WhitePaper 3/2010. IPv6. Internettets næste generation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WhitePaper 3/2010. IPv6. Internettets næste generation"

Transkript

1 WhitePaper 3/2010 IPv6. Internettets næste generation

2 White paper IPV6 Internettet vokser eksplosivt, og verden er så småt ved at løbe tør for IP-adresser. Løsning er allerede defineret, og den hedder IP version 6. Inden for den seneste tid har EU og en række nationale organisationer verden over iværksat initiativer, som har til formål at understøtte en hurtigere udbredelse af IPv6, især fordi man frygter de alvorlige negative konsekvenser af at løbe tør for IP-adresser. Med IT og telekommunikation som en kendt katalysator for global udvikling, kan en udbredt mangel på IP-adresser bremse vækst og innovation, og påvirke udviklingen af både samfund og erhvervsliv på globalt plan. Derfor er indførelsen af IPv6 en alvorlig sag. Men hvad er fordele og ulemper ved den ny protokol, og hvordan skal den implementeres? I denne White Paper ser vi nærmere på IPv6 som grundlaget for den næste generation af Internettet inklusive: - Et overblik over IPv6 og dens fordele - Nye anvendelser i støbeskeen med IPv6 - Terminaler og udstyr til IPv6 - Brug af NAT og DHCP for at omgås problemet - Overgangen fra IPv4 og IPv6 Internettets vækst er kun lige begyndt Det er ingen hemmelighed, at Internettet vokser eksplosivt. Ifølge en førende udstyrsleverandør 1 benytter mere end 1.5 milliard mennesker verden over i dag Internettet, hvilket svarer til en global penetration på lidt under 22%. Det globale marked indeholder derfor stadig et stort potentiale for vækst i antallet af computers og andre former for netværksenheder, som bruger Internetprotokollen (IP). Mange af IT-verdenens mest visionære personligheder 2 mener tillige, at vi kun lige er begyndt at udnytte det kæmpepotentiale, som Internettet har skabt, og at vi stadig reelt befinder os i dets tidlige barndom. Heldigvis har den organisation, som rådgiver omkring Internettet Internet Engineering Task Force (IETF), som er en slags Internettets bestyrelse allerede en løsning klar. Det drejer sig om næste generation af Internetprotokollen, IP version 6 eller blot IPv6. IPv6 vil for evigt bortskaffe knapheden på IP-adresser, og bidrager desuden men en række andre fordele. Men er verden klar til IPv6? I denne white paper ser vi nærmere på nogle af de fordele og ulemper, som følger med IPv6. For at imødekomme det stigende behov er det højst sandsynligt, at de eksisterende ca. 4,3 milliarder IPadresser under version 4 af Internetprotokollen (IPv4) ikke er nok. Dele af verden med meget høje vækstrater for brugen af IT som f.eks. Indien og Kina kan risikere at løbe tør for adresser inden for kort tid, mens vi i Vesten nok har et par år mere at løbe på. Foruden væksten i antallet af computers og mobiltelefoner har Internettets mere visionære kræfter udtrykt ønske om, at også maskiner, sensorer og andre former for enheder skal og bør være en del af fremtidens Internet, hvis vi skal begynde at realisere dets fulde potentiale. Til deslige formål skal der bruges rigtig mange IP-adresser. Om GlobalConnect: GlobalConnect leverer professionelle netværksløsninger af høj kvalitet og kapacitet til virksomheder og organisationer over hele landet. GlobalConnect ejer og driver et eget netværk af optisk fiber, som dækker Danmark, de sydlige Sverige og Nordtyskland. Løsninger og tjenester omfatter dedikerede fiberforbindelser, Internet Access, Internet Transit, housing af udstyr, og meget mere. Læs mere på 1 Cisco Systems 2 Vint Cerf, ophavsmanden til TCP/IP, som bl.a. har et omfattende netværk af sensorer og et inter-planetarisk Internet på tegnebrættet

3 Mere end flere IP adresser FAKTA BOX: Hvornår løber verden tør for IP-adresser? Verdens IP-adresser styres af IANA (Internet Assigned Numbers Authority), som fordeler blokke af IP-adresser imellem de fem verdensdeles Internetregistre (RIRs eller Regional Internet Registries). Tilsammen forvalter de regionale registre lidt mindre end 4.3 milliarder IP-adresser under IPv4, hvoraf kun ca. 10% stadig ikke er allokerede til brug. Det er svært præcist at fastsætte, hvornår verden løber tør, men mange kilder mener, at det vil ske i løbet af Enden på IPv4 adresser betyder dog ikke, at Internettet holder op med at vokse selv uden IPv6, da der på verdensplan gøres omfattende brug af f.eks. NAT (Network Address Translation), DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) og andre metoder. Hvad er IP version 6? IP også kendt som Internetprotokollen - er den protokol, som bruges af alle computers og andre netværksforbundne enheder (eller hosts) verden over til at kommunikere over et IP-baseret netværk, så som det globale Internet. I dag bruger næsten alle netværksforbundne enheder IP version 4, som blev indført i IPv4 har sammen med den overliggende protokol TCP - Transfer Control Protocol- reelt revolutioneret hvordan mennesker benytter og deles om information, og kan med rette siges at have lagt grunden for det globale Informationssamfund. TCP/IP har tilsammen gjort de muligt for computers over hele verden at kommunikere på tværs af meget forskellige netværksteknologier, hvilket i grundtræk er den geniale hovedtanke bag Internettet. IPv4 er kendt for at være enkel og effektiv, men har også sine begrænsninger. Teknisk set hører Internetprotokollen til på netværkslaget i protokolstakken, dvs. den består af et sæt regler, som bruges af netværksenheder til at sende en datapakke fra en kilde til et bestemmelsessted. Andre protokoller tager sig af anvendelser og ind- og udpakning af de data, som skal sendes. Uden Internetprotokollen ville Internettet ganske enkelt ikke fungere. Fra en netværksteknisk synsvinkel er det rimeligt at sige, at Internetprotokollen er lig med Internettet selv. IP version 6 eller IPv6 blev defineret i 1998 af Internet Engineering Taske Force (IETF) primært fordi antallet af IP-adresser under IPv4 er begrænset, men også for at introducere en række andre forbedringer. Til forskel fra IPv4 indeholder IPv6 et så stort antal adresser, at det er svært at gøre sig begreb om tallets størrelse. IPv6 benytter nemlig 128 bits til en IP-adresse. Det svarer til ca. 4.5 million milliarder adresser for hver stjerne i 3 universet og dem er der mange af. Med andre ord: Det er meget svært at forstille sig, at IPver6 nogen sinde vil løbe tør for adresser. Det betyder, at der under IPv6 bliver næsten ubegrænset plads til udfoldelse og nye anvendelser. Den nye Internetprotokol: Et overblik Foruden det meget store antal unikke adresser har IPv6 en række andre fordele, som når IPv6 bliver indført vil være med til at ændre den måde, hvorved vi benytter et datanet baseret på IP. Kort sagt vil IPv6 medføre et nyt og langt mere effektivt Internet af mennesker og maskiner, som - tror mange - vil bugne af nye anvendelser. Her er nogle af de vigtigste nye funktioner i IPv6 3 : Autokonfiguration: En IPv6 server kan under IPv6 tildele IP-adresser til en host automatisk, til forskel fra netværk under IPv4, som skal benytte DHCP eller manuel konfiguration. Under IPv4 har det været nødvendigt at indføre flere protokoller & funktioner for følge med efterspørgselen på Internetforbindelser. Samtidig kræver DHCP under IPv4 sin egen server, hvilket kan undgås under IPv6. Direkte adressering og derfor dataintegritet fra ende til anden. Det betyder at data i princippet kan passere uhindret og ændret fra host til host. Et praktisk taget uendeligt antal IP-adresser lig med 3.4 x 1038 (128- bit adressering) Nye former for mobilitet og større kompatibilitet imellem enheder Bedre sikkerhed med indbygget IPsec (men læs mere under afsnittet om sikkerhed). IPv6 vil bl.a. som et følge af ovenstående utvivlsomt være med til at befordre stor innovation inden for telekommunikation og IT. En anden følge er, at et datanetværks driftssikkerhed typisk vil blive højere med IPv6, fordi den nye protokol kræver færre netværksenheder til at udføre den samme funktionalitet. Derfor er sandsynligheden for driftsforstyrrelser under IPv6 mindre. Der er mange andre fordele, men også flere ulemper af IPv6.

4 Et netværk med udfordringer og nye muligheder Terminaler og netværk til IPv6 Overgangen til IPv6 er for længst begyndt for mange leverandører. Især de store leverandører af netværksudstyr 4 har længe budt på løsninger, som understøtter begge protokoller, og som muliggør samtidig brug af IPv6 og IPv4 om nødvendigt. Signalværdien af at være klar til IPv6 udgjorde for år tilbage et vigtigt led i markedsføringen, om end budskaber af denne type er mindre anvendt i dag, efter at overgangen til IPv6 har forløbet langsommere end forventet. På brugersiden understøttes IPv6 af langt de fleste operativsystemer for personlige computers inklusive de seneste udgaver OSX (Apple), Linux, og Microsoft Windows. Det betyder, at mange hundrede millioner computers verden over er klar til IPv6. Mange men ikke alle routers og andet netværksudstyr til brug i hjemmet understøtter Dual Stack IPv4 og IPv6, men her er billedet generelt noget mere broget. Blandt verdens næsten 2.5 milliarder mobiltelefoner findes der procentvis forholdsvis få smartphones, som i dag understøtter IPv6. IPv6 bruges endnu ikke kommercielt til mobilt bredbånd. På netværkssiden tilbyder de fleste udstyrsleverandører allerede løsninger, som understøtter IPv6. Det betyder, at en stor del af det nyere udstyr inklusive switches, routers, Firewalls, osv. - som i dag er installeret hos teleudbydere eller private virksomheder, er i stand til at benytte IPv6 alene eller både IPv4 og IPv6 i en Dual Stack. Generelt kræver IPv6 større processorkraft og mere hukommelse end IPv4 især på grund af behandlingen af den længere adresse, og Dual Stack kræver selvsagt så endnu mere. Men hvis hardwaren er mindre end et par år gammel, kan man som regel regne med, at Dual Stack understøttes (selvom det muligvis vil kræve en opgradering af software). Det er også muligt men ikke optimalt - at benytte IPv4 til transport of IPv6 pakker. På den måde kan man benytte hele IPv4 Internettet som et transportlag for IPv6 om nødvendigt f.eks. i en periode, hvor ikke hele infrastrukturen er opgraderet til at understøtte IPv6. En ting er, at hardware og software siges at understøtte IPv6, en ganske anden at få systemerne til at spille sammen i praksis. Selvom IPv6 medfører en forenkling netværksarkitekturen for IP-baserede net, er IPv6 kun indført i stor skala få steder i verden, og derfor er teknologien endnu ikke blevet gennemtestet på samme måde som IPv4 er blevet det i løbet af de sidste 25 år. Derfor er det rimeligt at forvente, at IPv6 vil kræve en indkøringsperiode. Nye anvendelser Den nye Internetprotokol bringer med sig et væld af muligheder for nye anvendelser. Kort sagt vil IPver6 medførere, at alverdens IP-enheder eller hosts kan adresseres globalt, og derfor uhindret kan kommunikere efter behov over et IP-datanet. Internettet har gjort verden lille, og med IPver6 bliver den så endnu mindre. Med andre ord: Når tekniske mellemled - så som NAT og DHCP - ikke længere er nødvendige i et IP-netværk, kan enheder tale direkte med hinanden over IP. Det muliggør f.eks. en meget enklere og mere effektiv implementering af VoIP og videotelefoni over IP, hvor de enkelte apparater kan ringe hinanden direkte op, IP-adresse til IP- adresse. I USA har Forrester Research (2001) anslået at besparelsen for virksomheder er op til 20% i telefoniomkostninger alene. I Danmark kunne man forestille sig, at besparelsen ville blive endnu større. Udbredelsen af IPv6 kan derfor få alvorlige konsekvenser for traditionelle teleoperatører, som stadig tjener betydeligt på kredsløbskoblet fastnettelefoni. En komplet udbredelse af IPv6 vil næsten med sikkerhed betyde dødsstødet for gamle telefonitjenester. Andre anvendelser, som ofte nævnes i forbindelse med IPver6, omfatter maskiner og sensorer af alverdens slags og på tværs af stort set alle industrier. Til eksempel kan nævnes de såkaldte Smart Grids, som har til formål at forbinde hjemmenes elmålere i et enormt netværk. I USA har en støttepakke på 15 milliarder kroner til formål at modernisere elnettet, og mange har foreslået IPv6 til adressering af landets 150 millioner målere. En anden oplagt anvendelse er at forsyne forbrugerprodukter, så som kameraer og GPS-vejvisere, med egne IP-adresser til trådløst vedligehold, download af fotos, nye kort, osv. Eller man kunne forestille sig intelligente 4 Herunder Cisco Systems, Juniper Networks, Nokia Siemens Networks, Huawei, Ericsson, Alcatel-Lucent samt ikke mindst GlobalConnects leverandør Brocade (Foundry).

5 Mobilitet hvidevarer og klimaanlæg, som selv giver besked til ejeren når de har brug for et og andet, eller hvis de f.eks. forbruger for megen strøm. Netværk og intelligent applikationer med et stort antal sensorer er en oplagt anvendelse under IPv6, som gør brug af det meget store antal nye IP-adresser. Reelt sætter kun fantasien grænser for hvordan det nye astronomiske antal IP-adresser kan bruges i systemer og tjenester af alle slags. I Japan bruger Japan Meteorological Agency IPv6 og indbygget multicast til at overvåge jordskælv med hundredevis af sensorer. Andre forventer, at IPv6 vil medføre et industrielt paradigmeskifte, når det gælder vedligehold af alle slags maskiner fra private køretøjer til flymotorer til alle former for fabriksudstyr: Millioner af sensorer kan indgå i et IPv6 datanet for at selv at udsende besked, når de trænger til vedligehold. Det er langt mere effektiv end i dag, hvor maskiner typisk vedligeholdes efter tidsintervaller, om de har brug for det eller ej. Mobilitet og IPv6 For mobilbranchen kan IPver6 vise sig at være ikke kun den rigtige løsning på kort sigt, men også en absolut nødvendighed. Hvis næste generation af mobil bredbånd kaldet LTE - Long Term Evolution - en gang i fremtiden skal nå ud til mulige 50 milliarder enheder 5 - herunder devices af alle tænkelige og utænkelige slags kræver det selvsagt langt flere IP-adresser end under IPv4. Og så er IPv6 den eneste løsning. Men også mobilbranchens længe ventede skift til en ny serviceinfrastruktur kaldet IMS IP Mobility Subsystem forudsætter, at IPv6 er på plads, om ikke andet så inden for mobiloperatørernes egne net. IMS er en forudsætning for egentlige VoIP opkald over mobilnettet med brug af SIP - Session Initiation Protocol - og en forenklet version af IMS forventes blive grundlaget for telefoni på fremtidens LTE-netværk. Men der er andre aspekter af IPv6, som har med mobilitet at gøre. Mobil IPv6 (MIPv6) er en overliggende protokol til IPv6, som har til formål at gøre det generelt muligt for en host at være mobil, dvs. at flytte fra sted til sted, uden at tabe forbindelsen. I princippet gør mobil IPv6 det muligt for alle former for mobile, trådløse, og faste IP-netværk under IPv6 at arbejde sammen omkring mobilitet. Derved kan en bruger af datanettet forblive opkoblet, selv når han eller hun flytter sig fra ét IP-netværk til et andet 6. MIPv6 kræver dog mere end blot et almindelig IP-net, idet mobilitet skal styres fra særlige servers. Om denne nye funktionalitet vil være til gavn eller skade for de eksisterende mobile netværksoperatørers forretning, er uvist. Men den vil klart forbedre de mindre (typisk de trådløse) udbyderes muligheder for at blive en del af de større landsdækkende netværk, som typisk domineres af de store teleoperatører. Men måske vigtigst af alt: Mobilitet indført af IPv6 betyder frihed i ordets bredeste forstand dvs. at en bruger for første gang vil være helt uafhængig af tid og sted. Under et sådant scenarie reduceres valget af netværk til en ubetydelig detalje. Løser NAT og DHCP problemet? Masser af virksomheder og organisationer verden over har løst problemet med knapheden på IP-adresser ved at indføre flere protokoller og derved flere komplikationer. I praksis kan man med NAT eller Network Address Translation reelt skjule et stort internt IP-net med mange IP-enheder bag en enkelt eller ganske få IPv4 adresser. På den måde opnår man igen et meget stort antal af IP adresser til privat brug. Men løsningen har også sine begrænsninger. Det primære problem med NAT er, at en hvilken som helst brug af NAT afviger fra den ideelle og ønskede datatransparens fra ende til anden på engelsk end-to-end connectivity - dvs. den direkte IP-forbindelse imellem enheder. Brugen af NAT skaber også problemer for andre almindeligt brugte protokoller, så som FTP og IPsec. Også SIP som er uhyre vigtig især for brugen mobiltelefoner til VoIP og andre IP-baserede tjenester forstyrres af NAT. Derfor er brugen af NAT ikke ukompliceret. Dertil kommer, at en NAT server principielt gør en netværkstjeneste mere usikker. Hvis NAT-serveren fejler, har brugeren eller virksomheden ganske enkelt ikke længere Internet-adgang. En NAT server udgør derfor ofte en såkaldt single-point-of-failure, dvs. en enhed, som er så kritisk, at hele tjenesten bliver afbrudt hvis den fejler. Derfor kræver NAT omhyggelig planlægning inklusiv 5 Thomas Noren, chef for LTE produktudvikling hos Ericsson citeret af Mobile Communications International, maj Mobil IP eksisterer allerede under IPv4 men er langt mere effektivt implementeret i IPv6

