Beregningsgrundlag. Forsikringsselskab Alm. Brand Liv og Pension A/S. Beregningsgrundlag Side 1 af 53

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beregningsgrundlag. Forsikringsselskab Alm. Brand Liv og Pension A/S. Beregningsgrundlag Side 1 af 53"

Transkript

1

2

3 Beegigsgulg Fosikigsselskb Alm. B Liv og Pesio A/S Beegigsgulg Sie f 53

4 Ihol.0.0. Risikoelemete Rete Nettogulg Buttogulg Nettopssive fo etlivsfosikige Nettopssive fo tolivsfosikige Pæmiebetligsete Bestemmelse veøee kollektive fosikige Tillte gufome Fosikige me fohøjet øsisiko og/elle fohøjet ivliitetsisiko Tillte fosikigsfome Aktuelle ivlieete/oveggsegle Bemækige Fomle... 4 Helbesoplysige Bemækige til Helbesoplysige... 5 Beegigsgulg Sie f 53

5 .0.0. Risikoelemete betege fylt le fo e m. y betege fylt le fo e kvie. z betege fylt le fo e peso på uise gulg..0. Alesbeegig Alee beeges som fylt le ve uløb elle pesioeigstispukt (subs. pæmieophøsto) me fg f fosikiges vighe (subs. estvighe). Såfemt lee ikke k bestemmes heve vees fylt le på tegigstoe...0. Noml øelighe Følgee øelighestvle beyttes fo G8 og uise gulg: - fo mæ G8M - fo kvie G8K - fo pesoe teget på uise gulg AB0UNI Følgee øelighestvle beyttes fo livetegulg: - fo mæ AB0ILM ILM og IL3M (ytegigsgulg) - fo kvie AB0ILK ILK og IL3K (ytegigsgulg) - fo pesoe teget på uise gulg AB0ULI UL og UL3 (ytegigsgulg) µ betege øsitesitete.... G8 og uise gulg G8M G8K AB0UNI µ µ y µ z y z 0... Livetegulg AB0ILIM AB0ILIK AB0ULI µ µ y µ z y z 0 ILM ILK UL µ µ y µ z y z 0 0 Beegigsgulg Sie 3 f 53

6 IL3M IL3K UL3 µ µ y µ z y z Noml ivliitet Følgee ivliitetstvle beyttes fo G8 uise gulg og livetegulg: - fo mæ GA8M - fo kvie GA8K - fo pesoe teget på uise gulg ABA0UNI i µ betege itesitete fo ovegg f ktiv til ivli. µ betege itesitete fo ovegg f ktiv til ø. i µ betege itesitete fo ovegg f ivli til ø..3.. G8 uise gulg og livetegulg GA8M GA8K ABA0UNI i µ µ i µ y y z 0 i µ z i i i µ µ µ y µ y µ y µ z µ z µ z.4.0. Kollektive ægtefællepesioe U betege tilste: Fosikee e ikke i et pesiosbeettigee fohol. G betege tilste: Fosikee e i et pesiosbeettigee fohol me e pesiosbeettiget peso. γ betege itesitete fo ovegg f U til G. σ betege itesitete fo ovegg f G til U f e åsg e e pesiosbeettigee pesos ø. Alesfoelige fo e pesiosbeettigee peso ve ovegg f U til G e omlt foelt hvo: λ betege foeliges mielvæi. s betege foeliges speig..4. Risikoelemete fo kollektiv ægtefællepesio (G8 og uise) me mlig fosøge ( 8) 8( 5) γ 05 0 fo > 5 ; γ 0 fo 5 ( 5) 600 σ 00 0 fo > 5 ; σ 0 fo 5 λ Beegigsgulg Sie 4 f 53

7 s 0 0 me kvielig fosøge ( y 4) 0( y ) γ 03 0 fo y > ; γ 0 fo y y ( y ) 00 σ 00 0 fo y > ; σ 0 fo y y λ y 0 95y 4 y y s y 0 y y 7 på uise gulg ( z 8) 8( z 5) γ 05 0 fo z > 5 ; γ 0 fo z 5 z ( z 5) 600 σ z 00 0 fo z > 5 ; σ z 0 fo z 5 λ 0 65z 8 z z s z 0 z z Kollektive bøeete.5.. Risikoelemete fo kollektive bøeete (G8 og uise) - me mlig fosøge "Feskbsitesitet": ( 8) ( 5) c 05 0 fo > 5 ; c 0 fo 5 - me kvielig fosøge "Moeskbsitesitet": ( y 4) 7 ( y ) c y fo y > ; c 0 fo y y - på uise gulg "Foæleskbsitesitet": ( z 8) ( z 5) c 05 0 fo z > 5 ; c 0 fo z 5 z z Beegigsgulg Sie 5 f 53

8 .0.0. Rete..0. Tekisk ete e tekiske ete i ugø 5 3 elle % p.. fhægigt f tegigstispuktet...0. Sikkehestillæg s 5 Sikkehestillægget fstsættes som e euktio f etestyke på og mist hvo s % e e vlgte tekiske ete (pkt...0.). Sikkehestillægget k vees til imøegåelse f såvel et isiko- som et omkostigsuesku Opgøelsesete Opgøelsesete svee til e tekiske ete vees ve beegig f ettopssive jf. pkt og pæmiebetligsete jf. pkt Opgøelsesete femgå f følgee tbel: Tekisk ete Opgøelsesete esp. omegigsete % % Beegigsgulg Sie 6 f 53

9 Nettogulg Nettopssiv Ve ettopssivet fo e fosikig elle fosikigsel fostås kpitlvæie f lle selskbets øjeblikkelige og femtiige fopligtelse. Nettopssivet fo måelige yelse beeges som om yelsee foflt kotiuet Pæmiebetligsete Ve pæmiebetligsete fo e fosikig elle fosikigsel fostås kpitlvæie p. koe pæmiebetlig Kotiuet ettopæmie e kotiuete ettopæmie π bestemmes som foholet mellem ettopssivet og pæmiebetligsete begge ele beeget ve tegige Nettoisku Nettoiskuet Nettoeseve N I bestemmes som ettopssivet ve tegige. Nettoeseve beeges som ettopssivet me fg f e kotiuete ettopæmie multipliceet me pæmiebetligsete Geeelle begæsige E fosikig må ikke opbygges sålees t es ettoeseve på oget tispukt k blive egtiv. E fosikig e iehole ivliitetsyelse må ikke væe sålees opbygget t ettoeseve k fle ve ivliitetes itæe elle sålees opbygget t ettoeseve k stige ve ektiveig. Beegigsgulg Sie 7 f 53

10 Buttogulg Pæmie og isku Ve pæmie fostås ehve femtiig i police foust ibetlig smt e el f føste ibetlig e sve til e femtiige i police foustte ibetlige. Ae ibetlige e isku. Nå uløbslee fo pæmie e lvee e 60 å e e koteste pæmiebetligsvighe ve ytegig 5 å Buttopæmie ( m) Rtepæmie p m e fofle - ålig fou beeges ve fomle: m ( m) p m () π STK( m) STYKRATE m *089 ( m) hvo ( m) e beeget me e til i % svee opgøelsesete. Styktillæg og styktetillæg ugø f : STK () 340 k. STK () 74 k. STK (3) 89 k. STK (4) 3 k. STYKRATE 0 k. e ovefo ævte tillæg egulees åligt p.. ju efte e til ehve ti melte picippe. e eguleee tillæg fues me bevelse f ees ibyes fohol til æmeste hele tl k. Fo fosikige hvo e k uløses yelse ve mee e é pesos ø elle ivliitet multiplicees STK (m) me. Fo pesiosoige bseet på oveeskomst mellem på e ee sie fosikigsselskbet og på e e sie bejsgivee og evt. bejstgee botfle STK (m) og STYKRATE memie et eje sig om oige me stækt isikopægee fosikige og e ekelte fosikigs åspæmie e mie e k Buttoisku Buttoiskuet I B 0 93 I N B I beeges ve STKIN Styktillægget STKIN ugø f k. ve ytegig f fosikige ue pæmiebetlig hvo buttoiskuet ekskl. evt. styktillæg e mie e k. Styktillægget STKIN e 0 i e tilfæle. Beegigsgulg Sie 8 f 53

11 e k ske utgelse som følge f oveføselsegle melt til Fistilsyet. Styktillægget STKIN egulees åligt p.. ju efte e til ehve ti melte picippe. et eguleee tillæg fues til æmeste hel tl k Fipolice e hevises til egultiv fo beegig f tilbgekøbsvæi og pæmiefi fosikig Betigelse fo tilsg om tilbgekøb ue fgivelse f helbesoplysige Fo etlivsfosikige k e gives tilsg om tilbgekøb esom ettopssivet ve fosikees ø på tilbgekøbstispuktet e støe e ettoeseve. Fo tolivsfosikige k e gives tilsg om tilbgekøb esom et fo begge fosikee gæle t ettopssivet ve fosikees ø e støe e ettoeseve på tilbgekøbstispuktet. Hvis ettopssivet ve fosikees ø e mie e ettoeseve k e gives tilsg om tilbgekøb f så sto e el f fosikige som mosves f ettopssiv ve fosikees ø. Såfemt e ske tilbgekøb efte ee bestemmelse skl øsflsisikoe eucees tilsvee. Fo fosikige e e bseet på ftle mellem bejsgive fosikigsselskb og bejstge k et ftles t e gives tilsg om tilbgekøb i fobielse me ftæe f e pågælee bejsgive efte følgee egle: A. Tilbgekøb stks ve ftæe k ske hvis:. tilbgekøbsvæie tilfle bejsgivee i hehol til lov. 30 f me seee æige. fosikee emigee 3. fosikee få sættelse som tjeestem. Tilbgekøb k ske i et omfg tilbgekøbsvæie oveføes til stte elle kommue som betlig fo tillæggelse f pesiosle B. Tilbgekøb mellem og å efte ftæe k ske hvis fosikee på tilbgekøbstispuktet. ikke e pesioeet elle fylt 67 å. ikke e tjeestem elle tjeestemsspit 3. ikke e og ikke skl optges i e pesiosfosikigsoig elle i e pesiosksse smt 4. ikke h sættelse i e stillig hvo bejsgivee vil eltge i pæmiebetlige på e mebgte police. e k gæle e egle som følge f oveføselsegle melt til Fistilsyet. Tilsg om tilbgekøb i e tilfæle ue fgivelse f helbesoplysige k ikke gives me mie ettopssivet ve fosikees ø på tilbgekøbstispuktet e støe e (ettoeseve k.) Tilbgekøbsvæi e hevises til egultiv fo beegig f tilbgekøbsvæi og pæmiefi fosikig. Beegigsgulg Sie 9 f 53

12 Nettopssive fo etlivsfosikige Nettopssiv fo etlivsfosikige ue ivliitetsyelse 5... Iføelse f betegelse I et geeelle utyk fo ettopssivet fo etlivsfosikige ue ivliitetsyelse igå følgee betegelse: S betege ettopssivet ve fosikees ø i le S betege ettopssivet ve fosikees oplevelse f le Nettopssiv fo etlivsfosikige ue ivliitetsyelse K 0 ( ) µ S S Nettopssiv fo etlivsfosikige me ivliitetsyelse 5... Iføelse f betegelse I et geeelle utyk fo ettopssivet fo etlivsfosikige me ivliitetsyelse igå følgee betegelse: S betege ettopssivet ve fosikees ø i le som ktiv. i S betege ettopssivet ve fosikees ivliitet i le. S betege ettopssivet ve fosikees oplevelse f le som ktiv. S i ( ) τ betege ettopssivet ve fosikees ø i le τ som ivli givet t ivliitete e itåt i le. S i ( ) betege ettopssivet ve fosikees oplevelse f le som ivli givet t ivliitete e itåt i le. Y i τ( ) τ betege ivliitetsyelse mellem le τ og τ τ givet t ivliitete e itåt i le. ii S betege eggsyelse ve vig ivliitet i le. Fo ettopssive og yelse gæle begæsige som ævt i Nettopssiv fo etlivsfosikige me ivliitetsyelse i i ( S µ S ) S K µ 0 hvo S i i ii τ i i S µ τ S τ i i i ( ) τ S ( ) i og hvo Smmehæge mellem 5... og 5... Såfemt ii 0 S Y i τ i i τ ( ) τ Beegigsgulg Sie 0 f 53

13 ( ) 0 i ( ) og S S S ( ) Y i τ i S τ S τ S τ fo 0 < < τ< e 5... og 5... ietiske Geeelle begæsige e i pkt og 5... føte ettopssive og yelse skl lle væe ikke-egtive. Fo e i pkt føte ettopssive og yelse skl eviee gæle: i S S fo 60 og fo hvet τ> ( ) τ ( ) S τ S τ ( ) S S τ i S τ i S fo > 60 og fo hvet τ> fo > 60 og fo hvet > ii S 0 fo > 60 Af betigelse 67 i pkt følge eelig t ( ) 0 Y i τ fo τ> 67 Beegigsgulg Sie f 53

14 Nettopssive fo tolivsfosikige Nettopssiv fo tolivsfosikige ue ivliitetsyelse 6... Iføelse f betegelse I et geeelle utyk fo ettopssivet fo tolivsfosikige ue ivlitetsyelse igå følgee betegelse: T e ettopssivet ve ' s ø i le betiget f t leve på ette tispukt. T e ettopssivet ve ' s ø i le betiget f t leve på ette tispukt. T e ettopssivet ve ' s oplevelse f le betiget f t leve på ette tispukt Nettopssiv fo tolivsfosikige ue ivliitetsyelse K ( ) ( µ T µ T ) T Nettopssiv fo tolivsfosikige ue ivliitetsyelse Tolivsfosikige k iehole ivliitetsyelse f smme t som etlivsfosikige og må e ku uløses yelse ve e f e to fosikees ivliitet. e f e fosikee ve hvis ivliitet e k uløses yelse beteges i et følgee mes e fosikee ve hvis ivliitet e ikke k uløses yelse beteges Iføelse f betegelse I et geeelle utyk fo ettopssivet fo tolivsfosikige me ivliitetsyelse igå følgee betegelse: T e ettopssivet ve ' s ø som ktiv i le betiget f t leve på ette tispukt. i T e ettopssivet ve ' s ivliitet i le betiget f t leve på ette tispukt. T e ettopssivet ve ' s ø i le betiget f t leve som ktiv på ette tispukt. T e ettopssivet ve ' s oplevelse f le som ktiv betiget f t leve på ette tispukt. T i τ τ( ) e ettopssivet ve ' s ø som ivli i le τ betiget f t leve på ette tispukt givet t ivliitete e itåt i le. T ( ) e ettopssivet ve ' s ø som ivli i le τ betiget f t leve som ivli på ette tispukt givet t ivliitete e itåt i le. i τ τ T i ( ) e ettopssivet ve ' s oplevelse f le som ivli betiget f t leve på ette tispukt givet t ivliitete e itåt i le. og Y i τ ( ) ii S e efieet i pkt Fo ettopssive og yelse gæle begæsige som ævt i Beegigsgulg Sie f 53

15 6... Nettopssive fo tolivsfosikige me ivliitetsyelse K hvo T i og hvo T S ii 0 µ i i i τ τ i T og T i ( ) τ τ T ( T µ T µ i T i ) T i i i ( µ T ( ) µ T ( )) i τ τ τ τ τ i ( ) Y ( ) τ i i bestemmes ve pkt ve pkt og T ( ) i τ τ ve pkt lije og hvo Smmehæge mellem 6... og 6... Såfemt S ii 0 ( ) 0 Y i τ i T τ τ T τ τ T τ τ T T i T T i τ τ τ T T τ τ ( ) ( ) ( ) τ fo 0 < < τ< e 6... og 6... ietiske Geeelle begæsige τ τ τ τ e i pkt og 6... føte ettopssive og yelse skl lle væe ikke-egtive. Fo e i pkt føte ettopssive og yelse skl eviee gæle: i T τ τ( ) T τ τ fo 60 og fo ethvet τ> T i ( τ ) T τ τ T τ τ τ fo 60 ( ) T T i T ii > og fo ethvet τ> > fo 60 og fo ethvet > S 0 fo 60 Af betigelse 67 i pkt følge t Y i ( ) 0 τ fo τ 67 > > τ Beegigsgulg Sie 3 f 53

16 Eelig skl ettopssivee fo e etlivsfosikig e e tilbge i tilfæle f tispukt opfyle e geeelle begæsige i pkt ' s ø på et vilkåligt Beegigsgulg Sie 4 f 53

17 Pæmiebetligsete Etlivsfosikige me ivliitetsyelse teges lti me et til pæmiefitgelse ve ivliitet pæmiebetligsete Tolivsfosikige me ivliitetsyelse teges lti me et til pæmiefitgelse ve s ivliitet pæmiebetligsete jf. pkt Fosikige ue ivliitetsyelse k teges me elle ue et til pæmiefitgelse ve ivliitet pæmiebetligsete heholsvis elle heholsvis et e og ikke muligt i é og smme fosikig til é og smme gufom båe t hve et og ikke hve et til pæmiefitgelse ve ivliitet. Etlivsfosikige hvo pæmiebetligstie uløbe efte fosikees fylte 68. å me ie fosikees fylte 7. å k teges me et til pæmiefitgelse ve ivliitet. Fosikige give ku et til pæmiefitgelse esom ivliitete itæe ie fosikees fylte 67. å Pæmiebetligsete fo etlivsfosikige ue pæmiefitgelse ve ivliitet ( ) 80 0 N N Pæmiebetligsete fo etlivsfosikige me pæmiefitgelse ve ivliitet ( ) 67 0 N N Pæmiebetligsete fo tolivsfosikige ue pæmiefitgelse ve ivliitet ( ) N N Pæmiebetligsete fo tolivsfosikige me pæmiefitgelse ve 's ivliitet N N Suppleee pæmiefitgelse Såfemt fosikige også omftte hlv pæmiefitgelse ve ivliitet mellem / og /3 skl pæmiebetligsetee og fomiskes me pssiv ifølge gufom Pæmiebetligsete fo fosikig ue pesoisiko Nævæee pæmiebetligsete k beyttes i fobielse me tegig f e fsit 9 beskeve gufome og 86. e gives ikke et til pæmiefitgelse ve ivliitet elle ø. ( ) v t t 0 Beegigsgulg Sie 5 f 53

18 Bestemmelse veøee kollektive fosikige Bestemmelse e omhle ægteskb og ægtefælle gæle tilsvee fo egisteet pteskb og egisteee ptee Kollektiv oig Betigelsee fo t etblee fosikige me kollektive yelse e t e teges i hehol til e oveeskomst e ve oveeskomstes opettelse opfyle mist et f følgee kv:. Oveeskomste omftte fosikige fo mist 0 pesoe. I fosikigee skl e kollektive yelse væe bestemt efte fste picippe. b. Oveeskomste give gti fo imelelse til fosikig f e i femtie stte pesoe i mist 5 å. Oige skl mist omftte elle komme til t omftte 3 pesoe. I fosikigee skl e kollektive yelse væe bestemt efte fste picippe. et e eviee e betigelse t et ikke eje sig om e best hvoi e ekelte pesoe e itåt elle hvof e uskyes ekelte fosikee elle guppe efte egle e ssyliggø e uvælgelse til væsetlig ugust fo selskbets øvige fosikee. et smme gæle egle fo vlgmulighe me hesy til ægtefælle- og bøepesio Bestemmelse veøee støelse f e ekelte kollektive yelse og lesgæse fo isse 8... Kollektiv ægtefællepesio e livsvige kollektive ægtefællepesio (gufomee 80 og 80) skl opfyle mist et f følgee kv:. Ikke ovestige ivliepesioe. b. Ikke ovestige e pesiosgivee gge. Gæse fo e smlee kollektive ægtefællepesio (livsvig ophøee) e e obbelte f oveævte. e ophøee kollektive ægtefællepesio skl ophøe seest ve fosøgees fylte 67. å. Se eviee pkt om euktio f e livsvige kollektive ægtefællepesio efte ubetlige f kollektiv livsfosikigssum til ugifte. E ægtefælle e beettiget til ægtefællepesio hvis ægteskbet e igået fø fosikees fylte 67. å og ægteskbet på øsflstispuktet h bestået i 3 måee. 3-måeesfiste gæle og ikke hvis øe skyles et ulykkestilfæle elle e kut ifektiossygom Kollektive bøe- og wiseete (bøepesio) e smlee bøeete (kollektiv iiviuel) til et ekelte b skl opfyle mist et f følgee kv:. Ikke ovestige 5 % f ivliepesioe. b. Ikke ovestige 5 % f e pesiosgivee gge. c. Ikke ovestige et sælige bøetilsku e f et offetlige yes til et foæleløs b fo tie i hehol til 4. stk. i lov f (me seee æige) om bøetilsku og e fmilieyelse (lov. 36). Gæse fo e smlee bøepesio (kollektiv iiviuel bøeete wiseete) til et ekelte b e e obbelte f oveævte. e kollektive bøeete og wiseete skl ophøe seest ve bets fylte 4. å Kollektiv livsfosikig (ophøee elle livsbetiget) me ubetlig til ugifte e kollektive livsfosikigssum til ugifte (vs. pesoe i tilst U jf. pkt..4.0.) må ikke ovestige 4 gge åsbeløbet fo e livsvige kollektive ægtefællepesio (gufom 80). Efte ubetlige f e kollektive livsfosikigssum til ugifte eucees åsbeløbet fo e livsvige kollektive ægtefællepesio me 5 % f e ubetlte livsfosikigssum. Beegigsgulg Sie 6 f 53

19 esom fosikige omftte lespesio skl uløbstispuktet fo e kollektive livsfosikig (ophøee og/elle livsbetiget) væe smmeflee me lespesioeigstispuktet. Fosikees le på uløbstispuktet fo e kollektive livsfosikig skl væe mellem 60 og 67 å Sklpesio Sklpesio k ku teges som le i e kollektiv oig. Uset e geeelle begæsige i pkt k stigigee i ivliepesioe og/elle ægtefællepesioe fotsætte efte 60 ås lee og lægst til 67 ås lee. e mksimle ivliepesio må ikke ovestige e livsvige lespesio. e mksimle ægtefællepesio skl opfyle betigelsee i pkt Tilskekomstpesio Tilskekomstpesio (fohøjet ivliepesio og/elle fohøjet ægtefællepesio) k ku teges i fobielse me ivliepesio livsvig lespesio heholsvis livsvig kollektiv ægtefællepesio. e me tilskekomstpesio foøgee kollektive ægtefællepesio må ikke ovestige e i pkt ævte gæse Eftepesio Til kollektive oige e omftte egepesio (gufom gufom 45) og livsvig ægtefællepesio (gufom 80 elle sklægtefællepesio) k kyttes e efteegepesio til ægtefælle og/elle bø. Til kollektive oige e omftte ægtefællepesio k kyttes e efteægtefællepesio til bø. Til kollektive oige e omftte egepesio k kyttes e efteegepesio til bø. Alle eftepesioe løbe i te måee Beegigsegle veøee e ekelte kollektive yelse Ægteskbshyppighe g og lesfoelig f(η ) i kollektiv ægtefællepesio e i eeståee fomle igåee betegelse e efieet i pkt og.4.. e fosikee peso beteges mes e til ægtefællepesio beettigee peso beteges η γ og σ e ekemetfuktioe svee til itesitetee γ og svee til omløelighee fo η jf. pkt...0. Ve beegigee e e ikke tget hesy til bestemmelsee i pkt stk φ η ) η σ mes l e ekemetfuktioe ( betege ssylighee fo t e -åig fosiket e ovegå til tilst G stte i et pesiosbeettigee fohol me e peso me le i itevllet f η til η η. Alee η e omlt foelt me mielvæi λ og speig s. u ν () betege ssylighee fo t e -åig fosiket befie sig i tilst U efte t hve væet i tilst G etop ν gge ( ν 3... ). g ( η ) η betege ssylighee fo t e -åig fosiket befie sig i tilst G fo ν -te ν gg ( ν 3... ) og e i et pesiosbeettigee fohol me e peso me le i itevllet f η til η η. uν ( ) og gν ( η ) bestemmes ekusivt ve: γ l 5 fo mlige fosikee u 0( ) hvo γ fo kvielige fosikee l 5 fo fosikee på uise gulg Beegigsgulg Sie 7 f 53

20 ν ν ( ξ ) γ ξ ϕ( ξ η ξ g ( η ) u ν () u ) σ l l σ l l ξ η ξ η γ l η gν ( ξ η ) ( σ ξ µ ξ ) η ξ γ l ξ Heefte bestemmes: g g ( η ) η ν ν ν f ( η ) g g ( η ) ν ξ Kollektive bøe- og wiseete fhægige f bøetllet esom e kollektiv bøepesio ikke ubetles me smme beløb til hvet b beeges ettopssivet som om et højeste beløb e k komme til ubetlig p. b blev ubetlt til smtlige bø Tilskekomstpesio Ve beegig f ettopssivet fo tilskekomstpesio fousættes et t 5 % f ivliitetstilfælee og 5 % f øsflee fie ste som følge f tilskekomst i tjeeste Eftepesio Efteegepesioe til ægtefælle og/elle bø efiees som e mksimle foskel mellem egepesioe og ægtefællepesioe. Nettopssivet beeges som ½ % f ettopssivet fo e livsvig kollektiv ægtefællepesio f smme støelse som efteegepesioe. Nettopssivet esættes ikke selv om e ikke skl yes eftepesio til bø. Efteægtefællepesioe til bø efiees som e mksimle foskel mellem ægtefællepesio og wiseete til ét b. Nettopssivet beeges som 0 % f ettopssivet fo e kollektiv wiseete f smme støelse som efteægtefællepesioe. Efteegepesioe til bø efiees som foskelle mellem egepesioe og bøeete til ét b. Nettopssivet beeges som 5 % f ettopssivet fo e kollektiv bøeete f smme støelse som efteegepesioe til bø Sæegel veøee beegig f tilbgekøbsvæi f kollektiv ægtefællepesio og kollektiv livsfosikig fo ugifte esom fosikee på tilbgekøbstispuktet e fylt 54 å tges e ve beegig f tilbgekøbsvæie f kollektiv ægtefællepesio og kollektiv livsfosikig hesy til fosikees ægteskbelige stillig på tilbgekøbstispuktet. Uggspuktet fo tilbgekøbsbeegige e i isse tilfæle fosikiges fipolice hvis støelse fo pæmiebetlee fosikige beeges efte eglee i pkt me veelse f e sævlige kollektivt beegee ettopssive. Tilbgekøbsvæie f fipolices kollektive ægtefællepesio og kollektive livsfosikig beeges iiviuelt iet et ve beegige fousættes t fosikee hveke k blive skilt elle gift efte tilbgekøbstispuktet. Tilbgekøbsvæie f fipolices kollektive ægtefællepesio e efo i isse tilfæle 0 (ul) esom fosikee e ugift på tilbgekøbstispuktet mes e fo gifte fosikee beeges som tilbgekøbsvæie f e ovelevelsesete til fosikees ægtefælle. Omvet e tilbgekøbsvæie f fipolices kollektive livsfosikig 0 (ul) fo gifte fosikee mes e fo ugifte fosikee beeges som tilbgekøbsvæie f e livsfosikig. Beegigsgulg Sie 8 f 53

21 Tillte gufome Gufomee e lle opbygget u f e geeelle ettopssive i fsittee 5 og 6. Ovesigt ove gufomee Nettopssive ue kollektive elemete og ue ivliitetsyelse beeget u f pkt Sumfosikige 0 Livsvig livsfosikig 5 Ophøee livsfosikig 5 Livsbetiget livsfosikig 35 Simpel kpitlfosikig 36 Simpel kpitlfosikig me ubetlig ve ø Rtefosikige 65 Ophøee livsfosikig i te 75 Livsbetiget livsfosikig i te 85 Simpel kpitlfosikig i te 86 Simpel kpitlfosikig i te me ubetlig ve ø Retefosikige 0 Livsvig livete Opst livete 5 Ophøee livete 6 Opst ophøee livete 5 Suppleee yelse 35 Aveete 40 Iiviuel bøeete 50 Iiviuel wiseete 65 Opst veete me stks begyee isiko 75 Kustig veete 86 Kotopesio Livete Nettopssive ue kollektive elemete me me ivliitetsyelse beeget u f pkt Sumfosikige 35 Ivliesum Rtefosikige 365 Ivlieyelse i te Retefosikige 44 Livsvig ivlieete me ophøee isiko 45 Ophøee ivlieete 49 Ophøee ivlieete me ophøee isiko 49 Suppleee ophøee ivlieete me ophøee isiko Beegigsgulg Sie 9 f 53

22 Nettopssive fo to-livsfosikige beeget u f pkt Sumfosikige 50 Livsvig livsfosikig på kotest liv 55 Ophøee livsfosikig på kotest liv 55 Livsbetiget livsfosikig på to liv 530 Livsvig ovelevelsesfosikig 535 Ophøee ovelevelsesfosikig Retefosikige 60 Livsvig ovelevelsesete 6 Livsvig ovelevelsesete me ophøee isiko 65 Ophøee ovelevelsesete 67 Ophøee ovelevelsesete me ophøee isiko 60 Kustig ovelevelsesete 630 Opst livsvig ovelevelsesete me stks begyee isiko 635 Opst ophøee ovelevelsesete me stks begyee isiko 645 Aveete på kotest liv 655 Aveete på lægst liv 660 Livsvig livete på kotest liv 66 Opst livsvig livete på kotest liv 665 Ophøee livete på kotest liv 666 Opst ophøee livete på kotest liv Nettopssive me kollektive elemete me ue ivliitetsyelse beeget u f pkt Sumfosikig 75 Kollektiv ophøee livsfosikig til ugifte 75 Kollektiv livsbetiget fosikig til ugifte Retefosikige 80 Livsvig kollektiv ægtefællepesio 85 Ophøee kollektiv ægtefællepesio 80 Kollektiv kustig ægtefællepesio 840 Kollektiv bøeete 850 Kollektiv wiseete Nettopssive me kollektive yelse og me ivliitetsyelse beeget u f pkt Retefosikige 945 Kollektiv bøeete me ubetlig f fosøgees ø ivliitet elle lespesioeig Nettopssive ue kollektive elemete og ue ivliitetsyelse beeget u f pkt Sumfosikige 0 Livsvig livsfosikig Beegigsgulg Sie 0 f 53

23 S M K 0 ( ) 5 Ophøee livsfosikig S S 0 K 5 M ( ) 80 M Alesbetigelse k fviges såfemt e e tle om e -åig uskyelse ue yeligee pæmiebetlig og såfemt 5 e i kombitio me 5 f mist smme støelse. 5 Livsbetiget livsfosikig S 0 S K 5 ( ) 35 Simpel kpitlfosikig S v S ( 35 ) K v 36 Simpel Kpitlfosikig me ubetlig ve ø S v S K ( ) 36 v Gufome sve til gufom 35 me skl opgøes og ubetles ve fosikees ø Rtefosikige 65 Ophøee livsfosikig i te S S 0 g M M K 65( g) g Livsbetiget livsfosikig i te S 0 S K ) g 75( g g 85 Simpel kpitlfosikig i te S v g S K ( g) v 85 g g Beegigsgulg Sie f 53

24 86 Simpel kpitlfosikig i te me ubetlig ve ø S v S g K ( ) 86 g v g g Gufome sve til gufom 85 me skl opgøes og ubetles f fosikees ø i et ftlte tl å (g). Retefosikige 0 Livsvig livete 0 S K ( ) 0 0 Opst livete S 0 K ( ) S N 5 Ophøee livete 0 S 0 : m N N m K 5 ( m) 6 Opst ophøee livete Livete ubetles i højst m å f le S 0 S : m N N m K 6 ( m) til le m. 5 Suppleee yelse Yelse ubetles i g å f ' s ø - ubetlige ophøe og seest I pkt sættes g. fo < g fo ( g ) S S g 0 K g) 5 ( g M M N N g g 80 e suppleee yelse ( ( ) ) k ku teges i kombitio me ete K 5 g (. opst livete ( K ) ) f mist smme støelse elle. opst ophøee livete ( K ( ) ) f mist smme støelse. 35 Aveete S 0 S ( ) 6 g g å efte tegige. Beegigsgulg Sie f 53

25 K 35 ( ) : Iiviuel bøeete betege ophøslee fo bøeete 4. Bøeete ophøe og seest ve et ekelte bs ø. Bøeøelighee fousættes t væe 0 jf. bestemmelsee fo e tilsvee kollektive yelse 840. β tl bø; ν - et ν te bs le ν K β m( K β ) S β S 0 ( ν ) ν ( ) ν β 40 ( β ) ( ) ν : ν ν K K Se eviee pkt om gæse fo bøeetes støelse. 50 Iiviuel wiseete betege ophøslee fo wiseete 4. Wiseete ophøe og seest ve et ekelte bs ø jf. bestemmelsee fo e tilsvee kollektive yelse 850. β tl bø; ν - et ν te bs le ν K β m( K β ) S β w S 0 ( ν ) ν ( ) ν β K 50( K β ) w ( ) w K40( K β ) ν ν : ν w 005. Ve tegig f fosikig me iiviuel wiseete skl mist e f følgee betigelse væe opfylt:. Fosikige e teget i hehol til e oveeskomst hvo e ikke k vælges mellem tegig me og ue wiseete. b. Fosikige omftte ve etbleige ovelevelsesete. Såfemt ovelevelsesete ve seee omskivig botfle skl e iiviuelle wiseete også botfle memie æige skyles ø elle skilsmisse. Se eviee pkt om gæse fo e smlee bøepesio til et ekelte b. 65 Opst veete me stks begyee isiko Aveeteubetlige begye ve å efte tegige. I pkt sættes v S s g 0 g g. fo < fo < g ( g ) K 65 ( g) ( g) :( g) : g 80 ' s ø og tiligst å efte tegige. Ubetlige ophøe g v g N N g Beegigsgulg Sie 3 f 53

26 75 Kustig veete Aveeteubetlige begye g å efte s Ubetlige ophøe g å efte tegige. I pkt sættes g. v S s g 0 0 g ( ) fo < fo < g ( ) g K 75 g v ( ) : g 80 K ( ' ø esom ee itæffe ie å efte tegige. e kustige veete ( ) ) k ku teges i kombitio me ete 75 g. ophøee livsfosikig i te ( K ( ) ) f mist smme støelse elle 65 g. suppleee yelse ( K ( ) ) f mist smme støelse. 5 g 86 Kotopesio Livete Gufom 86 e ue opspig ietisk me e gufom 86 og ue ubetlig e kombitio f gufom 0 og 65. v fo < g S fo < g ( g ) 0 fo g S 0 K 86 ( g) fo < fo v g N g l l Nettopssive ue kollektive elemete me me ivliitetsyelse beeget u f pkt Sumfosikig 35 Ivliesum i S 0 S S 0 60 M M i i K 35 Ivliesumme må ikke ovestige k. pistlseguleet jf. pkt esom fosikige e teget ifølge oveeskomst mellem på e ee sie fosikigsselskbet og på e e sie bejsgivee og evt. bejstgee k ivliesumme og lti ugøe op til 5 gge ivlieete. E e - i smme selskb - tillige teget ækig efte gufom "365 Ivlieyelse i te" skl oveståee beløbsgæse eucees me ivlieyelse i te multipliceet me ie e mksimle ivliesum beeges. g Beegigsgulg Sie 4 f 53

27 Ivliesumme k ku teges i kombitio me e gufom. Kombitioe må og ikke lee iehole gufome me ivliitetsyelse ( og 49). Rtefosikige 365 Ivlieyelse i te i S 0 S S 0 g M K 365 g 60 i M i g Ivlieyelse i te multipliceet me må ikke ovestige beløbsgæse fo ivliesum jf. pkt. g esom fosikige e teget ifølge oveeskomst mellem på e ee sie fosikigsselskbet og på e e sie bejsgivee og evt. bejstgee k ivlieyelse i te multipliceet me lti ugøe op til 5 gge ivlieete. E e - i smme selskb - tillige teget ækig efte gufom "35 Ivliesum" skl oveståee beløbsgæse eucees me ivliesumme ie e mksimle teyelse beeges. Ivlieyelse i te k ku teges i kombitio me e gufom. Kombitioe må og ikke lee iehole gufome me ivliitetsyelse ( og 49). Retefosikige 44 Livsvig ivlieete me ophøee isiko i i S 0 S S 0 60 N N i i K 44 Begæsige i pkt siste liie gæle ikke fo ee gufom. 45 Ophøee ivlieete i i S 0 S K S 0 :( ) : : 49 Ophøee ivlieete me ophøee isiko esom fosikee blive ivli ie le ubetles e e ivlieete f ivliitetes itæe og itil le m. i i S 0 S S 0 :( m ) K m : m 60 m :( m ) : 49 Suppleee ophøee ivlieete me ophøee isiko esom fosikee blive mellem / og /3 ivli ie le ubetles e hlve ivlieete så læge ee tilst ve og lægst til le m. i i S 0 S k S 0 :( m ) g Beegigsgulg Sie 5 f 53

28 Beegigsgulg Sie 6 f 53 m K 49 i i S 0 µ k m K 49 m 67 Kostte k fstsættes fo hvet ekelt selskb fo et å gge ve melelse til Fistilsyet. Aveelse f gufom 49 fousætte t fosikige ikke lee iehole gufome me ivliitetsyelse ( og 49). Nettopssive fo tolivsfosikige beeget uf pkt Sumfosikige 50 Livsvig livsfosikig på kotest liv T T 50 ) ( M K 55 Ophøee livsfosikig på kotest liv 0 T T T 55 ) ( M M K Alesbetigelse k fviges såfemt e e tle om e -åig uskyelse ue yeligee pæmiebetlig og såfemt 55 e i kombitio me 55 f mist smme støelse. 55 Livsbetiget livsfosikig på to liv 0 0 T T T 55 ) ( K 530 Livsvig ovelevelsesfosikig 0 T T 530 ) ( M K 535 Ophøee ovelevelsesfosikig 0 0 T T T 535 ) ( M M K 67 Retefosikige 60 Livsvig ovelevelsesete

