TIB 1 # Strækning Projekt Beskrivelse Forventet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TIB 1 # Strækning Projekt Beskrivelse Forventet"

Transkript

1 TIB 1 # Strækning Projekt Beskrivelse F0101 Glostrup - Høje Taastrup Fornyelse af Høje Et spor ad gangen mellem Glostrup og Høje Taastrup spærres i de 10 døgn. Spsk 11a, 12a, 15 & 16 udveksles sammen med spor 3, og højre spor Glostrup-Høje Taastrup spærres, og der kan vendes i spor 4 fra Roskilde. 11 dage Påske Der kan vendes i spor 4 fra Roskilde og i den anden i spor 1. Trafikken Kh-Htå, udtyndes. F0102 Høje Taastrup - Roskilde Fornyelse af Høje F0103 Høje Taastrup - Roskilde Fornyelse af Høje F0104 Høje Taastrup - Roskilde Fornyelse af Høje F0105 Høje Taastrup - Roskilde Fornyelse af Høje Spsk 11b, 12b, 13b og 18 udveksles sammen med spor 2, og højre spor Høje Taastrup- Glostrup spærres, og der kan vendes i spor 1 fra Roskilde. Fornyelse af 3. og 4. hovedspor mellem Høje Taastrup og Roskilde (bane 11b). Derudover fuld sporfornyelse af en mindre strækning mellem Taastrup og Høje Taastrup (bane 11a). Projektet omfatter fornyelse af 16 km skinner, 23 km sveller, 27 km ballast, 51 sporskifter samt to krydsningssporskifter. Hvilken del der udføres her aftales mellem projektet og Operatørene. Her laves 33 a/b, 34 a/b plus en skæring (diamant i Høje Taastrup) Noget drænarbejde laves mellem 2. og 3. hovedspor, samt i spor 2 og 3 i Høje Taastrup Her laves 303 a/b, 306 a/b i Roskilde, og noget drænarbejde i 2.og 3.hovedspor, samt spor 3 og 4 i Roskilde Sporfornyelse 3 og 4 Hsp. Htå-Ro. Samt udskiftning af et antal sporskifter 37a,37b,28a,24a og 27 b i Htå samt sporskifterne 301a,301b,308b,316, 315b i Ro. Store Bededag ferien Kristi Himmelfart Pinsen uger Sommer Hvilken del der spærres i denne er endnu ikke planlagt. Trafikken mellem Htå og Roskilde skæres til så den kan afvikles i to spor, nogle tog må vendes i Roskilde. Trafikken mellem Htå og Roskilde skæres til så den kan afvikles i to spor, nogle tog må vendes i Roskilde Der vil være 3 perronspor i Htå og 5 perronspor i Ro til rådighed. Stoptogene til/fra Ro & Rg bortfalder (dog ikke natkørslen). Myldretidstogene til/fra Kb & Nf bortfalder. Standsning i Hh overtages af NV-s tog og standsning i Vy & Bo overtages af 22xx-systemet & 1 IC-system eller evt af begge IC-systemerne. Netredegørelsen 2016 Dato: Kapacitetsdisponering, 1

2 F0106 Høje Taastrup - Roskilde Fornyelse af Høje Her laves 307 a/b, 309 a/b, 311, 313, 318 a/b i Roskilde. Køge- kan vendes på en TUS, (togvej uden sikkerhedsafstand) Efterårsferie Køge- kan vendes på en TUS, (togvej uden sikkerhedsafstand) F0107 Høje Taastrup - Roskilde Fornyelse af Høje Fornyelse af 3. og 4. hovedspor mellem Høje Taastrup og Roskilde (bane 11b). Derudover fuld sporfornyelse af en mindre strækning mellem Taastrup og Høje Taastrup (bane 11a). Projektet omfatter fornyelse af 16 km skinner, 23 km sveller, 27 km ballast, 51 sporskifter samt to krydsningssporskifter. Hvilken del der udføres her aftales mellem projektet og Operatørene. En eller flere lange spærringer à 10 dage Endnu ikke fastlagt Hvilken del der spærres i denne er endnu ikke planlagt. F0108 Høje Taastrup - Roskilde Fornyelse af Høje F0109 Hedehusene FBR0347 Hedehusene Hovedgade UF af vej Fornyelse af 3. og 4. hovedspor mellem Høje Taastrup og Roskilde (bane 11b). Derudover fuld sporfornyelse af en mindre strækning mellem Taastrup og Høje Taastrup (bane 11a). Projektet omfatter fornyelse af 16 km skinner, 23 km sveller, 27 km ballast, 51 sporskifter samt to krydsningssporskifter. Hvilken del der udføres her aftales mellem projektet og Operatørene. Mindst 15 weekender April - November Fredag kl. 21:00 Mandag 05:00 Omisolering af bro uger Sommer Sammen med sporfornyelsen af 3 og 4 Hsp. Hvilken del der spærres i denne er endnu ikke planlagt. Laves i samme spærring som F0105 og derfor samme konsekvenser. F0110 Ringsted Ringsted 2018 Sikringsibrugtagning 1 weekend 2. halvår weekend med ind/udrangering i østenden, 2 dage med afprøvning af togveje m.v F0111 Ringsted Ringsted 2018 Reservering af 2 stk. opstillingsspor til Skinne og skærvetransport til/fra Ny bane F0112 Ringsted - Kværkeby Ringsted 2018 Stadie 1 c Montere sporskifte 23b, 22a og 21a F0113 Kværkeby - Ringsted Ringsted 2018 Stadie 1 d Montere sporskifte 22b, samt transversal 10 mdr August 2016 til maj 2017 Den Nye Bane - Den Nye Bane 3 x 3 døgn 2. halvår 2016 Enkeltsporsdrift Den Nye Bane 1 x 3 døgn 2. halvår 2016 Enkeltsporsdrift Den Nye Bane Netredegørelsen 2016 Dato: Kapacitetsdisponering, 2

3 F0114 Ringsted - Kværkeby Bro og køreledningsarbejde Nedrivning af eksisterende bro over Adamshøjvej og ombygning i køreledningsanlægget 3 døgn Stor bededag Ingen tog Bo - Rg og Rg - Bo Den Nye Bane F0115 Nyborg - Holmstrup Sporombygningen F0116 Holmstrup - Odense Sporombygningen F0117 Odense Nyborg Sporombygningen F0118 Odense Ullerslev Sporombygningen F0119 Odense Nyborg Sporombygningen F0120 Sporombygningen F0121 Odense Sporombygningen F0122 Bro fornyelse Nyborg Odense Samlet spærringsscenarie Sporombygning imellem Holmstrup o g Odense Sporombygning Odense st sporskifter imellem 4 og 5 + Marslev st. Marslev spor 2 og 3 + Odense østenden af spor 6 og 7 Sporombygning Odense st + Ullerslev st. Der spærres 1 til 2 banestykker ad gangen Ny perron, spor 7 og 8 14 døgn Samtidig med Odense-Fruens Bøge (tib 21) Bro 20220, 20262, Op til 2 x 3 uger pr. bro 8 døgn En del af de 5 døgn Kristi Himmelfart. En del af de 6 døgn En del af de 4 døgn Pinsen En del af de 90 døgn En del af de En del af de. Udføres i ly af sporombygningen En del af de Totalspærringer, Venstresporskørsel, reduceret sporkapacitet Odense st. Venstresporskørsel Totalspærring. Tog kan vendes i Odense og Nyborg Venstresporskørsel, reduceret kapacitet Odense st. Totalspærring. Tog kan vendes i Odense og Nyborg Venstresporskørsel Odense Spor 7 og 8 kan ikke benyttes. Venstresporskørsel F0123 Odense - Holmstrup Bro 20306, UF af Kløvermosevej Omisolering 2 x 21 dage Kun 8 af dagene kan ligge i ly af den store spærring mellem Nyborg og Odense. Et hovedspor spærret ad gangen Odense Kommune Netredegørelsen 2016 Dato: Kapacitetsdisponering, 3

4 TIB 2 # Strækning Projekt Beskrivelse F0201 Ringsted Glumsø - Næstved Bropakke Tyvelsevej og Ravnstrupvej N. Til nedrivning af dæk og vederlag F0202 Ringsted Glumsø - Næstved Bropakke Tyvelsevej og Ravnstrupvej N. Fjernelse af fundamenter og sporopretning F0203 Ringsted Glumsø Bropakke Havrebjergvej, nedrivning af dæk og vederlag. F0204 Ringsted Glumsø Bropakke Havrebjergvej, fjernelse af fundamenter samt sporopretning F0205 Lundby - Vordingborg Bropakke Næstvedvej til nedrivning af dæk og vederlag, 1. halvdel F0206 Lundby - Vordingborg Bropakke Næstvedvej til fjernelse af fundamenter samt sporopretning F0207 Næstved - Lundby Bropakke 4 A Ring Syd, montage af ny bro/tunnel B Englebjergvej og C Hammervej til nedrivning af dæk og vederlag, fjernelse af fundamenter samt sporopretning. F0208 Nykøbing F Vest Lolland Midt Bropakke Nystedvej og Lille Mussevej, nedrivning af broer. F0209 Nykøbing F Vest Lolland Midt Bropakke Nystedvej og Lille Mussevej, nedbrydning af fundamenter, trækning af spuns og justering af spor. Weekend Weekend Weekend Weekend Weekend Weekend dage Påske døgn døgn Ingen tog Rg - Gz - Næ Ingen tog Rg - Gz - Næ Ingen tog Rg - Gz Ingen tog Rg - Gz Ingen tog Vo - Lu, Vo kan dog tilkøres fra syd Ingen tog Vo - Lu, Vo kan dog tilkøres fra syd Ingen tog Næ - Lu Ingen tog Nfv - Rfø Ingen tog Nfv - Rfø Netredegørelsen 2016 Dato: Kapacitetsdisponering, 4

5 TIB 4 # Strækning Projekt Beskrivelse F0401 Roskilde Køge Næstved Fjernbane Øst, Signalprogrammet F0402 Roskilde Køge Næstved Fjernbane Øst, Signalprogrammet Early deployment line East. Installation Afprøvning Ibrugtagning Early deployment line East. Aflåsning af et antal sporskifter F0403 Køge Opstillings-spor spor samt havnespor. Skinne og skærvetransport til og fra Kj - Kj Nord, op til 10 gange i døgnet 8 weekender op til 3 mdr udført primært 1. og 2. kvartal reduceret kapacitet primært 1. og 2. kvartal 10 mdr. August 2016 til maj 2017 Endnu ikke fastlagt Endnu ikke fastlagt Totalspærring Roskilde-Køge- Næstved. Hele fjernbanedelen af Køge station bliver spærret. I Roskilde og Næstved forventes drift på TIB 1, 2 og 5 delvis opretholdt. Aflåsning af et antal sporskifter Roskilde-Køge-Næstved. Skal aftales nærmere.? Den Nye Bane TIB 10 # Strækning Projekt Beskrivelse F1001 Klampenborg - Helsingør Ombygning af Kyst I 2016 gennemføres udskiftning af sporskifter på strækningen Kl - Hg begge incl. Der er tale om stationerne: Kl, Så, Ru, samt Hg Dette vil medføre spærringer af begge spor i flere r. erstatningsbefordring pga totalspærringer således: Kl - Så i ca 10 døgn Så - Ru ca 4 døgn Så - Ni ca 4 døgn Vides ikke Vides ikke Det påregnes at benytte forårets helligdagsr Reduceret trafik pga enkeltsporsdrift ifm sporarbejder i Ru. Nærmere placering af disse arbejder er endnu ikke afklaret Så - Ni ca 4 døgn Det påregnes at benytte forårets helligdagsr Hg ca 28 døgn. Her påregnes at benytte sommern Netredegørelsen 2016 Dato: Kapacitetsdisponering, 5

6 TIB 21 # Strækning Projekt Beskrivelse F2101 Odense Fruens Bøge Bro Kløvermosevej Omisolering af sporbærende bro i km. 3, døgn 15. maj 15. september F2102 Fruens Bøge - Højby Odense letbane Lets arbejder på Hjallelse T. 14 døgn 15. maj 15. september F2103 Årslev - Kværndrup Tunnel Ringe Bygning af tunnel 14 døgn 15. maj 15. september Totalspærring mellem Odense og Fruens Bøge *note 14 dages totalspærring Odense Kværndrup til udførsel af 3 projekter Totalspærring mellem Fruens Bøge Højby *note 14 dages totalspærring Odense Kværndrup til udførsel af 3 projekter Totalspærring mellem Kværndrup og Årslev *note 14 dages totalspærring Odense Kværndrup til udførsel af 3 projekter Odense Kommune Odense Kommune Ringe kommune TIB 23 # Strækning Projekt Beskrivelse F2301 Aarhus Aarhus H, Immunisering Immunisering af samtlige Sporisolationer ved Aarhus H. (ca 120 styk) 10 døgn (eller 30 natspærringer) Februarmarts Totalspærring i 10 døgn alternativt natspærringer (22-06) i forskellige spor i 30 nætter. Behøver ikke være 30 konsekutive nætter, men kan i stedet være spredt ud over de to måneder, hvis ønskeligt fra trafikkens side. Netredegørelsen 2016 Dato: Kapacitetsdisponering, 6

7 TIB 24 & TIB 25 # Strækning Projekt Beskrivelse F2401 Langå - Frederikshavn Fjernbane Vest, Signalprogrammet F2402 Langå - Frederikshavn Fjernbane Vest, Signalprogrammet F2403 Aarhus Se F2301 Early deployment line West. Installation Afprøvning Ibrugtagning Early deployment line West. Aflåsning af et antal sporskifter 8 weekender op til 3 måneder udført primært 3. og 4. kvartal reduceret kapacitet primært 3. og 4. kvartal Endnu ikke fastlagt Endnu ikke fastlagt Totalspærring Langå- Frederikshavn. Hele Frederikshavn station bliver spærret. I Langå forventes drift på TIB 24 (til/fra Aarhus) og TIB 32 delvis opretholdt. Aflåsning af et antal sporskifter Langå-Frederikshavn. Skal aftales nærmere. TIB 29 # Strækning Projekt Beskrivelse F2901 Lunderskov - Esbjerg Elektrificering Lunderskov - Esbjerg Strækningen mellem Lunderskov og Esbjerg elektrificeres som den første strækning under s Elektrificeringsprogram. Udbudsprocessen af selve elektrificeringsentreprisen pågår, og det forventes, at en samlet kontrakt for alle de planlagte elektrificerede strækninger i Danmark kan underskrives ultimo april Udbuddet forgår efter reglerne om udbud med forhandling. Den endelige tidsplan for elektrificering af strækningen mellem Lunderskov og Esbjerg indgår som en del af forhandlingerne med den fremtidige entreprenør/ leverandør, hvorfor den endelige tidsplan først kendes ultimo april Den endelige planlægning af sporspærringerne vil foregå i tæt samarbejde med jernbanevirksomhederne og med leverandøren I forbindelse med udrulning på TIB 29, forventes følgende sporspærringstyper: Det forventes at kunne udføres med lange natspærringer Weekendspærringer på op til 56 timer fra fredag kl til mandag kl Der skal være mulighed for et mindre antal ugespærringer Elektrificeringsprogrammet Netredegørelsen 2016 Dato: Kapacitetsdisponering, 7

8 TIB 31 # Strækning Projekt Beskrivelse F3101 Holstebro - Hjerm Overføring af bane, Holstebro N Bygning af ny bro i km. 189,27 15 døgn Marts - August Totalspærring mellem Holstebro og Hjerm Vejdirektoratet TIB 32 # Strækning Projekt Beskrivelse F3201 Viborg Viborg station Ombygning af spor og flytning af sporskiftetrace. Opførsel af gangbro. F3202 Viborg Viborg station Ombygning af spor og flytning af sporskiftetrace. Opførsel af gangbro. F3203 Viborg Viborg station Ombygning af spor og flytning af sporskiftetrace. Opførsel af gangbro. Spor 1: 56 timer Spor 2: 56 timer Spor 2: 10 uger Januar - August Januar - August 4 døgn Januar - August Der kan ikke krydses i Viborg Der kan ikke krydses i Viborg Totalspærring Viborg kommune Viborg kommune Viborg kommune TIB 33 # Strækning Projekt Beskrivelse F3301 Herning - Skibbild Underføring af bane, Gødstrup F3302 Vildbjerg - Avlum Underføring af bane, Avlum Bygning af ny bro i km. 34,15 15 døgn Marts Totalspærring mellem Herning Vejdirektoratet August og Skibbild Bygning af ny bro i km 19,04 56 timer Totalspærring Vejdirektoratet TIB 36 # Strækning Projekt Beskrivelse F3601 Aarhus - Grenå Århus letbane Eksisterende bane ombygges til 3x3 mdr, letbane som kan ligge sammen eller forskudt F3602 Ryomgård - Grenå Ryomgård-Grenå Sporombygning 3 mdr 2017, men forsøges fremrykket til 2016 F3603 Aarhus Se F2301 Sidste halvår af 2016 Banen åbner til letbane Totalspærring mellem Ryomgård og Grenå Århus Letbane Netredegørelsen 2016 Dato: Kapacitetsdisponering, 8

9 TIB 8.1 # Strækning Projekt Beskrivelse S8101 Vallensbæk Vallensbæk Diamanten S8102 Hundige Køge Sporarbejde på Køge S8104 Farum Sydhavn/Enghave Signalprogrammet roll-out 3 S8105 Køge Ølsemagle Den nye bane København-Ringsted Udskiftning af transversaler Sporfornyelse og ballastrensning Udføres på TIB 8.1, 8.2, 8.4 og 8.5 Montering af gangbro. De 3 første weekender laves fundamentet til den nye gangbro på Køge Nord st. Den sidste weekend monteres broen. 14 døgns martsoktober Spærret Åmarken - Hundige totalspærring 8 uger på martsoktober Enkeltspordrift på mindst ét vekslende (dog banestykke i hele n banestykker ikke samtidig Und-Kj med Vallensbækdiamanten) 12 måneder jan-dec Enkeltspordrift søndag aften til fredag morgen, hastighedsnedsættelser må forventes. weekendspærringer, der medfører væsentlige trafikale konsekvenser. 4 weekender November 3 weekender med enkeltsporsdrift Kj-Ølm. 1 weekend med totalspærring Kj- Ølm. Den Nye Bane Den Nye Bane TIB 8.2 # Strækning Projekt Beskrivelse S8201 Valby København H/Skelbæk Carlsberg Station Etablering af ny station 2 weekender Uge 34 og 36. Vil blive forsøgt rykket til sommern i uge S8202 Farum Sydhavn/Enghave Signalprogrammet Udføres på TIB 8.1, 8.2, 8.4 og roll-out Totalspærringer 12 måneder jan-dec Enkeltspordrift søndag aften til fredag morgen, hastighedsnedsættelser må forventes. weekendspærringer, der medfører væsentlige trafikale konsekvenser. Carlsberg Byen Netredegørelsen 2016 Dato: Kapacitetsdisponering, 9

10 TIB 8.4 # Strækning Projekt Beskrivelse S8401 Nordhavn Nordhavnsvej Nordlig Løsning S8402 Farum Sydhavn/Enghave Signalprogrammet roll-out 3 Udbygning af perron. Det ene spor rykkes til siden Udføres på TIB 8.1, 8.2, 8.4 og 8.5 Fase 1: 5 dage Fase 2: 3 weekender Fase 3: 4 weekender X antal weekendspærringer jan-dec Fase 1: Fase 2: Fase 3: Højre spor Svanemøllen-Østerport spærret i alle faser. Fase 1: 5 Totalspærring i tidsrummet 9-15 i 5 i sammenhængende hverdage. Fase 2: Totalspærring 3 weekender Fase 3: Totalspærring 4 weekender weekendspærringer, der medfører væsentlige trafikale konsekvenser. TIB 8.5 # Strækning Projekt Beskrivelse S8501 Farum Svanemøllen Farum Svanemøllen restarbejder S8502 Farum Sydhavn/Enghave Signalprogrammet roll-out 3 21,5 km. Spor- og kørestrømsjustering og 8,3 km. Spændingsudligning Udføres på TIB 8.1, 8.2, 8.4 og 8.5 Kendes ikke X antal weekendspærringer jan-dec Der skal laves spændningsmålinger inden Når dette forhold er lavet, kendes det endelige spærringsbehov. weekendspærringer, der medfører væsentlige trafikale konsekvenser. TIB 8.7 # Strækning Projekt Beskrivelse S8701 Svanemøllen Klampenborg Hellerup Gentofte Signalprogrammet roll-out 2 S8702 Lersøen Tunnelpassage ved Bispebjerg st. Etablering af ny tunnelpassage/sporbærende bro under ring 7 uger Primo weekendspærringer, der medfører væsentlige trafikale konsekvenser. 14 dage Totalspærring Lersøen Københavns Kommune Netredegørelsen 2016 Dato: Kapacitetsdisponering, 10

TIB 1 # Strækning Projekt Beskrivelse Forventet

TIB 1 # Strækning Projekt Beskrivelse Forventet TIB 1 # Strækning Projekt Beskrivelse F0101 Glostrup - Høje Taastrup Fornyelse af Høje Et spor ad gangen mellem Glostrup og Høje Taastrup spærres i de 10 døgn. Spsk 11a, 12a, 15 & 16 udveksles sammen med

Læs mere

Netredegørelse 2017 Bilag 3.5A. Netredegørelse bilag 3.5A 1

Netredegørelse 2017 Bilag 3.5A. Netredegørelse bilag 3.5A 1 Netredegørelse 2017 Bilag 3.5A Netredegørelse 2017 - bilag 3.5A 1 Bilag 3.5A Indhold side 1 Indledning 1.1 Om bilag 3.5A 3 1.2 Principper i forbindelse med infrastrukturarbejder og kapacitetsindskrænkninger

Læs mere

Bilag 3.5 A. Planlagte anlægs-, fornyelses- og eksterne arbejder på Fjernbanen 2015 (høring)

Bilag 3.5 A. Planlagte anlægs-, fornyelses- og eksterne arbejder på Fjernbanen 2015 (høring) Bilag 3.5 A Planlagte anlægs-, fornyelses- og eksterne arbejder på Fjernbanen 2015 (høring) I dette bilag præsenteres de projekter, der ifølge 7 i standard adgangskontrakten skal varsles i Netredegørelsen.

