Kalaallit Nunaanni Kigutileriffeqarfiit Grønlandstandplejen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kalaallit Nunaanni Kigutileriffeqarfiit Grønlandstandplejen"

Transkript

1 Rød procedure Cariesstrategi Grønland Gælder for Fremgangsmåde Hele Grønlandstandplejen Den overordnede strategiplan for tandplejen i Grønland er: Tandplejen i Grønland Indsatsområder En projektbeskrivelse Strategien er fra august senest revideret i juni 2014 og skal opfattes som en integreret del af Folkesundhedsprogrammet Inuuneritta Den her foreliggende cariesstrategi er en naturlig opfølgning på den overordnede plan med særligt henblik på indsatsområderne: 2 - Registrering af tandsundhed, 3 - Formulering af tandsundhedsmål 8 Intensiveret indsats for forebyggelse og sundhedsfremme. Strategien er obligatorisk og baserer sig på følgende grundlag: 1) Det eksisterende lovgrundlag for tandplejen 2) Definition af og forståelse for sygdommen caries 3) Registrering af tandsundhedsdata 4) Operationelle mål for tandsundheden 5) Relation til dental alder 6) Forældreansvar 7) Brug af fluorid 8) Individuel non-operativ cariesbehandling UDDYBNING AF DE ENKELTE STRATEGIPUNKTER 1) Det eksisterende lovgrundlag for tandplejen Det eksisterende lovgrundlag fremgår af Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 15 af 13. september 2006 om tandpleje, hvor prioriteringen til fordel for børn og unge tydeliggøres: 3. Er der ikke tilstrækkelig kapacitet eller økonomi til at give et systematisk tandplejetilbud til hele befolkningen, skal der lægges vægt på et systematisk tandplejetilbud til børn og unge. 4. Alle børn under og i den undervisningspligtige alder har ret til vederlagsfri, regelmæssig tandbehandling. Stk. 2. Tandbehandlingen, jf. stk. 1 omfatter: 1) Almen forebyggelse, herunder oplysningsvirksomhed. 2) Undersøgelser af tand-, mund- og kæberegionens udvikling og sundhedstilstand med individuelt fastsatte intervaller. 3) Individuel forebyggelse, herunder oplysning af den enkelte samt forældre. 4) Behandling af sygdomme i tand-, mund- og kæberegionen. 7. Andre befolkningsgrupper tilbydes vederlagsfri tandbehandling i det omfang, distriktets ressourcer rækker hertil. 2) Definition af og forståelse for sygdommen caries 1

2 Det er afgørende vigtigt for forebyggelse af ødelagte tænder på grund af caries, at såvel tandplejens medarbejdere som befolkningen forstår årsag til og udvikling af caries. I denne forbindelse er det væsentligt at slå fast, at caries er en lokal sygdom på tændernes overflade og skyldes en ophobning af de i munden normalt forekommende bakterier. Denne ophobning benævnes plak. Hvis der spises og/eller drikkes noget, der indeholder sukker, omdanner plakkens bakterie sukker til syre, som begynder at nedbryde tandoverfladen. Jo længere tid plakken får lov at sidde, desto større skade kan den forårsage; først i form af hvide pletter og hvis man fortsat ikke børster tænderne rene dagligt, vil disse blive til synlige huller. Sukker i plakken accelererer cariesprocessen, mens fluor i plakken reducerer cariesprocessen. 3) Registrering af tandsundhedsdata Fra 1. januar 2008 er der indført obligatoriske OCR-registrering og omfatter alderstrinene 3, 6, 9, 12 og 15 år. Det er i den forbindelse et mål en dag at medinddrage OCR-registrering også af de 18-årige. Cariesundersøgelse og registrering skal foregå på professionelt rengjorte tænder med godt lys og under tørlægning med vatruller (gerne korte og lange parotis-ruller), spytsug og luft fra trefunktions-sprøjten. Det skal dog erkendes, at tørlægning ved registrering af de 3-årige ikke er fuldt opnåelig. Der henvises i øvrigt til OCR-registrering i Grønlandstandplejen, Retningslinjer og vejledning. 4) Operationelle mål for tandsundheden Der er fastlagt følgende mål for førskole- og skolebørn: A. Sundheds-/sygdomsmål MÅLFORMULERING FØRSKOLEBØRN OKTOBER årige i 2012 Mindst 80 % har et def-s = 0 Højst 5 % har et def-s over 8 e-s = 0 MÅLFORMULERING SKOLEBØRN OKTOBER årige i 2014 Mindst 50 % har et def-s = 0 Højst 5 % har et def-s over 8 e-s = 0 9-årige i 2012 Mindst 80 % har et DMF-S = 0 Højst 5 % har et DMF-S over 4 M-S = 0 12-årige i 2015 Mindst 70 % har et DMF-S = 0 Højst 5 % har et DMF-S over 4 M-S = 0 15-årige i 2018 Mindst 50 % har et DMF-S = 0 2

3 Højst 5 % har et DMF-S over 8 M-S = 0 B. Logistikmål Senest 2013 skal der indberettes mindst 90 % af de OCR-registreringspligtige årgange. For opnåelse af disse mål er det af afgørende betydning, at alle ansatte i tandplejen samarbejder for at forbedre tandsundheden hos børnene. Endvidere skal klinikassistenter og om muligt også eventuel klinikmedhjælp i størst muligt omfang inddrages aktivt i det cariesstrategiske arbejde. 5) Relation til dental alder Der lægges afgørende vægt på kontakt i form af besøg/undersøgelser af børnene med forældre op til 10-årsalderen med udgangspunkt i dental alder efter følgende koncept: Alder Begivenhed Besøgs indhold 8 mdr. De første tænder er normalt frembrudte og forældrene er meget motiverede Hvis barnet indkaldes pr. brev, skal der Velkommen i småbørnstandplejen anvendes som indkaldekort. Der gives information om CSG og dens formål, så forældrene forstår, at deres barn vil blive indkaldt efter dental alder og et samarbejde er nødvendigt for at barnet fortsat kan have sunde tænder. Der kan udleveres Tandplejens tilbud og besøgsnotater. Forældrene gøres opmærksomme på, at det er deres ansvar at opretholde en daglig mundhygiejne for at holde barnets tænder sunde. Der gives information om brug af fluortandpasta Forældrene starter med at børste tænderne og der skal gives instruktion ved behov Der udleveres pjece: Velkommen i småbørnstandplejen 14 mdr. 04 erne brudt frem, og der skal fokuseres på de sarte okklusalflader Opsummering af første besøg. Fokus på 04 erne og skråt tandbørste træning af 04 erne. Der opfordres til faste slik- og saftdage om ugen Der udredes om evt. vanskeligheder med tandbørstningen Der udleveres: En kærlig hilsen fra tandplejen 26 mdr. 05 erne er brudt frem, og der skal fokuseres på de sarte okklusalflader Skrå tandbørste træning med fokus på 05 erne. Det er vigtigt, at forældrene starter med at børste barnets tænder og der gives instruktion efter behov. Hvis barnet er vanskelig at børste, skal der gives ideer til forældrene om, hvordan de kan overvinde situationen, fx ved at bruge barnets ynglings dukke, bamse eller søskende. 3

