Brancheforeningen for produktion og salg af prydplanter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brancheforeningen for produktion og salg af prydplanter"

Transkript

1 D a n s k e P r y d p l a n t e r Brancheforeningen for produktion og salg af prydplanter Medlemsfordele & servicetilbud Februar 2010

2 Medlemsfordele og servicetilbud En aktiv og eksportfokuseret branche har brug for en initiativrig brancheforening til at varetage medlemmernes interesser. Danske Prydplanter er i dag stolte over at repræsentere en medlemsskare, der står for mellem 80-90% af den danske produktion og afsætning af potteplanter. Det forpligter. Som medlem af foreningen kan man være med til at præge branchens udvikling, men medlemskabet i brancheforeningen har desuden følgende fordele: Branchevedtagne Handelsbetingelser til optimering af afsætningen af planter mellem medlemmer (s. 12) Varetagelse af faglige problemstillinger gennem Danske Prydplanters arbejdsgrupper (logistik, forskning, erhvervspolitik m.m.) (s. 15) Optimering af containerflow gennem Containeraftalen (s. 16) Faglige seminarer og temadage (s. 9) Dækning gennem kollektiv produktansvarsforsikring til reduceret præmie (s. 13) Kollektiv Kreditoplysningsaftale til reduceret pris (s. 14) Professionel gennemførsel af marketingaktiviteter gennem branchens eget marketingbureau (s. 18) Løbende pressemeddelelser til dags- og fagpresse (s. 19) Mulighed for deltagelse på internationale og nationale messer (s. 21) Indsamling og formidling af strategisk markedsinformation fra ind- og udland (s. 19) Kontaktdatabase over indkøbere og sælgere ved danske salgsselskaber (s. 8) Læs uddybende om de mange fordele i nærværende folder, eller kontakt sekretariatet på tlf.: Med venlig hilsen Bestyrelsen i Danske Prydplanter 3

3 Indhold Om foreningen... side 6 Medlemsservice... side 8 Faglige seminarer og temadage... side 9 Medlemskab... side 10 Handelsbetingelserne... side 12 Produktansvarsforsikring... side 13 Kreditoplysning... side 14 Danske Prydplanters arbejdsgrupper... side 15 Rabat- og fordelsaftaler... side 16 GAU-midler og fonde... side 17 Floradania Marketing og Markedsudvalget... side 18 Markedsføring og Markedsinformation... side 18 Presseinformation og PR... side 19 Messer og eksportfremstød... side 21 Medarbejdere... side 22 Kontakt... side

4 BRANCHEFORENING En aktiv og eksportfokuseret branche har brug for en velfungerende og initiativrig brancheforening. Danske Prydplanters primære formål er at servicere og rådgive medlemmerne på det produktions- og afsætningsmæssige område samt at varetage medlemmernes og branchens interesse over for myndigheder og andre brancher i ind- og udland. Foreningens medlemmer tegner sig d.d. for hovedparten af omsætning af planter fra danske gartnerier. Foreningen har i dag 211 producent og firmamedlemmer, samt 21 salgsselskabsmedlemmer. OM FORENINGEN I nærværende hæfte findes en udførlig oversigt over de servicetilbud og fordele, som et medlemskab af Danske Prydplanter giver adgang til. Vi håber, at man finder inspiration til at benytte nogle af de muligheder, som man som medlem måske ikke hidtil har været opmærksom på. Skulle der være spørgsmål til de enkelte ydelser og tilbud eller til medlemskabet i sig selv, står vi klar til at uddybe og vejlede. Med venlig hilsen Danske Prydplanter Telefon RÅDGIVNING OG SERVICE PERSONLIGT ELLER ELEKTRONISK Siden grundlæggelsen i 2006 har foreningens vigtigste mission været at støtte medlemmerne i deres produktions- og afsætningsarbejde og sådan er det også i dag. Danske Prydplanter tilbyder deres medlemmer services inden for en bred vifte af produktions- og afsætningsrelaterede områder. Medlemmer kan enten få telefonisk service inden for vores kontortid eller kan i mange tilfælde hente informationer og ajourført data via foreningens webside Bearbejdning af nye markeder og vedligeholdelse af eksisterende kræver store ressourcer af den enkelte virksomhed. Derfor tilbyder Danske Prydplanter en række servicefunktioner, som medlemmerne kan benytte sig af og således ikke selv behøver at anvende ressourcer på fx kreditoplysninger, produktansvarsforsikringer, markedsføring, indsamling af markedsinformationer m.v. Desuden forestår foreningen en række eksportfremstød til gavn for medlemmerne. DET FALDER UDENFOR Foreningen ønsker at holde fokus på rammeaftalerne for produktions- og afsætningsmæssige forhold på brancheniveau, og derfor vil der være virksomhedsspecifikke problemstillinger, der ligger uden for foreningens virkeområde. 6 7

5 MEDLEMSSERVICE På Danske Prydplanters webside - - har medlemmerne døgnet rundt adgang til aktuel brancheinformation og til at trække på størstedelen af foreningens serviceydelser. På websiden finder du en oversigt over brancherelaterede emner fra aktuelle projekter, arbejdsgrupper og Nyhedsbreve til vedtægter, Handelsbetingelser og policer til branchens kollektive Produktansvarsforsikring. Websiden opdateres løbende, således at der altid er ajourførte oplysninger at hente her. Det betyder fx, at der altid er adgang til opdaterede policer m.m. Desuden indeholder et arkiv over såvel de nyeste som de lidt ældre nyhedsbreve og udgivelser fra foreningen. MÅNEDLIGT NYHEDSBREV Danske Prydplanter udsender månedligt et Nyhedsbrev, hvor emner af produktions- eller afsætningsmæssig interesse beskrives. Nyhedsbreve udsendes pr. mail, men kan også findes på KONTAKTPERSONER INDKØB OG SALG Kontaktpersoner indkøb og salg (tidligere kendt som Sælgerdatabasen) er en opslagsdatabase over indkøbere og sælgere hos de danske salgsselskaber. Her kan du som medlem få et overblik over mulige samarbejdspartnere, når det gælder afsætning af dit gartneris produkter. FAGLIGE SEMINARER OG TEMADAGE Nye ideer og tanker, ny viden og inspiration er nødvendig for, at branchen kan følge med udviklingen. Derfor arrangerer foreningen løbende en række målrettede temadage og Gåhjem-møder m.v. om forskellige emner af aktuel interesse for medlemskredsen med fokus på fx produktion, salg og markedsføring, trends, design og produktudvikling, jura og økonomi e.t.c. alt med en så brancherelateret indfaldsvinkel som mulig. Foreningens seminarer tilrettelægges i samarbejde med anerkendte fagspecialister, og for medlemmerne er de en velbenyttet kilde til ny viden og inspiration og også en lejlighed til at møde branchekolleger. Seminarerne annonceres i Danske Prydplanters Nyhedsbreve og i Gartner Tidende. Kontaktpersoner indkøb og salg administreres af Danpot og findes på 8 9

6 MEDLEMSKAB Det er producenter og eksportører af prydplanter, der er Danske Prydplanters primære medlemskreds. Desuden kan bl.a. leverandører til branchen optages som sekundærmedlemmer. PRIMÆRMEDLEMMER Foreningens primærmedlemmer er: danske producenter af prydplanter. danske salgs- og eksportselskaber som i egen regning handler med prydplanter. Foreningens primærmedlemmer kan trække på alle de forannævnte serviceydelser, enten gratis eller til en fordelagtig pris. FIRMAMEDLEMMER Foreningens firmamedlemmer kan i begrænset omfang, men som regel mod særlig betaling, trække på foreningens serviceydelser. De modtager desuden en lang række informationer om branchen, som kan være til stor nytte i forbindelse med leverandørernes bearbejdning af deres kunder i branchen. Desuden har firmamedlemmer mulighed for at deltage i en række foreningsarrangementer. KONTINGENT Medlemskontingentet, der opkræves fire gang årligt, består af et grundkontingent og et variabelt kontingent. For producentmedlemmerne er det variable kontingent afhængigt af produktionsarealet, mens det variable kontingent for salgs- og eksportselskaberne er afhængigt af virksomhedens omsætning. GENERALFORSAMLING OG VEDTÆGTER Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender og vælger blandt primærmedlemmerne en bestyrelse bestående af seks personer. Såvel primær- som firmamedlemmer kan deltage i generalforsamlingen, men alene primærmedlemmer har stemmeret. Forud for generalforsamlingen modtager alle medlemmer et regnskab for foreningens økonomiske aktiviteter i det forløbne år. Det er muligt at rekvirere et eksemplar af foreningens vedtægter, der også ligger tilgængeligt på Firmamedlemmer betaler alene et fast årligt kontingent. Kontakt os, hvis du ønsker mere detaljeret information om kontingentsatser m.v

7 HANDELSBETINGELSERNE Danske Prydplanter har udarbejdet Vilkår for levering af potteplanter fra gartnerier i Danmark, også kendt som Handelsbetingelserne, til gavn for foreningens medlemmer. Handelsbetingelserne indeholder de emner, der er relevante for kommerciel handel med planter fra danske gartnerier. Betingelserne rummer aftaler fra levering til risikoovergang og reklamationer. STANDARDAFTALER OG -KONTRAKTER I tilknytning til Handelsbetingelserne har Foreningen ladet udarbejde en række standardkontrakter m.v., som kan benyttes af foreningens medlemmer. Medlemmer kan uden beregning rekvirere kontrakterne. Kontrakterne kan desuden downloades fra websiden Du har adgang til: Standard købsaftale Sanktionssystem ved for sene indleveringer Aftaler om Containerstyring i Danmark Produktansvarsforsikringer Til udarbejdelsen af Handelsbetingelserne har foreningen haft tilknyttet en advokat, som har indgående kendskab inden for områder, der er omtalt i betingelserne. Foreningen henviser gerne til den pågældende advokat i tilfælde af tvister eller uklarheder i betingelserne. PRODUKTANSVARSFORSIKRING I henhold til Danske Prydplanters Handelsbetingelser skal professionelle købere og sælgere af planter være omfattet af en produktansvarsforsikring, hvorfor der gennem foreningen er blevet etableret en kollektiv forsikring. Medlemmer får således adgang til en meget omfattende forsikring, der løbende ajourføres efter gældende regler, hvorved den enkelte virksomhed sparer egne ressourcer til administration af sine forsikringsforhold. En af de væsentligste fordele ved en kollektiv police er et lavere præmieniveau. For mange af foreningens medlemmer er der tale om store præmiebesparelser

8 DANSKE PRYDPLANTERS ARBEJDSGRUPPER Danske Prydplanter besætter poster i en lang række arbejdsudvalg og bestyrelser, der arbejder for branchen. KREDITOPLYSNINGER Det er nemt og hurtigt at bestille kreditoplysninger gennem Danske Prydplanter, der har lavet en brancheaftale med kreditvurderingsbureauet Experian. SOLIDITETSOPLYSNINGER Medlemmer kan hos foreningen købe soliditetsoplysninger på danske og udenlandske kunder hurtigt og til en fordelagtig medlemspris. Foruden de økonomiske fordele er bestillingsproceduren også enkel og tidsbesparende. Foreningen har aftaler med kreditoplysningsbureauer i såvel ind- som udland og er i stand til at levere soliditetsoplysninger til brug for vurdering af kunders betalingsevne direkte fra bureauernes databaser. Du kan også få en aftale med os, så du selv trækker dine oplysninger i databaserne. Soliditetsoplysningerne leveres af kreditoplysningsbureauer, der er godkendte af forsikringsselskaberne, og kan således anvendes i forbindelse med debitorforsikring. Gennem foreningen besættes en lang række poster i arbejdsgrupper og bestyrelser i virksomheder og foreninger, der arbejder til gavn for branchen. Blandt disse arbejdsgrupper skal følgende fremhæves: Repræsentanter i Dansk Gartneri s bestyrelse Repræsentanter i DANPOTs bestyrelse Repræsentant i GAU bestyrelse Repræsentanter i Forsøgsudvalget Repræsentanter i Brugerudvalget ved Landbrugets Rådgivningscenter Repræsentant i Erhvervspolitisk Prydplanteudvalg Repræsentanter i Udvalg under Plantedirektoratet for Avlskontrol mv. Repræsentant i Union Fleurs Repræsentant i FFP-arbejdsudvalg Markedsudvalget Besøg for navne på repræsentanterne i ovenstående udvalg eller kontakt sekretariatet på tlf.:

