SOLVARME. Manual. Solcellepanel og inverterboks 08:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOLVARME. Manual. Solcellepanel og inverterboks 08:908-1305"

Transkript

1 SOLVARME 08: Manual Solcellepanel og inverterboks

2 Solcelle startsæt 2 stk. sorte solcellepaneler og 1 stk. inverterboks. Beslag til 2 stk. solcellepaneler (til tag med hældning ). 400 mm dykrør til montering i vandvarmer. METRO nummer: Solcelle panel sort METRO nummer: Solcellepanel sort Solcelle panel alufarvet METRO nummer: Inverterboks METRO nummer: Solcellepanel alufarvet Inverterboks 2

3 Indholdsfortegnelse Transport 4 Stregtegning 4 Placering 5 VVS montering 6 El montering 8 Tagmontering 11 Brugervejledning 12 Vedligeholdelse 17 Fejlfinding 18 Garantibestemmelser 19 Overensstemmelseserklæring 19 3

4 Transport Undersøg straks ved modtagelsen, om solcellepaneler og inverterboks er hele og ubeskadigede. Hvis ikke, skal det anmeldes til transportfirmaet med det samme. Al forsendelse er på modtagers ansvar medmindre andet er aftalt. Stregtegning Målskitse Alle mål er angivet i mm. Dybde: 50 mm Dybde: 130 mm 4

5 Placering Installation af inverterboks og dykrør må kun foretages af en autoriseret VVS-/ el-installatør og i henhold til Bygningsreglementet samt alle andre relevante regulativer og bestemmelser. Dog må etableringen af ledningerne mellem solcellepaneler og inverterboks, godt udføres af en ikke-autoriseret installatør, da der er tale om spænding på max. 48 V. Bemærk, der skal søges tilladelse hos kommunens tekniske forvaltning til opsætning af solceller. Inverterboks Inverterboksen er IP20. Det vil sige, den ikke er stænktæt og må derfor ikke placeres i fugtige rum eller vådrum. Inverterboksen skal monteres med el-tilslutningerne nedad. Under drift producerer inverterboksen varme, som den skal kunne afgive. Det er derfor meget vigtigt, at der minimum er 10 cm fri luft omkring inverterboksen, så udluftningsspalterne i kabinettets sider og bund og spalten mod bagvæggen aldrig bliver blokeret. Den optimale placering af inverterboksen er inden for 1,5 m til vandvarmeren. Så skal ledningen til vandvarmeren ikke forlænges, og føleren på 2 m kan ligeledes nå hen til vandvarmeren, hvor den skal placeres i dykrøret. Udtag til anden forbrugskilde (fx radiator) er til almindelig 230 V med jordledning. Anbefalet antal solcellepaneler til nedenstående beholdertyper: 30 l 2 paneler 60 l 3 paneler 110 l 4 paneler 160 l 5 paneler 200 l 5 paneler Solceller Afstanden mellem solcellerne holdes så kort som mulig, da man derved reducerer energitabet i de elektriske ledninger. Solcellepanelerne placeres optimalt sydvendt og med 35 hældning. Ved mere lodret montering udnyttes vinterhalvårets solindstråling bedst. Ved mere vandret placering udnyttes sommerhalvårets indstråling bedst. Hældning på solceller Skemaet viser forventet el-produktion fra solcellerne. Det grå område viser den mest optimale placering. Tallet 100 svarer til den størst mulige el-produktion fra solcellerne. Tallene er angivet i procent. Hældning på Vest Sydvest Syd Sydøst Øst solceller

6 VVS montering Bemærk følgende ved installation Installationen skal overholde Bygningsreglementet samt alle andre relevante regulativer og bestemmelser, herunder krav til vand- og el-installation. Installationen må kun udføres af en autoriseret VVS-/el-installatør. Inverterboksen kan anvendes sammen med alle el-vandvarmere, hvor varmelegemet er en ren Ohmsk modstand, hvilket vil sige alle METRO THERM el-vandvarmere. Det er meget vigtigt, at maksimal effekten på den tilsluttede vandvarmer ikke overskrider 1200 W ved 230 V AC og 3600 W ved 400 V AC. I solcelle startsættet medfølger et dykrør med en længde på 400 mm. Dette skal kun bruges sammen med vandvarmere på 110, 160 og 200 liter. Dykrøret skal monteres i ¾ muffen i toppen af vandvarmeren. Sammen med føleren fra inverterboksen er dette med til at sikre, at der altid er varmt vand i den øverste tredjedel af vandvarmeren, når inverterboksen er indstillet til kombidrift. På 30, 35, 55 og 60 liters el-vandvarmerne anvendes det eksisterende dykrør, som er placeret i flangen ved siden af varmelegemet. Det er vigtigt, at føleren fra inverterboksen kommer helt i bund af dykrøret, og at de eksisterende følere til arbejds- og overkogstermostaten beholder deres oprindelige placering. Afmærk eventuelt med et stykke tape på de to følere, så den korrekte dybde/placering efterfølgende kan kontrolleres. VIGTIGT! Inden arbejdet med at placere føleren begyndes, skal strømmen til vandvarmeren afbrydes. Fyld vand på vandvarmeren, inden der tændes for strømmen. Tjek samlingen ved ¾ topmuffen for lækager. Vær opmærksom på, at følerledningen fra inverterboksen ikke klemmes over, når vandvarmeren samles igen. 6

