BØRGLUMPARKENS BEBOERMAPPE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BØRGLUMPARKENS BEBOERMAPPE"

Transkript

1 BØRGLUMPARKENS BEBOERMAPPE Husorden og vejledning Senest rettet den 15. april 2014 Børglumparken er en afdeling af Boligselskabet Fruehøjgaard Beboermappen ligger i seneste version på og Er du tilmeldt papirversionen af Børglumparkens Beboermappe skal den ligge i lejligheden ved fraflytning. Ellers erstattes den med kr. 200,-. Administrationen Telefon:

2 Indholdsfortegnelse I. Husorden... 4 Gode råd og anvisninger... 4 Trappeopgange... 4 Affald... 5 Musik og støj... 5 Bilparkering... 5 Haver... 5 Cykler og knallerter... 6 Bad og toilet... 7 Altaner... 7 Parabol... 7 Kælderrum... 8 Stakit/flethegn... 8 Husdyrhold... 8 Vaskehuse... 8 II. Boligen indvendig... 9 A. Lofter og vægge i lejligheden... 9 B. Ophængning foretages således... 9 C. Inventar og indvendige døre... 9 D. Gulve E. Badeværelsesgulv F. Fugtproblemer og ventilation G. Ventiler H. Emhætte I. Ventilation i baderum J. Placering af møbler III. VVS-installationer A. Varme B. Koldt vand / Varmt vand IV. Elinstallationer A. Elmåler B. Gruppetavler C. Elinstallationer i lejligheden D. Ringeanlæg V. TV, Telefon og Internet A. TV og radiokanaler B. Telefon / mobil C. Internet / mobilt bredbånd VI. Hårde hvidevarer A. Kogeplader B. Almindelig ovn C. Selvrensende ovn D. Køle-/fryseskab VII. Boligen udvendigt A. Facader B. Trapper og altaner C. Vinduer og terrasse-/altandøre D. Entredøre E. Brevkasser og navneskilte F. Udvendig belysning VIII. Festlokaler & gæsterum IX. Fællesvaskeri X. Forsikring... 23

3 Velkommen til Boligselskabet Fruehøjgaard Aaparken 2, 7400 Herning Telefon: Website: KONTORTID Mandag - onsdag. kl Torsdag... kl Fredag... kl TELEFONTID Direktør Mandag - onsdag.. kl Torsdag... kl Fredag... kl Bjarne Krog-Jensen Service Team til beboerservice Poul Erik Ahler Jens Mikkelsen Kim Andresen Brorsonsvej Herning Boligselskabets Team Grøn tager sig af udearealerne og affaldsskure, og i Håndværker Afdelingen er der ansat tømrere og malere til at tage sig af håndværksmæssige reparationer og opgaver. Arbejdstid Mandag torsdag kl Fredag... kl Fælles for alle funktioner gælder: Kun ét telefonnummer for alle henvendelser - til hele boligselskabet! Eller gå ind på og brug kontaktformularen Uanset om du har spørgsmål til: Reparationer eller vedligeholdelse Dit lejemål Din husleje Eller andet Vagtordning uden for almindelig arbejdstid Hvis du har et akut problem, kan du ringe til Falcks vagttelefon på Vagttelefon nr Et akut problem kan for eksempel være et sprængt vandrør eller manglende snerydning eller saltning ved akut opstået snefald eller isslag. Du skal kun ringe, hvis der opstår et akut problem, som ikke kan vente til boligselskabet svar på telefonen (hverdage fra kl. 7.00)!

4 I. Husorden For Børglumparken Besluttet 13. september 2012 Det er derfor af stor betydning, at vi værner om bygninger og fællesarealer og at vi som forældre, vejleder vores børn og viser dem et godt eksempel. Gode råd og anvisninger Vi lever ret tæt sammen i en boligafdeling og vi er forskellige. Det kan være spændende og udviklende, samt give et varmt menneskeligt fællesskab, men det kan også give anledning til problemer, når vores opfattelse af, hvordan livet bør leves ligger for langt fra hinanden. Derfor er det naturligt, at vi opstiller nogle almindelige regler, som måske kan indskrænke den enkeltes personlige udfoldelse, men som til gengæld øger trygheden og tilfredsheden i fællesskabet. Vi er også økonomisk afhængige af hinanden! En bolig afdeling, som vores, er en selvstændig økonomisk enhed. Vores husleje bruges til: 1. at betale renter og afdrag 2. at betale udgifterne til vedligeholdelse og drift. Det første har vi ingen indflydelse på det er et politisk spørgsmål. Men driftsudgifterne er i høj grad afhængige af, hvordan vi behandler vores fælles ejendom. Du bør derfor i fællesskabets interesse medvirke til, at afdelingens regler og henstillinger bliver efterlevet. Trappeopgange Alle bedes medvirke til at holde vores fællesarealer, herunder indgangspartier, trappeopgange og trappeafsatser i pæn og ordentlig stand. Trappeopgangene er et sted, hvor vi alle færdes flere gange dagligt. Derfor er det vigtigt, at disse er frit tilgængelige. Det er derfor uhensigtsmæssigt at stille cykler, barnevogne med mere i indgangspartierne. Cykler, knallerter og EU-scootere må ikke anbringes under trappen. Fodtøj, legetøj og leg på trapperne vil være til gene for de øvrige beboere. HUSK at indgangspartier og trappeopgange er det første vores gæster ser, når de kommer på besøg. Vær derfor med til at holde orden, så vi giver et godt indtryk i afdelingen! 4

5 Affald Køkkenaffald skal være indpakket i plastpose, være forsvarligt lukket og anbringes i containeren for brandbart. Flasker uden pant, rengjorte glas fra husholdningen lægges i flaskecontaineren. Papkasser skilles ad og lægges i den blå container i affaldsskuret. Aviser, reklamer og lignende smides i containeren til avis/blade/papir. Miljøfarligt affald skal sorteres og anbringes i de respektive blå tønder i containergården. Alt andet affald, så som gamle møbler, tæpper, træ, elektronikaffald med videre, skal op i containergården ved nr. 43. Musik og støj Brug ikke boremaskine efter klokken Ved brug af radio, tv og lignende VIS HEN- SYN TIL DE ØVRIGE BEBOERE! Dæmp lyden! Når du finder anledning til at feste i din lejlighed underret da dine naboer. Du kan derudover også informere via den nærmeste opslagstavle. Bilparkering Må kun foregå på parkeringspladsen ved Børglumvej. Veje inde i bebyggelsen benyttes til af- og pålæsning, redningskøretøjer og andet nødvendig færdsel. Almindelig parkering må ikke ske på veje inde i bebyggelsen, da disse også er brandveje. Der skal udvises hensyn til legende børn og fodgængere ved kørsel i bebyggelsen. Maks 5 km/t. På P-pladserne må der kun parkeres personvogne, der hører til afdelingens beboere eller evt. deres gæster. Lastvogne over 3500 kg, anhængere, campingvogne og lignende må ikke parkeres på disse pladser. Haver Havearealet inden for hækken er til den pågældende boligs fri disposition. Beboere i stueetagen er selv forpligtede til at holde haven. Forpligtelsen omfatter hele haven både græs, bede og hæk. Haveaffald skal op på affaldspladsen ved siden af scooterrummet. Hvis man ønsker at lave større ændringer i haven, skal man skriftligt ansøge administrationen om tilladelse. 5

6 Husk altid at rengøre haveredskaberne og plæneklipperen efter brug og hæng alt på plads i/på skurene. Ved større forandring af haven uden administrationens tilladelse kan det kræves, at haven er bragt i acceptabel stand inden fraflytning. For alm. vedligeholdelse gælder: Generelt: Haven må ikke fremstå som naturgrund ej heller i kortere perioder. Opbevaring: Der må ikke stå ting, skrald eller affald, såsom møbler, cykler/knallerter, som ikke naturligt hører hjemme i en have. Haven skal fremstå ryddelig. Græs: Hvis der er græs i haven, skal det slås jævnligt. Planter: Bede og buske skal være holdt. Træer, hække og espalierer må ikke være højere end 200 cm. - Ukrudt må ikke få overhånd og ukrudt, ukrudtsfrø eller lignende ikke genere nabohaverne. - Afdelingen er giftfri. Hæk: Hækken skal klippes mindst to gange om året første gang inden sankthans. Det gælder både på inder- og ydersiden af hækken. Højden på hækken i skel aftales med naboen, og man kan ikke over for en nabo kræve en hæk, der er lavere end 180 cm højt. Det er ikke tilladt at fjerne hækken helt, men nok at klippe den tilbage for at forynge den. Spørg for en sikkerheds skyld Grøn Team. Ændringer i antal og placering af hækplanter må kun ske med tilladelse fra administrationen. Fliser: Fliser skal holdes fri for alger. Ønsker man at udvide terrassen, skal det udføres håndværksmæssigt korrekt. Tilladelse skal foreligge inden arbejdet påbegyndes. I det tilfælde, at haven ikke bliver holdt tilfredsstillende, vil boligselskabet først pålægge lejer, at det bliver bragt i orden. Sker det ikke inden for en frist af fjorten dage, vil administrationen sørge for, at det sker, og regningen vil blive sendt til lejer. Istandsættelse af haver efter pålæg eller fraflytning vil ske efter følgende retningslinjer: - Affald mv. fjernes og der ryddes op - Hække klippes til højden 180 cm - Græsset slås og der pletsås - Bede luges eller evt. sløjfes - Fliser behandles for alger (terrassen genetableres, hvis det skønnes nødvendig) - Evt. hegn/net rengøres og males eller fjernes, hvis det skønnes nødvendigt. Cykler og knallerter Cykler og knallerter henvises til cykelskuret eller cykelstativerne, der er anbragt i gården. Scootere med videre er henvist til scooterrummet ud for nr. 43. Brug kun cykelskurene til cykler og knallerter! 6

7 Knallerter må ikke anbringes i kælderrummene! Al knallertkørsel og cykling på gangstierne er ikke tilladt! Cykler, der ikke er i brug, bør stilles i kælderrummene ikke i kældergangen. HUSK AT LÅSE CYKELSKURET! For enden af cykelskuret ud for nr. 85 er der plads til barnevogne og kørestole. Bad og toilet For at undgå ubehageligheder for dig selv og din underbo bør man være varsom med, hvad du skylder ud gennem vask og toilet. Husk - at engangsbleer, vat, avispapir mv. aldrig bør kastes i toiletkummen! Skulle der alligevel være kommet tilstopning eller utætheder, underret da kontoret - hurtigst muligt! HUSK indimellem at rense afløbene for hår og lignende! HUSK udluftning af bad! Altaner Brug af grill på trapper og trappeafsatser er - efter brandvedtægterne ikke tilladt. Brug af grill på altanen bør kun foregå, hvis det ikke skader glasværn og træværk. Bemærk, at engangsgrill eller lign. kan blive særdeles varme, og at de derfor bør undgås. Udvis i øvrigt forsigtighed og hav altid en spand vand klar! Såfremt der tørres tøj på altanen eller trappen, må ophængningen ikke være højere end rækværkets højde. I haver må ophængning ikke foregå over hækkens højde. Der må ikke rystes tæpper, smides affald eller lignende ud fra 1. og 2. sal. Det er tilladt at opsætte altankasser men husk de skal være forsvarligt anbragt. Altanerne på 1.sal må efter tilladelse fra administrationen afskærmes for vinden med et gennemsigtigt materiale. Udformning og materiale meddeles forinden tilladelsen gives. Parabol Hvis du har behov for at modtage tvprogrammer, som du ikke kan modtage via YouSees almindelige programpakker eller Digitalt TV, kan du få tilladelse til at sætte en parabol op ved din lejlighed. Du skal du foretage dig følgende: - Skriv en ansøgning om opsætning af parabol og send den til Boligselskabet Fruehøjgaard. Du skal oplyse om, hvilke tv-kanaler du mangler som du ikke kan modtage via de almindelige programpakker og Digitalt TV. - Herefter får du en tilladelse til at montere din parabol ved din lejlighed. Beboerne har på det ordinære afdelingsmøde den 16. september 2008 vedtaget nedenstående forudsætninger for monteringen: 1. Placeringen af parabolen må ikke være til gene for naboerne. 7

8 2. Parabolen må ikke være større end nødvendigt for at kunne modtage Tv-signalet. 3. Afdelingsbestyrelsen kan påbyde, at en parabol der skæmmer enten nedtages eller istandsættes. Du skal selv betale for de udgifter, der er til at få opsat parabolen. Kælderrum Beboeren sørger selv for hængelås. Det er ikke tilladt at stille ting eller affald på gangene. Stakit/flethegn Stakit og flethegn i træ, der er synligt udefra, skal vedligeholdes jævnligt med maling i samme farve som skurene (koksgrå) Spørg omkring anskaffelse og farvekode. Stakit, låger og hegn i skel skal være lavet i træ og må ikke skade hækplanterne. Maks højde er 200 cm. Husdyrhold Det er ikke tilladt at holde husdyr herunder hunde, katte, slanger og krybdyr. Øvrige, mindre kæledyr må ikke være til gene for de øvrige beboere, hverken ved støj eller lugt. Skal man passe en hund eller kat, kan det lade sig gøre i op til nogle dage efter henvendelse til administrationen. Vaskehuse Alle beboere i Børglumparken kan frit benytte de fælles vaskehuse døgnet rundt. Hvis man vil sikre sig retten til maskinen, må man være i vaskehuset og tilkendegive, at man skal bruge maskinen igen. Sørg for at tømme vaskemaskiner/ tørretumblere når vasken/tørringen er færdig! Vaskemaskiner skal rengøres for sæbe m.v. efter endt brug. Tørretumblernes fnugfiltre skal rengøres før brug. Tom emballage fra vaskepulver m.v. skal lægges i affaldssækken. Lad være med at slå eller sparke på maskiner eller centralstyringspanel. Det kan de ikke holde til og det hjælper ikke! Husk at låse efter dig, når du forlader vaskeriet. 8

9 II. Boligen indvendig Overvægge i baderum er malet med plastvægmaling, der tåler en let afvaskning med en fugtig ren svamp. Radiatorerne er malet med alkydmaling. B. Ophængning foretages således I beton er det nødvendigt at anvende plastplugs, der anbringes i forborede huller. Til boring i vægge og loft af beton kræves en meget kraftig slagboremaskine. Du kan låne en (pneumatisk) slagboremaskine i afdelingen. A. Lofter og vægge i lejligheden Lofter er af beton. I værelsesudbygninger er lofter gipsplader. Alle lofter er behandlet med loftsplastmaling. Overmaling kan efter forsigtig afvaskning med salmiakvand foretages med loftsplastmaling. Ydervægge (den side der vender ind mod andre boliger) er 10 cm gasbeton i facader. I gavle er indvendig side af 15 cm beton. Lejlighedsskel (den fælles væg mellem din og din nabos lejlighed) er af 15 cm beton. Indvendige vægge (de rumopdelende vægge inde i den enkelte lejlighed) er af 7,5 cm gasbeton. Der er tapetseret med savsmuldstapet og derefter malet med plastvægmaling. I gipspladelofter kan ophæng foretages direkte i langsgående fuger. I gasbeton kan billedophæng foretages direkte med søm/skruer. Ved ophængning af tungere emner bør der anvendes specialplastplugs. C. Inventar og indvendige døre Køkkener og faste skabe er af fabrikatet HTH i bøg. Rengøring med klud eller vaskeskind opvredet i lunkent vand. Ved grundigere afvaskning kan svag sæbeopløsning - helst med sæbespåner og evt. en blød børste anvendes. Køkkenbordplader er belagt med plastlaminat, som tåler alle rengøringsmidler. Skær aldrig direkte i bordpladen - både af hensyn til bordpladen og kniven! 9

10 Indvendige døre er færdiglakerede fra fabrikken. Karme, indfatninger og fodlister er malet med akryl plastmaling. Rengøring kan foretages med mild opløsning af alle almindelige vaskemidler. Dog må der ikke anvendes skurepulver eller anden lignende midler med slibende effekt. D. Gulve Rengøring af Junckers parketgulve bør foregå ved aftørring med klud, opvredet i vand. Daglig/ugentlig rengøring: Støvsug eller tør gulvet over, så støv og smuds fjernes. Hvis gulvet stadig er smudsigt rengøres med sæbespåner eller anden mild sæbe. Junkers Industrier A/S anbefaler Junckers Gulvsæbe. Brug en hårdt opvredet klud/moppe. Brug altid så lidt vand som muligt ved rengøring. Brug altid en godt opvredet klud eller moppe. Tør spild og striber af vand op straks, så trægulvet ikke skades. Bemærk, at uanset grundig rengøring, vil fuldstændig nedslidning af laklagene til det bare træ medføre synlig gråfarvning af træet. Vedligeholdelse skal foretages, inden der opstår skade på gulvet. I praksis når glansen er forsvundet fra lakken. Før omplacering er det nødvendigt at foretage grundig afrensning af fedt og snavs. Til afrensning kan anvendes varmt eddikevand (2 dl. 32 % eddikesyre til en spand vand, gerne varmt). Der tørres efter med flere hold rent vand, hvorefter gulvene skal tørre helt. Når gulvet er tørt, påstryges lakken med en bred pensel. Der skal anvendes en selvhærdende plastlak, som f.eks. BLITZA eller lignende. De fleste af disse laktyper fås nu både med blank og mat overflade. Andre typer må under ingen omstændigheder anvendes, da det let kan medføre opkogning af lakken, og såfremt dette sker, må gulvene afslibes og lakeres om. Forinden hele gulvfladen lakeres, bør der foretages partiel lakering på nedslidte og særligt udsatte områder. I øvrigt anbefales det for at undgå nedslidning at foretage partielle behandlinger af særligt udsatte områder, når det skønnes nødvendigt. E. Badeværelsesgulv Gulve i baderum er belagt med klinker. Til daglig rengøring anbefales afvaskning med lunkent sæbevand (brun sæbe eller sæbespåner). F. Fugtproblemer og ventilation Ud over den fugtighed, der tilføres indeluften som følge af madlavning, vask, badning og udånding, må der regnes med en vis fugtafgivelse til luften fra byggematerialerne. Effektive tætningslister i vinduer og udvendige døre bevirker, at lejligheden ikke ventilerer sig selv. Det er derfor op til beboerne selv at sørge for tilstrækkelig udluftning. Opstår der større mængder dug på ruderne i et rum, er det pågældende rum ikke tilstrækkeligt udluftet. 10

11 G. Ventiler I vinduesrammerne er der indsat ventiler, der muliggør mindre ventilation uden at vinduerne åbnes. Lad ventilerne stå helt eller delvist åbne, så du får en konstant, mindre luftfornyelse uden det store varmetab. Det tilrådes desuden at sætte vinduerne i ventilationsstilling nogle gange om dagen men kun 5-10 minutter ad gangen. H. Emhætte Emhætte kører på et centraludsugningsanlæg, der er fælles for flere lejligheder. Dette indebærer, at der altid bliver suget lidt luft ud gennem emhætten (grundudsugning). Når emhætten i forbindelse med madlavning m.v. skal sættes i gang med større luftmængder, drejes den på frontsiden monterede drejeknap. Emhætten bør tilsluttes hver gang der koges vand eller laves mad. Læg låg på gryderne, så kommer der ikke så meget fugtighed ud i køkkenet. Emhætten rengøres ved at frigøre bundpladen og evt. frontskærm, hvorefter der afvaskes med sæbevand. Det i emhætten monterede fedtfilter udtages og vaskes efter behov. Der må ikke monteres en anden emhætte end den, der hører til lejligheden! I. Ventilation i baderum Ventilatoren må ikke tilstoppes eller tapes til. Brug eventuelt støvsugeren til at fjerne støv og fnuller fra ventilatoren. J. Placering af møbler Anbring ikke skabe og store møbler helt tæt op mod en ydervæg. Rumluften skal kunne cirkulere bagom, ellers kan der komme mugpletter på væggen. 11

12 III. VVS-installationer A. Varme Boligerne opvarmes med fjernvarme fra EnergiMidt. Hver lejlighed er forsynet med fordelingsmålere fra Techem Danmark A/S. På alle radiatorer er monteret radiatortermostater, der styrer temperaturen i rummet. Økonomisk set er det en god idé at holde nogenlunde samme temperatur i alle de rum, der benyttes. Beboerne bør i egen interesse jævnligt selv kontrollere varmeforbruget. B. Koldt vand / Varmt vand Bebyggelsen har fælles måler for koldt brugsvand. Måleren er placeret i teknikrum. Det varme brugsvand opvarmes gennem en fælles varmtvandsbeholder, placeret i teknikrum. Herfra fordeles koldt og varmt brugsvand til de enkelte lejligheder. 12

13 13

14 IV. Elinstallationer A. Elmåler Hver lejlighed har sin egen elmåler, der er opsat i trapperum/udvendig facade. Elforbrug afregnes til EnergiMidt. Du kan vælge en anden leverandør og vil i det tilfælde afregne til denne, hvad angår forbrug, men fortsat til EnergiMidt med hensyn til afgift til ledningsnettet. B. Gruppetavler Gruppetavlen er placeret i entréen, lige inden for hoveddøren, og indeholder HFI-relæ og gruppeafbrydere for lys og komfur. Gruppeafbryderne er med sikringer i størrelse, som angivet på skilte. Ved udskiftning skal der anvendes sikringer af samme størrelse. Såfremt sikringerne ved fejl fortsat springer, skal der tilkaldes en autoriseret installatør. Fejlen skal meldes til boligselskabet. HFI-relæ skal prøves mindst 1 gang årligt ved at trykke på prøveknappen. Såfremt relæet ikke kobler ud ved tryk på prøveknappen, skal der tilkaldes en autoriseret installatør. Fejlen skal meldes til boligselskabet. C. Elinstallationer i lejligheden Lejligheden er udført med elinstallation i normalt omfang for lys og komfur. Der er forberedt installation for opvaskemaskine i køkken (Dog ikke opvaskemaskine i lejligheder med tekøkken). Såfremt disse installationer skal benyttes, skal de færdiggøres af en autoriseret installatør. Alle indgreb i den faste installation i øvrigt skal udføres af en autoriseret installatør. Ved udskiftning af lyskilder i de faste belysninger, bedes du være omhyggelig med at anvende samme type og størrelse. D. Ringeanlæg Der er monteret ringetryk ved hoveddør og ringeklokke i lejligheden. Batteriet sidder i ringeklokken. 14

15 V. TV, Telefon og Internet I lejligheden er der forberedt med antennestik til radio og TV fra YouSee, men du vælger selv din leverandør. A. TV og radiokanaler YouSee tlf TDC tlf Viasat tlf Telia tlf Boxer tlf Canal Digital tlf FullRate tlf samt andre... B. Telefon / mobil Du vælger selv din leverandør af telefoni YouSee tlf TDC tlf Telmore tlf mobil tlf Telia tlf samt andre... C. Internet / mobilt bredbånd Du vælger selv din leverandør af internet/ mobilt bredbånd YouSee tlf TDC tlf Telmore tlf mobil tlf Telia tlf samt andre... Spørg afdelingsbestyrelsen for gode råd og tips. Fejlmelding skal ske til din leverandør uanset, hvilken du vælger. Bemærk, alle lejligheder har adgang til TVkanaler via en digital stueantenne. Det gældes eks. alle DR s kanaler. Husk licensen! Se afdelingens husorden vedrørende opsætning af parabol på beboermappens side 7! 15

16 VI. Hårde hvidevarer Af hygiejniske og sikkerhedsmæssige årsager skal glaskeramikpladen og ovnen holdes rene. Fedtpletter og spildt mad afgiver os ved opvarmning, og kan i værste tilfælde medføre brand. A. Kogeplader Rengøring og vedligeholdelse. Glaskeramikpladen: Skrab straks overkog og spild af sukker, sukkerholdige retter (marmelade, saft og lignende (, smeltet plast og alufolie væk fra den varme plade. Hvis pladen når at køle af, kan den blive beskadiget. En snavset plade forringer varmeoverføringen mellem kogezoner og kogegrej. Efter brug aftørres kogezonerne med en fugtig klud med håndopvaskemiddel. Ved kraftig tilsmudsning gøres følgende 1. Fjern pletter og lignende med barberbladsskraberen. 2. Sørg for at pladen er afkølet. Brug rengøringsmiddel beregnet til glaskeramiske kogeplader. 3. Tør pladen ren med en fugtig klud eller køkkenrulle. Genstridige pletter fjernes ved at gnide kraftigt over pletten med køkkenrulle. 4. Aftør overskydende rengøringsmiddel med en fugtig klud. 5. Tør evt. efter med en tør klud. Sørg for at pladen er tør, når den varmes op igen. En fugtig plade kan få regnbuelignende striber ved opvarmning. Emaljerede flader: Den daglige rengøring foretages med en hårdt opvredet klud. Ved kraftigere tilsmudsning anvendes en plastsvamp og håndopvaskemiddel. Brug aldrig Renslet, metalsvampe, skurepulver eller andre ridsende rengøringsmidler. B. Almindelig ovn Rengøring og vedligeholdelse. Hver gang ovnen har været i brug, bør den luftes godt ud. Lad derfor ovnlågen stå åben eller på klem et stykke tid efter brugen. Aftør ovnen med et stykke blødt papir, mens ovnen er varm. Afvaskning af ovnen foretages med sæbe eller sulfovand. Gamle pletter og skjolder fjernes med lidt blødt skurepulver. Sidder pletterne meget fast, påsmøres en lind grød af brun sæbe og salmiakspiritus eller et af de i handelen værende ovnrensemidler. Ovnen varmes op til sæben bobler op, slukkes, og ovnen vaskes ud med for eksempel eddikevand. C. Selvrensende ovn Efter at ovnen har været anvendt til kraftig stegning, grillstegning eller andet, der har stænket meget på siderne, skal den efterrenses. Ovnens ribber, bageplader, låge m.v. rengøres på normal vis. Overkog og lignende 16

17 fjernes straks med en fugtig klud eller køkkenrulle. Ovnens sider og bund kan aftørres med en fugtig klud eller svamp. Som rengøringsmiddel må der anvendes flydende Ajax eller lignende men aldrig metalsvampe. Efterrensning: Termostaten for ovn stilles på R ovnventilen åbnes. Ved denne temperatur bør ovnen arbejde i 1-2 timer. D. Køle-/fryseskab Mange af vores boliger er i dag udstyret med køle-/fryseskabe. Skal man have glæde af disse skabe, skal brugsanvisningen læses grundigt igennem og alle råd og anvisninger skal følges. Ved indbyggede skabe må ventilationsåbningen ikke lukkes eller dækkes med bøger og lignende (se figur). Afrimning: der findes skabe, hvor beboerne selv skal afrime, eller skabe, der afrimer halvautomatisk. Endelig er der skabe, der har fuldautomatisk afrimning. Skabene i Afdeling Børglumparken skal ofte afrimes. Rengøring: Skabet rengøres bedst med en svag sæbeopløsning. Anvend ikke rengøringsmidler, der kan ridse. Luftcirkulation: Det er vigtigt, at skabet får tilstrækkelig ventilation, og at der er uhindret luftcirkulation under, over og bag skabet. Stilleskruerne under skabet og afstandsstykkerne ved kompressorpladen på skabets bagside sikrer det nødvendige luftmellemrum. Plastdelene tåler ikke kogende vand eller opvaskemaskine (max. Temp. 85 grader). Kompressorrummet og trådkondensatoren på skabets bagside må med jævne mellemrum holdes fri for støv - hvilket lettest gøres med støvsuger (se figur). Bortrejse: Bruges skabet ikke i længere tid, anbefales det at tømme det helt for varer og at afbryde strømmen ved stikkontakten. Skabsdøren skal stå på klem for ventilation. Vigtige tip ved stop Kompressoren kører ikke! 17

18 Står temperaturreguleringsknappen på STOP? Er der strøm til skabet? Er stikkontaktforbindelsen i orden? Det kan være klogt at fæstne stikkontakten med et stykke tape, så der ikke afbrydes ved en fejltagelse. Kompressoren starter, men stopper straks efter! Hvis skabet fyldes med varme varer, afvent da temperaturfald på de varme varer. Inden for ca. 1 time bør skabet dog køre normalt. Raslen eller brummen! Kan være rør, der støder mod hinanden eller berører den udvendige beklædning. Står skabet lige? Væskestøj (rislende lyde)! Fremkommer ved cirkulerende kølevæske, hvilket er normalt. Afbryd strømmen ca. 10 minutter og slut den til igen. Kompressoren kører hele tiden, men køler ikke ordenligt? Kontrol af afrimning. Ved et tykt lag rim må omgående afrimes. Kontroller luftcirkulationen - se ovenfor. Kompressoren kører periodisk med høj eller lav temperatur i skabet! Kontrollér termostatknappens stilling. Indstil til evt. højere eller lavere temperatur. Hvis skabet stadig fungerer uregelmæssigt, kontakt da servicetekniker, hvis det er afdelingens køle- eller fryseskab. Udskiftning af pærer! I de fleste køleskabe anvendes 15 watt, 240 volt pære med Mignon-sokkel. Kompressoren stopper og kan ikke starte omgående! 18

19 VII. Boligen udvendigt A. Facader Facader er af røde eller gule teglsten. Det er ikke tilladt at male eller på anden måde ændre disse. B. Trapper og altaner Udvendige betontrapper må ikke bestrøs med salt. Anvend kun sand! Renholdelse af trappeopgangene påhviler lejerne selv. Aftal evt. en turnusordning med de øvrige beboere i opgangen. Renholdelse af altanerne påhviler den enkelte lejer. Altanerne er beklædt med hårdttræ, som ikke kræver egentlig vedligeholdelse. Med tiden vil træet dog få en sølvgrå patinering. Hvis du ønsker at bevare træets farve og glød kan du anvende en træolie specielt fremstillet til hårdttræ. Før oliebehandling skal træet være tørt og fri for snavs, og temperaturen skal være over +15 grader. Olien påføres i tyndt lag med pensel eller fnugfri klud. Det optimale opnås ved at påstryge flere tynde lag. Støv og andre snavspartikler sætter sig nemt i olien, hvilket ofte giver grobund for skimmelsvampe, så eventuel overskydende olie tørres af med en tør fnugfri klud efter cirka 20 minutter. Anvendte klude skal bortskaffes eller opbevares i spand med tætsluttende låg, idet de kan selvantænde. C. Vinduer og terrasse- /altandøre Karme og rammer er udført af hvide plastprofiler. Støv, regn og røg vil med tiden være årsag til en vis tilsmudsning af profilerne. Afvaskning kan foretages med et almindeligt rengøringsmiddel (f.eks. Ajax eller lignende). Alle glasruder er termoruder. Til pudsning bør anvendes rent vand eller specielle glaspudsemidler. Sprit er mindre velegnet, da det efterlader en uklar hinde på glasset. Er glasset punkteret (viser sig ved dug mellem de to lag glas) eller revnet, rettes henvendelse til boligselskabet. D. Entredøre Er malede trædøre, der tåler rengøring med almindeligt rengøringsmiddel. E. Brevkasser og navneskilte Brevkasser er opsat på mur ved indgangen. Navneskilte er monteret ved hoveddøre. Navneskilte leveres og vedligeholdes af boligselskabet. F. Udvendig belysning Al udvendig belysning styres centralt, og eventuelle fejl skal meldes til boligselskabet. 19

20 VIII. Festlokaler & gæsterum lemmerne eller i afdelingsbestyrelsens postkasse. Festlokalerne udlejes ikke nytårsaften. Den lille festsal er beregnet til 20 gæster. Den store festsal er beregnet til 46 gæster. Vis hensyn til naboerne! Begræns støj og musikstyrke mest muligt! Sørg for, at døre og vinduer er lukkede! Udlejning Udlejning af festlokalerne sker hos afdelingsbestyrelsen. Leje aftales med den ansvarlige for udlejning i god tid, og senest en uge, inden arrangementet. Betaling sker i forbindelse med huslejeindbetalingen. Tilbagebetaling af depositum sker gennem en modregning i efterfølgende huslejeindbetaling. Leje aftales med den ansvarlige for udlejning i god tid, og senest en uge, inden arrangementet. Betaling sker i forbindelse med huslejeindbetalingen. Tilbagebetaling af depositum sker gennem en modregning i efterfølgende huslejeindbetaling. Festlokalerne kan kun udlejes til beboere i Afdeling Børglumparken. Udlejning til udefra kommende via en beboer er ikke tilladt. Afdelingsbestyrelsen administrerer nøgler til festlokalerne. Dagen efter festen skal nøgler afleveres til ét af afdelingsbestyrelsesmed- Festen skal dæmpes senest kl , så naboer kan få ro for musik og andet larm! Gæster skal benytte parkeringspladsen. Rengøring Borde og stole skal afvaskes. Toilet og gulve skal rengøres. Service og bestik skal vaskes op og stilles på plads. HUSK også oprydning udendørs. Der er ophængt rengøringsregler i festlokalerne. Ved utilstrækkelig rengøring, sørger boligselskabet for ekstra rengøring på lejerens regning. Hjælpemidler I festlokalerne findes kost, spand, gulvklude, opvaskebørste og opvaskebalje. Man medbringer selv toiletpapir, sæbe, håndklæder, viskestykker, karklude m.v. 20

90104 -BØRGLUMPARKEN HUSORDEN

90104 -BØRGLUMPARKEN HUSORDEN 90104 -BØRGLUMPARKEN HUSORDEN GODE RÅD OG ANVISNINGER Vi lever ret tæt sammen i en boligafdeling og vi er forskellige. Det kan være spændende og udviklende, samt give et varmt menneskeligt fællesskab.

Læs mere

BØRGLUMPARKENS BEBOERMAPPE. Husorden og vejledning Senest rettet den 28. september 2015. Administrationen post@fruehojgaard.dk Telefon: 76 64 66 00

BØRGLUMPARKENS BEBOERMAPPE. Husorden og vejledning Senest rettet den 28. september 2015. Administrationen post@fruehojgaard.dk Telefon: 76 64 66 00 BØRGLUMPARKENS BEBOERMAPPE Husorden og vejledning Senest rettet den 28. september 2015 Børglumparken er en afdeling af Boligselskabet Fruehøjgaard Beboermappen ligger i seneste version på www.fruehojgaard.dk/borgbeboer

Læs mere

BØRGLUMPARKENS BEBOERMAPPE. Husorden og vejledning Senest rettet den 12. november 2015 Børglumparken er en afdeling af Boligselskabet Fruehøjgaard

BØRGLUMPARKENS BEBOERMAPPE. Husorden og vejledning Senest rettet den 12. november 2015 Børglumparken er en afdeling af Boligselskabet Fruehøjgaard BØRGLUMPARKENS BEBOERMAPPE Husorden og vejledning Senest rettet den 12. november 2015 Børglumparken er en afdeling af Boligselskabet Fruehøjgaard Beboermappen ligger i seneste version på www.fruehojgaard.dk/borgbeboer

Læs mere

BØRGLUMPARKENS BEBOERMAPPE. Husorden og vejledning Senest rettet den 18.marts 2014. Administrationen E post@fruehojgaard.

BØRGLUMPARKENS BEBOERMAPPE. Husorden og vejledning Senest rettet den 18.marts 2014. Administrationen E post@fruehojgaard. BØRGLUMPARKENS BEBOERMAPPE Husorden og vejledning Senest rettet den 18.marts 2014 Børglumparken er en afdeling af Boligselskabet Fruehøjgaard Beboermappen ligger i seneste version på www.fruehojgaard.dk

Læs mere

Husorden Hørgården 3

Husorden Hørgården 3 Husorden 1-1035 Hørgården 3 Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 16. september 2016 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M.

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FORSIKRING... 3 FORURENING...

Læs mere

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26 Husorden Afdeling 21 Fjordparken 4-26 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING AFFALD BAD OG TOILET DØRE/VINDUER EL EMHÆTTER HAVER 5 HUSDYR (HUND/KAT) 6 MUSIK -

Læs mere

Husorden 1-1029 Møllergården

Husorden 1-1029 Møllergården Husorden 1-1029 Møllergården 1. oktober 2011 2 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre afhængige af hinanden - og fælles om

Læs mere

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Affald Køkkenaffald skal lægges i plastposer, som lukkes, inden de kastes i containerhusene.. Flasker og aviser må ikke kastes i containerhusene, men skal anbringes

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE...3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 021 - Gormsvej Godkendt på afdelingsmøde den 21.08.2012 ETAGEBOLIGER Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Beplantninger... 2 Musik og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Husorden afdeling 76 - Skansehøj

Husorden afdeling 76 - Skansehøj Vedtaget på beboermøde d. marts 2004 Vedtægterne for Østjysk Bolig foreskriver, at der for hver afdeling skal udarbejdes et husordensreglement, i erkendelse af, at det skaber tryghed og tilfredshed, når

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej

Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej Vedtaget den 15. marts 2006. Det er vigtigt, du som beboer kender dine rettigheder og pligter, som de fremgår af lejekontrakten, denne HUSORDEN, vedligeholdelsesreglementet

Læs mere

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11 HUSORDEN FOR FARUMGADE 7-9 - 11 Indledning!... 1 IKRAFTTRÆDEN AF HUSORDEN!... 2 Affald!... 2 Altaner og altankasser!... 2 Ansvar og forsikring!... 2 Antenner og paraboler!... 2 Bad og toilet!... 3 Døre

Læs mere

Husorden Dortheavej

Husorden Dortheavej Husorden 1-1016 Dortheavej Vedtaget af Organisationsbestyrelsen den 10. december 2012 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

Alabu Bolig Afd. 61 Østergaarden. Husorden. Pr. 17. juni (Revideret den 3. november 2016 Nyt afdelingsnummer)

Alabu Bolig Afd. 61 Østergaarden. Husorden. Pr. 17. juni (Revideret den 3. november 2016 Nyt afdelingsnummer) Alabu Bolig Afd. 61 Østergaarden Husorden Pr. 17. juni 2013 (Revideret den 3. november 2016 Nyt afdelingsnummer) Reglement for husorden for Afdeling 61 Alabu Bolig Generel opførsel Der skal være plads

Læs mere

GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 46 HERREDSVEJ 60A-60C

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 46 HERREDSVEJ 60A-60C HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 46 HERREDSVEJ 60A-60C Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

Husorden Afdeling 19. Lerumbakken 1 og 3

Husorden Afdeling 19. Lerumbakken 1 og 3 Husorden Afdeling 19 Lerumbakken 1 og 3 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER 4 DØRTELEFONANLÆG

Læs mere

Indsættes i beboermappen. Afd. 8 - Odinsparken. Generel husorden

Indsættes i beboermappen. Afd. 8 - Odinsparken. Generel husorden Afd. 8 - Odinsparken Generel husorden Gældende fra 6.9.2000 Redigeret på ordinært afdelingsmøde 17.8.2006 Redigeret på ordinært afdelingsmøde 29.08.2012 Redigeret på ordinært afdelingsmøde 04.09.2013 Generel

Læs mere

HUSORDEN FOR AFD. 12 HOULKÆRVÆNGET

HUSORDEN FOR AFD. 12 HOULKÆRVÆNGET HUSORDEN FOR AFD. 12 HOULKÆRVÆNGET I en almen boligafdeling lever mange mennesker forholdsvis tæt sammen. Det er derfor nødvendigt at efterleve visse retningslinier og regler for ikke at genere hinanden.

Læs mere

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

HUSORDEN LEJERBO AFD HUSORDEN JULI 2015

HUSORDEN LEJERBO AFD HUSORDEN JULI 2015 JULI 2015 HUSORDEN I en almen boligafdeling bor mange mennesker sammen. En afdeling er som sådan et lille samfund, hvor alle er forskellige og har forskellige forventninger, krav og ønsker til at bo. Netop

Læs mere

HUSORDEN FOR AFDELING 27

HUSORDEN FOR AFDELING 27 HUSORDEN FOR AFDELING 27 Brandevej, Aalborg Husorden for afd.27 Brandevej Aalborg Generelt Et godt miljø er meget værd for at kunne trives. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling og husorden. AFDELING 14 CHRISTANSMINDE Ejendommen på Barfredsvej 46 48 er et miniaturesamfund, der

Læs mere

afd. 6 Juni 2015 HVEM HVAD HVOR AFDELING 6 SIRIUSPARKEN

afd. 6 Juni 2015 HVEM HVAD HVOR AFDELING 6 SIRIUSPARKEN HVEM HVAD HVOR I AFDELING 6 SIRIUSPARKEN VELKOMMEN: Når man som nyindflytter står med et spørgsmål af praktisk karakter vedrørende afdelingen, eller man som gammel beboer har glemt hvordan var det nu det

Læs mere

HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV

HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV August 2015 HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV I et alment familieboligområde lever mange mennesker forholdsvis tæt sammen. Det er derfor nødvendigt at efterleve givne retningslinier og regler for ikke

Læs mere

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3

Læs mere

Samvirkende Boligselskaber 3035-8 Bellahøj III Godkendt på afdelingsmødet den 16. oktober 2012 Husorden Administration: Husorden

Samvirkende Boligselskaber 3035-8 Bellahøj III Godkendt på afdelingsmødet den 16. oktober 2012 Husorden Administration: Husorden For Bellahøj III Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13

HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13 HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13 Vi vil gerne med denne lille folder ønske dig/jer velkommen til afd. 6. og håber du/i vil falde godt til. I denne folder vil du finde de fleste oplysninger, der er brug

Læs mere

Husorden Afdeling 8. Clematisvej 1, 3, 4 og 6, Bregnevej 1 11, Forbindelsesvejen 121, 123, 125, 131 og 133.

Husorden Afdeling 8. Clematisvej 1, 3, 4 og 6, Bregnevej 1 11, Forbindelsesvejen 121, 123, 125, 131 og 133. Husorden Afdeling 8 Clematisvej 1, 3, 4 og 6, Bregnevej 1 11, Forbindelsesvejen 121, 123, 125, 131 og 133. INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD SIDE INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 ANTENNER, PARABOLER

Læs mere

Normalhusorden for en almen boligafdeling - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø

Normalhusorden for en almen boligafdeling - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø Normalhusorden for en almen boligafdeling - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø AAB Silkeborgs øverste myndighed, repræsentantskabet, har vedtaget denne normalhusorden i erkendelse

Læs mere

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. CYKLER, INDKØBS-VOGNE M.M. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V.

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. CYKLER, INDKØBS-VOGNE M.M. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 CYKLER, INDKØBSVOGNE M. M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V....

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Husorden 1-6083 Poppelvænget

Husorden 1-6083 Poppelvænget Husorden 1-6083 Poppelvænget Revideret på afdelingsmødet den 13. september 2013 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre afhængige

Læs mere

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING HUSORDEN AFDELING 405 LANGBJERG PARK BØR OPBEVARES SAMMEN MED LEJEKONTRAKT SEPTEMBER 2000 REV. 9. SEPTEMBER 2013 Skik og orden Enhver beboer forpligter sig til at iagttage

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 109 - Ringparken Godkendt på afdelingsmøde den 24.10.2012 Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne... 2 Infotavler...

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

HUSORDEN REGLER OG RETNINGSLINIER FOR AFDELING 007 MERN GAMLE SKOLE

HUSORDEN REGLER OG RETNINGSLINIER FOR AFDELING 007 MERN GAMLE SKOLE HUSORDEN REGLER OG RETNINGSLINIER FOR AFDELING 007 MERN GAMLE SKOLE INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 GENERELT HUSDYRHOLD... 3 FORSIKRINGER... 3 ANTENNER... 4 SKILTNING... 4 I LEJLIGHEDEN KØLESKABE,

Læs mere

GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3

Læs mere

DVB København afd. 4, Valby og Amager

DVB København afd. 4, Valby og Amager Husorden for afd. 4, Valby og Amager. I en almen boligafdeling vedtager beboerne på afdelingsmødet bestemmelserne i en husorden. Et regelsæt i en husorden skal medvirke til, at der i boligafdelingen hersker

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN

HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN Varmemesterkontor : Valhøjs Alle 121 i gavlen, telefon 3670 0317 Kontortid : Mandag og torsdag personlig henvendelse mellem kl.

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken - 1 - Oktober 2007 HUSORDENSREGLEMENT For Afdeling 15 Næsbyparken Funktionærens kontor: Næsbyvej 15-17. tlf. 36 41 22 25 Kontortid: Man fredag kl. 07.30 08.00. Samt torsdag 17.00 17.30 Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 106 - Sønderager Godkendt på afdelingsmøde den 07.09.2017 ETAGEBOLIGER Side 2 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 3 Affaldssortering... 3 Støjgener... 3 Parabol...

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING BRANDDØRE

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING BRANDDØRE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BRANDØRE... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3 FORURENING...

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 34 HOLME MØLLEVEJ 90-102

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 34 HOLME MØLLEVEJ 90-102 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 34 HOLME MØLLEVEJ 90-102 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

Ordensreglement. ALTANER: Tøjtørring samt luftning af sengetøj og lignende må ikke ske over brystningshøjde.

Ordensreglement. ALTANER: Tøjtørring samt luftning af sengetøj og lignende må ikke ske over brystningshøjde. Fyns almennyttige Boligselskab Afdeling: Nedergården Ordensreglement. Følgende regler er givet for at skabe de for alle beboere bedst mulige forhold i det miniaturesamfund, som en boligafdeling i realiteten

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 30 RUNDHØJ ALLÉ 76A-76H

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 30 RUNDHØJ ALLÉ 76A-76H HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 30 RUNDHØJ ALLÉ 76A-76H Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange lejere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 4. Nordborggade 30-32

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 4. Nordborggade 30-32 Hver boligorganisationsafdeling har sit eget husordensreglement. Det er beboerne der på et afdelingsmøde bestemmer hvad det skal indeholde, dog er der regler der skal overholdes ifølge lovgivningen. AFFALD

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 12. Neptunvej 74-82, 91-101

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 12. Neptunvej 74-82, 91-101 Hver boligorganisationsafdeling har sit eget husordensreglement. Det er beboerne der på et afdelingsmøde bestemmer hvad det skal indeholde, dog er der regler der skal overholdes ifølge lovgivningen. AFFALD

Læs mere

Husorden Afd. 216 Borgergade

Husorden Afd. 216 Borgergade Husorden Afd. 216 Borgergade Administration: Kirkegade 3 9600 Aars Kontortid: Mandag - onsdag 09.00-16.00 Torsdag - onsdag 10.00-17.00 Fredag onsdag 09.00-12.00 Aars Boligforening er en almen boligorganisation

Læs mere

Husorden. Afd. 26 - Himmerlandsparken

Husorden. Afd. 26 - Himmerlandsparken Husorden Afd. 26 - Himmerlandsparken Administration: Kirkegade 3 9600 Aars Kontortid: Mandag Onsdag 09.00 16.00 Torsdag 10.00 17.00 Fredag 09.00 12.00 En boligafdeling med flere beboere er et miniaturesamfund.

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

HUSORDEN. Søholm Boligselskab ApS

HUSORDEN. Søholm Boligselskab ApS HUSORDEN Søholm Boligselskab ApS 1. INDLEDNING ikke et "nej-reglement" En husorden kan let blive opfattet som et nej-reglement. Det er ikke tanken bag denne husorden. Alle skal kunne fungere sammen, og

Læs mere

Husorden Afdeling 12 Løvvangen. Vikingevej 1 29, Strubjerg 2 20, Arkildsdal 1 173, Vangen 83 447.

Husorden Afdeling 12 Løvvangen. Vikingevej 1 29, Strubjerg 2 20, Arkildsdal 1 173, Vangen 83 447. Husorden Afdeling 12 Løvvangen Vikingevej 1 29, Strubjerg 2 20, Arkildsdal 1 173, Vangen 83 447. INDLEDNING Et godt miljø er meget værd. DET SKABER TRYGHED OG TILFREDSHED NÅR ALLE TAGER HENSYN TIL HINANDEN.

Læs mere

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8.

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8. For Sjællandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I

Læs mere

Husorden afdeling 78 - Isagervej

Husorden afdeling 78 - Isagervej Indhold Lejlighed... 1 Ventilation... 2 Ændringer... 2 Husdyr... 2 Støj... 2 Fællesområder... 3 Rygeloven... 3 Fællesvaskeriet... 3 Antenneforhold... 3 Affaldshåndtering... 4 Terrasser... 4 Knallerter...

Læs mere

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9.

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Husorden En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Ordensreglementet medvirker til at skabe et godt boligmiljø. Derfor er det vigtigt, at du sætter dig ind i det og efterlever det. Emnerne står i

Læs mere

Husorden 1-1015 Egeløvparken

Husorden 1-1015 Egeløvparken Husorden 1-1015 Egeløvparken Vedtaget på afdelingsmødet den 19. maj 2014 Husorden for afdeling 1015 Egeløvparken En boligafdeling som»egeløvparken«kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. BRANDDØRE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V.

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. BRANDDØRE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 BRANDDØRE... 3 FODRING AF

Læs mere

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet for På sporet Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Husorden. Afd. 300 - Falken

Husorden. Afd. 300 - Falken Husorden Afd. 300 - Falken Administration: Kirkegade 3 9600 Aars Kontortid: Mandag Onsdag 09.00 16.00 Torsdag 10.00 17.00 Fredag 09.00 12.00 En boligafdeling med flere beboere er et miniaturesamfund. Man

Læs mere

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Vedtaget i september 1998 Revideret og vedtaget på afdelingsmødet den 31. august 2011 Omdelt oktober 2011 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes

Læs mere

Husorden 1-1041 Toftegård Tag

Husorden 1-1041 Toftegård Tag Husorden 1-1041 Toftegård Tag Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 10. december 2012 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 4 NORDBORGGADE 30-32

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 4 NORDBORGGADE 30-32 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 4 NORDBORGGADE 30-32 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V.

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

Husorden i afdeling 37

Husorden i afdeling 37 Husorden i afdeling 37 1 September 2016 Afdelingsbestyrelsen har ansvar for, at husordenen bliver overholdt. De har pligt til, og ejendomsfunktionærerne har ret til, at påtale gældende bestemmelser. Det

Læs mere

Frederiksberg forenede Boligselskaber

Frederiksberg forenede Boligselskaber For Thielebo-ungdomsboliger Frederiksberg forenede Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

HUSORDEN FOR AFD. 02 REBERBANEN 14-20

HUSORDEN FOR AFD. 02 REBERBANEN 14-20 HUSORDEN FOR AFD. 02 REBERBANEN 14-20 I en almen boligafdeling lever mange mennesker forholdsvis tæt sammen. Det er derfor nødvendigt at efterleve visse retningslinier og regler for ikke at genere hinanden.

Læs mere

HUSORDEN FOR AFDELING 19

HUSORDEN FOR AFDELING 19 «Selskab_Navn» Afd. 19 Skovparken tlf. 98 82 15 11 HUSORDEN FOR AFDELING 19 1 «Selskab_Navn» Afd. 19 Skovparken tlf. 98 82 15 11 Velkommen til afd. 19 - Skovparken En boligafdeling med mange beboere kan

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Husorden. For. Fynshuse. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Fynshuse. Samvirkende Boligselskaber For Fynshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 260 Skolestien mfl. Godkendt på afdelingsmødet den 12.11.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Affald... 2 Antenner...

Læs mere

Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej

Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej Frederiksberg, den 1. juli 2009 Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej 1 Beboerne må under deres udfoldelser i afdelingen respektere de rammer, som hensynet til de øvrige beboeres trivsel og til

Læs mere

Ordensreglement. Røgfrit lejemål: Husdyrhold: Affald: Anlæggene:

Ordensreglement. Røgfrit lejemål: Husdyrhold: Affald: Anlæggene: Fyns almennyttige Boligselskab Afdeling: 01 91 Skovbrynet Ordensreglement Følgende regler er givet for at skabe de bedst mulige forhold for alle beboere, i det miniaturesamfund, som en boligafdeling i

Læs mere

levereglerne i og omkring

levereglerne i og omkring Side 1 af 5 sider Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Side 2 af 5 sider ORDENSREGLEMENT I en bebyggelse som

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

HUSORDEN Gældende for Vanggården afd. 23, beliggende Stenbjergvej i Aalborg Øst.

HUSORDEN Gældende for Vanggården afd. 23, beliggende Stenbjergvej i Aalborg Øst. HUSORDEN Gældende for Vanggården afd. 23, beliggende Stenbjergvej i Aalborg Øst. Bebyggelsen består af rækkehuse med tilknyttede haver og skure, samt fælles parkeringsområder og grønne arealer. Alle vil

Læs mere

Husorden 1-3052 Vestergården 3

Husorden 1-3052 Vestergården 3 Husorden 1-3052 Vestergården 3 Revideret på ordinært afdelingsmøde den 11. september 2013 Formålet med husordenen For at skabe et godt miljø er det vigtigt, at alle viser størst muligt hensyn til sine

Læs mere

Husorden Afd. 10 - Bymidten

Husorden Afd. 10 - Bymidten Husorden Afd. 10 - Bymidten Administration: Aars Boligforening Kirkegade 3 9600 Aars www.aarsbo.dk Kontor- og telefontid: Mandag - onsdag 09.00-16.00 Torsdag - onsdag 10.00-17.00 Fredag g - onsdai 09.00-12.00

Læs mere

Husorden Afdeling 31. Bendtsensvej 13, Nørresundby

Husorden Afdeling 31. Bendtsensvej 13, Nørresundby Husorden Afdeling 31 Bendtsensvej 13, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 31 BENDTSENSVEJ 13. INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 ANTENNER/PARABOLER 3 BAD OG TOILET 3 DØRE/VINDUER

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN

HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDET DEN 13. SEPTEMBER 2004 REV. PÅ BEBOERMØDET DEN 26. FEBRUAR 2013 1. Anlægget Skån de grønne områder - alle vil gerne

Læs mere

Husorden 1-1036 Midgård

Husorden 1-1036 Midgård Husorden 1-1036 Midgård Vedtaget af Organisationsbestyrelsen den 11. december 2014 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere