Vejledning i registrering på Materialeplatformen for forlag og andre producenter af læremidler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning i registrering på Materialeplatformen for forlag og andre producenter af læremidler"

Transkript

1 Vejledning i registrering på Materialeplatformen for forlag og andre producenter af læremidler 1 Login på Materialeplatformen Din producentprofil Skift profil efter login Redigér stamdata Tilknyt profillogo Tilknyt læringsområder Tilknyt LIX-tal Tilknyt FUI-placering - Informationsaftalen Fjern hjælpetekster Registrering af nyt materiale Registreringssiden for producenter Tilknyt forsidebillede Klassificering af materialer Informationsaftalen og Materialeplatformen Redigering af offentliggjorte materialer Redigering af kladder Kopiér materiale Upload af metadata...28 Styrelsen for It og Læring - november 2014

2 8 Upload prisændringer Webservice (Materialeplatformens REST API) Statistik Udtræk fra Materialeplatformen Bestilling af nye brugere...37 Styrelsen for It og Læring - november 2014

3 Vejledning i registrering på Materialeplatformen Af Niklas Grønlund Lind

4 1 Login på Materialeplatformen 4 1 Login på Materialeplatformen Alle skal bruge et brugernavn og adgangskode (UNI Login) for at kunne registrere et materiale på Materialeplatformen. UNI Login tildeles i forbindelse med ansøgning om producentoprettelse. Læs mere om UNI Login på Log på med UNI Login Denne vejledning forudsætter, at du har modtaget et UNI Login med adgang til at registrere under området Læremidler på Materialeplatformen: 1. Åbn materialeplatform.emu.dk i en internetbrowser 2. Klik på linket Mine sider til højre i billedet for at komme til loginområdet: 3. Indtast brugernavn og adgangskode (dvs. dit UNI Login). Første gang, du registrerer et materiale, vil du blive bedt om at acceptere de generelle vilkår for brug af Materialeplatformen. Generelle vilkår

5 1 Login på Materialeplatformen 5 Efter login vises oversigtssiden Mine sider, hvor du har adgang til følgende: Søge blandt egne materialer Gå direkte til alle dine: o o Offentliggjorte materialer (kan ses af alle) Kladder (dvs. ikke-offentliggjorte materialer - kan kun ses af producenten efter login) Mulighed for registrering af nyt materiale til hovedområderne Læremidler eller Kollega til kollega Statistik over dine mest viste materialer Mulighed for at skifte profil efter login Redigere din personlige profil eller institutionens profil (ændre stamoplysninger/logo/feltvisninger m.m.) Upload metadata Upload prisændringer Mulighed for at lave udtræk fra Materialeplatformen Mine sider 4. Du logger ud af Materialeplatformen ved at lukke alle browservinduer. Log ud

6 2 Din producentprofil 6 2 Din producentprofil Fra venstremenuen under Mine sider finder du to profil punkter: Min profil og Institutionens profil. Du har mulighed for at skifte mellem disse to profiler uden at skulle logge ind på ny. 2.1 Skift profil efter login 1. Klik på linket Mine sider i venstremenuen Hvis du ikke kan se læremiddel-området efter login, kan det skyldes, at du er logget ind med din personlige profil. Når du er logget ind med personlig profil, ser dit skærmbillede sådan her ud: 2. I højre spalte kan du se, hvilken profil du er logget ind med. Dit eget navn står skrevet, hvis du er logget på med personlig profil. Er du logget på institutionens profil, er firmanavnet angivet. Klik på den profil du ønsker at arbejde med. Når du har skiftet profil fra Min profil til Institutionens profil, ser dit skærmbillede ud som følger: Skift profil efter login

7 2 Din producentprofil 7 Du kan under Institutionens profil få adgang til at slette/rette/tilføje følgende: Institutionens stamdata (navn, adresse, m.m.) Logo Læringsområder LIX Informationsaftalen Se beskrivelse af ovenstående felter på de efterfølgende sider.

8 2 Din producentprofil Redigér stamdata Institutionens stamdata (navn, adresse m.m.) kan rettes gennem EMUs brugeradministration (åbner i et nyt vindue). Det kræver, at man er brugeradministrator, og der må påregnes 1-3 arbejdsdage, inden ændringer træder i kraft. Redigér stamdata 2.3 Tilknyt profillogo Hvis du ønsker det, kan du tilknytte et logo til din producentprofil. Logoet vil optræde øverst på siden, når man slår op på den alfabetiske oversigt over producenter på Materialeplatformen via venstremenuen Hvem er med? Brugerne vil se denne oversigt, når de via højrespalten vælger Hvem er med? Logoet vil også blive vist ud for titlen på de enkelte materialer, medmindre du har tilknyttet et forsidebillede til materialet. For at tilknytte logo: 1. Klik på Institutionens profil i venstremenuen. 2. Klik på knappen Tilknyt logo: Tilknyt profillogo 3. Du kan nu vælge enten at uploade et logo eller at linke til et ikon:

9 2 Din producentprofil 9 4. Hvis du vælger at uploade et logo: Marker radioknappen Upload et logo Klik på knappen Gennemse. Et pop-up vindue vises Klik dig frem til det sted hvor dit logo ligger gemt Klik på knappen Åbn Afslut ved at klikke på knappen Gem. Bemærk at logoer skal have et af følgende fil-formater: jpeg, gif, png eller tif. 5. Hvis du vælger at linke til et ikon: Marker radioknappen Link til et ikon Skriv navnet på linket i det hvide felt Afslut ved at klikke på knappen Gem. Bemærk at der automatisk hentes og gemmes en kopi af det logo, der linkes til. Du kan udskifte et logo med et andet blot ved at tilknytte det nye logo. Når du sætter et nyt logo ind, vil det gamle m.a.o. automatisk blive overskrevet. 2.4 Tilknyt læringsområder Du har mulighed for at krydse af, hvilke udvalgte læringsområder det kun skal være muligt at registrere materiale til. Herved begrænses klassifikationshierarkiet efterfølgende til kun at vise de(t) pågældende læringsområde(r) i forbindelse med registrering af et materiale. Tilknyt læringsområder

10 2 Din producentprofil 10 Eksempel: Alle læringsområder vises i klassifikationshierarkiet Eksempel: Kun Dagtilbud og Grundskole vises i klassifikationshierarkiet 2.5 Tilknyt LIX-tal Du har mulighed for at krydse af, om du vil kunne anføre LIX-tal ud for egne materialer. Se hvordan i næste afsnit. Tilknyt LIX-tal 2.6 Tilknyt FUI-placering - Informationsaftalen Felter vedrørende Informationsaftalen er kun relevant for forlag/producenter, som udsender informationseksemplarer til Centre for Undervisningsmidler som led heri kræver medlemskab af enten Forlæggerforeningen eller Brancheforeningen for Undervisningsmidler. Se nærmere beskrivelse i afsnit 3.4 Informationsaftalen og Materialeplatformen side 21.

11 2 Din producentprofil 11 Sådan får du vist felterne vedr. Informationsaftalen: 1. Klik på Institutionens profil i venstremenuen 2. Sæt fluebenet i feltet Deltager i Informationsaftalen nederst på siden Eksempel: Tilknyt FUIplacering 2.7 Fjern hjælpetekster Er du fortrolig med registreringspraksis, har du mulighed for at fjerne de hjælpetekster, der bliver vist under redigering af materiale. Gå ind under Min profil, fjern fluebenet i afsnittet om Hjælpetekster, og tryk Gem ændringer. Hjælpetekster

12 3 Registrering af nyt materiale 12 3 Registrering af nyt materiale 1. Vælg, hvilken type materiale du ønsker at registrere, ved at klikke på Læremidler eller Kollega til kollega fra forsiden af Mine sider eller fra venstremenuen: Bemærk: De fleste producenter vil kun have behov for at registrere materiale under området Læremidler. Området Kollega til kollega er primært tænkt til pædagogisk personale og lærere/underviseres egenproduktion, dvs. pædagogisk bearbejdet materiale, som er gratis, fra kollega til kollega. 2. Der er nu tre valgmuligheder: Sæt kryds ud for den type materiale, du vil registrere. Du får derefter vist præcist de felter, du har brug for til at registrere materialet, og der vises automatisk hjælpetekster. Online er defineret ved, at læringsressourcen enten består af en URL (afvikles via Internettet) eller af en fil, man kan downloade (afvikles lokalt). Et materiale er ikke Online blot ved, at brugeren henvises til et website med bestillingsformular (til fx en bog).

13 3 Registrering af nyt materiale 13 Filtrering og søgning Det er bl.a. muligt at filtrere et søgeresultat efter 'gratis' og/eller 'interaktivt' På Materialeplatformen er det muligt at registrere om et digitalt læremiddel er interaktivt. Her kan det angives hvorvidt det digitale læremiddel er interaktivt eller interaktivt i betydelig grad. Ved filtrering af søgeresultat efter interaktivt medtages både interaktivt og interaktivt i betydelig grad. Gratis / Interaktivt Feltet vises kun, når du registrerer materialer i kategorierne Online og Andet. Læs mere på Hvis du vil registrere forskellige typer materiale, der hører sammen som ét samlet tilbud, kan det også lade sig gøre: Hvis I fx har produceret et websted med tilhørende bog, kan du sætte kryds i både Online og Trykt og lave én samlet registrering. Typerne vises med ikoner ved søgning på materialer på Materialeplatformen. Du kan se en samlet oversigt over Registreringssiden for producenter på side Med mindre du sætter kryds i både Online, Trykt og Andet, vil du ikke få alle felter at se på én gang. Bemærk følgende: De data, der indtastes, kaldes metadata. Felter markeret med gul baggrundsfarve er obligatoriske, dvs. de skal udfyldes med metadata, før beskrivelsen af materialet kan offentliggøres. Du kan dog altid gemme dine indtastninger som kladde uafhængigt af, hvor mange felter du har udfyldt Det er vigtigt, at du indtaster en præcis beskrivelse af materialet i feltet Beskrivelse. Beskrivelsen er slutbrugerens primære mulighed for at vurdere, om materialet er relevant i forhold til undervisningen. Det er en stor fordel at nævne materialetypen i første sætning, fx Bog om eller Netbaseret undervisningsmateriale til Det er muligt at tilknytte et forsidebillede til dit materiale. Se en beskrivelse i afsnit 3.2 Tilknyt forsidebillede på side 18 I afsnit 3.3 Klassificering af materialer på side 19 kan du finde en detaljeret beskrivelse af, hvordan knappen Rediger klassifikation benyttes Når du registrerer Online materiale, har du i rubrikken Angiv materiale mulighed for at uploade en eller flere filer og/eller indsætte link til et eller flere websteder. Bemærk at du kan give materialet en kort sigende titel, hvis du ikke ønsker filens eller linkets fuldes navn vist på Materialeplatformen. Obligatoriske metadata

14 3 Registrering af nyt materiale 14 Feltet Link til bestillings- eller infoside skal udfyldes med et link, der henviser til det sted på jeres egen hjemmeside, hvor brugeren kan finde enten en bestillingsside eller mere information om undervisningsressourcen. Feltet er obligatorisk, når du registrerer materialer i kategorierne Trykt og Andet. 3. Når du har udfyldt alle felter, kan du offentliggøre materialet ved at klikke på knappen Offentliggør. Har du brug for at gemme dit arbejde, før det er færdigt, kan du i stedet vælge Gem som kladde: Gem som kladde eller offentliggør Systemet kontrollerer, om alle obligatoriske felter er udfyldt, hvis du klikker på Offentliggør. Du kan nemt rette et offentliggjort materiale, hvis du efterfølgende opdager fejl eller ønsker at lave tilføjelser. Se afsnit 4 Redigering af offentliggjorte materialer på side Afslutningsvis vises en kvittering som dokumentation på at registreringen er gennemført. Du har følgende muligheder på siden: Klik på Rediger igen for at rette fejl eller lave tilføjelser. Klik på Opret kopi for at oprette et nyt materiale, der har de samme grundoplysninger som det, du lige har registreret. Se yderligere information i afsnit 6 Kopiér materiale side 26 Redigér og genbrug metadata

15 3 Registrering af nyt materiale Registreringssiden for producenter Alle felterne fra Er læremidlet interaktivt? til Anvendes et autentifikationssystem vises kun ved Online materiale og Andet materiale

16 3 Registrering af nyt materiale 16 Felterne under Format vises kun ved Andet materiale Felterne LIX ML, LIX LO og LIX SUM under Yderligere identifikation vises kun, hvis man har angivet dette under menupunktet Institutionens profil (venstremenuen) Felterne under Informationsaftalen - distribution af informationseksemplarer vises kun, hvis man har angivet dette under menupunktet Institutionens profil (venstremenuen). Felterne under Angiv materiale vises kun ved Online materiale fortsættes på næste side.

17 3 Registrering af nyt materiale 17 Feltet Link til bestillingseller infoside er kun obligatorisk, når du registrerer materialer i kategorierne Trykt materiale og Andet materiale.

18 3 Registrering af nyt materiale Tilknyt forsidebillede Det er muligt at tilknytte et forsidebillede til det materiale, du registrerer. Billedet vil automatisk blive skaleret, så det fylder 75 pixels i bredden, og vil fx se ud på websiden, som vist herunder: 1. Klik på knappen tilknyt forsidebillede på registreringssiden 2. Du kan nu vælge at uploade et billede eller linke til det billede, du ønsker tilknyttet. 3. Hvis du vælger at uploade et billede: Marker radioknappen Upload et forsidebillede Klik på knappen Gennemse Klik dig frem til dit billede Klik på knappen Åbn Afslut ved at klikke på knappen Gem.

19 3 Registrering af nyt materiale 19 Bemærk at forsidebilleder skal have et af følgende fil-formater: jpeg, gif, png eller tif. 4. Hvis du vælger at linke til et billede: Marker radioknappen under Link til forsidebillede Skriv navnet på linket i det hvide felt Afslut ved at klikke på knappen Gem. Bemærk, at der automatisk hentes og gemmes en kopi af det forsidebillede, der linkes til. Når du klikker på knappen Gem, bliver forsidebilledet vist på registreringssiden. Hvis du ikke tilknytter et forsidebillede til dit materiale, vil producentens logo automatisk blive indsat i stedet for. Er der ikke tilknyttet et logo, vil pladsen ud for det registrerede materiale stå tom. 3.3 Klassificering af materialer Brugere af Materialeplatformen har mulighed for at klikke sig frem til materiale via indgange baseret på bl.a. læringsområde, fag og niveau. Som eksempel er her vist forsiden for Læremidler rettet mod grundskolen: Læringsområde, fag og niveau

20 3 Registrering af nyt materiale 20 Forudsætningen for, at ovenstående indgange fungerer, er, at du angiver, hvilke uddannelser, fag/tema m.m. materialet henvender sig til. Du foretager denne tilknytning, når du registrerer et materiale. Vælg klassifikation 1. Klik på knappen Rediger klassifikation på registreringssiden. Se illustration side 16. Et lille pop-vindue åbnes. 2. Klik på det lille + ud for det læringsområde, som dit materiale henvender sig til Præcis klassifikation 3. Klik på det lille + ud for det fag afhængig af valgt læringsområde som dit materiale henvender sig til. Fortsæt udfoldning, indtil du har fundet det ønskede detaljeringsniveau. Du bør som minimum tilknytte mindst ét fag/tema, men gerne flere, hvis det er relevant. Du bør kun tilknytte fagligt niveau, hvis du er bekendt med undervisningskravene på det enkelte undervisningstrin. Jo mere præcis du er i din angivelse, desto større chance er der for, at materialet findes af den relevante målgruppe.

21 3 Registrering af nyt materiale 21 Bemærk: Såfremt du registrerer materiale til Dagtilbud, har du mulighed for at registrere både tema og aldersgruppe, ligesom du til Grundskolen, har mulighed for at registrere både klassetrin og fag, herunder et detaljeret trinmål/slutmål baseret på Fælles Mål. Hvis du fortryder et valg, kan du markere den pågældende tekst i den nederste boks i vinduet og klikke på knappen Fjern fra oversigt (eller blot dobbeltklikke på teksten) 4. Klik på knappen Luk vindue. 3.4 Informationsaftalen og Materialeplatformen Dette afsnit er kun relevant for producenter, som er del af Informationsaftalen - kræver medlemskab af enten Forlæggerforeningen eller Brancheforeningen for Undervisningsmidler. FUI Materialer fra den tidligere FUI-base, Fonden Undervisnings Information, er nu registreret på Materialeplatformen. Materiale, der udsendes som informationseksemplarer til centre for undervisningsmidler mv. som led i Informationsaftalen, skal som en del af registreringen have angivet distributionsuge og FUI-kode. Det er kun muligt at angive en uge, som ligger mindst to ugenumre frem i tiden ift. den aktuelle uge. Dette sker for at sikre, at man kan nå at få fremsendt materialer til distribution via DBK, som vil pakke forsendelserne efter listen over informationseksemplarer, som udsendes fra Materialeplatformen. Husk derfor at sende materialer til DBK samtidig med registreringen! Hvis forlaget vælger selv at fremsende til de enkelte centre, bør fremsendelsestidspunktet svare til den anførte distributionsuge. Når materialerne modtages på centrene, vil de ofte blive opstillet efter FUI-koder. Derfor skal alle materialer, som udsendes under Informationsaftalen, forsynes med netop én FUI-kode. En gang hvert halve år (1. januar og 1. juli) udsendes der en afgangsliste til centrene for undervisningsmidler. Denne liste benyttes til at fjerne materiale fra hylderne i centrenes informationssamlinger, så de altid fremstår opdaterede. Det er derfor vigtigt, at den enkelte producent sikrer, at de lister, som udsendes, er korrekte. Distributionsuge FUI-kode Afgangsliste Hvis man ønsker at placere et materiale på næste afgangsliste, gøres dette fra Mine sider Mine materialer Offentlige. Vælg ikonet for Afgang :

22 3 Registrering af nyt materiale 22 Svar OK til den efterfølgende advarsel: Vær opmærksom på, at hvis du vælger at slette et materiale (klikker på skraldespanden ), sættes det slettede materiale automatisk på afgangslisten. 14 dage før en afgangsliste udsendes til centrene, vil alle producenter modtage en mail om, hvilke materialer de aktuelt har på listen. Det er derfor vigtigt at tjekke, at man som producent har den rigtige mailadresse registreret under Mine sider Profil. Læs mere i afsnit 2 Din producentprofil på side 6. Det er den enkelte producent, der skal sikre, at det er de korrekte materialer, som er medtaget på listen. I den forbindelse er det vigtigt at minde om, at frilæsningsmaterialer ifølge Informationsaftalen skal sættes i afgang to år efter udsendelse til centrene. Leverandører under Informationsaftalen er medlemmer af Forlæggerforeningen eller Brancheforeningen for Undervisningsmidler. Yderligere information om Informationsaftalen Har du brug for yderligere information om FUI-koder, Informationsaftalen eller distribution af frieksemplarer, kan du læse mere på materialeplatform.emu.dk/hjaelp/frieksemplar.html. Spørgsmål vedrørende Informationsaftalen henvises til: Center for Undervisningsmidler, Hjørring Professionshøjskolen UC Nordjylland Skolevangen Hjørring Tlf.: Kontaktpersoner vedrørende Informationsaftalen: Thomas Mark Jette Ravn Christensen Kirsten Hald

23 4 Redigering af offentliggjorte materialer 23 4 Redigering af offentliggjorte materialer Offentliggjorte materialer kan ses af alle brugere af Materialeplatformen. Du kan redigere offentliggjorte materialer på denne måde: 1. Login på Materialeplatformen (se side 4) 2. Klik på linket Mine materialer 3. Klik på linket Offentlige En liste over alle dine/producentens offentliggjorte materialer vises. Såfremt det drejer sig om mange materialer, vil listen strække sig over flere sider. Du har mulighed for at søge hurtigt i alle jeres materialer ved hjælp af søgeboksen i højre side af skærmbilledet. Som udgangspunkt er listen sorteret alfabetisk efter titel; sorteringen kan ændres ved at klikke på kolonneoverskrifterne Område, Status og Sidst ændret. 4. Find titlen på det materiale du vil redigere. I yderste højre kolonne ses fire forskellige ikoner, som beskrives nedenfor: Ved klik på statistik-ikonet åbnes et vindue med en oversigt over hvor ofte materialet er blevet vist, downloadet eller link er fulgt. Blyanten giver dig mulighed for at redigere oplysninger i et offentliggjort materiale. De to ark papir giver dig mulighed for at kopiere beskrivelsen af et materiale. Se nærmere beskrivelse på i afsnit 6 Kopiér materiale på side 26. Skraldespanden giver dig mulighed for at slette et offentliggjort materiale. En sletning kan ikke fortrydes. Hvis materialet har været udsendt som informationseksemplar, bør du i stedet sætte materialet på afgangslisten, så det fjernes fra informationssamlingerne på Centre for Undervisningsmidler (klik på ). Bemærk: Du kan fjerne offentliggjorte materialer fra de offentlige sider, uden at slette dem, ved at klikke på blyanten ud for materialets titel og vælge Gem som kladde nederst på redigeringssiden.

24 4 Redigering af offentliggjorte materialer 24 Hvis du ønsker at slette filer/links fra et offentliggjort materiale, skal du være særlig opmærksom på følgende: Sletning af fil/url 1. Hvis du ønsker at slette en fil eller et link på din registrering, skal du klikke på fjern ud for det dokument/link, du vil slette: 2. Hvis du alene fjerner fluebenet ved materialetypen Online på registreringsformularen, har det følgende konsekvenser: 1) metadatafelter knyttet til Online vises ikke på registreringsformularen, 2) det grønne ikon (Online) vises ikke på bogkortet samt i søgeresultatvisningerne, 3) linket til materiale/url vises fortsat i den grønne downloadboks på bogkortet. Husk at offentliggøre det redigerede materiale igen ved at klikke på Offentliggør nederst på formularen:

25 5 Redigering af kladder 25 5 Redigering af kladder Kladder er materialer, som endnu ikke er offentliggjorte. Kladderne kan kun ses af brugere med UNI Login hos den enkelte producent fra Mine sider. Du kan redigere kladder på denne måde: 1. Login på Materialeplatformen (se side 4) 2. Klik på Mine materialer i venstremenu 3. Klik på linket Kladder En liste over alle dine/producenters kladder vises. Såfremt det drejer sig om mange materialer, vil listen strække sig over flere sider. Du har mulighed for at søge hurtigt i alle jeres materialer ved hjælp af søgeboksen i højre side. 4. Find titlen på det materiale du vil redigere. I yderste højre kolonne ses tre forskellige ikoner: Blyanten giver dig mulighed for at redigere en kladde. De to ark papir giver dig mulighed for at kopiere beskrivelsen af et materiale. Se nærmere beskrivelse i afsnit 6 Kopiér materiale på side 26. Skraldespanden giver dig mulighed for at slette en kladde. En sletning kan ikke fortrydes. Bemærk: Du kan offentliggøre en kladde ved at klikke på blyanten ud for materialets titel og vælge Offentliggør nederst på redigeringssiden.

26 6 Kopiér materiale 26 6 Kopiér materiale Du kan genbruge de oplysninger, der er indtastet i forbindelse med et givent materiale. Det gælder både for offentliggjorte materialer og for kladder. Det kan fx være relevant, hvis du er ved at registrere en række materialer, der har flere informationer til fælles. Kopiering kan ske på to forskellige måder som beskrevet nedenfor. Kopiering: Metode 1 1. Registrer et materiale som beskrevet i afsnit 3 Registrering af nyt materiale på side 12. Uafhængigt af, om du klikker på knappen Gem som kladde eller Offentliggør, vises en kvitteringsside, som dokumentation på at registreringen er gennemført: 2. Klik på knappen Opret kopi på kvitteringssiden. Systemet opretter herefter en fuldstændig kopi af de oplysninger, du netop har indtastet, evt. uploadede filer kopieres dog ikke. Desuden slettes ISBN samt evt. oplysninger hentet fra DBC (dk5, FAUST-nr. samt emneord).

27 6 Kopiér materiale 27 Det fremgår af titelfeltet, at der er tale om en kopi, idet teksten Kopi af: automatisk indsættes foran titlen på det oprindelige materiale. Som minimum vil du typisk have brug for at give kopien en ny titel og måske også en ny beskrivelse. Vær særlig opmærksom på, at du husker at ændre felter i beskrivelsen, som ikke er korrekte for kopien, fx titel, beskrivelse, emneord, link til materiale og/eller bestillingsside m.m. Kopiering: Metode 2 1. Klikke på Mine materialer i venstremenu. 2. Klik på linket Offentlige eller Kladder. Herefter bliver du præsenteret for en oversigt, hvor du i højre side kan se et kopierings-ikon. 3. Klik på kopi-ikonet: Systemet opretter herefter en fuldstændig kopi af de oplysninger, du netop har indtastet. Bemærk: Vær særlig opmærksom på, at du husker at ændre felter i beskrivelsen, som ikke er korrekte for kopien, fx titel, beskrivelse, emneord, ISBN, link til materiale og/eller bestillingsside m.m.

28 7 Upload af metadata 28 7 Upload af metadata Hvis du har mange beskrivelser, er der mulighed for at uploade dem i form af XML-filer eller via en webservice. Upload i form af XML-filer sker via menupunktet Upload metadata: Webservice (REST API) tilgængelig Hvis du har mange beskrivelser, og ønsker at oprette, hente, ændre eller slette dem på en effektiv måde, er der mulighed for at benytte Materialeplatformens webservice omtalt i afsnit 9 Webservice (Materialeplatformens REST API). Kontakt os om procedure Hvis du er interesseret i at benytte denne mulighed, kan du få råd og vejledning til den bedste procedure i dit tilfælde ved at kontakte

29 8 Upload prisændringer 29 8 Upload prisændringer Hvis du har nye priser på mange produkter, er der også mulighed for at uploade dem i form af Excel-filer eller via en webservice. Upload af prisændringer i form af Excel-filer sker via menupunktet Upload prisændringer: Hvis du har spørgsmål til upload af prisændringer, kontakt os venligst på Webservice (REST API) tilgængelig Hvis du har mange beskrivelser, og ønsker at oprette, hente, ændre eller slette dem på en effektiv måde, er der mulighed for at benytte Materialeplatformens webservice omtalt i afsnit 9 Webservice (Materialeplatformens REST API).

30 9 Webservice (Materialeplatformens REST API) 30 9 Webservice (Materialeplatformens REST API) Hvis du har mange registreringer, og ønsker at oprette, hente, ændre eller slette dem på en effektiv måde, er der mulighed for at benytte Materialeplatformens webservice i stedet for at uploade via Excel-fil eller XML-fil jf. afsnit 7 og 8. Webservicen stilles til rådighed for producenter og andre aktører på markedet. For at benytte webservicen kræves blandt andet følgende: brugeren (serviceaftager) af webservicen autentificeres - læs mere i dokumentation af webservicen brugeren (serviceaftager) af webservicen tilslutter sig/underskriver en webserviceaftale med UNI C. Aftalen kan hentes på Webservicen har følgende endpoints: 1. Producenter (oversigt over alle registrerede producenter på Materialeplatformen) 2. Materialer for producent (oversigt over materialerne registreret af en given producent) 3. Materiale (data for den enkelte materialetitel) 4. Klassifikationer (Tema og aldersgruppe i Dagtilbud, klassetrin og (Fag) Fælles Mål i grundskolen, fag og niveauer til de gymnasiale uddannelser, uddannelser og specialer på erhvervsuddannelserne, fag til voksenuddannelser, kortere og mellemlange videregående uddannelser, grundfag og uddannelser indenfor arbejdsmarkedsuddannelserne samt opstillingskoder fra Fonden Undervisningsinformation) Læs mere om de generelle bestemmelser ved brugen af endpoints i webserviceaftalen. Kontakt os hvis du ønsker at benytte webservicen Hvis du er interesseret i at benytte denne mulighed, skal du kontakte os på Oplys venligst navn, telefonnummer og adresse på teknisk kontaktperson.

31 10 Statistik Statistik Fra Mine sider vil du altid kunne se, hvilke af dine materialer der oftest har været vist, downloadet eller hvor et link er fulgt. Ved klik på titlen for det enkelte materiale vises mere detaljeret information, svarende til den, der fås ved klik på statistik-ikonet fra et søgeresultat under Mine sider. Endelig er der også mulighed for at downloade en kommasepareret fil med disse oplysninger for alle dine materialer til nærmere analyse.

32 11 Udtræk fra Materialeplatformen Udtræk fra Materialeplatformen Med udtræksfunktionen fra Materialeplatformen er der mulighed for på en nem måde at eksponere/vise indhold fra Materialeplatformen på eksterne websteder. Med et udtræk fra en webservice (REST API) omtalt i afsnit 9 vises data ikke, men leveres råt direkte til aftageren, som så kan bruge de hentede data under særlige vilkår nævnt i en webserviceaftale. Ved et udtræk forstås en præsentation af hele eller dele af Materialeplatformens metadata andetsteds, formidlet via en webservice, hvis aftagere og brug skal godkendes af UNI C. Som beskrevet nedenfor er der forskellige måder at bruge udtræksfunktionen på. Man kan bruge den til generelle søgninger eller man kan bruge den til at eksponere ét konkret materiale. Fx kan du på din egen webside vise en ajourført liste over de materialer, du som producent har registreret på Materialeplatformen. Du kan også vælge at lave et udtræk af alle materialer vedrørende et bestemt emne, fx vejledning. Udtræksfunktionen omtalt i vejledningen er i bund og grund alene mulighed for at få vist udvalgte data. Sådan laver du udtræk fra Materialeplatformen: 1. Log in på Materialeplatformen (se side 4). 2. Find Lav udtræk fra Materialeplatformen i venstremenu 3. Hvis du vil lave et udtræk af alle de materialer, du som producent har registreret, skal du blot udfylde feltet Producent id. Du kan se din producent id i øverste højre hjørne på siden. Producent id

33 11 Udtræk fra Materialeplatformen Du kan også lave udtræk på mange andre parametre: I feltet Visningstype kan du fx markere, hvor meget tekst du vil have vist i udtrækket: I feltet Visningsdetaljer kan du markere, hvor mange detaljer du vil have vist i udtrækket:

34 11 Udtræk fra Materialeplatformen 34 I feltet Bogkortvisning kan du markere, hvordan et materiale skal vises, når der klikkes på det: Der er mange forskellige muligheder i forhold til hvad, hvordan og hvor meget der skal vises i udtrækket. Vi anbefaler, at du prøver dig frem. Følgende parametre kan angives: Parameter Fritekst Titel Forfatter Emne Klassifikation ISBN Producent id Bogkort id Kategori Indholdstype Slutbruger Læringsområde Beskrivelse Skriv et eller flere søgeord. Ved flere søgeord søges materialer, der indeholder alle ordene. Her søges på bestemte titler/serietitler. Begræns søgningen til et eller flere forfatternavne. Begræns søgningen til et eller flere emneord. Begræns søgningen til et eller flere læringsområder, fag/tema og/eller aldersgruppe eller klassetrin. Klik på rediger klassifikation. Find materialet med et bestemt isbn nummer. Flere isbn er kan angives adskilt af komma. Begræns søgningen til materialer fra en bestemt producent. Egen producent id ses i øverste højre hjørne af skærmbilledet. Intern ID for materialet - kan findes i bogkortets URL og på fanearket 'Yderligere oplysninger'. Flere materialer id er kan angives adskilt af komma. Angiv hvilket hovedområde der ønskes søgt i (Læremidler, Kollega til kollega, e-museum, EMU eller 3. verden). Vælg mellem mange forskellige typer af indhold: Fx Grundbøger, kopimateriale, e-bøger, lærervejledning osv. Vælg mellem forskellige typer af slutbrugere: Alle, Elev/kursist/studerende eller Underviser Kan anvendes i stedet for klassifikation. Vælg fx mellem Dagtilbud, Grundskole, Stx eller Voksen-

35 11 Udtræk fra Materialeplatformen 35 Parameter Tilskudsberettigede læremidler Kun aktiviteter / besøgstilbud Visningstype Layout Visningsdetaljer Resultater pr. side Filtrering/sortering Bogkortvisning Vis ikke filtreringsog sorteringsbjælke Beskrivelse uddannelser. Du kan også vælge blandt flere læringsområder i samme udtræk ved blot at holde Ctrl-tasten nede, og derefter klikke på de ønskede områder. Klik på et markeret læringsområde igen for at fjerne denne fra udtrækket. Søg kun materialer, der findes på den godkendte liste over tilskudsberettigede læremidler Begræns søgning til de materialer, der er registreret som et undervisningstilbud (fx på et museum). Vælg om udtrækket skal vises som en søgeboks, et søgeresultat eller begge dele. Søgeresultatets udseende: Neutralt: bruges til eksterne sites (grå nuancer) EMU: Bruges på EMU-sites (blå nuancer) e-museum: Bruges til museumsmaterialer (rødlige nuancer) Størrelsen på udtrækket fra det enkelte materiale: Kun overskrift Målgruppe og beskrivelse Billede, målgruppe og beskrivelse Kun beskrivelse Billede og beskrivelse Hvor mange resultater, der skal udskives pr. side: 5, 10, 20, 25 eller 50. Tag stilling til hvad du ønsker at få medtaget i udtrækket: Alle materialer, kun Online materialer, kun Trykt materialer eller kun materialer i kategorien Andet. Desuden kan du markere, om du kun ønsker materialer der er gratis og/eller interaktive (medtager både interaktivt og interaktivt i betydelig grad jvf. definition på Materialeplatformen). Sortering af søgeresultaterne kan ske efter titel, dato eller mest populære (flest thumbs up) Tag stilling til om detaljer om et materiale i søgeresultatet skal: På Materialeplatformen: Linker til bogkortet på Materialeplatformen Som overlay: Detaljer vises som pop-up vindue I siden: Skal vises i siden. Sæt hak i feltet hvis du ikke ønsker at vise filtrerings og sorteringsmulighederne for søgeresultatet. 5. Kontroller, at udtrækket svarer til dine forventninger, ved at klikke på knappen Afprøv scriptet nederst på siden. Du kan ændre i de respektive felter, hvis resultatet ikke ser ud som ønsket. Klik derefter på knappen Afprøv scriptet igen.

36 11 Udtræk fra Materialeplatformen Klik på knappen Kopi til clipboard 7. Find det sted i html-koden på din webside, hvor du ønsker, at udtrækket fra Materialeplatformen skal fremkomme. Vælg Indsæt fra clipboard og gem siden.

37 12 Bestilling af nye brugere Bestilling af nye brugere Hvis der er behov for, at andre end dig kan registrere materialer, kan du bestille flere brugere og give disse de nødvendige rettigheder. Det gøres via grænsefladen for brugeradministration af UNI Login. De følgende trin forudsætter, at du er brugeradministrator for din institution. Det vil normalt være tilfældet, hvis du er den første, der har modtaget et producentlogin til Materialeplatformen. 1. Gå ind på brugeradministration.emu.dk 2. Log på med dit UNI Login 3. Vælg fra forsiden af brugeradministrationen menupunktet Manuel administration 4. Vælg herefter underpunktet Brugeroprettelse Brugeradministrator 5. Indtast det fulde navn på den nye bruger i eksemplet herunder Peter Nielsen på siden Brugeroprettelse:

38 12 Bestilling af nye brugere Vælg brugertypen lærer og klik på Bestil Du får nu en bekræftelse på, at brugeren er bestilt og vil være oprettet et døgn senere 7. Efter et døgn logger du igen på brugeradministrationen og vælger menupunktet Rettighedstildeling: 8. Sæt flueben i feltet ved Matplat red ud for den nyoprettede bruger: 9. Find bruger-id og kodeord for brugeren ved at vælge Bestillingsoversigt og vælge en liste over udførte bestillinger: Brugeren bør herefter ændre sin adgangskode via brugerprofil.emu.dk/kodeord.

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11 BEGREBER I DANTEK... 2 SAMLINGER... 2 Informationssamlingen... 2 Udlånssamlingen (sætsamlingen)... 2 BOOKING... 2 RESERVERING... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SIMPEL SØGNING... 5 AVANCERET

Læs mere

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio Lectio Bogdepotvejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse...

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse... Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 7 1.1. Sådan logger du ind... 7 2. Sidetræ... 8 2.1. Sider... 8 2.1.1. Opret side... 8 2.1.2. Rediger side... 9 2.1.2.1. Sidedata... 9 2.1.2.2. Sideindhold...

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere

KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN. Centraladministrator

KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN. Centraladministrator KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN Centraladministrator KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN Indholdsfortegnelse Velkommen til Administratorforsiden... 4 Sektionen Topmenu... 4 Sektionen Kalender... 4 Sektionen

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

IT Manual for Borup IF Fodboldafdelingen

IT Manual for Borup IF Fodboldafdelingen IT Manual for Borup IF Fodboldafdelingen Version 1.0-2. aug. 2010 Side 1 af 43 Denne manual et opslagsværk over de mest almindelige funktioner som du som bruger kommer ud for. Den gennemgår de IT systemer

Læs mere

Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S

Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S Januar 2010 INDHOLD A. OPSTART, KONTOTYPER OG KONTOADMINISTRATION 4 Start Trivselmeter menupunktet Oversigt 4 Konto/facilitator typer 4 ændringer

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11 SkoleKom Begyndervejledning Tilpasset FirstClass version 11 1 Om SkoleKom... 3 1.1 Download og installation af FirstClass-programmet... 4 1.2 Log på SkoleKom... 5 1.3 Dit SkoleKom-skrivebord... 5 1.4 Sådan

Læs mere

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system)

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Indholdsfortegnelse Rart at vide Generelt om CMS modulet Sådan benytter du CM-systemet til at rette på din hjemmeside Ændring af sider / opret af sider Indsætning

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107 Indhold af guide Generelt Systemkrav 3 Internet Explorer 3 Java Virtual Machine Microsoft VM 3 JavaVM ikke installeret eller ikke aktiveret 4 (rødt kryds på skærmen) Installation af Java VM 5 Outlook integration

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 1 1. Indhold 6 2. Log ind til administrationen 7 3. Administrationen forside 8 4. Menu Bjælke 9 4.1 Start 9 4.2 Varekatalog 9 4.2.1 Varegrupper 9 Indsæt ny varegruppe

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

Baggrund Forord Luk Filer Gem

Baggrund Forord Luk Filer Gem Lectio Lectio Elevmodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Forord

Læs mere

Vejledning til oprettelse af digital post

Vejledning til oprettelse af digital post Vejledning til oprettelse af digital post Indholdsfortegnelse Har du brugt dit sidste frimærke?... 3 Inden du begynder... 4 Bestil NemID med pas eller kørekort... 5 Aktiver ny NemID... 10 OPRET digital

Læs mere

3S brugermanual VERSION 2

3S brugermanual VERSION 2 3S brugermanual VERSION 2 Version 2.2 - Udgivet 20/7 2012 3S brugermanual Kom igang med 3S Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge dine nye eller opdaterede hjemmeside. Det er en trin-for-trin

Læs mere

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00 Brugermanual September 2014 Udgave 3.00 Indhold Indhold... 2 1. Bliv bruger af EK-Pro... 4 1.1. Login... 4 2. Overblik... 5 2.1. Kopiering fra version 4 til version 5... 5 3. Opret en sag... 6 3.1. Energimærke

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter.

Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter. Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter. Dokument version: 2.13 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen, Affaldsdatasystem

Læs mere

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt!

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! 2 KORT INTRODUKTION: 6 INSTALLATION: 7 PROGRAMMETS OPBYGNING: 8 DESIGN AF SPØRGESKEMA: 9 ÅBEN SPØRGESKEMA 9 GEM SPØRGESKEMA 9 EKSPORT AF SPØRGESKEMA 9 PRINT

Læs mere

Manual. Tabulex Hjemmeside. Manual. Side 1 af 39

Manual. Tabulex Hjemmeside. Manual. Side 1 af 39 Tabulex Hjemmeside Manual Side 1 af 39 Indholdsfortegnelse 0. Begreber... 3 1. Sådan logger du ind... 5 2. Opret sider og kolonner... 6 2.1 Opsætning... 6 2.2 Opret side og rediger egenskaber... 8 2.3

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Brugermanual Energy10

Brugermanual Energy10 Brugermanual Energy10 Sådan kommer du i gang Version 4.0 januar 2015 Energy Systems A/S - Silkeborgvej 53-8000 Århus C - CVR-nr.: 30925815 - Tlf.: 70229310 Mail: support@energysystems.dk Web: www.energysystems.dk

Læs mere

Webshop. Webshop - når du vil sælge dine varer via Internettet

Webshop. Webshop - når du vil sælge dine varer via Internettet Webshop Webshop - når du vil sælge dine varer via Internettet Side 1 af 44 Indeks Indeks... 2 Installation af webshop modulet... 4 Varer... 5 Kategorier... 5 Oprettelse af kategorier... 5 Oprettelse af

Læs mere