FDF GLYNGØRES LEDER ABC 2007.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FDF GLYNGØRES LEDER ABC 2007."

Transkript

1 FDF GLYNGØRES LEDER ABC ANSVAR Husk vi har med andre folks børn at gøre i FDF. Det betyder ikke, at du skal sidde med hænderne i skødet og ikke turde lave noget. Men det betyder, at du skal bruge din sunde fornuft, og tænke dig om når du laver en aktivitet eller et arrangement. - er det nu for farligt? - ville forældrene selv lave det med deres barn? - er vi nok ledere osv. ASSISTENTER En assistent, er en leder der er år. En assistent, har ikke helt det sammen ansvar, som en voksen leder, men skal behandles som en leder og tilbydes kurser som lederne. BERTA Berta er kredsens skib. En ombygget fiskekutter på ca. 33 fod. Der sejles 1 aften i sommersæsonen samt nogle weekendture og gerne et sommertogt. Sejler med børn fra 5 klasse som kan svømme 200 m. Der bæres altid redningsvest af alle ombord. Der kan aftales med den kalenderansvarlige, hvis tumling og pilteklasserne vil have en aftentur. Her har børnene mulighed for at snuse til sejlerlivet. Deltagere på Limfjorden Rundt, hvis Berta er med, skal være fra 18 år og op. Der forefindes ikke alkohol/øl ombord Skipper har altid mindst duelighedsbevis, bestyrelsen kan dog give dispensation. BESTYRELSEN Er dem der har det øverste ansvar i kredsen. Bestyrelsen består af: formanden, kasserer, menighedsrepræsentanten, 2-3 forældrerepræsentanter, kredslederen, og èn lederrepræsentant. Bestyrelsen holder møder mindst 4 gange om året, og de skal bl.a. godkende ledererklæringer, regnskaber, investeringer, være lederne behjælpelig, sørge for at bygninger og arealer bliver vedligeholdt, o. lign. Det tilstræbes at bestyrelsen inviteres til kredsens arrangementer. BILER Hvis du skal transportere børn til møderne, så husk at loven siger, at alle skal være spændt fast. Tag ikke flere børn med i bilen end du kan spænde fast, spørg hellere nogle forældre om at køre. HUSK,

2 at børn altid gerne vil køre hurtigt og vildt, især de store. Fald ikke for fristelsen, det er DIG, der bestemmer. BLÅ KASSE Står i køkkenet og er fyldt med ideer færdige superprogrammer Se også legedatabasen på FDF s Hjemmeside. BRANDMATERIEL På badeværelset i Hytten findes en vandslange. I udhuset er der branddaskere og et sprøjte aggregat til vand. BUDGET Det er dit ansvar som leder, at lægge budget og lave regnskab for de weekends du holder. Du skal huske, at tage højde for at ledere er gratis, men at de penge skal dækkes ind af børnenes betaling. Alle vore weekends skal helst hvile i sig selv, rent økonomisk Ligeledes skal den enkelte klasseleder sørge for at de omkostninger der bruges på en aktivitet står i forhold til de indtægter der er i kredsen. Kassereren skal altid spørges i tvivlstilfælde. BØGER Der findes rigtig mange bøger i FDF, om stort set alle emner du kan få brug for. Bøgerne står i køkkenet i Hytten, og er til for at blive brugt. En meget vigtig bog, som alle bør læse er klasselederhåndbogen, find den der passer til din FDF gruppe. BØRN Er heldigvis forskellige, og i FDF prøver vi at have plads til alle. Men der er nogle få børn som kræver meget mere professionel hjælp, og dem kan vi ikke hjælpe særlig godt. Der er også bare almindelige ballademagere. Er der et barn du ikke kan tackle eller som tyranniserer mødet, så spørg din kredsleder, inden det er for sent. Så vil han/hun råde og hjælpe dig. DEN LILLE BLÅ Er FDF s medlemsbog, som alle børn får når de bliver meldt ind i kredsen. Ny kan købes for 20 kr. Bestilles ved kredsens 55Nord depot. DEPOTET Findes i det bagerste kælderrum, i udhuset på Granvej og på Sæbyvej. Som leder i kredsen, kan du låne af kredsens udstyr til privat brug, hvis ikke kredsen bruger det. Du skal selvfølgelig aflevere det i ordentlig, gerne bedre stand. I depotet findes kredsens teltbeholdning til alle formål, samt trangiaer og andet køkkengrej til større lejre. Desuden en mængde forskellige ting lige fra klæd ud tøj, til stoftryk udstyr og krybbespil. Gå på opdagelse hvis du mangler noget eller en ide.

3 Kredsen har sine egne konti, både til klasserne og til lederen personlig. Kontakt Henrik Landbo FALCKKASSE Kredsen har to falck kasser i køkkenet over køleskabet. Det er op til ledere at holde kasserne fyldte så de ikke lige pludselig er tomme. FDF BUTIKKEN 55Nord Er kredsens egen afdeling, af 55 grader Nord. Her kan du købe alt FDF udstyr, ligesom de har et stort udvalg i lejrudstyr. Det er også i her du bestiller mærker til børnenes skjorter, har åbent efter aftale med Pia FDF s HISTORIE Hvis du vil vide mere om hvordan FDF er blevet til og har udviklet sig kan du enten læse "27 kapitler af FDF s historie" eller den nye historiebog " Blåt til lyst". Findes i biblioteket Kredsens historie findes hovedsageligt hos kassereren i form af billeder og udklip fra tiden. Vil du bidrage til kredsens historie husk at gemme billeder og udklip og aflevere det til kassereren. FDF SANGBOGEN Findes som klassesæt og kan af lederne lånes til kurser etc. Er vores "salmebog", som kan købes i 55Nord. I FDF sangbogen er der rigtig mange gode sange og salmer for voksne, lidt færre til børn og en del gode bønner, både til brug på møder og på lejre. FORBILLEDER Børn får let en voksen som ikke er sin far eller mor som idol. Det er jo dig der laver en masse skægt med dem. Men det forpligter at være forbillede, også når man ikke har skjorten på. Husk det når du møder "dine" børn ude i byen.

4 FORBUNDSSKJORTE Den har vi selvfølgelig altid på når vi er sammen i FDF. Der kan udlånes skjorte til lederne, hvis de ønsker det. Børnenes skjorter kan købes brugte for 100 kr. eller bytte til større, hvis der nogen på lager. Kredsens 55Nord depot kontaktes. FORKYNDELSE Er det vigtigste i FDF, det er derfor der overhovedet er noget der hedder FDF. Vi skal forsøge, at forkynde for børnene hver eneste gang vi er sammen i FDF. Det kan være svært, vi skal overvinde vores blufærdighed og turde sige "jeg tror på Gud". Det kan tage tid, men FDF har lavet meget godt materiale der er let at gå til. (findes i reolen i køkkenet) Og husk så, det er ikke kun præster der kan/må fortælle om Gud, du må også, og det behøver ikke ligne den form de kender fra kirken. FORSIKRING FDF har forsikringer mod de fleste ting, forældrene skal hae forsikret deres barn og du har sikkert selv en ansvarsforsikring. Hvis du sammen med det opfører dig klogt og fornuftigt, skal skader nok blive erstattet, men er du i tvivl så spørg din kredsleder, som kan undersøge det. Kredsen har kollektiv tegnet en ulykkesforsikring for alle børn under 15 år. PT. koster det 6 kr. pr. barn. FORÆLDRE Vi vil gerne have et godt forhold til forældrene, af to grunde. Det er jo deres børn vi er sammen med, og de skal vide at de er medansvarlige for mange ting i kredsen, FDF er jo ikke en pasningsordning, og vi får ikke løn. Et godt forhold til forældrene gør det også nemmere, når vi skal have dem til at hjælpe, enten med kager, kørsel, arbejdslørdage eller bestyrelsesmedlemmer HJEMMESIDE Kredsens hjemmeside www. Fdf-glyngore.dk. Her kan billeder og tekst fra ture og lejre eller bare en lille historie om hvad klassen laver indlægges ved at sende billeder og tekst til eller kontakt til Henrik Landbo. På hjemmesiden er der en menu ledere som kræver login. Log ind med dit som adresse og password HYTTEN I Hytten holdes alle vores møder, det betyder at huset er livligt og bliver brugt. Derfor er der nogle regler vi skal overholde hver gang vi forlader det: ryd op, tørre borde af, fej/støvsug

5 læg alt på plads, så er det lettere at finde. luk døre og vinduer inden I går sluk lys og lås dørene. Radiatorerne og varmeveksleren i det store rum må ikke røres. En gang om ugen bliver der vasket gulv og toiletter, men kun når der er fejet og ryddet op. Varmen er el-varme og styret af et ur. Mødetidspunkter meddeles i start af oktober til viceværten som så stiller urene, så der er mest varme når der er møder. Kommer du i Hytten udenfor disse tider, sidder der ved måleren i det store rum 2 afbrydere. Trykkes der på den øverste tænder varmen ovenpå i 60 minutter tilsvarende den nederste for kælderen. INDBYDELSER Når du laver indbydelser til ture og lejre skal du huske at flg. punkter skal være besvaret: Husk FDF logoet Hvem er det for Hvor er det Hvad tid (fra-til) Mødested Program Tilmeldingsfrist Ledernes navne og telefonnumre Pris Husk at en spændende udseende indbydelse er bedre end én der er lidt tam. Husk også at børnene skal have lidt frist, inden de skal tilmeldes og at når du udlevere så gør det spændende og absolut nødvendig at børnene deltager fordi du syntes det er sjovt.. INDKØB Det er den enkelte gruppe der selv bestemmer hvilke materialer de skal bruge til deres aktiviteter. Kredsen har ikke et par guldbukser, men penge til børnemøder har vi. Skal I lave en aktivitet der koster over 500 kr. skal et budget godkendes af kredslederen og evt. bestyrelsen. Det er ikke en

6 aktivitet at køre i bus eller tage på weekend, det skal dækkes ind af børnene. Der findes en konto hos Superbrugsen, Døgnkøbmanden, Flygger, Nykøbing M, Morsø Papir og Durup Tømmerhandel. Nogle steder er det kredsens telefonnummer , andre steder blot navnet og i Superbrugsen er det konto 22. Husk altid at skrive dit navn på regningen i butikken og evt hvad tingene skal bruges til. KVITTERING AFLEVERES ALTID TIL KASSEREREN INDMELDELSE Nye medlemmer har 1 måned gratis deltagelse inden det indberettes til kassereren. Husk at give lidt blade med hjem. Husk også evt. nye medlemsblade og reklame for 55Nord. KLASSELOGBOG Ligger i køkkenet og udfyldes efter hvert møde med timetal og antal børn. Det er til opgørelse af Kommunalt tilskud og SKAL GØRES Husk det er nemmere med det samme end når året er omme. KIRKE FDF er kristent børne- og ungdomsarbejde, og derfor skal vi selvfølgelig arbejde sammen med kirken. Klasserne har mulighed for, når de arbejder med kirkemærket, at blive vist rundt i kirken. Ring til Sognepræsten og aftale tidspunkt. Det er også ønskeligt om kredsen arrangere en børnegudstjeneste, men mindst holder sig orienteret om sognets børnegudstjenester og deltager i disse. KONTINGENT Kontingentet opkræves 2 gange om året på giro. Ledere betaler ikke kontingent KREDSLEDER Kredslederen vælges af lederne hvert andet år. Dvs. at kredslederen som regel er en der i forvejen har ledernes tillid. Selvom kredslederen også deltager i det daglige lederfællesskab, er det også kredslederns job at være ledernes leder. Kredslederen er ansvarlig overfor bestyrelsen, og skal sørge for at vi overholder budgetterne, at der er forsvarligt bemandet på grupperne, at der er en fornuftig sæsonplan, at lederne har det godt osv, Hvis du har problemer, enten med dine medledere eller børnene, vil kredslederen også prøve at hjælpe, hvis du spørger om det. Det er også dit ansvar, at få mest mulig hjælp af kredslederen. KREDSMØDER

7 Ca. 3 gange om året holder vi kredsmøder. Et møde hvor hele kredsen er samlet. KURSER Landsdelen holder lederskole hvert år i januar. Landsforbundet holder løbende weekendkurser rundt om i landet. Alle meget gode kurser hvor du kan tilegne dig forskellige færdigheder og møder andre FDF ere. Alle kurser deltager du gratis på, kredsen betaler hele udgiften. På nogle kurser er der børnegrupper, for dine egne børn (hvis de er fyldt ca. 5år), de deltager også gratis. LANDSFORBUNDET Er vores "moderorganisation", hvor alle de store linjer lægges. I det daglige møder vi dem ikke rigtig, men det er bla. dem der laver kurser og sender, Lederen og div. bøger ud. LANDSDELEN Vi er med i landsdel 3, som strækker sig fra Vorupør, Sennels, Hillerslev over Mors Glyngøre og vestpå til Thyborøn og sydpå til Varde derpå Tørring og Herning. Der bliver afholdt lederkurser, og arrangementer for de forskellige klasser. LEDERBETALING Det er gratis for ledere, at være medlem af FDF Glyngøre og at modtage lederbladet LEDEREN. På ture og lejre betaler lederen ikke. Lederbørnene over 5 år og som ikke er medlem af kredsen betaler det samme som medlemmerne. Der udleveres en nøgle til Hytten og Sæbyvej og en Forbundsskjorte når man starter som leder. Tingene afleveres i rimelig stand når man holder. LEDEREN FDF s lederblad, som kommer til dig 10 gange om året. I Lederen står altid mange gode artikler, om FDF, men også meget andet som du kan få brug for både som leder og som menneske. LEDERERKLÆRING Når du har virket som leder et stykke tid, bliver du opfordret til, at underskrive vores ledererklæring. Det er kredslederen der indstiller dig til bestyrelsen, som så træffer afgørelsen. Ledererklæringen underskriver du først efter at have læst vores formålsparagraf, og er indstillet på at efterleve den efter bedste evne.

8 LEDERMØDE Alle ledere mødes den første torsdag i hver måned til ledermøde. Her planlægges fællesarrangementer mm. På ledermødet hører vi også hvad de andre grupper sysler med. Vi sørger for brød på skift. Kredslederen laver dagsorden senest 1 uge før, og referat efter hvert møde. LODSEDLER Hele kredsen deltager i salg af FDF lodsedlerne derefter fællesspisning. MAD Der bestræbes på at der på lejre og ture indkøbes sund mad til børnene. På almindelige mødeaftner tages ligeledes hensyn til hvad vi tilbyder børnene at spise. MARCH & LEJR Er vores sangbog, der findes et klassesæt i hytten og den kan også købes af børnene i 55Nord.Ved rettidig indbetaling af forårskontigentet udleveres en M&L til barnet. MISSIONSPROJEKT FDF har 3 årige missionsprojekter, hvor vi i perioden sætter fokus på et land, eller en del af et land. Vi får en masse materiale fra Landsforbundet, og fortæller børnene om landet, kulturen og baggrunden. Der samles penge ind til projektet på mange forskellige måder. NAVN Det hedder FDF. Det vi er, og det betyder Frivillig Drenge og Pigeforbund. Og vi går ikke til spejder. Vi er FDF ere og kredsen hedder FDF Glyngøre. Netværket. Vi er en del af Netværk Limfjord Midt, hvor de øvrige kredse er: Vorupør, Thisted 1 & 2,, Sennels, Nykøbing, Glyngøre, Hillerslev, Snedsted og Nord-vest Mors.

9 Netværket afholder 2 kredsledermøder og et stævne for hver klasse. Til disse arrangementer, deltager på skift ledere fra de forskellige kredse i planlægningen. NYE LEDERE Vi vil selvfølgelig altid gerne være flere ledere. Har du i din gruppe en far eller mor, som er særlig interesseret, ja måske ligefrem spørger, så giv kredslederen et praj, eller skab selv kontakten. NYE MEDLEMMER -se under indmeldelse NØGLER Alle ledere får nøgle til Hytten og Sæbyvej. Nøglerne er nummererede, så hvis du mister en, så få ikke selv lavet en kopi, men kontakt kassereren. -se under Hytten PILTE aldersgruppen der går i 3 og 4. klasse PLANLÆGNING Det letter meget arbejde, at lave en god planlægning, og så følge den, og huske de opgaver man har lovet. PR er et engelsk ord, men betyder reklame for...det er os allesammen der skal sørge for at gøre reklame for FDF, ved at vise os frem så ofte som muligt (i blå skjorter), og fortælle vidt og bredt om FDF. Skriv til avisen, når du har været på tur eller dine børn laver noget spændende. Aviserne vil altid gerne have lidt tekst og et billed. Brug internettet. PUSLINGE aldersgruppen der går i 0. klase. Pt. er børnene med i tumlingeklassen. RENGØRING Et par væbnere kommer i Hytten og vasker gulve og ordner toiletter, hver uge. Det kræver at der er klart til det hver gang du forlader huset. Bestyrelsen holder 1-2 gange om året arbejdslørdag hvor der gøres hovedrent og vaskes vinduer. Se under Hytten.

10 RUSMIDLER Se i de udleverede samværsreglerne. SAMVÆRSREGLER (uddrag) Pædofili og misbrug af børn kan også forekomme i FDF. Som leder skal du skrive under på at lade dig checke i det centrale kriminalregister for pædofili domme. Vi checker ikke om du har lavet andre forseelser,f.eks spritkørsel eller lign. Alle nye ledere får en snak med kredslederen om reglerne. For at børnene og forældre kan være trygge har vi lavet nogle regler om hvordan vi skal være sammen med børnene. Reglerne er også med til at gøre det mere trygt for lederne. Samværsreglerne udleveres særskilt og løbende, når der har været rettelser, ellers spørg efter dem hvis du ingen har. SENIORER aldersgruppen der går i 9. og 10. klasse til det fyldte 19 år. SENIORVÆBNERE aldersgruppen der går i 8 klasse SOMMERLEJR Hvert år i skoleferien, tager vi mindst 4 dage på sommerlejr. Det kan være hele kredsen som er afsted, eller man er sammen med Netværket, eller klasserne hver for sig somregel væbnerne på udlandsture eller landslejre. Sommerlejren er for mange et stort højdepunkt i det at være FDF er. SÆBYVEJ Her er det store depot. Her findes de store grove ting til bl. a. landslejre. Der er også en klatrevæg. Dog skal man her have en instruktør med. Pt. Er den eneste i kredsen kassereren der kan være behjælpelig med at klatre. Grunden er også offentlig primitiv overnatningsplads, men kredsen kan til enhver tid selv benytte pladsen også. Der forefindes en shelter, et multtoilet og rindende vand.

11 TANTER/ONKLER Når vi er på sommerlejr og kredsweekend har vi oftest tanter og onkler med. Det er forældre som hjælper os i køkkenet. Det er dem der laver mad. Vi hjælper med borddækning og opvask. Tanter og onkler er gratis med på tur. TUMLINGE aldersgruppen der går i 1. og 2. klasse VÆBNERE aldersgruppen der går i 5. til 7. klasse WEEKEND En weekend er en af de bedste måder at være sammen med børnene på. Det tilstræbes at alle grupper kommer på så mange weekends som muligt heraf Netværks og landsdelsture. Husk når I er på tur, altid at være mindst 2 ledere. Hvis det bliver nødvendigt for den ene at forlade turen, så ring efter en anden eller en forældre, til at komme og afløse. ØKONOMI Når du køber materialer til kredsen eller din gruppe, kan du enten lægge pengene ud selv, købe på konto ( se under indkøb) eller hente dem hos kassereren først. Husk at på alt hvad du køber skal du have en kvittering. På kvitteringen påfører du hvad tingene er brugt til. Kvitteringen afleveres til kassereren som udbetaler evt. udlæg. Husk at købe fornuftigt ind. Kontrollerer om der skulle findes noget tilsvarende i Hytten. Spørg dig for. Der er penge i kassen, men du og bestyrelsen skal også selv samle penge ind hvis der bruges for mange.

Vejledning for ledere, assistenter og bestyrelse

Vejledning for ledere, assistenter og bestyrelse Vejledning for ledere, assistenter og bestyrelse - orientering til forældrene 1 Kære leder/assistent i FDF Hillerød Bestyrelsen i FDF Hillerød er meget glade for, at netop du er leder/assistent i vores

Læs mere

HÅNDBOG FOR FORÆLDRE. Om FDF, om kredsen, praktiske oplysninger, regler og gode råd. FDF Kongens Lyngby Rustenborgvej 15a 2800 Kongens Lyngby

HÅNDBOG FOR FORÆLDRE. Om FDF, om kredsen, praktiske oplysninger, regler og gode råd. FDF Kongens Lyngby Rustenborgvej 15a 2800 Kongens Lyngby HÅNDBOG FOR FORÆLDRE Om FDF, om kredsen, praktiske oplysninger, regler og gode råd FDF Kongens Lyngby Rustenborgvej 15a 2800 Kongens Lyngby Kredsleder Morten Jarlbæk Pedersen Kredsleder Ole Bennetzen Bestyrelsesformand

Læs mere

Velkommen i FDF Særslev

Velkommen i FDF Særslev Velkommen i FDF Særslev Gode oplysninger til dine forældre om FDF Særslev Kort om FDF Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, er en af Danmarks største folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer med

Læs mere

Beretning FDF landsdel 2013 2014

Beretning FDF landsdel 2013 2014 To år er gået, siden vi sidst gjorde status og så tilbage, nu er det er så blevet tiden igen og denne gang, er det mig, der for første gang får lov at skrive beretning. I vil opdage at formen er anderledes

Læs mere

Flere hænder - ja tak!

Flere hænder - ja tak! Flere hænder - ja tak! Lederrekruttering FDF er et godt og attraktivt tilbud til børn og unge. En del af det tilbud er de mange engagerede ledere, der gør FDF til et vedkommende fællesskab baseret på

Læs mere

3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010

3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010 3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010 1 11. april 2010 2. udgave redigeret på lederweekend 2010 Redaktion: Jesper Palner, Roar Borgen, Martha Johansen Ansvarlig: Gruppestaben 2 1 Indledning... 5 2 Strategi

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE MESTERLÆRE I KREDSEN. Foto: Christian Nesgaard INSPIRATIONSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE MESTERLÆRE I KREDSEN. Foto: Christian Nesgaard INSPIRATIONSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE MESTERLÆRE I KREDSEN Foto: Christian Nesgaard INSPIRATIONSMATERIALE INDHOLD 1 2 3 4 5 6 INTRODUKTION... 4 Introduktion til kredslederen... 4 Introduktion til mentor... 4 FORKYNDELSEN

Læs mere

Forord Dette hæfte er for såvel nye som erfarne grupperådsmedlemmer.

Forord Dette hæfte er for såvel nye som erfarne grupperådsmedlemmer. GRUPPERÅD - sådan Indholdsfortegnelse Spejderarbejde er mere end tidsfordriv! 3 Hvad er et grupperåd? 4 Forudsætninger for at være med i et grupperåd 4 Grupperådet som en kaffeklub eller et aktiv? 5 Grupperådets

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Kursushåndbog 2012. version 0,1. Fjeldgruppens kursushåndbog 2012 Ver. 0,1

Kursushåndbog 2012. version 0,1. Fjeldgruppens kursushåndbog 2012 Ver. 0,1 Fjeldgruppens kursushåndbog 2012 Ver. 0,1 1 Kursushæfte 23. udgave Forord Dette hæfte er henvendt til kursuslederen og instruktørerne på et af Fjeldgruppens kurser og er skrevet for at gøre det lettere

Læs mere

FDF-HÅNDBOGEN. FDF-Håndbogen er inddelt i to hovedafsnit: 1. Selve håndbogen der indeholder praktiske. regler, tilskudsmuligheder og meget andet

FDF-HÅNDBOGEN. FDF-Håndbogen er inddelt i to hovedafsnit: 1. Selve håndbogen der indeholder praktiske. regler, tilskudsmuligheder og meget andet FDF-HÅNDBOGEN FDF-Håndbogen er et nyttigt opslagsværk for kredsledere og kredsbestyrelse, men også andre kan have glæde af de informationer, der kan findes her. FDF-Håndbogen er inddelt i to hovedafsnit:

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

3. Silkeborg Information til juniorspejderen og forældre

3. Silkeborg Information til juniorspejderen og forældre Kære Juniorspejder Velkommen i juniorgrenen til sjove, spændende og udfordrende aktiviteter. Side 1 af 7 Udg.: 07 Som juniorspejder laver vi mere seje aktiviteter. Vi sover i bivuak, sejler i kano og kører

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge DFUNK Ung-til-Ung Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge INDHOLD Om Ung-til-ung arbejdet // side 2 Hvem er de unge flygtninge? // Side 4 Unge flygtninges muligheder, behov og udfordringer

Læs mere

Velkommen på Herlev Kollegiet

Velkommen på Herlev Kollegiet Velkommen på Herlev Kollegiet Som nyindflytter har du garanteret en masse spørgsmål. Denne folder kan måske klare nogle af dem, men hvis der er spørgsmål ud over dette er du mere end velkommen til at spørge

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18 2 Garderoben 20 Mad og drikke 23 Fest 26 Ferie og fri 28 Sygdom 29 Forældresamarbejde

Læs mere

Budstiken november 2008.

Budstiken november 2008. Budstiken november 2008. Sikken voldsom trængsel og alarm, det er koldt, og man må gå sig varm... Ledere og assistenter: Gruppeleder HER KAN DIT NAVN STÅ, Skriv eller ring til en af os på siden her, og

Læs mere

www.middelfartcykelclub.dk

www.middelfartcykelclub.dk Velkommen til Middelfart Cykel Club Vi har her samlet nogle af de mange spørgsmål, der vil dukke op før og i den første tid efter du er blevet medlem i Middelfart Cykel Club. Hvis der er ting, der ikke

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Erfaringer fra lektiecaféen Risingskolen - kontaktpersoner

Erfaringer fra lektiecaféen Risingskolen - kontaktpersoner Indholdsfortegnelse Introduktion til den nye kontaktperson... 2 Gode råd til at undgå problemer... 2 Typiske problemstillinger... 2 Overordnet struktur... 3 Videregiv information... 3 Ramme og regler...

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Fokus: At give konfirmanderne en oplevelse af, at de kan være med til at gøre en forskel i sognet/menigheden og dermed være en del af kirken. Med inspiration

Læs mere

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Håndbogen er produceret af arbejdsgruppen: Ruta Aukspole, Dainis Naburgs, Karl-Erik Olsson, Sven Norén, Jørgen Ole Erichsen, Grete

Læs mere

Kære kollega ved Ikast-Brande kommunale Ungdomsskole...

Kære kollega ved Ikast-Brande kommunale Ungdomsskole... Kære kollega ved Ikast-Brande... Velkommen som medarbejder i sæsonen 2014/2015! Denne medarbejderhåndbog til alle undervisere ved Ikast-Brande kommunale Ungdomsskole kan forhåbentlig medvirke til et højt

Læs mere

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget. Økonomi og Regnskab. Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget. Økonomi og Regnskab. Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget Økonomi og Regnskab Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Lokale-, Hytte og Arealudvalget

Læs mere

VELKOMMEN I BESTYRELSEN

VELKOMMEN I BESTYRELSEN VELKOMMEN I BESTYRELSEN Indhold Formål 4 De Blå værdier 5 Organisationen 6 Sammensætning af bestyrelsen og gruppen 8 Bestyrelsens opgaver 10 Gruppens økonomi 14 Uddannelse 16 Udvikling af gruppen 17 Lokalt

Læs mere