FORORD 1.1 SPORTSPLADS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORORD 1.1 SPORTSPLADS"

Transkript

1 1 Unicykel Hockey FORORD Opmærksomheden må henledes på deltagernes og tilskuernes sikkerhed. Derfor skal sikkerhedsreglerne følges nøje og alt udstyr skal være i god stand. Disse regler kan dog ikke dække alle situationer. Holdene skal indvillige i en specifik mængde albuerum før spilles start. Spillernes forskellige baggrund, og beskaffenheden af banen, skal tages med i betragtning. Fair play (ærligt spil) af alle involverede er af stor betydning. 1.1 SPORTSPLADS DIMENSIONER Banen skal være m. lang, og m. bred. Banen skal være omkredset af en bande. Hjørnerne skal være afrundet eller skrå MÅL Målstolperne skal være 2½ m. inde på banen fra baglinien. Således at spillerne kan køre bag om dem. Indersiden af målets åbning skal være ishockeymål 1,20 m. høj, og 1,80 m. bred. (Dansk tilføjelse: eller FloorBall mål 1,15 m høj, og 1,60 m bred. Dog skal målene være ens i begge ender.) - 1 -

2 Målet skal være lavet på en sådan måde, at bolden ikke kan gå igennem bagud eller i siderne. Målet må ikke have nogen skarpe, spidse eller udstående dele MARKERINGER Midterlinjen deler banen i to lige store halvdele, med en centermarkering på midten af linjen. Der skal være en markering 6½ m foran hvert mål. Mållinierne forbinder målstolperne på jorden/gulvet. Hjørnemarkeringerne er i forlængelse af mållinien, der er 1 m. inde fra hver sidelinie. 6½ m. linien er parallel med mållinien, og går igennem 6½ m. markeringen i hver ende. Målområde er imellem 6½ m. linien og baglinjen. 1.2 HOLD ANTAL SPILLERE Et hold består af 5 spillere (plus udskiftere). Det er tilladt at udskifte spillere under hele kampen, og det er ikke nødvendigt at informere dommeren. Alle spillere kan være målmand, når som helst. Målmanden har ikke nogen specielle rettigheder. For at gennemføre en kamp, skal et hold have mindst tre spillere SPILLERTØJ Alle spillere skal have sko på. Alle spillere på et hold, skal bære en T-shirt el. lign. af sammen farve. Farven skal være markant forskellig fra modspillernes farve. Ved turneringer eller andre større begivenheder, bør et hold have mindst to sæt trøjer i forskellige farver. Forslag på sikkert og behageligt tøj: Cykel shorts og knæbeskyttere, eller lange sportsbenklæder Cykel handsker Korte snørebånd i skoene, eller snørebånd der er stoppet godt ind. Hjelm og tandbeskyttere Det er absolut forbudt at have smykker (ure, halskæder, øreringe o. lign.) på under kampen. 1.3 UDSTYR UNICYKLER Maksimum hjulstørrelse er 618mm (24 ). Unicyklen må ikke have nogen skarpe dele, eller dele der stikker frem, og som kan være skyld i skader. Dette henvender sig specielt til cykler med quickspænd. Pedalerne skal være af plastik eller gummi HOCKEYSTAVE Alle stave der er lovlige ishockeystave kan bruges, bortset fra specielle målmands stave. Revnede eller splintrede stave, skal tapes sammen eller laves før en kamp. Det anbefales, at toppen af hockeystaven er lavet af gummi BOLD Der bruges en død tennisbold der kun hopper % af dens oprindelige hoppehøjde. Alternativt kan en Street-Hockey-Bold bruges Ved internationale konkurrencer, er det værts organisationen der bestemmer, såfremt de forskellige hold ikke kan blive enige om hvilken bold der - 2 -

3 skal bruges. Den valgte boldtype skal bekendtgøres i god tid før en konkurrence, og skal være mulig at anskaffe i alle deltagerlandene. 1.4 STRAFFE I hvert tilfælde af brud på reglerne, skal dommeren straks straffe det hold der har overtrådt reglerne, med mindre dommeren beslutter ikke at stoppe spillet (ved fordel). Dommeren skal starte spillet igen efter enhver afbrydelse FRI SKUD Friskud er standard straffen for alle overtrædelser af reglerne. Det anvendes i alle tilfælde, undtagen for dem, der udtrykkelig er beskrevet i sektion Et friskud skal tages fra det sted hvor regelbruddet blev begået. Undtagelser: Hvis et hold får et friskud indenfor modstandernes målområde, skal friskudet tages som et hjørneskud, fra den hjørnemarkering der er tættest på. Hvis et hold får et friskud indenfor eget målområde, skal friskudet tages fra 1 meters afstand fra mållinjen. Friskud er indirekte. Spilleren som tager friskudet, må kun røre bolden én gang, derefter skal der være en anden spiller der rører bolden. Modspillerne skal være på 2 m. afstand fra bolden, med deres unicykler og hockeystave ½ m. Hvis der bliver begået en fejl ved et skud, der i lovligt spil ville have ført til et direkte målskud, vil der blive givet et 6½ m.. Dette indbefatter også fejl begået udenfor målområde. Bolden placeres på 6½ m. mærket. En spiller fra det forsvarende hold går til målet og placerer sig indenfor 0,5 meter fra mållinjen. Det angribende hold vælger en spiller til at skyde 6½ m. skuddet. Alle andre spillere skal forlade målområde. Efter dommeren har fløjtet, skal målmanden køre/stå frit på unicyklen og ikke hvile op af målet. Angrebsspilleren har 3 sek. til at skyde. Bolden må kun berøres én gang. Hvis der ikke bliver lavet mål, fortsætter spillet så snart bolden rammer målstolpen, målmanden eller bolden krydser baglinjen STRAFFE MÅL Hvis det forsvarende hold forhindrer et mål ved ulovligt spil af bolden, og hvis dommeren vurderer at bolden var direkte på vej mod målet, og uden tvivl ville være gået i mål uden at blive rørt af en anden spiller, kan dommeren tilkende et mål (straffe mål). Hvis der er tvivl om hvorvidt bolden ville være gået direkte i mål, skal der dømmes et 6½ m., som beskrevet i sektion DOMMERKAST Når spillet skal genoptages uden et hold er idømt en straf, udfører dommeren et dommerkast. Et dommerkast udføres ved at dommeren lader bolden falde til gulvet mellem 2 modstandere. Spillet starter så snart bolden rammer gulvet. Dommerkast bliver afviklet hvor spillet blev afbrudt. Undtagelse: Hvis spillet blev afbrudt i et af målområderne, skal dommerkastet afvikles i nærheden af et af hjørnemarkeringerne STRAFFE BOKSEN Dommeren kan sende en spiller fra banen i 2 min., 5 min. eller resten af kampen. Det skal dømmes ved usportslig opførelse eller ved forsætlig, farligt spil, eller hvis nogen lader hånt om reglerne

