Lærervejledning. Det lille gaskørekort

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lærervejledning. Det lille gaskørekort"

Transkript

1 Lærervejledning Det lille gaskørekort El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat - Højnæsvej Rødovre - tlf.: Forfattere: Erland Andersen og Klaus Munck

2 Indledning Gaskørekortet og Vandets kredsløb/kredsløb for vand er to undervisningsforløb beregnet til natur/teknik og fysik/kemi-undervisningen i folkeskolen. De to forløb er et led i det folkeskoleprojekt som Vvs-branchens sekretariat startede i efteråret 2002 med Det lille energikørekort. Formålet med projektet er at udarbejde undervisningsmaterialer til folkeskolens natur/ teknik- og fysik/kemi-undervisning. Det lille energikørekort er beregnet til natur/teknik og indeholder en række forsøg og undersøgelser om energi. Det store energikørekort er fortsættelsen af Det lille energikørekort og er beregnet til 4. til 6. klasse. Energikonsulenten er et forløb beregnet til fysik/kemi-undervisningen i de ældre klasser. På projektets hjemmeside kan man læse mere om disse forløb og nye forløb efterhånden som de bliver udarbejdet. Alle undervisningsforløb kan enten bestilles hos EVU, Højnæsvej 71, 2610 Rødovre eller downloades gratis fra projektets hjemmeside: Vælg underpunktet Vvs i folkeskolen under menupunktet Folkeskolen. På hjemmesiden vil der også med jævne mellemrum optræde nyheder, gode links og andet som kan have interesse for alle undervisere inden for hele naturfagsområdet. Det er vores håb, at eleverne gennem deres praktiske arbejde, lærerens fortælling, egen læsning og informationssøgning får en grundlæggende viden om vand samt én af de vigtigste kemiske forbindelser - nemlig gas. Vand kender og bruger alle hver dag, men det de færreste der tænker over at vand både er et af de mest almindelige kemiske forbindelser og samtidig en af de mærkeligste. Gas er også kendt af alle både ude og hjemme, hvor mange anvender naturgas som opvarmning. Kommentarer, gode råd, erfaringer, spørgsmål samt forslag til flere undervisningsforløb kan sendes til os via projektets hjemmeside. Erland Andersen, Projektleder - Christian Petresch, Seminarielektor og forfatter Klaus Munck Lærer og forfatter DET LILLE GASKØREKORT 1

3 Vvs står for Varme, Ventilation og Sanitet Med de to nye undervisningsforløb kommer vi godt og grundigt ind i både det naturfaglige, og hvad man arbejder med som vvs er. I Gaskørekortet arbejder eleverne med nogle grundlæggende forsøg og undersøgelser, der viser nogle af de egenskaber, gas har. Desuden lærer eleverne om sikkerhed og om de regler, der skal følges, når man arbejder med gas i skolen. Både hjemme og i skolen er gas en fremragende kilde til energi, men man skal omgå gas og gasinstallationer med omtanke og forsigtighed. Derfor er der regler for det almindelige arbejde, som elever og lærer udfører i laboratoriet. For at undgå ulykker og uheld hjemme er der også strenge regler for, hvad man selv må ændre og reparere i boligen. Specielt er der meget stramme regler for, hvad The Handy Man må arbejde med på gasinstallationer, da amatørarbejde med gasinstallationer kan medføre ganske alvorlige ulykker. Som hovedregel skal man være autoriseret vvs-installatør for at ændre/ opsætte gasinstallationer. Det eneste, man selv må gøre, er at udskifte den godkendte gasflaske. Det gælder hjemme og i skolernes laboratorier, som endda skal opfylde nogle særlige regler. Herunder står de vigtigste regler for gas og undervisning Det er ikke tilladt selv at udføre reparationer på naturgasinstallationerne. Tilkald i stedet din vvs-installatør. På Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside - - kan man finde reglerne for gasinstallationer og arbejdet med gas. I Når klokken ringer står de vigtigste regler om gas på side 50. Denne kan bestilles på I efteråret 2005 kom der nye bestemmelser fra Sikkerhedsstyrelsen. Reglerne står i F-gasinstallationer til undervisningsbrug (F står for Flaskegas) og kan findes på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside under Gas- og vvs-branchen Love og regler Fortolkninger. Gasflasker må ikke opbevares eller anvendes i undervisningslokaler (det gælder også de små campinggasflasker)! Regler for installation af gas skal følges nøje, bl. a. skal gasflasker normalt altid anbringes uden for bygningen, og gasflasker må som nævnt aldrig anbringes i undervisningslokaler. Til hvert undervisningslokale skal gasforsyningen kunne afspærres med en nøglebetjent magnetventil. Der skal være en advarselslampe og den bør, ligesom reglerne for el angiver, kunne ses overalt i undervisningslokalet. Når læreren ikke opholder sig i lokalet, skal gasforsyningen være afbrudt. Følg også med i Danmarks Fysik- og Kemilærerforenings (http://www.fysik-kemi.dk/) fagblad FYSIK. KEMI. I bladet kommer med jævne mellemrum artikler om risiko og sikkerhed. DET LILLE GASKØREKORT 2

4 For at undgå uheld og ulykker er det en god ide, hvis der også er en laboratoriesikring, som kun åbner for gasforsyningen, hvis installationen er tæt, og alle gashaner er lukkede. De gasslanger, der anvendes til sammenkobling mellem gashane og gasbrænder, mørner med tiden og bør skiftes efter en kortere årrække. Gasslanger skal udskiftes, hvis de viser tegn på skade eller ælde. Hvis man ikke skifter gasslangerne, øges risikoen for uheld ganske betydeligt. Det drejer sig i første række om uheld, hvor slanger smutter af enten gasbrænderen eller gashanen. Det er sket både i forbindelse med min egen undervisning, og jeg kender flere kolleger, der har været udsat for samme uheld. Da gasbrænderen ikke går ud med det samme, hvis slangen smutter af gashanen, går der normalt ild i den udstrømmende gas, og da der ikke er en reduktionsventil, ligner flammen fra gashanen mest af alt en flammekaster. Disse uheld kan man undgå, hvis man bruger en godkendt snapkobling, og ved at udskifte gasslanger med jævne mellemrum. Både før et nyt gasanlæg tages i brug og senere skal gasanlægget trykprøves for at sikre mod utætheder. Sikkerhedsstyrelsen anbefaler, at gasanlægget kontrolleres af en autoriseret vvs-installatør mindst hvert andet år og straks, når der konstateres en utæthed (hvis man kan lugte gas). Ovenstående regler er udarbejdet for at minimere og helst helt undgå uheld og ulykker med gas. I Når klokken ringer på side 133 står der: Procesventilation Der skal etableres mekanisk udsugning og samtidig tilførsel af forvarmet friskluft ved arbejdsprocesser, hvor der udvikles røg, mikroorganismer, aerosoler, ildelugt eller anden generende luftforurening. I forbindelse med brug af gasbrændere dannes der en række forskellige gasser, så her kommer anvendelse af procesventilation absolut på tale. Både før et nyt gasanlæg tages i brug, og senere skal gasanlægget trykprøves for at sikre med utætheder. Sikringsstyrelsen anbefaler at gasanlægget kontrolleres af en autoriseret vvs-installatør mindst hvert andet år og straks, når der konstateres en utæthed (hvis man kan lugte gas). Ovenstående regler er udarbejdet for at minimere og helst helt undgå uheld og ulykker med gas. DET LILLE GASKØREKORT 3

5 Regler for vandinstallationer Regler for vandinstallationer er ikke nær så restriktive, men alligevel er der god grund til at være forsigtig og omhyggelig og kun udføre installationer og reparationer med godkendte materialer, og efter at man har sat sig grundigt ind i hvad man må og hvordan man udfører arbejdet. Generelt må man selv: - Udskifte pakninger i tap-armaturer, dvs. haner og blandingsbatterier ved køkkenvaske, håndvaske, badekar og brusere. - Udskifte og tilslutte ovennævnte armaturer. - Udskifte håndvaske og køkkenvaske og den tilhørende vandlås. Vandlåsen skal monteres synligt, og der må ikke ændres i den faste, eksisterende del af afløbsinstallationen. - Udskifte toilet med tilslutning til vand og afløb. Det nye toilet skal have samme tilslutningstype som det gamle, så der ikke skal ændres i den eksisterende vandog afløbsinstallation. Toilettet skal være af en godkendt type og der skal bruges godkendte tilslutningsstykker ved tilslutning til afløbssystemet. - Udskifte vaske- og opvaskemaskiner, hvis vandforsyningen til den eksisterende maskine er tilsluttet en afspærringsventil eller taphane. Man må gerne opsætte en ny vaske- eller opvaskemaskine, hvis installationen er forberedt til det på forhånd. - Der må kun anvendes godkendte armaturer og dele. - Alt skal således være CE-mærket eller VA-mærket. Det må man IKKE: Under vasken i køkkenet eller håndvasken på badeværelset og på væggen i nærheden af toilettet sidder der en spærreventil eller en kuglehane, og her går grænsen for, hvad man selv må ændre. - Rørinstallationer må ikke opsættes eller ændres ligesom man ikke selv må opsætte kugleventiler til rørinstallationerne. - Det er således ikke tilladt at ændre eksisterende afløbsinstallationer eller ændre eksisterende faste installationer, fx ved at sætte nye rør på vand- og afløbssystemet. Er man i tvivl, så kontakt en autoriseret vvs-installatør, som jo netop er uddannet til at udføre og kontrollere alle installationer sikkert. Hvis man selv ulovligt går i gang, så husk: Montér aldrig jernrør efter kobberrør i vandkredsløbets retning, da jernet så vil ruste hurtigt med et brud på vandrøret til følge. Forklaringen ligger i, at jern står til venstre for kobber i den kemiske spændingsrække. Korroderet kobber vil derfor kunne stjæle elektroner fra jern, der således ruster. DET LILLE GASKØREKORT 4

6 Det lille gaskørekort Formålet med at lære elever i natur/teknik at betjene en bunsenbrænder er både at øge mulighederne for det eksperimentelle arbejde og for at give eleverne gode sikkerhedsvaner, så de er klar til undervisningen i naturfagene fra og med 7. klasse. Det er altid op til læreren at vurdere, om eleverne er klar til at gennemføre øvelserne. Er du i tvivl om sikkerheden, så lad være og lav noget andet med eleverne. Husk, at man som lærer altid skal afprøve det praktiske arbejde før eleverne selv udfører det! Det foreliggende materiale bygger på undervisningen i natur/teknik på Lindelundsskolen i Brøndby for en del år siden. Der blev den gang afsat ressourcer til to lærere i natur/teknik, og der var to lektioner om ugen placeret i faglokalet. Senere er det også blevet anvendt på Øster Farimagsgades Skole og på Sølvgades Skole i forbindelse med temaugen Byen, hvor der blev etableret en forskerpark. Alle bevægelser og sikkerhedsaspekter ved det at tænde en bunsenbrænder blev dissekeret, og gode vaner blev diskuteret. Kørekortet er således blevet afprøvet på mere end 300 elever fra børnehaveklasse til 3. klasse uden uheld. DET LILLE GASKØREKORT 5

7 I alt blev det til 20 spørgsmål og færdigheder, som eleverne skal mestre: 1. Kan jeg høre om der er tændt for en gashane? 2. Kan jeg se i lokalet, at der er tændt for gassen? 3. Hvor sidder nødstoppet? 4. Hvor finder jeg bunsenbrænderne? 5. Hvordan er den bygget? 6. Hvordan sætter jeg den til gashanen? 7. Hvilket sikkerhedsudstyr skal jeg bruge, når der er ild? 8. Hvor ligger sikkerhedsudstyret? 9. Hvad skal jeg holde øje med, før jeg tænder? 10. Hvordan tænder jeg en tændstik? 11. Hvordan tænder jeg for gashanen? 12. Hvor holder jeg på bunsenbrænderen, når den skal tændes? 13. Hvordan tænder jeg bunsenbrænderen? 14. Hvordan undersøger jeg, om den er tændt rigtigt? 15. Hvor kan jeg holde på brænderen, når den er tændt? 16. Hvordan flytter jeg rundt med en tændt bunsenbrænder? 17. Hvordan slukker jeg den? 18. Hvad skal jeg holde øje med når, bunsenbrænderen er tændt? 19. Hvordan beskytter jeg mig mod varme ting? 20. Hvad gør jeg, hvis det går galt? Når eleverne har vist, at de behersker de 20 spørgsmål, så sæt et billede ind i nedenstående kørekort. Print det, fold det og laminer det. Eleverne sætter overraskende meget pris på den slags hædersbevisninger. Indsæt Billede Når eleverne har erhvervet deres fine licens til at føre bunsenbrænder, skal det naturligvis også bruges til noget. Efterfølgende er der forslag til et par aktiviteter med varme, gas som tilstandsform og forskellige forbrændingsprocesser. Få af dem er lærerforsøg - det er eleverne der skal lave arbejdet. DET LILLE GASKØREKORT 6

8 Aktiviteter 1. Gaskørekortet 2. Koge vand 1 - på tid 3. Koge vand 2 - bægerglas vs. konisk kolbe 4. Koge vand 3 - hvad bliver der af dampen? 5. Tryk og sprøjter 1 - mærk trykket 6. Tryk og sprøjter 2 - varme og tryk 7. Kan alle gasser brænde 1 8. Kan alle gasser brænde 2 9. Bøvsebomber 10. Bøvsebomberaketter 11. Lav din egen gas: CH 4 og CO Mærkelige balloner 13. Vandglasset 14. Hjemmeforsøg Lærernoter og classroom-management: Til selve kørekortet er der ikke bilagsmateriale til eleverne. Til de efterfølgende aktiviteter er der enkle illustrationer. Lad eleverne komme med bud på, hvad de ser på arket, hvilket udstyr de skal bruge, og hvad de tror, der sker, når de udfører forsøget. Generelt er elever i indskolingen utroligt gode til faktuel viden, men de store årsagsforklaringer skal man nok holde sig fra. Lad eleverne fortælle, hvad de ser, og brug fagudtryk som en del af det almindelige sprog. De fagudtryk, der er brug for i dette materiale er primært navne på udstyr og ord som tryk og temperatur. Selve undersøgelserne er kvalitative, det vil sige mere eller mindre tryk, mere eller mindre tid, mere eller mindre varmt. Eleverne skal erfare at gas (som betyder luftart) er en tilstandsform, at der en sammenhæng mellem tryk og temperatur, og at det ikke er alle gasarter, der kan brænde. Går det rigtigt godt, må de også gerne erfare, at gas udvider sig ved opvarmning og trækker sig sammen ved afkøling, at gas bliver varmt, når rumfanget mindskes og koldt når det udvides. Det vil også være en god ting at lade eleverne bestemme tempoet for forsøgene. De vil som regel have lyst til at gentage forsøgene, - lad dem! Aktiviteterne er baseret på en gruppestørrelse på 2-3, vær opmærksom på, at alle elever får lov til at være aktive. Husk, at natur/teknik er et kreativt fag! Hvis eleverne selv kommer med forslag til udvidelse af forsøgene, er det langt at foretrække frem for lærerstyrede aktiviteter. Lad eleverne fortælle, forklare og tegne! Brug fagudtryk, når du spørger ind til deres beretninger. Din rolle er at garantere sikkerheden og vurdere, om elevernes forslag er sikre at gennemføre. Stil krav til dine elever om, at de kommer med forslag, - og tag deres forslag alvorligt. DET LILLE GASKØREKORT 7

9 Sikkerhed Tryk, høj temperatur og vand er en farlig cocktail. Det er din vurdering, hvilke af aktiviteterne eleverne kan gennemføre. Alle forsøg er baseret på glasvarer, der kan tåle varme, det vil sig pyrex-glas eller tilsvarende kvalitet. Skal der bruges sprøjter, bør du smøre stemplet med siliconespray eller opvaskemiddel. Det er vigtigt, de kører let og ubesværet. Gør de ikke det, kan det gå galt! Prøv forsøgene selv, og er du i tvivl, så lad være med at bruge dem til dine elever. Gaskørekortet Fortæl eleverne, at de er i et farligt, men sjovt lokale. Fortæl dem også, at det ikke er farligt hvis man følger reglerne og tænker sig om! Stil bunsenbrænder, sikkerhedsbriller, trefod, keramiknet, stativ, muffe, klemme, kogering, bægerglas, konisk kolbe osv. frem på lærerbordet. Lad skabe og skuffer være åbne, og lav jagten på udstyr til en skattejagt. I øvrigt: Bunsenbrænderen blev opfundet 1855 af Peter Desaga. Han var instrumentmager og laboratorietekniker for Robert Wilhelm Bunsen ( ) på universitetet i Heidelberg. Bunsen fik æren, og Desaga fik patentet. Hans familie havde rettighederne til produktionen af bunsenbrændere i mange år. 1: Kan jeg høre, om der er tændt for en gashane? Start med at fortælle, at der skal være så meget ro, at man kan høre en åben gashane. Stil en skærm op foran en gashane og åbn og luk for den, mens eleverne skal markere, om der er tændt eller ej. 2: Hvor kan jeg se, om der er tændt for gassen? Udpeg lamperne for el, gas og nødstop. Tænd og sluk for gas og el et par gange. Vis dem, at du tænder og gør det til en vane at annoncere, at nu er gassen tændt. 3: Hvor sidder nødstoppet? Tænd en bunsenbrænder og lad eleverne prøve at trykke på nødstoppet. Prøv nu at tænde for gassen og spørg eleverne, hvorfor det ikke virker. Vis omhyggeligt, hvordan du slår relæet til igen, annoncer at nu er gassen tændt. 4: Hvor finder jeg bunsenbrænderne? Lad eleverne åbne skuffer og skabe, lad dem selv hente en brænder. 5: Hvordan er den bygget? Lad dem skille den ad og lad dem samle den igen. De skal erfare, at den er meget simpelt opbygget. 6: Hvordan sætter jeg den til gashanen? Spørg, hvad de tror, der kan ske, hvis slangen hopper af gashanen, mens brænderen er tændt. DET LILLE GASKØREKORT 8

10 7: Hvilket sikkerhedsudstyr skal jeg bruge, når der er ild? Hold eventuelt et par sikkerhedsbriller over flammen på en brænder og lad din tommefinger røre glasset. Tæl langsomt til 3 og spørg eleverne, om de vil kunne holde øjet i flammen så længe! Gør det til en regel, at der er briller på, når der arbejdes med ild. 8: Hvor ligger sikkerhedsudstyret? Oplagt at lege skattejagt i lokalet! Kæd den sammen med alt det andet grej. 9: Hvad skal jeg holde øje med, før jeg tænder? Afhængig af lokalets indretning, men naturligvis brændbare ting som langt hår, lange løse tørklæder osv. Hårelastikker er billigt sikkerhedsudstyr! 10: Hvordan tænder jeg en tændstik? Der er vist kønsforskelle om, hvorvidt man stryger mod eller fra sig selv. Det er smart at lære eleverne, at man altid stryger væk fra sig selv. Derfor er det vigtigt, at de har styr på hvilken retning de stryger tændstikken, og at der er fri bane. 11: Hvordan åbner jeg for gashanen? En lille detalje som skal være med til, at eleverne opnår færdigheden at lave den perfekte bunsenbrændertræning. Lad dem øve sig, til de er helt sikre. 12: Hvor holder jeg på bunsenbrænderen, når den skal tændes? Hele tricket er naturligvis at lære eleverne at holde for lufthullet. Dels forhindrer det flammen i at slå ned, og dels virker det som kontrol for, at flammen ikke er slået ned. Endelig er det med til at fjerne usikkerheden over for ild. 13: Hvordan tænder jeg bunsenbrænderen? De fleste elever vil tænde brænderen som et lys med tændstikken ovenfra i stedet for det mere sikre - nemlig at komme med tændstikken nedefra. 14: Hvordan undersøger jeg, om den er tændt rigtigt? Her bør læreren vise en brænder, hvor flammen er slået ned, så de kan høre lyden. 15: Hvor kan jeg holde på brænderen, når den er tændt? Lad dem holde på røret og løfte brænderen i fod og slange, mærke at man ikke brænder sig. Lad eleverne eksperimentere med at holde for lufthullet og slippe igen. Formålet er at lade eleverne blive trygge og dermed sikre. 16: Hvordan flytter jeg rundt med en tændt bunsenbrænder? Ideelt set opbygges en opstilling, før der tændes, herefter trækkes brænderen ud, tændes og placeres under trefod mm. 17: Hvordan slukker jeg den? Enkelte elever vil puste ud, men 18: Hvad skal jeg holde øje med, når bunsenbrænderen er tændt? Indskærp opmærksomhed omkring langt hår og andet brændbart. 19: Hvordan beskytter jeg mig mod varme ting? Sikkerhedsbriller, hårelastik, placer brænderen midt på bordet, sørg for alting står godt og fast osv. DET LILLE GASKØREKORT 9

11 20: Hvad gør jeg, hvis det går galt? Fortæl og vis koldt vand. Hav gerne en spand is med i lokalet, når de små skal lege med ild. Vis dem brandtæppe, nødbruser og ildslukker. Brug det kort sagt som grund til at se på lokalets sikkerhedsudstyr. En ordentlig mundfuld, men det tager ca. et modul at få alle med, lege i lokalet osv. Den perfekte tænding ser sådan ud: Tænd tændstikken, åbn gashanen, sæt fingeren for lufthullet og før tændstikken fra midten af gasrøret op mod mundingen. Fjern først fingeren fra lufthullet når du har sikret en rolig flamme. Pust tændstikken ud. Flyt brænderen ind under det, der skal varmes. DET LILLE GASKØREKORT 10

12 Koge vand 1 - på tid Lad eleverne lave en fri opstilling med trefod, keramiknet og et bægerglas - hvis de er sikre nok. Et alternativ er at bruge koniske kolber sikret med stativ. Alle grupper får den samme mængde vand 1 dl. - et fyldt jumboreagensglas er også en god mængde. Lad eleverne komme med ideer til, hvordan man hurtigst får vandet til at koge. Låg, sølvpapir osv. Formålet er at de lærer at opbygge en opstilling på en sikker måde. - Bunsenbrænder - Trefod - Keramiknet - Bægerglas i forskellige størrelser - Glaslåg, sølvpapir mm. - Evt. konisk kolbe, stativ, klemme og muffe. Koge vand 2 - bægerglas vs. konisk kolbe Hvis eleverne er sikre nok, kan de arbejde med en fri opstilling. Lad dem gætte på, hvilken beholder der er bedst at koge vand i, og lad dem prøve at forklare, hvorfor de mener, som de gør. Prøv efter! - Bunsenbrænder - Trefod - Keramiknet - Bægerglas - Konisk kolbe - Stativ - Klemme - Muffe - Stopur DET LILLE GASKØREKORT 11

13 Koge vand 3 - hvad bliver der af dampen? Før forsøget: Monter fryseposer på et glasrør vha. elastik. Giv evt. glasrøret lidt madolie. Lad eleverne sætte opstillingen op og tømme poserne for luft ved at dykke dem i en spand med vand. Vandet bør koge før posernes glasrør monteres på gummislangen fra reagensglasset. Så snart poserne er pustet op, kan de trækkes af røret og lægges direkte i en fryser eller en spand med isvand. Damp kan blive meget varmt, også meget mere end de 100 C som er vands kogepunkt. Snak om sikkerhed! - Bunsenbrænder - Stativ - Klemme - Muffe - Reagensglas - Prop med glasrør - Glasrør - Gummislange - Frysepose - Elastikker Tryk og sprøjter 1 - mærk trykket To store engangssprøjter monteres med en akvarieslange imellem, begge sprøjter bør have stemplet trykket halvt ind før, de monteres. Hvad sker der, når man trykker stemplet i bund på den ene sprøjte? Hvad sker der, når man trækker i stemplet? Bliver sprøjterne koldere eller varmere? - 2 stk. store plastsprøjter - Akvarieslange DET LILLE GASKØREKORT 12

14 Tryk og sprøjter 2 - varme og tryk Denne gang er det vanddampen, der skal skubbe stemplet. Eleverne har erfaring med, hvor mange kræfter der skal bruges for at flytte stemplet, nu er det damptrykket, der gør arbejdet. Når stemplet har flyttet sig ca. 1 cm, er det en god idé at slukke bunsenbrænderen. Lad eleverne gætte på, hvad der så vil ske. Der er lige tid til et par forslag, før stemplet glider tilbage på plads. OBS: Vær opmærksom på, at stemplet skal kunne glide meget let i sprøjten! - Bunsenbrænder - Stativ - Klemme - Muffe - Konisk kolbe 250 ml - Prop med glasrør - Akvarieslange - Stor plastsprøjte Kan alle gasser brænde? 1 Formålet er at udfordre elevernes opfattelse af ordet gas. Hvert reagensglas tilsættes 2 3 cm syre. I det ene reagensglas tilsættes marmor eller bagepulver. I det andet tilsættes lidt grove metalspåner (jernpulver er skadeligt for åndedrætsorganerne). Brug et stykke foldet papir til at tilsætte pulver til reagensglassene. Læreren kan evt. dosere. Træpindene tændes ved bunsenbrænderen og føres ned i reagensglasset, det siger puf hos det ene og ilden går ud i det andet. - Bunsenbrænder - Reagensglasstativ - 2 reagensglas - Tragt - Træpinde - 1 M HCl - Marmor/ bagepulver - Jernspåner evt. lidt magnesiumstrimmel. DET LILLE GASKØREKORT 13

15 Kan alle gasser brænde? 2 Hæld et par centimeter eddike i det ene cylinderglas, og tilsæt lidt bagepulver. Tænd fyrfadslyset, og lad det falde ned i det andet cylinderglas. Man kan nu forsigtigt hælde CO 2 fra det ene glas ned over lyset i det andet. Start eventuelt forsøget som lærerforsøg og fortæl, at kun dumme børn ikke kan se, hvad du hælder over lyset. - 2 cylinderglas - Fyrfadslys - Eddike - Bagepulver - Evt. fyrfadslighter Bøvsebomber De fleste fotohandlere har stadig filmdåser i store mængder. Den klare type, hvor låget lukker ned i cylinderen, er de bedste. Hvis ikke budgettet er til TREO, kan det naturligvis gøres med bagepulver og eddike - det sviner også bedre! Lad eleverne undersøge vandmængde, kvarte, halve, hele brusetabletter, måle tid for, hvornår låget flyver af osv. En enkelt klasse fik tre moduler til at gå med dette lille forsøg og mange elever fik vist den hjemme. Virker også godt i 9. klasse - Filmdåser - Vand - Brusetablet Bøvsebomberaketter Eleverne laver kræmmerhuse, fylder filmdåsen med vand og en brusetablet. Herefter vendes dåsen med bunden i vejret, og kræmmerhuset sættes på dåsen. God lille raket, der griser herligt. - Filmdåser - Vand - Brusetablet - Papirkræmmerhus DET LILLE GASKØREKORT 14

16 Lav din egen gas: CH 4 og CO 2 Skær et par jordede og skurvede kartofler i småstykker og dæk dem med vand i en konisk kolbe. I den anden kolbe tilsættes vand, gær og sukker. Skær bunden af en plastsprøjteflaske, og sæt et lille stykke slange med klemme i toppen, afslut med et tilspidset glasrør. Plastflasken vanddruknes og sikres med stativ i akvariet. Før en slange fra kolberne ind under hver sin plastflaske. Efter en uge er sprøjteflaskerne fyldt med gas, luk op for slangeklemmen og tænd gassen. Mens gassen brænder, stiger vandstanden i plastflasken. Det er et svært forsøg, kartoflerne skal være gamle. - Akvarium - Fysikstativ - Muffe - Klemme - Konisk kolbe - Prop med glasrør - Plastsprøjteflaske - Akvarieslange - Slangeklemme - Tilspidset glasrør - Kartofler, gær og sukker Mærkelige balloner Det bryder lidt med vores hverdagsforestillinger, at man kan koge vand i en ballon. Tilsæt ca. 100 ml vand i en ballon, pust den let op og slå en knude. Monter den med snor til kloen på en klemme. Juster klemmen, så ballonen lige præcis rører keramiknettet. Ballonen vil hurtigt puste sig op. Forsøget kan også laves i mikrobølgeovn, men så skal der ikke bruges ret meget vand. Her skal man lige være opmærksom på risikoen for, at ballonen eksploderer på grund af damptryk! - Bunsenbrænder - Trefod - Keramiknet - Stativ - Muffe - Klemme - Snor - Ballon DET LILLE GASKØREKORT 15

17 Vandglasset I det første forsøg, uden vand i tallerkenen, går lyset bare ud, når ilten er brugt. I det andet forsøg, med lidt vand i tallerkenen, presses den varme luft ud under glasset - når lyset er gået ud, og luften afkøles, falder trykket. Derfor suges der vand ind fra tallerkenen, og lyset flyder med op. God showeffekt. - Fyrfadslys - Højt glas - Tallerken Hjemmeforsøg Det er oplagt at lade eleverne undersøge, hvor mange der laver mad på gas eller el, og ikke mindst hvilken type. Elkomfuret kan være udstyret med traditionelle kogeplader, glaskeramiske kogeplader eller induktionskogeplader. Gaskomfuret kan være forsynet med flaskegas, naturgas og bygas. Lad eleverne finde el- og gasmåleren, og lad dem finde ud af, hvor meget måleren ændrer sig, når man koger 1 liter vand. Ved elapparater er det svært at se, hvor meget af elforbruget der går til kogningen, der er garanteret tændt for fjernsyn, playstation, lys, køleskab, kummefryser, varmeapparater og Det vigtigste er, at eleverne bliver opmærksomme på, hvordan deres apparatur virker, hvor måleren sidder, og hvordan man aflæser den. Det giver mulighed for samtaler om tid og energiforbrug. Det er ikke sikkert, at det hurtigste er det mest energieffektive. En anden vinkel kunne være at lade eleverne undersøge, hvordan man lavede mad før i tiden, eller hvordan man gør i andre lande. Overskriften kunne hedde: Fra åben ild til mikrobølgeovn Eleverne kan interviewe forældre og bedsteforældre om, hvordan deres køkken så ud da de var 7 9 år. DET LILLE GASKØREKORT 16

Lærervejledning. Vandets kredsløb

Lærervejledning. Vandets kredsløb Lærervejledning Vandets kredsløb El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat - Højnæsvej 71-2610 Rødovre - tlf.: 36 72 64 00 www.evu.nu - E-mail: mail@sekretariat.evu.nu Forfattere: Erland Andersen og

Læs mere

Det store energikørekort

Det store energikørekort Blik- og Rørarbejderforbundet - i forbund med fremtiden El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat - Højnæsvej 71-2610 Rødovre - tlf.: 36 72 64 00 www.vvs-uddannelse.dk/folkeskole - E-mail: folkeskole@vvsu.dk

Læs mere

Er dit reaktionsskema afstemt? Dvs. undersøg for hvert grundstof, om der er lige mange atomer af grundstoffet før reaktionen som efter reaktionen.

Er dit reaktionsskema afstemt? Dvs. undersøg for hvert grundstof, om der er lige mange atomer af grundstoffet før reaktionen som efter reaktionen. 7.12 Bagning med hjortetaksalt I skal undersøge, hvilke egenskaber bagepulveret hjortetaksalt har. Hjortetaksalt bruges i bagværk som kiks, klejner, brunkager m.m. Saltet giver en sprødhed i bagværket.

Læs mere

DE FIRE ELEMENTER GOD TIL NATURFAG. Elevark. Et undervisningsforløb til natur/teknik 6. KLASSETRIN. Lær om grundstofferne. hydrogen, kulstof og jern

DE FIRE ELEMENTER GOD TIL NATURFAG. Elevark. Et undervisningsforløb til natur/teknik 6. KLASSETRIN. Lær om grundstofferne. hydrogen, kulstof og jern GOD TIL NATURFAG Elevark DE FIRE ELEMENTER Et undervisningsforløb til natur/teknik 6. KLASSETRIN Lær om grundstofferne oxygen, hydrogen, kulstof og jern Udviklet af Morten Margolinsky 2012 Redaktion: Erland

Læs mere

AFKØLING Forsøgskompendium

AFKØLING Forsøgskompendium AFKØLING Forsøgskompendium IBSE-forløb 2012 1 KULDEBLANDING Formålet med forsøget er at undersøge, hvorfor sneen smelter, når vi strøer salt. Og derefter at finde frysepunktet for forskellige væsker. Hvad

Læs mere

De tre tilstandsformer

De tre tilstandsformer digital Tema De tre tilstandsformer Noter til læreren: Forsøg til slowmotionfilm og elev-fremlæggelser - samt lidt teori 2013 Introduktion Xciters Digital er et undervisningsforløb, hvor elever laver forsøg,

Læs mere

Forord Dette skal du bruge til aktiviteten (findes i aktivitetskassen) Forberedelse Dagens forløb Indledning (læreroplæg) (ca. 15 30 min.

Forord Dette skal du bruge til aktiviteten (findes i aktivitetskassen) Forberedelse Dagens forløb Indledning (læreroplæg) (ca. 15 30 min. CO 2 og kulstoffets kredsløb i naturen Lærervejledning Forord Kulstof er en af de væsentligste bestanddele i alt liv, og alle levende væsener indeholder kulstof. Det findes i en masse forskellige sammenhænge

Læs mere

vand, varme & energi

vand, varme & energi vand, varme & energi 1 vand, varme & energi Indhold s introduktion TIL LÆREREN Dette er en vejledning til formidlingsaktiviteten Vand, varme og energi. Aktiviteten er målrettet 7. klassetrin. I vejledningen

Læs mere

digital Tema Ildebrande Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori TEMA: BESKYT DIN HJERNE

digital Tema Ildebrande Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori TEMA: BESKYT DIN HJERNE digital Tema Ildebrande Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori 2013 TEMA: BESKYT DIN HJERNE Introduktion Xciters Digital er et undervisningsforløb, hvor elever

Læs mere

Lærervejledning. Lærervejledning til el-kørekortet. El-kørekortet er et lille undervisningsforløb beregnet til natur/teknikundervisningen

Lærervejledning. Lærervejledning til el-kørekortet. El-kørekortet er et lille undervisningsforløb beregnet til natur/teknikundervisningen Lærervejledning EVU El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat 2007 Højnæsvej 71, 2610 Rødovre, tlf. 3672 6400, fax 3672 6433 www.evu.nu, e-mail: mail@sekretariat.evu.nu Lærervejledning El-kørekortet

Læs mere

KEMI FOR DE YNGSTE GOD TIL NATURFAG. Elevark. Et undervisningsforløb til natur/teknik 1. - 3. KLASSETRIN. De allerførste oplevelser med naturfag

KEMI FOR DE YNGSTE GOD TIL NATURFAG. Elevark. Et undervisningsforløb til natur/teknik 1. - 3. KLASSETRIN. De allerførste oplevelser med naturfag GOD TIL NATURFAG Elevark KEMI FOR DE YNGSTE Et undervisningsforløb til natur/teknik 1. - 3. KLASSETRIN De allerførste oplevelser med naturfag Udviklet af Christian Petresch & Erland Andersen Redaktion:

Læs mere

Modul 3-4: Fremstilling af mini-raketter

Modul 3-4: Fremstilling af mini-raketter Modul 3-4 Modul 3-4: Fremstilling af mini-raketter Det er måske lidt overraskende, men vand (H2O) er faktisk en meget energirig kemisk forbindelse. Teorien bag mini-raketten Vandmolekylerne hænger indbyrdes

Læs mere

Øvelser 10. KlasseCenter Vesthimmerland

Øvelser 10. KlasseCenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse Sådan kan du påvise ilt (O 2 )... 2 Sådan kan du påvise CO 2... 3 Sådan kan du påvise SO 2... 4 Sådan kan røg renses for SO 2... 5 Sammenligning af indåndings- og udåndingsluft....

Læs mere

DOMEAS 10 VANDSPARERÅD

DOMEAS 10 VANDSPARERÅD DOMEAS 10 VANDSPARERÅD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Montér en spareperlator på din vandhane. Den blander vandet med luft, så strålen virker større og du kan spare over 40% på dit vandforbrug. Køb en vandbesparende

Læs mere

Biogas. og andre luftarter. Begrundelse

Biogas. og andre luftarter. Begrundelse Biogas og andre luftarter Begrundelse Klimaændringerne er et aktuelt emne som vore elever hører om meget ofte. Heri indgår mange uforståelige ord og begreber. Det kan virker uforståeligt på nogle elever

Læs mere

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen Hvis du spørger dine bedsteforældre eller andre ældre personer, hvor mange maskiner der var adgang til, da de var børn, vil de fortælle dig, at det var langt færre end i dag. Bare på den tid der er gået,

Læs mere

Elevforsøg i 10. klasse Alkohol

Elevforsøg i 10. klasse Alkohol Fysik/kemi Viborg private Realskole 2016-17 Elevforsøg i 10. klasse Alkohol Model af et alkohol-molekyle Formål At illustrere hvordan forskellige alkohol-molekyler er opbygget At bygge modeller af alkohol

Læs mere

KOSMOS. 7.1 Spaltning af sukker. Materialer MADENS KEMI KEMISKE STOFFER I MADEN DISACCHARIDER

KOSMOS. 7.1 Spaltning af sukker. Materialer MADENS KEMI KEMISKE STOFFER I MADEN DISACCHARIDER KEMISKE STOFFER I MADEN DISACCHARIDER 7.1 Spaltning af sukker I skal undersøge, hvordan sukker spaltes ved kontakt med en syre. Almindelig hvidt sukker er et disaccharid. Det kan spaltes i to monosaccharider:

Læs mere

OMEGA-opgave for indskoling

OMEGA-opgave for indskoling OMEGA-opgave for indskoling Tema: Vandforbrug Vand der kommer i vores vandhaner kommer nede fra jorden. Det er undervejs i lang tid og skal både renses, pumpes og ledes bort i kloakken bagefter igen. Billede:

Læs mere

Sikker med flaskegas. Sikkerhedskrav og gode råd. Gas er en energikilde brug den med omtanke

Sikker med flaskegas. Sikkerhedskrav og gode råd. Gas er en energikilde brug den med omtanke Sikker med flaskegas Sikkerhedskrav og gode råd Gas er en energikilde brug den med omtanke Fakta om flaskegas (F-gas) Flaskegas består af de to gasarter propan og butan. I gasflasken er de under tryk og

Læs mere

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 ØVELSE 2.1 SMÅ FORSØG MED CO 2 At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). Indledning: CO 2 er en vigtig gas. CO 2 (carbondioxid) er det molekyle, der er grundlaget for opbygningen af alle organiske

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd Spar på energien Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd varme Udnyt varmen rigtigt JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 15,5 14,5 14 9 3,5 2 2 2 3 8 12 14,5 Årligt

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

Blik- og Rørarbejderforbundet - i forbund med fremtiden

Blik- og Rørarbejderforbundet - i forbund med fremtiden Blik- og Rørarbejderforbundet - i forbund med fremtiden VVS-branchens Uddannelsesnævn - Højnæsvej 71-2610 Rødovre - tlf.: 36 72 35 01 Web: www.vvs-uddannelse.dk/folkeskole - E-mail: folkeskole@vvsu.dk

Læs mere

Sæbeboblevand. Du skal ikke piske i boblevandet, skum er noget skidt når man skal lave bobler.

Sæbeboblevand. Du skal ikke piske i boblevandet, skum er noget skidt når man skal lave bobler. Sæbeboblevand 1 liter destilleret vand 0,5 dl opvaskemiddel ( Fairy Ultra Original er det bedste) 1 spsk. Glycerin Boblevandet virker bedst, hvis du gemmer det i en lukket beholder i et døgn, inden du

Læs mere

digital Tema Bilmotoren Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori TEMA: BILMOTOREN

digital Tema Bilmotoren Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori TEMA: BILMOTOREN digital Tema Bilmotoren Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori 2013 TEMA: BILMOTOREN Introduktion Xciters Digital er et undervisningsforløb, hvor elever laver

Læs mere

E l - Fagets Uddannelsesnævn

E l - Fagets Uddannelsesnævn E l - Fagets Uddannelsesnævn El-kørekort Lærervejledning El-kørekortet er et lille undervisningsforløb beregnet til natur/teknik første fase. Ved at arbejde med elementær el-lære er det vores håb, at eleverne

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE - fra klasse (Udskolingen)

UNDERVISNINGSMATERIALE - fra klasse (Udskolingen) UNDERVISNINGSMATERIALE - fra 7. - 9. klasse (Udskolingen) Lærervejledning Lærervejledning til Fra lokum til slam om spildevandsrensning Spildevandet er en del af vandets kredsløb og en væsentlig del af

Læs mere

I dag skal vi. Have det sjovt, og tale om det vi lærte sidst, på en anden måde. CO2/fotosyntese, klima vind og vejr. Hvad lærte vi sidst?

I dag skal vi. Have det sjovt, og tale om det vi lærte sidst, på en anden måde. CO2/fotosyntese, klima vind og vejr. Hvad lærte vi sidst? I dag skal vi Have det sjovt, og tale om det vi lærte sidst, på en anden måde. Hvad lærte vi sidst? CO2/fotosyntese, klima vind og vejr. Har i lært noget om, hvad træer kan, hvad mennesker kan og ikke

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

Modul 3-5: Fremstilling af mini-raketter

Modul 3-5: Fremstilling af mini-raketter Modul 3-5 Modul 3-5: Fremstilling af mini-raketter En rumrakets hovedmotor forsynes ofte med en blanding af hydrogen og oxygen. ESA s store Ariane 5 raket forbrænder således ca. 270 liter oxygen og 40

Læs mere

Energikonsulenten. Opgave 1. Opvarmning, energitab og energibalance

Energikonsulenten. Opgave 1. Opvarmning, energitab og energibalance Opgave 1 Opvarmning, energitab og energibalance Når vi tilfører energi til en kedel vand, en stegepande eller en mursten, så stiger temperaturen. Men bliver temperaturen ved med at stige selv om vi fortsætter

Læs mere

digital Tema Raketter Noter til læreren: Forsøg til slowmotionfilm og elev-fremlæggelser - samt lidt teori

digital Tema Raketter Noter til læreren: Forsøg til slowmotionfilm og elev-fremlæggelser - samt lidt teori digital Tema Raketter Noter til læreren: Forsøg til slowmotionfilm og elev-fremlæggelser - samt lidt teori 2013 Introduktion Xciters Digital er et undervisningsforløb, hvor elever laver forsøg, filmer

Læs mere

Koppers. Koppers European Operations Carbon Materials & Chemicals Nyborg Works Avernakke 5800 Nyborg Denmark. Plant Manager

Koppers. Koppers European Operations Carbon Materials & Chemicals Nyborg Works Avernakke 5800 Nyborg Denmark. Plant Manager Koppers Koppers European Operations Carbon Materials & Chemicals Nyborg Works Avernakke 5800 Nyborg Denmark Kontaktperson Dan Baade-Pedersen Plant Manager Tel +45 63 31 31 75 Mobile +45 20 10 89 00 PedersenDB@koppers.eu

Læs mere

En skoledag om ENERGI

En skoledag om ENERGI Nord Energi forsyner ca. 93.180 forbrugere med el. nord energi Ørstedsvej 2-9800 Hjørring OPSKRIFTER En skoledag om ENERGI 2015-2016 Telefon: 99 24 56 56 www.nordenergi.dk E-mail: info@nordenergi.dk Side

Læs mere

El-Fagets Uddannelsesnævn

El-Fagets Uddannelsesnævn El-Fagets Uddannelsesnævn El-kørekort Lærervejledning El-kørekortet er et lille undervisningsforløb beregnet til natur/teknik første fase. Ved at arbejde med elementær el-lære er det vores håb, at eleverne

Læs mere

Ideer til halv-åbne opgaver

Ideer til halv-åbne opgaver Ideer til halv-åbne opgaver - for mere lukkede opgaver henvises til de angivne trykte læremidler samt til fx til opgaver hentet på EMU: http://tinyurl.com/emu-alkohol I filerne digitale kilder og trykte

Læs mere

Vandinstallation Brugervejledning

Vandinstallation Brugervejledning Lilleskole Vandinstallation Brugervejledning Denne Vand installation er dimensioneret og projekteret så den kan forsyne de enkelte tap steder med henholdsvis koldt og varmt vand.. Energiøkonomi God energi

Læs mere

virker kloakken ikke?

virker kloakken ikke? virker kloakken ikke? KLOAKFORSYNINGEN Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet

Læs mere

VVS-ARBEJDE I HUSET SÅDAN OVERHOLDES AUTORISATIONSLOVEN

VVS-ARBEJDE I HUSET SÅDAN OVERHOLDES AUTORISATIONSLOVEN VVS-ARBEJDE I HUSET SÅDAN OVERHOLDES AUTORISATIONSLOVEN Gas- og vandinstallationer samt afløbsinstallationer over terrænhøjde og i bygninger må kun udføres og serviceres af virksomheder, der har opnået

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? 2/3 Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af huset ligesom

Læs mere

Vejret Elev ark Opgave Luftens tryk. Luftens tryk - opgave. Opgave 1. Opgave 2

Vejret Elev ark Opgave Luftens tryk. Luftens tryk - opgave. Opgave 1. Opgave 2 Opgave Luftens tryk Luftens tryk - opgave HUSK at læse hele teksten, inden I går i gang med opgaverne - og kig godt på tegningerne. Det kan være svært at forstå, at luft vejer noget. Men hvis I tegner

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? 2/3 Å r h u s V a n d V i r k e r k l o a k k e n i k k e? 2 0 1 0 Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste

Læs mere

Isolering af DNA fra løg

Isolering af DNA fra løg Isolering af DNA fra løg Formål: At afprøve en metode til isolering af DNA fra et levende væv. At anvende enzymer.. Indledning: Isolering af DNA fra celler er første trin i mange molekylærbiologiske undersøgelser.

Læs mere

Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI+ Quooker COMBI+ er en køkkenløsning, som både giver kogende og varmt vand. Quooker

Læs mere

Vejledning om badeværelse

Vejledning om badeværelse Vejledning om badeværelse 1. Generel info om badeværelset 2. Toilette og cisternen (a c) 3. Gulvarme 4. Tilslutning af vasketårn 5. Rengøring af gulvafløb (a c) 6. Rensning af ventilations udsugningsventil

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? Lejre Forsyning Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet

Læs mere

Miljøeffekter af energiproduktion

Miljøeffekter af energiproduktion Miljøeffekter af energiproduktion god ide at bruge de kemiske reaktionsligninger under Forbrænding og forsuring. Forud for laboratoriearbejdet er det en stor fordel hvis eleverne allerede ved hvordan el

Læs mere

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker-systemet består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er tilsluttet til hanen til

Læs mere

Sådan virker et toilet Aktiviteten er en del af undervisningsforløbet Fantastiske opfindelser til skoletoilettet og Skolens fremtidige toiletter

Sådan virker et toilet Aktiviteten er en del af undervisningsforløbet Fantastiske opfindelser til skoletoilettet og Skolens fremtidige toiletter Masseeksperiment 2017 et et toilet en er en del af undervisningsforløbet Fantastiske opfindelser til skoletoilettet og Skolens fremtidige toiletter Vejledning 1 Arbejd med den faglige tekst 2 Beregb på

Læs mere

Det elektriske tog kan kun køre rundt, hvis elmotoren i toget er tilsluttet en elektrisk spændingsforskel.

Det elektriske tog kan kun køre rundt, hvis elmotoren i toget er tilsluttet en elektrisk spændingsforskel. El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat - Højnæsvej 71-2610 Rødovre - tlf.: 36 72 64 00 www.evu.nu - E-mail: mail@sekretariat.evu.nu Forfattere: Erland Andersen og Christian Petresch Vands kredsløb/kredsløb

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Biologisk rensning Fjern sukker fra vand

Biologisk rensning Fjern sukker fra vand Øvelse B Version 7.0 Biologisk rensning Fjern sukker fra Formål: På renseanlægget renses spildeet mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning bruges bakterier og mikroorganismer til at nedbryde

Læs mere

Vejledning om badeværelse

Vejledning om badeværelse Vejledning om badeværelse 1. Generel info om badeværelset 2. Toilette 3. Etablering af vaskesøjle 4. Rengøring af gulvafløb (a c) 5. Rensning af ventilations udsugningsventil (a c) 1. Generel info om badeværelset

Læs mere

Opgave 1. Vand og vandforsyning (fase 3) Vandets fordeling! Forholdet mellem saltvand og. Ferskvand. Ferskvandets fordeling

Opgave 1. Vand og vandforsyning (fase 3) Vandets fordeling! Forholdet mellem saltvand og. Ferskvand. Ferskvandets fordeling Opgave 1 Vandets fordeling! Hvor stor en del af jordens overflade er dækket af vand (brug bøger eller internettet)? % af jordens overflade er vand. Forholdet mellem saltvand og ferskvand Hvor mange % er

Læs mere

OPSKRIFTER til. En skoledag om ENERGI Ørstedsvej Hjørring. Telefon: Fax:

OPSKRIFTER til. En skoledag om ENERGI Ørstedsvej Hjørring. Telefon: Fax: OPSKRIFTER til 2012-2013 Ørstedsvej 2-9800 Hjørring Telefon: 99 24 56 56 Fax: 98 90 16 93 www.nordenergi.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Kogning af æg 3 Kogning af pasta 4 Stegning

Læs mere

Brugsanvisning Ukrudtsbrænder MiniMax Kosan Gas varenr. 12002 og 12006

Brugsanvisning Ukrudtsbrænder MiniMax Kosan Gas varenr. 12002 og 12006 Brugsanvisning Ukrudtsbrænder MiniMax Kosan Gas varenr. 12002 og 12006 Anvendelse Håndtag og brænder benyttes i forbindelse med flaskegas, d.v.s. til butan, propan eller blandinger af disse gasser og kun

Læs mere

digital Tema Vands forvandling Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori TEMA: BESKYT DIN HJERNE

digital Tema Vands forvandling Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori TEMA: BESKYT DIN HJERNE digital Tema Vands forvandling Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori 2013 TEMA: BESKYT DIN HJERNE Introduktion Xciters Digital er et undervisningsforløb,

Læs mere

E 10: Fremstilling af PEC-solceller

E 10: Fremstilling af PEC-solceller E 10: Fremstilling af PEC-solceller Formål Formålet med forsøget er at fremstille PEC (Photo Electro Chemical) solceller ud fra vinduesruder, plantesaft, hvid maling og grafit fra en blyant. Apparatur

Læs mere

INGENIØRENS ARBEJDSMETODE: ØV DIG I METODEN

INGENIØRENS ARBEJDSMETODE: ØV DIG I METODEN INGENIØRENS ARBEJDSMETODE: ØV DIG I METODEN I denne aktivitet skal I øve jer i at bruge ingeniørens arbejdsmetode. Øvelsen er teoretisk. Det betyder, at I ikke skal bygge eller fremstille noget, men blot

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Indhold Micro Booster unitten... 3 Opstart af unit... 4 Udluftning af unit... 5 Justering af brugsvandstemperatur... 6 Åbne/lukke varmekreds til sommer- og

Læs mere

Teknologien. bag Quooker

Teknologien. bag Quooker Teknologien bag Quooker I denne folder Finder du de tekniske specifikationer til Quooker, samt beskrivelse på hvordan en Quooker fungerer. Haner Vores hanekollektion består af otte modeller; Basic, Classic,

Læs mere

Kemiforsøg til teorihæftet Kemisk binding og elektrolyse Forsøg 1.

Kemiforsøg til teorihæftet Kemisk binding og elektrolyse Forsøg 1. Forsøg 1. At undersøge forskellen på rene stoffer og blandinger. 500 ml. bægerglas Magnet Tragt Filterpapir Kniv Stearinlys Sand Jernfilspåner Snit stearinlyset i småstykker med kniven, og bland stearin,

Læs mere

Lun på gas? - se fordelene FOTO / ILLUSTRATION

Lun på gas? - se fordelene FOTO / ILLUSTRATION Lun på gas? - se fordelene FOTO / ILLUSTRATION Gas i køkkenet Styr på gryderne med gaskomfur Overvejer du at træde i køkkenchefernes fodspor og gå over til gaskomfur? Moderne gaskomfurer lever op til moderne

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser og udvidelse af gasreglementet

Sikkerhedsbestemmelser og udvidelse af gasreglementet Sikkerhedsbestemmelser og udvidelse af gasreglementet Jytte Skytte Nielsen jsn@dgc.dk Lovgrundlag for Gasreglement Lovbekendtgørelse nr. 206 af 27. marts 2000. Populært kaldet Gasloven eller Autorisationsloven.

Læs mere

Grundvandet i Hillerød. Elevhæfte 1. 3. klasse

Grundvandet i Hillerød. Elevhæfte 1. 3. klasse Grundvandet i Hillerød Elevhæfte 1. 3. klasse 1 Grundvandet i Hillerød Elevhæfte 1.-3. klasse 8 lektionsopgaver: a. Vandet i Hillerød...................................... 3 b. Hvor findes vandet?..................................

Læs mere

ESBJERG KOMMUNE FORSØG MED IS. Book Kerstin. KEBOO. [Skriv tekst]

ESBJERG KOMMUNE FORSØG MED IS. Book Kerstin. KEBOO. [Skriv tekst] ESBJERG KOMMUNE FORSØG MED IS Book Kerstin. KEBOO [Skriv tekst] Indhold Forsøg med Is... 3 Prøv at løfte irriterende isterninger... 3 Hvad?... 3 Hvordan?... 3 Hvorfor?... 3 Tåge... 4 Du skal bruge:...

Læs mere

Blik- og Rørarbejderforbundet - i forbund med fremtiden

Blik- og Rørarbejderforbundet - i forbund med fremtiden Blik- og Rørarbejderforbundet - i forbund med fremtiden Det lille energikørekort Det lille energikørekort er et mindre undervisningsforløb beregnet til natur/teknik første fase. Ved at arbejde med nogle

Læs mere

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Spildevandscenter Avedøre Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Øvelse I Formål: På renseanlægget renses et mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget benyttes

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

Polære og ikke polære væsker

Polære og ikke polære væsker Viborg Private Realskole 10. årgang Polære og ikke polære væsker Side -1- En model af et vandmolekyle SIDE 2 1021 At forstå et vandmolekyles opbygning Blyant/kuglepen Molekylesæt Teori Vi ser på en tegning

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

"Hvor kommer bruset i brusetabletter fra?"

Hvor kommer bruset i brusetabletter fra? Undervisningsmateriale indsamlet af PARSEL konsortiet Som en del af et EU FP6 finansieret projekt (SAS6 CT 2006 042922 PARSEL) om Popularitet og Relevans af Naturvidenskabs Undervisning for scientific

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand Min rensebrønd er fuld af vand, så jeg må hellere ringe til Spildevand Sådan fungerer din kloak Lolland forsyning - spildevand Det er din kloak Når du ejer et hus, er alle kloakledninger på din grund din

Læs mere

Indhold: Rammefaktorer

Indhold: Rammefaktorer Indhold: Rammefaktorer o Dette emne om sæbebobler i en 4. klasse er planlagt med udgangs punkt i den didaktiske relationsmodel. Under emnet kommer eleverne bl.a. omkring begreber som fordampning, luftfugtighed,

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 9. Emne: Nørd HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 9 Emne: Nørd side 1. Uge9_nørd.indd 1 06/07/10 11.

Kursusmappe. HippHopp. Uge 9. Emne: Nørd HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 9 Emne: Nørd side 1. Uge9_nørd.indd 1 06/07/10 11. Kursusmappe Uge 9 Emne: Nørd Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 9 Emne: Nørd side 1 HIPPY HippHopp Uge9_nørd.indd 1 06/07/10 11.26 Uge 9 l Nørd Hopp øver sig i at fløjte. Hun spidser munden og

Læs mere

»Sådan får De bedre vand-vaner«

»Sådan får De bedre vand-vaner« »Sådan får De bedre vand-vaner«danske Vandværkers Forening Det forventer vi af drikkevandet: Det er billigt Det er ikke sundhedsfarligt at drikke Det smager godt Det er klart Det er køligt Det lugter ikke

Læs mere

Brugsanvisning Ukrudtsbrænder MiniMax Kosan Gas varenr

Brugsanvisning Ukrudtsbrænder MiniMax Kosan Gas varenr Brugsanvisning Ukrudtsbrænder MiniMax Kosan Gas varenr. 12006 Anvendelse Ukrudtsbrænder benyttes i forbindelse med flaskegas, dvs. til butan, propan eller blandinger af disse gasser. Kan anvendes både

Læs mere

Mosehuset. Velkommen til Mosehuset! Foreningen Mosehuset byder dig indenfor, uanset om det er første besøg eller en tilbagevendende begivenhed.

Mosehuset. Velkommen til Mosehuset! Foreningen Mosehuset byder dig indenfor, uanset om det er første besøg eller en tilbagevendende begivenhed. Velkommen til! Foreningen byder dig indenfor, uanset om det er første besøg eller en tilbagevendende begivenhed. I denne mappe kan du/i finde nyttige vejledninger og informationer vedrørende dit/jeres

Læs mere

Gedser Fjernvarmes gode råd om opvarmning

Gedser Fjernvarmes gode råd om opvarmning Gedser Fjernvarmes gode råd om opvarmning FJERNVARME ET GENBRUGSSYSTEM BOLIGENS RUM BRUG ALLE RADIATORER Princippet i en fjernvarmeforsyning er enkelt. Fra varmeværket pumper man opvarmet fjernvarmevand

Læs mere

Madkemi-forsøg. Mad, kemi og biologi Torsdag d. 2. og tirsdag d. 7 oktober A.I. Holmsvej 97

Madkemi-forsøg. Mad, kemi og biologi Torsdag d. 2. og tirsdag d. 7 oktober A.I. Holmsvej 97 Madkemi-forsøg Mad, kemi og biologi Torsdag d. 2. og tirsdag d. 7 oktober A.I. Holmsvej 97 Blodsukker Bakteriedyrkning Simpel forbrændingskonstatering Forbrænding hos mennesket Vand og kuldioxid Proteiner

Læs mere

Teknologien. bag Quooker

Teknologien. bag Quooker Teknologien bag Quooker I denne folder Finder du de tekniske specifikationer til Quooker, samt beskrivelse på hvordan en Quooker fungerer. Haner Der findes seks modeller i vores kollektion af kogendevandhaner.

Læs mere

Nu flyttes spanden til 2 meter fra start. Øvelsen gentages med gæt og kast og antallet af point noteres hvert pletskud giver nu 2 point.

Nu flyttes spanden til 2 meter fra start. Øvelsen gentages med gæt og kast og antallet af point noteres hvert pletskud giver nu 2 point. Naturskolerne.dk Kaste kogler i en spand Mål en linje på 4 meter op. Marker start (0 meter) tydeligt med en pind. Først stilles spanden 1 meter fra start. Hver elev samler tre kogler og får tre kast. Først

Læs mere

4. VAND I JORDEN RUNDT/LANDFAKTA

4. VAND I JORDEN RUNDT/LANDFAKTA Opgaver til Agent Footprint 4. til 6. klasse Nedenstående findes en oversigt over alle opgaver til materialet Agent Footprint primært tiltænkt elever på mellemtrinnet. Opgaverne er samlet under to temaer:

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? Reparation Rensning Ringe til hvem? Side Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er

Læs mere

Anvend kun den korrekte type gasbeholder (se side 2) og isæt som vist øverst til højre i denne figur.

Anvend kun den korrekte type gasbeholder (se side 2) og isæt som vist øverst til højre i denne figur. BETjEnInGSVEjLEDnInG Læs venligst betjeningsvejledningen omhyggeligt inden varmeovnen tages i brug. Følges vejledningerne og sikkerhedsforeskrifterne ikke omhyggeligt, kan det resultere i tab af menneskeliv,

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

Max s Håndvaskeskole Lærerens manual. Max s Håndvaskeskole

Max s Håndvaskeskole Lærerens manual. Max s Håndvaskeskole Max s Håndvaskeskole Lærerens manual Max s Håndvaskeskole Sæt kryds ud for de aktiviteter, hvor man bør vaske hænder bagefter og forklar hvorfor. Før du spiser Når du har været på toilettet Når du har

Læs mere

Forsøg til "Tropiske Havgræsser "

Forsøg til Tropiske Havgræsser Forsøg til "Tropiske Havgræsser " Kære Lærer Her er en række forsøg, du kan bruge i undervisningen til at understøtte de emner, I gennemgår i hæftet "Tropiske Havgræsser". Alle forsøgsvejledningerne indledes

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Den bedste omsætning i kompostbeholderen opnår man, hvis bioaffaldet blandes med haveaffald. Undgå at komme syge planter og frøukrudt i beholderen.

Den bedste omsætning i kompostbeholderen opnår man, hvis bioaffaldet blandes med haveaffald. Undgå at komme syge planter og frøukrudt i beholderen. Hjemmekompostering Det begynder i køkkenet... Hele komposteringsprocessen starter i køkkenet, hvor køkkenaffaldet sorteres i 2 fraktioner: bioaffald og restaffald. Bioaffald kan komposteres, og er som

Læs mere

Øvelser 10. KlasseCenter Vesthimmerland Kaj Mikkelsen

Øvelser 10. KlasseCenter Vesthimmerland Kaj Mikkelsen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Bygning af et glucosemolekyle... 2 Bygning af et poly- sakkarid.... 3 Påvisning af glukose (1)... 4 Påvisning af glucose (2)... 5 Påvisning af disakkarider....

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? b Reparation b Rensning b Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM6300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609255

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM6300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609255 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM6300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere