SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2008: september Befolkningens brug af internet Indledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2008:23 30. september 2008. Befolkningens brug af internet 2008. Indledning"

Transkript

1 STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2008: september 2008 Befolkningens brug af internet 2008 Resumé: 43 pct. af internetbrugerne benytter mobilt internet fx på en café eller i toget. Næsten alle har en mobiltelefon (93 pct.), men tre ud af fire bruger den udelukkende til at tale eller sende sms er og ikke til avancerede tjenester fx e-post eller personlig navigation. Kort om statistikken: Statistikken beskriver danskernes adgang til og brug af internettet i 2008, fordelt på baggrundsvariable som køn, alder, familietype, beskæftigelse, uddannelse, antal børn i familien mv. Besvarelserne er indsamlet i telefoninterview i april måned Undersøgelsen dækker følgende emner: adgang til computere og internet, herunder bredbånd og mobilt bredbånd brug af internet, herunder avancerede internetbaserede tjenester som bredbåndstelefoni anskaffelse og deling af digitalt indhold, herunder betaling for digitalt indhold kontakt til offentlige myndigheder anvendelse af digital signatur brug af avancerede mobiltjenester e-handel. Undersøgelsen udarbejdes i samarbejde med de øvrige EU-lande og gennemføres en gang om året. Resultater fra de øvrige EU-lande offentliggøres på Eurostats hjemmeside. Indledning Ni ud af ti har adgang til internettet Ikke alle har bredbånd og en del af visse befolkningsgrupper bruger aldrig internet Mobil adgang til internet To ud af tre anskaffer/deler digitalt indhold 85 pct. af den danske befolkning har i 2008 adgang til internettet fra hjemmet. Lidt flere (88 pct.) har adgang til en computer i hjemmet (tabel 2). De fleste af dem, der ikke har internet i hjemmet, peger på intet behov som årsag til ikke at have internet. 90 pct. af dem, der har internetforbindelse i hjemmet har bredbånd (tabel 3) og 6 pct. bruger en langsom internetforbindelse (modem/isdn). Resten ved ikke, hvilken type forbindelse de har. I nogle befolkningsgrupper har en forholdsvis stor andel aldrig prøvet at bruge internet. Det gælder for fx 38 pct. af danskerne over 60 år og 34 pct. af de ikkebeskæftigede. Hver fjerde (23 pct.) i gruppen med grundskole, som højest fuldført uddannelse, har aldrig brugt internet. 84 pct. af danskerne har brugt internet inden for de sidste tre måneder, og 43 pct. af disse benytter mobilt internet fx på en café, i en lufthavn eller i toget (tabel 7). I alt 68 pct. af dem, der har brugt internet i de sidste tre måneder, har prøvet at anskaffe eller dele digitalt indhold i deres fritid (tabel 13). 16 pct. har i de seneste tre måneder betalt for online audiovisuelt indhold (tabel 15).

2 2 2008:23 Mobilen bruges mest til tale og sms Seks ud af ti shopper på nettet Næsten alle har en mobiltelefon (93 pct.), men tre ud af fire (73 pct.) bruger den udelukkende til at tale eller sende sms er og ikke til avancerede tjenester som e-post eller personlig navigation (tabel 18). 59 pct. af befolkningen har prøvet at købe varer eller tjenester på nettet inden for det sidste år (tabel 19). 47 pct. har e-handlet i de sidste tre måneder. 37 pct. har aldrig bestilt eller købt via internettet. Adgang til computer og internettet Befolkningens adgang til internet opgøres på to måder i denne undersøgelse: dels på husstande (familier) og dels på personer. Respondenterne er blevet spurgt om deres adgang til internet i hjemmet, uanset om de selv bruger internet eller ej. Familiernes adgang til pc og internettet i hjemmet Næsten alle par med børn har pc i hjemmet Få computere uden internet i det danske hjem Figur 1. I 2008 har 85 pct. af alle familier en pc i hjemmet (tabel 1). Det er særligt familier med børn, der har pc i hjemmet. Således har 97 pct. af alle par med børn adgang til pc i hjemmet, mod 92 pct. af par uden børn. For familier med én voksen gælder det samme. Dvs. en højere andel af enlige med børn har adgang til computer i hjemmet end enlige uden børn. Stort set alle familier med computer i hjemmet også har adgang til internet. I alt har 82 pct. af alle familier adgang til internet i deres hjem. Andelen er igen højst i børnefamilier. Familiernes adgang til pc og internet i hjemmet Pct. af alle familier I alt Enlig uden børn Par uden børn Enlig med børn Par med børn Adgang til en computer i hjemmet Adgang til internet i hjemmet Internet fra stationær og bærbar computer Flere bærbare end stationære pc er i visse familier Internetadgang fra spille-konsol og TV 70 pct. af alle familier med internetadgang bruger en stationær computer til at gå på nettet. Andelen af familier med internetadgang fra en bærbar er 63 pct. Dermed er stationær computer fortsat det mest populære apparat til at gå på nettet med (tabel 1). Dog er denne rækkefølge ændret i visse befolkningsgrupper i 2008: der er således flere bærbare end stationære pc er med internetadgang i gruppen enlig uden børn. Det samme gælder for familier med bruttoindkomst over kr. Det er muligt at få internetadgang via en spille-konsol i 6 pct. af familier med internet i hjemmet. 4 pct. har internetadgang fra deres TV-apparat.

3 2008:23 3 Befolkningens adgang til computer og internet i hjemmet 85 pct. har adgang til internet i hjemmet Køn gør ikke en forskel men alder gør Uddannelsesniveau Figur pct. af befolkningen har i 2008 adgang til internettet i hjemmet. Ni ud af ti (88 pct.) har adgang til en computer (tabel 2). Der er næsten den samme andel af mænd og kvinder, der har adgang til internet i deres hjem. Således har 86 pct. af mændene mod 85 pct. af kvinderne adgang til internet i hjemmet i Udbredelsen af computer og internet er størst hos de yngre. Mindst ni ud af ti under 60 år har adgang til pc og internet mod mindre end syv ud af ti på mindst 60 år. Stort set alle personer med videregående uddannelse har computer og internetadgang (henholdsvis 97 og 96 pct.) Den tilsvarende andel hos personer med grundskole som højest fuldført uddannelse er henholdsvis 80 og 75 pct. Adgang til internet fra hjemmet Kvinder Mænd år år år år Grundskole Ungdomsudd. Videregående udd. Studerende Lønmodtagere, grundniveau Lønmodtagere, over grundniveau Selvstændige Ikke beskæftigede Pct. af befolknigen Opkoblingsformer til internet i hjemmet Endnu ikke alle har bredbånd 6 pct. af dem, som har adgang til internet i hjemmet, bruger en langsom internetforbindelse (modem/isdn). Der er lidt flere kvinder (7 pct.) end mænd (5 pct.) med langsomme forbindelser (tabel 3).

4 4 2008:23 DSL er den mest udbredte opkoblingsform Figur 3. Mere end hver anden (55 pct.) med internet i hjemmet har en form for xdsl 1 - opkobling. Hver tredje (35 pct.) med internet i hjemmet har en anden type bredbåndsforbindelse fx fiber, kabelmodem, WiMAX eller FWA 2 (tabel 3). Opkobling til internet i hjemmet Ved ikke, hvilken internetforbindelse der er i hjemmet 5 pct. Modem/ISDN 6 pct. Anden bredbånd 35 pct. DSL 55 pct. Barrierer for at have internet i hjemmet Manglende behov hyppigste årsag til ikke at have internet Figur 4. I alt 15 pct. af befolkningen har ikke adgang til internet i hjemmet (tabel 2). De fleste af disse peger på intet behov som årsag til ikke at have internet (tabel 4). Samme mønster gælder, når der ses på aldersfordeling; andelen af dem, der ikke har behov for internet, stiger dog med alderen. Grunde til ikke at have internetadgang i hjemmet Bekymring for privatlivets fred Frygt for skadeligt eller farligt indholdt Fysisk handicap Apparat (fx computer) for dyrt Har internetadgang andre steder Internetforbindelse for dyrt Mangler kompetencer til at bruge internet Har ikke behov/er ikke interesseret Pct. af dem, der ikke har internetadgang i hjemmet 1 xdsl er betegnelsen for en digital adgangsteknologi, der giver mulighed for at bruge den traditionelle telefonforbindelse til datatransmission med høj hastighed. ADSL er den mest udbredte variant af xdsl-teknologien. 2 FWA (Fixed Wireless Access) er et radiobaseret system, der udgør et alternativ til kabelbaserede løsninger. FWA udbydes i forskellige frekvensbånd. WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) er en teknisk standard indenfor FWA med forholdsvis beskedne etableringsomkostninger.

5 2008:23 5 Mangel på kompetencer Andelen af dem, der angiver Mangel på kompetencer som barriere, stiger ligeledes med alderen. I hele befolkningen er det dog kun 10 pct., som mener, at manglende kompetencer er en barriere for at have internetadgang i hjemmet. For en detaljeret beskrivelse af danskernes it-kompetencer henvises til undersøgelsen Befolkningens it-færdigheder 2008 på Brug af internet Senest brug af internet Har aldrig brugt internet Hyppighed i brug af internet 84 pct. af danskerne har brugt internet indenfor de sidste 3 måneder. 12 pct. har aldrig brugt det, og 4 pct. har prøvet at bruge det, men ikke i de sidste 3 måneder (tabel 6). Internet har en høj udbredelse i Danmark. Alligevel er der nogle befolkningsgrupper, hvor en forholdsvis stor andel aldrig har prøvet at bruge internet. Det gælder fx 38 pct. af danskerne over 60 år og 34 pct. af de ikke-beskæftigede. Hver fjerde (23 pct.) i gruppen med grundskole, som højeste fuldført uddannelse, har aldrig brugt internet. Tabel 6 viser, at 85 pct. af dem, der har brugt internet i de sidste tre måneder, bruger internet hver dag eller næsten hver dag. 96 pct. bruger internet mindst en gang om ugen. Brug af mobilt eller trådløst internet Mange bruger mobilt internet Figur pct. af internetbrugerne, dvs. dem, der har brugt internet i de sidste tre måneder, benytter mobilt internet - fx på en café, i en lufthavn eller i toget 1 (tabel 7). Brug af mobilt internet Pct. af internetbrugere I alt år år år år 1 Det apparat, som giver trådløs internetforbindelse, kan være en mobiltelefon, en håndholdt computer (PDA) eller en bærbar computer. Der findes er række teknologiske løsninger til trådløs internetadgang i Danmark, bl.a. GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, Wi-Max og Wi-Fi-hotspots.

6 6 2008:23 Særlig de unge anvender mobilt internet De fleste bruge en bærbar Det er specielt de unge, der har mobil adgang til internettet: Seks ud af ti årige går trådløst på nettet. Men også de ældre bruger denne form for internetadgang: Én ud af fem internetbrugere over 60 år går på nettet via en mobil internetforbindelse. Bærbar computer med trådløs internetadgang er den mest populære måde at få mobil adgang til internet. 32 pct. af internetbrugere anvender en bærbar til at få mobil adgang til internet. Mobiltelefonen er det næstmest brugte udstyr med mobil internetadgang. Kun 3 pct. bruger en håndholdt computer (tabel 7). Figur 6. Teknologi til mobil adgang til internet Bærbar computer med trådløs internetadgang Mobiltelefon - 2G Mobiltelefon - 3G Håndholdt computer Mænd Kvinder I alt Pct. af internetbrugere Anm.: 2G og 3G betyder hhv. anden- og tredjegenerations mobilteknologi. 3G muliggør internetforbindelse med en hastighed på flere megabits/sekund. En håndholdt computer med internetadgang er beregnet til at blive brugt i hånden - kaldes også PDA eller lommecomputer. Nogle lommecomputere kan endvidere bruges til mobiltelefoni. Flest mænd har adgang via mobiltelefonent Andelen af kvindelige internetbrugere, som benytter deres bærbare computer til at gå på nettet (34 pct.), er højere end andelen blandt mændene (31 pct.) Andelen af mandlige internetbrugere, som benytter telefon eller håndholdt computer som netadgang, er til gengæld dobbelt så stor som andelen hos kvinderne. Private formål med internetbrug og informationssøgning er de mest udbredte anvendelsesformer Hver anden kontakter de offentlige på nettet Formål med internetkontakt til offentlige myndigheder Den mest populære internet-anvendelse er at sende eller modtage e-post (91 pct.) (tabel 8). Ni ud af ti internetbrugere (87 pct.) bruger nettet til at søge informationer om varer eller tjenester. Tre ud af fire internetbrugere (73 pct.) er netbank-kunde. 62 pct. læser eller downloader nyheder, og 57 pct. bruger nettet til at lære noget nyt. Næsten seks ud af ti internetbrugere (56 pct.) bruger internet til services relateret til rejser eller overnatninger, fx hotelbookning og køb af flybillet. 51 pct. af befolkningen har prøvet at tage kontakt til offentlige myndigheder på internettet (tabel 9). Det gælder 53 pct. af mænd og 49 pct. af kvinder. Kontakten er mest udbredt hos de årige, hvor 65 pct. har haft on-line kontakt til kommunen, mv. De fleste (91 pct.) af dem, der har prøvet at kontakte det offentlige via internettet, gjorde det for at finde informationer på hjemmesiden (tabel 9). 68 pct. har downloadet skemaer eller blanketter, og samme andel (68 pct.) har indsendt udfyldt skema mv. via internettet.

7 2008:23 7 Vurdering af offentlige hjemmesider Figur pct. af dem, der har prøvet at kontakte de offentlige via nettet, er tilfreds med muligheden for som borger at benytte offentlige digitale tjenester pct. mener, at kvaliteten af de enkelte digitale tjenester er god, og 56 pct. finder den tilfredsstillende (tabel 10). Kontakt til offentlige myndigheder via internet Pct. af befolkningen I alt Kvinder Mænd år år år år Mindre personlige kontakt til det offentlige pga. internet Næsten halvdelen af dem (48 pct.), der har brugt internet i de sidste tre måneder mener, at internetbrug erstatter personlig eller telefonisk kontakt til offentlige myndigheder (tabel 16). 16 pct. af internetbrugerne bruger meget mindre tid på personlig eller telefonisk kontakt pga. benyttelse af internetbaserede offentlige tjenester. Brug af internet til kommunikationsformål E-post er den mest populære kommunikationsformmen der er flere måder at snakke på via nettet Internettet bliver brugt til en lang række kommunikationsformål (tabel 11). 91 pct. af dem, der har brugt internet i de sidste tre måneder anvender e-post 2. Hver tredje internetbruger (37 pct.) sender beskeder vha. instant messaging 3. Hver fjerde internetbruger (28 pct.) anvender internettelefoni med eller uden webcam. Hver fjerde (27 pct.) skriver beskeder i chat-rum eller i sociale netværk (dvs. skriver sammen med flere personer på et virtuelt mødested som Arto eller Facebook). Hver femte internetbruger (22 pct.) læser blogs 4. Hver tiende internetbruger (9 pct.) skriver på sin egen blog. 1 Spørgsmål vedr. vurdering af offentlige digitale tjenester er udarbejdet i samarbejde med Den Digitale Task Force. 2 Se tabel 8. 3 Instant messaging adskiller sig fra ved, at modtagelsen af beskederne foregår uden forsinkelse. Instant messaging kræver et klientprogram som fx Windows Live Messenger, Yahoo Messenger, Skype, Google Talk eller Jabber. 4 En blog eller weblog er en hjemmeside, der opdateres jævnligt med korte indlæg, ofte personlige eller dagbogsagtige tekster

