ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?"

Transkript

1 ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

2 Der skal to til et møde Mennesker med handicap er sjældent medlemmer af foreningerne. Det er der mange årsager til. Men hvis handicappede skal have muligheden, må både foreninger og handicappede gøre en indsats Kan handicappede blive medlemmer i jeres forening? Der er ikke ret mange, der umiddelbart vil svare nej til det spørgsmål. Alligevel er der alt for få mennesker med handicap, der er med i det almindelige foreningsliv: i en idrætsforening, i en lokal partiforening, i en kunstforening osv. Vi er ikke vant til at se handicappede som medlemmer i de almindelige foreninger. Foreningerne gør sjældent ret meget for at få medlemmer med handicap. Og handicappede søger kun sjældent det almindelige foreningsliv, når de ønsker at dyrke en interesse, få motion osv. Og det er sådan set trist både for mennesker med handicap og for foreningerne. Men hvad kan I gøre i jeres forening for at gøre mulighederne for handicappede bedre? Det er altid godt at starte med sig selv. Og et første skridt skal måske være at skubbe til egne fordomme. Det handler om at se personen frem for handicappet. Der er fl ere ting, der kan gøre det svært for handicappede, hvis de vil være med i en forening. For nogle er den fysiske tilgængelighed det største problem fx muligheden for at komme frem i en kørestol. For andre kan det største problem være at blive accepteret på lige fod med andre medlemmer fx fordi man ser anderledes ud end de fl este eller taler på en anden måde. Denne pjece giver inspiration til, hvordan I kan gøre mulighederne for handicappede bedre i jeres forening. For det meste er det ikke så meget, der skal til.

3 Da Linda kom forbi Linda er 57 år og bor i en lille by i Sønderjylland. I byen er der et bofællesskab for udviklingshæmmede, men det er ikke noget, man lægger ret meget mærke til. I lang tid levede byen sit liv, mens beboerne i bofællesskabet levede deres. Og sådan ville det måske stadig være, hvis ikke Linda havde fået en ide Linda er aktiv i den lokale gymnastikforening. Hun går selv til motionsgymnastik på 45+ holdet. Derudover er hun instruktør for to gymnastikhold. Et mor-barn hold og et hold for forældre. For 3 år siden var Linda i Brugsen. Der mødte hun nogle af beboerne fra bofællesskabet og snakkede lidt med en af dem. Han syntes ikke, at der var ret meget at lave i den lille by. Det overraskede Linda, for der er mange foreninger i byen og hun synes selv, at hun har masser at tage sig til. Linda tog en snak med gymnastikforeningens bestyrelse og tog så kontakt til beboerne i bofællesskabet. Hun spurgte, om de havde lyst til at gå til gymnastik hun ville gerne være instruktør for deres hold. Og der var stor interesse. Ikke bare fra beboerne i den lille bys bofællesskab, men også fra beboere i bofællesskaber i nabobyen. Den første sæson var der 18 med på holdet, og året efter 21. Deltagerne synes, det er rart at være en del af gymnastikforeningen, og det er en stor udfordring at lave opvisning hvert forår. Opvisningen er også det sted, hvor hele foreningen mødes og hygger sig. Og nu er holdet med udviklingshæmmede også med her.

4 Byd velkommen Vil I opfordre en spastiker eller en udviklingshæmmet til at gå med i jeres forening? Eller vil I holde jer tilbage? En af de mest almindelige måder at få nye medlemmer på er ved at spørge andre, om de vil med i foreningen. Men almindelige foreningsmedlemmer og mennesker med handicap møder ikke hinanden ofte nok i hverdagen. Derfor skal der noget andet til. Skriv i lokalbladet eller i ugeavisen at I gerne vil have medlemmer med handicap Skriv at I er åbne for handicappede på jeres hjemmeside, i jeres blad, pjecer og hæfter osv. Hold en åben aften hvor I målrettet inviterer handicappede Tag kontakt til handicaporganisationerne i jeres kommune Tal med handicaprådet om hvad I kan tilbyde, og hvad I forudsætter Send brev til botilbud, beskyttede boliger eller aktivitetstilbud for handicappede eller besøg dem.

