Bilforsikring Vilkår nr. 10-9, januar 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilforsikring Vilkår nr. 10-9, januar 2016"

Transkript

1 Bilforsikring Vilkår nr. 10-9, januar 2016 Tlf.: Tlf.: Tlf.: Tlf.: LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr Farvergade København K

2 Indholdsfortegnelse 1. Bilforsikringens hvem - hvad - hvor? A. Hvad gælder for din forsikring? B. Hvem dækker forsikringen? C. Fast pris ved skade D. Hvad dækker din forsikring? E. Hvilke typer af skader dækker forsikringen? F. Brug et fordelsværksted og få gratis lånebil ved kaskoskade Dækningsskemaer bil 2. Ansvar 3. Kasko 4. Vejhjælp i Danmark 5. Vejhjælp i Europa 6. Personhjælp ved trafikuheld 7. Hjemtransport Europa 8. Trailerdækning 9. Redning i udlandet 10. Selvrisikodækning 11. Leasing 12. Fører- og passagerulykke 13. Ekstra førererstatning 14. Retshjælp 15. Generelt for alle dækninger A. Undtagelser B. Hvis skaden sker C. Selvrisiko D. Hvis en anden forsikring også dækker skaden E. Ændringer i risikoen F. Regres G. Betaling H. Gebyrer I. Indeksregulering J. Hvornår kan LB Forsikring ændre vilkår og priser K. Forsikringens varighed og opsigelse L. Generel information M. Klagemuligheder N. Fortrydelsesret

3 1. Hvor dækker forsikringen? b. De lande uden for Europa der er medlem af grøntkort-ordningen. 3. Hvad dækker forsikringen? Forsikringen dækker ikke: a. Skade på føreren b. Skade på ting der tilhører sikrede c. Skade på tilkoblede køretøjer f. Skade under motorløb - se afsnit 16.A 1. FORSIKRINGENS HVEM - HVAD - HVOR? A. Hvad gælder for din forsikring? En bilforsikring består af en række forskellige dækninger. Du kan se på din police, hvilke dækninger din forsikring omfatter. Få et overblik over, hvad vi tilbyder i afsnit 1.E. Din forsikring er reguleret af dansk lov, herunder forsikringsaftaleloven, LB Forsikrings vedtægter og disse forsikringsvilkår. Hvis der er lavet særlige aftaler, der gælder for din forsikring, står de i din police. B. Hvem dækker forsikringen? Sikret er du og andre, som med din tilladelse lovligt bruger den forsikrede bil. Ved salg af bilen er den nye ejer dækket, indtil anden forsikring er købt, dog højst i 3 uger. C. Fast pris ved skade Forsikringen er en fastprisordning. Det betyder, at prisen ikke stiger ved skade. Forsikringen har 8 pristrin, hvor trin 1 er det dyreste, og trin 8 det billigste. Prisen nedsættes én gang om året på policens fornyelsesdag, indtil billigste trin er nået. Pristrin og fornyelsesdag står på policen under oplysningerne om pris. D. Hvad dækker din forsikring? En ansvarsforsikring er lovpligtig, når din bil er forsynet med nummerplader. Forsikringen kan udvides med bl.a. vejhjælp og kasko. Du kan se i dækningsskemaerne afsnit 2 til 14, hvilke skader din forsikring dækker, hvilke ting vi dækker skaderne på, og om der er særlige regler for erstatning. Til sidst finder du det, der gælder generelt for alle dækninger i afsnit 15. Få et hurtigt overblik i indholdsfortegnelsen. Dækningsskema 2. ANSVAR Ansvarsforsikringen dækker i: a. Europa 2. Forsikringen dækker ikke Det grønne kort er over for udenlandske told- og politimyndigheder dokumentation for, at der er købt ansvarsforsikring. d. Skade på dyr eller ting der transporteres i eller på til- koblet køretøj, medmindre der er købt særlig forsikring e. Kørsel i udlandet, hvis der er købt en anden forsikring. Dog dækker vi skader, som ikke er dækket af den anden forsikring g. Krigs-, jordskælvs- og atomskader - se afsnit 16.A. Forsikringen dækker det erstatningsansvar, den sikrede som ejer, bruger eller fører af den forsikrede bil 4. Erstatning pålægges. Forsikringen dækker i Danmark med de beløb, der fastsættes i Færdselsloven. Alle aftaler om erstatning skal forhandles af os. Vær opmærksom på, at det kan få betydning for din ret til erstatning, hvis du anerkender ansvaret uden at have talt med os. Under kørsel i udlandet dækkes med de summer, der kræves i de pågældende lande, dog mindst med de summer, som gælder i Danmark. Skader på forsikringstageren er dækket, når denne ikke er fører af bilen.

4 1. FORSIKRINGENS HVEM - HVAD - HVOR? E. Hvilke typer af skader dækker forsikringen? Forsikringen kan bestå af en række dækninger. Se på din police, hvilke dækninger du har valgt. Ansvar Dækker sikredes ansvar for skader på andre og deres ting. Kasko Dækker enhver skade på din bil. Dækker redning i udlandet og retshjælp. Selvrisikodækning (tidligere friskadedækning ved særlige kaskoskader) Undgå at betale selvrisiko, hvis din bil har skader efter fx tyveri, hærværk og brand. 100 Vejhjælp Dækker vejhjælp via Falck til fx driftsstop, starthjælp og havari uden meromkostninger og selvrisiko (kan ikke købes i FDM Forsikring). Leasing - afleveringsforsikring Dækker skader på bilen, der konstateres ved aflevering med en fast selvrisiko. Fører- og passagerulykke Giver dig og dine passagerer erstatning for varigt mén, hvis I kommer ud for et færdselsuheld. Forsikringen bør ikke erstatte en almindelig ulykkesforsikring. Ekstraudstyr Dækker eftermonteret ekstraudstyr for over kr. (Eftermonteret ekstraudstyr op til kr. er dækket på din kaskoforsikring). Campingvogn/trailer Har du en campingvogn eller trailer, kan du købe en særskilt forsikring, der dækker skader på disse. Brug et fordelsværksted og få en lånebil ved kaskoskade LB Forsikring har en aftale med en række værksteder om, at de stiller en lånebil til rådighed, mens du får repareret din bil hos dem. Bilen stilles til rådighed inkl. 80 km pr. dag. Der er selvrisiko på lånebilen. Hør, hvilke værksteder der er med i ordningen, og om du har mulighed for at gøre brug af den, når du anmelder din skade.

5 2. ANSVAR 1. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikringen dækker i: a. Europa b. De lande uden for Europa der er medlem af grøntkort-ordningen. Det grønne kort er over for udenlandske told- og politimyndigheder dokumentation for, at der er købt ansvarsforsikring. 2. Forsikringen dækker ikke Forsikringen dækker ikke: a. Skade på føreren b. Skade på ting der tilhører sikrede c. Skade på tilkoblede køretøjer d. Skade på dyr eller ting der transporteres i eller på tilkoblet køretøj, medmindre der er købt særlig forsikring e. Kørsel i udlandet, hvis der er købt en anden forsikring. Dog dækker vi skader, som ikke er dækket af den anden forsikring f. Skade under motorløb - se afsnit 15.A g. Krigs-, jordskælvs- og atomskader - se afsnit 15.A. 3. Hvad dækker forsikringen? Forsikringen dækker det erstatningsansvar, den sikrede som ejer, bruger eller fører af den forsikrede bil pålægges. Alle aftaler om erstatning skal forhandles af os. Vær opmærksom på, at det kan få betydning for din ret til erstatning, hvis du anerkender ansvaret uden at have talt med os. 4. Erstatning Forsikringen dækker i Danmark med de beløb, der fastsættes i Færdselsloven. Under kørsel i udlandet dækkes med de summer, der kræves i de pågældende lande, dog mindst med de summer, som gælder i Danmark. Skader på forsikringstageren er dækket, når denne ikke er fører af bilen.

6 3. KASKO 1. Hvor dækker forsikringen? Kaskoforsikringen dækker i: a. Det geografiske Europa indtil Ural b. Israel, Marokko, Tunesien, Tyrkiet og Iran. 2. Hvad dækker forsikringen? Forsikringen dækker følgende: a. Den forsikrede bil og fastmonteret standardudstyr b. Standardværktøj og afmonteret tilbehør når det kun bruges til bilen c. Eftermonteret tilbehør, fx bilradio, bånd- og cdafspiller, højttalere, kommunikationsudstyr og andet tilbehør hertil (dog højst 5 bånd eller cd er til bilens musikanlæg), eftermonteret karosseri-tilbehør eller andet tilbehør som fælge, fjeder/dæmpersæt, spoilere, tuningsdele og speciallakeringer er medforsikret for indtil kr. Tillægsdækning kan købes. 3. Hvad dækker forsikringen ikke? Forsikringen dækker ikke skader på: a. Tilbehør der bruges erhvervsmæssigt b. Lånt, lejet og leaset tilbehør. 4. Forsikringen dækker disse skader: 5. Forsikringen dækker ikke disse skader: Forsikringen dækker enhver skade på den forsikrede bil, herunder: a. Kollisionsskader b. Brand (løssluppen flammedannende ild), eksplosion, lynnedslag og kortslutning c. Nedstyrtende ting: Ting der ved frit fald rammer bilen d. Tyveri, tyveriforsøg, røveri og ran e. Hærværk. Hærværk betyder skade forvoldt med forsæt og i ondsindet hensigt f. Glasskade. Glasskade betyder skade, der kun rammer den forsikrede bils glas. Forsikringen dækker ikke: a. Skader der alene opstår i og er begrænset til bilens mekaniske dele (fx motor, transmission eller styretøj), medmindre skaden sker ved brand, eksplosion, kortslutning, tyveri, røveri eller hærværk b. Skader som følge af kørsel med utilstrækkeligt vand eller olie c. Skader der er en følge af vejrets påvirkning (fx tæring, rust eller frostsprængning) eller af almindelig brug, herunder stenslag i lak og ridser d. Skader sket under behandling og bearbejdning e. Skader omfattet af garanti f. Skader der sker, mens bilen er udlejet i strid med Justitsministeriets bestemmelser om udlejning uden fører g. Skader forvoldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed, herunder skader sket under kørsel påvirket af alkohol, narkotika eller medicin h. Skader sket, mens bilen blev ført af en person uden kørekort i. Skade under motorløb - se afsnit 15.A j. Krigs-, jordskælvs- og atomskader - se afsnit 15.A. Ved skade nævnt under 3.5.f, 3.5.g og 3.5.h er forsikringstageren dog dækket, medmindre denne, dennes ægtefælle/samlever eller den faste bruger: Var fører af bilen Vidste at der var omstændigheder som beskrevet, eller deres manglende kendskab hertil skyldes grov uagtsomhed.

7 3. KASKO 6. Erstatning Forsikringen giver ret til erstatning for: a. Transport Efter en skade omfattet af forsikringen dækker vi nødvendig transport af bilen til nærmeste autoriserede værksted. Findes bilen efter tyveri, dækker vi transport til bopæl eller værksted. Vi dækker ikke transport, der er omfattet af anden forsikring, abonnement eller lignende. b. Reparation Bilen skal ved reparation sættes i samme stand som før skaden. Vi har ret til at anvise reparatør og leverandør af reservedele mv. Vi betaler ikke erstatning for: Øgede udgifter til reparation uden for normal arbejdstid Forringelse af bilens handelsværdi Forbedringer som følge af fx nødvendig udskiftning af slidte eller tærede dele. c. Kontanterstatning Kontanterstatning fastsættes til det beløb, en tilsvarende bil med samme alder og stand ville koste mod kontant betaling, hvis: Skaden er så stor, at reparationsudgiften medfører, at vi skal tilbyde eller betale kontanterstatning efter regler fastsat af myndighederne Bilen efter tyveri ikke er fundet 4 uger efter anmeldelse til politiet og skriftlig anmeldelse til os. Bilen tilfalder os ved kontanterstatning. Kontanterstatning forudsætter, at bilen afmeldes i Motorregisteret og SKATs regler overholdes. d. Genlevering Stjålet eller skadet tilbehør, hvor reparation ikke kan betale sig, erstattes efter vores valg ved kontanterstatning eller levering af tilsvarende ting. e. Nyværdi Du har ret til nyværdierstatning når: Bilen er en personbil registreret til privat personkørsel Reparationsomkostningerne vil overstige 50 % af bilens nyværdi på skadetidspunktet Skaden sker inden for det første år efter bilens før ste registrering Bilen er købt som fabriksny. Ved nyværdi beregnes erstatningen som prisen for en fabriks ny bil af samme fabrikat, type og årgang på skadetidspunktet. f. Moms Vi betaler moms efter loven. Hvis ejeren af bilen er momsregistreret, sender vi en opkrævning på momsbeløbet ved skadens afregning eller trækker momsen fra i kontanterstatningen.

8 Assistance ydes via Falck. Ved behov for assistance ring VEJHJÆLP I DANMARK - del af modulet vejhjælp 1. Hjælp til at komme videre i Danmark Forsikringen dækker, når du har haft et uheld eller driftstop et sted i Danmark, så du ikke selv kan køre videre. Hjælpen kan omfatte: Udbedring af skaden på stedet (du skal selv betale reservedele) Bjærgning Starthjælp Udbringning af brændstof (du skal selv betale brændstof) Oplukning af bildøre. 3. Minutgaranti Har du brug for akut hjælp, er du garanteret, at vi ankommer inden for 45 minutter. Vi måler ventetiden fra, du kontakter Falcks vagtcentral, og til vi er fremme ved din bil. Som fører skal du selv blive ved bilen og vente på os, for at denne service gælder. Overholder Falck ikke MinutGarantien, kan du ved at kontakte Falck bede om en godtgørelse på 100 kroner. Hvis du ikke har akut brug for hjælp, gælder MinutGarantien ikke. Du skal derfor gøre opmærksom på, at du ønsker at bruge minutgarantien, når du kontakter Falcks vagtcentral. MinutGarantien kan falde bort, hvis vi skal bruge andre transportmidler end vores egne (fx færge) for at nå frem. MinutGarantien gælder ikke ved force majeure. 5. Formidling af lejebil Har du en kaskoforsikring - se afsnit 1 om muligheden for at få en gratis erstatningsbil stillet til rådighed i forbindelse med reparation af kaskoskader. Du kan leje en bil gennem Falck til en god pris, hvis din bil bryder sammen på vejen i Danmark og skal bugseres på værksted. Hvordan bestiller du Falck bilen? Du skal ringe til Falcks vagtcentral senest 24 timer efter, der er bestilt afhentning af din egen bil. Vi sørger for, at du som fører og dine passagerer bliver transporteret hen til Falck bilen, så længe det er i forbindelse med assistancens udførelse. Er det ikke i forbindelse med assistancens udførelse, er det dit eget ansvar at hente Falck bilen. 2. Transport af bil Forsikringen dækker transport, hvis vi ikke kan reparere den forsikrede bil på stedet. Vi dækker transport inkl. færge- og broafgifter til: Et værksted efter dit valg Din hjemadresse Et andet bestemmelsessted i Danmark Mellem værksteder, hvis bilen skal repareres flere steder. Dækning ved tyveri Bliver bilen fundet igen efter et tyveri, der er anmeldt til os, dækker vi transport inkl. færgeog broafgifter til: Et værksted efter dit valg Din hjemadresse Et andet bestemmelsessted i Danmark. Vi dækker også låsesmed, hvis vi skønner, at det er nødvendigt at tilkalde en låsesmed til at lukke døren op på din bil. 4. Hjælp til fører og passagerer under kørsel i Danmark Falck sørger for at transportere dig som fører og dine passagerer til et fælles bestemmelsessted i Danmark, hvis du ikke selv kan køre videre. Du og dine passagerer vil blive transporteret i et Falck-køretøj, med offentlig transport eller taxa efter vores skøn. Hvis vi vurderer, at det er nødvendigt, kan du og dine passagerer i stedet blive kørt til et hotel. Vi vælger hotellet og betaler for én overnatning og morgenmad dagen efter. Hvis du som fører er kommet til skade eller er blevet for syg til at køre videre, kører vi dig og dine passagerer til nærmeste læge eller behandlingssted. Vi transporterer også din bil til et sted i Danmark, som du vælger. Pris og betingelser De præcise vilkår og prisen for at leje Falck bilen aftales med Falck.

9 Assistance ydes via Falck. Ved behov for assistance ring VEJHJÆLP I EUROPA - del af modulet vejhjælp 1. Hjælp til at komme videre i Europa Du kan også få hjælp, hvis du har et uheld et sted i Europa (det geografiske Europa indtil Ural undtaget Island, Færøerne og Grønland), så du ikke selv kan køre videre. Hjælpen kan omfatte: Udbedring af skaden på stedet (du skal selv betale reservedele) Bjærgning Starthjælp Udbringning af brændstof (du skal selv betale brændstof) Oplukning af bildøre Mulighed for at leje en bil til fordelagtig pris gennem Falck også i Danmark. Kontakt Falck for at høre nærmere. 2. Transport Hjemtransport fra Malmø-Ystad eller Nordtyskland Hvis din bil bryder sammen i Malmø-Ystad eller Nordtyskland, dækker vi transport af bilen, fører og passagerer hjem til Danmark igen. Vi kan enten transportere jer til: Et værksted Bopæl Et andet bestemmelsessted i Danmark. Har du en kaskoforsikring - se også afsnit 9 om dækning via SOS. Malmø-Ystad Hvis du skal transporteres hjem fra Malmø-Ystad (området inden for en kørselsafstand på 25 kilometer fra Øresundsbroens betalingsanlæg eller fra vej E 65. Det vil sige vejen fra betalingsanlægget til færgehavnen i Ystad), skal du betale et beløb, der svarer til en broafgift eller færgebillet til enten Amager eller Bornholm. Transport til værksted i Nordtyskland Hvis din bil bryder sammen i Danmark, kan du også få den transporteret til et valgfrit værksted i Nordtyskland (området inden for en kørselsafstand på 25 kilometer fra den jyske, dansk-tyske grænse). Du kan dog ikke få flere bugseringer på samme skade. Du skal selv hente bilen fra værkstedet og transportere den hjem til Danmark igen. 3. Tilskud til lejebil eller hotel Hvis din bil bryder sammen i Europa og skal transporteres til et værksted, får du et tilskud på 500 kr. pr. døgn i op til tre døgn. Du kan kun få tilskuddet, hvis reparationen tager mere end tre timer, men mindre end tre arbejdsdage (højst fem dage inklusive lørdag, søndag og helligdage). Du kan selv vælge, om du vil bruge tilskuddet til at leje en erstatningsbil, hotelophold eller videretransport med fx tog. Vælger du en lejebil, skal du bestille bilen gennem Falck, umiddelbart efter din egen bil er blevet transporteret til værkstedet. Tilskuddet inkluderer fri kørsel og fuld forsikring inden for det aftalte beløb i den aftalte periode. Hvis du kører flere kilometer, skal du selv betale for det. Du lejer bilen efter udlejningsselskabets gældende vilkår. Som fører af bilen skal du dog være fyldt 21 år og have haft gyldigt kørekort til bil i mindst seks måneder (du skal stadig have kørekortet). I særlige tilfælde kan udlejningsselskabet bede dig om at betale et depositum. Du skal aflevere lejebilen umiddelbart efter den aftalte lejeperiode. Du skal aflevere den samme sted, som du lejede den i pæn stand og med en fyldt brændstoftank. 4. Rejsehotline Ring og få gode råd med på rejsen Du kan ringe til Falcks rejsehotline 24 timer i døgnet, året rundt på Her kan du få rådgivning før, under og efter din bilferie i EU og EØS. Du kan blandt andet få gode råd om: Forsikringsdækning Vigtige kontaktnumre til bilferien Hvordan du bedst pakker bilen Udstyr som du kan få glæde af at tage med på bilferien Vaccinationer Særlige sundhedsforhold og sygdomme du bør være opmærksom på i forskellige lande Særlige risici du bør være opmærksom på (tyveri, røveri og overfald) Generel information om behandling Henvisning til apoteker Henvisning til lokal agent for gode råd Ved alvorlig eller akut sygdom af sundhedsfagligt personale Information om hvordan hjemtransport normalt foregår.

10 Assistance ydes via Falck. Ved behov for hjælp ring og bestil tid til behandling via Hotline på (døgnåbent). 6. PERSONHJÆLP VED TRAFIKUHELD - del af modulet vejhjælp 1. Hvad dækker forsikringen? Rådgivning og behandling ydes gennem Falck, hvis fører af og/eller passagerer i bilen har været direkte involveret i et trafikuheld, der har ført til en personskade. Hjælpen kan omfatte: Praktiske råd efter trafikuheld Samtale med psykolog, advokat eller anden rådgivning til det offentlige. Der gives op til 4 behandlinger pr. sikret. Behandling hos kiropraktor, fysioterapeut, zone tera peut og/eller massør på Falcks sundhedscentre efter henvisning fra læge. Gælder for personer som er mindst 15 år. Der gives op op til 6 behandlinger pr. sikret. Bemærk særlige regler ved afbestilling af tid og udeblivelse. Ønsker du at få rådgivning og behandlinger, skal skaden være meldt til Hotline inden 60 dage efter trafikuheldet. Hvis du ønsker din journal udleveret, skal du sende en skriftlig anmodning til: Falck Healthcare A/S Falck-Huset, Polititorvet 1780 København V Mærk kuverten journaludskrift.

11 Assistance ydes via Falck. Ved behov for assistance ring HJEMTRANSPORT EUROPA - del af modulet vejhjælp 1. Transport til behandlingssted Hvis du som fører er kommet til skade eller blevet for syg til at køre videre, så kører vi dig og dine passagerer til nærmeste læge eller behandlingssted i Europa. 2. Hjemtransport til Danmark Du kan få Falck Hjemtransport, hvis du er på bilferie i den forsikrede bil. En bilferie er, når du kører på ferie i EU og EØS i din bil. Falck Hjemtransport gælder, fra du forlader dit hjem i Danmark for at køre på ferie og den stopper igen, når du vender hjem efter ferien. Du kan få hjemtransport på ferier, som varer op til 30 dage. Hvis din hjemkomst bliver forsinket, uden du er skyld i det, bliver du dækket af hjemtransport i op til 48 timer ud over de 30 dage. Du skal have et gyldigt sundhedskort. Forsikringen dækker: Hvis du som fører eller passager kommer til skade, bliver akut eller alvorligt syg, klarer vi hjemtransporten: Vi arrangerer og dækker nødvendige omkostninger til en medicinsk forsvarlig transport til din hjemadresse eller et behandlingssted i Danmark Vi sender din bagage hjem til dig, hvis den er blevet efterladt i bilen på grund af hjemtransporten Vi transporterer også bilen til hjemadressen i Danmark, hvis ingen passagerer kan køre den hjem. Forsikringen dækker de skader, som er omfattet af den offentlige rejsesygeforsikring. 3. Forsikringen dækker ikke: Forsikringen dækker ikke: Hvis du som fører eller passager på bilferien selv har arrangeret hjemtransport uden Falcks godkendelse. Unødvendige omkostninger til ambulancefly-transport, hvor Falck kunne have fundet en anden forsvarlig transportform Hjemtransport på grund af kronisk sygdom eller kendte lidelser, der har medført, at du inden for seks måneder før afrejsen har: Været til behandling/vurdering hos læge eller hospital Været indlagt på hospital Fået ændret i din medicinering. Hjemtransport på grund af kronisk sygdom eller kendte lidelser, hvor du: Ikke har søgt læge eller har afslået/opgivet behandling for sygdommen, selv om du burde vide, at sygdommen krævede behandling eller var stærkt forværret Er blevet opgivet i forbindelse med viderebehandling eller har fået afslag på behandling Er skrevet op til, henvist til eller er på venteliste til vurdering/behandling Er udeblevet fra aftalte kontrolbesøg inden for de sidste seks måneder eller på grund af tidligere udeblivelser har opgivet normale kontrolbesøg. Forsikringen dækker ikke hjemtransport som følge af: Skade der er sket med vilje Grov uagtsomhed Lockout eller strejke Beslaglæggelse, arrest eller indgriben fra anden offentlig myndighed Ekspeditioner At du har været påvirket af narkotika, alkohol og/eller medicinmisbrug Farlig sport eller professionel sportsudøvelse* Krig eller krigslignende aktioner, oprør eller borgerlige uroligheder Bestråling fra radioaktivt brændstof/affald, udløst atomenergi, radioaktive kræfter At du aktivt har deltaget i krig, oprør eller lignende Force majeure. * Farlig sport: motorløb, knallertløb, selvforsvar og kampsport, bjergbestigning, rappelling på bjergvæg, faldskærmsudspring, drageflyvning, kunstflyvning, paragliding, racerbådsløb af enhver art, boksning, ultralightflyvning, rafting og andre lignende sportsgrene. Professionel sport: sport, hvor løn, vederlag eller anden indkomst overstiger kroner om året. Vi har ret til regres, hvis du er dækket af en anden forsikring. Du skal oplyse os, om du har forsikring i et andet selskab eller ejer et kreditkort.

12 Assistance ydes via Falck. Ved behov for assistance ring TRAILERDÆKNING - del af modulet vejhjælp 1. Hjælp til at komme videre i Danmark Forsikringen dækker en trailer til privat brug med en totalvægt på op til 750 kilo, når traileren er påspændt den sikrede bils trækkrog. Forsikringen dækker uanset, om traileren er ejet, lejet eller lånt. Hjælpen kan omfatte: Fritrækning Hjulskifte. Du skal betale for de reservedele, vi bruger til at hjælpe din trailer videre. 2. Transport af trailer Forsikringen dækker transport, hvis vi ikke kan reparere den forsikrede trailer på stedet. Vi dækker transport inkl. færge- og broafgifter til: Et værksted efter dit valg Din hjemadresse Et andet bestemmelsessted i Danmark. Bliver traileren fundet igen efter et tyveri, der er anmeldt til os, dækker vi transport inkl. færge og broafgifter til: Et værksted efter dit valg Din hjemadresse Et andet bestemmelsessted i Danmark. 3. Minutgaranti Har du brug for akut hjælp, er du garanteret, at vi ankommer inden for 45 minutter. Vi måler ventetiden fra, du kontakter Falcks vagtcentral, og til vi er fremme ved din bil. Som fører skal du selv blive ved bilen og vente på os, for at denne service gælder. 4. Hvis din trailer er læsset Hvis det er nødvendigt at aflæsse din trailer for at hjælpe den videre, har du ansvar for at af- og pålæsse traileren og for de ting, der ligger på din trailer. Overholder Falck ikke MinutGarantien, kan du ved at kontakte Falck bede om en godtgørelse på 100 kroner. Hvis du ikke har akut brug for hjælp, gælder Minut- Garantien ikke. Du skal derfor gøre opmærksom på, at du ønsker at bruge minutgarantien, når du kontakter Falcks vagtcentral. MinutGarantien kan falde bort, hvis vi skal bruge andre transportmidler end vores egne (fx færge) for at nå frem. MinutGarantien gælder ikke ved force majeure.

13 Assistance ydes via SOS. Ved behov for assistance ring Hav registeringsnummer og placering parat. 9. REDNING I UDLANDET - del af kaskoforsikringen 1. Hvor dækker forsikringen? Redningsforsikringen dækker i: a. Det geografiske Europa indtil Ural b. Israel, Marokko, Tunesien, Tyrkiet og Iran. 2. Husk SOS-kort og registreringsattest SOS-kortet og registreringsattesten skal altid tages med på rejser i udlandet. SOS-kortet (det røde kort) kan printes på vores hjemmeside. 3. Vilkår Forsikringen omfatter person-, vare- og lastvogne indtil 3,5 tons registreret totalvægt. Vare- og lastbiler er ikke omfattet, hvis rejsens formål er godstransport. 4. Erstatning Er der købt anden forsikring for kørsel i udlandet, dækker denne forsikring kun, hvis den anden forsikring ikke dækker. SOS-servicekort giver dig ret til hjælp ved motorstop og haveri. Hjælpen omfatter bl.a.: Vejhjælp på skadestedet Bugsering Hotel og nødvendig lokaltransport Udlejningsbil, dog kun, hvis køretøjets totalvægt ikke overstiger 3 ton Hjemrejse Hjemtransport af køretøj Fremskaffelse og forsendelse af reservedele Du kan se de fuldstændige vilkår for redning på det røde SOS-servicekort, som kan printes på vores hjemmeside.

14 SELVRISIKODÆKNING (TIDLIGERE FRISSKADEDÆKNING VED SÆRLIGE KASKOSKADER) - tillæg til kaskoforsikring 1. Hvad dækker forsikringen? Når du har tilkøbt selvrisikodækning, er der ingen selvrisiko ved særlige kaskoskader. Særlige kaskoskader er: Brand, eksplosion, lynnedslag og kortslutning Tyveri og røveri Hærværk: Skade forvoldt med forsæt og i ondsindet hensigt. Det er fx ikke hærværk, hvis en ukendt person har påkørt bilen uden at efterlade identifikation Ting der ved frit fald rammer bilen Skade på bilens glas. Skader på spejl/lygteenheder, når der samtidig er sket skade på spejl- eller lygteglasset og det er nødvendigt at skifte hele enheden for at reparere glasset. Vi opkræver ikke selvrisiko ved skade på forruder, når glasset repareres i stedet for at blive skiftet ud. Dog er der en selvrisiko på kr. ved udskiftning af forruden (indeks 2015).

15 11. LEASING - udgør modulet leasingdækning 1. Forsikringen dækker disse skader Leasingforsikringen dækker de skader, der konstateres ved afleveringen. a. Pludselige og uventede skader Pludselige skader på bilen der skyldes uforudsete omstændigheder, og som konstateres ved aflevering. Pludselige skader er skader med øjeblikkelig skadevoldende virkning, dvs. at skaden skal ske på et tidspunkt og ikke over et tidsrum. Uforudsete omstændigheder er, at skaden sker uventet og normalt ikke er mulig at forudsige eller forebygge. 2. Forsikringen dækker ikke disse skader Forsikringen dækker ikke: a. Skader undtaget på kaskodækningen, medmindre det klart står der b. Skader forvoldt af dyr c. Skader der opstår, når bilen bruges til væddeløb, uddannelse for at køre væddeløb, hastighedskørsel eller lignende former for tidskørsel d. Skader som følge af uautoriseret brug, underslæb, uautoriseret bortskaffelse eller svig e. Bortkomne ting og tilbehør til bilen f. Rengøring/klargøring til salg g. Almindelig slid og ælde h. Mekaniske skader er ikke omfattet, hvis de kan kræves udbedret efter service- og vedligeholdelsesaftalen til den standardkontrakt, som FDM har godkendt. b. Mekaniske skader Mekaniske skader, der kun opstår i og er begrænset til bilens mekaniske dele, når skaden er pludselig og skyldes uforudsete omstændigheder. En betingelse for dækning er, at service- og vedligeholdelsesaftalen er overholdt. 3. Erstatning og selvrisiko Skader må ikke udbedres, før vi har besigtiget dem og godkendt leasingselskabets opgørelse. Rejser leasingselskabet krav om godtgørelse ved aflevering af bilen, skal du straks kontakte os. Der er en selvrisiko på kr. (indeks 2016) pr. aflevering. Overstiger skadeudgiften kr. (indeks 2016), opkræves dobbelt selvrisiko. 4. Varighed og ophør Leasingforsikringen løber indtil aflevering ved leasingaftalens ophør senest 4 år efter leasingaftalens indgåelse, hvorefter den ophører uden varsel. Opsiges kaskodækningen efter en skade, falder leasingdækningen også bort. Hvis du opsiger din kaskodækning, falder afleveringsdækningen bort pr. samme dato.

16 12. FØRER- OG PASSAGERULYKKE - udgør modulet fører-og passagerulykke 1. Hvem dækker forsikringen? Forsikringen omfatter: Førerforsikring, der dækker føreren af den i policen nævnte bil. Ved fører forstås enhver, der lovligt og med forsikringstagerens tilladelse benytter bilen. Passagerforsikring, der dækker de passagerer, føreren medbringer, dog højst 5 personer. 2. Hvilke biluheld dækkes? Forsikringen dækker biluheld under kørsel med den i policen nævnte bil. Som kørselsuheld betragtes også skade under ud-og indstigning. 3. Hvad dækker forsikringen? Direkte følger af et ulykkestilfælde. Ved ulykkestilfælde forstås en pludselig hændelse, der forårsager personskade. Som et ulykkestilfælde anses endvidere personskade som følge af: Besvimelse, ildebefindende, forfrysning, hedeslag og solstik Drukning og kulilteforgiftning. For at opnå dækning skal der være årsagssammenhæng mellem ulykkestilfældet og skaden. Ved vurderingen bliver der blandt andet lagt vægt på, om hændelsen medicinsk set er egnet til at forårsage personskaden, og om der er tidsmæssig sammenhæng mellem hændelsen og de relevante symptomers indtræden. 4. Hvor dækker forsikringen? Forsikringen dækker i det geografiske Europa indtil Ural samt Israel, Marokko, Tunesien, Tyrkiet og Iran. Forsikringen dækker endvidere direkte følger af ulykkestilfælde, der opstår i forbindelse med forsvarlige forsøg på at afværge skade på mennesker eller ejendom.

17 12. FØRER- OG PASSAGERULYKKE - udgør modulet fører-og passagerulykke 5. Forsikringen dækker ikke: a. Sygdom mv. Sygdomstilfælde Smitte med vira, bakterier og parasitter/plasmodier Følger af åreforkalkning, blodpropper, årebetændelse og blødninger i hjernen Ulykkestilfælde hvis hovedårsag er sygdom eller en bestående lidelse Forværring af et ulykkestilfældes følger, der skyldes forudbestående sygdom, sygdomsanlæg eller lidelse, medmindre det lægeligt kan påvises, at ulykkestilfældet er den direkte årsag til sygdommen, sygdomsanlægget eller lidelsen Skader som følge af nedslidning og belastning over tid Nakke-/rygsmerter og nakke-/rygskader som følge af: a) almindelige dagligdags bevægelser b) bevægelser, herunder vrid, løft, træk, skub, drejning og bøjning, uden relevant belastning Følger efter lægelig behandling eller lignende, som ikke er nødvendiggjort af et af policen omfattet ulykkestilfælde Psykiske følger efter hændelser, hvor forsikrede ikke selv har været udsat for fare for personskade Forgiftninger og infektioner, der skyldes indtagelse af mad, drikke, nydelsesmidler og medicin Skader der skyldes fødsler. En bestående sygdom eller lidelse kan ikke medføre, at erstatningen bliver højere, end hvis en sådan sygdom eller lidelse ikke havde været til stede. Hvis en sikret har modtaget godtgørelse for følger efter en tidligere ulykke, ydes der i forbindelse med et nyt ulykkestilfælde ikke godtgørelse for de samme følger igen, uanset at de ikke længere er til stede. Det gælder, uanset om erstatningen er udbetalt af os eller et andet forsikringsselskab. Forsikringen dækker en eventuel forværring af følgerne set i forhold til den tidligere afgørelse. b. Forsæt, grov uagtsomhed mv. Forsikringen dækker ikke: Følger af ulykkestilfælde forårsaget af den sikrede ved: a) Forsæt b) Grov uagtsomhed c) Selvforskyldt beruselse d) Påvirkning af narkotika eller lignende stoffer. Det gælder uanset sikredes sindstilstand eller tilregnelighed ved fremkaldelsen af ulykkestilfældet. c. Farlig sport Forsikringen dækker ikke følger af ulykkestilfælde opstået under motorløb. Dog dækkes under lovligt afholdte orienterings-, præcisions- og økonomiløb og rallyer, der afholdes i Danmark uden for bane eller andet afspærret område. Se afsnit 15.A. d. Erhverv mv. Forsikringen dækker ikke, når bilen i erhvervsøjemed er overladt til forhandler, reparatør, transport, parkering eller lignende, når bilen benyttes til personbefordring eller transport af gods mod betaling eller er udlejet. e. Krig mv. Ulykkestilfælde som følge af krig, krigslignende forhold, oprør eller borgerlige uroligheder. Forsikringen dækker dog, hvis ulykken sker inden en måned efter konfliktens udbrud i et land, hvor den forsikrede opholder sig under rejse. Det er en forudsætning, at sikrede ikke rejser til et land, der er i en af de nævnte situationer, og at sikrede ikke selv deltager i handlingerne. Forsikringen dækker ikke ulykker opstået som følge af: Jordskælv eller andre naturkatastrofer Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter.

