stier og pladser. Skitse Projektering Drift De indkomne idéer har meget forskellig karakter både hvad angår sundhedseffekt, målgruppe, færdighedsgrad og finansieringsbehov. Nogle idéer vil kunne gennemføres med mindre eller slet ingen investeringer. Det gælder fx: - Markering af forskellige løberuter på stierne - Udendørs motionshold og undervisning på de eksisterende pladser og plæner - Fælles plads til holdaktiviteter, fx bold, rulleskøjter, holdtræning - Duft- og oplevelsesrute, træer, buske, blomster, der fremmer trivsel for mennesker og dyr - Uformelle sidde- og hvilepladser, fx for ældre, børn m.fl. - Borgernes byttestation, hvor bøger m.v. kan udveksles - Aktiviteter på Rådhustorvet m.v. - Bygge og sætte fuglehuse o.lign. op, så der kommer flere fugle at se på og lytte til Andre vil kræve større investeringer og kan fx realiseres via hel eller delvis finansiering via fundraising. Det gælder fx: Projekt FIGUR 6: EKSEMPLER PÅ TRIN I REALISERING Finansiering - gangbroer i Birkelundene (v. Gymnasiet, v. Svømmehallen) - gade- og Med gavlkunst venlig hilsen rundt omkring på centrale pladser og gavle, evt. i samarbejde med boligforeninger, sportsforeninger, ungdomsklubber Ulla Eikard Byplanarkitekt m.v. - Pergola Jardin de Greve, Kommune hvor plantedækkede Teknik & Miljø espalier markerer stiforløbet hele vejen rundt - Udekøkken og undervisning i sund mad - Indretning af området omkring stationen til sunde aktiviteter som beskrevet af elever fra de to folkeskoler - Skøjte- og skaterpark - Omdanne Greve Centervej til Rambla, med begrænset biladgang og god plads til fodgængere, aktiviteter og beplantning skabe en god og let sammenhæng med vandet VIRKER DET? - Etablere Bugten Havbad, som foreslået af de studerende på Greve Gymnasium, for at fastholde de unge i Greve Kommune omkring visionen om Greve som et sundt og dejligt sted at være ung Hvis en idé skal realiseres i samarbejde med kommunen, er der rent praktisk brug for at arbejde videre med idéen, for at få dem ført ud i livet. Nogle idéer vil måske undervejs blive opgivet, andre vil Rådhusholmen Greve Telefon: Direkte: uei@greve.dk Web: blive slået sammen og nogle helt nye kan opstå. I princippet skal en idé når den er beskrevet i projektskabelonen igennem en videre beslutningsog bearbejdningsproces, der i store træk følger 9 trin, se figur I SUND GREVE MIDTBY

17 BORGERNES IDÉKATALOG Når man læser idéer og projektskitser igennem er der ting der går igen, og der viser der sig mønstre og tendenser. Der er også flere idéer til det samme, f.eks. legeplads eller løbesti. Når det kommer til realisering af idéerne giver det god mening at se efter samlede løsninger, der omfatter flere idéer. Borgernes gode idéer er præsenteret under en række overordnede temaer, og efterfølgende skitsemæssigt beskrevet og illustreret i det følgende. SUND GREVE MIDTBY I 17

18 OVERSIGT OVER IDÉER NATUR Naturlegeplads Skabe legemuligheder for børn på 0-10 år som en del af et rekreativt område. Sund mad udendørs Et sted til at lave sund mad udendørs, evt. på bål. Stedet skal være til fri afbenyttelse og skal kunne bruges til undervisning i madlavning og information om SUND kost. Grøntsagsproduktion At udnytte de tomme rum i byen til at lave grøntsagsproduktion. Skab fællesskaber omkring fødevareproduktion. Flere træer og grønne mødesteder Etabler flere træer, espalier og smuk bevoksning og indret mellemrummene langs stien til grønne mødesteder. Nældebjergsøen Bring Nældebjergsøen tilbage til sit gamle udseende, så en tur omkring søen kunne blive en god og sund oplevelse. Kombineres med at få mere vand i åen, fx fra havet. Fuglehuse og fødeplanter til dyr Plant træer og planter med fx bær, som tiltrækker fugle. Kombineres med fuglehuse. Natur langs åen Lav en snoet natursti langs åen. Natursiddepladser Etabler natursiddepladser langs stranden SPORT & MOTION Klatrepark Lav en klatrepark i Birkelunden ved Greve Svømmehal. Der kan være gangbroer mellem træerne, labyrinter, træd-ikke-på-jorden-stisystem, klatrevæg mv. Intervalløberuter Optegne fx 100, 200 og 300 meter løberuter på stien, som appellerer til intervalløbe og som kan aktiviere fx børnehavebørn på tur. Kan kombineres med optegning af hinkeruder el.lign. aktivitetselementer på stien. Løbe/cykelruter Brug Greves fantastiske stisystem til at lave markerede løbe- og cykelruter med forskellige længder. Multihuller bag rådhuset Afvandingshullerne bag Greve Rådhus indrettes, så de kan bruges fx til BMX, skate mv., når der ikke er vand i. Udendørs motionshold Gratis udendørs træning med instruktør på bestemte tidspunkter rundt omkring i kommunen. Træningen kunne fx være zumba, aerobic, gymnastik, mave/ryg. Udendørs aktivitetsplads Etabler en udendørs plads til fælles aktiviteter, rulleskøjter, holdtræning mv. Pladsen kan fx også indeholde udstyr til balance -og styrketræning. Boldbaner Baner til fodbold eller andet holdsport. Børnenes svømmealper I bakkerne bag svømmehallen kan der anlægges smalle stier i snørklede mønstre, hvor de små børn kan fræse rundt op og ned på deres medbragte køretøjer. Skaterpark Etabler en skaterpark i Greve, så børn og unge ikke behøver tage til København for at finde gode faciliteter. Parkour Etabler anlæg til parkour med blokke og mure mv. Forhindringsbane Forhindringsbane af træstammer langs stranden Den levende station: Bølgen og Vandpladsen Skolernes forslag til sunde og aktive byrum ved stationen. Bugten Havbad Studerende på Greve Gymnasium foreslår et stærkt vartegn i Greve Kommune, der kan være en oase og et varemærke for Greve Kommunes attraktive kyst. 18 I SUND GREVE MIDTBY