9 GAU-MIDLER OG FONDE Foreningen ansøger midler gennem branchens egne fonde, men kan i sin egenskab af brancheorganisation også ansøge om nationale midler gennem fonde til fx innovations- og eksportfremme GARTNERIETS AFSÆTNINGUDVALG (GAU) GAU administrerer 2 fonde, henholdsvis Promilleafgiftsfondene og Produktionsafgiftsfonden. Fondene yder tilskud til en række forsknings-, rådgivnings- og markedsføringsprojekter, der alle skal komme gartneriet til gavn på kortere eller længere sigt. RABAT- OG FORDELSAFTALER Danske Prydplanter har lavet rabataftaler med leverandører af forskellige serviceydelser til plantebranchen. Rabataftalerne sikrer medlemsvirksomhederne økonomiske fordele, som kun få ville kunne opnå på individuel basis. På finder du altid en opdateret liste over de pågældende aftaler. Her er en kort omtale af nogle af de vigtigste rabat- og fordelsaftaler ud over Produktansvarsforsikringen: Aftale med Experian om indkøb af soliditets og kreditoplysninger. I samarbejde med ContainerCentralen Danmark har foreningen opnået containerpriser til medlemsvirksomhederne til en fast, lav pris. Flere Rammeaftaler vil kunne udarbejdes, såfremt ønsket af medlemmerne. Ved konkrete forespørgsler bedes man rette henvendelse til Danske Prydplanter. Finansieringen, der tilgår fondene, stammer fra branchen selv. Fondsmidlerne kan finansiere projekter 100 % eller være med til at udgøre egenfinansieringen i nogle af de bl.a. EU-projekter, der har været søgt støtte til fra branchen. Midlerne kan dermed anvendes til at geare andre finansieringskilder med. Yderligere oplysninger kan findes på PROMILLEAFGIFTSFONDEN Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget modtager tilbageførte pesticidafgifter i 2010 i alt 7,2 mio. kr. til gartneri og frugtavl. Fonden modtog tidligere også tilbageførte CO 2 -afgifter via Landbrugets Promilleafgiftsfond, men denne tilbageførelse er nu ophørt. Yderligere oplysninger om fonden kan findes på PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN Midlerne til Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter opkræves direkte hos producenterne som en promille af omsætningen. Promillen fastsættes af fødevareministeren efter indstilling fra fondens bestyrelse. På Danske Prydplanters årlige generalforsamling i februar drøftes niveauet for promillen for potteplanter og snitblomster for det kommende år, der herefter indstilles til fondens bestyrelse. Produktionsafgifter skal anvendes inden for den sektor, som de er opkrævet i. For yderligere oplysninger om fonden kan findes på

10 FLORDANIA MARKETING OG MARKEDSUDVALGET Midlerne, der tilbageføres til branchen, fordeles af Danske Prydplanters bestyrelse. Stort set alle midler anvendes i dag til markedsføring og afsætningsfremme. Til at vejlede sig i brugen af midlerne til markedsføring er der blevet oprettet et Markedsudvalg, hvor producenter og salgsselskaber/eksportører er repræsenteret proportionalt i forhold til deres bidrag af midler. Markedsudvalget indstiller således årligt til bestyrelsen inden for hvilke områder, man ønsker at placere fokus. Udførende på alle markedsføringsmæssige projekter er Floradania Marketing, der er branchens markedsføringsselskab. Floradania Marketing varetager således alle markedsføringsaktiviteter finansieret gennem fondene, ligesom de forestår andre brugerfinansierede projekter, som fx Handelspladserne, Odense Blomsterfestival og Julestjernekampagnen under Stars for Europe. GAU-midlerne giver således branchen mulighed for at lave fælles fremstød med slagkraft. Markedsføring og markedsinformation Som medlem af Danske Prydplanter har din virksomhed adgang til at erhverve en mængde brancherelateret information og specialviden, som det ellers kan være vanskeligt at skaffe på egen hånd. Ligeledes forestår foreningen gennem Floradania Marketing generisk markedsføring af branchens produkter samt kampagner. MARKEDSFØRING Hvert år indstiller Markedsudvalget til nye projekter eller videreudvikling af eksisterende projekter til markedsføring af branchens produkter. Projekterne udføres i samarbejde med Floradania Marketing, der har stor erfaring med gennemførelse af projekter og kampagner. MARKEDSINFORMATION Som producent eller salgsmedlem modtager din virksomhed løbende informationer, hvor aktuelle indenlandske og udenlandske emner med interesse for branchen indsamles og formidles. Desuden informeres om aktuelle konjunktur- og markedsforhold, samt om forestående arrangementer i branchens regi. LIVSSTIL OG TENDENSER Branchen har mulighed for at holde sig ajour med udviklingen inden for bolig og interiør gennem et tæt samarbejde med PEJ-gruppen, der ledes af en af Danmarks førende fremtidsforskere. Verden er foranderlig og det er vigtigt at vores branche følger med. PRESSEINFORMATION OG PR Foreningen profilerer løbende plantebranchen over for pressen og andre interessenter gennem presseudsendelser og events. PRESSEMEDDELELSER Foreningen udsender hver måned gennem Floradania pressemeddelelser med omtale af aktuelle produkter, nyheder eller andre aktuelle begivenheder. Pressemeddelelserne udsendes i fire sprog til en omfattende database af skribenter til fag og livsstilspressen i hele Europa. Pressemeddelelserne udsendes af praktiske og miljømæssige hensyn pr. , hvor der henvises til hjemmesiden, hvor billeder og tekst ligeledes ligger tilgængeligt. er foreningens profilerende hjemmeside, hvor såvel danske som udenlandske interessenter kan hente information om den danske plantebranche. Derfor er hjemmesiden på både dansk, tysk, engelsk og svensk. Hjemmesiden omfatter bl.a. en velbesøgte billedbank, der er en af Europas største gratis billedbanker med ca danske planter stylet efter tidens trends. Ved hjælp af en ny database, er der tilgået nye søgefaciliteter, hvor indkøbere, 18 19

11 stylister og journalister har mulighed at finde stort set alle planter i det ganske, danske sortiment. Søgningen kan foretages efter kategori, type og trend. Medlemmer, der har egen hjemmeside, kan gratis benytte billederne, så skynd dig ind på og se, om der ligger noget ny inspiration. PRESSESERVICE Gennem foreningen er det ligeledes muligt at få udsendt medlemsvirksomhedernes pressemeddelelser til relevante danske og udenlandske medier. Pressemeddelelserne udsendes på mail, og mediedatabasen indeholder pt. ca. 350 forskellige medier i Danmark. Floradania tilbyder desuden at assistere med udarbejdelse af medlemsvirksomhedernes pressemeddelelser. PR OG PRESSE VED MESSER OG UDSTILLINGER Ved messer og andre fremstød i udlandet med større dansk repræsentation udarbejder foreningen målrettet pressemateriale. PRESSEKLIP Floradania indsamler hver måned presseklip på de artikler, som man selv eller branchen generelt får i de danske medier for at kunne vurdere på indsatsen. MESSER OG EKSPORTFREMSTØD Danske Prydplanter assisterer medlemmerne i forbindelse med internationale udstillingsaktiviteter gennem etableringen af danske fællesstande på de mest betydende messer rundt om i Europa. UDENLANDSKE MESSER Danske planteproducenter har lang tradition for aktiv deltagelse på udenlandske messer gennem Floradania Marketing. Hvis en kreds af medlemmer ønsker det og forholdene i øvrigt tillader det kan foreningen gennem Floradania Marketing bistå danske udstillergrupper på udenlandske messer med etableringen af en dansk fællesstand samt fx koordinering af standopbygning, fælles markedsføringsaktiviteter, pressebearbejdning, etablering af informationsstand, catering etc på messerne. ØVRIGE FREMSTØD Foreningen kan ligeledes gennem Floradania Marketing planlægge og gennemføre målrettede eksportfremstød for danske planteproducenter og -eksportører på udvalgte markeder, ofte i form af særudstillinger, kontaktmøder eller lignende. Hvis en kreds af medlemmer har særlige ønsker om foreningens assistance i forbindelse med påtænkte udstillings- og andre fremstødsaktiviteter, der er i overensstemmelse med foreningens overordnede målsætninger, hører vi meget gerne herom. Vi råder over en omfattende knowhow på området og kan hjælpe til et vellykket forløb. HANDELSPLADSEN Handelspladsen er et tiltag, der er kommet i stand i samarbejde med Planteformidlerne og er ligeledes med til at profilere det danske sortiment over for kunder fra ind- og udland. På Handelspladserne, hvoraf der afholdes fire om året, er det muligt at se sortimentet og holde fast i dialogen med dine kunder

12 KONTAKTOPLYSNINGER Medarbejdere Danske Prydplanter Direktion Peter Larsen-Ledet Sekretariatet Linda Hansen Floradania marketing Floradania.dk, Presse og promotion Lone Taklo Floradania.dk, Presse og livsstil Anna Marie Nielsen Markedsinformation Peter Larsen-Ledet Planlægning af messe- og udstillingsdeltagelse Klaus Bjørn Prisregistrering og udsendelser Anne Ammitzbøll Rasmussen Bogholderi Dansk Gartnerirådgivning v/solveig Sjørring Direktion Peter Larsen-Ledet Danske Prydplanter Hvidkærvej 29 DK Odense SV T: F: M: Kontortider Mandag torsdag 8:30-16:30 Fredag 8:30-14:30 Associerede selskaber Floradania Marketing Hvidkærvej 29 DK Odense SV T: F: Kontortider Mandag torsdag 8:30-16:30 Fredag 8:30-14:30 Danpot Data Hvidkærvej 29 DK Odense SV T: F: Kontortider Mandag torsdag 8:00-16:00 Fredag 8:00-14:

13

Brancheforeningen for produktion og salg af prydplanter

Brancheforeningen for produktion og salg af prydplanter Danske Prydplanter Brancheforeningen for produktion og salg af prydplanter Medlemsfordele & servicetilbud Februar 2010 Medlemsfordele og servicetilbud En aktiv og eksportfokuseret branche har brug for

Læs mere

Skriftlig årsberetning til. Danske Prydplanters generalforsamling. onsdag d. 27. februar 2013

Skriftlig årsberetning til. Danske Prydplanters generalforsamling. onsdag d. 27. februar 2013 Danske Prydplanters årsberetning 2012/2013 Skriftlig årsberetning til Danske Prydplanters generalforsamling onsdag d. 27. februar 2013 1. Indledning Danske Prydplanter kan se tilbage på et 2012, hvor der

Læs mere

Temarapport. Danske gartneriers markedsføring 2009. Rapport udarbejdet af Floradania Marketing A/S

Temarapport. Danske gartneriers markedsføring 2009. Rapport udarbejdet af Floradania Marketing A/S Temarapport Danske gartneriers markedsføring 2009 Rapport udarbejdet af Floradania Marketing A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Baggrund... 1 1.2 Problemformulering... 1 1.3. Metode... 2 1.4

Læs mere

Integreret Markedsføring for potteplanter. X 3. Projektoplysninger Start dd.mm. åååå. Slut dd.mm. åååå.

Integreret Markedsføring for potteplanter. X 3. Projektoplysninger Start dd.mm. åååå. Slut dd.mm. åååå. Ansøgning om tilskud i 2014 Der må ikke skrives eller raderes i de grå tonede felter. Den kursiverede vejledning bedes slettet ved udfyldelsen. Angiv ved afkrydsning hvilken fond der søges Produktionsafgiftsfonden

Læs mere

Integreret Markedsføring for potteplanter. X 3. Projektoplysninger Start dd.mm. åååå. Slut dd.mm. åååå.

Integreret Markedsføring for potteplanter. X 3. Projektoplysninger Start dd.mm. åååå. Slut dd.mm. åååå. Ansøgning om tilskud i 2015 Der må ikke skrives eller raderes i de grå tonede felter. Den kursiverede vejledning bedes slettet ved udfyldelsen. Angiv ved afkrydsning hvilken fond der søges Produktionsafgiftsfonden

Læs mere

Skriftlig årsberetning Til Danske Prydplanters generalforsamlingen 02. marts 2011 Indholdsfortegnelse

Skriftlig årsberetning Til Danske Prydplanters generalforsamlingen 02. marts 2011 Indholdsfortegnelse Skriftlig årsberetning Til Danske Prydplanters generalforsamlingen 02. marts 2011 Indholdsfortegnelse 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 ORGANISATION... 2 3.0 ÅRETS FORLØB... 3 4.0 MEDLEMSTAL... 5 5.0 INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Information om udsendelse og besvarelser.

Information om udsendelse og besvarelser. Spørgeskemaundersøgelse vedrørende afvikling af Handelspladserne 2012 Information om udsendelse og besvarelser. Spørgeskemaet blev udsendt den 7. april, og der var mulighed for at svare indtil den 27.

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Hvem er vi Turist- og Erhvervsforeningen Langeland herefter kaldet TEL er en dynamisk og velfungerende organisation under daglig ledelse af direktør

Læs mere

Flora Dania (Brancheforening) Kundenr.: 7213871 Hvidkærvej 29 Branchenr.: 15-001 5250 Odense SV Betjener: Hovedkontoret Tlf.nr.

Flora Dania (Brancheforening) Kundenr.: 7213871 Hvidkærvej 29 Branchenr.: 15-001 5250 Odense SV Betjener: Hovedkontoret Tlf.nr. FORSIKRINGSTAGER: SIKREDE: Flora Dania (Brancheforening) Hvidkærvej 29 5250 Odense SV Flora Dania (Brancheforenings) medlemmer i form af producenter samt salgsselskaber i det omfang disse ikke er omfattet

Læs mere

VELKOMMEN TIL: medlemsmøde i Yachtklubben Furesøen

VELKOMMEN TIL: medlemsmøde i Yachtklubben Furesøen VELKOMMEN TIL: medlemsmøde i Yachtklubben Furesøen Agenda: 1.Igangsættelsen af klubbens nye medlemssystem 2.Pause med oprettelse af ikke-oprettede 3.Status for klubbens havneprojekt 4.Evt. MEDLEMSMØDE

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Markedsføring. Overordnede mål for Dansk Planteskoleejerforenings markedsføring

Markedsføring. Overordnede mål for Dansk Planteskoleejerforenings markedsføring Markedsføring Overordnede mål for Dansk Planteskoleejerforenings markedsføring - Markedsføring overfor målgrupperne, for at påvirke dem til at købe flere planter. - At øge kendskabet til målgruppernes

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Det nye VisitVesthimmerland Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Vi markedsfører Vesthimmerland, rådgiver og servicerer både gæster og turisterhverv Fordi turismen er af stor betydning

Læs mere

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk marketing og kommunikation Copyright Image Plus 2003 image plus Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk Image Plus Profil Image Plus ejes og profileres

Læs mere

Vi kender dine muligheder i Tyskland. Gør du? Dansk-Tysk Handelskammer

Vi kender dine muligheder i Tyskland. Gør du? Dansk-Tysk Handelskammer Vi kender dine muligheder i Tyskland. Gør du? Dansk-Tysk Handelskammer DANSK-TYSK HANDELSKAMMER netværker. Vi er centrum for handlen og det erhvervsøkonomiske samarbejde mellem Danmark og Tyskland. Vores

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Dansk Cykelturisme ny forening. Peter Ole Sørensen Dansk Cykelturisme 26. nov. 2014

Dansk Cykelturisme ny forening. Peter Ole Sørensen Dansk Cykelturisme 26. nov. 2014 Dansk Cykelturisme ny forening Peter Ole Sørensen Dansk Cykelturisme 26. nov. 2014 PROJEKTET FINANSIERES AF: EU ERHVERVSMINISTERIET CAMPINGRÅDET FRILUFTSRÅDET ARBEJDSMARKEDETS FERIEFOND PROJEKTETS PARTNERE

Læs mere

Vedtægter for Branchen ForbrugerElektronik

Vedtægter for Branchen ForbrugerElektronik Vedtægter for Branchen ForbrugerElektronik pr. 15. december 2009 1 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er: BRANCHEN FORBRUGERELEKTRONIK (BFE). Foreningens hjemsted er Storkøbenhavn. 2. FORENINGENS FORMÅL

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Bliv medlem af DAKOFA, affaldssektorens mødested

Bliv medlem af DAKOFA, affaldssektorens mødested Bliv medlem af DAKOFA, affaldssektorens mødested DAKOFA Dansk Kompetencecenter for Affald er en medlemsorganisation for centrale og lokale myndigheder, forskningsinstitutioner, affaldsselskaber, affaldsproducenter,

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) Forslag til Lov om ændring af lov om administration af Det Europæiske

Læs mere

Projektets formål At demonstrere nye metoder, der kan bidrage til at give dansk gartnerierhverv mere rentable og miljøvenlige produktionsmetoder.

Projektets formål At demonstrere nye metoder, der kan bidrage til at give dansk gartnerierhverv mere rentable og miljøvenlige produktionsmetoder. Slutrapport for demonstrationsprojektet Optimering af anvendelse og reduktion i miljøbelastningen af plantebeskyttelsesmidler indenfor havebruget J. nr. Demonstrationen/forsøget er finansieret ved hjælp

Læs mere

Få indflydelse på din fremtid. - gennem Dansk Behandlerforbund

Få indflydelse på din fremtid. - gennem Dansk Behandlerforbund Få indflydelse på din fremtid - gennem Dansk Behandlerforbund 2 3 indhold Side 6: Side 8: Side 12: Side 14: Side 16: Side 18: om os fordelene til dig fra os optagelse ildsjælene kontakt 4 5 DANSK BEHANDLERFORBUND

Læs mere

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet Formands Nyt Nr. 1-2014 Livet skal leves hele livet Formands Nyt nr.1, februar 2014 Kære formænd. Foråret er på vej, de lyse timer bliver flere og flere og det første år med fuldtidsbetjening af sekretariatet

Læs mere

Danske Speditører din rådgiver og sparringspartner

Danske Speditører din rådgiver og sparringspartner Danske Speditører din rådgiver og sparringspartner Få en konto i Danske Speditørers vidensbank En bank der indeholder viden og rådgivning der målrettet arbejder for at skabe de bedste rammer, forhold og

Læs mere

HANDELSAGENT HVORDAN KOMMER JEG I GANG?

HANDELSAGENT HVORDAN KOMMER JEG I GANG? HANDELSAGENT HVORDAN KOMMER JEG I GANG? Det kræver ikke meget at nedsætte sig som handelsagent. Som regel kan man klare sig med en telefon, en computer, et skrivebord og måske en bil til at besøge kunderne

Læs mere

Vil du kende nogen? ...som kender nogen... ...som kender nogen... ...som kender nogen...

Vil du kende nogen? ...som kender nogen... ...som kender nogen... ...som kender nogen... Vil du kende nogen?...som kender nogen......som kender nogen......som kender nogen... Netværk med omtanke BrainsBusiness ICTNORCOM er netværksforeningen, der samler virksomheder i Nord Danmark, som beskæftiger

Læs mere

VOV - din brancheforening!

VOV - din brancheforening! - en vigtig brik! VOV - din brancheforening! Brancheforeningen Værktøj og Værktøjsmaskiner - VOV - er en landsdækkende brancheforening med ca. 80 medlemsfirmaer, der hovedsageligt som importører, forhandlere,

Læs mere

BRANCHETILPASSET FORSIKRINGSPAKKE

BRANCHETILPASSET FORSIKRINGSPAKKE 2014 FORSIKRING BRANCHETILPASSET FORSIKRINGSPAKKE Forsikringsaftalen har allerede en meget stor tilslutning, og derfor er vi i Willis ikke i tvivl om, at endnu flere medlemsvirksomheder med fordel kan

Læs mere

Glædelig jul og godt nytår LÆS OM. årets julestjerne innovationens abc inspiration til grønnere miljøer

Glædelig jul og godt nytår LÆS OM. årets julestjerne innovationens abc inspiration til grønnere miljøer nr. 19 torsdag 16. december 2010 126. årgang www.gartnertidende.dk Glædelig jul og godt nytår LÆS OM årets julestjerne innovationens abc inspiration til grønnere miljøer 1 4 innovationens abc 6 nær & Fjern

Læs mere

Vedtægter for VikarBranchen i DI

Vedtægter for VikarBranchen i DI Vedtægter for VikarBranchen i DI Foreningens navn er VikarBranchen. Foreningens hjemsted er København. Foreningens formål er, at fremme vikar- og rekrutteringsvirksomhed markedsforhold og medvirke til

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Sammen står vi stærkere!

Sammen står vi stærkere! Sammen står vi stærkere! Bliv en del af vores MICE Netværk Fælles markedsføring af alle erhvervsturisme aktører 2014 Styrken ligger i forskelligheden Bliv partner i MICE Netværket hos VisitNordsjælland

Læs mere

Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater

Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater Bestyrelsesadvokater Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater En professional, kompetent og velfungerende bestyrelse er vigtig for ethvert selskab uanset størrelse og branche. Danske Bestyrelsesadvokater

Læs mere

Vedtægter for Dansk Bærdyrkerforening

Vedtægter for Dansk Bærdyrkerforening Vedtægter for Dansk Bærdyrkerforening Navn, hjemsted 1 Foreningens navn er Dansk Bærdyrkerforening ". Dens hjemsted er formandens adresse eller et af foreningen oprettet kontor. Formål 2 Foreningens formål

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Velkommen til. Evaluerings- og kick-off møde

Velkommen til. Evaluerings- og kick-off møde Velkommen til Evaluerings- og kick-off møde Hvem er vi? Innovationsnetværket Livsstil Bolig og Beklædning Vores mål er at branchen bliver blandt de mest innovative i verden! Klynge siden 2002 Kontor i

Læs mere

Velkommen til. Informationsmøde og kick-off

Velkommen til. Informationsmøde og kick-off Velkommen til Informationsmøde og kick-off Hvem er vi? Innovationsnetværket Livsstil Bolig og Beklædning -Mål at branchen bliver blandt de mest innovative i verden! Klynge siden 2002 Kontor i Kbh. og Herning

Læs mere

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder VI ER STÆRKERE, NÅR VI STÅR SAMMEN Sammenhold giver styrke. Styrke i forhold

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet.

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet. Vedtægter for CLEAN Kapitel 1. Foreningen navn og formål 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er CLEAN f.m.b.a. ("Foreningen"). Foreningen har hjemsted i Danmark. 2. Foreningens formål Foreningen er en

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Referat ved Danske Prydplanters Generalforsamling den 29. februar 2012 på Hotel Nyborg Strand

Referat ved Danske Prydplanters Generalforsamling den 29. februar 2012 på Hotel Nyborg Strand Referat ved Danske Prydplanters Generalforsamling den 29. februar 2012 på Hotel Nyborg Strand Dagorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed

Læs mere

Open for Business Forsvarsministeriets strategi til støtte for fremme af dansk erhverv

Open for Business Forsvarsministeriets strategi til støtte for fremme af dansk erhverv Open for Business Forsvarsministeriets strategi til støtte for fremme af dansk erhverv Indholdsfortegnelse Forord Side 01 En strategi for støtte til fremme af danske virksomheder Side 02 Fokusområder Side

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Produktionsafgiftfonden - PAF

Produktionsafgiftfonden - PAF Produktionsafgiftfonden - PAF Alle arealer tilplantet med nob og ngr er pligtig at betale Der ydes tilskud til forskning, udvikling og markedsføring efter ansøgning Resultater formidles i årsberetning,

Læs mere

de danske vinduesproducenters egen forening

de danske vinduesproducenters egen forening de danske vinduesproducenters egen forening Aktiv bestyrelse Bestyrelsen er foreningens øverste myndighed. Bestyrelsen består af fem direktører fra fem medlemsvirksomheder og vælges for to år ad gangen.

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

En enestående platform for markedsføring

En enestående platform for markedsføring bygge- og boligudstilling En enestående platform for markedsføring Udstillingen hos Byggecentrum er en vigtig del af et samlet inspirations- og læringscenter, hvor viden om produkter og løsninger udveksles

Læs mere

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88 Hermed har vi fornøjelsen at præsentere vores markedsføringsplan for 2015 Vi håber, du finder netop de tilbud, som passer din virksomhed. September 2014 HVAD ER TEAM ODSHERRED? Vi møder tit spørgsmålet:

Læs mere

Vedtægter for Danske Advokaters faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise

Vedtægter for Danske Advokaters faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise Vedtægter for Danske Advokers faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise 1. Navn: Faggruppens navn er Danske Advokers faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise Faggruppens binavn er Danske Ejendomsadvoker

Læs mere

R A M M E A F T A L E. Mellem. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (herefter DRRB)

R A M M E A F T A L E. Mellem. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (herefter DRRB) R A M M E A F T A L E Mellem Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (herefter DRRB) Og Foreningen af Danske Internetmedier (herefter FDIM) (herefter i det samlede benævnt Parterne ) 1. Aftalens

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

F R E M T I D V I H O L D E R O P D AT E R E T I G

F R E M T I D V I H O L D E R O P D AT E R E T I G F R E M T I VISION: et førende trendinstitut i Skandinavien u får en ambitiøs og stærkt vidende samarbejdspartner Ønsker du at blive løbende opdateret på nu tidens og fremtidens trends? Tegn et medlemskab

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Bilag 2 Årets vægtede antal medlemmer opgøres på følgende måde: De enkelte medlemskategorier har følgende vægte: art vægt seniorer 1 flexmedlemmer 0,64 ungseniorer 0,68 juniorer 0,34 æresmedlemmer. Max

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer

Forslag til vedtægtsændringer Bilag 3: Forslag til vedtægtsændringer De af bestyrelsen foreslåede ændringer er markeret med gult. Vedtægter pr. 26. april 2004 Forslag til vedtægtsændringer 1. Navn og hjemsted Lean Construction - Danmark

Læs mere

VELKOMMEN. I Grakom får medlemmerne konkret rådgivning og servicetilbud, ny viden og værdifulde netværk.

VELKOMMEN. I Grakom får medlemmerne konkret rådgivning og servicetilbud, ny viden og værdifulde netværk. 2 VELKOMMEN Virksomheder, der arbejder i værdikæden indenfor kommunikation står overfor et foranderligt marked med teknologisk og digital udvikling, global konkurrence, nye markedsmuligheder og udfordringer.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad.

Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad. Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad. Tid: Torsdag den 16. januar 2014 kl. 09:30 Sted: Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Læs mere

Fødevarer. Din organisation og talerør

Fødevarer. Din organisation og talerør DI Fødevarer Din organisation og talerør » FEM gode grunde til at melde sig ind i DI fødevarer Ekspertise når du har brug for hjælp, sparring eller vejledning Indflydelse på rammerne for at drive fødevarevirksomhed

Læs mere

Vi arbejder for din fremtid

Vi arbejder for din fremtid Dit faglige netværk Dit faglige netværk Vi arbejder for din fremtid Maskinmestrenes Forening arbejder for din fremtid. Som medlem får du under studiet adgang til et fagligt netværk, socialt fællesskab

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Side 1

VEDTÆGTER. for. Side 1 VEDTÆGTER for Side 1 Navn 1 Organisationens navn er KOOPERATIONEN - den kooperative Arbejdsgiver- og Interesseorganisation i Danmark. Kooperationen har hjemsted i Københavns Kommune. Formål 2 Kooperationen

Læs mere

Organisationen for byggeri, anlæg og industri

Organisationen for byggeri, anlæg og industri Organisationen for byggeri, anlæg og industri Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Med omkring 6.000 medlemmer spænder organisationen bredt

Læs mere

Erhvervsudvikling. Karby. »En god partner når det. gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne. Erhvervsudvikling Karby

Erhvervsudvikling. Karby. »En god partner når det. gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne. Erhvervsudvikling Karby Erhvervsudvikling Karby»En god partner når det gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne på Mors« Eksempler på Erhvervsudvikling Karbys aktiviteter: Medarrangør af messe i Hvidbjerg

Læs mere

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Flora Dania Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 11 59 44 33 Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Kommunikation. Hjemmeside 2. Intranet 3. Sociale medier 4. Reklamekampagner 5. Aktiviteter / events 8. 360 graders kommunikation 9

Kommunikation. Hjemmeside 2. Intranet 3. Sociale medier 4. Reklamekampagner 5. Aktiviteter / events 8. 360 graders kommunikation 9 Kommunikation Hjemmeside 2 Intranet 3 Sociale medier 4 Reklamekampagner 5 Aktiviteter / events 8 360 graders kommunikation 9 Kontakt til pressen 10 damkjær & vesterager 1 Hjemmeside ECCOs hjemmeside har

Læs mere

Sådan sælger du til EUC Sjælland. En vejledning til leverandørerne

Sådan sælger du til EUC Sjælland. En vejledning til leverandørerne Sådan sælger du til EUC Sjælland. En vejledning til leverandørerne EUC SJÆLLAND Jagtvej 2 4700 Næstved Forord Direktør: Astrid Dahl S03 Indkøbspolitik for EUC Sjælland S05 EU s udbudsregler S06 Reglerne

Læs mere

Love for Rørforeningen. Foreningen af danske vvs-grossister. Side 1 af 6. Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet:

Love for Rørforeningen. Foreningen af danske vvs-grossister. Side 1 af 6. Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet: Love for Rørforeningen Foreningen af danske vvs-grossister Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet: Foreningen af Grosserere i Rør- og Sanitets-Branchen i Danmark. I 1956 blev

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Det betaler sig at være medlem af CAD. Brancheorganisation for værksteder

Det betaler sig at være medlem af CAD. Brancheorganisation for værksteder Det betaler sig at være medlem af CAD Brancheorganisation for værksteder Vi er klar til at servicere dig CAD s viden din tryghed CAD er en moderne brancheorganisation, der består af mere end 1700 autoværksteder,

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Præsentation af Ejendomsforeningen Danmark v/ Elsebeth Due Kjeldsen, leder af Aarhusafdelingen Netværksmøde den 17/9 2013 hos BoligPortal.dk Ejendomsforeningen Danmark En erhvervsorganisation

Læs mere

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 1 af 9 sider Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 2 af 9 sider Indholdsfortegnelse 1.... 3 1.1 Formål med ordningen... 3 1.2 IT-system... 4 1.3 Hvordan gennemføres en sag i BSFS...

Læs mere

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Internationalisering indhold og konsekvenser Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Forskning på SDU vedr. Born Global virksomheder 897 fremstillingsvirksomheder undersøgt:

Læs mere

1.1 Foreningens navn er KulturERhverv herunder med forkortelsen KERV.

1.1 Foreningens navn er KulturERhverv herunder med forkortelsen KERV. Lett Advokatfirma Peter Rønnow Advokat J.nr. 281503-LBB (som vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 22. april 2012) VEDTÆGTER For KulturERhverv 1. Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er

Læs mere

Sådan sælger du til HANSENBERG. En vejledning til leverandørerne

Sådan sælger du til HANSENBERG. En vejledning til leverandørerne Sådan sælger du til HANSENBERG En vejledning til leverandørerne HANSENBERG Skovvangen 28 6000 Kolding tlf.: +45 7932 0100 mail: hansenberg@hansenberg.dk Forord Forord v/direktør Birger Hørning S03 af Birger

Læs mere

Dårlige betalere Stigende problemer med betalingsinddrivelse i sma virksomheder

Dårlige betalere Stigende problemer med betalingsinddrivelse i sma virksomheder Dårlige betalere Stigende problemer med betalingsinddrivelse i sma virksomheder Dårlige betalere er et væsentligt problem for en stor del af de små virksomheder. Mangelfuld betaling giver både ekstraarbejde

Læs mere

Vedtægter. Energinetværk Slagelse

Vedtægter. Energinetværk Slagelse 1 Vedtægter Energinetværk Slagelse 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Energinetværk Slagelse. Foreningens medlemskreds har hjemsted eller filial/afdeling i Slagelse kommune. Foreningens

Læs mere

Aftale om partnerskab mellem Vordingborg Kommune og Danske Skoleelever vedrørende Elevvenlig Kommune

Aftale om partnerskab mellem Vordingborg Kommune og Danske Skoleelever vedrørende Elevvenlig Kommune Aftale om partnerskab mellem Vordingborg Kommune og Danske Skoleelever vedrørende Elevvenlig Kommune Følgende aftale om partnerskab indgås mellem: Danske Skoleelever Vordingborg Kommune v/ organisationskonsulent

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

s1. for foreningen VEDTÆGTER United World Colleges Danmark 23. juni 1981 til støtte og fremme for United World Colleges (UWC).

s1. for foreningen VEDTÆGTER United World Colleges Danmark 23. juni 1981 til støtte og fremme for United World Colleges (UWC). HENRIK WEDELLWEDELLSBORG ADVOKAT HJEJLE GERSTED MOGENSEN AMAGERTORV 24 DK1160 KØBENHAVN K 10. april 2008 VEDTÆGTER for foreningen United World Colleges Danmark Den Danske Nationalkomité for United World

Læs mere

Hjælp demente og deres pårørende Støt Alzheimerforeningen Bliv medlem

Hjælp demente og deres pårørende Støt Alzheimerforeningen Bliv medlem 1 Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier Alzheimerforeningens implementering af ISOBRO's indsamlingsetiske retningslinier (godkendt af bestyrelsen 26. november 2008 og revurderet af forretningsudvalget

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

East Export Network Øst Magasinet

East Export Network Øst Magasinet . East-X-Net Videnpark Trekantområdet Vesterballevej 5, 7000 Fredericia tlf.: 26-926554 mail: mail@east-x-net.dk web: www.east-x-net.dk East Export Network Øst Magasinet Udarbejdet af: East-X-Net Odinsgade

Læs mere

Worldcareers. Bag om kampagnen for hele Det Blå Danmark

Worldcareers. Bag om kampagnen for hele Det Blå Danmark Worldcareers Bag om kampagnen for hele Det Blå Danmark Agenda - Generelt om kampagnen - Strategi - Materiale - Medievalg - Aktiviteter Kort om mig Martin Fyrst Jakobsen Historik: 1999 2002 HTX i Århus

Læs mere

Danish Water Technology Group DANISH EXPORT ASSOCIATION DANISH WATER TECHNOLOGY GROUP WWW.DK-WATER.DK

Danish Water Technology Group DANISH EXPORT ASSOCIATION DANISH WATER TECHNOLOGY GROUP WWW.DK-WATER.DK Danish Water Technology Group Agenda 1. Hvem er Eksportforeningen? 2. Hvad er Danish Water Technology Group? 3. Hvad kan vi tilbyde? 1. Eksportforeningen Stiftet - 11 fremsynede vandvirksomheder Non-profit,

Læs mere

Vedtægter for. GF-Skov og Natur

Vedtægter for. GF-Skov og Natur Vedtægter for GF-Skov og Natur 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er GF-Skov og Natur, og klubbens hjemsted er den til enhver tid værende klubformands privatadresse. 2 Formål Klubbens formål er at varetage

Læs mere

Vi kender dine muligheder i Tyskland. Gør du? Dansk-Tysk Handelskammer Deutsch-Dänische Handelskammer

Vi kender dine muligheder i Tyskland. Gør du? Dansk-Tysk Handelskammer Deutsch-Dänische Handelskammer Vi kender dine muligheder i Tyskland. Gør du? Dansk-Tysk Handelskammer Deutsch-Dänische Handelskammer DANSK-TYSK HANDELSKAMMER... netværker. Vi er centrum for det økonomiske samarbejde mellem Danmark og

Læs mere

Involver dine kunder, leverandører og medarbejdere via sjove og spændende SMS-tjenester

Involver dine kunder, leverandører og medarbejdere via sjove og spændende SMS-tjenester Involver dine kunder, leverandører og medarbejdere via sjove og spændende SMS-tjenester Med vores Mobile Marketing moduler kan du nemt og hurtigt lave : SMS konkurrencer SMS quiz SMS afstemninger SMS nyhedstjenester

Læs mere

Udkast til hovedpunkter i forretningsplan Af forfatter og forretningsudvikler John Larsen Fra start til styr på virksomheden (ISBN:

Udkast til hovedpunkter i forretningsplan Af forfatter og forretningsudvikler John Larsen Fra start til styr på virksomheden (ISBN: 1 En forretningsplan kan udarbejdes på flere måder. Det afhænger bl.a. af branche. F.eks. vil der hos en udkørende håndværker være andet fokus end ved opstart af en ny medicinalvirksomhed. Virksomhedens

Læs mere

BYGG REIS DEG 2009. Oplæg vedr. dansk fællesstand på Bygg Reis Deg den 22.-27. september 2009, Lillestrøm/Oslo

BYGG REIS DEG 2009. Oplæg vedr. dansk fællesstand på Bygg Reis Deg den 22.-27. september 2009, Lillestrøm/Oslo BYGG REIS DEG 2009 Oplæg vedr. dansk fællesstand på Bygg Reis Deg den 22.-27. september 2009, Lillestrøm/Oslo Date 11.02.09 File No. Our ref. Case No. Ambassaden har reserveret en stand på 120 m 2, hvor

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores markedsføringsøkonomer. Her har vi

Læs mere