7 7

8 El montering El-montering må kun udføres af autoriseret el-installatør. Tilledningen fra el-nettet til inverterboksen og ledningen fra inverterboksen til vandvarmeren skal udføres som fast installation. Inverteren er sikret mod fejlstrøm og behøver derfor ikke forsynes med et ekstra HPFI relæ. Bemærk, at inverterboksen skal tilsluttes jord, også selvom inverterboksen ikke tilsluttes el-nettet. Det skyldes, at inverterboksen afgiver høj spænding op til 230 V AC til vandvarmeren. For at sikre, at så meget energi fra solcellepanelerne som muligt udnyttes, er det nødvendigt med denne specialbyggede DC/AC inverterboks, der omformer solcellepanelernes lave jævnspænding (DC) til en højere vekselspænding (AC). Der kan monteres ét solpanel pr. indgang i inverterboksen. Indgangsspændingen pr. indgang på inverterboksen kan variere mellem 0 V og 48 V DC, og der kan tilsluttes op til max. 5 solcellepaneler med en samlet maksimal effekt på 1200 W til inverterboksen. Den maksimale indgangsspænding pr. klemme er 48 V DC. Ved 50 V DC kobler den kanal ud, som udsættes for en højere spænding. Kommer spændingen på alle 5 kanaler under 20 V DC, genereres der ikke nogen energi fra solcellerne. Den maksimale strøm på hver kanal er 10 A. Der kan ikke ske en overbelastning af indgangene, da den enkelte kanal kobler ud. Der kan heller ikke ske tilbageløb eller kortslutninger af solcellerne. For hver af de fem solcellepaneler indikerer en LED-diode på fronten af inverterboksen, om solcellepanelet afgiver energi. Den enkelte LED diode vil lyse fra svagt til kraftigt alt efter hvor meget effekt, det tilsluttede solcellepanel leverer. Tilkobling af eksisterende vandvarmer For at kunne udnytte en eksisterende vandvarmer, skal varmelegemet tilføres en vekselspænding. Frekvensen fra inverterboksen er derfor 50 Hz. Inverterboksen leverer en variabel udgangsspænding på mellem 0 V og 230 V AC med en udgangseffekt, der afhænger af den effekt, som afgives fra solcellepanelerne. Den maksimale udgangseffekt er 1200 W ved 230 V AC (og kan kun opnås, når alle 5 solcellepaneler er tilsluttet). Tabet ved konverteringen fra DC til AC ligger på ca. 7 %. Da dette energitab bliver overført til rummet, vil det bidrage til rumopvarmningen. Inverterboksen må tilsluttes en el-vandvarmer med en effekt på maksimalt 1200 W ved 230 V AC (L1 + N + J) eller 3600 W ved 400 V AC (L1 + L2 + J). Når inverterboksen får energi fra solcellerne, vil udgangsspændingen til vandvarmeren altid være maksimalt 230 V AC, og således maksimalt 1200 W. Modtager inverterboksen energi fra el-nettet, kan den arbejde med både 230 V eller med 400 V AC. Anvendes 400 V AC vil varmelegemet maksimalt kunne afgive 3600 W, når energien kommer fra el-nettet, og maksimalt 1200 W, når inverterboksen skifter over til solcellepanelerne. 8

9 Brug af 400 V AC tilslutning 400 V AC tilslutningen til el-nettet bør kun anvendes, hvis opvarmningstiden af vandvarmeren bliver for lang med 230 V AC. Ved 400 V tilslutning vil andelen af energi, som trækkes fra elnettet bliver væsentlig større, når inverterboksen arbejder i kombidrift (Sol + el-net). Det er derfor meget vigtigt, at afstemme det reelle varmtvandsforbrug med kunden. El-diagram 9

10 El montering Tekniske specifikationer SOLCELLEPANEL METRO varenr. Nr. Sort Nr. Alufarvet Dimensioner BxHxD mm 1000x1968x50 Type Monokrystallinske celler 290M24 Fangerens ramme Anodiseret aluminium Vægt Kg 23 Omgivelsestemperatur ºC -40 til +85 Varmehærdet dækglas mm 3,2 Vindbelastning m/sek. 60 Sne/vind belastning kg/m 2 540/240 Brudstyrke 227 g stålkugle fra 1 m højde Max. afgivet effekt W 290 Max. afgivet spænding V DC 36 Virkningsgrad % 15 Dioder sikrer at delskygge på panelet ikke slukker el-produktioner (opdelt i 4 blokke) INVERTERBOKS METRO varenr. Nr Dimensioner BxHxD mm 270x370x130 Type 1200 DC/AC Kabinetudførelse Lakeret stål Vægt Kg 5 Omgivelsestemperatur ºC -12 til +40 Antal indgange 5 Spænding DC indgang V 0-48 Effekt pr. indgang W 290 Indikatorlampe indgange 5 Antal udgange 2 Spænding AC udgang V Effekt udgang total W 1200 (max. 5 paneler) Driftmuligheder 100 % solenergi Kombineret sol og el-net 100 % el-net 10

11 Tagmontering Det er vigtigt for virkningsgraden, at solcellerne holdes så kolde som muligt. Det betyder, at de ikke må lukkes af på bagsiden af solcellepanelet, men skal sikres fri og uhindret luftstrømning. Solcellepanelet er forsynet med dioder mellem fire områder på panelet. Det sikrer, at delvis skygge på panelet ikke slukker hele solcellepanelet, men at der fortsat kommer en reduceret mængde solenergi fra solcellepanelet. For at få det optimale ud af solcellepanelerne, skal de placeres, så de får fuld sol. Solcellepanelerne placeres optimalt sydvendt og med 35 hældning. Bemærk: Kablerne fra solcellepanelet skal være forlænget med ledninger til inverterboksen inden tagmontagen. Samlingen skal være vandtæt og termisk stabil og skal kunne tage minimum 10 A og 50 V. Da der er tale om jævnspænding, er det meget vigtigt at notere, hvad der er + og, så den efterfølgende forbindelse til inverterboksen bliver korrekt. Montering af solcellepaneler Se monteringsvejledning 10:

12 Brugervejledning Sikkerhedsforeskrifter Læs denne manual grundigt før installation og ibrugtagning af solanlægget. Installation, første aktivering og vedligeholdelse af dette produkt, må kun udføres af autoriseret VVS-/ el-installatør, som vil være ansvarlig for overholdelse af gældende standarder og installationsregulativer. Optimal udnyttelse af solenergien For at udnytte så meget som muligt af solenergien, er det vigtigt at overveje størrelsen på vandvarmeren, og om tilslutningen til el-nettet skal være 230 V eller 400 V AC. Vi anbefaler 230 V AC-tilslutning, da dette vil minimere brugen af energi fra el-nettet ved kombidrift. Det medfører dog en tre gange så lang opvarmningstid i forhold til 400 V ACtilslutning, så det er en afvejning af varmtvandsbehov i forhold til energiforbrug. Det er derfor vigtigt, at denne beslutning fastlægges i samarbejde med VVS-/el-installatøren. I Danmark regner man med en gennemsnitlig indstrålet solenergi på 1100 kwh/m² pr. år. Et 290 W solcellepanel vil således på årsbasis gennemsnitligt kunne opsamle og afgive ca. 300 kwh. Det er vigtigt, at så stor en del af denne energi som muligt kan udnyttes. I månederne april september vil solcellepanelerne afgive ca. 70 % af den årlige ydelse. Anvendes systemet i et sommerhus, vil energibehovet derfor ofte falde sammen med den periode, hvor solindfaldet er størst. Solcellepaneler arbejder altid med jævnspænding, hvilket bevirker at en DC/AC inverterboks altid er nødvendig, for at solenergien kan anvendes af en normal el-vandvarmer eller elradiator. Når inverterboksen omformer solenergien fra jævnspænding til vekselspænding, vil den maksimale afgivne effekt fra inverteren være 1200 W ved 230 V AC. Det er derfor MEGET VIGTIGT, at den tilsluttede el-vandvarmer og eventuelle el-radiator maksimalt hver må være på 1200 W ved 230 V AC. Når inverterboksen trækker energi fra el-nettet og videregiver det til vandvarmeren, kan den arbejde med både 230 V og 400 V AC. Ved 230 V AC-tilslutning, er den maksimale afgivne effekt fortsat 1200 W, hvor der med 400 V AC-tilslutning kan afgives maksimalt 3600 W. 12

13 Hvor lange opvarmningstider? Det er vigtigt at have en varmtvandsbeholder i en tilstrækkelig størrelse. En stor vandvarmer kan udligne de solvariationer, der er over døgnet, og derved bliver udnyttelsen af solenergien fra solcellepanelerne optimeret. Man kan derfor vælge, at lade den eksisterende elvandvarmer blive siddende og så installere en ny og større el-vandvarmer på tilgangen af den eksisterende. Dermed vil den nye el-vandvarmer kunne forvarme brugsvandet udelukkende med solenergi. Den nye el-vandvarmer skal som hovedregel være dobbelt så stor som den eksisterende. Det er den nye el-vandvarmer, der skal tilsluttes inverterboksen, som så skal indstilles på ren soldrift. Anden forbrugs-/varmekilde Ud over en vandvarmer, er det muligt at tilkoble en anden forbrugskilde til inverterboksen. Det er meget vigtigt, at denne anden forbrugskilde er en ren Ohmsk modstand, fx en el-radiator uden blæser. Kaffekogere og varmeplader kan ligeledes anvendes, men vil kun være effektive, når solen skinner kraftigt. Varmeapparater med indbygget ventilator kan ikke bruges. Der kan heller ikke tilsluttes fx pc ere, barbermaskiner eller husholdningsmaskiner, der indeholder motorer. Er du i tvivl om, hvad der er en ren Ohmsk modstand, så spørg din el-installatør. Inverterboksen må maksimalt belastes med 1200 W ved 230 V AC. Tilslutningen af den anden forbrugskilde foregår via stikdåsen på undersiden af inverterboksen. 230 V AC med fase L1, Nul - N og Jord. Tilslutning af anden forbrugskilde kan tilsluttes af lægmand. Hvis solceller og inverterboks er monteret i fx et sommerhus, en campingvogn eller båd, kan man med fordel tilslutte en el-radiator, som så kan udnytte solenergien i den kolde del af året, hvor der ikke er behov for opvarmning af brugsvand. Derved kan man reducere fugt og frost, når der på solrige dage tilføres varme. Der er dog ikke tale om en frostsikring. 13

14 Brugervejledning Betjeningspanelet på inverterboksen bruges til at sætte indstilling og aflæse informationer om driften. Display På displayet aflæses vandtemperaturen ved topføleren i beholderen (mellem 0-98 C). Afhængig af beholdertype, svarer temperaturen på displayet således til følgende mængde varmt brugsvand: Vandvarmer type: 30 liter ca. 20 liter 60 liter ca. 20 liter 110 / 160 liter ca. 40 liter 200 liter ca. 75 liter På displayet aflæses også følgende oplysninger: 99 Topføleren er kortsluttet. -9 Topføleren er afbrudt. x.x xx. H Display blinker Opvarmet brugsvand over topføler: Tallet viser den aktuelle temperatur i beholderen. Punktum mellem de to cifre (x.x) viser, at der udelukkende bruges energi fra solcellerne. Tallet viser den aktuelle temperatur i beholderen. Punktum til højre for første ciffer i displayet (xx.) viser, at der trækkes energi fra el-nettet. Der genereres energi fra solcellerne, som kan bruges af anden forbrugskilde. Der trækkes strøm fra el-nettet. Inverterboksen er sat på kombidrift, og der genereres ikke energi fra solcellepanelerne. 14

15 LED-dioder De fem grønne lysdioder indikerer, hvor mange solpaneler, der er aktive. Ligeledes vil lysstyrken af dioderne vise, hvor meget energi hvert solcellepanel yder. Ved aktivering af de to omskifterknapper, er der en forsinkelse på 10 sek. for den valgte funktion. Venstre omskifterknap På venstre knap indstilles, om energikilden skal være: = 100 % energi fra solcellepanelerne = Kombineret energi fra solcellepanelerne og el-nettet som beskrevet i afsnittet om kombidrift. = 100 % energi til vandvarmeren fra el-nettet. Sol Når sol vælges, bruger inverterboksen udelukkende energi fra solcellepanelerne. Der tilføres aldrig ekstra energi fra el-nettet. Da indgangen på inverteren skal op på 20 V DC fra solcellepanelerne, før inverterboksen begynder at virke, er der altså ingen sikkerhed for en minimumstemperatur i vandvarmeren. For at optimere udnyttelsen af solenergien er denne indstilling mest optimal i perioder, hvor der er rigeligt med solenergi, og hvor beholderstørrelsen kan sikre, at man ikke oplever mangel på varmt brugsvand. Termostaten på vandvarmeren bør sættes op til max. temperatur, så der kan lagres så meget solenergi i beholderen som muligt. Kombidrift Når man vælger kombidrift, kan inverterboksen bruge energi både fra solcellepanelerne og el-nettet til vandvarmeren. Inverteren måler løbende, hvor meget solenergi, der genereres. Med en føler i vandvarmeren måles vandtemperaturen i toppen af beholderen. Disse oplysninger bruges til at bestemme, hvornår inverteren skal trække energi fra el-nettet. På den måde er man sikker på, at der altid er en vis mængde varmt brugsvand i toppen af beholderen uden at der bruges mere energi end højst nødvendigt. Når inverterboksen er indstillet til kombidrift, skal vandvarmeren sættes til max. temperatur for at udnytte solenergien bedst muligt. 15

16 Brugervejledning El-net Når el-net vælges, sender inverteren udelukkende energi fra el-nettet til vandvarmeren og ikke til anden forbrugskilde, fx el-radiatoren. Det er derfor vandvarmerens indbyggede termostat, der bestemmer, hvornår strømmen fra el-nettet afbrydes. Det er derfor meget vigtigt, at denne termostat ikke sættes højere end nødvendigt, altså normalt max 55 C. Ved denne driftsindstilling opvarmes vandet i hele vandvarmeren til den temperatur, som stilles på termostaten, og vandvarmeren fungerer som en normal el-vandvarmer. Inverterboksen giver mulighed for at udnytte den solenergi, som solcellepanelerne kan producere, ved at lede den til anden forbrugskilde. Dette kræver, at højre omskifterknap stilles på symbolet Stikdåse, anden forbrugskilde, og at der er tilsluttet en anden forbrugskilde, som fx en el-radiator. Højre omskifterknap På højre knap indstilles, om solenergien fra solcellepanelerne ledes til: = El-vandvarmer = Anden forbrugskilde, som fx el-radiator. Inverterboksen kan først levere solenergi, når spændingen fra solcellerne er over 20 V DC. Bortskaffelse Produktet skal bortskaffes på den mest miljørigtige måde. Privatpersoner skal ved bortskaffelse af produktet følge kommunens affaldsregulativer for bortskaffelse fra privat husholdning. 16

17 Vedligeholdelse Inverterboks Inverterboksen må kun rengøres udvendigt ved at aftørre den med en hårdt opvredet, fugtig klud. Der kan anvendes vindues- og glaspudseprodukter, men ikke skurepulver eller lakopløsende kemikalier. Læs altid brugsvejledningen på rengøringsmidlet. Pas på, at der ikke trænger vand ind i apparatet! Solcellepanel Solcellepanelerne bør renses et par gange om året, så de altid holdes fri for blade og algebelægninger. Der kan anvendes vinduespudseprodukter, som ikke ridser glasset på solcellepanelerne eller angriber aluminiumsrammen. Panelerne må spules med normalt vandtryk, ikke med en højtryksspuler. 17

18 Fejlfinding Tabellen nedenfor kan hjælpe med at identificere og afhjælpe eventuelle problemer. Hvis problemet ikke kan afhjælpes via denne tabel, kontakt da en autoriseret VVS-/el-installatør. Fejl Årsag Aktion Der er ikke lys i displayet. Der kommer ikke nok energi fra solcellepanelerne < 20 V DC, og inverterboksen er ikke tilsluttet el-nettet. Vent til der kommer sol på solcellerne, eller tilslut el-nettet (aut. el-installatør). De fem LED dioder lyser ikke. Der vises ikke den rigtige temperatur i displayet. Der kommer ikke nogen energi fra solcellepanelerne. Det er kun det antal solceller, der er tilsluttet inverteren, der skal lyse. Ledningerne fra solcellepanelerne er ikke forbundet rigtigt til indgangen på inverteren. Fejl i inverteren. Føleren til måling at temperaturen i toppen af vandvarmeren er ikke anbragt rigtigt i dyklommen. Føleren er defekt. Vent til der kommer mere sol på solcellerne. Tjek samlinger på ledningerne fra solcellerne til indgangen på inverteren, samt om + / - er vendt rigtig (aut. el-installatør). Kontroller placeringen af føleren, eller skift føleren ud (VVS-installatør). Displayet viser 99. Indikerer at topføleren er kortsluttet. Kontroller tilslutningen på inverteren (el-installatør). Displayet viser -9. Indikerer at topføleren er afbrudt. Kontroller tilslutningen på inverteren (el-installatør). Sol er valgt, og der er ingen eller for lidt varmt vand. Kombidrift er valgt, men det tager for lang tid at opvarme vandvarmeren. El-net er valgt, men det tager for lang tid at opvarme vandvarmeren. Der kommer ikke nok energi fra solcellepanelerne, eller termostaten på vandvarmeren er sat for lavt. El-nettet er kun tilsluttet med 230 V max W. Dette giver tre gange så lang opvarmningstid som ved 400V tilslutning. El-nettet er kun tilsluttet med 230 V max W. Dette giver tre gange så lang opvarmningstid som ved 400 V tilslutning. Skift til kombidrift på inverteren og sæt temperaturen på vandvarmertermostaten på max. Skift til 400 V tilslutning på el-nettet med max W (aut. el-installatør). Bemærk, 400 V tilslutning bruger mere strøm. Skift til 400 V tilslutning på el-nettet med max 3600 W (aut. el-installatør). Bemærk, 400 V tilslutning bruger mere strøm. 18

19 Garantibestemmelser Kære kunde. METRO THERM producerer og leverer gennemkontrollerede kvalitetsprodukter, som det kræver autorisation at installere og servicere. Ansvar for dimensionering, levering, opsætning og idriftsættelse påhviler således installatøren, og vi henviser derfor til alle landets autoriserede VVS- og el-installatører angående montering, brug og evt. reklamationsbehandling. Skulle der vise sig materiale- eller fabrikationsfejl, gælder en række bestemmelser for garanti og reparation, som kan læses i nedestående: Garantien dækker under disse forudsætninger: - produktet er dækket af garanti indenfor 24 måneder fra dokumenteret installations- eller købsdato i henhold til købeloven. - METRO THERM giver yderligere 3 års garanti mod indefra kommende gennemtæring af den indvendige beholder. I tilfælde af indefra kommende tæring foretager METRO THERM vederlagsfrit reparation af beholderen på egen fabrik. - produktet skal være placeret, så det kan serviceres uden hindringer. Er produktet placeret svært tilgængeligt frasiger METRO THERM sig enhver forpligtelse i forhold til ekstra udgift, det kan forårsage. Vi henviser til DS og produktet skal være installeret i henhold til BR stk hvor reparation foretages på stedet leverer fabrikken nye dele til ombytning, såfremt reparationen er aftalt. Ovenstående bestemmelser gælder KUN, hvis følgende er opfyldt: - installatøren har kontaktet METRO THERM inden reparation eller udskiftning blev påbegyndt, og der er truffet aftale om reparationens omfang. - installatøren har oplyst fabrikationsnummer ved henvendelse til METRO THERM - installatøren sender kopi af faktura for køb eller installation samt den defekte produktdel til METRO THERM efter udskiftning/ reparation. Garantien dækker IKKE: - erstatning for andre ting end de ovenfor nævnte eller for personskade, forårsaget af eventuelle defekter ved produktet. - hvis produktet har været tilsluttet en anden temperatur, spænding eller tryk end det, der er anført på mærkepladen. - hvis skaden skyldes frost,- lyn,- eller tørkogningsskader eller ødelæggelse som følge af kalk eller overtryk. - hvis der har været foretaget reparation eller andre indgreb i produktet udover alm. forskriftsmæssig tilslutning. - tilkalkning af fjernvarmeveksler og højeffektbeholder, da kalk ofte skyldes forkert indstilling eller brug af produktet. - skader forårsaget af sivende vand og skjulte vandinstallationer. - skader forårsaget under transport. Disse skal anmeldes til transportfirmaet. - forhøjede eller ekstra omkostninger i forbindelse med reparation eller udskiftning foretaget i weekender, helligdage eller uden for normal arbejdstid dækkes ikke. Kørselsudgift dækkes heller ikke. Det er derfor en fordel at bruge en lokal installatør. De til enhver gældende garantibestemmelser kan læses på Fabrikationsnummer Opsat og instruktion givet af installatør: (navn) Underskrift: Dato: Ret til ændringer i udførelse forbeholdes.godtgørelse og garanti gælder for modtagelse i Danmark Overenstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring kan ses på vores hjemmeside: 19

20 METRO THERM A/S RUNDINSVEJ HELSINGE 08: Manual varenr

SOLVARME. Manual. Solcellepanel og inverterboks 08:908-1205

SOLVARME. Manual. Solcellepanel og inverterboks 08:908-1205 SOLVARME 08:908-1205 Manual Solcellepanel og inverterboks Solcelle startsæt 2 stk. solcellepaneler og 1 stk. inverterboks. Beslag til 2 stk. solcellepaneler (til tag med hældning 15-65 ). 400 mm dykrør

Læs mere

FJERNVARMEVEKSLER. Manual. Veksler type 2720 og type R7 08:001-1305

FJERNVARMEVEKSLER. Manual. Veksler type 2720 og type R7 08:001-1305 FJERNVARMEVEKSLER 08:001-1305 Manual Veksler type 2720 og type R7 Type 2720 230-16 METRO nummer: 127201630 VVS nummer: 376554230 Type 2720 221-26 METRO nummer: 127201621 VVS nummer: 376556110 Type 2720

Læs mere

montageramme METRO Manual METRO montageramme til fordelerrørssystemer for væghængte systemunits :

montageramme METRO Manual METRO montageramme til fordelerrørssystemer for væghængte systemunits : METRO montageramme 08:038-1611 Manual METRO montageramme til fordelerrørssystemer for væghængte systemunits 2-6 2 METRO montageramme METRO nummer: 168002000 VVS nummer: 375329910 Indholdsfortegnelse Transport

Læs mere

MONTERINGS/BRUGER VEJLEDNING

MONTERINGS/BRUGER VEJLEDNING El-vandvarmer 15-30 og 35 liter 08:008 0206 Type 905, 906, 907, 908, 910 og 611 MONTERINGS/BRUGER VEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Mål 3 VVS-Montering 4 EL-Montering 6 Daglig brug 8 Trykløst

Læs mere

GENNEMSTRØMNINGS- VANDVARMER

GENNEMSTRØMNINGS- VANDVARMER GENNEMSTRØMNINGS- VANDVARMER 08:031-1605 Manual METRO ECO brugsvandsveksler til fjernvarme METRO ECO METRO ECO lakeret Kabinet METRO nummer: 127904601 VVS nummer: 376741010 METRO ECO galvaniseret Kabinet

Læs mere

EL-VANDVARMERE. Manual. Model 15, 30 og 35 Type 611, 905, 906, 907, 908 og 910 08:008-1604

EL-VANDVARMERE. Manual. Model 15, 30 og 35 Type 611, 905, 906, 907, 908 og 910 08:008-1604 EL-VANDVARMERE 08:008-1604 Manual Model 15, 30 og 35 Type 611, 905, 906, 907, 908 og 910 Model 15 rør ned Type 905 METRO nummer: 119051004 VVS nummer: 345166200 Model 15 rør op Type 906 METRO nummer: 119061004

Læs mere

EL VANDVARMER. Manual. 5 liter, type 50E og 55E 08:006-1211

EL VANDVARMER. Manual. 5 liter, type 50E og 55E 08:006-1211 EL VANDVARMER 08:006-1211 Manual 5 liter, type 50E og 55E 5 liter el-vandvarmer Type 50E METRO nummer: 111501009 VVS nummer: 345152330 Type 55E METRO nummer: 111551009 VVS nummer: 345153330 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

EL-VANDVARMERE. Manual. Smart Control model 60, 110 og 160 Type 206 ECO, 211 ECO og 216 ECO 08:013-1512

EL-VANDVARMERE. Manual. Smart Control model 60, 110 og 160 Type 206 ECO, 211 ECO og 216 ECO 08:013-1512 EL-VANDVARMERE 08:013-1512 Manual Smart Control model 60, 110 og 160 Type 206 ECO, 211 ECO og 216 ECO Model 60 3 kw, Smart Control Type 206 ECO METRO-nummer: 112061003 VVS-nummer: 345181360 Model 110,

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING El-vandvarmere 200-300-450 liter 08:021 0208 Type 2002, 2003 og 2004 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING TRANSPORT PLACERING Undersøg straks ved modtagelsen, om vandvarmeren er hel og ubeskadiget. Hvis ikke,

Læs mere

Monterings-/brugervejledning

Monterings-/brugervejledning El-vandvarmere 200-300-450 liter 08:021 1010 Type 2002, 2003 og 2004 Monterings-/brugervejledning TRANSPORT PLACERING Undersøg straks ved modtagelsen, om vandvarmeren er hel og ubeskadiget. Hvis ikke,

Læs mere

MANUAL. El-unit Type 7000

MANUAL. El-unit Type 7000 MANUAL El-unit Type 7000 INDHOLD Transport 2 Placering 2 VVS montering 3 El montering 5 Brugervejledning 6 Vedligeholdelse 6 Overensstemmelses- 6 erklæring Fejlfinding 7 Garantibestemmelser 8 VVS MONTERING

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

EL-VANDVARMER. Manual. Model 5, type 50E og 55E 08:

EL-VANDVARMER. Manual. Model 5, type 50E og 55E 08: EL-VANDVARMER 08:006-1611 Manual Model 5, type 50E og 55E Type 50E - Model 5 METRO-nummer: 111501009 VVS-nummer: 345152330 Type 55E -Model 5 METRO-nummer: 111551009 VVS-nummer: 345153330 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VV VARMESENTRAL OE01:805-1601. Manual

VV VARMESENTRAL OE01:805-1601. Manual VV VARMESENTRAL OE01:805-1601 Manual 2 VV Varmesentral Varenummer: 30775 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsinstruktion 4 2 Transport 5 3 Målskitse og komponenter 6 4 PI-diagram 7 5 Tekniske specifikationer

Læs mere

METRONETTE VISION. Manual. Elektronisk styret gennemstrømningsvandvarmer 08:030-1306

METRONETTE VISION. Manual. Elektronisk styret gennemstrømningsvandvarmer 08:030-1306 METRONETTE VISION 08:030-1306 Manual Elektronisk styret gennemstrømningsvandvarmer til fjernvarme 2 METRONETTE Vision METRO nummer: 127902602 VVS nummer: 376713208 Indholdsfortegnelse Transport 4 Stregtegning

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

EKSPERTER I VARMT VAND. Installatørprisliste. Netto installatørpriser ex. moms

EKSPERTER I VARMT VAND. Installatørprisliste. Netto installatørpriser ex. moms EKSPERTER I VARMT VAND Installatørprisliste 2015 Netto installatørpriser ex. moms EKSPERTER I VARMT VAND METRO THERM er Danmarks mest anerkendte leverandør af varme og varmt vand En del af danskernes hverdag

Læs mere

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne.

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. SPAHN reha GmbH Manual til Vasketoilet VAmat C-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright: elldana Innocare. Udgave 1,0 09

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT 220 250 300 MANUAL VVS-EKSPERTEN A/S MIMERSVEJ 2 8722 HEDENSTED Tlf.: 7589 0303 Fax.: 7589 0709 e-mail: salg@vvs-eksperten.dk www.vvs-eksperten.dk

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator.

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator. Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator. Tilykke med din nye vedvarende energikilde. Før montage af anlægget bør denne vejledning grundig læses igennem. For optimal ydelse

Læs mere

EKSPERTER I VARMT VAND. Installatørprisliste. Netto installatørpriser ex. moms gældende pr. 1/1-2016

EKSPERTER I VARMT VAND. Installatørprisliste. Netto installatørpriser ex. moms gældende pr. 1/1-2016 EKSPERTER I VARMT VAND Installatørprisliste 2016 Netto installatørpriser ex. moms gældende pr. 1/1-2016 EKSPERTER I VARMT VAND METRO THERM er Danmarks mest anerkendte leverandør af varme og varmt vand

Læs mere

K 5406A. Digital HFI/HPFI tester. El-nr. 63 98 720 630

K 5406A. Digital HFI/HPFI tester. El-nr. 63 98 720 630 K 5406A Digital HFI/HPFI tester El-nr. 63 98 720 630 Kyoritsu 5406A Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Sikkerhed...2 2. Beskyttelseslåg...3 3. Instrumentbeskrivelse...3 Ledningsbeskrivelse...4

Læs mere

01.09.2015/TS Vers.: 1.0/Rev.: Drift og vedligehold. af Gaia Solar-solcelleanlæg

01.09.2015/TS Vers.: 1.0/Rev.: Drift og vedligehold. af Gaia Solar-solcelleanlæg 01.09.2015/TS Vers.: 1.0/Rev.: Drift og vedligehold af Gaia Solar-solcelleanlæg Drift- og vedligeholdelsesmanual for solcelleanlæg Funktionsbeskrivelse... 3 Driftsvejledning... 3 Sikkerhed... 4 Start og

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

METRONETTE VISION. Manual. Elektronisk styret gennemstrømningsvandvarmer 08:030-1111

METRONETTE VISION. Manual. Elektronisk styret gennemstrømningsvandvarmer 08:030-1111 METRONETTE VISION 08:030-1111 Manual Elektronisk styret gennemstrømningsvandvarmer til fjernvarme 2 METRONETTE Vision METRO nummer: 127902601 VVS nummer: 376713108 Indholdsfortegnelse Transport 4 Stregtegning

Læs mere

Monteringsvejledning micro inverter. Monterinskit med taghager/tagskruer

Monteringsvejledning micro inverter. Monterinskit med taghager/tagskruer Monteringsvejledning micro inverter Monterinskit med taghager/tagskruer 1 Inhold Vigtig information til denne monteringsvejledning... 3 Elektriske informationer... 4 Bygningsmæssige rammer og parametre...

Læs mere

SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark. Gratis varme, ventilation, affugtning.

SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark. Gratis varme, ventilation, affugtning. SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark Gratis varme, ventilation, affugtning. SV VacPipe. SV VacPipe er udviklet til boliger, større bygninger,

Læs mere

Manual METRO THERM solvarmeanlæg

Manual METRO THERM solvarmeanlæg Manual METRO THERM solvarmeanlæg Model Exclusive 255 l 08:903 0906 1/18 Manual Eksklusive 255 l Oversigt 1. Stykliste 2. Montering af fanger 3. Montering af beholder 4. Rørføring 5. Montering af el-styring

Læs mere

Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE

Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE 4171 Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.4170.02 REV:01 www.jgnordic.com

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

El-vandvarmer. 15-30 og 35 liter. 08:008 08.10 Type 905, 906, 907, 908, 910 og 611

El-vandvarmer. 15-30 og 35 liter. 08:008 08.10 Type 905, 906, 907, 908, 910 og 611 El-vandvarmer 15-30 og 35 liter 08:008 08.10 Type 905, 906, 907, 908, 910 og 611 Monterings/bruger vejledning indhold Transport 2 Placering 2 Mål 3 VVS-Montering 4 EL-Montering 6 Daglig brug 8 Trykløst

Læs mere

HAGEN P R O D U K T B L A D. Central-/fjernvarme. Central-/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-tykke)

HAGEN P R O D U K T B L A D. Central-/fjernvarme. Central-/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-tykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central-/fjernvarme Mål (H&B) (mm) C/C (mm) rør-rør Ydelse Watt HKC0840 331257144 780x400 368 118 HKC0850 HBC0850 331257154 331257151 780x500 468 131 HKC10 331256444

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

FANTASIA-LINE - RONDIUM DANSK

FANTASIA-LINE - RONDIUM DANSK FANTASIA-LINE - RONDIUM DANSK Montering Fantasia-Line er forsynet med med loftsflange, el-kabel, 2 mtr. flexslange Ø160 mm. OBS! El-installation skal foretages af aut. el-installatør. DANSK Før montering

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

G&G MediCare DK-7000 Fredericia. Brugermanual BaehrTec NT250. Dansk. BaehrTec NT 250. Micromotor elektrisk. Brugermanual

G&G MediCare DK-7000 Fredericia. Brugermanual BaehrTec NT250. Dansk. BaehrTec NT 250. Micromotor elektrisk. Brugermanual BaehrTec NT 250 Micromotor elektrisk Brugermanual 1 Indholdsfortegnelse Side forord 3 indhold 4 forholdsregler 5-6 Beskrivelse af Styreenhed 7-10 Beskrivelse af håndstykke 11 Beskrivelse af El tilslutning

Læs mere

Beholdere 200-450 l central- og FJernVarMe

Beholdere 200-450 l central- og FJernVarMe Creating hot water Beholdere 200-450 L central- og FJERNVARME 200 til 450 liter til central- og fjernvarme VA nr. 3.21/DK 16468 Farve: hvid Prøvetryk Drifttryk Varmtvandsbeholder 13 bar 10 bar Varmespiral

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING El-vandvarmere 55-160 liter 08:011 08.11 Types 655, 622, 644, 605 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING METRO THERM A/S 3200 Helsinge Tlf. 48 77 00 00 Fax 48 79 73 33 info@metrotherm.dk www.metrotherm.dk Indhold

Læs mere

METROMINI 4 MX. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:046-1302

METROMINI 4 MX. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:046-1302 METROMINI 4 MX 08:046-1302 Manual El-gennemstrømningsvandvarmer 2 METROMINI 4 MX METRO nummer: 117041603 VVS nummer: 345141331 Indholdsfortegnelse Transport 4 Stregtegning 4 Placering 5 VVS montering 6