19 KULTUR Sanserute Lav en duft- oplevelsesrute Den lille sunde omvej med fx forskellige blomster/urter, sansehave mv. undervejs. Der skal være plads til ophold/ro langs ruten. Læsebane Læsning kombineres med sundhed i form af løb og poster i forskellige sværhedsgrader til brug for skoler, institutioner og familier/borgere. En rambla på Greve Centervej Skab en smuk forbindelse mellem Greve Midtby og kysten med flot beplantning, fliser, kunst. Kunst Mere kunst i byrummet, fx gadekunst og gavlkunst. Kunst skaber glæde, følelser og oplevelser. Rådhustorvet Gør området ved rådhuset endnu mere indbydende og skab muligheder for fx torvedage, julefest, musikevents mv. Der kan fx laves en udendørs scene. Rådhustorvet skal være Greves centrale torv! Motionsskulptur Skab en Motionsskulptur som en kombination af udsmykning og en skulptur, man kan motionere på Musik Involver musikskolen, etniske grupper mv. i at skabe musik langs stien. Det tiltrækker mennesker, gør byen levende og giver harmoni og ro i sjælen. BYINVENTAR Flere bænke Anskaffe nye specielle bænke, der både kendetegner området og er gode at sidde i. kan være målrettet forskellige målgrupper (fx ældre og børn). Bænke til børn kan være anderledes fx lavet af et tov, en træstub, m.m. Gadelys Skabe ny og smuk gadebelysning og gerne mere lys på stierne. Byttestationen Et sted, hvor man kan komme og bytte fx byggematerialer, legetøj, bøger osv. Overdækning med solceller Overdæk dele af stien solceller. Det gør det muligt at dyrke motion i regnvejr samtidig med, at man får placeret solceller til energiproduktion Infotavler langs stien Infotavler, der viser hvor mange km, der bliver cyklet, gået og løbet om dagen og hvor mange kalorier, der samtidig er forbrændt. TVÆRGÅENDE IDÉER Markedsplads med historiefortælling om, hvordan det var i gamle dage Flytte aktiviteter, der i dag er gemt i bygninger, ud i byrummet: Greve gymnasium, Svømmehal, fitness Bibliotek med grøn udsigt ved bycentret / En base med mulighed for at låne bøger ved at scanne en stregkode med sin smartphone. Billige butikker til børneting En cafe ved Greve Station Flere halvtage til cyklerne på Greve station Harmonitrappe til motion og show Informationstavle på stationen om sundhed Vigtigt med lyskryds relevante steder Mountainbike på voldene ved motorvejene Det er vigtigt med plane stier, som ikke hælder. Det er irriterende, når man kører med klapvogn/ indkøbsvogn el.lign. Rulletrappe ved Greve station Indføre 30 km fartbegrænsning i hele området Turistinformationsstandere inde i centret med kort over området. Skøjtebane Picnicområde SUND GREVE MIDTBY I 19

20 IDÉER FRA BORGERNE Eksempler på placering af projekter Eksisterende stinet Stinet 20 I SUND GREVE MIDTBY

21 BYTTESTATION Projektbeskrivelse Byttestationer som man kan komme forbi en gang om ugen: Et sted med træ, et sted med byggematerialer, et sted med lejetøj, et sted med bøger, osv. Produktionsskolen kunne eksempelvis udarbejde en træstub med hulrum og plexiglas, hvor bøger eller andet kan byttes. SUND GREVE MIDTBY I 21

22 SANSERUTE Projektbeskrivelse Ruten må tænkes som hele stien, hvor der kan være forskellige oplevelser undervejs: - Beplantning, som giver kraftig duft efter årstiden. Årstidernes skiften skal indtænkes - Forskellige dufte og skilte med beskrivelse. - Skilte så man ved, hvor langt man har gået - Oplevelsen skal gerne skifte undervejs og fra årstid til årstid. - Forskellig belægning at gå på langs ruten. Oplevelsestur : Den lille sunde omvej. Gerne meophold undervejs, såsom sansehave, klatremuligheder og lign. Sanserute : Duft, lyd, lys, føle, bevægelse (fx ujævnt terræn), varieret vegetation så der både er noget for sanserne og plads til spontan graffiti. Hvordan skaber aktiviteten sundhed? Oplevelsesruten kan indeholde aktivitetsredskaber og på den måde have større effekt på fysisk sundhed. Man går en længere tur end ellers. Brug af sanser. Blandt andet også godt for blinde. Skiltene skal gøre folk klogere. Og det skal motivere til at få folk til at gå turen igen. Hvor skal aktiviteten være? Langs hele stien. Hvad skal der til for aktiviteten kan realiseres? Overordnet plan med beplantning. Det skal være kommunen som styrer det. Gerne i et samarbejde med skolen, sådan, at eleverne er med til at lave plancher med viden. Evt. med svar på Greves hjemmeside. DUFT OG BLOMSTER 22 I SUND GREVE MIDTBY

23 RÅDHUSTORV Projektbeskrivelse Torvet foran rådhuset skal tiltrække mange mennesker fra alle dele af Greve. Greves centrale torv! Pladsen skal gøres mere indbydende og skabe liv og omkring Greve Midtby. Rådhuspladsen skal have andre funktioner end kun at være indgang til borgerservice. I dag er der juletræstændingen, men der skal være plads til flere spontane arrangementer og kulturelle aktiviteter: - Bruges til festivaler af alle slagser, torvedage, julefest mv. - Være et strøg der skaber forbindelse mellem rådhus/ gymnasium og centret. - Adgangen til centret skal være bredere og skabe videre forbindelse til ramblaen. Der skal være god adgang for gangbesværede - Vises film, fodboldkampe mv. på rådhusets mur - Skabe ungemiljø, de unge skal skabe liv på gaden. - Skabe faciliteter til at gennemføre markeder, større events, fx faste installationer til telte og udendørs scene - Samarbejde med musikskolen om at lave nogle udendørs musikarrangementer. Hvordan skaber aktiviteten sundhed? Huse med ældre i området, som kan se og opleve stemningen fra deres vinduer. Derudover er der alle skolerne, gymnasiet, 10.klasserne og SOSU-skolen. Det giver mange deltagere i forskellige aldersgrupper.man kan afholde sundhedsdage med telte til sundhedsudøvende.mange laver noget fælles sammen giver sundhed. Man kan også lave konkurrencer og aktivitets. Hvor skal aktiviteten være? Foran rådhuset og omkring området.fx på søjlerne under broen og på søerne og det grønne område bag rådhuset. Etablere Æblet - en stor klatreskulptur, der kan være blikfang fra rådhus til børnehaven ved sosu-skolen - åbent område. Familiegynge. Grafittivæg på gymnasiets væg. Hvad skal der til for aktiviteten kan realiseres? Arrangementer på rådhuspladsen: Medier/presse, organisator, ildsjæle,som vil være med.kan selv finde sponsorer. til kulturdag/festivaller/loppemarked. MARKEDSDAG SUND GREVE MIDTBY I 23

24 UDEKØKKEN, ETAPE 1 OG 2 Projektbeskrivelse Et sted til at lave sund mad udendørs, evt. på åbent bål. Stedet skal være til fri afbenyttelse og skal kunne bruges til undervisning i madlavning og information om sund kost. Der kan evt. være en grøntagshave på den ene side og fx også en udendørsscene til teater. Der kan være forskellige arrangementer om sund mad fx thai, kinesisk, vietnamesisk mv Hvordan skaber aktiviteten sundhed? Information og undervisning i at lave sund mad. Hvor skal aktiviteten være? Bag Rådhuset ud imod Greve Centervej. Hvad skal der til for aktiviteten kan realiseres? Hegn/afskærmning til vejen, rindende vand, borde til at forberede maden, åbent bålsted eller grill, kan også være en grill til hvert bord, borde og bænke, affaldshus, plantes buske, træer, blomster, noget der skaber hyggelig stemning. UDEKØKKEN 24 I SUND GREVE MIDTBY

25 SØFESTIVAL Projektbeskrivelse - Udnyt søen (regnvejsbasinet v. sosu-skolen). - Tre robåde. - Bolde til at kravle ind i - ligge på søen - Udnyt kanalen til barneleg. - Skt. Hans fest Hvor skal aktiviteten være? Ved søen (regnvandsbasisn) v. sosu-skolen Hvad skal der til for aktiviteten kan realiseres? Kommunen kan udlåne. Sponsorater. Både, bolde mv. der skal indgå i aktiviteten kan lånes, lejes - hvis tilbagevendende begivenhed beslutning om ejerskab. Husk medier og presse. Der skal skabes opmærksomhed om eventen. Blikfang. SUND GREVE MIDTBY I 25

26 UDENDØRS MOTION Projektbeskrivelse: F.eks. zumba, aerobic, gymnastik, mave/ryg, åndedrætstræning (også for børn), agilitybane /legeplads (for både børn og voksne) - balance og styrketræning. Svævebane. Der kunne være holdtræning og legeplads (agility) ved siden af. Et udendørs aktivitetsrum. Hvordan skaber aktiviteten sundhed? Fysisk sundhed, social sundhed, fordi man er sammen - med andre, og med familien. Hvor skal aktiviteten være? Området bag svømmehallen. Evt. området bag rådhuset ud til Greve Centervej (med afskærmning til vejen). Hvad skal der til for aktiviteten kan realiseres? Bygges agility/legeplads: håndgangsstativ, bro, hængebro, balancebom, klatrevæg, tov man svinger sig i (Tarzan) (det hele skal hænge sammen, så det er en bane) svævebane, Måtter, transportabelt musikanlæg, låne lokale i svømmehallen til opbevaring. Evt. noget lys, hvis der skal undervises om aftenen og i mørkere tider. MOTIONSREDSKABER MOTIONSPAVILION LEG OG MOTION 26 I SUND GREVE MIDTBY

27 Greve Station: BØLGEN Elever fra to folkeskoler har bidraget til Danmarks Udfordringen 2014 med forslag til, hvordan området omkring Greve Station kan gøres aktivt og samtidig imødekomme klimaforandringerne. Nedenfor er der uddrag af de to skolers projekter: Projektbeskrivelse En legeplads som også skal kunne bruges til regnvejrsbassin. Bunden i regnvejsbassinet er lavet som 5 bølger som er dækket af blåt gummi, hvor regnvandet kan blive samlet. Når der så er plads til mere vand i kloakkerne, ledes vandet fra legepladsen den vej. Legepladsen har en stor vandtrappe som vil være lige som et springvand når det regner. I tørvejr bruges vandtrappen til at sidde på. Når legepladsen er fyldt med vand vil legepladsen ligne statuer. Stedet skal hedde Bølgen. I hver bølge er der afløb som man kan åbne for så vandet kan løbe ned i kloakken og væk. Når det har regnet kan man gå på pælene i søen. I den 4. bølge er en legeplads, hvor 2 ottetaller er sat sammen så man kan løbe på løbehjul. Den sidste bølge er lavet så der ikke samles vand her, det er nemlig en park. Her skal der være bænke og og rundt omkring skal der være muslingeskaller der er lavet som springvand. SUND GREVE MIDTBY I 27

28 Projektbeskrivelse På banegårdspladsen skal der være en skøjtebane. Denne tages kun i brug om vinteren, og er om sommeren blot en fordybning, som desuden kan fungere til opsamling af regn. Den er omgivet af tribuner. Ned til skøjtebanen skal der gå en trappe, som er malet som et klaver. Når man går på trinene skal de kunne spille musik. I midten af skøjtebanen skal der stå en stor sten, hvorpå vand løber ned med forskellige farver af lys skinnende igennem. Skøjtebanen er omgivet af bordbænkesæt og parasoller, hvorpå runde bordplader er monteret. Desuden ligger der en kiosk for enden af skøjtebanen, hvori der også skal være toilet og skøjteudlejning. Over skøjtebanen skal der desuden løbe en bro. 28 I SUND GREVE MIDTBY

29 GANGBROER I TRÆER Projektbeskrivelse I lighed med noget af det nye bag Carlsbergbryggerierne i form af mini klatreområde/skole. Det skal være et sted, hvor man har tradition for at gå over med børnene. Hvordan skaber aktiviteten sundhed? Det skaber aktivitet og dermed sundhed for store børn. Leg og bevægelse. Hvor skal aktiviteten være? Birkelunden. Ældre del mellem SOSU-skolen og Svømmehallen. Hvad skal der til for aktiviteten kan realiseres? Anlægspenge, tovværk, billeder, annoncering, skolen skal vide det, plan inde i centret og andre steder hvo mange passerer. Hvordan vil du selv bidrage? Sanseruten laves af en gruppe af haveinteresserede, som kan samles og komme med idé. Evt. gennem frivilligcentret. I området. Lave en gruppe. Grundejerforeningerne kan evt. have hver sit stykke at tage sig af. SUND GREVE MIDTBY I 29

30 NATURLEGEPLADS Projektbeskrivelse Naturlegeplads/legepladser/gangbroer/børnenes svømmealper kan kombineres! Der er ikke så mange legepladser i kommunen udover dem på skolerne som er svært tilgængelige udenfor åbningstid. Legepladsen bør placeres i et i forvejen grønt område som Birkelunden ved svømmehallen eller ved det grønne område ved institutionen Holmebo. Naturlegeplads kan kombineres med klatretræer, labyrinter og gangbroer i Birkelunden. Generelt leg i og med naturen, ikke kun for børn, men også voksne. Skabe forbindelse på tværs af Holmeagervej fra svømmehallen til SOSU-skolen. Noget af legepladsen kan anvendes som sanserute med blomster, urter og vand der plejes af byens borgere. Man kan evt. købe et aktiestykke i fællesskab. En sanseoplevelse kan give ro i sjælen for de mange psykisk syge vi har i kommunen. Ældre kan få associationer gennem dufte og børn kan lære om flora og fauna. Dynamisk område der skal være plads til skiftende installationer og udstillinger. Hvordan skaber aktiviteten sundhed? Det skal være et sted der tiltrækker flere målgrupper, så social interaktion og uformelle møder kan opstå, hvor temaet er leg, læring og opdagelse. Hvor skal aktiviteten være? Området ved svømmehallen, SOSU-skolen og det grønne areal ved Holmebo. 30 I SUND GREVE MIDTBY

31 MULTIHULLER, ETAPE 1 OG 2 Projektbeskrivelse Idéen er, at de huller, der skal afhjælpe vandproblemet i dag, bare er huller. De kunne sagtens tilføres klatrefigurer, siddemuligheder, svævebaner, jernstativer, stolpebaner hvor man ikke må røre jorden og en overflade, som man kan bruge på flere måder. Sådan, at hullerne kunne bruges, når de var tomme og tørre. Men også når der var lidt vand i - at man kunne klatre rundt i området - evt. med en svævebane fra kant til kant... Anlægget skal udformes til målgrupper i forskellige aldre lige fra børn til voksne til ældre kan få udfordringer og sjov ud af anlægget. Interessenter kunne være kommunens skoler og dagtilbud, nældebjerg plejecenter, gymnasiet. Hvordan skaber aktiviteten sundhed? Sundhedseffekt både fysisk, psykisk og socialt Hvor skal aktiviteten være? I afvandingshul bag p-plads - bag Greve Rådhus. Hvad skal der til for aktiviteten kan realiseres? Der skal anlægges passende underlag i glat beton med afløb (det er jo formålet med området) - man kunne evt inddrage produktionsskolen til klatreskulpturer. SUND GREVE MIDTBY I 31

32 GAVLKUNST Projektbeskrivelse Steder og byrum kan gennem arkitektur, kunst og design ændres fra at være utrygge ikke-steder til trygge steder, hvor folk gerne kommer, er aktive eller bare opholder sig. Det fungerer rigtig godt, når beboere og brugere af et område selv er med til at finde på, udføre og vedligeholde. Med en smuk og usædvanlig bearbejdning kan gavle, pladser og andre steder blive attraktioner, som er med til at skabe en positiv historiefortælling og give hele området positiv opmærksomhed. Hvordan skaber aktiviteten sundhed? Kunst skaber glæde, følelser, oplevelser, og giver mulighed for at være aktiv. Hvor skal aktiviteten være? Rundt omkring i samarbejde med unge, ældre og andre interesserede. 32 I SUND GREVE MIDTBY

33 JARDIN DE GREVE Projektbeskrivelse Mere pergola og flot bevoksning. Partielle grønne portaler. Portalerne udføres af lette konstruktioner for ¾ x ¾ m grønne plantede portaler af stedsegrønne busketter. De fordeles efter en plan i hele stiområdet. OVERSIGTSPLAN OVER OPSTILLING AF PORTALER SUND GREVE MIDTBY I 33

34 BÆNKE, LYS OG SKILTE Projektbeskrivelser - bænke Anskaffe nye, specielle bænke, der både kendetegner området og er attraktive og tiltrækkende at sidde i. Projektbeskrivelser - lys Lave nogle løbe/cykelruter markeret med forskellige farvede prikker/afmærkninger på lygtepæle/skilte. Så kan man altid følge dem og man ved altid, at man kan komme tilbage det sted, hvor man startede ved at følge prikkerne. Der skulle selvfølgelig laves nogle kort, som viste ruterne.vi har i Greve et fantastisk sti-system, man kan komme rundt stort set uden at skulle ud på vej med biler. Projektbeskrivelser - skilte Lav informationstavler på stationen, hvor der er information om fx. kost, motion, søvn og åndedræt. Der kunne laves en læsebane, hvor læsning kombineres med sundhed i form af løb og poster i forskellige sværhedsgrader. Til brug for skoler, institutioner og familier/borgere i Greve. Interessen for at læse styrker nysgerrigheden, giver oplevelser skaber mental og social sundhed. Bevægelse rundt på læsebanen giver også fysisk sundhed. Man lærer bedre, når man dyrker motion. 34 I SUND GREVE MIDTBY

35 BØRNENES SVØMMEALPER Projektbeskrivelse Bag svømmehallen er der et grønt område med bakker. I et snørklet mønster op og ned kan man anlægge små smalle stier, der appellerer til, at de små fræser rundt op og ned på deres medbragte køretøjer. Desuden kunne man anlægge et stort klatretårn/ pyramide og nogle gynger og vipper - af alternativ natur med rutchebane og borde/bænke/siddemulighed til forældrene/familierne/tilskuerne. Man kan supplere med trampoliner, der ligger i jorden. Området ligger ved svømmehallen - og der forbindes til Birkelundens klatrepark, så der er grobund for flere stop på vejen til og fra. Landskabet på stedet inddrages: Dette at der er bakket, læ og eksisterende beplantning. Eventuelt kan der enkelte steder åbnes op til genvejsstier. SUND GREVE MIDTBY I 35

36 RAMBLA PÅ GREVE CENTERVEJ Projektbeskrivelse Idéen kommer fra spanien, Torre del Mar, hvor de har mange ramblaer, der er brede alléer med plads til gående i midten, og biler ude i kanten. Formålet er at skabe forbindelse mellem Greve midtby og vandet. Det skal være smukt at komme til Greve. En præsentabel by, som man har lyst til at være ude i. Det skal være en udflugt værd at komme til stedet. Det skal være et sted med flot beplantning, fliser og kunst. Tanken er, at omdanne Greve Centervej og dele biltrafikken op i to ensrettede spor med et bredt gangareal i mellem. Det skal være anlagt med ordentlige materialer som granit. Ramblaen skal ende ned ved parken ved Grandhaugen. I parken kan være udendørs motionsredskaber ligesom dem, der er sat op i Freya s kvarter. Det ville være oplagt med en cafe, hvor der selvfølgelig også skal være toiletter. Der skal vand i kanalerne omkring ramblaen. Der skal være bænke og borde, så man kan sætte sig ned undervejs. Bænkene skal være lavet til stedet, fx af kunstnere. Mulighed for markedsboder og aktiviteter langs ramblaen. Jernbanebroen kunne udsmykkes så den ville blive Porten til Ramblaen. Fokus er ikke kun på sundhed men fokus på det gode liv. 36 I SUND GREVE MIDTBY

37 BUGTEN HAVBAD Studerende fra Greve Gymnasium har i faget idræt og innovation arbejdet med Sund Greve Midtby. Vinderprojektet er forslaget om at lave et havbad, der kan være Greve Kommunes nye vartegn og som kan dække de unges ønske om et sted, hvor kyst og vand kan bruges aktivt for alle aldre, hele året. Projektbeskrivelse Projektets afsæt er et ønske om et stærkt vartegn i Greve, som udnytter Greves forcer: strand, natur, hav, og som får en centralt placering ved stranden. Bugten Havbad er tænkt som en integreret bade- og udspringsanstalt for alle aldre i Greve Kommune. Bugten skal være en oase i bilbyen Greve. Bugten skal skabe et fællesrum med plads til aktiviteter og socialt samvær og være et centralt samlingssted for unge såvel som gamle i Greve. Her er naturen og stranden i højsæde. Bugten skal være Greves varemærke, og i høj grad også et bindingspunkt for indbyggernes sociale og fysiske sundhed og velvære. SUND GREVE MIDTBY I 37

38

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 - et fælles anliggende for hele Helsingør Kommune Side 1 Indhold 1. Indledning. Side 3 2. Formål og sammenhæng til visionen Side 3 3. Gennemgående principper for fokusområderne.

Læs mere

NÆSTVED STIRÅD 1. NOVEMBER 2009

NÆSTVED STIRÅD 1. NOVEMBER 2009 Velkommen til strækningen Næstved til Harrested Å NÆSTVED STIRÅD 1. NOVEMBER 2009 1 Indledning Utallige forslag undervejs - har forsøgt at samle så mange som muligt af dem. Formålet med Fodsporet er Motion

Læs mere

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Frederiksberg Kommune har i alt 18 offentlige legepladser. Herudover er der 12 åbne legepladser på skoler og daginstitutioner, 5

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

Mindcraft. Opsamlingskatalog

Mindcraft. Opsamlingskatalog Mindcraft Opsamlingskatalog Tankerne bag projektet Hjortegården er et udsat boligområde i Herlev. Ifølge beboerne selv bliver de i resten af Herlev betegnet som dem deroppe. Beboerne beretter jævnligt

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Resultat Spørgeskemaundersøgelse -Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen -en undersøgelse blandt elever på. 1.-10. klassetrin 1 Min

Læs mere

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg Indledning Esbjerg Kommune ønsker at tilbyde ældre medborgere pleje i velfungerende plejefaciliteter, der yder respekt

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

Active Living. Fysisk aktivitet integreret i dagligdagen i relation til arbejde, hjem, transport og fritid. Jasper Schipperijn, Lektor, Ph.d.

Active Living. Fysisk aktivitet integreret i dagligdagen i relation til arbejde, hjem, transport og fritid. Jasper Schipperijn, Lektor, Ph.d. Active Living Fysisk aktivitet integreret i dagligdagen i relation til arbejde, hjem, transport og fritid Jasper Schipperijn, Lektor, Ph.d. Forskningsenheden for Active Living Institut for Idræt og Biomekanik

Læs mere

Fokusgruppe om idrætsfaciliteter

Fokusgruppe om idrætsfaciliteter "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om idrætsfaciliteter En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en ny Sundhedspolitik i tæt dialog

Læs mere

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020 UDVIK- LINGS- PLAN Lydum 2020 Naturen er vores styrke og kilde til store oplevelser. Gå selv på opdagelse i naturen, pas på den og del den med andre. Sammen fortæller vi verden om vores natur - #viinaturen

Læs mere

Dette notat tager som nævnt udgangspunkt i besvarelserne fra de træningspavilloner og udendørs aktivitetsområder, der har deltaget i evalueringen.

Dette notat tager som nævnt udgangspunkt i besvarelserne fra de træningspavilloner og udendørs aktivitetsområder, der har deltaget i evalueringen. Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden TRÆNINGSPAVILLONER OG UDENDØRS AKTIVITETS- OMRÅDER Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

Midt i Sund Zone OKTOBER 2012

Midt i Sund Zone OKTOBER 2012 Midt i Sund Zone en status halvvejs i projektets levetid OKTOBER 2012 Ulighed i sundhed Begrebet social ulighed i sundhed bruges til at beskrive det forhold, at sundhedsrisici og sygelighed er skævt fordelt

Læs mere

Byliv i Horsens. Grønnere og mere bæredygtigt TEKNIK OG MILJØ

Byliv i Horsens. Grønnere og mere bæredygtigt TEKNIK OG MILJØ Byliv i Horsens Grønnere og mere bæredygtigt TEKNIK OG MILJØ BYLIVSAKTIVITETER I 2014 I 2014 fortsættes arbejdet med bylivsaktiviteter. Hvor temaet sidste år var Bevægelse, vil det i år blive Grønnere

Læs mere

Vi er nu færdige med spørgeskemaundersøgelsen og Ungdomsklubbens personale har behandlet materialet, som nu kan læses på vores hjemmeside.

Vi er nu færdige med spørgeskemaundersøgelsen og Ungdomsklubbens personale har behandlet materialet, som nu kan læses på vores hjemmeside. Hvordan har du det I TK s Ungdomsklub børnemiljøvurdering 2010 Samlet svar: Drenge & Piger Skema udleveret til: 80 medlemmer. Modtaget svar: 31 stk. svarende til 39 % Den videre proces. På baggrund af

Læs mere

Friluftsliv i børnehøjde. Personale og forældre. Gård-snak Børn i naturlig balance. Engagement, tillid og samarbejde

Friluftsliv i børnehøjde. Personale og forældre. Gård-snak Børn i naturlig balance. Engagement, tillid og samarbejde Engagement, tillid og samarbejde Vi viser vejen! Et godt børneliv kræver synlige og troværdige voksne, der kan og vil vise vej. Vi er professionelle! Vi er et engageret personale, som tør stå ved vores

Læs mere

Notat. Noter og resume af følgegruppe møde for Kanalgadeprojektet den 13.03.14. Resume af Følgegruppens holdninger

Notat. Noter og resume af følgegruppe møde for Kanalgadeprojektet den 13.03.14. Resume af Følgegruppens holdninger Notat Noter og resume af følgegruppe møde for Kanalgadeprojektet den 13.03.14 Resume af Følgegruppens holdninger Især fire forhold blev nævnt af følgegruppen: 1. Gruppen efterspørger en bedre løsning for

Læs mere

Projektbeskrivelse Open Water 2015

Projektbeskrivelse Open Water 2015 Projektbeskrivelse Open Water 2015 Rita Wohlfeld Hornbæk (51 91 98 97) rita.wohlfeld.hornbaek@randers.dk Side 1 Hvem er SAM Foreningen SAM Foreningen tilbyder Sociale Aktiviteter og Motion for socialt

Læs mere

1 Bevægelsespolitik 2012 for Børnehuset Ved Søerne

1 Bevægelsespolitik 2012 for Børnehuset Ved Søerne 1 Bevægelsespolitik 2012 for Børnehuset Ved Søerne Denne bevægelsespolitik er udarbejdet på tværs af afdelingerne i institutionen. Alle medarbejdere har deltaget i udarbejdelsen på et fælles personalemøde.

Læs mere

Kend din by 2. Nyborg Fæstning

Kend din by 2. Nyborg Fæstning Kend din by 2 Nyborg Fæstning Nyborg og Omegns Museer Skoletjenesten Slot og Fæstning På denne tur i Nyborg skal I ud i naturen. I skal opleve hvor pænt og fredeligt der kan være så tæt på byen, og samtidig

Læs mere

HER. Katalog om livet i gårdmiljøer i Fuglekvarteret BOR VI

HER. Katalog om livet i gårdmiljøer i Fuglekvarteret BOR VI HER Katalog om livet i gårdmiljøer i Fuglekvarteret BOR VI Af: Tine Sønderby Praxis21 November 2013 Om kataloget Katalogets indhold Dette er et katalog om livet i gårdmiljøer i Fuglekvarteret. Det er tænkt

Læs mere

Roskilde leger - Kom ud og leg!

Roskilde leger - Kom ud og leg! 9. januar 2010 - Kom ud og leg! Tlf.: Fax: www.roskilde.dk Roskilde leger - Kom ud og leg! Idégrundlag En ny bylivskultur er under udvikling. Roskilde leger - Kom ud og leg! er et kulturbaseret projekt

Læs mere

CARL NIELSENS ALLÉ SKITSEFORSLAG 1. JUNI 2010

CARL NIELSENS ALLÉ SKITSEFORSLAG 1. JUNI 2010 CARL NIELSENS ALLÉ SKITSEFORSLAG 1. JUNI 2010 BAGGRUND Østerbro lokaludvalg har i vinteren 2009-2010 igangsat en proces for at udvikle en ny lommepark omkring pladsen på Carls Nielsens Allé ud mod Østerbrogade

Læs mere

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Side 1 Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Svar status Ikke svaret Afvist

Læs mere

Notat. Prioritering af øvrige forslag til faciliteter langs Fodsporet. Indledning

Notat. Prioritering af øvrige forslag til faciliteter langs Fodsporet. Indledning Notat SKOV- OG NATURSTYRELSEN Storstrøm J.nr. Ref. sxl Den 14. januar 2010 Prioritering af øvrige forslag til faciliteter langs Fodsporet Indledning I dette notat diskuteres fordele og ulemper ved de forskellige

Læs mere

Nicholas: Jeg bor på Ørholmgade, lige herovre ved siden af parken. I nummer fire.

Nicholas: Jeg bor på Ørholmgade, lige herovre ved siden af parken. I nummer fire. Samtalevandring d. 2. maj 2012. Nicholas, 25. Biologistuderende. Bor på Ørholmgade. Interviewer: Nå, og det var Nicholas, du hedder? Nicholas: Ja, korrekt. Interviewer: Og hvor gammel er du? Nicholas:

Læs mere

Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune

Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune 1 Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune Indledning Med disse mål og principper for den gode overgang fra børnehave til skole ønsker vi at skabe et værdisæt bestående af Fællesskaber,

Læs mere

GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015. Hjernen&Hjertet

GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015. Hjernen&Hjertet GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 VÆRDIER, PRINCIPPER OG LÆRINGSFORSTÅELSE 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 5 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske

Læs mere

VALSETORVET FREDERIKSVÆRK

VALSETORVET FREDERIKSVÆRK VALSETORVET FREDERIKSVÆRK Revideret Dispositionsforslag Juni 2015 SLETH A/S ERIK BRANDT DAM Arkitekter INDHOLD Beskrivelse Opgaven Analyse Projekt Materialer BESKRIVELSE Set fra oven er Frederiksværk

Læs mere

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK porten til Rømø 08-10-2014 www.toender.dk 1 Aftenens forløb VELKOMMEN til alle v/ Tønder Kommune Trafikplan 2014 v/ Fagchef Lars-Erik Skydsbjerg Forslag til PROGRAM v/ Christel

Læs mere

Det Gode Liv. Grøn og Mad

Det Gode Liv. Grøn og Mad Det Gode Liv Grøn og Mad Hvordan går(d) det? I flere af gårdene er der rigtig gode og varme sammenhold. Der afholdes jævnligt fællesarrangementer og fester. I andre gårde er fællesskabet endnu ikke blevet

Læs mere

Eksempelprojekter. Bilag til Horsens Kommunes idrætspolitik Idræt i bevægelse. 23.10.2012

Eksempelprojekter. Bilag til Horsens Kommunes idrætspolitik Idræt i bevægelse. 23.10.2012 Eksempelprojekter Bilag til Horsens Kommunes idrætspolitik Idræt i bevægelse. 23.10.2012 1 Udendørs mødested for ældre X X X I dag er tanken om et udendørs samlingssted med motion i fokus, hvor specielt

Læs mere

Ansøgning til LAG Randers. Q. 1. Etablering af rekreativt område i Lem.

Ansøgning til LAG Randers. Q. 1. Etablering af rekreativt område i Lem. Ansøgning til LAG Randers. Q. 1. Etablering af rekreativt område i Lem. 2. Ansøger er Lem Borgerforening, 8930 Randers. Lem Borgerforening er en 5 år gammel Forening, som blev stiftet af byens borgere

Læs mere

Idrætsstrategi for Halsnæs Kommune

Idrætsstrategi for Halsnæs Kommune Idrætsstrategi for Halsnæs Kommune Forord Forord kommer senere Indledning I Halsnæs Kommune har vi en kultur- og fritidspolitik, som løber frem til år 2020. Ligeledes er der for perioden 2015-2018 afsat

Læs mere

INSPIRATIONSGUIDE Iscenesæt din virksomhed og produkter, når du deltager ved messer og events.

INSPIRATIONSGUIDE Iscenesæt din virksomhed og produkter, når du deltager ved messer og events. INSPIRATIONSGUIDE Iscenesæt din virksomhed og produkter, når du deltager ved messer og events. BEST PRACTICE GUIDE Af Østjyllands Spisekammer, i samarbejde med Food Festival. KÆRE LÆSER HVAD FÅR DU UD

Læs mere

Interview med drengene

Interview med drengene Interview med drengene Interviewer: Julie = J og Michelle = M. Interviewpersoner: Christian = C og Lasse = L. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 J: Hvad er det I

Læs mere

Louisegårdens bevægelsespolitik

Louisegårdens bevægelsespolitik Louisegårdens bevægelsespolitik Med denne politik ønsker vi at øge fokus på vores bevægelsestilbud i Louisegården og styrke indsatsen ved at gøre fysiske aktiviteter til en prioteret og integreret del

Læs mere

GÅRDHAVE Otto Mallings Gadekarréen Otto Mallings Gadekarréen

GÅRDHAVE Otto Mallings Gadekarréen Otto Mallings Gadekarréen Beslutning beslutning FÆLLES FÆLLES GÅRDHAVE Otto Mallings Gadekarréen Otto Mallings Gadekarréen Otto Mallings Gade 2-12, Lange Müllers Gade 20- Otto 22, Landskronagade Mallings Gade 2-12, 57-67 Lange

Læs mere

Ældrepolitik. Brøndby Kommune

Ældrepolitik. Brøndby Kommune Ældrepolitik Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 3 Fremtidens udfordringer... 4 Et godt og aktivt ældreliv... 5 Det aktive ældreliv... 6 Dialog og medbestemmelse... 8 Behov for hjælp og omsorg...

Læs mere

FRILUFTSLIV OG AKTIVITETSSTEDER I SLAGELSE KOMMUNE:

FRILUFTSLIV OG AKTIVITETSSTEDER I SLAGELSE KOMMUNE: FRILUFTSLIV OG AKTIVITETSSTEDER I SLAGELSE KOMMUNE: Områder hvor Friluftsrådet har været aktivt med: 1: NATURRASTEPLADSEN VED HALSSKOV: Efter bygning af broen, var der et museum om byggeriet og spændende

Læs mere

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON - strategi og spilleregler Dette er en strategi for udvikling af Musicon on. Strategien kan ses som et spil med spillere, spilleregler og en spilleplade. Spillerne er aktørerne

Læs mere

Dig og din familie. Skoleår 2011/2012 - Sct Hans Skole, Odense C. Side 1 af 37

Dig og din familie. Skoleår 2011/2012 - Sct Hans Skole, Odense C. Side 1 af 37 Dig og din familie Side 1 af 37 Side 2 af 37 Trivsel og sundhed Side 3 af 37 Side 4 af 37 Sundhed i dagligdagen Side 5 af 37 Din fritid Side 6 af 37 Side 7 af 37 Side 8 af 37 Mad og drikke Side 9 af 37

Læs mere

Uderum for alle og til alle

Uderum for alle og til alle Uderum for alle og til alle Udearealer skal have forskellige rum Udearealerne skal (ligesom vi gør i vores boliger) indrettes i forskellige rum alt efter vores behov for ophold, aktivitet og opbevaring.

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

Ud i naturen med misbrugere

Ud i naturen med misbrugere Ud i naturen med misbrugere Af Birgitte Juul Hansen, gadesygeplejerske Udsatte borgere er en gruppe, som kan være svære at motivere til at ændre livsstil. Om naturen kan bruges til at finde lyst og glæde

Læs mere

Integrationsdaghaver på Lersøgrøftarealet

Integrationsdaghaver på Lersøgrøftarealet Integrationsdaghaver på Lersøgrøftarealet Konceptpapir 1 Med dette konceptpapir ønsker bestyrelsen for HF Lersøgrøftens Integrationsdaghaver, at præsentere sine visioner for anvendelsen af Lersøgrøftarealet,

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

HØJE KOLSTRUPS IMAGE. Holdningsundersøgelse Høje Kolstrup 2011

HØJE KOLSTRUPS IMAGE. Holdningsundersøgelse Høje Kolstrup 2011 HØJE KOLSTRUPS IMAGE Holdningsundersøgelse Høje Kolstrup 2011 Helhedsplanen for Høje Kolstrup blev igangsat for 4 år siden. Derfor gennemfører vi nu en opfølgende undersøgelse af planens betydning for

Læs mere

NYT AARHUS STADION - ET NYT OPLEVELSESRUM I SKOVEN

NYT AARHUS STADION - ET NYT OPLEVELSESRUM I SKOVEN - ET NYT OPLEVELSESRUM I SKOVEN Nyt Aarhus Stadion - et nyt oplevelsesrum i skoven udarbejder ideoplæg til et Nyt Aarhus Stadion i Marselisskoven. En idé, der bryder med den sædvanlige tanke om et stadion,

Læs mere

FREMTIDENS LEGEPLADSER I KØGE KOMMUNE

FREMTIDENS LEGEPLADSER I KØGE KOMMUNE FREMTIDENS LEGEPLADSER I KØGE KOMMUNE UDARBEJDET AF TT+ LANDSKABSARKITEKTER ApS JUNI 2015 1 INTRODUKTION FREMTIDENS LEGEPLADSER I KØGE KOMMUNE Børn og unge anvender mere og mere tid i institution og skole,

Læs mere

Friluftspolitik. Inspiration fra 3 kommuner. Herning kommune. Friluftsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans.

Friluftspolitik. Inspiration fra 3 kommuner. Herning kommune. Friluftsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans. Friluftspolitik Inspiration fra 3 kommuner Herning kommune Friluftsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans. Den nationale friluftspolitik har sat fokus på at styrke vores sundhed og livskvalitet.

Læs mere

Holmegaard Høj Den perfekte bolig

Holmegaard Høj Den perfekte bolig Holmegaard Høj Den perfekte bolig SMUKKE RÆKKEHUSE I NATURSKØNT OMRÅDE Billeder af bygningerne er ikke rigtige fotografier, men 3D-visualiseringer, da de ikke er færdigbygget. Der tages forbehold for ændringer

Læs mere

Børnemiljøvurdering Lørslev Friskole & Børnecenter Børnehaven Mariehuset

Børnemiljøvurdering Lørslev Friskole & Børnecenter Børnehaven Mariehuset Børnemiljøvurdering Lørslev Friskole & Børnecenter Børnehaven Mariehuset Forord I 2006 blev der vedtaget en ny Børnemiljølov. Alle dagtilbud skal udarbejde en skriftlig børnemiljøvurdering, BMV. En børnemiljøvurdering

Læs mere

Vores læreplaner er målrettet og tilpasset alle de børn der går i børnehaven.

Vores læreplaner er målrettet og tilpasset alle de børn der går i børnehaven. Som udgangspunkt for vores arbejde med læreplaner ligger vores værdigrundlag og dermed troen på, at udvikling bedst sker, når barnet trives, og er tryg ved at være i institutionen. Værdigrundlaget er derfor

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

Evaluering af årshjul for Børnehuset Mariehønen 2014 2015.

Evaluering af årshjul for Børnehuset Mariehønen 2014 2015. Årshjul 2014 2015: Årshjulet 2014 2015 er beskrevet i form af en skriftlig redegørelse, en planche, ugeplanerne, dokumentationsmapperne samt Barnet bog, der alt sammen er placeret i vores fællesrum, hvori

Læs mere

Tårs. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Tårs. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Tårs Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Skriv en overskrift til indledningen Skriv en indledning Tårs Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Bynatur og livskvalitet

Bynatur og livskvalitet AARHUS UNIVERSITET Bynatur og livskvalitet Danske Parkdage 2011 Lars Kjerulf Petersen Institut for Miljøvidenskab, AU-Roskilde Fremlægge analyser fra LiNaBy-projektet Derigennen sige noget om bynaturens

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Den personlige udvikling Barnet skal have mulighed for at: Det vil vi gøre ved at: Målene er nået når barnet: få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer udfolde sig som en stærk og alsidig

Læs mere

Street Art som eventyr Kan kun opleves i Rødovre

Street Art som eventyr Kan kun opleves i Rødovre Street Art som eventyr Kan kun opleves i Rødovre I samarbejde med Steen Koerner Studio & Tasso Hvis du ønsker intelligente børn læs eventyr for dem Hvis du ønsker mere intelligente børn læs flere eventyr

Læs mere

Undervisning og AV Synlighed og Information

Undervisning og AV Synlighed og Information Undervisning og AV Synlighed og Information AKTIV LÆRING Når læring, bevægelse og tekno Aktiv Læring er EXAKTs online portal, som forener leg, læring og bevægelse. Tag børnene med på en stafet efter eget

Læs mere

Workshop om udvikling af Byparken

Workshop om udvikling af Byparken Referat Workshop om udvikling af Byparken [Vælg datoen] Ørestad City, Sejlhuset, den 28. maj 2013 kl. 19.00 21.00 Oplægsholdere: Referenter: Facilitator: Antal deltagere: Bilag: Mikala Berg Dueholm, bestyrelsesformand

Læs mere

- En cykellegebane i byen med fokus på leg og læring. Cirkuspladsen i Varde

- En cykellegebane i byen med fokus på leg og læring. Cirkuspladsen i Varde - En cykellegebane i byen med fokus på leg og læring Cirkuspladsen i Varde Koncept: Cirkuspladsen fyldes ud med forskellige brikker med hvert sit indhold. Alle brikkerne behøves ikke at lægges på een gang

Læs mere

De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner

De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner Indholdsfortegnelse De pædagogiske læreplaner - konkrete handleplaner... 0 Mål for barnets personlige udvikling... 2 Mål for barnets sociale kompetencer...

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Hold: 5A, 5B, 5C, 5D, 6A, 6B, 6D, 7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 8C, 8D, 9A, 9B, 9C, Læs 1, Læs 2 Køn: M, K Ikke viste hold: 6C Resultater i antal og

Læs mere

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner 1 PIPPI- HUSET 2014-2016 Indhold Forord 2 Pippihusets værdigrundlag og overordnet mål 2 Børnesyn 3 Voksenrollen 3 Læringssyn og læringsmiljø 3 Børnemiljøet 4 Det fysiske børnemiljø Det psykiske børnemiljø

Læs mere

Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN.

Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN. Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN. Vi er beliggende i et område med en blanding af ejer og lejeboliger. Der er mange grønne områder og stisystemer,

Læs mere

Udkast til TMU Anlægsoversigt 2014. Anlægsaktivitet Overslags- Projektbeløb

Udkast til TMU Anlægsoversigt 2014. Anlægsaktivitet Overslags- Projektbeløb 1. Veje og pladser 1.42 Udskiftning af busskure 375 LL Ved flere stoppesteder trænger busskuret til at blive skiftet ud og i nogle tilfælde vil et skifte fra et træskur til et glasskur være pænest. I bymæssige

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE Forord Denne vision for vores børn og unges liv i Allerød Kommune er resultatet af mange menneskers indsigt og ihærdighed. Startskuddet

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Bekendtgørelsen om pædagogiske læreplaner i daginstitutioner blev indført i august 2004. Det betyder, at vi i institutionen skal: Have mål for læring. Beskrive valg

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Notat om belægningstyper på Fodsporet

Notat om belægningstyper på Fodsporet Notat om belægningstyper på Fodsporet Indledning I dette notat gennemgås 11 forskellige løsningsmodeller, som enten er fremkommet i den offentlige debat og/eller er foreslået af projektgruppen. Modellerne

Læs mere

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling.

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Referat generalforsamling 28.05.13 Gug plejehjem Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen havde taget

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 4. årgang M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 24 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for det meste

Læs mere

Løkken er Motion og Bevægelse

Løkken er Motion og Bevægelse Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Løkken d. 12/5-2015 Løkken er Motion og Bevægelse Formål Inddragelse og aktivt samlingspunkt for hele byen Multibanen i Løkken bliver byens nye samlingssted

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 29. september 2010 Følgende institutioner indgår i resultatvisningen: Sdr. Kongerslev Skole Periode: Resultatet baserer sig på besvarelser, som ikke er afgrænset af en periode.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Solgården. Generelt er

Læs mere

Junget udviklingsprojekt

Junget udviklingsprojekt Projekttitel: Junget udviklingsprojekt Oplysninger om ansøger: Junget Udviklingsselskab ApS c/o Søren Peter Sørensen Jungetgårdvej 1, 7870 Roslev CVR: 2672 3582 INDLEDNING Med mere end 1000 år i bagagen

Læs mere

Røde Kors Børnehus Pædagogisk idrætsinstitution. Bevægelse. Kreativ leg. Stjernerstunder. Fantasi. Bold. Vi gør det sammen Cykle

Røde Kors Børnehus Pædagogisk idrætsinstitution. Bevægelse. Kreativ leg. Stjernerstunder. Fantasi. Bold. Vi gør det sammen Cykle Røde Kors Børnehus Pædagogisk idrætsinstitution Bevægelse Kreativ leg Stjernerstunder Bold Fantasi Vi gør det sammen Cykle Indholdsfortegnelse: Røde Kors Børnehus vision 3 Målsætning 3 Værdigrundlag 3

Læs mere

Livskraft hele livet. Seniorpolitik

Livskraft hele livet. Seniorpolitik Livskraft hele livet Seniorpolitik Forord Det skal være godt at blive gammel i Høje-Taastrup Kommune. Kommunen ønsker en helhedsorienteret seniorpolitik, som kan sikre rammerne og vise retningen, når samarbejdet

Læs mere

Q1 Hvilket værksted er du på?

Q1 Hvilket værksted er du på? Q Hvilket værksted er du på? Besvaret: Sprunget over: Metal Træ Kantine Kunsthåndværk Mode & design Ejendomsservice Køkken (Mou Hotel) Tjener (Mou Hotel) Ejendomsservice (Laden) Design (Laden) % % % %

Læs mere

Hej Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvem er vi? Hvem er du? Har du søskende? Ved du hvorfor du er her?

Hej Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvem er vi? Hvem er du? Har du søskende? Ved du hvorfor du er her? Hej Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvem er vi? Hvem er du? Har du søskende? Ved du hvorfor du er her? Du er her i dette hus, fordi dine voksne har problemer, og det hjælper vi med at løse. Her i dette

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

Smørhullet. Skolevej 5, Frørup Tlf. 6333 7094. Velkommen til Smørhullet:

Smørhullet. Skolevej 5, Frørup Tlf. 6333 7094. Velkommen til Smørhullet: Smørhullet Skolevej 5, Frørup Tlf. 6333 7094 Velkommen til Smørhullet: Denne folder er tænkt som en introduktion til nye forældre og andre interesserede, dels for at give nogle vigtige oplysninger, men

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 12+13 2011

Fælles info. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 12+13 2011 Fælles info Bevægelsesbane. Vi har haft bevægelses bane igen nu for 2. gang. Og allerede når vi skal noget for 2. gang er der nogle der siger, at det er kedeligt og det gider de ikke. Men det skulle de

Læs mere

Mejeriet et stykke med grønt!

Mejeriet et stykke med grønt! Mejeriet et stykke med grønt! Mejeriet - et stykke med grønt Et multifunktions område, et stykke af en sløjfe, en sti, en skolehave, et vindue for lokale producenter, en åbning mod landet, men også en

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 Hold: Køn: Ikke viste hold: 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 6B, 6C, 7A, 7C, 8A, 8B, 8C M, K 6A Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Er

Læs mere

Fleksibel indretning, så man kan sætte sit eget præg på boligen. Det skal blive ens eget hjem

Fleksibel indretning, så man kan sætte sit eget præg på boligen. Det skal blive ens eget hjem Hvad er dit billede af Fremtidens plejehjem WiFi overalt Gerne en biograf Lyse og friske farver Mulighed for at have husdyr Hjemmelavet mad gerne økologisk. Der skal dufte af mad Beboerne skal kunne hjælpe

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Mellemtrin, Mellemtrin, Mellemtrin, Mellemtrin M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for

Læs mere

Bamse på klassebesøg - event for 0. klasse

Bamse på klassebesøg - event for 0. klasse Bamse på klassebesøg - event for 0. klasse Introduktion Ideen med Bamse på klassebesøg er, at eleverne i fællesskab med en slags maskot arbejder med emner, der har relation til det brede positive sundhedsbegreb.

Læs mere

Børn og Unge. MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK For dagtilbud i Furesø Kommune

Børn og Unge. MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK For dagtilbud i Furesø Kommune Børn og Unge MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK For dagtilbud i Furesø Kommune MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK 2 FORORD Denne overordnede Mad- og måltidspolitik for dagtilbud i Furesø Kommune skal medvirke til at skabe gode

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 VANGDALEN BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 190 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl . Børnehaven Bredstrupsgade Bredstrupsgade 1 8900 Randers Tlf. 89 15 94 00 Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl Indhold. 1. Status på det overordnede arbejde med

Læs mere

Lokal bevægelsespolitik for Børnehuset Arken

Lokal bevægelsespolitik for Børnehuset Arken Lokal bevægelsespolitik for Børnehuset Arken Med udgangspunkt i Roskilde Kommunes bevægelsespolitik har bestyrelsen i Børnehuset Arken vedtaget følgende lokale bevægelsespolitik: Det vil vi (vores mål

Læs mere