At leve er at arbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "At leve er at arbejde"

Transkript

1 TEMA: det grænseløse arbejde At leve er at arbejde Mobile bredbånd giver medarbejdere mulighed for at arbejde når som helst og hvor som helst. Den fleksibilitet kan både være dejlig og frustrerende, for hvor går grænsen mellem privatliv og arbejdsliv? Foto: Jasper Carlberg Location: Hotel Guldsmeden/axel 34 Finans juni 2010

2 Xxx Finans Finans juni juni

3 TEMA: det grænseløse arbejde På mailen døgnet rundt Michael Samuelsen. Der er lidt af en forventning om, at du er tilgængelig, når de tekniske hjælpemidler gør det muligt, siger løn- og HR-konsulent Michael Samuelsen fra Multidata, der betegner fleksibiliteten i sit arbejde som dejlig og frustrerende Af Elisabeth Teisen Foto: Jasper Carlberg Michael Samuelsen, som er løn- og HR-konsulent i Multidata, har en alder, der gør, at han kan huske, hvordan det var, da arbejde var noget, man gjorde på faste steder og tidspunkter. På godt og ondt var man låst fast. Men så kom der pc er, og senere de bærbare af slagsen. Der kom mobiltelefoner og muligheden for at logge sig på virksomhedens systemer hjemmefra. Og nu er vi der, hvor vi med de mobile bredbånd kan arbejde hvor som helst og når som helst. Og vi gør det. Jeg kan huske et projekt på Grønland, der midt i 1990 erne var ved at gå i vasken, fordi det at få en opkobling kostede spidsen af en jetjager. Nu kører det via internettet, og der er ingen krog i verden, der er udenfor. De mobile bredbånd giver en masse tilvalgsmuligheder, som jeg nødigt ville undvære. Fleksibiliteten er dejlig, men den er også frustrerende, siger Michael Samuelsen, som samtidig er fællestillidsmand i virksomheden og fagligt aktiv i kredsbestyrelsen i Kreds Øst. På arbejdspladsen er der en stor gråzone af forventninger og formodninger om forventninger. Mange ting bliver ifølge Michael Samuelsen ikke formuleret åbent, men mange handlinger føder kutymer og lægger en norm for, hvad man gør. Det er jo ikke unormalt at modtage mails, der er sendt både kl og kl. 5 om morgenen. Og hvis jeg selv har glemt at sende en mail i løbet af dagen og lige skipper den af sted om aftenen, får jeg ofte svar med det samme. Så vi er mange, der er på på tider langt ud over den almindelige arbejdstid. Det skaber et ubevidst pres på modtageren. Der er lidt af en forventning om, at du er tilgængelig, når de tekniske hjælpemidler gør det muligt. Og det er jo ikke bare i løbet af den normale arbejdsuge. Det er også i weekender og på ferier, siger Michael Samuelsen. Sygdom ingen hindring På mange arbejdspladser er det blevet en norm, at man sender en mail til sine kolleger om, at man kan træffes på mobilen og er på mailen hele dagen, hvis man selv eller ungerne er ramt af forkølelse eller det, der er værre. Også globaliseringen har sløjfet grænserne ikke bare i fysisk forstand. Hvis storebroderen er en indisk eller amerikansk virksomhed, holdes mødet pacific time som telefonmøde eller videokonference uanset hvor på himlen solen står i Danmark. Især chefer bør være meget bevidste om de mekanismer, der udkrystalliserer sig i nye og ukontrollerede måder at være på arbejde på. Men det er ikke kun et pres, der kommer fra ledelsen. Meget arbejde er organiseret i selvstyrende grupper og team. I gruppen føler man en samhørighed og et fællesskab. Man er solidarisk med teamet, og hvor det måske kunne vække modstand, hvis en chef formulerede forventninger om evindelig tilgængelighed, falder det meget mere naturligt, når det er kollegerne. Man er pligtopfyldende, opgaven skal jo nås inden deadline, og jeg vil i hvert fald ikke være skyld i forsinkelsen og skyld i, at teamet bliver sat i et dårligt lys, siger Michael Samuelsen. Michael Samuelsen formoder ikke, at konstruktionen er ledelsens avancerede og bevidste forsøg på at manipulere medarbejderne, men han konstaterer, at virkningen er den samme: Når krisen kradser, er det omkostningerne, der sætter dagsordenen. Når kolleger fratræder, bliver stillingerne ikke genbesat, for ledelsen skal lige overveje, om opgaverne skal løses eller organiseres på en anden måde. I de seneste år har mængden af arbejdsopgaver været støt stigende, mens ressourcerne til at løse dem har været støt faldende. Boostet ego Men vi råber ikke op. Vi siger ikke fra, blandt andet fordi vores ego bliver bekræftet. Det tricker mit ego, at jeg selv får ansvaret, og at min leder blander sig uden om, hvis bare jeg løser opgaven. Det giver mig prestige, at jeg er den, der bliver gået til, når en 36 Finans juni 2010

4 arbejdsopgave skal løses. Det bliver en del af min identitet at være specialisten og problemknuseren. Det er en rolle, jeg godt kan lide, siger Michael Samuelsen. Og arbejdspladsen er én stor børs for interessante opgaver, som det er svært at sige nej til. Det er spændende. Men det stresser. Vi siger ja og ja og ja. Og pludselig er vi inde i en dødsspiral, hvor opgaverne har taget magten, og hvor vi har mistet overblikket. Vi glemmer, at det er vigtigt at restituere sig. At vi har tre liv: privatlivet, familielivet og arbejdslivet, og at der skal være balance hele vejen rundt. Du skal have noget tid, der er helt din egen, og når du er sammen med familien, skal du være nærværende og ikke mumle distræte svar, mens du finpudser din rapport, siger Michael Samuelsen. I virksomheder med ny løn spiller det også en rolle, at proaktivitet og engagement er egenskaber i høj kurs. Det er værdifulde kort at kunne spille ind i forhandlingerne om tillæg og forfremmelser. Michael Samuelsen var selv kommet dertil, hvor arbejdslivet havde taget magten og stressen plagede. Det påvirkede samlivet, lunten blev kortere, og hans kone Gitte måtte af og til spørge, om man skulle være kunde eller medlem af Finansforbundet for at få lidt opmærksomhed. Indtil en drastisk hændelse slog ned i deres familie; Gitte fik sidste år konstateret brystkræft. Det ændrede mine prioriteringer 100 procent, og ofte gik jeg hjem uden at tage computeren med for ikke at blive fristet. Det tossede er, at hukommelsen er kort. Nu er hun rask igen, og jeg på vej tilbage i de gamle vaner. Dog med lidt større bevidsthed om, at balancen ikke må tippe. Jeg prøver faktisk at sige nej til opgaver en gang imellem. Som da vi var børn og legede tagfat i gården, skal der være et helle. Stolpen til tørrestativet eller stenen ved porten. Et sted, hvor man er fredet. For Michael Samuelsen er det huset i Sverige, hvor der ikke er internet, og hvor der heldigvis er rigtig dårlig mobildækning. n Finans juni

5 TEMA: det grænseløse arbejde Arbejdet breder sig som bjørnekløer Bjørneklo er en invasiv art, der breder sig ukontrollabelt. Det samme er det moderne arbejde i gang med at gøre Af Elisabeth Teisen Foto: Jasper Carlberg 38 Finans juni 2010

6 Arbejdet flyder ud over alle bredder. Arbejdet invaderer vores privatliv, vores tanker, vores selvopfattelse og vores politiske forståelse. Arbejdsmiljøforskere har sat en etikette på tendensen, der giver helt nye udfordringer til arbejdsmiljø arbejdet. De kalder det det grænseløse arbejde. Det grænseløse arbejde som begreb er ikke noget, man har eller ikke har. Men alle medarbejdere mærker det i varierende omfang, siger lektor Henrik Lund, RUC. I det traditionelle industrisamfund var der en fabriksklokke, der ringede ind og ud. Og selv da klokken blev afskaffet, var Vidste du, at: 41 procent af Finansforbundets medlemmer tager i meget høj grad eller i høj grad arbejdspladsens problemer på sig som deres egne. 77 procent af Finansforbundets medlemmer angiver, at de har fælles interesser med arbejdspladsen. For 93 procent af Finansforbundets medlemmer har arbejdet i høj eller meget høj grad indflydelse på deres personlige trivsel. 64 procent af Finansforbundets medlemmer kan ikke lægge arbejdet fra sig, når de har fri. 15 procent af Finansforbundets medlemmer siger, at arbejdet fylder så meget af tid og tanker, at det er et problem for den enkelte eller familien. der faste mødetider. Arbejdspladsen lå naturligvis på et bestemt sted, hvor man dagligt mødte op. Arbejdsgiveren var interesseret i de produkter, du producerede, mens du var på arbejde. Det, der talte, var din flid og din præcision. Dine personlige egenskaber og din forestillingsverden i øvrigt bekymrede han sig ikke om. Når klokken gav lyd, og du gik hjem efter endt arbejdsdag, skænkede du ikke arbejdet en tanke, og hvis der var problemer og det var der tit så var du solidarisk med dine kolleger og tænkte i et entydigt dem og os. De nedrige var arbejdsgiverne, og der var en klar fælles front. Nu er den formelle arbejdstid under opløsning. Arbejdstiden er i stedet bestemt af individuelle forhold, af situationen og af opgavens art. Stedet kan være både din dagligstue, toget, et projekthotel eller en anden afdeling. Også de politiske fronter på arbejdspladsen er opløst. Medarbejderne involveres i beslutningsprocesser. Der er ikke nogen åbenlyse modsætningsforhold, og interesseforskelle er ikke legitime. Endelig bliver arbejdet i højere og højere grad det, der definerer os som menneske og giver os identitet og mening. Arbejdet æder sjæle op Hvis vi sætter det på spidsen, arbejder vi ikke længere for at leve, men lever for at arbejde. Og det er farligt, for det giver forførelsen frit rum. Medarbejderne bliver forført af virksomheden, ofrer alt, fordi det er umuligt at sætte grænser. Løftet er personlig udvikling, mening og identitet. Medarbejderen skal give sin fleksibilitet, engagement og omstillingsparathed. Risikoen er, at man bliver stresset, brænder ud og ender med en depression, advarer Henrik Lund. Vi lader os villigt forføre, for der er jo også en masse fordele. De færreste af os ville nok bytte med fabriksfløjten og værkførerens kæft, trit og retning. Vi kan tilpasse vores arbejdsliv til familielivet og vores fritidsinteresser. Vi kan få bredere og mere interessante job. Vi har mere indflydelse på vores job, og vi leder langt hen ad vejen os selv. Det er rart, at også de personlige kompetencer bliver set, tillagt værdi og sat i spil på arbejdspladsen. Vi er flere og flere, der i virkeligheden hellere vil være på arbejde, fordi alle de interessante arbejdsopgaver bekræfter egoet og imaget, mens familien med skrigende og trætte børn, kedelige rutineopgaver og krævende ægtefæller dræner og slider med sit ukontrollerede kaos. Finans juni

7 TEMA: det grænseløse arbejde Ydermere har vi i virksomhederne fået det, Henrik Lund kalder et meget dårligt tidsmiljø. Storrumskontorerne er blevet dominerende, og med dem har koncentrationen og fordybelsen fået dårligere vilkår på arbejdspladsen. Vi bliver afbrudt i et væk. Man kan tale om, at der er sket en social acceleration. Antallet af interpersonelle relationer i løbet af en dag har aldrig været større. Derfor er mange simpelt hen tvunget til at tage arbejdet med hjem, hvis opgaven kræver tankevirksomhed og skal nås til tiden, siger Henrik Lund. Men som sagt. Der er en risiko. Den svenske arbejdslivsforsker Carsten von Otter konstaterer: Aldrig har vi haft det så godt i arbejdslivet og samtidig følt os så dårligt tilpas. Og det virkelige problem er måske, at vi ikke skal kradse ret meget i overfladen for at opdage, at alle disse goder og frihedsgrader langt hen ad vejen er illusoriske. Der er stadig en arbejdsgiver, der styrer os benhårdt og med mere avancerede herskerteknikker end fabriksfløjten. Tillid er godt, kontrol er bedre Mange medarbejdere i den finansielle sektor oplever, hvordan der strammes op på forretningsgange, der er oprettet callcentre, og back office-opgaver centraliseres, så job og opgaver bliver smallere. Standardiserings- og kontrol-paradigmet har fået en ekstra tand efter finanskrisen. Hermed har vi to regimer på arbejdspladsen i den finansielle sektor: På den ene side det grænseløse arbejde baseret på tillid og forestillingen om medarbejderen som en myndig person, der er frisat og leder sig selv. På den anden side forenkling, automatisering, avancerede it-redskaber, der støtter og måler, og endelig er der nøje kontrol med salg og resultater. Det skaber en dobbelthed, som gør det meget svært at orientere sig, og dobbeltheden er psykisk belastende. Det er som at danse til to rytmer på samme tid. Hvis tingene ikke lykkes, er det din egen skyld, for du leder jo dig selv, tror du. Men du er spundet ind i en lang række forventninger, krav og strukturelle begrænsninger, siger Henrik Lund. Ja-kulturen Som arbejdsmiljøforsker har Henrik Lund selvfølgelig nogle bud på, hvordan man kan værne sig mod de nye trusler. Ledere og andre, der vil os det godt, melder ofte ud, at vi jo bare må lære at sige fra. Men det er i virkeligheden den dårligste sætning, der findes. Vi lever i en udbredt ja-kultur. Og ja, vi vil alle gerne det hele. Vi er skruet ind i en sammenhæng på arbejdspladsen, der belønner engagementet og viljen til at være med på det hele. En kultur, hvor det ikke er klogt at afsløre, at der er noget, man ikke magter eller kan overskue. Derfor bliver vi nødt til at tale sammen, råder Henrik Lund til. Og for at det skal kunne lade sig gøre, bliver vi nødt til at skaffe os nogle fælles pauser. Altså i en vis udstrækning at genskabe nogle rytmer og ritualer som fx en fælles kaffepause, som ellers de fleste steder er ofret på grænseløs hedens alter. Sammen kan man arbejde på at indføre en kultur, hvor det er legitimt at sige fra. Hold fast i fagligheden En anden ting, der kan holde stressen fra døren, er muligheden for og legitimiteten af at holde fast i sin faglighed, i det, man har lært. Der er kommet meget mere fokus på personligheden end på fagligheden. Tidligere kunne en pensionsrådgiver hvile i sin viden om emnet og rådgive med udgangspunkt i nogle facts. Nu indgår man i team, og der er kampagner. Man bliver hele tiden kastet ud i nye sammenhænge. Hverdagen er blevet uforudsigelig. I det virvar er fagligheden en buffer, og det giver ro at beskæftige sig med noget, man mestrer. Og sidst, men ikke mindst er indflydelsen på eget arbejde stadig den bedste medicin. Som arbejdsmiljøforsker er det lidt kedeligt at sige det igen, for det er det, vi har sagt de sidste mange år. Men der er ingen vej udenom. Indflydelse og egenkontrol er stadig kernen, siger Henrik Lund. n 40 Finans juni 2010

8 Grænseløshedens fem dimensioner Tidsmæssig og rumlig grænseløshed Ingen grænser for, hvor og hvornår arbejdet kan foregå. Organisatorisk grænseløshed Arbejdsdeling og opgavefordeling er flydende og grænseløs. Den enkelte person og den enkelte faggruppe har ikke afgrænsede opgaver og kompetencer. Politisk grænseløshed De politiske forskelle er uklare, og konfliktløsningen uigennemskuelig. Der er hverken klare interesseforskelle eller klare strukturer for, hvordan spørgsmål om rettigheder og konflikter løses. Kulturel grænseløshed Der udvikler sig fælles normer og værdier i virksomheden, som også breder sig til det private liv uden for virksomheden. Der er ikke klare forskelle i normer og værdier i forskellige grupper i virksomheden. Subjektiv grænseløshed Arbejdet bliver en central del af personligheden. Der er ikke klare grænser mellem arbejdet og det personlige. Kilde: Øje på det psykiske arbejdsmiljø i grænseløst arbejde. Rapport udarbejdet af Henrik Lund og Helge Hvid. Roskilde Universitetscenter. Februar Finans juni

9 TEMA: det grænseløse arbejde Der er behov for pusterum Af Elisabeth Teisen Foto: Jasper Carlberg Vi bør overveje at skabe nogle rammer for pusterum, så medarbejdere kan spare timer op til at komme helt på afstand af jobbet, siger Finansforbundets næstformand, Solveig Ørteby Det grænseløse arbejde er et dilemma for den enkelte, for arbejdsfællesskabet og for fagforeningen. Grænseløsheden har mange facetter, men for mig er tiden den største udfordring. Det er et dilemma for os som fagforening. På den ene side skal vi åbne mulighederne for dem, der kan og vil, og på den anden side skal vi beskytte dem, der bliver belastet af grænseløsheden, siger Finansforbundets næstformand, Solveig Ørteby. Hun opfordrer medlemmerne til at diskutere grænseløsheden med hinanden. Ifølge Finansforbundets rundspørge blandt 830 medlemmer angiver 16 procent, at de konkurrerer i høj eller meget høj grad med deres kolleger om de bedste opgaver, mens kun 40 procent angiver, at de slet ikke konkurrerer. Der er en risiko for udstødelse fra fællesskabet, hvis man ikke er engageret og med i gamet, og hvis man eksempelvis indirekte sætter spørgsmålstegn ved adfærden og værdierne. Skån hinanden og accepter, at der er forskellige temperamenter og livssituationer. Det grænseløse er godt for nogle, og andre kræver rammer og struktur. Helt lavpraktisk tror jeg også, vi kunne vinde noget ved noget så banalt som mere mail-disciplin. Nu er det jo blevet så pærelet at hæfte et par rapporter ved mailen og sende den både til cc og bcc, og hvad det alt sammen hedder. Det æder vores tid, siger Solveig Ørteby. Grænseløsheden sætter nu i den grad vilkårene for arbejdslivet, at en diskussion af grænserne bør tages op med arbejdsgiverne ved fremtidige overenskomstforhandlinger. Det er ikke noget, vi løser med et snuptag. Men det handler om, at vi ikke vil løbes over ende af den fagre nye verden. Vi vil godt være med, men vi vil selv være med til at påvirke indholdet. For eksempel kunne man overveje at skabe nogle rammer for pusterum, for at spare timer op til at lave noget helt andet, hvor man slipper hjernen og sindet frit. Og vi kunne tænke mere i varierende tilbud og livsfaser. Men der er kun én til at sige nej. Og det er dig. I fællesskabet kan I støtte hinanden, og fagforening og overenskomst kan give nogle redskaber, siger Solveig Ørteby. n 42 Finans juni 2010

10 Bliv herre i eget hus Vi er blevet oplevelsesnarkomaner. Derfor lader vi os invadere af opgaver på arbejdet og af aktiviteter i fritiden. Vejen til større ro er ifølge læge Lise Gormsen at prioritere, drosle ned og finde frem til det, der giver mening Af Elisabeth Teisen I det moderne liv er der mange stressskabende faktorer, men det grænseløse arbejde er en af de nye farlige tendenser, som vi endnu ikke fuldt ud kender konsekvenserne af. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø beskriver stressfaktorerne ved det grænseløse arbejde som en kombination af uendelige krav, uklar grænse til fritiden, problemer med balancen mellem familie- og arbejdsliv, manglende forudsigelighed og individualisering af krav og løsninger. Langt hen ad vejen skubber vi jo selv grænserne. Arbejdet giver os udfoldelsesmuligheder og glæde, så vi er mange, der gerne tager det med hjem. Og undersøgelser viser, at mange er koblet op på arbejdspladsen med mobil eller mail også i sommerferien. Folk er meget involverede, og det er jo positivt, siger læge Lise Gormsen, Aarhus Universitet, der har beskæftiget sig med stress med udgangspunkt i medicinsk og psykologisk forskning og har ydet bidrag til antologier om Det meningsfulde arbejdsliv og Det meningsfulde liv, udgivet på Aarhus Universitetsforlag. Og det er jo ikke blot i arbejdslivet. Også privat vil folk en hel masse. Vi lever i en kultur, der hungrer efter oplevelser. Pludselig bliver det for meget. Det flyder over, og så har vi miseren. Ifølge Lise Gormsen er vi hele tiden på dupperne for at ligne succeser og være med. Vi burde i stedet gøre os lidt mere umage for at finde ro og turde hvile i os selv. Skab nogle åndehuller En helt lavpraktisk øvelse, når det hele er ved at løbe fra en, er at tage kalenderen og strege alt det unødvendige ud. At prioritere og skære ned, så der er fridage og friweekender, hvor der ingen aftaler er. Og på arbejdspladsen skal vi turde tage diskussionerne og sige fra. Man skal gøre det, før opgaverne har taget magten fra en. Når først vi kommer ud over kanten, er vi ikke i stand til at prioritere, så løber vi bare fortvivlet bagefter og prøver at nå det hele, siger Lise Gormsen. Diskussionen på arbejdspladsen kunne passende tage udgangspunkt i de seks guldkorn fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø: Indflydelse, mening, forudsigelighed, social støtte, belønning og krav, anbefaler Lise Gormsen. Det er svært på egen hånd bare at være stejl og sige nej til flere opgaver. Men en fælles diskussion om de seks guldkorn kan jeg ikke tro andet, end at arbejdsgiveren også vil være interesseret i. Det koster jo rigtigt mange penge, hvis medarbejderne går ned med stress, så alene et omkostningsperspektiv burde motivere. Især lægger Lise Gormsen vægt på meningen. I virkeligheden er et liv drevet af oplevelser tomt. Vi hopper rundt fra det ene til det andet, og det giver kun korte kick. Først når vi når frem til at finde det, der giver mening i vores liv, kan vi prioritere. Og så skulle man måske gøre sig det til en vane hver fredag at registrere, hvad man nåede i ugens løb og give sig selv et klap på skulderen for det, i stedet for at piske sig selv for alt det, man ikke nåede. Meningen er det vigtigste, lader man sig drive af den, viser både psykologisk og medicinsk forskning, at man opbygger modstandskraft mod stress. n lille indflydelse på arbejdet Kun 21 procent af de adspurgte i Finansforbundets trivselsmåling fra marts 2010 angiver, at de i meget høj grad har indflydelse på deres daglige arbejde. I en tilsvarende undersøgelse blandt LO-medlemmer svarede 32 procent, at de i meget høj grad har indflydelse på deres arbejde. Det er interessant, at Finansforbundets højtuddannede medlemmer faktisk ligger noget under LO, når de skal vurdere indflydelsen på det daglige arbejde, siger lektor Henrik Lund fra RUC. Han tilføjer, at også andre undersøgelser viser, at indflydelsen er betydeligt mindre, end man skulle forestille sig i sektoren. På trods af den udbredte selvledelse og værdiledelse, så er sektoren stadig præget af stive forretningsgange, finanstilsynets standarder og it-systemer, der indskrænker handlerummet for den enkelte. Og finans krisen har sandsynligvis skubbet yderligere i den retning, siger Henrik Lund. Det er bekymrende, for mange undersøgelser viser, at netop indflydelse giver medarbejdere kapacitet til at håndtere de grænseløse arbejdsvilkår. Der er således meget viden, som peger på, at indflydelse er den arbejdsmiljømedicin, der er størst behov for, når arbejdet er grænseløst. Finans juni

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah:

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah: SLIDE 1 SLIDE 2 Det grænseløse arbejde findes mange steder i vores arbejdsliv i dag og er på mange måder blevet en fastgroet del af den måde, vi organiserer vores arbejdsliv på. Når vi taler om det grænseløse

Læs mere

DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV

DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV VELKOMMEN TIL DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV Udstyret med en bærbar computer, en internet forbindelse eller bare en mobiltelefon kan mange ansatte i den finansielle sektor efterhånden

Læs mere

Sunde arbejdsrytmer. bedre samspil mellem tid og opgaver KERNEOPGAVEN OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ 24.-25. MARTS 2015

Sunde arbejdsrytmer. bedre samspil mellem tid og opgaver KERNEOPGAVEN OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ 24.-25. MARTS 2015 Sunde arbejdsrytmer bedre samspil mellem tid og opgaver KERNEOPGAVEN OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. 24.-25. MARTS 2015. Karen Albertsen; kal@teamarbejdsliv.dk. PUBLIKATION FRA BAR SOSU Fokus er ikke så

Læs mere

DET GRÆNSELØSE ARBEJDE PÅ GODT OG ONDT

DET GRÆNSELØSE ARBEJDE PÅ GODT OG ONDT DET GRÆNSELØSE ARBEJDE PÅ GODT OG ONDT TRÆK GRÆNSEN Stadig flere af os er påvirket af det grænseløse arbejde. Den teknologiske udvikling gør det muligt for os at arbejde på alle tider af døgnet, og vi

Læs mere

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER STRESS Stress er blevet et stort problem for os og for vores trivsel i hverdagen. Stressforeningen i Danmark melder, at der hver dag er 35.000 danskere, der er sygemeldt pga. stress, og at ca. 430.000

Læs mere

10 gode råd. til dig som arbejder sammen med en hjerneskadet kollega. HJERNESKADECENTRET BOMI

10 gode råd. til dig som arbejder sammen med en hjerneskadet kollega. HJERNESKADECENTRET BOMI 10 gode råd til dig som arbejder sammen med en hjerneskadet kollega. HJERNESKADECENTRET BOMI De nærmeste kolleger skal vide, hvad den hjerneskadede medarbejders begrænsninger betyder i hverdagen på arbejdspladsen.

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

Fagkongres for ledende sygeplejersker Torsdag den 19. april 2012. Copyright Tina Hein

Fagkongres for ledende sygeplejersker Torsdag den 19. april 2012. Copyright Tina Hein Fagkongres for ledende sygeplejersker Torsdag den 19. april 2012 Copyright Tina Hein Velkommen til Leder med hjerne og hjerte en workshop om personligt lederskab og energiforvaltning Præsentation at workshop

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk 1 Er du stressramt? en vejledning dm.dk sygemeldt 2 sygemeldt med stress Har du gennem lang tid været udsat for store belastninger på arbejdet, kan du blive ramt af arbejdsbetinget stress. Efter en periode

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Velkommen )l oplæg og debat om: Tidens kvaliteter i det grænseløse arbejde. Et arbejdsliv i accelera5on

Velkommen )l oplæg og debat om: Tidens kvaliteter i det grænseløse arbejde. Et arbejdsliv i accelera5on Velkommen )l oplæg og debat om: Tidens kvaliteter i det grænseløse arbejde Et arbejdsliv i accelera5on Afsæt for vores forskning: Tid i samfund og arbejde Megatrends: Højhas)ghedssamfundet Livet i hamsterhjulet

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

- Hvem er vi? Dagtilbudet Lærkevej. Bo Nielsen og Lars Friis

- Hvem er vi? Dagtilbudet Lærkevej. Bo Nielsen og Lars Friis - Hvem er vi? er et dagtilbud for voksne mennesker med handicap og udviklingshæmning. Dagtilbudet er normeret til 23 pladser og består af 5 faste medarbejdere, daglig leder samt tilknyttede IOF lærere.

Læs mere

Notat vedrørende analyse af balance mellem arbejds- og familieliv

Notat vedrørende analyse af balance mellem arbejds- og familieliv Notat vedrørende analyse af balance mellem arbejds- og familieliv Hvorfor er det så svært for den moderne medarbejder at skabe balance mellem arbejds- og familieliv? Der nedsættes Familie- og Arbejdsmarkedskommissioner

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver forklarer at grunden til, at det går så godt nok er at de har haft en AKT-lærer inde over klassen, og det har gjort at de har fundet ud af at agere på samme

Læs mere

Grænseløst arbejde - Hvad er det og hvad gør det ved arbejdsmiljøet?

Grænseløst arbejde - Hvad er det og hvad gør det ved arbejdsmiljøet? Grænseløst arbejde - Hvad er det og hvad gør det ved arbejdsmiljøet? Karen Albertsen Før: Arbejdsmiljøinstituttet (AMI) Nu: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) En jernhånd i en silkehandske

Læs mere

Fremtidens medarbejdere i den finansielle sektor. Forskningschef Marianne Levinsen, Fremforsk, Center for Fremtidsforskning, www.fremforsk.

Fremtidens medarbejdere i den finansielle sektor. Forskningschef Marianne Levinsen, Fremforsk, Center for Fremtidsforskning, www.fremforsk. Fremtidens medarbejdere i den finansielle sektor Forskningschef Marianne Levinsen, Fremforsk, Center for Fremtidsforskning, www.fremforsk.dk Kilde: The Economist, marts 2007 Omdømmeundersøgelse marts 2006

Læs mere

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job?

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job? Kandidat til formandsposten Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg Kort sagt arbejder jeg med og for medlemmerne. Som kredsbestyrelsesmedlem gennem 8 år har jeg beskæftiget mig

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

Parkinsonforeningen. du har parkinson. Svend Andersen. du har parkinson_2009.indd 1 14-09-2009 09:29:31

Parkinsonforeningen. du har parkinson. Svend Andersen. du har parkinson_2009.indd 1 14-09-2009 09:29:31 Parkinsonforeningen du har parkinson Svend Andersen du har parkinson_2009.indd 1 14-09-2009 09:29:31 Det er vigtigt at kende til de psykologiske måder, man reagerer på når man får en kronisk sygdom som

Læs mere

Arbejdstid og arbejdsmiljø

Arbejdstid og arbejdsmiljø Arbejdstid og arbejdsmiljø Temadag 21. marts 2012 for TR og AMR i FOA Århus Inger-Marie Wiegman, imw@teamarbejdsliv.dk, 29 84 01 64 MIN BAGGRUND OG MINE PLANER FOR FORMIDDAGEN 25 år som konsulent (og forsker)

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Det grænseløse arbejdsliv. Hvad er det og hvordan håndteres det?

Det grænseløse arbejdsliv. Hvad er det og hvordan håndteres det? Det grænseløse arbejdsliv. Hvad er det og hvordan håndteres det? Mindstep omfatter: Uddannelser Personlig udviklingskurser Coaching Konsulentydelser Organisation Stress forebyggelse, behandling og fastholdelse

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE

NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE Klik for at redigere titeltypografi i masteren ARBEJDSMILJØKONFERENCEN 2013 NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE Hvad gør vi så? SundTrivsel A/S Katrine Bastian Meiner kbm@sundtrivsel.dk LIDT OM INDHOLD Stressforebyggelse

Læs mere

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE - et refleksions- og handlingsværktøj til at skabe bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv VÆRKTØJET I en travl hverdag hvor det kan være svært at få arbejdsliv

Læs mere

Guide: Sådan tackler du stress

Guide: Sådan tackler du stress Guide: Sådan tackler du stress Et nyt dansk forskningsprojekt viser, at den bedste stressbehandling er at bevare kontakten til arbejdet Af Trine Steengaard, 16. oktober 2012 03 Arbejd dig ud af stress

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Allerførst skal du planlægge de praktiske rammer for din meditation. Første skridt er at lægge aktiviteten ind i din kalender. Sæt allerførst en startdato, gerne

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 printet af sorch kl. 10-03-2015 16:41:06 Kære ledere og medarbejdere i Vejle Kommune Dette er resultatet for: Aldersint. Inst. Troldebo - Labyrinten Resultatet er baseret

Læs mere

Dit (arbejds-) liv som senior

Dit (arbejds-) liv som senior Dit (arbejds-) liv som senior - Håndtering af livsændringer Dansk Magisterforening, København og Århus 1/10 og 13/11 2014 Direktør cand.psych. Morten Holler Tal fra Danmarks Statistik: Hovedparten af de

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

Workshop AM2008 Nyborg Strand Karen Albertsen & Katrine Kjøller Neergaard

Workshop AM2008 Nyborg Strand Karen Albertsen & Katrine Kjøller Neergaard Arbejdslivsbalance som vidensarbejder Workshop AM2008 Nyborg Strand Karen Albertsen & Katrine Kjøller Neergaard Udviklingstendenser Globalisering og konkurrence Stigende krav til produktivitet, effektivitet,

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Strategi & Ledelse Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD:

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: Præsentation af Opfølgningsværktøjet s. 1 Hvorfor er der brug for et Opfølgningsværktøj? s. 1 Hvordan kan Opfølgningsværktøjet bruges? s. 2 Hvordan bliver samtalen så

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Når medarbejdere skal lede sig selv nye styringsformer og arbejdsmiljø

Når medarbejdere skal lede sig selv nye styringsformer og arbejdsmiljø Når medarbejdere skal lede sig selv nye styringsformer og arbejdsmiljø Pernille Hohnen og Anders Bojesen Arbejdsmiljøkonferencen 2008 21. Oktober 2008 Program 1. Symptomer 2. Hvad er selvledelse? - Det

Læs mere

EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING

EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING En samling af resultater og udsagn fra Mindful Leadership MANDRUP og Mindful & Company CO 2010-2013 BAG OM TALLENE Siden 2006 har Mandrup & Co gennemført mindfulnesstræning

Læs mere

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer 2005 Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer I forbindelse med udviklingen af tre-dækker II har vi lagt vægt på at udvikle korte skalaer til brug for forskningen ( forskerskemaet

Læs mere

HR-organisationen på NAG

HR-organisationen på NAG 2012 HR-organisationen på NAG HR organisationen på Nærum Gymnasium Dette dokument er grundlaget for HR-arbejdet på Nærum Gymnasium. Dokumentet tager afsæt i de nyeste undersøgelser af gymnasiale arbejdspladser

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

TEMA Stress. Værktøj 9. Pauser! Pauser hvor vi lader op

TEMA Stress. Værktøj 9. Pauser! Pauser hvor vi lader op TEMA Stress Værktøj 9 Pauser! Pauser hvor vi lader op 1 Indhold Introduktion 1. Oplæg til drøftelse af pausepraksis Pausekultur som et godt værn mod stress 3 3 5 2. Instruktion til et lille pusterum i

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ -

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - Hvad kan være med til at fremme trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø indenfor hotel- og restaurationsbranchen? Jeres arbejdsplads skal være et sted,

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Fokus på psykisk arbejdsmiljø Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Udgangspunktet Vi går alle på arbejde for at bidrage med noget værdifuldt, noget vi kan være tilfredse med

Læs mere

Er du sygemeldt på grund af stress?

Er du sygemeldt på grund af stress? Er du sygemeldt på grund af stress? her er nogle råd om, hvad du kan gøre Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden. I pjecen finder du nogle råd om,

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til:

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til: Introduktion til: Dette er et redskab til at tage en dialog om, hvordan I trives i jeres virksomhed. Redskabet består af: Denne Introduktion En liste med Tips & Tricks til den, der leder mødet 13 kort

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Arbejdstid og fritid et spørgsmål om balance. TID-skrift nr. 1, marts 2007

Arbejdstid og fritid et spørgsmål om balance. TID-skrift nr. 1, marts 2007 Arbejdstid og fritid et spørgsmål om balance Balance hvorfor og hvordan? Om du oplever balance og sammenhæng i din tilværelse arbejdstiden, så den sikrer den nødvendige bemanding på har stor betydning

Læs mere

Forudsigelige regler og rutiner

Forudsigelige regler og rutiner 1 Forudsigelige regler og rutiner Der findes vidt forskellige opdragelsesstile, der spænder lige fra det meget strikse med kæft trit og retning til det helt laissez faire, hvor alt er tilladt. Man kan

Læs mere

Moderne organisationsformer 5 skarpe bud

Moderne organisationsformer 5 skarpe bud Moderne organisationsformer 5 skarpe bud Lektor, ph.d. Michael Nørager Aarhus Universitet Business and Social Sciences AU Herning Mandag 27.04.15 Aalborg bibliotekerne 5 ting der kendetegner den velfungerende

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Sociale forhold, baggrund og levevaner

Sociale forhold, baggrund og levevaner Sociale forhold, baggrund og levevaner Først vil vi bede om nogle generelle baggrundsoplysninger. Er De: Kvinde eller Mand. Hvornår er De født? 9. Hvilken skoleuddannelse har De? 7. klasse 8.- 9. klasse

Læs mere

Familieliv med ADHD ADHD KONFERENCE 2014. Cand. Psych. Dorte Damm Specialist i børneneuropsykologi og psykoterapi

Familieliv med ADHD ADHD KONFERENCE 2014. Cand. Psych. Dorte Damm Specialist i børneneuropsykologi og psykoterapi Familieliv med ADHD ADHD KONFERENCE 2014 Cand. Psych. Dorte Damm Specialist i børneneuropsykologi og psykoterapi Familier med ADHD Høj grad af arvelighed Familiens funktion Familiens forståelse af barnet

Læs mere

Positiv psykologi og lederskab

Positiv psykologi og lederskab Positiv psykologi og lederskab Trivsel, arbejdsglæde og bedre præstationer Positiv psykologi skyller i disse år ind over landet. Den lærende organisation, systemisk tænkning, Neuro Linqvistisk Programmering,

Læs mere

Muligheder med STRUKTUR

Muligheder med STRUKTUR Muligheder med STRUKTUR STRUKTUR Dette hæfte er til dig, der overvejer at bruge den mobile app STRUKTUR som støtteredskab til borgere med ADHDdiagnose eller lignende kognitive vanskeligheder. Samtaler

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012. Kvalitet i SKP. Instruktørtrivsel

Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012. Kvalitet i SKP. Instruktørtrivsel Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012 Kvalitet i SKP Instruktørtrivsel Erhvervspsykologer med mere end 20 års erfaring indenfor: Organisations udvikling

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Hvad er det for en /d vi lever i?

Hvad er det for en /d vi lever i? Et arbejdsliv i accelera/on - Tidens karakter og kvaliteter i videnarbejdet Henrik Lambrecht Lund, Ph.d. Lektor Center for Arbejdsliv Roskilde Universitet, Hus 08.2 Postbox 260 4000 Roskilde Tlf. arb.

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Beder Dagtilbud. Politik for psykisk arbejdsmiljø

Beder Dagtilbud. Politik for psykisk arbejdsmiljø Indflydelse. Det gode arbejde rummer indflydelse og udviklingsmuligheder og en tilpas mængde krav og udfordringer. Indflydelse handler både om at være med til at udvikle det pædagogiske arbejde i dagtilbuddet

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Hvad får du ud af workshoppen

Hvad får du ud af workshoppen Selvledelse Aarhus Universitet AC TAP gruppen 15. maj 2014 Djøf karriere- og kompetencecenter Christina Toft Hvad får du ud af workshoppen 19. maj 2014 Interview hinanden om selvledelse Alle får et kort

Læs mere

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Albertslund Kommune 2012 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik Trivselspolitik Indledning Randers Social- og Sundhedsskole arbejder målrettet mod at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Udgangspunktet herfor er skolens værdier om rummelighed,

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Artikel til Personalechefen: Af Dorte Cohr Lützen, konsulent Lützen Management og Birgitte Lønborg, erhvervspsykolog, Crescendo HRM. Vi ser ikke stress som en objektiv tilstand eller sygdom hos mennesker,

Læs mere

Fremtidens attraktive arbejdsplads anno 2016! Forskningschef Marianne Levinsen www.fremforsk.dk

Fremtidens attraktive arbejdsplads anno 2016! Forskningschef Marianne Levinsen www.fremforsk.dk Fremtidens attraktive arbejdsplads anno 2016! Forskningschef Marianne Levinsen www.fremforsk.dk Privat forbrug 1846-2004 i Danmark Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857 1868

Læs mere