4 Imens en spiller er i straffe boksen, må holdet ikke sætte en anden spiller ind i stedet for den straffede spiller. 1.5 KAMPENS FORLØB KAMPENS VARIGHED Alle omtalte tider refererer til den egentlige spilletid. Tiden bliver kun stoppet når dommeren beder om timeout. Holdene skifter banehalvdel under pausen. Ved start af hver halvleg skal alle spillerne være på egen banehalvdel. Hver halvleg starter med et dommerkast ved centermarkeringen. Hvis kampen ender uafgjort, og en afgørelse er nødvendig, fortsætter kampen yderligere 10 min. som følger: 5 min. pause og skift banehalvdel, 5 min spil, og skift banehalvdel uden en pause, og 5 min. spil. Hvis kampen stadig er uafgjort, skal afgørelsen træffes med en straffeskuds konkurrence STRAFFESKUDS KONKURRENCE Tre af spillerne fra hvert hold får et straffeskud hver. Hvis det stadig er uafgjort, skal hvert hold skyde et straffeskud hver, indtil der er en afgørelse. Det er muligt for en spiller at skyde mere end ét skud. Men i alle tilfælde skal to andre spillere skyde før den samme spiller kan skyde igen. Alle spillere, med undtagelse af den forsvarende målmand, skal forlade den benyttede halvdel af banen. Målmanden skal være tæt på mållinjen, i det mindste indtil den angribende spiller har haft kontakt med bolden. Dommeren placerer bolden på centermarkeringen, og spilleren der skal tage skuddet vil, efter dommeren har fløjtet, spille bolden derfra, og forsøge at score et mål. Bolden skal holdes i bevægelse mod mållinjen (ingen baglæns bevægelse tilladt), og når spilleren har skudt, skal forsøget betragtes som afsluttet. Der kan ikke scores på en returbold af nogen art (en undtagelse er hvis bolden rammer målstolpen, der derefter rammer målmanden, for så at gå i mål). Så snart bolden krydser mållinjen, skal skuddet betragtes som afsluttet KØRSEL PÅ UNICYKLEN Spillerne skal kunne kører frit på deres unicykel. Spillerne må gerne bruge deres hockeystav som støtte, men må ikke hvile op af målene, banden e. lign. Det er ikke tilstrækkeligt at slippe målet kortvarigt når målmanden tager del i spillet. Dommeren bør dog tolerere kortvarigt støtte på en bande, for at undgå et fald og/eller en nedstigning. En spiller der falder af unicyklen, må være aktivt med i spillet, indtil gulvet berøres. En opstigende spiller må ikke tage del i spillet før denne sidder på sadlen og har begge fødder på pedalerne. Hvis en spiller der ikke kører, skyder bolden i eget mål, vil fordelsreglen gælde for det andet hold, og målet bliver anerkendt FORHINDRINGER En spiller der ikke er på sin unicykel, må ikke være en hindring for modspillerne. En spiller betragtes som en hindring hvis spilleren, unicyklen eller hockeystaven blive ramt af bolden, og også hvis en modspiller ikke kan bevæge sig frit på grund af samme. Ved et fald, bør spilleren, så vidt det er muligt, stige op samme sted. Men, hvis det er nødvendigt flytte sig så man ikke er i vejen for spillet BOLDKONTAKT (BOLDBERØRING) Hockeystaven, unicyklen, og hele spillerens krop, kan bruges til at spille bolden. Det tæller alt sammen som boldkontakt/boldberøring. Det er tilladt at have boldkontakt 2 gange efter hinanden, men dog kun hvis den første kontakt var passiv (for eksempel hvis spilleren bliver ramt af bolden) - 4 -

5 Bolden må kun føres af hockeystaven og ikke af spillerens krop. Spilleren må ikke kaste eller holde bolden, og kontakten skal være kortvarig. Vedrørende arme og hænder se også sektion START OG STOP Start af spil begynder altid med at dommeren bruger sin fløjte. Når dommeren bruger sin fløjte under kampen skal spillet stoppe øjeblikkeligt START EFTER MÅL Efter et mål, får det ikke scorende hold bolden. Alle spillere skal gå til deres egen banehalvdel. Efter dommeren har fløjtet, starter spillet igen når bolden, eller en spiller fra det boldbesiddende hold passere midterlinjen. Det er tilladt at skyde direkte på mål efter passage af midterlinjen, også uden en anden spiller har berørt bolden først BOLD UDEN FOR BANEN Hvis bolden forlader banen, får det hold, der ikke rørte bolden sidst, et friskud eller et hjørneskud, afhængig af hvor bolden gik ud. Et friskud skal tages 1 m. inden for sidelinjen FLYTNING AF MÅLET Hvis en spiller flytter målet, stoppes spillet, og modstanderne får et friskud BOLD I HJULET Hvis bolden sætter sig fast i hjulet på en unicykel, får modstanderne et friskud. 1.6 FEJL GENERELLE HENSYN Alle spillere skal vise et sådan hensyn, at de ikke skader andre. Det er ikke en kontaktsport, i den forstand, at modstandere og deres unicykler ikke må røre hinanden. Spillerne må tage hensyn til ikke at ramme en modspiller med sin stav, specielt efter et skud. Man må røre en modstanders hockeystav med sin egen hockeystav for at blokere modstanderen. Kontakten må dog ikke være voldsom. Det er ikke lovligt at vende bladet af staven nedad med henblik på at kroge modstanderens stav. At løfte modstanderens stav er principielt tilladt, hvis det gøres uden overdrevent kraft. Hvis modstanderens stav løftes over hoftehøjde vil det altid blive betragtet som overdrevent kraft FLYDENDE SPIL For at holde kampen flydende og i bevægelse, bør små brud på reglerne, der ikke har nogen indflydelse på spillet, ikke dømmes. De følgende regler bruges, når spillerne kommer i kontakt med hinanden: Ingen spiller må bringe en anden spiller i fare, ved at tvinge denne til at vige (f.eks. at skubbe den anden imod væggen). Der skal køres uden om en spiller der pendler. Den forreste, af to spillere kørende ved siden af hinanden, bestemmer retningen af et drej. Hvis de er side om side, er det den spiller der har bolden, der bestemmer retningen af et drej. Hvis 2 spillere - 5 -

6 er tæt på, direkte eller fra en stum vinkel, at kører ind i hinanden, er det den spiller der har bolden, der har ret til vejen. Ved alle tilfælde, der ikke er nævnt i ovenstående, er det op til dommeren at træffe en afgørelse SUB (STAV UNDER CYKLEN) En spiller der holder staven på en måde så en anden spille kører over den eller ind i den, har begået en fejl, ligegyldig om det var forsætligt eller ej. Alt efter situationen, tilkendes den spiller der var subbet et friskud eller et 6½ m. skud SIB (STAV I CYKLEN) Hvis en stav kommer ind imellem egerne på en modspillers hjul, har holderen af staven begået en fejl, ligegyldig om det var forsætligt eller ej. Alt efter situationen, tilkendes den spiller der var sibbet, et friskud eller et 6½ m. skud FORNÆRMELSER Spillerne må ikke fornærme hverken dommeren eller de andre spillere FORSÆTLIGE FEJL Forsætlige fejl regnes for usportslig opførelse. Den pågældende spiller skal sendes fra banen i mindst 2 min. 1.7 MÅLSKUD MÅLSKUD MED HÅND OG/ELLER ARM Et mål er annulleret, hvis det scores med hånden og/eller armen. Det forsvarende hold får et friskud. Denne regel gælder ikke, hvis bolden skydes ind i eget mål LANGSKUD Et mål er annulleret, hvis bolden er skudt fra ens egen banehalvdel, uden efterfølgende at røre nogen. Det forsvarende hold får et friskud. Denne regel gælder ikke, hvis bolden skydes ind i eget mål MÅLSKUD IGENNEM NETTET Hvis bolden går i mål igennem nettet fra siden, bagfra eller igennem et hul i nettet, er målet ikke godkendt, og det modspillende hold får et friskud. 1.8 SIKKERHEDSREGLER KASTE/SMIDE MED HOCKEYSTAVEN En spiller der forsætlig taber eller smider staven, bliver sendt fra banen i mindst 2 min., hvis dommeren skønner det. Det modsatte hold får et 6½ m. skud

7 1.8.2 TOPPEN AF STAVEN Den øverste ende af staven skal altid være dækket af den ene hånd, for at undgå at skade andre spillere. Det er tilladt at fjerne øverste hånd kortvarig for at spille med hånden, såfremt det kan gøres på sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde DEN NEDERSTE DEL AF STAVEN Den nederste del af staven, skal altid være under spillerens hofte, for at undgå skader på andre spillere OVERDREVEN BRUG AF KRAFT Overdreven brug af kraft kan føre til skader og skal derfor undgås. 1.9 REGLER FOR DOMMERE MEDLEMMER AF DOMMERUDVALGET Dommerudvalget består af følgende: Første dommer (1) Anden dommer (2) Sekretær (S) Tidtager (T) DOMMERERNE De 2 dommere er placeret på hver sin side af banen. De forsøger at være tæt på bolden. De skal ikke køre på cykel. Deres tøj skal være af en anden farve end spillerne. Begge dommere er ansvarlige for at have styr på alle brud på reglerne. Første dommer har derudover følgende 3 opgaver: Hvis dommerne er uenige, er det førstedommerens dom der tæller. Førstedommeren genstarter spillet efter hver afbrydelse, med et langt fløjt. Førstedommeren giver bolden op med et dommerkast SEKRETÆREN Sekretæren sidder ved et bord på sidelinien. Denne sørger for, at måltavlen altid viser den korrekte målscore. Efter et mål, sørger sekretæren altid for at få øjenkontakt med dommeren, for at tjekke om målet er anerkendt. Efter hver kamp skriver sekretæren kampens endelig resultat ind i kamprapporten TIDTAGEREN Tidtageren holder øje med spilletiden på et stopur. Tiden startes, når dommeren fløjter kampen i gang. Ved afslutningen af hver halvleg, stopper tidtageren spillet ved et fløjt eller et horn i hallen. Tidtageren stopper også tiden når dommeren beder om en timeout

8 1.9.5 FØR KAMPEN Før hver kamp, skal dommerne samle alle spillerne på banen (inkl. udskifterne). De skal tjekke følgende: Er holdenes tøjfarver tydeligt forskellige fra hinanden? Har nogen af spillerne ure, smykker e. lign. på, som de kan skade andre med? Er unicyklerne og hockeystavene i orden, uden skarpe eller udstikkende dele som kan skade andre? Dommerne forklarer spillerne hvor strengt de vil fortolke reglerne. Hvis det er nødvendigt, fortæller de spillerne, hvor lang tid kampen vil vare, også hvis der er forlænget spilletid i tilfælde af uafgjort GENERELT Kampen afbrydes ved et højt, kort fløjt. Hvis fløjten ikke høres af alle spillere første gang, fløjtes en gang mere. Spillet kan ikke fortsætte efter at fløjten har lydt første gang. Dommerne bør sætte tonen, igennem deres positive og rolige optræden. Afgørelser bør forklares, hvis der bliver spurgt, men skal ikke diskuterer med spillerne. Ved en uklar situation, kan dommeren spørge en spiller, før den endelige beslutning tages. Hverken dommerne, tidtageren eller sekretæren må forstyrres under kampen. Vigtigst er, at de ikke må tale med tilskuerne under kampen. Hvis 2 overtrædelser af reglerne optræder lige efter hinanden, er det kun den første der dømmes. Undtagelse er usportslig optræden som altid skal straffes, også selv om spillet er afbrudt. Efter et mål, venter dommerne på at begge hold er tilbage på deres banehalvdel og klar til at fortsætte. Først der, starter førstedommeren kampen ved et fløjt. Hvis holdene starter med at spille, selv om kampen ikke er startet af dommeren, vil den straks blive stoppet, ved to eller flere hurtige på hinanden følgende fløjt. Når dommeren anvender fordelsreglen, viser dommeren det normale tegn for friskud, ved at lade den ene arm pege i den retning som holdet med fordel spiller. Dommeren kan samtidig råbe fordel, eller fortsæt. Dommeren fløjter ikke. Når fordelen er afsluttet, kan dommeren enten bruge sin fløjte og give et friskud for den originale fejl hvis ikke der blev opnået nogen fordel, eller ved at tage armen ned igen og eller råbe fordel slut. Efter hver afbrydelse af spillet skal dommeren kort beskrive sin afgørelse, sammen med det tilhørende tegn. Når to eller flere spillere falder, og det er uklart om der opstod en fejl, kan dommeren afbryde spillet og give bolden op på ny med et dommerkast. Dette undgår at endnu flere spillere drages ind i uheldet. Dommeren afbryder spillet hvis en spiller kommer til skade. Derefter gives et friskud til det hold som havde bolden da spillet blev afbrudt. Hvis det er uklart hvem der havde bolden, udfører dommeren et dommerkast

9 1.9.7 DOMMERENES HÅNDSIGNALER "Friskud" Peg med udstrakt arm i spilles retning. Signalet gives også ved fordelsreglen. "Bolden skal gives op" Hold begge tommelfinger op. 6½ m. Peg med pegefingeren på 6½ m. markeringen. "Ingen fejl" Stræk begge arme vandret ud til siderne. Dette håndsignal bruges ikke sammen med et fløjt. Time out (Taktik pause) Form bogstavet T med begge hænder. Spillet afbrydes hvis f.eks. en spiller er skadet, eller hvis en publikummer forstyrrer spillet. Mål Stræk en arm lodret op i vejret. Dommeren bør tjekke, at målet er noteret hos sekretæren. For at kontrollere dette, vil det være smart, at dommeren også skriver scoren ned

10 Mål annulleret Bevæg en flad hånd vandret (med håndfladen nedad). Med dette tegn, erklæres et mål for ugyldig. Det bruges f.eks. hvis en bold i mål, sidst var rørt af en hånd eller en arm, ved et langt skud, hvis bolden går i mål igennem nettet udefra eller hvis spillet er blevet stoppet før bolden passerer mållinien. Dommeren bør tjekke at det annullerede mål ikke er noteret af sekretæren. Høj stavføring Hold 2 knyttede næver imod hinanden over hovedet. Straffeboks i 2 min også 2 på hinanden følgende berøringer af bolden med hånden Hold 2 spredte finger op. "Straffeboks i 5 min" Hold 5 spredte finger op

1 Unicykel Hockey FORORD 1.1 SPORTSPLADS

1 Unicykel Hockey FORORD 1.1 SPORTSPLADS 1 Unicykel Hockey FORORD Opmærksomheden må henledes på deltagernes og tilskuernes sikkerhed. Derfor skal sikkerhedsreglerne følges nøje og alt udstyr skal være i god stand. Disse regler kan dog ikke dække

Læs mere

Spilleregler for FLU Futsal. 1 Banen

Spilleregler for FLU Futsal. 1 Banen 1 Spilleregler for FLU Futsal 1 Banen Dimensionerne Banen skal være rektangulær. Banens længde skal altid overstige bredden. Længde: Minimum 25 m. Maksimum 42 m Bredde: Minimum 15 m. Maksimum 25 m I FLU

Læs mere

Goalball Gældende fra 1. september 2000

Goalball Gældende fra 1. september 2000 1. Alment om goalball. 1.1. En kamp spilles af 2 hold, som hver består af tre(3) spillere, og med et maksimum af tre(3) udskiftningsspillere på hvert hold. Der spilles i en sportshal/gymnastiksal på en

Læs mere

100 spørgsmål om spilleregler i håndbold Ja Nej

100 spørgsmål om spilleregler i håndbold Ja Nej 1 Har journalister og tilskuere pligt til at kende spillereglerne? 2 Skal trænere som også kaldes officials kende spillereglerne? 3 Er målrammens indvendige mål 3,08m x 2,08m? 4 Kaldes 3-meterlinjen for

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUND

DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1. Forsvarsspiller HVID 8 kaster sig frem mellem RØD 7 og RØD 2 og griber en tværaflevering, mens HVID 8 er i luften. HVID 8 lander på gulvet og glider 4-5 meter med bolden under kontrol, rejser sig hurtigt

Læs mere

Kampleder 7- og11 mands

Kampleder 7- og11 mands Spilleregler for 7:7 rækker (For U-10 Drenge, U-11 Piger, U-11 Drenge, U-12 Piger, U-12 Drenge) Se regler her Banestørrelsen Længde min. 50 meter max. 68 meter. Bredde min. 36 meter max 56 meter. Idealstørrelse

Læs mere

Canal Digital Ligaens guide til statistiktageren

Canal Digital Ligaens guide til statistiktageren Canal Digital Ligaens guide til statistiktageren Side 1 af 22 Indledning Overordnet set skal statistiktagerens ansvar forstås således, at alt, hvad der foregår på banen, skal registreres. De situationer,

Læs mere

Hvad er betingelserne for at måtte spærre en modspiller vejen til bolden med kroppen?

Hvad er betingelserne for at måtte spærre en modspiller vejen til bolden med kroppen? Navn Beskrivelse Forsvarerne har fået tilkendt et frispark lige uden for eget straffesparksfelt. Sparkeren vil tage frisparket hurtigt, selv om en angriber ikke er 9,15 m væk. Da bolden passerer angriberen,

Læs mere

DM i Fodboldloven 2015. 2 Ja, hvis de ikke har brugt tre udskiftningsspillere allerede

DM i Fodboldloven 2015. 2 Ja, hvis de ikke har brugt tre udskiftningsspillere allerede Navn: Favoritdommer: Beskrivelse 1. Under en straffesparkskonkurrence pådrager målmanden sig sin anden advarsel og bliver udvist. Må holdet sætte reservemålmanden ind? 1 Ja Nej 2 Ja, hvis de ikke har brugt

Læs mere

Forsvarstræning med 5 stationer

Forsvarstræning med 5 stationer Forsvarstræning med 5 stationer Intervaltræning arbejde 30 sek / hvile 30 sek. Sammen 2 og 2. God i forbindelse med opvarmning. Ved alle øvelser arbejdes der med mindst én fod i gulvet ( slæbende ), lidt

Læs mere

Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt

Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt Banen: Der spilles på en håndboldbane, dvs. 20 x 40 meter Bold: Bolden skal være en Futsal fodbold. Mål: Målene består af to håndboldmål i hver ende af banen. Antal spillere:

Læs mere

SKOLEREGLER VERSION 2014

SKOLEREGLER VERSION 2014 SKOLEREGLER VERSION 2014 Reglerne er udviklet af Mastiff A/S i samarbejde med Dansk Skoleidræt og DR. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Banen og bolden Spillet Spilstart tip-off, bevægelse på banen og skud

Læs mere

Internationale Flag Football Regler 2003 EFAF. Dansk udgave

Internationale Flag Football Regler 2003 EFAF. Dansk udgave Internationale Flag Football Regler 2003 EFAF Dansk udgave EFAF Flag Football Internationale Konkurrence regler Opfundet af NFL Reglerne DENNE SPORT ER UDEN KONTAKT. BLOKERINGER OG TAKLINGER ER IKKE TILLADTE.

Læs mere

I denne test kan der godt være mere end et rigtigt svar i hvert spørgsmål

I denne test kan der godt være mere end et rigtigt svar i hvert spørgsmål I denne test kan der godt være mere end et rigtigt svar i hvert spørgsmål 1 Da målmand A er ved at udføre et målkast, kommer hans fod til berøre stregen til feltet. Hvad er den korrekte kendelse? A B C

Læs mere

SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med

SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med 1 2 SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med forslag til træningsøvelser og planlægning af lektioner

Læs mere

Kørestolsfodbold. Spillets regler 2006. Officielle regler og regulationer Federation International of Powerchair Football Association (FIPFA)

Kørestolsfodbold. Spillets regler 2006. Officielle regler og regulationer Federation International of Powerchair Football Association (FIPFA) Kørestolsfodbold Spillets regler 2006 Officielle regler og regulationer Federation International of Powerchair Football Association (FIPFA) 1 Indholdsfortegnelse Spillets hensigt... Side 3 Modifikationer

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUND

DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1 Målmand RØD 1 befinder sig ude på spillepladsen, da HVID 8 opfanger bolden og kaster den mod RØDT holds tomme mål. Rød 5 har imidlertid opdaget faren og løber på tværs af feltet for at stoppe bolden.

Læs mere

1.2 Modspillernes/egen kurv Den kurv, der angribes, er modspillernes kurv, og den kurv, som et hold forsvarer, er holdets egen kurv.

1.2 Modspillernes/egen kurv Den kurv, der angribes, er modspillernes kurv, og den kurv, som et hold forsvarer, er holdets egen kurv. 0BInternationale Basketball regler KAPITEL 1 SPILLET 1 Definitioner 1.1 Basketballspillet Basketball spilles af to (2) hold med fem (5) spillere på hvert hold. Det gælder for hvert hold om at score i modspillernes

Læs mere

09. samt 16. - 17. januar

09. samt 16. - 17. januar 09. samt 16. - 17. januar 2016 44. sæson I samarbejde med vores sponsorer har vi fornøjelsen, for 44. gang at arrangerer indefodboldturnering for skolerne i Strandby, Aalbæk og Skagen. Resultater, billeder

Læs mere

ELITE-regeltest A og B samt Regeltest C til Styregrupperne samt kredse og distriktsforbund august 2010

ELITE-regeltest A og B samt Regeltest C til Styregrupperne samt kredse og distriktsforbund august 2010 ELITE-regeltest A og B samt Regeltest C til Styregrupperne samt kredse og distriktsforbund august 2010 Regeltestene indgår fremover som en del af det obligatoriske regelstof sammen med Håndbold Spillereglerne.

Læs mere

Sådan gør du: Turneringsstruktur Hvad får man? Krav for deltagelse

Sådan gør du: Turneringsstruktur Hvad får man? Krav for deltagelse Sådan gør du: Du har modtaget en 4-cifret kode i e-mailen fra Bet25. Den kode skal du dele ud til dine 6 holdkammerater, som de skal taste ind på deres Bet25-konto under menuen, som vist på billedet: Turneringsstruktur

Læs mere

Placering for en målmand: Ny og uerfaren.

Placering for en målmand: Ny og uerfaren. MÅLMANDS ØVELSER Placering for en målmand: Ny og uerfaren. Stå i udgangsstilling med arme oppe hele tiden mens modstander kører bolden rundt. Arme skal falde naturligt med ned med spændte håndled (når

Læs mere

Regler for UV- Rugby

Regler for UV- Rugby Regler for UV - Rugby i Danmark september 1997. ( Oversat fra CMAS Internationale Regler, september 1997 ). Beskrivelse. Undervands - rugby spilles under vandoverfladen i et svømmebassin af to hold a'

Læs mere

Dansk Håndbold Forbund

Dansk Håndbold Forbund 1 2 3 4 Hvornår begynder udvisningstiden for en udvist spiller? Når dommeren har vist Når den udviste spiller Når dommeren fløjter for dommertegn nr. 14 har passeret sidelinien og genoptagelse af spillet.

Læs mere

1. Almindelig trillebør (husk at tage fat over knæet).

1. Almindelig trillebør (husk at tage fat over knæet). 3.1. Styrke Parøvelser styrkeprogram 1 Øvelse 3.1.1. Programmet gentages to gange med ca. 5 minutters pause mellem hver omgang. Der holdes en pause på ca. 1 minut mellem hver deløvelse. Øvelserne gennemføres

Læs mere

Fysisk Aktivitet. Cirkeltræningsprogrammer og Stationskort til Motivationsgrupperne

Fysisk Aktivitet. Cirkeltræningsprogrammer og Stationskort til Motivationsgrupperne Fysisk Aktivitet Cirkeltræningsprogrammer og Stationskort til Motivationsgrupperne Indholdsfortegnelse CIRKELTRÆNINGSPROGRAMMER... 1 INSTRUKTØRKORT HELE KROPPEN... 3 INSTRUKTØRKORT PAR... 4 INSTRUKTØRKORT

Læs mere

Krolf. ½ krocket, ½ golf - og 1/1 sjovt! DGIkrolf

Krolf. ½ krocket, ½ golf - og 1/1 sjovt! DGIkrolf Krolf ½ krocket, ½ golf - og 1/1 sjovt! DGIkrolf Hvad er Krolf? ½ kroket og ½ golf - og 1/1 sjovt. Sådan lanceres dette nye familiespil, der er under udvikling i Danmark. Historisk er spillet opfundet

Læs mere

Regeltest C Nye spilleregler pr. 1. juni 2010 udarbejdet af DU s kompetencegruppe - regelansvarlig Johnny Tauman

Regeltest C Nye spilleregler pr. 1. juni 2010 udarbejdet af DU s kompetencegruppe - regelansvarlig Johnny Tauman Der må ikke skrives på opgavearket Regeltest C Nye spilleregler pr. 1. juni 2010 udarbejdet af DU s kompetencegruppe - regelansvarlig Johnny Tauman 1 2 3 4 5 RØD 4 griber bolden i luften lander på maven

Læs mere

Idrætsdagsmappe 2015

Idrætsdagsmappe 2015 Idrætsdagsmappe 2015 I denne idrætsdagsmappe får I udleveret: Vejledning til dagen. Beskrivelse af samtlige discipliner med regler, antal deltagere osv. Vejledning til idrætsdag d.11.9 2015 Dagen nærmer

Læs mere

Move@School LEGEKATALOG

Move@School LEGEKATALOG Move@School LEGEKATALOG Legekataloget er udgivet af Move@School, Folkesundhed København December 2006 For yderligere information eller spørgsmål kontakt: Glen Nielsen Projektleder Projekt Move@School E-mail:

Læs mere

Idrætsdag 2015. Fredag d. 18. september fra kl. 8.05 til kl.14.30. Sted: Idrætshuset, aula og udearealer

Idrætsdag 2015. Fredag d. 18. september fra kl. 8.05 til kl.14.30. Sted: Idrætshuset, aula og udearealer Idrætsdag 2015 Fredag d. 18. september fra kl. 8.05 til kl.14.30. Sted: Idrætshuset, aula og udearealer Det generelle program for idrætsdagen: Kl. 8.05 Vi samles omklædte i G2 i Idrætshuset Velkomst ved

Læs mere

Hockey. Indholdsfortegnelse MESTERSKABER... 2 KLASSIFICERINGSSYSTEM... 2 IDRÆTSMATERIALE... 3 IDRÆTSREGLER... 4 TURNERINGSREGLEMENT... 8 ANDET...

Hockey. Indholdsfortegnelse MESTERSKABER... 2 KLASSIFICERINGSSYSTEM... 2 IDRÆTSMATERIALE... 3 IDRÆTSREGLER... 4 TURNERINGSREGLEMENT... 8 ANDET... Indholdsfortegnelse Side MESTERSKABER... 2 KLASSIFICERINGSSYSTEM... 2 IDRÆTSMATERIALE... 3 IDRÆTSREGLER... 4 TURNERINGSREGLEMENT... 8 ANDET... 10 1 MESTERSKABER 1.1 Mesterskab Vedr. forbundsmesterskaber

Læs mere

BLÅ 30 skal udføre et straffekast. Hvad skal du være opmærksom på?

BLÅ 30 skal udføre et straffekast. Hvad skal du være opmærksom på? BLÅ 30 skal udføre et straffekast. Hvad skal du være opmærksom på? BLÅ 30 udvises i 2 min, hvis han rammer målmanden? JA NEJ Modspillere skal være mindst 3 m. fra BLÅ 30? JA NEJ Et straffekast skal udføres

Læs mere

Time Out. Diskvalifikation af RØD 7 og nyt opgiverkast.

Time Out. Diskvalifikation af RØD 7 og nyt opgiverkast. 1 2 3 4 5 HVID 9 står korrekt placeret ved udførelsen af et opgiverkast. Dommerne fløjter for opgiverkastet, men inden HVID 9 får kastet, er HVID 15 løbet frem over midterlinjen, hvor han bliver trukket

Læs mere

Dansk Håndbold Forbund. Nye veje - nye muligheder 2015

Dansk Håndbold Forbund. Nye veje - nye muligheder 2015 Dansk Håndbold Forbund 1 Nye veje - nye muligheder 2015 Spillereglerne 2010 varslede ny håndboldverden Ændringerne i spillereglerne involverer fundamentale aspekter af spillet og vil derfor have betydelig

Læs mere

VOLLEYBALL. Sportsdag 2016. Volleyball Skal være MIX hold. Serious about Innovation

VOLLEYBALL. Sportsdag 2016. Volleyball Skal være MIX hold. Serious about Innovation Volleyball Skal være MIX hold Der spilles efter de officielle Volleyball regler 2013-2016 fra DVF med følgende tilføjelser: POINT Et hold scorer et point: Ved at slå bolden i jorden på modstanderens banehalvdel.

Læs mere

FINA REGLER FOR SVØMNING I ÅBENT VAND 2001-2002 INDHOLDSFORTEGNELSE

FINA REGLER FOR SVØMNING I ÅBENT VAND 2001-2002 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 01 OWS 1 Åbent vand svømning 02 OWS 2 Officials 03 OWS 3 Officials pligter 04-11 OWS 4 Starten 12-13 OWS 5 Konkurrenceområdet 14-15 OWS 6 Løbet 16-18

Læs mere

Dommerne Der er to hoveddommere og to linjedommere på banen.

Dommerne Der er to hoveddommere og to linjedommere på banen. ISHOCKEY REGLER ISHOCKEYREGLERNE Banen Banen er opdelt i tre zoner med to blå linjer: Angrebs-, neutralog forsvarszone. Der er ni face-off punkter, hvorfra spillet sættes i gang efter spilstop her giver

Læs mere

I. Fodtennis - kategorier og discipliner... 3. 0. Kategorier og discipliner... 3. II. Reglement gældende for alle kategorier og discipliner...

I. Fodtennis - kategorier og discipliner... 3. 0. Kategorier og discipliner... 3. II. Reglement gældende for alle kategorier og discipliner... Fodtennis reglement Oversættelse af UNIFs reglement udarbejdet ved ekstraordinær kongres i Venaco, Frankrig, d. 7. oktober 2011. Oversat i et samarbejde mellem KFIF og DBU København. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

flyt fødderne og løb let!

flyt fødderne og løb let! Dansk Håndbold Forbund s Håndboldskoler for børn og unge 2002 flyt fødderne og løb let! - koordinations- og bevægelsestræning - DET TEKNISKE SATSNINGSOMRÅDE 2002: Koordinations- og bevægelsestræning Som

Læs mere

Spilleregler for indefodbold

Spilleregler for indefodbold Spilleregler for indefodbold 1 Banen Banen og dens indretning skal være som følger: Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). Afmærkning: Af håndboldbanens afmærkninger anvendes: 1 - Midterlinjen.

Læs mere

Hvilket af nedenstående kriterier indgår IKKE i vurderingen af en mulig 'bremse et lovende angreb'-forseelse?

Hvilket af nedenstående kriterier indgår IKKE i vurderingen af en mulig 'bremse et lovende angreb'-forseelse? Navn Målmanden har bolden i hænderne og sparker den ud. Den rammer dommeren i ryggen og hopper tilbage mod mål. Målmanden får hånden på bolden i et forsøg på at redde den fra at gå I mål - men den ender

Læs mere

Hobro IK Fodbold inviterer til FYRKAT CUP 2015

Hobro IK Fodbold inviterer til FYRKAT CUP 2015 Hobro IK Fodbold inviterer til FYRKAT CUP 2015 Fyrkat Cup indbyder til indefodboldstævne i Hobro Idrætscenter 23., 24. og 25. januar 2015. Tilmelding sker gennem www.staevner.dk Alt efter antal tilmeldte

Læs mere

Futsal regler for Oplandsturneringen Opdateret den 24-10-2015 Side 1 af 5

Futsal regler for Oplandsturneringen Opdateret den 24-10-2015 Side 1 af 5 Side 1 af 5 1. Forord Futsal har sine rødder i Sydamerika, hvor fodbolden altid har været den mest populære sport, og hvor der blev spillet fodbold på hver en lille plads. Futsal er en teknisk og underholde

Læs mere

CMAS INTERNATIONALE REGLER FOR UNDERVANDSRUGBY

CMAS INTERNATIONALE REGLER FOR UNDERVANDSRUGBY CMAS INTERNATIONALE REGLER FOR UNDERVANDSRUGBY Kort beskrivelse af undervandsrugby Undervandsrugby er en udfordrende tredimensionel sport, der spilles i og under overfladen af vandet i et svømmebassin,

Læs mere

DGI Fairfodbold Fair Fodbold er et spil, der kan spilles af alle. Respekt, glæde og fascination er nøgleordene for den særlige form for gadefodbold.

DGI Fairfodbold Fair Fodbold er et spil, der kan spilles af alle. Respekt, glæde og fascination er nøgleordene for den særlige form for gadefodbold. DGI Fairfodbold Fair Fodbold er et spil, der kan spilles af alle. Respekt, glæde og fascination er nøgleordene for den særlige form for gadefodbold. En anden måde at spille fodbold på Fair Fodbold er et

Læs mere

JYSKE FUTSAL. I det tilfælde hvor mållinien kun er 15-16 m, skal halvcirklens radius kun være 4 m.

JYSKE FUTSAL. I det tilfælde hvor mållinien kun er 15-16 m, skal halvcirklens radius kun være 4 m. 1. Banen og omliggende område skal være som i følgende oversigt: Dimensionerne. Banen skal være rektangulær, længden skal være mellem 25 og 42 m og bredden skal være mellem 15 og 25 m bredt. Længden skal

Læs mere

Skolernes idrætsdag 10. juni 2011 Gladsaxe Sportscenter

Skolernes idrætsdag 10. juni 2011 Gladsaxe Sportscenter Skolernes idrætsdag 10. juni 2011 Gladsaxe Sportscenter Vi byder alle elever og lærere velkommen til den fælles idrætsdag for 4.-6. klasserne. Idrætsdagen finder sted fredag den 10. juni fra kl. 9 til

Læs mere

SPILLEREGLER Smurfit Kappa Cup Juleturneringen - små mål (håndbold mål)

SPILLEREGLER Smurfit Kappa Cup Juleturneringen - små mål (håndbold mål) SPILLEREGLER Smurfit Kappa Cup Juleturneringen - små mål (håndbold mål) Lovgrundlaget for indefodbold er Fodboldloven udgivet af DBU Jylland med de ændringer, tilføjelser og undtagelser, der fremgår af

Læs mere

Brug bolden - fra 6 til 66

Brug bolden - fra 6 til 66 Brug bolden - fra 6 til 66 1 Brug Bolden -Fra 6 til 66 er udgivet af DGI i forbindelse med Boldens Arena ved Landsstævne 2009. Idé: Bente O. Larsen, Per Baltzer, Kaj Mathiesen, Henning Olsen og Thomas

Læs mere

Spilleregler for indefodbold

Spilleregler for indefodbold Spilleregler for indefodbold 1 Banen Banen og dens indretning skal være som følger: Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). Afmærkning: Af håndboldbanens afmærkninger anvendes: 1 - Midterlinjen.

Læs mere

Dommerbordskursus. Basket/ kend spillet

Dommerbordskursus. Basket/ kend spillet Basket/ kend spillet Kampafvikling Officialrollen Praktik Eventuelt spillets ide hvordan bolden spilles forseelser, fej og særlige situationer børneregler Internationale regler (seniorregler) dommerbord

Læs mere

Regelspørgsmål Beach Handball

Regelspørgsmål Beach Handball Målvogter A1 redder et skud. Bolden har retning mod spillepladsen, da målvogteren sparker bolden ud på spillepladsen fra eget målfelt, hvorefter bolden ryger ud over sidelinjen. A. Frikast til hold B B.

Læs mere

Opgavebanken. Ny opgave til en ny træning

Opgavebanken. Ny opgave til en ny træning Ny opgave til en ny træning Modeltræning Formål: For at blive god til at skyde skal man kunne skyde alle skud ens, der for skal man have en plan for gennemførelsen af det enkelte skud. Opgaven: Tænk på

Læs mere

Stafet eller bare lille leg. Gå med lukkede øjne og sådan man sætter foden ned umiddelbart foran den anden. (Hæl rører anden fods tå).

Stafet eller bare lille leg. Gå med lukkede øjne og sådan man sætter foden ned umiddelbart foran den anden. (Hæl rører anden fods tå). Motorik - aktiviteter Her er forskellige udfordrende og sjove øvelser/aktiviteter, som også kan bruges til at krydre andre aktitviteter med. f.eks. gøre dem sjovere eller sværere. De er gode og kan bruges

Læs mere

INDEFODBOLDLOVEN 2017/2018

INDEFODBOLDLOVEN 2017/2018 INDEFODBOLDLOVEN 2017/2018 Lovgrundlaget for indefodbold er Fodbold loven udgivet af The Board med de ændringer, tilføjelser og undtagelser, der fremgår af de efterfølgende paragraffer. Se nyeste udgave

Læs mere

Materiale fra U-8 Inspirationskurset i Hobro d. 6.-7. september 2013 Udviklingskonsulent Anna Heide, JHF Kreds 4

Materiale fra U-8 Inspirationskurset i Hobro d. 6.-7. september 2013 Udviklingskonsulent Anna Heide, JHF Kreds 4 Motorisk træning Materiale fra U-8 Inspirationskurset i Hobro d. 6.-7. september 2013 Udviklingskonsulent Anna Heide, JHF Kreds 4 Hermed inspiration til motorisk træning og forskellige rammer, man kan

Læs mere

i Skanderborg Kommune

i Skanderborg Kommune 2010 Rettet : 17.2: 6. klasse Uøvet, 8. klasse Øvet / Uøvet i Skanderborg Kommune Rettet : 22.2: 6. klasse Uøvet, 6. klasse Øvet Rettet: 24.2: 8. klasse Uøvet Rettet 25.2 7. klasse Øvet Program for indefodboldstævnet

Læs mere

Basistrænerkursus Næstved SUW 2015

Basistrænerkursus Næstved SUW 2015 Basistrænerkursus Næstved SUW 2015 Jesper Nielsen Holbæk Træner siden 1977 Trænet det meste Pt U12 træner Diplom-træner (1996) BU-formand Basistrænerkurset - indhold Grundlæggende teknikker Træning af

Læs mere

Kolding Boldklub ERINDRINGSGAVER 0. KLASSE: Erindringsgave til ALLE i 0.klasse fra Smurfit Kappa

Kolding Boldklub ERINDRINGSGAVER 0. KLASSE: Erindringsgave til ALLE i 0.klasse fra Smurfit Kappa Kolding Boldklub byder VELKOMMEN til Smurfit Kappa Cup - Skoleturneringen 2015 Vi glæder os meget til at se jer på Mosevej Sportsplads SØNDAG DEN 21 JUNI - hvor der bliver rigtig gang i den. Der deltager

Læs mere

BORDTENNIS I FOLKESKOLEN

BORDTENNIS I FOLKESKOLEN BORDTENNIS I FOLKESKOLEN - et inspirationsmateriale DBTU 2007 Udarbejdet af Claus Wandall Udgiver: Dansk BordTennis Union, www.dbtu.dk Forfatter: Claus Wandall Redaktion: Claus Wandall og Jakob Staun Foto:

Læs mere

Indhold. Kære træner. 7 anbefalinger til øvelserne s. 3 Introøvelser s. 4 Samarbejdsøvelser s. 12

Indhold. Kære træner. 7 anbefalinger til øvelserne s. 3 Introøvelser s. 4 Samarbejdsøvelser s. 12 ØVELSER Indhold 7 anbefalinger til øvelserne s. 3 Introøvelser s. 4 Samarbejdsøvelser s. 12 Kære træner Her får du 30 øvelser, som træner trivslen. Øvelserne er udarbejdet til børn på 6-12 år og er inddelt

Læs mere

Sådan skal du træne, når du har et brud på skulderen

Sådan skal du træne, når du har et brud på skulderen Sådan skal du træne, når du har et brud på skulderen Du har brækket overarmen, og bruddet er fundet egnet til konservativ behandling. Derfor er det ikke nødvendigt at foretage en operation. Bruddet vil

Læs mere

Kolding Boldklub ERINDRINGSGAVER 0. KLASSE: Erindringsgave til ALLE i 0.klasse fra Smurfit Kappa

Kolding Boldklub ERINDRINGSGAVER 0. KLASSE: Erindringsgave til ALLE i 0.klasse fra Smurfit Kappa Kolding Boldklub byder VELKOMMEN til Smurfit Kappa Cup - Skoleturneringen 2016 Vi glæder os meget til at se jer på Mosevej Sportsplads LØRDAG DEN 18 JUNI og SØNDAG DEN 19 JUNI, hvor der bliver rigtig gang

Læs mere

Program til Marienlyst Cup 2015

Program til Marienlyst Cup 2015 Program til Marienlyst Cup 2015 Velkommen til Marienlyst Cup, den 18. - 20. december 2015. Boldklubben Marienlyst byder spillere, trænere, sponsorer og publikum velkommen til vores indendørsstævne i Marienlystcentret.

Læs mere

IF Lyseng Børnetræning. Øvelseskatalog til børnetræning

IF Lyseng Børnetræning. Øvelseskatalog til børnetræning Øvelseskatalog til børnetræning Indholdsfortegnelse Forord... 3 Opvarmning... 5 Finter, vendinger og teknik... 10 Tæmninger og 1. berøring... 16 1v1... 19 2v2... 24 3v0, 3v2 & 3v3... 25 Overtal og undertal...

Læs mere

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål.

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Lege spil Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Spil Futsal De forskellige grupper skal spille Futsal kampe mod hinanden. Såfremt grupperne er store

Læs mere

Fingerslagskast og baggerslagskast

Fingerslagskast og baggerslagskast Fingerslagskast og baggerslagskast Fingerslagskast og baggerslagskast er begge forøvelser til det færdige finger- og baggerslag. Her under følger en række øvelser, hvor fokus er lagt på netop disse to

Læs mere

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto Cup 2015 Basisbank Cup 2015 Basisbank Cup 2015, afvikles i samarbejde med Solrød Fodboldakademi i Solrød Idrætscenter, Tingryds Allé 27, 2680 Solrød Strand, den 7. februar 2015 klokken 13.00. Mødetid Holdene

Læs mere

Kolding Boldklub ERINDRINGSGAVER 0. KLASSE: Erindringsgave til ALLE i 0.klasse fra Smurfit Kappa

Kolding Boldklub ERINDRINGSGAVER 0. KLASSE: Erindringsgave til ALLE i 0.klasse fra Smurfit Kappa Kolding Boldklub byder VELKOMMEN til Smurfit Kappa Cup - Skoleturneringen 2015 Vi glæder os meget til at se jer på Mosevej Sportsplads LØRDAG DEN 20 JUNI - hvor der bliver rigtig gang i den. Der deltager

Læs mere

Teknisk træning. inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub

Teknisk træning. inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub Teknisk træning inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub Boldmestring Europa udvikler færre fodboldtalenter end fx Sydamerika. Efter flere eksperters mening skyldes det blandt andet, at træningen

Læs mere

8.20 10 m Fem-skuds luftpistol

8.20 10 m Fem-skuds luftpistol 8.20 10 m Fem-skuds luftpistol 8.20.1 10 m Fem-skuds luftpistol Enhver kaliber 4,5 mm (.177") komprimeret luft eller gaspistol må anvendes Den pistol, der anvendes til 10 m fem-skuds luft disciplinen skal

Læs mere

Skak. Regler og strategi. Version 1.0. 1. september 2015. Copyright

Skak. Regler og strategi. Version 1.0. 1. september 2015. Copyright Skak Regler og strategi Version 1.0 1. september 2015 Copyright Forord At lære at spille skak er ikke svært. Det tager få minutter. At blive dygtig tager som regel årevis. Om man er dygtig eller ej, er

Læs mere

Blindt hækkeløb. 4x100 meter stafet uden arme. Balance bowling

Blindt hækkeløb. 4x100 meter stafet uden arme. Balance bowling Paralympiske Lege Paralympiske Lege (PL) kan bruges som en sjov og alternativ aktivitet for deltagere i alle aldre, dog vil disciplinerne passe bedst fra U-10 spillere og opad. Deltagerne deles op i hold

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

Sådan træner du benet, når du har fået et kunstigt hofteled

Sådan træner du benet, når du har fået et kunstigt hofteled Sådan træner du benet, når du har fået et kunstigt hofteled Du har fået indsat et kunstigt hofteled. Det er afgørende for resultatet af operationen, at du hurtigt kommer i gang med genoptræningen, så du

Læs mere

Retningslinjer for observatører

Retningslinjer for observatører Retningslinjer for observatører 1. Principper DHF s dommerudvalg påsætter observatører til alle kampe i Dame- og Herre Håndboldligaen, samt til landspokalkampe landsdækkende runder, kampe i 1. division

Læs mere

coachingzone Ingen coaching

coachingzone Ingen coaching 1:1 Håndboldbanen er et rektangel, der er 40 meter langt og 20 meter bredt og består af en spilleplads og to målfelter Der er desuden et udskiftningsområde (side 17) coachingzone coaching 2 Ingen Denne

Læs mere

Sådan træner du, når du har forreste knæsmerter

Sådan træner du, når du har forreste knæsmerter Sådan træner du, når du har forreste knæsmerter Dette er et selvtræningsprogram beregnet til træning med henblik på at mindske dine smerter foran på knæet og under knæskallen. Desuden har øvelserne en

Læs mere

Der må ikke skrives på opgavearket. Regeltest udarbejdet af DU s kompetencegruppe

Der må ikke skrives på opgavearket. Regeltest udarbejdet af DU s kompetencegruppe Der må ikke skrives på opgavearket Regeltest udarbejdet af DU s kompetencegruppe 1 2 3 4 5 6 En kamp skal afgøres ved en straffekastrunde. Inden HVID 9 skal kaste, kommer han med flere usportslige kommentarer

Læs mere

Sådan træner du, når du har fået et halvt kunstigt hofteled efter hoftebrud

Sådan træner du, når du har fået et halvt kunstigt hofteled efter hoftebrud Sådan træner du, når du har fået et halvt kunstigt hofteled efter hoftebrud Du har fået indsat et halvt kunstigt hofteled. Det er afgørende for resultatet af operationen, at du hurtigt kommer i gang med

Læs mere

FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013

FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013 FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE WP 1 BANE OG UDSTYR... 3 WP 2 MÅLENE... 4 WP 3 BOLDEN... 4 WP 4 HUER... 5 WP 5 HOLDENE OG UDSKIFTNINGSSPILLERE...

Læs mere

Reglement for kommunemesterskab i Slagelse 2018

Reglement for kommunemesterskab i Slagelse 2018 Reglement for kommunemesterskab i Slagelse 2018 Forenklede spilleregler s. 2 Regler for dispensation s. 3 Afbudstakter til kommunemesterskab s. 3 Indefodboldloven s. 4 1 Årgang Oversigt over forenklede

Læs mere

OL alternative konkurrencer

OL alternative konkurrencer OL alternative konkurrencer OL kan bruges som en sjov og alternativ aktivitet for deltagere i alle aldre, dog vil disciplinerne passe bedst fra U-10 spillere og opad. Disciplinerne kan plukkes og bruges

Læs mere

1 spiller over midten. Målmand må tage bold med hænder

1 spiller over midten. Målmand må tage bold med hænder Side 1 af 5 OBS!!! DBUs spilleregler 2014/15 er tilpasset Oplandsturneringen. Særregler i Oplandsturneringen er markeret med kursiv skrift og rød skriftfarve. Herunder er skitseret de primære forskelle

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Stikbold. Konkurrence mellem bordene LEGE LEGE

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Stikbold. Konkurrence mellem bordene LEGE LEGE Nr.4556 Nr.4553 Stikbold Et afgrænset område, der gradvis kan gøres mindre efterhånden som spillerne bliver ramt. Konkurrence mellem bordene straf alt efter, hvornår de ryger ud. Vinderholdet undgår straf.

Læs mere

DBU JYLLAND INDEFODBOLD. SPILLEREGLER (udsnit) - små mål 2013/2014

DBU JYLLAND INDEFODBOLD. SPILLEREGLER (udsnit) - små mål 2013/2014 DBU JYLLAND INDEFODBOLD SPILLEREGLER (udsnit) - små mål 2013/2014 1 Banen Banen og dens indretning skal være som følger: Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). Afmærkning: Af håndboldbanens afmærkninger

Læs mere

Collegetable.dk præsenterer. College Table regler blå

Collegetable.dk præsenterer. College Table regler blå Collegetable.dk præsenterer College Table regler blå Beer pong 1) Opstilling/udstyr 1.1) Der spilles 2 mod 2. 1.2) Der spilles med 10 kopper i pyramideform. 4 bagerst. 3 næstbagerst. Så 2 og én cup forrest.

Læs mere

Stævneledermanual Kidsvolley level 3

Stævneledermanual Kidsvolley level 3 Inden stævnet Tjek computer/printer. Kan I printe kampskemaer? - og er der toner nok til hele stævnet? Manglende udskrift af turneringen/kampskemaer kan medføre kaos og en dårlig oplevelse for de deltagende

Læs mere

Futsal officielt regelsæt. Futsal spilleregler. Dansk Arbejder Idrætsforbund Region Hovedstaden - fodboldudvalget

Futsal officielt regelsæt. Futsal spilleregler. Dansk Arbejder Idrætsforbund Region Hovedstaden - fodboldudvalget Futsal spilleregler Indholdsfortegnelse 1 Banen 2 Bolden 3 Antal spillere 4 Spillernes udstyr 5 Dommeren 6 Dommerassistenten 7 Tidtageren og den 3. dommer 8 Kampens længde 9 Spillets start og genstart

Læs mere

DBBF C-dommerkursus. Registrering Program. Velkomst

DBBF C-dommerkursus. Registrering Program. Velkomst DBBF C-dommerkursus Registrering Program Velkomst Dagens program dag 1 - Hvad er en god dommer? De nye regler (kort) Forseelser, straf og signalering Fejl, straf og signalering Dommerteknik Hvad er en

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Håndboldskoler for børn og unge 2006. Forsvarstræning. Offensivt forsvars - øvelser for børn og unge

Dansk Håndbold Forbunds Håndboldskoler for børn og unge 2006. Forsvarstræning. Offensivt forsvars - øvelser for børn og unge Dansk Håndbold Forbunds Håndboldskoler for børn og unge 2006 Forsvarstræning Offensivt forsvars - øvelser for børn og unge Bliv inspireret af Mik Hagenbo! 2006 Teori vedr. offensivt orienteret forsvarsspil

Læs mere

Småspil og volleyspecifikke lege

Småspil og volleyspecifikke lege Småspil og volleyspecifikke lege Småspil i undervisningen er en spændende og udfordrende måde for eleverne at arbejde med tekniske elementer. I dette afsnit præsenteres en masse småspil, der alle bygger

Læs mere

Regelspørgsmål Beach Handball Test din viden om reglerne i beach handball her. Se spørgsmål, og svar på efterfølgende slide.

Regelspørgsmål Beach Handball Test din viden om reglerne i beach handball her. Se spørgsmål, og svar på efterfølgende slide. Test din viden om reglerne i beach handball her. Se spørgsmål, og svar på efterfølgende slide. Målvogter A1 redder et skud. Bolden har retning mod spillepladsen, da målvogteren sparker bolden ud på spillepladsen

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

Spilleregler for DAI Indefodbold Til små mål og med bander

Spilleregler for DAI Indefodbold Til små mål og med bander Spilleregler for DAI Indefodbold Til små mål og med bander Lovgrundlaget for indefodbold er Fodboldloven udgivet af The Board (seneste udgave) med de ændringer, tilføjelser og undtagelser, der fremgår

Læs mere

Svar (regel) Spørgsmål

Svar (regel) Spørgsmål 1. Hvor høje skal netstolperne være: A. 1,5 m? B. 1,524 m? C. 1,55 m? 2. Hvilken farve skal nettet have: A. Mørkt? B. Hvidt? C. Mørkt og hvidt? 3. Hvor er afprøvningsmærkerne til boldhastighed placeret

Læs mere

Til Dommere og Observatører

Til Dommere og Observatører Til Dommere og Observatører Internationale spørgsmål: 1. Hvad er ifølge spillereglerne målene på en håndboldbane? a. 40 x 20 meter b. 42 x 20 meter c. 38 x 18 meter d. Længden er mellem 38 og 42 meter

Læs mere

Special Olympics - Atletik

Special Olympics - Atletik Indholdsfortegnelse Sektion A - oversigt over indhold...2 Sektion B - konkurrenceregler...4 Sektion C - scoreskemaer...12 1 Oversættelse af artikel 3 fra Special Olympics (SOC) regler og retningslinier

Læs mere

5. Håndbold kan sagtens spilles i skolen

5. Håndbold kan sagtens spilles i skolen 5. Håndbold kan sagtens spilles i skolen Katrine Thoe Nielsen Breddekonsulent i DHF Søren Simonsen Udviklingschef i DHF Rigtig mange børn og voksne kender til håndbold. Vi ser det i fjernsynet og rigtig

Læs mere