Vidste du det om. speciallægepraksis? en faktapjece om 6 specialer i speciallægepraksis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vidste du det om. speciallægepraksis? en faktapjece om 6 specialer i speciallægepraksis"

Transkript

1 Vidste du det om speciallægepraksis? en faktapjece om 6 specialer i speciallægepraksis DANSKE REGIONER

2 Vidste du det om peciallægepraksis...? Danske er 2009 Layout: UHI, Danske er Tryk: Danske er 2

3 Denne faktapjece Speciallæger i praksissektoren omfatter mere end 17 forskellige specialer, og der er forholdsvis stor forskel på den rolle, de spiller i det samlede sundhedsvæsen og for den enkelte region: nogle specialer foretager ren diagnostik og andre varetager hele behandlingsforløb. Antallet af de enkelte specialer i speciallægepraksis varierer meget, og samtidig er der store geografiske forskelle i dækningen af praktiserende speciallæger. Da speciallægeområdet ikke i særligt omfang er beskrevet, er der i denne pjece valgt en beskrivelse af seks specialer. Disse beskrivelser skal give et indtryk af områdets forskelligheder, men de udgør også et faktuelt grundlag for den diskussion og debat, der lægges op til i debatoplægget. Visionerne i debatoplægget peger bl.a. på en opdeling af specialer i grupper, hvor gruppeinddelingen afspejler opgavefordelingen mellem sygehuse og praksissektoren. Specialer, der karakteriseres som praksisrelevante, varetager ambulante behandlinger, som stort set ikke foregår på sygehusene. De praktiserende speciallæger inden for denne gruppe udgør en vigtig kapacitet for regionerne og et vigtigt tilbud til borgeren. De specialer, der er kendetegnet ved at være mindre praksisrelevante, varetager i højere grad opgaver, som også løses på sygehusene, og speciallægepraksis udgør i den sammenhæng én mulighed blandt flere, når den alment praktiserende læge skal henvise borgeren til specialiseret behandling. Blandt de seks specialer, som er beskrevet nedenfor, er der fire eksempler på specialer, der kan karakteriseres som praksisrelevante specialer: praktiserende øjenlæge, øre-, næse-, halslæge, hudlæge og psykiater. De to øvrige specialer - de praktiserende kirurger og ortopædkirurger - er eksempler på mindre praksisrelevante specialer. Indledningsvis beskrives helt overordnede fakta om speciallægepraksis på landsplan. Endelig præsenteres der i bilaget udvalgte fakta om samtlige specialer. Bl.a. viser bilaget antallet af speciallæger inden for de enkelte specialer samt omsætningsforhold. Tallene understøtter billedet af, at speciallægepraksis er en meget heterogen størrelse. Det skal bemærkes, at faktapjecen alene beskriver fakta vedrørende de praktiserende speciallæger, som er omfattet af Overenskomst om Speciallægehjælp, der er indgået mellem ernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Speciallæger. DANSKE REGIONER

4 Speciallægepraksis på landsplan I det danske sundhedsvæsen er der generelt mangel på læger, og speciallægepraksissektoren er ingen undtagelse. Nedenstående tabel viser antallet af praktiserende speciallæger fordelt på alder. Gennemsnitsalderen for den praktiserende speciallæge var i 2007 omkring 57 år. Antal praktiserende speciallæger fordelt på alder Antal år Andelen af årige er stor, og man må derfor forvente, at en betragtelig del af de praktiserende speciallæger vil gå på pension inden for en overskuelig årrække. Derfor vil regionerne i fremtiden formodentlig stå over for en stor udfordring i forbindelse med rekruttering og fastholdelse af praktiserende speciallæger. I 2008 var der i alt speciallægepraksis i Danmark, og speciallægerne behandlede over 2,2 mio. forskellige patienter 2, der enten blev undersøgt og/eller behandlet i speciallægepraksis. I 2008 omsatte en praktiserende speciallæge (opgjort som fuldtidsenhed ) i gennemsnit for ca. 3,1 mio. kr. 3 I 2008 udgjorde speciallægepraksissektoren en samlet udgift for regionerne på ca. 2,6 mia. kr., hvilket svarer til ca. 490 kr. pr. borger. 1 Antallet af speciallægepraksis omfatter antallet af ydernumre, der er fordelt på hhv. heltid, deltid, og 3-timers praksis. 2 Forskellige patienter betyder patienter med forskellige cpr. nr., og indebærer at den samme person kun er talt med én gang, selv om personen er blevet henvist flere gange til samme speciallægepraksis i løbet af Alle tal i pjecen vedr. omsætning er udelukkende honorering for undersøgelser og behandlinger af patienter i praksis (under overenskomsten). Den gennemsnitlige omsætning er beregnet på grundlag af antal speciallæger omregnet til fuldtidsenheder. Den anvendte omregningsfaktor: heltid + 1/3* deltid + 1/10 * 3-timer. 4 Speciallægepraksis FAKTAPJECE

5 De praktiserende speciallæger spiller flere roller i sundhedsvæsenet. Samtidig med at de er selvstændige erhvervsdrivende, er de også en del af det offentlige sundhedsvæsen via ydrenummer og overenskomstaftale. Overenskomsten fastsætter kriterier for den praktiserende speciallæges omsætning. Den praktiserende speciallæge skal både opretholde et vist omsætningsniveau (bundgrænse), og samtidig reduceres omsætningen med 40 %, når omsætning har nået en vis grænse (knækgrænse). Herudover fastsætter overenskomsten kriterier for, hvilke undersøgelser og behandlinger den enkelte praktiserende speciallæge skal udføre. Den samlede speciallægepraksiskapacitet styres gennem oprettelse eller nedlæggelse af ydernumre. Den praktiserende speciallæge har mulighed for at undersøge og behandle patienter i henhold til aftaler udover overenskomsten, bl.a. ordningen om udvidet frit sygehusvalg samt private forsikringsordninger. Nedenfor ses det samlede antal speciallægepraksis opgjort som fuldtidsenheder 4 og fordelt regionsvist. Antallet af fuldtidsenheder er derudover sat i forhold til befolkningstallet i de enkelte regioner. Samlet antal praktiserende speciallæger, opgjort som fuldtidsenhed Antal fuldtidsenheder pr indbyggere Nordjylland Midtjylland Syd-danmark Sjælland Hovedstaden ,91 11,44 12,36 14,82 23,88 Note: Antallet af praktiserende speciallæger er opgjort pr Som det fremgår af tabellen, er der en klar overvægt af praktiserende speciallæger i Hovedstaden. Det gælder også, når antallet af speciallæger sættes i forhold til befolkningstallet i regionerne. 4 fuldtidsenhed betyder, at fuldtidspraksis summeres med deltids- og 3-timers praksis, som er omregnet til en fuldtidsenhed, hvor deltidspraksis vægter med 1/3, mens en 3-timerspraksis vægter med 1/10. Dette begreb er anvendt i alle tabellerne i pjecen. DANSKE REGIONER

6 Oftalmologi (øjenlægehjælp) Specialet oftalmologi omfatter overordnet forebyggelse, diagnostik, behandling, palliation og rehabilitering af patienter med sygdomme i øjne, synsbaner samt sygdomme i øjenhuler, tåreveje og ydre øjenomgivelser, jf. Sundhedsstyrelsens specialevejledning, I speciallægepraksis består patientgruppen hovedsageligt af patienter med kroniske øjenlidelser, herunder diabetes- og grøn stær-patienter, skelepatienter samt patienter med aldersrelateret makuladegeneration (AMD). Den praktiserende øjenlæge foretager desuden mindre operative indgreb samt opfølgning og kontrol af sygehusbehandlede patienter. Der er ikke krav om henvisning fra den almene praktiserende læge for at gå til behandling hos en praktiserende øjenlæge. En stor del af specialets hovedfunktioner og stort set al diagnostik varetages i speciallægepraksis, og kun særligt krævende medicinske eller kirurgiske lidelser behandles i sygehusregi. Langt de fleste patienter, der undersøges og behandles af den praktiserende øjenlæge, afslutter patientforløbet i speciallægepraksis. Dette gør den praktiserende øjenlæge til et vigtigt supplement til sygehuset. Derfor kan øjenlægespecialet karakteriseres som meget praksisrelevant. Der findes i alt 154 øjenlægepraksis i Danmark. Nedenstående tabel viser fordelingen af øjenlæger opgjort som fuldtidsenheder på regioner. Antallet af fuldtidsenheder er derudover sat i forhold til befolkningstallet i de enkelte regioner. Nordjylland Midtjylland Syddanmark Sjælland Hovedstaden Oftalmologiske speciallægepraksis ( fuldtidsenhed ) Oftalmologiske praksis ved fuldtidsenhed pr indbyggere ,41 2,75 2,84 2,92 2,77 Note: Antallet af praktiserende øjenlæger er opgjort pr Speciallægepraksis FAKTAPJECE

7 Tabellen viser, at de praktiserende øjenlæger i forhold til befolkningstal er nogenlunde lige fordelt på de fem regioner. Øjenlæger er blandt de praktiserende speciallæger, hvor den gennemsnitlige omsætning er størst. I 2008 omsatte den praktiserende øjenlæge (opgjort som fuldtidsenhed ) i gennemsnit for 3,3 mio. kr. Samtidig behandler den praktiserende øjenlæge det absolut største antal patienter årligt sammenlignet med de øvrige specialer. I 2008 behandlede de praktiserende øjenlæger i alt ca forskellige patienter. DANSKE REGIONER

8 Otologi (øre-, næseog halsspecialet) Specialet omfatter generelt forebyggelse, diagnostik, behandling, palliation og rehabilitering af patienter med sygdomme i ører, næse, bihuler, mundhule, spytkirtel, svælg, strube, halsens bløddele samt ansigtsskelettet, jf. Sundhedsstyrelsens specialevejledning, En væsentlig del af patienterne i otologisk speciallægepraksis er børn med mellemøre- og øvre luftvejsproblemer. Behandlingen omfatter desuden operative indgreb, hvor anæstesi er en forudsætning. Som følge af de nye muligheder for længerevarende anæstesier behandles et stigende antal patienter i praksis. Herudover varetager en del af de praktiserende øre-, næse-, halslæger audiologiske undersøgelser og visiterer til høreapparatsbehandling. Der er ikke krav om henvisning fra den almene praktiserende læge for at gå til behandling hos en praktiserende øre-, næse-, halslæge. 8 Speciallægepraksis FAKTAPJECE

9 En stor del af den ambulante aktivitet inden for specialet sker i speciallægepraksis og langt de fleste patienter, som starter et forløb hos den praktiserende øre-, næse-, halslæge, afslutter patientforløbet i speciallægepraksis. Derfor udgør specialet en væsentlig funktion i det samlede sundhedsvæsen samt et vigtigt tilbud til borgerne, og kan dermed karakteriseres som meget praksisrelevant. I Danmark er der 147 praksis inden for specialet øre-, næse-, halslæger og i nedenstående tabel ses fordelingen af speciallæger opgjort som fuldtidsenheder på regioner. Antallet af fuldtidsenheder er derudover sat i forhold til befolkningstallet i de enkelte regioner. Nordjylland Midtjylland Syddanmark Sjælland Hovedstaden Otologiske speciallægepraksis ( fuldtidsenhed ) Otologiske praksis ved fuldtidsenheder pr indbyggere ,58 1,66 2,58 2,92 3,31 Note: Antallet af praktiserende øre-, næse-, halslæger er opgjort pr Tabellen viser, at de praktiserende øre-, næse-, halslæger i forhold til befolkningstal er nogenlunde ligeligt repræsenteret i de fem regioner. Dog er der lidt færre i Midtjylland, mens der er en mindre overvægt i Hovedstaden. De praktiserende øre-, næse-, halslæger er blandt de speciallæger, hvor den gennemsnitlige omsætning pr. speciallæge er størst. I 2008 var den gennemsnitlige omsætning pr. øre-, næse-, halslæge (opgjort som fuldtidsenhed ) 3,5 mio. kr. Samtidig behandler de praktiserende øre-, næse-, halslæger et stort antal patienter sammenlignet med de øvrige specialer. I 2008 behandlede de praktiserende øre-, næse-, halslæger i alt ca forskellige patienter. DANSKE REGIONER

10 Dermato-venerologi (hud- og kønssygdomme) Specialet omfatter overordnet forebyggelse, diagnostik, behandling, symptomlindring og rehabilitering af patienter med sygdomme, skader og medfødte misdannelser i huden samt med seksuelt overførte sygdomme, jf. Sundhedsstyrelsens specialevejledning, De praktiserende speciallæger i dermato-venerologi varetager hovedparten af al diagnostik og behandling af hudlidelser og seksuelt overførbare sygdomme på hovedfunktionsniveau og inden for alle diagnosegrupper. Patientgruppen udgøres hovedsageligt af patienter med arvelige hudsygdomme, bindevævssygdomme, infektionssygdomme, inflammatoriske hudlidelser som acne, atopisk eksem, type I allergi, kontakteksem og urticaria samt karsygdomme i huden, kønssygdomme, psoriasis, sår samt patienter med tumorer. Der kræves henvisning fra almen praktiserende læge for kunne gå til behandling hos en hudlæge. Dog kan patienter med mistanke om at være smittet med seksuelt overførte sygdomme henvende sig til dermatologisk speciallægepraksis uden henvisning. Hovedparten af aktiviteten inden for specialet sker i speciallægepraksis, og langt de fleste patienter, som henvises til dermatologisk speciallægepraksis udredes og færdigbehandles her. På den måde udgør den praktiserende dermato-venerolog et vigtigt tilbud til borgeren og en betydelig ressource i det samlede sundhedsvæsen. Specialet kan derfor karakteriseres som meget praksisrelevant. 10 Speciallægepraksis i forandring

11 I Danmark er der i alt 85 speciallægepraksis inden for dermato-venerologi. Nedenstående tabel viser fordelingen af speciallæger opgjort som fuldtidsenheder på regioner. Antallet af fuldtidsenheder er derudover sat i forhold til befolkningstallet i de enkelte regioner. Nordjylland Midtjylland Syddanmark Sjælland Hovedstaden Dermato-venerologiske speciallægepraksis ( fuldtidsenhed ) Dermato-venerologiske praksis ved fuldtidsenheder pr indbyggere ,03 1,13 1,17 1,46 2,21 Note: Antallet af praktiserende speciallæger i dermato-venerologi er opgjort pr Tabellen viser, at Hovedstaden har flest praktiserende hudlæger, og at Nordjylland har færrest praktiserende hudlæger - også set i forhold til befolkningstal. Den gennemsnitlige omsætning pr. praktiserende dermatolog (opgjort som fuldtidsenhed ) udgjorde i ,1 mio. kr., hvilket placerer specialet blandt dem, som har den største omsætning. Samme år blev der behandlet forskellige patienter hos de praktiserende hudlæger. DANSKE REGIONER

12 Ortopædkirurgi Specialet ortopædkirurgi omfatter generelt forebyggelse, diagnostik, behandling, palliation og rehabilitering af patienter med sygdomme, skader og medfødte misdannelser samt sygdomme i bevægelsesapparatet, dvs. knogler, led, ledbånd, muskler og sener jf. Sundhedsstyrelsens specialevejledning, I ortopædkirurgiske speciallægepraksis udføres primært hånd-, fod- og knækirurgiske indgreb. Disse indgreb udgør omkring 95 % af udførte operationer. De sidste 5 % omfatter indgreb som operationer for negleproblemer og mindre knuder i hud og underhud. Der kræves henvisning fra alment praktiserende læge for at kunne blive behandlet af en praktiserende ortopædkirurg. Det ortopædkirurgiske speciale er kendetegnet ved, at flere ydelser både udføres i praksis og i sygehusregi. Desuden findes inden for specialet en stor privat sektor, som ikke er en del af det offentlige sundhedsvæsen. Dermed er der flere alternativer til den praktiserende ortopædkirurg. I Danmark er der 37 praksis inden for specialet ortopædkirurgi. Nedenstående tabel viser fordelingen af ortopædkirurger opgjort som fuldtidsenheder på regioner. Antallet af fuldtidsenheder er derudover sat i forhold til befolkningstallet i de enkelte regioner. 12 Speciallægepraksis FAKTAPJECE

13 Nordjylland Midtjylland Syddanmark Sjælland Hovedstaden Ortopædkirurgisk speciallægepraksis ( fuldtidsenheder ) Ortopædkirurgisk praksis ved fuldtidsenheder pr indbyggere ,69 0,24 0,43 0,57 0,64 Note: Antallet af praktiserende ortopædkirurgiske speciallæger er opgjort pr Tabellen viser, at Nordjylland har flest ortopædkirurgiske speciallægepraksis, hvis befolkningstallet tages i betragtning. Midtjylland har færrest praktiserende ortopædkirurger også set i forhold til befolkningstal. Den gennemsnitlige omsætning pr. praktiserende ortopædkirurg (opgjort som fuldtidsenhed ) var i ,6 mio. kr. Samme år blev godt forskellige patienter behandlet i ortopædkirurgisk speciallægepraksis. DANSKE REGIONER

14 Kirurgi Det kirurgiske speciale omfatter overordnet undersøgelse, behandling og kontrol af patienter med sygdomme, skader eller medfødte misdannelser, hvor operative indgreb er eller kan blive aktuelle i bryst, endokrine kirtler, fordøjelsessystemet, herunder lever, galdeveje, bugspytkirtel, milt og bugvæg, jf. Sundhedsstyrelsens specialevejledning, I speciallægepraksis foretages hovedsageligt endoskopier, analkirurgi (fx hæmorider), åreknudeoperationer, fjernelse af fedt og talgknuder samt operationer for brok. For at gå til en praktiserende speciallæge inden for kirurgi kræves en henvisning fra alment praktiserende læge. Kirurgien og den kirurgiske behandling finder hovedsageligt sted i sygehussektoren og kun en mindre del i speciallægepraksis, og langt de fleste ydelser, som udføres i speciallægepraksis, udføres også i sygehusregi. Desuden er der i kirurgien stor aktivitet og kapacitet i privat regi. Derfor udgør den praktiserende kirurg blot ét blandt flere alternativer for borgeren. 14 Speciallægepraksis FAKTAPJECE

15 Der er 62 speciallægepraksis inden for kirurgi i Danmark. Nedenstående tabel viser fordelingen af kirurger opgjort som fuldtidsenheder på regioner. Antallet af fuldtidsenheder er derudover sat i forhold til befolkningstallet i de enkelte regioner. Nordjylland Midtjylland Syddanmark Sjælland Hovedstaden Kirurgiske speciallægepraksis( fuldtidsenheder ) Kirurgisk praksis ved fuldtidsenheder pr indb ,53 0,37 0,34 0,69 1,83 Note: Antallet af praktiserende kirurgiske speciallæger er opgjort pr Tabellen viser, at Hovedstaden har en del flere kirurgiske speciallægepraksis også set i forhold til befolkningstal. Nordjylland har færrest fuldtidspraktiserende kirurger, men set i forhold til befolkningstallet, er der færre praktiserende kirurger i både Syddanmark og Midtjylland. I 2008 omsatte den praktiserende kirurg (opgjort som fuldtidsenhed ) i gennemsnit 4,6 mio. kr., hvilket placerer specialet mellem de praktiserende speciallæger, som har den største omsætning pr. speciallæge. Samme år blev godt forskellige patienter behandlet i kirurgisk speciallægepraksis. DANSKE REGIONER

16 Psykiatri Specialet psykiatri omfatter overordnet forebyggelse, diagnostik, behandling, opfølgning og rehabilitering af patienter med psykotiske og ikke-psykotiske lidelser samt psykiatriske lidelser kombineret med misbrug hos voksne. Opgaverne omfatter akut og elektiv diagnostik og behandling, som kan være af både biologisk, psykoterapeutisk og psykosocial karakter, jf. Sundhedsstyrelsens specialevejledning, De praktiserende speciallæger varetager hovedsageligt behandling af patienter i moderate tilfælde, hvor der ikke er behov for en tværfaglig indsats. Det drejer sig især om angst- og depressionslidelser, stressrelaterede tilstande, personlighedsforstyrrelser og voksne med ADHD. I speciallægepraksis behandles kun få patienter med psykoser. Der kræves henvisning fra den alment praktiserende læge for at kunne blive behandlet af en praktiserende speciallæge i psykiatri. Et grundlæggende princip i psykiatrien er at tilbyde den behandling, der er effektiv, tilstrækkelig og mindst indgribende i patientens tilværelse og integritet. Samtidig er behandlingen af psykiske lidelser ofte langvarig og kan tilmed være livslang. Derfor er det vigtigt, at den psykiatriske patient kan blive behandlet tæt på eget hjem. På den måde udgør den praktiserende speciallæge i psykiatri et vigtigt supplement til sygehusene, og specialet kan karakteriseres som praksisrelevant. I Danmark er der 147 speciallægepraksis inden for psykiatri. Nedenstående tabel viser fordelingen af praktiserende psykiatere opgjort som fuldtidsenheder på regioner. Antallet af fuldtidsenheder er derudover sat i forhold til befolkningstallet i de enkelte regioner. 16 Speciallægepraksis FAKTAPJECE

17 Nordjylland Midtjylland Syddanmark Sjælland Hovedstaden Psykiatriske speciallægepraksis ( fuldtidsenheder ) Psykiatriske praksis ved fuldtidsenheder pr indbyggere ,38 2,00 1,53 2,30 3,15 Note: Antallet af praktiserende speciallæger i psykiatri er opgjort pr Tabellen viser, at Hovedstaden har hovedparten af de praktiserende speciallæger i psykiatri også set i forhold til befolkningstal. Nordjylland er den region, der har færrest praktiserende speciallæger i psykiatri. I gennemsnit omsatte den praktiserende psykiater (opgjort som fuldtidsenhed ) i 2008 for 1,7 mio. kr. Dette år blev godt forskellige patienter behandlet af en praktiserende speciallæge i psykiatri. DANSKE REGIONER

18 Oversigtstabel pr. 2008: Antal speciallæger+praksis, omsætning, antal patienter, nedre omsætningsgrænse samt knækgrænse Speciale Antal speciallægepraksis opdelt i praksistype (1) Heltid Deltid 3 timer I alt Antal fuldtidsenhed (2) Omsætning alle speciallægepraksis (2008) (3) Omsætning kun heltidspraksis (2008) Gns. omsætning pr. fuldtidsenhed Gns. omsætning pr. heltidspraksis Antal patienter behandlet i praksis (4) Nedre omsætnings-grænse (5) Knæk-grænse (5) 01 - Anæstesiologi Diagnostisk radiologi Kbh Dermato-venerologi Diagnostisk radiologi Reumatologi (Fysiurgi) Gynækologi/obstetrik Intern medicin Kirurgi Klinisk kemi Neuromedicin Øjenlægehjælp Ortopædisk kirurgi Ørelægehjælp Patologi Plastikkirurgi Psykiatri Pædiatri Børnepsykiatri Tropemedicin Samlet ) Note: Opgørelsen er pr Antallet af speciallægepraksis omfatter alle de speciallægepraksis, der er afregnet med i 2008, og er opgjort som antal ydernumre. 2) For at beregne en fuldtidsenhed er det forudsat, at en deltidspraksis vægter med 1/3, mens en 3-timers praksis vægter med 1/10. Deltidspraksis har tidligere vægtet med en 1/2, men omsætningsloftet for deltidspraksis har ikke været justeret i samme grad som knækgrænserne, hvilket har betydning for, hvor meget et deltidsydernummer vægter i forhold til omsætningen for et heltidsydernummer. Deltidspraktiserende må maksimalt omsætte for ,19 (apr niveau) kr. årligt for specialerne: Børne- og ungepsykiatri, klinisk biokemi, neurologi, plastikkirurgi, psykiatri, pædiatri og reumatologi, mens omsætningsgrænsen for de øvrige specialer er ,06 kr (april 2009-niveau). For tre timers praksis er omsætningsloftet på ,75 kr (april 2009-niveau). 3) Der tages forbehold for, at der ikke er reduceret for knæk i bl.a. opgørelsen for Midtjylland. 4) Note: Antal patienter er opgjort som antallet af forskellige personer/cpr.nr, som er behandlet i perioden (året). Patienter opgøres efter, hvor mange forskellige personnumre der optræder i ernes afregningssystem. En patient med patientforløb i flere af specialerne vil tælle med mere end en gang under hvert speciale. 5) Tallene er pr Der er ikke fastsat nedre omsætningsgrænser samt knækgrænse for specialerne diagnostisk radiologi og patologisk anatomi. Der tages forbehold for mindre udsving i tallene som følge af eventuelle ekstra-kørsler fra CSC s side. Kilde: CSC, Scandihealth

19

20 20 Speciallægepraksis FAKTAPJECE

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 21 Kort om: Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Hovedkonklusioner Almen praksis er hyppigt i kontakt med patienter

Læs mere

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 1 Kort om: Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Hovedkonklusioner Opgjort på grundlag af de foreløbige udtræksalgoritmer

Læs mere

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) 24-11-2015 Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208,

Læs mere

2003 Intern medicin: hæmatologi hæmatologi

2003 Intern medicin: hæmatologi hæmatologi Specialegruppering af nuværende og udgåede læge Tabellen viser hvorledes de oprindelige er grupperet, og dermed præsenteret, efter de nuværende samt specialet intern medicin. Udgåede er grupperet sammen

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt N O T A T Bidrag til ministerens besvarelse af spørgsmål 30, som folketingets Sundheds og Ældreudvalg

Læs mere

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi !!" # $ # %&$ Jf. Hospitalsplan for Region Midtjylland vil der være reumatologisk speciallægedækning på samtlige hospitaler med fælles akutmodtagelse, enten i form af en egentlig afdeling/funktion eller

Læs mere

Specialeansøgning. Region: Region Syddanmark Vedr. speciale: Geriatri. Dato: MAJ 2009. Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr.

Specialeansøgning. Region: Region Syddanmark Vedr. speciale: Geriatri. Dato: MAJ 2009. Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Specialeansøgning Region: Region Syddanmark Vedr. speciale: Geriatri Dato: MAJ 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. geriatri 1 1 Generelle overvejelser i forhold til specialet (max 3-4 sider)

Læs mere

$ % Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser.

$ % Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser. ! ""# $ % $ &'% Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser. Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: geriatri

Specialevejledning for intern medicin: geriatri j.nr. 7-203-01-90/21 Specialevejledning for intern medicin: geriatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialebeskrivelse Intern

Læs mere

SCENARIE 4: NÆST VED, ROSKILDE, HOLBÆK OG NYKØBING F.

SCENARIE 4: NÆST VED, ROSKILDE, HOLBÆK OG NYKØBING F. : NÆST VED, ROSKILDE, HOLBÆK OG NYKØBING F. Scenarie 4 består af en sygehusstruktur med 4 akutsygehuse i Næstved, Roskilde, Holbæk og Nykøbing F. - hvoraf Næstved også er hovedsygehus - samt 2 nærsygehuse

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse)

ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse) ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

af speciale og det aktuelle

af speciale og det aktuelle !!"# "#$!% "%# Psykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, opfølgning og rehabilitering af patienter med psykotiske og ikke-psykotiske lidelser samt psykiske lidelser kombineret med misbrug

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien

Benchmarking af psykiatrien Benchmarking af psykiatrien Benchmarking af psykiatrien Dette er en opgørelse over relevante nøgletal for psykiatriområdet. Opgørelsen indeholder tal opdelt på bopælsregion for: 1. Organisering og kapacitet

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015. Store udgifter forbundet med multisygdom

Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015. Store udgifter forbundet med multisygdom Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 215 Store udgifter forbundet med multisygdom Denne analyse ser på danskere, som lever med flere samtidige kroniske sygdomme kaldet multisygdom. Der er særlig fokus

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1 Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1. Indledning Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og forskning inden for hudsygdomme

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Lungesygdomme. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Lungesygdomme. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Lungesygdomme. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. lungesygdomme 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Faglig profil for ansøgere til hoveduddannelsesforløb i dermato-venerologi

Faglig profil for ansøgere til hoveduddannelsesforløb i dermato-venerologi DANSK DERMATOLOGISK SELSKAB September 2008 Faglig profil for ansøgere til hoveduddannelsesforløb i dermato-venerologi Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og

Læs mere

Praksisplan. Praktiserende speciallæger. Specialespecifik del

Praksisplan. Praktiserende speciallæger. Specialespecifik del Praksisplan Praktiserende speciallæger Specialespecifik del 21. november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Delpraksisplaner...7 2. Øjenlæger...8 2.1 Kort beskrivelse af øjenspecialet (oftalmologi)... 8 2.2 Oftalmologiske

Læs mere

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oftalmologi. Dato: Maj 2009

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oftalmologi. Dato: Maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oftalmologi Dato: Maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark/ vedr. specialet Oftalmologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Titel Dimensioneringsplan 2013-2017, introduktions- og hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Udmøntningsplan for kræftinitiativer i "Jo før jo bedre"

Udmøntningsplan for kræftinitiativer i Jo før jo bedre Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Danske Regioner Februar 2015 Udmøntningsplan for kræftinitiativer i "Jo før jo bedre" Baggrund Med regeringens sundhedsstrategi "Jo før jo bedre", der indgår i aftalen

Læs mere

Ventetid i psykiatrien 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015

Ventetid i psykiatrien 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015 Ventetid i psykiatrien 9-14 Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 15 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede ventetid til

Læs mere

SCENARIE 1: ROSKILDE, KØGE, SL AGELSE OG NYKØBING F.

SCENARIE 1: ROSKILDE, KØGE, SL AGELSE OG NYKØBING F. : ROSKILDE, KØGE, SL AGELSE OG NYKØBING F. Scenarie 1 består af en sygehusstruktur med 4 akutsygehuse i Roskilde, Køge, Slagelse og Nykøbing F. - hvoraf Roskilde også er hovedsygehus - samt 2 nærsygehuse

Læs mere

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oto-rhino-laryngologi. Dato: 15. maj 2009

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oto-rhino-laryngologi. Dato: 15. maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oto-rhino-laryngologi Dato: 15. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Oto-rhino-laryngologi 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen

Læs mere

Dødsfald blandt børn og unge i perioden 2007-2011 Notat

Dødsfald blandt børn og unge i perioden 2007-2011 Notat Lene Jarlbæk, forsker, ph.d., overlæge Øster Farimagsgade 5 A, 2. DK-1553 København K ljarlbaek@sdu.dk www.pavi.dk Dødsfald blandt børn og unge i perioden 2007-2011 Notat Tabellerne i dette dokument er

Læs mere

Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015

Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015 Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015 Ventetid til sygehusbehandling 2009-2014 Denne opgørelse omhandler patienters erfarede ventetid til behandling på danske sygehuse. Specifikt aktivitet på

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Dermato-venerologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Dermato-venerologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Dermato-venerologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. dermato-venerologi 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Speciallægers kontakt med den private sektor

Speciallægers kontakt med den private sektor N O T A T 10-02-2009 Speciallægers kontakt med den private sektor Det offentlige sygehusvæsen står overfor en stor udfordring i forhold til, at kunne fastholde deres eftertragtede speciallæger i offentligt

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner Regionshuset Viborg Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Overliggernotat til Region

Læs mere

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter November 2016 NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter Antallet af korttidsindlæggelser på max. 12 timer er steget kraftigt fra 2009 til 2015, hvor der blandt alle patienter ses en stigning

Læs mere

De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14

De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14 De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14 Ole Andersen, overlæge Disposition Baggrund og tanker for indførsel af pakkeforløb i 2007 Organisering af arbejdet med at udvikle

Læs mere

Brugen af privatpraktiserende speciallæger

Brugen af privatpraktiserende speciallæger Brugen af privatpraktiserende speciallæger En deskriptiv kortlægning af brugen af privatpraktiserende speciallæger i 2008 Notat til Danske Regioner Eskild Klausen Fredslund Jannie Kilsmark Claus Rebien

Læs mere

Tilstedeværelse af specialet patologisk anatomi og cytologi er imidlertid ikke påkrævet på matrikler med fælles akutmodtagelser.

Tilstedeværelse af specialet patologisk anatomi og cytologi er imidlertid ikke påkrævet på matrikler med fælles akutmodtagelser. !!" # $ # %&$ Med akutplan for Region Midtjylland er det fastlagt, at der skal være fælles akutmodtagelser 5 steder i regionen på Regionshospitalet Horsens, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet

Læs mere

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Arbejds- og miljømedicin. Dato: 18. maj 2009

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Arbejds- og miljømedicin. Dato: 18. maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Arbejds- og miljømedicin Dato: 18. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Arbejds- og miljømedicin 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Patienters oplevelser i ambulatorier i SYV AMTER

Patienters oplevelser i ambulatorier i SYV AMTER Patienters oplevelser i ambulatorier i SYV AMTER Spørgeskemaundersøgelse blandt 80.616 ambulante patienter 2006 ENHEDEN FOR BRUGERUNDERSØGELSER på vegne af Frederiksborg Amt, H:S, Københavns Amt, Nordjyllands

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for søvnapnø under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for søvnapnø under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.09.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for søvnapnø under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer. 1. Betegnelsen

Læs mere

Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 2006

Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 2006 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Kontor: Sundhedsdokumentation Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 26 Lavere ventetid til behandling Ventetiden er fra juli 22 til juli faldet med 2 procent fra 27 til 21

Læs mere

Praksisplan. Praktiserende speciallæger. Udkast

Praksisplan. Praktiserende speciallæger. Udkast Praksisplan Praktiserende speciallæger Udkast Oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 1.1 Praksisplanens udarbejdelse...2 1.2 Praksisplanens opbygning...3 2. Lidt om speciallægepraksis...4 2.1

Læs mere

Baggrundsnotat om specialeplanlægningen

Baggrundsnotat om specialeplanlægningen Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Baggrundsnotat om specialeplanlægningen Sundhedsstyrelsen udsendte i november/december 2008

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Vejledning for personers adgang til tilskudsberettiget psykologbehandling

Vejledning for personers adgang til tilskudsberettiget psykologbehandling Dato 13-06-2016 Sagsnr. 4-1012-51/11 Vejledning for personers adgang til tilskudsberettiget psykologbehandling Indledning Det følger af sundhedsloven 69, at regionsrådet yder tilskud til behandling hos

Læs mere

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2008-2012 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Juli 2007 Hoveduddannelsesforløb 2008-2012 Bemærkninger Almen medicin 240 Udvidelse forudsætter, at der kan

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Neurologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Neurologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Neurologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. speciale Neurologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. reumatologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold til

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hoved-halskræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hoved-halskræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hoved-halskræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE

MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med Danske Regioner/regioner, KL/kommuner, PLO og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse udviklet en række indikatorer, der kan bruges

Læs mere

Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet ved mistanke om psykiske sygdomme hos børn og unge

Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet ved mistanke om psykiske sygdomme hos børn og unge Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3359 Dato: 16. februar 2012 Udarbejdet af: Anja Stentoft Reilev E mail: Anja.Stentoft.Reilevn@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 5146 9456 Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 1990-2002 2003:10

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 1990-2002 2003:10 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 1990-2002 2003:10 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Målepunkter vedr. oftalmologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. oftalmologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. oftalmologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder 1. Undersøgelser af børn (0-12 år) 1.1. Det blev undersøgt, om børn (0-12 år) med skelen eller brillekorrigeret

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 007-15 Aftale mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og

Læs mere

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015 Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september 216 Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 215 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede

Læs mere

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2008-2012 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Juli 2007 Hoveduddannelsesforløb 2008-2012 Bemærkninger Almen medicin 240 Udvidelse forudsætter, at der kan

Læs mere

" # Der vil være to afdelinger i Region Midtjylland, som varetager hovedfunktionsniveau:

 # Der vil være to afdelinger i Region Midtjylland, som varetager hovedfunktionsniveau: ! " # " $%&# Hospitaler med fælles akutmodtagelse varetager behandlingen på hovedfunktionsniveau. Det gælder akut kirurgisk og medicinsk behandling og planlagt behandling. I forlængelse heraf er de nødvendige

Læs mere

Notat. Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region Midtjylland

Notat. Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Notat Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk immunologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk immunologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk immunologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Klinisk Immunologi 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Revideret specialevejledning for dermatovenerologi (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for dermatovenerologi (version til ansøgning) 25-11-2015 Revideret specialevejledning for dermatovenerologi (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015

Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014 Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. plastikkirurgi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Kilde: CSC Scandihealth

Kilde: CSC Scandihealth Månedsstatistik for depression og angst september 2015 Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening har aftalt, at udviklingen inden for depressions- og angstordningerne skal følges månedsvist.

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Ortopædkirurgi Dato: 28. maj 2009

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Ortopædkirurgi Dato: 28. maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Ortopædkirurgi Dato: 28. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. speciale Ortopædkirurgi 1 1 Generelle overvejelser i

Læs mere

01.04.2015 N O T A T. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015 N O T A T. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for multipel sklerose under specialet: neurologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: gastroenterologi og hepatologi (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: gastroenterologi og hepatologi (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: gastroenterologi og hepatologi (version til ansøgning) 24-11-2015 Sagsnr. 4-1012-45/9 Reference DGO T 7222 7563 Specialevejledningen er udarbejdet som led

Læs mere

I 2013 ligger Disciplinærnævnets samlede kritikprocent på 29,5 pct. af sagerne mod 31,2 pct. i 2012.

I 2013 ligger Disciplinærnævnets samlede kritikprocent på 29,5 pct. af sagerne mod 31,2 pct. i 2012. Statistiske oplysninger om patientklager 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1 Nye sager, afgørelser og sagsbehandlingstid... 4 2 Afgørelser... 7 2.1 Diciplinærnævnets og Patientombuddets afgørelser

Læs mere

Specialevejledning for psykiatri

Specialevejledning for psykiatri j.nr. 7-203-01-90/19 Specialevejledning for psykiatri Specialebeskrivelse Psykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, opfølgning og rehabilitering af patienter med psykotiske og ikke-psykotiske

Læs mere

Kvalitetsmål ventetid ved første kontakt

Kvalitetsmål ventetid ved første kontakt Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 14/18262 Dato: 1. maj 2014 Udarbejdet af: Hanne Staghøj Markussen E-mail: hsm@rsyd.dk Telefon: 20460627 Version: 1.0 Notat

Læs mere

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 3. maj 2016 ÅRSOPGØRELSE 2015 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 13. maj 2016 Datagrundlag: Data fra Landspatientregisteret 1. januar 2015

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk onkologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk onkologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk onkologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Klinisk Onkologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Kommunal medfinansiering for udvalgte kommuner i hovedstadsregionen 2009-2010

Kommunal medfinansiering for udvalgte kommuner i hovedstadsregionen 2009-2010 KKR HOVEDSTADEN Kommunal medfinansiering for udvalgte kommuner i hovedstadsregionen 2009-2010 Sygdomsområders andel af kommunal medfinansiering 2010 OG andel af væksten fra 2009 til 2010 (i prisniveau

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Fakta om LUP 01 Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 01 040147064756017901701709170917091759170517817051706541705917064517056178917914 594159476479476014790147914791479149147974907415067146014756041901470974

Læs mere

Dialog. Opgave. speciallægepraksis. speciallægepraksis. speciallægepraksis Anbefalinger. lægepraksis speciallægeprak- lægepraksis speciallægepraksis

Dialog. Opgave. speciallægepraksis. speciallægepraksis. speciallægepraksis Anbefalinger. lægepraksis speciallægeprak- lægepraksis speciallægepraksis speciallægepraksis llægepraksis speciallægepraks Dialog speciallægepraksis Opgave ksis speciallæ ciallægepraksis speciallægepraksis ciallægepraksis speciallægepraksis speciallægepr lægepraksis Anbefa Dialog

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for KOL Indsatsområde: Genoptræning og rehabilitering Proces: Er under revision Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for Kronisk Obstruktiv

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet ÅRSOPGØRELSEN FOR 2015 2016 SIDE 1/36 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 3.712 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 52% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

Specialeansøgning. Region Syddanmark Vedr. speciale: Dermato-venerologi. Dato: 29. maj 2009

Specialeansøgning. Region Syddanmark Vedr. speciale: Dermato-venerologi. Dato: 29. maj 2009 Specialeansøgning Region Syddanmark Vedr. speciale: Dermato-venerologi Dato: 29. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. speciale dermato-venerologi. 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden (Antal årlige opslag).

Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden (Antal årlige opslag). Bilag nr. RV-7/2008 Punkt nr. 7 Regionalt Rådsmøde 24.01.2008 Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden 2008-2012 (Antal årlige opslag). Med udgangspunkt i vurderinger

Læs mere

Revideret specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin (version til ansøgning) 1. juni 2015 Revideret specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune 1 Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en nøgletalsrapport for aktivitetsbestemt medfinansiering er nedenstående notat

Læs mere

$ % $'!!%( Århus Universitetshospital, Skejby varetager desuden enkelte højtspecialiserede funktioner, se afsnit 4.

$ % $'!!%( Århus Universitetshospital, Skejby varetager desuden enkelte højtspecialiserede funktioner, se afsnit 4. !""# $ % $!&% Der vil fortsat kun være én afdeling i Region Midtjylland, som varetager såvel højtspecialiserede funktioner som regions- og hovedfunktioner inden for plastikkirurgien. Afdelingen er placeret

Læs mere

Fokus. Aktivitet. Anbefaling. Rapport fra Udvalg om Fremtidens Speciallægepraksis 2. 1. Indledning 3. 2. Sammenfatning af udvalgets anbefalinger 4

Fokus. Aktivitet. Anbefaling. Rapport fra Udvalg om Fremtidens Speciallægepraksis 2. 1. Indledning 3. 2. Sammenfatning af udvalgets anbefalinger 4 Dialog Dialog Fok ialog Opgave Anbefa Opgave Dialog Dialog Anbefalinger ciallægepraksis allægepraksis ciallægepraksis ciallægepraksis ciallægepraksis ciallægepraksis ciallægepraksis speciallægepraksis

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Version: december 2011 Kategori: Faglig rådgivning Hoveduddannelsesforløb 2013-2017

Læs mere

Dansk Radiologisk Selskabs svar på Sundhedsstyrelsens: Høring om dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen 2013-2017

Dansk Radiologisk Selskabs svar på Sundhedsstyrelsens: Høring om dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen 2013-2017 Dansk Radiologisk Selskabs svar på Sundhedsstyrelsens: Høring om dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen 2013-2017 Svaret er udarbejdet Dansk Radiologisk Selskabs UddannelsesRåd, hvor medlemmerne

Læs mere

Orientering om Region Syddanmarks specialeplan

Orientering om Region Syddanmarks specialeplan Fremtidens Sygehuse fra plan til virkelighed Orientering om Region Syddanmarks specialeplan 1 Møde i Sundhedsbrugerrådet 14. maj 2009 Specialeplan hvad er det? Handler om at fordele opgaver mellem forskellige

Læs mere

6. Børn i sundhedsvæsenet

6. Børn i sundhedsvæsenet Børn i sundhedsvæsenet 123 6. Børn i sundhedsvæsenet Sundhed afhænger af mange forhold En befolkningsgruppes helbredstilstand afhænger af mange forhold som livsstil, arbejdsmæssige og sociale forhold og

Læs mere

En sammenligning af patienter, der har fået foretaget en knæoperation, viser følgende:

En sammenligning af patienter, der har fået foretaget en knæoperation, viser følgende: N O T A T Benchmarking af behandlingspraksis for knæoperationer Regionerne har præsenteret en markant ny dagsorden for sundhedsvæsenet med fokus på kvalitet frem for kvantitet. Benchmarking er et redskab

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2015 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg.

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 12. september 2014 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme Nedenfor er nøgletallene

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Maj 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro

Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro 12-01-2010 1 Uddannelsesprogram for tidlig hoveduddannelse i

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR Torsdag den 9. november 2006 Kl. 15.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale 2152 Møde nr. 7 Medlemmer: Jørgen Christensen

Læs mere

Specialevejledning for oftalmologi

Specialevejledning for oftalmologi Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 255 Offentligt Specialevejledning for oftalmologi Specialebeskrivelse Oftalmologi omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, palliation og rehabilitering

Læs mere

igt$i Gigt fagforeningen

igt$i Gigt fagforeningen Sundhedsudvalget 28-9 SUU alm. del Bilag 465 Offentligt Sundhedsudvalget Folketinget Christiansborg 1 København K igt$i Gigt fagforeningen for alle med ondt i led, ryg og muskler 12. maj 29 Gigtforeningen

Læs mere

Speciallægepraksisplan Region Midtjylland

Speciallægepraksisplan Region Midtjylland Speciallægepraksisplan Region Midtjylland Sundhedsstyregruppen den 4. februar 2013 www.regionmidtjylland.dk Baggrund og formål med en praksisplan Hvad siger speciallægeoverenskomsten praksisplan en gang

Læs mere

Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets

Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets 24. januar 2014 Specialevejledning for oftalmologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst

Læs mere

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 13. marts 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2014 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal

Læs mere

Dansk Neurologisk Selskab

Dansk Neurologisk Selskab Danish Neurological Society Sundhedsstyrelsen Enhed for Uddannelse og Autorisation Att.: Kontorchef, overlæge Eva Hammershøy Islands Brygge 67 2300 København S E-mail: efua@sst.dk Fællessekretariatet Esplanaden

Læs mere

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus !!" # $% &# Jf. hospitalsplanen, indgår geriatri i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser enten i form af egentlig afdeling/funktion eller i form af aftaler om assistance fra andre hospitaler.

Læs mere