29 Beegigsgulg Sie 7 f 53 0 T T 60 ) ( K 6 Livsvig ovelevelsesete me ophøee isiko 0 0 T T T 6 ) ( K ( ) Ophøee ovelevelsesete 0 0 ) :( T T T K : : 65 ) ( 67 Alesbetigelse k fviges såfemt 65 e i kombitio me 0 elle 5 f mist smme støelse og vighe. 67 Ophøee ovelevelsesete me ophøee isiko Ovelevelsesete ubetles til f s ø hvis ee itæffe ie le - ubetlige ophøe ve s ø og seest m å efte tegige hvo m>. 0 0 ) :( m T T T ) ( ) ( ) :( ) :( : : 67 m m m m m K Tegigslesbetigelse k fviges såfemt 67 e i kombitio me 0 elle 5 f mist smme støelse og vighe. 60 Kustig ovelevelsesete Ubetlige begye:. g å efte s ø esom ee itæffe ie å efte tegige.. g å efte tegige esom s ø itæffe mellem å og g å efte tegige. 3. stks ve s ø esom ee itæffe seee e g å efte tegige. I lle te tilfæle ubetles ovelevelsesete livsvigt til. < < g fo N T g fo N fo N T g g 0

30 Beegigsgulg Sie 8 f 53 : 60 ) ( ) ( g g g g g N g K 80 g 67 e kustige ovelevelsesete må ku teges som le i e kombitio f gufome mist beståee f opst livete ( ) ( K ) suppleee yelse ( ) ( 5 g K ) og kustig ovelevelsesete ( ) ( 60 g K ). e kustige ovelevelsesete må ikke ovestige hveke e opstte livete elle suppleee yelse. 630 Opst livsvig ovelevelsesete me stks begyee isiko Ovelevelsesete ubetles livsvigt til f s ø - ubetlige stte og tiligst å efte tegige. < fo fo N T 0 T 630 ) ( N N K 635 Opst ophøee ovelevelsesete me stks begyee isiko Ubetlig f ovelevelsesete stte ve s ø og tiligst å efte tegige - ubetlige ophøe ve s ø og seest å efte tegige. < fo fo N N T ) :( 0 T 0 T 635 ) ( N N N N K 67 Alesbetigelse k fviges såfemt 635 e i kombitio me elle 6 f mist smme støelse og vighe. 645 Aveete på kotest liv Aveeteubetlige begye ve føste øsfl blt e fosikee - ubetlige ophøe å efte tegige. 0 ) ( ) ( T T T K : 645 ) ( Aveete på lægst liv

31 Aveeteubetlige begye å båe og e øe - ubetlige ophøe å efte tegige. T T ( ) :( ) ( ) :( ) T K 655( ) : : : Livsvig livete på kotest liv Livete ubetles så læge båe og e i live. 0 T ( ) K 66 Opst livsvig livete på kotest liv Liveteubetlige begye om å og ve så læge båe og e i live. T 0 T 0 T K 66 ( ) N 665 Ophøee livete på kotest liv Livete ubetles så læge båe og 0 T 0 0 : m K 665( ) : m e i live - ubetlige ophøe og seest om m å. 666 Opst ophøee livete på kotest liv Liveteubetlige begye om å og ve så læge båe og T 0 T 0 T : m K 666 ( m) N N m m 0 e i live og højst i m å. Nettopssive me kollektive elemete me ue ivliitetsyelse beeget u f pkt Sumfosikige 75 Kollektiv ophøee livsfosikig til ugifte Fosikigssumme ubetles ve fosikees ø ie le befie sig i tilst U jf. pkt S u 00 u S 0 M M K 75 ( ) u jf. pkt esom fosikee ve øsflet Beegigsgulg Sie 9 f 53

32 esom fosikige omftte lespesio og/elle kollektiv livsbetiget livsfosikig me ubetlig til ugifte skl uløbstispuktet fo e kollektive ophøee livsfosikig væe smmeflee me lespesioeigstispuktet og/elle ubetligstispuktet fo e kollektive livsfosikig. Livsfosikigssumme må ikke ovestige 4 gge åsbeløbet fo e livsvige kollektive ægtefællepesio jf. pkt Se pkt om sælig tilbgekøbsvæibeegig. 75 Kollektiv livsbetiget livsfosikig til ugifte Fosikigssumme ubetles ve fosikees oplevelse f le esom fosikee befie sig i tilst U på ette tispukt jf. pkt S 0 S u u 00 K 75 ( ) u jf. pkt esom fosikige omftte lespesio skl uløbstispuktet fo e kollektive livsfosikig væe smmeflee me lespesioeigstispuktet. Livsfosikigssumme må ikke ovestige 4 gge åsbeløbet fo e livsvige kollektive ægtefællepesio jf. pkt Se eviee pkt om euktio f e livsvige kollektive ægtefællepesio efte ubetlig f e kollektive livsbetigee livsfosikigssum til ugifte og pkt om sælig tilbgekøbsbeegig. Retefosikige 80 Livsvig kollektiv ægtefællepesio I I g f( η η η g η S ) K 80 µ η I g f ( ) η ( u) η 0 Symbole me I e beeget me fosøgees omløelighe jf. pkt...0. Se eviee pkt om gæse fo pesioes støelse pkt om euktio f e livsvige kollektive ægtefællepesio efte ubetlig f kollektiv livsbetiget livsfosikigssum og pkt om sælig tilbgekøbsbeegig. 85 Ophøee kollektiv ægtefællepesio Ægtefællepesioe ubetles f fosikees ø og så læge e eftelte leve - ubetlige ophøe og seest å e eftelte opå le u. S K u I I g f( η ) η g u η:( η ) η :( u η ) u I 85 ( u) µ g f ( η ) η :( u η ) 0 u 67 jf. pkt.8... Symbole me I e beeget me fosøgees omløelighe jf. pkt...0. Se eviee pkt om gæse fo pesioes støelse og pkt om sælige tilbgekøbsbeegig. 80 Kollektiv kustig ægtefællepesio Ubetlige begye: η Beegigsgulg Sie 30 f 53

33 Beegigsgulg Sie 3 f 53. g å efte 's ø esom ee itæffe ie å efte tegige. g efte tegige esom 's ø itæffe mellem å og g å efte tegige 3. stks ve 's ø esom ee itæffe seee e g efte tegige. Ubetlige ophøe i lle te tilfæle ve e efteltes ø. < < g fo f g g fo N f g fo N f g S I I I g I I g η η η η η η η η η η η ) ( ) ( ) ( I g g g η I I g N f g g K 0 80 ) ( ) ( η η µ η η g I I g N f g η η µ η η ) ( g I f g η η µ η ) ( Symbole mkeet me I e beeget me fosøgees omløelighe. e kollektive kustige ægtefællepesio må ku teges som le i e kombitio f gufome mist beståee f opst livete ( ) ( K ) suppleee yelse ( ) ( 5 g K ) og kollektiv kustig ægtefællepesio ( ) ( 80 g K ). e kollektive kustige ægtefællepesio må ikke ovestige hveke e opstte livete elle e suppleee yelse. Se eviee pkt om gæse fo pesioes støelse smt pkt om sælige tilbgekøbsbeegig. 840 Kollektiv bøeete betege ophøslee fo bøeete 4 jf. pkt Bøeete ophøe og seest ve et ekelte bs ø. Bøeøelighee fousættes t væe 0. s c S 0 τ τ τ c K ) ( τ µ τ τ Se eviee pkt om gæse fo bøeetes støelse. 850 Kollektiv wiseete betege ophøslee fo wiseete 4 jf. pkt Wiseete ophøe og seest ve et ekelte bs ø.

34 Beegigsgulg Sie 3 f 53 τ τ τ s w c w S w c w K ) ( τ µ τ τ ) ( 840 K w Se eviee pkt om gæse fo e smlee bøepesio til et ekelte b. Nettopssive me kollektive yelse og ivliitetsyelse beeget uf pkt Retefosikige 945 Kollektiv bøeete me ubetlig f fosøgees ø ivliitet elle lespesioeig betege ophøslee fo bøeete 4 jf. pkt Bøeete ophøe og seest ve et ekelte bs ø. Bøeøelighee fousættes t væe 0. e fosøgees le ve lespesioeige 67. τ τ τ s c S 0 τ τ τ i s c S 0 τ τ τ s c S 0 ( ) i c K ) ( τ µ µ τ τ c 0 τ τ τ Se eviee pkt om gæse fo bøeetes støelse Ivliesum Beløbsgæse fo ivliesum ugø p.. ju k. og egulees hvet å p. e. ju i oveesstemmelse me uviklige i fobugeiekset. Uviklige i fobugeiekset fstsættes som væie f iekset fo septembe et æmest fougåee å ivieet me væie f iekset fo septembe 996. e eguleee beløbsgæse fues til æmeste hele k.

35 Fosikige me fohøjet øsisiko og/elle fohøjet ivliitetsisiko Fo fosikee teget på G8 og uise gulg me fohøjet øsisiko k i steet fo e i pkt.... føte øsitesitet vees e f e i pkt føte. Fo fosikee teget på livetegulg me fohøjet øsisiko k i steet fo e i pkt.... føte øsitesitet vees e f e i pkt føte. Fo fosikee teget på G8 og uise gulg me fohøjet ivliitetsisiko k i steet fo e i pkt..3.. føte itesitet fo ovegg f ktiv til ivli vees e f e i pkt føte. Ehve f e i pkt.... og 0... heholsvis... og 0... føte øsitesitete (µ ) k sålees kombiees me ehve f e i pkt. heholsvis.3.. og føte itesitete fo i ovegg f ktiv til ivli. ( µ ). µ e smlee pæmie espektiv et smlee isku fo e fosikig teget på e fosiket me fohøjet øsisiko og/elle fohøjet ivliitetsisiko må og lig blive mie e et beløb e fås ve fo ee fosikee t vee e i pkt.... og pkt..3.. heholsvis pkt.... føte itesitete Fohøjet øsisiko Fo mlige og kvielige fosikee smt fosikee på uise gulg beyttes e f e i pkt føte itesitete. Mes e fo fosikee på livetegulg k beyttes e f e i pkt føte itesitete Fohøjet øsisiko fo fosikee på G8 og uise gulg G8M G8K AB0UNI µ µ y µ z y z y z y z y z y z y z y z Fosikige teget på tvle 7 elle tvle 8 må ikke hve positiv isikosum efte et fylte 70. å Fohøjet øsisiko fo fosikee teget på livetegulg i µ AB0ILIM AB0ILIK AB0ULI µ µ y µ z Beegigsgulg Sie 33 f 53

36 ILM ILK UL µ µ y µ z y z y z y z y z y z y z y z IL3M IL3K UL3 µ µ y µ z y z y z y z y z y z y z y z Fohøjet ivliitetsisiko 0 Fo mlige og kvielige fosikee smt fosikee på uise- og livete-gulg beyttes e f e i pkt føte itesitete fo ivliitet Fohøjet ivliitetsisiko fo fosikee på G8 uise- og livete-gulg i µ GA8M GA8K ABA0UNI i µ y I y z i µ z I y z I y z Beegigsgulg Sie 34 f 53

37 I y z I y z I y z I y z i i i µ µ µ y µ y µ y µ z µ z µ z µ Beegigsgulg Sie 35 f 53

38 .0.0. Tillte fosikigsfome Fosikigsyelsee i e fosikig/boustillægsfosikig skl opfyle betigelsee i eeståee pkt...0. Fosikigsyelsee i boustillægsfosikige skl tillige opfyle betigelsee i pkt...0. Fosikigsyelse og pæmiebetligsete skl ve ytegig kombiees sålees t fosikige opfyle betigelsee i pkt pkt siste fsit fsit 7 og eeståee pkt Ve eguleig skl betigelsee i pkt fsit 7 og eeståee pkt væe opfylt. Alle beegige såvel ve tegige som ve seee eguleig/æig ske me veelse f e i fsittee 3 4 og 0 føte beegigselemete...0. Fosikigsyelse e i e fosikig igåee fosikigsyelse skl væe ete e f e tillte gufome jf. fsit 9 elle e kombitio f to elle flee f e tillte gufome me vilkålige positive yelse. Fosikigsyelsee skl i lle tilfæle opfyle såvel e ue e ekelte gufome føte sæbetigelse som e geeelle begæsige i pkt og fsit 0. Eelig k e fosikig ue e i fsit 8 føte sælige betigelse iehole fosikigsyelsee: Sklpesio eftepesio og tilskekomstpesio...0. Mksimum fo isiko Ige fosikig må femgå me e isikoækig e ikl. evt. boustilelig e støe e e isikoækig e geem e pågælee fosikigs isikoyelse k ehveves fo e gælee pæmie og ettoeseve Miimum fo isiko Ehve fosikig skl iehole e vis fosikigsisiko. Risikoe skl umeisk væe støe e ul..3.. Tillt fosikig et e tillt t tege gufom 36 og/elle 86 mo pæmie me e i fsit ævte pæmiebetligsete elle mo isku Omegig f yelse Veøee egle fo evetuel omegig f yelse hevises til selskbets bousegultiv. Beegigsgulg Sie 36 f 53

39 .0.0. Aktuelle ivlieete/oveggsegle..0. Tillte æige på U74 Livete ue et til bous teget fø k æes efte e p vetge egle...0. Omtegig f fosikige teget på et fø gælee beegigsgulg til G8* i% Omtegig til G8* i% skl kue ske selv om fosikigsfome ikke e tillt ifølge ævæee kocessio. Fohøjelse - botset f boustillægsfosikige - efte omtegig skl væe i oveesstemmelse me ævæee kocessio. Ehve æig f e omteget fosikig skl meføe t fosikige i si helhe e i oveesstemmelse me ævæee kocessio og k e fosikig lti omskives til fipolice..3.0 Aktuelle ivlieete og pæmiefitgelse Hesættelsee fo ktuelle ivlieete og pæmiefitgelse opgøes iiviuelt iet e fo hve ekelt fosikig foetges e vueig f ubetliges vighe. Hesættelse foøges me et tillæg e skl tge høje fo t ye oplysige om helbestilste meføe e folægelse f e fovetee ubetligsvighe. Tillægget ugø 0 % f foskelle mellem hesættelsee opgjot ve stesevee ivliitet heholsvis u f e iiviuelt vueee ubetligsvighe. Som følge f ktuel ivlieete og pæmiefitgelse foøges ettoeseve på e ekelte fosikig efo me følgee esevespig: Nettoeseve(efte itåt ivliitet) vueet vighe 0 ( Nettoeseve(efte itåt ivliitet) stesevee ivliitet - Nettoeseve(efte itåt ivliitet) vueet vighe )) - Nettoeseve(fø itåt ivliitet) Nettoeseve opgøes som ettopssivet me fg f e kotiuete ettopæmie multipliceet me pæmiebetligsete. Resevefsættelse som følge f ktuel ivlieete og pæmiefitgelse e e selskbseseve og tilhøe ikke kue. Beegigsgulg Sie 37 f 53

40 Bemækige..0. Alesbeegig Alesbeegig fo iiviuelle bøeete Fo tilkyttee iiviuelle bøe- og wiseete gæle følgee egel: Uløbstoe e e. i måee efte et ekelte bs fylte 'te å. Fosøgees tegigsle e e e beyttes fo e øvige el f fosikige. Fosøgees uløbsle e tegigslee me tillæg f bøe-/wiseetes vighe. Blive fosøgees uløbsle heve ikke hel fohøjes e til æste hele le...0. Sikkehestillæg Aveelse e i tbelle pkt føte opgøelsesete e beeget u f e til e tekiske ete heholsvis omegigsete svee etestyke euceet me et etil svee omkostigs- og sikkehestillæg. e i tbelle føte fuee opgøelsesete betgtes som ekskte. Beegigsmetoe femgå f eeævte tbel: Omeigsete (j) δ j 0(j5) og mist Reuceet δ j Opgøelsesete % % Nettopssiv Æig f e ktuel yelse til e betligsmåe e ktuelle yelse fofle efiitiosmæssigt måeligt fou å yelse beegigsmæssigt fofle kotiuet. Såfemt ubetlige skl ske me e foflsmåe e måeligt ske omegige så e tos e efiitiosmæssige tilæmelse e koekte eltioe mellem e foskellige betligsmåe. ette iebæe eksempelvis t e livsvig livete me /-ålig fofl e skl æes til /m-ålig fofl multiplicees me () ( m) () N ( m) N Nettoeseve Nettoeseve beeges me e tekiske ete svee til opgøelsesete Pæmie og isku Fotolkig f stk. 3 ve tolivsfosikige Nå uløbslee fo pæmie fo e ygste fosikee e lvee e 60 å e e koteste pæmiebetligsvighe ve ytegig 5 å Buttopæmie Foklig fo omegigsfomel e kotiuete ettopæmie betgtes i fomle som foflee måeligt fou. ette e uggspuktet fo omegig til e foflsmåe. et e e fousætig fo veelse f e kostte omegigsfktoe t e e stooet ve ø og ivliitet k.'s gæse Beegigsgulg Sie 38 f 53

41 Regle iebæe e vis ikosekves i et itevl me løsig e etyig såfemt m ete betgte ( m) ( m) p p som givet og yelse ubeket elle yelse givet og som ubeket. m m ( m) p givet: m e eges me STK (m) og STYKRATE å ( m) p < 4000 STK ( m) STYKRATE m m Yelse givet: e tillægges (m) STYKRATE e mie e k. STK og STYKRATE å e beegee buttopæmie ekskl. STK (m) og Botfl f STK(m) og STYKRATE på fimpesiosoige På gu f e eltivt lve omkostige k styktillægget i lmielighe uvæes på fimpesiosfosikige. eje et sig imileti om små isikofosikige k tillæggee ikke ække e fktiske omkostige specielt ikke fo ee isikofosikige. I pkt bestemmes et efo t e i e oig me stækt isikopægee fosikige skl betles styktillæg fo e fosikige hvis åspæmie - ekskl. evt. styktillæg og styktetillæg - e mie e k. I pkt vees betegelse "stækt isikopægee fosikige" i steet fo betegelse "ee isikofosikige". e skl efo også betles styktillæg i e tilfæle hvo e e isikofosikig supplees me e meget lille opspigsfosikig memie åspæmie eve komme op på mist k. Ve fotolkige f pkt k m som "gov tommelfigeegel" gå u f t esom åspæmie fo e livsbetigee yelse e mie e.000 k. e fosikige "stækt isikopæget". Som eksempel på stækt isikopægee fosikige k æves ophøee livsfosikige iiviuelle veete og wiseete kollektive bøeete og wiseete kollektive ophøee ægtefællepesioe ivlieete og ivliesumme. esue lle kombitioe f isse fosikige me meget små opspigsfosikige. Ve vueig f om fosikigee i e oig e stækt isikopægee betgtes oige som e helhe. E et efo f.eks. i e pesiosoveeskomst bestemt t e fo lle fuktioæe ue 35 å teges ee isikofosikige e ve 35 ås lee uvies me e væsetlig leomsopspig e oige ikke i si helhe e stækt isikopæget oig og e skl efo ikke betles styktillæg helle ikke fø 35 ås lee. eimo e k.'s-gæse kyttet til e ekelte fosikig. Skøe m efo - efte e helhesvueig - t e oig e stækt isikopæget skl lle fosikige i oige me åspæmie ue k. betle styktillæg mes lle fosikige me åspæmie på mist k. slippe fo styktillæg. E fosikig e ifølge pkt og oveståee bemækige skl belstes me styktillæg skl tillige belstes me styktetillæg. E fosikig e e teget som le i e fimpesiosoig og som i oveesstemmelse me pkt og oveståee bemækige e teget ue styktillæg og styktetillæg skl helle ikke efte e evetuel ftæelse belstes me isse tillæg. Æes fosikige i fobielse me ftæelse elle på et seee tispukt skl fosikige ku belstes me styktillæg og styktetillæg esom e æes til e stækt isikopæget fosikig me åspæmie ue k. Reguleig f STK(m) STYKRATE STKIN Stsee fo STK (m) vees fo fosikige som teges efte t e eguleig h fuet ste. Fosikige som e teget ie eguleige skl fotst belstes me e tillæg som v gælee på fosikigees STYKRATE og STKIN egulees åligt p.. ju. e eguleee stse skl Beegigsgulg Sie 39 f 53

42 tegigstispukt også selvom fosikigee skl æes efte t e eguleig f stsee h fuet ste Buttoisku k.'s gæse Regle iebæe e vis ikosekves i et itevl me løsige e etyig såfemt m ete betgte B B I som givet og yelse som ubeket elle yelse som givet og I som ubeket. B I givet e eges me STKIN å B I < STKIN Yelse givet e tillægges STKIN å et beegee buttoisku ekskl. STKIN e mie e k Pæmiebetligsete Fomel fo e specielle fom i siste stykke Fomle fo e i siste stykke omtlte sælige pæmiebetligsete hvo pæmiebetlige ophøe i le : N N67 67 N 67 N hvo 70 ee fom fovetes ku vet i sælige tilfæle Bestemmelse veøee kollektive fosikige Ve beegig f kpitlvæie m.v. fousættes et lti t fosikee og pesiosbeettigee e f foskelligt kø Kollektiv oig Vlgmulighe me hesy til ægtefælle- og bøepesio e k ftles vlgfihe me hesy til ægtefælle- og bøepesio ve. Optgelse i oige. b. Igåelse f ægteskb skilsmisse ægtefælles ø bøs føsel elle ø. c. E på fohå ftlt le elle på et ftlt tispukt iefo 5 å efte optgelse i oige. Omvlg ue pkt. b og c k ikke fie ste efte t e fosikee e fylt 54 å og skl væe foetget ie 6 måee efte t betigelse fo omvlg e opfylt. Iet e lveste yelse som k vælges gives som pocet f e højeste yelse som k vælges gæle følgee begæsige: Atl fosikee i oige Aftlt le ue c højst 35 å % 00 % /3 % 00 % % 66 /3 % % 50 % Aftlt le ue c ove 35 å Omvlg f ægtefællepesio k gøes betiget f ægtefælles gokeelse. Ve omvlg fie e lmielige egle fo fgivelse f helbesoplysige veelse. Aftle om vlgfihe skl iehole e opsigelsesklusul sålees t vlgfihee k ophæves å e vieeføelse må tges t væe til væsetlig ugust fo selskbets øvige fosikee. Beegigsgulg Sie 40 f 53

43 8..4. Sklpesio Begæsige Fosikigsfome me sklpesio k ku teges i smme omfg som et pktiseees i peioe e k ltså ikke bejes me skle e i foløb væsetligt skille sig f foløb e vetes i e ævte peioe Tillte gufome Ve gufomee skl g ve tegige væe et helt tl å. Æige i begæsige fo visse gufome Fo fosikig beståee f gufomee 0 35 og 630 må i veeteyelse (35) fstsættes sålees t 80 elle 80 Fo fosikig beståee f gufomee 65 og 630 må g i veeteyelse (65) fstsættes sålees t g 80 elle g 80 Fousætige fo isse æige e og t e pågælee fosikig teges mo isku Fosikige me fohøjet øsisiko og/elle fohøjet ivliitetsisiko Veøee buge f ivliitetsklusule I fobielse me selskbees fgivelse f tilbu/tegig f fosikig veøee ækig f ivliitetsisiko e e gg til t vee klusule. Aveelse f ivliitetsklusule e ikke begæset til e tilfæle hvo e e givet fslg på tegig f fosikig. Ivliitetsklusulee k eviee vees ve pæmiefitgelse. Aveelse f ivliitetsklusule iebæe t pæmie fo fosikige beeges efte e tvle som fosikigssøgee beømmes til hvis åsge til klusule ikke foelå. e e ubejet et sæt klusule til bug ve selskbees fgivelse f tilbu veøee ækig f ivliitetsisiko som e ibejet i Retigsliie Risikovueig Pesofosikig (Gul Bog)...0. Mksimum fo isiko Bggu fo egel På gu f fleksibilitete i e ye beegigsgulg vil et væe muligt t kostuee fosikigspoukte e i hele fosikigstie femtæe me e isikoækig e e betyeligt gustigee e e isikoækig e k ehveves. M vil f.eks. æste vilkåligt kue foøge isikoækige såfemt m løbee vee bousele helt elle elvist til køb f kotvige isikoækige elle pæmiebetlig. Regle i..0. e ikke met som e begæsig på hvilke tekikke e må vees. Regle sætte ku e gæse fo mulige esultte. Regle iebæe t m ikke k opå højee isikoækig e e e k opås såfemt bous vees til e e isikofosikig på tegigsgulget e ække itil fosikiges uløb esp. pesioeigstispuktet. Beegigsgulg Sie 4 f 53

BEVISER TIL SÆTNINGER I BOGEN

BEVISER TIL SÆTNINGER I BOGEN MTEMK Mtemtik o hh C-iveu BEVISER TIL SÆTNINGER I BOGEN Dette e e smlig ove lle e sætige og evise e e i oge. Det e met som suppleee mteile isæ til e eleve, e skl hve mtemtik på B- elle -iveu. ee i ku metget

Læs mere

Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed

Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed Finnstilsynet Arhusge 0 00 K0benhvn 0 Smmenskrivning f et nmelte tekniske grunlg m.v. for livsforsikringsvirksomhe I henhol til, stk. 8, jf., stk. 9, i bekentgorelse om nmelelse f et tekniske grunlg m.v.

Læs mere

Januar2003/ AM Rentesregning - LÅN & OPSPARING 1/8. Aftager med...% Gange med (1...%) r:=...% Før aftager med...% og bliver til Efter, dvs.

Januar2003/ AM Rentesregning - LÅN & OPSPARING 1/8. Aftager med...% Gange med (1...%) r:=...% Før aftager med...% og bliver til Efter, dvs. Jaua2003/ AM Retesegig - LÅN & OPSPARING 1/8 PROCENT Po cet betyde p. 100" altså hudededele p% = p 100 Decimaltal Ved omskivig fa pocet til decimaltal flyttes kommaet to pladse mod veste 5%=0,05 0,1%=0,001

Læs mere

Teknisk grundlag. Skandia Livsforsikring A A/S 01-01-2015

Teknisk grundlag. Skandia Livsforsikring A A/S 01-01-2015 Teknisk grunlg Skni Livsforsikring A A/S 01-01-2015 Inhol Inhol... 2 1. Anvente grunformer... 7 1.1 Prmeterefinitioner... 7 1.2 Oversigt over grunformer... 7 1.2.1 Nettopssiver uen kollektive elementer

Læs mere

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler Eksemple til iveau F, E og D Pocet og ekspoetiel vækst - suppleede eksemple Pocete og decimaltal... b Vækst-fomle... d Fa side f og femefte vises eksemple på bug af vækstfomle. Fomle skives omalt på dee

Læs mere

Tredimensional grafik

Tredimensional grafik Teimensionl gfi 6 Ksten Juul Inhol I Homogene oointsæt og gngning f mtie sie Vi vil fose og eje figue i ummet og æne ees støelse Defo inføe vi homogene oointsæt og gngning f mtie II th sie Et olsninge

Læs mere

Trigonometri. teori mundtlig fremlæggelse C 2. C v. B v. A v

Trigonometri. teori mundtlig fremlæggelse C 2. C v. B v. A v Tigonometi teoi mundtlig femlæggelse 2 v v B v B Indhold 1. Sætning om ensvinklede teknte og målestoksfohold (uden bevis)... 2 2. Vinkelsummen i en teknt... 2 3. Pythgos sætning om ETVINKLEDE TEKNTE...

Læs mere

Med disse betegnelser gælder følgende formel for en annuitetsopsparing:

Med disse betegnelser gælder følgende formel for en annuitetsopsparing: Matema10k C-iveau, Fydelud Side 1 af 10 Auitetsopspaig De fides mage måde at spae op på. Vi vil he se på de såkaldte auitetsopspaig. Emet ka buges som e del af det suppleede stof, og det ka avedes som

Læs mere

Beslutning. Gothersgade karréen. Nansensgade 94-96, Gothersgade 155-159, Nørre Farimagsgade 65-71.

Beslutning. Gothersgade karréen. Nansensgade 94-96, Gothersgade 155-159, Nørre Farimagsgade 65-71. Beslutig FÆLLES GÅRDHAVE Gothesgade kaée Nasesgade 94-96, Gothesgade 155-159, Nøe Faimagsgade 65-71. Bogeepæsetatioe ha XX. XX 20XX tuffet byfoyelsesbeslutig om idetig af e fælles gådhave. De fælles gådhave

Læs mere

AKTUEL ANALYSE. Nye tider på boligmarkedet 24. januar 2007

AKTUEL ANALYSE. Nye tider på boligmarkedet 24. januar 2007 AKTUEL ANALYSE Nye tie på boligmakeet 24. janua 2007 De høje pisstigningstakte på boligmakeet e løjet af, og meget tale fo en fotsat afæmpning i en kommene ti. Sien boligmakeet vente i 1993, e pisene vokset

Læs mere

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb:

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb: 0BRetesegig BTæk i femskivigsfaktoe! I dette tillæg skal vi se, at begebet femskivigsfaktoe e yttigt til at fostå og løse foskellige poblemstillige idefo pocet- og etesegig. 3B. Lægge pocet til elle tække

Læs mere

Mennesket og dets engel

Mennesket og dets engel [li mg kl. 8.30] Mskt og ts gl E btgtig, isæ bygg på Ruolf Stis fog 9. og 16. oktob 1918: Hv uvik gl i vot stllgm? Hvols fi jg Kistus? Fogshol: Osk Bogm Hs. Osk Bogm Hs fligsl, mitus, Ahus Uivsitt. Dto

Læs mere

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Bin Packing Problemet

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Bin Packing Problemet DATV: Itroduktio til optimerig og operatiosaalyse, 2007 Bi Packig Problemet David Pisiger, Projektopgave 2 Dette er de ade obligatoriske projektopgave på kurset DATV: Itroduktio til optimerig og operatiosaalyse.

Læs mere

Opsparing og afvikling af gæld

Opsparing og afvikling af gæld Opspaig og afviklig af gæld Opspaig Eksempel 1 Lad os state med at se på et eksempel. 100 Euo idbetales å i tæk på e koto, de foetes med 3 % p.a. Vi ha tidligee beeget e såda kotos udviklig skidt fo skidt:

Læs mere

Dette dokument beskriver principperne for organiseringen af ungdomsfodbolden og børnefodbolden i HG Fodbold med størst fokus på børnefodbolden.

Dette dokument beskriver principperne for organiseringen af ungdomsfodbolden og børnefodbolden i HG Fodbold med størst fokus på børnefodbolden. HG Fodbold Food Dette dokumet bekive picippee fo oieie f udomfodbolde o bøefodbolde i HG Fodbold med tøt foku på bøefodbolde. Idholdfoteele Oveodede picippe...2 Udviklilije i HG Fodbold:...2 Udomfodbold...2

Læs mere

Rumgeometri Side 1 af 20

Rumgeometri Side 1 af 20 Rumgeometi Side af Idhold. Puktmægde i ummet..... Lije i ummet..... Pla... Paametefemstillige fo e pla i ummet e givet ved... Fa ligig til paametefemstillig... Fa paametefemstillig til ligig..... Kugle

Læs mere

Cykelfysik. Om udveksling og kraftoverførsel

Cykelfysik. Om udveksling og kraftoverførsel Cykelfysik 1/7 Cykelfysik Om udvekslig og kaftoveføsel Idhold 2. Kaftoveføsel og abejde...2 3. Abejde ved cykelkøsel...4 4. Regeeksemple fo e acecykel...5 5. Det e hådt at køe op ad bakke...6 6. Simple

Læs mere

3. Hold ALT nede, og tryk på F1 (så snart du har gjort det, behøver du ikke længere holde ALT nede).

3. Hold ALT nede, og tryk på F1 (så snart du har gjort det, behøver du ikke længere holde ALT nede). Der er 3 måder at indsætte græske symboler eller andre symboler ind i Notes. Metode 1) For at indtaste græske symboler i Lotus Notes har du følgende muligheder : Hold ALT nede, og tryk på F1 to gange lige

Læs mere

Projekt 4. Anlægsøkonomien i Storebæltsforbindelsen hvordan afdrages

Projekt 4. Anlægsøkonomien i Storebæltsforbindelsen hvordan afdrages Pojekt 4. Alægsøkoomie i Stoebæltsfobidelse hvoda afdages lå? Dette pojekt hadle om, hvoda økoomie va skuet samme, da ma byggede Stoebæltsfobidelse. Stoe alægspojekte e æste altid helt elle delvist låefiasieet.

Læs mere

Kommuneplantillæg 16. til Kommuneplan 2013. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 16. rup. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev Gassum Øster Tørslev

Kommuneplantillæg 16. til Kommuneplan 2013. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 16. rup. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev Gassum Øster Tørslev asu ssu su su Sy Sy Ou Oue O ue rup alsår a als alsår s år år til Kommuepla 2013 Kie Kielstrup Ki K i l p Stie Sti S ii e esmi e e ørby ø ørrrby byy b Skole Skoleby Sk S kole kko ole eby eby eb by Asses

Læs mere

Analyse 1, Prøve maj Lemma 2. Enhver konstant funktion f : R R, hvor f(x) = a, a R, er kontinuert.

Analyse 1, Prøve maj Lemma 2. Enhver konstant funktion f : R R, hvor f(x) = a, a R, er kontinuert. Alyse, Prøve. mj 9 Alle hevisiger til TL er hevisiger til Klkulus 6, Tom Lidstrøm. Direkte opgvehevisiger til Klkulus er givet med TLO, ellers er lle hevisiger til steder i de overordede fsit. Hevises

Læs mere

Differentiation af potensfunktioner

Differentiation af potensfunktioner Hvd er mtemti? B, i-bog ISBN 978 87 766 494 3 Hjemmesideevisig: Differetitio f potesfutioer, Kpitel 4, side 76 Differetitio f potesfutioer. Pscls tret og biomilformle Vi strter med t mide om t poteser

Læs mere

MATEMATISK FORMELSAMLING

MATEMATISK FORMELSAMLING MATEMATISK FORMELSAMLING GUX Grøld Mtemtisk formelsmlig til C-iveu, GUX Grøld Deprtemetet for uddelse 05 Redktio: Rsmus Aderse, Jes Thostrup MtemtiskformelsmligtilC-iveu GUX Grøld FORORD Dee formelsmlig

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

Arealet af en sfærisk trekant m.m.

Arealet af en sfærisk trekant m.m. ealet af en sfæisk tekant m.m. Tillæg til side 103 104 i Matematik højniveau 1 fa TRI, af Eik Vestegaad. Sfæisk tokant Givet en kugle. En plan, de passee igennem kuglens centum, skæe kuglen i en såkaldt

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Appendiks B: Korrosion og restlevetid for trådbindere

Appendiks B: Korrosion og restlevetid for trådbindere Appendiks B: Koosion og esleveid fo ådbindee I de følgende omales koosionspocessene fo ådbindee og hvodan man beegne esleveiden fo en koodee ådbinde. Tådbindee ha i idens løb væe udfø af: messing (en legeing

Læs mere

Matematisk Formelsamling

Matematisk Formelsamling . Udgve 00 Alle ettighede foeholdes Jic Schmidt og eè Agd Pedese Mtemtis Fomelsmlig fo de eis- Ntuvideselige Bsisuddelse . Udgve 00 Alle ettighede foeholdes Jic Schmidt og eé Agd Pedese FOOD Dee mtemtise

Læs mere

J 5aaa-Tfahhabhanfabna : aa-tfahhabhaø+ab+a. øt4bb4nøbfa. i 5 5abf7øTøh.4.7j9a. a a a

J 5aaa-Tfahhabhanfabna : aa-tfahhabhaø+ab+a. øt4bb4nøbfa. i 5 5abf7øTøh.4.7j9a. a a a M ic4btf+c S C J 5-Tfhhbhfb : -Tfhhbhø+b+ 5 S 5 S 5 j xbø4bt J x y 54 5F4b.1 5F4bf C : P ( C S S 35 øbf5p S 1 2 S D S S 5, C : P b+5 S øbf S S 5 g C : P S S 4 S 5, b+1 5b1 : 8 4 S 1 5 S 5hTF 5 øbh1 5 j

Læs mere

Kortfattet vejledning Gallery 100

Kortfattet vejledning Gallery 100 Kortfttet vejlening Gllery 100 75517500 04.01 OFF ON Beskrivelse f ispenserens komponenter Venstre ør Låg til ingreienseholer Ingreienseholer Sikkerheskontkt Sipleholer Uløstu Grumseholer Kneholer (= rist

Læs mere

Kvalitetsmål til On-line algoritmer

Kvalitetsmål til On-line algoritmer Istitut for Matematik og Datalogi Bachelorprojekt Kvalitetsmål til O-lie algoritmer Forfatter: Christia Kuahl Vejleer: Joa Boyar Jauary 1, 2011 Cotets 1 Ileig 3 2 Problemet 3 3 Algoritmer og variater 4

Læs mere

MSLT: Undersøgelse af søvnlatens

MSLT: Undersøgelse af søvnlatens MSLT: Udesøgelse af laes Du skal have foeage e Mulipel Søv Laes Tes - MSLT. Søvlaes e de id, de gå, fa du ha lag hovede på pude fo a, il du. SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN Udesøgelse age e hel dag. Med 2

Læs mere

Modellering og simulering af dynamiske systemer Opgave nr. 2 Valgfri modelleringsopgave DC motor. se v s = 0,001 H = 0,026 H

Modellering og simulering af dynamiske systemer Opgave nr. 2 Valgfri modelleringsopgave DC motor. se v s = 0,001 H = 0,026 H geiørhøjskole Oese Tekiku Díel Sigurbjörsso 394 Sektor or ortios- og Elektrotekologi 6. seester - 4. Mrs 004 Pi Møller ese Moellerig og siulerig yiske systeer Opgve r. Vlgri oellerigsopgve DC otor leig:

Læs mere

Kort om. Potenssammenhænge. 2011 Karsten Juul

Kort om. Potenssammenhænge. 2011 Karsten Juul Kot om Potenssmmenhænge 011 Ksten Juul Dette hæfte indeholde pensum i potenssmmenhænge, heunde popotionle og omvendt popotionle vible, fo gymnsiet og hf. Indhold 1. Ligning og gf fo potenssmmenhænge...

Læs mere

Scorer FCK "for mange" mål i det sidste kvarter?

