Vejledning i registrering på Materialeplatformen for forlag og andre producenter af læremidler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning i registrering på Materialeplatformen for forlag og andre producenter af læremidler"

Transkript

1 Vejledning i registrering på Materialeplatformen for forlag og andre producenter af læremidler 1 Login på Materialeplatformen Din producentprofil Skift profil efter login Redigér stamdata Tilknyt profillogo Tilknyt læringsområder Tilknyt LIX-tal Tilknyt FUI-placering - Informationsaftalen Fjern hjælpetekster Registrering af nyt materiale Registreringssiden for producenter Tilknyt forsidebillede Klassificering af materialer Informationsaftalen og Materialeplatformen Redigering af offentliggjorte materialer Redigering af kladder Kopiér materiale Upload af metadata...28 Styrelsen for It og Læring - november 2014

2 8 Upload prisændringer Webservice (Materialeplatformens REST API) Statistik Udtræk fra Materialeplatformen Bestilling af nye brugere...37 Styrelsen for It og Læring - november 2014

3 Vejledning i registrering på Materialeplatformen Af Niklas Grønlund Lind

4 1 Login på Materialeplatformen 4 1 Login på Materialeplatformen Alle skal bruge et brugernavn og adgangskode (UNI Login) for at kunne registrere et materiale på Materialeplatformen. UNI Login tildeles i forbindelse med ansøgning om producentoprettelse. Læs mere om UNI Login på Log på med UNI Login Denne vejledning forudsætter, at du har modtaget et UNI Login med adgang til at registrere under området Læremidler på Materialeplatformen: 1. Åbn materialeplatform.emu.dk i en internetbrowser 2. Klik på linket Mine sider til højre i billedet for at komme til loginområdet: 3. Indtast brugernavn og adgangskode (dvs. dit UNI Login). Første gang, du registrerer et materiale, vil du blive bedt om at acceptere de generelle vilkår for brug af Materialeplatformen. Generelle vilkår

5 1 Login på Materialeplatformen 5 Efter login vises oversigtssiden Mine sider, hvor du har adgang til følgende: Søge blandt egne materialer Gå direkte til alle dine: o o Offentliggjorte materialer (kan ses af alle) Kladder (dvs. ikke-offentliggjorte materialer - kan kun ses af producenten efter login) Mulighed for registrering af nyt materiale til hovedområderne Læremidler eller Kollega til kollega Statistik over dine mest viste materialer Mulighed for at skifte profil efter login Redigere din personlige profil eller institutionens profil (ændre stamoplysninger/logo/feltvisninger m.m.) Upload metadata Upload prisændringer Mulighed for at lave udtræk fra Materialeplatformen Mine sider 4. Du logger ud af Materialeplatformen ved at lukke alle browservinduer. Log ud

6 2 Din producentprofil 6 2 Din producentprofil Fra venstremenuen under Mine sider finder du to profil punkter: Min profil og Institutionens profil. Du har mulighed for at skifte mellem disse to profiler uden at skulle logge ind på ny. 2.1 Skift profil efter login 1. Klik på linket Mine sider i venstremenuen Hvis du ikke kan se læremiddel-området efter login, kan det skyldes, at du er logget ind med din personlige profil. Når du er logget ind med personlig profil, ser dit skærmbillede sådan her ud: 2. I højre spalte kan du se, hvilken profil du er logget ind med. Dit eget navn står skrevet, hvis du er logget på med personlig profil. Er du logget på institutionens profil, er firmanavnet angivet. Klik på den profil du ønsker at arbejde med. Når du har skiftet profil fra Min profil til Institutionens profil, ser dit skærmbillede ud som følger: Skift profil efter login

7 2 Din producentprofil 7 Du kan under Institutionens profil få adgang til at slette/rette/tilføje følgende: Institutionens stamdata (navn, adresse, m.m.) Logo Læringsområder LIX Informationsaftalen Se beskrivelse af ovenstående felter på de efterfølgende sider.

8 2 Din producentprofil Redigér stamdata Institutionens stamdata (navn, adresse m.m.) kan rettes gennem EMUs brugeradministration (åbner i et nyt vindue). Det kræver, at man er brugeradministrator, og der må påregnes 1-3 arbejdsdage, inden ændringer træder i kraft. Redigér stamdata 2.3 Tilknyt profillogo Hvis du ønsker det, kan du tilknytte et logo til din producentprofil. Logoet vil optræde øverst på siden, når man slår op på den alfabetiske oversigt over producenter på Materialeplatformen via venstremenuen Hvem er med? Brugerne vil se denne oversigt, når de via højrespalten vælger Hvem er med? Logoet vil også blive vist ud for titlen på de enkelte materialer, medmindre du har tilknyttet et forsidebillede til materialet. For at tilknytte logo: 1. Klik på Institutionens profil i venstremenuen. 2. Klik på knappen Tilknyt logo: Tilknyt profillogo 3. Du kan nu vælge enten at uploade et logo eller at linke til et ikon:

9 2 Din producentprofil 9 4. Hvis du vælger at uploade et logo: Marker radioknappen Upload et logo Klik på knappen Gennemse. Et pop-up vindue vises Klik dig frem til det sted hvor dit logo ligger gemt Klik på knappen Åbn Afslut ved at klikke på knappen Gem. Bemærk at logoer skal have et af følgende fil-formater: jpeg, gif, png eller tif. 5. Hvis du vælger at linke til et ikon: Marker radioknappen Link til et ikon Skriv navnet på linket i det hvide felt Afslut ved at klikke på knappen Gem. Bemærk at der automatisk hentes og gemmes en kopi af det logo, der linkes til. Du kan udskifte et logo med et andet blot ved at tilknytte det nye logo. Når du sætter et nyt logo ind, vil det gamle m.a.o. automatisk blive overskrevet. 2.4 Tilknyt læringsområder Du har mulighed for at krydse af, hvilke udvalgte læringsområder det kun skal være muligt at registrere materiale til. Herved begrænses klassifikationshierarkiet efterfølgende til kun at vise de(t) pågældende læringsområde(r) i forbindelse med registrering af et materiale. Tilknyt læringsområder

10 2 Din producentprofil 10 Eksempel: Alle læringsområder vises i klassifikationshierarkiet Eksempel: Kun Dagtilbud og Grundskole vises i klassifikationshierarkiet 2.5 Tilknyt LIX-tal Du har mulighed for at krydse af, om du vil kunne anføre LIX-tal ud for egne materialer. Se hvordan i næste afsnit. Tilknyt LIX-tal 2.6 Tilknyt FUI-placering - Informationsaftalen Felter vedrørende Informationsaftalen er kun relevant for forlag/producenter, som udsender informationseksemplarer til Centre for Undervisningsmidler som led heri kræver medlemskab af enten Forlæggerforeningen eller Brancheforeningen for Undervisningsmidler. Se nærmere beskrivelse i afsnit 3.4 Informationsaftalen og Materialeplatformen side 21.