5 Ramper er ikke nok En skytteforening havde besluttet sig for at bygge et nyt skyttehus. Der var enighed om, at det nye hus skulle være tilgængeligt, så mennesker med handicap også kunne få mulighed for at skyde og være med i foreningen Foreningen søgte midler til nye hus og fi k blandt andet midler fra Lokale- og Anlægsfonden. Og projektet blev til virkelighed. Da huset stod færdigt, kom der ikke nogen handicappede for at være med. Det undrede og ærgrede nogle af medlemmerne sig over. For alt var klart: ramper, toiletter, brede døre osv. Men skytteforeningen havde ikke inviteret handicappede til at deltage, og de kom ikke af sig selv. En dag fi k et af medlemmerne en ide. Han ville invitere en gruppe handicappede til at komme med i foreningen. Som sagt, så gjort. En aften var der ud over medlemmerne også 5 handicappede fra lokalområdet. Desværre oplevede manden med den gode ide, at de øvrige medlemmer af foreningen vendte ryggen til. De var utrygge og mente ikke, at man kunne have medlemmer, der var mere larmende, og som var spastiske. Resultatet blev, at der blev oprettet et handicaphold, som kunne benytte klubhuset, når det var ledigt. De handicappede er nu med i foreningen, men med deres eget hold. Og de kender efterhånden fl ere af de gamle medlemmer af foreningen, blandt andet fra julefrokosten og turneringerne.

6 Ta det første skridt Medlemmer af lokalhistoriske foreninger, idrætsforeninger, politiske foreninger osv. er først og fremmest fælles om en interesse. Sammen med resten af foreningen dyrker man sin interesse: Man diskuterer politik, spiller fodbold eller dykker ned i byens historie og meget andet. I foreningerne skabes venskaber, og der er mulighed for at hygge sig sammen. Mange foreninger mangler hjælpere, ledere og aktive. At få fl ere medlemmer er ikke nødvendigvis en byrde, heller ikke når de nye medlemmer har et handicap. Hvis foreningerne bliver synlige og åbne for handicappede, er der mange ressourcer og muligheder. Både for foreningerne og de nye medlemmer med handicap. Hvis det skal være muligt for mennesker med handicap at deltage i foreningslivet på lige fod med andre, er det vigtigt, at foreningerne også vil være med til at tage det første skridt. Der kan selvfølgelig være nogle fysiske begrænsninger, der gør, at ikke alle kan spille fodbold eller være aktive i andre idrætsgrene på højt niveau. Men hvis man prøver at tænke fordomsfrit og utraditionelt, er der meget, som kan lade sig gøre. Og så er der jo en række foreninger, hvor det ikke burde være en hindring at have et handicap, fx: Lokale partiforeninger Lokalhistoriske foreninger Brevdueforeninger Skakklubber Kunstforeninger

7 Handicapidræt eller... Lars synes, at han kommer for lidt ud og bevæger sig for lidt. Han sidder i kørestol og vil gerne være med i en bordtennisklub. Men skal han vælge den lokale klub eller handicapforeningen uden for sit lokalområde? Efter at have snakket om sin manglende motion i lang tid tager Lars sig sammen. Nu skal det være, og han beslutter sig for at ville med i en bordtennisklub. Lars er 42 år og bor i en lille by lidt uden for Århus. I den lille by er der en bordtennisklub, mens der i Århus er en særlig bordtennisklub for handicappede. Valget står altså mellem den lokale klub og foreningen for handicappede, der har sine lokaler i Århus et stykke derfra. Lars har mest lyst til at være med i den lokale bordtennisklub, men han er usikker på, om de er åbne over for en kørestolsbruger på holdet. Han spekulerer også lidt over, om de andre medlemmer i den lokale klub vil lægge ekstra mærke til hans handicap - hele tiden. Og det har han ikke lyst til. Lars vil sådan set bare være medlem, som de andre. I den særlige bordtennisklub for handicappede i Århus er han lige som alle de andre. Her har alle et handicap, og han behøver ikke forklare ret meget. På den anden side så møder han ikke nogen fra sit lokalområde. Han synes heller ikke, at der altid behøver at være en speciel forening for handicappede. Hvorfor kan man ikke bare spille mod hinanden uanset handicap? Der er mange spørgsmål, der skal vendes. Lars vælger til sidst at kontakte den almindelige forening for at lodde stemningen.

8 Funktionsnedsættelse eller handicap? Hvad er et handicap, og hvad er en funktionsnedsættelse? Det lyder teknisk, men der er faktisk en vigtig pointe i forskellen. Funktionsnedsættelsen har med den enkelte person at gøre handicappet handler om mødet med omgivelserne foreningen, arbejdspladsen, butikker osv. Mange danskere bruger briller. De har en funktionsnedsættelse på synet. Men brillerne eller kontaktlinser kompenserer for funktionsnedsættelsen, og derfor oplever de fl este, der bærer briller, ikke at have et handicap. Hvis det ikke var muligt at få briller, ville mange brillebærere få et synshandicap. De ville ikke kunne læse, og nogle ville ikke have mulighed for fx at køre bil. Et handicap er altså bl.a., når man har en funktionsnedsættelse, der ikke er kompenseret helt for. Men det er ikke kun kompensation, der spiller en rolle. Den måde, vi indretter bygninger eller bymiljøet på, kan også gøre tilværelsen unødvendigt vanskelig for mennesker med funktionsnedsættelser. Den fysiske tilgængelighed er helt afgørende for mange, fx for kørestolsbrugere eller blinde. Hvis mennesker med funktionsnedsættelser mødes med skepsis eller fordomme fra omgivelserne, er det også med til at forringe tilgængeligheden den sociale tilgængelighed. På den måde kan samfundet og det er jo os alle sammen altså medvirke til at forstærke følgerne af en funktionsnedsættelse. Samfundet kan så at sige gøre mennesker handicappede. Men derfor kan vi også begrænse et handicap. Hvis bygninger er udstyret med elevatorer, ramper, brede døråbninger osv. eller hvis vi møder mennesker med funktionsnedsættelser åbent og fordomsfrit så er vi med til at begrænse handicappet.

9 En lukket fest? Interessen for naturen er ikke noget, der hænger sammen med, om man har et handicap eller ej. Den opfattelse havde Klaus, der er spastiker, i hvert fald. Men da han henvendte sig til en lokal naturforening, fi k han at vide, at det ville være svært for ham at være med hos dem. For i den forening brugte man meget tid i naturen, gik ture osv. Det var som at opdage, at der blev holdt en klassefest, hvor man ikke selv var inviteret det var Klaus følelse, da han fi k beskeden om, at han ikke kunne være med. Jeg synes ikke, at mit handicap alene skal afgøre, om jeg kan være med er det så vigtigt, at jeg har et handicap? Klaus valgte at møde op til festen, selvom han ikke var inviteret. Han ringede til formanden og aftalte, at han gerne ville komme til et foreningsmøde og der fi nde ud af, hvem de var. Så kunne foreningen også få et billede af, hvem Klaus var. Han ville hellere være Klaus der vil være med i foreningen end spastikeren der vil med i foreningen. Klaus havde sin hjælper med til mødet og fortalte om sig selv og sit handicap. Han forventede ikke, at foreningen skulle ændre sig, bare fordi han blev medlem. Naturligvis kunne det være, at han skulle have lidt hjælp en gang imellem. Men for det meste kunne han klare sig selv, eventuelt med sin hjælpers assistance. Klaus er nu aktiv i foreningen. Han deltager på så mange vandreture som muligt. Mange steder kan han køre på stierne, men nogle gange må han også give op og tage en anden vej end den planlagte. Jeg er blevet medlem på lige fod med de andre. Men de andre medlemmer skulle lige finde ud af, hvem jeg var, og at jeg har meget mere end et handicap.

10 rummelighed.dk På hjemmesiden rummelighed.dk er der flere informationer, henvisninger mv. På hjemmesiden kan du fi nde omtale af og henvisning til: pjecer der kan give inspiration handicaporganisationer hjemmesider om tilgængelighed kontakter til handicapråd På hjemmesiden kan du også bestille det gratis hæfte Handicap og foreningsliv, som formidler resultaterne af en undersøgelse om handicappedes deltagelse i det almindelige foreningsliv.

11 Kolofon Pjecen er udgivet af UFC Handicap Pjecen er fi nansieret af Socialministeriet Tekst og redaktion: Martin Sandø Tryk: Glumsø Bogtryk Historierne i dette hæfte er inspirerede af interview, som blev gennemført i forbindelse med UFC Handicaps undersøgelse Handicap og frivillighed fra Alle navne og steder er opdigtede.

12 Kom godt fra start Se på personen, ikke på handicappet Interessen for foreningens arbejde er det vigtigste Inddrag medlemmerne og diskuter barrierer Arranger et møde med de lokale handicaporganisationer Skab kontakt til handicappede - vent ikke på at andre tager initiativet Er der problemer med adgangsvejene - så snak evt. med kommunen Læs hæftet Handicap og foreningsliv det kan bestilles gratis på Dette hæfte sætter fokus på, hvad foreningerne kan gøre for, at flere handicappede kan være med i de almindelige foreninger.

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge DFUNK Ung-til-Ung Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge INDHOLD Om Ung-til-ung arbejdet // side 2 Hvem er de unge flygtninge? // Side 4 Unge flygtninges muligheder, behov og udfordringer

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Udarbejdet af Majken Gøtske Marts 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Fremgangsmåde...2 Kommentarer

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

Medicinpædagogik - så meget mere end medicin

Medicinpædagogik - så meget mere end medicin P A R K V Æ N G E T Der sker noget særligt, når mennesker sætter sig sammen og begynder at tale med hinanden. Dét der før var andres påstande, bliver til nye måder at forstå og erkende hverdagen på. I

Læs mere

Frivillige unge. Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre

Frivillige unge. Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre AUGUST 2013 INDSATSMANUAL Frivillige unge Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre En del af projektet: Solidaritet mellem generationer sæt ressourcerne

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Hvem bestemmer, hvad der er et værdigt liv?

Hvem bestemmer, hvad der er et værdigt liv? Hvem bestemmer, hvad der er et værdigt liv? Det er ikke graden af handicap, der afgør, om det bliver et godt eller dårligt liv, siger overlæge og neurolog Poul Mogensen i et interview til KH bladet. Overlægen

Læs mere

ALLE KAN VÆRE MED I VORES FORENING! Gode råd og konkrete metoder til at sikre, at alle kan deltage

ALLE KAN VÆRE MED I VORES FORENING! Gode råd og konkrete metoder til at sikre, at alle kan deltage 1 ALLE KAN VÆRE MED I VORES FORENING! Gode råd og konkrete metoder til at sikre, at alle kan deltage INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDHOLD --- 3 Kan alle deltage og være med i foreningslivet? --- 4 Nogle væsentlige

Læs mere

Vejleder: Ulla Ambrosius Madsen 28/5 2015 Roskilde Universitet Hus 8.1

Vejleder: Ulla Ambrosius Madsen 28/5 2015 Roskilde Universitet Hus 8.1 Bilag OBS! Gennem alle transskriberingerne er interviewer benævnt som Int., og alle interviewpersoner er benævnt ved fornavn. Bilag 1 - Enkeltinterview med Teresa fra Lemvig 17 år gammel, en storebror

Læs mere

4. Forebyggelse af social isolation

4. Forebyggelse af social isolation 4. Forebyggelse af social isolation Tilværelsen på skibe kan være præget af monotoni, få rekreationsmuligheder, lang tids adskillelse fra familien, afgrænsede fysiske rammer og begrænsede sociale kontakter.

Læs mere

HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening

HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening 1 HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening INDHOLD INDHOLDSFORTEGNELSE KOLOFON --- --- --- --- 3 Mangfoldig

Læs mere

Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed

Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Kolofon Titel: Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Copyright 2012 Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri Udgivet

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse!

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Det bedste ved at have en voksenven til min søn er, at han får en oprigtig interesse fra et andet voksent menneske, som vil ham det godt. 2 Så kunne

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

Fleks.nu. FleksjobAmbassadørNyt 2

Fleks.nu. FleksjobAmbassadørNyt 2 Fleks.nu FleksjobAmbassadørNyt 2 Indhold Indledning 3 Godt begyndt halvt fuldendt 4 Små fleksjob åbner arbejdsmarkedet for ledige, der kun kan arbejde få timer 6 CASE Små fleksjob som springbræt 7 CASE

Læs mere

børneret.nu Børn har ret!

børneret.nu Børn har ret! børneret.nu Børn har ret! en billedbog om børns rettigheder DUI-LEG og VIRKE FNs Børnekonvention Børn har ret - en billedbog om børns rettigheder Tekst: Hans Stavnsager Redaktion: Simon Bauer, DUI-LEG

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Alle har en historie at fortælle. Oftest giver en personlig historie os et billede af, hvem den fortællende

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere