Datalogi HTML Aarhus Katedralskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Datalogi HTML Aarhus Katedralskole"

Transkript

1 HTML HTML er en forkortelse for HyperText Markup Language og er således et markeringssprog og ikke et programmeringssprog! HTML bruges til at opmærke indholdet på en hjemmeside, og skal ses som en måde at strukturere indhold på! HTML definerer en række markeringskoder, kaldet tags, som benyttes når en hjemmeside skal konstrueres. Den simple struktur af en (tom) hjemmeside ses herunder: <html> <head> </head> <body> </body> </html> Sandkassen og HTML-dokumenter (www.akat.dk/datalogi/sandkassen.html) En hjemmeside er det samme som et HTML-dokument. En browser er det program man bruger til at se hjemmesiderne/html-dokumenterne gennem. Browseren omdanner HTMLdokumentet til et grafisk billede på computerskærmen. HTML-dokumenter, af typen.html, indeholder ren tekst. En tekst-editor til at skrive hjemmesider i, behøver derfor kun at kunne skrive ren tekst! og det er ideen bag sandkassen på (se herunder): Figur 1 Sandkassen på etablerer et simpelt udviklingsmiljø til konstruktion af hjemmesider. Side 1

2 Tags og attributter Tags forekommmer i 2 varianter: container-tags og separator-tags. Container-tags består altid af et start-tag og et slut-tag, som fx <html>.</html> medens separator-tags kun består af et tag, som fx <img>. Tags kan forsynes med attributter, som fx <img src= bil.jpg >, hvor attributten er src (source) med værdien bil.jpg (et navn på en grafik-fil). En anden skrivemåde kunne være: <img src= bil.jpg > Dokument modellen og DOM-træet Dataloger elsker at lave modeller af alting, og har selvfølgelig også lavet en model af et HTMLdokument, kaldet Document Object Modelellen og forkortet DOM. HTML-dokumenter er, i denne model, kun opbygget af 3 forskellige typer klodser : 1. HTML-elementer (også kaldet TAGS), fx <p> p 2. Text-elementer text 3. Attributter til HTML-elementer (attribut-navn= attribut-værdi ), fx src= bil.jpg src Modellen vises altid som et (omvendt) træ - et såkladt DOM-træ (se herunder): <html> <head> </head> <body> Sunde madvarer: <ul> <li>grøntsager</li> <li>frugt</li> </ul> <img src="bil.jpg"> </body> </html> html head body text ul img li li text text src Figur 2 HTML-dokumentet i den venstre ramme er illustreret i DOM-træet til højre. Træet indeholder 3 textelementer, 1 attribut og 7 HTML-elementer, hvoraf 1 er et separator-tag og resten container-tags. De enkelte elementer i træet kaldes også knuder og man beskriver knuderne relativt til hinanden svarende til et stamtræ - på engelsk: Knuden direkte over en knude er parent (forælder) til denne knude. Knuderne et niveau direkte under en knude er children (børn) af denne knude. Knuder på samme niveau og med samme parent er siblings (søskende). Mængden af alle knuder på alle niveauer under en knude er descendants (efterkommere) af denne knude. Parent, grandparent, og alle andre knuder ovenover en knude, er ancestors (forfædre) til denne knude. (Bemærk at text-knuder/text-elementer ikke kan have children) Side 2

3 ex1.html: 1 : <html> 2: <head> 3: <title>om HMTL</title> 4: </head> 5: <body> 6: HTML-dokument: 7: <ul> 8: <li>html-elementer</li> 9: <li>text-elementer</li> 10: <li>attributter</li> 11: </ul> 12: <img src="bil.jpg" width="100"> 13: <hr> 14: <a href="http://www.akat.dk">katten</a> 15: </body> 16: </html> BROWSER HTML - Øvelse 1 HTML-dokumentet i filen ex1.html indlæses af browseren og skærmbilledet nederst genereres. (Linjenumrerne i kildekoden hører ikke med til dokumentet og har kun pædagogisk værdi) a) Knyt linjenumre til de enkelte elementer i browserens genererede skærmbillede b) Hvor mange TEXTelementer indeholder dokumentet? c) Lav en skitse at HTMLdokumentets DOM-træ Side 3

4 HTML Øvelse 2 Gå i sandkassen og lav en hjemmeside der indeholder en række links, præsenteret i en liste. Når din browser modtager et HTML-dokument fra fx en web-server, ankommer hele indholdet som én lang tekst-linje. Efterhånden som browseren tygger sig igennem de enkelte tegn, opbygges DOM-træet for det pågældende dokument. HTML-elementerne/HTML-knuderne definerer således strukturen af dokumentet medens text-elementerne/text-knuderne er selve indholdet på godt dansk : HTML is for content (and structure of content). Vi afslutter denne lille gennemgang af dokument modellen, med at tilføje, at DOM-træet altid har en øverste knude (roden) kaldet document, således at DOM-træet helt præcist tegnes som vist herunder: document html head body text Figur 3 document-knuden er den øverste Attributten id Som vi lige har set bliver, selv forholdsvis simple, hjemmesider til en kompleks fremstilling i DOM-modellen. Hvis en hjemmeside skal være dynamisk og interaktiv, har vi brug for at kunne finde bestemte HTML-elementer og manipulere dem. Her kommer attributen id på banen. Attributtens værdi skal være et unikt navn i det pågældende HTML-dokument. Et eksempel kunne være: <ul id= favoritlinks >. Eksempel på etablering af navigation med attributten id Meget lange HTML-dokumenter vil altid ses i browseren sammen med en lodret scroll-bar (figur 4). Derfor vil man ofte placere en navigations-menu, bestående af links til de respektive afsnit, øverst på siden, og i bunden af hvert afsnit placere et link tilbage til menuen. Dette kan nemt etableres via id-attributter på de elementer der skal hoppes til og a-elementer (links) til at foretage hoppene. Her følger en detaljeret fremgangsmåde: 1: Vi vil hoppe til overskrifterne MENU, Afsnit 1 og Afsnit 2, og da disse er tekst-elementer i h3-elementer (headerelementer) forsynes disse h3-elementer med id-attributter med de anførte værdier: Figur 4 Store dokumenter scroller. Side 4

5 . <h3 id= menu >MENU</h3>. <h3 id= af1 >Afsnit 1</h3>. <h3 id= af2 >Afsnit 2</h3>. 2: Links der hopper til de 3 elementer med de angivne atrribut-værdier etableres, som sagt, via a-elementer hvor href-attributtens værdi netop er det relevante id, på det HTML-element der skal hoppes til. Dog skal vi fortælle browseren at de angivne href-værdier peger på HTML-elementer i samme dokument, og dette gøres ved at foranstille id-værdien et #-tegn:. <h3 id= menu >MENU</h3> <a href= #af1 >Afsnit 1</a> <a href= #af1 >Afsnit 1</a> <h3 id= af1 >Afsnit 1</h3>..[en masse tekst] <br><a href= #menu >Til menu</a> <h3 id= af2 >Afsnit 2</h3>. [en masse tekst] <br><a href= #menu >Til menu</a> Figur 5 Der er klikket på linket til Afsnit 2' (se vt. Figur 4)og browseren har scrollet dokumentet så Headeren på Afsnit 2 (med id= af2 ) placeres øverst i browser-vinduet. HTML Øvelse 3 Hop i sandkassen og lav et dokument med navigation via attributten id. Sikkerhedsindstillinger i FireFox-broweren kan medføre at navigationen ikke virker i sandkassen. I stedet kan man kopiere indholdet fra tekstboksen (i sandkassen) og placere denne i en selvstændig html-fil (se fx også HTML-elementet iframe Ved hjælp af denne container-tag kan man indsætte et vindue i et dokument, hvori et andet web-dokument kan vises. Indholdet i framen defineres ved src-attributten, hvis værdi angiver adressen på det dokument der skal vises i rammen. width og height er attributter, som definerer størrelsen af den ramme hvori det fremmede web-dokument vises, og frameborder-attributten bestemmer om der skal vises en ramme om det indlejrede dokument eller ej. Man kan således, fx, overvåge mange hjemmesider på en gang i et og samme browservindue. Vi iler med et eksempel: <iframe src= width= 100% height= 90% frameborder= no > </iframe> Side 5

6 Figur 6 I sandkassen har vi testet en iframe med de viste attribut-værdier. Eksempel på etablering af navigation med iframe Figur 7 I sandkassen har vi etableret en navigation via en iframe. Side 6

7 Forsynes iframen fra figur 6 med en id-attribut kan man opbygge en lille navigation med, fx knapper, der indlæser forskellige hjemmesider i den samme iframe. Vi springer lige ud i et eksempel i figur 7. Vi har faktisk her sneget lidt JavaScript ind via event-handleren onclick Kildekoden samt en kort forklaring følger her. <html> <head> </head> <body> <button onclick="document.getelementbyid('f1').src='http://www.google.dk'" > Google</button> <button onclick="document.getelementbyid('f1').src='http://www.akat.dk'" > Katedralskolen</button> <hr> <iframe src="http://www.google.dk" width="100%" height="90%" frameborder="no" id="f1" > </iframe> </body> </html> document.getelementbyid( f1 ) er en reference til iframe-elementet..src henviser til den lokale src-attribut i dette iframe-element, hvis værdi sættes til hvilket har den effekt at et muse-klik på knappen udløser onclickevent-handleren, hvorved Katedralskolens hjemmeside indlæses i iframen. HTML Projektopgave: Datalogiholdets hjemmeside navigation på 2 niveauer Der skal etableres et site bestående af flere HTML-dokumenter, som beskriver datalogiholdet på Aarhus Katedralskole (fx et HTML-dokument der beskriver de enkelte elever med , adresse og telefonnummer - gerne med billeder, et andet HTML-dokument der fx indeholder diverse favoritlinks etc ). Et styrende HTML-dokument, forsynet med en iframe, skal gøre det muligt at vælge mellem disse. De enkelte HTML-dokumenter som vises i iframen kan endvidere være forsynet med en lokal navigation som omtalt på side 4 og 5. Sitets URL: Side 7

8 Projektopgave: Datalogiholdets hjemmeside - navigation på 2 niveauer Følgende HTML-dokumenter, alle placeret i mappen projekt1 kunne udgøre starten på projektet: ramme.html elevdata.html billeder.html favoritlinks.html ramme.html Etablerer en række knapper og et iframeelement, således at når der fx klikkes på knappen Elev data så vises HTMLdokumentet elevdata.html i iframe en. Grp.: (Gruppen skal gennemgå opbygningen af hjemmesiden for de andre elever) elevdata.html viser elevdata (i en tabel) med indlagt lokal navigation. Grp.: (Gruppen skal gennemgå opbygningen af hjemmesiden specielt tabeller - for de andre elever) billeder.html Viser billeder (med navn) med indlagt lokal navigation. Grp.: (Gruppen skal gennemgå opbygningen af hjemmesiden for de andre elever) favoritlinks.html viser favoritlinks (i liste) med indlagt lokal navigation. Figur 8 Et bud på Datalogiholdets hjemmeside Grp.: (Gruppen skal gennemgå opbygningen af hjemmesiden for de andre elever) Side 8

9 Endnu et udviklingsmiljø til konstruktion af hjemmesider Sandkassen er fin at teste små hjemmesider i, men skal man i gang med større projekter er det nødvendig at bruge en tekst-editor. Programmet Notesblok (eng.: NotePad ), som følger gratis med Windows, er et udmærket bud på en sådan editor. Det afgørende er at man husker at gemme dokumentet i en fil af typen.html (i stedet for default-værdien.txt) ved fx at skrive eksempel.html når filen skal gemmes (anførselstegnene skal med). Når dokumentet først er gemt, kan man efterfølgende navigere til dokumentet og fx klikke på det, hvorefter ens browser viser dokumentet. Den videre konstruktion af hjemmesiden foregår nu ved at redigere HTML-dokumentet i teksteditoren (notesblok), gemme det, og skifte til browservinduet, hvor der trykkes opdater. Banalt men hamrende effektivt! Figur 9 Udviklingsmiljøet etableret på forfatterens skrivebord. Til venstre programvinduet med tekst-editoren notesblok, og til højre programvinduet med browseren. HTML-editorer Der findes et stort udvalg af HTMLeditorer på markedet, op på internettet kan man downloade gratis (freeware) udgaver. Fælles for disse editorer er ofte en høj indgnags-tærskel, samt et ofte let genkendeligt design på de producerede hjemmesider. Vil man ændre i det genererede HTMLdokument, bliver man alligevel nødt til at have et grundlæggende kendskab til HTML. Figur 10 En god, gratis editor er fx ConTEXT som tillader at man selv skriver HTML-indholdet. Man kan arbejde med flere HTML-dokumenter, der bliver vist i faneblade. Til venstre ses en oversigt over filerne i den mappe, hvor ens site ligger. Side 9

10 Udgivelse/upload til server Via det tidligere beskrevne udviklingsmiljø, kan man, i ro og mag, på ens egen computer, kreere sit eget hjemmesidekompleks men skal andre have glæde af anstrengelserne, skal hjemmesiderne placeres på en web-server. Medens klient-programmet: browseren, er perfekt til download fra en web-server,og efterfølgende visning af hjemmesiderne, så benytter man ofte en anden klient/program, når der skal uploades til en web-server, nemlig en såkaldt FTP-klient (FTP = File Transfer Protocol). Sådanne klienter kan hentes som freeware på internettet, og figur 11 viser én af slagsen. Figur 11 FTP-klienten har 2 vinduer. Det venstre indeholder filer og mapper på ens egen computer (klienten) mens det højre viser filer og mapper på web-serveren. Ved at markere mapper/filer og klikke på piletasterne kan filer flyttes mellem klient og server. Specialtegn Visse tegn som ikke findes på tastaturet,og fx tegnene < og >, kan alligevel skrives ind i et HTML-dokument, via en såkaldt escape-sekvens. Vi iler med nogle eksempler: Tegn Escape-sekvenser < < < > > = & & & Udvalgte HTML-elementer/tags Dette er langtfra en gennemgang af samtlige HTML-elementer. Et overblik kan fx findes på flg. (engelske) site: Tekst: <h1> </h1> (head: overskrift> Indsætter en overskrift. Tallet angiver font-size, med 1 som det største og 6 som det mindste. Side 10

11 <p> </p> (paragraph: afsnit) Markerer et tekst-afsnit. Browseren indsætter lidt luft før og efter elementet. <br/> (linebreak: ny linje) <ul> </ul> (unordered list: ikke-nummereret liste) Placerer en liste i HTML-dokumentet. De enkelte elementer i listen markeres med <li> </li>. Eks.: <ul> <li>tænd for computeren</li> <li>etabler forbindelse til internettet</li> <ul> <ol> </ol> (ordered list: nummeretret liste) Placerer en nummereret liste i HTML-dokumentet. De enkelte elementer i listen markeres med <li> </li>. <table> </table> (tabel) Indsætter en tabel med rækker: <tr> </tr>, indeholdende celler: <td> </td>. Eks.: <table> <tr><td>celle 1</td><td>celle 2</td></tr> <tr><td>celle 3</td><td>celle 4</td></tr> </table> Tabellen set gennem en browser. Grafik: <img> (image: billede) Indsætter et billede/grafik på en hjemmeside. Attributter: src= url url udpeger en grafik-fil, typisk af typen.jpg,.gif eller.png Link: width= 380 height= 120 Dimensionerer billedet i billedpunkter (pixels). Hvis kun én af attributterne angives, skaleres billedet. Hvis begge angives kan billedet (evt.) forvrænges. <a> </a> (anchor: anker) Indsætter et link til et andet sted i samme dokument, eller til et andet dokument på samme computer/webserver eller til et dokument på en anden webserver på internettet. Attribut: href= url url udpeger det dokument der hoppes til, når der klikkes på teksten mellem <a> og </a>, kaldet linkteksten. url en kan være relativ, og pege på et sted i samme dokument, hhv. på en fil på samme computer/webserver, eller være absolut, og pege på en fil på en anden Side 11

12 webserver på internettet. Vi iler med en række eksempler: Eks.: Relative url er: <a href= #afsnit1 >Afsnit 1</a> Der hoppes til et HTML-element med det angivne id (= afsnit ) i samme dokument. Den klikbare del af linket er teksten Afsnit 1. <a href= indhold.html >Indholdsfortegnelse</a> Der hoppes til et andet dokument relativt til det aktuelle (dvs. i samme mappe på den samme computer). Browseren viser herefter det angivne dokument indhold.html. <a href= oversigt.html#kap3 >Kapitel 3</a> Der hoppes til et andet dokuments HTML-element med id= kap3. <a href= bog1/kap4/indhold.html >Kapitel 4</a> Der hoppes til dokumentet indhold.html, der befinder sig relativt til det aktuelle dokument, i en undermappe kap4 til en undermappe bog1 på samme computer. <a href=../kap7/indhold.html >Kapitel 7</a> Der hoppes til dokumentet indhold.html, der befinder sig i en mappe kap7 på samme niveau som den aktuelle mappe (../ betyder ét niveau op (= overmappe)) Absolut url: <a href= >Google</a> Den danske Google-startside (homepage) vises i browseren, hvis der klikkes på linkteksten Google. Den absolutte url kendes på Doctype-erklæring og angivelse af tegnsæt HTML-dokumenter bør forsynes med en varedeklaration, en såkaldt Doctype-erklæring, som fortæller browseren hvad det er for en version af HTML der benyttes i det pågældende dokument. En Doctype-erklæring placeres allerførst i dokumentet og kan, fx, se således ud: <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/tr/html4/loose.dtd"> <html> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=iso "> <title>min første, pinlig korrekte, hjemmeside</title> </head> <body> </body> </html> Side 12

13 Doctype-erklæringen fortæller, bl.a. at det er HTML-version 4.01 vi har benyttet til opmærkning af dokumentet. Endvidere er der i <head>-afsnittet placeret en meta-tag som fortæller at det tegnsæt browseren skal anvende hedder utf-8. Validering og W3C Man kan sikre sig at det HTML-dokument man har lavet overholder de gældende regler for opmarkering af hjemmesideindhold ved at konsultere WorldWideWeb-konsortiets (W3C s) hjemmeside på adressen: og her få ens hjemmeside valideret: Figur 12 Vi har valgt at validere ved at copy-paste indholdet fra hjemmesiden direkte over i et tekst-felt på validatoren. Trykkes på 'Check -knappen falder dommen prompte (se figur 14 på næste side) W3C er en verdensomspændende organisation som har til opgave at udarbejde standarder for hvorledes dokumenter på internettet skal konstrueres, således at fx browserkonstruktørerne kan være med på de nyeste standarder. Figur 13 Den del af MIT som bl.a. huser det amerikanske W3C-team. Side 13

14 Figur 14 Vi var heldige! dokumentet vi pastede ind i validatoren overholdt alle forskrifter (det var for øvrigt kun en tom skal) og vi kan nu blære os med et af nedenstående ikoner vist i figur 15 herunder. Figur 15 De to blære -ikoner man kan placere på egen hjemmeside hvis hjemmesiden er kommet igennem W3C-validatorens nåleøje! Side 14

15 Side 15

Web sider. Introduktion: Har du nogensinde spekuleret over, hvordan det verdesomspændende internet virker og hvordan man snakker med det?

Web sider. Introduktion: Har du nogensinde spekuleret over, hvordan det verdesomspændende internet virker og hvordan man snakker med det? Introduktion: Har du nogensinde spekuleret over, hvordan det verdesomspændende internet virker og hvordan man snakker med det? I dag skal du lære at lave hjemmesider, så du også kan bidrage til at opbygge

Læs mere

HTML5 fortsat: Underside, links og tekstelementer på din hjemmeside

HTML5 fortsat: Underside, links og tekstelementer på din hjemmeside Webdesign og webkommunikation, formiddagshold (hold 1), IT Universitetet, forår 2012. Øvelse 2, individuel øvelse HTML5 fortsat: Underside, links og tekstelementer på din hjemmeside 1. Lidt om hvad du

Læs mere

Lav dine egne hjemmesider/websider

Lav dine egne hjemmesider/websider Sider, der skal publiceres på World Wide Web, laves i et særligt format, html, som fortæller browseren, hvordan den skal vise tekst og billeder. Html (Hypertext markup language) er meget fleksibelt og

Læs mere

Introduktion til HTML5: Tekst, punktlister, billeder, links og undersider

Introduktion til HTML5: Tekst, punktlister, billeder, links og undersider Webdesign og webkommunikation, formiddagshold (hold 1), IT Universitetet, forår 2012. Øvelse 1, individuel øvelse Introduktion til HTML5: Tekst, punktlister, billeder, links og undersider 1. Målsætning

Læs mere

Internet vs WWW. Internettet er IKKE det samme som www. Internettet Er et netværk af computere Gør det muligt af dele information

Internet vs WWW. Internettet er IKKE det samme som www. Internettet Er et netværk af computere Gør det muligt af dele information web som medie Internet vs WWW Internettet er IKKE det samme som www. Internettet Er et netværk af computere Gør det muligt af dele information Internet protokoller (forskellige måder at udveksle information

Læs mere

Byg web sider. Introduktion:

Byg web sider. Introduktion: Introduktion: Du kender nu nogle enkle HTML tags, så nu er det på tide, at du kommer i gang med at lave din første side! Når du har nogle HTML-sider klar skal du have dem lagt op, så dine venner kan se

Læs mere

Kom godt i gang med iframe

Kom godt i gang med iframe Kom godt i gang med iframe Denne introduktion til iframe henvender sig til dig, der arbejder med skolens onlinekommunikation. Den forklarer, hvordan du med en forholdsvis enkel HTML-kode automatisk kan

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

PHP kode til hjemmeside menu.

PHP kode til hjemmeside menu. PHP kode til hjemmeside menu. Home Hovedmenu 1 Hovedmenu 2 Hovedmenu 3 Hovedmenu 4 Undermenu 1 Breadcrumb Her vises indholdet af den valgte side Undermenu 2 Undermenu 3 Undermenu 4 Evt. en mulighed for

Læs mere

HTML5 fortsat: Underside, links og tekstelementer på din hjemmeside Tekstformatering med CSS

HTML5 fortsat: Underside, links og tekstelementer på din hjemmeside Tekstformatering med CSS Øvelse 2, individuel øvelse HTML5 fortsat: Underside, links og tekstelementer på din hjemmeside Tekstformatering med CSS 1. Lidt om hvad du har lært Du har i øvelse 1 lært at lave en HTML5-side med afsnit,

Læs mere

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16 GRAFISK WORKFLOW Indhold Grafisk workflow Procesbeskrivelse Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 2 Html, css og seo 6 Grafisk workflow Opgaven At skabe et nyt og

Læs mere

Flash Logic Free CMS. Manual og brugervejledning

Flash Logic Free CMS. Manual og brugervejledning Flash Logic Free CMS Manual og brugervejledning Indhold: 1. Funktionalitet 2. Fil-oversigt 3. Baggrundsbillede 4. Banner-billede 5. Redigering af tekst 6. Brug af html-tags 7. Web site navn 8. Upload til

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Lundtofte skole 2007/08. Åbn FrontPageExpress og Explorer begge programmer skal være åbne når du laver hjemmesiden.

Lundtofte skole 2007/08. Åbn FrontPageExpress og Explorer begge programmer skal være åbne når du laver hjemmesiden. Det vigtigste Hjemmeside i FrontPageExpress Åbn FrontPageExpress og Explorer begge programmer skal være åbne når du laver hjemmesiden. Lav en mappe til din hjemmeside. Find først din mappe på skolens netværk,

Læs mere

Nvu hjemmesider hurtigt og let

Nvu hjemmesider hurtigt og let Nvu hjemmesider hurtigt og let Brugervenlig og grafisk præsentation af textdokumenter var en af de store udfordringer indenfor softwareudvikling i slutningen af 1980erne. Tim Berners-Lee fra CERN udvikler

Læs mere

Mindmapping med FreeMind. En Introduktion til programmet FreeMind

Mindmapping med FreeMind. En Introduktion til programmet FreeMind En Introduktion til programmet FreeMind Jan Leffers 2006 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Hvad er et mindmap...2 Mindmap guidelines...3 Download og installation...3 Kom hurtigt i gang...4 Det første

Læs mere

Arrangementer i Listevisning

Arrangementer i Listevisning Kort introduktion til Typo3-plugin ARRANGEMENTER. De indledende øvelser er fuldstændig de samme som i TYPO3 TRIN FOR TRIN 1 side 1-2. Du åbner altså din browser (Internet Explorer er den almindeligste),

Læs mere

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version xgalleri xgalleri opstod ud fra ønsket om at lægge en større samling billeder på nettet. Der findes mange programmer, som kan bruges til at lægge datafiler på nettet; men de fungerer typisk på den måde,

Læs mere

SIDEN PÅ WORDPRESS.COM

SIDEN PÅ WORDPRESS.COM WordPress WordPress er et fantastisk program til blog og til hjemmesider, hvor du gerne vil kunne rette via din browser. WordPress er meget udbredt og det er derfor nemt at finde fora, templates og hjælp

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

Manual CoffeeCup Visitkort konsulenter

Manual CoffeeCup Visitkort konsulenter Manual CoffeeCup Visitkort konsulenter Indhold 2 Start Lidt om sidens layout 3 Åbn den downloadede fil i CoffeeCup og gem den som dit eget projekt 3 Knapperne Ring og Mail Indsæt nyt link på Ring og mail

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Det kan du med HostedShop Design Manager... 3 1.2 Feature list... 3 2. Design... 4 3. Filer og CSS... 4 3.1

Læs mere

Tilgængelighedsmanual Århus kommunes hjemmeside

Tilgængelighedsmanual Århus kommunes hjemmeside Sensus ApS Torvet 3-5, 2.tv. DK-3400 Hillerød Telefon: +45 48 22 10 03 CVR nr.: DK11130976 www.sensus.dk sensus@sensus.dk Tilgængelighedsmanual Århus kommunes hjemmeside Version 1.4 Indhold 1 GRUNDLÆGGENDE...

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

2. H vis du vil br uge egen computer til øvelser ne

2. H vis du vil br uge egen computer til øvelser ne W ebdesign og webkommunikation 2, I T U niversitetet, forår 2011. I ntroduktion til det praktiske 1. Målsætning Før vi går i gang med kurset, skal du have de helt lavpraktiske ting på plads, så du er helt

Læs mere

Typo3 vejledning BMI af 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI

Typo3 vejledning BMI af 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI af 1 side 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI GENERELT...3 LOGIN...3 STARTSIDEN...4 SIDE...5 SIDE ELEMENTER...6 SIDE LAYOUT...7 STJÆL MED ARME OG BEN HEL SIDE...8 STJÆL MED ARME OG BEN

Læs mere

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger. Hvilken skærmopløsning? OBS

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger. Hvilken skærmopløsning? OBS Generelle bemærkninger Programmet Dreamweaver har været på markedet i nogle år efterhånden. Den seneste version hedder Dreamweaver CS4, og programmet er på engelsk. Dreamweaver er en såkaldt grafisk editor,

Læs mere

Her ser du dit arbejde i preview undervejs og udgiver dit arbejde når du er færdig. (se side 4)

Her ser du dit arbejde i preview undervejs og udgiver dit arbejde når du er færdig. (se side 4) Sitecore vejledning Hvad er det? Sitecore er det program, den officielle del af Spejdernet laves i. Sitecore er et Content Management System, dvs. indholds-håndteringssystem til hjemmesider. Hvordan starter

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om...

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger Programmet Dreamweaver har været på markedet i nogle år efterhånden. Den seneste version hedder Dreamweaver CS5, og programmet er på engelsk. Dreamweaver er en såkaldt grafisk editor,

Læs mere

Konstruktion af websites - 1. kursusgang Øvelse 1 opsætning af tekst

Konstruktion af websites - 1. kursusgang Øvelse 1 opsætning af tekst Konstruktion af websites - 1. kursusgang Øvelse 1 opsætning af tekst Lav ved hjælp af teksteditor og browser en webside, der indeholder elementer som den herunder - tilføj desuden din udgave af hjemmeside

Læs mere

har jeg hentet nedenstående anmeldelse af et godt program til

har jeg hentet nedenstående anmeldelse af et godt program til Software Fra design af hjemmesider: har jeg hentet nedenstående anmeldelse af et godt program til Wordpress er intet mindre end et genialt program til hjemmesider. For det første er det gratis, og for

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Kompatible browsere... 3 2 Log ind i Umbraco... 3 3 Content-delen... 4 3.1 Indholdstræet... 4 3.2 Ændring af indhold... 5 3.3 Tilføjelse af en side/sektion... 6 3.4. At arbejde

Læs mere

Tilgængelighedsmanual til CMS et for Københavns Kommunes hjemmeside

Tilgængelighedsmanual til CMS et for Københavns Kommunes hjemmeside Sensus ApS Torvet 3-5, 2.tv. DK-3400 Hillerød Telefon: +45 48 22 10 03 CVR nr.: DK11130976 www.sensus.dk sensus@sensus.dk Tilgængelighedsmanual til CMS et for Københavns Kommunes hjemmeside Version 1.2

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord

Indholdsfortegnelse. Forord Indholdsfortegnelse Forord i Indholdsfortegnelse iii Indledning ix 1. Introduktion til HTML 1 Websider laves med HTML 2 Websider læses med en browser 2 Browserspecifikke markører 3 HTML-dokumentet 4 Hvad

Læs mere

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Adresse: http://dinafdeling.lof.dk/ Rediger hjemmeside i Umbraco: http://dinafdeling.lof.dk/umbraco/ HUSK ingen www i adressen, skriv blot

Læs mere

Siteloom manual for Comwells webredaktører

Siteloom manual for Comwells webredaktører Siteloom manual for Comwells webredaktører Generelt Hvad er SL: SiteLoom er redigeringsprogrammet bag comwell.com websitet, som gør det muligt for folk uden programmeringskundskaber, at redigere og tilføje

Læs mere

Kapitel 17 Oprette websider:

Kapitel 17 Oprette websider: Kom i gang med... Kapitel 17 Oprette websider: Gemme dokumenter som HTML-Filer OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper. Guide Denne computer & Handlinger Af Frank Skibby Jensen 2003 www.3wave.dk I alt 5 Sider Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : Oprette, markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Læs mere

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Marts 2012 Adresse: http://dinafdeling.lof.dk/ Rediger hjemmeside i Umbraco: http://dinafdeling.lof.dk/umbraco/ Mobilside: Der er lavet en

Læs mere

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste 1 Forside Tre sideopsætninger: 1 Forside 2 Standard 3 Liste 2 Underside 3 Liste Ret indhold på en side I systemet kan du let rette tekst, link og billeder på hjemmesiden Først skal du logge ind i systemet

Læs mere

3 OPRETTELSE AF SIDER

3 OPRETTELSE AF SIDER 3 OPRETTELSE AF SIDER En af VuptiWebs styrker er muligheden for at oprette forskellige sidetyper og - ikke mindst - sider, som automatisk henter data fra vores administrationsprogram (DOFPro). I første

Læs mere

Opgaver. Notater. Opgave 1: Find kursus hjemmeside og bladre lidt rundt på siderne.

Opgaver. Notater. Opgave 1: Find kursus hjemmeside og bladre lidt rundt på siderne. Opgaver Opgaverne er stillet i henhold til medleverede brugervejledning, og som er en facitliste for opgaverne. Brug den undervejs til at løse opgaverne med, og kom med de punkter som den måtte mangle,

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Lad os lave en hjemmeside. Kikker du på http://www.olehasselbalch.dk, vil du højst sandsynligt se dette.

Lad os lave en hjemmeside. Kikker du på http://www.olehasselbalch.dk, vil du højst sandsynligt se dette. Lad os lave en hjemmeside. Kikker du på http://www.olehasselbalch.dk, vil du højst sandsynligt se dette. Spørgsmålet er nu, hvordan laver man sådan en side? Du skal have et såkaldt webhotel, hvilket jeg

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Ordbøgerne.dk. Navne: Andreas Foldager og Rasmus Bjerring Pedersen Fag: IT B Lærer: Karl Bjarnason Afleveringsdato: 17-11-06.

Ordbøgerne.dk. Navne: Andreas Foldager og Rasmus Bjerring Pedersen Fag: IT B Lærer: Karl Bjarnason Afleveringsdato: 17-11-06. Ordbøgerne.dk Navne: Andreas Foldager og Rasmus Bjerring Pedersen Fag: IT B Lærer: Karl Bjarnason Afleveringsdato: 17-11-06 Side 1 af 35 Indholdsfortegnelse Indledning:...3 Design...4 Visuelt design:...4

Læs mere

Websted? Webside? Hjemmeside?...3 Arbejdsmåden i FrontPage...4 Visningerne i FrontPage...5 Start af FrontPage...6 Opret et websted...

Websted? Webside? Hjemmeside?...3 Arbejdsmåden i FrontPage...4 Visningerne i FrontPage...5 Start af FrontPage...6 Opret et websted... Webværktøj: Tastevejledning FrontPage 2003 Denne tastevejledning sætter dig i stand til at lave enkle websteder bestående af enkeltdokumenter (websider), der er indbyrdes forbundet med link (af og til

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 3 Log ind... 3 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 4 Opret ny artikel... 8 a) Skriv direkte i tekstfelt... 9 b) Indsæt tekst

Læs mere

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer VUC IT Niveau G Drev Mapper Filer Harddiske og andre lagringsmedier ( drev ) Det mest enkle er at tænke på disk-drev som et arkivskab. Drev navngives med et bogstav. Normalt navngives med C:, D:, E: osv.

Læs mere

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step Af Gitte Winter Graugaard Nov. 2013, Sigil version 0.7.2 1 Her følger en intro skridt for skridt til at oprette en e- bog i SIGIL og publicere den på SAXO

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING DANSKE BEDEMÆND august 2014 v1.4 1 P a g e INDHOLDSFORTEGNELSE Adgang... 3 Overordnet om Umbraco... 4 Højreklik muligheder i oversigten...

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Qbrick s krav til video filtyper

Qbrick s krav til video filtyper Indhold Qbrick s krav til video filtyper... 1 Krav til ordningen/området... 1 Qbrick s krav til video leverandør... 1 Video og billede størrelser i WCM:... 1 Upload en video... 2 Trin 1: Mediefiler...

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Fremstilling af en hjemmeside

Fremstilling af en hjemmeside Fremstilling af en hjemmeside Du kan vise en hjemmeside på to måder. Enten ved at lade din computer virke som en server, eller ved at købe dig et såkaldt webhotel. Dette er en nem måde, og det er ikke

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Sider, indlæg og projekter

Sider, indlæg og projekter Sider, indlæg og projekter I Divi-temaet er der tre forskellige måder at lægge artikler op på sitet; Sider, indlæg og projekter. På Villybruun.dk bruges Sider til alle artikler. Man kan oprette eller redigere

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW. 1 Grafisk workflow

GRAFISK WORKFLOW. 1 Grafisk workflow GRAFISK WORKFLOW 1 Opgavebeskrivelse I forbindelse med et nyt online koncept Web in a box skulle jeg lave en Photoshop-skabelon, der kan eksportere materiale til en hjemmeside automatisk. Selve konceptet

Læs mere

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv Egedal Gymnasium og HF september 2014 Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv Dette dokument beskriver, hvordan du kan opnå adgang til nogle resurser i skyen og hente ny software. Hvordan

Læs mere

PHP Quick Teknisk Ordbog

PHP Quick Teknisk Ordbog PHP Quick Teknisk Ordbog Af Daniel Pedersen PHP Quick Teknisk Ordbog 1 Indhold De mest brugte tekniske udtryk benyttet inden for web udvikling. Du vil kunne slå de enkelte ord op og læse om hvad de betyder,

Læs mere

Redaktørmanual TYPO3. LinkFactory TYPO3 MANUAL

Redaktørmanual TYPO3. LinkFactory TYPO3 MANUAL LinkFactory TYPO3 MANUAL Kapitel 1 - TYPO3 CMS - Opbygning... 3 Log ind... 3 Backend... 4 Frontend... 5 Hvor skal jeg klikke?... 5 Gem, gem og vis, gem og luk... 6 Kapitel 2 - Håndtering af sider & menuer...

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Lad os lave en hjemmeside. Kikker du på http://www.olehasselbalch.dk, vil du højst sandsynligt se dette.

Lad os lave en hjemmeside. Kikker du på http://www.olehasselbalch.dk, vil du højst sandsynligt se dette. Lad os lave en hjemmeside. Kikker du på http://www.olehasselbalch.dk, vil du højst sandsynligt se dette. Spørgsmålet er nu, hvordan laver man sådan en side? Du skal have et såkaldt webhotel, hvilket jeg

Læs mere

Implementeringsvejledning

Implementeringsvejledning Certifikat Certifikat Med og uden gradient #3FBFEF #1A7CA1 Smalt certifikat Med og uden gradient Kan benyttes på steder med begrænset højde Mini certifikat Med og uden gradient Kan benyttes hvis certifikatet

Læs mere

Sådan opretter du en elektronisk aflevering

Sådan opretter du en elektronisk aflevering Sådan arbejder du med opgaver i Gradebook/karakterbog Denne vejledning indeholder en detaljeret beskrivelse af hvordan du bruger gradebook/karakterbogen når du vil arbejde med opgaver og give karakterer

Læs mere

Billeder på bibliotek.kk.dk. Hent et billede og gem det på din PC:

Billeder på bibliotek.kk.dk. Hent et billede og gem det på din PC: Billeder på bibliotek.kk.dk Hent et billede og gem det på din PC: I dette eksempel henter vi et billede fra Google. Du kan også hente billeder i Flickr, Picasa etc. (NB! Husk at der er rettigheder knyttet

Læs mere

Hjemmeside manual. Indholdsfortegnelse. Noter: - 1 -

Hjemmeside manual. Indholdsfortegnelse. Noter: - 1 - Hjemmeside manual Indholdsfortegnelse Login... - 2 - Login på din hjemmeside... - 2 - Profil... - 3 - Opdatering af profil oplysninger... - 3 - Menu... - 3 - Menupunkter... - 3 - Medier... - 4 - Hjemmesidens

Læs mere

Kom i gang vejledning til modelflyveklubber.dk

Kom i gang vejledning til modelflyveklubber.dk Kom i gang vejledning til modelflyveklubber.dk Version 1.2 30. september 2012 http://www.modelflyveklubber.dk/data/vejledning-klubweb.pdf Kom i gang vejledning til modelflyveklubber.dk, version 1.2 1/15

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

GRAFISK PRODUKTION WORK- FLOW DREAMWEAVER CS5 DESIGN & KODNING AF LANDING PAGE. a.link, a.hover, a.visited. Wrapper. paragraph CSS. h1 h2.

GRAFISK PRODUKTION WORK- FLOW DREAMWEAVER CS5 DESIGN & KODNING AF LANDING PAGE. a.link, a.hover, a.visited. Wrapper. paragraph CSS. h1 h2. GRAFISK PRODUKTION OG WORK- FLOW CSS Wrapper paragraph h1 h2 DREAMWEAVER CS5 Class Tags Kodning Design a.link, a.hover, a.visited HTML Kundekontakt Komposition og modulopbygning Skelet Pixels Layout Usabillity

Læs mere

Afsnitstyper Susanne V. Andersen

Afsnitstyper Susanne V. Andersen Webbyggeren som videndelingsværktøj Afsnitstyper Susanne V. Andersen Webbyggeren som videndelingsværktøj 2005 Programdatateket 1. oplag, november 2005 ISBN 87-984429-5-3 Forfatter: Susanne V. Andersen

Læs mere

Velkommen til MODx kursus

Velkommen til MODx kursus Velkommen til MODx kursus Dette er en gennemgang af den mest basale funktionalitet i vores nye hjemmeside redigerings værktøj. MODx er et meget simpelt CMS (Content Management System), der gør det muligt

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Dokumentation. Karen-Louise Fejerskov

Dokumentation. Karen-Louise Fejerskov Dokumentation Grafisk Workflow Et af produkterne, jeg skulle lave, var et redesign af FreQuence s info hjemmeside. A B Punkt 1 Ansvar: Jeg har selv stået for opsætningen af hjemmeside og selv bestemt,

Læs mere

Guide til, hvordan du tilføjer en GIPPLER- fane til din Facebook side

Guide til, hvordan du tilføjer en GIPPLER- fane til din Facebook side Guide til, hvordan du tilføjer en GIPPLER- fane til din Facebook side Bemærk! Vi bruger i denne guide både Facebook og en applikation på Facebook for, at lave din GIPPLER- fane. Vi kan af naturlige årsager

Læs mere

PDF-filer Vejledning til tilgængelige PDF-filer

PDF-filer Vejledning til tilgængelige PDF-filer PDF-filer Vejledning til tilgængelige PDF-filer OBS I dette dokument får du en vejledning til, hvordan du kan rette nogle af de mest gængse tilgængelighedsproblemer. For at rette dem kræver det, at du

Læs mere

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 27 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret...2 Login på RDS-løsningen...3 Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1

Læs mere

Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database?

Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database? Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database? Hvis du vil starte MultiUser med en access-database, skal du som det første downloade en access-database og placere den på et fælles drev. Du kan

Læs mere

NP Ecommerce. Produktguide for NaviConnect. Ecommerce

NP Ecommerce. Produktguide for NaviConnect. Ecommerce NP Ecommerce Produktguide for NaviConnect Ecommerce Indhold Varekort - Magento:... 2 Grundlæggende vareinformation:... 2 Priser og specielt fremtræden:... 4 Metainformation:... 5 Attributsæt, billeder,

Læs mere

Projekt i Programmering C Menu til hjemmeside.

Projekt i Programmering C Menu til hjemmeside. Projekt i Programmering C Menu til hjemmeside. 10-12-2004 Holstebro HTX Bent Arnoldsen Synopsis. Projektet her er en menu til hjemmesider, som er lavet så den er let at tilrette, når man tilføjer eller

Læs mere

Opret din egen blog og publicer dit første indlæg med 8 enkle trin

Opret din egen blog og publicer dit første indlæg med 8 enkle trin Opret din egen blog og publicer dit første indlæg med 8 enkle trin NB: Det vigtigste at forstå, når du arbejder med blogs, er at der er et interface, hvor du arbejder og et interface, som læsere/brugere

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

Tastemanual til Webbyggeren

Tastemanual til Webbyggeren Tastemanual til Webbyggeren Denne tastemanual er opbygget således, at eleverne skal lave deres hjemmeside i en allerede konstrueret hjemmesideskabelon, som de kan arbejde videre i, lægge tekst ind i, ændre

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Guide til upload af ruter og interessepunkter på Endomondo

Guide til upload af ruter og interessepunkter på Endomondo Guide til upload af ruter og interessepunkter på Endomondo Denne guide indeholder følgende emner: A. Rettigheder B. Oprettelse af profil på Endomondo C. Oprettelse af selve ruten D. Redigering af oprettet

Læs mere

Indhold. Case 1: Introduktion 3. Case 2: Vælg og indstil tema 12. Case 3: Sider og indlæg 17

Indhold. Case 1: Introduktion 3. Case 2: Vælg og indstil tema 12. Case 3: Sider og indlæg 17 1. udgave 2012 Udgivet af Softworld Kurser A/S Kopiering samt gengivelse af indholdet er ikke tilladt, medmindre der er givet skriftlig tilladelse herom. Copyright Softworld Kurser A/S Forfatter: Martin

Læs mere