11 2 Din producentprofil 11 Sådan får du vist felterne vedr. Informationsaftalen: 1. Klik på Institutionens profil i venstremenuen 2. Sæt fluebenet i feltet Deltager i Informationsaftalen nederst på siden Eksempel: Tilknyt FUIplacering 2.7 Fjern hjælpetekster Er du fortrolig med registreringspraksis, har du mulighed for at fjerne de hjælpetekster, der bliver vist under redigering af materiale. Gå ind under Min profil, fjern fluebenet i afsnittet om Hjælpetekster, og tryk Gem ændringer. Hjælpetekster

12 3 Registrering af nyt materiale 12 3 Registrering af nyt materiale 1. Vælg, hvilken type materiale du ønsker at registrere, ved at klikke på Læremidler eller Kollega til kollega fra forsiden af Mine sider eller fra venstremenuen: Bemærk: De fleste producenter vil kun have behov for at registrere materiale under området Læremidler. Området Kollega til kollega er primært tænkt til pædagogisk personale og lærere/underviseres egenproduktion, dvs. pædagogisk bearbejdet materiale, som er gratis, fra kollega til kollega. 2. Der er nu tre valgmuligheder: Sæt kryds ud for den type materiale, du vil registrere. Du får derefter vist præcist de felter, du har brug for til at registrere materialet, og der vises automatisk hjælpetekster. Online er defineret ved, at læringsressourcen enten består af en URL (afvikles via Internettet) eller af en fil, man kan downloade (afvikles lokalt). Et materiale er ikke Online blot ved, at brugeren henvises til et website med bestillingsformular (til fx en bog).

13 3 Registrering af nyt materiale 13 Filtrering og søgning Det er bl.a. muligt at filtrere et søgeresultat efter 'gratis' og/eller 'interaktivt' På Materialeplatformen er det muligt at registrere om et digitalt læremiddel er interaktivt. Her kan det angives hvorvidt det digitale læremiddel er interaktivt eller interaktivt i betydelig grad. Ved filtrering af søgeresultat efter interaktivt medtages både interaktivt og interaktivt i betydelig grad. Gratis / Interaktivt Feltet vises kun, når du registrerer materialer i kategorierne Online og Andet. Læs mere på Hvis du vil registrere forskellige typer materiale, der hører sammen som ét samlet tilbud, kan det også lade sig gøre: Hvis I fx har produceret et websted med tilhørende bog, kan du sætte kryds i både Online og Trykt og lave én samlet registrering. Typerne vises med ikoner ved søgning på materialer på Materialeplatformen. Du kan se en samlet oversigt over Registreringssiden for producenter på side Med mindre du sætter kryds i både Online, Trykt og Andet, vil du ikke få alle felter at se på én gang. Bemærk følgende: De data, der indtastes, kaldes metadata. Felter markeret med gul baggrundsfarve er obligatoriske, dvs. de skal udfyldes med metadata, før beskrivelsen af materialet kan offentliggøres. Du kan dog altid gemme dine indtastninger som kladde uafhængigt af, hvor mange felter du har udfyldt Det er vigtigt, at du indtaster en præcis beskrivelse af materialet i feltet Beskrivelse. Beskrivelsen er slutbrugerens primære mulighed for at vurdere, om materialet er relevant i forhold til undervisningen. Det er en stor fordel at nævne materialetypen i første sætning, fx Bog om eller Netbaseret undervisningsmateriale til Det er muligt at tilknytte et forsidebillede til dit materiale. Se en beskrivelse i afsnit 3.2 Tilknyt forsidebillede på side 18 I afsnit 3.3 Klassificering af materialer på side 19 kan du finde en detaljeret beskrivelse af, hvordan knappen Rediger klassifikation benyttes Når du registrerer Online materiale, har du i rubrikken Angiv materiale mulighed for at uploade en eller flere filer og/eller indsætte link til et eller flere websteder. Bemærk at du kan give materialet en kort sigende titel, hvis du ikke ønsker filens eller linkets fuldes navn vist på Materialeplatformen. Obligatoriske metadata

14 3 Registrering af nyt materiale 14 Feltet Link til bestillings- eller infoside skal udfyldes med et link, der henviser til det sted på jeres egen hjemmeside, hvor brugeren kan finde enten en bestillingsside eller mere information om undervisningsressourcen. Feltet er obligatorisk, når du registrerer materialer i kategorierne Trykt og Andet. 3. Når du har udfyldt alle felter, kan du offentliggøre materialet ved at klikke på knappen Offentliggør. Har du brug for at gemme dit arbejde, før det er færdigt, kan du i stedet vælge Gem som kladde: Gem som kladde eller offentliggør Systemet kontrollerer, om alle obligatoriske felter er udfyldt, hvis du klikker på Offentliggør. Du kan nemt rette et offentliggjort materiale, hvis du efterfølgende opdager fejl eller ønsker at lave tilføjelser. Se afsnit 4 Redigering af offentliggjorte materialer på side Afslutningsvis vises en kvittering som dokumentation på at registreringen er gennemført. Du har følgende muligheder på siden: Klik på Rediger igen for at rette fejl eller lave tilføjelser. Klik på Opret kopi for at oprette et nyt materiale, der har de samme grundoplysninger som det, du lige har registreret. Se yderligere information i afsnit 6 Kopiér materiale side 26 Redigér og genbrug metadata

15 3 Registrering af nyt materiale Registreringssiden for producenter Alle felterne fra Er læremidlet interaktivt? til Anvendes et autentifikationssystem vises kun ved Online materiale og Andet materiale

16 3 Registrering af nyt materiale 16 Felterne under Format vises kun ved Andet materiale Felterne LIX ML, LIX LO og LIX SUM under Yderligere identifikation vises kun, hvis man har angivet dette under menupunktet Institutionens profil (venstremenuen) Felterne under Informationsaftalen - distribution af informationseksemplarer vises kun, hvis man har angivet dette under menupunktet Institutionens profil (venstremenuen). Felterne under Angiv materiale vises kun ved Online materiale fortsættes på næste side.

17 3 Registrering af nyt materiale 17 Feltet Link til bestillingseller infoside er kun obligatorisk, når du registrerer materialer i kategorierne Trykt materiale og Andet materiale.

18 3 Registrering af nyt materiale Tilknyt forsidebillede Det er muligt at tilknytte et forsidebillede til det materiale, du registrerer. Billedet vil automatisk blive skaleret, så det fylder 75 pixels i bredden, og vil fx se ud på websiden, som vist herunder: 1. Klik på knappen tilknyt forsidebillede på registreringssiden 2. Du kan nu vælge at uploade et billede eller linke til det billede, du ønsker tilknyttet. 3. Hvis du vælger at uploade et billede: Marker radioknappen Upload et forsidebillede Klik på knappen Gennemse Klik dig frem til dit billede Klik på knappen Åbn Afslut ved at klikke på knappen Gem.

