Lærervejledning. Det lille gaskørekort

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lærervejledning. Det lille gaskørekort"

Transkript

1 Lærervejledning Det lille gaskørekort El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat - Højnæsvej Rødovre - tlf.: Forfattere: Erland Andersen og Klaus Munck

2 Indledning Gaskørekortet og Vandets kredsløb/kredsløb for vand er to undervisningsforløb beregnet til natur/teknik og fysik/kemi-undervisningen i folkeskolen. De to forløb er et led i det folkeskoleprojekt som Vvs-branchens sekretariat startede i efteråret 2002 med Det lille energikørekort. Formålet med projektet er at udarbejde undervisningsmaterialer til folkeskolens natur/ teknik- og fysik/kemi-undervisning. Det lille energikørekort er beregnet til natur/teknik og indeholder en række forsøg og undersøgelser om energi. Det store energikørekort er fortsættelsen af Det lille energikørekort og er beregnet til 4. til 6. klasse. Energikonsulenten er et forløb beregnet til fysik/kemi-undervisningen i de ældre klasser. På projektets hjemmeside kan man læse mere om disse forløb og nye forløb efterhånden som de bliver udarbejdet. Alle undervisningsforløb kan enten bestilles hos EVU, Højnæsvej 71, 2610 Rødovre eller downloades gratis fra projektets hjemmeside: Vælg underpunktet Vvs i folkeskolen under menupunktet Folkeskolen. På hjemmesiden vil der også med jævne mellemrum optræde nyheder, gode links og andet som kan have interesse for alle undervisere inden for hele naturfagsområdet. Det er vores håb, at eleverne gennem deres praktiske arbejde, lærerens fortælling, egen læsning og informationssøgning får en grundlæggende viden om vand samt én af de vigtigste kemiske forbindelser - nemlig gas. Vand kender og bruger alle hver dag, men det de færreste der tænker over at vand både er et af de mest almindelige kemiske forbindelser og samtidig en af de mærkeligste. Gas er også kendt af alle både ude og hjemme, hvor mange anvender naturgas som opvarmning. Kommentarer, gode råd, erfaringer, spørgsmål samt forslag til flere undervisningsforløb kan sendes til os via projektets hjemmeside. Erland Andersen, Projektleder - Christian Petresch, Seminarielektor og forfatter Klaus Munck Lærer og forfatter DET LILLE GASKØREKORT 1

3 Vvs står for Varme, Ventilation og Sanitet Med de to nye undervisningsforløb kommer vi godt og grundigt ind i både det naturfaglige, og hvad man arbejder med som vvs er. I Gaskørekortet arbejder eleverne med nogle grundlæggende forsøg og undersøgelser, der viser nogle af de egenskaber, gas har. Desuden lærer eleverne om sikkerhed og om de regler, der skal følges, når man arbejder med gas i skolen. Både hjemme og i skolen er gas en fremragende kilde til energi, men man skal omgå gas og gasinstallationer med omtanke og forsigtighed. Derfor er der regler for det almindelige arbejde, som elever og lærer udfører i laboratoriet. For at undgå ulykker og uheld hjemme er der også strenge regler for, hvad man selv må ændre og reparere i boligen. Specielt er der meget stramme regler for, hvad The Handy Man må arbejde med på gasinstallationer, da amatørarbejde med gasinstallationer kan medføre ganske alvorlige ulykker. Som hovedregel skal man være autoriseret vvs-installatør for at ændre/ opsætte gasinstallationer. Det eneste, man selv må gøre, er at udskifte den godkendte gasflaske. Det gælder hjemme og i skolernes laboratorier, som endda skal opfylde nogle særlige regler. Herunder står de vigtigste regler for gas og undervisning Det er ikke tilladt selv at udføre reparationer på naturgasinstallationerne. Tilkald i stedet din vvs-installatør. På Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside - - kan man finde reglerne for gasinstallationer og arbejdet med gas. I Når klokken ringer står de vigtigste regler om gas på side 50. Denne kan bestilles på I efteråret 2005 kom der nye bestemmelser fra Sikkerhedsstyrelsen. Reglerne står i F-gasinstallationer til undervisningsbrug (F står for Flaskegas) og kan findes på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside under Gas- og vvs-branchen Love og regler Fortolkninger. Gasflasker må ikke opbevares eller anvendes i undervisningslokaler (det gælder også de små campinggasflasker)! Regler for installation af gas skal følges nøje, bl. a. skal gasflasker normalt altid anbringes uden for bygningen, og gasflasker må som nævnt aldrig anbringes i undervisningslokaler. Til hvert undervisningslokale skal gasforsyningen kunne afspærres med en nøglebetjent magnetventil. Der skal være en advarselslampe og den bør, ligesom reglerne for el angiver, kunne ses overalt i undervisningslokalet. Når læreren ikke opholder sig i lokalet, skal gasforsyningen være afbrudt. Følg også med i Danmarks Fysik- og Kemilærerforenings (http://www.fysik-kemi.dk/) fagblad FYSIK. KEMI. I bladet kommer med jævne mellemrum artikler om risiko og sikkerhed. DET LILLE GASKØREKORT 2

4 For at undgå uheld og ulykker er det en god ide, hvis der også er en laboratoriesikring, som kun åbner for gasforsyningen, hvis installationen er tæt, og alle gashaner er lukkede. De gasslanger, der anvendes til sammenkobling mellem gashane og gasbrænder, mørner med tiden og bør skiftes efter en kortere årrække. Gasslanger skal udskiftes, hvis de viser tegn på skade eller ælde. Hvis man ikke skifter gasslangerne, øges risikoen for uheld ganske betydeligt. Det drejer sig i første række om uheld, hvor slanger smutter af enten gasbrænderen eller gashanen. Det er sket både i forbindelse med min egen undervisning, og jeg kender flere kolleger, der har været udsat for samme uheld. Da gasbrænderen ikke går ud med det samme, hvis slangen smutter af gashanen, går der normalt ild i den udstrømmende gas, og da der ikke er en reduktionsventil, ligner flammen fra gashanen mest af alt en flammekaster. Disse uheld kan man undgå, hvis man bruger en godkendt snapkobling, og ved at udskifte gasslanger med jævne mellemrum. Både før et nyt gasanlæg tages i brug og senere skal gasanlægget trykprøves for at sikre mod utætheder. Sikkerhedsstyrelsen anbefaler, at gasanlægget kontrolleres af en autoriseret vvs-installatør mindst hvert andet år og straks, når der konstateres en utæthed (hvis man kan lugte gas). Ovenstående regler er udarbejdet for at minimere og helst helt undgå uheld og ulykker med gas. I Når klokken ringer på side 133 står der: Procesventilation Der skal etableres mekanisk udsugning og samtidig tilførsel af forvarmet friskluft ved arbejdsprocesser, hvor der udvikles røg, mikroorganismer, aerosoler, ildelugt eller anden generende luftforurening. I forbindelse med brug af gasbrændere dannes der en række forskellige gasser, så her kommer anvendelse af procesventilation absolut på tale. Både før et nyt gasanlæg tages i brug, og senere skal gasanlægget trykprøves for at sikre med utætheder. Sikringsstyrelsen anbefaler at gasanlægget kontrolleres af en autoriseret vvs-installatør mindst hvert andet år og straks, når der konstateres en utæthed (hvis man kan lugte gas). Ovenstående regler er udarbejdet for at minimere og helst helt undgå uheld og ulykker med gas. DET LILLE GASKØREKORT 3

5 Regler for vandinstallationer Regler for vandinstallationer er ikke nær så restriktive, men alligevel er der god grund til at være forsigtig og omhyggelig og kun udføre installationer og reparationer med godkendte materialer, og efter at man har sat sig grundigt ind i hvad man må og hvordan man udfører arbejdet. Generelt må man selv: - Udskifte pakninger i tap-armaturer, dvs. haner og blandingsbatterier ved køkkenvaske, håndvaske, badekar og brusere. - Udskifte og tilslutte ovennævnte armaturer. - Udskifte håndvaske og køkkenvaske og den tilhørende vandlås. Vandlåsen skal monteres synligt, og der må ikke ændres i den faste, eksisterende del af afløbsinstallationen. - Udskifte toilet med tilslutning til vand og afløb. Det nye toilet skal have samme tilslutningstype som det gamle, så der ikke skal ændres i den eksisterende vandog afløbsinstallation. Toilettet skal være af en godkendt type og der skal bruges godkendte tilslutningsstykker ved tilslutning til afløbssystemet. - Udskifte vaske- og opvaskemaskiner, hvis vandforsyningen til den eksisterende maskine er tilsluttet en afspærringsventil eller taphane. Man må gerne opsætte en ny vaske- eller opvaskemaskine, hvis installationen er forberedt til det på forhånd. - Der må kun anvendes godkendte armaturer og dele. - Alt skal således være CE-mærket eller VA-mærket. Det må man IKKE: Under vasken i køkkenet eller håndvasken på badeværelset og på væggen i nærheden af toilettet sidder der en spærreventil eller en kuglehane, og her går grænsen for, hvad man selv må ændre. - Rørinstallationer må ikke opsættes eller ændres ligesom man ikke selv må opsætte kugleventiler til rørinstallationerne. - Det er således ikke tilladt at ændre eksisterende afløbsinstallationer eller ændre eksisterende faste installationer, fx ved at sætte nye rør på vand- og afløbssystemet. Er man i tvivl, så kontakt en autoriseret vvs-installatør, som jo netop er uddannet til at udføre og kontrollere alle installationer sikkert. Hvis man selv ulovligt går i gang, så husk: Montér aldrig jernrør efter kobberrør i vandkredsløbets retning, da jernet så vil ruste hurtigt med et brud på vandrøret til følge. Forklaringen ligger i, at jern står til venstre for kobber i den kemiske spændingsrække. Korroderet kobber vil derfor kunne stjæle elektroner fra jern, der således ruster. DET LILLE GASKØREKORT 4

6 Det lille gaskørekort Formålet med at lære elever i natur/teknik at betjene en bunsenbrænder er både at øge mulighederne for det eksperimentelle arbejde og for at give eleverne gode sikkerhedsvaner, så de er klar til undervisningen i naturfagene fra og med 7. klasse. Det er altid op til læreren at vurdere, om eleverne er klar til at gennemføre øvelserne. Er du i tvivl om sikkerheden, så lad være og lav noget andet med eleverne. Husk, at man som lærer altid skal afprøve det praktiske arbejde før eleverne selv udfører det! Det foreliggende materiale bygger på undervisningen i natur/teknik på Lindelundsskolen i Brøndby for en del år siden. Der blev den gang afsat ressourcer til to lærere i natur/teknik, og der var to lektioner om ugen placeret i faglokalet. Senere er det også blevet anvendt på Øster Farimagsgades Skole og på Sølvgades Skole i forbindelse med temaugen Byen, hvor der blev etableret en forskerpark. Alle bevægelser og sikkerhedsaspekter ved det at tænde en bunsenbrænder blev dissekeret, og gode vaner blev diskuteret. Kørekortet er således blevet afprøvet på mere end 300 elever fra børnehaveklasse til 3. klasse uden uheld. DET LILLE GASKØREKORT 5

7 I alt blev det til 20 spørgsmål og færdigheder, som eleverne skal mestre: 1. Kan jeg høre om der er tændt for en gashane? 2. Kan jeg se i lokalet, at der er tændt for gassen? 3. Hvor sidder nødstoppet? 4. Hvor finder jeg bunsenbrænderne? 5. Hvordan er den bygget? 6. Hvordan sætter jeg den til gashanen? 7. Hvilket sikkerhedsudstyr skal jeg bruge, når der er ild? 8. Hvor ligger sikkerhedsudstyret? 9. Hvad skal jeg holde øje med, før jeg tænder? 10. Hvordan tænder jeg en tændstik? 11. Hvordan tænder jeg for gashanen? 12. Hvor holder jeg på bunsenbrænderen, når den skal tændes? 13. Hvordan tænder jeg bunsenbrænderen? 14. Hvordan undersøger jeg, om den er tændt rigtigt? 15. Hvor kan jeg holde på brænderen, når den er tændt? 16. Hvordan flytter jeg rundt med en tændt bunsenbrænder? 17. Hvordan slukker jeg den? 18. Hvad skal jeg holde øje med når, bunsenbrænderen er tændt? 19. Hvordan beskytter jeg mig mod varme ting? 20. Hvad gør jeg, hvis det går galt? Når eleverne har vist, at de behersker de 20 spørgsmål, så sæt et billede ind i nedenstående kørekort. Print det, fold det og laminer det. Eleverne sætter overraskende meget pris på den slags hædersbevisninger. Indsæt Billede Når eleverne har erhvervet deres fine licens til at føre bunsenbrænder, skal det naturligvis også bruges til noget. Efterfølgende er der forslag til et par aktiviteter med varme, gas som tilstandsform og forskellige forbrændingsprocesser. Få af dem er lærerforsøg - det er eleverne der skal lave arbejdet. DET LILLE GASKØREKORT 6

8 Aktiviteter 1. Gaskørekortet 2. Koge vand 1 - på tid 3. Koge vand 2 - bægerglas vs. konisk kolbe 4. Koge vand 3 - hvad bliver der af dampen? 5. Tryk og sprøjter 1 - mærk trykket 6. Tryk og sprøjter 2 - varme og tryk 7. Kan alle gasser brænde 1 8. Kan alle gasser brænde 2 9. Bøvsebomber 10. Bøvsebomberaketter 11. Lav din egen gas: CH 4 og CO Mærkelige balloner 13. Vandglasset 14. Hjemmeforsøg Lærernoter og classroom-management: Til selve kørekortet er der ikke bilagsmateriale til eleverne. Til de efterfølgende aktiviteter er der enkle illustrationer. Lad eleverne komme med bud på, hvad de ser på arket, hvilket udstyr de skal bruge, og hvad de tror, der sker, når de udfører forsøget. Generelt er elever i indskolingen utroligt gode til faktuel viden, men de store årsagsforklaringer skal man nok holde sig fra. Lad eleverne fortælle, hvad de ser, og brug fagudtryk som en del af det almindelige sprog. De fagudtryk, der er brug for i dette materiale er primært navne på udstyr og ord som tryk og temperatur. Selve undersøgelserne er kvalitative, det vil sige mere eller mindre tryk, mere eller mindre tid, mere eller mindre varmt. Eleverne skal erfare at gas (som betyder luftart) er en tilstandsform, at der en sammenhæng mellem tryk og temperatur, og at det ikke er alle gasarter, der kan brænde. Går det rigtigt godt, må de også gerne erfare, at gas udvider sig ved opvarmning og trækker sig sammen ved afkøling, at gas bliver varmt, når rumfanget mindskes og koldt når det udvides. Det vil også være en god ting at lade eleverne bestemme tempoet for forsøgene. De vil som regel have lyst til at gentage forsøgene, - lad dem! Aktiviteterne er baseret på en gruppestørrelse på 2-3, vær opmærksom på, at alle elever får lov til at være aktive. Husk, at natur/teknik er et kreativt fag! Hvis eleverne selv kommer med forslag til udvidelse af forsøgene, er det langt at foretrække frem for lærerstyrede aktiviteter. Lad eleverne fortælle, forklare og tegne! Brug fagudtryk, når du spørger ind til deres beretninger. Din rolle er at garantere sikkerheden og vurdere, om elevernes forslag er sikre at gennemføre. Stil krav til dine elever om, at de kommer med forslag, - og tag deres forslag alvorligt. DET LILLE GASKØREKORT 7

9 Sikkerhed Tryk, høj temperatur og vand er en farlig cocktail. Det er din vurdering, hvilke af aktiviteterne eleverne kan gennemføre. Alle forsøg er baseret på glasvarer, der kan tåle varme, det vil sig pyrex-glas eller tilsvarende kvalitet. Skal der bruges sprøjter, bør du smøre stemplet med siliconespray eller opvaskemiddel. Det er vigtigt, de kører let og ubesværet. Gør de ikke det, kan det gå galt! Prøv forsøgene selv, og er du i tvivl, så lad være med at bruge dem til dine elever. Gaskørekortet Fortæl eleverne, at de er i et farligt, men sjovt lokale. Fortæl dem også, at det ikke er farligt hvis man følger reglerne og tænker sig om! Stil bunsenbrænder, sikkerhedsbriller, trefod, keramiknet, stativ, muffe, klemme, kogering, bægerglas, konisk kolbe osv. frem på lærerbordet. Lad skabe og skuffer være åbne, og lav jagten på udstyr til en skattejagt. I øvrigt: Bunsenbrænderen blev opfundet 1855 af Peter Desaga. Han var instrumentmager og laboratorietekniker for Robert Wilhelm Bunsen ( ) på universitetet i Heidelberg. Bunsen fik æren, og Desaga fik patentet. Hans familie havde rettighederne til produktionen af bunsenbrændere i mange år. 1: Kan jeg høre, om der er tændt for en gashane? Start med at fortælle, at der skal være så meget ro, at man kan høre en åben gashane. Stil en skærm op foran en gashane og åbn og luk for den, mens eleverne skal markere, om der er tændt eller ej. 2: Hvor kan jeg se, om der er tændt for gassen? Udpeg lamperne for el, gas og nødstop. Tænd og sluk for gas og el et par gange. Vis dem, at du tænder og gør det til en vane at annoncere, at nu er gassen tændt. 3: Hvor sidder nødstoppet? Tænd en bunsenbrænder og lad eleverne prøve at trykke på nødstoppet. Prøv nu at tænde for gassen og spørg eleverne, hvorfor det ikke virker. Vis omhyggeligt, hvordan du slår relæet til igen, annoncer at nu er gassen tændt. 4: Hvor finder jeg bunsenbrænderne? Lad eleverne åbne skuffer og skabe, lad dem selv hente en brænder. 5: Hvordan er den bygget? Lad dem skille den ad og lad dem samle den igen. De skal erfare, at den er meget simpelt opbygget. 6: Hvordan sætter jeg den til gashanen? Spørg, hvad de tror, der kan ske, hvis slangen hopper af gashanen, mens brænderen er tændt. DET LILLE GASKØREKORT 8

10 7: Hvilket sikkerhedsudstyr skal jeg bruge, når der er ild? Hold eventuelt et par sikkerhedsbriller over flammen på en brænder og lad din tommefinger røre glasset. Tæl langsomt til 3 og spørg eleverne, om de vil kunne holde øjet i flammen så længe! Gør det til en regel, at der er briller på, når der arbejdes med ild. 8: Hvor ligger sikkerhedsudstyret? Oplagt at lege skattejagt i lokalet! Kæd den sammen med alt det andet grej. 9: Hvad skal jeg holde øje med, før jeg tænder? Afhængig af lokalets indretning, men naturligvis brændbare ting som langt hår, lange løse tørklæder osv. Hårelastikker er billigt sikkerhedsudstyr! 10: Hvordan tænder jeg en tændstik? Der er vist kønsforskelle om, hvorvidt man stryger mod eller fra sig selv. Det er smart at lære eleverne, at man altid stryger væk fra sig selv. Derfor er det vigtigt, at de har styr på hvilken retning de stryger tændstikken, og at der er fri bane. 11: Hvordan åbner jeg for gashanen? En lille detalje som skal være med til, at eleverne opnår færdigheden at lave den perfekte bunsenbrændertræning. Lad dem øve sig, til de er helt sikre. 12: Hvor holder jeg på bunsenbrænderen, når den skal tændes? Hele tricket er naturligvis at lære eleverne at holde for lufthullet. Dels forhindrer det flammen i at slå ned, og dels virker det som kontrol for, at flammen ikke er slået ned. Endelig er det med til at fjerne usikkerheden over for ild. 13: Hvordan tænder jeg bunsenbrænderen? De fleste elever vil tænde brænderen som et lys med tændstikken ovenfra i stedet for det mere sikre - nemlig at komme med tændstikken nedefra. 14: Hvordan undersøger jeg, om den er tændt rigtigt? Her bør læreren vise en brænder, hvor flammen er slået ned, så de kan høre lyden. 15: Hvor kan jeg holde på brænderen, når den er tændt? Lad dem holde på røret og løfte brænderen i fod og slange, mærke at man ikke brænder sig. Lad eleverne eksperimentere med at holde for lufthullet og slippe igen. Formålet er at lade eleverne blive trygge og dermed sikre. 16: Hvordan flytter jeg rundt med en tændt bunsenbrænder? Ideelt set opbygges en opstilling, før der tændes, herefter trækkes brænderen ud, tændes og placeres under trefod mm. 17: Hvordan slukker jeg den? Enkelte elever vil puste ud, men 18: Hvad skal jeg holde øje med, når bunsenbrænderen er tændt? Indskærp opmærksomhed omkring langt hår og andet brændbart. 19: Hvordan beskytter jeg mig mod varme ting? Sikkerhedsbriller, hårelastik, placer brænderen midt på bordet, sørg for alting står godt og fast osv. DET LILLE GASKØREKORT 9

11 20: Hvad gør jeg, hvis det går galt? Fortæl og vis koldt vand. Hav gerne en spand is med i lokalet, når de små skal lege med ild. Vis dem brandtæppe, nødbruser og ildslukker. Brug det kort sagt som grund til at se på lokalets sikkerhedsudstyr. En ordentlig mundfuld, men det tager ca. et modul at få alle med, lege i lokalet osv. Den perfekte tænding ser sådan ud: Tænd tændstikken, åbn gashanen, sæt fingeren for lufthullet og før tændstikken fra midten af gasrøret op mod mundingen. Fjern først fingeren fra lufthullet når du har sikret en rolig flamme. Pust tændstikken ud. Flyt brænderen ind under det, der skal varmes. DET LILLE GASKØREKORT 10

12 Koge vand 1 - på tid Lad eleverne lave en fri opstilling med trefod, keramiknet og et bægerglas - hvis de er sikre nok. Et alternativ er at bruge koniske kolber sikret med stativ. Alle grupper får den samme mængde vand 1 dl. - et fyldt jumboreagensglas er også en god mængde. Lad eleverne komme med ideer til, hvordan man hurtigst får vandet til at koge. Låg, sølvpapir osv. Formålet er at de lærer at opbygge en opstilling på en sikker måde. - Bunsenbrænder - Trefod - Keramiknet - Bægerglas i forskellige størrelser - Glaslåg, sølvpapir mm. - Evt. konisk kolbe, stativ, klemme og muffe. Koge vand 2 - bægerglas vs. konisk kolbe Hvis eleverne er sikre nok, kan de arbejde med en fri opstilling. Lad dem gætte på, hvilken beholder der er bedst at koge vand i, og lad dem prøve at forklare, hvorfor de mener, som de gør. Prøv efter! - Bunsenbrænder - Trefod - Keramiknet - Bægerglas - Konisk kolbe - Stativ - Klemme - Muffe - Stopur DET LILLE GASKØREKORT 11

13 Koge vand 3 - hvad bliver der af dampen? Før forsøget: Monter fryseposer på et glasrør vha. elastik. Giv evt. glasrøret lidt madolie. Lad eleverne sætte opstillingen op og tømme poserne for luft ved at dykke dem i en spand med vand. Vandet bør koge før posernes glasrør monteres på gummislangen fra reagensglasset. Så snart poserne er pustet op, kan de trækkes af røret og lægges direkte i en fryser eller en spand med isvand. Damp kan blive meget varmt, også meget mere end de 100 C som er vands kogepunkt. Snak om sikkerhed! - Bunsenbrænder - Stativ - Klemme - Muffe - Reagensglas - Prop med glasrør - Glasrør - Gummislange - Frysepose - Elastikker Tryk og sprøjter 1 - mærk trykket To store engangssprøjter monteres med en akvarieslange imellem, begge sprøjter bør have stemplet trykket halvt ind før, de monteres. Hvad sker der, når man trykker stemplet i bund på den ene sprøjte? Hvad sker der, når man trækker i stemplet? Bliver sprøjterne koldere eller varmere? - 2 stk. store plastsprøjter - Akvarieslange DET LILLE GASKØREKORT 12

14 Tryk og sprøjter 2 - varme og tryk Denne gang er det vanddampen, der skal skubbe stemplet. Eleverne har erfaring med, hvor mange kræfter der skal bruges for at flytte stemplet, nu er det damptrykket, der gør arbejdet. Når stemplet har flyttet sig ca. 1 cm, er det en god idé at slukke bunsenbrænderen. Lad eleverne gætte på, hvad der så vil ske. Der er lige tid til et par forslag, før stemplet glider tilbage på plads. OBS: Vær opmærksom på, at stemplet skal kunne glide meget let i sprøjten! - Bunsenbrænder - Stativ - Klemme - Muffe - Konisk kolbe 250 ml - Prop med glasrør - Akvarieslange - Stor plastsprøjte Kan alle gasser brænde? 1 Formålet er at udfordre elevernes opfattelse af ordet gas. Hvert reagensglas tilsættes 2 3 cm syre. I det ene reagensglas tilsættes marmor eller bagepulver. I det andet tilsættes lidt grove metalspåner (jernpulver er skadeligt for åndedrætsorganerne). Brug et stykke foldet papir til at tilsætte pulver til reagensglassene. Læreren kan evt. dosere. Træpindene tændes ved bunsenbrænderen og føres ned i reagensglasset, det siger puf hos det ene og ilden går ud i det andet. - Bunsenbrænder - Reagensglasstativ - 2 reagensglas - Tragt - Træpinde - 1 M HCl - Marmor/ bagepulver - Jernspåner evt. lidt magnesiumstrimmel. DET LILLE GASKØREKORT 13

15 Kan alle gasser brænde? 2 Hæld et par centimeter eddike i det ene cylinderglas, og tilsæt lidt bagepulver. Tænd fyrfadslyset, og lad det falde ned i det andet cylinderglas. Man kan nu forsigtigt hælde CO 2 fra det ene glas ned over lyset i det andet. Start eventuelt forsøget som lærerforsøg og fortæl, at kun dumme børn ikke kan se, hvad du hælder over lyset. - 2 cylinderglas - Fyrfadslys - Eddike - Bagepulver - Evt. fyrfadslighter Bøvsebomber De fleste fotohandlere har stadig filmdåser i store mængder. Den klare type, hvor låget lukker ned i cylinderen, er de bedste. Hvis ikke budgettet er til TREO, kan det naturligvis gøres med bagepulver og eddike - det sviner også bedre! Lad eleverne undersøge vandmængde, kvarte, halve, hele brusetabletter, måle tid for, hvornår låget flyver af osv. En enkelt klasse fik tre moduler til at gå med dette lille forsøg og mange elever fik vist den hjemme. Virker også godt i 9. klasse - Filmdåser - Vand - Brusetablet Bøvsebomberaketter Eleverne laver kræmmerhuse, fylder filmdåsen med vand og en brusetablet. Herefter vendes dåsen med bunden i vejret, og kræmmerhuset sættes på dåsen. God lille raket, der griser herligt. - Filmdåser - Vand - Brusetablet - Papirkræmmerhus DET LILLE GASKØREKORT 14

16 Lav din egen gas: CH 4 og CO 2 Skær et par jordede og skurvede kartofler i småstykker og dæk dem med vand i en konisk kolbe. I den anden kolbe tilsættes vand, gær og sukker. Skær bunden af en plastsprøjteflaske, og sæt et lille stykke slange med klemme i toppen, afslut med et tilspidset glasrør. Plastflasken vanddruknes og sikres med stativ i akvariet. Før en slange fra kolberne ind under hver sin plastflaske. Efter en uge er sprøjteflaskerne fyldt med gas, luk op for slangeklemmen og tænd gassen. Mens gassen brænder, stiger vandstanden i plastflasken. Det er et svært forsøg, kartoflerne skal være gamle. - Akvarium - Fysikstativ - Muffe - Klemme - Konisk kolbe - Prop med glasrør - Plastsprøjteflaske - Akvarieslange - Slangeklemme - Tilspidset glasrør - Kartofler, gær og sukker Mærkelige balloner Det bryder lidt med vores hverdagsforestillinger, at man kan koge vand i en ballon. Tilsæt ca. 100 ml vand i en ballon, pust den let op og slå en knude. Monter den med snor til kloen på en klemme. Juster klemmen, så ballonen lige præcis rører keramiknettet. Ballonen vil hurtigt puste sig op. Forsøget kan også laves i mikrobølgeovn, men så skal der ikke bruges ret meget vand. Her skal man lige være opmærksom på risikoen for, at ballonen eksploderer på grund af damptryk! - Bunsenbrænder - Trefod - Keramiknet - Stativ - Muffe - Klemme - Snor - Ballon DET LILLE GASKØREKORT 15

17 Vandglasset I det første forsøg, uden vand i tallerkenen, går lyset bare ud, når ilten er brugt. I det andet forsøg, med lidt vand i tallerkenen, presses den varme luft ud under glasset - når lyset er gået ud, og luften afkøles, falder trykket. Derfor suges der vand ind fra tallerkenen, og lyset flyder med op. God showeffekt. - Fyrfadslys - Højt glas - Tallerken Hjemmeforsøg Det er oplagt at lade eleverne undersøge, hvor mange der laver mad på gas eller el, og ikke mindst hvilken type. Elkomfuret kan være udstyret med traditionelle kogeplader, glaskeramiske kogeplader eller induktionskogeplader. Gaskomfuret kan være forsynet med flaskegas, naturgas og bygas. Lad eleverne finde el- og gasmåleren, og lad dem finde ud af, hvor meget måleren ændrer sig, når man koger 1 liter vand. Ved elapparater er det svært at se, hvor meget af elforbruget der går til kogningen, der er garanteret tændt for fjernsyn, playstation, lys, køleskab, kummefryser, varmeapparater og Det vigtigste er, at eleverne bliver opmærksomme på, hvordan deres apparatur virker, hvor måleren sidder, og hvordan man aflæser den. Det giver mulighed for samtaler om tid og energiforbrug. Det er ikke sikkert, at det hurtigste er det mest energieffektive. En anden vinkel kunne være at lade eleverne undersøge, hvordan man lavede mad før i tiden, eller hvordan man gør i andre lande. Overskriften kunne hedde: Fra åben ild til mikrobølgeovn Eleverne kan interviewe forældre og bedsteforældre om, hvordan deres køkken så ud da de var 7 9 år. DET LILLE GASKØREKORT 16

Modul 3-4: Fremstilling af mini-raketter

Modul 3-4: Fremstilling af mini-raketter Modul 3-4 Modul 3-4: Fremstilling af mini-raketter Det er måske lidt overraskende, men vand (H2O) er faktisk en meget energirig kemisk forbindelse. Teorien bag mini-raketten Vandmolekylerne hænger indbyrdes

Læs mere

digital Tema Ildebrande Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori TEMA: BESKYT DIN HJERNE

digital Tema Ildebrande Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori TEMA: BESKYT DIN HJERNE digital Tema Ildebrande Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori 2013 TEMA: BESKYT DIN HJERNE Introduktion Xciters Digital er et undervisningsforløb, hvor elever

Læs mere

DOMEAS 10 VANDSPARERÅD

DOMEAS 10 VANDSPARERÅD DOMEAS 10 VANDSPARERÅD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Montér en spareperlator på din vandhane. Den blander vandet med luft, så strålen virker større og du kan spare over 40% på dit vandforbrug. Køb en vandbesparende

Læs mere

Sikker med flaskegas. Sikkerhedskrav og gode råd. Gas er en energikilde brug den med omtanke

Sikker med flaskegas. Sikkerhedskrav og gode råd. Gas er en energikilde brug den med omtanke Sikker med flaskegas Sikkerhedskrav og gode råd Gas er en energikilde brug den med omtanke Fakta om flaskegas (F-gas) Flaskegas består af de to gasarter propan og butan. I gasflasken er de under tryk og

Læs mere

Modul 3-5: Fremstilling af mini-raketter

Modul 3-5: Fremstilling af mini-raketter Modul 3-5 Modul 3-5: Fremstilling af mini-raketter En rumrakets hovedmotor forsynes ofte med en blanding af hydrogen og oxygen. ESA s store Ariane 5 raket forbrænder således ca. 270 liter oxygen og 40

Læs mere

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 ØVELSE 2.1 SMÅ FORSØG MED CO 2 At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). Indledning: CO 2 er en vigtig gas. CO 2 (carbondioxid) er det molekyle, der er grundlaget for opbygningen af alle organiske

Læs mere

digital Tema Bilmotoren Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori TEMA: BILMOTOREN

digital Tema Bilmotoren Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori TEMA: BILMOTOREN digital Tema Bilmotoren Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori 2013 TEMA: BILMOTOREN Introduktion Xciters Digital er et undervisningsforløb, hvor elever laver

Læs mere

Lærervejledning. Lærervejledning til el-kørekortet. El-kørekortet er et lille undervisningsforløb beregnet til natur/teknikundervisningen

Lærervejledning. Lærervejledning til el-kørekortet. El-kørekortet er et lille undervisningsforløb beregnet til natur/teknikundervisningen Lærervejledning EVU El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat 2007 Højnæsvej 71, 2610 Rødovre, tlf. 3672 6400, fax 3672 6433 www.evu.nu, e-mail: mail@sekretariat.evu.nu Lærervejledning El-kørekortet

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Det elektriske tog kan kun køre rundt, hvis elmotoren i toget er tilsluttet en elektrisk spændingsforskel.

Det elektriske tog kan kun køre rundt, hvis elmotoren i toget er tilsluttet en elektrisk spændingsforskel. El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat - Højnæsvej 71-2610 Rødovre - tlf.: 36 72 64 00 www.evu.nu - E-mail: mail@sekretariat.evu.nu Forfattere: Erland Andersen og Christian Petresch Vands kredsløb/kredsløb

Læs mere

Energikonsulenten. Opgave 1. Opvarmning, energitab og energibalance

Energikonsulenten. Opgave 1. Opvarmning, energitab og energibalance Opgave 1 Opvarmning, energitab og energibalance Når vi tilfører energi til en kedel vand, en stegepande eller en mursten, så stiger temperaturen. Men bliver temperaturen ved med at stige selv om vi fortsætter

Læs mere

OMEGA-opgave for indskoling

OMEGA-opgave for indskoling OMEGA-opgave for indskoling Tema: Vandforbrug Vand der kommer i vores vandhaner kommer nede fra jorden. Det er undervejs i lang tid og skal både renses, pumpes og ledes bort i kloakken bagefter igen. Billede:

Læs mere

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd Spar på energien Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd varme Udnyt varmen rigtigt JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 15,5 14,5 14 9 3,5 2 2 2 3 8 12 14,5 Årligt

Læs mere

Miljøeffekter af energiproduktion

Miljøeffekter af energiproduktion Miljøeffekter af energiproduktion god ide at bruge de kemiske reaktionsligninger under Forbrænding og forsuring. Forud for laboratoriearbejdet er det en stor fordel hvis eleverne allerede ved hvordan el

Læs mere

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen Hvis du spørger dine bedsteforældre eller andre ældre personer, hvor mange maskiner der var adgang til, da de var børn, vil de fortælle dig, at det var langt færre end i dag. Bare på den tid der er gået,

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet Så skåner du også miljøet Vi har tidligere været vant til, at der var vand nok, og at vand er næsten gratis. Sådan er det ikke mere. I denne folder får du en række gode råd, som kan hjælpe dig til at bruge

Læs mere

Blik- og Rørarbejderforbundet - i forbund med fremtiden

Blik- og Rørarbejderforbundet - i forbund med fremtiden Blik- og Rørarbejderforbundet - i forbund med fremtiden Det lille energikørekort Det lille energikørekort er et mindre undervisningsforløb beregnet til natur/teknik første fase. Ved at arbejde med nogle

Læs mere

Opgave 1. Vand og vandforsyning (fase 3) Vandets fordeling! Forholdet mellem saltvand og. Ferskvand. Ferskvandets fordeling

Opgave 1. Vand og vandforsyning (fase 3) Vandets fordeling! Forholdet mellem saltvand og. Ferskvand. Ferskvandets fordeling Opgave 1 Vandets fordeling! Hvor stor en del af jordens overflade er dækket af vand (brug bøger eller internettet)? % af jordens overflade er vand. Forholdet mellem saltvand og ferskvand Hvor mange % er

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

»Sådan får De bedre vand-vaner«

»Sådan får De bedre vand-vaner« »Sådan får De bedre vand-vaner«danske Vandværkers Forening Det forventer vi af drikkevandet: Det er billigt Det er ikke sundhedsfarligt at drikke Det smager godt Det er klart Det er køligt Det lugter ikke

Læs mere

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Spildevandscenter Avedøre Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Øvelse I Formål: På renseanlægget renses et mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget benyttes

Læs mere

Teknologien. bag Quooker

Teknologien. bag Quooker Teknologien bag Quooker I denne folder Finder du de tekniske specifikationer til Quooker, samt beskrivelse på hvordan en Quooker fungerer. Haner Vores hanekollektion består af otte modeller; Basic, Classic,

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? Lejre Forsyning Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? 2/3 Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af huset ligesom

Læs mere

virker kloakken ikke?

virker kloakken ikke? virker kloakken ikke? KLOAKFORSYNINGEN Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet

Læs mere

Isolering af DNA fra løg

Isolering af DNA fra løg Isolering af DNA fra løg Formål: At afprøve en metode til isolering af DNA fra et levende væv. At anvende enzymer.. Indledning: Isolering af DNA fra celler er første trin i mange molekylærbiologiske undersøgelser.

Læs mere

Om temperatur, energi, varmefylde, varmekapacitet og nyttevirkning

Om temperatur, energi, varmefylde, varmekapacitet og nyttevirkning Om temperatur, energi, varmefylde, varmekapacitet og nyttevirkning Temperaturskala Gennem næsten 400 år har man fastlagt temperaturskalaen ud fra isens smeltepunkt (=vands frysepunkt) og vands kogepunkt.

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION. Udskiftning af brugsvandsrør

Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION. Udskiftning af brugsvandsrør Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION Udskiftning af brugsvandsrør Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel information... 3 Hvad skal der laves, når arbejdet går i gang?.... 3 Hvornår

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? Reparation Rensning Ringe til hvem? Side Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er

Læs mere

Lynvejledning Vandforsyning

Lynvejledning Vandforsyning Lynvejledning Vandforsyning Gælder for vandværkerne i nykøbing falster, Nysted, sakskøbing og stubbekøbing Guldborgsund Forsyning Denne brochure giver et hurtigt overblik over en række af de regler og

Læs mere

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode.

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. Hvis du har spørgsmål til brochuren eller din fjernvarme, er du velkommen til at kontakte dit boligselskab eller dit varmeværk. Fjernvarmeguide til dig, der bor i lejlighed Gl. Kærvej 15. 6800 Varde Tlf.:

Læs mere

Ejerforeningen Frederiksberg Allé 53/Kochsvej 2 4 Reparation og Vedligehold 1 af 8

Ejerforeningen Frederiksberg Allé 53/Kochsvej 2 4 Reparation og Vedligehold 1 af 8 1 af 8 Af efterfølgende skemaer er det via figurer og tekst anført, hvor ejerlejlighedsejere skal henvende sig, hvis der opstår en skade i ejerens lejlighed eller på ejendommen fællesarealer. Endvidere

Læs mere

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand Min rensebrønd er fuld af vand, så jeg må hellere ringe til Spildevand Sådan fungerer din kloak Lolland forsyning - spildevand Det er din kloak Når du ejer et hus, er alle kloakledninger på din grund din

Læs mere

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED:

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: NYHED! Januar 2015 UDSTILLING CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: Distributør: NSI Electronic ApS Bredskifte Allé 7 DK- 8210 Århus V. Tel.: +45 87 45 46 00 Email: mb@nsi-el.dk www.nsi-el.dk FUNKTIONEL,

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET 2 l SPAR VAND SPAR PENGE l l SPAR VAND SPAR PENGE l 3 DET ER NEMT AT SPARE PÅ VANDET VI HAR TIDLIGERE VÆRET VANT TIL, AT DER VAR VAND NOK, OG AT VAND ER NÆSTEN

Læs mere

Exoterme og endoterme reaktioner (termometri)

Exoterme og endoterme reaktioner (termometri) AKTIVITET 10 (FAG: KEMI) NB! Det er i denne øvelse ikke nødvendigt at udføre alle forsøgene. Vælg selv hvilke du/i vil udføre er du i tvivl så spørg. Hvis du er interesseret i at måle varmen i et af de

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? b Reparation b Rensning b Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt

Læs mere

Kan du slippe fri? Håndjern i reb. Kom med

Kan du slippe fri? Håndjern i reb. Kom med Kan du slippe fri? Håndjern i reb Sammenhold og samarbejde går hånd i hånd i denne øvelse, hvor deltagerne to og to bliver bundet sammen med håndjern af knobreb - og så skal de forsøge at slippe fri af

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

MAX MAX 100 VAND LÆRERVEJLEDNING OM VAND OG DE SMÅ VANDHELTE I 1. OG 2. KLASSE HVER DAG SPAR MERE

MAX MAX 100 VAND LÆRERVEJLEDNING OM VAND OG DE SMÅ VANDHELTE I 1. OG 2. KLASSE HVER DAG SPAR MERE MAX HVER DAG SPAR MERE VAND MAX 100 LÆRERVEJLEDNING OM VAND OG DE SMÅ VANDHELTE I 1. OG 2. KLASSE Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Læringsmiljøer - Rammerne - Inddragelse af andre læringsrum - Andre

Læs mere

bobler af naturvidenskab

bobler af naturvidenskab bobler af naturvidenskab 1 bobler af naturvidenskab Indhold s introduktion TIL LÆREREN Dette er en vejledning til Bobler af naturvidenskab, der er en formidlingsaktivitet om sæbebobler. Den er målrettet

Læs mere

El-Fagets Uddannelsesnævn

El-Fagets Uddannelsesnævn El-Fagets Uddannelsesnævn El-kørekort Lærervejledning El-kørekortet er et lille undervisningsforløb beregnet til natur/teknik første fase. Ved at arbejde med elementær el-lære er det vores håb, at eleverne

Læs mere

SKÅN SKOVPARKENS MILJØ

SKÅN SKOVPARKENS MILJØ SKÅN SKOVPARKENS MILJØ FOR NATUREN OG DIG SELV Med denne brochure i hånden har du et redskab til hurtigt at gøre en forskel for miljøet. Læs den, brug den og søg også gerne selv ny viden. Det er små,

Læs mere

Smag for naturvidenskab

Smag for naturvidenskab Smag for naturvidenskab Når grønt bliver brunt Silje Sofie Sloth Langhave, Estrid Rose Schou Haugen og Cathrine Harbo Christiansen 4. klasse Sct. Mariæ Skole Vinteren 2015 1 Æbler bliver brune Hvorfor?

Læs mere

Husorden og reglement for. Andelsboligforeningen. Torvebo

Husorden og reglement for. Andelsboligforeningen. Torvebo Husorden og reglement for Andelsboligforeningen Torvebo Installationer: Andelshaverne skal hurtigst muligt anmelde enhver fejl eller uorden ved de i lejligheden værende installationer til afløb og til

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild Til samtlige husstande i Gentofte Kommune Vi klarer vandet Det koster vandet Gør dit hus klar til regnvejr Hold øje med kloakken Nordvand klimasikrer Pas på vandspild rent drikkevand rent badevand rent

Læs mere

4. VAND I JORDEN RUNDT/LANDFAKTA

4. VAND I JORDEN RUNDT/LANDFAKTA Opgaver til Agent Footprint 4. til 6. klasse Nedenstående findes en oversigt over alle opgaver til materialet Agent Footprint primært tiltænkt elever på mellemtrinnet. Opgaverne er samlet under to temaer:

Læs mere

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 Hvad består projektet af? Hvad skal der skiftes/renoveres i de enkelte opgange? Udskiftning af vandforsyningsrør (stigstrenge) og afløbsrør (faldstammer) i ejendommen.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10052 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Pkt.1. Der er monteret kobberrør i brugsvandsinstallationen før galvaniserede stålrør. (i vandretningen) Pkt.2. Tæring og lille

Læs mere

PATRULL. Sikkerhedsprodukter

PATRULL. Sikkerhedsprodukter 38_014 PATRULL Sikkerhedsprodukter Gør hjemmet mere sikkert At skabe en bedre hverdag vil også sige at gøre den mere sikker. Derfor har IKEA udviklet PATRULL serien. Den er med til at minimere risikoen

Læs mere

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA HVORFOR HAVE ET GODT INDEKLIMA? FORDI VI MENNESKER OPHOLDER OS INDENDØRE 90 % AF TIDEN, OG INDEKLIMAET HAR DERFOR STOR BETYD- NING FOR VORES SUNDHED, KOMFORT

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

ESBJERG KOMMUNE FORSØG MED IS. Book Kerstin. KEBOO. [Skriv tekst]

ESBJERG KOMMUNE FORSØG MED IS. Book Kerstin. KEBOO. [Skriv tekst] ESBJERG KOMMUNE FORSØG MED IS Book Kerstin. KEBOO [Skriv tekst] Indhold Forsøg med Is... 3 Prøv at løfte irriterende isterninger... 3 Hvad?... 3 Hvordan?... 3 Hvorfor?... 3 Tåge... 4 Du skal bruge:...

Læs mere

Gode råd om køkkenindretning

Gode råd om køkkenindretning Gode råd om køkkenindretning Velkommen til Sclerosecentrets test- og træningskøkken Køkkenindretning, der dur Madlavning og arbejde i køkkenet kan være meget krævende, hvis man har nedsat kraft og bevægelighed

Læs mere

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet Energigennemgang af Klima og Energiministeriet 2009 Klima- og Energiministeriet Tekniske besparelsestiltag Denne energigennemgang af Klima og Energiministeriet er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby,

Læs mere

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side VAND I KÆLDEREN Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange grundejere i Frederikshavn Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Glædelig jul. Snakkesnegle. Artikel i Beboer-Info December 2006

Glædelig jul. Snakkesnegle. Artikel i Beboer-Info December 2006 Glædelig jul Af Jan Ekstrøm Artikel i Beboer-Info December 2006 Snakkesnegle Dej 2 dl mælk 50 g gær 1 dl smør- & rapsolie 2 æg 1 2 tsk stødt kardemomme 2 spsk sukker 1 2 tsk groft salt 550 g hvedemel Fyld

Læs mere

Sjællandsgade 22. sg22.fsb.dk. Sjællandsgade 22. Sådan vedligeholder du dit nye badeværelse

Sjællandsgade 22. sg22.fsb.dk. Sjællandsgade 22. Sådan vedligeholder du dit nye badeværelse Sjællandsgade 22 sg22.fsb.dk Sjællandsgade 22 Sådan vedligeholder du dit nye badeværelse rev. juni 2015 1 lndhold Må jeg hænge ting op på væggene? Side 4 Fugt Side 5 Vægfliser Side 6 Gulvklinker Side 6

Læs mere

VANDFORBRUGET. Tilskud til individuelle vandmålere og vandbesparende toiletter

VANDFORBRUGET. Tilskud til individuelle vandmålere og vandbesparende toiletter HAR I STYR PÅ VANDFORBRUGET Tilskud til individuelle vandmålere og vandbesparende toiletter VI SKAL SPARE PÅ VANDET ikke fordi der mangler vand, men fordi der snart mangler rent vand Vi burde egentlig

Læs mere

Tagdækning med sikkerhed

Tagdækning med sikkerhed Tagdækning med sikkerhed Tagdækning Gasprodukter og sikkerhed Professionelle tagdækkere bruger i stort omfang flaskegas til tagdækning. Det er både en transportabel og effektiv energikilde. Men som ved

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Materialer: Sådan bygges kikkerten! (lærer vejledning) Side 1 af 9. Til én klasse skal du bruge:

Materialer: Sådan bygges kikkerten! (lærer vejledning) Side 1 af 9. Til én klasse skal du bruge: Side 1 af 9 Materialer: Til én klasse skal du bruge: til hver elev: fire slags paprør, nr. 1-4 en linse et okular (sørg for at hver gruppe nogle forskellige okularer) en saks to runde stykker sort karton

Læs mere

Om Aarhus Vand. Aarhus Vand henter grundvand op fra jorden, behandler det på vandværker og sender det ud til dig som rent drikkevand.

Om Aarhus Vand. Aarhus Vand henter grundvand op fra jorden, behandler det på vandværker og sender det ud til dig som rent drikkevand. Velkommen som kunde Om Aarhus Vand Aarhus Vand henter grundvand op fra jorden, behandler det på vandværker og sender det ud til dig som rent drikkevand. Vi håndterer også dit spildevand gennem kloaksystemet

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Brøndbyløbet 11 færdige poster

Brøndbyløbet 11 færdige poster Brøndbyløbet 11 færdige poster Brøndby-løbet er et stjerneløb, det vil sige at alle poster er inden for et afgrænset område, og deltagerne hele tiden skal tilbage til START posten før de går videre til

Læs mere

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S Du kan kontakte os på: Aalborg Forsyning vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Telefon 7743 9143 Denne folder er udarbejdet august 2006 og

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Tjek dit forbrug. fjernvarme. vand. Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as

Tjek dit forbrug. fjernvarme. vand. Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as Tjek dit forbrug el fjernvarme vand Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as God idé at aflæse dine målere Denne bog er en stor hjælp, hvis du vil have styr på dit forbrug af el, vand og varme.

Læs mere

HYGIEJNE OG MADLAVNING

HYGIEJNE OG MADLAVNING HYGIEJNE OG MADLAVNING 2 Hygiejne og madlavning 02 // Hygiejne og madlavning 02 // Varm op 03 // Køl af 05 // Spred ikke bakterier 06 // Spred ikke virus 06 // Opbevaring af fødevarer 06 // Holdbarhed

Læs mere

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 April 2013 Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 De fleste af os opholder os inden døre mere end 90 % af tiden. Derfor er indeklimaet meget vigtig for vores sundhed. Mange forskellige

Læs mere

BRYGGE GUIDEN. Brugermanual

BRYGGE GUIDEN. Brugermanual BRYGGE GUIDEN Brugermanual Tillykke med din nye øl brygge maskine også kaldet The Beer Machine Når du brygger øl med The Beer Machine består det udelukkende af helt naturlige ingredienser: Vand, The Beer

Læs mere

Da legehuset brændte LÆR OM BRAND

Da legehuset brændte LÆR OM BRAND Da legehuset brændte LÆR OM BRAND Da legehuset brændte Beredskabsstyrelsen 2008 2 ISBN: 978-87-91590-01-6 Citat og eftertryk er tilladt ved angivelse af kilde. Undervisningsmaterialet er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

VARME RÅD. Fjernvarme

VARME RÅD. Fjernvarme VARME RÅD Fjernvarme HOLD HUS MED FJERNVARMEN Her finder du råd og vejledning om, hvordan du bedst udnytter fjernvarmen. Hvis du har god føling med dit anlæg og husstandens måde at bruge varme på, er det

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Elementerne et magisk kemisk show

Elementerne et magisk kemisk show Elementerne et magisk kemisk show Rolleliste (23 børn) Rolle Mendeleev Fortæller 1 Fortæller 2 Ukendt grundstof: Ge; Germanium N; Nitrogen Ukendt grundstof, He; Helium Fe, jern Mg, magnesium Sr, Strontium

Læs mere

Gas på Tværs. Skån miljøet med en ny gaskedel. Naturgas Fyn Distribution

Gas på Tværs. Skån miljøet med en ny gaskedel. Naturgas Fyn Distribution Gas på Tværs # 1 F e b r u a r 2 0 0 8 Naturgas Fyn Skån miljøet med en ny gaskedel s i d e # 8 Nyt kundeblad og selskab # 2-3 Hvad laver NGF # 4-5 Spar på energien # 6 Målerbog på nettet # 7 Velkommen

Læs mere

Den praktiske side af sondemad i hjemmet. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012.

Den praktiske side af sondemad i hjemmet. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012. Den praktiske side af sondemad i hjemmet Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012. Bliv tryg ved sondemad Denne brochure indeholder information om de mere

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

Vand Eksamensrapport i liniefaget fysik/kemi

Vand Eksamensrapport i liniefaget fysik/kemi Eksamensrapport i liniefaget fysik/kemi Udarbejdet af: Morten Pærregaard, 230726 Morten Bue Nydal, 230921 Mikkel Brits Sørensen, 230926 2. maj 2006 Frederiksberg Seminarium Underviser og vejleder: Nina

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

Katalog køkken, vitahus.no

Katalog køkken, vitahus.no Køkken. Køkkenet er en af de lidt større opgaver, hvor der er mange ting der skal vælges. Vi viser herunder de væsentligste ting. De viste produkter er vejledende. Dvs. at i det aktuelle tilfælde anvender

Læs mere

Puste- og sugeøvelser

Puste- og sugeøvelser Puste- og sugeøvelser Ishøj Kommune 1 Det er en god idé at lave mange af øvelserne foran et spejl. 2 Puste- og sugeøvelser Pusteøvelser træner både tungens bevægelighed og evne til at forandre form og

Læs mere

Dampmaskinens sejr. Pædagogisk vejledning http://filmogtv.mitcfu.dk. Teknologiudvikling. DRKultur, 2011, 50 min. Engelsk tale med danske undertekster.

Dampmaskinens sejr. Pædagogisk vejledning http://filmogtv.mitcfu.dk. Teknologiudvikling. DRKultur, 2011, 50 min. Engelsk tale med danske undertekster. Tema: Fag: Målgruppe: Teknologiudvikling Fysik/kemi 8.-10. klasse DRKultur, 2011, 50 min. Engelsk tale med danske undertekster. Den pædagogiske vejledning lægger op til arbejdet med, hvordan videnskab

Læs mere

Dataopsamling øvelser

Dataopsamling øvelser Dataopsamling øvelser Øvelse 6.1 Tolkning af data 1... 3 Øvelse 6.2 Tolkning af data 2... 3 Øvelse 6.3 Målinger med dataloggere 1... 5 Øvelse 6.4 Målinger med dataloggere 2... 6 Dataopsamling øvelser Side

Læs mere

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK Ved du, hvad der sker med vandet, der løber ud i køkkenvasken? Eller vandet fra toilet, bad eller vaskemaskine? Her i brochuren finder du gode råd om afløb og kloak. Ved at følge

Læs mere

Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg

Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg Vejledning i brug og rengøring af Hjemmebryggerens komplette 25 liters bryganlæg. Ud over de dele der følger med bryganlægget, har du brug for følgende: Ved

Læs mere

digital Tema Beskyt din hjerne Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori TEMA: BESKYT DIN HJERNE

digital Tema Beskyt din hjerne Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori TEMA: BESKYT DIN HJERNE digital Tema Beskyt din hjerne Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori 2013 TEMA: BESKYT DIN HJERNE Introduktion Xciters Digital er et undervisningsforløb,

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

Sådan laver du sundere juleguf

Sådan laver du sundere juleguf Sådan laver du sundere juleguf Læs Rasmus Fredslunds seks sunde og e-numre-fri opskrifter på julegodter. Orangestænger 3 appelsiner, helst økologiske (lav eventuelt lidt ekstra og gem i køleskabet) 1 liter

Læs mere

Forebyg vandskader. ved regnvejr, skybrud og tøbrud

Forebyg vandskader. ved regnvejr, skybrud og tøbrud Forebyg vandskader ved regnvejr, skybrud og tøbrud Gode råd til dig, der har haft vandskade Hvis du har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan du sikre

Læs mere