Brancheforeningen for produktion og salg af prydplanter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brancheforeningen for produktion og salg af prydplanter"

Transkript

1 D a n s k e P r y d p l a n t e r Brancheforeningen for produktion og salg af prydplanter Medlemsfordele & servicetilbud Februar 2010

2 Medlemsfordele og servicetilbud En aktiv og eksportfokuseret branche har brug for en initiativrig brancheforening til at varetage medlemmernes interesser. Danske Prydplanter er i dag stolte over at repræsentere en medlemsskare, der står for mellem 80-90% af den danske produktion og afsætning af potteplanter. Det forpligter. Som medlem af foreningen kan man være med til at præge branchens udvikling, men medlemskabet i brancheforeningen har desuden følgende fordele: Branchevedtagne Handelsbetingelser til optimering af afsætningen af planter mellem medlemmer (s. 12) Varetagelse af faglige problemstillinger gennem Danske Prydplanters arbejdsgrupper (logistik, forskning, erhvervspolitik m.m.) (s. 15) Optimering af containerflow gennem Containeraftalen (s. 16) Faglige seminarer og temadage (s. 9) Dækning gennem kollektiv produktansvarsforsikring til reduceret præmie (s. 13) Kollektiv Kreditoplysningsaftale til reduceret pris (s. 14) Professionel gennemførsel af marketingaktiviteter gennem branchens eget marketingbureau (s. 18) Løbende pressemeddelelser til dags- og fagpresse (s. 19) Mulighed for deltagelse på internationale og nationale messer (s. 21) Indsamling og formidling af strategisk markedsinformation fra ind- og udland (s. 19) Kontaktdatabase over indkøbere og sælgere ved danske salgsselskaber (s. 8) Læs uddybende om de mange fordele i nærværende folder, eller kontakt sekretariatet på tlf.: Med venlig hilsen Bestyrelsen i Danske Prydplanter 3

3 Indhold Om foreningen... side 6 Medlemsservice... side 8 Faglige seminarer og temadage... side 9 Medlemskab... side 10 Handelsbetingelserne... side 12 Produktansvarsforsikring... side 13 Kreditoplysning... side 14 Danske Prydplanters arbejdsgrupper... side 15 Rabat- og fordelsaftaler... side 16 GAU-midler og fonde... side 17 Floradania Marketing og Markedsudvalget... side 18 Markedsføring og Markedsinformation... side 18 Presseinformation og PR... side 19 Messer og eksportfremstød... side 21 Medarbejdere... side 22 Kontakt... side

4 BRANCHEFORENING En aktiv og eksportfokuseret branche har brug for en velfungerende og initiativrig brancheforening. Danske Prydplanters primære formål er at servicere og rådgive medlemmerne på det produktions- og afsætningsmæssige område samt at varetage medlemmernes og branchens interesse over for myndigheder og andre brancher i ind- og udland. Foreningens medlemmer tegner sig d.d. for hovedparten af omsætning af planter fra danske gartnerier. Foreningen har i dag 211 producent og firmamedlemmer, samt 21 salgsselskabsmedlemmer. OM FORENINGEN I nærværende hæfte findes en udførlig oversigt over de servicetilbud og fordele, som et medlemskab af Danske Prydplanter giver adgang til. Vi håber, at man finder inspiration til at benytte nogle af de muligheder, som man som medlem måske ikke hidtil har været opmærksom på. Skulle der være spørgsmål til de enkelte ydelser og tilbud eller til medlemskabet i sig selv, står vi klar til at uddybe og vejlede. Med venlig hilsen Danske Prydplanter Telefon RÅDGIVNING OG SERVICE PERSONLIGT ELLER ELEKTRONISK Siden grundlæggelsen i 2006 har foreningens vigtigste mission været at støtte medlemmerne i deres produktions- og afsætningsarbejde og sådan er det også i dag. Danske Prydplanter tilbyder deres medlemmer services inden for en bred vifte af produktions- og afsætningsrelaterede områder. Medlemmer kan enten få telefonisk service inden for vores kontortid eller kan i mange tilfælde hente informationer og ajourført data via foreningens webside Bearbejdning af nye markeder og vedligeholdelse af eksisterende kræver store ressourcer af den enkelte virksomhed. Derfor tilbyder Danske Prydplanter en række servicefunktioner, som medlemmerne kan benytte sig af og således ikke selv behøver at anvende ressourcer på fx kreditoplysninger, produktansvarsforsikringer, markedsføring, indsamling af markedsinformationer m.v. Desuden forestår foreningen en række eksportfremstød til gavn for medlemmerne. DET FALDER UDENFOR Foreningen ønsker at holde fokus på rammeaftalerne for produktions- og afsætningsmæssige forhold på brancheniveau, og derfor vil der være virksomhedsspecifikke problemstillinger, der ligger uden for foreningens virkeområde. 6 7

5 MEDLEMSSERVICE På Danske Prydplanters webside - - har medlemmerne døgnet rundt adgang til aktuel brancheinformation og til at trække på størstedelen af foreningens serviceydelser. På websiden finder du en oversigt over brancherelaterede emner fra aktuelle projekter, arbejdsgrupper og Nyhedsbreve til vedtægter, Handelsbetingelser og policer til branchens kollektive Produktansvarsforsikring. Websiden opdateres løbende, således at der altid er ajourførte oplysninger at hente her. Det betyder fx, at der altid er adgang til opdaterede policer m.m. Desuden indeholder et arkiv over såvel de nyeste som de lidt ældre nyhedsbreve og udgivelser fra foreningen. MÅNEDLIGT NYHEDSBREV Danske Prydplanter udsender månedligt et Nyhedsbrev, hvor emner af produktions- eller afsætningsmæssig interesse beskrives. Nyhedsbreve udsendes pr. mail, men kan også findes på KONTAKTPERSONER INDKØB OG SALG Kontaktpersoner indkøb og salg (tidligere kendt som Sælgerdatabasen) er en opslagsdatabase over indkøbere og sælgere hos de danske salgsselskaber. Her kan du som medlem få et overblik over mulige samarbejdspartnere, når det gælder afsætning af dit gartneris produkter. FAGLIGE SEMINARER OG TEMADAGE Nye ideer og tanker, ny viden og inspiration er nødvendig for, at branchen kan følge med udviklingen. Derfor arrangerer foreningen løbende en række målrettede temadage og Gåhjem-møder m.v. om forskellige emner af aktuel interesse for medlemskredsen med fokus på fx produktion, salg og markedsføring, trends, design og produktudvikling, jura og økonomi e.t.c. alt med en så brancherelateret indfaldsvinkel som mulig. Foreningens seminarer tilrettelægges i samarbejde med anerkendte fagspecialister, og for medlemmerne er de en velbenyttet kilde til ny viden og inspiration og også en lejlighed til at møde branchekolleger. Seminarerne annonceres i Danske Prydplanters Nyhedsbreve og i Gartner Tidende. Kontaktpersoner indkøb og salg administreres af Danpot og findes på 8 9