19 3 Registrering af nyt materiale 19 Bemærk at forsidebilleder skal have et af følgende fil-formater: jpeg, gif, png eller tif. 4. Hvis du vælger at linke til et billede: Marker radioknappen under Link til forsidebillede Skriv navnet på linket i det hvide felt Afslut ved at klikke på knappen Gem. Bemærk, at der automatisk hentes og gemmes en kopi af det forsidebillede, der linkes til. Når du klikker på knappen Gem, bliver forsidebilledet vist på registreringssiden. Hvis du ikke tilknytter et forsidebillede til dit materiale, vil producentens logo automatisk blive indsat i stedet for. Er der ikke tilknyttet et logo, vil pladsen ud for det registrerede materiale stå tom. 3.3 Klassificering af materialer Brugere af Materialeplatformen har mulighed for at klikke sig frem til materiale via indgange baseret på bl.a. læringsområde, fag og niveau. Som eksempel er her vist forsiden for Læremidler rettet mod grundskolen: Læringsområde, fag og niveau

20 3 Registrering af nyt materiale 20 Forudsætningen for, at ovenstående indgange fungerer, er, at du angiver, hvilke uddannelser, fag/tema m.m. materialet henvender sig til. Du foretager denne tilknytning, når du registrerer et materiale. Vælg klassifikation 1. Klik på knappen Rediger klassifikation på registreringssiden. Se illustration side 16. Et lille pop-vindue åbnes. 2. Klik på det lille + ud for det læringsområde, som dit materiale henvender sig til Præcis klassifikation 3. Klik på det lille + ud for det fag afhængig af valgt læringsområde som dit materiale henvender sig til. Fortsæt udfoldning, indtil du har fundet det ønskede detaljeringsniveau. Du bør som minimum tilknytte mindst ét fag/tema, men gerne flere, hvis det er relevant. Du bør kun tilknytte fagligt niveau, hvis du er bekendt med undervisningskravene på det enkelte undervisningstrin. Jo mere præcis du er i din angivelse, desto større chance er der for, at materialet findes af den relevante målgruppe.

21 3 Registrering af nyt materiale 21 Bemærk: Såfremt du registrerer materiale til Dagtilbud, har du mulighed for at registrere både tema og aldersgruppe, ligesom du til Grundskolen, har mulighed for at registrere både klassetrin og fag, herunder et detaljeret trinmål/slutmål baseret på Fælles Mål. Hvis du fortryder et valg, kan du markere den pågældende tekst i den nederste boks i vinduet og klikke på knappen Fjern fra oversigt (eller blot dobbeltklikke på teksten) 4. Klik på knappen Luk vindue. 3.4 Informationsaftalen og Materialeplatformen Dette afsnit er kun relevant for producenter, som er del af Informationsaftalen - kræver medlemskab af enten Forlæggerforeningen eller Brancheforeningen for Undervisningsmidler. FUI Materialer fra den tidligere FUI-base, Fonden Undervisnings Information, er nu registreret på Materialeplatformen. Materiale, der udsendes som informationseksemplarer til centre for undervisningsmidler mv. som led i Informationsaftalen, skal som en del af registreringen have angivet distributionsuge og FUI-kode. Det er kun muligt at angive en uge, som ligger mindst to ugenumre frem i tiden ift. den aktuelle uge. Dette sker for at sikre, at man kan nå at få fremsendt materialer til distribution via DBK, som vil pakke forsendelserne efter listen over informationseksemplarer, som udsendes fra Materialeplatformen. Husk derfor at sende materialer til DBK samtidig med registreringen! Hvis forlaget vælger selv at fremsende til de enkelte centre, bør fremsendelsestidspunktet svare til den anførte distributionsuge. Når materialerne modtages på centrene, vil de ofte blive opstillet efter FUI-koder. Derfor skal alle materialer, som udsendes under Informationsaftalen, forsynes med netop én FUI-kode. En gang hvert halve år (1. januar og 1. juli) udsendes der en afgangsliste til centrene for undervisningsmidler. Denne liste benyttes til at fjerne materiale fra hylderne i centrenes informationssamlinger, så de altid fremstår opdaterede. Det er derfor vigtigt, at den enkelte producent sikrer, at de lister, som udsendes, er korrekte. Distributionsuge FUI-kode Afgangsliste Hvis man ønsker at placere et materiale på næste afgangsliste, gøres dette fra Mine sider Mine materialer Offentlige. Vælg ikonet for Afgang :

22 3 Registrering af nyt materiale 22 Svar OK til den efterfølgende advarsel: Vær opmærksom på, at hvis du vælger at slette et materiale (klikker på skraldespanden ), sættes det slettede materiale automatisk på afgangslisten. 14 dage før en afgangsliste udsendes til centrene, vil alle producenter modtage en mail om, hvilke materialer de aktuelt har på listen. Det er derfor vigtigt at tjekke, at man som producent har den rigtige mailadresse registreret under Mine sider Profil. Læs mere i afsnit 2 Din producentprofil på side 6. Det er den enkelte producent, der skal sikre, at det er de korrekte materialer, som er medtaget på listen. I den forbindelse er det vigtigt at minde om, at frilæsningsmaterialer ifølge Informationsaftalen skal sættes i afgang to år efter udsendelse til centrene. Leverandører under Informationsaftalen er medlemmer af Forlæggerforeningen eller Brancheforeningen for Undervisningsmidler. Yderligere information om Informationsaftalen Har du brug for yderligere information om FUI-koder, Informationsaftalen eller distribution af frieksemplarer, kan du læse mere på materialeplatform.emu.dk/hjaelp/frieksemplar.html. Spørgsmål vedrørende Informationsaftalen henvises til: Center for Undervisningsmidler, Hjørring Professionshøjskolen UC Nordjylland Skolevangen Hjørring Tlf.: Kontaktpersoner vedrørende Informationsaftalen: Thomas Mark Jette Ravn Christensen Kirsten Hald

23 4 Redigering af offentliggjorte materialer 23 4 Redigering af offentliggjorte materialer Offentliggjorte materialer kan ses af alle brugere af Materialeplatformen. Du kan redigere offentliggjorte materialer på denne måde: 1. Login på Materialeplatformen (se side 4) 2. Klik på linket Mine materialer 3. Klik på linket Offentlige En liste over alle dine/producentens offentliggjorte materialer vises. Såfremt det drejer sig om mange materialer, vil listen strække sig over flere sider. Du har mulighed for at søge hurtigt i alle jeres materialer ved hjælp af søgeboksen i højre side af skærmbilledet. Som udgangspunkt er listen sorteret alfabetisk efter titel; sorteringen kan ændres ved at klikke på kolonneoverskrifterne Område, Status og Sidst ændret. 4. Find titlen på det materiale du vil redigere. I yderste højre kolonne ses fire forskellige ikoner, som beskrives nedenfor: Ved klik på statistik-ikonet åbnes et vindue med en oversigt over hvor ofte materialet er blevet vist, downloadet eller link er fulgt. Blyanten giver dig mulighed for at redigere oplysninger i et offentliggjort materiale. De to ark papir giver dig mulighed for at kopiere beskrivelsen af et materiale. Se nærmere beskrivelse på i afsnit 6 Kopiér materiale på side 26. Skraldespanden giver dig mulighed for at slette et offentliggjort materiale. En sletning kan ikke fortrydes. Hvis materialet har været udsendt som informationseksemplar, bør du i stedet sætte materialet på afgangslisten, så det fjernes fra informationssamlingerne på Centre for Undervisningsmidler (klik på ). Bemærk: Du kan fjerne offentliggjorte materialer fra de offentlige sider, uden at slette dem, ved at klikke på blyanten ud for materialets titel og vælge Gem som kladde nederst på redigeringssiden.

24 4 Redigering af offentliggjorte materialer 24 Hvis du ønsker at slette filer/links fra et offentliggjort materiale, skal du være særlig opmærksom på følgende: Sletning af fil/url 1. Hvis du ønsker at slette en fil eller et link på din registrering, skal du klikke på fjern ud for det dokument/link, du vil slette: 2. Hvis du alene fjerner fluebenet ved materialetypen Online på registreringsformularen, har det følgende konsekvenser: 1) metadatafelter knyttet til Online vises ikke på registreringsformularen, 2) det grønne ikon (Online) vises ikke på bogkortet samt i søgeresultatvisningerne, 3) linket til materiale/url vises fortsat i den grønne downloadboks på bogkortet. Husk at offentliggøre det redigerede materiale igen ved at klikke på Offentliggør nederst på formularen:

25 5 Redigering af kladder 25 5 Redigering af kladder Kladder er materialer, som endnu ikke er offentliggjorte. Kladderne kan kun ses af brugere med UNI Login hos den enkelte producent fra Mine sider. Du kan redigere kladder på denne måde: 1. Login på Materialeplatformen (se side 4) 2. Klik på Mine materialer i venstremenu 3. Klik på linket Kladder En liste over alle dine/producenters kladder vises. Såfremt det drejer sig om mange materialer, vil listen strække sig over flere sider. Du har mulighed for at søge hurtigt i alle jeres materialer ved hjælp af søgeboksen i højre side. 4. Find titlen på det materiale du vil redigere. I yderste højre kolonne ses tre forskellige ikoner: Blyanten giver dig mulighed for at redigere en kladde. De to ark papir giver dig mulighed for at kopiere beskrivelsen af et materiale. Se nærmere beskrivelse i afsnit 6 Kopiér materiale på side 26. Skraldespanden giver dig mulighed for at slette en kladde. En sletning kan ikke fortrydes. Bemærk: Du kan offentliggøre en kladde ved at klikke på blyanten ud for materialets titel og vælge Offentliggør nederst på redigeringssiden.

26 6 Kopiér materiale 26 6 Kopiér materiale Du kan genbruge de oplysninger, der er indtastet i forbindelse med et givent materiale. Det gælder både for offentliggjorte materialer og for kladder. Det kan fx være relevant, hvis du er ved at registrere en række materialer, der har flere informationer til fælles. Kopiering kan ske på to forskellige måder som beskrevet nedenfor. Kopiering: Metode 1 1. Registrer et materiale som beskrevet i afsnit 3 Registrering af nyt materiale på side 12. Uafhængigt af, om du klikker på knappen Gem som kladde eller Offentliggør, vises en kvitteringsside, som dokumentation på at registreringen er gennemført: 2. Klik på knappen Opret kopi på kvitteringssiden. Systemet opretter herefter en fuldstændig kopi af de oplysninger, du netop har indtastet, evt. uploadede filer kopieres dog ikke. Desuden slettes ISBN samt evt. oplysninger hentet fra DBC (dk5, FAUST-nr. samt emneord).

27 6 Kopiér materiale 27 Det fremgår af titelfeltet, at der er tale om en kopi, idet teksten Kopi af: automatisk indsættes foran titlen på det oprindelige materiale. Som minimum vil du typisk have brug for at give kopien en ny titel og måske også en ny beskrivelse. Vær særlig opmærksom på, at du husker at ændre felter i beskrivelsen, som ikke er korrekte for kopien, fx titel, beskrivelse, emneord, link til materiale og/eller bestillingsside m.m. Kopiering: Metode 2 1. Klikke på Mine materialer i venstremenu. 2. Klik på linket Offentlige eller Kladder. Herefter bliver du præsenteret for en oversigt, hvor du i højre side kan se et kopierings-ikon. 3. Klik på kopi-ikonet: Systemet opretter herefter en fuldstændig kopi af de oplysninger, du netop har indtastet. Bemærk: Vær særlig opmærksom på, at du husker at ændre felter i beskrivelsen, som ikke er korrekte for kopien, fx titel, beskrivelse, emneord, ISBN, link til materiale og/eller bestillingsside m.m.

28 7 Upload af metadata 28 7 Upload af metadata Hvis du har mange beskrivelser, er der mulighed for at uploade dem i form af XML-filer eller via en webservice. Upload i form af XML-filer sker via menupunktet Upload metadata: Webservice (REST API) tilgængelig Hvis du har mange beskrivelser, og ønsker at oprette, hente, ændre eller slette dem på en effektiv måde, er der mulighed for at benytte Materialeplatformens webservice omtalt i afsnit 9 Webservice (Materialeplatformens REST API). Kontakt os om procedure Hvis du er interesseret i at benytte denne mulighed, kan du få råd og vejledning til den bedste procedure i dit tilfælde ved at kontakte

29 8 Upload prisændringer 29 8 Upload prisændringer Hvis du har nye priser på mange produkter, er der også mulighed for at uploade dem i form af Excel-filer eller via en webservice. Upload af prisændringer i form af Excel-filer sker via menupunktet Upload prisændringer: Hvis du har spørgsmål til upload af prisændringer, kontakt os venligst på Webservice (REST API) tilgængelig Hvis du har mange beskrivelser, og ønsker at oprette, hente, ændre eller slette dem på en effektiv måde, er der mulighed for at benytte Materialeplatformens webservice omtalt i afsnit 9 Webservice (Materialeplatformens REST API).

30 9 Webservice (Materialeplatformens REST API) 30 9 Webservice (Materialeplatformens REST API) Hvis du har mange registreringer, og ønsker at oprette, hente, ændre eller slette dem på en effektiv måde, er der mulighed for at benytte Materialeplatformens webservice i stedet for at uploade via Excel-fil eller XML-fil jf. afsnit 7 og 8. Webservicen stilles til rådighed for producenter og andre aktører på markedet. For at benytte webservicen kræves blandt andet følgende: brugeren (serviceaftager) af webservicen autentificeres - læs mere i dokumentation af webservicen brugeren (serviceaftager) af webservicen tilslutter sig/underskriver en webserviceaftale med UNI C. Aftalen kan hentes på Webservicen har følgende endpoints: 1. Producenter (oversigt over alle registrerede producenter på Materialeplatformen) 2. Materialer for producent (oversigt over materialerne registreret af en given producent) 3. Materiale (data for den enkelte materialetitel) 4. Klassifikationer (Tema og aldersgruppe i Dagtilbud, klassetrin og (Fag) Fælles Mål i grundskolen, fag og niveauer til de gymnasiale uddannelser, uddannelser og specialer på erhvervsuddannelserne, fag til voksenuddannelser, kortere og mellemlange videregående uddannelser, grundfag og uddannelser indenfor arbejdsmarkedsuddannelserne samt opstillingskoder fra Fonden Undervisningsinformation) Læs mere om de generelle bestemmelser ved brugen af endpoints i webserviceaftalen. Kontakt os hvis du ønsker at benytte webservicen Hvis du er interesseret i at benytte denne mulighed, skal du kontakte os på Oplys venligst navn, telefonnummer og adresse på teknisk kontaktperson.

31 10 Statistik Statistik Fra Mine sider vil du altid kunne se, hvilke af dine materialer der oftest har været vist, downloadet eller hvor et link er fulgt. Ved klik på titlen for det enkelte materiale vises mere detaljeret information, svarende til den, der fås ved klik på statistik-ikonet fra et søgeresultat under Mine sider. Endelig er der også mulighed for at downloade en kommasepareret fil med disse oplysninger for alle dine materialer til nærmere analyse.

32 11 Udtræk fra Materialeplatformen Udtræk fra Materialeplatformen Med udtræksfunktionen fra Materialeplatformen er der mulighed for på en nem måde at eksponere/vise indhold fra Materialeplatformen på eksterne websteder. Med et udtræk fra en webservice (REST API) omtalt i afsnit 9 vises data ikke, men leveres råt direkte til aftageren, som så kan bruge de hentede data under særlige vilkår nævnt i en webserviceaftale. Ved et udtræk forstås en præsentation af hele eller dele af Materialeplatformens metadata andetsteds, formidlet via en webservice, hvis aftagere og brug skal godkendes af UNI C. Som beskrevet nedenfor er der forskellige måder at bruge udtræksfunktionen på. Man kan bruge den til generelle søgninger eller man kan bruge den til at eksponere ét konkret materiale. Fx kan du på din egen webside vise en ajourført liste over de materialer, du som producent har registreret på Materialeplatformen. Du kan også vælge at lave et udtræk af alle materialer vedrørende et bestemt emne, fx vejledning. Udtræksfunktionen omtalt i vejledningen er i bund og grund alene mulighed for at få vist udvalgte data. Sådan laver du udtræk fra Materialeplatformen: 1. Log in på Materialeplatformen (se side 4). 2. Find Lav udtræk fra Materialeplatformen i venstremenu 3. Hvis du vil lave et udtræk af alle de materialer, du som producent har registreret, skal du blot udfylde feltet Producent id. Du kan se din producent id i øverste højre hjørne på siden. Producent id

33 11 Udtræk fra Materialeplatformen Du kan også lave udtræk på mange andre parametre: I feltet Visningstype kan du fx markere, hvor meget tekst du vil have vist i udtrækket: I feltet Visningsdetaljer kan du markere, hvor mange detaljer du vil have vist i udtrækket:

34 11 Udtræk fra Materialeplatformen 34 I feltet Bogkortvisning kan du markere, hvordan et materiale skal vises, når der klikkes på det: Der er mange forskellige muligheder i forhold til hvad, hvordan og hvor meget der skal vises i udtrækket. Vi anbefaler, at du prøver dig frem. Følgende parametre kan angives: Parameter Fritekst Titel Forfatter Emne Klassifikation ISBN Producent id Bogkort id Kategori Indholdstype Slutbruger Læringsområde Beskrivelse Skriv et eller flere søgeord. Ved flere søgeord søges materialer, der indeholder alle ordene. Her søges på bestemte titler/serietitler. Begræns søgningen til et eller flere forfatternavne. Begræns søgningen til et eller flere emneord. Begræns søgningen til et eller flere læringsområder, fag/tema og/eller aldersgruppe eller klassetrin. Klik på rediger klassifikation. Find materialet med et bestemt isbn nummer. Flere isbn er kan angives adskilt af komma. Begræns søgningen til materialer fra en bestemt producent. Egen producent id ses i øverste højre hjørne af skærmbilledet. Intern ID for materialet - kan findes i bogkortets URL og på fanearket 'Yderligere oplysninger'. Flere materialer id er kan angives adskilt af komma. Angiv hvilket hovedområde der ønskes søgt i (Læremidler, Kollega til kollega, e-museum, EMU eller 3. verden). Vælg mellem mange forskellige typer af indhold: Fx Grundbøger, kopimateriale, e-bøger, lærervejledning osv. Vælg mellem forskellige typer af slutbrugere: Alle, Elev/kursist/studerende eller Underviser Kan anvendes i stedet for klassifikation. Vælg fx mellem Dagtilbud, Grundskole, Stx eller Voksen-

