Kvalitetsstandarder for Hjælpemiddelområdet. Køge Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandarder for Hjælpemiddelområdet. Køge Kommune"

Transkript

1 Kvalitetsstandarder for Hjælpemiddelområdet Køge Kommune Januar

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kvalitetsstandarder for bevilling af kropsbårne hjælpemidler... 5 Arm- og benproteser... 6 Brystproteser... 7 Parykker... 8 Ortoser (skinner til arme, ben, m.m.)... 9 Ortopædisk fodtøj og fodindlæg Kompressionsstrømper, ærme og handsker Kompressionsudstyr Brokbind Halskrave Beskyttelseshjelm Diabeteshjælpemidler (test- og injektionsmateriale samt blodsukkermåler) Stomihjælpemidler Kørsel i forbindelse med afprøvning af hjælpemidler Støttekorset/lændebælte Høreapparater Høre- og synstekniske hjælpemidler Kvalitetsstandard for bevilling af genbrugshjælpemidler Hjælpemidler til borgere med gangproblemer Hjælpemidler til borgere med balance og stå problemer Hjælpemidler til borgere med problemer med at rejse sig eller sætte sig Hjælpemidler til borgere med problemer med hænderne Hjælpemidler til borgere med problemer når de opholder sig i sengen Hjælpemidler til borgere med tryksår Hjælpemidler til borgere med psykiske problemer Hjælpemidler til børn Kvalitetsstandard for bevilling af forbrugsgoder Forbrugsgoder Kvalitetsstandarder for boligindretninger Tilgængelighed til og i boligen Boligindretning i køkkenet Boligindretning i badeværelset Boligindretning til børn Tilbygning, ombygning og boligskift Stikordsregister

3 Indledning Formål Kvalitetsstandarderne for hjælpemiddelområdet er blevet til på baggrund af et ønske om at synliggøre Køge Kommunes serviceniveau. Kvalitetsstandarderne er først og fremmest tænkt, som en guideline til Køge Kommunes borgere om, hvad de kan forvente i forbindelse med en ansøgning om et hjælpemiddel, et forbrugsgode eller boligindretning. Dernæst er kvalitetsstandarderne tænkt som et arbejdsredskab til kommunens sagsbehandlere, i deres udmøntning af hjælpemiddellovgivningen i forhold til et vedtaget politisk niveau for Køge Kommune. Tildeling af hjælpemidler, forbrugsgoder eller hjælp til boligindretning eller skift af bolig ydes til de af Køge Kommunes borgere, der har en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne som følge af medfødt eller senere opstået handicap, sygdom eller som følge af ulykkesskader. Ydelsen gives efter behov, uden hensyn til ansøgerens økonomiske forhold, indkomst eller formue. Der ydes hjælp til bedst og billigst egnede hjælpemiddel, forbrugsgode eller boligindretning. Der kan ikke gives hjælp til hjælpemidler, forbrugsgoder eller til boligindretning der sat i værk eller indkøbt, før der er truffet en afgørelse og en bevilling er givet. Indhold Kvalitetsstandarderne fremtræder i skemaform. For kropsbårne hjælpemidler er udarbejdet et skema for hvert hjælpemiddel. For genbrugshjælpemidlerne er der taget udgangspunkt i borgerens problem. Hvert hjælpemiddel der kan afhjælpe borgerens problem er listet under punktet hvad kan bevilges. Lovgrundlag Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning ydes efter bestemmelserne i Lov om social service 112, 113 og 116. Hjælpemidler og forbrugsgoder Formålet med bevilling af hjælpemidler og forbrugsgoder er at give ansøgeren mulighed for at føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt, som andre på samme alder og i samme livssituation, og i størst mulig grad gøre ansøgeren uafhængig af andres hjælp i dagligdagen. Tildeling af et hjælpemiddel kan samtidig sikre, at personer med varig nedsat funktionsevne, får mulighed for at få, eller bevare, tilknytning til arbejdsmarkedet. Forbrugsgoder omfatter produkter, der er fremstillet og forhandles bredt med henblik på sædvanligt forbrug med den almindelige befolkning som målgruppe. Der kan ikke ydes hjælp til forbrugsgoder der normalt indgår i sædvanligt indbo. Der kan kun ydes hjælp til forbrugsgoder, når udgiften er over 500 kr. Dette uanset om borger har et væsentligt behov for forbrugsgodet, eller borger har en alder som normalt ikke ville kræve brug af forbrugsgodet. Ved bevilling udgør hjælpen 50% af prisen på et almindeligt standardprodukt af den pågældende art. Borgeren skal selv sørge for indkøb, og kan ved aflevering af kvittering til Hjælpemiddelteamet få udbetalt tilskuddet. Bevillingen gælder inden for 3 måneder. Køge Kommune betragter en del tidligere hjælpemidler som forbrugsgoder. Dette sker efter en afgørelse i ankestyrelsen vedr. el køretøjet, som også beskriver forbrugsgodebegrebet. Samfundsudviklingen har medført, at produkterne i dag er så almindelige, at de forhandles bredt med henblik på sædvanligt forbrug. Det er fx gigtvenlige redskaber som gribetænger og bestik, almindelige stokke, el-køretøjer og trehjulede cykler samt knallerter. 3

4 I ganske særlige tilfælde vil forbrugsgoder over 500 kr. kunne bevilges med hjælpemiddelstatus. Dette vil bero på en individuel vurdering som foretages af hjælpemiddelteamets terapeuter. Forbrugsgodet bevilges da med den fulde anskaffelsespris og vil som regel ske som et udlån. Boligindretning Hjælp til boligindretning ydes til samme borgergruppe som beskrevet for hjælpemidler og forbrugsgoder. Formålet med hjælp til boligindretning er at medvirke til, at Køge Kommunes borgere med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og deres familier kan leve et almindeligt liv som andre på samme alder og i samme livssituation. I ganske særlige tilfælde, hvor boligen ikke kan gøres egnet ved boligindretning, kan der ydes hjælp til dækning af udgifter til anskaffelse af anden bolig. Dette såfremt der ikke kan anvises en anden bolig. Det er en betingelse, at boligindretningen er nødvendig for at borger kan opholde sig i hjemmet. Det er altså ikke tilstrækkeligt, at en ændring af boligen blot er hensigtsmæssig. Det bemærkes tilmed, at der ikke kan ydes hjælp til boligindretning der alene eller overvejende har karakter af istandsættelse, almindelig vedligeholdelse eller modernisering. Hvordan søges? Ansøgning om hjælpemidler, forbrugsgoder eller hjælp til boligindretning sendes til Køge Kommune, Hjælpemiddelteamet, Torvet 1, 4600 Køge. Ansøgningsskema findes på Køge Kommunes hjemmeside under selvbetjening. Det kan også rekvireres hos Hjælpemiddelteamet tlf eller Sagsbehandlingstid Den samlede sagsbehandlingstid på kropsbårne hjælpemidler kan variere, men opstart på nyansøgninger kan forventes at ske inden for 14 dage. Ved rettidige genbevillinger er sagsbehandlingstiden op til 14 dage. For øvrige hjælpemidler, forbrugsgoder og hjælp til boligindretning er sagsbehandlingstiden generelt op til 3 måneder, fra ansøgningen er modtaget, til der er truffet en afgørelse. I sagsbehandlingstiden kan der indhentes nødvendige oplysninger fra fagpersoner til brug for sagsbehandlingen. Der vil i en række tilfælde foretages hjemmebesøg. Klagemulighed Der kan klages over afgørelser truffet af Hjælpemiddelteamet. Klagen sendes til Køge Kommune, Hjælpemiddelteamet, Torvet 1, 4600 Køge, der videresender sagen til Det Sociale Nævn. 4

5 Kvalitetsstandarder for bevilling af kropsbårne hjælpemidler 5

6 Arm- og benproteser Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 112 Hvilke behov dækker Hvad er formålet med Erstatte manglende legemsdel med henblik på i videst muligt omfang at kompensere for den medfølgende funktionsnedsættelse Borgerens funktionsniveau forbedres, så daglige opgaver i videst muligt omfang kan varetages Hvilke hjælpemidler indgår i Hvem kan modtage hjælpen? Benprotese Armprotese Borgere, der har gennemgået en amputation eller som af anden årsag mangler en legemsdel, og som ønsker og har behov for protese for at kunne udføre daglige funktioner Hvilke aktiviteter indgår ikke i Hvilke kriterier/ indikationer indgår i tildeling af Lægelig dokumentation for amputation fra behandlende sygehusafdeling, hvor det bekræftes at borger er fundet proteseegnet Hvem leverer Ingen leverandøraftale Hvad koster ydelsen for borgeren? Ydelsen er omkostningsfri for borger Er der særlige forhold, at tage hensyn til? Genbevilling Efter behov i forbindelse med slid og ved stumpsvind 6

7 Brystproteser Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 112 Hvilke behov dækker Hvad er formålet med Hvilke hjælpemidler indgår i Erstatte et helt eller delvist manglende bryst efter operation Borgeren bliver i væsentlig grad afhjulpet i forhold til de varige følger og kan dermed fremtræde som tidligere Helprotese Delprotese Der bevilliges første gang et stk. brystprotese pr. fjernet bryst + en skifteprotese Hvem kan modtage hjælpen? Hvilke aktiviteter indgår ikke i Hvilke kriterier/ indikationer indgår i tildeling af Kvinder der har fået bortopereret det ene eller begge bryster. Kvinder, der af anden grund mangler det ene eller begge bryster, er ligeledes berettiget til proteser Protesebrystholder, badedragt, brystproteser der indopereres Lægelig dokumentation fra læge eller sygehus om brystamputation Hvem leverer Sahva Ølby Torvecenter 65, st Køge Hvad koster ydelsen for borgeren? Ydelsen er omkostningsfri for borger, men ved valg af anden leverandør kan der være en egenbetaling Er der særlige forhold, at tage hensyn til? Genbevilling Der kan bevilliges et stk. brystprotese pr. fjernet bryst årligt Der skal ved genbevilling søges hver gang enten telefonisk eller skriftligt 7

8 Parykker Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 112 Hvilke behov dækker Hvad er formålet med Hvilke aktiviteter indgår i Kompensere for varigt hårtab Borgeren bliver i væsentlig grad afhjulpet de varige men og får dermed øget selvværd Fabriksfremstillede parykker (syntestisk hår) Individuelt fremstillede parykker (syntetisk hår) Herretoupeer(syntetisk hår) Der bevilliges første gang to stk. parykker Hvem kan modtage hjælpen? Hvilke aktiviteter indgår ikke i Borgere med vansirende skaldethed, på grund af sygdom eller ulykke Ydelsen bevilges ikke ved almindeligt hårtab hos mænd f.eks. familiær skaldethed Ydelsen omfatter ikke hår-extension men udelukkende helparykker og toupeer Ydelsen omfatter ikke hår for livet Ydelsen bevilges ikke ved midlertidigt hårtab som følge af kemoterapi. Her leveres parykken af sygehusvæsenet Hvilke kriterier/ indikationer indgår i tildeling af Lægelig dokumentation for diagnose, udredning samt stillingtagen til behandling Hvem leverer Ingen leverandøraftale Hvad koster ydelsen for borgeren? Er der særlige forhold, at tage hensyn til? Ydelsen er omkostningsfri for borger Ved valg af en anden type hjælpemiddel, fx paryk fremstillet af naturhår, kan der være en egenbetaling Særlige forhold, som f.eks. kraftig transpiration fra hovedbunden, kan bevirke hyppigere udskiftning Herretoupeer kan vaskes og ibrugtages med det samme, hvorfor der sjældent er behov for reservetoupe Ved overfølsomhed overfor syntetiske stoffer kan indersiden af parykken/toupeen fores med bomuldsmateriale Genbevilling Der kan bevilliges to stk. parykker årligt Der skal ved genbevilling søges hver gang enten telefonisk eller skriftligt 8

9 Ortoser (skinner til arme, ben, m.m.) Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 112 Hvilke behov dækker Hvad er formålet med Hvilke hjælpemidler indgår i Kompensere for borgers varigt nedsatte kraft i arme og/eller ben Borgeren bliver i væsentlig grad afhjulpet, så daglige funktioner i videst muligt omfang kan varetages Ortoser der omfatter skuldre, arme, håndled, knæ, ankel og fodled, fx funktionsskinner, dropfodsskinne, stabiliserende knæskinne og fodkapsler Reparation Mindre ortoser (fx håndbandager): Der bevilliges første gang et stk. ortose + en skifte ortose Større ortoser (fx dropfodsskinner) Der bevilliges første gang et stk. ortose Hvem kan modtage hjælpen? Hvilke aktiviteter indgår ikke i Hvilke kriterier/ indikationer indgår i tildeling af Borgere med et varigt og dagligt behov for skinner Borgere der har svært ved at gå fx på grund af spastisk parese, peroneus parese, svær artrose og korsbåndsskader Borgere der har nedsat kraft og bevægelighed i skulder, arme og hænder fx som følge af hemiplegi Hvileskinner og skinner til brug ved sport Lægelig dokumentation fra speciallæge, sygehus eller praktiserende læge med redegørelse for diagnose, varighed og behov Hvem leverer Sahva Ølby Torvecenter 65, st Køge Hvad koster ydelsen for borgeren? Er der særlige forhold, at tage hensyn til? Genbevilling Ydelsen er omkostningsfri for borger, men ved valg af anden leverandør kan der være en egenbetaling Stabiliserende knæskinne benyttes ofte til behandling. Den kan bevilges, når lidelsen er varig, og behandlingen er afsluttet med lægefaglig vurdering som dokumentation Benyttes skinne i almindeligt fodtøj, må det vurderes individuelt, om ortopædisk fodtøj i form af fabriksfremstillet fodtøj kan bevilges Der kan bevilliges et stk. ortose + en skifte årligt, afhængig af ortosen Ved ændrede forhold grundet legemlige forandringer/vækst kan førtidig udskiftning være nødvendig Der skal ved genbevilling søges hver gang enten telefonisk eller skriftligt 9

10 Ortopædisk fodtøj og fodindlæg Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 112 Hvilke behov dækker Hvad er formålet med Hvilke hjælpemidler indgår i Kompensere for en svær og varig foddeformitet, så mobiliteten forbedres /opretholdes Borgeren bliver i væsentlig grad afhjulpet de varige følger af den nedsatte funktionsevne, så forværring af foddeformitet og mobilitet forhindres Håndsyet fodtøj Fabriksfremstillet fodtøj Gængesåler Forhøjelser over 2,0 cm Reparation Ortopædisk fremstillede fodindlæg Fodtøj: Der bevilliges første gang et par ortopædisk fodtøj. Efter 3 måneder kan der bevilliges skiftefodtøj Gængesåler/forhøjelse: Der bevilliges første gang tilretninger til 3 par/stk. sko Fodindlæg: Der bevilliges første gang et par ortopædiske fodindlæg Hvem kan modtage hjælpen? Hvilke aktiviteter indgår ikke i Hvilke kriterier/ indikationer indgår i tildeling af Borgere som på grund af svær og varig foddeformitet kan afhjælpes ved brug af ortopædiske fodindlæg Borgere med varige og svære foddeformiteter, hvor generne af foddeformiteten kan afhjælpes ved brug af ortopædisk fodtøj Der ydes ikke tilskud til almindelig godt fodtøj med gode pladsforhold, stiv hælkappe m.m., som kan købes i almindelig handel, og som kan afhjælpe andre former for foddeformiteter Ved forhøjelse under 2,0 cm er der fuld egenbetaling Der ydes ikke hjælp til fodindlæg købt i almindelig handel, som kan afhjælpe andre former for foddeformiteter Der ydes ikke hjælp til indlæg ved almindelig platfod eller blød platfod hos børn Lægelig dokumentation fra speciallæge i ortopædkirurgi Indikationer for hjælp til ortopædisk fodtøj og fodindlæg: Leddegigt med svært forfodsfald og tådeformiteter Sårdannelser med risiko for sår i fodsålen med føleforstyrrelser som følge af sukkersyge, kroniske nervelidelser eller ved svær kompromittering af blodomløbet Svært forfodsfald ved samtidig dårligt blodomløb fx klostillede tæer, hammertæer, deforme ledhoveder på mellemfodsknoglerne Stiv fodrod medfødte sammenvoksninger, svære fejlstillinger efter brud på fodrodsknogler, kroniske ledbetændelser eller leddegigt Erhvervet platfod som følge af degeneration Aflastning af smertende ar i fodsålen Andre foddeformiteter af tilsvarende sværhedsgrad efter 10

11 Hvem leverer Holger Hansen Sko Bredgade Roskilde særlig begrundelse, fx svært fikseret platfod, svær slaphed af ledbånd og ledkapsler ved medfødt knogleskørhed. Der kan således ikke ydes hjælp til indlæg ved almindelig platfod eller blød platfod hos børn Indikationer for hjælp til gængesåler: Svær stivhed i fodleddet eksempelvis som følge af operation Indikationer for hjælp til hælforhøjelse: Kunstige led og/eller følger efter frakturer som medfører en benlængdeforskel på 2 cm eller derover Hvad koster ydelsen for borgeren? Fodtøj: Der er en egenbetaling på ortopædisk fodtøj til børn og voksne Ved valg af anden leverandør til fremstilling af ortopædisk fodtøj kan der være yderligere en egenbetaling Forhøjelse: Ved forhøjelser på under 2,0 cm er der fuld egenbetaling Fodindlæg: Ydelsen er omkostningsfri for borger, men ved valg af anden leverandør til fremstilling af ortopædiske fodindlæg kan der være en egenbetaling Er der særlige forhold, at tage hensyn til? Genbevilling Der kan ydes hjælp til skiftefodtøj 3 måneder efter den første skobevilling af hensyn til eventuelle tilpasninger Fodtøj: Voksne: Der kan bevilliges et par ortopædisk fodtøj hver 18. måned Børn under 18 år: Der kan bevilges sko/sandaler forår, og sko/ støvler efterår Gængesål/forhøjelse: Der kan bevilliges gængesål/forhøjelse til to par/stk. nyindkøbte sko årligt Fodindlæg: Der kan bevilliges et par fodindlæg årligt til voksne Der kan bevilliges to par fodindlæg årligt til børn Der skal ved genbevilling søges hver gang enten telefonisk eller skriftligt 11

12 Kompressionsstrømper, ærme og handsker Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 112 Hvilke behov dækker Hvad er formålet med Hvilke hjælpemidler indgår i Afhjælpning ved svære varige kredsløbslidelser Borgeren bliver i væsentlig grad afhjulpet i forbindelse med en svær varig kredsløbslidelse Kompressionsstrømper til ben Kompressionsærmer til arme Kompressionshandsker til hænder Der bevilliges første gang et stk. kompressionsstrømpe/ærme/handske eller et par kompressionsstrømper + et stk./par til skiftebrug Hvem kan modtage hjælpen? Hvad indgår ikke i Borgere med svære varige kredsløbslidelser Der ydes ikke hjælp til støttestrømper og antiembolistrømper, som anvendes ved lettere benproblemer, irritationer, uro i benene, under graviditet eller for at forebygge venelidelser samt reparation Der ydes som udgangspunkt ikke hjælp til strømpepå- og aftager, medmindre borger trods sin svære funktionsnedsættelse kan forblive selvhjulpen ved brug af strømpepåtager. Ved svær funktionsnedsættelse kan fx nævnes parkinsons sygdom Hvilke kriterier/indikationer indgår for tildeling af Lægelig dokumentation med redegørelse for hvilken af nedenstående svære kredsløbslidelser borger lider af Indikationer: svære grader af åreknuder (varicer) som ikke svinder efter fornøden behandling Varige følger efter blodpropper i ben og arme Varige hævelser på grund af følger efter strålebehandling Kronisk ødem (væske) i benene på grund af en varig utilstrækkelig funktion af vener og fraførende lymfekar Hvem leverer Sahva Ølby Torvecenter 65, st Køge Hvad koster ydelsen for borger? Er der særlige forhold at tage hensyn til? Ydelsen er omkostningsfri for borger, men ved valg af anden leverandør kan der være en egenbetaling Der vil normalt være behov for reservestrømper (skiftepar) 12

13 Genbevilling Der kan bevilliges et stk. kompressionsstrømpe/ærme/handske eller et par kompressionsstrømper + et stk./par skifte årligt Genbevilling før tid kan ske efter eksempelvis ødemforandringer, eller når der er ekstra stort slid Der skal ved genbevilling søges hver gang enten telefonisk eller skriftligt 13

14 Kompressionsudstyr Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 112 Hvilke behov dækker Hvad er formålet med Hvilke hjælpemidler indgår i Hvem kan modtage hjælpen? Hvilke aktiviteter indgår ikke i Hvilke kriterier/ indikationer indgår i tildeling af Kompensere for nedsat lymfefunktion Borgeren bliver i væsentlig grad afhjulpet de varige følger af den nedsatte funktionsevne. Borger kan selv behandle ødemgener/væskeophobning i arm eller ben Pulserende kompressionssystem/pumpe til arm eller ben Manchet til arm eller ben (engangsbevilling) Reparation af pumpe Borgere med kronisk lymfødem Udskiftning af manchet Lægelig dokumentation med redegørelse for behov for fortsat varig kompressionsbehandling, efter at sygehusbehandlingen er ophørt Hvem leverer Ingen leverandøraftale Hvad koster ydelsen for borgeren? Ydelsen er omkostningsfri for borger, dog med udgift til manchetter Er der særlige forhold, at tage hensyn til? Genbevilling 14

15 Brokbind Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 112 Hvilke behov dækker Hvad er formålet med Hvilke hjælpemidler indgår i Kompensere for gener et brok kan medføre i form af et støttende, løftende og komprimerende bind for at forhindre eller understøtte prolaps Borgeren bliver i væsentlig grad afhjulpet ved at bughulen holdes på plads. Derved forbedres mobiliteten og daglige funktioner kan i videst muligt omfang varetages Brokbind (fabriksfremstillet) Brokbind med hul til stomi Reparation Der bevilliges første gang et stk. brokbind + et stk. skifte Hvem kan modtage hjælpen? Borgere med varige gener som følge af brok Hvilke aktiviteter indgår ikke i Hvilke kriterier/ indikationer indgår i tildeling af Lægelig dokumentation med redegørelse for behov for brokbind i forbindelse med abdominale indgreb, colostomi, iliostomi samt lyskebrok, enkelt- eller dobbeltsidig Hvem leverer Sahva Ølby Torvecenter 65, st Køge Hvad koster ydelsen for borgeren? Ydelsen er omkostningsfri for borger, men ved valg af anden leverandør kan der være en egenbetaling Er der særlige forhold, at tage hensyn til? Genbevilling Der kan bevilliges et stk. brokbind + et stk. skifte årligt Der skal ved genbevilling søges hver gang enten telefonisk eller skriftligt 15

16 Halskrave Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 112 Hvilke behov dækker Hvad er formålet med Hvilke hjælpemidler indgår i Kompensere for en varig nedsat, eventuelt ophævet, muskelstyrke i nakke/hals Borgeren afhjælpes i væsentlig grad for den nedsatte nakke/halsfunktion Halskrave Nakkestøtte Der bevilliges første gang et stk. halskrave/nakkestøtte + et stk. skifte Hvem kan modtage hjælpen? Hvilke aktiviteter indgår ikke i Hvilke kriterier/ indikationer indgår i tildeling af Borgere som har behov for hals/nakkestøtte til fx at kunne spise og drikke Andre former for halskraver som kan benyttes til let aflastning af nakken eller ved let indskrænkning af nakkens bevægelser bevilliges ikke Lægelig dokumentation fra læge eller speciallæge Indikationer: Varigt nedsat, eventuel ophævet muskelstyrke i hals/nakke Sygelige tilstande som bevirker, at hovedet ikke kan holdes oprejst i siddende stilling Hvem leverer Sahva Ølby Torvecenter 65, st Køge Hvad koster ydelsen for borgeren? Ydelsen er omkostningsfri for borger, men ved valg af anden leverandør kan der være en egenbetaling Er der særlige forhold, at tage hensyn til? Genbevilling Der kan bevilliges et stk. halskrave + en skifte årligt Der skal ved genbevilling søges hver gang enten telefonisk eller skriftligt 16

17 Beskyttelseshjelm Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 112 Hvilke behov dækker Hvad er formålet med Hvilke hjælpemidler indgår i Hvem kan modtage hjælpen? Beskytte hovedet ved fald for at undgå stød og slag Borgeren bliver i væsentlig grad afhjulpet ved beskyttelse af hovedet, så hovedtraumer forhindres Beskyttelseshjelm, blød eller fast Der bevilliges første gang et stk. hjelm + en skifte Borgere, der på grund af deres handicap, har tendens til at falde og derfor har brug for ekstra beskyttelse af hovedet Hvilke aktiviteter indgår ikke i Hvilke kriterier/ indikationer indgår i tildeling af Lægelig dokumentation med redegørelse for handicap samt behov Indikationer: Cerebral parese Epilepsi Hvem leverer Ingen leverandøraftale Hvad koster ydelsen for borgeren? Ydelsen er omkostningsfri for borger Er der særlige forhold, at tage hensyn til? Genbevilling Efter behov i forbindelse med at hovedet vokser og ved slid Der skal ved genbevilling søges hver gang enten telefonisk eller skriftligt 17

18 Diabeteshjælpemidler (test- og injektionsmateriale samt blodsukkermåler) Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 112 Hvilke behov dækker Hvad er formålet med Hvilke hjælpemidler indgår i Hvem kan modtage hjælpen? Hvilke aktiviteter indgår ikke i Hvilke kriterier/ indikationer indgår i tildeling af Kontrollere blodsukker og tage den nødvendige insulin Borger kan selv kontrollere sit blodsukker og dermed følge med i sin diabetes og om nødvendigt indtage sin insulin Type 2 diabetes (tabletbehandlende): testmateriale (teststrimler, lancetter) Type 1 diabetes (insulinkrævende): testmateriale, injektionsmateriale (sprøjter, kanyler) samt blodsukkermåler (standard) med halvdelen af den samlede udgift Type 2 diabetes (kombinationsbehandlende): Det samme som ved type 1 diabetes Borgere, som har en tabletbehandlende diabetes, hvor blodsukkermåling anses for at være lægeligt påkrævet Borger som har en insulinkrævende eller en kombinationsbehandlende diabetes Insulin og tabletter Kanyleboks Ketonstrimler Lægelig dokumentation fra praktiserende læge eller sygehus Indikationer: Der ydes støtte til injektions- og testmateriale til insulinkrævende diabetikere, og til diabetikere som er i kombinationsbehandling med insulin og tabletter Der ydes hjælp til standard blodsukkermåler med halvdelen af den samlede udgift. Ydes til insulinkrævende diabetikere Der ydes hjælp til 150 stk. teststrimler og lancetter årligt til tabletbehandlende diabetikere, hvor lægen ser jævnlig blodsukkermåling for påkrævet Hvem leverer ReaMed Sundbyvej Snedsted Hvad koster ydelsen for borgeren? Er der særlige forhold, at tage hensyn til? Genbevilling Ydelsen er omkostningsfri for borger, men ved valg af anden leverandør kan der være en egenbetaling Blodsukkermåler med taleenhed til synshandicappede Der gives en løbende bevilling på diabeteshjælpemidler 18

19 19

20 Stomihjælpemidler Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 112 Hvilke behov dækker Hvad er formålet med Hvilke hjælpemidler indgår i Hvem kan modtage hjælpen? Hvilke materialer/aktiviteter indgår ikke i Hvilke kriterier/ indikationer indgår i tildeling af Kompensere for nedsat eller manglende tarmfunktion Borgeren bliver afhjulpet de varige gener af den nedsatte funktionsevne Stomiposer Hudbeskyttende ringe Stomiplader Kompressor Borger, der har fået foretaget en af følgende operationer: colostomi (kunstig udføring af tyktarmen), ileostomi (kunstig udføring af tyndtarmen) Plast- eller gummihandsker, almindelig hudcreme, affaldsposer, lugtfjerner, stomibælte, stomipasta Lægelig dokumentation fra læge eller sygehus Indikationer: Der ydes støtte til stomihjælpemidler i forbindelse med en af følgende operationer: colostomi og iliostomi Hvem leverer Mediq Danmark Kornmarksvej Brøndby Hvad koster ydelsen for borgeren? Er der særlige forhold, at tage hensyn til? Genbevilling Ydelsen er omkostningsfri for borger, men ved valg af anden leverandør kan der være en egenbetaling Hudbeskyttende creme og klæbefjerner kan bevilliges ved hudproblemer Vatpinde (lange) kan bevilliges ved svære former for stomi, som vanskeliggør renholdelse af stomien Der gives en løbende bevilling på stomihjælpemidler 20

21 Kørsel i forbindelse med afprøvning af hjælpemidler Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 112 Hvilke behov dækker Hvad er formålet med Hvilke aktiviteter indgår i Hvem kan modtage hjælpen? Dække borgers behov for befordring i forbindelse med afprøvning af hjælpemidler Formålet med ydelsen er at give borger mulighed for at kunne afprøve hjælpemidler, i de tilfælde hvor borger ikke selv er i stand til at transportere sig Kørsel fra hjem til bestemmelsessted og retur Borger kan hentes af chauffør ved hoveddør og ligeledes følges ind ved bestemmelsesstedet Borgere, der ikke kan benytte offentlige transportmidler, på grund af en varig nedsat funktionsevne Hvilke aktiviteter indgår ikke i Hvilke kriterier/ indikationer indgår i tildeling af Indikationer: Borger skal ikke selv være i stand til at transportere sig med bil eller offentlige transportmidler Der skal være bevilget rollator, kørestol eller foreligge lægelig dokumentation, der godtgør, at offentlige transportmidler ikke kan benyttes Særlig vurdering skal foretages, når ansøger har egen bil og/eller er bevilget Invalidebil efter servicelovens 114 El-kørestol/-scooter efter servicelovens 112 og 113 Hvem leverer Torkildstrup Bus A/S Hvad koster ydelsen for borgeren? Ydelsen er omkostningsfri for borger Er der særlige forhold, at tage hensyn til? Genbevilling Der skal ved behov for kørsel søges hver gang, bedst telefonisk Der skal søges i god tid. Det vil sige inden kl. 12 og senest dagen før kørslen skal finde sted 21

22 Støttekorset/lændebælte Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 112 Hvilke behov dækker Hvad er formålet med Kompensere for en nedsat funktion af ryggen Borgers funktionsniveau og mobilitet øges, så daglige gøremål i videst mulig omfang kan varetages Hvilke hjælpemidler indgår i Hvem kan modtage hjælpen? Støttekorset Lændebælte Reparation Borgere med svære, varige ryglidelser såsom: Svære slidgigtsforandringer i rygsøjlen Degeneration af båndskiver i rygsøjlens lændedel Scoliosis Spondylitis ankylopoietica (Bechterews sygdom) Spondylolisthesis Osteoporose - knogleskørhed Muskeldystrofi - svind af rygmuskulatur Hvilke aktiviteter indgår ikke i Støttekorsetter der anvendes som led i behandlingsforløb Hvilke kriterier/indikationer indgår i tildeling af Der skal foreligge lægelig dokumentation Lidelsen skal være varig Borger skal være udredt og alle behandlingsmuligheder skal være udtømte Hvem leverer Hvad koster ydelsen for borgeren? Sahva Ølby Torvecenter 65, st Køge Ydelsen er omkostningsfri for borger, men ved valg af anden leverandør kan der være en egenbetaling Er der særlige forhold at tage hensyn til? Genbevilling Der bevilges et stk. støttekorset + en skifte årligt Der skal ved genbevilling søges hver gang enten telefonisk eller skriftligt 22

23 Høreapparater Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 112 Hvilke behov dækker Kompensere for borgers nedsatte hørelse Hvad er formålet med Borgeren får en bedre hørelse og er dermed i stand til at fungere i hverdagen, herunder at opretholde og deltage i sociale aktiviteter Hvilke hjælpemidler indgår i Hvem kan modtage hjælpen? Høreapparat Vedligeholdelse og reparation Batterier Hørehæmmede borgere over 18 år, der er henvist af en speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme Hvilke aktiviteter indgår ikke i Der udleveres ikke reserveapparater i forbindelse med reparation, ligesom det ved udskiftning af høreapparater ikke er muligt at beholde de gamle høreapparater som reserveapparater, når det offentlige er benyttet som leverandør Hvilke kriterier/indikationer indgår i tildeling af Hvem leverer Der skal foreligge lægelig dokumentation som bekræfter et høretab med en høretærskel i frekvensområdet 1000, 2000 og 4000 Hz på 30 db eller dårligere Audiologiske afdelinger under sygehusvæsnet eller godkendte private høreapparatsleverandører Hvad koster ydelsen for borgeren? Er der særlige forhold at tage hensyn til? Offentlig leverandør: Omkostningsfrit for borger Privat leverandør: Tilskud på kr ,00 pr. høreapparat inkl. moms Tilskuddet omfatter høreprøve, høreapparat, tilpasning, service og garanti Borger afholder selv udgiften til forsendelse/aflevering af høreapparat i forbindelse med reparation Offentlige sygehusvæsen Ved tab af høreapparat gives tilskud til nye Genbevilling Der skal ved udskiftning eller tab af høreapparater søges skriftligt hver gang Benyttes privat leverandør kan der tidligst bevilges et nyt høreapparat efter 4 år, medmindre der er tale om: en markant forværring af hørelsen legemlige forandringer i øregangen hvis høreapparatet er gået tabt ved tyveri, brand eller lignende 23

24 Høre- og synstekniske hjælpemidler Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 112 Hvilke behov dækker Hvad er formålet med Hvilke hjælpemidler indgår i Hvem kan modtage hjælpen? Hvilke aktiviteter indgår ikke i Kompensere for borgers nedsatte eller manglende høre- eller synsfunktion Borgeren får mulighed for at forblive selvhjulpen samt at kunne opretholde en aktiv dagligdag Synstekniske hjælpemidler Høretekniske hjælpemidler Reparation Borgere med væsentligt nedsat/manglende synsfunktion eller betydeligt høretab, der på baggrund af lægelig dokumentation samt vurdering af SCR Kommunikation i Roskilde, findes indenfor målgruppen. SCR Kommunikation behandler ansøgningerne og vurderer, om borger er berettiget. Der foretages individuelle vurderinger af alle hjælpemidler på baggrund af diagnose og indstilling fra samarbejdspartner (SCR Kommunikation) Almindelige batterier der anvendes i høretekniske hjælpemidler skal borger selv sørge for Forsendelsesudgifter såfremt hjælpemidlet skal sendes til reparation Installation af telefoner Abonnementsudgifter i forbindelse med bevilget hjælpemidler herunder forstærkertelefoner Hvilke kriterier/indikationer indgår i tildeling af Hvem leverer Hvad koster ydelsen for borgeren? Er der særlige forhold at tage hensyn til? Genbevilling Borgere skal have en varig høre- eller synsnedsættelse. Der skal foreligge lægelige dokumentation for lidelsen, samt dokumentation for i hvilken udstrækning borgerens behov afhjælpes væsentligt ved bevilling af ansøgte hjælpemiddel Phonic Ear Kongebakken Smørum Ydelsen er omkostningsfri for borger, men ved valg af anden leverandør eller en anden type hjælpemiddel kan der være en egenbetaling Der ydes ikke hjælp til briller og kontaktlinser, hvis behovet alene skyldes en optisk synsfejl Der skal ved genbevilling søges hver gang. Ansøgning skal ske direkte til SCR Kommunikation i Roskilde Der skal ved behov for reparation af hjælpemidler, søges hver gang enten telefonisk eller skriftligt. Ansøgninger om reparationer skal ske direkte til Hjælpemiddelteamet 24

25 Kvalitetsstandard for bevilling af genbrugshjælpemidler 25

26 Hjælpemidler til borgere med gangproblemer Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 112 Hvilke borgere kan modtage ydelsen Hvad er formålet med ydelsen Hvilke aktiviteter indgår i vurderingen Hvad indgår ikke i ydelsen Hvilke hjælpemidler kan bevilges Borgere der har problemer med at gå eller slet ikke kan gå, og hvor problemet er varigt og ikke kan behandles af anden vej fx ved træning, medicin eller operative indgreb. Disse borgere skal have et varigt og væsentligt behov for hjælpemidlet, og hjælpemidlet skal være en væsentlig afhjælpning i deres dagligdag. Formålet med ydelsen er at give borgere med nedsat eller ophævet gangfunktion mulighed for mobilitet, i det omfang som skønnes at være væsentligt. Kommunens hjælpemiddelterapeuter foretager en vurdering af borgerens gangfunktion. Dette kan foregå ved oplysninger givet skriftligt eller telefonisk, eller ved hjemmebesøg. Terapeuten skønner ud fra sin faglige viden og efter servicelovens muligheder, om og hvilket hjælpemiddel, der kan bevilges til den pågældende. I nogen tilfælde vil der herefter gives en bevilling. I andre tilfælde vil der foregå en afprøvning af et eller flere hjælpemidler før endelig bevilling og levering. Almindelig vedligeholdelse såsom rengøring, smøring af hjul, lapning og pumpning af hjul samt almindelig service af hjælpemidlet indgår ikke i ydelsen. Udskiftning af dæk og slanger indgår ikke i ydelsen, medmindre der er tale om et dokumenteret behov, der ligger ud over 1. årlige udskiftning. Transport af hjælpemidlet, hvis det fx går i stykker uden for hjemmet, indgår heller ikke i ydelsen. Borger er forpligtet til at fragte hjælpemidlet til egen bopæl. Rollator: Kan gives til borgere, hvor balancen eller gangen er varigt nedsat, og hvor problemet ikke kan afhjælpes ved brug af stokke. Det kan være tilfælde, hvor der er brug for en mere stabil støtte, eller hvor borger har behov for at kunne tage et siddende hvil på en rollator undervejs i sin færden. Det kan være borgere der har behov for at kunne fragte ting med sig, og hvor det ikke kan lade sig gøre ved brug af stokke og fx rygsæk. Der kan ydes en rollator pr. borger, dog to i tilfælde hvor en borger bor i etageejendom og derfor ikke kan benytte samme rollator inde og ude. Manuel kørestol: Kan ydes til borgere, hvor gangen er mere eller mindre ophævet. Borgere der ikke er i stand til at færdes gående over afstande der ligger ud over indendørs-arealer, eller borgere der ikke kan gå, men som har kræfter og funktion i armene til at kunne køre i en manuel kørestol. Den manuelle kørestol gives i tilfælde, hvor der er et væsentligt behov for mobilitet flere gange om ugen. El kørestol med joystick: Kan ydes til borgere med stærkt nedsat eller helt ophævet gang, og hvor færden i manuel kørestol ikke er mulig eller tilrådeligt pga. lidelsens karakter. Borger skal være i 26

27 stand til at benytte joysticksstyringen. Komfort kørestol: Kan ydes til borgere med få eller ingen funktioner. Borgere som har brug for meget støtte i den siddende stilling og som ikke selv er i stand til at skifte stilling. Det er et kriterium for tildeling af komfortkørestol, at der er et væsentligt behov for mobilitet og borger dermed ikke kan afhjælpes på anden vis fx ved ophold i almindelig hvilestol eller ved ophold i plejeseng, hvor den nødvendige støtte ofte findes. Det er tilmed et kriterium for tildeling af komfort kørestol, at det af Køge Kommunes terapeuter er vurderet, at komfortkørestol er den bedste løsning for at tilgodese borgerens behov for støtte og aflastning. Komfortkørestole kan kun tildeles i de tilfælde hvor borger har brug for aflastning i den siddende stilling. Komfortkørestole kan altså ikke ydes som erstatning for den liggende aflastning i seng, da denne form for aflastning er helt nødvendig for disse borgere. Toiletstol: Kan ydes til borgere med gang problemer, som ikke kan gå fra soveværelse til toilet om natten. Eller til borgere hvis bolig er indrettet således at fx soveværelse og toilet ligger på hver sin etage i boligen, og borger ikke kan forcere trapperne. Trappetjener: Kan ydes til borgere i kørestol, som bor i bolig med forskellige niveauer eller i etagebyggeri. Trappetjener kan gives i særlige tilfælde, hvor trappelift ikke er mulig eller hensigtsmæssig. Det er en forudsætning, at der er et væsentligt behov for hyppigt at komme ind og ud af boligen. Trappetjener skal betjenes af pårørende eller personlig hjælper, og det er et krav, at de modtager undervisning i håndteringen af trappetjeneren. Dørtrinsramper: Kan ydes til borgere med nedsat gang. Dørtrinsramper vil fortrinsvis være til borgere, der benytter enten kørestol eller rollator, og som ikke er i stand til selvstændigt at forcere dørtrinene i hjemmet. Ramperne er lavet af skridsikkert materiale, og kan derfor lægges løst på hver side af dørtrinet. Der ydes ramper til de rum, hvor det skønnes at være væsentligt for borger at komme. Hvem leverer hjælpemidlet Afgørelser Kommunens depot, tømrer, hjælpemiddelfirma eller leverandør efter Frit Valg, såfremt der er ønske herom og kriterierne for fritvalgsordning er opfyldt. Ved bevilling kontaktes borger eller kontaktperson for aftale om levering eller afprøvning. Afslag gives skriftligt med klagevejledning. Borgers forpligtigelse Hjælpemidlerne skal returneres til Køge Kommune, så snart behovet er ophørt eller har ændret karakter, således at hjælpemidlet ikke længere er et væsentlig behov i dagligdagen. Dette gælder også i tilfælde, hvor borger har ønsket Frit Valg. Indkøb af hjælpemidlet ved Frit Valg, samt sikring af at kravspecifikationerne er opfyldt og fremsendelse af kvittering til hjælpemiddelteamet. Borger er forpligtet til at passe godt på hjælpemidlet bl.a. ved at 27

28 sørge for at få det rengjort, vedligeholdt, smurt og strammet og ved at opbevare det forsvarligt. Faglig og personlig kompetence Hvad koster hjælpemidlet for borgeren Det er Køge Kommunes sagsbehandlende fysio- og ergoterapeuter, der har den faglige og bevillingsmæssige kompetence på området. Hjælpemidlet og levering er omkostningsfrit, men borger må påregne udgifter til vedligeholdelse, serviceeftersyn, forsikring og evt. Falck abonnement. Såfremt borger i forbindelse med Frit Valg har valgt et dyrere produkt, afholder borger selv merudgiften. 28

29 Hjælpemidler til borgere med balance og stå problemer Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 112 Hvilke borgere kan modtage ydelsen Hvad er formålet med ydelsen Hvilke aktiviteter indgår i vurderingen Hvad indgår ikke i ydelsen Hvilke hjælpemidler kan bevilges Borgere der har problemer med balancen eller med at stå. Problemet skal være varigt og skal ikke kunne behandles af anden vej fx ved træning, medicin eller operative indgreb. Disse borgere skal have et væsentligt behov for hjælpemidlet, og hjælpemidlet skal være en væsentlig afhjælpning i deres dagligdag. Formålet med ydelsen er at give borgere med stå- eller balanceproblemer mulighed for at klare dagligdags funktioner i det omfang, som skønnes at være væsentligt. Kommunens hjælpemiddelterapeuter foretager en vurdering af borgerens balance og standfunktion. Dette kan foregå ved oplysninger givet skriftligt eller telefonisk, eller ved hjemmebesøg. Terapeuten skønner ud fra sin faglige viden og efter servicelovens muligheder, om og hvilket hjælpemiddel, der kan bevilges til den pågældende. I nogen tilfælde vil der herefter gives en bevilling. I andre tilfælde vil der foregå en afprøvning af et eller flere hjælpemidler før endelig bevilling og levering. Almindelig vedligeholdelse såsom rengøring, smøring af hjul samt almindelig service af hjælpemidlet indgår ikke i ydelsen. Badebræt: Kan ydes til borgere, hvor eneste mulighed for bad er i et badekar, og hvor borger har varige stå- eller balanceproblemer og dermed har svært ved at komme ind og ud af badekaret. Det gives kun til borgere, der kan klare bad selv uden hjælp fra hjemmeplejen. Badebænk: Kan ydes til borgere, der pga. varige problemer med balancen eller benfunktionen ikke er i stand til at stå op under badet. Det er borgere, der selv kan tage bad ved brug af badebænk, og hvor problemet ikke kan afhjælpes på anden mere hensigtsmæssig vis. Arbejdsstole: Kan ydes til borgere, som pga. varig stå- eller balanceproblemer har behov for at sidde ned ved madlavning. Det er borgere der har et væsentligt aktivitetsniveau i køkkenet. Der lægges vægt på, at borger skal have behov for centralbremse funktion, når de rejser og sætter sig. Arbejdsstole kan gives i tilfælde, hvor problemet ikke kan afhjælpes ved en almindelig stol el. almindelig kontorstol. Bade/bækkenstole: Kan ydes til borgere, der har dårlig siddende og/eller stående balance og derfor har behov for meget støtte, når de bades eller ved toiletbesøg. Bade/bækkenstol ydes ikke i forbindelse med hjemmeplejens arbejde, men kan ydes i de tilfælde, hvor det er pårørende eller hjælperordning, der hjælper borger med bad eller toiletbesøg. Kørepose: Kan ydes til borgere, som opholder sig i kørestol eller køretøj udendørs, og som bliver hurtigt kolde pga. begrænset 29

30 bevægelse. Det er borgere, som pga. deres lidelse ikke må blive kolde fx pga. øget risiko for lungebetændelse, og som ikke er i stand til at iføre sig eller anvende almindeligt termotøj. Disse borgere skal selvstændigt kunne iføre sig køreposen. Pude: Særlige puder med stillings korrigerende egenskaber kan ydes til borgere, der pga. immobilitet ikke er i stand til at ændre deres siddende stilling i kørestol. Det er borgere, der pga. nedsat kropsstyrke får en uhensigtsmæssig siddestilling, og hvor en særlig pude skønnes at kunne bedre siddestillingen i væsentlig grad. Hvem leverer hjælpemidlet Afgørelser Kommunens depot, hjælpemiddelfirma eller leverandør efter Frit Valg, såfremt der er ønske herom og kriterierne for fritvalgsordning er opfyldt. Ved bevilling kontaktes borger eller kontaktperson for aftale om levering eller afprøvning. Afslag gives skriftligt afslag med klagevejledning. Borgers forpligtigelse Hjælpemidlerne skal returneres til Køge Kommune, så snart behovet er ophørt eller har ændret karakter, således at hjælpemidlet ikke længere er et væsentlig behov i dagligdagen. Dette gælder også i tilfælde, hvor borger har ønsket Frit Valg. Indkøb af hjælpemidlet ved Frit Valg, samt sikring af at kravspecifikationerne er opfyldt og fremsendelse af kvittering til hjælpemiddelteamet. Borger er forpligtet til at passe godt på hjælpemidlet bl.a. ved at sørge for at få det rengjort, vedligeholdt, smurt og strammet og ved at opbevare det forsvarligt. Faglig og personlig kompetence Hvad koster hjælpemidlet for borgeren Det er Køge kommunes sagsbehandlende ergo- og fysioterapeuter, der har den faglige og bevillingsmæssige kompetence på området. Hjælpemidlet og levering er omkostningsfrit, men borger må påregne udgifter til vedligeholdelse. Såfremt borger i forbindelse med Frit Valg har valgt et dyrere produkt, afholder borger selv merudgiften. 30

31 Hjælpemidler til borgere med problemer med at rejse sig eller sætte sig Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 112 Hvilke borgere kan modtage ydelsen Hvad er formålet med ydelsen Hvilke aktiviteter indgår i vurderingen Hvad indgår ikke i ydelsen Hvilke hjælpemidler kan bevilges Borgere der har problemer med at rejse eller sætte sig, og hvor problemet er varigt, og ikke kan behandles af anden vej fx ved træning, medicin eller operative indgreb. Disse borgere skal have et varigt og væsentligt behov for hjælpemidlet, og hjælpemidlet skal være en væsentlig afhjælpning i deres dagligdag. Formålet med ydelsen er at give borgere mulighed for at kunne rejse eller sætte sig i det omfang, det skønnes at være væsentligt. Kommunens hjælpemiddelterapeuter foretager en vurdering af borgerens funktionsevne. Dette kan foregå ved oplysninger givet skriftligt eller telefonisk, eller ved hjemmebesøg. Terapeuten skønner ud fra sin faglige viden og efter servicelovens muligheder, om og hvilket hjælpemiddel, der kan bevilges til den pågældende. I nogen tilfælde vil der herefter gives en bevilling. I andre tilfælde vil der foregå en afprøvning af et eller flere hjælpemidler før endelig bevilling og levering. Almindelig vedligeholdelse såsom rengøring og almindelig service af hjælpemidlet indgår ikke i ydelsen. Toiletforhøjer: Kan gives til borgere, som har varige problemer med at rejse eller sætte sig på toilettet, og hvor et højere toiletbræt uden eller med armstøtter vil afhjælpe problemet i væsentlig grad. Forhøjer klodser: Kan gives til borgere, som har varige problemer med at rejse eller sætte sig i seng eller møbler i almindelig gængs højde. Der ydes forhøjer klodser til et møblement i hvert rum og kun der, hvor der er et væsentligt behov for at kunne sidde. Det er en betingelse for bevilling af forhøjer klodser, at borgers problem ikke kan afhjælpes ved at benytte et andet ganske almindeligt standardmøbel. Glidebræt: Kan ydes til borgere, der ikke har stå funktion, og dermed ikke kan forflytte sig selv. Det kan fx være borgere, der har en lammelse af begge ben og som med glidebræt vil kunne forflytte sig selvstændigt fra kørestol til andre møbler. Sengebord: Kan ydes i situationer hvor borgeren er permanent sengeliggende og derfor har behov for at kunne spise og drikke i sengen. Hvem leverer hjælpemidlet Afgørelser Kommunens depot, hjælpemiddelfirma eller leverandør efter Frit Valg, såfremt der er ønske herom og kriterierne for fritvalgsordninger opfyldt. Ved bevilling kontaktes borger eller kontaktperson for aftale om levering eller afprøvning. 31

32 Afslag gives skriftligt afslag med klagevejledning. Borgers forpligtigelse Hjælpemidlerne skal returneres til Køge Kommune, så snart behovet er ophørt eller har ændret karakter, således at hjælpemidlet ikke længere er et væsentlig behov i dagligdagen. Dette gælder også i tilfælde, hvor borger har ønsket Frit Valg. Indkøb af hjælpemidlet ved Frit Valg, samt sikring af at kravs specifikationerne er opfyldt og fremsendelse af kvittering til hjælpemiddelteamet. Borger er forpligtet til at passe godt på hjælpemidlet bl.a. ved at sørge for at få det rengjort, vedligeholdt, smurt og strammet og ved at opbevare det forsvarligt. Faglig og personlig kompetence Hvad koster hjælpemidlet for borgeren Det er Køge Kommunes sagsbehandlende ergo- og fysioterapeuter, der har den faglige og bevillingsmæssige kompetence på området. Hjælpemidlet og levering er omkostningsfrit, men borger må påregne udgifter til vedligeholdelse, rengøring, serviceeftersyn, forsikring. Såfremt borger i forbindelse med Frit Valg har valgt et dyrere produkt, afholder borger selv merudgiften. 32

33 Hjælpemidler til borgere med problemer med hænderne Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 112 Hvilke borgere kan modtage ydelsen Hvad er formålet med ydelsen Hvilke aktiviteter indgår i vurderingen Hvad indgår ikke i ydelsen Hvilke hjælpemidler kan bevilges Borgere der har problemer med hænderne, som ikke kan behandles af anden vej fx ved træning, medicin eller operative indgreb. Disse borgere skal have et varigt og væsentligt behov for hjælpemidlet, og det skal være en væsentlig afhjælpning i dagligdagen. Formålet med ydelsen er at give borgere med problemer med hænderne mulighed for at udføre dagligdags aktiviteter i et omfang der skønnes at være væsentligt. Kommunens hjælpemiddelterapeuter foretager en vurdering af borgerens funktionsevne i hænderne. Dette kan foregå ved oplysninger givet skriftligt eller telefonisk, eller ved hjemmebesøg. Terapeuten skønner ud fra sin faglige viden og efter servicelovens muligheder, om og hvilket hjælpemiddel, der kan bevilges til den pågældende. I nogen tilfælde vil der herefter gives en bevilling. I andre tilfælde vil der foregå en afprøvning af et eller flere hjælpemidler før endelig bevilling og levering. Almindelig vedligeholdelse såsom rengøring indgår ikke i ydelsen. En hånds hjælpemidler: Kan ydes til borgere, som pga. fx amputation eller lammelser ikke kan bruge begge hænder. Vinklet bestik: Kan ydes til borgere, som ikke er i stand til selvstændigt at spise med almindeligt udformet bestik, men som er i stand til dette med vinklet bestik. Det kan være borgere med nedsat funktion i arm/hænder. Grydeholder: Kan ydes til borgere, der kun kan bruge en hånd, eller som har meget få kræfter i hænderne. Disse borgere kan derfor ikke holde og røre i gryden på samme tid. Det er borgere, som selv varetager størstedelen af hjemmets madlavning. Hvem leverer hjælpemidlet Afgørelser Kommunens depot, hjælpemiddelfirma eller leverandør efter Frit Valg, såfremt der er ønske herom og kriterierne for fritvalgsordning er opfyldt. Ved bevilling kontaktes borger eller kontaktperson for aftale om levering eller afprøvning. Afslag gives skriftligt med klagevejledning. Borgers forpligtigelse Hjælpemidlerne er engangshjælpemidler, og borger er forpligtet til at passe godt på dem, da hjælpemidlerne kun udskiftes, når de er slidt op eller går itu. Indkøb af hjælpemidlet ved Frit Valg, samt sikring af at kravs 33

Kvalitetsstandarder for hjælpemidler Køge Kommune 2015

Kvalitetsstandarder for hjælpemidler Køge Kommune 2015 Kvalitetsstandarder for hjælpemidler Køge Kommune 2015 Indledning Formål Kvalitetsstandarderne for hjælpemiddelområdet er blevet til på baggrund af et ønske om at synliggøre Køge Kommunes serviceniveau.

Læs mere

Kvalitetsstandard 2016

Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard 2016 Kropsbårne hjælpemidler Indholdsfortegnelse Indledning side Frit valg af leverandør af hjælpemidler side Læsevejledning side Kropsbårne og personlige hjælpemidler Insulin- og kombinationskrævende

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2015. Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2015. Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113 GLOSTRUP KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2015 Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113 Godkendt af Kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den xx.xx.2014 Gældende fra den

Læs mere

3.1 Kropsbårne hjælpemidler: Diabetes testmateriale til insulinbehandlede diabetikere type 1. Kanyler. Insulin. Victoza

3.1 Kropsbårne hjælpemidler: Diabetes testmateriale til insulinbehandlede diabetikere type 1. Kanyler. Insulin. Victoza 3.1 Kropsbårne hjælpemidler: Diabetes testmateriale til insulinbehandlede diabetikere type 1 Hvad indgår i ydelsen? At dække borgerens behov for udstyr til måling af blodsukker og injektionsmateriale,

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113

Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Gangredskaber Kørestole Tilbehør kørestole Cykler For at man som borger kan søge om støtte efter

Læs mere

kvalitetsstandarder Personlige/ kropsbårne Hjælpemidler guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet

kvalitetsstandarder Personlige/ kropsbårne Hjælpemidler guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet kvalitetsstandarder Personlige/ kropsbårne Hjælpemidler guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet Indholdsfortegnelse Generel information for personlige/kropsbårne hjælpemidler...

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og forbrugsgoder: 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser

Læs mere

Vejledning. for. Standard hjælpemidler og håndgreb

Vejledning. for. Standard hjælpemidler og håndgreb Vejledning for Standard hjælpemidler og håndgreb 2016 Indholdsfortegnelse Bevilling af hjælpemidler... 3 Albuestokke... 6 Almindelige sidde-lændepuder... 6 Arbejdsstole... 6 Badebræt... 7 Badebænk... 7

Læs mere

KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER:

KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER: Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER: - UDLÅNSHJÆLPEMIDLER BOLIGINDRETNING FORBRUGSGODER KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Læs mere

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014 Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard - personlige hjælpemidler efter servicelovens 112... 4 Kvalitetsstandard - Udlånshjælpemidler efter servicelovens

Læs mere

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler:

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler: Ældreområdet Kvalitetsstandard Hjælpemidler: Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING..3 - formålet med kvalitetsstandarderne

Læs mere

It- og kropsbårne hjælpemidler

It- og kropsbårne hjælpemidler It- og kropsbårne hjælpemidler Kvalitetsstandard 2015 Indhold Kvalitetsstandard kropsbårne hjælpemidler Hvad er formålet?... 3 Hvad er kropsbårne hjælpemidler?... 3 kropsbårne hjælpemidler?... 3 Hvad sker

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler 2015. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler 2015. Skanderborg Kommune sag 14/16471 Kvalitetsstandarder Hjælpemidler 2015 Skanderborg Kommune Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd 17. december 2014. Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard for personlige hjælpemidler... 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Myndighed - Sundhed. Kvalitetsstandard for Kropsbårne hjælpemidler. Udkast 1 af 27. februar 2013 til Udgave 2

Myndighed - Sundhed. Kvalitetsstandard for Kropsbårne hjælpemidler. Udkast 1 af 27. februar 2013 til Udgave 2 Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Kropsbårne hjælpemidler Udkast 1 af 27. februar 2013 til Udgave 2 Det med gult markeret er ændringer fra udgave 1 til udkast til udgave 2. Bemærk at under punkt

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for IT- og kropsbårne hjælpemidler

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for IT- og kropsbårne hjælpemidler Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 13 Kvalitetsstandard for IT- og kropsbårne hjælpemidler 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til kropsbårne hjælpemidler. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Hjælpemidler Cases. Rollator / ganghjælpemiddel

Hjælpemidler Cases. Rollator / ganghjælpemiddel Hjælpemidler / Servicelovens 112 Det overordnede formål med tildeling/bevilling af hjælpemidler er at medvirke til at borgeren får mulighed for at føre så normal en tilværelse som muligt og i størst mulig

Læs mere

Udkast til kvalitetsstandarder. Kropsbårne hjælpemidler. 112 i lov om social service

Udkast til kvalitetsstandarder. Kropsbårne hjælpemidler. 112 i lov om social service Udkast til kvalitetsstandarder Kropsbårne hjælpemidler 112 i lov om social service 1 Arm- og benproteser... 3 Bandager: brok, ryg, hånd, fingre, albue, skuldre, ankel og halskraver... 4 Bleer m.m.... 5

Læs mere

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Gangredskaber Kørestole Tilbehør kørestole Cykler For at være berettiget til støtte efter 112

Læs mere

kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet

kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet Indholdsfortegnelse Generel information om boligændringer... 3 Generel kvalitetsstandard for boligindretning...

Læs mere

Indsatskatalog for Hjælpemidler. Næstved Kommune

Indsatskatalog for Hjælpemidler. Næstved Kommune Indsatskatalog for Hjælpemidler Næstved Kommune 2015 Bevilling af hjælpemidler, forbrugsgoder & boligindretning... 5 Midlertidigt udlån af hjælpemidler... 7 112 & 113 Småhjælpemidler... 9 112 Arbejdsstole

Læs mere

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Kvalitetsstandard 2016 Hvad er hjælpemidler/ Hjælpemidler/forbrugsgoder er redskaber, der kan hjælpe dig, hvis du har en nedsat funktionsevne. Hjælpemidler kan for eksempel

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2012

Kvalitetsstandarder 2012 Kvalitetsstandarder 2012 Hjælpemiddelområdet - hjælpemidler - forbrugsgoder - støtte til køb af bil - boligindretning - støtte til individuel befordring - specialundervisning for voksne J. nr. 27.60.00P23

Læs mere

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 1 Hvem kan få et hjælpemiddel Målgruppe 2 Hvad er formålet med ydelsen Formål 3 Hvordan ansøges der om hjælpemidler Sagsforløb Du

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112... 3 DIABETES - INSULINKRÆVENDE DIABETIKERE... 4 DIABETES - TABLETBEHANDLEDE

KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112... 3 DIABETES - INSULINKRÆVENDE DIABETIKERE... 4 DIABETES - TABLETBEHANDLEDE KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER ÆLDREOMRÅDET RANDERS KOMMUNE 2013 KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112... 3 DIABETES - INSULINKRÆVENDE DIABETIKERE...

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR HJÆLPEMIDLER

KVALITETSSTANDARDER FOR HJÆLPEMIDLER BRØNDBY KOMMUNE KVALITETSSTANDARDER FOR HJÆLPEMIDLER 2015 BRØNDBY KOMMUNE Januar 2015 Kvalitetsstandarder for hjælpemidler Udgivet af Brøndby Kommune i Januar 2015 1. udgave, 1. oplag Redaktion: Karen

Læs mere

Det med gult markeret er direkte fra lov, bekendtgørelse eller vejledning

Det med gult markeret er direkte fra lov, bekendtgørelse eller vejledning Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Kropsbårne hjælpemidler Udkast 2 af 6. november 2010 Det med gult markeret er direkte fra lov, bekendtgørelse eller vejledning 1. Lovgrundlag Lov om social service

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Kvalitetsstandard 2015 Hvad er hjælpemidler/ Hjælpemidler/forbrugsgoder er redskaber, der kan hjælpe dig, hvis du har en nedsat funktionsevne. Hjælpemidler kan for eksempel

Læs mere

HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN

HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN SERVICEDEKLARATION SERVICEINFORMATIONER FOR HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN EFTER SERVICELOVENS 112. SERVICEINFORMATIONER FOR FORBRUGSGODER EFTER SERVICELOVENS 113. 1 HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN

Læs mere

Høringsudkast Kvalitetsstandard Kropsbårne hjælpemidler Lov om social service 112

Høringsudkast Kvalitetsstandard Kropsbårne hjælpemidler Lov om social service 112 Høringsudkast Kvalitetsstandard Kropsbårne hjælpemidler Lov om social service 112 Pkt. 7 Pkt. 8. Ortopædiske fodindlæg og ortopædisk fodtøj forsåling/reparation/tilretning og skoforhøjelse 1 Hvem kan få

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Udkast juni 2010 Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og Behov hos brugeren: Formålet med hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service

Læs mere

Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring

Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring Bornholms Regionskommune Oktober 2014 Indhold Indhold Indledning... 5 Sagsbehandling...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorgsområdet 2017 afsnit 3 personlige hjælpemidler

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorgsområdet 2017 afsnit 3 personlige hjælpemidler Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorgsområdet 2017 afsnit 3 personlige hjælpemidler Indhold Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorgsområdet 2017 afsnit 3 personlige hjælpemidler... 1 Diabetes - Insulinkrævende

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard 2015 Hjælpemidler og forbrugsgoder

Forslag til Kvalitetsstandard 2015 Hjælpemidler og forbrugsgoder Forslag til Kvalitetsstandard 2015 Hjælpemidler og forbrugsgoder Indholdsfortegnelse s. 1 Indledning s. 4 HJÆLPEMIDLER Arbejdsstol s. 8 Badebræt og badesæde s. 9 Badekar og badekarsindsats til børn s.

Læs mere

VEJEN KOMUNE. Kvalitetsstandarder. Personlige hjælpemidler & forbrugsgoder servicelovens 112 og 113

VEJEN KOMUNE. Kvalitetsstandarder. Personlige hjælpemidler & forbrugsgoder servicelovens 112 og 113 VEJEN KOMUNE Kvalitetsstandarder Personlige hjælpemidler & forbrugsgoder servicelovens 112 og 113 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Vejen Kommunes værdier... 3 Lovgivning og målgruppe...

Læs mere

Hørsholm Kommune 2014. Kvalitetsstandarder og indsatskatalog. Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning

Hørsholm Kommune 2014. Kvalitetsstandarder og indsatskatalog. Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Hørsholm Kommune 2014 Kvalitetsstandarder og indsatskatalog Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Indholdsfortegnelse 1 Forord... 1 2 Værdigrundlag og målsætning... 2 3 Generel information...

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr.

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 2 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Gribskov Kommune Kvalitetsstandard for kropsbårne hjælpemidler. 1. Rammer

Gribskov Kommune Kvalitetsstandard for kropsbårne hjælpemidler. 1. Rammer Gribskov Kommune Kvalitetsstandard for kropsbårne hjælpemidler Standardens godkendelse Standardens indhold Standarden er besluttet af Social og Sundhedsudvalget d. 6. oktober 2010. Som en del af kvalitetsopfølgningen

Læs mere

Servicelovens 83,stk. 1, 83a, stk. 4 eller Sundhedsloven 138

Servicelovens 83,stk. 1, 83a, stk. 4 eller Sundhedsloven 138 Kvalitetsstandard Nødkald Servicelovens 83,stk. 1, 83a, stk. 4 eller Sundhedsloven 138 Lovgrundlag SEL 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje, 2) hjælp eller støtte til nødvendige

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014 Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder Hvad er et hjælpemiddel og et forbrugsgode? Hjælpemidler er produkter som er fremstillet med henblik på at afhjælpe en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Læs mere

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler:

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler: Ældreområdet Kvalitetsstandard Hjælpemidler: Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING..3 - formålet med kvalitetsstandarderne

Læs mere

Din nedsatte funktionsevne skal være sundhedsfagligt dokumenteret. Du skal søge om det konkrete hjælpemiddel gennem dit lokale jobcenter.

Din nedsatte funktionsevne skal være sundhedsfagligt dokumenteret. Du skal søge om det konkrete hjælpemiddel gennem dit lokale jobcenter. Hvem kan søge personlige, kropsbårne hjælpemidler? Du kan søge om støtte til personlige kropsbårne hjælpemidler, hvis du har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som følge af medfødt eller

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2016 Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Godkendt af kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den 9. december 2015 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet. Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg

Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet. Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg Revideret: 12. september 2010 1 UDLÅNSHJÆLPEMIDLER 2 Kvalitetsstandard. Ikke

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler i dagligdagen. Skanderborg Kommune. Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler i dagligdagen. Skanderborg Kommune. Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År Kvalitetsstandarder Hjælpemidler i dagligdagen 2016 Skanderborg Kommune Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År Indhold Kvalitetsstandard for personlige hjælpemidler... 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113 GLOSTRUP KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2018-2019 Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113 Godkendt af Kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den xx december 2017 Gældende

Læs mere

Kvalitetsstandard /Serviceniveaubeskrivelse for støtte til køb af bil - 2016

Kvalitetsstandard /Serviceniveaubeskrivelse for støtte til køb af bil - 2016 Kvalitetsstandard /Serviceniveaubeskrivelse for støtte til - 2016 Lovgrundlag Lov om social service 114 Bilbekendtgørelsen nr. 719 af 19. juni 2013 Link: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=152363

Læs mere

Støtte til køb af bil

Støtte til køb af bil Støtte til køb af bil servicedeklaration 1 Støtten skal medvirke til at man får mulighed for at føre så normal en tilværelse som muligt 2 Serviceinformationer for støtte til køb af bil efter Servicelovens

Læs mere

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Kvalitetsstandard 2013 Du kan få bevilget hjælpemidler/forbrugsgoder til, at klare din daglige tilværelse, hvis du har en varigt og væsentligt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne.

Læs mere

Leverandøren er forpligtet til at levere til samtlige visiterede borgere.

Leverandøren er forpligtet til at levere til samtlige visiterede borgere. Kravspecifikation Generelle krav gældende for alle delaftaler 1. Generelt Der skal ydes det bedst egnede og billigste hjælpemiddel, jf. den til enhver tid gældende lovgivning vedr. anskaffelser af hjælpemidler

Læs mere

Ydelser på hjælpemiddelområdet

Ydelser på hjælpemiddelområdet SOLRØD KOMMUNE VISITATION- OG KOORDINATIONSENHEDEN Ydelser på hjælpemiddelområdet Efter Lov om social service 112 Lovgrundlag og kriterier for Ydelser på hjælpemiddelområdet. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. KROPSBÅRNE/PERSONLIGE

Læs mere

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016 Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016 Hvad er palliative tilbud? Palliation betyder lindring. Denne kvalitetsstandard indeholder en beskrivelse af de lindrende, og praktiske tilbud til den alvorligt

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 28. december 2012. Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 28. december 2012. Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven Lovtidende A 2012 Udgivet den 28. december 2012 23. december 2012. Nr. 1432. Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven I medfør af 112, stk. 5, og 113,

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 112. Hjælpemidler

Kvalitetsstandard. Serviceloven 112. Hjælpemidler Kvalitetsstandard Serviceloven 112 Hjælpemidler Godkendt i Byrådet den 26. juni 2012 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder for

Læs mere

Udkast til kvalitetsstandarder. Boligændringer. 116 i lov om social service

Udkast til kvalitetsstandarder. Boligændringer. 116 i lov om social service Udkast til kvalitetsstandarder Boligændringer 116 i lov om social service Boligændringer... 3 Ombygning... 4 Tilbygning... 5 Boligskift fra lejebolig til ejerbolig... 7 Boligskift fra ejerbolig til ejerbolig...

Læs mere

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Serviceinformation Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Hvad er Personlig og praktisk hjælp og hvem kan få? Personlig og praktisk hjælp er for dig, der er bosiddende i Lolland Kommune,

Læs mere

Bilag 2 anerkender ansvar livskvalitet nærvær respekt

Bilag 2 anerkender ansvar livskvalitet nærvær respekt Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder, som giver dig information om den hjælp, du kan få

Læs mere

Merudgiftsydelse efter Lov om social service 41 til børn

Merudgiftsydelse efter Lov om social service 41 til børn Merudgiftsydelse efter Lov om social service 41 til børn Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene serviceydelser,

Læs mere

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83.

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen skal

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Kvalitetsstandard: Spise og drikke

Kvalitetsstandard: Spise og drikke Kvalitetsstandard: Spise og drikke 2015 Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 og 87. Hvilke behov dækker ydelsen Støtte/hjælp/ rehabilitering til udførelse af de aktiviteter som borgeren midlertidigt

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113 GLOSTRUP KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2015 Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113 Godkendt af Kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den xx.xx.2014 Gældende fra den

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112... 3

KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112... 3 KVALITETSSTANDARDER PÅ ÆLDREOMRÅDET RANDERS KOMMUNE BIND 2 2009 KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112... 3 PERSONLIG MEDICINSK BEHANDLING... 4 INSULINKRÆVENDE DIABETIKERE...

Læs mere

SYNSHJ LPEMIDLER - BRILLER OG KONTAKTLINSER...29 SYNSHJ LPEMIDLER - SVAGSYNSOPTIK...30

SYNSHJ LPEMIDLER - BRILLER OG KONTAKTLINSER...29 SYNSHJ LPEMIDLER - SVAGSYNSOPTIK...30 KVALITETSSTANDARDER P LDREOMR DET RANDERS KOMMUNE BIND 2 2010 KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJ LPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112...3 DIABETES - INSULINKR VENDE DIABETIKERE...5 DIABETES - IKKE-INSULINKR

Læs mere

Lov om social service 83

Lov om social service 83 7.0 Ydelsesbeskrivelser 7.1 Personlig pleje 7.1.1 Hjælp til personlig hygiejne indgår i Borgeren kan ikke eller delvist ikke varetage personlig hygiejne pga. en væsentlig funktionsnedsættelse. nedenstående

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08 Budget 2004-2007 Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard. Støtte til handicapbil. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandard. Støtte til handicapbil. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandard Støtte til handicapbil Omsorg og Sundhed Godkendt af Social og Forebyggelsesudvalget den 10. maj 2016 Støtte til handicapbil Lovgrundlag for indsatsen 114 i Lov om Social Service / BEK

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION

PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION 1 2 TRYGHED FLEKSIBILITET ÅBENHED RESPEKT LIVSKVALITET PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP MÅL Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves

Læs mere

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler BØRNETEAMET Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler Denne pjece henvender sig til forældre til børn med handicap, som bor i Aarhus Kommune. Pjecen

Læs mere

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder i hjemmet Serviceloven 112 og 113

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder i hjemmet Serviceloven 112 og 113 Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder i hjemmet Serviceloven 112 og 113 Arbejdsstole og hvilestole med særlig indretning Sidde- og rygpuder Senge og madrasser Syns- høre og IT hjælpemidler

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Kropsbårne hjælpemidler

Kvalitetsstandard 2014 Kropsbårne hjælpemidler Kvalitetsstandard 2014 Kropsbårne hjælpemidler Indholdsfortegnelse Baggrund side 3 Frit valg af leverandør af hjælpemidler side 3 Læsevejledning side 4 Kropsbårne og personlige hjælpemidler Insulin- og

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 93-15 om hjælpemidler - servicehund - psykisk funktionsnedsættelse - væsentlighed

Ankestyrelsens principafgørelse 93-15 om hjælpemidler - servicehund - psykisk funktionsnedsættelse - væsentlighed KEN nr 11294 af 18/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-2140-22064 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Vejledning. for. Standard Hjælpemidler og håndgreb

Vejledning. for. Standard Hjælpemidler og håndgreb Vejledning for Standard Hjælpemidler og håndgreb 2012 Indholdsfortegnelse Forord...4 Bevilling af hjælpemidler...4 Albuestokke...7 Almindelige sidde-lændepuder...7 Arbejdsstole...7 Badebræt...8 Badebænk...8

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Hjælpemidler Kvalitetsstandarder

PLEJEOMRÅDET. Hjælpemidler Kvalitetsstandarder PLEJEOMRÅDET Hjælpemidler Kvalitetsstandarder Nr. 10 den 16. juli 2009 1 Indledning. Dette hæfte indeholder Plejeområdets kvalitetsstandarder på dele af hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandarderne er en

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2016 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for aflastning/afløsning... 6 Kvalitetsstandard for praktisk

Læs mere

Tekniske hjælpemidler/forbrugsgoder Servicelovens 112 og 113

Tekniske hjælpemidler/forbrugsgoder Servicelovens 112 og 113 Kvalitetsstandard 2016-2017 Tekniske hjælpemidler/forbrugsgoder Servicelovens 112 og 113 1 Indhold 1.0 INDLEDNING... 5 1.1 KVALITETSSTANDARDEN ET REDSKAB FOR KOMMUNEN OG BORGERNE... 5 1.2 VISITATION EN

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2016-2017. 1. Hjælpemidler til personlig pleje. Fod-, hæl- og tåbeskyttere. Lovhjemmel Lov om Social Service 112.

Kvalitetsstandarder 2016-2017. 1. Hjælpemidler til personlig pleje. Fod-, hæl- og tåbeskyttere. Lovhjemmel Lov om Social Service 112. Kvalitetsstandarder 2016-2017 1. Hjælpemidler til personlig pleje 1.1 Fod-, hæl- og tåbeskytter Personlig pleje Fod-, hæl- og tåbeskyttere Lovhjemmel Lov om Social Service 112 Hvad indgår i ydelsen? Fod-,

Læs mere

A-kursus i fod & ankelkirurgi

A-kursus i fod & ankelkirurgi A-kursus i fod & ankelkirurgi Ortopædisk fodtøj & Ortoser Brugbare ordinationer Hvidovre Hospital 26. 27. september 2011 Ortopædisk fodtøj & Ortoser Brugbare ordinationer Ortopædisk fodtøj Fodindlæg Konservative

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Nyttig viden om ældreområdet

Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om Ældreområdet Indholdsfortegnelse Forord... 3 Byrådets visioner for ældreområdet... 3 Overordnet målsætning... 4 Hvem kan få hjælp?... 4 Formål... 4 Hvad kan

Læs mere

Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven

Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 352 Offentligt Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven I medfør af 112, stk. 6, og 113, stk.

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Høreområdet For at modtage indsatser på høreområdet, skal borgeren være hørehæmmet og høreapparatsbruger eller døv.

Høreområdet For at modtage indsatser på høreområdet, skal borgeren være hørehæmmet og høreapparatsbruger eller døv. Kvalitetsstandard: Kommunikation Målgruppe Målgruppen for tilbuddet er borgere over 18 år bosiddende i Norddjurs Kommune, der har behov for rådgivning, vejledning, hjælpemidler eller undervisning for at

Læs mere

Boligindretning/boligskift efter Servicelovens 116

Boligindretning/boligskift efter Servicelovens 116 Kvalitetsstandard 2016-2017 Boligindretning/boligskift efter Servicelovens 116 1 1. INDLEDNING... 4 1.1 KVALITETSSTANDARDEN ET REDSKAB FOR KOMMUNEN OG BORGERNE... 4 1.2 VISITATION EN GENEREL VEJLEDNING...

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013 Acadre doc.: 150839-13

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning efter sygehusindlæggelse

Ydelseskatalog for genoptræning efter sygehusindlæggelse Ydelseskatalog for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lov om Sundhedsloven 140 Ydelseskatalog for genoptræning efter udskrivning fra sygehus Indledning og formål Ydelseskatalog er et arbejdsredskab

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 116, stk. 1: Boligindretning og 116, stk. 4: Boligskift. Socialministeriets vejledning nr. 6, af 5.december 2006. Formålet med hjælp til boligindretning

Læs mere

SSL 41. Emne Tekst Serviceniveau/beløb. Behovet vurderes sammen med familien. Der er forskellige former for aflastning Selvvalgt aflastning

SSL 41. Emne Tekst Serviceniveau/beløb. Behovet vurderes sammen med familien. Der er forskellige former for aflastning Selvvalgt aflastning SSL 41 Emne Tekst Serviceniveau/beløb Aflastning Behovet vurderes sammen med familien. Der er forskellige former for aflastning Selvvalgt aflastning aflønnes med 117,-kr pr. time (hjemmehjælpernes Selvvalgt

Læs mere

Indsatskatalog for Sygeplejeydelser i Næstved Kommune

Indsatskatalog for Sygeplejeydelser i Næstved Kommune Indsatskatalog for Sygeplejeydelser i Næstved Kommune 1 Indholdsfortegnelse Udvikle/ fastholde... 3 Hverdagens aktiviteter... 3 Sociale sammenhænge og kontakt til personer i netværket.... 6 Personlige

Læs mere

Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011. Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service

Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011. Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011 Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service Albertslund Kommune 2012 Formål med Kvalitetsstandarden: Albertslund

Læs mere

kvalitetsstandarder Hjælpemidler til udlån Forbrugsgoder Støtte til køb af bil guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet

kvalitetsstandarder Hjælpemidler til udlån Forbrugsgoder Støtte til køb af bil guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet kvalitetsstandarder Hjælpemidler til udlån Forbrugsgoder Støtte til køb af bil guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet Indholdsfortegnelse Generel information for hjælpemidler til

Læs mere

1.1 Genbrugshjælpemidler: Hjælpemidler til personlig pleje. funktionsevne. bad, toilet og påklædning og dermed opretholde en aktiv tilværelse.

1.1 Genbrugshjælpemidler: Hjælpemidler til personlig pleje. funktionsevne. bad, toilet og påklædning og dermed opretholde en aktiv tilværelse. 1.1 Genbrugshjælpemidler: Hjælpemidler til personlig pleje 112 i Lov om Social Service At kompensere for fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne. At borgeren kan forblive selvhjulpen i forhold til bad,

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 60-15 om socialpædagogisk støtte - serviceniveau - kompensationsprincippet - efterprøvelse af kommunens skøn

Ankestyrelsens principafgørelse 60-15 om socialpædagogisk støtte - serviceniveau - kompensationsprincippet - efterprøvelse af kommunens skøn KEN nr 10597 af 25/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. november 2015 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2014-213-42137 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning Hånd om paragrafferne / 1 Børn og unge med udviklingshæmning 2 Børn og unge med udviklingshæmning At være forældre til et barn eller en ung med udviklingshæmning er på mange måder en stor udfordring. Samfundet

Læs mere