Bilag til Økonomiregulativ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag til Økonomiregulativ"

Transkript

1 Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej Ballerup Telefon: Godkendt den

2 Indhold Formål Baggrund Over-/overskud på decentrale enheder samt centre og sekretariater på rådhuset Udskudte leverancer... 5 Center for Økonomi og Personale 2

3 Formål Formålet med Ballerup Kommunes regler for overførsler er at give de budgetansvarlige størst mulig handlefrihed mellem budgetårene med henblik på den mest effektive ressourceanvendelse inden for de lokale og lovgivningsmæssige rammer og vilkår Baggrund Overførselsadgangen af driftsbevillinger mellem budgetår er en regel, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget. Driftsbevillinger er etårige, så reglen har ikke nogen hjemmel i lovgivningen, men er en gensidig tillidserklæring mellem Kommunalbestyrelsen og den enkelte budgetansvarlige. Kommunen og Kommunalbestyrelsen er underlagt en statslig styring blandt andet i form af budgetloven, som opstiller en række rammer for kommunens budgetlægning og regnskabsføring, herunder økonomiske sanktioner ved budgetoverskridelse, der kan konflikte mod hensigten om god lokal økonomistyring gennem mulighederne for overførselsadgang mellem budgetår. Det skyldes, at der i de statslige sanktioner ikke skeles til den fleksibilitet, som ligger i formålsbeskrivelsen, men alene en vurdering af årets budget og dermed den 1-årige driftsbevilling. Et overskud vil i denne sammenhæng stamme fra det foregående års budget, og dermed være en bevilling, der gives i tillæg til årets budget, en tillægsbevilling. Hvis institutionen bruger overskuddet vil kommunen kunne blive straffet økonomisk, selvom den pågældende institution overholder sit budget. Derfor kan hele kommunens driftsbudget ikke være omfattet af muligheden for overførsel af driftsbevillinger. Der findes to måder, hvorpå der overføres driftsbevillinger mellem budgetår, nemlig: Over-/Underskud på decentrale enheder, samt centre og sekretariater på rådhuset Udskudte leverancer Overførselsadgangen ændrer ikke ved den grundlæggende forudsætning, om at de bevilgede økonomiske rammer skal overholdes. Dette indebærer, at der uanset overførselsreglerne stadig forudsættes ledelsesmæssig fokus på at overholde budgetrammerne. Det bemærkes derfor, at reglerne ikke afskærer Kommunalbestyrelsen fra at foretage reguleringer i budgettet, herunder i overførslerne, hvis de økonomiske vilkår i kommunen gør det nødvendigt. Overførselsadgang forveksles af og til med restancebogføring, men det er to forskellige størrelser. Overførselsadgangen giver mulighed for at købe en ydelse i fremtiden, mens en restancebogføring foretages når en ydelse er købt og leveret, men betalingen er ikke foretaget. Center for Økonomi og Personale 3

