Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen"

Transkript

1 Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Nr Markedsføring af bageri og konditori Udviklet af: Claus Henry Hansen Uddannelsescenter Holstebro December 2011

2 1. Uddannelsesmålet og dets sammenhæng til FKB og TAK hører til den fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2647 Brød-, kage-, dessert- og konfekturefremstilling, som kan hentes på eller Handlingsorienterede mål Deltageren kan anvende værktøjer til markedsføring med henblik på at fremme kendskabet til egen bager- og konditorvirksomhed og øge salget af butikkens sortiment af brød, kager, desserter og konfekture. Deltageren kan udarbejde forslag til markedsføring af et udvalgt sortiment i bageri eller konditori målrettet et afgrænset kundesegment på basis af kendskab til målgrupper og segmentering af virksomhedens totale marked. Deltageren kan redegøre for fordele og ulemper ved brug af forskellige markedsføringsmetoder relateret til bager- og konditorvirksomhed. Deltageren kan planlægge markedsføringsaktiviteter med baggrund i grundlæggende kendskab til markedsføringsloven. Arbejdsfunktioner Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (faglærte/ikke-faglærte) beskæftiget inden for bager- og konditorområdet, og som vil tilegne sig kompetencer til at kunne gennemføre relevant og målrettet markedsføring af bager- og konditorvirksomheden og dens produkter. Sammenhæng til FKB og TAK Uddannelsesmålet er relateret til tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer (forkortet til TAK) i FKB 2647 Brød-, kage-, dessert- og konfekturefremstilling. Primær TAK: Service, kommunikation og samarbejde i bagerier m.v. & Sortimentsplanlægning, varebestilling og økonomistyring i bagerier m.v. Markedet for brød, kager, desserter og konfekture presses meget af industriel produktion og discountkultur, og de forskellige kundesegmenterne på dette markedet har ofte meget forskellige behov. Dette har skabt behov for at øge medarbejdernes kvalifikationer og kompetencer til at imødekomme disse udfordringer for at sikre større gennemslagskraft og synlighed for bageri- og konditorivirksomheden. Der er et kompetencebehov og et uudnyttet potentiale i forhold til markedsføring af branchens butikker og deres produkter. Det generelle billede er, at mange butikker ikke tænker på, hvad de som bagere/konditorer har at tilbyde forskellige kundegrupper. Der efterspørges kompetencer til at kunne foretage en mere bevidst og systematisk indsats til at markedsføre butik/sortiment med henblik på at skabe størst mulig synlighed, kendskab og salg og på baggrund af en forudgående vurdering/analyse af, hvad der er virksomhedens potentiale, og hvad kunderne efterspørger. Bagerier/konditoriers sortiment fastlægges under hensyntagen til rentabilitetskrav og varekendskab, men også ud fra kendskab til kundernes behov. Jo bedre man kan komme i dialog med kunderne om dette, jo bedre mulighed har man for at planlægge og produktudvikle butikkens sortiment. Branchen efterspørger i stadig højere grad medarbejderkompetencer, som omhandler dialogen med kunderne, og som sker via markedsføringstiltag, salg og service. Side 2 af 16

3 2. Idéer til tilrettelæggelse af undervisningen Indledning Denne uddannelse består i overvejende grad af teori og udarbejdelse af planer for egen bageri/konditori. Det vil derfor være godt at kende til deltagernes forudsætninger og kunne inddrage og adressere disse i undervisningen for at gøre den så relevant og praksisnær som muligt. For at indhente oplysninger kan følgende gøres inden kursusstart: Velkomstbrev med spørgsmål udsendes inden kursusstart Til deltagerens egen mailboks fremsendes et velkomstbrev, hvor man kort beskriver målet med uddannelsen samt vedlægger en deltagerliste. Den udsendes sammen med indkaldelsen. Deltageren anmodes om at besvare/forholde sig til følgende spørgsmål/oplysninger. Deltagers navn og uddannelse Deltagers Hvad er din funktion i bageriet/konditoriet? Deltagers forventning til kurset Virksomhedens/lederens forventning til kursusudbytte Har bageriet/konditoriet en målsætning for markedsføringen? Hvis ja: nævn de 3 ting, du synes er vigtigst i denne. Beskriv kort minimum 3 kundegrupper, som du kan identificere i netop din butik? Nævn minimum 2 områder i forhold til uddannelsens mål, som du/bageriet/konditoriet vil optimere/fokusere på efter kurset. Fremsend gerne virksomhedens markedsføringsplan, hvis en sådan findes. Skemaet returneres til kursusudbyder en uge før kursusstart. Forslag til undervisningsforløb Dag 1 Lektion 1 4 Lektion 5 8 Dag 2A Lektion 9 12 Dag 2B Lektion Din situation og dit bageri/konditori AI som metode i strategiarbejde. Hvem er bageriets/konditoriets interessenter? Beskriv bageriets/konditoriets produkter og sortiment? Dit marked og din målgruppe Hvordan står bageriet/konditoriet i forhold til konkurrenterne? Målgruppesegmentering. Dit mål og din strategi Mål, hvad er det? Din markedsføringsplan Udarbejd en salgs- og markedsføringsplan. Inspiration til markedsføring - guerilla marketing (se bilag). Side 3 af 16

4 Lektion 1-4 Din situation og dit bageri/konditori Kender du den situation, dit bageri/konditori står i netop nu? Som et led i din bager/konditorvirksomheds udvikling, er det nødvendigt at kigge nærmere på virksomhedens strategi. Her er et par spørgsmål, der kan hjælpe dig med at fastlægge, hvad det er for en bager/konditorvirksomhed, du har, og hvad det er for en bager/konditorvirksomhed du ønsker i fremtiden: Ideologi: Hvad tror I på? Passion: Hvad brænder I for? Mission: Hvad skal I udrette? Vision: Hvilke store mål har I? Mål: Hvad vil I opnå? Strategi: Hvordan vil I gøre det? Man starter med at fastlægge virksomhedens kerneværdier. Eller sagt på en anden måde, hvad er vigtigt for os? Kerneværdierne i virksomheden skal danne rammen for alt kommunikation i markedsføringen. Ellers bliver budskabet i kommunikationen med kunderne hul. Gruppearbejde omkring dette, meget gerne flere fra samme bageri, hvis muligt. Vision Mission Mål Handlingsplan Side 4 af 16

5 Et eksempel til inspiration: Vision Vi vil lave de bedste bager- og konditorprodukter i Danmark. Vi vil yde Danmarks bedste service i forretningen. Mission For at vi kan leve op til vores visioner for bageriet kræver det: At vi kun anvender og markedsfører markeds bedste råvarer. At vi efter- og videreuddanner både bageri- og butikspersonale. Mål At levere og yde den forventede service i forhold til butiks- og engroskunder. At levere den forventede kvalitet gennem anvendelse af de bedste råvarer i branchen. Husk alle opstillede mål skal være målbare (fx gennem kundeundersøgelser). Handlingsplan (fx) Butikspersonale efteruddannes gennem interne salgskurser og gennem minimum 2 ugers ekstern opkvalificering pr. fuldtidsstilling. Der gennemføres en forbrugertest/undersøgelse minimum en gang pr. kalenderår. Velkommen til XXX bageriet Vi vil levere alt fra det daglige brød til festkager og frokostspecialiteter. I vores butikker skal du altid kunne: Nyde duften af frisk brød og konditori Møde et venligt butikspersonale, som står parate til at betjene og vejlede dig Møde et bageri/konditori, som er i tråd med tidens trend og udvikling Erfare/opleve at der bag fremstilling af velsmagende bagværk er gjort brug af håndværkets hævdvundne principper. Side 5 af 16

6 AI som metode i strategiarbejde Et supplement til den rationelle strategiske analyse er fx at konkretisere, hvor bageriet/konditoriet drømmer om at være inden for en årrække. Det er vigtigt ikke at underkende den motivation og energi, der ligger i at drømme uden at være begrænset af, hvordan mulighederne/situationen ser ud lige nu. At balancere den rationelle strategiske analyse med metoder, der konkretisere drømme og intuitive fremtidsperspektiver, kan være med til at hæve ambitionerne og motivationen i forhold til de strategiske mål. Appreciative Inquiry er normalt bygget op omkring 4-D processen, hvor man går fra: 1. Discovery-fasen, hvor man finder frem til, hvad der giver bageriet/konditoriet liv. 2. Dream-fasen, hvor man drømmer om fremtiden, og hvor vil vi gerne være om 1-10 år. 3. Design-fasen, hvor man udfordrer organisationen på, hvad det er den vil. 4. Destiny-fasen, hvor man handler, afprøver og improviserer. Metodebeskrivelse På holdet dannes nogle grupper, der samles omkring en drømmeseance (grupper af 3-5 personer). Hver gruppe skal have flipover og tudser (mange forskellige farver) til rådighed. Når alle er klar, skal de lukke øjnene, man kan eventuelt spille et stykke musik. Få en neutral person til at læse følgende tekst langsomt op: Du er fem år fremme i tiden, det er en dejlig morgen, du skal på arbejde og ligger og kikker op i luften og tænker din dag igennem. Du tænker på, hvad der optager dig, du tænker på dine kollegaer, og du tænker på de ting, der er sat i gang på din arbejdsplads. PAUSE. Når du tænker på dine kollegaer, tænker du på, hvor mange I er, der brænder for de projekter, I har sat i gang. Du tænker på hvordan din arbejdsplads ser ud, du tænker på hvordan, det er at komme på arbejde og tænker på indretningen. Du strækker dig, er parat og glæder dig til dagen. Lad alle sidde 5 10 minutter og tænke færdig. Deltagerne går derefter ud i gruppen/grupper og tegner visioner og drømme for fremtiden. Hver deltager fortæller de øvrige i gruppen, hvad det var for en spændende arbejdsplads, han eller hun var ansat på, hvilke spændende projekter, de arbejdede med, og hvordan der så ud. Når alle har fortalt deres historie, tegner de en fælles tegning med de bedste tanker fra de respektive historier. Varighed ca. 25. minutter. Grupperne fremlægger tegningerne for hinanden. Side 6 af 16

7 Hvem er bageri-/konditoriets interessenter? En interessentanalyse har det formål at afdække, hvilken indflydelse du har på dine interessenter og hvilken indflydelse, de har på bageriet/konditoriet. Man deler det normalt op i afhængige interessenter og uafhængige interessenter. Her har vi valgt udelukkende at beskæftige os med de afhængige interessenter. Kunder Konkurrenter Mellemhandel Leverandør Find dine interessenter i bageriet/konditoriet: Lav en kort beskrivelse i overskrifter af jeres interessenter. Fx Kunder: Konkurrenter: Mellemhandel: Leverandør: Håndværkere, kvinder mellem 40 og 65, skolesøgende i alderen osv. Nabobageriet, der slår sig op på, Super Brugsen, der sælger backoff osv. Industribageriet i xx by, der leverer til alle engros kunder med 30 % rabat og fuld returret osv. Der også sælger konditoriprodukter på detailmarked, xx der skal have kontant betaling inden levering osv. Hvordan er dine produkter og dit sortiment? Til at få et overblik omkring bageriets/konditoriets sortiment, bruger vi fx en model udviklet af et amerikansk konsulentfirma i Boston. Boston-modellen, også kaldet BCG-matricen, kan bruges til at få et overblik over, hvilke forretningsområder, der er værd at satse på, og hvilke der bør afvikles. Boston-modellen er den mest udbredte porteføljemodel, der bruges til at analysere bageriets/ konditoriets sammensætning af sortiment med henblik på at fastlægge virksomhedens fremtidige strategi. I modellen placeres de enkelte forretningsområder i forhold til markedsvækst og relativ markedsandel. Kilde: Boston Consulting Group. Forudsætninger Boston-modellen dækker én virksomhed og kan afgrænses til et bestemt geografisk marked. Modellen bruges typisk i bageriet/konditoriet, der har flere forretningsområder (i vores tilfælde bruger vi den på sortimentet), og som har en god markedsposition inden for mindst et af områderne. Definitioner og forklaring til modellen På y-aksen indplaceres forretningsområderne ud fra markedsvækst i %. Normalt sættes markedsvæksten til maksimalt 10 %, men der kan være situationer, hvor y-aksen med fordel kan tilpasses højere eller lavere vækstrater. På x-aksen indplaceres forretningsområderne efter deres relative markedsandel. Side 7 af 16

8 Y Sortimentet i bageriet/konditoriet inddeles i fire kategorier, som vist i ovenfor. Bemærk at der kan være store geografiske forskelle i forhold til sortimentet. Spørgsmålstegn Stjerne Ko (cashcow) Hund Et forretningsområde med stort vækstpotentiale og med lille markedsandel. Forretningsområdet er ofte nyudviklede produkter og har ofte lav indtjening. Hvis udsigterne er gode, bør der investeres i det. Det kunne være fastfood, salatbar og fremmede varer. Et forretningsområde med stort vækstpotentiale, hvor virksomheden er markedsleder. Det er den bedste position, som et forretningsområde kan opnå, idet forretningsområdet er en succes. Det kunne være bryllups- og festkager. Et forretningsområde med lav vækst, hvor virksomheden er markedsleder. Forretningsområdet er indarbejdet på markedet og har været det i længere tid. Derfor er indtjeningen god uden de store investeringer. Det kunne være rundstykker. Et forretningsområde med lav vækst, hvor virksomheden har en lille markedsandel. Forretningsområdet har en svag position. Hvis udsigterne er dårlige, bør forretningsområdet afvikles. Det kan dog bevares, hvis der er synergieffekter i forhold til andre forretningsområder. Det kunne fx være flødekager. Ved vurdering af de enkelte forretningsområder anvendes følgende begreber: Høste Afvikle Fastholde Investere Forretningsområdet bør overvåges, men der investeres ikke i det. Forretningsområdet bør sælges, hvis markedspositionen og udsigterne er dårlige, og virksomheden ikke har råd til at investere i det. Virksomheden skal arbejde på at fastholde forretningsområdets nuværende position gennem brug af de 4 P er. Virksomheden skal tilføre flere ressourcer til forretningsområdet gennem brug af de 4 P er. Side 8 af 16

9 Lektion 5-8 Dit marked og din målgruppe Hvordan står bageriet/konditoriet i forhold til konkurrencen? Din konkurrencesituation har stor betydning i forhold til, hvordan du skal henvende dig til markedet (din marketingsplan). Du kan vælge at gå meget i detaljer, dvs. set ift. sortimentet (ovenstående) eller du kan tage dit samlede sortiment. Her vælger vi udelukkende at arbejde med varegrupper i dit sortiment. Når du ser på dit samlede sortiment, kan du indtage fire forskellige positioner på markedet: markedsleder markedsudfordrer markedsfølger markedsnicher Markedsleder Som markedsleder har du den største markedsandel i det område. Du vil være den, de andre prøver at efterligne eller udfordre. På nogle produkter er du helt sikkert markedsleder. Opgaven er nu udpege og beskrive disse produkter. Markedsudfordrer Du er ikke den største på disse produkter eller grupper af produkter, men du vil gerne være det. Det kunne fx være en lille del at dit sortiment, hvor du gerne vil udvikle og udbyde nye og bedre produkter. Markedsføring på disse produkter kræver ofte en meget aggressiv indsats. Du skal nu udpege/vælge disse produkter, enten i dit nuværende sortiment eller som nye produkter. Markedsfølger Markedsfølgeren er bare tilfreds. Her har I sikkert også nogle produkter i sortimentet. Det kunne være et marked der vokser og vi bare følger med. Hvilke produkter har i jeres sortiment, markedsfølger I? Markedsnicher Her har virksomheden fundet sig en niche, som navnet siger, hvor man er alene, eller næsten alene, og derfor står meget stærk. Det kunne være I også i jeres sortiment har produkter, som er en niche. Udpeg dem og vurdér om de indarbejdes i markedsføringsplanen. Du skal altså definere din konkurrencemæssige position. Fx: Bageriet xxx er markedsleder på salg af fuldkornsprodukt i et geografisk område på xx km. Konditori xx har en stærk nicheproduktion på festog bryllupskager til det eksklusive segment. Beskriv i korte præcise vendinger jeres sortiment ift. markedet. Side 9 af 16

10 Målgruppe Segmentering Segmentering er et af de hyppigst brugte ord i reklamebranchen. Det betyder simpelthen bare, at vi skal have opdelt vores kunder, både nuværende og potentielle, i nogle homogene grupper. Fx: Unge gamle Singler par Par med børn par uden børn Enlige Håndværkere Pensionister Etc. Alle eksempler på definérbare homogene grupper, som man relativt let kan lave målrettede aktiviteter for og lade indgå i sin markedsføringsplan. Opgaven nu er at opdele dem i de grupper, der netop passer på din virksomhed. Hvilke grupper har du i butikken nu, og ikke mindst hvilke grupper vil du gerne have i butikken? Fx håndværkere, der i frokostpausen køber fastfood og salatprodukter. Singler, der køber færdig retter i form af pizza, salat og sandwichs produkter mellem kl. 16 og Med andre ord, beskriv dine kunder i bageriet/konditoriet? Side 10 af 16

11 Lektion 9-12 Dit mål og din strategi Mål - hvad er det? Dit mål skal tage udgangspunkt i forretningsgrundlaget og være et udtryk for, hvor du gerne vil hen med din virksomhed. Målsætningen kan både være formuleret ud fra kvalitative og kvantitative mål. Kvalitative mål Kvantitative mål Karakteristika Bløde Hårde Succeskriterium Skal fornemmes Kan måles, tælles og vejes Fx Et bedre image Mersalg af produkt x eller y At sætte mål har et formål. Man sætter mål for at nå dem og delmål der støtter op omkring overordnede mål. Derfor er det også af stor vigtighed, at man sikrer en beskrivelse af målet af høj kvalitet. Det giver rigtig god mening at bruge en del tid på at finde frem til de rigtige mål og det må gerne være baseret på en strategiproces, forretningsplan eller værdier der siger hvad man vil. At kunne sætte mål og arbejde med dem, bør være en helt grundlæggende egenskab som leder. En rigtig god fremgangsmåde er, at man altid beskriver sine mål som SMART mål (SMART targets). Det er nemt at gå til og huske, og giver mening for stort set alle steder, hvor man har behov for at sætte mål I nedenstående skema indsættes nu mål som du vil arbejde videre med i netop dit bageri/konditori Målbeskrivelse: Specifikke-Målbare-Ambitiøse-Realistiske Tidsbestemte (SMART) og Kontrol SMART mål-skema Navn på mål: Hvordan hænger dette mål sammen med øvrige mål i organisationen? S Specifikt M Målbart A Ambitiøst R Realistisk T Tidsbestemt Hvad skal jeg gøre? Hvad skal være opfyldt? Hvordan kan jeg se at målet er opfyldt? Kan det gøres bedre end tidligere? kan det gøres 5 % bedre? Er der noget, der taler for, at det ikke kan nås? Hvornår er målet opfyldt? (dato, tid, periode) er der delmål eller en deadline undervejs? Hvad er det første skridt, jeg skal tage for at nå målet? Hvordan, hvem og hvornår skaffes data om målet? Side 11 af 16

12 Lektion Markedsføringsplanen Om at udarbejde en salgs- og markedsføringsplan Den skal betragtes som et redskab, der hjælper og tvinger dig til at tænke struktureret på, hvordan du markedsfører og sælger dine bager- og konditoriprodukter på den billigste og bedste måde. I dette dokument findes to forskellige skabeloner, som kan anvendes til at udarbejde egen markedsføringsplan. De to skabeloner er: 1. Handlingsplan for salg og markedsføring I denne plan kan du måned for måned beskrive, hvordan du vil markedsføre din virksomhed. Når alle måneder er udfyldt, har du en plan for markedsføringen af din virksomhed. Du kan se et eksempel på en udfyldt handlingsplan på næste side. 2. Kalender for udførelse af salgs- og markedsføringsaktiviteter Denne fokuserer på det, du skal udføre og hvornår. Du har sandsynligvis en dybere beskrivelse af de forskellige punkter liggende et andet sted. Tekstfeltet er blot overskriften på det, du skal have udført. Du kan også se et eksempel på en udfyldt kalender på næste side. Opsummering: Faser før salgs- og markedsføringsplanen Salgs og markedsanalyse Din situation og din virksomhed. Dit marked og din målgruppe. Dit mål og din strategi. Markedsføringsplanen. Fremtidsscenarier Hvordan kommer markedet og virksomheden til at udvikle sig? Hvilken indflydelse har det på salget og markedsføringen? Opstår der nye behov, og hvordan ser konkurrencesituationen ud for virksomhedens eksisterende produkter? Salgs- og markedsføringsstrategi Side 12 af 16

13 EKSEMPEL: Handlingsplan for salg og markedsføring Måned Denne aktivitet skal sættes i gang Deadline Ansvarlig Januar - Hjemmeside opdateres med nye billeder og mindst 3 nyheder hver 31/1 Mester måned Februar - Deltagelse i messen i hallen, stand er bestilt og bemandes 2/2 Jette/Tove - Aflever dit visitkort og deltag i konkurrence og modtag vores kommende nyhedsbrev - Hjemmeside opdateres 15/2 27/2 Marts - Nyhedsmail-modul indkøbes til hjemmesiden og nuværende kunder 30/3 Mester indføres i databasen for nyhedsbreve hvis vi får lov fra dem. - Hjemmeside opdateres 30/3 April - Artikler om vores nye Linda udsendes til ugeavisen 30/4 Mester - Hjemmeside opdateres og første nyhedsbrev udsendes Maj - Aftale om fotografering til katalog træffes med fotograf inden 30/4 Mester udgangen af måneden - Hjemmeside opdateres Juni - Hjemmeside opdateres Jette/Tove Juli - Hjemmeside opdateres Mester August - Hjemmeside opdateres 30/8 Mester September - Analyse af effekten af nyhedsbreve. Kan de forbedres for at skabe mersalg? Bakker hjemmesiden ordentligt op om nyhedsbrevet? - Hjemmeside opdateres Oktober - Nyhedsbrev med opdatering om julehandel udsendes - Hjemmeside opdateres 30/9 Mester Mester Mester Mester November - Hjemmeside opdateres - julehandel 30/11 Mester Jette/Tove Mester December - Katalog for næste år forberedes og udarbejdes - Hjemmeside opdateres Mester Mester EKSEMPEL - Kalender for udførelse af salg og markedsføring Aktiviteter Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Aktivitet Messe Følge op på messen x x Fotograf aftale 15. Artikler til ugeaviser x x Pressemeddelelser x x Trimme database 30. x Julesalg planlægges 30. x Hjemmeside opdateres Analyse af hjemmeside x Nyhedsbrev udsendes x x x x Side 13 af 16