Scorer FCK for mange mål i det sidste kvarter? Uge 7 I Teoretsk Statstk, 9. aprl 2004. Hvor er v? Hvor var v: opstllg af statstske modeller Hvor skal v he: tro om estmato og test 2. Eksempel: FCK Estmato (tutvt) Test Maksmum lkelhood estmato Scorer

Læs mere

På disse sider findes udredninger og eksempler der er udeladt i bogen. Indhold

På disse sider findes udredninger og eksempler der er udeladt i bogen. Indhold På isse sie fies ueige og eksemple e e uelt i oge. Iol fsit Eme og lik.5.6 Pocet og pocetpoit 5.3 Omskivig f foskifte fo e pel 5.3 Ueig f toppuktsfomle fo e pel 5.4 Ueig f ulpuktsfomle fo e pel 5.4 Bevis

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

Bamse Polle. i 1. klasse

Bamse Polle. i 1. klasse Bamse Polle i 1. klasse Polle Noller Sigurd Søren Maren Snella Lise Hanne Projektet Bamse Polle bygger på læseplan for den kriminalpræventive undervisning for 0. - 3. klasse og blev støttet af Det kriminalpræventive

Læs mere

Hvordan hjælper trøster vi hinanden, når livet er svært?

Hvordan hjælper trøster vi hinanden, når livet er svært? Hvorda hjælper trøster vi hiade, år livet er svært? - at være magtesløs med de magtesløse Dask Myelomatoseforeig Temadag, Hotel Scadic, Aalborg Lørdag de 2. april 2016 kl. 14.00-15.30 Ole Raakjær, præst

Læs mere

Matematisk Formelsamling

Matematisk Formelsamling Udge Alle eghede foeholde Jck Schmd og Reé Agd edee emk Fomelmlg fo og 4 emee Id Clgeøe Alog Uee Udge Alle eghede foeholde Jck Schmd og Reé Agd edee FORORD Dee memke fomelmlg e opdelg dejde l å geødeede

Læs mere

ESBILAC. - modermælkserstatning til hvalpe VEJLEDNING. www.kruuse.com

ESBILAC. - modermælkserstatning til hvalpe VEJLEDNING. www.kruuse.com ESBILAC - modermælkserstatig til hvalpe VEJLEDNING De bedste start på livet, e yfødt hvalp ka få, er aturligvis at stille si sult med si mors mælk. Modermælk ideholder alt, hvad de små har brug for af

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Teknisk grundlag for PFA Soraarneq

Teknisk grundlag for PFA Soraarneq Tekisk grulg for PFA Sorreq Sie: f 5 LOVGRUNLAGET 7 GRUNLAGET FOR BEREGNING AF FORSIKRINGSPRÆMIERNE OG LIVSFORSIKRINGSHENSÆTTELSERNE 8. BEREGNINGSGRUNLAGET UNI98G % 8.. RISIKOELEMENTER 8... Alersberegig

Læs mere

, idet der jo af ovenstående udregninger (hvor vi har regnet ensbetydende, dvs vi kan slutte begge veje) følger at > K.

, idet der jo af ovenstående udregninger (hvor vi har regnet ensbetydende, dvs vi kan slutte begge veje) følger at > K. Hvd e mtemtik? A ISBN 978-87-766-497-4 Pojekte: Kpitel 2. Pojekt 2.4 Støelsesoden fo funktione Pojekt 2.4. Støelsesoden fo funktionene Intoduktion, og ln( ) I dette foløb vil vi dels få et edskb til t

Læs mere

Psyken på overarbejde hva ka du gøre?

Psyken på overarbejde hva ka du gøre? Psyke på overarbejde hva ka du gøre? Idhold Hvorår kommer ma uder psykisk pres? 3 Hvad ka øge det psykiske pres på dit arbejde? 4 Typiske reaktioer 6 Hvorda forløber e krise? 7 Hvad ka du selv gøre? 9

Læs mere

Mikroøkonomi, matematik og statistik Eksamenshjemmeopgave 14. 20. december 2007

Mikroøkonomi, matematik og statistik Eksamenshjemmeopgave 14. 20. december 2007 Mikroøkoomi, matematik og statistik Eksameshjemmeopgave 14. 20. december 2007 Helle Buzel, Tom Egsted og Michael H.J. Stæhr 14. december 2007 R E T N I N G S L I N I E R F O R E K S A M E N S H J E M M

Læs mere

Teknisk grundlag for PFA Soraarneq

Teknisk grundlag for PFA Soraarneq Tekisk grulg for PFA Sorreq LOVGRUNLAGET 7 GRUNLAGET FOR BEREGNING AF FORSIKRINGSPRÆMIERNE OG LIVSFORSIKRINGSHENSÆTTELSERNE 8. BEREGNINGSGRUNLAGET UNI98G % 8.. RISIKOELEMENTER 8... Alersberegig 8... Norml

Læs mere

( ) ( ) ( ) Størrelsesorden for funktionerne a x, x a og ln(x) (opgaveforløb v/ Bjørn Grøn og John Schächter) > ( )

( ) ( ) ( ) Størrelsesorden for funktionerne a x, x a og ln(x) (opgaveforløb v/ Bjørn Grøn og John Schächter) > ( ) Støelsesoden fo funktionene, og ln() Side f 5 Støelsesoden fo funktionene, og ln() (opgvefoløb v/ Bjøn Gøn og John Schächte) Intoduktion I dette foløb vil vi dels få et edskb til t smmenligne, hvo hutigt

Læs mere

Mat. B (Sådan huskes fomlerne) Formler, som skal kunnes til prøven uden hjælpemidler

Mat. B (Sådan huskes fomlerne) Formler, som skal kunnes til prøven uden hjælpemidler Mt. B (Sån huskes fomlerne) Formler, som skl kunnes til prøven uen hjælpemiler Inhol Her er tilføjet emærkninger til nogle f formlerne BRØKER... PARENTESER... EKSPONENTER... LOGARITMER... GEOMETRI... Arel

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fomde h odet... medlem f Dmks Spotsfiskefobd å bg oet i Spotsfiskefoeige ALS. J det e toligt, som tide gå. Jeg vil gee beytte lejlighede til t bige e STOR TAK til lle de, de mødte op elle på de ee elle

Læs mere

Variansanalyse (ANOVA) Repetition, ANOVA Tjek af model antagelser Konfidensintervaller for middelværdierne Tukey s test for parvise sammenligninger

Variansanalyse (ANOVA) Repetition, ANOVA Tjek af model antagelser Konfidensintervaller for middelværdierne Tukey s test for parvise sammenligninger Vaansanalyse (ANOVA) Repetton, ANOVA Tjek af model antagelse Konfdensntevalle fo mddelvædene Tukey s test fo pavse sammenlgnnge ANOVA - defnton ANOVA (ANalyss Of VAance), også kaldet vaansanalyse e en

Læs mere

Finanskalkulationer Side 1/19 Steen Toft Jørgensen. Finanskalkulationer. avanceret rentesregning. matematiske modeller i økonomi

Finanskalkulationer Side 1/19 Steen Toft Jørgensen. Finanskalkulationer. avanceret rentesregning. matematiske modeller i økonomi Faskalkulatoe Sde /9 Stee Toft Jøgese Faskalkulatoe avaceet etesegg matematske modelle økoom Idholdsfotegelse: Kaptel : Rete Retebegebet Omkostge Retefomle Effektv ete Kotuet foetg Tdsdagam Flytg af kaptal

Læs mere

Kap. 1: Logaritme-, eksponential- og potensfunktioner. Grundlæggende egenskaber.

Kap. 1: Logaritme-, eksponential- og potensfunktioner. Grundlæggende egenskaber. - 4 - Kap. : Logaitme-, eksponential- og potensfunktione. Gundlæggende egenskabe... Logaitmefunktione. Definition... Ved en logaitmefunktion fostå vi en funktion f, som opfylde følgende te kav: ) Dm(f)

Læs mere

Matematikkens mysterier - på et højt niveau. 1. Integralregning

Matematikkens mysterier - på et højt niveau. 1. Integralregning Mtemtikkes mysterier - på et højt iveu f Keeth Hse. Itegrlregig Hvd er relet f de skrverede puktmægde? . Itegrlregig Idhold. Stmfuktioer og det uestemte itegrl. Regeregler for det uestemte itegrl 7 Prtiel

Læs mere

Forløb om annuitetslån

Forløb om annuitetslån Matema10k C-niveau, Fdenlund Side 1 af 7 Foløb om annuitetslån Dette mateiale fokusee på den tpe lån de betegnes annuitetslån. Emnet kan buges som en del af det suppleende stof, og mateialet kan anvendes

Læs mere

PÆDAGOGISK KVALITETSEVALUERING

PÆDAGOGISK KVALITETSEVALUERING PÆDAGOGISK KVALITETSEVALUERING - E N M E T O D E, D E R V I R K E R I P R A K S I S HVAD ER PÆDAGOGISK KVALITETSEVALUERING? Pædagogisk Kvalitetsevalueing gø det attaktivt fo ledelse og pesonale at gå pædagogikken

Læs mere

At score mål på hjørnespark

At score mål på hjørnespark At scoe ål på hjønespk Ole Witt Hnsen, lekto eeitus undevisningens udvikling i gnsiet Indtil 988 hvilede fsikundevisningen i gnsiet på det teoetiske, so n søgte t bekæfte genne deonsttionsfosøg elle fsikøvelse,

Læs mere

Opgave 1 ( Toppunktsformlen )

Opgave 1 ( Toppunktsformlen ) Opgve 1 ( Toppunktsformlen ) Et nengrspolynomium er givet ve f x x 2 b x c. For t fine toppunktet vil vi først ifferentiere f x Derefter løser vi ligningen f ' x x b f ' x 0 x b 0 x b D f ' x x b er en

Læs mere

Lektion 7s Funktioner - supplerende eksempler

Lektion 7s Funktioner - supplerende eksempler Lektion 7s Funktioner - supplerende eksempler Oversigt over forskellige tper f funktioner Omvendt proportionlitet og hperler.grdsfunktioner og prler Eksponentilfunktioner Potensfunktioner Lektion 7s Side

Læs mere

Grundlæggende matematiske begreber del 1 Mængdelære Talmængder Tal og regneregler Potensregneregler Numerisk værdi Gennemsnit

Grundlæggende matematiske begreber del 1 Mængdelære Talmængder Tal og regneregler Potensregneregler Numerisk værdi Gennemsnit Grudlæggede mtemtiske begreber del 1 Mægdelære Tlmægder Tl og regeregler Potesregeregler Numerisk værdi Geemsit x-klssere Gmmel Hellerup Gymsium 1 Idholdsfortegelse MÆNGDELÆRE... 3 TAL... 9 De turlige

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Ds ese Uestet Sde sde Stlg pøe pøe, /, / og 3/, Kusus ys Kusus. //4 Vghed: 4 te lle hjælpedle: Ige hjælpedle "Vægtg": Beselse bedøes so e helhed. Alle s sl begudes ed de det e get. Alle elleegge sl eges.

Læs mere

B = BILENS SERIENUMMER C1 = TILLADT TOTALVÆGT D = BILTYPEKODER E = REAR AXLE C4 F = AKSELAFSTAND G = TYPE CODES G1 = VERSION H = MOTORTYPEKODER

B = BILENS SERIENUMMER C1 = TILLADT TOTALVÆGT D = BILTYPEKODER E = REAR AXLE C4 F = AKSELAFSTAND G = TYPE CODES G1 = VERSION H = MOTORTYPEKODER lik på VI-pladen nedenfor for at gå til det ønskede afsnit. = TYEGOEEEOE FO = IE EIEUE = TIT TOTVÆGT = TOTVÆGT FO I OG ÆGE = TIT FOEETIG C5 = TIT GEETIG = ITYEOE E = E XE F = EFT FOO - TIT 2000 ETTE EEVEETOG

Læs mere

FUNKTIONER del 2 Rentesregning Eksponentielle udviklinger Trigonometriske funktioner Potensfunktioner Polynomier

FUNKTIONER del 2 Rentesregning Eksponentielle udviklinger Trigonometriske funktioner Potensfunktioner Polynomier FUNKTIONER del Retesregig Ekspoetielle udvikliger Trigoometriske fuktioer Potesfuktioer Polyomier -klssere Gmmel Hellerup Gymsium Idhold RENTESREGNING... 3 Kotiuert rete... EKSPONENTIELLE UDVIKLINGER...

Læs mere

Bogstavregning - supplerende eksempler. Reduktion... 54 b Ligninger... 54 d

Bogstavregning - supplerende eksempler. Reduktion... 54 b Ligninger... 54 d Mtetik på AVU Eksepler til iveu F, E og D Bogstvregig - supplerede eksepler Reduktio... Ligiger... d Bogstvregig Side Mtetik på AVU Eksepler til iveu F, E og D Reduktio M gger to preteser ed hide ved -

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fomde h odet... medlem f Dmks Spotsfiskefobd 5 blev i bd og gd et igtigt godt å fo foeige. Det e gske vidst på små mgile, me fo føste gg i mge å, e vi he ved dgge f foeigsået lidt flee medlemme ed sidste

Læs mere

Information til dig, der er elev som tekstil- og beklædningsassistent. og/eller beklædningshåndværker. Hej elev!

Information til dig, der er elev som tekstil- og beklædningsassistent. og/eller beklædningshåndværker. Hej elev! Iformatio til dig, der er elev som tekstil- og beklædigsassistet og/eller beklædigshådværker Hej elev! Til dig som er elev som tekstil- og beklædigsassistet og/eller beklædigshådværker Idustri Hej elev!

Læs mere

Privatøkonomi og kvotientrækker KLADDE. Thomas Heide-Jørgensen, Rosborg Gymnasium & HF, 2017

Privatøkonomi og kvotientrækker KLADDE. Thomas Heide-Jørgensen, Rosborg Gymnasium & HF, 2017 Pivatøkonomi og kvotientække KLADDE Thomas Heide-Jøgensen, Rosbog Gymnasium & HF, 2017 Indhold 1 Endelige kvotientække 3 1.1 Hvad e en ække?............................ 3 1.2 Kvotientække..............................

Læs mere

info FRA SÆBY ANTENNEFORENING Lynhurtigt bredbånd til lavpris på vej til hele Sæby! Priser kan ses på bagsiden.

info FRA SÆBY ANTENNEFORENING Lynhurtigt bredbånd til lavpris på vej til hele Sæby! Priser kan ses på bagsiden. ifo FRA SÆBY ANTENNEFORENING Lyhurtigt bredbåd til lavpris på vej til hele Sæby! Priser ka ses på bagside. Velkomme til SAFet - avet på vores eget lokale Bredbåd! Sæby Ateeforeig har med virkig fra 15.

Læs mere

Taylors Formel og Rækkeudviklinger

Taylors Formel og Rækkeudviklinger Tylors Formel og Ræeuviliger Køge Gymsium Ole Wi-Hse Iol. Tylors ormel... Ræeuviliger or e.. Ræeuviliger or si og cos.. Ræeuviliger or l... Ræeuviliger or + α 6. Ræeuviliger or si - og -..6 Tylors Formel.

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2016

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2016 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffe Jodfouening - Offentlig høing Foslag til nye foueningsundesøgelse og opensninge 2016 Decembe 2015 Food En jodfouening kan skade voes fælles gundvand, voes sundhed

Læs mere

Dødelighed og kræftforekomst i Avanersuaq. Et registerstudie

Dødelighed og kræftforekomst i Avanersuaq. Et registerstudie Dødelighed og kræftforekomst i Avnersuq. Et registerstudie Peter Bjerregrd, Anni Brit Sternhgen Nielsen og Knud Juel Indledning Det hr været fremført f loklbefolkningen i Avnersuq og f Lndsstyret, t der

Læs mere

... ... ... ... ... ... ... b > 0 og x > 0, vil vi kalde en potensfunktion. 492 10. Potensfunktioner

... ... ... ... ... ... ... b > 0 og x > 0, vil vi kalde en potensfunktion. 492 10. Potensfunktioner POTENSFUNKTIONER 0 49 0. Potensfunktioner POTENSFUNKTIONER DEFINITION En funktion med forskriften f( )= b hvor b > 0 og > 0 vil vi klde en potensfunktion. I MAT C kpitel så vi t hvis skl være et vilkårligt

Læs mere

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ.

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ. Korartitur orano lgto (q = 108) Når son rammer o Gunge 2012 øren Ulrik homsen 2002 lto enor ass aryton solo b b b 3 b b værste er når so n rammer en bar berkniv og b b 129 133 b b lasken klor hex i din

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug Her er nogle ting med i. Sæt kryds ved tingene. Farv i et. Skriv selv. Find i erne og sæt ring om. mus telt Pia violin mælk pindsvin hvid pige appelsin 2 Forlaget Delta Her er nogle ting med s. Sæt kryds

Læs mere

BASAL LYDSTRATEGI / 20 LEKTIONER. Lyd for lyd

BASAL LYDSTRATEGI / 20 LEKTIONER. Lyd for lyd BASAL LYDSTRATEGI / 20 LEKTIONER 19 1 GENEREL INDFØRING Velkommen ordlæsekursus. Her skal I lære nogle strategier til at læse ord, I ikke kender forhånd. I skal være smarte og bruge strategier, når I ser

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

Livstidssundhedsomkostninger for rygere og aldrig-rygere. Årlige omkostninger ved passiv rygning

Livstidssundhedsomkostninger for rygere og aldrig-rygere. Årlige omkostninger ved passiv rygning Livstidssundhedsomkostninge fo ygee og ldig-ygee Ålige omkostninge ved pssiv ygning Konsulentppot udbejdet til Hjetefoeningen f pojektlede Susnne Reindhl Rsmussen, egotepeut, MPH DSI Institut fo Sundhedsvæsen,

Læs mere

Indhold (med link til dokumentet her) Introduktion til låntyper. Begreber. Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen

Indhold (med link til dokumentet her) Introduktion til låntyper. Begreber. Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Thomas Jensen og Moten Ovegåd Nielsen Annuitetslån I bogens del 2 kan du læse om Pocent og ente (s. 41-66). Vi vil i mateialet he gå lidt videe til mee kompliceede entebeegninge i fobindelse med annuitetslån.

Læs mere

Trafik køer. Nogle matematiske modeller 1. Matematiske emner. Trafik køer. Nogle matematiske modeller

Trafik køer. Nogle matematiske modeller 1. Matematiske emner. Trafik køer. Nogle matematiske modeller Tik køe. Nogle memiske modelle Memiske eme Tik køe Nogle memiske modelle Ole Wi-Hse Køge gymsium 008 Tik køe. Nogle memiske modelle Idhold Idhold.... Geeelle deiiioe og begige oe bil ik....3. Aiklig ik-køe

Læs mere

rekommandation overspændingsafledere til højspændingsnet. Member of DEHN group Udarbejdet af: Ernst Boye Nielsen & Peter Mathiasen,

rekommandation overspændingsafledere til højspændingsnet. Member of DEHN group Udarbejdet af: Ernst Boye Nielsen & Peter Mathiasen, ekommandation ovespændingsafledee til højspændingsnet Udabejdet af: Enst Boye Nielsen & Pete Mathiasen, DESITEK A/S Denne publikation e en ekommandation fo valg af ovespændingsafledee til højspændingsnet

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

Komplekse tal Matematik og naturfag i verdensklasse, 2004. Komplekse tal

Komplekse tal Matematik og naturfag i verdensklasse, 2004. Komplekse tal Komplekse tl Mtemtik og turfg i verdesklsse, 004 Komplekse tl Dette mterile er ereget til udervisig i mtemtik i gymsiet. Der forudsættes kedsk til løsig f degrdsligiger, trigoometri og e lille smule vektorregig.

Læs mere

3.0 Rørberegninger. VIDENSYSTEM.dk Bygningsinstallationer Varme Fordelingssystem 3.0 Rørberegning. 3.1 Rørberegningers forudsætninger

3.0 Rørberegninger. VIDENSYSTEM.dk Bygningsinstallationer Varme Fordelingssystem 3.0 Rørberegning. 3.1 Rørberegningers forudsætninger VIDENSYSTEM.dk Bygningsinstallatione Vae Fodelingssyste 3.0 Røbeegning 3.0 Røbeegninge 3.1 Røbeegningens foudsætninge 3. Tyktabsbeegning geneelt 3.3 Paktiske hjælpeidle 3.4 Beegningspincip fo tostengsanlæg

Læs mere

Lys og gitterligningen

Lys og gitterligningen Fysik rapport: Lys og gitterligige Forfatter: Bastia Emil Jørgese.z Øvelse blev udført osdag de 25. jauar 202 samme med Lise Kjærgaard Paulse 2 - Bastia Emil Jørgese Fysik rapport (4 elevtimer), februar

Læs mere

Sammensætning af regnearterne - supplerende eksempler

Sammensætning af regnearterne - supplerende eksempler Mtetik på AVU Ekseplet til iveu F, E og D Sesætig f regertere - supplerede eksepler Poteser... Rødder... d 0-tls-poteser... e Sesætig f regertere Side Mtetik på AVU Ekseplet til iveu F, E og D Sesætig

Læs mere

LØSNINGER FRA OMSNØRINGSMASKINER LIMPISTOLER STRÆKFILMSOMVIKLERE KRYMPEPISTOLER PAPIRFYLDNINGSMASKINER PAL-CUT MASKINER

LØSNINGER FRA OMSNØRINGSMASKINER LIMPISTOLER STRÆKFILMSOMVIKLERE KRYMPEPISTOLER PAPIRFYLDNINGSMASKINER PAL-CUT MASKINER MASKIN- LØSNINGER FRA He finde du voes sotiment f mskine OMSNØRINGSMASKINER LIMPISTOLER STRÆKFILMSOMVIKLERE KRYMPEPISTOLER PAPIRFYLDNINGSMASKINER PAL-CUT MASKINER 94 Omsnøingsmskine og stækfilmsomviklee

Læs mere

Projekt 2.3 Det gyldne snit og Fibonaccitallene

Projekt 2.3 Det gyldne snit og Fibonaccitallene Projekter: Kapitel Projekt.3 Det glde sit og Fiboaccitallee Forslag til hvorda klasses arbejde med projektet ka tilrettelægges: Forløbet:. Præsetatio af emet med vægt på det glde sit.. Grppere arbejder

Læs mere

Annuiteter og indekstal

Annuiteter og indekstal Annuitete og indekstal 1 Opspaing og lån Mike Auebach Odense 2010 Hvis man betale til en opspaingskonto i en bank, kan man ikke buge entefomlen til at beegne, hvo mange penge, de vil stå på kontoen. På

Læs mere

Århus Lejerforening Lille Torv 4, 2. sal 8000 Århus C

Århus Lejerforening Lille Torv 4, 2. sal 8000 Århus C Århus Lejerforening Lille Torv 4, 2. sal 8000 Århus C 11-04- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende Århus Lejerforenings henvendelse om udpe g- ning af medlemmer til huslejenævnene i Århus Århus Lejerforening

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Roskilde Kommune Teknik og Miljø Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Jyllinge, den 28. juli 2014

Roskilde Kommune Teknik og Miljø Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Jyllinge, den 28. juli 2014 Roskilde Kommune Teknik og Milø Rådhusbuen 000 Roskilde Jyllinge, den. uli 0 Kommenteing fa de 0 gundefoeninge nod fo v i Jyllinge Nodmak til Gontmiappoten Skitsepoekt fo lokale løsninge til siking af

Læs mere

Kravspecifikation for SAPA-løsningen. Bilag 2 til udbudsmaterialet

Kravspecifikation for SAPA-løsningen. Bilag 2 til udbudsmaterialet Krvpecifiktio for P-løige Bilg 2 til ubumterilet KMJ Mrt 2013 P Krvpecifiktio bilg 2 Dokumetet mett P 1066 Projektfe 3 - Krv & Kotrkter KMJ Dokumetverio 0.3 Dto for okumet 22-03-2013 Bemærk iehoveet optere

Læs mere

Begynderlæseindlæring på Årby Skole, LBL

Begynderlæseindlæring på Årby Skole, LBL Begynderlæseindlæring på Skole, LBL Giv mit barn læsehunger det beder jeg om med brændende hjerte. For jeg vil så gerne at mit barn skal få i sin hånd nøglen til eventyrlandet hvor de dejligste af alle

Læs mere

Gamle eksamensopgaver. Diskret Matematik med Anvendelser (DM72) & Diskrete Strukturer(DM504)

Gamle eksamensopgaver. Diskret Matematik med Anvendelser (DM72) & Diskrete Strukturer(DM504) Gamle eksamesopgaver Diskret Matematik med Avedelser (DM72) & Diskrete Strukturer(DM504) Istitut for Matematik& Datalogi Syddask Uiversitet, Odese Alle sædvalige hjælpemidler(lærebøger, otater etc.), samt

Læs mere

Lidt Om Fibonacci tal

Lidt Om Fibonacci tal Lidt om Fioi tl Lidt Om Fioi tl Idhold. Defiitio f Fioi tllee.... Kivl... 3. Telefokæder....3 4. E formel for Fioi tllee...4 Ole Witt-Hse 008 Lidt om Fioi tl. Defiitio f Fioi tllee Fioi tllee er opkldt

Læs mere

Roskilde Universitet, CBIT. Poul Dines. Branding. Fælles brandingstrategi for fødevareerhvervet i Region Sjælland. GRO Grønne regionale madoplevelser

Roskilde Universitet, CBIT. Poul Dines. Branding. Fælles brandingstrategi for fødevareerhvervet i Region Sjælland. GRO Grønne regionale madoplevelser Rokile Uiveitet, CBIT Pol Die Big Fælle igttegi fo føeveehvevet i Regio Sjæll Big 3 Væktøje og ipitio til pki Et mitiøt føevepojekt GRO gøe egiole moplevele h i peioe 2012-2014 ejet fo t ke vækt i Regio

Læs mere

Tekni opl nger ent opl nger behør

Tekni opl nger ent opl nger behør V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K EJ ENDOMSMÆGLERENSOPL YSN NGT LPARTERNE E m mæ m mæ m m J N M m mæ m J N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m J N H V m K U 9 B 6 9 6 68 A F NANS ER NGSF ORSL

Læs mere