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

GS solvarmeventilation 20. Brugervejledning til GS-luftsolfanger

GS solvarmeventilation 20. Brugervejledning til GS-luftsolfanger GS solvarmeventilation 20 Brugervejledning til GS-luftsolfanger Indhold: Solcellepanel med solceller og ventilator Varmeregulator Plastrør diameter 100 mm, længde 63 cm, inkl. trækring) Flangesamling beregnet

Læs mere

Installationsvejledning PLA Option FLX series

Installationsvejledning PLA Option FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning PLA Option FLX series www.danfoss.com/solar Sikkerhed og overensstemmel... Sikkerhed og overensstemmelse Typer af sikkerhedsmeddelelser

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1302 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

KT-M14AD Frostsikringstermostat

KT-M14AD Frostsikringstermostat Installationsvejledning KT-M14AD Frostsikringstermostat Revision 1.0 Indhold Beskrivelse af KT-M14AD... 2 Indikatorer... 2 Kompensering af kabelmodstand... 3 Tilslutning... 4 Specifikationer... 5 1 Beskrivelse

Læs mere

TERANO P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

TERANO P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme THC5850 TKC5850 TSC5850 THC7950 TKC7950 TSC7950 THC7960 TKC7960 TSC7960 THC1250 TKC1250 TSC1250 THC1260 TKC1260 TSC1260 331224.050 331224.054 331224.056

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Elektrisk vandvarmer. Tronic 3000 T EWB 35/50/80/100 B. Installations- og betjeningsvejledning 6 720 649 539 (2011/07) DK

Elektrisk vandvarmer. Tronic 3000 T EWB 35/50/80/100 B. Installations- og betjeningsvejledning 6 720 649 539 (2011/07) DK Elektrisk vandvarmer EWB 35/50/80/100 B Installations- og betjeningsvejledning DK 2 Indhold Indhold 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 3 1.1 Symbolforklaring 3 1.2 Sikkerhedsanvisninger 3 2 Specifikationer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE Side 1 til den udendørssirene Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en

Læs mere

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Creating hot water Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Combi vandvarmere 60-110 -160 liter Combivandvarmer til el og central- eller fjernvarme Konstruktion Combivandvarmeren er opbygget som en stålbeholder,

Læs mere

KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896

KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896 KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896 Tillykke med deres nye køleboks husk at læse brugsanvisningen grundigt igennem inden brug, og gem den til evt. senere brug. Køleboksen må kun tilsluttes et

Læs mere

Heat Pump til svømmebassin.

Heat Pump til svømmebassin. Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.2 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

Solvarme sund fornuft. SOLFANGERE til væskebaseret opvarmning SOLCELLER til el-baseret opvarmning

Solvarme sund fornuft. SOLFANGERE til væskebaseret opvarmning SOLCELLER til el-baseret opvarmning Solvarme sund fornuft SOLFANGERE til væskebaseret opvarmning SOLCELLER til el-baseret opvarmning »Det handler det i høj grad om CO 2 -udslip og hvordan vi forholder os til det...«solvarme gavner miljøet

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie

Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie RO 253-C, RO 254-C, RO 257-C, RO 257-C/450 KEN A/S Brobyværk, DK-5672 Broby Tlf.: 62 63 10 91, fax: 62 63 16 07 Internet: www.ken.dk, e-mail: ken@ken.dk

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

GENNEMSTRØMNINGS- VANDVARMER

GENNEMSTRØMNINGS- VANDVARMER GENNEMSTRØMNINGS- VANDVARMER 08:032-1611 Manual METRO ECO SP15 brugsvandsveksler til fjernvarme METRO ECO SP15 METRO ECO SP15 uden kabinet METRO-nummer: 127904606 VVS-nummer: 376741310 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://da.yourpdfguides.com/dref/618605

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://da.yourpdfguides.com/dref/618605 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX 6310DK-M i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302 VARMEPUMPE 08:932-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA METROAIR 8/10/14/20 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen består af Varmepumpe Fleksible

Læs mere

Solpaneler til svømmebassin og spa.

Solpaneler til svømmebassin og spa. Solpaneler til svømmebassin og spa. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S Udgave 1,0 01-2008. Dansk. Teknisk data. Materiale. Farve. Tilslutning. Størrelser. Vandgennemstrømning.

Læs mere

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S)

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S) BRUGERMANUAL Isterningmaskine (IM-006S) Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1 Forbered din isterningmaskine til brug Vigtige sikkerhedstips 2 Lær din maskine at kende 3 Brugervejledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

Brugervejledning for SCANNER 410SMD

Brugervejledning for SCANNER 410SMD Brugervejledning for SCANNER 0SMD KNOP ELEKTRIK A/S Fabriksvej 0=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 978 0=Fax.: 978 0666 Indhold: Rengøring side Bortskaffelse side Tilslutning side Ind

Læs mere

Vejledning for brug af højdeindstillelige pusleborde

Vejledning for brug af højdeindstillelige pusleborde DENNE PLACERES SYNLIGT PÅ VÆGGEN Vejledning for brug af højdeindstillelige pusleborde Efterlad ALDRIG et barn på puslebordet uden opsyn Det anbefales, at puslebordet kun betjenes af personalet Vær særlig

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Træpillefyr M. April 2012. www.biovarme.dk

Træpillefyr M. April 2012. www.biovarme.dk Træpillefyr M April 2012 www.biovarme.dk Træpillefyr M Gør en forskel for miljøet Nemt at installere og betjene Med en virkningsgrad helt i top er Automatisk optænding og modulerende drift DENVIRO træpillefyr

Læs mere

airflo Brugsvejledning. Winncare Nordic Aps, Hejreskovvej 18 B-C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15

airflo Brugsvejledning. Winncare Nordic Aps, Hejreskovvej 18 B-C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15 airflo rugsvejledning. Winncare Nordic ps, Hejreskovvej 18 -C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15 Producent: Mangar International Presteigne, Powys Wales, UK UK - LD8 2UF England Mangar Internationals

Læs mere

EL-VANDVARMERE. Manual. 15, 30 og 35 liter Type 611, 905, 906, 907, 908 og 910 08:008-1206

EL-VANDVARMERE. Manual. 15, 30 og 35 liter Type 611, 905, 906, 907, 908 og 910 08:008-1206 EL-VANDVARMERE 08:008-1206 Manual 15, 30 og 35 liter Type 611, 905, 906, 907, 908 og 910 Type 905 15 l rør ned METRO nummer: 119051004 VVS nummer: 345166200 Type 906 15 l rør op METRO nummer: 119061004

Læs mere

Med solen som målet. Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! den lette tagløsning

Med solen som målet. Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! den lette tagløsning Metrotile LightPOwer Med solen som målet Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! den lette tagløsning 2 Med solen som målet Da verden omkring os og vejrlige forandringer gør at

Læs mere

Betjeningsvejledning IQ Control panel

Betjeningsvejledning IQ Control panel Betjeningsvejledning IQ Control panel Indhold Indledning... 2 Anlægstyper.... 3 Montage.... 4 Betjeningspanel.... 5 Menuoversigt.... 6 Menuer.... 6 Sådan vælges og konfigureres menuer.... 7 Sådan tastes

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04 DEUTSCH D SILENT COMBI 8211-3452-04 45 45 S S B SVENSKA 1. A 2. 2 1 3 4 5 5 6 2 1 3. 4. 5. 6. 2 SVENSKA S 7. 8. 9. 10. 11. P S 12. 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde

Læs mere

Smartbox, 30-69001-8. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet!

Smartbox, 30-69001-8. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! Smartbox, 0-6900-8 Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! PDF 5956 / 0.0.2009 Indholdsfortegnelse:. ANVENDELSE...2 2. KOMPONENTLISTE.... TILSLUTNING AF SMARTBOX...4.

Læs mere

Gør både dig og dit hus glad

Gør både dig og dit hus glad Vejledning i placering og montage af SolarMagic Juni 2011 www.solarmagic.dk Denne vejledning viser, hvordan SolarMagic kan placeres og monteres på huset, så der opnås størst mulig effekt af anlægget. Det

Læs mere

NILO P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

NILO P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme NKC0850 NSC0850 331219154 331219156 Mål (H&B) (mm) (mm) rør-rør Ydelse W (dt50) (watt) 780x500 468 167 NILO WELLNESS-SERIEN NKC0860 NSC0860 331219164

Læs mere

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Tak for købet af en Starlyf Cyclonic Vac. Læs disse sikkerhedsvejledninger omhyggeligt før brug af støvsugeren, da de er udarbejdet for at gøre det lettere for dig at bruge din Starlyf

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

BRUGSANVISNING. LCD 8940 HI-POWER LED-hærdelampe med lysstav Indbygningsmodel. LCD 8940 HI-POWER 1 Versionsdato: 11-02-2015 Versionsnr.

BRUGSANVISNING. LCD 8940 HI-POWER LED-hærdelampe med lysstav Indbygningsmodel. LCD 8940 HI-POWER 1 Versionsdato: 11-02-2015 Versionsnr. BRUGSANVISNING LCD 8940 HI-POWER LED-hærdelampe med lysstav Indbygningsmodel LCD 8940 HI-POWER 1 Versionsdato: 11-02-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. Generelt 3 2. Pakkens indhold 3 3. Produktets opbygning

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - TYPE 0-9 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600 11/2010 Mod: N600 Production code: UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Brugsvejledning DK DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Fancoil. Installationsmanual Dansk

Fancoil. Installationsmanual Dansk Fancoil Installationsmanual Dansk Vedligeholdelse Advarsel: Fancoilen er tilsluttet strømforsyning og et vandkredsløb. Personer uden de påkrævede tekniske færdigheder, kan komme til skade eller påføre

Læs mere

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562 Installations vejledning. TRY TILLYKKE MED DIN NYE SMUKKE SHOWER TRY Tray er en af de mest økonomiske og interessante måder at spare energi og CO2. Tilbagebetalingstiden er kort. Ved at anvende Tray sparer

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

Udgave 1.0 10 2013. Sprog: Dansk.

Udgave 1.0 10 2013. Sprog: Dansk. Der tages forbehold for produktændringer. Copyright: Welldana Innocare. Udgave 1.0 10 2013. Sprog: Dansk. Tillykke med Deres nye BioBidet. Denne manual skal gennemlæses grundigt og forstået forud for montage

Læs mere

Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat www.devi.com Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale instruktionsvejledninger.

Læs mere

CODY UNIVERSAL 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2.

CODY UNIVERSAL 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2. Den nye model har nogle gode fordele, nu kan man montere 2 enheder direkte på printet. Forskellige tastaturer (standart folie / metal, smal model /

Læs mere

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar.

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar. Tilbehør Sikkerhedsaggregat Pladesæt Cirkulationssæt (top) H-stativ Elektronisk styring Sikkerhedsaggregat Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil og tømmeventil. 6 eller 10 bar. Sokkel Med plader der

Læs mere

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Transportbånd Betjeningsvejledning >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Staring Transportbånd 1 > 2 Betjeningsvejledning Staring Transportbånd

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Neptunvej 6, 9293 Kongerslev Tlf. 96771300 www.domexovenlys.dk Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe,

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen af den

Læs mere

MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A. El.NR: 63 98 720 067

MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A. El.NR: 63 98 720 067 MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A El.NR: 63 98 720 067 INDHOLDSFORTEGNELSE K6010A side 2 1. Sikker Test...3 2. Introduktion...3 3. Instrument Beskrivelse...4 3.1 Front Panel (fig. 1)...4 3.2 Test Terminaler

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

sorano P R O D U K T B L A D Central/fjernvarme Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

sorano P R O D U K T B L A D Central/fjernvarme Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) tekniske detaljer Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme SHC5850 SKC5850 SSC5850 SHC7950 SKC7950 SSC7950 SHC7960 SKC7960 SSC7960 SHC1250 SKC1250 SSC1250 SHC1260 SKC1260 SSC1260 SHC1650 SKC1650 SSC1650 SHC1660

Læs mere

CML-V.2 / Solara Laderegulator

CML-V.2 / Solara Laderegulator CML-V.2 / Solara Laderegulator CID: 181802612 Phocos CML-Serien V.2: CML05, CML08, CML10, CML15, CML20 Solara: SR85TL, SR135TL, SR175TL, SR345TL, Laderegulator for solcellesystemer Brugsanvisning (dansk)

Læs mere

ALSTER P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme TEKNISKE DETALJER DESIGN-SERIEN FARVER/FINISH VENDBAR. Ydelse W (dt60) (watt) C/C mål (mm)

ALSTER P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme TEKNISKE DETALJER DESIGN-SERIEN FARVER/FINISH VENDBAR. Ydelse W (dt60) (watt) C/C mål (mm) TEKNISKE DETALJER ALSTER Farve Type Vvs-nr. Mål (H&B) (mm) C/C mål (mm) Vægt (kg) Ydelse W (dt60) (watt) DESIGN-SERIEN Central/fjernvarme AL-10-W AL-10-WS AL-10-C AL-10-CS 3325.3 3325.352 3325.354 3325.356

Læs mere

Bundsuger til private svømmebassiner. Model: Junior, Senior og RC.

Bundsuger til private svømmebassiner. Model: Junior, Senior og RC. Bundsuger til private svømmebassiner. Model: Junior, Senior og RC. Pool Valet Junior. Pool Valet Senior. Pool Valet RC med fjernbetjening. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright: Welldana

Læs mere