14 HANDLINGSPLAN for salg og markedsføring, 20xx Firma/produkt/ydelse: Måned Denne aktivitet skal sættes i gang Deadline Ansvarlig Januar - Februar - Marts - April - Maj - Juni - Juli - August - September - Oktober - November - December - Yderligere kommentarer: Kalender for udførelse af salg og markedsføring, 200X Firma/produkt/ydelse: Aktiviteter Jan. Feb. Mar. April Maj Juni Jul Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Yderligere kommentarer: Side 14 af 16

15 3. Afholdelsesformer Det er vigtigt, at undervisningen tager afsæt i deltagernes konkrete hverdag og de problemstillinger, de møder inden for deres fagområde. Kurset kan således med fordel tilrettelægges som en vekselvirkning mellem teori, cases, gruppeopgaver, diskussion og erfaringsudveksling. Herved får deltagerne den mest optimale mulighed for at anvende det lærte i den konkrete hverdag, der møder dem efter kurset. 4. Litteratur og nyttige links Litteratur: Markedskommunikation Michael Gregendahl, Morten Haase & Jan Madsen, Systime, Grundlæggende markedsføring Pia Agerbæk, Forlaget Marko, Slip anerkendelsen løs Mads Ole Dall, Frydenlund Link til yderligere inspiration En service for iværksættere og mindre virksomheder stillet til rådighed af Væksthus Midtjylland i Aarhus. GuerillaMarketing.dk er en dansk blog om guerilla marketing og viral markedsføring. Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet v/efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og drives af Erhvervsstyrelsen i samarbejde med Væksthusene. Væksthusene, som er et samspil mellem kommuner, de regionale vækstfora og Erhvervs-styrelsen, er integreret i portalen med hvert deres site. Side 15 af 16

16 BILAG om Guerilla marketing Mange små og mellemstore bagerier og konditorier kan med fordel benytte sig af guerilla marketing. Hvad er det så egentlig? Kort fortalt er det en form for markedsføring, hvor man med få penge får skabt opmærksomhed om sit brand, virksomhed eller produkt. Målet er naturligvis en øget indtjening. Idéen er, at man skal lave noget anderledes, som kan skaber omtale og opmærksomhed. Det kan være events eller bare ting der vækker opsigt i folks hverdag. Hvis man kan skabe noget opsigtsvækkende, som får folk til at fortælle om det til venner eller familie, får man derved mere eksponering, end man ville ved traditionel markedsføring. Hvis man kan skabe en viral effekt, vil budskabet sprede sig som en steppebrand. Det er dog lettere sagt end gjort! Her er nogle forslag til inspiration. 1. Lad balloner gøre det for dig Placér dit visitkort (eller en håndskrevet note) på indersiden af en masse balloner og lad ballonerne stige til vejrs. Fx balloner bør gøre tricket. Så når din balloner er oppustet eller falder til jorden, vil de blive set og måske nærstuderet. Du kan også få dit logo trykt på balloner. 2. Udtalelser fra dine kunder Har du tilfredse kunder? Spørg om tilladelse til at bruge et vidnesbyrd fra dem og brug det som en anbefaling af din virksomhed. Du kan vise det på hjemmesiden, mails eller evt. lave kopier af dem og sætte dem op rundt om i byen. 3. Print din egen avis Hvis du kører en blog, hvorfor så ikke tage af dine bedste artikler og gøre dem til en egentlig avis? Du kan få aviser trykt for omkring kr. 4000,-, placere dem rundt i byen i områder, hvor dine potentielle kunder er. Gør forsidehistorie, iørefaldende og indbydende, sikre, at folk vil vælge dem op - sørg for at ordet "gratis" er trykt i store fed tekst, samt, så folk ved at samle dem op. Put en kupon eller to inden for din virksomhed samt - måske endda bruge en hel side til at give ud kuponer, så de kan dele de kuponer med vennerne. 4. Gratis vand på en varm sommerdag Find et område med masser af trafik (kørende eller gående) og har køletasker fyldt med specialdesignede vandflasker. Du kan få rimeligt billigt, det vil gøre indtryk på alle (potentielle kunder), der tager vandflaske. De er genanvendelige, og derfor sikker på at medføre mund-til-mund markedsføring. 5. Få et gadeteam En simpel måde at få personer til at fremme din forretning for dig er, at tilbyde hver af dem noget gratis (gratis T-shirts, eksponering på din hjemmeside, etc.). Lad gå på gaden iført din virksomhedens t-shirts og evt. uddele flyers/brochurer. 6. En kæmpe snemand Hvorfor ikke udnytte årstiden og bygge en gigantisk snemand (10 meter høj eller større) i et trafikeret område med et skilt foran. Det eksponerer din virksomhed. 7. Skriften på væggen Tag noget gammelt kridt og skriv: "Jo mindre, vi bruger i reklamer, jo billigere kan vi sælge kagen til din kaffe". Det viser, at din annonce er gratis, og det vil også få folks sind spekulerer på, hvad det er du sælger (sørg for at dit domæne er skrevet et sted på der). 8. Hold en konkurrence Ved at holde en konkurrence og udlodde x-antal af dine hotteste produkter til vinderen (eller top 3 eller 5), er du i stand til at sprede budskabet om din virksomhed. Side 16 af 16

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet. - resumé af analysen

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet. - resumé af analysen Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet - resumé af analysen Februar 2011 Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Hvis