8 8 2008:23 Figur 8. Brug af internet til kommunikationsformål Sender eller modtager e-post Skriver beskeder vha. instant messaging Skriver beskeder på sociale netværks-sider Læser blog Bruger bredbåndstelefoni (VoIP) Foretager opkald med webcamera Skriver blog Pct. af dem, der har brugt internet i de sidste tre måneder 28 pct. bruger internettelefoni Internettelefoni erstatter andre kommunkationsformer Figur 9. Internettelefoni refererer i undersøgelsen enten til bredbåndstelefoni eller til videoopkald vha. webcam. 15 pct. af dem, der bruger internet, anvender webcam til at foretage video-opkald. Hver femte internetbruger (21 pct.) benytter internettet til telefoni uden video, som ofte kaldes bredbåndstelefoni eller IP-telefoni (Voice over IP VoIP). Lidt over halvdelen af dem, der bruger internettelefoni (56 pct.) har flyttet nogle eller alle samtaler fra traditionel fastnettelefon til internettet (tabel 12). Internettelefoni har derimod i mindre grad erstattet brug af mobiltelefoni, e-post og andre kommunikationsmåder, fx almindelig post. 37 pct. af brugerne af internettelefoni peger på, at samtaler over nettet i stor eller nogen grad erstatter mobilsamtaler. 34 pct. taler sammen over nettet i stedet for at skrive en e-post. Erstatter internettelefoni brugen af andre kommunikationsformer? 2008 Traditionel fastnettelefoni Mobiltelefoni 9 28 E-post Øvrige kommunikationsområder Ja, i stor grad Ja, i nogen grad Pct. af dem, der bruger internettelefoni

9 2008:23 9 Anskaffelse og deling af digitalt indhold 2 ud af 3 internetbrugere anskaffer/deler digitalt indhold De unge internetbrugere fører Figur 10. I alt 68 pct. af dem, der har brugt internet i de sidste tre måneder, har prøvet aktiviteter relateret til anskaffelse eller deling af digitalt indhold i deres fritid (tabel 13). Digitalt indhold kan være billeder, videoklip, lyd eller musik-filer. Jo ældre man er, jo mindre udbredt er det at anskaffe eller dele digitalt indhold. Flere end ni ud af ti (93 pct.) af de årige har prøvet at anskaffe eller dele billeder, musik, mv mod kun 47 pct. af de årige. Fritidsaktiviteter relateret til anskaffelse og deling af digitalt indhold Lytte til web-radio/se web-tv Downloade/lytte til musik Downloade/se film, video, mv Spille spil med andre Uploade selvskabt indhold Downloade spil/opdateringer Bruge bowser-baserede nyhedstjenester (rss) Bruge podcast tjenester Brug peer-to-peer fildeling Ingen af førnævnte tjenester Pct. af dem, der har brugt internet i de sidste tre måneder Mange lytter til musik/radio eller ser film/tv på nettet Download af digitalt indhold De mest populære fritidsaktiviteter i forbindelse med anskaffelse og deling af digitalt indhold er at: Lytte til web-radio eller se web-tv (44 pct. af internetbrugere) Downloade eller lytte til musik udover web-radio (36 pct. af internetbrugere) Downloade eller se film, videoklip, mv. (27 pct. af internetbrugere) Spille spil over internet med andre (17 pct. af internetbrugere) Hver tiende internetbruger (9 pct.) downloader musik, billeder, film mv. mindst en gang om ugen (tabel 14). 16 pct. af internetbrugere har i de seneste tre måneder betalt for online audiovisuelt indhold (tabel 15). Internet har indflydelse på brug af traditionelle (off-line) medier og aktiviteter Trykte medier Køb af CD Køb af DVD Radio I alt 44 pct. af internetbrugere mener, at de bruger mindre tid på at læse trykte nyheder, aviser eller magasiner mv. som følge af brug af internet-medier (tabel 16). En ud af fem internetbrugere (21 pct.) bruger mindre tid på at købe CD er, idet de downloader musik-filer fra internet. Kun 8 pct. downloader film eller video frem for at købe en DVD. Hver femte (22 pct.) internetbruger lytter til web-radio frem for at lytte til traditionel radio.

10 :23 Figur 11. Erstatter internetbrug brug af traditionelle medier/aktiviteter? 2008 Personlig eller telefonisk kontakt til off. myndigheder Brug af traditionel radio Køb af dvd Køb af cd Brug af trykte medier Pct. af dem, der har brugt internet i de sidste tre måneder Nej (ingen ændring pga. internetbrug) Ja, i nogen grad. Ja, i stor grad. Brug af digital signatur 1 Hver fjerde har digital signatur Hver anden kan modtage krypterede s Hyppighed af brug af digital signatur De fleste brugere er tilfredse og føler sig sikre I alt 25 pct. af befolkningen har en privat digital signatur (tabel 17). Udbredelsen af digital signatur er større hos mænd (28 pct.) end hos kvinder (22 pct.) 52 pct. af dem, der har digital signatur, kan modtage krypterede s med deres digitale signatur. 2 pct. af dem, der har digital signatur, bruger den hver dag, 11 pct. hver uge og 25 pct. mindst en gang om måneden. Hver femte (20 pct.) har aldrig brugt den private digitale signatur. 85 pct. af brugere er meget tilfredse (28 pct.) eller tilfredse (57 pct.) med deres digitale signatur. I alt 92 pct. af brugere føler sig sikre med at bruge digital signatur, herunder føler 35 pct. sig meget sikre. Avanceret brug af mobiltelefoni De fleste mobiltelefoner bruges kun til tale og sms Alder gør en stor forskel Næsten alle borgere har en mobiltelefon (93 pct.), men tre ud af fire (73 pct.) bruger den udelukkende til at tale eller sende sms er (tabel 18). Kun hver fjerde bruger mobilen til avancerede tjenester som at sende billeder, surfe på internet eller læse e-post. Brug af avancerede mobiltjenester er mere udbredt hos mænd (29 pct.) end kvinder (25 pct.), men forskellen er lille. Alder betyder langt mere end køn: Hver anden (46 pct.) mellem år bruger avancerede mobiltjenester, mens kun 7 pct. af brugerne over 60 år er avancerede mobilbrugere. 1 Spørgsmålene vedr. brug af digital signatur er udarbejdet i samarbejde med Center for Digital Signatur i IT- og Telestyrelsen.

11 2008:23 11 Figur 12. Andel mobilbrugere, der bruger avancerede tjenester Pct. 50 Pct Kvinder Mænd år år år år Mms mest populær Figur 13. Afsendelse af billedbeskeder (mms) er den avancerede mobiltjeneste, som flest bruger. Hver femte mobilbruger (21 pct.) sender billeder eller videoer fra telefonen. 9 pct. surfer på nettet via mobilen, og 7 pct. læser e-post. 3 pct. af mobilbrugerne benytter mobilen til personlig navigation. Kun få mobilbrugere modtager nyhedstjenester med betalt abonnement, up- eller downloader audiovisuelle filer (video) eller betaler for varer og tjenester via mobilen. Andel af mobilbrugere, der bruger avancerede tjenester Sende foto, video mv Surfe på internet Læse e-post Personlig navigation (GPS) Modtage nyhedstjenester Uploade foto, video mv Downloade/se tv, video Betale Pct Internetkøb Seks ud af ti shopper på nettet Mænd e-shopper mere end kvinder Regionelle forskelle 59 pct. af befolkningen har prøvet at købe varer eller tjenester på nettet inden for det sidste år (tabel 19). Hver anden (47 pct.) har e-handlet i de sidste tre måneder. 37 pct. har aldrig bestilt eller købt via internettet. Flere mænd end kvinder køber varer eller tjenester via internettet. 63 pct. af mændene har prøvet internetkøb indenfor det sidste år mod 55 pct. af kvinderne. Internetkøb er mest udbredt i Region Hovedstaden, hvor 65 pct. har prøvet at købe eller bestille noget i det sidste år. Den tilsvarende andel i Region Syddanmark og Nordjylland er henholdsvis 53 og 54 pct.