4 For yderligere information henvises til Bilag om skyldige omkostninger og restancebogføring i økonomiregulativet Over-/overskud på decentrale enheder samt centre og sekretariater på rådhuset Decentrale enheder samt centre og sekretariater på rådhuset har adgang til overførsel af mindreforbrug på maksimalt 4 pct. af enhedens nettobudget fra et budgetår til det næste. Nettobudgettet opgøres som det ajourførte nettobudget efter tredje budgetopfølgning. Der er ingen restriktioner på, om mindreforbruget anvendes til drift eller anlæg i det efterfølgende budgetår. Det forudsættes dog, at der afsættes de nødvendige rådighedsbeløb og søges de nødvendige bevillinger, hvis mindreforbruget anvendes til anlæg, og at de afsatte rådighedsbeløb er en del af det overførte overskud på 4 pct. Ved bevillingsansøgningen skal det fremgå, hvor stor en del af institutionens overførte overskud, der anvendes til finansieringen af det pågældende projekt. Det er ligeledes et krav af hensyn til den overordnede økonomistyring, at der udarbejdes et notat om anlægsprojektet, og at det igangsættes i løbet af det pågældende budgetår. Notat drøftes med Center for Økonomi og Personale og godkendes af direktionen inden politisk behandling. Decentrale enheder samt centre og sekretariater på rådhuset skal overføre ethvert merforbrug. Det bemærkes, at der ved merforbrug på over 4 pct. skal udarbejdes en handlingsplan for nedbringelse af underskuddet med henblik på balance indenfor maksimalt en 3-årig periode under hensyntagen til en bevarelse af serviceniveauet. Det pågældende fagudvalg skal orienteres om handlingsplanen i forbindelse med deres behandling af første budgetopfølgning. Overførselsadgangen ændrer ikke ved den grundlæggende forudsætning om, at de bevilgede økonomiske rammer skal overholdes. Nettobudgettet opgøres for centre og sekretariater på rådhuset som den ajourførte lønsum og de dertil hørende konti. For decentrale enheder opgøres nettobudgettet, som det ajourførte nettobudget. For begge nettobudgetter sker opgørelsen efter tredje budgetopfølgning. Overførsler sker ved tillægsbevilling til budgettet efter konkret stillingtagen af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen en gang om året i forbindelse med første budgetopfølgning. Center for Økonomi og Personale 4

5 I bilaget fremgår en udtømmende liste over decentrale enheder samt centre og sekretariater på Rådhuset med overførselsadgang på 4 pct. af nettobudgettet Udskudte leverancer Mer- og mindreforbrug som følge af udskydelse af varekøb, leverancer mv. kan overføres under forudsætning af, at de opfylder et eller flere af følgende krav: Bundne af eksterne aftaler med andre myndigheder eller kontraktlige aftaler med eksterne leverandører. Henførbare til politisk vedtagende projekter af den siddende Kommunalbestyrelse Der skal laves en henvisning, der beskriver, hvordan mindst et af ovennævnte krav opfyldes. Der skal desuden ligge en plan for, hvornår den udskudte leverance skal anvendes. Henvisningen skal vedlægges som dokumentation ved opgørelsen af de udskudte leverancer. Hvis der ikke foreligger den nødvendige dokumentation, vil overførslen ikke være at betragte som en udskudt leverance og tilgå kommunekassen. Overførsler af udskudte leverancer sker ligeledes ved tillægsbevilling til budgettet efter konkret stillingtagen af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i forbindelse med første budgetopfølgning. Bilag Udtømmende liste over decentrale enheder og afdelinger på rådhuset med overførselsadgang på 4 pct. af nettobudgettet. Ajourføringen af listen påhviler det enkelte center i samarbejde med Center for Økonomi og Personale. Center for Økonomi og Personale 5

Principper for økonomistyring

Principper for økonomistyring Principper for økonomistyring Indhold 1. Generelt... 4 1.1 Lovgrundlag... 4 1.2 Rollefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau... 4 1.3 Gyldighedsområde... 5 1.4 Ajourføring... 5 2

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere

VIBORG KOMMUNE [PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING] Viborg Kommunes overordnede regelsæt for økonomistyring.

VIBORG KOMMUNE [PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING] Viborg Kommunes overordnede regelsæt for økonomistyring. 2012 VIBORG KOMMUNE [PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING] Viborg Kommunes overordnede regelsæt for økonomistyring. Indholdsfortegnelse. Afsnit 1 GENERELT side 3 1.1 Lovgrundlag side 3 1.2 Formål side 3 1.3 Bilag

Læs mere

ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE

ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE Side 2 af 58 Indholdsfortegnelse (UDKAST) 1. Forord (UDKAST) 5 2. Generelle forvaltningsbestemmelser 7 3. Kommunens økonomiske principper 8 4. Budgetproces 9 5. Bevillingsregler

Læs mere

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 6 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 6 BEVILLINGSREGLER Indhold Side 0 Indledning 6.0-1 1 Bevillingstyper 6.1-1 2 Bevillingsniveau

Læs mere

Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune Retningslinier for bevillingsstyring, budgetopfølgning og økonomisk decentralisering

Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune Retningslinier for bevillingsstyring, budgetopfølgning og økonomisk decentralisering Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune Retningslinier for bevillingsstyring, budgetopfølgning og økonomisk decentralisering 1. Generelt De generelle bevillingsregler fremgår af den kommunale

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring.

Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring. 43 Tryk på link: Fastlæggelse af bevillingsbinding Generelle regler for Odder Kommunes budget Selvforvaltningsvilkår for institutioner m.fl. Retningslinjer for lønsumsbudgettering Institutioner/områder

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Skive Kommune Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 INDLEDNING Skive Kommune har i forbindelse med en økonomisk

Læs mere

Spilleregler for Decentral Ledelse og Central Styring

Spilleregler for Decentral Ledelse og Central Styring Spilleregler for Decentral Ledelse og Central Styring Version 2 december 2007 1 Spillereglerne for Decentral Ledelse og Central Styring fastsætter de generelle rammer og vilkår som den enkelte aftaleholder

Læs mere

Den 17. maj 2006 Århus Kommune

Den 17. maj 2006 Århus Kommune Til Århus Byråd via Magistraten Den 17. maj 2006 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Indstilling vedrørende Århus Kommunes regnskab for 2005 1. Resume Regnskabet for 2005 viser et underskud på det skattefinansierede

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-...2 Lejre Kommune Økonomiudvalget

Læs mere

BILAG Styringsaftale 2015

BILAG Styringsaftale 2015 BILAG Styringsaftale 2015 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen... 1 Bilag 2: Tilbud der alene kan være omfattet af Styringsaftalens takstprincipper... 2 Bilag 3: Det lovmæssige grundlag...

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Find vej i kommunens økonomi. - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen

Find vej i kommunens økonomi. - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen Find vej i kommunens økonomi - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen Forord Med kommunalreformen blev der skabt større kommuner med flere opgaveområder

Læs mere

BILAG Styringsaftale 2014

BILAG Styringsaftale 2014 BILAG Styringsaftale 2014 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen... 1 Bilag 2: Det lovmæssige grundlag... 1 Bilag 3: Takstoversigt... 2 Bilag 4: Håndtering af lukning af tilbud eller selvstændige

Læs mere

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019 Dato 15. februar 2015 Dokumentnr. 20255-15 Sagsnr. 15-314 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure Budget 2016 og budget overslagsårene 2017-2019 1/14 2/14 Indhold INDLEDNING 3 Den teknisk/administrative

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

BUDGET OG REGNSKAB I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE

BUDGET OG REGNSKAB I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Høje-Taastrup Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet BUDGET OG REGNSKAB I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Bilag 2.1 Procedure og tidsplan for budgetlægningen 3 Bilag 2.2.1 Bevillinger og ændring af budgetbeløb

Læs mere

Finansiel politik for Region Sjælland

Finansiel politik for Region Sjælland NOTAT Dato: 10.11.2010 Sagsnummer: 1-20-0041-08 Finansiel politik for Region Sjælland Indholdsfortegnelse Koncern Økonomi Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 57875100 oekonomi@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk

Læs mere

Spilleregler for decentral ledelse og central styring

Spilleregler for decentral ledelse og central styring Spilleregler for dialogbaseret aftalestyring Spilleregler for decentral ledelse og central styring Ansvar og forpligtelser for aftaleholdere Version 6 2010: Administrativ revidering foretaget den 5. januar

Læs mere

Udvidet forvaltningsrevision - Teknisk Forvaltning

Udvidet forvaltningsrevision - Teknisk Forvaltning Ringsted INDLEVELSE Kommune SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Udvidet forvaltningsrevision - Teknisk Forvaltning Oktober 2013 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg

Socialudvalget. Referat. Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg Socialudvalget Referat Dato 04. november 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn

Læs mere

Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017

Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017 Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med den Økonomisk politik for Rebild Kommune... 3 3. Mål for den Økonomiske politik... 4 4. Finansiel

Læs mere