Læs mere

Efteruddannelsesudvalgets

Efteruddannelsesudvalgets Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen

Læs mere

10 Mål og strategi på privatkundeområdet

10 Mål og strategi på privatkundeområdet 10 Mål og strategi på privatkundeområdet Kvalitative mål Kvantitative mål Karakteristika Bløde Hårde Succeskriterium Skal fornemmes Kan tælles, måles osv. Eksempel Et bedre image Forbedre salget af ratepensioner

Læs mere

Den virtuelle og illustrative FORRETNINGSPLAN

Den virtuelle og illustrative FORRETNINGSPLAN Den virtuelle og illustrative FORRETNINGSPLAN Må kun gengives med kildehenvisning Copyright 1. udgave. Idéen Produktet Kunder Kompetencer Netværk Konkurrenter Markedsføring Fremtidige mål Handlingsplan

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Få succes som hjertearbejder. Markedsføring- & Omsætningsguide

Få succes som hjertearbejder. Markedsføring- & Omsætningsguide Få succes som hjertearbejder Markedsføring- & Omsætningsguide Indledning Få en god og enkel struktur Guiden er til dig, der ønsker at kunne forudsige nogenlunde hvordan din måned kommer til at se ud og

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Trin 1 Situationsanalyse. Trin 2 Målsætninger. Trin 3 Målgruppevalg. Trin 4 Butikskoncept Strategisk. Trin 5 Butikskoncept Taktisk

Trin 1 Situationsanalyse. Trin 2 Målsætninger. Trin 3 Målgruppevalg. Trin 4 Butikskoncept Strategisk. Trin 5 Butikskoncept Taktisk KONCEPT MODELLEN Trin 1 Situationsanalyse Trin 2 Målsætninger Trin 3 Målgruppevalg Trin 4 Butikskoncept Strategisk Trin 5 Butikskoncept Taktisk Trin 6 Butikskoncept Operativt Trin 7 Kontrol og tilpasning

Læs mere

Præsentationsteknik. for dem som søger kapital. www.connectdenmark.com

Præsentationsteknik. for dem som søger kapital. www.connectdenmark.com Præsentationsteknik for dem som søger kapital www.connectdenmark.com Søger man kapital må man være i stand til at præsentere sin idé for alle! I den periode hvor virksomheden søger kapital, vil det være

Læs mere

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Social Media Strategi Muligheder og udfordringer November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Weblog: Hovedet

Læs mere

Medieinformation 2012-2013

Medieinformation 2012-2013 Medieinformation 2012-2013 Et erhvervsmedie fra: ERHVERVSMAGASINET Erhvervsmedier om vvs, el & ventilation - Erhvervsmagasinet Installatør er det eneste professionelle medie, som dækker alle danske installationsbrancher

Læs mere

KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN

KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Torsdag d. 21. februar 2002 HAR DU SPØRGSMÅL TIL MORTEN? Eller mangler du materiale? www.itu.dk/~mbj Morten Bach

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Udkast til hovedpunkter i forretningsplan Af forfatter og forretningsudvikler John Larsen Fra start til styr på virksomheden (ISBN:

Udkast til hovedpunkter i forretningsplan Af forfatter og forretningsudvikler John Larsen Fra start til styr på virksomheden (ISBN: 1 En forretningsplan kan udarbejdes på flere måder. Det afhænger bl.a. af branche. F.eks. vil der hos en udkørende håndværker være andet fokus end ved opstart af en ny medicinalvirksomhed. Virksomhedens

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2011 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Markedskommunikation C Mona

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Verdensmester i talentudvikling. Strategi for talentudviklingen i [X] forbund for perioden 2014-2016 (2017-2020)

Verdensmester i talentudvikling. Strategi for talentudviklingen i [X] forbund for perioden 2014-2016 (2017-2020) Verdensmester i talentudvikling Strategi for talentudviklingen i [X] forbund for perioden 2014-2016 (2017-2020) 1 Indledning Team Danmark har udarbejdet en vejledende skabelon, der skal hjælpe forbundene

Læs mere

Medieinformation 2013

Medieinformation 2013 Medieinformation 2013 Et erhvervsmedie fra: ERHVERVSMAGASINET Erhvervsmedier om vvs, el & ventilation - Erhvervsmagasinet Installatør er det eneste professionelle medie, som dækker alle danske installationsbrancher

Læs mere

Medieinformation 2012-2013

Medieinformation 2012-2013 Medieinformation 2012-2013 Et erhvervsmedie fra: ERHVERVSMAGASINET Inspiration til ledelse af forsyningskæden - Netværk skal skubbe gang i Supply Chain Management Erhvervsmagasinet SCM er det førende medie

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar-2009-juni 2009 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Institutionskøkkenets forplejning ved konferencer.

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Institutionskøkkenets forplejning ved konferencer. Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Institutionskøkkenets forplejning ved konferencer. Nr. 47531 Udviklet af: Marianne Luther og Ulla Bach EUC-Nord M.P. Kofoedsvej 10 9800 Hjørring November

Læs mere

Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden

Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden Fig. 12.1 Værdikædens datastyring internt og eksternt. 1. Formulerings- og analysefase 2. Planlægningsfase 3. Udvælgelses-/beslutningsfase 4. Informationsfase 5. Implementeringsfase 6. Opfølgnings-/kontrolfase

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren 1 Kolofon Guide til bankrådgiveren, 2. udgave, juni 2014 ISBN 978-87-91887-60-4 Ophavsret: Finansrådet Publikationen kan hentes på Finansrådets

Læs mere

Forretningsudvikling - din checkliste til en bedre bundlinie

Forretningsudvikling - din checkliste til en bedre bundlinie Forretningsudvikling - din checkliste til en bedre bundlinie Enhver virksomhed bør løbende formulere og vedligeholde strategiske planer for forretningens udvikling. Nye teknologier og ændrede kundeønsker

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Fra strategi til praksis i institutionskøkkener Nr. 46 942 Udviklet af: Lone Algayer Per Dam Hansen Uddannelsescenter Holstebro 1. Uddannelsesmålet og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013/2014

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 11 Nummer: 2267 Titel: Brød-, kage-, dessert- og konfekturefremstilling Kort titel: Brød & kager Status: GOD Godkendelsesperiode: 06-03-2013 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Service i institutionskøkkener - Kunden i centrum Nr. 46501 Udviklet af: Gitte Svensson Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen Maglegårdsvej

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Nr. 40914. Kalkulation ved gæstebetjening

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Nr. 40914. Kalkulation ved gæstebetjening Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Nr. 40914 Kalkulation ved gæstebetjening Udviklet af: Thomas Buhelt Hotel- og Restaurantskolen, København Oktober 2009 1. Uddannelsesmålets sammenhæng

Læs mere

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning FORORD Denne lille guide om rekruttering er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HR-området. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration til at arbejde struktureret

Læs mere

Forpligtende Rådgivning

Forpligtende Rådgivning Forpligtende Rådgivning Norsk Landbruksrådgiving 14. januar 2011 Solvejg Horst Petersen Udviklingskonsulent, Videncentret for Landbrug Danmark Tværfaglig rådgivning i praksis - baseret på erfaringer med

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

Drejebog for strandsafari

Drejebog for strandsafari Drejebog for strandsafari Fase Fase 0/5 0/5 Her tegner I de overordnede linjer for jeres strandsafari og deler projektets opgaver imellem jer i styregruppen. Tips & tricks Formål Skriv, med jeres egne

Læs mere

Markedsføringsgruppen

Markedsføringsgruppen Udvalgets sammensætning: Repræsentanter for kommunerne: Lone Jager Neldeberg - Ikast-Brande Kommune Mette Højborg - Herning Kommune Kristian Brøns Nielsen - Viborg Kommune Bo Kristensen - Syddjurs Kommune

Læs mere

DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien

DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien v/ Henrik Andersen, Væksthus Midtjylland Få viden om: Prisens vigtighed som konkurrenceparameter Hvornår er prisen rigtig Forskellige prisstrategier Hvordan fastsætter

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Samarbejde med ældre om sunde kostvaner 44352 Udviklet af: Arne Nielsen og Lene

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Markedskommunikation

Læs mere

ANNONCEFORMATER OG SPECIFIKATIONER

ANNONCEFORMATER OG SPECIFIKATIONER MEDIEINFORMATION 2015 ANNONCEFORMATER OG SPECIFIKATIONER MEDIEINFORMATION 2015 H-D Journalen er medlemsmagasin for medlemmerne af Harley- Davidson Club of Denmark. Klubben består af ca. 6.400 medlemmer

Læs mere

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 1 BESKRIVELSE AF OPGAVEN Opgaven omfatter følgende aktivitetstyper: 1. Vejledning og problemafklaring af iværksættere og virksomheder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 11/12 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Markedskommunikation niveau

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Oftede Stillede Spørgsmål

Oftede Stillede Spørgsmål Oftede Stillede Spørgsmål Værd at vide om Shopbox Hvorfor bruge Shopbox? Mere end 3 millioner danskere bruger dagligt Facebook, Google og læser e-mail på nettet. Med Shopbox kan virksomheder drage fordel

Læs mere

1 PRODUKTER TV 2 CHARLIE

1 PRODUKTER TV 2 CHARLIE CHARLIE PRODUKTER 51 PRISER 52 RABAT 53 GARANTI 55 GODTGØRELSE 55 BESTILLING AF REKLAMETID 56 BETALINGSBETINGELSER 57 JURIDISK RÅDGIVNING 83 GENERELLE BETINGELSER 84 50 1 PRODUKTER 1.1 TRP Reklametiden

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Tradium Handelsgymnasiet, Rådmands Boulevard Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

CykelSportMessen. Brochure 2015. Cykler - Udstyr - Rejser - Træning. Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse

CykelSportMessen. Brochure 2015. Cykler - Udstyr - Rejser - Træning. Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse Cykler - Udstyr - Rejser - Træning Brochure 2015 Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse Vest: 24. og 25. oktober Arena Midt Kjellerup Øst: 7. og 8. november Roskilde Kongrescenter

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Branding og afsætning i receptionen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Branding og afsætning i receptionen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Branding og afsætning i receptionen Nr. 48 010 Udviklet af: Joan Bach Ludvigsen & Heidi Maria Kaas Hotel- og Restaurantskolen Vigerslev Allé 18 2500

Læs mere

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør!

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! AGENDA Kl. 18.00 Velkomst ved Guvernøren Kl. 18.10 Kort intro af Access PR og Karin Lund-Frank Kl. 18.20 Hvorfor fokus på branding og image? PR organisation og PR aktivitetskalender

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

Online kundeservice som konvertering. Morten Busk, Partner ecapacity

Online kundeservice som konvertering. Morten Busk, Partner ecapacity Online kundeservice som konvertering Morten Busk, Partner ecapacity Hvad bidrager online kundeservice til på bundlinien? Udfordring: Hvad bidrager online kundeservice til på bundlinien? Den samlede direkte

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

Temarapport. Danske gartneriers markedsføring 2009. Rapport udarbejdet af Floradania Marketing A/S

Temarapport. Danske gartneriers markedsføring 2009. Rapport udarbejdet af Floradania Marketing A/S Temarapport Danske gartneriers markedsføring 2009 Rapport udarbejdet af Floradania Marketing A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Baggrund... 1 1.2 Problemformulering... 1 1.3. Metode... 2 1.4

Læs mere

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her.

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. BRUG LEVERING TIL AT FÅ FLERE OG MERE TILFREDSE KUNDER Når

Læs mere

Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen

Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen Projektets mål Projektet tager afsæt i afprøvning af et nyt medie som en anderledes formidlingsform: et digitalt magasin der indeholder video,

Læs mere

Overordnet tema: Livsstil Projektperiode: 3 uger

Overordnet tema: Livsstil Projektperiode: 3 uger Bilag til: Handelsskolens Grunduddannelse Tværfaglig Projekteksamen Overordnet tema: Livsstil Projektperiode: 3 uger - Se video: Intro - Se video: Om tværfaglig projekteksamen - Læs elevens projektbesvarelse

Læs mere

Ledelsens Dag den 6. november 2007

Ledelsens Dag den 6. november 2007 Ledelsens Dag den 6. november 2007 Kom godt fra start: om at forberede og implementere en strategi Redskaber og metoder til planlægning af en strategiproces Typiske faldgruber, og hvordan du håndterer

Læs mere

Tilbagevendende kunder

Tilbagevendende kunder Tilbagevendende kunder LOF Idétræf 4. februar 2012 Præsentation v. Lotte Fløe Marschall Brand Loyalitet Definition Graden af trofasthed blandt forbrugere til et specifikt brand, udtrykt ved deres gentagende

Læs mere

Bliv klogere på. marketing

Bliv klogere på. marketing Bliv klogere på (næsten gratis) marketing Web Grafiske løsninger Sociale medier Branding Annoncering Kontakt info Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Iværksætter her på Vækstfabrikken Kernekunderne:

Læs mere

TRIUMPH KATALOG SKABER TRAFIK I 4 NORDISKE LANDE FLOT EFFEKT AF ADRESSELØS REKLAME PÅ TRODS AF STORE MARKEDSFORSKELLE

TRIUMPH KATALOG SKABER TRAFIK I 4 NORDISKE LANDE FLOT EFFEKT AF ADRESSELØS REKLAME PÅ TRODS AF STORE MARKEDSFORSKELLE TRIUMPH KATALOG SKABER TRAFIK I 4 NORDISKE LANDE FLOT EFFEKT AF ADRESSELØS REKLAME PÅ TRODS AF STORE MARKEDSFORSKELLE Triumph har for første gang fået husstandsomdelt et katalog over de nordiske grænser.

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier og nutidens digitale netværk Behøver jeg

Læs mere

Succes online Træning #3

Succes online Træning #3 Succes online Træning #3 #3 Skab mere trafik Agenda Siden sidst Sådan skaber I mere trafik Gør som i plejer Gør det nye Afslutning Salgskanaler Hvad virker? Online markedsføring Webshop/ -site Søge AdWords

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Karrieremuligheder i en virksomhed

Karrieremuligheder i en virksomhed Karrieremuligheder i en virksomhed Uddannelse og job; eksemplarisk forløb i 7.-9. klasse. Faktaboks I forløbet arbejdes med følgende 2 kompetenceområder og mål: Komptenceområde: Fra uddannelse til job

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014/2015

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen Baggrund Formålet med introduktionen Disse krav skal altid overholdes og husk at påstande og udsagn skal kunne dokumenteres Særlige krav til de miljømæssige

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 14 HTX

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk marketing og kommunikation Copyright Image Plus 2003 image plus Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk Image Plus Profil Image Plus ejes og profileres

Læs mere

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Public Relations - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Forholdet mellem public relations og marketing har i kommunikationsfaglige kredse i flere år været baseret på et klassisk

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

Sponsorater og branding

Sponsorater og branding Branding og Sponsorater Vi tilbyder mange muligheder for branding og sponsorater, så kontakt os gerne så sætter vi den helt rigtige pakke sammen til jer således I sikrer jer en perfekt profilering både

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Baggrund for Vækst via Ledelse Vækst via Ledelse Et nationalt

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Værktøjer til risikoanalyse i madproduktionen Nr. 47 256 Udviklet af: Heidi Friis Hansen, Erhvervsakademi Sjælland, VIFFOS Maj-Britt Duus, Uddannelsescentret

Læs mere

Pris kapitel 13 side 189

Pris kapitel 13 side 189 Pris kapitel 13 side 189 Oversigt Prisstrategi Priselasticitet Prisfastsættelsesmetoder Prisdifferentiering Prisfastsættelse for nye produkter hp://jyskebank.tv/012220820081297/hj pris signalerer hj kvalitet

Læs mere

Opgave 1. Indledning. Metode. Matas vision

Opgave 1. Indledning. Metode. Matas vision Opgave 1 Indledning Som et led i Matas fortsatte vækst har bestyrelsen besluttet at udvikle et nyt forretningsområde. Matas nyudviklede forretningsområde vil tage udgangspunkt i en omfattende salgsstrategi,

Læs mere

Er du, dit personale og din butik rustet til fremtiden?

Er du, dit personale og din butik rustet til fremtiden? Er du, dit personale og din butik rustet til fremtiden? DETAILUDDANNELSE - HORSENS 2014 MODUL BESKRIVELSER FORMÅL: I en hård konkurrence situation er det nødvendigt konstant at fokusere på forretningens

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Boost dit salg med PR. Helene Venge og Mikkel Mo Væksthuset 29. oktober 2010

Boost dit salg med PR. Helene Venge og Mikkel Mo Væksthuset 29. oktober 2010 Boost dit salg med PR Helene Venge og Mikkel Mo Væksthuset 29. oktober 2010 1 Without publicity a terrible thing happens: Nothing. P.T. Barnum Phineas Taylor Barnum (5. juli 1810-7. april 1891) var en

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål

Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål VUM superbrugerseminar Maj 2014 Formål og mål i sagsbehandlingen Formål: At give indsigt i anvendelsen af formål og mål At give gode råd til hvordan

Læs mere