At leve er at arbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "At leve er at arbejde"

Transkript

1 TEMA: det grænseløse arbejde At leve er at arbejde Mobile bredbånd giver medarbejdere mulighed for at arbejde når som helst og hvor som helst. Den fleksibilitet kan både være dejlig og frustrerende, for hvor går grænsen mellem privatliv og arbejdsliv? Foto: Jasper Carlberg Location: Hotel Guldsmeden/axel 34 Finans juni 2010

2 Xxx Finans Finans juni juni

3 TEMA: det grænseløse arbejde På mailen døgnet rundt Michael Samuelsen. Der er lidt af en forventning om, at du er tilgængelig, når de tekniske hjælpemidler gør det muligt, siger løn- og HR-konsulent Michael Samuelsen fra Multidata, der betegner fleksibiliteten i sit arbejde som dejlig og frustrerende Af Elisabeth Teisen Foto: Jasper Carlberg Michael Samuelsen, som er løn- og HR-konsulent i Multidata, har en alder, der gør, at han kan huske, hvordan det var, da arbejde var noget, man gjorde på faste steder og tidspunkter. På godt og ondt var man låst fast. Men så kom der pc er, og senere de bærbare af slagsen. Der kom mobiltelefoner og muligheden for at logge sig på virksomhedens systemer hjemmefra. Og nu er vi der, hvor vi med de mobile bredbånd kan arbejde hvor som helst og når som helst. Og vi gør det. Jeg kan huske et projekt på Grønland, der midt i 1990 erne var ved at gå i vasken, fordi det at få en opkobling kostede spidsen af en jetjager. Nu kører det via internettet, og der er ingen krog i verden, der er udenfor. De mobile bredbånd giver en masse tilvalgsmuligheder, som jeg nødigt ville undvære. Fleksibiliteten er dejlig, men den er også frustrerende, siger Michael Samuelsen, som samtidig er fællestillidsmand i virksomheden og fagligt aktiv i kredsbestyrelsen i Kreds Øst. På arbejdspladsen er der en stor gråzone af forventninger og formodninger om forventninger. Mange ting bliver ifølge Michael Samuelsen ikke formuleret åbent, men mange handlinger føder kutymer og lægger en norm for, hvad man gør. Det er jo ikke unormalt at modtage mails, der er sendt både kl og kl. 5 om morgenen. Og hvis jeg selv har glemt at sende en mail i løbet af dagen og lige skipper den af sted om aftenen, får jeg ofte svar med det samme. Så vi er mange, der er på på tider langt ud over den almindelige arbejdstid. Det skaber et ubevidst pres på modtageren. Der er lidt af en forventning om, at du er tilgængelig, når de tekniske hjælpemidler gør det muligt. Og det er jo ikke bare i løbet af den normale arbejdsuge. Det er også i weekender og på ferier, siger Michael Samuelsen. Sygdom ingen hindring På mange arbejdspladser er det blevet en norm, at man sender en mail til sine kolleger om, at man kan træffes på mobilen og er på mailen hele dagen, hvis man selv eller ungerne er ramt af forkølelse eller det, der er værre. Også globaliseringen har sløjfet grænserne ikke bare i fysisk forstand. Hvis storebroderen er en indisk eller amerikansk virksomhed, holdes mødet pacific time som telefonmøde eller videokonference uanset hvor på himlen solen står i Danmark. Især chefer bør være meget bevidste om de mekanismer, der udkrystalliserer sig i nye og ukontrollerede måder at være på arbejde på. Men det er ikke kun et pres, der kommer fra ledelsen. Meget arbejde er organiseret i selvstyrende grupper og team. I gruppen føler man en samhørighed og et fællesskab. Man er solidarisk med teamet, og hvor det måske kunne vække modstand, hvis en chef formulerede forventninger om evindelig tilgængelighed, falder det meget mere naturligt, når det er kollegerne. Man er pligtopfyldende, opgaven skal jo nås inden deadline, og jeg vil i hvert fald ikke være skyld i forsinkelsen og skyld i, at teamet bliver sat i et dårligt lys, siger Michael Samuelsen. Michael Samuelsen formoder ikke, at konstruktionen er ledelsens avancerede og bevidste forsøg på at manipulere medarbejderne, men han konstaterer, at virkningen er den samme: Når krisen kradser, er det omkostningerne, der sætter dagsordenen. Når kolleger fratræder, bliver stillingerne ikke genbesat, for ledelsen skal lige overveje, om opgaverne skal løses eller organiseres på en anden måde. I de seneste år har mængden af arbejdsopgaver været støt stigende, mens ressourcerne til at løse dem har været støt faldende. Boostet ego Men vi råber ikke op. Vi siger ikke fra, blandt andet fordi vores ego bliver bekræftet. Det tricker mit ego, at jeg selv får ansvaret, og at min leder blander sig uden om, hvis bare jeg løser opgaven. Det giver mig prestige, at jeg er den, der bliver gået til, når en 36 Finans juni 2010

4 arbejdsopgave skal løses. Det bliver en del af min identitet at være specialisten og problemknuseren. Det er en rolle, jeg godt kan lide, siger Michael Samuelsen. Og arbejdspladsen er én stor børs for interessante opgaver, som det er svært at sige nej til. Det er spændende. Men det stresser. Vi siger ja og ja og ja. Og pludselig er vi inde i en dødsspiral, hvor opgaverne har taget magten, og hvor vi har mistet overblikket. Vi glemmer, at det er vigtigt at restituere sig. At vi har tre liv: privatlivet, familielivet og arbejdslivet, og at der skal være balance hele vejen rundt. Du skal have noget tid, der er helt din egen, og når du er sammen med familien, skal du være nærværende og ikke mumle distræte svar, mens du finpudser din rapport, siger Michael Samuelsen. I virksomheder med ny løn spiller det også en rolle, at proaktivitet og engagement er egenskaber i høj kurs. Det er værdifulde kort at kunne spille ind i forhandlingerne om tillæg og forfremmelser. Michael Samuelsen var selv kommet dertil, hvor arbejdslivet havde taget magten og stressen plagede. Det påvirkede samlivet, lunten blev kortere, og hans kone Gitte måtte af og til spørge, om man skulle være kunde eller medlem af Finansforbundet for at få lidt opmærksomhed. Indtil en drastisk hændelse slog ned i deres familie; Gitte fik sidste år konstateret brystkræft. Det ændrede mine prioriteringer 100 procent, og ofte gik jeg hjem uden at tage computeren med for ikke at blive fristet. Det tossede er, at hukommelsen er kort. Nu er hun rask igen, og jeg på vej tilbage i de gamle vaner. Dog med lidt større bevidsthed om, at balancen ikke må tippe. Jeg prøver faktisk at sige nej til opgaver en gang imellem. Som da vi var børn og legede tagfat i gården, skal der være et helle. Stolpen til tørrestativet eller stenen ved porten. Et sted, hvor man er fredet. For Michael Samuelsen er det huset i Sverige, hvor der ikke er internet, og hvor der heldigvis er rigtig dårlig mobildækning. n Finans juni

5 TEMA: det grænseløse arbejde Arbejdet breder sig som bjørnekløer Bjørneklo er en invasiv art, der breder sig ukontrollabelt. Det samme er det moderne arbejde i gang med at gøre Af Elisabeth Teisen Foto: Jasper Carlberg 38 Finans juni 2010

6 Arbejdet flyder ud over alle bredder. Arbejdet invaderer vores privatliv, vores tanker, vores selvopfattelse og vores politiske forståelse. Arbejdsmiljøforskere har sat en etikette på tendensen, der giver helt nye udfordringer til arbejdsmiljø arbejdet. De kalder det det grænseløse arbejde. Det grænseløse arbejde som begreb er ikke noget, man har eller ikke har. Men alle medarbejdere mærker det i varierende omfang, siger lektor Henrik Lund, RUC. I det traditionelle industrisamfund var der en fabriksklokke, der ringede ind og ud. Og selv da klokken blev afskaffet, var Vidste du, at: 41 procent af Finansforbundets medlemmer tager i meget høj grad eller i høj grad arbejdspladsens problemer på sig som deres egne. 77 procent af Finansforbundets medlemmer angiver, at de har fælles interesser med arbejdspladsen. For 93 procent af Finansforbundets medlemmer har arbejdet i høj eller meget høj grad indflydelse på deres personlige trivsel. 64 procent af Finansforbundets medlemmer kan ikke lægge arbejdet fra sig, når de har fri. 15 procent af Finansforbundets medlemmer siger, at arbejdet fylder så meget af tid og tanker, at det er et problem for den enkelte eller familien. der faste mødetider. Arbejdspladsen lå naturligvis på et bestemt sted, hvor man dagligt mødte op. Arbejdsgiveren var interesseret i de produkter, du producerede, mens du var på arbejde. Det, der talte, var din flid og din præcision. Dine personlige egenskaber og din forestillingsverden i øvrigt bekymrede han sig ikke om. Når klokken gav lyd, og du gik hjem efter endt arbejdsdag, skænkede du ikke arbejdet en tanke, og hvis der var problemer og det var der tit så var du solidarisk med dine kolleger og tænkte i et entydigt dem og os. De nedrige var arbejdsgiverne, og der var en klar fælles front. Nu er den formelle arbejdstid under opløsning. Arbejdstiden er i stedet bestemt af individuelle forhold, af situationen og af opgavens art. Stedet kan være både din dagligstue, toget, et projekthotel eller en anden afdeling. Også de politiske fronter på arbejdspladsen er opløst. Medarbejderne involveres i beslutningsprocesser. Der er ikke nogen åbenlyse modsætningsforhold, og interesseforskelle er ikke legitime. Endelig bliver arbejdet i højere og højere grad det, der definerer os som menneske og giver os identitet og mening. Arbejdet æder sjæle op Hvis vi sætter det på spidsen, arbejder vi ikke længere for at leve, men lever for at arbejde. Og det er farligt, for det giver forførelsen frit rum. Medarbejderne bliver forført af virksomheden, ofrer alt, fordi det er umuligt at sætte grænser. Løftet er personlig udvikling, mening og identitet. Medarbejderen skal give sin fleksibilitet, engagement og omstillingsparathed. Risikoen er, at man bliver stresset, brænder ud og ender med en depression, advarer Henrik Lund. Vi lader os villigt forføre, for der er jo også en masse fordele. De færreste af os ville nok bytte med fabriksfløjten og værkførerens kæft, trit og retning. Vi kan tilpasse vores arbejdsliv til familielivet og vores fritidsinteresser. Vi kan få bredere og mere interessante job. Vi har mere indflydelse på vores job, og vi leder langt hen ad vejen os selv. Det er rart, at også de personlige kompetencer bliver set, tillagt værdi og sat i spil på arbejdspladsen. Vi er flere og flere, der i virkeligheden hellere vil være på arbejde, fordi alle de interessante arbejdsopgaver bekræfter egoet og imaget, mens familien med skrigende og trætte børn, kedelige rutineopgaver og krævende ægtefæller dræner og slider med sit ukontrollerede kaos. Finans juni

7 TEMA: det grænseløse arbejde Ydermere har vi i virksomhederne fået det, Henrik Lund kalder et meget dårligt tidsmiljø. Storrumskontorerne er blevet dominerende, og med dem har koncentrationen og fordybelsen fået dårligere vilkår på arbejdspladsen. Vi bliver afbrudt i et væk. Man kan tale om, at der er sket en social acceleration. Antallet af interpersonelle relationer i løbet af en dag har aldrig været større. Derfor er mange simpelt hen tvunget til at tage arbejdet med hjem, hvis opgaven kræver tankevirksomhed og skal nås til tiden, siger Henrik Lund. Men som sagt. Der er en risiko. Den svenske arbejdslivsforsker Carsten von Otter konstaterer: Aldrig har vi haft det så godt i arbejdslivet og samtidig følt os så dårligt tilpas. Og det virkelige problem er måske, at vi ikke skal kradse ret meget i overfladen for at opdage, at alle disse goder og frihedsgrader langt hen ad vejen er illusoriske. Der er stadig en arbejdsgiver, der styrer os benhårdt og med mere avancerede herskerteknikker end fabriksfløjten. Tillid er godt, kontrol er bedre Mange medarbejdere i den finansielle sektor oplever, hvordan der strammes op på forretningsgange, der er oprettet callcentre, og back office-opgaver centraliseres, så job og opgaver bliver smallere. Standardiserings- og kontrol-paradigmet har fået en ekstra tand efter finanskrisen. Hermed har vi to regimer på arbejdspladsen i den finansielle sektor: På den ene side det grænseløse arbejde baseret på tillid og forestillingen om medarbejderen som en myndig person, der er frisat og leder sig selv. På den anden side forenkling, automatisering, avancerede it-redskaber, der støtter og måler, og endelig er der nøje kontrol med salg og resultater. Det skaber en dobbelthed, som gør det meget svært at orientere sig, og dobbeltheden er psykisk belastende. Det er som at danse til to rytmer på samme tid. Hvis tingene ikke lykkes, er det din egen skyld, for du leder jo dig selv, tror du. Men du er spundet ind i en lang række forventninger, krav og strukturelle begrænsninger, siger Henrik Lund. Ja-kulturen Som arbejdsmiljøforsker har Henrik Lund selvfølgelig nogle bud på, hvordan man kan værne sig mod de nye trusler. Ledere og andre, der vil os det godt, melder ofte ud, at vi jo bare må lære at sige fra. Men det er i virkeligheden den dårligste sætning, der findes. Vi lever i en udbredt ja-kultur. Og ja, vi vil alle gerne det hele. Vi er skruet ind i en sammenhæng på arbejdspladsen, der belønner engagementet og viljen til at være med på det hele. En kultur, hvor det ikke er klogt at afsløre, at der er noget, man ikke magter eller kan overskue. Derfor bliver vi nødt til at tale sammen, råder Henrik Lund til. Og for at det skal kunne lade sig gøre, bliver vi nødt til at skaffe os nogle fælles pauser. Altså i en vis udstrækning at genskabe nogle rytmer og ritualer som fx en fælles kaffepause, som ellers de fleste steder er ofret på grænseløs hedens alter. Sammen kan man arbejde på at indføre en kultur, hvor det er legitimt at sige fra. Hold fast i fagligheden En anden ting, der kan holde stressen fra døren, er muligheden for og legitimiteten af at holde fast i sin faglighed, i det, man har lært. Der er kommet meget mere fokus på personligheden end på fagligheden. Tidligere kunne en pensionsrådgiver hvile i sin viden om emnet og rådgive med udgangspunkt i nogle facts. Nu indgår man i team, og der er kampagner. Man bliver hele tiden kastet ud i nye sammenhænge. Hverdagen er blevet uforudsigelig. I det virvar er fagligheden en buffer, og det giver ro at beskæftige sig med noget, man mestrer. Og sidst, men ikke mindst er indflydelsen på eget arbejde stadig den bedste medicin. Som arbejdsmiljøforsker er det lidt kedeligt at sige det igen, for det er det, vi har sagt de sidste mange år. Men der er ingen vej udenom. Indflydelse og egenkontrol er stadig kernen, siger Henrik Lund. n 40 Finans juni 2010

8 Grænseløshedens fem dimensioner Tidsmæssig og rumlig grænseløshed Ingen grænser for, hvor og hvornår arbejdet kan foregå. Organisatorisk grænseløshed Arbejdsdeling og opgavefordeling er flydende og grænseløs. Den enkelte person og den enkelte faggruppe har ikke afgrænsede opgaver og kompetencer. Politisk grænseløshed De politiske forskelle er uklare, og konfliktløsningen uigennemskuelig. Der er hverken klare interesseforskelle eller klare strukturer for, hvordan spørgsmål om rettigheder og konflikter løses. Kulturel grænseløshed Der udvikler sig fælles normer og værdier i virksomheden, som også breder sig til det private liv uden for virksomheden. Der er ikke klare forskelle i normer og værdier i forskellige grupper i virksomheden. Subjektiv grænseløshed Arbejdet bliver en central del af personligheden. Der er ikke klare grænser mellem arbejdet og det personlige. Kilde: Øje på det psykiske arbejdsmiljø i grænseløst arbejde. Rapport udarbejdet af Henrik Lund og Helge Hvid. Roskilde Universitetscenter. Februar Finans juni

9 TEMA: det grænseløse arbejde Der er behov for pusterum Af Elisabeth Teisen Foto: Jasper Carlberg Vi bør overveje at skabe nogle rammer for pusterum, så medarbejdere kan spare timer op til at komme helt på afstand af jobbet, siger Finansforbundets næstformand, Solveig Ørteby Det grænseløse arbejde er et dilemma for den enkelte, for arbejdsfællesskabet og for fagforeningen. Grænseløsheden har mange facetter, men for mig er tiden den største udfordring. Det er et dilemma for os som fagforening. På den ene side skal vi åbne mulighederne for dem, der kan og vil, og på den anden side skal vi beskytte dem, der bliver belastet af grænseløsheden, siger Finansforbundets næstformand, Solveig Ørteby. Hun opfordrer medlemmerne til at diskutere grænseløsheden med hinanden. Ifølge Finansforbundets rundspørge blandt 830 medlemmer angiver 16 procent, at de konkurrerer i høj eller meget høj grad med deres kolleger om de bedste opgaver, mens kun 40 procent angiver, at de slet ikke konkurrerer. Der er en risiko for udstødelse fra fællesskabet, hvis man ikke er engageret og med i gamet, og hvis man eksempelvis indirekte sætter spørgsmålstegn ved adfærden og værdierne. Skån hinanden og accepter, at der er forskellige temperamenter og livssituationer. Det grænseløse er godt for nogle, og andre kræver rammer og struktur. Helt lavpraktisk tror jeg også, vi kunne vinde noget ved noget så banalt som mere mail-disciplin. Nu er det jo blevet så pærelet at hæfte et par rapporter ved mailen og sende den både til cc og bcc, og hvad det alt sammen hedder. Det æder vores tid, siger Solveig Ørteby. Grænseløsheden sætter nu i den grad vilkårene for arbejdslivet, at en diskussion af grænserne bør tages op med arbejdsgiverne ved fremtidige overenskomstforhandlinger. Det er ikke noget, vi løser med et snuptag. Men det handler om, at vi ikke vil løbes over ende af den fagre nye verden. Vi vil godt være med, men vi vil selv være med til at påvirke indholdet. For eksempel kunne man overveje at skabe nogle rammer for pusterum, for at spare timer op til at lave noget helt andet, hvor man slipper hjernen og sindet frit. Og vi kunne tænke mere i varierende tilbud og livsfaser. Men der er kun én til at sige nej. Og det er dig. I fællesskabet kan I støtte hinanden, og fagforening og overenskomst kan give nogle redskaber, siger Solveig Ørteby. n 42 Finans juni 2010

10 Bliv herre i eget hus Vi er blevet oplevelsesnarkomaner. Derfor lader vi os invadere af opgaver på arbejdet og af aktiviteter i fritiden. Vejen til større ro er ifølge læge Lise Gormsen at prioritere, drosle ned og finde frem til det, der giver mening Af Elisabeth Teisen I det moderne liv er der mange stressskabende faktorer, men det grænseløse arbejde er en af de nye farlige tendenser, som vi endnu ikke fuldt ud kender konsekvenserne af. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø beskriver stressfaktorerne ved det grænseløse arbejde som en kombination af uendelige krav, uklar grænse til fritiden, problemer med balancen mellem familie- og arbejdsliv, manglende forudsigelighed og individualisering af krav og løsninger. Langt hen ad vejen skubber vi jo selv grænserne. Arbejdet giver os udfoldelsesmuligheder og glæde, så vi er mange, der gerne tager det med hjem. Og undersøgelser viser, at mange er koblet op på arbejdspladsen med mobil eller mail også i sommerferien. Folk er meget involverede, og det er jo positivt, siger læge Lise Gormsen, Aarhus Universitet, der har beskæftiget sig med stress med udgangspunkt i medicinsk og psykologisk forskning og har ydet bidrag til antologier om Det meningsfulde arbejdsliv og Det meningsfulde liv, udgivet på Aarhus Universitetsforlag. Og det er jo ikke blot i arbejdslivet. Også privat vil folk en hel masse. Vi lever i en kultur, der hungrer efter oplevelser. Pludselig bliver det for meget. Det flyder over, og så har vi miseren. Ifølge Lise Gormsen er vi hele tiden på dupperne for at ligne succeser og være med. Vi burde i stedet gøre os lidt mere umage for at finde ro og turde hvile i os selv. Skab nogle åndehuller En helt lavpraktisk øvelse, når det hele er ved at løbe fra en, er at tage kalenderen og strege alt det unødvendige ud. At prioritere og skære ned, så der er fridage og friweekender, hvor der ingen aftaler er. Og på arbejdspladsen skal vi turde tage diskussionerne og sige fra. Man skal gøre det, før opgaverne har taget magten fra en. Når først vi kommer ud over kanten, er vi ikke i stand til at prioritere, så løber vi bare fortvivlet bagefter og prøver at nå det hele, siger Lise Gormsen. Diskussionen på arbejdspladsen kunne passende tage udgangspunkt i de seks guldkorn fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø: Indflydelse, mening, forudsigelighed, social støtte, belønning og krav, anbefaler Lise Gormsen. Det er svært på egen hånd bare at være stejl og sige nej til flere opgaver. Men en fælles diskussion om de seks guldkorn kan jeg ikke tro andet, end at arbejdsgiveren også vil være interesseret i. Det koster jo rigtigt mange penge, hvis medarbejderne går ned med stress, så alene et omkostningsperspektiv burde motivere. Især lægger Lise Gormsen vægt på meningen. I virkeligheden er et liv drevet af oplevelser tomt. Vi hopper rundt fra det ene til det andet, og det giver kun korte kick. Først når vi når frem til at finde det, der giver mening i vores liv, kan vi prioritere. Og så skulle man måske gøre sig det til en vane hver fredag at registrere, hvad man nåede i ugens løb og give sig selv et klap på skulderen for det, i stedet for at piske sig selv for alt det, man ikke nåede. Meningen er det vigtigste, lader man sig drive af den, viser både psykologisk og medicinsk forskning, at man opbygger modstandskraft mod stress. n lille indflydelse på arbejdet Kun 21 procent af de adspurgte i Finansforbundets trivselsmåling fra marts 2010 angiver, at de i meget høj grad har indflydelse på deres daglige arbejde. I en tilsvarende undersøgelse blandt LO-medlemmer svarede 32 procent, at de i meget høj grad har indflydelse på deres arbejde. Det er interessant, at Finansforbundets højtuddannede medlemmer faktisk ligger noget under LO, når de skal vurdere indflydelsen på det daglige arbejde, siger lektor Henrik Lund fra RUC. Han tilføjer, at også andre undersøgelser viser, at indflydelsen er betydeligt mindre, end man skulle forestille sig i sektoren. På trods af den udbredte selvledelse og værdiledelse, så er sektoren stadig præget af stive forretningsgange, finanstilsynets standarder og it-systemer, der indskrænker handlerummet for den enkelte. Og finans krisen har sandsynligvis skubbet yderligere i den retning, siger Henrik Lund. Det er bekymrende, for mange undersøgelser viser, at netop indflydelse giver medarbejdere kapacitet til at håndtere de grænseløse arbejdsvilkår. Der er således meget viden, som peger på, at indflydelse er den arbejdsmiljømedicin, der er størst behov for, når arbejdet er grænseløst. Finans juni

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah:

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah: SLIDE 1 SLIDE 2 Det grænseløse arbejde findes mange steder i vores arbejdsliv i dag og er på mange måder blevet en fastgroet del af den måde, vi organiserer vores arbejdsliv på. Når vi taler om det grænseløse

Læs mere

Sunde arbejdsrytmer. bedre samspil mellem tid og opgaver KERNEOPGAVEN OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ 24.-25. MARTS 2015

Sunde arbejdsrytmer. bedre samspil mellem tid og opgaver KERNEOPGAVEN OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ 24.-25. MARTS 2015 Sunde arbejdsrytmer bedre samspil mellem tid og opgaver KERNEOPGAVEN OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. 24.-25. MARTS 2015. Karen Albertsen; kal@teamarbejdsliv.dk. PUBLIKATION FRA BAR SOSU Fokus er ikke så

Læs mere

DET GRÆNSELØSE ARBEJDE PÅ GODT OG ONDT

DET GRÆNSELØSE ARBEJDE PÅ GODT OG ONDT DET GRÆNSELØSE ARBEJDE PÅ GODT OG ONDT TRÆK GRÆNSEN Stadig flere af os er påvirket af det grænseløse arbejde. Den teknologiske udvikling gør det muligt for os at arbejde på alle tider af døgnet, og vi

Læs mere

Sæt grænser for det grænseløse arbejde

Sæt grænser for det grænseløse arbejde Sæt grænser for det grænseløse arbejde Grænseløst arbejde bliver stadig mere udbredt. Det giver medarbejderne større frihed til at kombinere arbejde og familieliv, så det passer netop til deres hverdag.

Læs mere

Sunde arbejdsrytmer. bedre samspil mellem tid og opgaver. Workshop 509 på AM:2015. Den 10. november 2015

Sunde arbejdsrytmer. bedre samspil mellem tid og opgaver. Workshop 509 på AM:2015. Den 10. november 2015 Sunde arbejdsrytmer bedre samspil mellem tid og opgaver Workshop 509 på AM:2015. Den 10. november 2015. Lise Keller; BAR Social & Sundhed; lke@3bar.dk Inger-Marie Wiegman; TeamArbejdliv; IMW@teamarbejdsliv.dk.

Læs mere

Region Sjælland Trivselsmåling 2015

Region Sjælland Trivselsmåling 2015 30-04-2015 Region Sjælland Trivselsmåling 2015 Region Sjælland (Inkluder underafdelinger) Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret Region Sjælland Trivselsmåling

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

Efter stress. - om at komme tilbage på arbejde efter stress. En guide til borgere med stress

Efter stress. - om at komme tilbage på arbejde efter stress. En guide til borgere med stress Efter stress - om at komme tilbage på arbejde efter stress En guide til borgere med stress INDLEDNING Det er svært at skulle på arbejde igen, efter at have været sygemeldt med stress. Der er mange spørgsmål,

Læs mere

Indlægget i Fællessalen Christiansborg, den 15. marts 2005. Det grænseløse arbejde

Indlægget i Fællessalen Christiansborg, den 15. marts 2005. Det grænseløse arbejde Indlægget i Fællessalen Christiansborg, den 15. marts 2005 Det grænseløse arbejde Hvilke årsager kan der være til, at mange føler sig pressede i hverdagen? Tilgangen til problemstillingen - overskrifterne

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Hovedresultater: Mere end to ud af fem danskere benytter distancearbejde i deres nuværende job Blandt danskere der distancearbejder gælder det, at næsten hver

Læs mere

Hvad kan parterne gøre for at skabe en bedre balance mellem arbejdsliv og andet liv?

Hvad kan parterne gøre for at skabe en bedre balance mellem arbejdsliv og andet liv? Sagsnr. 17.01-05-21 Ref. MLK/hbj Den 27. maj 2005 Hvad kan parterne gøre for at skabe en bedre balance mellem arbejdsliv og andet liv? Af LO-sekretær Marie-Louise Knuppert Teknologirådets konference den

Læs mere

DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV

DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV VELKOMMEN TIL DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV Udstyret med en bærbar computer, en internet forbindelse eller bare en mobiltelefon kan mange ansatte i den finansielle sektor efterhånden

Læs mere

Sunde arbejdsrytmer. bedre samspil mellem tid og opgaver. Hvad er sunde arbejdsrytmer? BAR-social og sundhed Hindsgavl slot, den 4.

Sunde arbejdsrytmer. bedre samspil mellem tid og opgaver. Hvad er sunde arbejdsrytmer? BAR-social og sundhed Hindsgavl slot, den 4. Sunde arbejdsrytmer bedre samspil mellem tid og opgaver Hvad er sunde arbejdsrytmer?. BAR-social og sundhed Hindsgavl slot, den 4. oktober 2016. Lise Keller; BAR Social & Sundhed; lke@3bar.dk Inger-Marie

Læs mere

Fagkongres for ledende sygeplejersker Torsdag den 19. april 2012. Copyright Tina Hein

Fagkongres for ledende sygeplejersker Torsdag den 19. april 2012. Copyright Tina Hein Fagkongres for ledende sygeplejersker Torsdag den 19. april 2012 Copyright Tina Hein Velkommen til Leder med hjerne og hjerte en workshop om personligt lederskab og energiforvaltning Præsentation at workshop

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

Organisationsfortællinger som redskab i udviklingen af det psykiske arbejdsmiljø

Organisationsfortællinger som redskab i udviklingen af det psykiske arbejdsmiljø Organisationsfortællinger som redskab i udviklingen af det psykiske arbejdsmiljø Susie Kjær, arbejdspsykolog,cowi, tlf. 41 76 11 48 Lone Løvbo, central sikkerhedsleder, Faaborg- Midtfyn Kommune 1 Præsentation

Læs mere

Danskerne tager arbejdet med på ferie resultat af undersøgelse

Danskerne tager arbejdet med på ferie resultat af undersøgelse Danskerne tager arbejdet med på ferie resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvorvidt vi holder ferie

Læs mere

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog Frygten for ens egen storhed eller at undgå sin skæbne eller at løbe bort fra ens bedste talent én ting er sikker, vi besidder alle muligheden for at blive mere, end vi faktisk er. Vi har alle uudnyttet

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015

Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015 1 Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015 Det psykiske arbejdsmiljø Hvilken arbejdsstatus har du lige nu? Spørgsmålene handler om, hvor megen indflydelse du

Læs mere

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER STRESS Stress er blevet et stort problem for os og for vores trivsel i hverdagen. Stressforeningen i Danmark melder, at der hver dag er 35.000 danskere, der er sygemeldt pga. stress, og at ca. 430.000

Læs mere

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk 1 Er du stressramt? en vejledning dm.dk sygemeldt 2 sygemeldt med stress Har du gennem lang tid været udsat for store belastninger på arbejdet, kan du blive ramt af arbejdsbetinget stress. Efter en periode

Læs mere

10 gode råd. til dig som arbejder sammen med en hjerneskadet kollega. HJERNESKADECENTRET BOMI

10 gode råd. til dig som arbejder sammen med en hjerneskadet kollega. HJERNESKADECENTRET BOMI 10 gode råd til dig som arbejder sammen med en hjerneskadet kollega. HJERNESKADECENTRET BOMI De nærmeste kolleger skal vide, hvad den hjerneskadede medarbejders begrænsninger betyder i hverdagen på arbejdspladsen.

Læs mere

Velkommen til Forandringer hvad gør de ved mig, og hvad gør jeg ved dem? Connie Relsted, Business Centret, Århus Købmandsskole

Velkommen til Forandringer hvad gør de ved mig, og hvad gør jeg ved dem? Connie Relsted, Business Centret, Århus Købmandsskole Velkommen til Forandringer hvad gør de ved mig, og hvad gør jeg ved dem? Connie Relsted, Business Centret, Århus Købmandsskole Hvornår er følgende udsagn fra? Hvilken type person udtaler sig sådan? Vi

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

Trivselsmåling eget resultat og benchmark

Trivselsmåling eget resultat og benchmark Denne rapport er Region Sjællands standardrapport på baggrund af trivselsmålingen. Rapporten viser en opgørelse af arbejdspladsens score delt på dimensionerne og spørgsmålene sammenholdt med benchmark

Læs mere

Det grænseløse arbejde i et gerontologisk perspektiv. Projekt under Arbejdsmiljøforskningsfonden

Det grænseløse arbejde i et gerontologisk perspektiv. Projekt under Arbejdsmiljøforskningsfonden 1 8 nov 2009 i et gerontologisk perspektiv Projekt under Arbejdsmiljøforskningsfonden 1.9.2008 1.1. 2011 Projektgruppen: Susie Kjær, projektleder, SUKJ@COWI.DK Jesper Wegens, PHD, Wegens@gmail.com Marie

Læs mere

Fra trivsel til stress: Forebyggelse og håndtering af arbejdsrelateret stress hos medarbejderne

Fra trivsel til stress: Forebyggelse og håndtering af arbejdsrelateret stress hos medarbejderne Fra trivsel til stress: Forebyggelse og håndtering af arbejdsrelateret stress hos medarbejderne Ved Ph.d. cand.psych.aut., Forsker på NFA og selvstændig erhvervspsykolog Workshoppen. Sådan cirka. En hurtig

Læs mere

Stress bliver ofte forvekslet med travlhed eller sygdom. Den kort varige stress. Den langvarige stress

Stress bliver ofte forvekslet med travlhed eller sygdom. Den kort varige stress. Den langvarige stress Stress bliver ofte forvekslet med travlhed eller sygdom Den kort varige stress Normal og gavnlig. Skærper vores sanser. Handle hurtigt. Bagefter kan kroppen igen slappe af. Sætte gang i vores autonome

Læs mere

GUIDE TIL MERE EFFEKTIVE ARBEJDSVANER

GUIDE TIL MERE EFFEKTIVE ARBEJDSVANER GUIDE TIL MERE EFFEKTIVE ARBEJDSVANER Indledning Tak fordi du har valg at downloade guiden til mere effektive arbejdsvaner. Jeg går ud fra, at du har downloadet denne guide, fordi du har et ønske om at

Læs mere

Fremtidens medarbejdere i den finansielle sektor. Forskningschef Marianne Levinsen, Fremforsk, Center for Fremtidsforskning, www.fremforsk.

Fremtidens medarbejdere i den finansielle sektor. Forskningschef Marianne Levinsen, Fremforsk, Center for Fremtidsforskning, www.fremforsk. Fremtidens medarbejdere i den finansielle sektor Forskningschef Marianne Levinsen, Fremforsk, Center for Fremtidsforskning, www.fremforsk.dk Kilde: The Economist, marts 2007 Omdømmeundersøgelse marts 2006

Læs mere

Et arbejdsliv i acceleration. Og så giver bogen bud på, hvordan vi skaber arbejdslivskvalitet gennem formning af arbejdspladsens tidsmiljø.

Et arbejdsliv i acceleration. Og så giver bogen bud på, hvordan vi skaber arbejdslivskvalitet gennem formning af arbejdspladsens tidsmiljø. Bogen baserer sig på et forskningsprojekt, som i samarbejde med seks virksomheder har indsamlet erfaringer med og teoretisk viden om Tiden i det grænseløse arbejde. Derudover er der gennemført eksperimenter

Læs mere

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til:

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til: Introduktion til: Dette er et redskab til at tage en dialog om, hvordan I trives i jeres virksomhed. Redskabet består af: Denne Introduktion En liste med Tips & Tricks til den, der leder mødet 13 kort

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds VALG TIL KREDSSTYRELSEN Generalforsamling den 15.marts 2016 på Hotel Søparken, Aabybro På kredsens generalforsamling tirsdag den 15. marts 2016 skal der ifølge kredsens vedtægter

Læs mere

Arbejdsmiljøkonference Næstved Kommune 9. november 2016

Arbejdsmiljøkonference Næstved Kommune 9. november 2016 Arbejdsmiljøkonference Næstved Kommune 9. november 2016 Workshop 3 Balance mellem arbejdsliv og privatliv er med til at skabe trivsel 8. november 2016 1 Hvem er jeg? Organisations- og ledelseskonsulent

Læs mere

STRESS. En guide til stresshåndtering

STRESS. En guide til stresshåndtering STRESS En guide til stresshåndtering Kend dine signaler Vær opmærksom på følgende symptomer: Anspændthed Søvn Har du problemer med at slappe af? Er du irritabel? Er du anspændt? Er du mere træt end du

Læs mere

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling 2013 Scenarie 1 Nuværende trivselsmåling (uændret) 98 spørgsmål Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Scenarie 2 21 spørgsmål om

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Samlet for hele Kommunen ForebyggelsesCentret Rapporten er udarbejdet af Mette Christiansen og Mikael B. Ernstsen for Langeland Kommune. Eventuelle spørgsmål bedes rettet til

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Stress hos personer med hjerneskade -

Stress hos personer med hjerneskade - Stress hos personer med hjerneskade - i forbindelse med tilbagevenden til arbejdsmarkedet Hjerneskadecentrets 20 års jubilæumskonference 1. oktober 2010 1 Faktorer, der kan medvirke til at udløse stress

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Skemaet til de arbejdsmiljøprofessionelle Det mellemlange skema.

Skemaet til de arbejdsmiljøprofessionelle Det mellemlange skema. Skemaet til de arbejdsmiljøprofessionelle Det mellemlange skema. A. SKALAER FOR ARBEJDSRELATEREDE FAKTORER. Kvantitative krav. Den lange skala for kvantitative krav omfatter syv spørgsmål: 35a. Er det

Læs mere

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2 Spørgeskema vedr det psykiske arbejdsmiljø Skemaer i alt: 34 Kommer du bagud med dit arbejde? 3 7 18 5 0 Har du tid nok til dine arbejdsområder? 0 10 13 8 2 Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt?

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Grænseløst arbejde - Hvad er det og hvad gør det ved arbejdsmiljøet?

Grænseløst arbejde - Hvad er det og hvad gør det ved arbejdsmiljøet? Grænseløst arbejde - Hvad er det og hvad gør det ved arbejdsmiljøet? Karen Albertsen Før: Arbejdsmiljøinstituttet (AMI) Nu: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) En jernhånd i en silkehandske

Læs mere

Undersøgelse af arbejdstid 2015

Undersøgelse af arbejdstid 2015 Undersøgelse af arbejdstid 2015 HL s undersøgelse er gennemført som en totalundersøgelse blandt samtlige foreningens lærermedlemmer i perioden 28. januar til 3. marts 2015. I alt 811 har gennemført, hvilket

Læs mere

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen Kommunalt ansatte psykologers arbejdsvilkår SIDE 1 SIDE 2 Kommunalt ansatte psykologers

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Selvledelse og trivsel. Konsulent Pia Ravn Dyhr 26. februar 2014.

Selvledelse og trivsel. Konsulent Pia Ravn Dyhr 26. februar 2014. Selvledelse og trivsel Konsulent Pia Ravn Dyhr 26. februar 2014. Formålet med workshoppen Vi bliver klogere på hvad selvledelse er: Vi ser på hvilke dimensioner, der er med til at gøre det moderne arbejdsliv

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

1: Stress. Februar 2013

1: Stress. Februar 2013 1: Stress Februar 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 1: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdet, herunder stressfaktorer

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

8 brancher og stress 29.10.2013. Vivi Imer Hansen, socialrådgiver/projektleder Stress-sygemeldt tilbage til arbejdet

8 brancher og stress 29.10.2013. Vivi Imer Hansen, socialrådgiver/projektleder Stress-sygemeldt tilbage til arbejdet 8 brancher og stress 29.10.2013 Vivi Imer Hansen, socialrådgiver/projektleder Stress-sygemeldt tilbage til arbejdet Formål med projekt Stresssygemeldt tilbage til arbejdet Tidlig, koordineret, tværfaglig

Læs mere

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG RESPEKT Solrød Sorø Ringsted Køge Slagelse Stevns Næstved Faxe OMSORG

Læs mere

Forudsigelige regler og rutiner

Forudsigelige regler og rutiner 1 Forudsigelige regler og rutiner Der findes vidt forskellige opdragelsesstile, der spænder lige fra det meget strikse med kæft trit og retning til det helt laissez faire, hvor alt er tilladt. Man kan

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår.

Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. Bilag G - Sofie 00.00 Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. 00.10 Sofie: Ja, jamen det er, at jeg står

Læs mere

Forum 2: Social Kapital Tirsdag d. 8 november 2016 kl

Forum 2: Social Kapital Tirsdag d. 8 november 2016 kl Referat Arbejdsmiljøkonference 2016 Forum 2: Social Kapital Tirsdag d. 8 november 2016 kl. 9 11.45 Tovholder: Stig Ingemann Sørensen, Konsulent/Facilitator Videncenter for arbejdsmiljø Talere: Jan Lorentzen

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Velkommen )l oplæg og debat om: Tidens kvaliteter i det grænseløse arbejde. Et arbejdsliv i accelera5on

Velkommen )l oplæg og debat om: Tidens kvaliteter i det grænseløse arbejde. Et arbejdsliv i accelera5on Velkommen )l oplæg og debat om: Tidens kvaliteter i det grænseløse arbejde Et arbejdsliv i accelera5on Afsæt for vores forskning: Tid i samfund og arbejde Megatrends: Højhas)ghedssamfundet Livet i hamsterhjulet

Læs mere

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75%

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% TRIVSELSMÅLING 2011 Langeland Kommune Marts 2011 Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Retningslinjer for identificering, forebyggelse og håndtering af arbejdsbetinget stress

Retningslinjer for identificering, forebyggelse og håndtering af arbejdsbetinget stress Retningslinjer for identificering, forebyggelse og håndtering af arbejdsbetinget stress Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE

NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE Klik for at redigere titeltypografi i masteren ARBEJDSMILJØKONFERENCEN 2013 NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE Hvad gør vi så? SundTrivsel A/S Katrine Bastian Meiner kbm@sundtrivsel.dk LIDT OM INDHOLD Stressforebyggelse

Læs mere

Alle Helgen B Matt 5,13-16 Salmer: Alle Helgen er en svær dag. Det er en stærk dag. Alle Helgen er en hård dag.

Alle Helgen B Matt 5,13-16 Salmer: Alle Helgen er en svær dag. Det er en stærk dag. Alle Helgen er en hård dag. Alle Helgen 2016. B Matt 5,13-16 Salmer: 754-571-552 321-551-574 Alle Helgen er en svær dag. Det er en stærk dag. Alle Helgen er en hård dag. Ja, Alle Helgen opleves forskelligt. Det er en stor mærkedag,

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste hus- og serviceassistenter i den offentlige sektor er medlem af FOA. Mange lignende grupper vælger det samme.

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen RAPPORT Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen Ledelsessamtaler: Resultater fra en dansk spørgeskemaundersøgelse Indholdsfortegnelse RESULTATER

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Skab flow og forebyg stress.

Skab flow og forebyg stress. Skab flow og forebyg stress. I arbejdskulturen, og samfundet i det hele taget, har vi gennem længere tid accepteret, at stressniveauet er steget samtidig med, at vi har gjort det normalt at have for travlt.

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

IGLO-modellen. Hvem gør hvad? - i det psykiske arbejdsmiljø

IGLO-modellen. Hvem gør hvad? - i det psykiske arbejdsmiljø IGLO-modellen Hvem gør hvad? - i det psykiske arbejdsmiljø IGLO-modellen: Hvem gør hvad? IGLO står for: Individet - Den enkelte medarbejder Gruppen - Teamet/afdelingen Ledelsen - Mellemledelsen Organisationen

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om balancen mellem arbejdsliv og privatliv

Spørgeskemaundersøgelse om balancen mellem arbejdsliv og privatliv Område: Human Resources Afdeling: HR-sekretariat og Arbejdsmiljø Journal nr.: Dato: 20. august 2010 Udarbejdet af: Lene Jellesen E-mail: Lene.Jellesen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631752 Notat Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Benjamin: Det første jeg godt kunne tænke mig at du fortalte mig lidt om, det var en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår.

Benjamin: Det første jeg godt kunne tænke mig at du fortalte mig lidt om, det var en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. Bilag H - Søren 00.06 Benjamin: Det første jeg godt kunne tænke mig at du fortalte mig lidt om, det var en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. 00.11 Søren: En ganske almindelig hverdag? 0014

Læs mere

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job?

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job? Kandidat til formandsposten Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg Kort sagt arbejder jeg med og for medlemmerne. Som kredsbestyrelsesmedlem gennem 8 år har jeg beskæftiget mig

Læs mere

Konflikter mellem arbejde- og privatliv blandt vidensarbejdere Betydningen af arbejdsmiljø- og kultur

Konflikter mellem arbejde- og privatliv blandt vidensarbejdere Betydningen af arbejdsmiljø- og kultur Konflikter mellem arbejde- og privatliv blandt vidensarbejdere Betydningen af arbejdsmiljø- og kultur Den 5. danske stressforskningskonference 2008 Seniorforsker Karen Albertsen I samarbejde med: Seniorforsker

Læs mere

Fleksibilitet i arbejdslivet

Fleksibilitet i arbejdslivet August 2010 Fleksibilitet i arbejdslivet Resume Kravene i arbejdslivet er store, herunder kravene om fleksibilitet i forhold til arbejdspladsen. Samtidig har den enkelte også behov for fleksibilitet og

Læs mere

HR-organisationen på NAG

HR-organisationen på NAG 2012 HR-organisationen på NAG HR organisationen på Nærum Gymnasium Dette dokument er grundlaget for HR-arbejdet på Nærum Gymnasium. Dokumentet tager afsæt i de nyeste undersøgelser af gymnasiale arbejdspladser

Læs mere

TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK

TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK Indhold Vi forebygger Som medarbejder Som gruppe Som leder Som ledelse Som organisation Hvad er stress Hvis det går galt hvad så? TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK Trivsel hænger tæt

Læs mere

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR Arbejdslivskonferencen 2016 Samarbejde mellem AMR og TR Hvad er samarbejde? Samarbejde er når den enkelte via egen motivation bidrager med relevant viden, holdninger og færdigheder (sine kompetencer) til

Læs mere

Caféworkshop om Social Kapital for arbejdsmiljøgrupper i Odder Kommune

Caféworkshop om Social Kapital for arbejdsmiljøgrupper i Odder Kommune SOCIAL KAPITAL Caféworkshop om Social Kapital for arbejdsmiljøgrupper i Odder Kommune d. 7. juni 2011 ved Cand. Psych Mette Gylling Kristensen, Orbicon 6. juni 2011 Dagens program Kl. 12.00-13.00 Kl. 13.00-14.00

Læs mere

Tid til mere job til flere

Tid til mere job til flere Tid til mere job til flere Tid til det gode liv Livet er andet og mere end arbejdsliv. Livet er også tid til familie og venner, tid til at dyrke fritidsinteresser og tid til at være frivillig i den lokale

Læs mere

I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien.

I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien. Stress Hvad kan jeg selv gøre? I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien. Omstrukturering af fejlfortolkninger. 1) Træn din

Læs mere

En kur mod sygefravær

En kur mod sygefravær En kur mod sygefravær - Er en kur mod usunde relationer på en arbejdsplads Pernille Steen Pedersen Institut for Ledelse, Politik og filosofi & PPclinic Lån & Spar & Alectia Det gode liv Indsatser: Sundhedstjek

Læs mere

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge ONDT I ARBEJDSMILJØET Håndværkere og SOSU'er slider sig syge på jobbet Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Onsdag den 14. oktober 2015, 05:00 Del: Risikoen for at komme på sygedagpenge er dobbelt

Læs mere

Social kapital. - værdien af det sociale fællesskab! Du er her et sted! v/ Simon Bach Nielsen Sociolog.

Social kapital. - værdien af det sociale fællesskab! Du er her et sted! v/ Simon Bach Nielsen Sociolog. Social kapital - værdien af det sociale fællesskab! v/ Simon Bach Nielsen Sociolog Du er her et sted! Program Hvad er social kapital for en størrelse? Hvordan kan vi tage fat på den sociale kapital i hverdagen?

Læs mere