4 Spørge til hvordan det går med de faste slik- og saftdage og fastholde nødvendigheden overfor forældrene Der udleveres: Tandbørstning på børn 3 år Når kontakt mellem 04 erne og 05 erne er etableret er der stor risiko for approksimal caries Fortsat fokus på mellemrum på kindtænderne og instruktion i skråt tandbørstning ved behov. Det er vigtigt at gøre forældrene opmærksomme på kvaliteten af deres tandbørstning, hvis det er utilstrækkeligt bruges tandkødet som parameter. Fokus på mellemmåltider Der skal foretages OCR-registrering Der udleveres: Pas godt på dit barns mælketænder 4½ år Der har nu været kontakt mellem 04 erne og 05 erne med større risiko for approksimal caries. Undersøgelse og BW, hvis der er approksimale farveforandringer på emaljen. Fortsat fokus på tandbørstningen og generelt om hvordan det går med hjemmetandplejen. Det er vigtigt, at man fortsat har føling med kvaliteten af forældrenes tandbørstning af alle tænderne. Samtale om kost for at danne sig overblik over, hvad barnet får i løbet af dagen også mht. mellemmåltider Der udleveres: Tandbørstning på børn hvis forældrenes tandbørstning ikke er optimal. Hvis barnets tænder er sunde og forældrene er gode til at børste udleveres Diplom Alder Begivenhed Besøgs indhold 6 år Ca. når 6-års tænderne Som indkaldekort anvendes: 6-års tanden. Den nye er brudt frem første blivende kindtand. Fokus på 6 erne med indfarvning, tandbørstetræning af 6 erne. Kan plak ikke fjernes med tandbørsten alene, kan der afpudses med spidst børstehoved med vand, inden de kan fissurforsegles. Hvis tanden ikke er 4

5 9 år Ca. 1½ år efter kontakt mellem 05 erne og 6 erne frembrudt skal man aftale med forældrene om, at de skal holde øje med den og bestille tid til fissurforsegling, når hele tandkronen er brudt igennem slimhinden. Påpege overfor forældrene, at barnet fortsat har behov for hjælp til tandbørstningen, indtil barnet er mindst 10 år. Pjecen 6-års tanden udleveres OCR-registrering med BW. Indfarvning med plak index og tandbørstetræning. Vær opmærksom på approksimalrummene mellem 6 ere og 05 ere samt gingiva s farve. Fokus på 3 ernes frembrud obs. røntgen af 3 erne. Der gives information om erosion og betydningen for tænderne Der udleveres pjecen: Hvor sur er du? 12 år Ca. når 7 erne (12- årstænderne) er brudt frem 15 år Ca. 1½ 2 år efter kontakt mellem 6 erne og 7 erne Indfarvning, plakindex, tandbørste og tandtrådstræning specielt på 7 erne og evt. afpudsning af plak, der ikke fjernes ved tandbørstning. OCR-registrering med gingivitis registrering af følgende tænder 6,2,1±1,2,6 og systematisk BW. Fokus på 7 ernes frembrud. Fissurforsegling, hvis kronerne er fri af gingiva. Der udleveres pjecen: 12-års tanden Indfarvning, plak index, tandbørste og tandtrådstræning. OCR-registrering med gingiva og marginal parodontitis undersøgelse på 6,2,1±1,2,6 samt systematisk BW i forbindelse med undersøgelsen. Der gives information om ungdomstandplejen Med virkning fra 1. januar 2013 er alle børn og unge fra 8 måneder til og med 15 år omfattet af cariesstrategien: For alle børn og unge gælder, at besøg/undersøgelser indledes med undervisning, træning i hjemmetandpleje og professionel fjernelse af bakteriebelægninger. Alle fra 26 mdr. til 15 år indkaldes til mindst én årlig undersøgelse, der afsluttes med en tandplejeplan. En sådan plan indebærer, at man som minimum beskriver, hvornår barnet skal ses igen, om muligt gøres brug af individuelle indkaldeintervaller baseret på risikovurdering. Disse tiltag er beskrevet i bilag 1. 6) Forældreansvar Det skal yderligere fremhæves, hvor afgørende forældrenes ansvarsbevidsthed og medvirken er for barnets tandsundhed. Forældrene skal i overhovedet muligt omfang følges med børnene til tandklinikken op til 10-års alderen. 5

6 7) Fluorid Det skal gøres klart, at daglig brug af tandpasta med fluor er en ubetinget nødvendighed. I denne forbindelse skal det tydeliggøres, at det er mængden af fluor i tandpastaen, der er afgørende ikke mængden af tandpasta. Et fluorindhold på ppm er at foretrække, og mængden af tandpasta pr. døgn må ikke overstige størrelsen af barnets lillefingernegl. Der henvises i øvrigt til bilag 2 Fluorpolitik i Grønlandstandplejen ) Individuel non-operativ cariesbehandling Der er til Cariesstrategi Grønland formuleret særlige flowdiagrammer, som skal følges se bilag 1 - Flowdiagrammer Registreringer Er beskrevet under Fremgangsmåde og i bilagene. Skal kendes eller kunne udføres af Alle i Grønlandstandplejen Ansvarlig processen for Cheftandlægen Gyldig fra Den 1. juli

7 Cariesstrategi Grønland Bilag 1 Flowdiagrammer for førskolebørn (diagram 1,2 + 3) og skolebørn (diagram 4). Primære tænder 8 og 14 mdr. Cariesstrategi Grønland Chefdisriktstandlæge 0 Kohorte ansvarlig og faglighed Klinikassistenter / Medhjælpere Anomst Undervisning af forældre i sygdomdsforståelse Træning af forældre i tandbørstning 11 Journalføring 1 Primære tænder 26 mdr. Cariesstrategi Grønland Professionel fjernelse af bakteriebelægninger med tandbørste Chefdistriktstandæge 0 Kohorte ansvarlig og faglighed KIG Ankomst Undervisning af forældre i tandbørstning Træning af forældre i tandbørstning Professionel fjernelse af bakteriebellægninger med tandbørste 9 Risikovurdering 10 Tandplejeplan 11 Journalføring 2 7

8 Primære tænder 3 5 år Cariesstrategi Grønland Chefdistriktstandlæge KIG / Klinikassistenter / Medhjælpere Tandlæger / KIG 0 Kohorte ansvar og faglighed Ankomst Undervisning af forældre i sygdomsforståelse Træning af forældre i tandbørstning Professionel fjernelse af bakteriebelægninger med tandbørste 5 Diagnostik 6 Caries progression Ja 7 Specifik undervisning og træning Fluor og fissurforsegling Nej 8 9 Risikovurdering 10 Tandplejeplan Permanente tænder Klinisk proces ved undersøgelse 11 Journalføring 3 Non-operativ cariesbehandling Chefdistriktstandlæge 0 Kohorte ansvar og faglighed Klinikassistenter / Medhjælpere Cariesstrategi Grønland Ankomst Indfarvning. Demonstration af bakteriebelægninger Tandlæge / KIG + KA / Medhjælp 5 Træning i fjernelse af bakteriebelægninger Undervisning. Professionel fjernelse af bakteriebelægninger Tørllægning. Diagnostik 6 Caries progression Ja 7 Specifik undervisning og træning. Fluor og fissurforsegling Nej 9 Risikovurdering 10 Tandplejeplan 11 Journalføring 4 Kommentarer til diagrammerne Diagram 1, 2, 3 og 4 fase 0 Placeringen understreger, at det overordnede ansvar for, overblik over og opbakning bag cariesstrategien ligger hos den til enhver tid fungerende chefdistriktstandlæge. 8

9 Diagram 1, 2, 3 - fase 4 Det understreges, at den professionelle fjernelse af plakken skal ske med tandbørste. Diagram 4 fase 4 De 2 punkterede linjer med de 2 modsatrettede pile ovenover angiver, at der er valgfrihed i situationen. Det betyder, at i nogle tilfælde går grænsen til at udføre arbejdet kun til fase 3, andre gange går grænsen videre til fase 4 og 5 alt efter hvem, der udfører arbejdet. Diagram 3 og 4 fase 7 Der henvises til Fluorpolitik i Grønlandstandplejen se bilag 2. Diagram 3 fase 8 Non-operativ cariesbehandling og udføres i henhold til gældende gul procedure Nonoperativ behandling af kaviterede læsioner i mælketænder forudgået af beslibning. Diagram 2, 3 og 4 fase 9 Anvendes til at fastsætte hvornår man skal se barnet igen, baseret på vurdering af den individuelle behov og ved at anvende genindkalde interval skemaet. Diagram 2, 3 og 4 fase 10 Efter undersøgelse og diagnosticering skal der udarbejdes et tandplejeplan, som viser, hvilke opfølgninger og behandlinger barnet skal igennem for at få sundere tænder. Diagram 4 fase 7 Alle permanente molarer fissurforsegles som standard. Alle præmolarer og primære molarer fissurforsegles kun efter individuel risikovurdering. Nedenstående anvendes til at vurdere om et barn befinder sig i risiko for at udvikle tandsygdomme, hvis: - Der er mere end 2 profunde carieslæsioner - At der er synlig plak uden indfarvning - Barnets/forældrenes kooperation På baggrund af ovenstående kan man yderligere dele risikobørn i to dele: - Højrisiko børn er dem, der befinder sig i alle 3 punkter - Risikobørn bliver de børn, der befinder sig i 2 punkter 9

10 De individuelle tandplejeplaner udarbejdes baseret på følgende indkalde intervaller: Blivende tænder POINT Mælketænder POINT Kooperation Utilstrækkelig 4 4 God 2 2 Caries aktivitet Frembrud af permanente tænder Ja 2 4 Nej 1 2 Delvis 2 I okklusion point: indkaldes med 1 2 mdr. s interval 5 6 point: indkaldes med 3 5 mdr. s interval 4 point: indkaldes med 12 mdr. s interval Højrisikobørn indkaldes inden for det korteste interval, mens risikobørn indkaldes i det højeste interval. 10

11 Fluorpolitik i Grønlandstandplejen Bilag 2 Mål: Maksimal forebyggende effekt på caries Minimal forekomst af bivirkninger (dental fluorose) højst grad 1 tynde hvide linjer relateret til perikymata) Befolkningens hjemmetandpleje Alle voksne som børn skal børste tænderne grundigt to gange dagligt á mindst to minutter med tandpasta indeholdende fluor helst med 1450 ppm. (For Narsaq gælder dog, at tandpasta til børn i alderen 0 3½ år ikke bør indeholde mere end 1000 ppm fluor). For alle gælder, at den daglige mængde tandpasta ikke må svare til mere end størrelsen af lillefingerneglen på den, der får børstet tænderne. Børstes der således 2 gange om dagen, skal mængden af tandpasta per gang svare til en halv lillefingernegl. Brugen af fluorpræparater må ikke overskride nævnte mængder Præparat Aldersgruppe Mængde 2% Natriumfluoridopløsning Førskolebørn 1 2 ml Skolebørn Voksne 3 ml 5 ml Duraphat Førskolebørn 0,3 ml Skolebørn Voksne 0,5 ml 1 ml 11

12 Tandplejens professionelle indsats Hvis barnet har aktive initiale carieslæsioner eller høj cariesrisiko, bruges Primær målgruppe Pensling Duraphat med - Børn hvor tørlægning ikke er mulig - Børn med multiple carieslæsioner Applicering Et tyndt lag appliceres på carieslæsionen eller risiko-området Pensling med Skylning med 2 % NaF - 0,2 % NaF. Børn hvor tørlægning er mulig Tilgængelige områder: Vatpellet bruges til at duppe fluoridvæske på læsion/risikoområdet i 1 min., hvorefter området tørres ud. - Skolebørn i distrikter med generel hurtig cariesprosgression. - Distrikter, hvor der er mangel på behandlere 10 ml væske i krus. 1 minut mundskylning. Fordele Hurtigere end 2 % NaF -. Behøver ikke tørlægning. God smag. Ulemper Dyrere end 2% NaF - Barnet kan ikke spise/ drikke et par timer efter behandlingen. Behandlingen synlig Bemærkning Ikke tilgængelige områder:(approximalt): Vatpellet placeres approximalt, anden vatpellet bruges til at duppe fluorvæske på vatpellet, som dækker læsion/ risiko område i 1 min., hvorefter området tørres ud Billigere end Duraphat. Barnet kan spise/drikke 5 minutter efter behandlingen. Behandlingen ikke synlig. Tidskrævende Kræver tørlægning Hurtigt Foregår typisk i skolen, dvs. klinikfaciliteterne belastes ikke. Skal gentages fx hver 14. dag. Er ikke en del af CSG og derfor en frivillig foranstaltning 12

Cariesstrategi Grønland

Cariesstrategi Grønland Rød procedure Cariesstrategi Grønland 2008-2018 Gælder for Hele Grønlandstandplejen Fremgangsmåde Den overordnede strategiplan for tandplejen i Grønland er Tandplejen i Grønland Indsatsområder 2006-2012

Læs mere

Sundhedsplan 2016-2020

Sundhedsplan 2016-2020 Sundhedsplan 2016-2020 Skive Kommunale Tandpleje Indholdsfortegnelse Forord.. 1 Sundhedsplanen 2016-2020.. 2 Sundhedspolitikken. 3 Børnepolitikken. 3 Sundhedsudviklingen. 4 Fremtidens tandpleje 5 Sundhedsplanens

Læs mere

SUNDHEDSPLAN STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE 2012-2016

SUNDHEDSPLAN STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE 2012-2016 SUNDHEDSPLAN STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE 2012-2016 Generelle anbefalinger: Børst 2 x daglig Brug tandpasta med 1450 ppm Fluor Skyl ikke efter tandbørstningen Børst tyggeflader på tværs af tandrækken INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FLOW-DIAGRAM for Esbjerg Kommunale Tandpleje.

FLOW-DIAGRAM for Esbjerg Kommunale Tandpleje. FLOW-DIAGRAM for Esbjerg Kommunale Tandpleje. Tandbørsteinstruktion efter indfarvning og registrering af plaquetal er obligatorisk ved alle undersøgelser, cariesbehandlinger og eruption/profylaksekontrol

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM TÆNDER

VÆRD AT VIDE OM TÆNDER VÆRD AT VIDE OM TÆNDER 6 12 ÅR Information fra Tandplejen Brøndby Tandplejer Charlotte Østergård Eshtehardi Tandbørstning Brug en blød børste - og en lille klat fluortandpasta. Fluor styrker tændernes

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM TÆNDER

VÆRD AT VIDE OM TÆNDER VÆRD AT VIDE OM TÆNDER 13 18 ÅR Information fra Tandplejen Brøndby Tandplejer Charlotte Østergård Eshtehardi Tandbørstning Brug en blød børste - og en lille klat fluortandpasta. Fluor styrker tændernes

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM TÆNDER

VÆRD AT VIDE OM TÆNDER VÆRD AT VIDE OM TÆNDER 13-18 ÅR Ide og layout: Tandplejer Charlotte Østergård Eshtehardi Brøndby Kommunale Tandpleje 1 2 Tandens opbygning 3 Brug fluortandpasta Tandplejen anbefaler at du bruger en tandpasta

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM TÆNDER

VÆRD AT VIDE OM TÆNDER VÆRD AT VIDE OM TÆNDER 0-5 ÅR Ide og layout: Tandplejer Charlotte Østergård Eshtehardi Brøndby Kommunale Tandpleje 1 Nej - du blev ikke downloaded, du blev født! 2 Mælketænder Ved fødslen er mælketænderne

Læs mere

Tandlægen som sundhedsplanlægger

Tandlægen som sundhedsplanlægger uddannelse - Tandlægen som Tandlægen som sundhedsplanlægger Hanne Mohr 2011 Dagsorden: Ønskeminutter Behandlingsstrategier Målstyring Tilrettelæggelse af indsatsen et eksempel fra Horsens Profylakseplaner

Læs mere

SUNDHEDSPLAN FOR HOLSTEBRO KOMMUNALE TANDPLEJE

SUNDHEDSPLAN FOR HOLSTEBRO KOMMUNALE TANDPLEJE SUNDHEDSPLAN FOR HOLSTEBRO KOMMUNALE TANDPLEJE Sundhedsplanen bør beskrive: de mål, vores tandpleje ønsker at tilstræbe og helst opfylde, samt de metoder, vi bør anvende, for at opnå disse mål på en sådan

Læs mere

Horsens Kommunes strategi for tandsundhed

Horsens Kommunes strategi for tandsundhed Horsens Kommunes strategi for tandsundhed VELFÆRD OG SUNDHED 1 Tandplejen Horsens kommune. Vision: Sunde tænder i sunde munde for alle hele livet. Mission : Mest muligt tandsundhed for pengene. Dette opnås

Læs mere

Dine tænder når du bruger psykofarmaka

Dine tænder når du bruger psykofarmaka Dine tænder når du bruger psykofarmaka Når det føles anderledes Jeg blev først rigtig opmærksom på forandringerne i min mund, da nogle af mine tænder knækkede, og det gjorde ondt. I månederne forinden

Læs mere

En kærlig hilsen fra tandplejen

En kærlig hilsen fra tandplejen En kærlig hilsen fra tandplejen Kære forældre Jeres barn bliver født med sunde tænder. Det er derefter jeres opgave at sørge for, at jeres barns tænder bliver ved med at være sunde. I har som forældre

Læs mere

Tandsundhedsplan i Halsnæs kommune

Tandsundhedsplan i Halsnæs kommune Tandsundhedsplan i Halsnæs kommune Julie Bülow Ava Kronborg 1 Indledning I 2006 udgav Kim Ekstrand artiklen 'Faglig viden om caries: Kan den kommunale tandpleje gøre det bedre?' Denne artikel inspirerede

Læs mere

Oddermodellen Non-operativ behandling og anerkendende kommunikation.

Oddermodellen Non-operativ behandling og anerkendende kommunikation. Oddermodellen Non-operativ behandling og anerkendende kommunikation. Dagens temaer Hvorfor denne forandring? Hvad ved vi om cariessygdommen? Hvad gør vi i Odder? Non-operativ tandpleje. Anerkendende kommunikation.

Læs mere

Cariologi og Endodonti September 2010 Tandlægeskolen, Københavns Universitet CARIOLOGISK GRUNDKURSUS FLUORID OG CARIES

Cariologi og Endodonti September 2010 Tandlægeskolen, Københavns Universitet CARIOLOGISK GRUNDKURSUS FLUORID OG CARIES Cariologi og Endodonti September 2010 Tandlægeskolen, Københavns Universitet CARIOLOGISK GRUNDKURSUS Vejledning nr. 1 FLUORID OG CARIES BAGGRUND Emaljen består hovedsageligt af krystaller af hydroxylapatit,

Læs mere

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Kommunale Tandpleje Søndre Skoles Tandklinik Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 25 33 Grenå, den 21. januar 2011 Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Baggrunden for dette notat er, at

Læs mere

Resultat Syddjurs 2009. Syddjurs 2010

Resultat Syddjurs 2009. Syddjurs 2010 Forebyggelses strategi 2011 Almen del Gruppesammensætningen: Anita Skjødt, tandlæge Anni Hansen, klinikassistent Aysun Aras, tandplejer Ida Jørgensen, tandlæge/distriktsleder Inge L. Andersen, klinikassistent

Læs mere

T a n d p l e j e n. S e r v i c e i n f o r m a T i o n. T i d T i l d i T b a r n. K v a l i T e T. K o m p e T e n c e

T a n d p l e j e n. S e r v i c e i n f o r m a T i o n. T i d T i l d i T b a r n. K v a l i T e T. K o m p e T e n c e T a n d p l e j e n S e r v i c e i n f o r m a T i o n T i d T i l d i T b a r n K v a l i T e T K o m p e T e n c e indholdsoversigt Sunde tænder hele livet 3 det kommunale tandplejetilbud 4 Tandplejens

Læs mere

Tandinformation til 12-18 årige

Tandinformation til 12-18 årige Odense Tandpleje Tandinformation til 12-18 årige Denne folder indeholder information fra Odense Tandpleje til unge på 12-18 år. Vi håber med denne folder at give alle unge og deres forældre viden om tænder

Læs mere

Rubrik. u Tandpleje til børn og unge. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet

Rubrik. u Tandpleje til børn og unge. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet Rubrik u Tandpleje til børn og unge urubindsatskatalog Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Arbejdsgange... 4 2.1 Arbejdsgange: Småbørn (0-4 år)... 4 2.2 Arbejdsgange:

Læs mere

Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU:

Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU: Valg -fag Bundne Specialefag Bundne Områdefag SKOLEN FOR KLINIKASSISTENTER, Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU: Skoleundervisningen på hovedforløbet er

Læs mere

Kolding Kommunale Tandplejes rammer. Kommunens politik Love og retningslinjer fra centralt hold Geografi / Demografi Samfundsskabte forhold i øvrigt

Kolding Kommunale Tandplejes rammer. Kommunens politik Love og retningslinjer fra centralt hold Geografi / Demografi Samfundsskabte forhold i øvrigt s rammer Kommunens politik Love og retningslinjer fra centralt hold Geografi / Demografi Samfundsskabte forhold i øvrigt Udfordringer efter kommunalreform og Sammenlægningsudvalgets budgetforlig Serviceharmonisering

Læs mere

Udvikling og effektevaluering af et cariesforebyggende program

Udvikling og effektevaluering af et cariesforebyggende program Udvikling og effektevaluering af et cariesforebyggende program Indledning I Horsens kommunale Tandpleje bliver der hvert år lavet opgørelser over cariesudviklingen ud fra vores OCR-statistikker. Vi bruger

Læs mere

Forebyggelsesstrategi 2011

Forebyggelsesstrategi 2011 Forebyggelsesstrategi 2011 Gruppesammensætningen: Anita Skjødt, tandlæge Anni Hansen, klinikassistent Aysun Aras, tandplejer Ida Jørgensen, tandlæge/distriktsleder Inge L. Andersen, klinikassistent Jane

Læs mere

Norddjurs Kommunale Tandpleje. Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Norddjurs Kommunale Tandpleje. Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Norddjurs Kommunale Tandpleje Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje 1. Hvad er s lovgrundlag 2. Hvilket behov dækker 3. Hvilke mål er der med Sundhedsloven 131 og 132 Forebyggelse og behandling af tand-/

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse med Rejseholdet i Tandplejen, efterår 2014

Brugertilfredshedsundersøgelse med Rejseholdet i Tandplejen, efterår 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse med Rejseholdet i Tandplejen, efterår 2014 Rejseholdet Tandplejens rejsehold er etableret for at understøtte den forebyggende indsats mod huller i tænderne. Rejseholdet rejser

Læs mere

Pas på dine tænder. ved kemoterapi

Pas på dine tænder. ved kemoterapi Pas på dine tænder ved kemoterapi Pas på dine tænder ved kemoterapi Bevar din tandsundhed Forebyggelse og tandeftersyn Pleje af tandkød Huller i tænderne Slimhinder i mund og svælg Protese Tør i munden

Læs mere

Tandsundhed. Gode kostvaner og grundig, flourtandpasta beskytter tænderne t mod karies og erosionsskader

Tandsundhed. Gode kostvaner og grundig, flourtandpasta beskytter tænderne t mod karies og erosionsskader Gode kostvaner og grundig, regelmæssig tandbørstning med flourtandpasta beskytter tænderne t mod karies og erosionsskader Ilinniarfissuaq 19. juni 2008. HBH. 1 Fotoet af sunde tænder og de følgende foto

Læs mere

Afrapportering af Tandsundheden i Norddjurs Kommune for året 2014.

Afrapportering af Tandsundheden i Norddjurs Kommune for året 2014. Kommunale Tandpleje Afrapportering af Tandsundheden i Kommune for året 2014. Hvert kalenderår indberetter Kommunale Tandpleje tandstatus - udtrykt ved talværdier - til Sundhedsstyrelsens Centrale Odontologiske

Læs mere

NR. 12. Erosioner. syreskader på tænderne. Hvordan opstår syreskader? Kan du se eller mærke syreskader? Hvordan kan du nedsætte. syreskader?

NR. 12. Erosioner. syreskader på tænderne. Hvordan opstår syreskader? Kan du se eller mærke syreskader? Hvordan kan du nedsætte. syreskader? NR. 12 Erosioner syreskader på tænderne Hvordan opstår syreskader? Kan du se eller mærke syreskader? Hvordan kan du nedsætte risikoen for syreskader? Erosioner syreskader på tænderne Tandlæger oplever

Læs mere

NR. 20. Caries. forebyggelse og behandling. Hvorfor får man caries? Hvordan behandler man caries? Og hvordan kan man undgå caries?

NR. 20. Caries. forebyggelse og behandling. Hvorfor får man caries? Hvordan behandler man caries? Og hvordan kan man undgå caries? NR. 20 Caries forebyggelse og behandling Hvorfor får man caries? Hvordan behandler man caries? Og hvordan kan man undgå caries? Caries forebyggelse og behandling Caries også kendt som huller i tænderne

Læs mere

Kosmetisk tandbehandling

Kosmetisk tandbehandling NR. 16 Kosmetisk tandbehandling Blegning Tandsmykker Piercing Facader og kroner Plastikkirurgi Kosmetisk tandbehandling Flere og flere går i dag meget op i deres udseende og får lavet indgreb på kroppen

Læs mere

Carieslæsioner på røntgenbilleder og i virkeligheden

Carieslæsioner på røntgenbilleder og i virkeligheden Klinisk undersøgelse Carieslæsioner på røntgenbilleder og i virkeligheden White SC & Pharoah MJ, 6th edition 2009 Oral Radiology Kapitel 17, Wenzel A: Dental Caries, side 270-281 Caries forårsages af bakteriel

Læs mere

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer/tandlæge. Som ved 3 årige. OCR-registrering.

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer/tandlæge. Som ved 3 årige. OCR-registrering. Bilag 1 Undersøgelse og indkaldelse 0-6 årige børn: 6 mdr.: Forældre og barn indkaldes på klinik hos tandplejer, eller mødregruppe får et besøg af en tandplejer efter aftale. Indhold: I dialog med forældre

Læs mere

11% 71% 11/05/15. Tandlægeoverenskomsten. Tandlægeoverenskomsten. Økonomi i din behandling

11% 71% 11/05/15. Tandlægeoverenskomsten. Tandlægeoverenskomsten. Økonomi i din behandling Tandlægeoverenskomsten Hvad handler Tandlægeoverenskomsten om? Regler om tandlægepraksis som virksomhed Styring af tilbuddet af tandplejeydelser til befolkningen Ydelsesbeskrivelser Honoraraftaler Spilleregler

Læs mere

Kommentarer fra møde den 29. marts med de private tandlæger i BUT-udvalget samt tandlæge Søren Lindtoft.

Kommentarer fra møde den 29. marts med de private tandlæger i BUT-udvalget samt tandlæge Søren Lindtoft. Notat Til: Børne - og Uddannelsesudvalget 29.marts 2016 Fra: Jette Lauvring Beregninger og notat om Tandplejen. Kommentarer fra møde den 29. marts med de private tandlæger i BUT-udvalget samt tandlæge

Læs mere

Odder-modellen. En ændring af praksis

Odder-modellen. En ændring af praksis Odder-modellen. En ændring af praksis Tandpleje for børn og unge Forfattere: Marit Jøssing 1, Christina Krohn 1, Niels Hansen 2, Malene Herbsleb 3 1. Odder Kommunale Tandpleje. 2. Frederikshavn Kommunale

Læs mere

Vejen Kommunale Tandpleje

Vejen Kommunale Tandpleje Vejen Kommunale Tandpleje 1 - sunde tænder hele livet Lay out: Vejen Kommune Tekst: Tandplejen, Vejen Kommune Fotos: Vejen Kommune, forsidefoto Comwell Oplag: 1000 stk Tryk: Vejen Kommune Udgivet: December

Læs mere

TANDPLEJEN VI BEVARER SMILET... Næstved Kommune. Tandplejen Parkvej Parkvej Næstved Telefon

TANDPLEJEN VI BEVARER SMILET... Næstved Kommune. Tandplejen Parkvej Parkvej Næstved Telefon TANDPLEJEN Næstved Kommune Tandplejen Parkvej Parkvej 48 4700 Næstved Telefon 55881500 Tandplejen Karrebækvej Karrebækvej 80 4700 Næstved Telefon 55881580 VI BEVARER SMILET... VI BEVARER SMILET... Tandplejen

Læs mere

Caries i pædodontien

Caries i pædodontien Caries i pædodontien Caries i pædodontien Det enkelte barns behov Clara Mohammad Caries i pædodontien Carieserfaring Forekomst, progression og behandling af caries Det primære tandsæt ( ca. 0-6 år) Blandingstandsættet

Læs mere

Nexø-metoden set i et sundhedsfremmende perspektiv

Nexø-metoden set i et sundhedsfremmende perspektiv T EMA: ORAL HELSE Nor Tannlegeforen Tid 8; 8: 9 9 Kim Rud Ekstrand og Mauri Erik Christian Christiansen Nexø-metoden set i et sundhedsfremmende perspektiv Nexø-metoden er et non-operativt cariesbehandlingsprogram,

Læs mere

Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet CARIOLOGI, 2. sem. Kandidat

Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet CARIOLOGI, 2. sem. Kandidat Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet CARIOLOGI, 2. sem. Kandidat Vejledning nr. 1 STRATEGIER TIL BEHANDLING AF VOKSNE PATIENTER MED HØJ CARIESAKTIVITET / HØJ CARIESRISIKO

Læs mere

Drøftelse af trindeling på Tandklinikassistentuddannelsen Futka s skolemøde 21/

Drøftelse af trindeling på Tandklinikassistentuddannelsen Futka s skolemøde 21/ Drøftelse af trindeling på Tandklinikassistentuddannelsen Futka s skolemøde 21/03 2012 SKT, KU & AU v/conni Parsner og Caroline Hørsted Baggrund for at foreslå trindeling af Tandklinikassistentuddannelsen

Læs mere

Tidlig diagnostik og behandling af approksimal caries i mælketandsættet en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning

Tidlig diagnostik og behandling af approksimal caries i mælketandsættet en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning Tidlig diagnostik og behandling af approksimal caries i mælketandsættet en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2008 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2008; 8(4) Tidlig diagnostik og behandling

Læs mere

Ortodontisk undersøgelse ved de regelmæssige undersøgelser hos barnets sædvanlige tandlæge

Ortodontisk undersøgelse ved de regelmæssige undersøgelser hos barnets sædvanlige tandlæge Bilag 1 til Bekendtgørelse om tandpleje BEK nr 285 af 04/04/2006 Regler for ortodontivisitation og ortodontiindikationer (Reglerne i dette bilag er fastsat i henhold til bekendtgørelsens 2 stk. 1, nr.

Læs mere

AMELOGENESIS IMPERFECTA

AMELOGENESIS IMPERFECTA Aarhus Universitetshospital Afdeling for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi Odontologisk Landsdels- og Videncenter Tlf. 784 62885 Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C AMELOGENESIS IMPERFECTA Patientinformation Odontologisk

Læs mere

Aalborg Kommunes Tandpleje. Tandsundheden Status over tandsundheden i Aalborg Kommune i 2014 og et overblik over udviklingen.

Aalborg Kommunes Tandpleje. Tandsundheden Status over tandsundheden i Aalborg Kommune i 2014 og et overblik over udviklingen. Aalborg Kommunes Tandpleje Tandsundheden 2014 Status over tandsundheden i Aalborg Kommune i 2014 og et overblik over udviklingen. Sundhedsstyrelsen følger udviklingen i børn og unges tandsundhed på baggrund

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 4 Formål med ydelsen... 4 Hedensted Kommunes målsætning... 4 Hvem kan modtage omsorgstandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse

Læs mere

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer. Som ved 3 årige. SCOR-registrering.

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer. Som ved 3 årige. SCOR-registrering. Bilag 1 Undersøgelse og indkaldelse 0-6 årige børn: 6 mdr.: Forældre og barn indkaldes på klinik hos klinikassistent/tandplejer, eller en mødregruppe kan få besøg af en klinikassistent/tandplejer efter

Læs mere

Rubrik. u Omsorgstandpleje. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet

Rubrik. u Omsorgstandpleje. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet Rubrik u Omsorgstandpleje urubindsatskatalog Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af omsorgstandpleje... 4 2 1. Indledning Byrådet har godkendt en kvalitetsstandard

Læs mere

Sundhedstjenestens Rapportering Maj 2009

Sundhedstjenestens Rapportering Maj 2009 Sundhedstjenestens Rapportering Maj 2009 Sundhedsfremme og forebyggelse lovgrundlag Personalesituationen Ny efteruddannelse Spædbørn Skolebørn Opstart af Marte Meo projekt Specielle forebyggende tiltag

Læs mere

Virksomhedsplaner i Ringsted Kommune. Virksomhedsplan. Ringsted Kommunale Tandpleje

Virksomhedsplaner i Ringsted Kommune. Virksomhedsplan. Ringsted Kommunale Tandpleje Virksomhedsplaner i Ringsted Kommune Virksomhedsplan Ringsted Kommunale Tandpleje For perioden 2014-2015 1. Beskrivelse af virksomheden hvem er vi? Ringsted Kommunale Tandpleje er en institution, der tilbyder

Læs mere

Vejledning forud for parodontalkirurgi 2013

Vejledning forud for parodontalkirurgi 2013 Vejledning forud for parodontalkirurgi 2013 Tandlæger tilknyttet det kirurgiske afsnit: Mandag: Ole Steffensen Tirsdag: Morten Kaarup-Christensen Onsdag: Kecia Dyhring Torsdag: Morten Kaarup-Christensen

Læs mere

Lykken er en sund mund - for både mor og barn

Lykken er en sund mund - for både mor og barn Lykken er en sund mund - for både mor og barn Forord Denne lille opslagsbog er lavet som en hjælp til selvhjælp. Den giver gode råd om tænder og mund under graviditeten og mindre børns tandsundhed I kan

Læs mere

19-11-2015. Tandlægeoverenskomsten 2015. Tandlægeoverenskomsten 2015. Opbygningen tilskudsmodellen

19-11-2015. Tandlægeoverenskomsten 2015. Tandlægeoverenskomsten 2015. Opbygningen tilskudsmodellen Tandlægeoverenskomsten 2015 Opfølgning 2. kreds, 18. november 2015 Tandlæge Ole Marker, MPA Tandlægeoverenskomsten 2015 Medlemsmøder Tandlægeoverenskomstkurser Kurser for klinikassistenter i tandlægeoverenskomsten

Læs mere

Handleplan for udligning af forskelle i tandsundhed

Handleplan for udligning af forskelle i tandsundhed Handleplan for udligning af forskelle i tandsundhed 2008 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Børne- og Ungdomstandplejen Handleplanen er udarbejdet af overtandlæge Ruth Jacobsen og afdelingstandlæge

Læs mere

NR. 12. Erosioner. syreskader på tænderne

NR. 12. Erosioner. syreskader på tænderne NR. 12 Erosioner syreskader på tænderne Erosioner syreskader på tænderne Syre fra drikkevarer, mad eller maven kan skade dine tænder og populært sagt få dem til at ætse væk. Når tandemaljen udsættes for

Læs mere

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder N r. 2 0 Caries huller i tænderne Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder Caries huller i tænderne Caries også kendt som huller i tænderne er en af de mest almindelige

Læs mere

Gingivitis og parodontitis. Systemiske sygdomme Livsstilsfaktorer (rygning)

Gingivitis og parodontitis. Systemiske sygdomme Livsstilsfaktorer (rygning) Gingivitis og parodontitis etiologi i Mikrobiel flora Værtsrespons Mængde Sammensætning Bakterieprodukter Immun forsvar Spytsekretion Risikofaktorer Systemiske sygdomme Livsstilsfaktorer (rygning) Gingivitis

Læs mere

Vejledning af 22. november 1999 om indberetning af tandsundhedsforhold på børne- og ungdomstandplejeområdet

Vejledning af 22. november 1999 om indberetning af tandsundhedsforhold på børne- og ungdomstandplejeområdet Vejledning af 22. november 1999 om indberetning af tandsundhedsforhold på børne- og ungdomstandplejeområdet Sundhedsstyrelsens j.nr. 214-5-1999 Indledning Sundhedsministeriet har i medfør af bekendtgørelse

Læs mere

Hvorfor og hvordan. - en kvikguide til plejepersonale. Omsorgstandplejen

Hvorfor og hvordan. - en kvikguide til plejepersonale. Omsorgstandplejen Mundpleje Hvorfor og hvordan - en kvikguide til plejepersonale Omsorgstandplejen Hvorfor mundpleje? Mundhulen er et følsomt og intimt område. Derfor kan det være vanskeligt for plejepersonale at få lov

Læs mere

Sundhedsplan

Sundhedsplan Sundhedsplan 2013-2017 Ringkøbing-Skjern Kommunale Tandplejes forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til børn og unge under 18 år Sunde tænder hele livet - forebyggelse er den bedste behandling Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2015-2016. Indledning. Mastrupvej 75 Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2015-2016. Indledning. Mastrupvej 75 Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Kontrakt 2015-2016 Rebild Tandpleje Mastrupvej 75 : Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre

Læs mere

Evaluering i Tandplejen, efterår 2014

Evaluering i Tandplejen, efterår 2014 Evaluering i Tandplejen, efterår I følgende dokument fremgår gennemgang af Tandplejens evalueringer fra efteråret. Tandplejen har evalueret på følgende aftalemål fra og : Vi skaber bedre tandsundhed for

Læs mere

STUDIEORDNING for TANDPLEJERUDDANNELSEN. ved. SKOLEN FOR KLINIKASSISTENTER, TANDPLEJERE OG KLINISKE TANDTEKNIKERE (SKT-AU) Aarhus Universitet

STUDIEORDNING for TANDPLEJERUDDANNELSEN. ved. SKOLEN FOR KLINIKASSISTENTER, TANDPLEJERE OG KLINISKE TANDTEKNIKERE (SKT-AU) Aarhus Universitet Ansvarligt studienævn: Skolerådet ved ST-AU STUDIEORDNING for TANDPLEJERUDDANNELSEN ved SOLEN FOR LINIASSISTENTER, TANDPLEJERE (ST-AU) I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 773 af

Læs mere

Tandlæger: Regeringen har undervurderet behov for tandpleje

Tandlæger: Regeringen har undervurderet behov for tandpleje Tandlæger: Regeringen har undervurderet behov for tandpleje 27. maj 2016 kl. 1:00 0 kommentarer (Praktiserende Tandlægers Organisation) DEBAT: I jagt på besparelser har politikerne overvurderet danskernes

Læs mere

Mundpleje. - en kvikguide til plejepersonale. Omsorgstandplejen

Mundpleje. - en kvikguide til plejepersonale. Omsorgstandplejen Mundpleje - en kvikguide til plejepersonale Omsorgstandplejen Mundpleje er vigtig Mundhulen er et følsomt og intimt område. Derfor kan det være vanskeligt for plejepersonale at få lov til at hjælpe med

Læs mere

Indledning. Indhold. PersonalePolitik Sort til Hvidt Side 2

Indledning. Indhold. PersonalePolitik Sort til Hvidt Side 2 Personale Indledning Sort til Hvidt beskæftiger mere end 300 medarbejdere, hvilket indebærer et stort ansvar for at opretholde en bæredygtig personalepolitik Sort til Hvidt lægger afgørende vægt på en

Læs mere

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning Parodontitis - tandkødsbetændelse dsbetændel og tandløsning Værd at vide: Der findes to store tandsygdomme, som rammer næsten alle mennesker. Den ene er Caries: "huller i tænderne". Den anden er Parodontitis.

Læs mere

Der ses igen i år variationer i sundhedstallene mellem de enkelte klinikker indenfor Herning Kommune. Disse er illustreret i anden del af rapporten.

Der ses igen i år variationer i sundhedstallene mellem de enkelte klinikker indenfor Herning Kommune. Disse er illustreret i anden del af rapporten. 2 Sundhedstal 2013 Tandsundheden følges nøje med årlige indberetninger til Sundhedsstyrelsen. Den Kommunale Tandplejes SCOR-tal for 2013 foreligger nu. Det viser sig igen i år, at børn og unges tandsundhed

Læs mere

Tandpleje til børn og unge

Tandpleje til børn og unge Tandpleje til børn og unge Sundhedsloven 127-134 Kvalitetsstandard Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 4. maj 2010 Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede

Læs mere

Praksis og kriterier for behandling af caries i mælketænder

Praksis og kriterier for behandling af caries i mælketænder Praksis og kriterier for behandling af caries i mælketænder Aarhus I vores tema om behandling af caries i mælketænder er vi nu nået til, hvordan caries rent faktisk behandles rundt i de danske kommunale

Læs mere

Behandling af børnepatienter

Behandling af børnepatienter Behandling af børnepatienter Behandling af børnepatienter Cariesrelaterede sygdomme og andet Indkaldeintervaller og hvordan bliver det økonomisk rentabelt Brug af lokalanalgesi og sedering - video Behandling

Læs mere

Notat vedr. estimering af patientandele i kategorierne grøn, gul og rød kategori hos praktiserende tandlæge

Notat vedr. estimering af patientandele i kategorierne grøn, gul og rød kategori hos praktiserende tandlæge Dato 10-05-2017 Sagsnr. 4-1013-1/1 PLAN plan@sst.dk Notat vedr. estimering af patientandele i kategorierne grøn, gul og rød kategori hos praktiserende tandlæge Baggrund Sundhedsstyrelsen udgav i 2013 en

Læs mere

VELKOMMEN PÅ TANDREGULERINGSKLINIKKEN

VELKOMMEN PÅ TANDREGULERINGSKLINIKKEN VELKOMMEN PÅ TANDREGULERINGSKLINIKKEN lt.edk jen ddhp twwawn le ju.tan INDHOLD 3 Den Kommunale Tandregulering 5 Tandregulering er et forløb 6 Den første tid med bøjlen 7 Tænk over hvad du spiser 9 Retention

Læs mere

Tandpine FORL. Rigtig mange katte har tandpine, som kræver øjeblikkelig behandling for at befri dem for store smerter. Huller i tænderne.

Tandpine FORL. Rigtig mange katte har tandpine, som kræver øjeblikkelig behandling for at befri dem for store smerter. Huller i tænderne. Tandpine FORL Rigtig mange katte har tandpine, som kræver øjeblikkelig behandling for at befri dem for store smerter. Af Pia Nyrup Huller i tænderne Den vigtigste og almindeligste lidelse hos katte ikke

Læs mere

Hej. Du skal starte i børnehaven Seest Gl. Skole dag den / -. Den gruppe du skal gå i hedder:

Hej. Du skal starte i børnehaven Seest Gl. Skole dag den / -. Den gruppe du skal gå i hedder: Hej. Du skal starte i børnehaven Seest Gl. Skole dag den / -. Den gruppe du skal gå i hedder: Din kontaktperson hedder. Vi har aftalt at du og dine forældre kommer på besøg dag den / klokken. Det vil være

Læs mere

Status på tandsundheden i Holstebro Kommune 2015

Status på tandsundheden i Holstebro Kommune 2015 Notat om status på tandsundheden i Kommune 5/LL Status på tandsundheden i Kommune 5 Tandplejen i Kommune opgør hvert år tandsundheden i kommunen ud fra SCOR tal (Sundhedsstyrelsens Centrale Odontologiske

Læs mere

NR. 24. Visdomstænder. Hvad er visdomstænder? Hvornår skal visdomstænder. Hvad sker der før, under og efter du har fået fjernet en visdomstand?

NR. 24. Visdomstænder. Hvad er visdomstænder? Hvornår skal visdomstænder. Hvad sker der før, under og efter du har fået fjernet en visdomstand? NR. 24 Visdomstænder Hvad er visdomstænder? Hvornår skal visdomstænder fjernes? Hvad sker der før, under og efter du har fået fjernet en visdomstand? Visdomstænder Hvad er visdomstænder? Du kan i alt få

Læs mere

EKSTERN BLEGNING AF TÆNDER

EKSTERN BLEGNING AF TÆNDER Cariologi og Endodonti Januar 2015 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER III Vejledning nr. 2 EKSTERN BLEGNING AF TÆNDER INDIKATIONSOMRÅDE/ÅRSAG TIL MISFARVNING Tænder

Læs mere

Hold rent mellem tænderne

Hold rent mellem tænderne N r. 2 1 Hold rent mellem tænderne Der er brug for hjælpemidler, når man skal holde rent mellem tænderne Hold rent mellem tænderne Når bakterier fra blandt andet madrester får lov til at samle sig i munden,

Læs mere

Mundpleje under og efter strålebehandling

Mundpleje under og efter strålebehandling Mundpleje under og efter strålebehandling Ved strålebehandling af hoved- og hals-området opstår der ofte bivirkninger i munden, derfor skal der inden strålebehandlingens start foretages en undersøgelse

Læs mere

InDholdsfortegnelse. Nyhedsbrev - oktober 2013 Nyt for PRAKSIS. 2 - Status på etablering af sundhedshuse. 3 - Nyhedsbrev fra Primær Sundheds UTH team

InDholdsfortegnelse. Nyhedsbrev - oktober 2013 Nyt for PRAKSIS. 2 - Status på etablering af sundhedshuse. 3 - Nyhedsbrev fra Primær Sundheds UTH team Nyhedsbrev - oktober 2013 Nyt for PRAKSIS SIDE InDholdsfortegnelse 2 - Status på etablering af sundhedshuse 3 - Nyhedsbrev fra Primær Sundheds UTH team 4 - Ændring af ydelsesbeskrivelse for kontrol efter

Læs mere

Vejen Kommunale Tandpleje

Vejen Kommunale Tandpleje Vejen Kommunale Tandpleje 1 - sunde tænder hele livet Indhold Praktiske informationer... 3 Værd at vide... 4 Førstegangs besøg 1½ år... 5 2½ - 5 år... 6 6-8 år... 7 9-15 år... 8 16-18 år... 9 Tandregulering...

Læs mere

Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS

Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS Vejledning nr. 2 ENDODONTI - ANDRE ENDODONTISKE BEHANDLINGER Overkapning (OVKA) Overkapning

Læs mere

Parodontitis de løse tænders sygdom

Parodontitis de løse tænders sygdom Parodontitis de løse tænders sygdom Hvad er parodontitis? Parodontitis er infektion i den knogle, som tænderne sidder fast i. Parodontitis opstår ved ubehandlet betændelse i tandkødet i en længere periode.

Læs mere

Hold rent under og efter implantatbehandling

Hold rent under og efter implantatbehandling N r. 3 1 Hold rent under og efter implantatbehandling En forudsætning for, at behandling med implantater lykkes, er, at tandkød og forlængerstykker holdes rene. Går der betændelse i tandkødet, er der risiko

Læs mere

Nyhedsbrev. Sundhedstilbud. Syddjurs kvitter smøgerne. 3/2015 Oktober. Her kan du læse om de sundhedstilbud, Sundhedshuset kan tilbyde dig i kommunen.

Nyhedsbrev. Sundhedstilbud. Syddjurs kvitter smøgerne. 3/2015 Oktober. Her kan du læse om de sundhedstilbud, Sundhedshuset kan tilbyde dig i kommunen. Sundhedstilbud Syddjurs kvitter smøgerne Her kan du læse om de sundhedstilbud, Sundhedshuset kan tilbyde dig i kommunen. Vi tilbyder hjælp til dig, når du gerne vil gøre noget ved din vægt, eller når du

Læs mere

Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge

Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge Individuel strategi er udgangspunktet for tandlægebesøgene i forløbet 0-18 år. Det anslås behov for et gennemsnitligt antal tandlægebesøg

Læs mere

NOTAT. Sundheds- og Sygefraværspolitik 10. september 2010. Sundhedspolitik

NOTAT. Sundheds- og Sygefraværspolitik 10. september 2010. Sundhedspolitik NOTAT Sundheds- og Sygefraværspolitik 10. september 2010 Sundhedspolitik I departementet vil vi gerne være med til at skabe rammerne for en god og sund livsstil og et trygt arbejdsmiljø. Som led i dette,

Læs mere

Mål og Midler Tandpleje

Mål og Midler Tandpleje Fokusområder Tandplejen har følgende fokusområder i 2013: Forebyggelse af huller i tænderne hos de 20 procent af børn og unge, der er mest udsat for at få karies. Det er i dag muligt at identificere de

Læs mere

Patientinformation. Lichen Planus

Patientinformation. Lichen Planus Patientinformation Lichen Planus Kvalitet Døgnet Rundt Kæbekirurgisk afdeling 1 Lichen Planus Lichen planus eller Lichen ruber er en hudsygdom, der rammer ca. 2 % af den voksne befolkning. Ligesom mange

Læs mere

En sund mund er nødvendig for at tygge, smage og tale. Det giver øget livskvalitet.

En sund mund er nødvendig for at tygge, smage og tale. Det giver øget livskvalitet. Norddjurs Kommunale Tandpleje Til Voksen- og Plejeudvalget Norddjurs Kommune Grenaa, den 21. januar 2016 Ansøgning til Voksen- og Plejeudvalgets Sundhedspulje 2016 Pilot-projekt Bedre tandsundhed hos ældre

Læs mere

Rubrik. RuTandpleje til børn og unge. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet

Rubrik. RuTandpleje til børn og unge. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet Rubrik RuTandpleje til børn og unge urub Kvalitetsstandard Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede rammer 1.1. Formål Tandplejens mål er, at befolkningen ved en god

Læs mere

Tandbehandling af en gruppe udsatte borgere i Helsingør Kommune

Tandbehandling af en gruppe udsatte borgere i Helsingør Kommune Tandbehandling af en gruppe udsatte borgere i Helsingør Kommune Hvordan kom projektet i gang? v. Steen Overgaard Larsen, Overtandlæge Den praktiske udførelse af projektet og evaluering. v. Stine Tick,

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KILDEBÆKKEN.

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KILDEBÆKKEN. VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KILDEBÆKKEN. Vi vil gerne byde dig og din familie velkommen til Kildebækkens Børnehave. Børnehaven er opdelt i 2 stuer, som hedder henholdsvis, Skovhulen og Havhulen. Børnehaven

Læs mere

PARODONTAL DIAGNOSTIK, AU

PARODONTAL DIAGNOSTIK, AU PARODONTAL DIAGNOSTIK, AU Parodontal diagnostik er baseret på: registrering af det KLINISKE FÆSTENIVEAU (CAL) og BLØDNING ved registrering af fæsteniveau (BOP) PARODONTAL DIAGNOSTIK, AU Det kliniske fæsteniveau

Læs mere

Serviceområde: Sundhedsområdet

Serviceområde: Sundhedsområdet Serviceområde: Sundhedsområdet Fokusområde: Genoptræning efter sundhedslovens 140. Hvilke behov dækker ydelsen: Vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt

Læs mere

Tandplejeinformation OPP 2016 info@tandplejeinformation.dk

Tandplejeinformation OPP 2016 info@tandplejeinformation.dk Tand- og Mundpleje for ældre borgere og Omsorgstandpleje Kursus for medarbejderne i Varde Kommunes Ældreområde 01JUN2016 2 Velkommen! Hvem vi er Incl. en lille, praktisk øvelse! Hvad vil I få ud af kurset?

Læs mere