Foreningshåndbog for. Hedehusene Gymnastik Forening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningshåndbog for. Hedehusene Gymnastik Forening"

Transkript

1 Foreningshåndbog for Hedehusene Gymnastik Forening Formålet med denne håndbog er at angive nogle retningslinier for HGF og samtidig sikre, at alle får de samme informationer. Retningslinierne er vedtaget af bestyrelsen i december 2007 og opdateres løbende, hvis der er behov for det. Retningslinierne er også lavet for at sikre, at det er sjovt at gå til gymnastik både for gymnaster, for instruktører og for foreningen. 1. Samværspolitik 1.1 I HGF taler vi ordentligt til hinanden ingen upassende tilråb eller kommentarer om hinandens kroppe/udseende 1.2. Et nej skal respekteres også i leg 1.3. En instruktør skal ikke være alene med et hold børn 1.4. I forbindelse med ture, stævner o.l. er der altid mindst to voksne instruktører/ledere med 1.5. Man går ikke ind i det modsatte køns omklædningsrum Instruktører og ledere inviterer ikke enkelte børn med sig hjem 1.7. Forældrene opfordres til at interessere sig for deres børns idrætsliv. De kender børnene bedre end instruktørerne og er derfor bedre i stand til at opdage, hvis barnet mistrives 1.8. Hvis en instruktør føler at være kommet i en situation, der kan misforstås af andre, er vedkommende instruktør meget velkommen til at kontakte en fra bestyrelsen, som vil føre samtalen til protokols, så evt. fejlagtige misforståelser eller rygter ikke får lov til at spredes 1.9. Alle har pligt til at gå til bestyrelsen, hvis de hører rygter om krænkelser eller selv fornemmer, at der er noget galt Bestyrelsen har pligt til at tage sådanne henvendelser alvorligt og at reagere hurtigt på dem Der må ikke fotograferes under træningen, medmindre det på forhånd er aftalt med instruktøren, og der må under ingen omstændigheder fotograferes i omklædningsrummene Mobiltelefoner skal være slukkede eller på lydløs under træningen Formålet med at udarbejde en samværspolitik i HGF er at tilgodese og beskytte det enkelte barn/den enkelte idrætsudøver mod krænkelser og i værste fald seksuelt overgreb samt ikke mindst beskytte instruktørerne mod eventuelle beskyldninger. Som udgangspunkt lægges der op til, at alle instruktører, ledere, bestyrelsesmedlemmer etc. i HGF informeres om, hvad der er sunde, fornuftige og normale samværsformer. Samværsformerne bør formuleres, så der ikke er tvivl om, hvordan man skal opføre sig over for hinanden, og alle bør selvfølgelig vise dette i det daglige foreningsarbejde. HGF sørger for, at samværsformerne løbende genopfriskes blandt instruktører og ledere, ligesom de er tilgængelige for forældrene, hvis de måtte ønske det. Side 1 af 8

2 Skulle der opstå mistanke om tilnærmelser/blufærdighedskrænkelse eller lignende har HGF udarbejdet en beredskabsplan, som tages i anvendelse. Det er HGFs formand, som tegner foreningen i en sådan sammenhæng, med støtte fra et bestyrelsesmedlem. En mistanke skal behandles med største diskretion, da det er en meget alvorlig anklage mod en person Konstateres et overgreb, skal barnets forældre orienteres, og samtidig orienteres om mulighed for hjælp fra det offentlige, bl.a. socialforvaltningen. Samarbejdet med den pågældende person opsiges øjeblikkeligt, samtidig med at sagen anmeldes til politiet. Når dette er sket, bør foreningens øvrige medlemmer informeres, således at der ikke opstår yderligere sladder og rygtedannelse Iflg. den gældende lovgivning er der naturligvis lavet pædofiliattester på alle personer, der har med børn at gøre. 2. Retningslinier for instruktører, holdledere og hjælpeinstruktører: 2.1. Instruktører Instruktøren skal bruge alle sine gymnastiske evner, så gymnasterne får en oplevelse med god, kreativ og også seriøs gymnastik. Brug også mulighederne for at lave weekend-træninger, det giver et godt kendskab til gymnasterne, gode relationer gymnasterne imellem og ikke mindst en god social oplevelse. Ved børnehold tænk også på, at de skal være klar til næste hold, og at der er kontinuitet i din undervisning Karen-Lise vil være vejleder, hvis der er behov for det. Husk også at inddrage eventuelle hjælpeinstruktører, så de også får en god oplevelse og lyst til selv at blive instruktører. Det er vigtigt at der sluttes til tiden inkl. oprydning af hensyn til det næste hold. Husk at sætte redskaberne i de rigtige rum. Hvis der er tvivl så spørg. Hvis timen sluttes i klublokalet, så husk også at rydde op der, måske feje gulvet, hvis det er nødvendigt. Instruktørerne skal læse og underskrive instruktøraftalen, udfylde de ting, der mangler og returnere den til kassereren (Hans-Erik Linnemann-Karlsen). Instruktøren skal selv indtaste sine personlige oplysninger på hjemmesiden, husk især ændring af konto nr., telefonnummer, adresse osv. Da en del af honoraret er tøjkøb mod aflevering af kvitteringer, er det vigtigt at huske at aflevere disse kvitteringer til kassereren, gerne i løbet af sæsonen og senest den 1. maj. Beløbet fremgår af instruktøraftalen. Man kan selv checke sin konto via hjemmesiden. Står der foran beløbet, har man penge til gode, står der intet, skylder man. Husk også transportregnskab, hvis man er berettiget til dækning af transport (togkort, billet eller km-regnskab ved kørsel i egen bil) dvs. hvis man bor Side 2 af 8

3 udenfor postnr Transport afregnes efter HGFs regler (står på instruktøraftalen). På hjemmesiden er der et eksempel på det skema, der skal bruges. Skemaet kan man downloade udfylde og sende til kassereren. Hvis flere instruktører/hjælpeinstruktører kører sammen, udbetales kun kørselsgodtgørelse til bilens fører. Ved vikartimer skal man udfylde en vikarseddel, som også ligger på hjemmesiden. Den udfyldte vikarseddel skal afleveres til kassereren. Tilmelding til kurser foregår til instruktørkontakten (Karen-Lise Weilmann). DGIs kursuskalender ligger i klublokalet. Når man har været på kursus, skal man aflevere kursuskuvert (ligger i klublokalet) til kassereren straks efter kursets afslutning, således at han kan søge tilskud hos kommunen. Det er meget vigtigt, at det sker hurtigt, da kommunen har en tidsfrist for ansøgningen. Husk at vedlægge de ting, der er nævnt på kuverten. Ved evt. skader på redskaber skal man straks give besked om det. Der vil være en seddel på opslagstavlen i klublokalet, som man kan skrive det på. Alle er ansvarlige for, at redskaberne er i orden. Skulle der være ønsker om nye redskaber, skriver man også det på sedlen. Førstehjælp: Forbindingskasser ligger i musikskabene i hallen og i køkkenet i klublokalet. Isposer ligger i rummet ved siden af køkkenet. Sørg altid for at have en i din taske. Giv besked til Karen-Lise, hvis der mangler isposer. Ved evt. skader benyttes taxa til og fra skadestue/hospital, ved alvorligere skader ringes 112. Formanden/bestyrelsen skal altid underrettes ved skader. Husk altid at få kvittering for taxaen og aflever den til kassereren. Til de fleste hold er der tilknyttet en holdleder, som tager sig af alt det praktiske i forbindelse med holdet, således at instruktørerne kan koncentrere sig om gymnastikken. Brug holdlederne i et godt samarbejde. Bestilling af opvisningstøj: Når du (eller din holdleder) bestiller opvisningstøj, er det vigtigt at præsentere sig som... fra Hedehusene Gymnastik Forening. Leveringsadressen er Pedelkontoret, Charlotteskolen, Charlottegårdsvej 1, 2640 Hedehusene og Faktureringsadressen er Hedehusene Gymnastikforening, Ildvænget 2, 2640 Hedehusene (meget vigtigt, da det ellers ikke er muligt for kassereren at betale til tiden. Side 3 af 8

4 2.2. Holdledere Holdledere skal være behjælpelig med indmeldelse af gymnaster på HGFs PC, hvis nødvendigt. PC en står i klublokalet. Al betaling sker via Dankort, kontant betaling (til holdlederen) er dog også mulig. Sørge for at opdatere holdlisten. Af hensyn til indberetningen til kommunen (som er basis for næste års tilskud, og som skal ske pr. 1. november) er det vigtigt, at du sørger for, at alle gymnaster er registreret senest den 15. oktober. Medvirke ved planlægning af aktiviteter og arrangementer. Tilmelding og betaling sker direkte via hjemmesiden. I samarbejde med instruktørerne lave en aktivitetskalender for holdet. Evt. sætte vand frem til gymnasterne i klublokalet til efter træningen. Måske også lave kaffe til ventende forældre. Være behjælpelig med forplejningen ved weekend-træninger. I samarbejde med instruktørerne sørge for bestilling af opvisningstøj og evt. hold-bluser. Gymnasterne kan, ligesom ved tilmeldingen, bestille og betale via hjemmesiden. Regningen på tøjet afleveres til kassereren, som betaler den. Når man bestiller tøj, kan det mange gange give lid rabat, hvis man præsenterer sig som... fra Hedehusene Gymnastik Forening. Nogle steder spørger de, om foreningen er medlem af DGI eller DGF og ja, det er vi. Holdlederen skal i det hele taget stå for kontakten til forældrene (ved børnehold), så instruktørerne kan henvise til holdlederen ved praktiske spørgsmål Hjælpeinstruktører Hjælpeinstruktører skal: Først og fremmest hjælpe med at lære børnene at lave gymnastik. Trøste, holde i hånd, hvis nogle er kede af det. Måske lave opvarmning eller små serier selv. Vise vej til toilettet. Hjælpe med at tage redskaber frem og rydde væk. I det hele taget være med til at alle får en god oplevelse med at gå til gymnastik. 3. Afbud/sygdom Ved afbud eller sygdom opfordres instruktørerne til selv at prøve at finde en afløser. Skulle det ikke lykkes, kontaktes instruktørkontakten (Karen-Lise), som så vil prøve at finde en afløser. I alle tilfælde skal instruktørkontakten underrettes. HGF undgår så vidt muligt at aflyse træninger. Side 4 af 8

5 4. Nøgler Foreningens eget redskabsrum ved Tumlesalen, legekassen samt nogle skabe i køkkenet er forsynet med en hængelås. Nøglen hertil udleveres af instruktørkontakten mod underskrift. Alle andre steder låses op af skolens pedel. 5. Stævner 6. Kurser Det er instruktørens/-ernes beslutning at deltage i stævner, beslutningen kan også tages sammen med holdlederen. Foreningen yder 300,- kr. i tilskud til betaling af deltagergebyret for hver deltagende instruktør/holdleder, resten betales af instruktøren/holdlederen selv. Der tilstræbes 1 instruktør/leder for hver 10. gymnast, (HTK s regler for tilskud), øvrige ikke aktive gymnaster/deltagere i stævnet får ikke tilskud. Der deltager dog altid mindst 2 instruktører/ledere ved et stævne. Transport: Benyttes samlet transport med bus eller tog vil der ikke kunne udbetales særskilt godtgørelse for billetter eller for kørsel i egen bil til enkelte deltagere, medmindre det aftales på forhånd med bestyrelsen. Ved stævner uden for landet grænser ydes der ikke tilskud til instruktører og holdledere. Hver deltager betaler sine rejse- og opholdsudgifter. Der vil blive søgt tilskud hos HTK, som så deles ligeligt imellem rejsedeltagerne Bestyrelse og instruktører kan deltage i relevante kurser. Kursusudvalget (Karen-Lise) står for tilmelding til kurserne. Efter endt kursus afleveres kursuskuverten med indhold til kassereren. 7. Kontingent 7.1. Som instruktør, holdleder, bestyrelsesmedlem og bestyrelsessuppleant i HGF har man lov til at deltage på et af HGFs egne hold for kr. 100,-, hvilket beløb dækker aktivt medlemskab Som hjælpeinstruktør har man lov til at gå gratis på et af HGFs egne hold. Deltager man på flere hold, betales fuld pris for det/de følgende hold HGF betaler KUN kontingentdelen af holdets pris, ikke udgifter til aktiviteter og opvisningstøj Frikontingentet er personligt og kan ikke overdrages til andre. Bestyrelsen kan dog ved helt særlige forhold vedtage undtagelser herfor Deltager en holdleder ikke på noget hold, betaler HGF kontingentet på de kr. 100,-. Side 5 af 8

6 8. Honorar 7.6. Gymnaster betaler fuld pris for alle de hold, de går på, dog er der rabat ved deltagelse på flere opvisningshold. Forlader en gymnast holdet inden en måned efter start, tilbagebetales kontingentet, efter denne skæring skal der som minimum betales ½ kontingent, i begge tilfælde minus et ekspeditionsgebyr på kr. 100,-. Forlader gymnasten holdet efter nytår, betales fuldt kontingent. I alle tilfælde skal der betales for evt. opvisningstøj, som gymnasten har bestilt samt for aktiviteter, som gymnasten er tilmeldt. Undtaget fra denne bestemmelse er udtagede hold, hvor der ikke ydes refusion. Udmeldelse skal ske skriftligt til holdleder eller et bestyrelsesmedlem Bestyrelse Bestyrelsen modtager ikke honorar Instruktører Instruktører modtager et honorar indenfor rammerne af de gældende skatteregler Holdledere Holdledere modtager ikke honorar Hjælpeinstruktører Hjælpeinstruktøren modtager ikke honorar Hjælpere Hjælpere modtager ikke honorar. 9. Transportgodtgørelse til instruktører Kørsel i egen bil: Der ydes kun tilskud, hvor hjemadressen er udenfor postnr Der skal føres kørselsregnskab krav fra Skatteministeriet som vil ligge til grund for kørselsudbetalingen. Der udbetales kilometertakst efter HGFs regler, dvs. statens gældende takster for de første 20 km hver vej, derefter kr. 1,- pr. km. Hvis flere instruktører/hjælpeinstruktører kører sammen, udbetales kun kørselsgodtgørelse til bilens fører. Offentlige transportmidler: Der ydes kun tilskud, hvor hjemadressen er uden for post nr Ved aflevering af billetter / klippekort godtgøres de af foreningen (kopier er OK). Anvendes pendlerkort omregnes kortets pris til en dagspris, som godtgøres af foreningen 10. Klublokalet Klublokalet kan benyttes af alle og er åbent indtil ½ time efter sidste trænings afslutning (kommunens beslutning) og skal derefter forlades. Alle bedes hjælpe til Side 6 af 8

7 med at holde klublokalet pænt, dvs. rydde op efter sig. 11. Politik for rygning, alkohol og euforiserende stoffer Med hensyn til rygning og euforiserende stoffer gælder den almindelige danske lovgivning. Hvad angår alkohol er hovedreglen, at personer under 18 år ikke må indtage alkohol i HGF-regi. For personer over 18 år, både instruktører og gymnaster, er hovedreglen, at der i HGF-regi ikke må indtages alkohol i samvær med eller som ansvarlig for gymnaster. Samme regler gælder for euforiserende stoffer. 12. Arbejdsopgaver Foreningen får indimellem tilbudt arbejdsopgaver, hvor det enkelte medlem/ foreningen har mulighed for at tjene nogle penge. Medlemmer, der deltager i sådanne opgaver, får deres løn indsat på deres konto i foreningen og kan bruge den til betaling af f.eks. kontingent, tøj eller rejser. Hvis hele holdet deltager, kan beløbet indsættes på holdets konto. Beløbet kan som hovedregel ikke udbetales til det enkelte medlem, medmindre særlige omstændigheder gør sig gældende. 13. Sponsoraftaler Man må gerne finde sponsorer til sit hold man skal bare have bestyrelsens godkendelse af aftalens udformning og evt. reklametryk på tøjet. Med hensyn til holdbluser er ryggen som hovedregel forbeholdt foreningens navn 14. Bestyrelsesmøder Der afholdes bestyrelsesmøde en gang om måneden. Skulle man have emner, man gerne vil have drøftet i bestyrelsen, kontaktes et bestyrelsesmedlem. 15. Generalforsamling Iflg. vedtægterne afholdes der generalforsamling hvert år i marts måned. Datoen bekendtgøres ved opslag i klublokalet samt ved annonce i Taastrup Avis og på HGFs hjemmeside. Side 7 af 8

8 Ansvarsområder i HGF: Program Erik H., Lise, Henning Foto Erik P., Rasmus Redskaber Alle Lokalopvisning og forårsfest Henning, Karen-Lise Rejse Kjeld, Henning, Karen-Lise IT Erik H., Hans-Erik Kurser Karen-Lise Booking haller, sale Karen-Lise Økonomi Hans-Erik, Karen Åstrøm Forsikringer Eivin Åstrøm Timefordeling / Idrættens samråd Erik H, Henning Kontakt DGI/DIF Ej økonomi Karen-Lise, Hans-Erik Hjemmeside Erik P., Anja Baadsager Musikanlæg Erik H. Revideret /llk Side 8 af 8

Forord. Opdatering af håndbogen

Forord. Opdatering af håndbogen Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

Håndbog 1. januar 2015

Håndbog 1. januar 2015 Håndbog Forord Dans er bevægelse til musik og har alle dage været en måde for folk at udtrykke deres sjæl og energi. Verden er i forandring med den nye skolestruktur og de udfordringer vores kommune stiller

Læs mere

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015 Næstved I.F. Fodbold Info-håndbog for 2015 1 Orientering til trænere og ledere m.fl. i Næstved IF Fodbold Info-håndbogen er tilgængelig på fodboldafdelingens hjemmeside www.niffodbold.dk, hvortil der også

Læs mere

FORENINGSHÅNDBOG Stillinge Idrætsforening

FORENINGSHÅNDBOG Stillinge Idrætsforening FORENINGSHÅNDBOG Stillinge Idrætsforening Version 2.1/11.02.2013 Side 1 Indholdsfortegnelse FORENINGSHÅNDBOG... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 Hvad er Stillinge IF... 5 Stillinge IF s vision og

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO Velkommen til Hørning IF FODBOLD INSIDE Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN TIL Hørning IF FODBOLD... 5 Vision/Mission... 6 Holdsamarbejde og samarbejde med

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd Indledning Vision 2020 Den orange tråd er at skabe en klar målsætning for fodboldafdelingen om, hvor klubben står, og hvilke mål der skal arbejdes

Læs mere

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen mehal, museumsbesøg mv, skal betales af dig. Derfor er det også dig som afgøre, i hvilket omfang disse aktiviteter skal foregå. I særlige tilfælde kan sagsbehandleren i Familieafdelingen bevillige udgifter.

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

det uhørte overgreb om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten

det uhørte overgreb om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten det uhørte overgreb om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten Seksuelle krænkelser Seksuel krænkelse af børn og unge kan spænde fra ubevidste krænkelser grundet tankeløshed til bevidste

Læs mere

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2015... 2 Vigtige punkter i 2015... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 8 Januar... 8 Marts... 8 April... 8 Ugerne før skolestart... 11 Dagene

Læs mere

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0 SKOLELEDERMANUAL 2013 / version 1.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Side Velkommen 2 Nyt og Vigtigt 3 6 Arbejdsplan før afviklingen 7 11 Arbejdsplan under afviklingen 12 17 Arbejdsplan

Læs mere

LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE

LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE Mappen Kære aktivitetsansvarlige Først og fremmest tusinde tak for det store arbejde, du lægger i lektiecaféarbejdet, og den forskel du er med til at gøre for udsatte børn og unge

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

BK YDUN KLUB HÅNDBOG

BK YDUN KLUB HÅNDBOG BK YDUN KLUB HÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Om klubben... 4 2. Bestyrelsen... 5 2.1. Bestyrelsesmøder... 5 3. Klubbens organisering... 6 3.1. Afdelinger... 6 3.2. Elite... 6 3.3. Bredde... 6 4. Træner

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Hvidovre Ungdomsskoles Lærervejledning 2013-2014. www.hvidovre-ungdomsskole.dk. side 1

Hvidovre Ungdomsskoles Lærervejledning 2013-2014. www.hvidovre-ungdomsskole.dk. side 1 Hvidovre Ungdomsskoles Lærervejledning 2013-2014 www.hvidovre-ungdomsskole.dk side 1 Hvidovre Ungdomsskoles Lærervejledning 2013-2014 Indholdsfortegnelse Administration Aflysning / ændring af undervisning

Læs mere

samt informationer om forældresamarbejde.

samt informationer om forældresamarbejde. Skolen prøver så vidt muligt at gøre informationer om hverdagen nemt tilgængelige for forældrene. I dette kapitel kan man derfor finde oplysninger om kommunikationen mellem skole og hjem samt informationer

Læs mere

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen VIP-mappe En introduktion til aktive i foreningen Januar 2010 Praktisk mappe til aktive medlemmer af Adoption & Samfund Indhold: o Velkomstbrev o Praktiske oplysninger bl.a. vedr. brevpapir, udgifter,

Læs mere

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os. Træffetid for personlig og telefonisk henvendelse:

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os. Træffetid for personlig og telefonisk henvendelse: Er du interesseret i at være tilkalde- eller ferievikar for en kortere eller længere periode, kan du kontakte HandiBasen. NOTATER INDLEDNING I denne pjece finder du information om HandiBasen og din rolle

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Håndbog for Værløse Håndboldklub

Håndbog for Værløse Håndboldklub Håndbog for Værløse Håndboldklub Juli 2015 Indhold Introduktion... 4 Nyttige numre... 4 Nyttige adresser... 4 Organisationen... 4 Funktioner og roller... 5 Aktivitetskoordinatorer... 5 Holdledere... 5

Læs mere

Kano- og Kajakklubben Gudenaa

Kano- og Kajakklubben Gudenaa Kano- og Kajakklubben Gudenaa Information til nye medlemmer 2015 1 Velkommen i Gudenaa I dette hæfte vil vi give dig en introduktion til begynderkurset samt klubbens love og regler. På side 4 finder du

Læs mere

VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN

VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN Denne håndbog har til formål: at beskrive opbygningen i Vejle Boldklub specielt Ungdomsafdelingen at give trænere og ledere indsigt i klubbens målsætninger at sammenfatte

Læs mere

Vejledning for ledere, assistenter og bestyrelse

Vejledning for ledere, assistenter og bestyrelse Vejledning for ledere, assistenter og bestyrelse - orientering til forældrene 1 Kære leder/assistent i FDF Hillerød Bestyrelsen i FDF Hillerød er meget glade for, at netop du er leder/assistent i vores

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE LOKALFORENINGS HÅNDBOG Dansk ICYE Revideret 28.11.2014 1 Lokalforeningshåndbog Forord... 4 Lokalforeninger fordelt på postnumre... 4 Lokalforeningens formål... 4 Vedtægter... 5 Lokalforeningens bestyrelse...

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96.

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96. Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistanceordning i henhold til Lov om social service 96. Indhold Forord...3 Formålet med BPA...5 Generelle forhold i en BPA...7 Arbejdsleder... 7 Arbejdsgiver...

Læs mere