35 11 Udtræk fra Materialeplatformen 35 Parameter Tilskudsberettigede læremidler Kun aktiviteter / besøgstilbud Visningstype Layout Visningsdetaljer Resultater pr. side Filtrering/sortering Bogkortvisning Vis ikke filtreringsog sorteringsbjælke Beskrivelse uddannelser. Du kan også vælge blandt flere læringsområder i samme udtræk ved blot at holde Ctrl-tasten nede, og derefter klikke på de ønskede områder. Klik på et markeret læringsområde igen for at fjerne denne fra udtrækket. Søg kun materialer, der findes på den godkendte liste over tilskudsberettigede læremidler Begræns søgning til de materialer, der er registreret som et undervisningstilbud (fx på et museum). Vælg om udtrækket skal vises som en søgeboks, et søgeresultat eller begge dele. Søgeresultatets udseende: Neutralt: bruges til eksterne sites (grå nuancer) EMU: Bruges på EMU-sites (blå nuancer) e-museum: Bruges til museumsmaterialer (rødlige nuancer) Størrelsen på udtrækket fra det enkelte materiale: Kun overskrift Målgruppe og beskrivelse Billede, målgruppe og beskrivelse Kun beskrivelse Billede og beskrivelse Hvor mange resultater, der skal udskives pr. side: 5, 10, 20, 25 eller 50. Tag stilling til hvad du ønsker at få medtaget i udtrækket: Alle materialer, kun Online materialer, kun Trykt materialer eller kun materialer i kategorien Andet. Desuden kan du markere, om du kun ønsker materialer der er gratis og/eller interaktive (medtager både interaktivt og interaktivt i betydelig grad jvf. definition på Materialeplatformen). Sortering af søgeresultaterne kan ske efter titel, dato eller mest populære (flest thumbs up) Tag stilling til om detaljer om et materiale i søgeresultatet skal: På Materialeplatformen: Linker til bogkortet på Materialeplatformen Som overlay: Detaljer vises som pop-up vindue I siden: Skal vises i siden. Sæt hak i feltet hvis du ikke ønsker at vise filtrerings og sorteringsmulighederne for søgeresultatet. 5. Kontroller, at udtrækket svarer til dine forventninger, ved at klikke på knappen Afprøv scriptet nederst på siden. Du kan ændre i de respektive felter, hvis resultatet ikke ser ud som ønsket. Klik derefter på knappen Afprøv scriptet igen.

36 11 Udtræk fra Materialeplatformen Klik på knappen Kopi til clipboard 7. Find det sted i html-koden på din webside, hvor du ønsker, at udtrækket fra Materialeplatformen skal fremkomme. Vælg Indsæt fra clipboard og gem siden.

37 12 Bestilling af nye brugere Bestilling af nye brugere Hvis der er behov for, at andre end dig kan registrere materialer, kan du bestille flere brugere og give disse de nødvendige rettigheder. Det gøres via grænsefladen for brugeradministration af UNI Login. De følgende trin forudsætter, at du er brugeradministrator for din institution. Det vil normalt være tilfældet, hvis du er den første, der har modtaget et producentlogin til Materialeplatformen. 1. Gå ind på brugeradministration.emu.dk 2. Log på med dit UNI Login 3. Vælg fra forsiden af brugeradministrationen menupunktet Manuel administration 4. Vælg herefter underpunktet Brugeroprettelse Brugeradministrator 5. Indtast det fulde navn på den nye bruger i eksemplet herunder Peter Nielsen på siden Brugeroprettelse:

38 12 Bestilling af nye brugere Vælg brugertypen lærer og klik på Bestil Du får nu en bekræftelse på, at brugeren er bestilt og vil være oprettet et døgn senere 7. Efter et døgn logger du igen på brugeradministrationen og vælger menupunktet Rettighedstildeling: 8. Sæt flueben i feltet ved Matplat red ud for den nyoprettede bruger: 9. Find bruger-id og kodeord for brugeren ved at vælge Bestillingsoversigt og vælge en liste over udførte bestillinger: Brugeren bør herefter ændre sin adgangskode via brugerprofil.emu.dk/kodeord.

Vejledning i registrering på Materialeplatformen for forlag og andre producenter af læremidler

Vejledning i registrering på Materialeplatformen for forlag og andre producenter af læremidler Vejledning i registrering på Materialeplatformen for forlag og andre producenter af læremidler 1 Login på Materialeplatformen... 4 2 Din producentprofil... 6 2.1 Skift profil efter login... 6 2.2 Redigér

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11 BEGREBER I DANTEK... 2 SAMLINGER... 2 Informationssamlingen... 2 Udlånssamlingen (sætsamlingen)... 2 BOOKING... 2 RESERVERING... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SIMPEL SØGNING... 5 AVANCERET

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Eksamensansvarlige 11. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Forberedelser før prøvedagen... 4 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk... 4 2.2 Sådan godkender du indlæsninger

Læs mere

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Indhold Generelt om indberetning til sundhedsordning 1 Adgang til indberetningsløsningen 1 Indberetning af medarbejdere 2 Bekræftelse af indberetning

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV WebTV Vejledning til WebTV på web Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV ITS 24-11-2015 WebTV Vejledning til WebTV på web Indholdsfortegnelse WebTV... 2 Login... 2 Navigation... 3

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside front-end

Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Indhold Introduktion... 2 Log på hjemmesiden og redigér front-end... 3 Rediger en side... 7 Opret ny side... 10

Læs mere

Import-vejledning Fra regneark til UNI Login

Import-vejledning Fra regneark til UNI Login Import-vejledning Fra regneark til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 4. udgave, januar 2007 UNI C 2007 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Oprettelse af regneark med persondata...

Læs mere

Den digitale Underviser. DOF deltagernet

Den digitale Underviser. DOF deltagernet Den digitale Underviser DOF deltagernet Sabine Kramer juli 2014 Indhold Kursusindhold... 2 Log ind på Deltagernet, se og rediger dine aktuelle kurser... 3 Skift fra uge- til emneformat... 5 Redigér første

Læs mere

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside i redigering af apotekets hjemmeside It-afdelingen Januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1 INTRODUKTION 3 2 ADMINISTRATION 4 3 OPBYGNING 4 SIDER 5 FIL ARKIV 6 ARTIKLER 7 ØVRIGE

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Koster det noget at oprette sig som bruger på ALTdanmark?... 2 Hvordan opretter jeg mig som bruger på ALTdanmark?... 2 Hvordan ændre jeg mit kodeord.... 3 Hvad hvis jeg har glemt mit

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Quickguide til kredscms. Login

Quickguide til kredscms. Login Quickguide til kredscms Dette er en quickguide, der vil præsentere dig for de mest basale funktioner i kredscms. Finder du ikke svar her, så prøv at spørge andre webmastere via debatforummet på leder.fdf.dk:

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Import-vejledning. Fra Edb-brugsen til UNI Login. - For UNI Login brugeradministratorer. 1. udgave, januar 2009

Import-vejledning. Fra Edb-brugsen til UNI Login. - For UNI Login brugeradministratorer. 1. udgave, januar 2009 Import-vejledning Fra Edb-brugsen til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 1. udgave, januar 2009 UNI C 2009 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Eksporter fra Edb-brugsen... 2

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Du kan hente siden ved at trykke på det lille hus i øverste venstre hjørne af skærmen og derefter finde frem til siden via forsiden.

Du kan hente siden ved at trykke på det lille hus i øverste venstre hjørne af skærmen og derefter finde frem til siden via forsiden. Hvordan redigerer du en eksisterende side? Hent siden, mens du er logget på. Du kan hente siden ved at trykke på det lille hus i øverste venstre hjørne af skærmen og derefter finde frem til siden via forsiden.

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Vejledning til Formandsportalen

Vejledning til Formandsportalen Vejledning til Formandsportalen Startside http://mail.kolonihave.dk/formandsportal/portal/portal.aspx Der logges ind via dit medlemsnummer og kodeord. Medlemsnummeret er det brugernavn, som du fik tilsendt

Læs mere

3456.78. MANUAL TIL Vvs-katalogets administrationssystem

3456.78. MANUAL TIL Vvs-katalogets administrationssystem 3456.78 123456 MANUAL TIL Vvs-katalogets administrationssystem 10. august 2012 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du nemt i gang Side 5 Find frem til en vare Hierarkisøgning Side 6 Avanceret søgning

Læs mere

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0 Dokumenter Dokumenter er stedet, hvor du opretter og vedligeholder dit indhold på hjemmesiden. Der kan uploades filer og billeder til brug på hjemmesiden, samt oprettes sider hvis indhold du redigerer

Læs mere

UNI Login brugeradministration

UNI Login brugeradministration UNI Login brugeradministration - administration via XML-import 2. udgave, maj 2010 UNI C 2010 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Hvem kan bruge denne vejledning?... 2 1.1 Hvordan eksporteres

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

www.kjellerupskole.dk

www.kjellerupskole.dk ForældreIntra er et lukket univers, hvor forældre skal angive brugernavn og adgangskode for at blive lukket ind. I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktioner i ForældreIntra. Man finder

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

Mit Skolekort. Manual til skole admin brugere

Mit Skolekort. Manual til skole admin brugere Indhold 1. Versionshistorik... 3 2. Definitioner... 4 3. Login... 5 4. Beskeder... 6 5. Elev administration... 7 Elev administration tabel... 9 Redigering... 10 Bestilling... 11 6. Opret elev... 12 Opret

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Bogbyggeren på HVAL.DK

Bogbyggeren på HVAL.DK Journal nr. 7.32.78 Bogbyggeren på HVAL.DK Et web-baseret værktøj udviklet af Programdatateket i Viborg amt i forbindelse med ITMF-projekt 464 Din egen Historie på nettet Indholdsfortegnelse: Kom i gang...3

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

Import-vejledning. Fra NP Privatskole til UNI Login. - For UNI Login brugeradministratorer. 1. udgave, januar 2009

Import-vejledning. Fra NP Privatskole til UNI Login. - For UNI Login brugeradministratorer. 1. udgave, januar 2009 Import-vejledning Fra NP Privatskole til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 1. udgave, januar 2009 UNI C 2009 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Eksporter fra NP Privatskole...

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

Manual til frivillige om mulighederne på mitrødekors.dk

Manual til frivillige om mulighederne på mitrødekors.dk Manual til frivillige om mulighederne på mitrødekors.dk Indhold. Rediger din profil på Min Side a. Sådan retter du i din profil 2. Opret et indlæg under din aktivitet eller afdeling a. Skriv ud til andre

Læs mere

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen Guide Administration af FDF.dk/Nyborg 1. Udgave 2008 Ide og layout Christoffer S. Rasmussen FDF.Dk/NyboRG Den nye hjemmeside for FDF Nyborg er baseret på et bloksystem. Det vil sige at det er super nemt

Læs mere

Vejledning i hurtig opstart

Vejledning i hurtig opstart Vejledning i hurtig opstart Indhold: Opret et projekt Administrér og redigér et projekt Se et projekt-/testresultat Formålet med dette dokument er at hjælpe dig med hurtigt at administrere tests i CEB's

Læs mere

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole 1 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Oprettelse og eksport af xml-fil i NP Privatskole... 3 2 Importer brugerdata... 5 3 Når du har importeret, sker

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook

Vejledning i brug af Interbook Vejledning i brug af Interbook Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritidssektionen 28. april 2008 Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 3 Startsiden... 4

Læs mere

AU Webshop brugeradministration

AU Webshop brugeradministration AU Webshop brugeradministration 15.07.2010 / pch Indhold Formål... 1 Adgang... 1 Roller og rettigheder... 2 Brugeroversigt... 3 Oprettelse af en ny AU Webshop bruger... 5 Ændring af stamoplysninger for

Læs mere

Vejledning til vedligehold af

Vejledning til vedligehold af Vejledning til vedligehold af www.ajsport.dk Udarbejdet af Helle M. Klausen Indhold Sådan logger du på... 2 Sådan logger du af... 2 Hvad er ikke tilladt under vedligehold af www.ajsport.dk?... 2 Kan www.ajsport.dk

Læs mere

Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere

Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere Version 1.05 juli 2010 1 Velkommen til Tilskudsportalen Energistyrelsens tilskudsportal giver mulighed for oprettelse af en elektronisk ansøgning

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Indhold Generelt... 1 Windows tidligere versioner... 1 Windows 10... 2 Apple Mac... 2 Log på... 2 Rediger dokumentet... 2 Tilføj et

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Import-vejledning Fra KMD til UNI Login

Import-vejledning Fra KMD til UNI Login Import-vejledning Fra KMD til UNI Login 3. udgave, september 2006 UNI C Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Eksporter fra KMD... 2 1.1 KMD Easy... 2 1.2 KMD Matrix... 3 2 Import af data

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 2 Log ind... 2 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 3 Opret ny artikel... 6 a) Skriv direkte i tekstfelt... 7 b) Indsæt tekst

Læs mere

vorbasse.dk Redaktørmanual Kentaur

vorbasse.dk Redaktørmanual Kentaur Redaktørmanual Kentaur Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - TYPO3 Brugerfladen 3 Log ind 3 Backend 4 Frontend 5 Hvor skal jeg klikke? 5 Gem, gem og vis, gem og luk 6 Kapitel 2 - Sider & menuer 7 Sammenhæng

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 3 Log ind... 3 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 4 Opret ny artikel... 8 a) Skriv direkte i tekstfelt... 9 b) Indsæt tekst

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Import-vejledning Fra csv-fil til UNI Login

Import-vejledning Fra csv-fil til UNI Login Import-vejledning Fra csv-fil til UNI Login 2. udgave, august 2006 2. version UNI C Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Udtræk af data fra det administrative system... 2 2 Import af data

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra Dansk Skoledata

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra Dansk Skoledata Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra Dansk Skoledata 1 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Oprettelse og eksport af xml-fil i Dansk Skoledata... 3 2 Importer brugerdata... 6 3 Når du har importeret,

Læs mere

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook Hvidovre Kommune Vejledning i brug af Interbook Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 4 Kodeordet er nu skiftet Startsiden... 4 Startsiden... 5 Søg ledige

Læs mere

Kvikguide. e-bevillingsbrugere. www.onemed.dk

Kvikguide. e-bevillingsbrugere. www.onemed.dk Kvikguide e-bevillingsbrugere Sådan logger du ind som e-bevillingsbruger 1. Klik på Log ind knappen øverst på skærmen. 2. Indtast Brugernavn og Adgangskode som beskrevet. Som indlogget e- bevillingsbruger

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

VEJLEDNING til FORENINGER i

VEJLEDNING til FORENINGER i VEJLEDNING til FORENINGER i Indhold 1. Generel information... 3 2. Oprettelse af forening i... 4 3. Adgang til... 5 4. Redigér stamdata... 6 5. Opret grupper... 7 6. Opret nye titler... 9 7. Tildel titel...

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Vejledning i brug af imastra

Vejledning i brug af imastra Vejledning i brug af imastra af Daniel Kristian Carlsen 01.06.2010 1 Indholdsfortegnelse 1 Kom i gang... 3 1.1 Åbn imastra... 3 1.2 Skift adgangskode... 3 2 Oprettelse af kryds... 4 2.1 Før vi går i gang...

Læs mere

Tastemanual til Webbyggeren

Tastemanual til Webbyggeren Tastemanual til Webbyggeren Denne tastemanual er opbygget således, at eleverne skal lave deres hjemmeside i en allerede konstrueret hjemmesideskabelon, som de kan arbejde videre i, lægge tekst ind i, ændre

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Til klinikker og brugere i voresklinik.info

BRUGERVEJLEDNING. Til klinikker og brugere i voresklinik.info BRUGERVEJLEDNING Til klinikker og brugere i voresklinik.info 1. LIDT OM VORESKLINIK.INFO voresklinik.info er både navnet og adressen på jeres nye intranetløsning. Der kan tilføjes en masse spændende funktioner

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Af Inger Hindhede Kjær (28.02.2013) Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til platformen... 2 2 Login processen... 3 2.1 Login på siden... 3 2.2 Sådan logger

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

Brugervejledning Joomla

Brugervejledning Joomla Brugervejledning Joomla Denne brugervejledning vil guide dig gennem de funktioner, som du skal bruge for at redigere indhold på dit website. Indholdsfortegnelse LOG- IN:... 2 OPRET ARTIKEL:... 3 INDSÆT

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Vejledning for metadatabasen

Vejledning for metadatabasen Vejledning for metadatabasen Version 1.0, d. 20. juni 2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 LOG IND... 4 ABONNERE PÅ RETTELSER OG ÆNDRINGER I DATASÆT VIA GEORSS... 4 SØGNING EFTER METADATA I METADATABASEN...

Læs mere

Vejledning i brug af KLUBPORTALEN

Vejledning i brug af KLUBPORTALEN Vejledning i brug af KLUBPORTALEN 11-09-2009 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse: Log-in...3 Kontaktpersoner...3 Ændring af kontaktperson...4 Oprettelse af ny kontaktperson...5 Licenser...6 Eksisterende licenser...6

Læs mere

Vejledning for elever i 9. og 10.klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk

Vejledning for elever i 9. og 10.klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for elever i 9. og 10.klasse Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for elever i 9. og 10.klasse Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen, Ulrik Sølgaard-Nielsen

Læs mere

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater Dette dokument er en introduktion til Dansk Industris online løsning til oprettelse og bestilling af oprindelsescertifikater. Dokumentet

Læs mere

TDC Scale Mobil. Administratorvejledning. opsætning af TDC Scale Mobil

TDC Scale Mobil. Administratorvejledning. opsætning af TDC Scale Mobil TDC Scale Mobil Administratorvejledning til opsætning af TDC Scale Mobil 1 Indhold Side Indledning 3 1. Tilpasning af din Scaleløsning generelt 3 2. Lokalnummerlængde 3 3. Hovednummervisning 6 Opsætning

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

Aftale vedr. brug af Materialeplatformens webservices

Aftale vedr. brug af Materialeplatformens webservices Aftale vedr. brug af Materialeplatformens webservices Version 22. maj 2014 Aftale vedr. brug af Materialeplatformens webservices mellem Undervisningsministeriet og 1. Aftaleparter

Læs mere

Ansøgervejledning for elever i grundskolen. Brugervejledning til Optagelse.dk

Ansøgervejledning for elever i grundskolen. Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for elever i grundskolen Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for elever i grundskolen Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen, Kurt Nikolajsen

Læs mere

Her er et udkast til hvad der skal laves funktionsbeskrivelse

Her er et udkast til hvad der skal laves funktionsbeskrivelse Her er et udkast til hvad der skal laves funktionsbeskrivelse Generelt til www.clipping.dk Markeret RØD er INTERN KOMMENTAR de er med i stedet for at slette dem Følgende sider/menuer/punkter, skal der

Læs mere

Velkommen til Åben Skole portalen

Velkommen til Åben Skole portalen Velkommen til Åben Skole portalen Kære udbyder, Du er nu oprettet som udbyder på Åben Skole portalen, og du kan nu lægge relevante skole læringstilbud på portalen. For at hjælpe dig bedst mulig på vej,

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg)

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) Opdateret af Kultur & Fritid, september 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 - Nyheder...- 4 - Søg ledige

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

Brugervejledning for virksomheder

Brugervejledning for virksomheder Brugervejledning for virksomheder Indholdsfortegnelse 1 Hvad kan virksomheden bruge Praktikpladsen.dk til?... 2 2 Virksomhedens forside... 2 3 Rediger virksomhedsprofil... 3 3.1 Stamdata... 3 3.2 Øvrige

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Vejledning til upload af e-bog via web-formular på www.pubhub.dk

Vejledning til upload af e-bog via web-formular på www.pubhub.dk Vejledning til upload af e-bog via web-formular på www.pubhub.dk For at kunne foretage en dataleverance/upload, skal du have den pågældende e-bog klar i formatet PDF eller epub. Ligeledes skal du have

Læs mere

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk Elev vejledning Denne vejledning omhandler ansøgning til ungdomsuddannelse eller 10. klasse og beskriver, hvordan du som elev skal udfylde felterne i din uddannelsesplan på Optagelse.dk. Vigtigt! Der er

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere

Skolemedarbejder 8. klasse. Optagelse.dk

Skolemedarbejder 8. klasse. Optagelse.dk Skolemedarbejder 8. klasse Optagelse.dk Skolemedarbejder 8. klasse Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring, 12.12.2016 Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne

Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne Indhold Indledning Sådan opretter du dig Sådan betaler du Sådan får du en ny adgangskode Sådan kobler du dit brugernavn og kodeord med

Læs mere

Styrelsen for It og Læring Praktisk vejledning til skoler som skal indtaste kompetenceoplysninger

Styrelsen for It og Læring Praktisk vejledning til skoler som skal indtaste kompetenceoplysninger Styrelsen for It og Læring Praktisk vejledning til skoler som skal indtaste kompetenceoplysninger Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen 2017 Styrelsen for It og Læring Side 2 af 6 Indhold SKOLER

Læs mere