Læs mere

Udbudsplan. Plan for udbud af rådgiver og entreprenørydelser i Anlæg & Fornyelse

Udbudsplan. Plan for udbud af rådgiver og entreprenørydelser i Anlæg & Fornyelse Udbudsplan Plan for udbud af rådgiver og entreprenørydelser i Anlæg & Fornyelse Udbudsplan Banedanmark Anlæg & Fornyelse Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Forfatter: Elisabeth Kildegaard

Læs mere

Netredegørelse 2018 Bilag 3.5A. Netredegørelse bilag 3.5A v5 1

Netredegørelse 2018 Bilag 3.5A. Netredegørelse bilag 3.5A v5 1 z Netredegørelse 2018 Bilag 3.5A Netredegørelse 2018 - bilag 3.5A v5 1 Bilag 3.5A Indhold side 1 Indledning 1.1 Om bilag 3.5A 3 1.2 Principper i forbindelse med infrastrukturarbejder og kapacitetsindskrænkninger

Læs mere

Sommeren 2016. Overblik over sommerens sporspærringer. Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 263 Offentligt

Sommeren 2016. Overblik over sommerens sporspærringer. Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 263 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 263 Offentligt Sommeren 2016 Overblik over sommerens sporspærringer Trafik, Banedanmark 08.03.2016 Hvorfor er det nødvendigt med sporspærringerne?

Læs mere

Rettelse nr. 1 til Tjenestekøreplan Øst K-10.

Rettelse nr. 1 til Tjenestekøreplan Øst K-10. TKØ K-10 Rettelse nr. 1 side 1. Fordeles som Tjenestekøreplan TKØ. Rettelse nr. 1 til Tjenestekøreplan Øst K-10. Gyldig fra 13.06.2010 udsendes følgende nye rettelsesblade: 1-181 Gyldig fra 13.06.2010

Læs mere

Netredegørelse 2018 Bilag 3.5A. Netredegørelsen bilag 3.5A v7 1

Netredegørelse 2018 Bilag 3.5A. Netredegørelsen bilag 3.5A v7 1 z Netredegørelse 2018 Bilag 3.5A Netredegørelsen 2018 - bilag 3.5A v7 1 Bilag 3.5A Indhold side 1 Indledning 1.1 Om bilag 3.5A 3 1.2 Principper i forbindelse med infrastrukturarbejder og kapacitetsindskrænkninger

Læs mere

Rettelse nr. 2 til Tjenestekøreplan Øst K-11.

Rettelse nr. 2 til Tjenestekøreplan Øst K-11. TKØ K-11 Rettelse nr. 2 side 1. Fordeles som Tjenestekøreplan TKØ. Rettelse nr. 2 til Tjenestekøreplan Øst K-11. Gyldig fra 12.06.2011 udsendes følgende nye rettelsesblade: 72-176 Gyldig fra 12.06.2011

Læs mere

Bilag 3.5 A. Planlagte anlægs-, fornyelses- og eksterne arbejder på Fjernbanen 2015

Bilag 3.5 A. Planlagte anlægs-, fornyelses- og eksterne arbejder på Fjernbanen 2015 Bilag 3.5 A Planlagte anlægs-, fornyelses- og eksterne arbejder på Fjernbanen 2015 I dette bilag præsenteres de planlagte anlægs-, fornyelses- og eksterne arbejder der ifølge standardadgangskontrakten/operatørkontrakten

Læs mere

Fornyelsesplan 2008-10 marts 2008. Fornyelsesplan 2008-10

Fornyelsesplan 2008-10 marts 2008. Fornyelsesplan 2008-10 Fornyelsesplan 2008-10 marts 2008 Fornyelsesplan 2008-10 Fornyelsesplan 2008-10 Fornyelsesplan 2008-10 marts 2008 Journalnummer: 016 0012 Banedanmark Teknisk Planlægning Amerika Plads 15 2100 København

Læs mere

Arbejder på Kystbanen i 2017 & 2018

Arbejder på Kystbanen i 2017 & 2018 Arbejder på Kystbanen i 2017 & 2018 Sporfornyelse mellem Klampenborg og Helsingør 25.11.2016 1 Kystbanen trænger til renovering Sporrelaterede fejl på Kystbanen 2012-2015 300 0,00% 250 200 0,20% 0,40%

Læs mere

Udbudsplan. Plan for udbud af rådgiver og entreprenørydelser i Anlæg & Fornyelse

Udbudsplan. Plan for udbud af rådgiver og entreprenørydelser i Anlæg & Fornyelse Udbudsplan Plan for udbud af rådgiver og entreprenørydelser i Anlæg & Fornyelse Udbudsplan Banedanmark Anlæg & Fornyelse Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Forfatter: Elisabeth Kildegaard

Læs mere

Udbudsplan. Plan for udbud af rådgiver og entreprenørydelser i Anlæg & Fornyelse

Udbudsplan. Plan for udbud af rådgiver og entreprenørydelser i Anlæg & Fornyelse Udbudsplan Plan for udbud af rådgiver og entreprenørydelser i Anlæg & Udbudsplan Banedanmark Anlæg & Amerika Plads 15 21 København Ø www.banedanmark.dk Forfatter Elisabeth Kildegaard Petersen Mail ekp@bane.dk

Læs mere

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Trafikale konsekvenser for dig i anlægsfasen Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød

Læs mere

Kapacitet ind og ud af København H Status på 6. hovedspor og KØR-projekterne

Kapacitet ind og ud af København H Status på 6. hovedspor og KØR-projekterne Kapacitet ind og ud af København H Status på 6. hovedspor og KØR-projekterne Banebranchens jernbanekonference 2011 11.05.2011 Præsenteret af Klaus S. Jørgensen Banedanmarks organisation (pr. 01.07.2010)

Læs mere

2. Ringsted - Rødby Færge

2. Ringsted - Rødby Færge TB (Ø) 7-9. Ringsted - Rødby Færge Strækningshastighed: Ringsted - Næstved Næstved - Vordingborg Vordingborg - Rødby Færge 0 km/t 40 km/t 0 km/t 9.05.007 974 Fra København strækning. Ringsted - Rødby Færge

Læs mere

Udbudsplan. Plan for udbud af rådgiver og entreprenørydelser i Anlæg & Fornyelse

Udbudsplan. Plan for udbud af rådgiver og entreprenørydelser i Anlæg & Fornyelse Udbudsplan Plan for udbud af rådgiver og entreprenørydelser i Anlæg & Udbudsplan Banedanmark Anlæg & Amerika Plads 15 21 København Ø www.banedanmark.dk Forfatter Elisabeth Kildegaard Petersen Mail ekp@bane.dk

Læs mere

Den statslige Trafikplan

Den statslige Trafikplan Den statslige Trafikplan Status på Trafikplan 2012-2027 Movia Trafikbestillerkonference, maj 2012 Baggrund for den statslige trafikplan Lov om trafikselskaber fra 2005: - 8.Transportministeren udarbejder

Læs mere

Udbudsplan. Plan for udbud af rådgiver og entreprenørydelser i Anlæg & Fornyelse

Udbudsplan. Plan for udbud af rådgiver og entreprenørydelser i Anlæg & Fornyelse Udbudsplan Plan for udbud af rådgiver og entreprenørydelser i Anlæg & Fornyelse Udbudsplan Banedanmark Anlæg & Fornyelse Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Forfatter: Elisabeth Kildegaard

Læs mere

Banedanmarks infrastrukturportefølje Togfondsforligskredsmøde d. 14/11-16

Banedanmarks infrastrukturportefølje Togfondsforligskredsmøde d. 14/11-16 Transport- og Bygningsudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 75 Offentligt Banedanmarks infrastrukturportefølje 2018-2023 Togfondsforligskredsmøde d. 14/11-16 1 Hovedprincipper i re-planlægning af strækninger

Læs mere

Banedanmarks kommende projekter

Banedanmarks kommende projekter Banedanmarks kommende projekter Geoteknikerdag 2015 29.05.2015 Præsenteret for Geoteknisk Forening af Jimi Okstoft, Anlægsudvikling 1 Program Introduktion (3 min) Timemodellen (19 min) o 1. etape København-Odense

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT MARTS 2016

MÅNEDS- RAPPORT MARTS 2016 MÅNEDS- RAPPORT MARTS I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

Gyldig fra: Gyldig til:

Gyldig fra: Gyldig til: Teknisk meddelelse Nr. 04 / 23.05.2007 Tværprofiler for ballasteret spor, supplerende regler. I nærværende Teknisk meddelelse er opstillet supplerende regler for tværprofiler for ballasteret spor. Reglerne

Læs mere

Særkøreplan 1. maj - 13. maj og 18. maj - 19. juni 2015

Særkøreplan 1. maj - 13. maj og 18. maj - 19. juni 2015 Særkøreplan 1. maj - 13. maj og 18. maj - 19. juni 2015 Tegnforklaring Hvor intet er anført under køredage, kører toget alle dage. 1 Mandag 1 2 Tirsdag 1 3 Onsdag 1 4 Torsdag 1 5 Fredag 1 6 Lørdag 1 7

Læs mere

Informationsmøde Næstved

Informationsmøde Næstved Informationsmøde Næstved Ringsted-Femern Banen 24. maj 2016 Præsenteret af projektdirektør Jens Ole Kaslund og anlægschef Klaus S. Jørgensen 1 Ringsted Femern Banen indtil nu 2008: Traktat mellem Tyskland

Læs mere

Udbudsplan. Plan for udbud af rådgiver og entreprenørydelser i Anlæg & Fornyelse

Udbudsplan. Plan for udbud af rådgiver og entreprenørydelser i Anlæg & Fornyelse Udbudsplan Plan for udbud af rådgiver og entreprenørydelser i Anlæg & Fornyelse Udbudsplan Banedanmark Anlæg & Fornyelse Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Forfatter: Elisabeth Kildegaard

Læs mere

BN1 Banenorm 15.06.2004 BN1-18-1. Opmåling af genstande inden for profilgrænserne samt aflevering af data BN1-18-1 INTERN GODKENDELSE I BANEDANMARK

BN1 Banenorm 15.06.2004 BN1-18-1. Opmåling af genstande inden for profilgrænserne samt aflevering af data BN1-18-1 INTERN GODKENDELSE I BANEDANMARK Opmåling af genstande inden for profilgrænserne samt aflevering af data BN1-18-1 INTERN GODKENDELSE I BANEDANMARK Dato Underskrift Samlet 11.06.2004 Palle Reenberg Indhold 11.06.2004 Jette Hansen Fremstilling

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk TEN-T. Et nætværk som formidler

Læs mere

Elektrificering af banenettet

Elektrificering af banenettet Elektrificering af banenettet Strategisk analyse 09.05.2012 Oplæg på Banebranchens konference ved Martin Munk Hansen, Områdechef i Banedanmark Dagens program Strategisk analyse af elektrificering Politiske

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt Notat Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K TRU 142 Transport- og Bygningsministeriet

Læs mere

Fremtidens jernbanetrafik i Danmark Hastighedsopgradering af Regional- og Fjernbaner i Danmark

Fremtidens jernbanetrafik i Danmark Hastighedsopgradering af Regional- og Fjernbaner i Danmark Fremtidens jernbanetrafik i Danmark Hastighedsopgradering af Regional- og Fjernbaner i Danmark Leif Brandt, COWI 1 Fremtidens jernbanetrafik i Danmark 2 Fremtidens jernbanetrafik i Danmark "Hovedelementer

Læs mere

Rettidighedsorganisationen

Rettidighedsorganisationen Rettidighedsorganisationen Succeskriterier og plan TØP konference 12.10.2010. TRettidighedsenhedenT Baggrund for rettidighedsorganisationen Passagerne som omdrejningspunkt Fra regularitet til rettidighed

Læs mere

Rettelse nr. 1 til Tjenestekøreplan Øst K-11.

Rettelse nr. 1 til Tjenestekøreplan Øst K-11. TKØ K-11 Rettelse nr. 1 side 1. Fordeles som Tjenestekøreplan TKØ. Rettelse nr. 1 til Tjenestekøreplan Øst K-11. Gyldig fra 12.12.2010 udsendes følgende nye rettelsesblade: 1-71 Gyldig fra 12.12.2010 Banedanmark

Læs mere

Strækningslængder. Bilag 6.6

Strækningslængder. Bilag 6.6 Banedanmarks Netredegørelse 2015 Bilag 6.6 Strækningslængder Afstandstabellen angiver den kilometerafstand, som infrastrukturafgifterne beregnes efter. Afstanden mellem Sjælland og Fyn er redurceret med

Læs mere

Banedanmarks samarbejde med assessorer

Banedanmarks samarbejde med assessorer Banedanmarks samarbejde med assessorer Trafik & byggestyrelsens sikkerhedskonference 2015 27.10.2015 1 Deltagere Lars Brockhoff TÜV SÜD Danmark Pia Messell Rambøll Carsten Rasmussen NIRAS Tom Møller Rasmussen

Læs mere

Plan for Udviklingsstrategi for Jernbanen i Danmark 2015-2020

Plan for Udviklingsstrategi for Jernbanen i Danmark 2015-2020 Notat 06.11.2015 Plan for Udviklingsstrategi for Jernbanen i Danmark 2015-2020 1. Indledning Banedanmarks plan for udviklingsstrategi for jernbanen 2015-2020 er udarbejdet med henblik på at rammesætte

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen BAN FEMERN 2016 Høj folder 12.indd 1 20/05/16 09.36 Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske

Læs mere

Banenorm BN1-160-1. Kilometrering og opsætning af kilometermærker

Banenorm BN1-160-1. Kilometrering og opsætning af kilometermærker Udgivet 01.09.2008 Overordnet ansvar: lafo Ansvar for indhold: jha Ansvar for fremstilling: nfn Kilometrering og opsætning af kilometermærker Banenorm BN1-160-1 Udgivet 01.09.2008 Side 2 af 16 INDHOLD

Læs mere

Broer på Køge Bugt Motorvejen

Broer på Køge Bugt Motorvejen BROER OG TUNNELER Broer på Køge Bugt Motorvejen Udbygning af Danmarks mest trafikerede motorvejsstrækning, Køge Bugt Motorvejen, fra 6 til 8 spor på strækningen Greve S til Egedesvej syd for Solrød S er

Læs mere

Notat. Beskrivelse af Anlægsfasen for Egnsplanvej, tilslutningsanlæg. VVM-redegørelse for Nye vejanlæg i Aalborg Syd. Svend Erik Pedersen

Notat. Beskrivelse af Anlægsfasen for Egnsplanvej, tilslutningsanlæg. VVM-redegørelse for Nye vejanlæg i Aalborg Syd. Svend Erik Pedersen Notat Projekt Kunde Fra Til VVM-redegørelse for Nye vejanlæg i Aalborg Syd Aalborg Kommune Svend Erik Pedersen Aalborg Kommune Rambøll Danmark A/S Prinsensgade 11 DK-9000 Aalborg Danmark Telefon +45 9935

Læs mere

Dobbelt så mange personkilometre i 2030

Dobbelt så mange personkilometre i 2030 100 års tornerose søvn er slut: Dobbelt så mange personkilometre i 2030 Jesper Mølgård Miljøchef Hvordan skal væksten i togtrafikken nås? Med gulerod Kunderne vælger toget fordi det er attraktivt Kortere

Læs mere

Udbudsplan. Plan for udbud af rådgiver og entreprenørydelser i Anlæg & Fornyelse

Udbudsplan. Plan for udbud af rådgiver og entreprenørydelser i Anlæg & Fornyelse Udbudsplan Plan for udbud af rådgiver og entreprenørydelser i Anlæg & Fornyelse Udbudsplan Banedanmark Anlæg & Fornyelse Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Forfatter: Elisabeth Kildegaard

Læs mere

Trafikplan for den jernbanetrafik der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten

Trafikplan for den jernbanetrafik der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten Trafikplan 2012-2027 for den jernbanetrafik der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten Trafikdage 2012 Vi har en PLAN Den statslige jernbane de kommende år Overblik over udviklingen:

Læs mere

8 udbudspakker til fremtidens jernbane

8 udbudspakker til fremtidens jernbane 8 8 udbudspakker til fremtidens jernbane 8 udbudspakker til fremtidens jernbane Udgiver Brancheforeningen Dansk Tog Tekst og layout Dansk Tog Foto Patrik Engstöm/Stefan Nilsson/Lars E/SJ/Arriva Tryk

Læs mere

Nuværende havneareal: 2.000.000 m2 Planlagte investeringer til 2015: 3.000.000.000 kr. Forventet havneareal i 2015: 3.000.000 m2

Nuværende havneareal: 2.000.000 m2 Planlagte investeringer til 2015: 3.000.000.000 kr. Forventet havneareal i 2015: 3.000.000 m2 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Telefon 3370 3137 Telefax 3370 3071 Giro nr. 200 30 31 FORSLAG TIL HAVNEPAKKE Ref JKS jks@danskehavne.dk Dir 3370 3137 www.danskehavne.dk 3. oktober 2008

Læs mere

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser MANGE BLIVER PÅVIRKET

Læs mere

Undersøgelse af jernbanetrafikale effekter. -Fagnotat. Handlemuligheder vedrørende Storstrømmen

Undersøgelse af jernbanetrafikale effekter. -Fagnotat. Handlemuligheder vedrørende Storstrømmen Undersøgelse af jernbanetrafikale effekter -Fagnotat Handlemuligheder vedrørende Storstrømmen Storstrømsbroen ISBN: 978-87-7126-139-4 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Banedanmarks arbejde i Lundby

Banedanmarks arbejde i Lundby Banedanmarks arbejde i Lundby Ringsted-Femern Banen 04.10.2017 1 Dagsorden Banedanmark ved Klaus Jørgensen og Lene Tørnæs Helbo 1. Ringsted-Femern Banen 2. Broarbejde og hvad det medfører (Lene for MT

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 188 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 188 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 188 Offentligt N O T AT 13. februar 2015 Ref. LWE/AHK J.nr: 2014/2049-0010 Center for Forsyning Indstilling om godkendelse af omlægning af

Læs mere

Transportudvalget 2013-14 L 152 endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt

Transportudvalget 2013-14 L 152 endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Transportudvalget 2013-14 L 152 endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Notat: Sammenligning af alternativer i relation til L152 20.05.14 Vurdering af anlægspriser kan ikke bygge alene på overordnede

Læs mere

Mangler der noget i Timemodellens køreplansoplæg?

Mangler der noget i Timemodellens køreplansoplæg? Mangler der noget i Timemodellens køreplansoplæg? Gennemgang af det trafikale oplæg - og hvad med efter 2030? Anders H. Kaas 18. november 2014 Agenda Før 2030 Hvordan kan man udnytte den eksisterende infrastruktur

Læs mere

Kapacitetsudvidelser på Øresundsbanen i Danmark

Kapacitetsudvidelser på Øresundsbanen i Danmark Kapacitetsudvidelser på Øresundsbanen i Danmark 28. marts 2017 Mulige kapacitetsudvidelser i relation til Øresundsbanen Der er en række kapacitetsudfordringer på den danske side: Københavns Lufthavn Station,

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2013

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2013 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedias analyseafdeling, maj 2014 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til sidste års opgørelse. Her er det stadig København (44.827),

Læs mere

Udbudsplan. Plan for udbud af rådgiver og entreprenørydelser i Anlæg & Fornyelse

Udbudsplan. Plan for udbud af rådgiver og entreprenørydelser i Anlæg & Fornyelse Udbudsplan Plan for udbud af rådgiver og entreprenørydelser i Anlæg & Fornyelse Udbudsplan Banedanmark Anlæg & Fornyelse Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Forfatter: Elisabeth Kildegaard

Læs mere

Anlægsbeskrivelse Ny Ellebjerg Station- Vestvolden-Baldersbrønde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Anlægsbeskrivelse Ny Ellebjerg Station- Vestvolden-Baldersbrønde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet Anlægsbeskrivelse Ny Ellebjerg Station- Vestvolden- 5. sporsløsningen København-Ringsted projektet 6. maj 2008 3 AnlægsbeskrivelseAnlægsbeskrivelse Forord Forord Dette Fagnotat omhandler anlægsbeskrivelsen

Læs mere

Særkøreplan 20. juni - 12. juli 2015

Særkøreplan 20. juni - 12. juli 2015 Særkøreplan Tegnforklaring Hvor intet er anført under køredage, kører toget alle dage. 1 Mandag 1 2 Tirsdag 1 3 Onsdag 1 4 Torsdag 1 5 Fredag 1 6 Lørdag 1 7 Søndag 1 b g i 1 eller nat efter... (for de

Læs mere

Køge Bugt Korridoren. Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 254 Offentligt

Køge Bugt Korridoren. Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 254 Offentligt Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 254 Offentligt Dato 14. april 2015 Sagsbehandler Peter Garborg Mail PG3@vd.dk Telefon 2070 7621 Dokument 15/06127-2 Side 1/19 Køge Bugt Korridoren Fremkommelighed

Læs mere

SR-information. Arbejde mellem stations og rangergrænse. Sikkerhedsafstand forsvinder. Udgivet af Trafiksikkerhed Nr.

SR-information. Arbejde mellem stations og rangergrænse. Sikkerhedsafstand forsvinder. Udgivet af Trafiksikkerhed Nr. SR-information Udgivet af Trafiksikkerhed Nr. 2, september 2007 Arbejde mellem stations og rangergrænse I dag står der i SR 86 pkt. 1 blandt andet: Hvis sporet mellem stationsgrænsen og rangergrænsen på

Læs mere

NEDENSTÅENDE TIDER ER MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER

NEDENSTÅENDE TIDER ER MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER Albertslund Albertslund Station, Hedemarksvej 1 DSB / 7-Eleven 08:00-17:00 08:00-19:00 08:00-19:00 08:00-19:00 08:00-19:00 10:00-19:00 Albertslund Egelundsvej 5 Shell / 7-Eleven 08:00-22:00 08:00-22:00

Læs mere

Muligheder for dobbelt op Gods. Alex Landex, DTU Transport al@transport.dtu.dk

Muligheder for dobbelt op Gods. Alex Landex, DTU Transport al@transport.dtu.dk Muligheder for dobbelt op Gods Alex Landex, DTU Transport al@transport.dtu.dk Jernbanenettets udnyttelse 2 DTU Transport, Danmarks Tekniske Universitet Kapacitetsudnyttelsen er stigende 3 DTU Transport,

Læs mere

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 ODENSE LETBANE FORBEDERENDE ARBEJDER BESKRIVELSE AF KONSTRUKTIONSARBEJDER ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2011

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2011 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedias analyseafdeling, januar 2012 HOVEDRESULTATER København er Danmarks mest omtalte by med 51.815 i, en førsteplads hovedstaden også kunne fejre i. Anderledes

Læs mere

Forbedring af banen på sydfyn April 2003. Forbedring af banen Odense-Svendborg

Forbedring af banen på sydfyn April 2003. Forbedring af banen Odense-Svendborg Forbedring af banen på sydfyn April 2003 Forbedring af banen Odense-Svendborg FORBEDRING AF BANEN ODENSE-SVENDBORG Fruens Bøge Odense Odense Sygehus Hjallelse Højby 28 Årslev Pederstrup Ringe Rudme 66

Læs mere

Femern Bælt (herunder, udvidelse af jernbanestrækning på tværs over Amager)

Femern Bælt (herunder, udvidelse af jernbanestrækning på tværs over Amager) Miljø- og Planlægningsudvalget, Trafikudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 85, TRU alm. del Bilag 76Bilag 76 Offentligt Komiteen for Bedre bebyggelse på Amager Svanninge Alle 11 2770 Kastrup 29 1C 2009

Læs mere

Review af Signalprogrammet

Review af Signalprogrammet Review af Signalprogrammet 1 Ombordudstyr Udrustning er forsinket, men Deloittes kategorisering af togtypernes kompleksitet Der er forskel på, hvor svært det er, at udruste tog. Første Nordjyske tog ombordudrustet

Læs mere

Gennemgangen af indsigelser og bemærkninger er i det følgende foretaget emnevis. Numrene i parentes henviser til bilagsnumrene.

Gennemgangen af indsigelser og bemærkninger er i det følgende foretaget emnevis. Numrene i parentes henviser til bilagsnumrene. Bilag 14 Bilag til byrådsindstilling af indsigelser og bemærkninger, lp 972 Forslag til lokalplan, forslag til kommuneplantillæg, forslag til udbygningsaftale og forslag til miljørapport har været fremlagt

Læs mere

De seneste transportpolitiske forligs betydning for jernbanesektoren. Lasse Winterberg, Transportministeriet

De seneste transportpolitiske forligs betydning for jernbanesektoren. Lasse Winterberg, Transportministeriet De seneste transportpolitiske forligs betydning for jernbanesektoren Lasse Winterberg, De seneste aftaler Aftalerne bygger i vid udstrækning oven på En Grøn Transportpolitik En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvej

Læs mere

Dette notat er udarbejdet for at Region Sjælland får et første samlet overblik over investeringsbehovet på lokalbanerne i perioden 2016 2025.

Dette notat er udarbejdet for at Region Sjælland får et første samlet overblik over investeringsbehovet på lokalbanerne i perioden 2016 2025. Notat Til: Region Sjælland Kopi til: PEG + Regionstog Sagsnummer Sagsbehandler TFR Direkte +45 36 13 16 00 Fax - TFR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 9. marts 2015 Investeringsbehov

Læs mere

DERFOR HAR VI BYGGET MIDTJYSKE MOTORVEJ & E45 VED VEJLE

DERFOR HAR VI BYGGET MIDTJYSKE MOTORVEJ & E45 VED VEJLE 1 MIDTJYSKE MOTORVEJ & E45 VED VEJLE DERFOR HAR VI BYGGET Motorvejsstrækningen mellem Riis og Vejle er en del af Midtjyske Motorvej mellem Herning og Vejle, mens motorvejsstrækningen mellem Hornstrup og

Læs mere

Forbedret togbetjening med S-tog til Roskilde

Forbedret togbetjening med S-tog til Roskilde Forbedret togbetjening med S-tog til Roskilde Af: Civilingeniør Jan Schneider-Tilli, Banestyrelsen Civilingeniør Jens W. Brix, Banestyrelsen Civilingeniør, Ph.D. Anders Hunæus Kaas, WS Atkins Danmark 1

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Trafikområdet (4. november 2005) Aftaler om Finansloven for 2006 November 2005 75 Aftale

Læs mere

3. Trafik og fremkommelighed

3. Trafik og fremkommelighed 3. Trafik og fremkommelighed 3.1 Trafik Fra 1998 til 1999 konstateredes en stigning på 3,6 pct. i trafikarbejdet, dvs. det samlede antal kørte km, på vejnettet i Danmark. En del af stigningen (ca. 1 pct.)

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Kolding B: Næstved C: Svendborg D: København E: Odense F: Helsingør G: Frederikshavn H: Aarhus I: Herning J: Ålborg K: Silkeborg L: Randers M: Fredericia N: Hillerød O: Køge P: Horsens

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Køge B: Holstebro C: Ålborg D: Frederikshavn E: Vejle F: Horsens G: Viborg H: Aarhus I: Silkeborg J: Hillerød K: Herning L: Sønderborg M: Næstved N: Roskilde O: Kolding P: Helsingør Q:

Læs mere

SPÆRRETID PÅ STATSVEJENE

SPÆRRETID PÅ STATSVEJENE SPÆRRETID PÅ STATSVEJENE MARTS 01 Niels Juels Gade 13 10 København K vd@vd.dk EAN 579800089350 Postboks 9018 Telefon 7 3333 vejdirektoratet.dk SE 079018 Vejdirektoratet Aalborg Norddanmark Veje med spærretider

Læs mere

Erstatningsareal i forbindelse med Røde Port projekt. Kravspecificering, screening og anlægsinvestering for erstatningsareal

Erstatningsareal i forbindelse med Røde Port projekt. Kravspecificering, screening og anlægsinvestering for erstatningsareal Erstatningsareal i forbindelse med Røde Port projekt Kravspecificering, screening og anlægsinvestering for erstatningsareal Foreløbig udgave August 2012 Erstatningsareal i forbindelse med Røde Port projekt

Læs mere

Tema 1: Resultater, side 1

Tema 1: Resultater, side 1 Tema 1: Resultater, side 1 Gennemsnitlige afgangskarakterer Udvikling i gennemsnitlige afgangskarakterer 2013/2014 - Andel med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik Udvikling i andel med karakteren

Læs mere

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne TEMASTATISTIK 2015:3 Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne Brøndby og den københavnske vestegn har den relativt største almene boligsektor set i forhold til kommunernes samlede boligmasse, viser

Læs mere

OMBYGNING AF RINGSTED STATION OPGØRELSE AF BEVILLINGSBEHOV INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Grundlag 2

OMBYGNING AF RINGSTED STATION OPGØRELSE AF BEVILLINGSBEHOV INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Grundlag 2 BANEDANMARK OMBYGNING AF RINGSTED STATION ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OPGØRELSE AF BEVILLINGSBEHOV INDHOLD 1 Indledning 1 2 Grundlag

Læs mere

CORE UDKAST TIL BILAG 1, SKITSE OVER RASTEPLADSERNE MED LEJEAREALET. 5 Grenaa UDBUDSBETINGELSERNES BILAG A DATO 21.11.2014

CORE UDKAST TIL BILAG 1, SKITSE OVER RASTEPLADSERNE MED LEJEAREALET. 5 Grenaa UDBUDSBETINGELSERNES BILAG A DATO 21.11.2014 Sideanlæg langs motorveje inkl. Sund & Bælt, ultimo november 2014 Thyborøn Hanstholm Nykøbing M. Skagen Hirtshals Hjørring Brønderslev 13 14 12 Aalborg 11 9 7 10 8 Frederikshavn Hadsund Motorvej Bemandet

Læs mere

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg December 2015 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Naturstyrelsen VVM Haraldsgade 53 2100

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Handicaptilgængelighed

Handicaptilgængelighed Side 1 af 5 Fremrykning og udmøntningen af den udvidede anlægspulje i 2004 vedrørende handicaptilgængelighed, trafiksikkerhed og støjdæmpende tiltag På mødet mellem rege ringen og forligspartierne tirsdag

Læs mere

Punkt 2: Antallet af kørte tog. Transportudvalget (Omtryk Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01)

Punkt 2: Antallet af kørte tog. Transportudvalget (Omtryk Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01) Transportudvalget 2013-14 (Omtryk - 12-03-2014 - Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01) Punkt 2: Antallet af kørte tog 4. kvartal 2013 Strækning Planlagt Realiseret Realiseret

Læs mere

Arkæologi på banen. Arkæologiske undersøgelser ved anlægsarbejder

Arkæologi på banen. Arkæologiske undersøgelser ved anlægsarbejder Arkæologi på banen Arkæologiske undersøgelser ved anlægsarbejder Arkæologi på banen Hjørring Frederikshavn Thisted Aalborg På arealer hvor Banedanmark ikke tidligere har foretaget anlægsarbejder, er der

Læs mere

København - Roskilde 07.01.2007-05.01.2008. Høje Taastrup. Roskilde. København H

København - Roskilde 07.01.2007-05.01.2008. Høje Taastrup. Roskilde. København H København - Roskilde 07.01.2007-05.01.2008 Roskilde Høje Taastrup København H København - Roskilde Indhold Plan Side Tegnforklaring 4 Båstad Sådan bruger du køreplanen 6 Hvor lang tid skal du bruge til

Læs mere

Transportudvalget 2013-14. TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 850. Offentligt. Punkt 2: Antallet af kørte tog. Transportudvalget 2013-14

Transportudvalget 2013-14. TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 850. Offentligt. Punkt 2: Antallet af kørte tog. Transportudvalget 2013-14 Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 850 Offentligt Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 294 Offentligt Punkt 2: Antallet af kørte tog 1. kvartal 2014 Strækning Planlagt

Læs mere

Resumerapport. Hastighedsopgradering i forbindelse med Signalprogrammet

Resumerapport. Hastighedsopgradering i forbindelse med Signalprogrammet Resumerapport Hastighedsopgradering i forbindelse med Signalprogrammet Resumerapport Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-174-5 Resumerapport Indhold

Læs mere

Billundbanen skal afgøres til april

Billundbanen skal afgøres til april Letbaner.DK Helge Bay Østergade 16 8660 Skanderborg mobil: 30 34 20 36 mail: hb@letbaner.dk 21.02.14 opdat. 27.02.2014 Uddybende artikel Billundbanen skal afgøres til april Rhonexpress fungerer som lufthavnsbane

Læs mere

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER Dato J. nr. For at give et samlet løft til togtrafikken i hele landet og forstærke den lokale gevinst ved Timemodellen, hastighedsopgraderes en række regionale

Læs mere

VVM af metro til Sydhavnen

VVM af metro til Sydhavnen 2014-0193706-5 VVM af metro til Sydhavnen Ingvar Sejr Hansen Kontorchef, Center for Byudvikling Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune, 17. november 2014 Program 19.00 Velkomst v/ingvar Sejr Hansen,

Læs mere

Bilag 1. Antallet af kørte tog. Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt

Bilag 1. Antallet af kørte tog. Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Bilag 1 Antallet af kørte tog 3. kvartal 2014 Strækning Planlagt Realiseret Realiseret % Planlagt København H - Kbh Lufthavn 5.830 5.577 95,7%

Læs mere

Konsekvenser i anlægsperioden. - Fagnotat. Hastighedsopgradering Hobro Aalborg (Supplerende VVM)

Konsekvenser i anlægsperioden. - Fagnotat. Hastighedsopgradering Hobro Aalborg (Supplerende VVM) Konsekvenser i anlægsperioden - Fagnotat Konsekvenser i anlægsperioden Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Konsekvenser i anlægsperioden Indhold Side 1 Indledning

Læs mere

Fremtidens drivmidler ved Torben Lindholm

Fremtidens drivmidler ved Torben Lindholm Fremtidens drivmidler ved Torben Lindholm Status pr. 1.maj `13 No: 49 renovationsvogne på Biogas/gas Sv: 71 renovationsvogne på Biogas/gas Dk: 12 renovationsvogne El/Diesel-hybrid RenoNorden i Danmark

Læs mere

Ny bane til Aalborg Lufthavn

Ny bane til Aalborg Lufthavn Ny bane til Aalborg Lufthavn Borgermøde i Nørresundby Onsdag den 25. marts 2015 1 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i

Læs mere

Trafikale gener i anlægsfasen. -Fagnotat, juni 2011. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen

Trafikale gener i anlægsfasen. -Fagnotat, juni 2011. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Trafikale gener i anlægsfasen -Fagnotat, juni 2011 Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Juni 2011 ISBN 978-87-7126-027-4 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15

Læs mere

AT GENSKABE EN VELFUNGERENDE JERNBANE

AT GENSKABE EN VELFUNGERENDE JERNBANE AT GENSKABE EN VELFUNGERENDE JERNBANE KIM ANDERSEN, områdechef, BANEDANMARK Jernbanekonferencen den 17. maj 2010 BANEDANMARKS VISION Banedanmark vil genskabe en velfungerende jernbane med høj sikkerhed,

Læs mere

Behandling af høringssvar

Behandling af høringssvar Behandling af høringssvar Rute 200 Skanderborg-Aarhus-Hinnerup/Hammel Høringsforslag I forbindelse med Trafikplan Aarhus 2017, som skal træde i kraft når letbanen kører næste år, foreslås afgangene på

Læs mere

Geotekniske udfordringer ved etablering af den nye højhastighedsbane København - Ringsted DGF-møde den 27. oktober 2011 Geoteknikerens hverdag

Geotekniske udfordringer ved etablering af den nye højhastighedsbane København - Ringsted DGF-møde den 27. oktober 2011 Geoteknikerens hverdag Geotekniske udfordringer ved etablering af den nye højhastighedsbane København - Ringsted 1 DGF-møde den 27. oktober 2011 Geoteknikerens hverdag Fakta om projektet: 2 Dobbeltsporet, elektrificeret jernbane

Læs mere