Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen"

Transkript

1 Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Nr Markedsføring af bageri og konditori Udviklet af: Claus Henry Hansen Uddannelsescenter Holstebro December 2011

2 1. Uddannelsesmålet og dets sammenhæng til FKB og TAK hører til den fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2647 Brød-, kage-, dessert- og konfekturefremstilling, som kan hentes på eller Handlingsorienterede mål Deltageren kan anvende værktøjer til markedsføring med henblik på at fremme kendskabet til egen bager- og konditorvirksomhed og øge salget af butikkens sortiment af brød, kager, desserter og konfekture. Deltageren kan udarbejde forslag til markedsføring af et udvalgt sortiment i bageri eller konditori målrettet et afgrænset kundesegment på basis af kendskab til målgrupper og segmentering af virksomhedens totale marked. Deltageren kan redegøre for fordele og ulemper ved brug af forskellige markedsføringsmetoder relateret til bager- og konditorvirksomhed. Deltageren kan planlægge markedsføringsaktiviteter med baggrund i grundlæggende kendskab til markedsføringsloven. Arbejdsfunktioner Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (faglærte/ikke-faglærte) beskæftiget inden for bager- og konditorområdet, og som vil tilegne sig kompetencer til at kunne gennemføre relevant og målrettet markedsføring af bager- og konditorvirksomheden og dens produkter. Sammenhæng til FKB og TAK Uddannelsesmålet er relateret til tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer (forkortet til TAK) i FKB 2647 Brød-, kage-, dessert- og konfekturefremstilling. Primær TAK: Service, kommunikation og samarbejde i bagerier m.v. & Sortimentsplanlægning, varebestilling og økonomistyring i bagerier m.v. Markedet for brød, kager, desserter og konfekture presses meget af industriel produktion og discountkultur, og de forskellige kundesegmenterne på dette markedet har ofte meget forskellige behov. Dette har skabt behov for at øge medarbejdernes kvalifikationer og kompetencer til at imødekomme disse udfordringer for at sikre større gennemslagskraft og synlighed for bageri- og konditorivirksomheden. Der er et kompetencebehov og et uudnyttet potentiale i forhold til markedsføring af branchens butikker og deres produkter. Det generelle billede er, at mange butikker ikke tænker på, hvad de som bagere/konditorer har at tilbyde forskellige kundegrupper. Der efterspørges kompetencer til at kunne foretage en mere bevidst og systematisk indsats til at markedsføre butik/sortiment med henblik på at skabe størst mulig synlighed, kendskab og salg og på baggrund af en forudgående vurdering/analyse af, hvad der er virksomhedens potentiale, og hvad kunderne efterspørger. Bagerier/konditoriers sortiment fastlægges under hensyntagen til rentabilitetskrav og varekendskab, men også ud fra kendskab til kundernes behov. Jo bedre man kan komme i dialog med kunderne om dette, jo bedre mulighed har man for at planlægge og produktudvikle butikkens sortiment. Branchen efterspørger i stadig højere grad medarbejderkompetencer, som omhandler dialogen med kunderne, og som sker via markedsføringstiltag, salg og service. Side 2 af 16

3 2. Idéer til tilrettelæggelse af undervisningen Indledning Denne uddannelse består i overvejende grad af teori og udarbejdelse af planer for egen bageri/konditori. Det vil derfor være godt at kende til deltagernes forudsætninger og kunne inddrage og adressere disse i undervisningen for at gøre den så relevant og praksisnær som muligt. For at indhente oplysninger kan følgende gøres inden kursusstart: Velkomstbrev med spørgsmål udsendes inden kursusstart Til deltagerens egen mailboks fremsendes et velkomstbrev, hvor man kort beskriver målet med uddannelsen samt vedlægger en deltagerliste. Den udsendes sammen med indkaldelsen. Deltageren anmodes om at besvare/forholde sig til følgende spørgsmål/oplysninger. Deltagers navn og uddannelse Deltagers Hvad er din funktion i bageriet/konditoriet? Deltagers forventning til kurset Virksomhedens/lederens forventning til kursusudbytte Har bageriet/konditoriet en målsætning for markedsføringen? Hvis ja: nævn de 3 ting, du synes er vigtigst i denne. Beskriv kort minimum 3 kundegrupper, som du kan identificere i netop din butik? Nævn minimum 2 områder i forhold til uddannelsens mål, som du/bageriet/konditoriet vil optimere/fokusere på efter kurset. Fremsend gerne virksomhedens markedsføringsplan, hvis en sådan findes. Skemaet returneres til kursusudbyder en uge før kursusstart. Forslag til undervisningsforløb Dag 1 Lektion 1 4 Lektion 5 8 Dag 2A Lektion 9 12 Dag 2B Lektion Din situation og dit bageri/konditori AI som metode i strategiarbejde. Hvem er bageriets/konditoriets interessenter? Beskriv bageriets/konditoriets produkter og sortiment? Dit marked og din målgruppe Hvordan står bageriet/konditoriet i forhold til konkurrenterne? Målgruppesegmentering. Dit mål og din strategi Mål, hvad er det? Din markedsføringsplan Udarbejd en salgs- og markedsføringsplan. Inspiration til markedsføring - guerilla marketing (se bilag). Side 3 af 16