6 MEDLEMSKAB Det er producenter og eksportører af prydplanter, der er Danske Prydplanters primære medlemskreds. Desuden kan bl.a. leverandører til branchen optages som sekundærmedlemmer. PRIMÆRMEDLEMMER Foreningens primærmedlemmer er: danske producenter af prydplanter. danske salgs- og eksportselskaber som i egen regning handler med prydplanter. Foreningens primærmedlemmer kan trække på alle de forannævnte serviceydelser, enten gratis eller til en fordelagtig pris. FIRMAMEDLEMMER Foreningens firmamedlemmer kan i begrænset omfang, men som regel mod særlig betaling, trække på foreningens serviceydelser. De modtager desuden en lang række informationer om branchen, som kan være til stor nytte i forbindelse med leverandørernes bearbejdning af deres kunder i branchen. Desuden har firmamedlemmer mulighed for at deltage i en række foreningsarrangementer. KONTINGENT Medlemskontingentet, der opkræves fire gang årligt, består af et grundkontingent og et variabelt kontingent. For producentmedlemmerne er det variable kontingent afhængigt af produktionsarealet, mens det variable kontingent for salgs- og eksportselskaberne er afhængigt af virksomhedens omsætning. GENERALFORSAMLING OG VEDTÆGTER Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender og vælger blandt primærmedlemmerne en bestyrelse bestående af seks personer. Såvel primær- som firmamedlemmer kan deltage i generalforsamlingen, men alene primærmedlemmer har stemmeret. Forud for generalforsamlingen modtager alle medlemmer et regnskab for foreningens økonomiske aktiviteter i det forløbne år. Det er muligt at rekvirere et eksemplar af foreningens vedtægter, der også ligger tilgængeligt på Firmamedlemmer betaler alene et fast årligt kontingent. Kontakt os, hvis du ønsker mere detaljeret information om kontingentsatser m.v

7 HANDELSBETINGELSERNE Danske Prydplanter har udarbejdet Vilkår for levering af potteplanter fra gartnerier i Danmark, også kendt som Handelsbetingelserne, til gavn for foreningens medlemmer. Handelsbetingelserne indeholder de emner, der er relevante for kommerciel handel med planter fra danske gartnerier. Betingelserne rummer aftaler fra levering til risikoovergang og reklamationer. STANDARDAFTALER OG -KONTRAKTER I tilknytning til Handelsbetingelserne har Foreningen ladet udarbejde en række standardkontrakter m.v., som kan benyttes af foreningens medlemmer. Medlemmer kan uden beregning rekvirere kontrakterne. Kontrakterne kan desuden downloades fra websiden Du har adgang til: Standard købsaftale Sanktionssystem ved for sene indleveringer Aftaler om Containerstyring i Danmark Produktansvarsforsikringer Til udarbejdelsen af Handelsbetingelserne har foreningen haft tilknyttet en advokat, som har indgående kendskab inden for områder, der er omtalt i betingelserne. Foreningen henviser gerne til den pågældende advokat i tilfælde af tvister eller uklarheder i betingelserne. PRODUKTANSVARSFORSIKRING I henhold til Danske Prydplanters Handelsbetingelser skal professionelle købere og sælgere af planter være omfattet af en produktansvarsforsikring, hvorfor der gennem foreningen er blevet etableret en kollektiv forsikring. Medlemmer får således adgang til en meget omfattende forsikring, der løbende ajourføres efter gældende regler, hvorved den enkelte virksomhed sparer egne ressourcer til administration af sine forsikringsforhold. En af de væsentligste fordele ved en kollektiv police er et lavere præmieniveau. For mange af foreningens medlemmer er der tale om store præmiebesparelser

8 DANSKE PRYDPLANTERS ARBEJDSGRUPPER Danske Prydplanter besætter poster i en lang række arbejdsudvalg og bestyrelser, der arbejder for branchen. KREDITOPLYSNINGER Det er nemt og hurtigt at bestille kreditoplysninger gennem Danske Prydplanter, der har lavet en brancheaftale med kreditvurderingsbureauet Experian. SOLIDITETSOPLYSNINGER Medlemmer kan hos foreningen købe soliditetsoplysninger på danske og udenlandske kunder hurtigt og til en fordelagtig medlemspris. Foruden de økonomiske fordele er bestillingsproceduren også enkel og tidsbesparende. Foreningen har aftaler med kreditoplysningsbureauer i såvel ind- som udland og er i stand til at levere soliditetsoplysninger til brug for vurdering af kunders betalingsevne direkte fra bureauernes databaser. Du kan også få en aftale med os, så du selv trækker dine oplysninger i databaserne. Soliditetsoplysningerne leveres af kreditoplysningsbureauer, der er godkendte af forsikringsselskaberne, og kan således anvendes i forbindelse med debitorforsikring. Gennem foreningen besættes en lang række poster i arbejdsgrupper og bestyrelser i virksomheder og foreninger, der arbejder til gavn for branchen. Blandt disse arbejdsgrupper skal følgende fremhæves: Repræsentanter i Dansk Gartneri s bestyrelse Repræsentanter i DANPOTs bestyrelse Repræsentant i GAU bestyrelse Repræsentanter i Forsøgsudvalget Repræsentanter i Brugerudvalget ved Landbrugets Rådgivningscenter Repræsentant i Erhvervspolitisk Prydplanteudvalg Repræsentanter i Udvalg under Plantedirektoratet for Avlskontrol mv. Repræsentant i Union Fleurs Repræsentant i FFP-arbejdsudvalg Markedsudvalget Besøg for navne på repræsentanterne i ovenstående udvalg eller kontakt sekretariatet på tlf.:

9 GAU-MIDLER OG FONDE Foreningen ansøger midler gennem branchens egne fonde, men kan i sin egenskab af brancheorganisation også ansøge om nationale midler gennem fonde til fx innovations- og eksportfremme GARTNERIETS AFSÆTNINGUDVALG (GAU) GAU administrerer 2 fonde, henholdsvis Promilleafgiftsfondene og Produktionsafgiftsfonden. Fondene yder tilskud til en række forsknings-, rådgivnings- og markedsføringsprojekter, der alle skal komme gartneriet til gavn på kortere eller længere sigt. RABAT- OG FORDELSAFTALER Danske Prydplanter har lavet rabataftaler med leverandører af forskellige serviceydelser til plantebranchen. Rabataftalerne sikrer medlemsvirksomhederne økonomiske fordele, som kun få ville kunne opnå på individuel basis. På finder du altid en opdateret liste over de pågældende aftaler. Her er en kort omtale af nogle af de vigtigste rabat- og fordelsaftaler ud over Produktansvarsforsikringen: Aftale med Experian om indkøb af soliditets og kreditoplysninger. I samarbejde med ContainerCentralen Danmark har foreningen opnået containerpriser til medlemsvirksomhederne til en fast, lav pris. Flere Rammeaftaler vil kunne udarbejdes, såfremt ønsket af medlemmerne. Ved konkrete forespørgsler bedes man rette henvendelse til Danske Prydplanter. Finansieringen, der tilgår fondene, stammer fra branchen selv. Fondsmidlerne kan finansiere projekter 100 % eller være med til at udgøre egenfinansieringen i nogle af de bl.a. EU-projekter, der har været søgt støtte til fra branchen. Midlerne kan dermed anvendes til at geare andre finansieringskilder med. Yderligere oplysninger kan findes på PROMILLEAFGIFTSFONDEN Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget modtager tilbageførte pesticidafgifter i 2010 i alt 7,2 mio. kr. til gartneri og frugtavl. Fonden modtog tidligere også tilbageførte CO 2 -afgifter via Landbrugets Promilleafgiftsfond, men denne tilbageførelse er nu ophørt. Yderligere oplysninger om fonden kan findes på PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN Midlerne til Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter opkræves direkte hos producenterne som en promille af omsætningen. Promillen fastsættes af fødevareministeren efter indstilling fra fondens bestyrelse. På Danske Prydplanters årlige generalforsamling i februar drøftes niveauet for promillen for potteplanter og snitblomster for det kommende år, der herefter indstilles til fondens bestyrelse. Produktionsafgifter skal anvendes inden for den sektor, som de er opkrævet i. For yderligere oplysninger om fonden kan findes på

10 FLORDANIA MARKETING OG MARKEDSUDVALGET Midlerne, der tilbageføres til branchen, fordeles af Danske Prydplanters bestyrelse. Stort set alle midler anvendes i dag til markedsføring og afsætningsfremme. Til at vejlede sig i brugen af midlerne til markedsføring er der blevet oprettet et Markedsudvalg, hvor producenter og salgsselskaber/eksportører er repræsenteret proportionalt i forhold til deres bidrag af midler. Markedsudvalget indstiller således årligt til bestyrelsen inden for hvilke områder, man ønsker at placere fokus. Udførende på alle markedsføringsmæssige projekter er Floradania Marketing, der er branchens markedsføringsselskab. Floradania Marketing varetager således alle markedsføringsaktiviteter finansieret gennem fondene, ligesom de forestår andre brugerfinansierede projekter, som fx Handelspladserne, Odense Blomsterfestival og Julestjernekampagnen under Stars for Europe. GAU-midlerne giver således branchen mulighed for at lave fælles fremstød med slagkraft. Markedsføring og markedsinformation Som medlem af Danske Prydplanter har din virksomhed adgang til at erhverve en mængde brancherelateret information og specialviden, som det ellers kan være vanskeligt at skaffe på egen hånd. Ligeledes forestår foreningen gennem Floradania Marketing generisk markedsføring af branchens produkter samt kampagner. MARKEDSFØRING Hvert år indstiller Markedsudvalget til nye projekter eller videreudvikling af eksisterende projekter til markedsføring af branchens produkter. Projekterne udføres i samarbejde med Floradania Marketing, der har stor erfaring med gennemførelse af projekter og kampagner. MARKEDSINFORMATION Som producent eller salgsmedlem modtager din virksomhed løbende informationer, hvor aktuelle indenlandske og udenlandske emner med interesse for branchen indsamles og formidles. Desuden informeres om aktuelle konjunktur- og markedsforhold, samt om forestående arrangementer i branchens regi. LIVSSTIL OG TENDENSER Branchen har mulighed for at holde sig ajour med udviklingen inden for bolig og interiør gennem et tæt samarbejde med PEJ-gruppen, der ledes af en af Danmarks førende fremtidsforskere. Verden er foranderlig og det er vigtigt at vores branche følger med. PRESSEINFORMATION OG PR Foreningen profilerer løbende plantebranchen over for pressen og andre interessenter gennem presseudsendelser og events. PRESSEMEDDELELSER Foreningen udsender hver måned gennem Floradania pressemeddelelser med omtale af aktuelle produkter, nyheder eller andre aktuelle begivenheder. Pressemeddelelserne udsendes i fire sprog til en omfattende database af skribenter til fag og livsstilspressen i hele Europa. Pressemeddelelserne udsendes af praktiske og miljømæssige hensyn pr. , hvor der henvises til hjemmesiden, hvor billeder og tekst ligeledes ligger tilgængeligt. er foreningens profilerende hjemmeside, hvor såvel danske som udenlandske interessenter kan hente information om den danske plantebranche. Derfor er hjemmesiden på både dansk, tysk, engelsk og svensk. Hjemmesiden omfatter bl.a. en velbesøgte billedbank, der er en af Europas største gratis billedbanker med ca danske planter stylet efter tidens trends. Ved hjælp af en ny database, er der tilgået nye søgefaciliteter, hvor indkøbere, 18 19

11 stylister og journalister har mulighed at finde stort set alle planter i det ganske, danske sortiment. Søgningen kan foretages efter kategori, type og trend. Medlemmer, der har egen hjemmeside, kan gratis benytte billederne, så skynd dig ind på og se, om der ligger noget ny inspiration. PRESSESERVICE Gennem foreningen er det ligeledes muligt at få udsendt medlemsvirksomhedernes pressemeddelelser til relevante danske og udenlandske medier. Pressemeddelelserne udsendes på mail, og mediedatabasen indeholder pt. ca. 350 forskellige medier i Danmark. Floradania tilbyder desuden at assistere med udarbejdelse af medlemsvirksomhedernes pressemeddelelser. PR OG PRESSE VED MESSER OG UDSTILLINGER Ved messer og andre fremstød i udlandet med større dansk repræsentation udarbejder foreningen målrettet pressemateriale. PRESSEKLIP Floradania indsamler hver måned presseklip på de artikler, som man selv eller branchen generelt får i de danske medier for at kunne vurdere på indsatsen. MESSER OG EKSPORTFREMSTØD Danske Prydplanter assisterer medlemmerne i forbindelse med internationale udstillingsaktiviteter gennem etableringen af danske fællesstande på de mest betydende messer rundt om i Europa. UDENLANDSKE MESSER Danske planteproducenter har lang tradition for aktiv deltagelse på udenlandske messer gennem Floradania Marketing. Hvis en kreds af medlemmer ønsker det og forholdene i øvrigt tillader det kan foreningen gennem Floradania Marketing bistå danske udstillergrupper på udenlandske messer med etableringen af en dansk fællesstand samt fx koordinering af standopbygning, fælles markedsføringsaktiviteter, pressebearbejdning, etablering af informationsstand, catering etc på messerne. ØVRIGE FREMSTØD Foreningen kan ligeledes gennem Floradania Marketing planlægge og gennemføre målrettede eksportfremstød for danske planteproducenter og -eksportører på udvalgte markeder, ofte i form af særudstillinger, kontaktmøder eller lignende. Hvis en kreds af medlemmer har særlige ønsker om foreningens assistance i forbindelse med påtænkte udstillings- og andre fremstødsaktiviteter, der er i overensstemmelse med foreningens overordnede målsætninger, hører vi meget gerne herom. Vi råder over en omfattende knowhow på området og kan hjælpe til et vellykket forløb. HANDELSPLADSEN Handelspladsen er et tiltag, der er kommet i stand i samarbejde med Planteformidlerne og er ligeledes med til at profilere det danske sortiment over for kunder fra ind- og udland. På Handelspladserne, hvoraf der afholdes fire om året, er det muligt at se sortimentet og holde fast i dialogen med dine kunder

12 KONTAKTOPLYSNINGER Medarbejdere Danske Prydplanter Direktion Peter Larsen-Ledet Sekretariatet Linda Hansen Floradania marketing Floradania.dk, Presse og promotion Lone Taklo Floradania.dk, Presse og livsstil Anna Marie Nielsen Markedsinformation Peter Larsen-Ledet Planlægning af messe- og udstillingsdeltagelse Klaus Bjørn Prisregistrering og udsendelser Anne Ammitzbøll Rasmussen Bogholderi Dansk Gartnerirådgivning v/solveig Sjørring Direktion Peter Larsen-Ledet Danske Prydplanter Hvidkærvej 29 DK Odense SV T: F: M: Kontortider Mandag torsdag 8:30-16:30 Fredag 8:30-14:30 Associerede selskaber Floradania Marketing Hvidkærvej 29 DK Odense SV T: F: Kontortider Mandag torsdag 8:30-16:30 Fredag 8:30-14:30 Danpot Data Hvidkærvej 29 DK Odense SV T: F: Kontortider Mandag torsdag 8:00-16:00 Fredag 8:00-14:

13

REGNSKAB PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER FOR PERIODEN

REGNSKAB PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER FOR PERIODEN REGNSKAB PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER 2009 LEDELSESPATEGNING Vi har d.d. aflagt årsregnskab for 2009 for Produktionsafgiftsfonden for frugt

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Baggrund Vi fremlægger med dette notat en handlingsplan for Dansk Sejlunion arbejde i 2014-2016 for tursejlads. Notatet redegør for Dansk Sejlunions

Læs mere

DI din vej til vækst og indflydelse DIN VIRKSOMHEDS

DI din vej til vækst og indflydelse DIN VIRKSOMHEDS DI din vej til vækst og indflydelse DIN VIRKSOMHEDS FORDELE Indhold Velkommen til DI... 1 Rådgivning... 4 Forretningsudvikling... 9 Regionalforeninger og brancher...12 Internationale services...14 DI s

Læs mere

BRUG DIN FORENING. Kære medlem

BRUG DIN FORENING. Kære medlem BRUG DIN FORENING 2014 Kære medlem Uanset om du er nyt eller eksisterende medlem af Danske Anlægsgartnere, vil vi meget gerne have at du kender til de muligheder medlemskabet giver. Sådan sikrer vi os

Læs mere

Indhold. 0. Introduktion

Indhold. 0. Introduktion 1 Indhold 0. Introduktion 2 1. Foreningen generelt 1.1 Foreningens grundlag 1.2 Indsatsområder 1.3 Organisationsform 1.4 Ledelsesfunktioner 1.5 Sekretariatsfunktionen 1.6 Foreningens økonomi 1.7 Ressourceindsats

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 30. august 2012 på Fangel Kro 2011-2012 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2011/12 1 Indledning... 3 2 Medlemmer...

Læs mere

Der er altid nogen parat til at hjælpe, hvis du har spørgsmål til KODA. Du kan også få svar på mange spørgsmål i vores FAQ på hjemmesiden.

Der er altid nogen parat til at hjælpe, hvis du har spørgsmål til KODA. Du kan også få svar på mange spørgsmål i vores FAQ på hjemmesiden. KODA MEDLEMSHÅNdBOG HVEM HJÆLPER MED HVAD HOS KODA? Der er altid nogen parat til at hjælpe, hvis du har spørgsmål til KODA. Du kan også få svar på mange spørgsmål i vores FAQ på hjemmesiden. Medlemsinformation

Læs mere

Forord. Opdatering af håndbogen

Forord. Opdatering af håndbogen Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen VIP-mappe En introduktion til aktive i foreningen Januar 2010 Praktisk mappe til aktive medlemmer af Adoption & Samfund Indhold: o Velkomstbrev o Praktiske oplysninger bl.a. vedr. brevpapir, udgifter,

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

Rapport. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold

Rapport. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold Rapport Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom 15. september 2006 Sag D-4202-5 /ulr+ ke Indhold Indhold... 1 Forord... 2 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 5 3. Det nuværende forretningsflow...

Læs mere

Det betaler sig at være medlem af CAD. Brancheorganisation for værksteder

Det betaler sig at være medlem af CAD. Brancheorganisation for værksteder Det betaler sig at være medlem af CAD Brancheorganisation for værksteder Vi er klar til at servicere dig CAD s viden din tryghed CAD er en moderne brancheorganisation, der består af mere end 1700 autoværksteder,

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Brug af kundeoplysninger

Brug af kundeoplysninger fremtiden starter her... Gode råd om... Brug af kundeoplysninger INDHOLD Hvilke oplysninger må du registrere? 3 Hvordan skal oplysningerne opbevares? 4 Hvordan må oplysningerne bruges? 4 Adresseret post

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Strategi for Danske Advokater

Strategi for Danske Advokater Strategi for Danske Advokater 1. Indledning Dette notat præsenterer Danske Advokaters strategi for de kommende år. Mens strategien lægger linjen for en længere periode og derfor er forholdsvis generel

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN?

PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN? PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN? side 2 PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE Forfatter: Annemarie Holsbo Fotos: Colourbox Layout: Robert Georgalas Teknologisk Institut har udgivet publikationen

Læs mere

MEDLEMSKAB ELEVRÅD AKTIVITETER MATERIALE KURSER & TIL KOMMUNER 14 / 15

MEDLEMSKAB ELEVRÅD AKTIVITETER MATERIALE KURSER & TIL KOMMUNER 14 / 15 MEDLEMSKAB ELEVRÅD 14 / 15 Danske Skoleelever, DSE, er en organisation for og af elever. Organisationen har primært fokus på elevrådsarbejde og uddannelsespolitik og arbejder på at sikre det gode skoleliv

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 25. aug. 2010 i Odense 2009-2010 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2009/10 1 Indledning... 3 2 Medlemsforhold...

Læs mere

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010.

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast

Læs mere

Årsrapport 2008/09 XXXXX

Årsrapport 2008/09 XXXXX Årsrapport 2008/09 XXXXX Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05 30.04 CVR-nr.: 24

Læs mere