Websider og formidling på internettet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Websider og formidling på internettet"

Transkript

1 Websider og formidling på internettet få det ud på nettet Indledning... 3 Link til hele verden... 3 Gode råd om webdesign... 4 Sæt struktur på net og viden... 5 Webredigering og LMS... 8 Gratis hjemmesidetjenester... 9 Websider i fagene Læsning til modulet Websider og formidling på internettet Side 1 af 12

2 Websider og formidling på internettet Side 2 af 12

3 Indledning Internettet er en vidt forgrenet struktur, der er opbygget af et meget stort antal enkeltdokumenter, - hjemmesider. Hjemmesiderne ligger spredt på computere over hele verden. De er forbundet med hinanden vha. link: et klik med musen på et link kalder en ny webside frem på skærmen. Ud over det er mange andre tjenester på internettet, fx mail, nyheder og chat, men disse bliver omtalt i andre moduler. Stort set alle firmaer og institutioner og et stort antal privatpersoner er repræsenteret på nettet med deres hjemmesider. Alle skoler har eget websted, som informerer om skolen og måske også om arbejdet i klasserne. Nogle klasser præsenterer sig på nettet for at skabe kontakt til andre klasser, fx som en del af arbejdet med et bestemt projekt. I dette modul arbejdes der med fremstilling af hjemmesidesider til internettet. Modulet indeholder også eksempler på, hvordan elevers og underviseres arbejde med at fremstille hjemmesider kan indgå i en pædagogisk sammenhæng, fx: Eleverne kan producere en netavis i samarbejde med elever fra en skole et andet sted i landet Eleverne kan lave en præsentation af sig selv som forberedelse til en udvekslingsrejse til en klasse i et andet land Et miljøprojekt bliver mere spændende, hvis eleverne kan få oplysninger fra andre steder i landet eller kan stille deres egne observationer til rådighed for klasser andre steder, der arbejder med samme emne Hjemmesider kan være et udmærket redskab i kommunikationen mellem skole og hjem; lærerne kan fx lægge beskrivelser af det aktuelle arbejde i klassen ud på nettet Læreren kan lave fag-faglige hjemmesider med links og resurser i forbindelse med undervisning i klassen. Hjemmesider Hjemmesider i undervisningen Link til hele verden De fleste sider på nettet er fremstillet af webdesignere, der arbejder med professionelle værktøjer. Andre sider er sat op i CMS er 1, systemer hvor man blot skal indtaste indholdet og evt. lægge billeder op for at få siderne vist i færdigdefinerede skabeloner, der systematiserer hele webstedet. Professionelle og begyndere 1 Content Management System Websider og formidling på internettet Side 3 af 12

4 Hvis man er tilfreds med et enklere resultat, er det let for undervisere og elever selv at fremstille sider til internettet. Det er muligt at bruge gratis redigeringsprogrammer og tjenester, der er ret enkle, og selv med et tekstbehandlingsprogram er det muligt at lave websider, selv om det ikke altid er den optimale løsning. De senere år er der kommet gratis tjenester til blogs og wikis, der også kan bruges i forbindelse med oprettelse af hjemmesider. Hvis klassen skal arbejde med et projekt eller emne, hvor en del af stoffet skal hentes fra internettet, kan en lærerfremstillet webside med kommenterede link være en god hjælp til at styre elevernes informationssøgning. Herved undgår man som lærer, at eleverne bruger for lang tid på forgæves søgninger eller overser relevant stof. En hjemmesideside med temalink Gode råd om webdesign Når man udvælger indholdet til siden, tager man naturligvis hensyn til målgruppen. Det samme hensyn må man tage, når det gælder sidens opsætning og udseende dens layout. Der er mange forhold at tage hensyn til. I det følgende gives en kort introduktion til de vigtigste begreber, der bør indgå i overvejelserne om hjemmesidens layout. Undersøgelser viser, at de forskellige elementer på skærmbilledet ikke falder i øjnene på samme måde. Rækkefølgen for brugerens mere eller mindre bevidste rundtur på websiden er: Ting, der bevæger sig Store billeder Mindre illustrationer Små vignetter. Derefter lægger man mærke til teksten: Overskrifter Link Mindre tekstblokke, fx billedtekster Brødtekst. Når man betragter siden, forsøger man uvilkårligt at skabe struktur og logik i synsindtrykket. Derfor søger øjet efter nogle fikspunkter, som kan give overblik over informationerne. Indhold, form og modtager Læsning på skærmen Når øjet kaster anker Websider og formidling på internettet Side 4 af 12

5 Gode råd Læseren kan bedst overskue en tekst, hvis den er opdelt i mindre afsnit, der er tydeligt adskilte, fx ved at der er luft imellem og vha. punktopstillinger eller faktabokse som her. Skrifttyper som Verdana, Arial og Tahoma har vist sig at egne sig godt til skærmskrift, men Verdana er måske den bedste. Skriftbilledet skal stå klart og tydeligt uden takkede kanter i de enkelte bogstaver. Stærke farver kan i første omgang virke inspirerende og spændende, men hvis de danner baggrund for en længere tekst, der skal læses, bliver øjnene trætte. Derfor fortrækker man som læser ofte en afdæmpet lys baggrundsfarve, hvis teksten er mørk eller omvendt. Man kan aldrig være helt sikker på, hvordan siderne kommer til at se ud på brugerens skærme. Det kan afhænge af skærmens opløsning, hvilken browser der anvendes, og hvordan browseren er indstillet. Derfor bør man tjekke sine sider på forskellige computere. Når man surfer på internettet, kan det være svært at orientere sig. Er man mon stadig væk på samme websted, eller førte linket til et helt andet sted i verden? Ved at bruge et gennemgående layout på sit websted kan man gøre det lettere for brugeren at bevare overblikket. I det gennemgående design kan indgå fontvalg, farver og bestemte karakteristiske illustrationer, logoer eller andre dekorative elementer. En bestemt gennemført placering af de forskellige elementer ift. hinanden kan også være med til at give brugeren et tydeligt signal om, hvilket websted han befinder sig på. Hvis man lader eleverne arbejde med selv at lave websider, bør de også undervises i skærmlayout: Ved webkommunikation er opsætningen af sidens design en del af sidens budskab. Man bør dog være forberedt på, at denne undervisning kan være vanskelig. Dels fordi det erfaringsmæssigt kræver en lang udvikling for de fleste elever at nå frem til at tænke bevidst over layoutet i de ting, der frembringes, dels fordi elevernes æstetik kan være meget forskellig fra underviserens. Endelig må man være klar over, at nogle af de smarte effekter, man finder på sider på nettet, ikke kan fremstilles med de redskaber, der er til rådighed på skolens computere. Helhedsindtryk Layout og undervisning Sæt struktur på net og viden Man får hurtigt brug for at linke flere sider sammen, når man opbygger et websted. Nedenfor gøres der rede for nogle af de overvejelser, man kan gøre sig, når man opbygger et lille netværk af websider. Når et materiale skal udgives i bogform, prøver man altid at tilrettelægge stoffet på en sådan måde, at rækkefølgen forekommer logisk for læseren. Flere hjemmesider Tag hensyn til brugeren Websider og formidling på internettet Side 5 af 12

6 Materiale, der udgives på internettet bør naturligvis også struktureres på en måde, der er forståelig for de tænkte brugere af informationen. Mens indholdet i en bog er organiseret efter et sekventielt princip - kapitlerne følger efter hinanden i en lang række - vil man på internettet kunne organisere stoffet langt friere. Læseren behøver ikke bevæge sig lineært gennem materialet, men kan følge sin egen vej i den udstrækning websidernes link tillader det. Denne strukturelle frihed stiller naturligvis store krav til den, der planlægger sammenhængen mellem siderne. Som webdesigner og webredaktør skal man forsøge at sætte sig i brugerens sted og skabe en sammenhæng mellem siderne, der svarer til brugerens forventninger og ønsker: Hvem vil bruge webstedet, med hvilket formål og i hvilke situationer? Gennem det følgende eksempel skitseres nogle af de vigtigste faser i processen med opbygning af et websted. Der tages udgangspunkt i et websted, der skal fungere som kommunikationskanal mellem skole og hjem. Som lærer kan man bruge webstedet til at informere om klassens aktiviteter og planer. Indbydelsen til næste forældremøde kan lægges ud på nettet i god tid, og på klassens websider kan forældrene se, hvad der forventes af hjemmearbejde i den kommende periode. Det første skridt er at sørge for, at det nødvendige grundmateriale er til rådighed. Manglende stof må opsøges eller indsamles i form af tekster og billeder. Ofte er det nødvendigt at bearbejde teksterne, så de er egnede til skærmlæsning. Lange tekster skal måske suppleres med en kort udgave eller et resumé, som læseren kan bruge til at beslutte, om det er værd at bruge tid på den lange udgave af teksten. Under indsamlingen af materialet skal man naturligvis være opmærksom på reglerne om ophavsret. Det næste skridt består i at strukturere materialet, dvs. fordele tekster og illustrationsmateriale på et antal websider. Desuden skal forbindelserne mellem siderne skitseres, så man ved, hvilke link der skal laves. Struktureringen kan foretages i overensstemmelse med stoffets egen logik, dvs. med brug af de overordnede og underordnede emner, der er almindeligt anvendt for dette stof. Efter dette princip ville man placere undervisning under hovedemnet skole, dansk under emnet undervisning, og denne uges hjemmearbejde under dansk : Et eksempel: Kommunikation mellem skole og praktik 1: Informationsindsamling og ophavsret 2: Struktur på materialet Websider og formidling på internettet Side 6 af 12

7 Struktureringen af webstedet og stoffet på websiderne kan evt. foregå i et mindmappingprogram, som også kan bruges helt fra start til brainstorm og indsamling af informationer, se It-værktøjskassen, Mindmap. Man kan også vælge at strukturere informationerne på en sådan måde, at det svarer til brugernes ønsker og forventninger. Hvis brugerne i dette tilfælde er forældre, der skal se, hvad deres barn har for som hjemmearbejde, bør det øverste niveau i stedet indeholde fx denne uges hjemmearbejde, derefter fagene og så den konkrete information om hjemmearbejdet for det valgte fag. Inden man kan lave sine hjemmesider, skal materialet foreligge i digital form. Når billeder klargøres, skal man være opmærksom på, om de har en størrelse, der passer til den tænkte anvendelse på websiden, og om filformatet passer til internettet. Hvis billederne fylder for meget bliver siden for tung at hente for brugerne. Det er vigtigt, at siderne på samme websted har et gennemgående design - en designidé med tilhørende navigation. Når strukturdiagrammet er færdigt, og materialet foreligger på digital form, kan man gå i gang med den egentlige produktion af siderne i et redigeringsprogram. Her opsættes siderne, og tekst og grafik placeres på en hensigtsmæssig måde. Desuden etablerer man de link, der er planlagt til andre websider på webstedet eller til steder ude i verden. Ved at markere de færdige link på diagrammet sikrer man sig, at alle forbindelser kommer på plads. 3: Digitalisering 4: Designidé 5: Redigering Websider og formidling på internettet Side 7 af 12

8 Webredigering og LMS For få år siden var det op til den enkelte lærer eller skole at lave sine websider helt fra grunden. Siderne blev typisk sat op i programmer som FrontPage eller Dreamweaver. Resultatet af disse anstrengelser har været meget svingende, lige fra det totalt håbløse design uden ret meget indhold til omfattende sider med konsistens og opdateret indhold. I dag har dette ændret sig. Skolerne har nu et system, der varetager alt fra det officielle websted til den interne videndeling, et LMS, Learning Management System. De fleste kender sikkert SkoleIntra eller Fronter, der er de to mest udbredte systemer. Her kan alle ansatte i princippet bidrage med indhold, så webstedet holdes opdateret med friske nyheder. Meget af det visuelle er for det meste bestemt på forhånd; men skolen kan selv vælge farver, billeder i bjælker, skrifttyper etc. Desværre er resultatet, at mange skolers websteder ikke er til at skelne fra hinanden: man har ganske enkelt brugt det meste fra standardopsætningen. Flere måder at lave websider på Prøv at google på skoleporten og du vil hurtigt finde en række temmelig ens skolewebsider. Alle, der er oprettet som lærer på SkoleKom, har adgang til egen, reklamefri webplads på SkoleKom. Pladsen har du automatisk når du er oprettet som lærer og adressen er knyttet til dit brugernavn, fx: - det lille bølgede tegn kaldes en tilde. Ud over at du kan lave din egen hjemmesider er der en del automatiske funktioner indbygget, bl.a. til oprettelse af egne Blogs og Pod- Casts. Arbejdet med websider kan være særdeles spændende, men også tidskrævende. I starten er det opsætning og design, der tager tid. Senere er det opdatering af indholdet og det er da også her, at mange mister lysten. Webredigering Websider og formidling på internettet Side 8 af 12

9 Processen er nogenlunde således: 1. Klargøring af indhold: Tekst, billeder, lyd, video 2. Opsætning af websidekomplekset: Skrifttyper, farver, navigation 3. Overførsel/udgivelse af webindhold 4. Udgivelse af websider på internetserver hvis du ikke har arbejde online allerede. Herefter skulle siderne gerne være tilgængelige på internettet, så hele verden kan se siderne. Mette og Brian Svendsen har lavet deres egen hjemmeside med inspiration for andre lærere på: metteogbrian.dk I dit LMS har du sandsynligvis adgang til færdige skabeloner, hvor du kan anbringe dit indhold. Muligheden for at ændre det visuelle udtryk afhænger af systemet og rettigheder. LMS-redigering Hvis du vil have kontrol over design og sider, skal du vælge at lave siderne i et webredigeringsprogram. Regn med, at det kan være særdeles spændende, men også tidskrævende, specielt hvis du vil holde siderne opdateret. Hvis du vil koncentrere dig om indholdet og har det fint med, at en masse ting er fastlagt på forhånd, kan du vælge din skoles LMS. Hvad skal jeg vælge? Gratis hjemmesidetjenester En del tjenester på nette er ret nemme at komme i gang for den der vil lave egne hjemmesider fra grun- Gratis tjenester Websider og formidling på internettet Side 9 af 12

10 den. Et eksempel på nogle af disse er wikierne, hvor man uden at skulle vide ret meget om hjemmesideproduktion kan komme hurtigt i gang. Du har muligvis læst om disse i basismodul 3 om kommunikation og samarbejde. En del blog-tjenester har næsten samme muligheder at tilbyde, så kig også på dem. Hvis du vil have en egentlig hjemmeside hvor du selv har stor kontrol over udseende og navigation, men ikke vil lære større programmer til hjemmesideproduktion at kende, kan du kigge forbi tjenesten Google Sites. Her kan du selv sætte indhold ind, bestemme design og opsætning ud fra en lang række skabeloner og desuden krydre siderne med gadgets der er små programstumper der fx kan vise tv, vejrudsigter eller endda have små spil liggende. Lignende tjenester er fx FreeWebs (meget fokuseret på video og Web2) eller fx det danske Webbyen. SkoleKoms hjemmesider er fortyggede for dig. Dvs at du bestemmer indhold, farver og fonte, mens navigation etc. er automatiseret. Når du først er i gang, er det nemt at lave sine sider og endda lave podcasts og blogs, gratis og reklamefri. Find vejledninger på Skole- Kom på hvor der også ligger vejledninger målrettet dine elever. Egentlige hjemmesider SkoleKom Websider i fagene Der er flere argumenter for, at eleverne skal arbejde med selv at fremstille websider i undervisningen. For det først giver det eleverne et indblik i, hvad en webside egentlig er. Når de selv laver sider og offentliggør dem på internettet, kan de udvikle et nuanceret syn på, hvad nettet er, og hvor lidt der egentlig kræves for at få lagt informationer ud til hele verden. En sådan indsigt kan forhåbentlig være med til at gøre eleverne kritiske over for indholdet af tilfældige sider på nettet. For det andet skal de gennem overvejelser om modtager, indhold, layout, struktur og navigation. At meddele sig til mange på nettet er en kompetence på niveau med at kunne kommunikere vha. tekst på papir, men kræver lidt andre færdigheder. For det tredje lægger netarbejdet op til samarbejde på tværs af skoler og landegrænser. Eleverne kan i samarbejde med andre klasser bruge nettet som medie, både til kommunikation og præsentation og derved få afprøvet og nuanceret deres synspunkter og holdninger. Elever og hjemmesider Websider og formidling på internettet Side 10 af 12

11 Netsamarbejde Mølleskolen og Samsøgades skole har lavet et projekt omkring lyrik, hvor elever fra de to skoler har givet hinanden respons undervejs i forløbet, www2.samsoegades-skole.dk/it/enis/forside_samarbejde.html Fire skoler har sammen skrevet digte om bygningsværker i deres lokalsamfund og lærerne har udgivet materialerne, Ovenfor blev der præsenteret nogle forskellige rammer for elevernes egen produktion af websider i undervisningen. Nedenfor beskrives tre forskellige typer af webproduktioner, som kunne indgå i det faglige eller tværfaglige arbejde i skolen. De fleste af eleverne kender i forvejen til småbøger fra adventuregenren, hvor man som hovedperson må foretage valg for at komme igennem historien. I en traditionel bog foretages disse valg ved, at læseren opfordres til at læse videre på en nærmere angivet side. En hypertekst er en tekst, der er kædet sammen med andre tekster vha. link. Hypertekster er velegnede til fiktionstekster, hvor historiens fremdrift overlades til brugeren, der bliver medskaber af fiktionen. Eleverne kan selv fremstille fiktive historier med forgreningsmuligheder og dermed stifte nærmere bekendtskab med hypertekstbegrebet både som skabere og medskabere. Fortællingen kan naturligvis illustreres med passende dramatiske eller poetiske billeder. Konstruktionen af en kompliceret, forgrenet fortælling stiller store krav til kreativitet, fantasi, overblik og ordenssans, men genren tiltaler ofte elever, der ellers ikke har lyst til at skrive fiktion. På Rugkobbelskolen har man udgivet et hypertekstforløb lavet af 7. klasse, x.htm. I emne- og projektorienteret undervisning samler og bearbejder eleverne ofte et større materiale, som hentes fra mange forskellige kilder, herunder internettet. Dette stof formidles traditionelt i form af fx plancher eller rapporter. Hvis stoffet skønnes at have interesse for en større kreds - herunder elever på andre skoler og børnenes forældre - kunne der i stedet opbygges et websted med stoffet. Herved får eleverne mulighed for at få indsigt i, hvordan andre websider på nettet er blevet til. De får også mulighed for at overveje, hvordan de bedst muligt kan kommunikere deres stof til andre. På EMU, Lærere i grundskolen, er der masser af henvisninger til sider med forløb lavet af dine kolleger. Gå på jagt i de enkelte fag, fx i dansk, Hjemmesider i det faglige arbejde En fortælling som hypertekst Se, hvad vi har lavet Websider og formidling på internettet Side 11 af 12

12 Skolen - og dermed den enkelte lærer - har et ansvar for, hvad der lægges offentligt ud på internettet. Websider adskiller sig på denne måde ikke fra fx et skoleblad, hvor skolen jo også har det endelige ansvar. Konsekvenserne ved at lægge fejlagtige, skadelige eller fornærmende oplysninger ud på internettet kan imidlertid være langt mere alvorlige. Som lærer skal man være opmærksom på, at oplysninger om den enkelte elev kun må lægges ud på nettet, hvis forældrene udtrykkeligt har givet tilladelse til det. Endelig skal man være opmærksom på, om eleverne har ret til at publicere det materiale, de har fundet frem til. Hvem har ansvaret? Ophavsret og rettigheder Materialeplatformen, materialeplatform.emu.dk/for-undervisere/ophavsret har flere dokumenter du kan bruge direkte i dit arbejde. Tjeklister Udkast til samtykkeerklæringer Linksamlinger Råd vedr. kildeangivelser Læsning til modulet Se link til læsning på kursuswebben Websider og formidling på internettet Side 12 af 12

Skærmlayout på websiden

Skærmlayout på websiden Skærmlayout på websiden Af Kaj Søndergaard En bog i et flot layout er dejlig at få i hånden. Man får lyst til at bladre i bogen for at finde ud af om indholdet ser ud til at være værd at ofre tid på. Hvis

Læs mere

UNI C 2012 Pædagogisk IT-kørekort. Basismodul 3. Frank Bach, frank@frankix.dk. Web 2.0 tjenester

UNI C 2012 Pædagogisk IT-kørekort. Basismodul 3. Frank Bach, frank@frankix.dk. Web 2.0 tjenester Basismodul 3 Frank Bach, frank@frankix.dk Web 2.0 tjenester Social eller ej?... 3 Sociale bogmærker... 3 Wikis... 5 Blogging... 6 Billede og video... 7 Sociale netværk - vennetjenester... 8 Andre tjenester...

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Eksamensopgave 2012. Aarhusportalen. Melissa Emilie

Eksamensopgave 2012. Aarhusportalen. Melissa Emilie Eksamensopgave 2012 Aarhusportalen Melissa Emilie Indhold Indhold... 1 Aarhusportalen... 2 Projektbeskrivelse... 2 Hvem er kunden... 2 Målgruppe... 2 Hvad ønsker vi at opnå... 2 Temaer... 2 Tidsplan...

Læs mere

Kan analysere, vurdere og tage stilling til brug af logbog og portfolio i egne forløb

Kan analysere, vurdere og tage stilling til brug af logbog og portfolio i egne forløb 7. 9. klasse It- og mediestøttende læreprocesser Kan analysere, vurdere og tage stilling til procesorienterede arbejdsforløb Kan analysere, vurdere og tage stilling til brug af logbog og portfolio i egne

Læs mere

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på Grafisk design Design af hjemmeside til indretningsarkitekt med firma navn enrico indret, som jeg tidligere har designet logo for. Firmaet laver udelukkende erhvervsindretning og målgruppen for sitet er

Læs mere

Prezi. Aldrig mere gammeldaws slideshows!? Version: December 2012

Prezi. Aldrig mere gammeldaws slideshows!? Version: December 2012 Prezi Aldrig mere gammeldaws slideshows!? Version: December 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Prezi?...4 Hvordan finder jeg Prezi?...5 Skoletube og Prezi...5 Lav din første Prezi-præsentation...5 Indtast

Læs mere

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Problemformulering 4 Udviklingsmetode 5 Tidsplan 6 Målgruppe 7 Design brief 8 Logo 10 Typografi og farve 11 Navigationsdiagram 12 Usecase

Læs mere

WWW Evaluation. Ressourcens troværdighed, indhold funktionalitet. Elektronisk. Let at publicere. Svært at publicere. Du har hjælp til kontrollen

WWW Evaluation. Ressourcens troværdighed, indhold funktionalitet. Elektronisk. Let at publicere. Svært at publicere. Du har hjælp til kontrollen WWW Evaluation Kvalitetsvurdering af Information på hjemmesider Inspireret af http://www.aub.auc.dk/mileinternet/ 1 Mangfoldighed Nettets styrke og svaghed Ressourcens troværdighed, indhold funktionalitet

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

PROJEKTET LAYOUT IDEUDVIKLING - PROCESS FRA IDÉ TIL PRODUKT

PROJEKTET LAYOUT IDEUDVIKLING - PROCESS FRA IDÉ TIL PRODUKT PROJEKTET Udarbejdelse og idéudvikling af en fiktiv grafisk identitet til Puls Fitness. I denne kernefaglighed fremhæver jeg designet til websitet samt lidt merchandise. Derudover ses et udkast til bl.a.

Læs mere

NETTET ER ET MULTIMEDIUM

NETTET ER ET MULTIMEDIUM At læse og skrive på nettet Af Jesper Hansen Nettet Du er højst sandsynligt vant til at bruge internettet i din dagligdag. Når du omtaler det som nettet, ved alle, at det er det net, som vi det meste af

Læs mere

Hjemmeside på SkoleKom

Hjemmeside på SkoleKom Hjemmeside på SkoleKom 1 Om vejledningen Har din lærer givet tilladelse, kan du nu lave din helt egen personlige hjemmeside på SkoleKom. En hjemmeside på SkoleKom er let at gå til, og har du arbejdet lidt

Læs mere

som producent Netværkskonference Produktion af læringsmaterialer & eleven som producent 3. september 2015 Slides på www.jeppe.bundsgaard.

som producent Netværkskonference Produktion af læringsmaterialer & eleven som producent 3. september 2015 Slides på www.jeppe.bundsgaard. Netværkskonference Produktion af læringsmaterialer & eleven som producent 3. september 2015 Titel og eleven Digital dannelse som producent Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Professor, ph.d. Jeppe Bundsgaard

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

IT- og medieplan. Børnehaveklasse - 3. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser

IT- og medieplan. Børnehaveklasse - 3. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser Hovedområde 1 Trinmål Vejledning IT- og mediestøttede læreprocesser bruge it- og medieværktøjer i et procesorienteret arbejdsforløb med hjælp fra læreren bruge en logbog på en computer kende til at gemme

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Wordpress 2.7. Manual for redaktør/blogger Webwoman.dk. Denne version er fra 9. marts 2009. Må frit kopieres og distribueres i original version

Wordpress 2.7. Manual for redaktør/blogger Webwoman.dk. Denne version er fra 9. marts 2009. Må frit kopieres og distribueres i original version Wordpress 2.7 Manual for redaktør/blogger Webwoman.dk Denne version er fra Må frit kopieres og distribueres i original version 2 Indhold Gennemgående udtryk, du bør kende... 4 Log ind på din hjemmeside/blog...

Læs mere

ElevIntra. En gennemgang af ElevIntra-modulet. Version: August 2012

ElevIntra. En gennemgang af ElevIntra-modulet. Version: August 2012 ElevIntra En gennemgang af ElevIntra-modulet Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er ElevIntra?...5 ElevIntra/LærerIntra...5 Login på ElevIntra eleven...6 Login på ElevIntra læreren...6 Arbejdsfladen...7

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven SIDE 1 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK Fagbogen i skolehaven SIDE 2 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK fagbogen I skolehaven SIDE 3 DANSK FAGBOGEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Arbejdet med fagbøger og produktion

Læs mere

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Til lærere og pædagoger Indhold 4 ALDERSGRÆNSER 8 TÆNK OGSÅ I ALTERNATIVER 4 ANSVAR FOR HINANDEN 9 SOCIALE MEDIER FORSTYRRER MÅSKE 5 PRIVATLIV 9 SAMARBEJDE

Læs mere

IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen

IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen Ledelsen forventer, at der sammen med årsplanerne fra hver klasse medfølger en IKT handleplan, som beskriver, hvorledes IKT indgår i undervisningen. IKT-kompetenceplan

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse 2011/2012 Kommunikation/IT C

Undervisningsbeskrivelse 2011/2012 Kommunikation/IT C Undervisningsbeskrivelse 2011/2012 Kommunikation/IT C Overordnet Termin: Efterår 2011/Forår 2012 Fag og niveau: Kommunikation/IT C Underviser: Ulla Fløe Andersen Hold: Hold 1 (efterår 2011) Htx 311 og

Læs mere

En blog med dansk brugerflade. Opret en Smartlog konto Gå til http://www.smartlog.dk/ Opret en konto ved at skrive din e-mailadresse

En blog med dansk brugerflade. Opret en Smartlog konto Gå til http://www.smartlog.dk/ Opret en konto ved at skrive din e-mailadresse Blogs Om blogs http://www.it-borger.dk/den-nye-it-verden/internet/blogs Om at oprette blogs http://www.it-borger.dk/laer-om-it/internet/nar-du-vil-pa-nettet/blogs/sadan-laver-du-en-blog Råd når du laver

Læs mere

Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for

Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for IT Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for Boulevarden 19D DK - 7100 Vejle tel: +45 7216 2830 www.campusvejle.dk GRUNDLÆGGENDE KURSER ER DU NYBEGYNDER, BØR DU OVERVEJE

Læs mere

Poster design. Meningen med en poster

Poster design. Meningen med en poster Poster design At præsentere et naturvidenskabelig emne er ikke altid lige nemt. Derfor bruges ofte plakater, såkaldte posters, til at fremvise forskning på fx messer eller konferencer. Her kan du finde

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7

Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7 Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7 Børnehaveklassen Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen Kunne

Læs mere

Vil du. efteruddanne Dig? Tag kursus på Hansenberg

Vil du. efteruddanne Dig? Tag kursus på Hansenberg Vil du efteruddanne Dig? Tag kursus på Hansenberg Open learning tilbud Kære kursist Open learning tilbydes til dig, der ønsker at styrke dine IT kompetencer indenfor flere forskellige områder. Udover

Læs mere

grafisk design Se webappen på din mobil

grafisk design Se webappen på din mobil ideudvikling Jeg har valgt at bruge kulturbegivenheden Aarhus Festuge, som udgangspunktet i min svendeprøve. Jeg vil redesigne deres marketingsmateriale såsom logo, magasin, plakater m.m. Derudover vil

Læs mere

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41 I designarbejdet forbundet med at udvikle en hjemmeside, er det vigtigt at gøre sig nogle overvejelser over hvilken optimale skærmstørrelse man designer til, da dette har konsekvens for den efterfølgende

Læs mere

Hanne Wick, Wick Kommunikation Aps

Hanne Wick, Wick Kommunikation Aps Tekster til web Oplæg af Hanne Wick, Wick Kommunikation Aps Digital Markedsføring 2011 Hanne Wick, Wick Kommunikation Aps Har siden 1983 arbejdet med kommunikation, markedsføring og PR, siden 1999 med

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Ny skriftlighed i studieretningen IBC

Ny skriftlighed i studieretningen IBC Ny skriftlighed i studieretningen IBC Projektnummer 128981 Lise Fuur Andersen lfan@ibc.dk Lisbeth Pedersen lpe@ibc.dk Inger Ernstsen ier@ibc.dk Formålet med projektet er at udvikle en ramme for en fælles

Læs mere

Arbejdsrum i ElevIntra

Arbejdsrum i ElevIntra Arbejdsrum i ElevIntra En stærk mulighed Version: Januar 2014 Indholdsfortegnelse Hvad er et arbejdsrum?...4 Dette materiale...4 De mange muligheder...5 Drejebog for kurset...6 Opret dit første arbejdsrum

Læs mere

Opret din egen blog og publicer dit første indlæg med 8 enkle trin

Opret din egen blog og publicer dit første indlæg med 8 enkle trin Opret din egen blog og publicer dit første indlæg med 8 enkle trin NB: Det vigtigste at forstå, når du arbejder med blogs, er at der er et interface, hvor du arbejder og et interface, som læsere/brugere

Læs mere

Afdækning af digitale kompetencer 2013

Afdækning af digitale kompetencer 2013 Afdækning af digitale kompetencer 2013 Sådan kan du bruge nedenstående skema til at vurdere dine digitale kompetencer Når du skal vurdere dine personlige it og digitale kompetence i forhold til kategorien

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

Skriftlig fremstilling

Skriftlig fremstilling Skriftlig fremstilling Det at skulle formulere noget skriftligt kan være meget svært. Især hvis det er noget, man ikke gør ret tit. Hvordan skal man dog komme i gang, hvordan skal det struktureres, og

Læs mere

WiX. Flotte hjemmesider også på mobilen. Version: August 2012

WiX. Flotte hjemmesider også på mobilen. Version: August 2012 WiX Flotte hjemmesider også på mobilen Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er WiX?...4 WiX både til computer og mobil!...4 Opret bruger på WiX...4 WiX til visning i browser...5 Save/gem...8

Læs mere

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 Peter Kragh Hansen Microsoft PowerPoint 2013 DK ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e PowerPoint 2013... 3 Præsentation... 4 Oprettelsen af præsentationer... 5 Skabeloner og

Læs mere

I gang med. til brug i Mediekonkurrence 2013

I gang med. til brug i Mediekonkurrence 2013 I gang med til brug i Mediekonkurrence 2013 3. udgave Januar 2013 Indhold Om WordPress 3 Hvad er WordPress? 3 Hvad er widgets? 3 Hvad er forskellen på indlæg og sider? 4 Hvad er forskellen på kategorier

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2011 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen, 2500 Valby Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Indledende bemærkninger til genreoversigten

Indledende bemærkninger til genreoversigten Indledende bemærkninger til genreoversigten Følgende genreoversigt kan fungere som en tjekliste, når eleverne skal træne de skriftlige genrer til studentereksamenen i skriftlig fransk, spansk eller italiensk.

Læs mere

INFORMATION OM BOOKINGSYSTEMER TIL TENNISKLUBBER

INFORMATION OM BOOKINGSYSTEMER TIL TENNISKLUBBER INFORMATION OM BOOKINGSYSTEMER TIL TENNISKLUBBER Introduktion Powerbooking er en virksomhed, der har specialiseret sig i udvikling af bookingsystemer til tennisklubber. Systemet er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan

Læs mere

Skolens digitale univers

Skolens digitale univers For it- og webansvarlige på friskolerne, bestyrelsesmedlemmer, forældre og andre interesserede Skolens digitale univers September-oktober 2015 Friskolernes Hus Kursusrække: Sådan udvikler du digitale univers

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

Adwords i praksis annoncer på Google

Adwords i praksis annoncer på Google 3 timers kursus hos jer, hos Nielsens Bureau eller over internettet: Adwords i praksis annoncer på Google Adwords-annoncerne fra Google er en nem, hurtig og effektiv måde at gøre jeres produkter og ydelser

Læs mere

IT-HANDLEPLAN. Århus Privatskole 2007-2008. Alle elever på skolen skal være fortrolige med IT som arbejdsværktøj.

IT-HANDLEPLAN. Århus Privatskole 2007-2008. Alle elever på skolen skal være fortrolige med IT som arbejdsværktøj. IT-HANDLEPLAN Århus Privatskole 2007-2008 Denne IT-handleplan er en skabelon for arbejdet med IT på Århus Privatskole. Da det er første år, vi arbejder med skolen og dermed også efter denne IT handleplan,

Læs mere

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k INFLUENCERS Nemt igang på internettet Kom hurtigt igang med det du er god til Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k STOR effekt - billig løsning Hej, jeg hedder Anders Søndergaard, og jeg er selvstændig

Læs mere

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse E-læringsmodul til samfundsfag i folkeskolen Netbaseret spørgeskemaundersøgelse It-færdighedsniveau: 1 2 3 4 5 Udarbejdet af: Hasse Francker Christensen Indhold af modulet Indholdsfortegnelse 1 - Hvorfor

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Indhold Annoncer... 2 Gode råd til annoncering... 2 Grafik og teknik... 2 Tekst og indhold... 2 Alternativer til annoncering... 3 Brevpapir...

Læs mere

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Hvem er jeg? Bjørg Torning Andersen Gymnasielærer Grundfagslærer Pædagogisk it vejleder Projektleder Agenda Web 2.0 Elevtyper Didaktik

Læs mere

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for SOIF www.soif.dk Senest opdateret: 03-07-2009 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 2 Lidt generelt om KlubCMS 3 Brugere/Brugergrupper 3 Sideopbygning:

Læs mere

Kommunikation/IT A 2014

Kommunikation/IT A 2014 Kommunikation/IT A 2014 Facebook side projekt Forside Indholdsfortegnelse Formål:... 3 KIE-modellen:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 4 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion...

Læs mere

Dansklærernes dag 2015. et læringsperspektiv

Dansklærernes dag 2015. et læringsperspektiv Dansklærernes dag 2015 14. april 2015 Titelproducent Eleven som et læringsperspektiv Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Professor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Indhold En meget central del af dansk handler om

Læs mere

Inspiration. abstracts, posters. mundtlig præsentation. til ud ar bej del se af. Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker

Inspiration. abstracts, posters. mundtlig præsentation. til ud ar bej del se af. Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Inspiration til ud ar bej del se af abstracts, posters og mundtlig præsentation Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Indledning Denne pjece er tænkt som inspiration til dig, der skal formidle resultater,

Læs mere

Inspiration. til udarbejdelse af abstracts, posters. mundtlig præsentation

Inspiration. til udarbejdelse af abstracts, posters. mundtlig præsentation Inspiration til udarbejdelse af abstracts, posters og mundtlig præsentation FAGLIG SAMMENSLUTNING AF SYGEPLEJERSKER BESKÆFTIGET MED KRÆFTPATIENTER FS13 Indledning Dette materiale er tænkt som inspiration

Læs mere

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister PowerPoint 2003 Kursusmateriale til FHF s kursister Indholdsfortegnelse: Opgave 1 Hvad er en Præsentation?... 2 Opgave 2 vælg emne + opret dias... 3 Opgave 3 Indsæt objekter / billeder... 4 Opgave 4 Brugerdefineret

Læs mere

JEG GIVER SELLS.DK NYT LIV MED ET MODERNE RE-DESIGN.

JEG GIVER SELLS.DK NYT LIV MED ET MODERNE RE-DESIGN. JEG GIVER SELLS.DK NYT LIV MED ET MODERNE RE-DESIGN. Grafisk design Grafisk design Opgaven Jeg har fået til opgave at re-designe Sells.dk. Sitet skal benytte elementer fra en kampagne, der tidligere er

Læs mere

Kim Pedersen og Pernille Hansen: Design til skærmen, s. 13-14 og 34-38, Forlaget Grafisk Litteratur, 1997.

Kim Pedersen og Pernille Hansen: Design til skærmen, s. 13-14 og 34-38, Forlaget Grafisk Litteratur, 1997. Design til skærmen Af Kim Pedersen og Pernille Hansen Medieudformning Første skridt i medieudformningen er udarbejdelse af et flowchart. I modsætning til fx en trykt brochure, har brugeren i en skærmbaseret

Læs mere

portfolio GRAFISK WORKFLOW

portfolio GRAFISK WORKFLOW Grafisk Workflow Opgaven Der skal laves hjemmeside til et lille privat bageri. Kunden ønsker et overskueligt site. Hjemmesiden skal kort og godt fortælle om Skejby Centrets Bageri og deres produkter og

Læs mere

WBS. Inledning. Afsluttende projekt 1. sem

WBS. Inledning. Afsluttende projekt 1. sem MARK KRISTENSEN.DK Afsluttende projekt 1. sem Inledning I denne rapport kan du læse om den udviklingsproces, der ligger til grund for min nye portfolio, de metoder jeg har brugt, mine designvalg og designprincipper.

Læs mere

Google websites. https://sites.google.com. Pædagogiske og didaktiske mål

Google websites. https://sites.google.com. Pædagogiske og didaktiske mål Google websites https://sites.google.com Pædagogiske og didaktiske mål Et værktøj til at samle og dele klassens materialer og noter på ét sted med mulighed for et lækkert layout. Der kan lægges dokumenter

Læs mere

REDESIGN AF PORTFOLIO 16. jan. 2015

REDESIGN AF PORTFOLIO 16. jan. 2015 REDESIGN AF PORTFOLIO 16. jan. 2015 Christoffer Møller Jarolics CPH Business Lyngby Multimediedesign Udviklingsprocessen af tilblivelsen af dette projekt redesign af portfolio, vil på de følgende sider

Læs mere

Infokiosk i SkoleIntra

Infokiosk i SkoleIntra Infokiosk i SkoleIntra Bliv synlig for dine brugere i institutionen Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Infokiosk?...4 Hvad skal man bruge?...4 Tager det lang tid og hvad med prisen?...4

Læs mere

Undervisernes digitale kompetencer

Undervisernes digitale kompetencer Undervisernes digitale kompetencer Linda Hauschildt Nielsen Januar-December 2010 Undervisernes digitale kompetencer Personlige redskaber Samarbejde Undervisningsaktiviteter Digitale materialer Publicering

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Afsenderen af hjemmesiden er Ulla Bersang, som er Bersang. Opgaven er en ny opsætning. Opgaven er

Afsenderen af hjemmesiden er Ulla Bersang, som er Bersang. Opgaven er en ny opsætning. Opgaven er 38 Grafik design Opgave beskrivelse Overordnet kommunikation Opgaven er en hjemmesiden, lavet for en kunde Ulla Afsenderen af hjemmesiden er Ulla Bersang, som er Bersang. Opgaven er en ny opsætning. Opgaven

Læs mere

Her er nogle tip til, hvordan du kommer i gang med almindelige opgaver. Kom godt i gangserien

Her er nogle tip til, hvordan du kommer i gang med almindelige opgaver. Kom godt i gangserien Her er nogle tip til, hvordan du kommer i gang med almindelige opgaver. Kom godt i gangserien 2 Microsoft Dynamics CRM 2013 og Microsoft Dynamics CRM Online Fall '13 Først skal du vælge det rigtige arbejdsområdet

Læs mere

HTML5 fortsat: Underside, links og tekstelementer på din hjemmeside

HTML5 fortsat: Underside, links og tekstelementer på din hjemmeside Webdesign og webkommunikation, formiddagshold (hold 1), IT Universitetet, forår 2012. Øvelse 2, individuel øvelse HTML5 fortsat: Underside, links og tekstelementer på din hjemmeside 1. Lidt om hvad du

Læs mere

DIDAKTIK 2.0 -LÆREMIDDELKULTUR MELLEM TRADITION OG INNOVATION I FOLKESKOLEN. Vinnie Lerche og Jens Jørgen Hansen

DIDAKTIK 2.0 -LÆREMIDDELKULTUR MELLEM TRADITION OG INNOVATION I FOLKESKOLEN. Vinnie Lerche og Jens Jørgen Hansen DIDAKTIK 2.0 -LÆREMIDDELKULTUR MELLEM TRADITION OG INNOVATION I FOLKESKOLEN Vinnie Lerche og Jens Jørgen Hansen Web 2.0 skrivepædagogik Læremiddelhexagonet Skrivepædagogik 3 generationer Vi gider ikke

Læs mere

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Det kan du med HostedShop Design Manager... 3 1.2 Feature list... 3 2. Design... 4 3. Filer og CSS... 4 3.1

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen OPGAVE Designforslag til hjemmeside til motorcykelklubben Mc Chaufførerne GRAFISK DESIGN / Dorte Damsgaard Larsen 1/15 DESIGNPROCES Indledende møde med

Læs mere

Produkt. Index side GRAFISK DESIGN

Produkt. Index side GRAFISK DESIGN Grafisk design Produkt Index side Produkt Underside - kontakt Redegørelse OPGAVEN I forbindelse med valgfag, som jeg tog i København, havde vi lært forskellige nye funktioner, som vi skulle implementere

Læs mere

1. SCREENING OG BAGGRUND

1. SCREENING OG BAGGRUND 1. SCREENING OG BAGGRUND BL Danmarks Almene Boliger har på forvaltningskonferencen d. 22. august 2012 lanceret konkurrencen Bedst til bolig på nettet. Bedst til bolig på nettet baserer sig på samme overordnede

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Novelleskrivning med IBog

Novelleskrivning med IBog Novelleskrivning med IBog AD-ugen 2013 Katrine Ellen Rasmussen 30110709 Josephine Lunøe 30110726 Anne Sonne Mortensen 30110715 Indholdsfortegnelse Lærervejledning... 3 Undervisningsforløb... 4 Dannelses-

Læs mere

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Vejledning i planlægning af it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Om vejledningen Vejledningen beskriver kort, hvordan man som underviser, trin for trin, kan planlægge it-kurser efter

Læs mere

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software.

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software. Bh. klasse Eleverne skal opnå fortrolighed med computerens almene betjening. Magte elementær anvendelse af maskiner og enkle programmer Eleverne opnår færdigheder så de selv kan: Tænde og slukke computeren

Læs mere

CPH WEST, Kursusafdelingen 33 88 00 00 - kursus@cphwest.dk www.cphwest.dk

CPH WEST, Kursusafdelingen 33 88 00 00 - kursus@cphwest.dk www.cphwest.dk Praktiske oplysninger for ledige: Udfyld tilmeldingsskemaet "AR 45", som du finder under Tilbud til ledige / Links. Vigtigt at du læser vejledningen på side 3 i tilmeldingsskemaet. 1. Medbring skemaet

Læs mere

Næstved Sprog- og Integrationscenter

Næstved Sprog- og Integrationscenter Næstved Sprog- og Integrationscenter 19. september 2015 Didaktik med digitale ressourcer Find slides på jeppe.bundsgaard.net Professor Jeppe Bundsgaard Program Kl. 9 Didaktik og it Kl. 10.15 Oplæg til

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger. Hvilken skærmopløsning? OBS

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger. Hvilken skærmopløsning? OBS Generelle bemærkninger Programmet Dreamweaver har været på markedet i nogle år efterhånden. Den seneste version hedder Dreamweaver CS4, og programmet er på engelsk. Dreamweaver er en såkaldt grafisk editor,

Læs mere

Tastemanual til Webbyggeren

Tastemanual til Webbyggeren Tastemanual til Webbyggeren Denne tastemanual er opbygget således, at eleverne skal lave deres hjemmeside i en allerede konstrueret hjemmesideskabelon, som de kan arbejde videre i, lægge tekst ind i, ændre

Læs mere

BørneIntra hjemmesidekursus

BørneIntra hjemmesidekursus BørneIntra hjemmesidekursus hjemmesidekursus Januar 2012 Indhold 1 Introduktion... 5 1.1 Kursets formål... 5 1.2 Hjemmesiden opbygges i PersonaleIntra... 5 2 Hjemmesidens indhold... 6 2.1 Hjemmesidens

Læs mere

Arbejdsproces. Designparametre

Arbejdsproces. Designparametre REDEGØRELSE Om opgaven Til denne opgave skal der laves et design til easynets nye hjemmeside. Den skal være moderne, simpel i udtryk og overskuelig. Fokus på brugervenlighed. Der skal designes forside,

Læs mere

Arbejdsrum i LærerIntra

Arbejdsrum i LærerIntra Arbejdsrum i LærerIntra En stærk mulighed Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er et arbejdsrum?...4 Sådan oprettes et arbejdsrum i LærerIntra...4 Opret...4 Sådan oprettes et arbejdsrum i ElevIntra...6

Læs mere