6 Sikkerhed og service redundans for ikke at udgøre en forøget risiko for udfald. Derfor er NAT nok ikke den ideelle langtidsholdbare løsning, om end NAT har gjort meget for at udskyde en ellers nødvendig overgang til IPv6. Mange forbrugerprodukter så som trådløst udstyr til at forbinde computerenheder, skærme, harddiske, m.m. i hjemmet indeholder både NAT og en Firewall, som gør det muligt at skabe en hjemmenetværk med mange enheder med blot én enkelt Internetforbindelse. NAT er et typisk eksempel på IPv4s meget store fleksibilitet, hvilket har været stort medvirkende til dens globale kæmpesucces, og dens lange holdbarhed. DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - har også været medvirkende til at udsætte, at verden løber tør for adresser, især når protokollen bruges sammen med f.eks. NAT. I begyndelsen bestod Internettet af en række unikke adresser, som alle repræsenterede en computer eller anden fysisk host. Efter et stykke tid blev det klart, at IPadresser under IPv4 er en begrænset ressource. DHCP er en metode, hvorved IP-adresser kan allokeres til en host dynamisk og for en begrænset periode, hvorefter IPadressen frigives igen. Det er praktisk, når f.eks. en ISP kun råder over et begrænset antal IP-adresser, og når ikke alle brugere er logget på samtidigt. Overgangen fra IPv4 til IPv6 og Dual Stack Et uheldig teknisk kendsgerning er, at IPver6 ikke er direkte teknisk kompatibel med IPver4. Det betyder desværre - at to maskiner med hver sin IP-version ikke automatisk vil være i stand til at kommunikere med hinanden. En række af ophavsmændene til IPver6 har allerede indrømmet, at det var en fejl ikke at gøre IPv6 direkte baglæns kompatibel med IPv4. Mens overgangen fra IPv4 til IPv6 nok i sidste ende er uundgåelig, vil det vare mange år før Internettet er fuldt implementeret under IPv6. Derfor er spørgsmålet om, hvordan de to protokoller kan leve på Internettet side om side særdeles vigtigt. Her findes flere løsninger, hvoraf Dual Stack nok er den vigtigste. Dual Stack betyder ganske enkelt, at netværk og enheder på et IP-net understøtter både IPv4 og IPv6. I takt med at IPv6 vinder større indpas, vil mængden af enheder, som understøtter begge protokoller, gradvist reduceres til fordel for IPv6. Det forventes, at hastighed og forsinkelse (latency) på et Dual Stack netværk vil være på niveau med på IPv4 netværk i dag. Men det er klart mere ressourcetungt at administrere to parallelle netværkstyper, og derfor er en netværksarkitektur med Dual Stack ikke uden omkostninger. En virksomhed kan også vælge at etablere en tunnel for IPv6 over IPv4, eller man kan benytte en protokoloversætter til at behandle overgangen fra et netværk under IPv4 til et netværk under IPv6. Begge metoder anses af de fleste for at være mindre fordelagtige end Dual Stack, som understøttes at en lang række leverandører. Quality of Service IPv6 har indbyggede parametre for servicekvalitet, eller Quality of Service. Under IPv4 sendes og modtages datapakker som regel efter bedste evne, dvs. der gøres i princippet ikke forskel på datapakkerne, og man kan risikere, at der bruges mange ressourcer på f.eks. at sætte datapakker sammen i den rigtige rækkefølge igen efter at de modtages. IPv6 har til forskel to parametre, som kan hjælpe med at prioritere datapakker (såkaldt flow label og priority header). Under IPv6 findes otte kvalitetsklasser, som gør, at man kan definere vigtigheden (prioriteten) af en bestemt datapakke. Det gør det muligt for f.eks. datapakker, som hører til anvendelser med behov for behandling i realtid (så som VoIP eller videotelefoni), at opnå prioritet over andre mindre tidskritiske pakker, så som . Men spørgsmålet om kvalitet er komplekst. I manges øjne tilbyder IPv4 lignende funktionalitet med andre eller sågar lignende midler, og der mangler stadig standarder for, hvordan f.eks. feltet flow label reelt vil blive brugt i et IPv6 netværk. Derfor mener mange, at faciliteter for styring for servicekvalitet under IPv6 er et svagt argument for at indføre IPv6, selvom det nok er rimeligt at forvente, at det vil blive marginalt lettere at styre servicekvaliteten i et datanet, som bruger IPv6.

7 Nødvendige investeringer Sikkerhed: Er IPv6 bedre? Sikkerhed på Internettet er - som alle ved - et uhyre alvorligt problem, som siden Internettets begyndelse har givet mange IT-ledere søvnløse nætter. Er IPv6 løsningen på Internettets sikkerhedsproblemer? De fleste eksperter synes enige om, at IPv6 i sig selv ikke løser problemet, men på nogle punkter nok vil gøre angreb sværere. For det første består IPv6 af et næsten uendelig antal adresser. Hvis f.eks. en virus eller orm er programmeret til at angribe en tilfældig IP-adresse, er det usandsynligt, at et sådant angreb vil medføre skader, da en tilfældig adresse ud af et næsten uendeligt antal sandsynligvis slet ikke bliver brugt. Det ville f.eks. også tage mange tusinde år for en hacker at scanne sig igennem adresserne på et IPv6 subnet, hvis adresse-område er 64 bits langt. IPv6 byder også på standardiseret indføjelse af IPsec. IPsec er et sæt særlige protokoller, som sikrer, at datapakker kan overføres over et IP-baseret netværk med betydelig sikkerhed. IPsec indeholder bl.a. kryptering af data, og systemet kan også bestemme, om enkelte datapakker har været udsat for ændringer undervejs fra kilde til modtager. Det er muligt, at IPsec hvis man altså ønsker at benytte sig af denne funktionalitet vil blive lettere at implementere under IPv6, og at sikkerhedsniveauet derfor vil blive generelt forbedret. Men ikke alle former for sikkerhedssystemer og såkaldt policy management kan benyttes sammen med IPsec. Desuden findes og benyttes IPsec også under IPv4, så ikke alle mener, at IPv6 byder på betydelige forbedringer i den henseende. Med IPver6 følger også en helt ny type sikkerhedsproblemer i form af såkaldt usynlig IPtrafik. Flere kilder bl.a. udstyrsleverandøren Juniper Networks påstår, at IPver6 datapakker ofte undgår sikkerhedsforanstaltninger så som Firewalls, fordi Firewalls under IPv4 slet ikke er i stand til at detektere IPv6 trafik. Det gælder især når et datanet har tilkoblede servers, som benytter IPv6, f.eks. uden at nettets administratorer er klar over det. Det rapporteres, at hackere har angrebet en computer, som kører IPv6 med IPv6 datapakker, som har fløjet forbi virksomhedens Firewalls. På den måde kan hackere oprette såkaldte botnets dvs. et netværk af fjernstyrede computers og potentielt udrette voldsom skade. Derfor er det uhyre vigtigt for organisationer og virksomheder, som ønsker at implementere IPv6, at planlægning og netværksdesign udføres omhyggeligt. En svær business case Kan man gøre positiv forretning ved at skifte til IPver6? Måske, men det er en svær business case at forsvare alene ud fra et økonomisk perspektiv, især fordi det i dag er uklart hvilke nye anvendelser, som IPv6 måtte medføre. Derfor er det sandsynligt, at motivationen for at indføre IPv6 rettere er at finde i de mange nye IP-adresser, som IPv6 tilbyder. Store udbydere af content og tjenester på Internettet så som Google understøtter allerede til dels IPv6. Google mener, at overgangen til IPv6 slet ikke er så kostbar og vanskelig at udføre, som mange har gjort den til, og at fordelene på sigt langt vil overgå ulemperne. Men Google har som bekendt også stor interesse i at udvikle den næste generation af Internettet. I en rapport fra 2005 siger forskningsinstituttet RTI på vegne af det amerikanske National Institute of Standards & Technology at omkostningerne for den amerikanske IT-industri ved overgang til IPver6 ville beløbe sig omkring 25 milliarder US dollars, mens mulige indtægter (eller besparelser) beløber sig til blot 10 milliarder dollars. De fleste af omkostningerne skal ifølge modellen bæres af leverandører af netværksudstyr, og vil dukke op i form af arbejdstimer. Samtidig siger rapporten, at det er svært at gætte, hvordan IPv6 vil udvikle branchen, og at det derfor er svært at forudsige, hvilke nye indtægtskilder vil dukke op. De 10 milliarder dollars på plussiden kommer i høj grad fra besparelser, især når virksomheder ikke længere er tvunget til at bruge NAT (30% besparelse) til den generelle brug af VoIP i stedet for anden telefoni (20% besparelse på telefoni). Også på sikkerhedsområdet forventes besparelser, men det vil kræve, at nye metoder til såkaldt end-to-end (E2E) sikkerhed indføres, siger rapporten. Selvom 25 milliarder dollars lyder af mange penge, bør man huske, at det er en relativt beskeden omkostning, hvis man ser på de summer, som IT-branchen i

8 Demokrati og neutralitet almindelighed investerer i vedligehold og opgradering af netværk og udstyr. Set i det perspektiv er business casen for IPv6 måske ikke så slet endda især hvis den sammenholdes med visioner om nye anvendelser i fremtidens Internet under IPv6. Neutralitet: Hvem får adgang til fremtidens Internet? Spørgsmålet er principielt, og mangelen på Internetadresser er et vigtigt emne i debatten om netværksneutralitet og Internettets fremtid som helhed. Uden tilstrækkeligt med IP-adresser, åbenhed og neutralitet på Internettet vil det blive sværere og sværere for nye, innovative virksomheder at gøre sig gældende. Det er en trussel imod Internettets fortsatte position som katalysator for vækst og nytænkning. I princippet er Internettet født neutralt dvs. at datapakker sendes og modtages over nettet uden at blive prioriteret eller ændret af mennesker og maskiner fra kilde til modtager. Nettets neutralitet har bl.a. medført, at mindre virksomheder har ligeværdig adgang til nettets ressourcer i forhold til de store, og at alle har stort set lige gode muligheder for at skabe en ny forretning og tilstedeværelse på nettet. Men når ressourcer så som båndbredde og IP-adresser begynder at rinde ud, er det nærliggende at prioritere enkelte virksomheders adgang til Internettet. IPv6 har i den henseende to store fordele: For det første, vil et meget stort antal IP-adresser fjerne enhver begrænsning på antallet af hosts, og alle virksomheder og organisationer nye som gamle vil kunne udnytte dette. For det andet vil datastrømmene på Internettet i større omfang kunne forløbe uhindrede, dvs. uden at støde på mellemliggende protokoller, så som NAT og DHCP. Derfor mener flere, at indførelsen af IPv6 er et afgørende trin hvis princippet om neutralitet og åbenhed skal videreføres. Er IPv6 en forudsætning for demokrati i verden? Det enkelte menneskes adgang til information udgør en vigtig del af grundlaget for demokrati og menneskerettigheder verden over. Derfor kan mangelen på IP-adresser også være med til at begrænse udbredelsen af basale rettigheder, hvis det viser sig, at man i fremtiden kun kan opnå adgang til Internettet hvis man er særligt privilegeret. I værste fald kunne man forestille sig, at der vil opstå en regulær handel med IP-adresser, hvor det er pengepungen som bestemmer, om man får tildelt en IP-adresse eller ej. Begge tilfælde er grove overtrædelser af grundtanken bag Internettet som neutral og tilgængelig for alle. Og i begge tilfælde er løsningen en hurtig overgang til IPv6. Men tildelingen af en fast IP-adresse til den enkelte borger har også en bagside: Det kan gøre det lettere for myndigheder at styre og overvåge, hvordan nettet benyttes af en enkeltpersoner. Derfor er introduktion af IPv6 ikke entydigt en fordel for den enkelte verdensborger, selvom den nye protokol som helhed nok vil skabe flere muligheder for deltagelse i samfund og erhvervsliv. GlobalConnect A/S Hørskætten 3 DK-2630 Taastrup Denmark Tel: Fax: GlobalConnect A/S Hasselager Centervej 7, 1. DK-8260 Viby J Denmark Tel: Fax: GlobalConnect GmbH Wendenstraße 377 D Hamburg Germany Tel: Fax:

IPv6 Internettets næste generation

IPv6 Internettets næste generation IPv6 Internettets næste generation White paper IPV6 Internettet vokser eksplosivt, og verden er så småt ved at løbe tør for IP-adresser. Løsningen er allerede defineret, og den hedder IP version 6. Inden

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

IP version 6. Kapitel 1:Introduktion til IPv6. Ikke flere IP adresser?

IP version 6. Kapitel 1:Introduktion til IPv6. Ikke flere IP adresser? IP version 6 Kapitel 1:Introduktion til IPv6 Baseret på bogen: Cisco Self-study: Implementing Cisco IPv6 Networks Henrik Thomsen V1.0 Ikke flere IP adresser? 1 IPv4 BGP prefixes I routetabellen http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ce/bgp_table_growth.svg/1000px-bgp_table_growth.svg.png

Læs mere

Infrastruktur i hjemmet og begreber

Infrastruktur i hjemmet og begreber Infrastruktur i hjemmet og begreber Indholdsfortegnelse Ordliste... 2 Accesspoint... 2 DHCP... 2 DSL... 2 Ethernet... 2 Firewall... 2 Flatrate... 2 Hub... 3 IP... 3 IP-adresse... 3 IP-filtrering... 3 IP-forwarding...

Læs mere

Basal TCP/IP fejlfinding

Basal TCP/IP fejlfinding Basal TCP/IP fejlfinding Dette notat beskriver en række enkle metoder til fejlfinding på TCP/IP problemer. Metoderne er baseret på kommandoer, som er en fast bestanddel af Windows. Notatet er opbygget

Læs mere

ansvarlighed ipvision samler al din kommunikation i én integreret løsning info hosted pbx mobiltelefoni fibernetværk ip-telefoni internet sikkerhed

ansvarlighed ipvision samler al din kommunikation i én integreret løsning info hosted pbx mobiltelefoni fibernetværk ip-telefoni internet sikkerhed visamlertrådene ipvision samler al din kommunikation i én integreret løsning ansvarlighed én leverandør, der samler trådene og skaber synergi De fleste ved, at der kan være meget at spare ved at samle

Læs mere

Hvis du ønsker at tilgå Internet trådløst, skal du selv anskaffe dette udstyr. Det kaldes ofte et access point eller en trådløs router.!

Hvis du ønsker at tilgå Internet trådløst, skal du selv anskaffe dette udstyr. Det kaldes ofte et access point eller en trådløs router.! Internetopkobling Afd. 45 Som beboer på Afd 45, har du mulighed for at opnå Internetforbindelse gennem et stik i lejemålet. Denne vejledning gennemgår, hvordan du sørger for din PC eller Mac er korrekt

Læs mere

Avaya er 27% bedre end konkurrenterne

Avaya er 27% bedre end konkurrenterne 2 Avaya realiserer visionerne 3 Vi er midt i en IP-baseret udvikling, hvor hele vores måde at arbejde på ændres, og visionerne bliver til realiteter i hverdagen. Globalisering og skrappe kundeforventninger

Læs mere

Datapakke. Data. Afsender. Modtager

Datapakke. Data. Afsender. Modtager Program Kl. 17,00 Opstart og velkomst fra afdelingen Kl. 17,15 Hvad er bredbånd og datakommunikation Kl. 18,00 Spisning Kl. 18,45 Film omkring, hvad er datakommunikation og netværksudstyr Kl. 19,30 Hvilke

Læs mere

beskrivelse af netværket på NOVI

beskrivelse af netværket på NOVI beskrivelse af netværket på NOVI Beskrivelse af netværket på NOVI - NOVInet Indledning Som lejer/beboer på NOVI har man mulighed for at få virksomhedens computere tilsluttet det fælles netværk i NOVI Park

Læs mere

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 3 3.1 Kundeinstallation... 3 3.2 Provisionering / aktivering...

Læs mere

Projektopgave Operativsystemer I

Projektopgave Operativsystemer I Velkommen til projekt på Data faget 6222 Operativsystemer I! Udarbejdet af: Anders Dahl Valgreen, mail adva@mercantec.dk, mobil 23 43 41 30 I dette projekt skal din gruppe i tæt samarbejde med resten af

Læs mere

NETVÆRKSKURSUS Oktober November 2014. jmt 07-11-2014

NETVÆRKSKURSUS Oktober November 2014. jmt 07-11-2014 1 NETVÆRKSKURSUS Oktober November 2014 jmt 07-11-2014 2 Netværkskursus 14 17 Oktober 2014 ETHERNET 99% af al datatrafik er på ETH standard http://standards.ieee.org/ https://www.ieee.org/ 802.3 er ETH

Læs mere

M A D S L A R S E N, A S G E R B A L L E G A A R D & J O N A S K R O N B O R G R O S K I L D E T E K N I S K E G Y M N A S I U M.

M A D S L A R S E N, A S G E R B A L L E G A A R D & J O N A S K R O N B O R G R O S K I L D E T E K N I S K E G Y M N A S I U M. M A D S L A R S E N, A S G E R B A L L E G A A R D & J O N A S K R O N B O R G R O S K I L D E T E K N I S K E G Y M N A S I U M mininet EN ØVELSE I AT ETABLERE ET NETVÆRK S E R V I C E O G K O M M U N

Læs mere

IP Telefoni. IP telefoni introduktion. TDC IP telefoni Scale

IP Telefoni. IP telefoni introduktion. TDC IP telefoni Scale IP Telefoni IP telefoni introduktion TDC IP telefoni Scale Internet telefoni IP Telefoni VoIP??? Lidt om gammeldags telefoni Definitioner Internet Telefoni IP Telefoni VoIP PSTN: Public Switched Telephone

Læs mere

Forår 2012 - Firewalls

Forår 2012 - Firewalls Syddansk Universitet DM830 - Netværkssikkerhed Imada - Institut for matematik og datalogi Forår 2012 - Firewalls Forfatter: Daniel Fentz Johansen Alexei Mihalchuk Underviser: Prof. Joan Boyar Indhold 1

Læs mere

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Af BEC og FortConsult, januar 2005. Hvad kan du konkret gøre for at beskytte din pc? Målgruppe Denne vejledning er skrevet

Læs mere

IPv6 sameksistens med IPv4. af Laurent Flindt Muller & Jakob Pedersen

IPv6 sameksistens med IPv4. af Laurent Flindt Muller & Jakob Pedersen IPv6 sameksistens med IPv4 af Laurent Flindt Muller & Jakob Pedersen Gennemgangsplan: Network Address Translation Protocol Translation (NAT-PT) - Motivation - IPv4 NAT - NAT-PT - Stateless IP/ICMP Translation

Læs mere

Huset 2 overblik 4 Følgende kamera systemer kan linkes til DBM 6000 : Avermedia, Dallmeier, GeoVision, Milestone, Mirasys, Seetec, VisiMAX Kameraet kan tilgåes via installations vinduet, bygningstegningen

Læs mere

Introduktion til FoIP (Fax over IP)

Introduktion til FoIP (Fax over IP) Introduktion til FoIP (Fax over IP) Henrik Thomsen/EUC MIDT 2007 Standarder T.30 Almindelig fax over det offentlige telefonnet Foregår i sand tid. Kvittering for modtagelse Fax Pass-Through To Analoge

Læs mere

SAXOTECH Cloud Publishing

SAXOTECH Cloud Publishing SAXOTECH Cloud Publishing Fuld hosted infrastruktur til mediebranchen Stol på flere års erfaringer med hosting til mediehuse Fuld tillid til et dedikeret team af hostingeksperter Opnå omkostningsbesparelser

Læs mere

IPv6 Hvor er vi i dag? Erik Løth el@nworks.dk

IPv6 Hvor er vi i dag? Erik Løth el@nworks.dk IPv6 Hvor er vi i dag? Erik Løth el@nworks.dk Om Nworks Historie: Økonomi: Etableret i 1999 af Henrik Blaaberg og Karsten Højer. Selvstændig virksomhed, som er 100% danskejet. Nworks medarbejderstab er

Læs mere

Internet Protokollen. - IP er arbejdshesten på næsten alle netværk! Netteknik 1

Internet Protokollen. - IP er arbejdshesten på næsten alle netværk! Netteknik 1 Internet Protokollen - IP er arbejdshesten på næsten alle netværk! Netteknik 1 Internet Protocol (IP) Om IP protokollen generelt: Er arbejdsprotokollen i moderne netværks-kommunikation; al kommunikation

Læs mere

Mobilitet. Jens Hjortflod, TDC Thomas Landwehr, Rambøll

Mobilitet. Jens Hjortflod, TDC Thomas Landwehr, Rambøll Mobilitet Jens Hjortflod, TDC Thomas Landwehr, Rambøll Mange virksomheder udfordres af tendenserne i mobiltelefonmarkedet Rambøll Danmark Rambøll Danmark leverer videnbaserede helhedsløsninger inden for:

Læs mere

Hvad er fremtiden for internettet?

Hvad er fremtiden for internettet? Hvad er fremtiden for internettet? pcfly.info Den Internettet er blot et par årtier gamle, men i dette korte tidsrum har oplevet væsentlige ændringer. Den voksede ud af et sammensurium af uafhængige netværk

Læs mere

Sikkerhed i trådløse netværk

Sikkerhed i trådløse netværk Beskyt dit trådløse netværk IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 Kbh. Ø Telefon 3545 0000 Telefax 3545 0010 E-post: itst@itst.dk www.itst.dk Rådet for it-sikkerhed www.raadetforitsikkerhed.dk Der

Læs mere

Introduktion til computernetværk

Introduktion til computernetværk Introduktion til computernetværk 24. oktober 2011 Mads Pedersen, OZ6HR mads@oz6hr.dk Slide 1 Plan i dag Netværk generelt Lokalnet Internet Router Kabel/trådløs Firewall Lokal server (forward) Warriors

Læs mere

IP Telefoni. En introduktion! Funktion, teknologier & begreber. En naturlig udvikling?

IP Telefoni. En introduktion! Funktion, teknologier & begreber. En naturlig udvikling? IP Telefoni Funktion, teknologier & begreber En introduktion! En naturlig udvikling? 1 Indhold Internet telefoni IP Telefoni VoIP??? Først lidt om gammeldags telefoni: PSTN eller POTS Og så en definition

Læs mere

Introduktion til Quality of Service

Introduktion til Quality of Service Introduktion til Quality of Service Henrik Thomsen/EUC MIDT 2005 IP standard service IP er designet til best-effort services Best-effort: Transport af data efter bedste-evne IP er fra starten designet

Læs mere

Test vores telefoni systemer GRATIS BILLIGT SMART PÅLIDELIGT

Test vores telefoni systemer GRATIS BILLIGT SMART PÅLIDELIGT BILLIGT SMART PÅLIDELIGT Test vores telefoni systemer GRATIS Med et Comtalk telefonanlæg får du markedets bedste IP-telefoni løsning, når det gælder funktionalitet og kvalitet. Og oven i købet får du en

Læs mere

Netservice Netservice-menuen giver dig mulighed for at opsætte og aktivere/deaktivere forskellige netfunktioner på kameraet.

Netservice Netservice-menuen giver dig mulighed for at opsætte og aktivere/deaktivere forskellige netfunktioner på kameraet. Netservice Netservice-menuen giver dig mulighed for at opsætte og aktivere/deaktivere forskellige netfunktioner på kameraet. Det giver mulighed for at opsætte PPPoE, NTP, e-mail, DDNS, UPnP og WiFi samt

Læs mere

Network Admission Control

Network Admission Control DM71 Network Admission Control Lasse Birnbaum Jensen, 040380 8. maj 2006 gymer@imada.sdu.dk Indhold 1 Indledning 2 2 Sikkerhedstrusler 3 2.1 Fokus tilbageblik.................................... 3 2.2

Læs mere

VoIP++ Kommunikation til det nye årtusinde

VoIP++ Kommunikation til det nye årtusinde VoIP++ Kommunikation til det nye årtusinde Gr. 680 Morten V. Pedersen Morten L. Jørgensen Sune Studstrup Peter Nejsum Gr. 620 Jesper H. Pedersen Gavin Murray Kap 1 - Sammendrag VoIP++ er en ny innovativ

Læs mere

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år 73 % af alle danske virksomheder er kunder hos TDC Erhverv fordi de har en forretning, der skal køre Gennemført af

Læs mere

IP Telefoni. Funktion, teknologier & begreber. En introduktion!

IP Telefoni. Funktion, teknologier & begreber. En introduktion! IP Telefoni Funktion, teknologier & begreber En introduktion! En naturlig udvikling? Indhold Internet telefoni IP Telefoni VoIP??? Først lidt om gammeldags telefoni: PSTN eller POTS Og så en definition

Læs mere

IP Telefoni En naturlig udvikling?

IP Telefoni En naturlig udvikling? IP Telefoni En naturlig udvikling? Internet telefoni IP Telefoni VoIP??? Lidt om gammeldags telefoni Definitioner Internet Telefoni IP Telefoni VoIP PSTN: Public Switched Telephone Network PSTN: Kredsløbs

Læs mere

Mobil e-handel. Af Jakob Schultz. Virksomhederne

Mobil e-handel. Af Jakob Schultz. Virksomhederne Af Jakob Schultz [ jakob.schultz@altomnet.dk ] Mobil e-handel Virksomhederne Motorola, AirClic, Symbol Technologies og Connect Thing har lagt 500 millioner dollar i et nyt m-commerce projekt. Projektet

Læs mere

Internet Protocol (IP)

Internet Protocol (IP) Internet Protocol (IP) IP protokollen: er arbejdsprotokollen i moderne netværks-kommunikation; al kommunikation går gennem den. adresserer pakkerne på lag 3 (netværkslaget). arbejder med forbindelsesløs

Læs mere

EU-udbud af WAN infrastruktur

EU-udbud af WAN infrastruktur EU-udbud af WAN infrastruktur Bilag 2 Kundens IT-Miljø Side 1 af 6 Indhold 1.1 Formål... 3 1.2 Driftscentre i Kundens IT-Miljø... 3 1.3 Specifikation af Kundens netværksopbygning... 3 1.4 Arkitektur...

Læs mere

H.323. Protocol suite. En ITU standard til VoIP

H.323. Protocol suite. En ITU standard til VoIP Protocol suite En ITU standard til VoIP VoIP Standarder ITU (International Telecommunication Union) udvikler standarder til teleindustrien. (offentliggjort i 1996) beskriver hvordan man opbygger telefoni

Læs mere

SIP. Session Initiation Protocol TDC IP telefoni Scale. SIP design mål

SIP. Session Initiation Protocol TDC IP telefoni Scale. SIP design mål Session Initiation Protocol TDC IP telefoni Scale design mål Give mulighed for at integrere nye faciliteter efterhånden som de opfindes er ikke en erstatning for det offentlige telefonnet - er helt sin

Læs mere

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET TING PÅ INTERNETTET Internet of things er et moderne begreb, som dækker over, at det ikke længere kun er computere, der er på internettet. Rigtig

Læs mere

Internethandel en Oversigt. Hvordan kan infrastrukturen se ud på en Internethandelsløsning? Internet Butik. Internet Salgsafdeling

Internethandel en Oversigt. Hvordan kan infrastrukturen se ud på en Internethandelsløsning? Internet Butik. Internet Salgsafdeling Internethandel en Oversigt Når man overvejer internet handel skal man først beslutte sig for om man ønsker at åbne en butik, hvor alle har adgang eller, om man ønsker at åbne en salgsafdeling uden for

Læs mere

Ingen kompromier - Bedste beskyttelse til alle computerere CLIENT SECURITY

Ingen kompromier - Bedste beskyttelse til alle computerere CLIENT SECURITY Ingen kompromier - Bedste beskyttelse til alle computerere CLIENT SECURITY Opdateret software er nøglen til sikkerhed 83 % [1] af top ti-malware kunne være undgået med opdateret software. Kriminelle udnytter

Læs mere

Cloud Failover Appliance

Cloud Failover Appliance Cloud Failover Appliance Cloud Failover Appliance (CFA) er en enterprise-grads Disaster Recovery løsning, der genopretter systemer og applikationer på minutter - uden al hardwaren og kompleksiten. Med

Læs mere

CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN

CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN WWW.JCD.DK HVAD ER CLOUD COMPUTING? Cloud er en fælles betegnelse for en række netbaserede løsninger løsninger du tidligere har

Læs mere

Synkron kommunikation

Synkron kommunikation Synkron kommunikation Synkron kommunikation betyder, at kommunikationen foregår her og nu, med ingen eller kun lidt forsinkelse. De to kommunikatorer er synkrone de "svinger i samme takt". Et eksempel

Læs mere

SIP. Session Initiation Protocol. TDC IP telefoni Scale

SIP. Session Initiation Protocol. TDC IP telefoni Scale SIP Session Initiation Protocol TDC IP telefoni Scale SIP design mål Give mulighed for at integrere nye faciliteter efterhånden som de opfindes SIP er ikke en erstatning for det offentlige telefonnet -

Læs mere

Bredbånd. Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500

Bredbånd. Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500 Bredbånd Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500 120911 Indhold Kapitel 1 Kom godt i gang Introduktion Klargør udstyr til installation Find en passende placering Kapitel 2 Installer dit bredbåndsmodem

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

PRODUKTDOKUMENTATION FLEXFONE INTERNET

PRODUKTDOKUMENTATION FLEXFONE INTERNET PRODUKTDOKUMENTATION FLEXFONE INTERNET xdsl og Fiber fra Flexfone Flexfone Internet Internet fra Flexfone er lynhurtigt og sikkert for din virksomhed at bruge. I kan altid kommunikere med omverdenen igennem

Læs mere

Den nemme måde til sikkerhed og enkelhed

Den nemme måde til sikkerhed og enkelhed Den nemme måde til sikkerhed og enkelhed BUSINESS SUITE Vælg datasikkerhed på den nemme måde Det kan være vanskeligt at vælge den rette it-sikkerhed for virksomheder med alle de endeløse muligheder, der

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0313 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0313 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0313 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske

Læs mere

Grundopsætning af router.

Grundopsætning af router. Opsætning af Edgerouter Lite (ERL3), til brug som router 1. Tilslut router med følgende forbindelser. eth0: Lokalt LAN (Din netværk) eth1: Global WAN (Internettet. Det store WWW) eth2: ikke tilsluttet

Læs mere

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE Access STAND ALONE OFF ON Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Løsninger til ethvert behov Access indgår som toppen af kransekagen

Læs mere

VoIP. Voice over IP & IP-Telefoni. Lars Christensen & René Truelsen, Dec. 2004

VoIP. Voice over IP & IP-Telefoni. Lars Christensen & René Truelsen, Dec. 2004 VoIP Voice over IP & IP-Telefoni Lars Christensen & René Truelsen, Dec. 2004 Oversigt over foredrag VoIP I Dag Hvordan står tingene i dag? Netværksstrukturen for VoIP Benyttede VoIP-standarder/protokoller

Læs mere

Deling i Windows. Netteknik 1

Deling i Windows. Netteknik 1 Deling i Windows - via Net eller Hjemmegruppe! Netteknik 1 Net historisk set Net - Network Basic Input Output System Giver - på en simpel og nem måde - mulighed for at dele ressourcer (filer, printere

Læs mere

Tag kontrollen tilbage. - Sådan undgår du hardware servicefælden

Tag kontrollen tilbage. - Sådan undgår du hardware servicefælden Tag kontrollen tilbage - Sådan undgår du hardware servicefælden Dyre serviceaftaler æder dit IT budget Du kender det sikkert allerede. Som IT Chef har du selv et stigende krav til dine leverandører omkring

Læs mere

OMKnet trådløs. Overblik. Gode ting ved trådløs. Dårlige ting ved trådløs 3/12/2012

OMKnet trådløs. Overblik. Gode ting ved trådløs. Dårlige ting ved trådløs 3/12/2012 OMKnet trådløs Dette dokument er udarbejdet ud fra egen viden, informationssøgning og testning på kollegiet. En længere og større testning og undersøgelse vil være nødvendig før en præcis pris og endelig

Læs mere

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund Danmark er én af frontløberne i Europa, når det gælder mobil- og bredbåndsdækning. Over 90 pct. af alle

Læs mere

Mobil IT Sikkerhed. / Mette Nikander

Mobil IT Sikkerhed. / Mette Nikander Mobil IT Sikkerhed / Mette Nikander C-cure Etableret i 1993 Specialiseret i IT Sikkerhed Samarbejder med både danske og internationale leverandører Internationalt netværk af sikkerhedsspecialister Fungerende

Læs mere

Application Note: AN-Z05

Application Note: AN-Z05 Application Note: AN-Z05 Opsætning af zense PC-boks og LAN router for kommunikation via internettet. Indledning Dette dokument beskriver et eksempel på opsætning af PC-boksen, model PLM-2110ULT, til brug

Læs mere

Billion. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3. Revision 1.0DK. Dato: 22 maj, 2008. Side 1 af 1. Revision: V1.

Billion. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3. Revision 1.0DK. Dato: 22 maj, 2008. Side 1 af 1. Revision: V1. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3 Revision 1.0DK Dato: 22 maj, 2008 Side 1 af 1 Fejlbeskrivelse Billion Visse brugere med Windows XP og en BIPAC 5200G Router kan miste forbindelsen

Læs mere

DAU REMOTE ACCESS LØSNINGSMULIGHEDER OG TEKNOLOGIER MED REMOTE ACCESS JOHN AMMENTORP

DAU REMOTE ACCESS LØSNINGSMULIGHEDER OG TEKNOLOGIER MED REMOTE ACCESS JOHN AMMENTORP DAU REMOTE ACCESS LØSNINGSMULIGHEDER OG TEKNOLOGIER MED REMOTE ACCESS JOHN AMMENTORP AGENDA 01 Kort præsentation 02 Behov i forbindelse med de 4 dimensioner 03 Koncept for sikker forbindelser 04 Netværkssikkerhed

Læs mere

Introduktion til MPLS

Introduktion til MPLS Introduktion til MPLS Henrik Thomsen/EUC MIDT 2005 VPN -Traffic Engineering 1 Datasikkerhed Kryptering Data sikkerheds begreber Confidentiality - Fortrolighed Kun tiltænkte modtagere ser indhold Authentication

Læs mere

Rådgivning når viden gør en forskel

Rådgivning når viden gør en forskel 1 Rådgivning når viden gør en forskel Hvad siges der i medierne - 1 Computerworld d. 20 september 2010 2 Hvad siger medierne - 2 ZD- NET 9 august 2010 3 Agenda Opsummering på IPv4 Status på IPv4 Opsummering

Læs mere

GB-HD9604T-PL / GB-HD9716T-PL. Kom godt i gang

GB-HD9604T-PL / GB-HD9716T-PL. Kom godt i gang GB-HD9604T-PL / GB-HD9716T-PL Kom godt i gang Copyright GolBong Danmark 2015 Generelt Tillykke med dit GolBong HD netværksoptager. Denne Kom godt i gang-vejledning, gennemgår hvordan du forbinder og kommer

Læs mere

WWW.CERT.DK Forskningsnettets deltagelse i det danske operationelle ISP-beredskab

WWW.CERT.DK Forskningsnettets deltagelse i det danske operationelle ISP-beredskab Forskningsnettets deltagelse i det danske operationelle ISP-beredskab Preben Andersen, chefkonsulent Forskningsnet CERT 1 Kodeks: Tiltrædelse ISP-Sikkerhedsforum Håndtering af trusler mod infrastrukturen

Læs mere

2. Adgangsveje til internettet

2. Adgangsveje til internettet Adgang til internettet 11 2. Adgangsveje til internettet 2.1 Introduktion Informationssamfundets infrastruktur er en af de væsentligste forudsætninger for befolkningens og virksomhedernes muligheder for

Læs mere

Foredrag nr. 7 Har du en IT-strategi?

Foredrag nr. 7 Har du en IT-strategi? Foredrag nr. 7 Har du en IT-strategi? IT-drift Landsdækkende IT-service til landbrug Installation og drift af netværk IT support (via fjernbetjening) Softwareudvikling Datalogi Herd Management Statistik

Læs mere

Online Backup. ndgå hovedbrud hvis uheldet er ude! fra kr. 125 pr. md

Online Backup. ndgå hovedbrud hvis uheldet er ude! fra kr. 125 pr. md Online Backup U ndgå hovedbrud hvis uheldet er ude! Med en hosted online backup løsning hos, er dine data i sikkerhed. Du kan derfor glemme alt om båndskifte og opbevaring af backup-bånd. Med online backup

Læs mere

IT- SIKKERHED. Omfanget og konsekvensen af IT-kriminalitet

IT- SIKKERHED. Omfanget og konsekvensen af IT-kriminalitet IT- SIKKERHED Omfanget og konsekvensen af IT-kriminalitet IT-KRIMINALITET & -SIKKERHED 1 IT-kriminalitet I 2015 rapporterede mellem 32-41% af alle virksomheder om cyberkriminalitet på globalt plan. Dermed

Læs mere

Projektoplæg - AMU kursus 44953 - Netteknik - Server - Videregående

Projektoplæg - AMU kursus 44953 - Netteknik - Server - Videregående Velkommen til projektforløbet på Netteknik - Server - Videregående! Udarbejdet af: Anders Dahl Valgreen, mail adva@mercantec.dk, mobil 23 43 41 30 I dette projekt skal din gruppe i tæt samarbejde med resten

Læs mere

Quality of Service. - en introduktion! IP telefoni kursus

Quality of Service. - en introduktion! IP telefoni kursus Quality of Service - en introduktion! IP telefoni kursus IP standard service IP er designet til best-effort services Best-effort: Transport af data efter bedste-evne IP er fra starten designet til Komplekse

Læs mere

Mobilitet og anvendelse af smartphones

Mobilitet og anvendelse af smartphones Mobilitet og anvendelse af smartphones evikali a/s Etableret af Anders Rolann og Sten Nornes i år 2000. Begge ingeniører. Specialiseret i udvikling og implementering af løsninger og IT-assistance til forretnings-

Læs mere

LAB ØVELSE KONFIGURATION AF DHCP PÅ DANSK AF KIM DONNERBORG / RTS

LAB ØVELSE KONFIGURATION AF DHCP PÅ DANSK AF KIM DONNERBORG / RTS LAB ØVELSE KONFIGURATION AF DHCP PÅ DANSK AF KIM DONNERBORG / RTS INDHOLDSFORTEGNELSE Lab øvelse Konfiguration af DHCP på router...2 Topologi...2 Adresse Tabel...2 Formål...2 Baggrund...2 Udstyrs specifikation:...2

Læs mere

InfoPro 2i. Profil Softwarefirmaet MaCom A/S blev etableret i 1992. Vi udvikler og markedsfører dokumenthåndteringssystemet InfoPro.

InfoPro 2i. Profil Softwarefirmaet MaCom A/S blev etableret i 1992. Vi udvikler og markedsfører dokumenthåndteringssystemet InfoPro. InfoPro 2i Profil Softwarefirmaet MaCom A/S blev etableret i 1992. Vi udvikler og markedsfører dokumenthåndteringssystemet InfoPro. Mission MaCom's mission er at sikre og skabe struktur i vores kunders

Læs mere

Multiguide til C903IP

Multiguide til C903IP Multiguide til C903IP Om IP kameraer For at kunne installere et IP kamera er det vigtigt at vide, at der finder flere forskellige slags IP adresser: - Den eksterne IP adresse har du fået tildelt af din

Læs mere

FÅ ÉN SAMLET KOMMUNIKATIONSLØSNING

FÅ ÉN SAMLET KOMMUNIKATIONSLØSNING FÅ ÉN SAMLET KOMMUNIKATIONSLØSNING Flexfone er proppet med funktionalitet De mest benyttede funktioner Se mange flere på Flexfone.dk Åbningstider Med automatiseret åbningstider er I sikret, at jeres kunder

Læs mere

Indledning. Resume. Statistikgrundlag

Indledning. Resume. Statistikgrundlag Indhold Indledning... 3 Resume... 3 Statistikgrundlag... 3 Angrebskilder... 4 Angrebsfrekvens... 5 Angrebsvarighed... 6 Angrebstyper... 6 Sådan fungerer et amplification-angreb... 8 Sådan fungerer et DNS

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Firewall Erhvervsakademi Midtjylland

Indholdsfortegnelse: Firewall Erhvervsakademi Midtjylland Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...1 Indledning:...3 Kort om Astaro Security Linux:...3 Hvad er en firewall?...4 Hvorfor skal man bruge en firewall?...4 Installation af Astaro Security Linux....5

Læs mere

PRODUKTINDEKS. S3 support 26. Vil jeg få en fejlmelding på min S3, hvis der opstår problemer? 27. Vil jeg modtage teknisk support på min ipad mini?

PRODUKTINDEKS. S3 support 26. Vil jeg få en fejlmelding på min S3, hvis der opstår problemer? 27. Vil jeg modtage teknisk support på min ipad mini? OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL PRODUKTINDEKS Apparat Generelt 1. Hvad er S3 scannerens positionering? 2. Hvad måler S3 scanneren? 3. Hvad er forskellen på S2 Everest og S3? 4. Hvilke dele følger med S3 scanneren?

Læs mere

FÅ ÉN SAMLET KOMMUNIKATIONSLØSNING

FÅ ÉN SAMLET KOMMUNIKATIONSLØSNING FÅ ÉN SAMLET KOMMUNIKATIONSLØSNING MobiKOM er proppet med funktionalitet De mest benyttede funktioner Se mange flere på MobiKOM.dk Åbningstider Med automatiseret åbningstider er I sikret, at jeres kunder

Læs mere

Router U270 funktionsbeskrivelse

Router U270 funktionsbeskrivelse Router U270 funktionsbeskrivelse Dashboard På oversigtssiden (Dashboard) kan brugeren se informationer om forskellige indstillinger og tilslutninger til routeren, for eksempel IP adresse, MAC adresser,

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given situation, eller

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

WiFi Vejledning. Smart serien 2016

WiFi Vejledning. Smart serien 2016 WiFi Vejledning Smart serien 2016 Forudsætninger for opkobling: En smartphone (ios el. Android) med app en Smart Airconditioner af Samsung installereret. Husk at opdatere denne hvis installationen er af

Læs mere

TCP & UDP. - de transportansvarlige på lag 4. Netteknik 1

TCP & UDP. - de transportansvarlige på lag 4. Netteknik 1 TCP & UDP - de transportansvarlige på lag 4 Netteknik 1 TCP & UDP TCP og UDP er begge netværksprotokoller til transport, med hver deres header-information i pakken (segmentet): TCP: 0 8 16 31 bit Sequence

Læs mere

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Sikkerhedsanbefaling Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Juli 2014 Indledning Microsoft har annonceret, at selskabet den 31. december 2016 frigiver den sidste serviceopdatering

Læs mere

BESKYT DIN VIRKSOMHED UANSET HVOR DEN FØRER DIG HEN. Protection Service for Business

BESKYT DIN VIRKSOMHED UANSET HVOR DEN FØRER DIG HEN. Protection Service for Business BESKYT DIN VIRKSOMHED UANSET HVOR DEN FØRER DIG HEN Protection Service for Business VI LEVER I EN MOBIL VERDEN Wi-fi I dag bruger vi flere forskellige enheder via flere forbindelser end nogensinde før.

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Skyen der er skræddersyet til din forretning.

Skyen der er skræddersyet til din forretning. Skyen der er skræddersyet til din forretning. Dette er Microsoft Cloud. Alle virksomheder er unikke. Fra sundhedsvæsen til detail, produktion eller finans der er ikke to virksomheder, der opererer på samme

Læs mere

Nu er det nemt for nutidens nomader at være online overalt

Nu er det nemt for nutidens nomader at være online overalt 13 Nu er det nemt for nutidens nomader at være online overalt Giv medarbejderne i din virksomhed nem adgang til internettet i hele verden TDC Universal Internet gør det nu meget nemmere for dine medarbejdere

Læs mere

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted).

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted). Brugervilkår og andre gode ting, som du bør vide for at være sikker online. Sikkerhed er alles ansvar En del af IKEA ånden er "jeg gør min del, du gør din del, og sammen gør vi en masse." Dette gælder

Læs mere

CityMAN - Metropolitan Area Network. v/ Vicedirektør Søren Jensen, TDC Erhverv

CityMAN - Metropolitan Area Network. v/ Vicedirektør Søren Jensen, TDC Erhverv CityMAN - Metropolitan Area Network v/ Vicedirektør Søren Jensen, TDC Erhverv 1-06-2004 CityMAN - Fremtidens kommunikationskoncept CityMAN er fremtidens kommunikationskoncept et nyt, landsdækkende fiberbaseret

Læs mere

Trådløst internet Brugervejledning

Trådløst internet Brugervejledning Trådløst internet Brugervejledning PR 1. NOVEMBER 2011 tv, fiberbredbånd og telefoni til os i midt- og vestjylland Altibox Danmark A/S Danmarksvej 26 8660 Skanderborg Tlf. 70 300 600 www.altibox.dk info@altibox.dk

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse Netværk med Ethernet-kabler på SOHO router HOLD NUMMER: Beskrivelse Denne øvelse opbygger og tester trinvis et fysisk netværk med 2 Pc er, en SO-HO router, en Internetadgang samt diverse Ethernet-kabling.

Læs mere

VLAN. - mange logiske net på ét fysisk! Netteknik 1

VLAN. - mange logiske net på ét fysisk! Netteknik 1 VLAN - mange logiske net på ét fysisk! Netteknik 1 Hvad er et VLAN? Virtual Local Area Network s er en logisk opdeling af enheder eller brugere og teknikken resulterer i et system der minder om IP adressering;

Læs mere

Deling i Windows. - via NetBIOS eller Hjemmegruppe! Netteknik 1

Deling i Windows. - via NetBIOS eller Hjemmegruppe! Netteknik 1 Deling i Windows - via NetBIOS eller Hjemmegruppe! Netteknik 1 NetBIOS historisk set NetBIOS - Network Basic Input Output System Giver - på en simpel og nem måde - mulighed for at dele ressourcer (filer,

Læs mere