18 12. FØRER- OG PASSAGERULYKKE - udgør modulet fører-og passagerulykke 6. Erstatning ved invaliditet 7. Erstatning ved død Hvis sikrede får varige mén, betales erstatning med så mange procent af forsikringssummen, som invaliditeten er fastsat til - forsikringssummen er nævnt i policen. Sikredes invaliditetsprocent fastsættes efter reglerne om varigt men i Lov om forsikring mod følger af arbejdsskade 18, stk. 1 og 2. Efter disse regler skal invaliditetsprocenten fastsættes ud fra en medicinsk bedømmelse af de varige ulemper, ulykken har medført i den sikredes daglige livsførelse, uden hensyn til dennes specielle erhverv. Se den mentabel, vi bruger på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside Når ulykken er den direkte årsag til sikredes død, og dødsfaldet sker inden for 1 år efter ulykken, udbetales dødsfaldserstatningen (se policen). Er der allerede udbetalt invaliditetserstatning på grund af samme ulykke, modregnes dette beløb i dødsfaldserstatningen. Medmindre andet er aftalt, udbetales erstatningen til afdødes ægtefælle/samlever - hvis en sådan ikke efterlades - til afdødes børn under 25 år. Efterlades ingen sådanne, udbetales en erstatning på kr. i begravelseshjælp. Invaliditetsprocenten fastsættes, så snart de endelige følger kan bestemmes - dog senest 3 år efter ulykken. Vi betaler erstatning, når invaliditeten er 5 % eller mere. Højeste invalidetsprocent er normalt 100, men den kan i særlige tilfælde hæves til 120. Medmindre andet er aftalt, udbetales invaliditetserstatningen til sikrede. Hvis sikrede er umyndig, betales efter reglerne om anbringelse af umyndiges midler. 8. Når skaden sker Enhver skade skal anmeldes hurtigst muligt. Vi sender blanketten på forlangende. Er skaden anmeldt urimeligt sent, kan retten til erstatning falde bort. Tilskadekomne skal være under nødvendig behandling af læge/tandlæge og følge dennes forskrifter. 9. Nedsættelse af erstatningerne Er den sikrede fyldt 70 år, nedsættes forsikringssummerne ved invaliditet og dødsfald. Nedsættelsen sker med en 1/10 for hvert år, sikrede er ældre end 69 år, dog kan nedsættelsen aldrig udgøre over 50 %. Nedsættelsen medfører ikke rabat. Vi har ret til: a. at hente oplysninger hos enhver læge, tandlæge eller anden medicinalperson, der behandler tilskadekomne b. at lade tilskadekomne undersøge af en læge eller tandlæge, vi har valgt c. i tilfælde af dødsfald at forlange obduktion. 10. Tab der ikke erstattes Vi betaler ikke erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, svie og smerte og andre end de ovenfor nævnte tab som følge af uheldet. Tandskader erstattes ikke.

19 13. EKSTRA FØRERERSTATNING - udgør modulet fører-og passagerulykke 1. Forsikringen dækker: 2. Forsikringen dækker ikke: Hvis ingen ansvarsforsikring, arbejdsskadeforsikring eller anden tilsvarende forsikring betaler erstatning til føreren i anledning af et biluheld, dækkes følgende: a. Erstatning ved tandskade. Rimelige udgifter til tandbehandling som følge af ulykken dækkes i det omfang, at føreren ikke har ret til godtgørelse fra anden side. Tandproteser, der i ulykkesøjeblikket beskadiges i de naturlige tænders sted, dækkes på tilsvarende måde. b. Tillægserstatning for varigt men. Den erstatning, som føreren har krav på efter afsnit 12.1 forhøjes efter denne skala: Forsikringen dækker ikke: De generelle undtagelser for fører- og passagerulykke gælder, se afsnit Men-procent Tilægserstatning % % % Over % c. Tillægserstatning ved død. Den erstatning, som den afdøde førers efterladte har krav på efter afsnit 12.7 forhøjes med 200 %.

20 14. RETSHJÆLP - del af kaskoforsikringen Vilkårene for Retshjælpsforsikringen er ens i alle selskaber. Det, der står her om retshjælpsforsikringen, er kun en ufuldstændig beskrivelse. Du kan se vilkårene på vores hjemmeside eller få dem ved at ringe eller skrive til os. 1. Forsikringen dækker følgende sager: Retshjælpforsikringen på bil dækker sager, hvor sikrede er part som ejer, bruger eller fører af den forsikrede bil. 2. Forsikringen dækker ikke følgende sager: Forsikringen undtager en række skadetyper bl.a. inkasso-, erhvervs- og staffesager. Se nærmere i de fuldstændige vilkår. 3. Anmeldelse Det er i de fleste tilfælde en betingelse for dækning, at du har en advokat til at føre sagen for dig. Du skal derfor kontakte en advokat, der kan anmelde sagen for dig. Kan din sag behandles efter reglerne om småsager, kan du selv anmelde sagen til os. Bistand fra en advokat eller rettergangsfuldmægtig er i småsager kun dækket i forbindelse med hovedforhandlingen under selve retssagen. Se om din sag kan behandles efter reglerne om småsager på eller 4. Erstatning Forsikringen dækker med højst kr. Summen afhænger af, hvornår søgsmålsgrunden er opstået. Der gælder særlige regler for ankesager. Der er en selvrisiko på 10 %, dog mindst kr. Forsikringen dækker ikke almindelig advokatrådgivning. Forsikringssummer og selvrisiko for retshjælpsforsikringen indeksreguleres ikke.

21 15. GENERELT FOR ALLE DÆKNINGER A. UNDTAGELSER Motorløb Forsikringen dækker ikke skade, som sker under motorløb eller kørsel på bane eller andre områder, der er afspærret til formålet. Skade, der sker under nationale orienteringsløb, økonomiløb eller rallies uden for afspærret bane, er dog dækket, når kørslen foregår i Danmark, og politiet har givet tilladelse til løbet. Vi kræver også, at de regler, der gælder for løbet, skal overholdes. Skade, der sker under øvelses-, glatføre- og manøvrekørsel er dækket, når kørslen foregår under instruktion af en motororganisation eller lignende og på et afspærret område. Krigs-, jordskælvs- og atomskader Forsikringen dækker ikke skade eller ansvar for skade opstået under: Krig, krigslignende forhold, oprør eller borgerlige uroligheder Jordskælv eller andre naturkatastrofer Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter. Forsikringen dækker dog ulykker som følge af krig, krigslignende forhold, oprør eller borgerlige uroligheder, når sikrede er på rejse i et land uden for Danmark i op til 1 måned fra konfliktens udbrud. Det er en forudsætning, at sikrede ikke rejser til et land, der er i en af de nævnte situationer, eller at sikrede selv deltager i handlingerne. B. HVIS SKADEN SKER Anmeldelse Enhver skade skal anmeldes til os hurtigst muligt. Du kan anmelde skaden på vores hjemmeside eller ringe til os. Krav til dokumentation Værkstedet skal tilkalde taksator, for reparation må kun foretages efter aftale med os. Du kan dog lade mindre reparationer udføre, hvis det ville være ulovligt eller uforsvarligt at køre videre med bilen, og kørslen ikke kan udsættes. Tyveri og hærværk skal også anmeldes til politiet. Ved skader i udlandet, hvor du har brug for redningsforsikringen (dækningen på det røde kort), skal du henvende dig direkte til: SOS International Nitivej Frederiksberg Telefon Nedsættelse eller bortfald af erstatning Hvis skaden anmeldes for sent, eller anmeldelsen ikke opfylder kravene, kan det få betydning for sikredes ret til erstatning efter forsikringsaftaleloven. C. SELVRISIKO Selvrisikoen er den del af erstatningen, som sikrede selv skal betale efter en skade. Vi opkræver selvrisiko ved enhver skade, se størrelsen på policen. Selvrisikobeløbet indeksreguleres. Når vi gør en skade op, beregner vi først LB Forsikrings samlede skadeudgift. Herfra fratrækkes selvrisiko, før vi udbetaler erstatningen. Hvis bilen lånes ud, og føreren på skadetidspunktet er under 25 år, opkræver vi et selvrisikotillæg på kr. (indeks 2014). Er den selvrisiko, som skal betales ved en skade, større end den samlede skadeudgift, opkræver vi kun selvrisiko svarende til skadeudgiften. Vi opkræver kun én selvrisiko pr. skade. Der er særlige regler for retshjælpsforsikringen. Der er ikke selvrisiko ved følgende skadetyper: Skade der ikke medfører udgift for os Skade på forruder når glasset repareres i stedet for at blive skiftet ud Når skaden er forvoldt af en kendt skadevolder, hvis ansvar falder bort efter Lov om Erstatningsansvar Når den kendte og ansvarlige skadevolder er ude af stand til at betale vores udgifter tilbage Personskade på tredjemand, hvis føreren af den forsikrede bil er uden skyld i skaden Skade på fører og passager Vejhjælp. Afdragsordning for selvrisikobeløb Vi kan tilbyde en afdragsordning for selvrisikobeløb på kr. eller derover. Ved afdragsordninger opkræves et administrationsgebyr, som pt. udgør 8 % af selvrisikobeløbet. D. HVIS EN ANDEN FORSIKRING OGSÅ DÆKKER SKADEN Er der forsikring mod samme risiko i et andet selskab, og har dette selskab taget forbehold for, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring også er købt i andet selskab, gælder samme forbehold for forsikringen i LB Forsikring. Det vil sige, at erstatningen betales forholdsmæssigt af selskaberne. E. ÆNDRINGER I RISIKOEN Du skal oplyse os om ændringer i forhold til policen, så vi kan tage stilling til, om forsikringen kan fortsætte og i givet fald på hvilke vilkår og til hvilken pris. Det gælder, hvis: Du eller den faste bruger skifter adresse Bilen skiftes ud Der sker ændringer i bilens anvendelse, vægt eller andre konstruktive ændringer, fx ydelsesoptimering Der eftermonteres tilbehør, hvis nyværdi overstiger kr., når du ønsker det medforsikret Der monteres særligt tilbehør. Se afsnit 3.2.

22 15. GENERELT FOR ALLE DÆKNINGER Giver du ikke besked om ændringer i disse forhold, kan retten til erstatning falde helt eller delvist bort efter forsikringsaftaleloven. F. REGRES Regres er et forsikringsselskabs ret til at få udbetalte beløb tilbage. Regres ved forsæt eller grov uagtsomhed LB Forsikring har regres mod føreren, ejeren eller andre, som efter færdselslovens regler har ansvar for en skade, og som har forvoldt skade med forsæt eller ved en uagtsomhed, der kan betegnes som grov hensynsløshed. Regres for skader sket under udlejning LB Forsikring har pligt til at gøre regres for skader, som er sket, mens bilen har været lejet ud i strid med Justitsministeriets bestemmelser. Regres for betalte skader, der ikke er forsikringsdækket LB Forsikring har regres, hvis vi har erstattet en skade, som ikke er omfattet af forsikringen. G. BETALING Du betaler første gang, når forsikringen træder i kraft. Senere betalinger er på de aftalte betalingsdage. Betaling kan ske via Betalingsservice eller ved indbetalingskort. Vi sender opkrævning til din folkeregisteradresse, medmindre andet er aftalt. LB Forsikring får besked om adresseændring af folkeregisteret. Hvis anden opkrævningsadresse er aftalt eller din adresse ikke er offentlig tilgængelig, skal du selv straks underrette os om ændringer i opkrævningsadresse. Sammen med betalingen opkræver vi betalingsgebyr der dækker vores ekspeditionsomkostninger ved betalingen. Vi opkræver også eventuelle afgifter til staten. Betaler du ikke til tiden, sender vi en påmindelse om betaling og oplyser konsekvenserne af for sen betaling. Samtidig opkræver vi et rykkergebyr, der dækker vores ekspeditionsomkostninger i forbindelse med rykkeren. Er din forsikring blevet slettet på grund af manglende betaling, kan den først genoptages, når du har betalt det manglende beløb. Hvis der derudover er sket afmelding til politiet, medfører Justitsministeriets bestemmelser, at betaling skal ske helårligt og forud de to følgende år. LB Forsikring indberetter restance forholdet til Automobilforsikringsselskabernes Fællesregister for motorkøretøjsforsikring (D.F.I.M., Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, tlf ). Oplysning om registrering videregives til øvrige bilforsikringsselskaber så selskaberne kan stille skærpede betingelser for indgåelse af en forsikringsaftale. Du får samtidig besked om registreringen og årsagen til denne. Du får oplysning om klageadgang m.v. Registrering i det fælles register sker på grundlag af en tilladelse, meddelt af Datatilsynet. H. GEBYRER LB Forsikring kan indføre og ændre gebyrer for serviceydelser og opkrævninger i det omfang, sådanne ændringer sker for at sikre, at vi får dækket vores faktiske omkostninger ved den ekspedition, du betaler gebyr for. Vi offentliggør generelle forhøjelser og nye gebyrer på vores hjemmeside. Forhøjelser gennemføres først en måned efter offentliggørelsen på hjemmesiden. Når vi indfører nye serviceydelser, kan vi indføre et gebyr for disse. Vi indfører gebyrer for nye serviceydelser samtidig med, at vi indfører serviceydelsen og offentliggør gebyret på vores hjemmeside. I. INDEKSREGULERING Vi regulerer visse priser, selvrisici og forsikringssummer, herunder erstatningsmaksimum og minimumsbeløb, efter Danmarks Statistiks lønindeks for den private sektor. LB Forsikring regulerer hvert år med den procent, som indekset steg eller faldt med i forhold til indekstallet for første kvartal i det forudgående kalenderår. Der reguleres i forhold til det indeksår, der står i policen eller vilkårene. Forsikringssummen reguleres dog på baggrund af indekstallet for januar kvartal i kalenderåret før forsikringen trådte i kraft. Hvis vi indeksregulerer et beløb, står det enten særskilt i policen eller i vilkårene ved, at vi angiver beløbet og det årstal, der er indeks 100 i parentes. Regulering af selvrisici og forsikringssummer sker pr. 1. januar. Prisen reguleres på fornyelsesdagen. Ophører indekset, vil reguleringen ske efter et andet årligt offentliggjort indeks fra Danmarks Statistik, som angiver den gennemsnitlige lønudvikling. J. HVORNÅR KAN LB FORSIKRING ÆNDRE VILKÅR OG PRISER LB Forsikring kan ud over den aftalte indeksregulering ændre i forsikringsvilkår, pris, forsikringssummer og selvrisici til fornyelsesdagen. Vi varsler ændringer, der medfører en forringelse af pris eller vilkår med det varsel, der gælder for opsigelse til fornyelsesdagen (hovedforfald). Sker ændringen i forbindelse med en skade, kan ændringen dog ske med det varsel, der gælder ved opsigelse efter skade. Se opsigelsesvarsler i næste afsnit.

23 15. GENERELT FOR ALLE DÆKNINGER Vi kan uden at varsle opdatere vilkår med nye indekstal, sætte prisen ned, forbedre dækningen og foretage en sproglig opdatering af vilkårene. De nyeste vilkår er altid tilgængelige på vores hjemmeside. K. FORSIKRINGENS VARIGHED OG OPSIGELSE Opsigelse til fornyelsesdagen Forsikringen er købt for en 1-årig periode og fortsætter, indtil en af parterne opsiger den med mindst 1 måneds skriftlig varsel til fornyelsesdagen. Opsigelse med forkortet varsel Du kan altid opsige forsikringen med 30 dages varsel til udgangen af en kalendermåned. Bruger du muligheden for at opsige med forkortet varsel, har vi ret til at opkræve et gebyr. Gebyret står på vores hjemmeside, ligesom du kan få gebyret oplyst ved henvendelse til os. Opsigelse efter skade Efter enhver anmeldt skade har både du og vi ret til at opsige forsikringen skriftligt med 14 dages varsel. Opsigelse kan ske indtil 30 dage efter, at erstatningen er betalt, eller skaden er afvist. LB Forsikring kan inden for samme frist ændre vilkår og pris. Betaler du ikke selvrisiko eller merværdiafgift senest 14 dage efter du har modtaget påmindelse om betaling, har vi ret til at opsige kaskodækningen eller fastsætte særlige vilkår for denne. Du får samtidig besked om registreringen og årsagen til denne. Du får oplysning om klageadgang m.v. Registrering i det fælles register sker på grundlag af en tilladelse, meddelt af Datatilsynet. Ejerskifte Ved ejerskifte ophører forsikringen. Den nye ejer (bruger) er dog dækket, indtil ny forsikring er tegnet eller bilen er afmeldt, i op til 3 uger efter ejerskiftet. Du hæfter for betaling, indtil bilen er omregistreret eller afmeldt. L. GENEREL INFORMATION Du kan få indflydelse på, hvilken form for information du ønsker at få fra LB Forsikring. Som en del af vores medlemsservice holder vi dig orienteret om både nyskabelser og ændringer i relation til de forsikringer, som du allerede har. Det betyder, at du indimellem får information, som er adresseret direkte til dig, men som du ikke har bedt om. Du kan fravælge uopfordret information adresseret til dig. Vil du ikke have information om eksisterende og nye produkter, skal du blot give os besked. Det betyder dog samtidig, at vi ikke i alle tilfælde kan informere dig om fordelagtige eller alternative muligheder. Behandling af personoplysninger Da du købte forsikring hos os, gav du os visse personlige oplysninger, fx telefon- og CPR-nr. og -adresse. I forbindelse med skadebehandling mv. kan vi have fået flere personoplysninger. Disse oplysninger står nu i vores medlemsregister. Medlemsregisteret bruges i den løbende sagsbehandling. Har vi indhentet oplysninger særligt til brug for en skadesag, opbevares disse dog kun, så længe de er nødvendige. Adgang til personoplysninger Som medlem hos os kan du altid henvende dig og få oplyst, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig. Oplys medlems- eller policenummer, når du henvender dig. Du har også ret til at få ændret forkerte oplysninger. Du kan se vores persondatapolitik på vores hjemmeside. Hvor du også finder vores indsigtsblanket. Hjemmeside Du kan finde flere oplysninger på vores hjemmeside www. lbforsikring.dk og på hjemmesiden for din forsikringsgruppe: eller www. runa.dk. NemKonto Vi bruger hovedsageligt din NemKonto, når vi betaler penge til dig. Din NemKonto er den lovpligtige bankkonto, som de offentlige myndigheder benytter til at overføre penge til dig. Er du i tvivl om, hvilken konto der er din NemKonto, skal du kontakte dit pengeinstitut eller ringe til NemKonto Support på telefon Du kan læse mere om NemKonto på Ønsker du ikke, at udbetalinger fra os bliver overført til din NemKonto, skal du meddele os dette skriftligt. Når vi bruger din NemKonto, sker der en elektronisk udveksling af dit CPR-nr. mellem LB Forsikring og NemKontosystemet. Derfor har LB Forsikring pligt til at oplyse dig om følgende: Økonomistyrelsen er ansvarlig for at oprette og drive NemKonto. Den egentlige drift af NemKonto-systemet varetager KMD A/S. LB Forsikring udveksler kun oplysninger om dig med det ene formål at udbetale et eller flere beløb til din NemKonto. Rent praktisk sker en udbetaling ved, at LB Forsikring sender en betalingsmeddelelse med dit CPR-nr. til Nets, der påfører dit NemKonto-nr., hvorefter betalingen gennemføres. Du kan kontakte NemKonto Support for at få oplyst, hvilke oplysninger NemKonto har registreret om dig. Er oplysningerne forkerte, kan du få dem rettet. Du kan selv se og eventuelt rette oplysningerne på Det kræver dog, at du har en Digital Signatur eller NemID.

Motorcykelforsikring Vilkår nr. 11-2, januar 2016

Motorcykelforsikring Vilkår nr. 11-2, januar 2016 Motorcykelforsikring Vilkår nr. 11-2, januar 2016 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk Tlf.: 33 91 66 88 www.fdmforsikring.dk LB Forsikring Forsikringsaktieselskab

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Knallert/EU-knallert Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser BILFORSIKRING VERSION 20-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Bilforsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2

FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2 Forsikringsvilkår af januar 2010 Bilforsikring FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2 Årsberetning og regnskab Side 1 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Din forsikring omfatter Ansvarsforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M06-1 M09-33 Betingelser 150317 Side A. Forsikringens omfang... 2 1

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Forsikringsbetingelser for påhængsvogne 1. Generelt 1.1 Selskabets forsikring for

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil Branche M20 Betingelser 010116 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Forsikringen dækker

Læs mere

RUNA VETERAN Farvergade 17 1463 København K Tlf: 3332 2200 www.runa.dk. Veterankøretøjsforsikring

RUNA VETERAN Farvergade 17 1463 København K Tlf: 3332 2200 www.runa.dk. Veterankøretøjsforsikring RUNA VETERAN Farvergade 17 1463 København K Tlf: 3332 2200 www.runa.dk Veterankøretøjsforsikring Vilkår nr. 13-1, juli 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hvem er sikret 2 Forsikringens sammensætning 2.10 Særlige

Læs mere

Campingvognsforsikring Vilkår nr. 15-1, januar 2016

Campingvognsforsikring Vilkår nr. 15-1, januar 2016 Campingvognsforsikring Vilkår nr. 15-1, januar 2016 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk Tlf.: 33 91 66 88 www.fdmforsikring.dk LB Forsikring Forsikringsaktieselskab

Læs mere

Bilforsikring - i samarbejde med CarHub Bilforsikring leveres i samarbejde med If Skadeforsikring

Bilforsikring - i samarbejde med CarHub Bilforsikring leveres i samarbejde med If Skadeforsikring Indledning Forsikringstager er CarHub, som efterfølgende benævnes som CarHub, der driver hjemmesiden CarHub.dk Bilejer er ejer af personbilen, og som har bilen registreret i det Digitale Motorregister

Læs mere

Knallert- forsikring

Knallert- forsikring Knallert- forsikring Betingelser nr. OK 12-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk Information

Læs mere

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke?

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke? Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for Codan Veterankøretøjsforsikring.

Læs mere

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed M05 M09-34 M09-35 M16 M20 Betingelser 150307 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Forsikringens omfang fremgår

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1 FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE Forsikringsbetingelser nr. FPA1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 Vilkår for Påhængs- og campingvogne - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde

Læs mere

Motorcykel- forsikring

Motorcykel- forsikring Motorcykel- forsikring Betingelser nr. OK 13-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne Vilkår for Påhængs- og campingvogne 5590-12 Oktober 2010 Fortrydelsesret u har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4. Forsikringen

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Fællesbestemmelse for Personbil+ 1. Hvem er dækket 1.1 Forsikrede personer Forsikringen

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

Abonnementsbetingelser DAH SUPER: Indhold:

Abonnementsbetingelser DAH SUPER: Indhold: Abonnementsbetingelser DAH SUPER: Indhold: DAH SUPER abonnementet:... 2 1 - Abonnementets dækningsområde:... 2 2 - Abonnementet dækker:... 2 3 - Bugsering:... 2 4 - Starthjælp/hjulskifte/brændstofudbringning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil (udgave per. 1.12.2008) 1 Forsikringens omfang: 1.1 Sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med lovlig adkomst benytter køretøjet,

Læs mere

Falck Vejhjælp Super. Abonnementsvilkår

Falck Vejhjælp Super. Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår Falck Vejhjælp Super Disse vilkår gælder i tillæg til de generelle abonnementsvilkår for Privat. Falck Vejhjælp Super: 1 Sådan er du dækket 2 Hjælp til din bil i Danmark 3 Hjælp til fører

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRINGEN I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRINGEN I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRINGEN I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche U07 Betingelser 011012 Side Fællesbestemmelser... 2 1 Generelt...

Læs mere

Autoforsikring Forsikringsbetingelser

Autoforsikring Forsikringsbetingelser Autoforsikring Forsikringsbetingelser ERHVERV-GF-2016-01-301-GLOBAL Vilkårene er opdelt i afsnit med følgende indhold: A Fællesbestemmelser 1. Hvem er dækket 2. I hvilke lande dækker forsikringen 3. Præmiebetaling,

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser PE - 03 Gældende fra 20. juni 2012

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser PE - 03 Gældende fra 20. juni 2012 Bilforsikring Forsikringsbetingelser PE - 03 Gældende fra 20. juni 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Veterankøretøjer og klassiske køretøjer

Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Betingelser nr. 11-32 maj 2016 GF Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 70 13 80 80 gf@gfforsikring.dk www.gfforsikring.dk CVR: 26 23 14 18 Indhold Grundlaget

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Abonnementsbetingelser DAH BASIS: Indhold:

Abonnementsbetingelser DAH BASIS: Indhold: Abonnementsbetingelser DAH BASIS: Indhold: DAH BASIS abonnement:... 2 1 - Abonnementets dækningsområde:... 2 2 - Abonnementet dækker:... 2 3 - Bugsering:... 2 4 - Starthjælp/hjulskifte/brændstofudbringning

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab

Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab 6602-3 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen.

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser for MC standard. Indhold

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser for MC standard. Indhold Forsikringsbetingelser for MC standard Indhold Fællesbestemmelser for Lloyds v/ First A/S motorcykelforsikring... 2 Definitioner... 2 Det er en forudsætning, at... 2 Generelt... 2 1. Hvem er dækket?...

Læs mere

Forsikringsselskabet VEJLE BRAND. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed INDHOLDSFORTEGNELSE:

Forsikringsselskabet VEJLE BRAND. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed INDHOLDSFORTEGNELSE: Forsikringsselskabet FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORCYKELFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSERNE INDEHOLDER NOGLE FAGUDTRYK

Læs mere

VEJLE BRAND I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED

VEJLE BRAND I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED Forsikringsselskabet VEJLE BRAND FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRING I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED I disse betingelser kan du læse om, hvad

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring. Ansvarsdækning. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer. Forsikringsbetingelser Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Bilforsikring. 1 Hvad

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring M10-122015. For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdt af den aftale, der gælder

Læs mere

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL. Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL. Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring Gartnernes Forsikring... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Vejhjælp en tillægsdækning 1 1.1 Forudsætninger

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Arbejdsredskabsforsikring 1. Kørselskaskodækning 2. Kaskodækning 3. Fællesbestemmelser 3.1. Hvem er

Læs mere

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Afsnit 1 fællesbestemmelser 2. Geografisk område 2.1 1.2.1. I Norden og på Grønland Uden tidsbegrænsning i Norden, Grønland, Færøerne og alle medlemslande i EU. Dækker

Læs mere

FORHANDLERFORENINGENS BILFORSIKRING I SAMARBEJDE MED IF

FORHANDLERFORENINGENS BILFORSIKRING I SAMARBEJDE MED IF FORHANDLERFORENINGENS BILFORSIKRING I SAMARBEJDE MED IF 100% ORIGINAL = KVALITET Med Forhandlerforeningens Bilforsikring henvises du altid til et autoriseret Peugeot værksted, hvor der benyttes originale

Læs mere

Autohjælp for. GF Aalborg

Autohjælp for. GF Aalborg Autohjælp for GF Aalborg Klubben samarbejder med SOS Dansk Autohjælp, der yder assistance ved alle uheld, der forhindrer viderekørsel ved egen hjælp. Autohjælpen omfatter den bil, som er forsikret under

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring

Læs mere

RiskPoint Privat Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Willis I/S (Privat)

RiskPoint Privat Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Willis I/S (Privat) Side 1 af 10 RiskPoint Privat Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Willis I/S (Privat) Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse 3.

Læs mere

Fakta om Tryg Vejhjælp og Udvidet Tryg Vejhjælp

Fakta om Tryg Vejhjælp og Udvidet Tryg Vejhjælp Fakta om Tryg Vejhjælp og Udvidet Tryg Vejhjælp Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2091 Prisen afhænger af risikoen Basisdækning Aftalegrundlag Prisen på

Læs mere

Renault FORSIKRING i samarbejde med If

Renault FORSIKRING i samarbejde med If Renault FORSIKRING i samarbejde med If 100% original = kvalitet Med en Renault Forsikring henvises du altid til et autoriseret Renault værksted, hvor der benyttes originale reservedele. - Vil du sikre

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Transportforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde 2 Dækkede risici og skader 3 Dækkede omkostninger 4 Undtagelsesbestemmelser 5 Undtagne varer

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER 30, 33, & 34/4 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING. Forsikringsselskabet VEJLE BRAND 1 HVEM ER SIKRET?

FORSIKRINGSBETINGELSER 30, 33, & 34/4 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING. Forsikringsselskabet VEJLE BRAND 1 HVEM ER SIKRET? Forsikringsselskabet VEJLE BRAND FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSERNE INDEHOLDER NOGLE

Læs mere

Ved fritrækning på hjemadressen forudsættes det, at der er foretaget tilstrækkelig snerydning.

Ved fritrækning på hjemadressen forudsættes det, at der er foretaget tilstrækkelig snerydning. Biler under 3.500 kg. Nedenstående abonnementsbetingelser gælder som tillæg til de generelle abonnementsbetingelser for private abonnementer, hvorfor der også henvises til disse. Den valgte abonnementstype

Læs mere

Bilforsikring. Betingelser nr. DM 11-22 maj 2016. DM Forsikring i samarbejde med GF Forsikring

Bilforsikring. Betingelser nr. DM 11-22 maj 2016. DM Forsikring i samarbejde med GF Forsikring Bilforsikring Betingelser nr. DM 11-22 maj 2016 DM Forsikring i samarbejde med GF Forsikring DM Forsikring Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg Tlf. 38 15 66 00 dmforsikring@dm.dk www.dm.dk/forsikring

Læs mere

Betingelser nr. 11-21 Bilforsikring med overskud

Betingelser nr. 11-21 Bilforsikring med overskud Betingelser nr. 11-21 Bilforsikring med overskud 2 Bilforsikring med overskud Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen

Læs mere

Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Nr. UF-01

Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Nr. UF-01 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Nr. UF-01 Gældende fra december 2011 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr.

Læs mere

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11)

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen?

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Bilforsikring. 1 Hvad

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. PE-05

Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. PE-05 Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. PE-05 Gældende fra 29. april 2013 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr.

Læs mere

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL. Betingelsesnummer VEJBIL-01 Tillæg til BIL-01

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL. Betingelsesnummer VEJBIL-01 Tillæg til BIL-01 Gartnernes Forsikring... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL Betingelsesnummer VEJBIL-01 Tillæg til BIL-01 Vejhjælp kan kun tegnes i tilknytning til Bilforsikringen. Det er et krav, at bilen er en personbil

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201 Forsikringsbetingelser Motorcykelforsikring Version 20-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

Lastbil. Forsikringsbetingelser 1108002

Lastbil. Forsikringsbetingelser 1108002 Lastbil Forsikringsbetingelser 1108002 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-19 Side 7 3. Kaskodækning afsnit 20-24 Side 8 4. Branddækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 ULYKKESFORSIKRING Ulykkesforsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. A. Sikret efter denne police er Sikrede efter denne police er alene de personer,

Læs mere

FIAT FORSIKRING I SAMARBEJDE MED IF

FIAT FORSIKRING I SAMARBEJDE MED IF 500 FIAT FORSIKRING I SAMARBEJDE MED IF VÆLG MELLEM INTRO KASKO ELLER INTRO SUPER: Introforsikring Intro Kasko Intro Super ANSVARSFORSIKRING (LOVPLIGTIG) KASKOFORSIKRING Dækker skader på din bil. Lånebil

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MC-FORSIKRING VERSION 20-202 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk MC-Forsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

HONDA FORSIKRING I SAMARBEJDE MED IF

HONDA FORSIKRING I SAMARBEJDE MED IF HONDA FORSIKRING I SAMARBEJDE MED IF Vil du sikre din nye bil med højere erstatning ved totalskade? Ønsker du en ekstra god glasskadedækning på din forrude? Vil du undgå at bekymre dig om buler og småskader,

Læs mere

DOKUMENTET ER BLOT EN GUIDE EN HJÆLP TIL OVERBLIK DOKUMENTET ERSTATTER IKKE FORSIKRINGSBETINGELSERNE! Afsnit 1. Fællesbestemmelser

DOKUMENTET ER BLOT EN GUIDE EN HJÆLP TIL OVERBLIK DOKUMENTET ERSTATTER IKKE FORSIKRINGSBETINGELSERNE! Afsnit 1. Fællesbestemmelser Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser AU 1406 med de tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

Ekstra dækninger til motorkøretøj

Ekstra dækninger til motorkøretøj Ekstra dækninger til motorkøretøj Udvidet bildækning Det dækker Udvidet bildækning: Friskadeforsikring. Dækningen sikrer dig erstatning, hvis bilen beskadiges ved blandt andet tyveri, nedstyrtning af genstande,

Læs mere

ALFA ROMEO FORSIKRING I SAMARBEJDE MED IF

ALFA ROMEO FORSIKRING I SAMARBEJDE MED IF ALFA ROMEO FORSIKRING I SAMARBEJDE MED IF Vælg mellem Intro Kasko eller Intro Super: Introforsikring Intro Kasko Intro Super Ansvarsforsikring (lovpligtig) Kaskoforsikring Dækker skader på din bil. Lånebil

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M75 Betingelser M75-3 Side 1. Forsikringens omfang... 2 1.1 Sikrede...

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Tillæg til Autoforsikring M05-01, Veterankøretøj og klassisk køretøj M20-02, Camping- og påhængsvognsforsikring 65-03 og Motorcykelforsikring M40-01

Tillæg til Autoforsikring M05-01, Veterankøretøj og klassisk køretøj M20-02, Camping- og påhængsvognsforsikring 65-03 og Motorcykelforsikring M40-01 Familiens bedste forsikringsselskab Aros Autohjælp PLUS Forsikringsbetingelser M400-01 Tillæg til Autoforsikring M05-01, Veterankøretøj og klassisk køretøj M20-02, Camping- og påhængsvognsforsikring 65-03

Læs mere

Forsikringsbetingelser for bilforsikring

Forsikringsbetingelser for bilforsikring Forsikringsbetingelser for bilforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby privat@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Falck Køreklar Privat

Falck Køreklar Privat Abonnementsbetingelser Falck Køreklar Privat Nedenstående abonnementsbetingelser gælder i tillæg til de generelle abonnementsbetingelser, hvorfor der også henvises til disse. Dækningskode: 1261 Falck Køreklar

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Abonnement, Erhverv. Når der er sket et nedbrud, skal der tages hurtige og rigtige beslutninger. Vi klarer det hele for dig

Abonnement, Erhverv. Når der er sket et nedbrud, skal der tages hurtige og rigtige beslutninger. Vi klarer det hele for dig Abonnement, Erhverv Når der er sket et nedbrud, skal der tages hurtige og rigtige beslutninger. Vi klarer det hele for dig Dansk Autohjælps Alarmcentral er den naturlige forbindelse uanset, hvad der sker,

Læs mere

Forsikringsselskabet VEJLE BRAND

Forsikringsselskabet VEJLE BRAND Forsikringsselskabet VEJLE BRAND FORSIKRINGSBETINGELSER FOR VEJLE BRAND BILFORSIKRING Dansk lovgivning, blandt andet Lov om Forsikringsaftaler og Lov om Finansiel virksomhed, danner grundlag for forsikringsaftalen.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Kundeforhold Liv og ulykke

Kundeforhold Liv og ulykke Kundeforhold Liv og ulykke Forsikringsbetingelser AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Kundeforholdsforsikring er oprettet på grundlag af aftaler mellem ForSikringsSamarbejde A/S (FSS)

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser 1132001

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser 1132001 Bilforsikring Forsikringsbetingelser 1132001 Gælder fra marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-16 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 17-19 Side 7 3. Kaskodækning afsnit 20-25 Side 8

Læs mere

Vilkår for Tophjælp vare- og

Vilkår for Tophjælp vare- og DF20004-3 Oktober 2015 Vilkår for Tophjælp vare- og lastbil - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp Vare- og lastbil DF20004-3 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at

Læs mere

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde)

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde) Side 1 af 6 RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde) Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse

Læs mere

Ulykkesforsikring. Husforsikring

Ulykkesforsikring. Husforsikring Ulykkesforsikring Husforsikring Vilkår Vilkår nr. 21-4, nr. 41-6, januar februar 20152014 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk Tlf.: 33 91 66 88 www.fdmforsikring.dk

Læs mere

Kriminalitet forsikring

Kriminalitet forsikring Forsikringsbetingelser af juni 2012 Kriminalitet forsikring Forsikringsbetingelser R337 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 6 Kriminalitet afsnit 15-16 Side 7 Erstatningsregler

Læs mere

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil Betingelser nr. 11-60 Bilforsikring i samarbejde MinbilDinbil Side 2 Indledning Forsikringstager er MinbilDinbil ApS, benævnes efterfølgende som MinbilDinbil, der driver hjemmesiden MinbilDinbil.dk Bilejer

Læs mere

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser 01.01.2014 FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring ULY FOA 3 2 BETINGELSER FOR KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING TEGNET AF FOA 1 HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Kontingentdækkede

Læs mere

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger PERSONSKADE

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger PERSONSKADE 1 Patientskadeankenævnets datasammenskrivning af lov om erstatningsansvar. Sammenskrivningen omfatter Justitsministeriets datasammenskrivning nr. 11335 af 5. oktober 1994, 2 i lov nr. 73 af 1. februar

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne).

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne). Erhvervsansvarsforsikring - betingelser Redigeret af Kis Boel 8. august 2005 Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende Lov om Forsikringsaftaler, hvilken lovs bestemmelser gælder for forsikringen,

Læs mere

Kollektiv ulykke - børn og unge. Forsikringsbetingelser R339 121

Kollektiv ulykke - børn og unge. Forsikringsbetingelser R339 121 Kollektiv ulykke - børn og unge Forsikringsbetingelser R339 121 Gælder fra juni 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-13 Side 3 2. Dækningsomfang for ejerskifteforsikringen afsnit 14-24

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere