Oplæg: Klaus Phanareth

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oplæg: Klaus Phanareth"

Transkript

1 Telemedicin Status og perspektiver Oplæg: Klaus Phanareth

2 det Virtuelle Hospital Telemedicinsk Forskningsenhed (TFE) Ansatte i TFE - Lone Schou, ph.d.- studerende -Christina Emme, ph.d.-studerende - Anna Svarre Jakobsen, ph.d.- studerende - Steffen Hogg Christensen, projektsygeplejerske - Klaus Phanareth, leder - Espen Skalle, stud.med., OSVAL ll, webmaster Call-center (24-timers vagthold) - Bemandet med læger/sygeplejersker Samarbejdende hospitalsenheder (internt) -AMA FH - Udgående AMA -Medicinsk afd. M Samarbejdende hospitaler - Herlev Hospital (Bispebjerg Hospital) Andre - Region Hovedstaden, Kommuner, PL

3 Sundhedsvæsenet under pres En aldrende befolkning (livsstilsændringer sundere og ældre) ca. 1.8 mio. med kroniske lidelser i Danmark - ca med rygerlunger (KOL) Flere og dyrere behandlinger Underfinansieret sundhedsvæsen gennem 35år (14mia/år) Personale- og kompetence knaphed på hospitaler Motivationsmangel

4 Udfordringerne (nødvendigt at finde nye løsninger) Krav om fastholde / øge kvaliteten Holde på personalet Frigive ressourcer (arbejdskraftbesparende teknologi) Det sammenhængende sundhedsvæsen Forløbsprogrammer (standardiseringer) Evidens Patient empowerment Patienten i centrum Den servicebevidste borger

5 Forudsætningen (Danmark som pilot land) - Disciplineret befolkning - Veletablerede registre og databaser - Telenetvæksekspertise - Landsdækkende mobilt bredbånd - On-line befolkning - Højteknologisk samfund - Lav teknologiforskrækkelse

6 Motivationen Patienterne ønsker at blive i eget hjem Undersøgelser tyder på at patienter kan overvåges i eget hjem med gode resultater patienter indlægges med akut KOL/år Næsten 50% genindlægges efter et år (svingdørspatienter) Globalt problem (skalerbart) Yderst velbeskrevne/dokumenteret forløb (akut og stabil fase)

7 Tanken For mere end 10 år siden Indlagtpatient med kronisksygdom= telemedicin + patienten flyttet hjemiegenseng Stuegang i cyberspace Kommunikere (se,lytte,tale) Diagnosticere, (revurdere/planlægge) Undersøgelser (LFU,SAT,temp,puls) Medicinere

8 Hvem? Varierende sværhedsgrad af eksacerbation og indlæggelsestid 70% (let - moderat eksacerbation) 20% (svær eksacerbation) 10% Udskrivelse (gns. 5,6 dage) 0 24-timer 2 6 dage > 6 dage (indlæggelsestid)

9 Hvem? Potentielt telemedicinske patienter MÅL Organisering, kompetencer, teknologi, mm. - fortsat teknologiske udfordringer (billed/lydkvalitet) - ingen randomiserede patienter 20% (svær eksacerbation) 10% Udskrivelse (gns. 5,6 dage) 0 24-timer 2 6 dage > 6 dage (indlæggelsestid)

10 det Virtuelle Hospital 1.linie Studiedesign (hovedstudiet) Klinisk undersøgelse (RCT) Evidensstudie (multicenterstudie) udgående fra Frederiksberg Hospital i samarbejde med Herlev Hospital Sammenlignende undersøgelse af Konventionel indlæggelse versus Virtuel indlæggelse (udlæggelse) Randomisering indenfor 24 timer 25% mild exacerbation 50% udlagt (telemedicinsk behandling) 50% moderat exacerbation 25% svær exacerbation 50% indlagt (konventionel behandling) Akut indlæggelse 24 timer Stabiliseringsfase 2 7 døgn Observationsfase indtil dag 30

11 Patientsynsvinklen (substudier) Patientsynsvinklen ( det Virtuelle Hospital Kognitive funktioner (ph.d. studie) Mestring (ph.d. studie) (Kommunikation) (ph.d. studie)

12 det Virtuelle Hospital Fra indlæggelse til udlæggelse (1) Udpegning af kandidater Screening

13 det Virtuelle Hospital Fra indlæggelse til udlæggelse (2) Oplæring (tjekliste) Test 1 (klinisk miljø)

14 det Virtuelle Hospital Fra indlæggelse til udlæggelse (3) Klargøring og udlæggelse med hjemmehospitalet

15 det Virtuelle Hospital Udlæggelsens første fase Opsætning og afprøvning af teknologien Afprøvning af kommunikation Sikring af devicehåndtering Sikring af medicinhåndtering

16 det Virtuelle Hospital Redskaberne ved udlæggelse Behandlerterminal Variabel visning afhængigt af situation

17 det Virtuelle Hospital 1.linie Projektstatus ci perioden 1. jan. til 1. okt er der gennemført omfattende telemedicinske tests på Frederiksberg Hospital Dataudvekslingsplatform organisering call-center device s 5 sub-akutte patienter er fulgt hjem 10 test-patienter er blevet udlagt 550 stuegange inkl. målinger med læger og sygeplejersker Sammenkobling af mobilt bredbånd Real life patient udlagt 17. maj 2010 (27 minutter) 17. randomiserede patient per 15. november 2010

18 3.sektor? Indlagte patienter (ustabil fase) Udskrevne patienter (stabil fase) 60-70% af indlagte patienter 50% af genindlæggelser 20% (svær eksacerbation) Det Virtuelle Hospital Patientkufferten TeleKAT 0 24-timer 2 6 dage > 6 dage 1 år

19 Skalering Primærsektor Sekundærsektor Center for Klinisk Telemedcin TMC timers døgnbemandet call-center - stuegange/akutfunktioner - medicinske specialister (telemedicinere) - udgående funktioner - serviceenhed opsætning nedtagning servicering - tværsektorielt telemedicinsk netværk

20 Skalering Center for Klinisk Telemedcin Telemedicinsk enhed på hospital - Telemedicinere udvælgelse af patienter oplæring af patienter udlæggelse TMC timers døgnbemandet call-center - stuegange/akutfunktioner - medicinske specialister (telemedicinere) - udgående funktioner - serviceenhed opsætning nedtagning servicering - tværsektorielt telemedicinsk netværk

21 Skalering Primærsektor Center for Klinisk Telemedcin Sekundærsektor Dagligt løftes? % af patientbyrden væk fra hospitalet

22 Skalering Primærsektor Center for Klinisk Telemedcin Sekundærsektor Dimensionering i fremtidens sundhedsvæsen?????

23 Potentialer Det ressourcekonverterende perspektiv Potentiale til at løfte?% af patientbyrden væk fra hospitalerne Outsourcing af hospitalsydelser til telemedicin - frigivelse af sengepladser og undgå genindlæggelser - frigivelse af rutineopgaver (ambulatorier mm.) - Ændret dimensionering af fremtidens hospitaler? Konsekvenser? - kompetencerne til problem/kritiske forløb - bedre ressourcedisponering - flere varme hænder - kvalitetsøgning - bedre motivation

24 Telemedicin og evidens? Knowing-doing doing-gab gab Evidens? Driftsløsninger Doing- knowing gab Driftsløsninger? Evidens

25 det Virtuelle Hospital Barrierer Teknologi og netværk Den virtuelle behandler (paradigmeskifte)? Telemedicinsk rammesystem (standarder) Ledelsesmæssig forankring Lovgivning / jura Honorering af telemedicinske ydelser

26 Telemedicin en vigtig løsning for patienterne 5. november 2010 Målsætninger for nationale forpligtende standarder 1. Implementering af telemedicinske løsninger som alle patienter kan få tilbud om 2. Reorganisering og sikring af infrastruktur så telemedicin kan tilbydes i et sammenhængende tværsektorielt patientforløb 3. Systematisk inddragelse af brugere (3p) for at sikre behov 4. Systematisk afdækning af behov for differentieret støtte så flest mulige kan få gavn 5. Systematisk dokumentation af sundhedsfaglig effekt, patientsikkerhed, organisatorisk og patientoplevet kvalitet, for at udvikle og sikre kvalitet i løsninger 6. Standarderne skal understøttes af incitamentsstrukturer der ikke hæmmer udvikling og implementering af telemedicinske løsninger

27 Dete-pitaliseredeSundhedsvæsen 18. november 2015

28 e-pital e-pitalbegrebetblev introduceret som led i et nyt tankesæt, omkring organisering og udformning af et tværsektorielt samarbejdende sundhedssystem båret ved hjælp af telemedicinske ydelser, med borgeren som en proaktive medspiller

29 Organisering af det e-pitaliserede sundhedsvæsen Ingen sektorer et sammenhængende samarbejdende servicerende sundhedsvæsen epicallcenter Call-center Specialister Teknikere Apotek Mobil Sundhedsenhed Sundhedshus Sundheds Service Center (specialistenhed) Nærbehandlingshus Medicinsk center Diagnostisk center Traumecenter Sundhedscenter Centralt Transformation af sundhedsydelser Borgernært

30 Transformationen i det telemedicinske netværk Telemedicinske prisme ved kronisk sygdom Telemedicin Health bank Information Forløb, plan og ydelse Booking og aftaler Kommunikation og koordinering Kliniske data Patientressourcen Brugergrænseflader Generisk Telemedicinsk brugerinterface Kvalitet og evaluering Afregning Telemedicin

31 Filterfunktionen i den telemedicinske prisme Telemedicin Behandler E-pital (praktiserende læge) Kronisk obstruktiv lungesygdom som eksempel Filterfunktionen Patient E-pital(dynamisk/interaktiv) KOL E-pital Digitale sundhedsressourcer Sygdomstype Sværhedsgrad Dag til dag variation KOL E-pital KOL E-pital

32 Den E-pitaliseredeborger Multible platforme Borger E-pital med epiplan Dynamisk brugerinterface Default view Tilstandsspecifik Interaktiv Alert view Surveillanceview

33 De e-pitaliseredesundhedsaktører Multibleplatforme Aktørspecifikt brugerinterface Strukturerede data Beslutningsstøtte Forløbsprogrammer

34 det Virtuelle Hospital /

35 Velkommen 5. november 2010 epiplan Dagens tilbud Mine netværk Kald epicenter Udflugter Helsemålinger Køkkenet Kalender Video 35

36 Helsemålinger Kontroller dine helsemålinger Lav følgende målinger: Pusteprøve: Indtast tal Svar på følgende spørgsmål: Har du øget åndenød? Ja Marker Nej Marker Iltindhold i blod: Puls: Temperatur: Indtast tal Indtast tal Indtast tal Har du haft tiltagende hoste? Ja Marker Har du haft farvet opspyt? Ja Marker Nej Marker Nej Marker Se resultat 36

37 Vær opmærksom - husk daglige helsemålinger Egen læge Sundhed Helsemålinger Kald egen læge epiplan Kalender Køkkenet 37

38 Epitalen er aktiv og følger med Specialisten Sundhed Helsemålinger Kald specialisten epiplan Kalender Køkkenet 38

39 epiplan epiplanener den samlende overordnede plan for det samlede sæt af telemedicinske interventioner i relation til den enkelte patient og gruppen af de kroniske syge Gennem specielt konfigurerede brugergrænseflader (epiviews) koordineres og samordnes de forskellige interventioner, interaktioner og deres resultater. Således samler epiplanende forskellige enkeltstående elementer i den samlede indsats for kronisk syge, såsom specifikke forløbsprogrammer, patientens egenindsats, etablerede tovholderfunktioner, løbende håndtering af monitoreringer mv.

40 De e-pitaliserede sundhedsaktører Multibleplatforme Aktørspecifikt brugerinterface Strukturerede data Beslutningsstøtte Forløbsprogrammer

41 Den telemedicinske prisme ved kronisk sygdom Telemedicin Behandler E-pital(praktiserende læge) E-pital Hospital Patient E-pital(dynamisk/interaktiv) Digitale sundhedsressourcer Prismefunktionen Kliniske data E-pital Behandler E-pital(Sundhedscenter) E-pital

42 Grænseværdier for effektparametre ved dynamisk brugerinterface Parameter Interval 1 (normalt) Interval 2 (risiko) Interval 3 (forværring) SAT > % <85% LFU <10% (ift normalt) <15-20% (ift normalt) <20% (ift normalt) Puls < >120 Temp (C) <37,4 37,4-38 >38 Øget åndenød nej ja Tiltagende hoste nej ja Purulentekspektorat nej - ja Alert Score

43 Algoritme til allokering af views ved dynamisk brugerinterface Udfald af alert score Dag 1 Grøn Gul Rød Dag 1+2 Grøn+gul Gul+grøn Gul+gul Gul+rød Rød+rød Dag Grøn+gul+gul Grøn+gul+rød Gul+grøn+gul Gul+gul+grøn View 1 (default view) View 2 (alert view) View 3(surveillanceview)

44 e-pitalen e-pitalen er det telemedicinske koordinerende call-center, center, der gennem e-pitalerkonfigurerer, koordinerer og styrer indholdet af de variable brugergrænseflader, der stilles til rådighed for de forskellige brugere. e-pitalen inkluderer ligeledes en døgndækkende call-center center funktion med vagtbærende specialsygeplejersker og specialister i bagvagtsfunktion. e-pitalen er integreret med apoteket e-pitalen har det teknisk personale til at opsætte, nedtage og servicere patient- og behandlerterminaler. e-pitalenvaretager den epidemiologiske overvågning af

45 Det e-pitaliseredesundhedsvæsen Et nærværende og tilgængeligt, fuldt integreret, tværsektorielt samarbejdende sundhedsvæsen der servicerer og understøtter ( empowerment ) borgere med akut og kronisk tilstand. Ingen sygehuse Ingen syge mennesker

46 Når begejstringen bliver for stor

47 det Virtuelle Hospital Telemedicinske potentialer Hvad betyder det for sengepladser, anlægsinvesteringer og driftsudgifter? Indlæggelsestid sengedage Nuværende; 6,0 Med telemedicin; 2,8 Sengedage kan reduceres med 50% Antal senge senge Nuværende; 8,9 Med telemedicin; 4,1 Antal senge kan reduceres med stk. Driftsomkostninger mia. DKK Nuværende; 9,7 Med telemedicin; 7,6 Driftsomk. kan reduceres med 21%, svarende til 2,0 mia. kr. Anlægsinvestering mia. DKK Nuværende; 13,7 Med telemedicin; 6,4 Anlægsinv. kan reduceres med 53%, svarende til 7,3 mia. kr. 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 Anlægsinvestering mia. DKK Driftsomkostninger mia. DKK Antal senge senge Indlæggelsestid sengedage Nuværende 13,7 9,7 8,9 6,0 Med telemedicin 6,4 7,6 4,1 2,8

E-Sundhedsobservatoriet Oktober 2010 Sygehuslægens telemedicinske muligheder for KOL-patienter - realiteter og perspektiver

E-Sundhedsobservatoriet Oktober 2010 Sygehuslægens telemedicinske muligheder for KOL-patienter - realiteter og perspektiver E-Sundhedsobservatoriet Oktober 2010 Sygehuslægens telemedicinske muligheder for KOL-patienter - realiteter og perspektiver Indlæg: Klaus Phanareth Tanken For mere end 10 år siden Indlagt patient med kronisk

Læs mere

Digital Sundheds projektmodel. Sygehusbehandling af KOL patienter i eget hjem

Digital Sundheds projektmodel. Sygehusbehandling af KOL patienter i eget hjem Digital Sundheds projektmodel Sygehusbehandling af KOL patienter i eget hjem - Business Case Formål og anvendelse Udarbejdelse af Business Case for digitaliseringsprojekter er omfattet af Finansministeriets

Læs mere

Frem%den med Telemedicin. Klaus Phanareth

Frem%den med Telemedicin. Klaus Phanareth Frem%den med Telemedicin Klaus Phanareth Telemedicinsk Forskningsenhed det Ansa0e i TFE - Lone Schou, ph.d.- studerende - Chris8na Emme, ph.d.- studerende - Anna Svarre Jakobsen, ph.d.- studerende - Klaus

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning Det nære sundhedsvæsen sammenfatning Forord Hvordan skal vi indrette vores sundhedsvæsen, så vi får mest sundhed for pengene? Det er et spørgsmål, som flere og flere er optagede af, ikke mindst i en situation

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

T e k n o l o g isk frems y n 2

T e k n o l o g isk frems y n 2 Teknologisk fremsyn Teknologisk fremsyn 2 Indhold Indledning.... 5 Teknologi #1 Et nationalt system med én elektronisk journal pr. patient.... 9 Udfordringer og virkemidler...10 Teknologi #2 Monitorering

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Danske Regioner Kommunernes Landsforening Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Social- og Integrationsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet National

Læs mere

BEDRE PLEJE OG BEHANDLING I EGET HJEM

BEDRE PLEJE OG BEHANDLING I EGET HJEM BEDRE PLEJE OG BEHANDLING I EGET HJEM Kommuner og kronikere - bedre pleje og behandling i eget hjem Kommuner og kronikere - bedre pleje og behandling i eget hjem Copyright 2011 Mandag Morgen ISBN: 978-87-90275-74-7

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Sammenhæng i tværsektorielle KOL-forløb

Sammenhæng i tværsektorielle KOL-forløb Helle Max Martin og Louise Borst Sammenhæng i tværsektorielle KOL-forløb En undersøgelse af patienter og pårørendes oplevelser Sammenhæng i tværsektorielle KOL-forløb kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

om sundhedsteknologi: Apps kan hjælpe dig med træning og helbredstjek

om sundhedsteknologi: Apps kan hjælpe dig med træning og helbredstjek Nr. 1 februar 2014 Tema om sundhedsteknologi: Apps kan hjælpe dig med træning og helbredstjek DANMARKS LUNGEFORENINGS MEDLEMSBLAD Lungenyt Lungerne er spydspids for udvikling af sundhedsteknologi Er telemedicin

Læs mere

Implementering af forløbsprogrammer. Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, april 2011

Implementering af forløbsprogrammer. Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, april 2011 Implementering af forløbsprogrammer for kronisk sygdom Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, april 2011 Indledning Udviklingsgruppen vedrørende patientrettet forebyggelse

Læs mere

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Patientstøtte & Lokal Indsats, 2014 Forord Kræftens Bekæmpelse ønsker at sætte fokus på en forbedring af indsatsen for de

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

DIGITALISERING MED EFFEKT

DIGITALISERING MED EFFEKT REGERINGEN KL DANSKE REGIONER DIGITALISERING MED EFFEKT NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆSENET 2013-2017 INDHOLD FORORD FORORD 2 DET DIGITALE SUNDHEDSVÆSEN 4 SUNDHED TIL BORGEREN PÅ NYE

Læs mere

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER 2 INDHOLD & FORORD 3 8 13 18 23 28 Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Hovedstaden Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Sjælland Eksempler på kvalitetsarbejdet

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

TABUERNE OPGØR MED. Fokus. Vi har ikke råd til det hele fem bud på prioritering. Patientsikkerheden sættes over styr ved brug af off-label

TABUERNE OPGØR MED. Fokus. Vi har ikke råd til det hele fem bud på prioritering. Patientsikkerheden sættes over styr ved brug af off-label Kvalitet og prioritering Danmarks eneste nyhedsmagasin om sundhed SÆR- UDGAVE Kvaliteten ligger også i at finde patientens ressourcer Med erfaringer fra 20 års fortravlet hverdag som praktiserende læge

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

Forord... 3. Sammenfatning... 4. 1. Vision og målsætninger for brug af sundheds-it... 5

Forord... 3. Sammenfatning... 4. 1. Vision og målsætninger for brug af sundheds-it... 5 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Sammenfatning... 4 1. Vision og målsætninger for brug af sundheds-it... 5 Principper for god udvikling og anvendelse af sundheds-it... 6 National koordination og regulering...

Læs mere

Bornholm. Hovedstaden

Bornholm. Hovedstaden Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere