Abonnementsvilkår Privatkunder.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Abonnementsvilkår Privatkunder."

Transkript

1 svilkår Privatkunder. November 2007 version 1.4. svilkårene, som beskrives i denne tekst, fastsætter vilkårene for aftalen mellem dig som kunde og Hi3G Denmark ApS, kendt under varemærket 3, og herefter i denne tekst benævnt som vi, os og vores. Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte vores Kundeservice på telefonnummer Se åbningstiderne i kundeservice på Hvis du ringer til vores Kundeservice fra dit 3, er opkaldet gratis. 1. saftalen 1.1 saftalen vil fremover i denne tekst blive kaldt aftalen Ingen rettigheder eller forpligtelser iht. aftalen eller dele heraf må overdrages til tredje person uden vores skriftlige samtykke. Hvis du låner din 3Mobil til en anden, hæfter du stadig for brugen af den (se afsnit 13). 1.3 Aftalen består af: A. sformularen med din personlige underskrift. B. Prislisten. C. svilkår - Privatkunder (denne tekst). D. Eventuel fuldmagt til nummerflytning (findes på I tilfælde af indbyrdes uoverensstemmelse i ovennævnte vilkår, gælder A frem for B og så videre. 1.4 Aftalen omfatter ikke køb eller brug af andre firmaers varer eller tjenesteydelser, som du f.eks. har downloaded på internettet via din 3Mobil. Ved sådanne køb eller brug indgås aftale direkte med det firma, som leverer varen eller tjenesteydelsen, uanset om denne betales via vores faktura. 2. Aftalens gyldighedsperiode 2.1 Aftalen er bindende for dig, når du har underskrevet sformularen, eller når du har taget 3et i brug. Aftalen er bindende for os, når vi har kontrolleret dine informationer, godkendt din ansøgning om at blive kunde hos os, modtaget den underskrevne 3sformular og aktiveret dit SIM-kort, mail og dine tjenester. 2.2 Senest 10 hverdage efter vi har modtaget den underskrevne sformular, bliver aftalen bindende for os, med mindre vi forinden har informeret dig om, at vi ikke kan godkende din ansøgning om at blive kunde hos os. Se i øvrigt afsnit 19.7 om fortrydelsesret ved fjernsalg. 2.3 Aftalen kan opsiges af begge parter med et varsel på en måned. Aftalen er dog uopsigelig i bindingsperioden, som er angivet på din oprettelsesformular, hvilket betyder, at du med et varsel på en måned tidligst kan opsige aftalen til udgangen af bindingsperioden. Se i øvrigt afsnit Ved indgåelse af en aftale, har vi ret til at opkræve et oprettelsesgebyr. Størrelsen på dette gebyr vil fremgå af samt den prisliste som følger med vilkårene. 3. Oprettelse Mobilnummer og SIM-kort 3.1 Vi åbner et abonnement til dig og udleverer SIM-kort med tilhørende sikkerhedskoder, et mobilnummer og en -adresse. Ved køb af 3Card modtager du et datakort, et SIM-kort med tilhørende telefonnummer, PIN og PUK kode samt en cd-rom med 3Card software. Ved køb af USB-modem modtager du et USB-modem samt et SIM-kort med tilhørende telefonnummer, PIN og PUK kode. Ved køb af bærbar pc med integreret modem modtager du et SIM-kort med tilhørende telefonnummer, PIN og PUK kode samt en cd-rom med 3Card software. Hvis du har et eksisterende mobilnummer hos en anden udbyder, som du ønsker overført til dit 3, skal du udfylde en formular til nummerflytning. Eventuel nummerflytning tager ca. 30 dage og kan kun ske efter anmodning fra dig. Indtil nummeret er overflyttet, benyttes et midlertidigt nummer på dit 3, der skal betales indtil nummerflytning er gennemført. Bemærk, at nummeret først kan flyttes til 3, når bindingsperioden hos din nuværende mobiloperatør er udløbet. I ganske særlige tilfælde kan mobilnummeret og adressen senere ændres af os, hvis driftmæssige eller tekniske forhold nødvendiggør dette. 3.2 Når dit 3 bliver aktiveret, får du adgang til vores tjenester i overensstemmelse med det abonnement, du har valgt. Bemærk, at 3Card eller USB-modem med tilhørende SIM-kort, ikke giver mulighed for taleopkald, videoopkald eller Planet 3/indholdstjenester. 4. SIM-kort og koder Sikker opbevaring af SIM-kort, PIN-kode og sikkerhedskoder 4.1 Dit SIM-kort skal opbevares på et sikkert sted. Hvis du bestiller et erstatningskort, kan vi opkræve et gebyr. 4.2 Din PIN-kode og dine sikkerhedskoder er personlige og skal opbevares på et sikkert sted. PIN-kode og sikkerhedskoder må ikke opbevares sammen med 3Mobilen og SIM-kortet. 4.3 Hvis du mister eller får stjålet dit SIM-kort (enten separat eller sammen med 3Mobilen), skal du straks meddele dette til vores Kundeservice, så vi kan spærre kortet. Sker dette ikke, hæfter du selv for eventuelt misbrug. Du vil snarest muligt modtage en bekræftelse fra os om, at vi har spærret dit SIM-kort med angivelse af tidspunktet for modtagelsen af din meddelelse. Ligeledes skal du straks give besked, hvis du mistænker, at nogen uberettiget har haft adgang til din PIN-kode eller dine sikkerhedskoder. Bemærk, at forbrug foretaget frem til spærringen skal betales. 5. Leveringsdatoer 5.1 Leveringsdatoer afhænger af det pågældende produkt eller 3Mobil. Du kan få oplyst en forventet leveringsdato ved køb, eller ved henvendelse til vores 6. Behandling af oplysninger og data 6.1 Vi vil løbende have brug for at behandle oplysninger om dig, og om, hvordan du benytter tjenesterne. Sådanne personoplysninger vil vi anvende på følgende måde: A. For at indhente kreditoplysninger eller for at skabe og vedligeholde abonnements- og regningsinformationer. B. Til at levere en tjeneste, der kræver behandling af trafik- eller lokaliseringsdata ud over, hvad der er nødvendigt for overføring af kommunikation eller debitering heraf. Trafikdata gemmer vi så længe, det er nødvendigt i relation til debitering af de tjenester, som til enhver tid er omfattet af dit 3. I henhold til lovgivningen må vi maksimalt gemme disse oplysninger i 5 år. C. Til at administrere de tjenester, du anvender. D. For at kunne opfylde lovgivningen og for at forhindre ulovlig anvendelse eller anvendelse som på anden vis strider mod aftalen. E. For at fastslå, hvor du befinder dig, hvis politi eller redningstjeneste behøver denne information. 6.2 Ved adresseændringer er du forpligtet til omgående at meddele dette til os. Såfremt du ikke straks meddeler os din nye adresse, kan vi vælge at opsige aftalen samt opkræve betaling for evt. resterende bindingsperiode. Eventuelle påførte gebyrer på fakturaer, spærring/opsigelse af abonnement eller overførsel til inkasso i forbindelse med returpost grundet fraflytning, der ikke bliver meddelt os, påhviler dig. Bemærk, at din meddelelse til os om ændring af adresse kun kan registreres såfremt adresseændringen er registeret af og foretaget i CPR-registeret. En adresseændring betragtes ikke som en opsigelse fra din side. 7. Valgfrie tjenester og tillægstjenester Adgang til tjenester 7.1 Her nævnes en række af de tjenester, du får adgang til med dit 3 A. Planet 3: På Planet 3 har du mulighed for at downloade/ streame forskellige tjenester i form af f.eks. videoklip. Hvis du opholder dig i Danmark, koster det ikke noget at gå ind på vores Planet 3 via din 3Mobil, og du skal heller ikke betale for datamængden (MB) af de klip/tjenester, som du downloader. Derimod skal du betale en enhedspris for det enkelte klip/den enkelte tjeneste, du henter til din 3Mobil. B. Indholdstjenester: Udbudet af vores indholdstjenester vil løbende ændre sig i takt med udbud og efterspørgsel. Betalingen foregår normalt pr. Indholdstjeneste (videoklip, ringetone m.m.), du henter til din 3Mobil. Alle priser på 3 s indholdstjenester kan ses i 3Mobilen under hver enkelt indholdstjeneste, før du henter tjenesten. Priserne varierer efter type, indhold og længde og kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Reglerne i forbrugeraftalelovens ( FAL ) kapitel 4 vedrørende fortrydelsesret ved fjernsalg finder anvendelse, når du henter en indholdstjeneste til din 3Mobil. Du kan læse reglerne i FAL, kapitel 4 på C. Fast spærring: Alle vores kunder er pålagt en fast spærring, som gælder når du opholder dig i Danmark. Denne spærring gælder for nogle 90 numre og alle 18 numre (undtagen 1811 nummeroplysningsservices), samt til enkelte lande. Den opdaterede liste over hvilke lande, der er spærret for opkald, kan du finde på eller rekvirere ved at kontakte vores Den faste spærring kan ikke ophæves. D. FriendTones: Med FriendTones bestemmer du selv, hvad folk skal lytte til, mens de venter på, at du besvarer opkaldet. Svarer du ikke, viderestilles opkaldet til din 3Svar. Du kan købe og administrere dine FriendTones via eller ved at ringe , hvor du betaler almindelig minuttakst for taleopkald. Tillægstjenester 7.2 Her nævnes de tjenester, du kan vælge at benytte: A. Takstoplysning: Når du henvender dig til vores Kundeservice, eller hvis du besøger kan du få oplyst gældende priser på specifikke opkald til andre danske telefonnumre. Denne tjeneste er gratis. B. Spærring: Du kan ved at kontakte vores Kundeservice blive tilknyttet vores spærringstjeneste. Du har med denne spærringstjeneste mulighed for at spærre for forskellige typer for opkald til eller fra din 3Mobil. En spærring vil dog aldrig forhindre opkald til alarmtjenesten 112. De forskellige muligheder er: Spær alle udgående samtaler Spær alle indkommende samtaler Spær indkommende samtaler ved roaming Spær udgående internationale samtaler Spær udgående internationale samtaler uden for Danmark Spær for Spær for MMS Spær international roaming De nederste tre spærringer skal altid aktiveres og deaktiveres via Kunde-service. De andre spærringer kan aktiveres og deaktiveres direkte i din 3Mobil. Spærringstjenesten er gratis. C. Hemmeligt nummer: Du har ret til at kræve hemmeligholdelse af alle eller dele af dine nummeroplysningsdata. I så tilfælde vil disse data ikke fremgå af nummeroplysningstjenester eller lignende. Hemmeligt nummer Udeladt adresse Udeladt navn, nummer og adresse. Denne tjeneste er gratis. Bemærk, at hvis du først senere i dit abonnementsforløb meddeler vores Kundeservice, at du ønsker at blive tilknyttet en af disse tjenester, vil du enten skulle vente op til 1 år, før dine oplysninger er slettet alle steder, de har været tilgængelige, eller betale for et telefonnummerskift med samtidig tilknytning til den hemmeligholdelsestjeneste, du ønsker. D. Skjul nummer: Du kan hos vores Kundeservice anmode om at få skjult dit telefonnummer hver gang, der sker opringninger fra din 3Mobil. Alternativt kan du selv fra gang til gang i selve 3Mobilen vælge at gøre dit telefonnummer skjult. Selvom du har valgt at få skjult dit telefonnummer hver gang, der foretages opringninger, kan du selv fra gang til gang gøre dit telefonnummer synligt for modtageren af dit opkald. Denne tjeneste er gratis. E. Standsning af viderestilling fra tredjepart: Ved henvendelse til vores Kundeservice kan vi standse for automatiske viderestillinger fra tredjemand til dit telefonnummer. Denne tjeneste er gratis. F. A-nummervisning: Når du ringer op til en anden person vil dit nummer blive vist, hvis denne persons telefon har mulighed for at vise nummeret. Dette vil naturligvis ikke ske, hvis du har valgt Skjul nummer. Når du bliver ringet op af en anden person vil du kunne se denne persons telefonnummer, med mindre denne person, har valgt Skjul nummer. G. Henvisning til nyt nummer: Hvis du skifter telefonnummer eller har opsagt dit 3, tilbyder vi en gratis henvisning fra dit gamle telefonnummer til det nye i tre måneder regnet fra tidspunktet for nummerskift eller fra opsigelsesdatoen. Denne tjeneste, skal du bestille samtidigt med, at du bestiller telefonnummerskift eller opsiger dit 3. H. Viderestilling til nyt nummer: Ved telefonnummerskift eller hvis du har opsagt dit 3, kan du abonnere på en fast viderestilling fra dit gamle telefonnummer til dit nye telefonnummer. Denne tjeneste, skal du bestille samtidigt med, at du bestiller telefonnummerskift eller opsiger dit 3. I. Løbende udsvingskontrol: Hvis du har meddelt Kundeservice, at du ønsker Udsvingskontrol, vil du modtage en SMS, hvis og når dit forbrug i en bestemt måned bliver 100% højere end gennemsnittet af de foregående måneder (dog min. 250 kr.). Denne tjeneste er gratis. J. Saldokontrol: Du kan mod betaling af et månedligt beløb abonnere på Saldokontrol. Saldokontrol sørger for, at dit forbrug pr. måned ikke overskrider et af dig fastlagt beløb. Forbrug omfatter udgående tale- og videoopkald, afsendelse af SMS, afsendelse og modtagelse af MMS samt dataforbrug. Hvis du ønsker at ændre det af dig fastlagte beløb for Saldokontrol, er vi berettiget til at tage et gebyr. Det aktuelle gebyr fremgår af prislisten på Saldokontrol opdateres én gang i døgnet, hvorfor den fastsatte beløbsgrænse kan overskrides. Endvidere kan der opstå forsinkelse på registrering af forbrug foretaget via roaming. Bemærk at der kan gå optil 30 dage før forbrug foretaget i udlandet er opdateret. Bemærk, at samtlige tjenester bliver lukket ned i det øjeblik, beløbsgrænsen er nået. Hvis du foretager udgående opkald efter, dit SIM-kort er blevet spærret, vil disse automatisk blive stillet om til vores Hver gang du indgår i en ny faktureringsperiode bliver dit SIM-kort nulstillet, og du kan igen benytte dit SIM-kort, indtil du når den af dig valgte beløbsgrænse for dit forbrug. Eventuelt forudbetalt forbrug og abonnement medregnes ikke i beløbsgrænsen. Du vil kunne ophæve din spærring ved at kontakte vores Kundeservice og oplyse den særlige PIN-kode (saldokontrolkode), som du får tilsendt ved tilmelding til denne tjeneste. Trods saldokontrolspærring, vil du kunne ringe til Kundeservice og Ansvarsfuld anvendelse af tjenesterne 8.1 Tjenesterne må kun anvendes til eget brug. Det vil sige, at du ikke må videresælge eller på anden måde anvende tjenesterne kommercielt. 8.2 Du bærer ansvaret for, at tjenesterne ikke bliver anvendt til ulovlige eller uetiske formål. 8.3 Du bærer ansvaret for alle tjenester, som sendes fra eller modtages af din 3Mobil ved hjælp af vores produkter. Det er ikke tilladt at sende eller bevidst modtage. A. Materiale som er rettighedsbeskyttet, modtaget uden tilladelse eller, som indeholder ulovlige tjenester. B. Kædebreve eller andet materiale som besværer andre brugere. C. virus. D. Materiale som er manipuleret, så det fremstår som om, det er sendt fra andre end dig som den ansvarlige afsender. 8.4 Dit 3 kan anvendes i de lande, hvor vi har aftaler med andre operatører. Der kan forekomme særskilte vilkår, som skal følges ved anvendelse af udenlandske net, f.eks. skal det besøgte lands love følges med hensyn til, om og hvordan tjenesterne anvendes (listen over internationale roamingaftaler findes på under dækning). 8.5 Ved alvorlige brud på denne aftale (se afsnit 17), kan og må vi ophæve aftalen og spærre for såvel indgående som udgående trafik. Hvis tjenesterne anvendes til ulovlige handlinger, vil dette blive politianmeldt. 9. Begrænsninger og afbrydelser 9.1 Vores netværk og dets dækning har visse begrænsninger, specielt i udbygningsfasen, hvorfor tilgængeligheden ind imellem kan være utilfredsstillende.

2 Opdaterede dækningskort forefindes i vores butikker, hos vores forhandlere samt på under dækning: 9.2 Der kan forekomme situationer, hvor tjenesterne ikke er kontinuerligt tilgængelige, eller hvor kvaliteten påvirkes, f.eks. i følgende tilfælde. A. Når vi opgraderer, vedligeholder og udfører arbejde på netværket eller tjenester. B. Ved national eller international roaming, det vil sige, når bestemte tjenester benyttes via en anden operatørs netværk, som vi ikke har nogen kontrol over, og hvor nogle af vores tjenester ikke er tilgængelige. C. Hvis din 3Mobil er en model, der ikke understøtter den pågældende tjeneste. D. På grund af omstændigheder, som ligger uden for vores kontrol (forhold som har at gøre med din 3Mobil, kapacitetsbrister, afbrydelser i tjenester fra vores underleverandører, fejl i andres kommunikationsnetværk, vejrproblemer eller radioforstyrrelser på grund af tunneller eller andre fysiske forhindringer). 9.3 I visse tilfælde kan din 3Mobil have brug for opgradering, for at tjenesterne kan fungere optimalt, f.eks. ved nye eller ændrede tjenester. 9.4 Hvis det ikke lykkes for os at tilbyde tjenesterne i henhold til aftalen, har du ret til at fremsætte krav om erstatning (Se dog afsnit og afsnit 14, begrænsning af vores ansvar). 10. Overdragelse 10.1 Hvis du ønsker at overdrage din aftale til en anden person, skal du kontakte vores Kundeservice som nærmere vil oplyse dig om hvordan og på hvilke vilkår dette kan ske. Bemærk, at du ikke kan overdrage din aftale, så længe den er bundet af bindingsperioden, eller hvis du har ubetalte fakturaer, der har overskredet forfaldsdatoen Vi har ret til at overdrage vores rettigheder og forpligtelser i henhold til denne aftale, til andre firmaer Vi er i forbindelse med overdragelse af abonnementsaftalen berettiget til at opkræve et gebyr herfor af den nye indehaver af aftalen. 11. Fakturering 11.1 Alle kunder vil blive faktureret månedligt på dansk for alle ydelser, der leveres i henhold til denne aftale. et bliver opkrævet forud, mens trafik, forbrugsafgifter og gebyrer sædvanligvis bliver opkrævet bagud. Fakturaen er opdelt i opkald til Danmark, mobilopkald, udlandsopkald, roamede opkald samt øvrige specificerede ydelser (takstopdelt faktura). Du kan med virkning fra førstkommende faktura i stedet anmodet om en specificeret faktura, der omfatter oplysning om dato, klokkeslet, kaldt nummer, samtalens varighed, pris eller tilsvarende data, som danner grundlag for debitering af forbrug af mobiltjenesten. Takstopdelt faktura er gratis, hvis du er tilmeldt PBS, hvorimod vi er berettiget til at opkræve et ekstra gebyr, såfremt du i stedet ønsker en specificeret faktura Som Privatkunde vil du som udgangspunkt modtage en takstopdelt faktura. Såfremt du er tilmeldt BetalingsService (automatisk betaling via PBS) fremsender vi dog ikke en særskilt faktura, idet det samlede faktura beløb i stedet vil fremgå af din BetalingsServiceoversigt. Du kan altid se din faktura takstopdelt (eller specificeret) via selvbetjening på Vi er berettiget til at opkræve et gebyr for fremsendelse af faktura, såfremt du ikke er tilmeldt BetalingsService. Du er selv ansvarlig for, at betalingen foretages fra din BetalingsService Såfremt vores tilgodehavende i en faktureringsperiode er under 100 kr. vil beløbet blive overført til næste faktura. Såfremt vores tilgodehavende den følgende måned er mindst 25 kr. vil beløbet dog blive opkrævet. Såfremt du en måned har et tilgodehavende hos os, vil dette uanset beløbets størrelse automatisk blive overført til næste måneds faktura. Ønsker du et eventuelt tilgodehavende udbetalt, bedes du kontakte vores Kundeservice med gældende bankoplysninger klar. Bemærk dog, at tilgodehavende beløb under 25 kr. ikke vil blive udbetalt Aktuel prisliste kan altid findes på 12. Kreditvurdering 12.1 Vi forbeholder os ret til at foretage kreditvurdering af dig som kunde, og herunder at indhente kreditoplysninger inden aftalen indgås samt ret til at nægte at indgå aftale med dig som kunde på baggrund af fremkomne oplysninger. Vi er til enhver tid berettiget til løbende at ændre den tildelte kreditgrænse. Overskrides den fastsatte kreditgrænse, er vi berettiget til at spærre for al udgående trafik fra 3Mobilen. 13. Betaling, betalingsansvar og sikkerhedsstillelse 13.1 Du skal betale alle på din konto anførte udgifter for anvendelse af tjenester og alle køb, som foretages ved hjælp af din 3Mobil uanset, om tjenesterne har været anvendt af dig selv eller anden person. Hvis du mener, at nogle omkostninger, som vi har påført din konto, er fejlagtige eller ukorrekte, bedes du hurtigst muligt kontakte vores Kundeservice med denne oplysning Hvis et køb foretages via M-betaling, og de som formidler betalingen af en eller anden grund stopper betalingen (f.eks. bank eller kreditkortfirma), har vi ret til at opkræve dig pengene af anden vej, f.eks. via mobilregningen Du kan blive ansvarlig for andres uberettigede anvendelse af dit SIM-kort, din PIN-kode og/eller dine sikkerhedskoder i overensstemmelse med de regler og begrænsninger, som følger af Lov om Betalingsmidler 11 og 12. Betalingsmiddellovens 11 og 12 kan findes på Betaling sker i danske kroner. Alle priser er inklusive moms Alle dine fakturaer skal betales senest på den på fakturaerne angivne betalingsdato. Ved forsinket betaling har vi ret til at opkræve renter fra betalingsfristens udløb og indtil betaling sker, og i øvrigt i henhold til rentelovens bestemmelser. Vi har endvidere i overensstemmelse med rentelovens regler ret til at opkræve rykkergebyrer og inkassogebyr. Endeligt forbeholder vi os ret til, helt eller delvist, at spærre for alle tjenester på alle dine abonnementer (dvs. alle abonnementer under dit CPR-nummer) samt eventuelt ophæve aftalen med krav om betaling af abonnement for evt. resterende bindingsperiode. Du er derefter stadig betalingsansvarlig for udestående. Hvis vi på din anmodning, efter alle udeståender er betalt, genåbner dit abonnement, vil vi opkræve et genåbningsgebyr. Størrelsen af genåbningsgebyr kan du se i prislisten Herudover forbeholder vi os ret til at afbryde forbindelsen til nettet, hvis det erfares, at du i væsentlig grad misligholder dine forpligtelser i henhold til vilkårene. Væsentlig misligholdelse inkluderer, men er ikke begrænset til: A. At krav om sikkerhedsstillelse ikke opfyldes til tiden. B. At du undlader at melde adresseændring. C. At betaling for oprettelse af abonnement ikke sker til tiden eller når aftalt kreditmaksimum overskrides. D. At du undlader at efterkomme krav om betryggende sikkerhed. E. At du afgiver urigtige oplysninger ved denne abonnementsaftales indgåelse og/eller efterfølgende ikke oplyser os om ændringer. F. At der er berettiget tvivl om din evne eller vilje til at betale. 3 kan desuden afbryde forbindelsen med øjeblikkelig virkning og uden ansvar, hvis der er en pludselig og væsentlig stigning i forbruget, og der er begrundet anledning til at tro, at betaling ikke vil ske rettidigt, og hvis du ikke straks betaler din gæld, samt hvis der er begrundet mistanke om misbrug. Afbrydelsen er ikke en ophævelse af abonnementsaftalen og medfører ikke nedslag i betalingen af abonnementet, evt. minimumforbrug eller andre faste udgifter i perioden, hvor du har misligholdt abonnementsaftalen Du får mulighed for at foretage betalinger via din 3Mobil, betegnet M-betaling. Med M-betaling kan du betale for varer og tjenesteydelser, som du køber ved hjælp af din 3Mobil. Du har mulighed for at anvende forskellige betalingsmetoder. Du kan f.eks. foretage en betaling med dit bank- eller kreditkort eller lægge betalingen på din mobilregning. Regler for beløbsgrænse og den gældende kreditgrænse, samt tjenestespecifikke vilkår, sat af os eller vores partnere, kan findes på Ved anvendelse af din 3Mobil udenfor Danmark via roaming gælder særskilte betalingsvilkår: A. Prisen for anvendelse bestemmes af den udenlandske operatør og kan påvirkes af valutakursændringer samt af individuelle gebyrer, som ligger udenfor vores kontrol. B. Bemærk, at når du er i udlandet, takseres en væsentlig højere pris pr. MB end den, der gælder i Danmark. Denne pris bestemmes af den lokale mobiloperatør og dækker over tjenester som surf på Planet 3 adgang til www, MMS med billeder/video samt s. Det anbefales derfor at checke priserne herfor inden brug. C. Omkostninger for international roaming kan fremgå af senere regning end den regning, som ellers gælder for anvendelsestidspunktet. På grund af forsinkelse i leverancen af faktureringsgrundlag fra udlandet, kan vi ikke garantere at eventuelle beløbsgrænser ikke overskrides. Hvis dette forekommer, er du betalingsansvarlig for det overskredne beløb. D. Ved udlandsbesøg skal du også betale for indgående trafik til abonnementet Hvis du anvender din 3Mobil til at foretage køb via M-betaling, kan leverandørfirmaet fakturere dig direkte Vi kan straks eller senere i aftaleperioden kræve, at du stiller sikkerhed for dine forpligtelser i henhold til aftalen. 14. Ansvar Begrænsninger af vores ansvar 14.1 Vi er erstatningsansvarlige efter dansk rets almindelige regler, dog med de begrænsninger, som udtrykkeligt følger af nedenstående bestemmelser Vi bærer ikke ansvaret for besvær, skader og/eller tabte informationer, som skyldes afbrydelser eller forstyrrelser i netværket og/eller udeblevet eller forsinket trafik Vi bærer ikke ansvaret for præcision i, for rigtigheden eller anvendelsesmuligheden af information, data eller tips, som formidles af os eller vores samarbejdspartnere eller andre tredjemænd via tjenester, indholdstjenester, netværk (f.eks. videoklip), eller for dispositioner eller beslutninger (f.eks. investerings- og spilbeslutninger), som tages på baggrund af sådanne informationer, data eller tips I henhold til lovgivningen skal vi træffe de fornødne juridiske, organisatoriske, driftsmæssige, tekniske og sikkerhedsmæssige foranstaltninger for, at der er tale om et sikkert og velfungerende system, herunder til sikring mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, forringes, kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen Hvis netværket ikke fungerer tilfredsstillende på grund af, at vi har været nødt til at gennemføre en teknisk, vedligeholdende eller driftmæssig handling, er vi ikke forpligtet til at erstatte eventuelle tab. Sådanne handlinger skal vi udføre så hurtigt og smidigt som muligt, så forstyrrelser begrænses. Hvis du som følge heraf oplever nedbrud over flere sammenhængende dage, har du dog ret til en forholdsmæssig reduktion i din abonnementspris for den pågældende periode. Du bedes i sådanne tilfælde kontakte vores 14.6 Vi bærer ikke ansvaret for indirekte tab eller følgeskader som f.eks. tab af data, tabt gevinst, mindsket produktion eller omsætning, forhindringer i at du kan opfylde forpligtelser overfor tredjemand eller udebleven nytte af aftale med tredjemand Krav om erstatning skal indsendes skriftligt, umiddelbart efter, at tabet eller skaden er opstået eller burde være opdaget Hvis vi ikke kan opfylde en forpligtelse overfor dig på grund af omstændigheder, som vi ikke er herre over eller ikke kan forudse, bærer vi intet ansvar og friholdes for eventuelt erstatningskrav og andre afledte krav. Som sådanne omstændigheder regnes blandt andet: Lynnedslag, vejrforhold, brand, myndighedsbestemmelser eller andre offentlige bestemmelser, fejl i andre operatørers net, arbejdskonflikter samt almene fejl på transporter, varer eller energi. Tilsvarende ansvarsbegrænsning gælder i forbindelse med anden lignende force majeure Vi er ikke ansvarlige for anvendelse af tjenesterne i strid med afsnit Medmindre andet følger af ufravigelig lovgivning, er vi ikke ansvarlige for fejl, nedbrud, forstyrrelser og lignende, som skyldes andre serviceudbydere eller andre operatørers netværk. 15. Justeringer af aftalen (Varsling) 15.1 Vi kan løbende være nødt til at ændre aftalen. Sådanne ændringer vil blive varslet mindst en måned før de træder i kraft. Du har ret til i varslingsperioden at opsige aftalen med 14 dages varsel med virkning senest fra den dato, hvor ændringen træder i kraft. Hvis du fortsat benytter tjenesten eller abonnementet efter ikrafttrædelsesdatoen, vil vi betragte dette som en accept af ændringen. Ændringer til fordel for dig, kan vi gennemføre uden forudgående varsel og giver dig ikke ret til opsigelse Ved ændringer i aftalen, kan dette blive meddelt ved annoncering i de landsdækkende dagblade og/eller elektroniske medier, eller vi kan underrette dig skriftligt i forbindelse med fremsendelse af faktura Prisændringer for dit forbrug i udlandet vil ikke blive varslet, når prisændringen følger af, at vores internationale roamingpartner hæver prisen overfor os. 16. Meddelelser 16.1 Du kan modtage meddelelser fra os via din 3Mobil, fastnettelefon, SMS, MMS, eller brev. Vi anvender i disse tilfælde de kontaktoplysninger, som du har meddelt os. 17. Lukning og spærring fra vores side 17.1 et (eller i visse tilfælde specifikke tjenester) kan lukkes for såvel udgående som indgående trafik, som for køb af varer og tjenester, hvis du gør dig skyldig i væsentlig aftalebrud som f.eks. at: A. Vigtige oplysninger fra dig til os er ukorrekte/- fejlagtige. B. Du ikke betaler udestående beløb trods påmindelser og advarsel om inkassolukning. C. Du er insolvent, eller hvis vi med rimelig grund antager, at du er insolvent. D. Myndighederne begærer det. E. Tjenesterne anvendes i strid med afsnit For at beskytte dig eller os fra, at en uberettiget person anvender dit SIM-kort, din PIN-kode og/eller dine sikkerhedskoder, kan vi spærre abonnementet eller enkeltstående tjenester hvis: A. Vi har anledning til at tro at din 3Mobil eller dit SIM-kort er tabt eller stjålet. B. Forkert PIN-kode eller sikkerhedskode er indtastet tre gange i træk. C. Kortudgiveren meddeler, at det bank- eller kreditkort, som findes i M-betaling, rapporteres stjålet eller spærret, grundet anden anledning. Hvis abonnementet bliver spærret, skal du kontakte vores Vi kan genåbne abonnementet, så snart vi ved, at 3Mobilen, PIN-koden og sikkerhedskoderne ikke er i forkerte hænder Du har ingen ret til afgifts- eller abonnementsreduktion for den tid, abonnementet er lukket eller spærret. 18. Fejlretning 18.1 Alle henvendelser vedrørende fejlretning skal foretages ved at ringe til vores 18.2 Vi er forpligtet til at påbegynde fejlretningsprocedurer så hurtigt som muligt efter at have modtaget meddelelse om fejl. Fejlretningen vil almindeligvis finde sted hverdage i tidsrummet Ved fejlsøgning og fejlretning skal du i nødvendigt omfang medvirke til fejlsøgning og fejlretning i udstyr (f.eks. 3Mobilen). Såfremt problemet skyldes fejl og mangler i dit udstyr, henvises til de gældende vilkår for udstyret Hvis fejlen skyldes fejlhåndtering fra din side, skal du selv betale for reparationen. Ligeledes skal du selv betale for reparationer, som foretages efter, at reklamationsretten er udløbet. 19. Opsigelse og operatørkoder Almindelig opsigelse 19.1 Aftalen har en bindingsperiode som er angivet i din oprettelsesformular (se afsnit 2) Hvis du ønsker at opsige dit abonnement, skal du ringe til vores Kundeservice på telefonnummer med CPR-nummer og kundenummer parat. Opsigelsesvarslet er på en måned og tidligst til udgangen af bindingsperioden. Du vil indenfor 30 dage modtage en bekræftelse på, at dit 3 ophører. Bemærk, at det udelukkende er dig som den aftaleansvarlige, der kan opsige en aftale, hvorfor en opsigelse fra en eventuel bruger af telefonen vil blive afvist Hvis ikke andet er aftalt kan vi opsige aftalen med en måneds varsel. Dog kan vi i de tilfælde som nævnes i afsnit 17, ophæve aftalen øjeblikkeligt og uden varsel Når aftalen opsiges, lukkes abonnementet og tjenesterne. Eventuelle udeståender samt gebyrer skal du betale hurtigst muligt og senest til betalingsdato. Bemærk, at du op til en måned efter opsigelsesdatoen kan modtage en slutopgørelse for dit 3. Operatørkoder 19.5 Hvis din 3Mobil er låst til det SIM-kort, du har fået fra os, kan vi på din begæring give dig operatørlåsekoden, så du kan låse 3Mobilen op. Dette forudsætter, at du er ejer af 3Mobilen, og at der ikke er noget udestående på abonnementet, samt at du i øvrigt har opfyldt aftalen Bemærk, vores 3Mobiler er låst til kun at bruge 3 s SIM-kort. Efter bindingsperiodens udløb, kan du få din 3Mobil låst gratis op. Hvis du inden bindingsperiodens udløb ønsker din 3Mobil låst op, skal du betale et gebyr. Gebyret fremgår af Såfremt bindingsperioden på din 3Mobil endnu ikke er udløbet, når du ønsker 3Mobilen låst op, skal du betale et gebyr. Gebyret fremgår af prislisten Bemærk, 3 kan ikke garantere, at du kan benytte SIM-kort fra andre operatører efter at 3Mobilen er låst op. Fortrydelse ved fjernsalg 19.9 Hvis du har købt dit 3 og 3Mobil via 3 s Webshop, internettet eller anden form for fjernkommunikation, er du berettiget til at fortryde aftalen med os, hvis du inden en frist på 14 dage sender det ubrugte SIMkort samt 3Mobilen med alt modtaget udstyr (oplader, headset og batterier m.m.) inkl. original emballage retur til os sammen med en skriftlig angivelse af dit navn og din adresse. Fortrydelsesretten kan ikke gøres gældende, såfremt det solgte ikke leveres tilbage i væsentlig samme stand og mængde. Bemærk, at du selv dækker omkostninger til returforsendelse. Send venligst varen forsvarligt indpakket i en kasse. Original emballage er ikke tilstrækkelig og må ikke bruges som indpakning. Fristen regnes fra det seneste af følgende tidspunkter: A. Den dag, du modtog SIM-kort og 3Mobilen, eller B. Den dag du modtog oplysninger fra os på varigt medium (pr. eller brev) i overensstemmelse med forbrugeraftaleloven kapitel 3 og 4. Fristen udløber dog senest 3 måneder efter den dag, du modtog SIM-kortet og 3Mobilen. Du kan også benytte din fortrydelsesret ved at undlade at modtage eller indløse vores forsendelse af SIM-kortet og 3Mobilen. Hvis du vælger at fortryde aftalen indenfor de første 14 dage, hæfter du ikke for aftalen. Du skal selv betale eventuelle udgifter til porto/fragt ved tilbagesendelse af SIM-kortet, 3Mobilen og alt andet tilhørende udstyr til os. Det er

3 en betingelse for din ret til at fortryde aftalen, at vi modtager SIM-kortet, 3Mobilen og alt andet tilhørende udstyr i samme stand og mængde (dvs. i ubrugt stand). FAL kapitel 3 og 4 om oplysningspligt og fortrydelsesret ved fjernsalg kan findes på Er SIM-kortet eller 3Mobilen taget i brug, eller er emballagen brudt, gælder den i punkt 19.7 anførte fortrydelsesret ikke, og du kan derfor ikke fortryde aftalen, men er bundet af denne i hele bindingsperioden fra aktiveringsdato. 20. Rettigheder 20.1 Alle rettigheder, tilhører os og de partnere, som vi har aftaler med Varemærket og andre logotyper, kendetegn eller billeder som findes på indholdstjenesterne, tilhører os eller vores samarbejdspartnere Hvis du sender tekst, billede eller lydmateriale til vores redaktion, giver du os ubegrænset ret til at kopiere, bearbejde, offentliggøre og videresende materialet, hvis du ikke selv angiver andet. Vi skal kunne gå ud fra, at det materiale, du sender til os, er noget, som du selv ret og frit kan råde over, og at det ikke er forfalsket, forvandlet eller ulovligt på nogen måde. 21. Tvister og klager 21.1 I tilfælde af uoverensstemmelse omkring aftalen, kan du klage til Kundeservice på Såfremt du efterfølgende ikke mener, at problemet er løst, henviser vi til at sende en skriftlig klage til vores adresse. Vi skal senest 14 dage efter klagemodtagelse bekræfte modtagelsen til dig. Vi træffer afgørelse i klagen hurtigst muligt og som udgangspunkt senest tre måneder efter, at klagen er indgivet. I specielle tilfælde, som kræver særlige undersøgelser, kan der gå op til seks måneder, før der foreligger en afgørelse Vores afgørelse i en klagesag kan indbringes for Teleankenævnet. via deres webside: Ved spørgsmål træffes Teleankenævnet på telefonnummer er: Hvis klagen udelukkende vedrører selve varen, f.eks. en defekt 3Mobil, henvises til Forbrugerklagenævnet, Forbrugernes Hus, Amagerfælledvej 56, 2300 København S Eventuelle uenigheder mellem dig og os kan endvidere af begge parter indbringes for de almindelige domstole efter gældende regler herom. Sådanne uenigheder vil blive afgjort i henhold til dansk lovgivning. Vilkår for Basisabonnement og tilvalgte pakker Basisabonnement 3Boost 1. Med 3Boost betaler du ingen månedlig abonnementsafgift, men du forpligter dig til et fast månedligt minimumsforbrug. 2. Hver måned faktureres du for minimumsforbruget og det forbrug, ud over minimumsforbruget, du har haft i foregående måned (videosamtaler, taleopkald, SMS, MMS, dataforbrug og indholdstjenester). Såvel minimumsforbruget som yderligere forbrug faktureres bagud. Har du ikke anvendt hele minimumsforbruget i en given måned, vil du blive faktureret for hele beløbet. Ubrugt minimumsforbrug kan ikke overføres til den efterfølgende måned. 3. Minimumsforbruget kan benyttes til alm. tale- og videoopkald, SMS, MMS, og Planet 3 samt til betaling af abonnementsafgift for eventuelle Rabatpakker, Indholdspakker etc. Opkald og forbrug af data foretaget i udlandet samt eventuelle donationer, indsamlinger, stemmeafgivning mv. er ligeledes inkluderet i minimumsforbruget. Oprettelsesgebyr samt eventuelle rykkergebyrer er ikke omfattet af minimumsforbruget. 4. For alle succesfulde video- og taleopkald vil du blive opkrævet en opkaldsafgift. Denne er inkl. i minimumsforbruget. 5. Med 3Boost bliver du takseret pr. påbegyndt 10 sekunder. X-Series Gold 1. Med X-Series Gold betaler du en fast månedlig abonnementsafgift. 2. Udover abonnementsafgiften faktureres du hver måned for det forbrug (videoopkald, taleopkald, SMS, MMS samt dataforbrug udenfor 3 snet), du har haft foregående måned. safgiften faktureres forud, og forbruget faktureres bagud. 3. For alle succesfulde video- og taleopkald vil du blive opkrævet en opkaldsafgift. I øvrigt gælder de vilkår, som er anført i 3 s svilkår for Privatkunder. 4. Med X-Series Gold takseres du pr. påbegyndt 10 sekunder. X-Series Gold inkluderer Mobilt Bredbånd (3.0 Mbit/ s) og giver dig frit forbrug af Windows Live Messenger, Google Maps, Google Search, Gmail, Skype, 3Mobil-TV, Windows Live Hotmail, Orb, YouTube og Sling. Bemærk, at Sling kræver installation af en Slingbox. Denne skal købes separat. X-Series Gold inkluderer også Guldpakken til Planet 3. et inkluderer 10 GB datatrafik pr. måned. Overskrider forbruget 10 GB vil du ikke blive pålagt at betale ekstra, men 3 forbeholder sig retten til at spærre eller opsige pågældende abonnement med kort varsel. udenfor 3 s net vil blive faktureret til den i prislisten til enhver tid gældende pris for data. i udlandet vil blive faktureret til den i prislisten til den enhver tid gældende pris for international dataroaming. Bindingsperioden fremgår af din abonnementsformular. Når du abonnerer på basisabonnementet 3Boost, kan du sideløbende vælge at abonnere (betale en fast månedlig abonnementsafgift) på følgende pakker, Rabatpakker og Indholdspakker. Bemærk, der er en måneds opsigelsesfrist på tilvalgte pakker. Beginner Med basisabonnementet Beginner opnår du adgang til nettet med en mobil downloadhastighed på op til 1,0 Mbit/s og en uploadhastighed på op til 384 aktuelle terræn- og bygningsforhold har indflydelse på, hvilken hastighed der kan et inkluderer 250 MB dataforbrug i 3 s net i Danmark og Sverige. Forbrug udover 250 MB vil blive faktureret til den i prislisten til den enhver tid gældende pris for data. forbrug uden for 3 s net i Danmark og Sverige vil blive faktureret til den i prislisten til enhver tid gældende pris for dataroaming. forbrug i udlandet, herunder uden for 3 s net i Sverige, vil blive faktureret til den i prislisten til enhver tid gældende pris for internationale dataroaming. Du skal være opmærksom på, at priserne for international dataroaming kan være væsentlig højere end priserne for dataforbrug i Danmark. Du kan finde international dataroamingpriser her: under hvert land. På dette link kan du også se et eksempel på priser vedrørende forbrug i udlandet. Hvis dit dataforbrug i 3 s net i Danmark og Sverige på en måned samlet overstiger 499,- kr. inkl. moms, vil du ikke blive opkrævet for yderligere forbrug i dette net. forbrug uden for 3 s net og i udlandet vil blive faktureret til de i prislisten til enhver tid gældende priser. Classic Med basisabonnementet Classic opnår du adgang til nettet med en mobil downloadhastighed på op til 1,0 Mbit/s og en uploadhastighed på op til 384 opsige pågældende abonnement med kort varsel. Dette gælder dataforbrug i Danmark, når du befinder dig i danske operatørers netværk, samt i 3 s net i Sverige. Premium Med basisabonnementet Premium opnår du adgang til nettet med en mobil downloadhastighed på op til 2,0 Mbit/s og en uploadhastighed på op til 384 opsige pågældende abonnement med kort varsel. Dette gælder dataforbrug i Danmark, når du befinder dig i danske operatørers netværk, samt i 3 s net i Sverige. kan du også se et eksempel på priser vedrørende forbrug i udlandet Exclusive Med basisabonnementet Exclusive opnår du adgang til nettet med en mobil downloadhastighed på op til 7,2 Mbit/s og en uploadhastighed på op til 384 opsige pågældende abonnement med kort varsel. Dette gælder dataforbrug i Danmark når du befinder dig i danske operatørers netværk samt i 3 s net i Sverige. pakker Mobilt Bredbånd (512 Kbit/s) Med Mobilt Bredbånd (512 Kbit/s) opnår du adgang til nettet med en mobil downloadhastighed på op til 512 Kbit/s og en uploadhastighed på op til 384 Kbit/s, når et inkluderer 10 GB pr. måned. Overskrider forbruget 10 GB pr. måned, vil du ikke blive pålagt at betale ekstra for dette forbrug, men 3 forbeholder sig retten til at spærre eller opsige pågældende abonnement med kort varsel. Dette gælder dataforbrug i Danmark når du befinder dig i danske operatørers netværk samt i 3 s net i Sverige. forbrug i udlandet vil blive faktureret til den i prislisten til den enhver tid på priser vedrørende forbrug i udlandet. Mobilt Bredbånd (1,0 Mbit/s) Med Mobilt Bredbånd (1,0 Mbit/s) opnår du adgang til nettet med en mobil downloadhastighed på op til 1 Mbit/s og en uploadhastighed på op til 384 Kbit/s, når du befinder dig i udvalgte områder af 3 s net. Du kan se vejledende information om de udvalgte områder på et inkluderer 10 MB data. Eventuelt forbrug udover 10 MB vil blive faktureret til den i prislisten til den enhver tid gældende pris for data. forbrug udenfor 3 s net vil blive faktureret til den i prislisten til enhver tid gældende pris for data. forbrug i udlandet vil blive faktureret til den i prislisten til den enhver tid gældende pris for international dataroaming. Du skal Mobilt Bredbånd (1,5 Mbit/s) Med Mobilt Bredbånd (1,5 Mbit/s) opnår du adgang til nettet med en mobil downloadhastighed på op til 1,5 Mbit/s og en uploadhastighed på op til 384 Kbit/s, når et inkluderer 10 GB pr. måned. Overskrider forbruget 10 GB pr. måned vil du ikke blive pålagt at betale ekstra for dette forbrug, men 3 forbeholder sig retten til at spærre eller opsige pågældende abonnement med kort varsel. Dette gælder dataforbrug i Danmark når du befinder dig i danske operatørers netværk samt i 3 s net i Sverige. forbrug i udlandet vil blive faktureret til den i prislisten til den enhver tid på priser vedrørende forbrug i udlandet Mobilt Bredbånd (3,0 Mbit/s) Med Mobilt Bredbånd (3,0 Mbit/s) opnår du adgang til nettet med en mobil downloadhastighed på op til 3,0 Mbit/s og en uploadhastighed på op til 384 Kbit/s, når opsige pågældende abonnement med kort varsel. Dette gælder dataforbrug i Danmark når du befinder dig i danske operatørers netværk samt i 3 s net i Sverige. forbrug i udlandet vil blive faktureret til den i prislisten til enhver tid på priser vedrørende forbrug i udlandet. For alle Mobilt Bredbåndsabonnementer gælder det, at man ved både national- og international dataroaming i andre operatørers netværk kan opnå en markant lavere up- og downloadhastighed. Rabatpakker X-Series Silver X-Series Silver giver dig adgang til indhold fra din pc samt det bedste fra internettet direkte på din 3Mobil. X-Series Silver giver dig frit forbrug af Windows Live Messenger, Google Search, Gmail, Skype, Windows Live Hotmail, YouTube og Orb. Bemærk, i udlandet kan X-Series Silver kun benyttes i 3 s net. Orb kan dog kun benyttes når du er i Danmark. uden for 3 s net vil blive faktureret til den i prislisten til enhver tid gældende pris for international dataroaming. Guld Guld giver dig frit forbrug på samtlige af Planet 3 s kategorier. 0på3 Med 0på3 kan du i 3 s eget netværk - når du har 3G dækning - foretage gratis nationale tale- og videoopkald til andre 3Mobilnumre. Se hvornår du har 3Gdækning i 3 s eget net i 3Mobilens display eller tjek dækningen på dækning. Både selve samtalen og opkaldsafgiften er gratis, når den du ringer til er kunde hos 3. Hvis du befinder dig i vores samarbejdspartners netværk, vil du blive opkrævet almindelig takst i henhold til de priser, som gælder for opkald med 3Boost. 0på3 omfatter ikke opkald til 3Svar, 3Videosvar, samt opkald til 3 s FriendTones tjeneste, som alle takseres til normal takst for henholdsvis video- og taleopkald. SMS Fri SMS Fri giver dig frit og ubegrænset forbrug af SMS afsendt fra din 3Mobil indenfor Danmarks grænser og til danske mobilnumre. Overtakserede SMS, SMS til og fra udlandet samt WebSMS er ikke inkluderet i Rabatpakken. SMS med indhold koster det af leverandøren oplyste. SMS Fri giver dig samtidig frit forbrug af Windows Live (Windows Live Messenger og Windows Live Hotmail) indenfor Danmarks grænser. Ved frit forbrug menes frit forbrug af tekstbeskeder og dette inkluderer ikke vedhæftede filer, billeder etc. SMS Fri må ikke misbruges i form af chikane af andre eller kommercielt til f.eks. markedsføring. Sker dette, eller er der begrundet mistanke om misbrug, forbeholder 3 sig ret til at lukke for abonnementet. Bemærk, at 3PC Message giver dig mulighed for at sende SMS og MMS fra din pc.

4 Windows Live Giver dig frit forbrug af Windows Live Messenger og Windows Live Hotmail fra din 3Mobil indenfor Danmarks grænser. Ved frit forbrug menes frit forbrug af tekstbeskeder og dette inkluderer ikke vedhæftede filer, billeder etc. Prisen herfor fremgår af prislisten på Ved brug af Windows Live (Windows Live Messenger og Windows Live Hotmail) i udlandet vil dataforbruget blive faktureret til den i prislisten til enhver tid gældende pris for international dataroaming. Windows Live Messenger og Windows Live Hotmail må ikke misbruges i form af chikane af andre eller kommercielt til f.eks. markedsføring. Sker dette, eller er der begrundet mistanke om misbrug, forbeholder 3 sig ret til at lukke for abonnementet. Skype Med Skype-pakken kan du bruge op til Skype til Skype minutter pr. måned (indgående og udgående) og Skype Chat beskeder pr. måned (indgående og udgående), når du befinder dig i Danmark og i 3 s netværk i Sverige, England, Irland, Østrig, Italien, Hong Kong og Australien. Hvis dit forbrug oversiger ovenstående vil du ikke blive pålagt at betale ekstra, men 3 har ret til at lukke abonnementet med kort varsel. Hvis du befinder du udenfor Danmark og de ovenstående netværk vil du ikke kunne benytte Skype. 3Global Giver dig fast lav pris ved opkald fra Danmark til en række definerede lande i hele verden. Prisen gælder både i og uden for 3 s net. Du kan finde en oversigt over lande og priser på Gældende opkaldspriser og takseringsintervaller findes ligeledes på 3Mobil-TV 3Mobil-TV giver dig frit og ubegrænset forbrug af tv på 3Mobilen, når du befinder dig i 3 s net i Danmark eller Sverige. Tjenesten kan ikke benyttes i andre operatørers net eller i andre lande end Danmark og Sverige. Rabatpakken 3Mobil-TV indeholder en række fast definerede tv kanaler. Disse kanaler kan ændres af os uden varsel. Du kan mod betaling af et månedligt beløb vælge en eller flere ekstra tv kanaler. Disse kan ligeledes ændres af os uden forudgående varsel. 3Fri til Fastnet Med 3Fri til Fastnet kan du gratis foretage opkald til danske fastnetsnumre, hvis du ringer fra din 3Mobil i Danmark. Både selve samtalen og opkaldsafgiften er gratis, når du vælger rabatpakken 3Fri til Fastnet. 3Fri til Fastnet omfatter dog ikke opkald til special- eller servicenumre som f.eks. 70xx og 90xx. Her gælder de til enhver tid værende takster. 3Fri til Fastnet må ikke misbruges i form af chikane af andre eller til kommercielt brug, som f.eks. markedsføring. Sker dette, eller er der begrundet mistanke om misbrug, forbeholder 3 sig ret til at lukke for abonnementet med øjeblikkelig virkning. Surf Rabatpakken Surf giver dig 100 MB frit dataforbrug i Danmark (når du befinder dig i danske operatørers netværk) og i 3 s netværk i Sverige med en downloadhastighed på op til 3,6Mbit/s. Eventuelt forbrug udover 100 MB eller forbrug udenfor Danmark eller 3 s net i Sverige, vil blive faktureret til den i prislisten til den enhver tid gældende pris for data. Dertil kommer, at du med rabatpakken Surf får frit og ubegrænset dataforbrug til brug for tjenesten Skype, når du befinder dig i Danmark og i 3 s netværk i Sverige, England, Irland, Østrig, Italien, Hong Kong og Australien. Og du får frit og ubegrænset dataforbrug til brug for tjenesterne Windows Live Messenger og Windows Live Hotmail på 3Mobilen i 3 s netværk i Danmark og Sverige. Yderligere dataforbrug i udlandet vil blive faktureret til den i prislisten til enhver tid gældende pris for international dataroaming. Du skal være opmærksom på, at priserne for international dataroaming kan være væsentlig højere end priserne her: under hvert land. På dette link kan du også se et eksempel på priser vedrørende forbrug i udlandet. Hvis dit dataforbrug i 3 s net i Danmark og Sverige på en måned samlet overstiger 499 kr. inkl. moms., vil du ikke blive opkrævet for yderligere forbrug i dette net. forbrug uden for 3 s net i Sverige og i udlandet vil blive faktureret til de i prislisten til enhver tid gældende priser. Indholdspakker Planet 3 Kategorier De udvalgte indholdstjenester for hver kategori ændrer sig løbende i takt med udbud og efterspørgsel og fremgår af Bemærk, at du skal være i 3 s eget net for at kunne benytte tjenesterne. Alle priser på 3 s indholdstjenester kan ses i 3Mobilen under hver enkelt indholdstjeneste, før du henter tjenesten. Priserne varierer efter type, indhold og længde og kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Det er gratis at surfe på Planet 3, så længe du befinder dig i 3 s eget net i Danmark. Musik Musik giver dig fri adgang til musik. Med Musik får du adgang til en lang række radiokanaler, MTV News, Gaffa, R Live Radio samt adgang til vores 3Playliste Online, hvor du selv kan lave playlister. Bemærk, at ringetoner ikke er en del af Musik.

5 Privat priser. Alle priser er inkl. moms. 3Boost Opkald Tale opkald første 3 min., pr. min.*...99 øre Taleopkald efter 3 min., pr. min.*...59 øre Videoopkald, pr. min... 2 kr. Opkald til 3Svar første 3 min., pr. min.*...99 øre Opkald til 3Svar efter 3 min., pr. min.*...59 øre Opkald til Videosvar, pr. min kr. Opkaldsafgift...32 øre Opkaldsforsøgsafgift... 0 kr. Takseringsinterval... Pr. 10 sekunder Opkald til kr. Opkald til FriendTones første 3 min., pr. min.*...99 øre Opkald til FriendTones efter 3 min., pr. min.*...59 øre *pr. dag kr. Minimumsforbrug...pr. måned 49, 99, 199, 299, 399, 499 kr. SMS...20 øre MMS... 2 kr. SMS sendt fra 3PC message...30 øre SMS til udlande...2,50 kr. pr. MB (KB taksering)...10 kr. Surf på Planet 3 i DK... 0 kr. i TDC s net pr. MB...10 kr. Mobilt Bredbånd. Mobilt Bredbånd 512 Kbit/s kr. Mobilt Bredbånd 1,0 Mbit/s*...49 kr. Mobilt Bredbånd 1,5 Mbit/s kr. Mobilt Bredbånd 3,0 Mbit/s kr. *Ink. 10 MB trafik, derefter...3,75 kr. pr. MB SMS...20 øre MMS... 2 kr. SMS sendt fra 3PC message...30 øre SMS til udlandet...2,50 kr. pr. MB i 3 s net... 0 kr. i TDC s net pr. MB (KB taksering) **...3,75 kr. ** Gælder kun ved Mobilt Bredbånd 1,0 Mbit/s X-Series Gold Opkald Taleopkald, pr. min...59 øre Videoopkald, pr. min... 2 kr. Opkald til 3Svar, pr. min...59 øre Opkald til Videosvar, pr. min... 2 kr. Opkaldsafgift...32 øre Opkaldsforsøgsafgift... 0 kr. Takseringsinterval Pr. 10 sekunder Opkald til kr. Opkald til FriendTones, pr. min øre Opkald til 80-numre... 0 kr. Opkald til alarm kr. Opkald til 90-numre... Fra kr. Opkaldsafgift Oplysningen ,75 kr. Oplysningen 118 pr. min kr. Opkaldsafgift Udlandsoplysningen ,75 kr. Udlandsoplysningen 113 pr. min...13 kr. Automatisk Oplysning 1811, indland, pr. min kr. Mødetelefonen opkaldsafgift...25 øre Mødetelefonen pr. min...2,50 kr. X-Series Gold kr. SMS...20 øre MMS... 2 kr. SMS sendt fra 3PC message...30 øre SMS til udlandet... 2,50 kr. pr. MB (KB taksering)... 0 kr. Surf på Planet 3 i DK... 0 kr. i TDC s net pr. MB... 3,75 kr. Rabatpakker pr. måned SMS Fri...99 kr. 0på kr. 3Global kr. Generelle priser. Andet Banke på... 0 kr. Vis nummer... 0 kr. 3Svar og 3Video svar pr. måned... 0 kr. Viderestillingsfunktion... 0 kr. 3Mail... 0 kr. Faktura specifikation abonnement pr. måned...25 kr. Saldokontrol pr. måned kr. Ændring af saldokontrol niveau pr. gang...25 kr. Genåbning af telefon kr. Rykkergebyr kr. Nyt SIM kort kr. Guld nummer kr. Oprettelsesgebyr...99 kr. Fakturagebyr (hvis ikke tilmeldt PBS) pr. måned...25 kr. Inkassovarsel kr. Overdragelsesgebyr (privat til privat) kr. Overdragelsesgebyr (erhverv til privat)... 0 kr. Overdragelsesgebyr (privat til erhverv)... 0 kr. Unlock kode indenfor binding kr. Nyt telefonnummer kr. Internationalt Taleopkald i Danmark Opkald til 80-numre... 0 kr. Opkald til alarm kr. Opkald til 90-numre Fra kr. Opkaldsafgift Oplysningen ,75 kr. Oplysningen 118 pr. min. (dag/nat)...13 kr. Opkaldsafgift Udlandsoplysningen ,75 kr. Udlandsoplysningen 113 pr. min kr. Automatisk Oplysning 1811, indland, pr. min kr. Mødetelefonen opkaldsafgift...25 øre Mødetelefonen pr. min... 2,50 kr. Taleopkald fra Danmark til udlandet Opkaldsafgift, pr. min øre Til Norden, pr. min...2,50 kr. Til Europa, pr. min... 3,20 kr. Til Nordamerika, pr. min....3,50 kr. Til Resten af verden, pr. min... 6,50 kr. Til Øvrige lande, pr. min...14 kr. Videoopkald fra Danmark til udlandet Opkaldsafgift...32 øre Til Norden, pr. min kr. Til Europa, pr. min kr. Til Nordamerika, pr. min kr. Til Resten af verden, pr. min kr. Til Øvrige lande, pr. min kr. Priser på forbrug i udlandet. Se 3Global priser. Se Indholdspakker pr. måned Musik...49 kr. TV kr. Livsstil...19 kr. Erotik...19 kr. Nyheder...19 kr. Søg og Find...19 kr. Grin...19 kr. Sport...19 kr. Rabatpakker pr. måned X-Series Silver kr. SMS Fri...99 kr. 3Mobil-TV...79 kr. Ekstra TV kanaler, pr. stk kr. Guld kr. 0på kr. 3Global kr. Windows Live kr. 3Fri til Fastnet...99 kr. Surf...79kr. Skype... 39kr. pakker pr. måned Mobilt Bredbånd 512 Kbit/s kr. Mobilt Bredbånd 1,0 Mbit/s*...49 kr. Mobilt Bredbånd 1,5 Mbit/s kr. Mobilt Bredbånd 3,0 Mbit/s kr. *Ink. 10 MB trafik, derefter... 3,75 kr. kr. pr. MB Basisabonnementer Beginner kr. Classic kr. Premium kr. Exclusive kr.

Vilkår. OiSTER Fri taletid til mobil

Vilkår. OiSTER Fri taletid til mobil Vilkår OiSTER Fri taletid til mobil Marts 2015 Version 1.13 1. Aftalen... 2 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 2 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 2 1.3 Indhold i Startpakke OiSTER Fri taletid... 2

Læs mere

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Oktober 2012 Version 1.13 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. Indhold i OiSTER Taletidspakker... 2 2.1. Taletid til danske numre... 2 2.2. Dataforbrug... 2

Læs mere

Vilkår. OiSTER Go! Startpakker. Taletid til mobilen og Mobilt Bredbånd

Vilkår. OiSTER Go! Startpakker. Taletid til mobilen og Mobilt Bredbånd Vilkår OiSTER Go! Startpakker Taletid til mobilen og Mobilt Bredbånd juni 2014 Version 1 1. Aftalen... 2 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 2 1.2. Aftalens gyldighedsperiode og fornyelse... 2 2. Indhold

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Oktober 2012 Version 2.0 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011

Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011 Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011 Abonnementsvilkårene, som beskrives i denne tekst, fastsætter vilkårene for aftalen mellem Virksomheden som Businesskunde og Hi3G Denmark ApS, kendt under

Læs mere

Priser og vilkår. Priser. Skattefri Mobil Skattefri Mobilt Bredbånd. Grundpriser. Tillægsprodukter. Skattefri Mobil

Priser og vilkår. Priser. Skattefri Mobil Skattefri Mobilt Bredbånd. Grundpriser. Tillægsprodukter. Skattefri Mobil Skattefri Mobil Der henvises til priser for Privatprodukter samt Generelle Betingelser - det med småt - for privatkunder. Her er angivet særlige priser for Skattefri Mobil. er angivet i DKK inkl. moms.

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder: Mindst Meget Mere Mest

Abonnementsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder: Mindst Meget Mere Mest Abonnementsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder: Mindst Meget Mere Mest April 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder

Læs mere

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnementsformer markedsført under varemærket HomeMobil gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår for TDC's mobiltjenester.

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. FRI+ Business Binding Abonnements -afgift Inkluderede kald

Læs mere

Vilkår: OiSTER Tank Selv Mobilt Bredbånd Version 1.2 - September 2013

Vilkår: OiSTER Tank Selv Mobilt Bredbånd Version 1.2 - September 2013 Vilkår: OiSTER Tank Selv Mobilt Bredbånd Version 1.2 - September 2013 1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 2 1.1. Aftalen generelt... 2 1.2. OiSTER og Dig ved køb af Startpakke.... 2 1.3. Gyldighed... 2

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Februar 2013 Version 2.1 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

Abonnementsvilkår businesskunder - marts 2015

Abonnementsvilkår businesskunder - marts 2015 Abonnementsvilkår businesskunder - marts 2015 Abonnementsvilkårene fastsætter vilkårene for aftalen mellem Virksomheden som Businesskunde og Hi3G Denmark ApS, kendt under varemærket 3, og herefter i denne

Læs mere

priser og betingelser for Skattefri Mobil. Priser er angivet i DKK inkl. moms. Der Premium Premium+ All-inclusive

priser og betingelser for Skattefri Mobil. Priser er angivet i DKK inkl. moms. Der Premium Premium+ All-inclusive Skattefri Mobil Der henvises til priser for Privatprodukte r samt Generelle Beting elser - det med småt - for privatkunder. Nesærlige priser og betingelser for Skattefri Mobil. er angivet i DKK inkl. moms.

Læs mere

Abonnementsvilkår privatkunder August 2015

Abonnementsvilkår privatkunder August 2015 Abonnementsvilkår privatkunder August 2015 Abonnementsvilkårene, som beskrives i denne tekst, fastsætter vilkårene for aftalen mellem dig som kunde og Hi3G Denmark ApS, kendt under varemærket 3, der herefter

Læs mere

YouSee Fri Tale / 3 GB YouSee Fri Tale / 3 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale / 5 GB

YouSee Fri Tale / 3 GB YouSee Fri Tale / 3 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale / 5 GB Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder: YouSee Fri Tale / 3 GB YouSee Fri Tale / 3 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale / 5 GB YouSee Fri Tale / 5 GB (Med YouSee Konto)

Læs mere

Stofa Mobil. Standard mobilabonnementer Tillægsvilkår. Tillægsvilkår - Stofa Standard Mobilabonnementer 1

Stofa Mobil. Standard mobilabonnementer Tillægsvilkår. Tillægsvilkår - Stofa Standard Mobilabonnementer 1 Stofa Mobil Standard mobilabonnementer Tillægsvilkår Tillægsvilkår - Stofa Standard Mobilabonnementer 1 Tillægsvilkår Gældende fra 15. juni 2017 medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. Velkommen

Læs mere

Stofa Standard Mobilabonnementer TILLÆGSVILKÅR

Stofa Standard Mobilabonnementer TILLÆGSVILKÅR Stofa Standard Mobilabonnementer TILLÆGSVILKÅR 1 TILLÆGSVILKÅR Gældende fra 1. februar 2016, medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. Velkommen til Stofa Indeværende vilkår gælder for aftaler om Tillægsvilkår

Læs mere

Maj 2014 (senest revideret juni 2016)

Maj 2014 (senest revideret juni 2016) Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder (lukket for salg): Mobil 0 Timer Mobil 4 Timer Mobil 8 Timer Mobil Fri Tale 2 Timer/1 GB 4 Timer/1 GB 8 Timer/3 GB Fri Tale/5 GB Fri

Læs mere

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015 Hiper aftalevilkår version 1.0 14. december 2015 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Stofa Mobil. Standard mobilabonnementer Tillægsvilkår. Tillægsvilkår - Stofa Standard Mobilabonnementer 1

Stofa Mobil. Standard mobilabonnementer Tillægsvilkår. Tillægsvilkår - Stofa Standard Mobilabonnementer 1 Stofa Mobil Standard mobilabonnementer Tillægsvilkår Tillægsvilkår - Stofa Standard Mobilabonnementer 1 Tillægsvilkår Gældende fra 1. april 2017 medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. Velkommen

Læs mere

Taletid fra One Mobile kan inden for gyldighedsperioden (jævnfør punkt 3) døgnet rundt, hele ugen inkl. søn og helligdage anvendes til:

Taletid fra One Mobile kan inden for gyldighedsperioden (jævnfør punkt 3) døgnet rundt, hele ugen inkl. søn og helligdage anvendes til: 1. Sådan fungerer det Du betaler kun for taletid, SMS, WAP, MMS og GPRS. Du betaler forud for dit forbrug og kender derfor dine omkostninger. Hver gang du tanker op, tillægges det indbetalte beløb din

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Mindst, Meget, Mere eller Mest (YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder med YouSee Konto)

Tillægsvilkår for YouSee Mindst, Meget, Mere eller Mest (YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder med YouSee Konto) Tillægsvilkår for YouSee Mindst, Meget, Mere eller Mest (YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder med YouSee Konto) April 2015 (revideret juni 2016) Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen...

Læs mere

Tillægsvilkår for Stofas standard mobilabonnementer Indhold

Tillægsvilkår for Stofas standard mobilabonnementer Indhold 1 Tillægsvilkår for Stofas standard mobilabonnementer Indhold 1. AFTALEN... 2 2. ABONNEMENTSFORMERNE... 2 3. MOBILDATAHASTIGHED... 2 4. INKLUDERET TALE... 3 5. FRI TALE... 3 6. INKLUDERET DATA... 4 7.

Læs mere

Kom godt i gang. Læs om dine muligheder. Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS

Kom godt i gang. Læs om dine muligheder. Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS Kom godt i gang Læs om dine muligheder Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS Mobilopsætning Spærring af opkald Data på din mobil Mobilt bredbånd Og meget meget mere Callme.dk Velkommen

Læs mere

Velkommen til den mobile verden

Velkommen til den mobile verden Velkommen til den mobile verden Hos Call me fokuserer vi på at gøre det nemt for dig at købe din nye mobil, mobilt bredbånd eller mobiltilbehør. Du kan handle på www.callme.dk, når du har tid og til priser

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

Tillægsvilkår for: Mobil 1 Time / 1 GB Mobil 1 Time / 1 GB (Med YouSee-Konto) Mobil Fri Tale / 5 GB Mobil Fri Tale / 5 GB (Med YouSee-Konto)

Tillægsvilkår for: Mobil 1 Time / 1 GB Mobil 1 Time / 1 GB (Med YouSee-Konto) Mobil Fri Tale / 5 GB Mobil Fri Tale / 5 GB (Med YouSee-Konto) Tillægsvilkår for: Mobil 1 Time / 1 GB Mobil 1 Time / 1 GB (Med YouSee-Konto) Mobil Fri Tale / 5 GB Mobil Fri Tale / 5 GB (Med YouSee-Konto) Maj 2017 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 1.A. YouSee

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og excl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og excl. moms. FRI+ Business Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og excl. moms. FRI+ Business Binding Abonnements

Læs mere

TILLÆGSVILKÅR FOR TELMORE PAKKER UDEN OVERFØR TID. Maj 2015

TILLÆGSVILKÅR FOR TELMORE PAKKER UDEN OVERFØR TID. Maj 2015 TILLÆGSVILKÅR FOR TELMORE PAKKER UDEN OVERFØR TID Maj 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Tillægsaftalen...3 2. Taksering af samtaler i og fra Danmark (sekund- og minuttaksering)...3 3. Taletid...3 4. Ubegrænset

Læs mere

Betaler I ikke til tiden, kan I blive opkrævet rykkergebyrer, og I risikerer, at abonnementet bliver spærret.

Betaler I ikke til tiden, kan I blive opkrævet rykkergebyrer, og I risikerer, at abonnementet bliver spærret. SIDE Faktura Betalingsdato 0.2.205 HiG Denmark ApS 2 Hjælp til jeres faktura speriode 6.0.205-5..205 Total ekskl. moms Moms Beløbet trækkes automatisk via Betalingsservice d. 0.2.205 Momsspecifikation

Læs mere

YouSee Fri Tale + 25 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale + 10 GB YouSee Fri Tale + 10 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale + 25 GB

YouSee Fri Tale + 25 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale + 10 GB YouSee Fri Tale + 10 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale + 25 GB Tillægsvilkår for s standard mobilabonnementer til privatkunder: 1 Time + 1 GB 1 Time + 1 GB (Med Konto) 8 Timer + 2 GB 8 Timer + 2 GB (Med Konto) 10 Timer + 4 GB 10 Timer + 4 GB (Med Konto) Fri Tale +

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

FAKTURA. Har du spørgsmål til din regning Klik ind på www.callme.dk/regning og få hjælp til din regning.

FAKTURA. Har du spørgsmål til din regning Klik ind på www.callme.dk/regning og få hjælp til din regning. FAKTURA Abonnement og forbrug 485,00 Andet Administrationspris 6,50 Andet - momsfrit Mobiltillæg aftale 1000212868, 24 á 24 56,00 Mobiltillæg aftale 1000326325, 2 á 24 125,00 Mobiltillæg aftale 1000326328,

Læs mere

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobiltjeneste

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobiltjeneste Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobiltjeneste - Erhverv Januar 2014 1/5 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsvilkårenes omfang... 3 2. Forudsætninger... 3 3. TELEs leveringsforpligtelse, herunder

Læs mere

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste - Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste Marts 2008 1. Generelt Disse abonnementsvilkår er gældende for aftaler om abonnement på Uni-tel A/S s IP-telefonitjeneste, indgået mellem kunden og

Læs mere

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker 2014 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering af samtaler... 2 3. Inkluderet taletid og Mobil Fri Tale... 2 4. Fri sms+mms...

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Mobil itotalpro

Tillægsvilkår for TDC Mobil itotalpro Tillægsvilkår for TDC Mobil itotalpro Juni 2017 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Aftalens parter... 3 3. Taksering... 3 3.A Taksering af samtaler (minuttaksering)... 3 3.B. Taksering af mobildataforbrug

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder

Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder (lukket for salg): Mobil Familie Mobil 2Timer Mobil 6Timer Mobil 12Timer Mobil Fri Timer Mobilpakke 500 MB Mobilpakke 2Timer/3GB Mobilpakke

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

FAKTURA. Har du spørgsmål til din regning Klik ind på www.callme.dk/regning og få hjælp til din regning.

FAKTURA. Har du spørgsmål til din regning Klik ind på www.callme.dk/regning og få hjælp til din regning. FAKTURA Abonnement og forbrug 496,00 Andet Administrationspris 6,50 Andet - momsfrit Mobiltillæg aftale 1000326328, 8 á 24 123,00 Mobiltillæg aftale 1000326325, 8 á 24 125,00 I alt kr. inkl. 25% moms.

Læs mere

Hiper aftalevilkår version juni 2016

Hiper aftalevilkår version juni 2016 Hiper aftalevilkår version 1.3 23. juni 2016 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj Trafikken på internetadgangen er ikke krypteret.

Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj Trafikken på internetadgangen er ikke krypteret. Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj 2008 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnement på TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår

Læs mere

Betaler du ikke til tiden, kan du blive opkrævet rykkergebyrer, og du risikerer, at abonnementet bliver spærret.

Betaler du ikke til tiden, kan du blive opkrævet rykkergebyrer, og du risikerer, at abonnementet bliver spærret. SIDE 1 Regning 1 Betalingsdato 02.06.2015 Hi3G Denmark ApS 2 Hjælp til din regning Forbrugsperiode 11.04.2015-10.05.2015 Total inkl. moms 873,01 Moms 103,85 Beløbet trækkes automatisk via Betalingsservice

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Business+. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Business+. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Business+. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Abonnementsbinding Abonnementsafgift Inkluderede kald og SMS/MMS

Læs mere

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstelefonitjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår Kort præsentation af

Læs mere

Hiper aftalevilkår version september 2017

Hiper aftalevilkår version september 2017 Hiper aftalevilkår version 1.5 12. september 2017 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på

Læs mere

pakker 1. Tillægsaftalen 1 Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med September 2017

pakker 1. Tillægsaftalen 1 Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med September 2017 1 Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker September 2017 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering af samtaler... 2 3. Inkluderet taletid... 2 4. Fri Tale... 3 5.

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere

FAKTURA. Har du spørgsmål til din regning Klik ind på www.callme.dk/regning og få hjælp til din regning.

FAKTURA. Har du spørgsmål til din regning Klik ind på www.callme.dk/regning og få hjælp til din regning. FAKTURA Abonnement og forbrug 616,15 Andet Administrationspris 6,50 Andet - momsfrit Mobiltillæg aftale 1000341231, 1 á 24 245,00 kr. inkl. 25% moms. Trækkes via Betalingsservice den 01.07.14 867,65 Heraf

Læs mere

Plenti aftalevilkår. 1 CVR 37053236 Lygten 39, 3.sal 2400 København NV Tlf. 93 60 60 60 hej@plenti.dk

Plenti aftalevilkår. 1 CVR 37053236 Lygten 39, 3.sal 2400 København NV Tlf. 93 60 60 60 hej@plenti.dk Plenti aftalevilkår 1. Aftalevilkår og elektronisk kommunikation 2 2. Startdato, abonnementsindhold og Mit Plenti 2 3. Betaling 2 3.1 Abonnement... 2 3.2 Forbrugsgrænse og andre udgifter... 2 3.3 Manglende

Læs mere

Oprettelse 79,20. Abonnement pr. måned 48,00. Standard minuttakst* 0,80. Servicenumre pr. minut** 1,00. Standard SMS takst*** 0,32

Oprettelse 79,20. Abonnement pr. måned 48,00. Standard minuttakst* 0,80. Servicenumre pr. minut** 1,00. Standard SMS takst*** 0,32 Priser Grundpriser Oprettelse 79,20 Abonnement pr. måned 48,00 Forbrug Standard minuttakst* 0,80 Opkald til udlandet/modtaget i udlandet Gældende udlandspriser, se www.telenor.dk Servicenumre pr. minut**

Læs mere

TILLÆGSVILKÅR FOR MOBILT BREDBÅND. September 2015

TILLÆGSVILKÅR FOR MOBILT BREDBÅND. September 2015 TILLÆGSVILKÅR FOR MOBILT BREDBÅND September 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Tillægsaftalen...3 2. Forbrugsgrænse...3 3. Mobildata hastighed...4 4. Datadeling...4 5. Ip-adresse...5 6. Kundeudstyr...5 7. Kundens

Læs mere

FAKTURA. Har du spørgsmål til din regning Klik ind på www.callme.dk/regning og få hjælp til din regning.

FAKTURA. Har du spørgsmål til din regning Klik ind på www.callme.dk/regning og få hjælp til din regning. FAKTURA Abonnement og forbrug 516,00 Andet Administrationspris 6,50 Andet - momsfrit Mobiltillæg aftale 775623970, 4 á 24 190,00 Mobiltillæg aftale 1000320714, 3 á 24 190,00 I alt kr. inkl. 25% moms. Trækkes

Læs mere

Tillægsvilkår for Mobil Fri Timer/2 GB og Mobil Fri Timer/5 GB til privatkunder

Tillægsvilkår for Mobil Fri Timer/2 GB og Mobil Fri Timer/5 GB til privatkunder Tillægsvilkår for Mobil Fri Timer/2 GB og Mobil Fri Timer/5 GB til privatkunder Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering og begrænsninger... 2 2.A. Taksering af samtaler (minuttaksering)...

Læs mere

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd December 2013 Version 1.9 Indhold 1. Abonnementsaftalen... 3 1.1. Aftalen generelt... 3 2. Oprettelsesmuligheder... 3 2.1.1. OiSTER Mobilt Bredbånd uden binding... 3 2.1.2.

Læs mere

1. Tillægsaftalen. Januar 2011 (senest revideret juni 2016)

1. Tillægsaftalen. Januar 2011 (senest revideret juni 2016) Tillægsvilkår for YouSee s standard-abonnementer på You- See s mobiltjenester (lukket for salg): Mobil Familie Mobil Sms Media Mobil Mix Mobil MixMedia Mobil Tale Mobil imedia Mobil Max Mobil MaxMedia

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Forever more Zenji Generelle vilkår

Forever more Zenji Generelle vilkår Forever more Zenji Generelle vilkår Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 4 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 4 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 4 2 Oprettelse og registrering... 5 2.1 Abonnement og

Læs mere

FAKTURA. Har du spørgsmål til din regning Klik ind på www.callme.dk/regning og få hjælp til din regning.

FAKTURA. Har du spørgsmål til din regning Klik ind på www.callme.dk/regning og få hjælp til din regning. FAKTURA Abonnement og forbrug 559,95 Andet Administrationspris 6,50 kr. inkl. 25% moms. Trækkes via Betalingsservice den 01.05.14 566,45 Heraf udgør moms 25% i alt kr. 112,69 1 af 5 Har du spørgsmål til

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Prisplan 2. Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 8 i mobil gensalgsaftale, og er, hvis ikke andet står anført, gældende fra 1. januar 2008.

Prisplan 2. Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 8 i mobil gensalgsaftale, og er, hvis ikke andet står anført, gældende fra 1. januar 2008. Bilag 8 Prisplan 2 Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 8 i mobil gensalgsaftale, og er, hvis ikke andet står anført, gældende fra 1. januar 2008. Denne prisliste er indgået under forbehold for eventuelle

Læs mere

Mobil Basis Mobil 2 timer Professionel Mobil 5 timer Professionel Mobil Fri tale Professionel

Mobil Basis Mobil 2 timer Professionel Mobil 5 timer Professionel Mobil Fri tale Professionel 1 Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer til erhvervskunder: Mobil Basis Mobil 2 Mobil 5 Mobil Fri tale Professionel Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering og

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Business+. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Business+. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Business+. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Abonnementsbinding Abonnementsafgift Inkluderede kald og SMS/MMS

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC s standard mobilabonnementer til erhvervskunder:

Tillægsvilkår for TDC s standard mobilabonnementer til erhvervskunder: Tillægsvilkår for TDC s standard mobilabonnementer til erhvervskunder: TDC Mobil Pro TDC Mobil MiniPro TDC Mobil MedioPro TDC Mobil MaxPro TDC Mobil TotalPro 1. Tillægsaftalen For aftale om en af ovennævnte

Læs mere

Adgang til at foretage og modtage opkald (samtaler) Minuttaksering af samtaler, jf. pkt. 3.A Adgang til at sende og modtage sms og mms

Adgang til at foretage og modtage opkald (samtaler) Minuttaksering af samtaler, jf. pkt. 3.A Adgang til at sende og modtage sms og mms Tillægsvilkår for TDC s standard mobilabonnementer til erhvervskunder: TDC Mobil Pro TDC Mobil MiniPro TDC Mobil MedioPro TDC Mobil MaxPro TDC Mobil TotalPro September 2017 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen...

Læs mere

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009.

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. ComX Networks A/S IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. IPTV abonnementsbetingelser, ComX Networks A/S, privatkunder. 1. juli 2009 side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Generelt

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swipp-overførsler/-betalinger

Læs mere

1. Tillægsaftalen. 1 Tillægsvilkår for Fullrate DK-mobilabonnement September 2017

1. Tillægsaftalen. 1 Tillægsvilkår for Fullrate DK-mobilabonnement September 2017 1 Tillægsvilkår for Fullrate DK-mobilabonnement September 2017 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering af samtaler... 2 3. Inkluderet taletid... 2 4. Fri Tale... 3 5. Fri sms+mms... 3 6.

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

Tillægsvilkår for MobilFlex Connect og MobilFlex Connect Plus

Tillægsvilkår for MobilFlex Connect og MobilFlex Connect Plus Tillægsvilkår for MobilFlex Connect og MobilFlex Connect Plus Oktober 2015 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnementsformerne MobilFlex Connect og MobilFlex Connect Plus gælder følgende vilkår i tillæg

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

kunden vedrørende kundens brug af IPTV og andre tjenester, herunder Video on Demand (VOD).

kunden vedrørende kundens brug af IPTV og andre tjenester, herunder Video on Demand (VOD). Abonnementsbetingelser IPTV Gældende pr. 1. maj 2007 1 Abonnementsaftalen og dens parter: 1.1 Nærværende abonnementsbetingelser er en del af aftalen mellem ComX Networks A/S Herstedvang 8 2620 Albertslund

Læs mere

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker Oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering af samtaler... 2 3. Inkluderet taletid... 2 4. Fri sms+mms... 3 5.

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER

Abonnementsvilkår. OiSTER Abonnementsvilkår OiSTER Februar 2014 Version 1.15 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke og mobilnummer...

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mofibo

Abonnementsvilkår for Mofibo Abonnementsvilkår for Mofibo Juni 2016 1. Tillægsaftalen Denne tillægsaftale gælder for aftaler om abonnement på Mofibo-tjenesten, der udbydes af Mofibo ApS (Mofibo). Mofibo-tjenesten giver adgang til

Læs mere

Prisplan 2. Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 12 i mobil gensalgsaftale, og er gældende fra 1. januar 2007.

Prisplan 2. Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 12 i mobil gensalgsaftale, og er gældende fra 1. januar 2007. Bilag 8 Prisplan 2 Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 12 i mobil gensalgsaftale, og er gældende fra 1. januar 2007. Denne prisliste er indgået under forbehold for eventuelle ændringer som følge

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder. YouSee Mini Fri tale 5 GB Light Small Medium Large

Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder. YouSee Mini Fri tale 5 GB Light Small Medium Large Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder (med YouSee Konto): YouSee Mini Fri tale 5 GB Light Small Medium Large April 2016 (revideret juni 2016) Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen...

Læs mere

Regler for Netbank Erhverv

Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv gælder mellem kunden og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige ( banken ) 1 Hvad kan du bruge Netbank til? Du kan fx bruge følgende

Læs mere

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Netbanken er et system, hvor man fra en pc kan udføre transaktioner samt søge informationer om kontoforhold. Kommunikationen

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Brugerregler for Swipp - Privat

Brugerregler for Swipp - Privat Brugerregler for Swipp - Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde,

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Erhverv MobilMix og TDC Erhverv MobilPakker (Forbrugsafregnet, Basis, Medium, Ekstra eller Ekstra Udland)

Tillægsvilkår for TDC Erhverv MobilMix og TDC Erhverv MobilPakker (Forbrugsafregnet, Basis, Medium, Ekstra eller Ekstra Udland) Tillægsvilkår for TDC Erhverv MobilMix og TDC Erhverv MobilPakker (Forbrugsafregnet, Basis, Medium, Ekstra eller Ekstra Udland) Oktober 2014 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnementsformerne TDC Erhverv

Læs mere

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker Maj 2016 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering af samtaler... 2 3. Inkluderet taletid... 2 4. Fri Tale... 3 5. Fri sms+mms...

Læs mere

Tillægsvilkår for Fri Tale 4 GB

Tillægsvilkår for Fri Tale 4 GB Tillægsvilkår for Fri Tale 4 GB November 2015 (senest revideret juni 2016) Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Elektronisk kommunikation og gebyr for brevpost... 3 3. Mobildata hastighed... 3

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

LIC Fastnet Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Fastnet Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Fastnettjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Fastnet Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 3 2. Aftalens

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER

Abonnementsvilkår. OiSTER Abonnementsvilkår OiSTER Juni 2015 Version 1.21 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Abonnement og mobilnummer...

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Swipp - Regler for selvbetjening

Swipp - Regler for selvbetjening Swipp - Regler for selvbetjening Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Erhverv Mobil

Tillægsvilkår for TDC Erhverv Mobil Tillægsvilkår for TDC Erhverv Mobil Maj 2016 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen 1 2. Grundmoduler og tilvalgsmoduler... 2 3. Taksering og begrænsninger... 4 3.A. Minuttaksering... 4 3.B. Forbrugsafregnet

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 INDHOLD Velkommen 3 Aftalevilkår for Stofa Telefoni 4 Kontaktoplysninger 20 2 Stofa SmartTv AFTALEVILKÅR VELKOMMEN TIL STOFA TELEFONI Du får her et overblik over de vilkår,

Læs mere

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3 Grundpriser Fastnet Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 07,0 ISDN-basis, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 5,0 ISDN-erhverv, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 75,0 FlexISDN inkl. 8 kanaler

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og data, Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og data, Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og data, Erhvervskunder Januar 2012 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på mobiltelefoni hos TDC, i hvilken forbindelse

Læs mere

1. Om medlemskab af duka serviceordning

1. Om medlemskab af duka serviceordning Abonnementsbetingelser 1. Om medlemskab af duka serviceordning 1.1. Generelle vilkår og forudsætninger Disse vilkår er gældende for aftalen mellem dig som kunde på den ene side og på den anden side dukapc

Læs mere

Få mere information på yousee.dk eller 70 70 40 40. Abonnementsvilkår for Mobilt Bredbånd

Få mere information på yousee.dk eller 70 70 40 40. Abonnementsvilkår for Mobilt Bredbånd M014, 51, 13. Forbehold for trykfejl. Få mere information på yousee.dk eller 70 70 40 40 Åbningstider Kundeservice Hverdage 08.00 17.30 Fredag 08.00 16.30 Weekend og helligdage Lukket Abonnementsvilkår

Læs mere

Samtlige Uni-tel mobiler. Binding 1 år Binding 2 år Binding 3 år

Samtlige Uni-tel mobiler. Binding 1 år Binding 2 år Binding 3 år Bilag13 BINDINGS KONTRAKT Stamdata Firmanavn: CVR nr: Ean nr: Gade/vej: Husnummer: Etage Enhed (TH/TV/MF) Postnummer: By: IP-telefoni: Samtlige Uni-tel mobiler Mobil bindingsperiode JA NEJ 1 ÅR 2 ÅR 3

Læs mere