12 :23 Flest køber rejseprodukter og billetter på nettet Figur 14. Rejser og kulturelle oplevelser er populære, når danskerne handler på internettet (tabel 20a). Rejseprodukter som hotelovernatninger, flybilletter mv. (51 pct.) og billetter til teater, koncert, biograf mv. (48 pct.) havner i den elektroniske indkøbskurv hos flest. 41 pct. køber tøj, fritids- og sportsudstyr. Kun få (9 pct.) køber dagligvarer på nettet. Varer eller tjenester købt via nettet Rejseprodukter Billetter til teater mv. Tøj, fritidsudstyr mv. Film, musik, dvd, cd Bøger, aviser mv. Elektronik Software, spil Computerhardware Møbler, ting til huset Taletid til mobil Bookmaker, kasino mv. Dagligvarer Finansielle ydelser mv Pct. af dem, der har e-handlet i det sidste år Københavnere og sjællændere køber flest dagligvarer og flest rejser Figur 15. Kun hver tyvende (5 pct.) nordjyde anskaffer sig dagligvarer på nettet mens hver tiende gør det i Region Hovedstaden (10 pct.) og Sjælland (10 pct.) Til gengæld er det især de nordjyske indbyggere, der køber tøj, fritids- og sportsudstyr på internet (tabel 20b). 61 pct. af københavnske e-købere køber rejseprodukter på internet. Den tilsvarende andel er 44 pct. både i Region Nordjylland og Syddanmark. Internetkøb af udvalgte varer og tjenester i de fem regioner Pct. af dem, der har e-handlet inden for sidste år Dagligvarer Bookmaker, kasino mv. Tøj, fritidsudstyr mv. Rejseprodukter Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Dansksprogede hjemme-sider benyttes mest Når danskerne køber varer og tjenester via internettet, foretrækker de at benytte sig af hjemmesider, der har et dansksproget indhold (tabel 21). 88 pct. af dem, der har e- handlet sidste år, har handlet hos danske internetforhandlere. 34 pct. har prøvet internetkøb fra forhandlere, som er indenfor EU, men ikke danske. Kun 15 pct. har købt eller bestilt noget fra internetforhandlere udenfor EU.

13 2008:23 13 Læs mere i varedeklarationen På er der en mere omfattende beskrivelse af kilder og metoder. Baggrundsoplysninger Mere information Seneste offentliggørelse Næste offentliggørelse Henvendelse og Befolkningens brug af internet 2007 udkom 10. juli 2007 i serien Serviceerhverv 2007:42 (Statistiske Efterretninger). De første resultater i 2008 undersøgelsen udkom i juni 2008 i Nyt fra Danmarks Statistik: Avancerede tjenester bruges kun af hver fjerde (Nyt nr. 256, 11. juni 2008) Fire ud af ti bruger trådløst internet (Nyt nr. 257, 11. juni 2008) Fly- og koncertbilletter i den virtuelle indkøbskurv (Nyt nr. 264, 16. juni 2008) Nettet stjæler samtaler fra fastnettelefoner (Nyt nr. 265, 17. juni 2008). Befolkningens brug af internet 2009 udkommer juli 2009 i serien Serviceerhverv (Statistiske Efterretninger). Agnes Tassy (tal og metode), tlf , Peter Søndergaard Rasmussen (tal), tlf , Kilder og metoder Baggrund for undersøgelsen Datagrundlag Populationen Sammenlignelighed Sammenlignelighed over tid Opregning Statistisk usikkerhed Formålet med undersøgelsen er at følge udviklingen i befolkningens adgang til og brug af internettet. Undersøgelsen gennemføres i alle EU-lande. Spørgsmålene er udarbejdet i samarbejde med EU s statistiske kontor, Eurostat, og de øvrige nationale statistikkontorer. Resultaterne er baseret på besvarelser fra telefoninterviews eller webskemaer i april 2008, blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning fra år. Undersøgelsens population er befolkningen i alderen år i Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne), som den er opgjort i CPR. Personer uden registreret bopæl i CPR indgår ikke i undersøgelsen. Nogle af resultaterne vil kunne sammenholdes med undersøgelsen af 'Befolkningens it-færdigheder'. Det er dog vigtigt at tage højde for, at 'Befolkningens it-færdigheder også dækker aldersgruppen år, og derfor typisk har et lavere niveau for it-anvendelsen. For at kunne afspejle internettets og it-anvendelsens hastige udvikling, indeholder statistikken hvert år en række nye spørgsmål, som ikke findes i tidligere udgaver af statistikken. Ved sammenligning med tidligere udgaver skal der her ud over bl.a. tages højde for forskelle i opregningsmetoden og i referenceperioden. Undersøgelsens resultater er opregnede for at sikre repræsentativitet i tallene. Efter indsamling af data grupperes stikprøven efter en række variable, herunder køn og alder. Hver besvarelse påføres en personvægt som korrigerer for et evt. skævt bortfald i forhold til stikprøven. Beregningen sker ved et regressionsestimat. Undersøgelsen er baseret på en tilfældigt udvalgt stikprøve, og er derfor behæftet med statistisk usikkerhed. Denne usikkerhed afspejler variationer i de indsamlede data i forhold til stikprøvens størrelse.

14 :23 Oversigtstabel 1. Den statistiske usikkerhed på udvalgte variable Adgang til internettet fra hjemmet Variable Internet, brug mindst en gang om ugen Internet, køb inden for de sidste tre måneder procentpoint I alt... 1,0 1,0 1,4 Opdeling på beskæftigelse Studerende... 2,0 1,4 5,1 Lønmodtagere, grundniveau... 1,6 1,8 2,5 Lønmodtagere, over grundniveau... 1,2 1,2 3,1 Selvstændige... 3,1 4,1 7,4 Ikke beskæftigede... 2,9 2,9 2,7 Hvordan læses tabellen? I oversigtstabellen er den statistiske usikkerhed på udvalgte grupper angivet ved et konfidens-niveaupå 95 pct. Andelen med adgang til internet fra hjemmet er eksempelvis estimeret til 85,3 pct. ± 1,0 procentpoint. Det betyder, at med 95 pct. sikkerhed ligger den faktiske andel af befolkningen med adgang til internettet i hjemmet mellem 84,3 pct. og 86,3 pct. Usikkerheden stiger, når resultaterne opgøres på et mere detaljeret niveau, fx efter beskæftigelse. Det samme gør sig gældende med de øvrige opdelinger af befolkningen i forskellige grupper.

15 2008:23 15 Tabel 1. Familiernes adgang til pc og internet i hjemmet Adgang til: Computer i hjemmet Internet i hjemmet Internet fra stationær pc Internet fra bærbar pc (laptop) Internet fra tv-apparat Internet fra spille-konsol pct. af alle familier pct. af familier med adgang til internet i hjemmet I alt Familietype Enlig uden børn Par uden børn Enlig med børn Par med børn Familiens bruttoindkomst < kr kr kr kr > kr

16 :23 Tabel 2. Befolkningens adgang til pc og internet i hjemmet Adgang til: Computer i hjemmet Internet i hjemmet Internet fra stationær pc Internet fra bærbar pc (laptop) Internet fra tv-apparat Internet fra spille-konsol pct. af befolkningen pct. af dem som har adgang til internet i hjemmet I alt Køn Kvinder Mænd Alder år år år år Familetype Enlig Par uden børn Enlig med børn Par med børn under Herkomst Dansk Indvandrere/efterkommere Socioøkonomisk status Studerende Lønmodtagere, grundniveau Lønmodtagere, over grundniveau Selvstændige Ikke beskæftigede Højeste fuldførte uddannelse Grundskole Ungdomsuddannelse Videregående uddannelse Region Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Indkomst < kr kr kr kr > kr Antal børn i husstand

17 2008:23 17 Tabel 3. Internetopkobling i hjemmet Modem/ISDN xdsl Anden bredbåndstype 1 Ved ikke, hvilken internetforbindelse der er i hjemmet pct. af dem som har adgang til internet i hjemmet 2 I alt Alder år år år år Køn Kvinder Mænd Familetype Enlig uden børn Par uden børn Enlig med børn Par med børn under Herkomst Dansk Indvandrere/efterkommere Socioøkonomisk status Studerende Lønmodtagere, grundniveau Lønmodtagere, over grundniveau Selvstændige Ikke beskæftigede Højeste fuldførte uddannelse Grundskole Ungdomsuddannelse Videregående uddannelse Region Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Indkomst < kr kr kr kr > kr Antal børn i husstand Omfatter kabelmodem, FWA, fiber. 2 Se tabel 2 for oplysninger om, hvor stor andel af befolkningen har adgang til internet i hjemmet.

18 :23 Tabel 4. Barrierer for at have internetforbindelse i hjemmet I alt Køn Alder Kvinder Mænd år år år år pct. af dem som ikke har adgang til internet i hjemmet 1 Intet internet i hjemmet på grund af Intet behov Mangel på kompetencer Forbindelse for dyrt Internetadgang andre steder Apparat for dyrt Fysisk handicap Bekymring for farligt indhold Bekymring for privatlivets fred Andre end førnævnte årsager Se tabel 2 for oplysninger om, hvor stor andel af de enkelte befolkningsgrupper har eller ikke har adgang til internet i hjemmet i Det gælder fx 15 pct. af hele befolkningen, 37 pct. af dem, der er mellem år og 6 pct. af de unge mellem år.

19 2008:23 19 Tabel 5. Computerbrug - seneste anvendelse og hyppighed Inden for de sidste tre måneder Senest anvendt en computer Inden for det sidste år (men ikke de sidste tre måneder) For mere end et år siden Aldrig brugt en computer Hyppighed af computer brug i de sidste 3 måneder Hver dag eller næsten hver dag Mindst én gang pr. uge (men ikke hver dag) Mindst én gang pr. måned (men ikke hver uge) Mindre end en gang pr. måned pct. af befolkningen pct. af dem der har brugt comp. i de sidste tre måneder I alt Alder år år år år Køn Kvinder Mænd Familetype Enlig uden børn Par uden børn Enlig med børn Par med børn under Herkomst Dansk Indvandrere/ efterkommere Socioøkonomisk status Studerende Lønmodtagere, grundniveau Lønmodtagere, over grundniveau Selvstændige Ikke beskæftigede Højeste fuldførte udd. Grundskole Ungdomsuddannelse Videregående uddannelse Region Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Indkomst < kr kr kr kr > kr Antal børn i husstand

20 :23 Tabel 6. Internetbrug - seneste anvendelse og hyppighed Senest anvendt internet Hyppighed af internetbrug i de sidste 3 måneder Inden for de sidste tre måneder Inden for det sidste år (men ikke de sidste tre måneder) For mere end et år siden Har aldrig brugt internet Hver dag eller næsten hver dag Mindst én gang pr. uge (men ikke hver dag) Mindst én gang pr. måned (men ikke hver uge) Mindre end en gang pr. måned pct. af befolkningen pct. af dem der har brugt internet i de sidste tre måneder I alt Alder år år år år Køn Kvinder Mænd Familetype Enlig uden børn Par uden børn Enlig med børn Par med børn under Herkomst Dansk Indvandrere/ efterkommere Socioøkonomisk status Studerende Lønmodtagere, grundniveau Lønmodtagere, over grundniveau Selvstændige Ikke beskæftigede Højeste fuldførte udd. Grundskole Ungdomsuddannelse Videregående uddannelse Region Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Indkomst < kr kr kr kr > kr Antal børn i husstand

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2002:18 4. april 2002 Familiernes brug af internet 2001 Næsten ¾ har adgang til internettet fra enten hjem eller arbejdsplads. Internetadgang er mest udbredt hos studerende (96 ) og funktionærer

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:42 10. juli 2007. Befolkningens brug af internet 2007

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:42 10. juli 2007. Befolkningens brug af internet 2007 STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2007:42 10. juli 2007 Rettet 31. juli kl. 16. Figur 11 på side 13 er rettet i forhold til oprindelig version Befolkningens brug af internet 2007 Resumé: I 2007

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger

It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger 12 IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 12 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 12 Udgivet af Danmarks Statistik 24. juni 13 Foto

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2006:35 21. juni 2006. Befolkningens brug af internet 2006. 1. Indledning

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2006:35 21. juni 2006. Befolkningens brug af internet 2006. 1. Indledning STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2006:35 21. juni 2006 Befolkningens brug af internet 2006 Resumé: I 2006 har 83 pct. af befolkningen adgang til internettet fra hjemmet. Otte ud af ti har adgang

Læs mere

3. Befolkningens brug af it

3. Befolkningens brug af it Befolkningens brug af it 35 3. Befolkningens brug af it 3.1 Introduktion Kapitlets opbygning Befolkningens it-produkter Adgang til pc og internettet Befolkningens brug af internettet Formål med brug af

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger

It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger 12 IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 12 Rettet i forhold til oprindelig version (24. juni 13). Rettelse af landenavnet Holland til Nederlandene.

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen 2012

It-anvendelse i befolkningen 2012 It-anvendelse i befolkningen 212 It-anvendelse i befolkningen 212 It-anvendelse i befolkningen - 212 Udgivet af Danmarks Statistik 29. november 212 Oplag: Printet hos PRinfoParitas Foto omslag: Imageselect

Læs mere

IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 2013

IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 2013 IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 13 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 13 Udgivet af Danmarks Statistik Maj 14 Foto omslag: Martin Lundø Pdf-udgave Kan hentes gratis på www.dst.dk/publ/itbefolkningeu

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2005:30 x 25. maj 2005. Befolkningens brug af internet 2005. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2005:30 x 25. maj 2005. Befolkningens brug af internet 2005. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2005:30 x 25. maj 2005 Befolkningens brug af internet 2005 I 2005 har 79 pct. af befolkningen adgang til internet fra hjemmet. Syv ud af ti har adgang til internettet fra hjemmet via en

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2008:22 11. september 2008. Befolkningens it-færdigheder 2007. 1. Indledning

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2008:22 11. september 2008. Befolkningens it-færdigheder 2007. 1. Indledning STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 8:22. september 8 Befolkningens it-færdigheder 7 Resumé: It-anvendelse falder med alderen, men med stor forskel på konkrete it-anvendelser. Fx er de yngste aldersgrupper

Læs mere

Befolkningens brug af internet

Befolkningens brug af internet Befolkningens brug af internet - 1 Befolkningens brug af internet 1 Befolkningens brug af internet 1 Udgivet af Danmarks Statistik 29. april 11 som e-publ ISBN 978-87-51-193-6 ISSN 194-784 Pdf-udgaven

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2003:66 25. november 2003. Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2003:66 25. november 2003. Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2003:66 25. november 2003 Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003 Stadigt flere har adgang til internet. I 2. halvår 2003 er der 81 pct. af befolkningen som har adgang til internettet

Læs mere

ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser

ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Detaljeret kortlægning af e-handlen hos de danske forbrugere Nye tal som Danmarks Statistik lige har udgivet

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen

It-anvendelse i befolkningen It-anvendelse i befolkningen 13 Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2 København Ø Tlf. 39 17 39 17 www.dst.dk dst@dst.dk It-anvendelse i befolkningen 13 It-anvendelse i befolkningen - 13 Udgivet af Danmarks

Læs mere

3. Befolkningens brug af it

3. Befolkningens brug af it Befolkningens brug af it 29 3. Befolkningens brug af it 3.1 Introduktion Befolkningens it-produkter Dette kapitel omhandler befolkningens brug af it. I det første afsnit belyses, hvilke itprodukter befolkningen

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2004:27 26. maj 2004. Befolkningens brug af internet 2004. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2004:27 26. maj 2004. Befolkningens brug af internet 2004. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2004:27 26. maj 2004 Befolkningens brug af internet 2004 I 2004 har 83 pct. af befolkningen adgang til internet fra hjem og/eller arbejde. Næsten hver anden har adgang til internettet via

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2004:10 x 25. februar 2004. Befolkningens brug af internet 2003. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2004:10 x 25. februar 2004. Befolkningens brug af internet 2003. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2004:10 x 25. februar 2004 Befolkningens brug af internet 2003 I 2003 har 79 pct. af befolkningen adgang til internet fra hjem og/eller arbejde. Fire ud af ti har adgang til internettet

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet Ældres anvendelse af internet Størstedelen af den voksne befolkning anvender internettet enten dagligt eller flere gange om ugen. Anvendelsen af internet er også udbredt blandt de 65+årige om end i mindre

Læs mere

Spørgsmål og svarmuligheder til. Befolkningens brug af it 2009

Spørgsmål og svarmuligheder til. Befolkningens brug af it 2009 Spørgsmål og svarmuligheder til Befolkningens brug af it 2009 Nr Spørgsmål Svarkategorier Filter Bemærk INTRO_START Undersøgelsen drejer sig om din brug af computer og internet. Adgang til computer og

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen - EU-sammenligninger

It-anvendelse i befolkningen - EU-sammenligninger It-anvendelse i befolkningen - EU-sammenligninger 14 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 14 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 14 Udgivet af s Statistik Februar 15 Foto omslag:

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2015 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen April 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

3. Befolkningens brug af it

3. Befolkningens brug af it Befolkningens brug af it 27 3. Befolkningens brug af it 3.1 Introduktion Befolkningens it-produkter Dette kapitel omhandler befolkningens brug af it. I det første afsnit belyses, hvilke itprodukter befolkningen

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen

It-anvendelse i befolkningen It-anvendelse i befolkningen - 11 It-anvendelse i befolkningen 11 It-anvendelse i befolkningen - 11 Udgivet af Danmarks Statistik 21. maj 12 Oplag: Printet hos PRinfoParitas Foto omslag: Scanpix Papir-udgave

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Ældres it-anvendelse - 2012

Ældres it-anvendelse - 2012 Ældres it-anvendelse - 2012 Andelen af folkepensionister, der aldrig har været på internettet falder langsomt. Antallet af danskere over 65, der aldrig har været på internettet, er nu under 400.000. Det

Læs mere

2. Befolkningens brug af it

2. Befolkningens brug af it Befolkningens brug af it 19 2. Befolkningens brug af it Figur 2.1 It-produkter i hjemmet 1 8 6 4 2 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 Video PC CD-afspiller Mobiltelefon

Læs mere

INTERNETBRUG OG ENHEDER

INTERNETBRUG OG ENHEDER 16 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK INTERNETBRUG OG ENHEDER WWW.SLKS.DK/MEDIEUDVIKLINGEN INTERNETBRUG OG ENHEDER Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 2 Hovedresultater... 3 3 Konklusion... 5 4 Adgang til

Læs mere

INTERNETBRUG OG ENHEDER

INTERNETBRUG OG ENHEDER 2017 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK WWW.SLKS.DK/MEDIEUDVIKLINGEN INTERNETBRUG OG ENHEDER FOTO: COLOURBOX ISSN 2445-852X INTERNETBRUG OG ENHEDER Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 2 Hovedresultater...

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen

It-anvendelse i befolkningen It-anvendelse i befolkningen 14 It-anvendelse i befolkningen 14 Rettet 28. oktober 14, i forhold til oprindelig version (27. oktober 14). Der er rettet et link under tabel 1 på side 7. Rettelse er markeret

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Mobil-Tablet Side 1 af 26

Indholdsfortegnelse. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Mobil-Tablet Side 1 af 26 MEDIERNES UDVIKLING 20 I DANMARK 014 MOBIL / TAB BLET H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen

It-anvendelse i befolkningen It-anvendelse i befolkningen 16 It-anvendelse i befolkningen 16 It-anvendelse i befolkningen 16 Udgivet af Danmarks Statistik November 16 Foto omslag: Colourbox Pdf-udgave Kan hentes gratis på www.dst.dk/publ/itbefolkning

Læs mere

TRANSPORT STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2009:4 19. februar 2009. Luftfart 3. og 4. kvt. 2008. Udenrigstrafik. Se på www.dst.dk/se100

TRANSPORT STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2009:4 19. februar 2009. Luftfart 3. og 4. kvt. 2008. Udenrigstrafik. Se på www.dst.dk/se100 STATISTISKE EFTERRETNINGER TRANSPORT 2009:4 19. februar 2009 9 pct. færre afrejsende i 4. kvt. Luftfart 3. og 4. kvt. 2008 Se på www.dst.dk/se100 Resumé: Finanskrise og Sterlings konkurs vendte udviklingen

Læs mere

2. Adgangsveje til internettet

2. Adgangsveje til internettet Adgang til internettet 11 2. Adgangsveje til internettet 2.1 Introduktion Informationssamfundets infrastruktur er en af de væsentligste forudsætninger for befolkningens og virksomhedernes muligheder for

Læs mere

Nøgletal om informationssamfundet Danmark Danske tal

Nøgletal om informationssamfundet Danmark Danske tal Nøgletal om informationssamfundet Danmark 2007 Danske tal Nøgletal om informationssamfundet Danmark - 2007 Danske tal Udgivet af: Danmarks Statistik Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Oktober

Læs mere

3. Befolkningens brug af it

3. Befolkningens brug af it Befolkningens brug af it 19 3. Befolkningens brug af it 3.1 Introduktion Befolkningens it-produkter Dette kapitel omhandler befolkningens brug af it. Første afsnit belyser hvilke it-produkter befolkningen

Læs mere

Hvad køber danskerne på nettet?

Hvad køber danskerne på nettet? Hvad køber danskerne på nettet? Det køber danskerne, når de køber varer på nettet E-handlen udgjorde ca. 80 mia. kr. i 2014. Det er dog ikke alle typer varer og services, der er lige populære, når der

Læs mere

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem ANALYSENOTAT Streaming boomer frem AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nye tal for streaming Andelen af forbrugerne som streamer fortsætter med at stige. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen som

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Spørgsmål og svarmuligheder til. Befolkningens brug af it 2010

Spørgsmål og svarmuligheder til. Befolkningens brug af it 2010 Spørgsmål og svarmuligheder til Befolkningens brug af it 2010 Modul A Adgang til computer og internet i hjemmet INTRO_START Undersøgelsen drejer sig om din brug af computer og internet. A1 Har du eller

Læs mere

12. Oversigt over tabeller og figurer i publikationen

12. Oversigt over tabeller og figurer i publikationen Tabel- og figuroversigt 205 12. Oversigt over tabeller og figurer i publikationen 1. Indledning Figur 1.1 Den indholdsmæssige ramme for statistik om informationssamfundet 2. It-infrastruktur Tabel 2.1

Læs mere

Ældres anvendelse af internet 2017 Tabeller og figurer

Ældres anvendelse af internet 2017 Tabeller og figurer ÆLDRE I TAL 2017 Ældres anvendelse af internet 2017 Tabeller og figurer Ældre Sagen December 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG SPØRGESKEMAER En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

1. Frekvenstabeller. Tabel 1: Ville du være modstander af, at din datter giftede sig med en dansker?

1. Frekvenstabeller. Tabel 1: Ville du være modstander af, at din datter giftede sig med en dansker? Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 5 3. Kryds med alder... 7 4. Kryds med Region... 9 5. Kryds med Indkomst... 11 6. Kryds med oprindelsesland... 13 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen - EU-sammenligninger

It-anvendelse i befolkningen - EU-sammenligninger It-anvendelse i befolkningen - EU-sammenligninger 16 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 16 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 16 Udgivet af Danmarks Statistik Maj 17 Foto omslag:

Læs mere

Nøgletal om informationssamfundet Danmark Internationale tal

Nøgletal om informationssamfundet Danmark Internationale tal Nøgletal om informationssamfundet Danmark 2007 Internationale tal Nøgletal om informationssamfundet Danmark - 2007 Internationale tal Udgivet af: Danmarks Statistik Ministeriet for Videnskab Teknologi

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG KONKLUSION En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at en

Læs mere

Ferie- og forretningsrejser 2009. Antal ferie- og forretningsrejser i alt. 2009. Antal rejser. Ferierejser i alt 100

Ferie- og forretningsrejser 2009. Antal ferie- og forretningsrejser i alt. 2009. Antal rejser. Ferierejser i alt 100 STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2010:9 14. juli 2010 Ferie- og forretningsrejser 2009 Resumé Rejserne til udlandet gik typisk til Spanien og Italien, mens Region Nordjylland og Region Midtjylland

Læs mere

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Borgerne og it. Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre Juli 2013

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Borgerne og it. Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre Juli 2013 HS ANALYSE BOX 30 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL 1 Borgerne og it - en status over brugen af it i det grønlandske samfund år 2013 Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre

Læs mere

1. Har du hørt at det analoge tv-signal skal slukkes i efteråret 2009, helt præcis den 31.10. 09? Ja % Folkeskole 7 år eller kortere 64 50

1. Har du hørt at det analoge tv-signal skal slukkes i efteråret 2009, helt præcis den 31.10. 09? Ja % Folkeskole 7 år eller kortere 64 50 kommunik ationsst yrke 113 Illustration 9.1 Kampagneeffekt og informationskløfter Kampagnen Det Nye Tv-Signal (case C) fokuserede fra oktober til december 2008 på at skabe kendskab til, at det analoge

Læs mere

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg håber en dag at flytte tilbage til det land, jeg oprindeligt kommer fra.

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg håber en dag at flytte tilbage til det land, jeg oprindeligt kommer fra. Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 11 3. Kryds med alder... 19 4. Kryds med Region... 27 5. Kryds med Indkomst... 35 6. Kryds med oprindelsesland... 43 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

Børn påvirker forældrenes brug af de sociale medier

Børn påvirker forældrenes brug af de sociale medier Børn påvirker forældrenes brug af de sociale Er man internetbruger og lever i et parfold med, er der større sandsynlighed for, at man bruger sociale, end hvis man lever i et parforhold uden. 82 pct. af

Læs mere

Notat. E-handlen i julen

Notat. E-handlen i julen Notat E-handlen i julen En ny befolkningsundersøgelse har afdækket, hvor mange danskere som overvejer at købe julegaver via e-handel i, og hvad der påvirker ens valg mellem at købe ind i butikker som traditionel

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

Føler du overordnet set, at det danske samfund har taget godt eller dårligt imod dig?

Føler du overordnet set, at det danske samfund har taget godt eller dårligt imod dig? Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 10 3. Kryds med alder... 17 4. Kryds med Region... 24 5. Kryds med Indkomst... 31 6. Kryds med oprindelsesland... 38 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at en meget stor

Læs mere

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Hovedkonklusioner 143.000 borgere i Region Hovedstaden er læsesvage, 134.000 er regnesvage og 265.000 har meget ringe

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser

ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Vi er i disse år vidne til en hastig digitaliseringsproces og fremkomsten af en ny digital økonomi. Det ser

Læs mere

Andel af julegavebudgettet, danskerne forventer at bruge på nettet i år

Andel af julegavebudgettet, danskerne forventer at bruge på nettet i år Notat Danskernes e-julehandel En ny befolkningsundersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at danskerne forventer, at omkring en femtedel af julegavebudgettet bliver brugt på nettet i år. Bøger, elektronik og

Læs mere

Adsl 512 Kabelmodem FWA 3G Optiske fibre

Adsl 512 Kabelmodem FWA 3G Optiske fibre It-infrastruktur 9 1. It-infrastruktur Figur 1.1 Bredbåndsdækning 1 8 Procent 96 98 98 9 9 97 9 9 9 9 87 88 6 4 64 6 6 6 47 5 44 2 14 4 5 9 Adsl 512 Kabelmodem FWA 3G Optiske fibre 21 22 23 24 25 26 Kilde:

Læs mere

Analysenotat fra Dansk Erhverv

Analysenotat fra Dansk Erhverv Analysenotat fra Dansk Erhverv Befolkningsundersøgelse om danskernes indløbsvaner i Sverige Hver sjette dansker køber ind i Sverige. Og udviklingen går i retning af øget grænsehandel. Capacent har på vegne

Læs mere

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: ISSN: 1903-3753 2 Telestatistikken for andet halvår af 2014 giver et indblik i den seneste udvikling på telemarkedet. Her beskrives de væsentligste

Læs mere

Ældres anvendelse af internet 2016 Tabeller og figurer

Ældres anvendelse af internet 2016 Tabeller og figurer ÆLDRE I TAL 2016 Ældres anvendelse af internet 2016 Tabeller og figurer Ældre Sagen December 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden

Læs mere

2. Befolkningens brug af it

2. Befolkningens brug af it Befolkningens brug af it 17 2. Befolkningens brug af it Figur 2.1 Befolkningens brug af internettet. 2006 84 80 78 71 58 55 34 Pct. af befolkningen Anm.: Figuren viser 15 udvalgte europæiske lande. De

Læs mere

Borgere og IT. Metodenotat/rapport. Grønlands Selvstyre. Digitaliseringsstyrelsen. 29. juli 2016

Borgere og IT. Metodenotat/rapport. Grønlands Selvstyre. Digitaliseringsstyrelsen. 29. juli 2016 Borgere og IT Grønlands Selvstyre Digitaliseringsstyrelsen Metodenotat/rapport 29. juli 2016 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 2 2.

Læs mere

E-handel runder 80 mia. kr. i 2014

E-handel runder 80 mia. kr. i 2014 3. KVARTAL NOVEMBER 2014 E-handel runder 80 mia. kr. i 2014 AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, MA, CAND.SCIENT.POL OG POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND. SCIENT. POL. E-handlen tegner i 2014 igen

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014 Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk Udarbejdet december 2014 Bag om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz Analyse via SurveyMonkey. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnet

Læs mere

Mobile medier, mobile unge II - 2006 Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen (n = 628) Side 1

Mobile medier, mobile unge II - 2006 Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen (n = 628) Side 1 Mobile medier, mobile unge II - 26 Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen (n = 628) Side 1 1.1-1.6 Deltagernes alder, køn, bopælsforhold etc 1.1 Køn Frekvens Procent Mand 246 39,197 Kvinde 383 6,893 4

Læs mere

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige?

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Side 1 af 6 TDC A/S, Presse 13. oktober 2014 BWJ/IKJE Final Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Fra den 1. november 2014 skal vi vænne os til, at der ikke længere kommer brevpost

Læs mere

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Befolkningen støtter op om udrulning af digitale løsninger i det offentlige Der

Læs mere

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST SPØRGESKEMAER

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST SPØRGESKEMAER SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST SPØRGESKEMAER En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at det ikke er på de sociale medier, befolkningen debatterer mere politiske emner men det

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

STATISTISK TIÅRSOVERSIGT 2012 Tema: Digitalisering af hverdagen

STATISTISK TIÅRSOVERSIGT 2012 Tema: Digitalisering af hverdagen STATISTISK TIÅRSOVERSIGT 2012 Tema: Digitalisering af hverdagen Statistisk Tiårsoversigt 2012 Tema: Digitalisering af hverdagen Statistical ten-year review 2012 Statistisk Tiårsoversigt 2012 Udgivet af

Læs mere

Danske virksomheders brug af it 2006

Danske virksomheders brug af it 2006 Bedes indsendt til Danmarks Statistik senest CVR-nr. Danske virksomheders brug af it 2006 Spørgsmålene skal besvares ud fra virksomhedens it-anvendelse i januar 2006, hvis intet andet fremgår. Generel

Læs mere

Befolkningens brug af it 2012 v. 9.

Befolkningens brug af it 2012 v. 9. Spørgsmål og svarmuligheder til Befolkningens brug af it 2012 v. 9. Nr Spørgsmål Svarkategorier Filter og routing Modul A Adgang til computer og internet i hjemmet INTRO_ Undersøgelsen drejer sig om brug

Læs mere

En undersøgelse om danskernes brug af mobile enheder

En undersøgelse om danskernes brug af mobile enheder En undersøgelse om danskernes brug af mobile enheder Denne rapport må ikke distribueres uden forudgående tilladelse fra TNS Gallup, Danske Medier og Kreativitet & Kommunikation Indhold 1 Baggrund og research

Læs mere

2. It-infrastruktur. 2.1 Introduktion

2. It-infrastruktur. 2.1 Introduktion It-infrastruktur 21 2. It-infrastruktur 2.1 Introduktion Informationssamfundets infrastruktur er en af de væsentligste forudsætninger for befolkningens og virksomhedernes mulighed for at bruge de ny it-muligheder.

Læs mere

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013 Lektiebusser Evaluering af gratis internet i busser December 2013 1 Indhold 1 Baggrund og formål... 3 2 Facts og metode... 4 2.1 Repræsentativitet og validitet... 5 3 Respondenter... 6 4 Konklusioner...

Læs mere

Sandheden om indkøbskurven

Sandheden om indkøbskurven Side 1 af 7 Sandheden om indkøbskurven Sandheden om indkøbskurven High lights Næsten 40 pct. af de mænd, der tager del i dagligvareindkøb, påtager sig hele ansvaret. Pris er den faktor der er vigtigst

Læs mere

Telestatistik Første halvår 2012

Telestatistik Første halvår 2012 Telestatistik Første halvår 2012 Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: 1903-3753 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedtal 4 Mobiltelefoni og - bredbånd 5 Fastnet

Læs mere

NOTATSERIE. Medborgerskab Notat nr. 2: Social kontrol blandt nydanskere og personer med dansk oprindelse

NOTATSERIE. Medborgerskab Notat nr. 2: Social kontrol blandt nydanskere og personer med dansk oprindelse NOTATSERIE Medborgerskab 17 Notat nr. : Social kontrol blandt nydanskere og personer med dansk oprindelse AUGUST 17 Social kontrol blandt nydanskere og personer med dansk oprindelse 1. Hovedpointer Social

Læs mere

Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider.

Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider. Befolkningsundersøgelse: Danskerne og sunde måltider Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider. Undersøgelsen

Læs mere

ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet

ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet AF MARKEDSCHEF LONE RASMUSSEN OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Juletiden er for danskerne tæt forbundet med julegaveindkøb. Mange gaver

Læs mere

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel for 34 milliarder i første kvartal Forord Værdien af den nordiske e-handel i første kvartal af 2014 beløb sig til omkring 34.000 millioner

Læs mere

4. Den offentlige sektors brug af it

4. Den offentlige sektors brug af it Den offentlige sektors brug af it 39 4. Den offentlige sektors brug af it Figur 4.1 Digitale serviceydelser til borgere og virksomheder 1 8 6 Pct. af myndigheder 87 88 9 94 94 Downloade blanketter digitalt

Læs mere

Hvordan køber danskerne på nettet?

Hvordan køber danskerne på nettet? Hvordan køber danskerne på nettet? Valg af netbutik Dansk Erhverv har set nærmere på danskernes købsproces, og på hvor tilfredse og trygge vi er ved at købe på nettet. Når det kommer til at finde den netbutik,

Læs mere

Statistikdokumentation for It-anvendelse i befolkningen 2014

Statistikdokumentation for It-anvendelse i befolkningen 2014 Statistikdokumentation for It-anvendelse i befolkningen 2014 1 / 12 1 Indledning Formålet med It-anvendelse i befolkningen er, at belyse befolkningens adgang til og brug af internettet og it, samt at følge

Læs mere

4. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt.

4. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. It-sikkerhed 53 5. It-sikkerhed Figur 5. Udstedte certifikater til digital signatur.. 8. 6.. Akkumuleret antal 47 3 4 5 6 7 Anm.: Antallet af udstedte digitale signaturer i figuren består af det akkumulerede

Læs mere

Informationssamfundet Danmark. It-status 2003

Informationssamfundet Danmark. It-status 2003 Informationssamfundet Danmark It-status 2003 Information Society Denmark ICT Status 2003 Informationssamfundet Danmark It-status 2003 Udgivet af: Danmarks Statistik Ministeriet for Videnskab Teknologi

Læs mere

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at det ikke er på de sociale medier, befolkningen debatterer mere politiske emner men det varierer med bl.a.

Læs mere

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser De sociale medier og rejser ISBN: 87-87393-48-4 VisitDenmark Turismefaglig Viden Januar 2009 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3 2300 København S Tlf. +45

Læs mere

Danskernes medievaner ud fra et demokratisk perspektiv

Danskernes medievaner ud fra et demokratisk perspektiv Danskernes medievaner ud fra et demokratisk perspektiv Trine Bille Associate Professor, Ph.D. Institut for Innovation og Organisationsøkonomi Copenhagen Business School Udvalget om den fremtidige offentlige

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2012:2 20. februar 2012. Husstande og familier 1. januar 2012. 1. Indledning. 2.

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2012:2 20. februar 2012. Husstande og familier 1. januar 2012. 1. Indledning. 2. STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2012:2 20. februar 2012 Husstande og familier 1. januar 2012 Resumé: Antallet af husstande i Danmark er i løbet af 2011 steget med 9.074. Personantallet er

Læs mere

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 Forbrugerpanelet om forbrugerpolitiske emner Forbrugerrådet Tænk har i forbindelse med Europa-Parlaments Valget den 25. maj 2014 foretaget en undersøgelse blandt 2.778 repræsentative

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere