Netværk for telemedicin og lungesygdom

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Netværk for telemedicin og lungesygdom"

Transkript

1 Netværk for telemedicin og lungesygdom Referat fra møde i netværket 24. april 2014 Deltagere: Kathrine Rayce (OUH, Afdelingen for driftsoptimering og IT), Lisbeth Østergaard (Bispebjerg Hospital), Anne Dichmann Sorknæs (SDU - mødeleder), Jose Cerdán (Teletrainning platform optimov), Charlotte Rothenborg (Nykøbing Falster Sygehus), Janne Leonhardt (Nykøbing Falster Sygehus) Charlotte Dorph Lyng (Epitalet, Lyngby-Tårbæk kommune) Dorte Wagner (Epitalet, Lyngby-Tårbæk kommune) Pia Godtbert (Epitalet, Lyngby-Tårbæk kommune) Ingrid James (Slagelse kommune) Karsten Rasmussen (Nykøbing Falster Sygehus), Natascha Sørensen ( Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune og Region Midtjylland) Hanne Rode (Slagelse kommune) Marianne Obed Madsen (Danmarks Lungeforening (DL), Magnus Løvendal Bendtsen (Danmarks Lungeforening (DL) - referent) Dagsorden 1. Velkommen præsentationsrunde - siden sidst kort nyt fra deltagerne 2. Oplæg: De nationale strategier for sundheds-it og telemedicin, herunder de nationale pejlemærker fra Regionernes Sundheds-IT. Oplæg ved Susanne Duus, Digitaliseringsstyrelsen. 3. Frokostsandwich og snak 4. Oplæg Praktiske aspekter ved telemedicin: Netdækning - hvad er erfaringerne og løsningerne? Oplæg og dialog med John Bertelsen, Regional IT via Skype. Den Digitale Patientpjece om KOL som er udviklet til Hvidovre Hospital anvendes også på andre hopitaler v. José Cerdan og Søren Lauridsen- 5. Tid til drøftelse af aktuelle emner blandt deltagerne. Hvad gør vi i fald en patient bliver dårlig under en videotræning? Er bl.a. drøftet i Facebookgruppen KOL Telemedicin. (Lisbeth Østergaard) Hvordan funger andres løsninger rent teknisk? Hvor stabile er de? Jeg oplever vi har mange udfald/problemer med vores løsning og det er jo ikke holdbart, hvis det er noget, der skal rulles ud i større skala. (Charlotte R) 6. Eventuelt 7. Næste møde - Hvad skal på programmet? Hvornår skal næste møde ligge? Og hvem vil være med til at planlægge næste møde? Ved Magnus Bendtsen 1

2 Ad 1. Velkommen, præsentationsrunde og siden sidst Deltagerne præsenterede kort sig selv og deres projekter. Karsten(Nykøbing Falster Sygehus): Egen computer hvor de kører på de svageste patienter har mest gavn af det Dorte (Epitalet): Vi får opkald fra borgerne, hvis de er i gul/rød status i deres værdier. Det kører trådløst over mobilnettet Pia (Epitalet): De grønne går direkte i arkivet og der er max ½ times responstid 24/7, hvis kontakt er nødvendigt. En del af vores borgere har selv henvendt sig, vi vil gerne udvide markant og inddrage nye nabokommuner, vi regner med 140 patienter inden udgangen af Vi har oplevet noget modstand fra regionerne og de praktiserende læger. Ingrid (Slagelse kommune): Vi kører hjemmetræning med op til 8 borgere af gangen. De får også en DVD de kan træne til når de har lyst og vi kan have kontakt med en dags varsel. Udstyret består af en touch screen og en mikrofon som vi udleverer. De forbinder via en 4G nøgle (Dongle). Post Danmarks står for levering og opsætning, det koster 650 kr. og 600 kr., hvis noget er defekt eller skal ombyttes efterfølgende. Det er en tovejs skærm og KMD har leveret indmaden. VI har overvejet muligheden af, at lave private fora, hvor pårørende så kan melde sig på og selv lave aftaler. Effekten er en halvering af indlæggelser og de næste patientgrupper er demente og dem med diabetes. Lisbeth (Bispebjerg): KIH projektet Bispebjerg er go-to og vi har udleveret 30 tablets. Systemet kan bruges til at skabe kontakt mellem behandlere, patienter og pårørende. Undersøg eventuelt Kjeld Bruun-Jensen (Ph.d. Odense), samarbejde med diabetes foreningen ( ), der blandt andet kigger på brug af net baseret overfor fysisk kontakt i behandlingen af diabetes. Ad 2. Oplæg: De nationale strategier for sundheds-it og telemedicin, herunder de nationale pejlemærker fra Regionernes Sundheds-IT. Oplæg ved Susanne Duus, Digitaliseringsstyrelsen. Udgangspunktet er at få mere og bedre velfærd for pengene ved at bruge de teknologiske muligheder. De telemedicinske handleplaner er forankret i Digitaliseringsstyrelsen (herefter digst). Digst har stået for disse efter 2013 som led i en fælles offentlig strategi og samarbejde. Det kræver en enighed mellem stat, region og kommune og digst følger projekterne og vælger hvilke der skal udbredes. Anne: Der gives kun betaling for visse TM ydelser (takst). Dette er medvirkende til, at det bliver en udgift for den organisation, der etablerer telemedicinsk service til patienter som ikke falder indenfor de grupper, hvortil der er koblet en DRG takst. Der er på nuværende tidspunkt takster for: teletolkning, tele-sår, tele-kol og tele-cpap og en generel takst for telemedicin, som dog er hæftet på B diagnosekoden, og derfor ikke kan anvendes til alle patientgrupper. Susanne: Regionerne ønsker ikke at binde flere DRG midler til Telemedicin. De prioriterer at have et større disponibelt beløb, som de kan dele ud til områder, hvor de synes der mangler midler. 2

3 Vi har en ramme frem mod 2020, hvor vi har en Klar ambition o Hurtigere udbredelse af digitale løsninger i velfærden o Arbejdsmetoden: Udbredelse: Hurtigere national udbredelse af velafprøvede løsninger her konkrete mål o Modning: Skaffe konkret viden om, hvad der virker med henblik på udbredelse her overordnede målsætninger, der løbende konkretiseres. Ministeriet for sundhed og forebyggelse (SUM) er udførende. (Initiativer i strategien gennemgås, se slide 4 i Susannes præsentation). Ønsket er at skabe et nationalt beslutningsgrundlag og et effektivt samarbejde på sundhedsområdet, der testes pt. på om videotolkning og videokonferencer giver øget service og effektivitet. 4 telemedicinske delinitiativer i begge strategier (de samme) Etablering af national koordinationsgruppe for telemedicin Digitaliseringsstyrelsen/FM er sekretariat Alle relevante parter repræsenteret (se slide 9 for uddybning) Der er stadig et stort behov for at dokumentere de kliniske og samfundsmæssige aspekter af TM. De gode spørgsmål er: - Hvor kan man omlægge arbejdsgangene, hvis man laver rigtig drift? - Hvilke opgaver kan borgerne selv udføre? - Hvad er de kliniske og kvalitative effekter? Og hvilken type af patienter har det effekt på akutte, stabile, ustabile? - Der er stor forskel på de dokumentationskrav som der er brug for både brug for RCT-studier og økonomiske effektstudier - Ikke mindst: hvad er den tværsektorielle business case? (Slide 12) To store projekter er i gang, hvor Telecare Nord fokuserer på en patientgruppe, mens KIH tester i bredden: TelecareNord har 1440 borgere m KOL i svær eller meget svær grad og prøver at opfylde ønsket om at måle på stordrift, samt lave RCT studier, der måler den kliniske effekt. TelecareNord har købt ATEA til at levere deres infrastruktur. KIH har 2000 patienter fordelt på 5 grupper og en bevilling på 66 mio kr: KOL, diabetes, tarmsygdomme og gravide m/uden komplikationer. Patienten registrerer selv data og info samles i en fælles database der leverer data til sundhedspersonale i alle sektorernes egne IT systemer. Projektet evalueres før jul (forhåbentlig). To mindre projekter: Et projekt om telepsykiatri skal give erfaringer om tværsektorielt samarbejde gennem videokonferencer. Et mindre projekt med internetpsykiatri hvor borgere med let til moderat depression behandles ved hjælp af et IT program. Telesår projekt: Tværsektorialt projekt mellem regioner og kommuner til national udbredelse, hvor parter er afhængige af hinanden og skal arbejde ud fra fælles kvalitetsparametre. Målene er som følger: 3

4 o at 40 pct. af de relevante patienter er omfattet af telemedicinsk sårvurdering ved projektafslutning i 2015 o at 80 pct. er omfattet efter fuld indfasning i 2017 o at mindst 80 pct. af kommunerne har telemedicinsk sårbehandling i drift ved projektets afslutning i 2015 o At alle kommuner har telemedicinsk sårbehandling i drift efter fuld indfasning i 2017 o at alle regioner arbejder med telemedicinsk sårvurdering ved projektets afslutning i 2015 Mere information om digitaliseringsstyrelsen kan findes på : Ad 4. Oplæg Praktiske aspekter ved telemedicin: Netdækning - hvad er erfaringerne og løsningerne? Oplæg og dialog med John Bertelsen, Regional IT via Skype. Den Digitale Patientpjece om KOL som er udviklet til Hvidovre Hospital anvendes også på andre hopitaler v. José Cerdan og Søren Lauridsen- Spg: Hvad er fremtiden? John: Samme billede vi har set de sidste par år, hvor problemet f.eks. er lav båndbredde på 500 kb/s. KOL kufferten på Fyn har lavet aftale med TDC, der kan garantere at de inden for 3 timer kan levere en forbindelse, dog kun igen en minimumsgrænse på ½ mbit/s. 4G vil kunne levere væsentligt bedre hastigheder og der er nogen leverandører, der kan tilbyde en ok dækning, dog primært i større byer og ved motorveje/broer. Det er først, når der bliver landsdækkende 4G at det ændrer sig, som f.eks. TDC leverer ved udgangen af Q1 i 2015 og vil dække 99% af Danmark. Telia er også på vej med noget. Du deler dog stadig adgangen til nettet og der vil derfor være udsving. Markedet er drevet af motivationen for at øge sin omsætning, at kunne sælge mere datatrafik. I Region Syd har man lavet en SKI rammeaftale med Telenor fra 1/1-2014, som vi overvejer at tilmelde os, da de lige nu er længst fremme på 4G markedet og har tænkt ud af boksen. De har lavet et samarbejde med Telia om at dele deres mobilnet, hvilket giver en meget bedre dækning end TDC. Vi venter stadig på det optimale netværk, der kan realisere den fulde TM løsning. Spg: hvorfor kan nogen klare sig med ½ mbit/s? John: Det kommer alt sammen an på hvor meget video, der skal bruges. Optimalt skal løsninger virke både med kabel og med mobilt bredbånd, hvilket vil kunne give fleksibilitet i forhold til udbredelsen. Evt. ved at have flere simkort i fra f.eks. både TDC og Telenor. Spg: Hvad det vil gøre ved 4G nettet, når der kommer flere brugere på? John: Jo flere brugere jo dårligere service, det vil betyde mindre kapacitet i landdistrikter. Spg: Hvad med de tyndt befolkede områder? Det er her vi har de dårligste patienter og der findes ingen fiber nord for Nakskov. John: med en 800 MHz dækning (4G), kan nettet nå derud. Men er enig, de ældre bruger ikke penge på fibernet her er 4G redningen for TM løsninger. 4

5 Spg: Hvad er hastigheden på 4G? John: Den varierer, op til omkring 20/30 mbit begge veje. Der hvor vi har testet er der dækning vi har lige nu vores blodbusser baseret på 4G. Hanne(Slagelse): Vi bruger et KMD program og har mobilt bredbånd fra TDC. Kvaliteten af billede og lyd er blevet opgraderet og hvis forbindelsen er dårlig, justeres kvaliteten og billedet bliver grovere men pt. er det fortsat flydende. John: Løsningerne bør være optimeret til at køre på varierende båndbredde, så man kan justere i forhold til billedet og der er flest mulige måder at forbinde på. Det handler om, hvad vi skal bruge det til, da krav vil variere i forhold til formål. Kommentar: Det kan væres svært at få en god farveopløsning. Spg: Influerer den fysiske placering på kvaliteten af forbindelsen? John: Ja, udendørs dækning er bedst og byggematerialer påvirker forskelligt. F.eks. kan lavenergiruder reflektere signalet. Kommentar: Som det er nu kan alle ikke få den samme kvalitet TM løsning eller overhoved få en løsning, er det et demokratisk problem? Kommentar: hvis man bruger et system der er beregnet til 1-1 video konsultation til mange, kan der være problemer f.eks. med rumklang. I 1-1 konsultationer kan der allerede nu være udfordringer. Spg: Hvem skal tage sig af at servicere? John: Der skal være et krav op mod leverandøren at færrest mulige ressourcer skal bruges på tilslutning, færrest mulige kabler og andet der skal tilsluttes. Spg: Hvad med datasikkerheden? John: Videokonsultationerne er ikke omfattet af persondatalovene eller særlig sikring, på lige fod med telefonsamtaler. Spg. Hvad med tiltroen til patienternes egne målinger? John: Der er ikke noget til hinder for at deres målinger kan integreres i EPJ systemet det kræver en beslutning+penge. Sikkerheden ligger i udstyret ikke i forbindelsen. Kontakt til John Bertelsen: Ad 4. Den digitale patientpjece om KOL Ideen er at samle alle pjecer digitalt og være ansvarlig for at skabe indhold til at støtte patienter. Skabt blandt andet gennem fokusgruppe interview med patienter, dernæst er informationerne blevet implementeret i et nyt læringssystem. gennemgås: Inddelt i patientgrupper Grib om livet videoer 5

6 Herefter gennemgang af grundlaget for Joses artikel: Experience, attitude, usage Brug af Optimov systemet: Research: Patienter ønsker at blive set som individ og ikke som en del af gruppe. Ældre har dårligere e- litteracy og dermed lavere engagement. Nogen gange bliver det til face to face samtaler, for dem der har brug for det. Mere brug for konkrete daglige programmer, end generelle information og software blev nogen gange betragtet som kompliceret. Programmet indeholder specielle programmer og muligheden for at lave en skema. Deres forslag er at det skal være være friendly og easy to navigate. Eksempel er Gert. Han havde at sove bedre som kort mål og på længere sigt, vil han gerne kunne cykle igen. Ad 5. Tid til drøftelse af aktuelle emner blandt deltagerne. Hvad gør vi hvis en KOL patient bliver dårlig under en session? Vil det give mening at lave direkte monitorering under træningssessionen? De kender sig selv og ved hvornår de skal stoppe, så jeg har ikke oplevet problemet De skal have lov til at mærke sig selv vi skal passe på med at fjerne deres eget fokus på at mærke sig selv Hvis der er en større gruppe patienter kan det være svært at have det fokus på den enkelte Det er essentielt at de er forundersøgt og vi kender henvisningen hvordan er det komme til os? Magnus (DL)Spg: Har i nogen forslag til hvad vi kunne inkludere i vores VELUX projekt? Projektet har som formål at udvikle nye digitale løsninger, med udgangspunkt i virtuelle fællesskaber. Vi ved fra vores palliationsrapport fra 2013, at 66% af KOL patienter lever alene deres sidste leveår (2010) og at mange oplever ensomhed i hverdagen. Projektet løber over to år og tager udgangspunkt i behovene hos voksne KOL patienter og unge/voksne lungesyge. Begge målgrupper behovsafdækkes gennem en kvalitativ antropologisk undersøgelse og der arbejdes med innovation metode, samt prototyper. Lisbeth (Bispebjerg): Vi har overvejet en diætist eller en præst. Generelt sætter vi rammer for TM sessioner, stiller spg til de faste deltagere efter træning eller under en pause i træningen. Der er ikke som sådan begrænsning på dialogen mellem de patienterne, men de mødes generelt ikke uden mig. Det er sket at de har gjort det et par få stykker, de kan finde hinandens skærme og ringe hinanden op en gang blev jeg smidt af systemet og da jeg loggede ind, havde de fundet hinanden og var i gang med træningen. Jeg kan se ¾ af dem, når de taler. Anne (SDU): VI har haft en sangpædagog til at lave sangtræning og respirationsteknik det giver god træning at synge. 6

7 Tag et kik på selvhjælpsgrupper på nettet Grupper eller tilbud til pårørende Kronikerprogrammer fra USA er det noget der egner sig til at lave virtuelt? Kigge på lærings- og mestrings-uddannelser både for fagfolk og for kronikere Kigge på Diabetesforeningens mestringsuddannelser Projekt fra Stanford Uni Livet med (de har dog ikke det sundhedsfaglige aspekt inde over) Adressere det psykiske i at stå med et ansvar for egen sygdom Videofilme en kok der laver en lækker og nem proteindrik Online ønskeliste have patienter til at lave en ønskeliste, som så frivillige kan hjælpe med at opfylde Kunne booke en frivillig, f.eks. en studerende til at lave sund og nærende mad Information omkring forsikring og rejser f.eks. om der skal specielle tilladelser til at have medicin med Når der er træningsforløb så lave pårørende-aftener hvor alle kan møde hinanden, da træningstiderne ikke er pårørende venlige pårørende synes ofte at sygdommen er en større belastning end patienten synes. Wellfare solution video (bag i KIH projekt) Et sted hvor de kan lære om de forskellige medicintyper Integrere de forskellige træningssider med lunge.dk Ad 6. Næste møde hvad gør vi? Besøge i Odense se deres robotter Ydernumre og sygesikring Denmark Lars Kayser E-health litteracy Kursus i videokonsultation Præsentation af resultaterne fra Velux-projektet Et holistisk blik på TM løsninger og hvordan de leveres o Fremtidige samarbejde med praktiserende læger o Sammenhæng og overlap mellem akutte og ikke akutte systemer o Samspil mellem sundhedssektoren og patientforeninger o Borgere med KOL ressourcer, behov og ønsker o Kortlægningssession af aktører og overgange Vigtige links Netværkets Facebook-side: https://www.facebook.com/groups/ /?fref=ts Netværkets LinkedIn-gruppe: https://www.linkedin.com/groups?gid= &mostpopular=&trk=tyah&trkinfo=tarid%3a %2Ctas%3Atelelung%2Cidx%3A1-1-1 Ref. MB/

Netværk for telemedicin og lungesygdom

Netværk for telemedicin og lungesygdom Netværk for telemedicin og lungesygdom Referat fra møde i netværket 24. oktober 2013 Deltagere: Anna Svarre Jakobsen (Det virtuelle hospital), Anne Dichmann Sorknæs (Danmarks Lungeforening - mødeleder),

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

om sundhedsteknologi: Apps kan hjælpe dig med træning og helbredstjek

om sundhedsteknologi: Apps kan hjælpe dig med træning og helbredstjek Nr. 1 februar 2014 Tema om sundhedsteknologi: Apps kan hjælpe dig med træning og helbredstjek DANMARKS LUNGEFORENINGS MEDLEMSBLAD Lungenyt Lungerne er spydspids for udvikling af sundhedsteknologi Er telemedicin

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Evaluering af Online KOL-rehabilitering

Evaluering af Online KOL-rehabilitering Hospital Bispebjerg Hospital Lungemedicinsk Ambulatorium Evaluering af Online KOL-rehabilitering et pilotprojekt med tilbud om online KOL-rehabilitering til patienter, som ikke har mulighed for at komme

Læs mere

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk Online Velfærd Evaluering af forsøgsprojekt Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk 1 Indholdsfortegnelse RESUMÉ 3 1 INDLEDNING OG BAGGRUND 7 2 METODEN 9 2.1 Vurdering af koncept

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Danske Regioner Kommunernes Landsforening Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Social- og Integrationsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet National

Læs mere

VELFÆRD OG VÆKST GENNEM DIGITALISERING DEBATOPLÆG OM DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI

VELFÆRD OG VÆKST GENNEM DIGITALISERING DEBATOPLÆG OM DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI VELFÆRD OG VÆKST GENNEM DIGITALISERING DEBATOPLÆG OM DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI DET DIGITALE RÅD 4. RAPPORT MAJ 2011 FORORD... 1 INDLEDNING... 2 STRATEGI FREM FOR PROJEKTLISTE... 2 AMBITIØSE

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD

DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011-2015 REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER AUGUST 2011 INDHOLD SLUT MED PAPIRBLANKETTER OG BREVPOST Fokusområde 1 EFFEKTIV

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen, Michael Ryberg Juliussen, Knud Larsen

Socialudvalget. Referat. Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen, Michael Ryberg Juliussen, Knud Larsen Socialudvalget Referat Dato 30. oktober 2013 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 17:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokale v/kantinen, Vordingborg Rådhus Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn,

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG FIRE VELFÆRDSTEKNOLOGISKE SPOR PÅ VEJ MOD 2025

NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG FIRE VELFÆRDSTEKNOLOGISKE SPOR PÅ VEJ MOD 2025 NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG FIRE VELFÆRDSTEKNOLOGISKE SPOR PÅ VEJ MOD 2025 NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG FIRE VELFÆRDS- TEKNOLOGISKE SPOR PÅ VEJ MOD 2025 3 05 07 11 19 27 33 43 53 KØBENHAVN GEARER

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 SUNDHEDSDATA I SPIL En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 3 Regionernes vision for brug af sundhedsdata 9 Sundhedsvæsenets håndtering af sundhedsdata i dag 13 Vi bruger

Læs mere

BEDRE PLEJE OG BEHANDLING I EGET HJEM

BEDRE PLEJE OG BEHANDLING I EGET HJEM BEDRE PLEJE OG BEHANDLING I EGET HJEM Kommuner og kronikere - bedre pleje og behandling i eget hjem Kommuner og kronikere - bedre pleje og behandling i eget hjem Copyright 2011 Mandag Morgen ISBN: 978-87-90275-74-7

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi

Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi Plan 2016-2019 på det voksenspecialiserede socialområde 2. årlige udgave, april 2015 Indhold 1 Formålet med planen...2 1.1

Læs mere

T e k n o l o g isk frems y n 2

T e k n o l o g isk frems y n 2 Teknologisk fremsyn Teknologisk fremsyn 2 Indhold Indledning.... 5 Teknologi #1 Et nationalt system med én elektronisk journal pr. patient.... 9 Udfordringer og virkemidler...10 Teknologi #2 Monitorering

Læs mere

DIGITALISERING MED EFFEKT

DIGITALISERING MED EFFEKT REGERINGEN KL DANSKE REGIONER DIGITALISERING MED EFFEKT NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆSENET 2013-2017 INDHOLD FORORD FORORD 2 DET DIGITALE SUNDHEDSVÆSEN 4 SUNDHED TIL BORGEREN PÅ NYE

Læs mere

Danmark som højhastighedssamfund er udgivet af Højhastighedskomiteen, januar 2010 www.højhastighedskomiteen.dk

Danmark som højhastighedssamfund er udgivet af Højhastighedskomiteen, januar 2010 www.højhastighedskomiteen.dk er udgivet af, januar 2010 www.højhastighedskomiteen.dk IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Hjemmeside: www.itst.dk Publikationen udleveres gratis, så længe lager

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Marts 2007. Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne

Marts 2007. Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne Marts 2007 Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreformen 22.

Læs mere

ET LIV MED KOL BRUGERENS REJSE GENNEM SYSTEMET - INDSIGTER & MULIGHEDER

ET LIV MED KOL BRUGERENS REJSE GENNEM SYSTEMET - INDSIGTER & MULIGHEDER ET LIV MED KOL BRUGERENS REJSE GENNEM SYSTEMET - INDSIGTER & MULIGHEDER 2 ET LIV MED KOL - BRUGERENS REJSE GENNEM SYSTEMET ET SAMARBEJDE MELLEM: FORFATTER: Anne Carstensen LAYOUT: Anne Carstensen DESIGNSKOLEN

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere