Websider og formidling på internettet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Websider og formidling på internettet"

Transkript

1 Websider og formidling på internettet få det ud på nettet Indledning... 3 Link til hele verden... 3 Gode råd om webdesign... 4 Sæt struktur på net og viden... 5 Webredigering og LMS... 8 Gratis hjemmesidetjenester... 9 Websider i fagene Læsning til modulet Websider og formidling på internettet Side 1 af 12

2 Websider og formidling på internettet Side 2 af 12

3 Indledning Internettet er en vidt forgrenet struktur, der er opbygget af et meget stort antal enkeltdokumenter, - hjemmesider. Hjemmesiderne ligger spredt på computere over hele verden. De er forbundet med hinanden vha. link: et klik med musen på et link kalder en ny webside frem på skærmen. Ud over det er mange andre tjenester på internettet, fx mail, nyheder og chat, men disse bliver omtalt i andre moduler. Stort set alle firmaer og institutioner og et stort antal privatpersoner er repræsenteret på nettet med deres hjemmesider. Alle skoler har eget websted, som informerer om skolen og måske også om arbejdet i klasserne. Nogle klasser præsenterer sig på nettet for at skabe kontakt til andre klasser, fx som en del af arbejdet med et bestemt projekt. I dette modul arbejdes der med fremstilling af hjemmesidesider til internettet. Modulet indeholder også eksempler på, hvordan elevers og underviseres arbejde med at fremstille hjemmesider kan indgå i en pædagogisk sammenhæng, fx: Eleverne kan producere en netavis i samarbejde med elever fra en skole et andet sted i landet Eleverne kan lave en præsentation af sig selv som forberedelse til en udvekslingsrejse til en klasse i et andet land Et miljøprojekt bliver mere spændende, hvis eleverne kan få oplysninger fra andre steder i landet eller kan stille deres egne observationer til rådighed for klasser andre steder, der arbejder med samme emne Hjemmesider kan være et udmærket redskab i kommunikationen mellem skole og hjem; lærerne kan fx lægge beskrivelser af det aktuelle arbejde i klassen ud på nettet Læreren kan lave fag-faglige hjemmesider med links og resurser i forbindelse med undervisning i klassen. Hjemmesider Hjemmesider i undervisningen Link til hele verden De fleste sider på nettet er fremstillet af webdesignere, der arbejder med professionelle værktøjer. Andre sider er sat op i CMS er 1, systemer hvor man blot skal indtaste indholdet og evt. lægge billeder op for at få siderne vist i færdigdefinerede skabeloner, der systematiserer hele webstedet. Professionelle og begyndere 1 Content Management System Websider og formidling på internettet Side 3 af 12

4 Hvis man er tilfreds med et enklere resultat, er det let for undervisere og elever selv at fremstille sider til internettet. Det er muligt at bruge gratis redigeringsprogrammer og tjenester, der er ret enkle, og selv med et tekstbehandlingsprogram er det muligt at lave websider, selv om det ikke altid er den optimale løsning. De senere år er der kommet gratis tjenester til blogs og wikis, der også kan bruges i forbindelse med oprettelse af hjemmesider. Hvis klassen skal arbejde med et projekt eller emne, hvor en del af stoffet skal hentes fra internettet, kan en lærerfremstillet webside med kommenterede link være en god hjælp til at styre elevernes informationssøgning. Herved undgår man som lærer, at eleverne bruger for lang tid på forgæves søgninger eller overser relevant stof. En hjemmesideside med temalink Gode råd om webdesign Når man udvælger indholdet til siden, tager man naturligvis hensyn til målgruppen. Det samme hensyn må man tage, når det gælder sidens opsætning og udseende dens layout. Der er mange forhold at tage hensyn til. I det følgende gives en kort introduktion til de vigtigste begreber, der bør indgå i overvejelserne om hjemmesidens layout. Undersøgelser viser, at de forskellige elementer på skærmbilledet ikke falder i øjnene på samme måde. Rækkefølgen for brugerens mere eller mindre bevidste rundtur på websiden er: Ting, der bevæger sig Store billeder Mindre illustrationer Små vignetter. Derefter lægger man mærke til teksten: Overskrifter Link Mindre tekstblokke, fx billedtekster Brødtekst. Når man betragter siden, forsøger man uvilkårligt at skabe struktur og logik i synsindtrykket. Derfor søger øjet efter nogle fikspunkter, som kan give overblik over informationerne. Indhold, form og modtager Læsning på skærmen Når øjet kaster anker Websider og formidling på internettet Side 4 af 12

5 Gode råd Læseren kan bedst overskue en tekst, hvis den er opdelt i mindre afsnit, der er tydeligt adskilte, fx ved at der er luft imellem og vha. punktopstillinger eller faktabokse som her. Skrifttyper som Verdana, Arial og Tahoma har vist sig at egne sig godt til skærmskrift, men Verdana er måske den bedste. Skriftbilledet skal stå klart og tydeligt uden takkede kanter i de enkelte bogstaver. Stærke farver kan i første omgang virke inspirerende og spændende, men hvis de danner baggrund for en længere tekst, der skal læses, bliver øjnene trætte. Derfor fortrækker man som læser ofte en afdæmpet lys baggrundsfarve, hvis teksten er mørk eller omvendt. Man kan aldrig være helt sikker på, hvordan siderne kommer til at se ud på brugerens skærme. Det kan afhænge af skærmens opløsning, hvilken browser der anvendes, og hvordan browseren er indstillet. Derfor bør man tjekke sine sider på forskellige computere. Når man surfer på internettet, kan det være svært at orientere sig. Er man mon stadig væk på samme websted, eller førte linket til et helt andet sted i verden? Ved at bruge et gennemgående layout på sit websted kan man gøre det lettere for brugeren at bevare overblikket. I det gennemgående design kan indgå fontvalg, farver og bestemte karakteristiske illustrationer, logoer eller andre dekorative elementer. En bestemt gennemført placering af de forskellige elementer ift. hinanden kan også være med til at give brugeren et tydeligt signal om, hvilket websted han befinder sig på. Hvis man lader eleverne arbejde med selv at lave websider, bør de også undervises i skærmlayout: Ved webkommunikation er opsætningen af sidens design en del af sidens budskab. Man bør dog være forberedt på, at denne undervisning kan være vanskelig. Dels fordi det erfaringsmæssigt kræver en lang udvikling for de fleste elever at nå frem til at tænke bevidst over layoutet i de ting, der frembringes, dels fordi elevernes æstetik kan være meget forskellig fra underviserens. Endelig må man være klar over, at nogle af de smarte effekter, man finder på sider på nettet, ikke kan fremstilles med de redskaber, der er til rådighed på skolens computere. Helhedsindtryk Layout og undervisning Sæt struktur på net og viden Man får hurtigt brug for at linke flere sider sammen, når man opbygger et websted. Nedenfor gøres der rede for nogle af de overvejelser, man kan gøre sig, når man opbygger et lille netværk af websider. Når et materiale skal udgives i bogform, prøver man altid at tilrettelægge stoffet på en sådan måde, at rækkefølgen forekommer logisk for læseren. Flere hjemmesider Tag hensyn til brugeren Websider og formidling på internettet Side 5 af 12

6 Materiale, der udgives på internettet bør naturligvis også struktureres på en måde, der er forståelig for de tænkte brugere af informationen. Mens indholdet i en bog er organiseret efter et sekventielt princip - kapitlerne følger efter hinanden i en lang række - vil man på internettet kunne organisere stoffet langt friere. Læseren behøver ikke bevæge sig lineært gennem materialet, men kan følge sin egen vej i den udstrækning websidernes link tillader det. Denne strukturelle frihed stiller naturligvis store krav til den, der planlægger sammenhængen mellem siderne. Som webdesigner og webredaktør skal man forsøge at sætte sig i brugerens sted og skabe en sammenhæng mellem siderne, der svarer til brugerens forventninger og ønsker: Hvem vil bruge webstedet, med hvilket formål og i hvilke situationer? Gennem det følgende eksempel skitseres nogle af de vigtigste faser i processen med opbygning af et websted. Der tages udgangspunkt i et websted, der skal fungere som kommunikationskanal mellem skole og hjem. Som lærer kan man bruge webstedet til at informere om klassens aktiviteter og planer. Indbydelsen til næste forældremøde kan lægges ud på nettet i god tid, og på klassens websider kan forældrene se, hvad der forventes af hjemmearbejde i den kommende periode. Det første skridt er at sørge for, at det nødvendige grundmateriale er til rådighed. Manglende stof må opsøges eller indsamles i form af tekster og billeder. Ofte er det nødvendigt at bearbejde teksterne, så de er egnede til skærmlæsning. Lange tekster skal måske suppleres med en kort udgave eller et resumé, som læseren kan bruge til at beslutte, om det er værd at bruge tid på den lange udgave af teksten. Under indsamlingen af materialet skal man naturligvis være opmærksom på reglerne om ophavsret. Det næste skridt består i at strukturere materialet, dvs. fordele tekster og illustrationsmateriale på et antal websider. Desuden skal forbindelserne mellem siderne skitseres, så man ved, hvilke link der skal laves. Struktureringen kan foretages i overensstemmelse med stoffets egen logik, dvs. med brug af de overordnede og underordnede emner, der er almindeligt anvendt for dette stof. Efter dette princip ville man placere undervisning under hovedemnet skole, dansk under emnet undervisning, og denne uges hjemmearbejde under dansk : Et eksempel: Kommunikation mellem skole og praktik 1: Informationsindsamling og ophavsret 2: Struktur på materialet Websider og formidling på internettet Side 6 af 12

7 Struktureringen af webstedet og stoffet på websiderne kan evt. foregå i et mindmappingprogram, som også kan bruges helt fra start til brainstorm og indsamling af informationer, se It-værktøjskassen, Mindmap. Man kan også vælge at strukturere informationerne på en sådan måde, at det svarer til brugernes ønsker og forventninger. Hvis brugerne i dette tilfælde er forældre, der skal se, hvad deres barn har for som hjemmearbejde, bør det øverste niveau i stedet indeholde fx denne uges hjemmearbejde, derefter fagene og så den konkrete information om hjemmearbejdet for det valgte fag. Inden man kan lave sine hjemmesider, skal materialet foreligge i digital form. Når billeder klargøres, skal man være opmærksom på, om de har en størrelse, der passer til den tænkte anvendelse på websiden, og om filformatet passer til internettet. Hvis billederne fylder for meget bliver siden for tung at hente for brugerne. Det er vigtigt, at siderne på samme websted har et gennemgående design - en designidé med tilhørende navigation. Når strukturdiagrammet er færdigt, og materialet foreligger på digital form, kan man gå i gang med den egentlige produktion af siderne i et redigeringsprogram. Her opsættes siderne, og tekst og grafik placeres på en hensigtsmæssig måde. Desuden etablerer man de link, der er planlagt til andre websider på webstedet eller til steder ude i verden. Ved at markere de færdige link på diagrammet sikrer man sig, at alle forbindelser kommer på plads. 3: Digitalisering 4: Designidé 5: Redigering Websider og formidling på internettet Side 7 af 12

8 Webredigering og LMS For få år siden var det op til den enkelte lærer eller skole at lave sine websider helt fra grunden. Siderne blev typisk sat op i programmer som FrontPage eller Dreamweaver. Resultatet af disse anstrengelser har været meget svingende, lige fra det totalt håbløse design uden ret meget indhold til omfattende sider med konsistens og opdateret indhold. I dag har dette ændret sig. Skolerne har nu et system, der varetager alt fra det officielle websted til den interne videndeling, et LMS, Learning Management System. De fleste kender sikkert SkoleIntra eller Fronter, der er de to mest udbredte systemer. Her kan alle ansatte i princippet bidrage med indhold, så webstedet holdes opdateret med friske nyheder. Meget af det visuelle er for det meste bestemt på forhånd; men skolen kan selv vælge farver, billeder i bjælker, skrifttyper etc. Desværre er resultatet, at mange skolers websteder ikke er til at skelne fra hinanden: man har ganske enkelt brugt det meste fra standardopsætningen. Flere måder at lave websider på Prøv at google på skoleporten og du vil hurtigt finde en række temmelig ens skolewebsider. Alle, der er oprettet som lærer på SkoleKom, har adgang til egen, reklamefri webplads på SkoleKom. Pladsen har du automatisk når du er oprettet som lærer og adressen er knyttet til dit brugernavn, fx: - det lille bølgede tegn kaldes en tilde. Ud over at du kan lave din egen hjemmesider er der en del automatiske funktioner indbygget, bl.a. til oprettelse af egne Blogs og Pod- Casts. Arbejdet med websider kan være særdeles spændende, men også tidskrævende. I starten er det opsætning og design, der tager tid. Senere er det opdatering af indholdet og det er da også her, at mange mister lysten. Webredigering Websider og formidling på internettet Side 8 af 12

9 Processen er nogenlunde således: 1. Klargøring af indhold: Tekst, billeder, lyd, video 2. Opsætning af websidekomplekset: Skrifttyper, farver, navigation 3. Overførsel/udgivelse af webindhold 4. Udgivelse af websider på internetserver hvis du ikke har arbejde online allerede. Herefter skulle siderne gerne være tilgængelige på internettet, så hele verden kan se siderne. Mette og Brian Svendsen har lavet deres egen hjemmeside med inspiration for andre lærere på: metteogbrian.dk I dit LMS har du sandsynligvis adgang til færdige skabeloner, hvor du kan anbringe dit indhold. Muligheden for at ændre det visuelle udtryk afhænger af systemet og rettigheder. LMS-redigering Hvis du vil have kontrol over design og sider, skal du vælge at lave siderne i et webredigeringsprogram. Regn med, at det kan være særdeles spændende, men også tidskrævende, specielt hvis du vil holde siderne opdateret. Hvis du vil koncentrere dig om indholdet og har det fint med, at en masse ting er fastlagt på forhånd, kan du vælge din skoles LMS. Hvad skal jeg vælge? Gratis hjemmesidetjenester En del tjenester på nette er ret nemme at komme i gang for den der vil lave egne hjemmesider fra grun- Gratis tjenester Websider og formidling på internettet Side 9 af 12

10 den. Et eksempel på nogle af disse er wikierne, hvor man uden at skulle vide ret meget om hjemmesideproduktion kan komme hurtigt i gang. Du har muligvis læst om disse i basismodul 3 om kommunikation og samarbejde. En del blog-tjenester har næsten samme muligheder at tilbyde, så kig også på dem. Hvis du vil have en egentlig hjemmeside hvor du selv har stor kontrol over udseende og navigation, men ikke vil lære større programmer til hjemmesideproduktion at kende, kan du kigge forbi tjenesten Google Sites. Her kan du selv sætte indhold ind, bestemme design og opsætning ud fra en lang række skabeloner og desuden krydre siderne med gadgets der er små programstumper der fx kan vise tv, vejrudsigter eller endda have små spil liggende. Lignende tjenester er fx FreeWebs (meget fokuseret på video og Web2) eller fx det danske Webbyen. SkoleKoms hjemmesider er fortyggede for dig. Dvs at du bestemmer indhold, farver og fonte, mens navigation etc. er automatiseret. Når du først er i gang, er det nemt at lave sine sider og endda lave podcasts og blogs, gratis og reklamefri. Find vejledninger på Skole- Kom på hvor der også ligger vejledninger målrettet dine elever. Egentlige hjemmesider SkoleKom Websider i fagene Der er flere argumenter for, at eleverne skal arbejde med selv at fremstille websider i undervisningen. For det først giver det eleverne et indblik i, hvad en webside egentlig er. Når de selv laver sider og offentliggør dem på internettet, kan de udvikle et nuanceret syn på, hvad nettet er, og hvor lidt der egentlig kræves for at få lagt informationer ud til hele verden. En sådan indsigt kan forhåbentlig være med til at gøre eleverne kritiske over for indholdet af tilfældige sider på nettet. For det andet skal de gennem overvejelser om modtager, indhold, layout, struktur og navigation. At meddele sig til mange på nettet er en kompetence på niveau med at kunne kommunikere vha. tekst på papir, men kræver lidt andre færdigheder. For det tredje lægger netarbejdet op til samarbejde på tværs af skoler og landegrænser. Eleverne kan i samarbejde med andre klasser bruge nettet som medie, både til kommunikation og præsentation og derved få afprøvet og nuanceret deres synspunkter og holdninger. Elever og hjemmesider Websider og formidling på internettet Side 10 af 12

11 Netsamarbejde Mølleskolen og Samsøgades skole har lavet et projekt omkring lyrik, hvor elever fra de to skoler har givet hinanden respons undervejs i forløbet, www2.samsoegades-skole.dk/it/enis/forside_samarbejde.html Fire skoler har sammen skrevet digte om bygningsværker i deres lokalsamfund og lærerne har udgivet materialerne, Ovenfor blev der præsenteret nogle forskellige rammer for elevernes egen produktion af websider i undervisningen. Nedenfor beskrives tre forskellige typer af webproduktioner, som kunne indgå i det faglige eller tværfaglige arbejde i skolen. De fleste af eleverne kender i forvejen til småbøger fra adventuregenren, hvor man som hovedperson må foretage valg for at komme igennem historien. I en traditionel bog foretages disse valg ved, at læseren opfordres til at læse videre på en nærmere angivet side. En hypertekst er en tekst, der er kædet sammen med andre tekster vha. link. Hypertekster er velegnede til fiktionstekster, hvor historiens fremdrift overlades til brugeren, der bliver medskaber af fiktionen. Eleverne kan selv fremstille fiktive historier med forgreningsmuligheder og dermed stifte nærmere bekendtskab med hypertekstbegrebet både som skabere og medskabere. Fortællingen kan naturligvis illustreres med passende dramatiske eller poetiske billeder. Konstruktionen af en kompliceret, forgrenet fortælling stiller store krav til kreativitet, fantasi, overblik og ordenssans, men genren tiltaler ofte elever, der ellers ikke har lyst til at skrive fiktion. På Rugkobbelskolen har man udgivet et hypertekstforløb lavet af 7. klasse, x.htm. I emne- og projektorienteret undervisning samler og bearbejder eleverne ofte et større materiale, som hentes fra mange forskellige kilder, herunder internettet. Dette stof formidles traditionelt i form af fx plancher eller rapporter. Hvis stoffet skønnes at have interesse for en større kreds - herunder elever på andre skoler og børnenes forældre - kunne der i stedet opbygges et websted med stoffet. Herved får eleverne mulighed for at få indsigt i, hvordan andre websider på nettet er blevet til. De får også mulighed for at overveje, hvordan de bedst muligt kan kommunikere deres stof til andre. På EMU, Lærere i grundskolen, er der masser af henvisninger til sider med forløb lavet af dine kolleger. Gå på jagt i de enkelte fag, fx i dansk, Hjemmesider i det faglige arbejde En fortælling som hypertekst Se, hvad vi har lavet Websider og formidling på internettet Side 11 af 12

12 Skolen - og dermed den enkelte lærer - har et ansvar for, hvad der lægges offentligt ud på internettet. Websider adskiller sig på denne måde ikke fra fx et skoleblad, hvor skolen jo også har det endelige ansvar. Konsekvenserne ved at lægge fejlagtige, skadelige eller fornærmende oplysninger ud på internettet kan imidlertid være langt mere alvorlige. Som lærer skal man være opmærksom på, at oplysninger om den enkelte elev kun må lægges ud på nettet, hvis forældrene udtrykkeligt har givet tilladelse til det. Endelig skal man være opmærksom på, om eleverne har ret til at publicere det materiale, de har fundet frem til. Hvem har ansvaret? Ophavsret og rettigheder Materialeplatformen, materialeplatform.emu.dk/for-undervisere/ophavsret har flere dokumenter du kan bruge direkte i dit arbejde. Tjeklister Udkast til samtykkeerklæringer Linksamlinger Råd vedr. kildeangivelser Læsning til modulet Se link til læsning på kursuswebben Websider og formidling på internettet Side 12 af 12

Skærmlayout på websiden

Skærmlayout på websiden Skærmlayout på websiden Af Kaj Søndergaard En bog i et flot layout er dejlig at få i hånden. Man får lyst til at bladre i bogen for at finde ud af om indholdet ser ud til at være værd at ofre tid på. Hvis

Læs mere

UNI C 2012 Pædagogisk IT-kørekort. Basismodul 3. Frank Bach, frank@frankix.dk. Web 2.0 tjenester

UNI C 2012 Pædagogisk IT-kørekort. Basismodul 3. Frank Bach, frank@frankix.dk. Web 2.0 tjenester Basismodul 3 Frank Bach, frank@frankix.dk Web 2.0 tjenester Social eller ej?... 3 Sociale bogmærker... 3 Wikis... 5 Blogging... 6 Billede og video... 7 Sociale netværk - vennetjenester... 8 Andre tjenester...

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Klassens IT og medie checkliste Indskoling

Klassens IT og medie checkliste Indskoling Klassens IT og medie checkliste Indskoling I indskolingen begynder eleverne at træne brugen af forskellige IT og medie-værktøjer. Læreren vælger relevante værktøjer, så eleverne kan få et indtryk at, i

Læs mere

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration Bogklubben. Projektet henvender sig til dansk i 6. klasse. Målet er at eleverne: Arbejder med procesorienteret skrivning i et skolesamarbejde Arbejder med i fællesskab at udvikle en spændende fortælling

Læs mere

Kan analysere, vurdere og tage stilling til brug af logbog og portfolio i egne forløb

Kan analysere, vurdere og tage stilling til brug af logbog og portfolio i egne forløb 7. 9. klasse It- og mediestøttende læreprocesser Kan analysere, vurdere og tage stilling til procesorienterede arbejdsforløb Kan analysere, vurdere og tage stilling til brug af logbog og portfolio i egne

Læs mere

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på Grafisk design Design af hjemmeside til indretningsarkitekt med firma navn enrico indret, som jeg tidligere har designet logo for. Firmaet laver udelukkende erhvervsindretning og målgruppen for sitet er

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse HTX 511 Kommunikation IT A Termin Efterår 2011 forår 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Gymnasiet HTX Skjern HTX KommunikationIT C (A) Niels-Arne Hansen HTX511

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

WWW Evaluation. Ressourcens troværdighed, indhold funktionalitet. Elektronisk. Let at publicere. Svært at publicere. Du har hjælp til kontrollen

WWW Evaluation. Ressourcens troværdighed, indhold funktionalitet. Elektronisk. Let at publicere. Svært at publicere. Du har hjælp til kontrollen WWW Evaluation Kvalitetsvurdering af Information på hjemmesider Inspireret af http://www.aub.auc.dk/mileinternet/ 1 Mangfoldighed Nettets styrke og svaghed Ressourcens troværdighed, indhold funktionalitet

Læs mere

Oversigt trin 1 alle hovedområder

Oversigt trin 1 alle hovedområder Oversigt trin 1 alle hovedområder It- og mediestøttede læreprocesser...2 Informationsindsamling...3 Produktion og analyse...4...4 Kommunikation...5...5 Computere og netværk...6...6 It- og mediestøttede

Læs mere

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Problemformulering 4 Udviklingsmetode 5 Tidsplan 6 Målgruppe 7 Design brief 8 Logo 10 Typografi og farve 11 Navigationsdiagram 12 Usecase

Læs mere

Dansklærernes dag 2015. et læringsperspektiv

Dansklærernes dag 2015. et læringsperspektiv Dansklærernes dag 2015 14. april 2015 Titelproducent Eleven som et læringsperspektiv Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Professor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Indhold En meget central del af dansk handler om

Læs mere

Prezi. Aldrig mere gammeldaws slideshows!? Version: December 2012

Prezi. Aldrig mere gammeldaws slideshows!? Version: December 2012 Prezi Aldrig mere gammeldaws slideshows!? Version: December 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Prezi?...4 Hvordan finder jeg Prezi?...5 Skoletube og Prezi...5 Lav din første Prezi-præsentation...5 Indtast

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

meget svært ved at anvende et enkelt layout i elektroniske tekster Er usædvanlig god til/meget god til/god til/har svært ved/har

meget svært ved at anvende et enkelt layout i elektroniske tekster Er usædvanlig god til/meget god til/god til/har svært ved/har Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan for It-kompetence STATUS it 2. klasse 4. klasse 6. klasse 9. klasse Produktion og formidling layout Computerskrift og tekstbehandling

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

TYPOGRAFI & OMBRYDNING

TYPOGRAFI & OMBRYDNING TYPOGRAFI & OMBRYDNING UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE DISPOSITIONSFORSLAG 2 3 Opgavens formål Rådgivergruppen for Universitetssygehus Køge er en del af C.F. Møller. Som en del af projektet Universitetssygehus

Læs mere

NIVEAU: 7.-9. klasse. VARIGHED: 1-5 lektioner LÆRINGSMÅL

NIVEAU: 7.-9. klasse. VARIGHED: 1-5 lektioner LÆRINGSMÅL Om Prøveopgaver Forudsætningen for at kunne løse en opgave tilfredsstillende er, at man ved, hvad opgaven kræver. Prøveopgaver består af en række forløb, hvor eleverne træner i at aflæse opgaver, som bliver

Læs mere

Kom godt i gang med I-bogen

Kom godt i gang med I-bogen Kom godt i gang med I-bogen At åbne bogen Det allerførste, du skal gøre, for at kunne arbejde med i-bogen, er at aktivere den. Det gøres ved at oprette en konto på systime.dk og derefter aktivere bogen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse 2011/2012 Kommunikation/IT C

Undervisningsbeskrivelse 2011/2012 Kommunikation/IT C Undervisningsbeskrivelse 2011/2012 Kommunikation/IT C Overordnet Termin: Efterår 2011/Forår 2012 Fag og niveau: Kommunikation/IT C Underviser: Ulla Fløe Andersen Hold: Hold 1 (efterår 2011) Htx 311 og

Læs mere

Arbejdsrum i ElevIntra

Arbejdsrum i ElevIntra Arbejdsrum i ElevIntra En stærk mulighed Version: Januar 2014 Indholdsfortegnelse Hvad er et arbejdsrum?...4 Dette materiale...4 De mange muligheder...5 Drejebog for kurset...6 Opret dit første arbejdsrum

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Lav din egen hjemmeside/blog. Dag 1 22-10-2015. Agenda d. 25. oktober 2015. Pc ere på nettet. Præsentation. Hvad er WordPress? Hvad er WordPress?

Lav din egen hjemmeside/blog. Dag 1 22-10-2015. Agenda d. 25. oktober 2015. Pc ere på nettet. Præsentation. Hvad er WordPress? Hvad er WordPress? Agenda d. 25. oktober 2015 Lav din egen hjemmeside/blog Dag 1 Præsentation af underviser og deltagere Pc erepå nettet Hvad er WordPress? Og hvad er forskellen på en blog og en hjemmeside Hej verden Kvik

Læs mere

- Skabe de rette forventninger til indholdet (er det her virkelig værd at give mig i kast med?)

- Skabe de rette forventninger til indholdet (er det her virkelig værd at give mig i kast med?) Skær din webtekst ind til benet Når du skriver tekster til nettet, skriver du til en travl og utålmodig bruger der læser med musen i hånden. Klik, klik, klik På jagt efter relevant information om et bestemt

Læs mere

Forslag til arbejdsgang ved tilrettelæggelse af en WebQuest

Forslag til arbejdsgang ved tilrettelæggelse af en WebQuest Forslag til arbejdsgang ved tilrettelæggelse af en WebQuest Ressourcer på webstedet: http://lotte.udsen.person.emu.dk Få ideer fra webstedets "Samlinger af WebQuests". Udfyld det vedlagte arbejdsark. (Dvs.

Læs mere

Oversigt trin 2 alle hovedområder

Oversigt trin 2 alle hovedområder Oversigt trin 2 alle hovedområder It- og mediestøttede læreprocesser...2 Informationsindsamling...3 Produktion og analyse...5 Kommunikation...6 Computere og netværk...7 1 It- og mediestøttede læreprocesser

Læs mere

IT-integrationsplan Januar 2004

IT-integrationsplan Januar 2004 IT-integrationsplan Januar 2004 Erik Kristensen, 2004 Side 1 Indholdsfortegnelse Målsætning for IT-integration...3 Formål...3 Plan...3 1 3 årgang...3 4 7 årgang...3 8 9 årgang...4 Afsluttende bemærkninger...4

Læs mere

GRAFISK DESIGN CAMILLA VINTER

GRAFISK DESIGN CAMILLA VINTER GRAFISK DESIGN CAMILLA VINTER OPGAVEBESKRIVELSE (Fiktiv) Jeg har valgt at lave en ny visuel identitet for Tv-programmet KURS MOD FJERNE KYSTER. I programmet følger du Mikkel Beha s og resten hans familie,

Læs mere

Ny skriftlighed i studieretningen IBC

Ny skriftlighed i studieretningen IBC Ny skriftlighed i studieretningen IBC Projektnummer 128981 Lise Fuur Andersen lfan@ibc.dk Lisbeth Pedersen lpe@ibc.dk Inger Ernstsen ier@ibc.dk Formålet med projektet er at udvikle en ramme for en fælles

Læs mere

Adwords i praksis annoncer på Google

Adwords i praksis annoncer på Google 3 timers kursus hos jer, hos Nielsens Bureau eller over internettet: Adwords i praksis annoncer på Google Adwords-annoncerne fra Google er en nem, hurtig og effektiv måde at gøre jeres produkter og ydelser

Læs mere

Poster design. Meningen med en poster

Poster design. Meningen med en poster Poster design At præsentere et naturvidenskabelig emne er ikke altid lige nemt. Derfor bruges ofte plakater, såkaldte posters, til at fremvise forskning på fx messer eller konferencer. Her kan du finde

Læs mere

KOM GODT FRA START MED DIN HJEMMESIDE

KOM GODT FRA START MED DIN HJEMMESIDE KOM GODT FRA START MED DIN HJEMMESIDE Følg denne guide inden du kontakter din webdesigner Hvad kan du gøre for at få den hjemmeside, du drømmer om? At få designet eller selv designe en hjemmeside er en

Læs mere

ElevIntra. En gennemgang af ElevIntra-modulet. Version: August 2012

ElevIntra. En gennemgang af ElevIntra-modulet. Version: August 2012 ElevIntra En gennemgang af ElevIntra-modulet Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er ElevIntra?...5 ElevIntra/LærerIntra...5 Login på ElevIntra eleven...6 Login på ElevIntra læreren...6 Arbejdsfladen...7

Læs mere

MONIQUE BOOTS-NIELSEN / GRAFIKER

MONIQUE BOOTS-NIELSEN / GRAFIKER SIZE 34-54 2014 AUTUMN COLLECTION shop online bonaparte.dk MONIQUE BOOTS-NIELSEN / GRAFIKER Grafisk Design Grafik & Billedbehandling Typografi & Ombrydnig Grafisk produktion & Workflow Et magasin om knogleskørhed,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2011 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen, 2500 Valby Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Afsluttende Projekt - Kom/IT

Afsluttende Projekt - Kom/IT 1 Afsluttende Projekt - Kom/IT Rasmus H. Plaep 1 Billedkilde: http://blog.snelling.com/files/2015/01/business-107.jpg Indhold... 0 Indledning... 2 Problemafgrænsning... 2 Problemformulering... 2 Teori...

Læs mere

Grafisk produktion & workflow

Grafisk produktion & workflow Grafisk produktion & workflow WORKFLOW & PRODUKTION WEBSITE NATURSPEJDERNE Dokumentation I 2 OPGAVEN Opgaven Jeg har lavet dette fiktive website der kunne være en mulighed for en nyopstartet spejderforening.

Læs mere

Afdækning af digitale kompetencer 2013

Afdækning af digitale kompetencer 2013 Afdækning af digitale kompetencer 2013 Sådan kan du bruge nedenstående skema til at vurdere dine digitale kompetencer Når du skal vurdere dine personlige it og digitale kompetence i forhold til kategorien

Læs mere

IT- og medieplan. Børnehaveklasse - 3. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser

IT- og medieplan. Børnehaveklasse - 3. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser Hovedområde 1 Trinmål Vejledning IT- og mediestøttede læreprocesser bruge it- og medieværktøjer i et procesorienteret arbejdsforløb med hjælp fra læreren bruge en logbog på en computer kende til at gemme

Læs mere

WiX. Flotte hjemmesider også på mobilen. Version: August 2012

WiX. Flotte hjemmesider også på mobilen. Version: August 2012 WiX Flotte hjemmesider også på mobilen Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er WiX?...4 WiX både til computer og mobil!...4 Opret bruger på WiX...4 WiX til visning i browser...5 Save/gem...8

Læs mere

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Læringsmål på NIF Dansk for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Yngste trinnet 2. 3.klasse Det talte sprog bruge sproget til samarbejde stå foran klassen og tale højt og tydeligt; artikulation

Læs mere

Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog

Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse og fremførelse udtrykke sig mundtligt i genrer som referat, kommentar,

Læs mere

Selv om websites er yderst forskellige i deres fremtræden, så kan de stort set alle sammen passes ind i den skabelon som er illustreret herunder:

Selv om websites er yderst forskellige i deres fremtræden, så kan de stort set alle sammen passes ind i den skabelon som er illustreret herunder: Design en praktisk guide. Et design udtrykker dit websites grafiske udseende, lige fra hvilke skrifttyper der anvendes op til hvor navigationen er placeret og hvilke interaktive elementer der skal benyttes.

Læs mere

Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen

Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen Børnehaveklassen Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen Kunne bruge piletasterne Kunne bruge musen enter, shift-, mellemrums- og backspacetasters navn og brug Kunne udføre simple skriveopgaver

Læs mere

Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7

Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7 Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7 Børnehaveklassen Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen Kunne

Læs mere

På kant med EU. Østarbejderne kommer - lærervejledning

På kant med EU. Østarbejderne kommer - lærervejledning På kant med EU Østarbejderne kommer - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i kritisk

Læs mere

Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse

Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse Introduktion Firemodellen bruges til at strukturere undervisningen i innovation. Modellen består af fire dele, der gennemføres i rækkefølge.

Læs mere

En oplevelse for livet!

En oplevelse for livet! En oplevelse for livet! Hvor mange gange har du ikke hørt det fra vidt forskellige mennesker med vidt forskellige oplevelser bag sig? Der er nogle der har været en tur i Florida og svømme med Delfiner.

Læs mere

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog.

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog. . bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk Indskoling. Fælles mål efter bruge talesproget i samtale, samarbejde

Læs mere

Eksamensopgave 2012. Aarhusportalen. Melissa Emilie

Eksamensopgave 2012. Aarhusportalen. Melissa Emilie Eksamensopgave 2012 Aarhusportalen Melissa Emilie Indhold Indhold... 1 Aarhusportalen... 2 Projektbeskrivelse... 2 Hvem er kunden... 2 Målgruppe... 2 Hvad ønsker vi at opnå... 2 Temaer... 2 Tidsplan...

Læs mere

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse E-læringsmodul til samfundsfag i folkeskolen Netbaseret spørgeskemaundersøgelse It-færdighedsniveau: 1 2 3 4 5 Udarbejdet af: Hasse Francker Christensen Indhold af modulet Indholdsfortegnelse 1 - Hvorfor

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog:

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog: Fagplan for dansk Skolens formål med faget dansk følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Stk. 1. Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en

Læs mere

Håndbogen kan distribueres frit i sin helhed, digitalt eller i trykt format til alle brugere af EPiServer CMS..

Håndbogen kan distribueres frit i sin helhed, digitalt eller i trykt format til alle brugere af EPiServer CMS.. Copyright Denne håndbog er beskyttet af ophavsretlige love. Ændringer af indholdet eller delvis kopiering af indhold må ikke finde sted uden tilladelse fra ophavsretshaveren. Håndbogen kan distribueres

Læs mere

Afsnitstyper Susanne V. Andersen

Afsnitstyper Susanne V. Andersen Webbyggeren som videndelingsværktøj Afsnitstyper Susanne V. Andersen Webbyggeren som videndelingsværktøj 2005 Programdatateket 1. oplag, november 2005 ISBN 87-984429-5-3 Forfatter: Susanne V. Andersen

Læs mere

Arbejdsrum - hva' nyt er der egentlig i det?

Arbejdsrum - hva' nyt er der egentlig i det? Arbejdsrum - hva' nyt er der egentlig i det? Et arbejdsrum har vel til alle tider været en form for installation, som kunne omkranse en undervisning? Et rum indeholder muligheder - f.eks. døre, som kan

Læs mere

Kom godt i gang. Sitecore Foundry maj Version 1.1

Kom godt i gang. Sitecore Foundry maj Version 1.1 Sitecore Foundry 4 Kom godt i gang 26. maj 2014 - Version 1.1 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Kompetenceområder Forløbstitel Materialer/ressourcer Periode Antal lektioner Læsning Fremstilling Kommunikation

Kompetenceområder Forløbstitel Materialer/ressourcer Periode Antal lektioner Læsning Fremstilling Kommunikation Klasse: 8. klasse Skoleår: Kompetenceområder Forløbstitel Materialer/ressourcer Periode Antal lektioner Læsning Fremstilling Kommunikation Kursus: Søgning på nettet Skriv en fagtekst: Sprogets udvikling

Læs mere

ActiveBuilder Brugermanual

ActiveBuilder Brugermanual ActiveBuilder Brugermanual Forfatter: TalkActive I/S Dato: Juni 2004 Version: R. 1.01 Sprog: Dansk Copyright 2004 - Talk Active - all rights reserved. Indhold: 1. INDLEDNING...2 2. QUICK-START...3 3. OPBYGNINGEN

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

IT-HANDLEPLAN. Århus Privatskole 2007-2008. Alle elever på skolen skal være fortrolige med IT som arbejdsværktøj.

IT-HANDLEPLAN. Århus Privatskole 2007-2008. Alle elever på skolen skal være fortrolige med IT som arbejdsværktøj. IT-HANDLEPLAN Århus Privatskole 2007-2008 Denne IT-handleplan er en skabelon for arbejdet med IT på Århus Privatskole. Da det er første år, vi arbejder med skolen og dermed også efter denne IT handleplan,

Læs mere

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k INFLUENCERS Nemt igang på internettet Kom hurtigt igang med det du er god til Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k STOR effekt - billig løsning Hej, jeg hedder Anders Søndergaard, og jeg er selvstændig

Læs mere

Novelleskrivning med IBog

Novelleskrivning med IBog Novelleskrivning med IBog AD-ugen 2013 Katrine Ellen Rasmussen 30110709 Josephine Lunøe 30110726 Anne Sonne Mortensen 30110715 Indholdsfortegnelse Lærervejledning... 3 Undervisningsforløb... 4 Dannelses-

Læs mere

Guidelines for brugen af. sociale medier i Børn og Unge

Guidelines for brugen af. sociale medier i Børn og Unge Guidelines for brugen af sociale medier i Børn og Unge Guidelines for brugen af sociale medier i børn og unge 2 Sociale medier som Facebook og Twitter fylder stadig mere i danskernes hverdag. Antallet

Læs mere

UPCOMING LÆRERVEJLEDNING GRUNDSKOLE

UPCOMING LÆRERVEJLEDNING GRUNDSKOLE UPCOMING LÆRERVEJLEDNING GRUNDSKOLE 1 UPCOMING Klassetrin Varighed Fag Pris 8.-10. klasse. 2½ time Dansk, men med engelsk som supplement. Forløbet kan dog varieres efter de enkelte fag, så klassen udelukkende

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven SIDE 1 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK Fagbogen i skolehaven SIDE 2 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK fagbogen I skolehaven SIDE 3 DANSK FAGBOGEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Arbejdet med fagbøger og produktion

Læs mere

Hvad bør du vide om layout og typografi

Hvad bør du vide om layout og typografi Hvad bør du vide om layout og typografi Når man vil lave en tekst, som andre skal læse, er det vigtigt at vælge en skrifttype, der er motiverende og inspirerende at læse for målgruppen. Derfor bør man

Læs mere

Selvfortælling - Gennemførelse

Selvfortælling - Gennemførelse Selvfortælling - Gennemførelse Undervisningsaktiviteter Hvad gør læreren? Introduktion Lektion 1-2 Læreren fortæller klassen, at de skal i gang med et forløb om digitale selvfortællinger, hvor hver elev

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER PÅ JAGT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Hvem er jeg? Bjørg Torning Andersen Gymnasielærer Grundfagslærer Pædagogisk it vejleder Projektleder Agenda Web 2.0 Elevtyper Didaktik

Læs mere

Case: http://www.julius-nielsen.dk/

Case: http://www.julius-nielsen.dk/ Case: http://www.julius-nielsen.dk/ Hjemmesidens formål og målgruppe Formålet med hjemmesiden må være at informere potentielle kunder om firmaet, da hjemmesiden indeholder informationer om firmaets historie,

Læs mere

Forløb i dansk om Skagen med fokus på efterbearbejdning og evaluering, 2 uger, 5. klasse, Møllevangskolen, Århus

Forløb i dansk om Skagen med fokus på efterbearbejdning og evaluering, 2 uger, 5. klasse, Møllevangskolen, Århus Forløb i dansk om Skagen med fokus på efterbearbejdning og evaluering, 2 uger, 5. klasse, Møllevangskolen, Århus FRA FÆLLES MÅL Kompetenceområde: Kommunikation og it/ fremstilling - frit formuleret Vidensmål:

Læs mere

Børnenes Egen U-landskalender: Lav en digital lågekalender

Børnenes Egen U-landskalender: Lav en digital lågekalender Side 1/5 Fag/klassetrin: Dansk, 1.-4. klasse Omfang: 2-8 lektioner. Målpar, læringsmål, tegn på læring: Se skema nedenfor. Formål: Formålet er at producere egne digitale u-landskalendere, som eleverne

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser til konkurrence for X. IT klasser Indledning Konkurrencen for 7.-9. klasser på X:IT skoler har to formål: Dels skal konkurrencen være med til at fastholde elevernes interesse for projektet og de røgfri

Læs mere

NETTET ER ET MULTIMEDIUM

NETTET ER ET MULTIMEDIUM At læse og skrive på nettet Af Jesper Hansen Nettet Du er højst sandsynligt vant til at bruge internettet i din dagligdag. Når du omtaler det som nettet, ved alle, at det er det net, som vi det meste af

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Til lærere og pædagoger Indhold 4 ALDERSGRÆNSER 8 TÆNK OGSÅ I ALTERNATIVER 4 ANSVAR FOR HINANDEN 9 SOCIALE MEDIER FORSTYRRER MÅSKE 5 PRIVATLIV 9 SAMARBEJDE

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

Vejledning til efterskole.dk. Nye muligheder på efterskolernes hjemmeside

Vejledning til efterskole.dk. Nye muligheder på efterskolernes hjemmeside Vejledning til efterskole.dk Nye muligheder på efterskolernes hjemmeside Indhold KOM GODT I GANG... 5 PRIS... 6 LEDIGE PLADSER... 7 UNDERVISNINGSTILBUD TIL SØGNING... 8 UNDERVISNINGSTILBUD TIL PRÆSENTATION...

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Åbne IT-værksteder fra oktober til og med februar

Åbne IT-værksteder fra oktober til og med februar KURSUSPROGRAM www.vordingborgbibliotekerne.dk Efteråret 2009 - foråret 2010 Kurserne afholdes tre steder i henholdsvis Vordingborg, Præstø og på Møn på følgende adresser: Vordingborg Bibliotek Kulturarkaden

Læs mere

Præsentation af din by/ hjemegn Uldjyder og Højlandsfolk - 5.f Ikast Østre Skole og 5.b Hvinningdalskolen

Præsentation af din by/ hjemegn Uldjyder og Højlandsfolk - 5.f Ikast Østre Skole og 5.b Hvinningdalskolen Præsentation af din by/ hjemegn Uldjyder og Højlandsfolk - 5.f Ikast Østre Skole og 5.b Hvinningdalskolen Et samarbejde på tværs af kommunegrænser ved brug af Skype Timeforbrug ca. 17 timer over 3 uger

Læs mere

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook RANDERS BIBLIOTEK Introduktion til Facebook Indhold 1. Facebook derfor!... 3 1.1. Hvorfor bruge Facebook?... 3 1.2. Hvad får jeg ud af at bruge Facebook?... 3 2. Biblioteket på Facebook... 4 2.1. Facebook-ansvarlige...

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE

GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE 2 REDESIGN AF FUTURECOM BUSINESS SOLUTIONS HJEMMESIDE OPGAVEN Den gamle hjemmeside skulles redesignes da den daværende hjemmeside var forældet (indhold og udseende)

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for SOIF www.soif.dk Senest opdateret: 03-07-2009 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 2 Lidt generelt om KlubCMS 3 Brugere/Brugergrupper 3 Sideopbygning:

Læs mere

Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16

Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16 Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16 1. Indledning Denne strategi er udtryk for en status, nogle retningslinjer og en plan for den fortsatte udvikling på it området. Målet er at styrke integrationen af

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2016-2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners Tekniske Gymnasium HTX Kommunikation/IT

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Så er IOS CMS her Endelig - et Content Management System, der passer til alt lige fra den mindre private side til store firmasider

Så er IOS CMS her Endelig - et Content Management System, der passer til alt lige fra den mindre private side til store firmasider IOS CMS Så er IOS CMS her Endelig - et Content Management System, der passer til alt lige fra den mindre private side til store firmasider IOS CMS 2009: et med alle funktioner CMS system med ny og kraftfuld

Læs mere

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Delaflevering: Webdesign og webkommunikation Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Vi har valgt at lave et redesign af KEA s online videnscenter/bibliotek. Organisation: Københavns

Læs mere

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet.

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. TEMA Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. Det er vigtigt, at temaet: Er bredt, så eleverne kan følge egne interesser

Læs mere

Typografi & Ombrydning Den udvalgte opgave består i, at opdatere det nuværende of forældede layout på C.F. Møllers personalehåndbog.

Typografi & Ombrydning Den udvalgte opgave består i, at opdatere det nuværende of forældede layout på C.F. Møllers personalehåndbog. Typografi & Ombrydning Den udvalgte opgave består i, at opdatere det nuværende of forældede layout på C.F. Møllers personalehåndbog. Baggrund Komposition Den nuværende personalehåndbog var lavet efter

Læs mere