4 Lektion 1-4 Din situation og dit bageri/konditori Kender du den situation, dit bageri/konditori står i netop nu? Som et led i din bager/konditorvirksomheds udvikling, er det nødvendigt at kigge nærmere på virksomhedens strategi. Her er et par spørgsmål, der kan hjælpe dig med at fastlægge, hvad det er for en bager/konditorvirksomhed, du har, og hvad det er for en bager/konditorvirksomhed du ønsker i fremtiden: Ideologi: Hvad tror I på? Passion: Hvad brænder I for? Mission: Hvad skal I udrette? Vision: Hvilke store mål har I? Mål: Hvad vil I opnå? Strategi: Hvordan vil I gøre det? Man starter med at fastlægge virksomhedens kerneværdier. Eller sagt på en anden måde, hvad er vigtigt for os? Kerneværdierne i virksomheden skal danne rammen for alt kommunikation i markedsføringen. Ellers bliver budskabet i kommunikationen med kunderne hul. Gruppearbejde omkring dette, meget gerne flere fra samme bageri, hvis muligt. Vision Mission Mål Handlingsplan Side 4 af 16

5 Et eksempel til inspiration: Vision Vi vil lave de bedste bager- og konditorprodukter i Danmark. Vi vil yde Danmarks bedste service i forretningen. Mission For at vi kan leve op til vores visioner for bageriet kræver det: At vi kun anvender og markedsfører markeds bedste råvarer. At vi efter- og videreuddanner både bageri- og butikspersonale. Mål At levere og yde den forventede service i forhold til butiks- og engroskunder. At levere den forventede kvalitet gennem anvendelse af de bedste råvarer i branchen. Husk alle opstillede mål skal være målbare (fx gennem kundeundersøgelser). Handlingsplan (fx) Butikspersonale efteruddannes gennem interne salgskurser og gennem minimum 2 ugers ekstern opkvalificering pr. fuldtidsstilling. Der gennemføres en forbrugertest/undersøgelse minimum en gang pr. kalenderår. Velkommen til XXX bageriet Vi vil levere alt fra det daglige brød til festkager og frokostspecialiteter. I vores butikker skal du altid kunne: Nyde duften af frisk brød og konditori Møde et venligt butikspersonale, som står parate til at betjene og vejlede dig Møde et bageri/konditori, som er i tråd med tidens trend og udvikling Erfare/opleve at der bag fremstilling af velsmagende bagværk er gjort brug af håndværkets hævdvundne principper. Side 5 af 16

6 AI som metode i strategiarbejde Et supplement til den rationelle strategiske analyse er fx at konkretisere, hvor bageriet/konditoriet drømmer om at være inden for en årrække. Det er vigtigt ikke at underkende den motivation og energi, der ligger i at drømme uden at være begrænset af, hvordan mulighederne/situationen ser ud lige nu. At balancere den rationelle strategiske analyse med metoder, der konkretisere drømme og intuitive fremtidsperspektiver, kan være med til at hæve ambitionerne og motivationen i forhold til de strategiske mål. Appreciative Inquiry er normalt bygget op omkring 4-D processen, hvor man går fra: 1. Discovery-fasen, hvor man finder frem til, hvad der giver bageriet/konditoriet liv. 2. Dream-fasen, hvor man drømmer om fremtiden, og hvor vil vi gerne være om 1-10 år. 3. Design-fasen, hvor man udfordrer organisationen på, hvad det er den vil. 4. Destiny-fasen, hvor man handler, afprøver og improviserer. Metodebeskrivelse På holdet dannes nogle grupper, der samles omkring en drømmeseance (grupper af 3-5 personer). Hver gruppe skal have flipover og tudser (mange forskellige farver) til rådighed. Når alle er klar, skal de lukke øjnene, man kan eventuelt spille et stykke musik. Få en neutral person til at læse følgende tekst langsomt op: Du er fem år fremme i tiden, det er en dejlig morgen, du skal på arbejde og ligger og kikker op i luften og tænker din dag igennem. Du tænker på, hvad der optager dig, du tænker på dine kollegaer, og du tænker på de ting, der er sat i gang på din arbejdsplads. PAUSE. Når du tænker på dine kollegaer, tænker du på, hvor mange I er, der brænder for de projekter, I har sat i gang. Du tænker på hvordan din arbejdsplads ser ud, du tænker på hvordan, det er at komme på arbejde og tænker på indretningen. Du strækker dig, er parat og glæder dig til dagen. Lad alle sidde 5 10 minutter og tænke færdig. Deltagerne går derefter ud i gruppen/grupper og tegner visioner og drømme for fremtiden. Hver deltager fortæller de øvrige i gruppen, hvad det var for en spændende arbejdsplads, han eller hun var ansat på, hvilke spændende projekter, de arbejdede med, og hvordan der så ud. Når alle har fortalt deres historie, tegner de en fælles tegning med de bedste tanker fra de respektive historier. Varighed ca. 25. minutter. Grupperne fremlægger tegningerne for hinanden. Side 6 af 16

7 Hvem er bageri-/konditoriets interessenter? En interessentanalyse har det formål at afdække, hvilken indflydelse du har på dine interessenter og hvilken indflydelse, de har på bageriet/konditoriet. Man deler det normalt op i afhængige interessenter og uafhængige interessenter. Her har vi valgt udelukkende at beskæftige os med de afhængige interessenter. Kunder Konkurrenter Mellemhandel Leverandør Find dine interessenter i bageriet/konditoriet: Lav en kort beskrivelse i overskrifter af jeres interessenter. Fx Kunder: Konkurrenter: Mellemhandel: Leverandør: Håndværkere, kvinder mellem 40 og 65, skolesøgende i alderen osv. Nabobageriet, der slår sig op på, Super Brugsen, der sælger backoff osv. Industribageriet i xx by, der leverer til alle engros kunder med 30 % rabat og fuld returret osv. Der også sælger konditoriprodukter på detailmarked, xx der skal have kontant betaling inden levering osv. Hvordan er dine produkter og dit sortiment? Til at få et overblik omkring bageriets/konditoriets sortiment, bruger vi fx en model udviklet af et amerikansk konsulentfirma i Boston. Boston-modellen, også kaldet BCG-matricen, kan bruges til at få et overblik over, hvilke forretningsområder, der er værd at satse på, og hvilke der bør afvikles. Boston-modellen er den mest udbredte porteføljemodel, der bruges til at analysere bageriets/ konditoriets sammensætning af sortiment med henblik på at fastlægge virksomhedens fremtidige strategi. I modellen placeres de enkelte forretningsområder i forhold til markedsvækst og relativ markedsandel. Kilde: Boston Consulting Group. Forudsætninger Boston-modellen dækker én virksomhed og kan afgrænses til et bestemt geografisk marked. Modellen bruges typisk i bageriet/konditoriet, der har flere forretningsområder (i vores tilfælde bruger vi den på sortimentet), og som har en god markedsposition inden for mindst et af områderne. Definitioner og forklaring til modellen På y-aksen indplaceres forretningsområderne ud fra markedsvækst i %. Normalt sættes markedsvæksten til maksimalt 10 %, men der kan være situationer, hvor y-aksen med fordel kan tilpasses højere eller lavere vækstrater. På x-aksen indplaceres forretningsområderne efter deres relative markedsandel. Side 7 af 16

8 Y Sortimentet i bageriet/konditoriet inddeles i fire kategorier, som vist i ovenfor. Bemærk at der kan være store geografiske forskelle i forhold til sortimentet. Spørgsmålstegn Stjerne Ko (cashcow) Hund Et forretningsområde med stort vækstpotentiale og med lille markedsandel. Forretningsområdet er ofte nyudviklede produkter og har ofte lav indtjening. Hvis udsigterne er gode, bør der investeres i det. Det kunne være fastfood, salatbar og fremmede varer. Et forretningsområde med stort vækstpotentiale, hvor virksomheden er markedsleder. Det er den bedste position, som et forretningsområde kan opnå, idet forretningsområdet er en succes. Det kunne være bryllups- og festkager. Et forretningsområde med lav vækst, hvor virksomheden er markedsleder. Forretningsområdet er indarbejdet på markedet og har været det i længere tid. Derfor er indtjeningen god uden de store investeringer. Det kunne være rundstykker. Et forretningsområde med lav vækst, hvor virksomheden har en lille markedsandel. Forretningsområdet har en svag position. Hvis udsigterne er dårlige, bør forretningsområdet afvikles. Det kan dog bevares, hvis der er synergieffekter i forhold til andre forretningsområder. Det kunne fx være flødekager. Ved vurdering af de enkelte forretningsområder anvendes følgende begreber: Høste Afvikle Fastholde Investere Forretningsområdet bør overvåges, men der investeres ikke i det. Forretningsområdet bør sælges, hvis markedspositionen og udsigterne er dårlige, og virksomheden ikke har råd til at investere i det. Virksomheden skal arbejde på at fastholde forretningsområdets nuværende position gennem brug af de 4 P er. Virksomheden skal tilføre flere ressourcer til forretningsområdet gennem brug af de 4 P er. Side 8 af 16

9 Lektion 5-8 Dit marked og din målgruppe Hvordan står bageriet/konditoriet i forhold til konkurrencen? Din konkurrencesituation har stor betydning i forhold til, hvordan du skal henvende dig til markedet (din marketingsplan). Du kan vælge at gå meget i detaljer, dvs. set ift. sortimentet (ovenstående) eller du kan tage dit samlede sortiment. Her vælger vi udelukkende at arbejde med varegrupper i dit sortiment. Når du ser på dit samlede sortiment, kan du indtage fire forskellige positioner på markedet: markedsleder markedsudfordrer markedsfølger markedsnicher Markedsleder Som markedsleder har du den største markedsandel i det område. Du vil være den, de andre prøver at efterligne eller udfordre. På nogle produkter er du helt sikkert markedsleder. Opgaven er nu udpege og beskrive disse produkter. Markedsudfordrer Du er ikke den største på disse produkter eller grupper af produkter, men du vil gerne være det. Det kunne fx være en lille del at dit sortiment, hvor du gerne vil udvikle og udbyde nye og bedre produkter. Markedsføring på disse produkter kræver ofte en meget aggressiv indsats. Du skal nu udpege/vælge disse produkter, enten i dit nuværende sortiment eller som nye produkter. Markedsfølger Markedsfølgeren er bare tilfreds. Her har I sikkert også nogle produkter i sortimentet. Det kunne være et marked der vokser og vi bare følger med. Hvilke produkter har i jeres sortiment, markedsfølger I? Markedsnicher Her har virksomheden fundet sig en niche, som navnet siger, hvor man er alene, eller næsten alene, og derfor står meget stærk. Det kunne være I også i jeres sortiment har produkter, som er en niche. Udpeg dem og vurdér om de indarbejdes i markedsføringsplanen. Du skal altså definere din konkurrencemæssige position. Fx: Bageriet xxx er markedsleder på salg af fuldkornsprodukt i et geografisk område på xx km. Konditori xx har en stærk nicheproduktion på festog bryllupskager til det eksklusive segment. Beskriv i korte præcise vendinger jeres sortiment ift. markedet. Side 9 af 16

10 Målgruppe Segmentering Segmentering er et af de hyppigst brugte ord i reklamebranchen. Det betyder simpelthen bare, at vi skal have opdelt vores kunder, både nuværende og potentielle, i nogle homogene grupper. Fx: Unge gamle Singler par Par med børn par uden børn Enlige Håndværkere Pensionister Etc. Alle eksempler på definérbare homogene grupper, som man relativt let kan lave målrettede aktiviteter for og lade indgå i sin markedsføringsplan. Opgaven nu er at opdele dem i de grupper, der netop passer på din virksomhed. Hvilke grupper har du i butikken nu, og ikke mindst hvilke grupper vil du gerne have i butikken? Fx håndværkere, der i frokostpausen køber fastfood og salatprodukter. Singler, der køber færdig retter i form af pizza, salat og sandwichs produkter mellem kl. 16 og Med andre ord, beskriv dine kunder i bageriet/konditoriet? Side 10 af 16

11 Lektion 9-12 Dit mål og din strategi Mål - hvad er det? Dit mål skal tage udgangspunkt i forretningsgrundlaget og være et udtryk for, hvor du gerne vil hen med din virksomhed. Målsætningen kan både være formuleret ud fra kvalitative og kvantitative mål. Kvalitative mål Kvantitative mål Karakteristika Bløde Hårde Succeskriterium Skal fornemmes Kan måles, tælles og vejes Fx Et bedre image Mersalg af produkt x eller y At sætte mål har et formål. Man sætter mål for at nå dem og delmål der støtter op omkring overordnede mål. Derfor er det også af stor vigtighed, at man sikrer en beskrivelse af målet af høj kvalitet. Det giver rigtig god mening at bruge en del tid på at finde frem til de rigtige mål og det må gerne være baseret på en strategiproces, forretningsplan eller værdier der siger hvad man vil. At kunne sætte mål og arbejde med dem, bør være en helt grundlæggende egenskab som leder. En rigtig god fremgangsmåde er, at man altid beskriver sine mål som SMART mål (SMART targets). Det er nemt at gå til og huske, og giver mening for stort set alle steder, hvor man har behov for at sætte mål I nedenstående skema indsættes nu mål som du vil arbejde videre med i netop dit bageri/konditori Målbeskrivelse: Specifikke-Målbare-Ambitiøse-Realistiske Tidsbestemte (SMART) og Kontrol SMART mål-skema Navn på mål: Hvordan hænger dette mål sammen med øvrige mål i organisationen? S Specifikt M Målbart A Ambitiøst R Realistisk T Tidsbestemt Hvad skal jeg gøre? Hvad skal være opfyldt? Hvordan kan jeg se at målet er opfyldt? Kan det gøres bedre end tidligere? kan det gøres 5 % bedre? Er der noget, der taler for, at det ikke kan nås? Hvornår er målet opfyldt? (dato, tid, periode) er der delmål eller en deadline undervejs? Hvad er det første skridt, jeg skal tage for at nå målet? Hvordan, hvem og hvornår skaffes data om målet? Side 11 af 16

12 Lektion Markedsføringsplanen Om at udarbejde en salgs- og markedsføringsplan Den skal betragtes som et redskab, der hjælper og tvinger dig til at tænke struktureret på, hvordan du markedsfører og sælger dine bager- og konditoriprodukter på den billigste og bedste måde. I dette dokument findes to forskellige skabeloner, som kan anvendes til at udarbejde egen markedsføringsplan. De to skabeloner er: 1. Handlingsplan for salg og markedsføring I denne plan kan du måned for måned beskrive, hvordan du vil markedsføre din virksomhed. Når alle måneder er udfyldt, har du en plan for markedsføringen af din virksomhed. Du kan se et eksempel på en udfyldt handlingsplan på næste side. 2. Kalender for udførelse af salgs- og markedsføringsaktiviteter Denne fokuserer på det, du skal udføre og hvornår. Du har sandsynligvis en dybere beskrivelse af de forskellige punkter liggende et andet sted. Tekstfeltet er blot overskriften på det, du skal have udført. Du kan også se et eksempel på en udfyldt kalender på næste side. Opsummering: Faser før salgs- og markedsføringsplanen Salgs og markedsanalyse Din situation og din virksomhed. Dit marked og din målgruppe. Dit mål og din strategi. Markedsføringsplanen. Fremtidsscenarier Hvordan kommer markedet og virksomheden til at udvikle sig? Hvilken indflydelse har det på salget og markedsføringen? Opstår der nye behov, og hvordan ser konkurrencesituationen ud for virksomhedens eksisterende produkter? Salgs- og markedsføringsstrategi Side 12 af 16

13 EKSEMPEL: Handlingsplan for salg og markedsføring Måned Denne aktivitet skal sættes i gang Deadline Ansvarlig Januar - Hjemmeside opdateres med nye billeder og mindst 3 nyheder hver 31/1 Mester måned Februar - Deltagelse i messen i hallen, stand er bestilt og bemandes 2/2 Jette/Tove - Aflever dit visitkort og deltag i konkurrence og modtag vores kommende nyhedsbrev - Hjemmeside opdateres 15/2 27/2 Marts - Nyhedsmail-modul indkøbes til hjemmesiden og nuværende kunder 30/3 Mester indføres i databasen for nyhedsbreve hvis vi får lov fra dem. - Hjemmeside opdateres 30/3 April - Artikler om vores nye Linda udsendes til ugeavisen 30/4 Mester - Hjemmeside opdateres og første nyhedsbrev udsendes Maj - Aftale om fotografering til katalog træffes med fotograf inden 30/4 Mester udgangen af måneden - Hjemmeside opdateres Juni - Hjemmeside opdateres Jette/Tove Juli - Hjemmeside opdateres Mester August - Hjemmeside opdateres 30/8 Mester September - Analyse af effekten af nyhedsbreve. Kan de forbedres for at skabe mersalg? Bakker hjemmesiden ordentligt op om nyhedsbrevet? - Hjemmeside opdateres Oktober - Nyhedsbrev med opdatering om julehandel udsendes - Hjemmeside opdateres 30/9 Mester Mester Mester Mester November - Hjemmeside opdateres - julehandel 30/11 Mester Jette/Tove Mester December - Katalog for næste år forberedes og udarbejdes - Hjemmeside opdateres Mester Mester EKSEMPEL - Kalender for udførelse af salg og markedsføring Aktiviteter Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Aktivitet Messe Følge op på messen x x Fotograf aftale 15. Artikler til ugeaviser x x Pressemeddelelser x x Trimme database 30. x Julesalg planlægges 30. x Hjemmeside opdateres Analyse af hjemmeside x Nyhedsbrev udsendes x x x x Side 13 af 16

14 HANDLINGSPLAN for salg og markedsføring, 20xx Firma/produkt/ydelse: Måned Denne aktivitet skal sættes i gang Deadline Ansvarlig Januar - Februar - Marts - April - Maj - Juni - Juli - August - September - Oktober - November - December - Yderligere kommentarer: Kalender for udførelse af salg og markedsføring, 200X Firma/produkt/ydelse: Aktiviteter Jan. Feb. Mar. April Maj Juni Jul Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Yderligere kommentarer: Side 14 af 16

15 3. Afholdelsesformer Det er vigtigt, at undervisningen tager afsæt i deltagernes konkrete hverdag og de problemstillinger, de møder inden for deres fagområde. Kurset kan således med fordel tilrettelægges som en vekselvirkning mellem teori, cases, gruppeopgaver, diskussion og erfaringsudveksling. Herved får deltagerne den mest optimale mulighed for at anvende det lærte i den konkrete hverdag, der møder dem efter kurset. 4. Litteratur og nyttige links Litteratur: Markedskommunikation Michael Gregendahl, Morten Haase & Jan Madsen, Systime, Grundlæggende markedsføring Pia Agerbæk, Forlaget Marko, Slip anerkendelsen løs Mads Ole Dall, Frydenlund Link til yderligere inspiration En service for iværksættere og mindre virksomheder stillet til rådighed af Væksthus Midtjylland i Aarhus. GuerillaMarketing.dk er en dansk blog om guerilla marketing og viral markedsføring. Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet v/efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og drives af Erhvervsstyrelsen i samarbejde med Væksthusene. Væksthusene, som er et samspil mellem kommuner, de regionale vækstfora og Erhvervs-styrelsen, er integreret i portalen med hvert deres site. Side 15 af 16

16 BILAG om Guerilla marketing Mange små og mellemstore bagerier og konditorier kan med fordel benytte sig af guerilla marketing. Hvad er det så egentlig? Kort fortalt er det en form for markedsføring, hvor man med få penge får skabt opmærksomhed om sit brand, virksomhed eller produkt. Målet er naturligvis en øget indtjening. Idéen er, at man skal lave noget anderledes, som kan skaber omtale og opmærksomhed. Det kan være events eller bare ting der vækker opsigt i folks hverdag. Hvis man kan skabe noget opsigtsvækkende, som får folk til at fortælle om det til venner eller familie, får man derved mere eksponering, end man ville ved traditionel markedsføring. Hvis man kan skabe en viral effekt, vil budskabet sprede sig som en steppebrand. Det er dog lettere sagt end gjort! Her er nogle forslag til inspiration. 1. Lad balloner gøre det for dig Placér dit visitkort (eller en håndskrevet note) på indersiden af en masse balloner og lad ballonerne stige til vejrs. Fx balloner bør gøre tricket. Så når din balloner er oppustet eller falder til jorden, vil de blive set og måske nærstuderet. Du kan også få dit logo trykt på balloner. 2. Udtalelser fra dine kunder Har du tilfredse kunder? Spørg om tilladelse til at bruge et vidnesbyrd fra dem og brug det som en anbefaling af din virksomhed. Du kan vise det på hjemmesiden, mails eller evt. lave kopier af dem og sætte dem op rundt om i byen. 3. Print din egen avis Hvis du kører en blog, hvorfor så ikke tage af dine bedste artikler og gøre dem til en egentlig avis? Du kan få aviser trykt for omkring kr. 4000,-, placere dem rundt i byen i områder, hvor dine potentielle kunder er. Gør forsidehistorie, iørefaldende og indbydende, sikre, at folk vil vælge dem op - sørg for at ordet "gratis" er trykt i store fed tekst, samt, så folk ved at samle dem op. Put en kupon eller to inden for din virksomhed samt - måske endda bruge en hel side til at give ud kuponer, så de kan dele de kuponer med vennerne. 4. Gratis vand på en varm sommerdag Find et område med masser af trafik (kørende eller gående) og har køletasker fyldt med specialdesignede vandflasker. Du kan få rimeligt billigt, det vil gøre indtryk på alle (potentielle kunder), der tager vandflaske. De er genanvendelige, og derfor sikker på at medføre mund-til-mund markedsføring. 5. Få et gadeteam En simpel måde at få personer til at fremme din forretning for dig er, at tilbyde hver af dem noget gratis (gratis T-shirts, eksponering på din hjemmeside, etc.). Lad gå på gaden iført din virksomhedens t-shirts og evt. uddele flyers/brochurer. 6. En kæmpe snemand Hvorfor ikke udnytte årstiden og bygge en gigantisk snemand (10 meter høj eller større) i et trafikeret område med et skilt foran. Det eksponerer din virksomhed. 7. Skriften på væggen Tag noget gammelt kridt og skriv: "Jo mindre, vi bruger i reklamer, jo billigere kan vi sælge kagen til din kaffe". Det viser, at din annonce er gratis, og det vil også få folks sind spekulerer på, hvad det er du sælger (sørg for at dit domæne er skrevet et sted på der). 8. Hold en konkurrence Ved at holde en konkurrence og udlodde x-antal af dine hotteste produkter til vinderen (eller top 3 eller 5), er du i stand til at sprede budskabet om din virksomhed. Side 16 af 16

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

Guide til forretningsplan for kultur og oplevelser

Guide til forretningsplan for kultur og oplevelser Guide til forretningsplan for kultur og oplevelser Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Affiliate marketing for nybegyndere

Affiliate marketing for nybegyndere Affiliate marketing for nybegyndere En gratis e-bog om affiliate marketing skrevet af: Dennis V. Kjærgaard Forord Hvad kan du forvente af denne e-bog Denne e-bog har jeg valgt at skrive og udgive gratis.

Læs mere

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde 48,- Marianne Steen Søg nye medarbejdere Find nyt arbejde Jobguiden til Internettet www.knowware.dk Oversigt over jobbaserne - i Danmark, Norge og Sverige Tips til din jobsøgning Test dig selv Annoncering

Læs mere

ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER. Ti Cases

ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER. Ti Cases e-bog ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER Ti Cases Iss Danmark Post Danmark Vestbyg A/S BRFkredit Lån & Spar Bank A/S Merkantildata A/S Rigshospitalets HovedOrtoCenter Kort & Matrikelstyrelsen Skanderborg

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Optimering af produktionen i institutionskøkkener

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Optimering af produktionen i institutionskøkkener Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Optimering af produktionen i institutionskøkkener Nr. 46 861 Udviklet af: Lone Algayer Gert Petersen Ida Kamp Nyborg Uddannelsescenter Holstebro September

Læs mere

Sådan får du. PR & sociale medier. med. René Hjetting

Sådan får du. PR & sociale medier. med. René Hjetting Sådan får du med PR & sociale medier René Hjetting Sådan får du succes med PR og sociale medier 2014 René Hjetting 1. udgave, 1. oplag Trykt i Danmark 2014 ISBN: 978-87-997580-0-5 (Trykt udgave) ISBN:

Læs mere

Indkøb af. Få gode råd til indkøb af de online værktøjer, der imødekommer turistens krav om tilgængelighed. Indkøb af digitale ydelser

Indkøb af. Få gode råd til indkøb af de online værktøjer, der imødekommer turistens krav om tilgængelighed. Indkøb af digitale ydelser Indkøb af digitale ydelser Få gode råd til indkøb af de online værktøjer, der imødekommer turistens krav om tilgængelighed. A f Indkøb af digitale ydelser Få gode råd til indkøb af de online værktøjer,

Læs mere

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen PROFESSIONELLE HJEMMESIDER 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen Bliv klogere på hvordan du indkøber en moderne hjemmeside, driver den professionel

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen SØGEORDSANALYSE EBOGEN Side 1 af 43 EBOGEN OM SØGEORDSANALYSE Det er efterhånden mange år siden, at jeg første gang hørte om begrebet søgeordsanalyse. Disciplinen søgeordsanalyse hænger tæt sammen med

Læs mere

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis Drejebog CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis En drejebog for SMV er med fokus på at gøre virksomhedens CSR-indsats mere systematisk og strategisk Vejledning 1 2 Vejledning Fra

Læs mere

Guide til forretningsplan for erhvervsudlejning

Guide til forretningsplan for erhvervsudlejning Guide til forretningsplan for erhvervsudlejning Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du vil

Læs mere

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen Anne C. Bech FORORD Denne rapport

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

AARHUS PANO RAMA TITEL : FORRETNINGSUDVIKLING VIA DIGITAL MARKETING POUL M. KRISTENSEN ESCRIBANO CHRISTOFFER NEERGAARD BUUR

AARHUS PANO RAMA TITEL : FORRETNINGSUDVIKLING VIA DIGITAL MARKETING POUL M. KRISTENSEN ESCRIBANO CHRISTOFFER NEERGAARD BUUR BUSINESS ACADEMY AARHUS TITEL : FORRETNINGSUDVIKLING VIA DIGITAL MARKETING POUL M. KRISTENSEN ESCRIBANO CHRISTOFFER NEERGAARD BUUR E-CONCEPT DEVELOPMENT EKU12D VEJLEDER: ULRIK BOHNSTEDT CHRISTENSEN AFLEVERINGSDATO

Læs mere

Væksthus Midtjylland: Den Dynamiske Forretningsplan Dit værktøj til at udarbejde en forretningsplan

Væksthus Midtjylland: Den Dynamiske Forretningsplan Dit værktøj til at udarbejde en forretningsplan Væksthus Midtjylland: Den Dynamiske Forretningsplan Dit værktøj til at udarbejde en forretningsplan DEN DYNAMISKE FORRETNINGSPLAN 4. REVIDEREDE UDGAVE 2009 Mogens Thomsen Forfatter: Mogens Thomsen, post@mogensthomsen.dk

Læs mere

Kogebog for kulturtrænere

Kogebog for kulturtrænere Kogebog for kulturtrænere Indhold Indledning 5 Inddrag dine kollegaer 7 Ideer til teambuilding 7 Involvering er motiverende 8 Inddrag dine kollegaer tjekliste 8 Metoder til ideudvikling 9 4D-metoden 9

Læs mere

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen.

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen. Undersøgelsen Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? af Jesper Salling Nielsen Christian Thuesen Christian Koch Udgivet d. 4. marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads værktøjer til min praktikpladssøgning BRUG FOR ALLE UNGE 1 Integrationsministeriet Brug for alle unge Holbergsgade

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer

Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer Læsevejledning 1.0 Indledning Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer Nye arbejdsrutiner indføres At ændre produktionsformer Større omlægningsprojekter 3.0 Værktøjer i forandringsarbejdet

Læs mere

Maden i idrætten inspiration til holdning og handling i idrætsforeningen IDÉMAPPE

Maden i idrætten inspiration til holdning og handling i idrætsforeningen IDÉMAPPE Maden i idrætten inspiration til holdning og handling i idrætsforeningen IDÉMAPPE Forord 00 01 Forord Baggrunden for idemappen Børn og unge bruger meget tid uden for hjemmet. Mange bruger meget fritid

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT fra idé til handling livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til

Læs mere

En guide til en effektiv Facebook-side og overvejelser du bør gøre dig om strategi

En guide til en effektiv Facebook-side og overvejelser du bør gøre dig om strategi En guide til en effektiv Facebook-side og overvejelser du bør gøre dig om strategi Copyright www.casperfrederiksen.dk 1 Forord Er du beslutningstager? Er du træt af halv-humanistisk kommunikationsnak om

Læs mere

Implementering af CRM

Implementering af CRM Implementering af CRM Via university college i Horsens Stephan Duedahl Den 3.1-12 1 Implementeringen af CRM Hvordan er implementeringen af CRM i DHL, Danske Fragtmænd og Sanistål? 2 Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere