1.1. Iværksætterselskaber. Stiftelse af et anparts selskab med 1 kr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.1. Iværksætterselskaber. Stiftelse af et anparts selskab med 1 kr."

Transkript

1 RISSKOV REVISION ORIENTERER Januar 2014 Orientringsskrivelsen er opdelt i to: Generel orientering om skat, jura, regnskab og andre virksomhedsrelevante forhold. Fagligt nyt der også har interesse for bogholdere og administration. Del 2 bør udleveres til bogholder eller økonomiansvarlig i virksomheden. Indhold: 1.1. Iværksætterselskaber. Stiftelse af et anparts selskab med 1 kr. er nu trådt i kraft Kontantforbudsreglen i hvidvaskningsloven ændring Aftalebreve et krav fremover i samarbejdet med revisor Fravalg af revision revision kan indtræde med tilbagevirkende kraft! 1.5. Bortfald af dødsboskat for allerede afsluttede dødsboer, resultatet af ny afgørelse Mobilepay en af mange anvendelige app s til betaling via mobiltelefonen Hvad er forskellen mellem Digital Post og e-boks? 2.3. Specialindrettede gulpladebiler Aktuelle satser Iværksætterselskaber. Stiftelse af et anparts selskab med 1 kr. I selskabsloven er nu opstået en ny form for selskab benævnt iværksætterselskab. Det er en særlig form for anpartsselskab, hvor kapitalkravet ved stiftelsen er 1 kr. Stiftelse skal ske kontant, hvorfor selskabet ikke kan benyttes til skattefri virksomhedsomdannelse. Efterfølgende skal 25% af årets overskud opspares i en særlig reserve indtil selskabskapitalen og den særlige reserve udgør mindst kr. Det er også først på dette tidspunkt der kan udloddes udbytte. De øvrige regler er de samme, som for et ordinært anpartsselskab, herunder beskyttelsen imod at krav kan rettes direkte mod ejeren / stifteren af virksomheden. Ikrafttrædelsesdato 1. januar Kontantforbuddet i hvidvaskningsloven ændring. De hidtidige regler hvor der har været forbud mod at modtage kontant betaling på mere end kr. omfattede såkaldte "forhandlere af genstande" samt "auktionsholdere". Også når disse betalinger blev foretaget af flere omgange fra den samme betaler, hvilket tillige omfatter f.eks. ratevis betaling. Reglerne er nu ændret på to væsentlige punkter. dels er grænsen nedsat til kr. og dels omfatter reglen nu alle erhvervsdrivende, bortset fra visse særlige erhvervsgrupper som er undtaget (eksempelvis advokater, revisorer, ejendomsmæglere og virksomheder inden for den finansielle sektor). Bøden vil som udgangspunkt blive fastsat til 25 % af de beløb over beløbsgrænsen på kr. som er modtaget i de enkelte handler, dog mindst kr.

2 1.3. Aftalebreve et krav fremover i samarbejdet med revisor. Fremover vil alle opgaver af et vist omfang skulle aftales i et såkaldt aftalebrev. Ydelserne omfatter alle grundlæggende ydelser som regnskabsmæssig assistance, revision, andre former for erklæringer, bogføring (administrationsservice) og rådgivningsydelser med en vis substans (rådgiveransvar) Fravalg af revision revision kan indtræde med tilbagevirkende kraft! Vi har tidligere beskrevet reglerne for at fravælge revision (der skal fortsat udarbejdes en årsrapport der opfylder årsregnskabslovens krav). Reglerne gælder også nystiftede selskaber. Opmærksomheden henledes på at der når talstørrelserne overskrides kan være tale om at kravet om revision indtræder med tilbagevirkende kraft. Virksomheder, der fravælger revision ved stiftelsen skal være opmærksom på, at den første årsrapport kan blive underlagt revisionspligt, hvis den overskrider de gældende grænsestørrelser ved udløbet af det første regnskabsår Bortfald af dødsboskat for allerede afsluttede dødsboer, resultatet af ny afgørelse. Såfremt man har arvet i årene og der blev betalt dødsboskat i dødsboet (ikke arveafgift/boafgift) er der mulighed for at boet kan genoptages som skattefrit bo. En praksisændring betyder, at mange dødsboer bliver skattefrie med tilbagevirkende kraft. SKAT har været af den opfattelse at der ved skifte efter en gift person, skulle der ved afgørelsen af, hvorvidt boet var skattepligtigt, ikke kun medregnes den afdødes eget boslod og eventuelle særeje, men også den efterlevende ægtefælles boslod. Denne praksis blev underkendt af Landsskatteretten i SKAT var imidlertid fortsat af den opfattelse, at praksisændringen kun gjaldt i de tilfælde, hvor der skete et umiddelbart skifte efter førstafdøde (hvor længstlevende ikke sad i uskiftet bo). Nu har Skatterådet fastslået, at praksisændringen også gælder i de tilfælde, hvor skiftet sker i den længstlevende ægtefælles levende live eller ved dennes død. Der afventes nu et styresignal fra SKAT, hvori det præciseres, at muligheden for genoptagelse af gamle dødsbosager tilbage til 2009 ikke kun gælder, når der er gennemført et umiddelbart skifte, men i alle tilfælde. Så der kan være store beløb at hente ved en genoptagelse. Dødsboer er skattepligtige når boets aktiver og nettoformue overstiger et beløb på kr. (2014 niveau). Praksisændringen betyder, at boets aktiver henholdsvis nettoformue i disse tilfælde nu skal være højere end kr. (2014), før der bliver tale om skattepligt. Og væsentlig flere boer end først antaget bliver dermed skattefri med tilbagevirkende kraft. Side 2 af 5

3 RISSKOV REVISION ORIENTERER januar Mobilepay en af mange anvendelige app s til betaling via mobiltelefonen. Nu er det lige så nemt at sende penge som at sende en sms. Sådan lyder reklamerne for f.eks. danske Banks applikation til mobiltelefoner der angiveligt virker på såvel iphone, Android og Windows Mobile Phone. MobilePay er en app, der gør det nemt at overføre penge til andre brugere. Kravet er dog at begge parter har installeret app en og tilmeldt sig betalingssystemet af denne vej. Det er nemt idet man ikke skal i kontakt med banken, men blot anvender oplysningerne fra ens Dan- eller/og Visakort. Du overfører beløbet via modtagers mobilnummer og behøver ikke tænke på at udveksle kontooplysninger eller have dit NemID frem. Du kan sende op til kr. om dagen med Mobile- Pay og helt op til kr. om året. Umiddelbart er det gebyrfrit og det virker mellem alle pengeinstitutter du behøver således ikke have en konto i Danske Bank. Efter det oplyste virker betalingssystemet også ved overførsel til erhvervskonti for øjeblikket. Det skulle også være muligt at betale med MobilePay i udvalgte butikker, taxaer mm 2.2. Hvad er forskellen mellem Digital Post og e-boks? Digital Post er en løsning, hvor du kan modtage digital post fra offentlige myndigheder. Løsningen leveres af e-boks A/S og er tæt integreret med e-boks. Det betyder, at borgere og virksomheder kan se deres digitale post fra offentlige myndigheder både på borger.dk hhv. Virk.dk og e-boks.dk. Digital post fra det offentlige er med andre ord synligt via begge kanaler. Det er op til dig, hvor du vil læse din post. Bemærk, at du/din virksomhed kun kan modtage post fra private virksomheder, hvis du/virksomheden har en e-boks. Vores erfaring er, at det kan være lettere at administrere brugerprofiler og adgange til f.eks. medarbejdere i organisationen, i den elektroniske postkasse hvor man logger på via Specialindrettede gulpladebiler Når en bil er specialindrettet, kan en medarbejder eller virksomhedsindehaver køre i bilen mellem hjem og arbejdsplads, uden at det udløser beskatning af fri bil. Den eneste skattemæssige konsekvens er, at personen ikke kan få befordringsfradrag for denne kørsel. Side 3 af 5

4 Den ansatte eller virksomhedsindehaveren kan endvidere foretage svinkeærinder, såsom afhentning af børn, når dette sker i forbindelse med erhvervsmæssig kørsel samt kørsel mellem hjem og arbejde. De omtalte private svinkeærinder medfører ikke beskatning, når samlet årlig privat merkørsel ikke overstiger kilometer. Hvis man kører privat kørsel i øvrigt i en specialindrettet bil medfører det beskatning. Det skattepligtige beløb udgør det beløb, som det ville koste at leje en bil med tilsvarende anvendelsesmuligheder. Reglerne om køb af dagsbeviser gælder dog også her og det er derved muligt at undgå beskatning. Såfremt bilen ikke kan anses for at være specialindrettet bil, vil alt kørsel der ikke er firmarelateret - herunder kørsel mellem hjem og arbejde være privat kørsel, og beskattes som fri bil efter de almindelige regler. Hvilke krav er der til indretning for at der er tale om en specialindrettet bil Ved vurderingen af, om der er tale om en specialindrettet bil, skal følgende krav være opfyldt: Bilen må ikke egne sig som alternativ til en privat bil Der skal være et erhvervsmæssigt behov for, at bilen er indrettet på den specielle måde Den specialindrettede bil skal være nødvendig for, at brugeren kan udføre sit arbejde. Eksempler på erhverv hvor der er mulighed for at få godkendt en bil som specialindrettet: Erhverv, hvor de biler, der er nødvendige for at udføre arbejdet, er store, fordi der skal bruges meget værktøj mv., og hvor bilen bliver tilsmudset. Det kan f.eks. være blikkenslagere, murere og malere. Kassevogn, der anvendes af en murer eller blikkenslager vil ofte være specialindrettet. Der behøves ikke være tale om en kassevogn for at den kan være specialindrettet. F.eks. en Dodge Ram 2500 med firehjulstræk og ruder i varerummet og med to mindre stålreoler fastmonteret og hvor den frie plads i varerummet var nødvendig for at kunne medbringe større reservedele, herunder fælge og dæk. Bilen blev anvendt til servicering af entreprenør- og landbrugsmaskiner på steder, som kunne være ufremkommelige for almindelige servicevogne. Bilen var på grund af arbejdets karakter stærkt tilsmudset i såvel varerum som førerkabine. Byretten fandt, at der var tale om en specialindrettet bil, der var uegnet til privat kørsel, henset til: At der var et erhvervsmæssigt behov for den foretagne indretning af bilen At der var en erhvervsmæssig begrundelse for bilens art, herunder firehjulstræk At bilen bar præg af en erhvervsmæssig anvendelse. Østre Landsrets har afgjort en sag om en bil anvendt af en tømrer hvor bilen var en Merceds- Benz ML 320. Der var monteret to reoler, som var fastmonteret i siderne og i bunden og hvor reolerne fyldte cirka halvdelen af varerummet. Der var løse værkstøjstasker mv. Bilen blev oplyst anvendt i forbindelse med kundeopsøgende arbejde, afgivelse af tilbud, opsyn med igangværende projekter og mindre reparationsarbejder. Landsretten fandt ikke, at bilen var specialindrettet på en sådan måde, at den var uanvendelig som alternativ til en privat bil, og den blev da også i mindre omfang anvendt som sådan. Tømrermesteren skulle derfor beskattes efter de almindelige regler for fri bil. I relation til ovennævnte er det så spørgsmålet i hvor lang tid har man haft fri bil, hvis der køres blot én gang privat i en gulpladebil? En ny dom fastslår, at brugeren normalt skal anses for at have haft bilen til rådighed for privat brug i hele brugerperioden, hvis der konstateres et privatbrug af en gulpladebil. Side 4 af 5

5 2.3. Aktuelle satser Ofte kan det være vanskeligt at finde aktuelle satser for kørselsfradrag, rejse og befordringsgodtgørelse m.v. SKAT har en udmærket hjemmeside med aktuelle satser hvortil henvises: Bemærk fanebladene øverst hvor der skal vælges område henholdsvis: Skat Personalegoder - Kost og logi Ejendom Kørsel - Børn - Gaver o I relation til ovenstående står vi naturligvis gerne til disposition for nærmere uddybning eller for konkrete beregninger og rådgivning. Med venlig hilsen Risskov Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Side 5 af 5

1.1. Aftalebreve og engagementsforespørgsler manglende ekspedition

1.1. Aftalebreve og engagementsforespørgsler manglende ekspedition RISSKOV REVISION ORIENTERER August 2014 Orientringsskrivelsen er opdelt i to: DEL 1: DEL 2: Generel orientering om skat, jura, regnskab og andre virksomhedsrelevante forhold. Fagligt nyt der også har interesse

Læs mere

1.1. Iværksætterselskaber. Stiftelse af et anparts selskab med 1 kr.

1.1. Iværksætterselskaber. Stiftelse af et anparts selskab med 1 kr. RISSKOV REVISION ORIENTERER September 2013 Orientringsskrivelsen er opdelt i to: DEL 1: DEL 2: Generel orientering om skat, jura, regnskab og andre virksomhedsrelevante forhold. Fagligt nyt der også har

Læs mere

Bilen - skatter & afgifter 2008

Bilen - skatter & afgifter 2008 Bilen - skatter & afgifter 2008 Forord Formålet med publikationen Bilen skatter og afgifter er at give virksomheder og deres ansatte en viden om den skatte mæssige behandling af biler i bred forstand,

Læs mere

plus revision skat rådgivning Varebiler

plus revision skat rådgivning Varebiler plus revision skat rådgivning Varebiler Forord Det er dyrt at køre i bil i Danmark, det ved vi alle. Det skyldes især den høje bilbeskatning, herunder især registreringsafgiften. Derudover skyldes det

Læs mere

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7 4-2014 6 Siden den 14. august 2012 har der været alvorlige skattemæssige konsekvenser ved, at selskaber yder lån til hovedaktionærer eller stiller sikkerhed for disses forpligtelser. Artiklen giver svar

Læs mere

Personbiler (hvidpladebiler)

Personbiler (hvidpladebiler) Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og

Læs mere

Forord. Redaktionen er er afsluttet den 1. 1. april 2011.

Forord. Redaktionen er er afsluttet den 1. 1. april 2011. Biler skat og moms 2011/2012 Forord Trods finanskrise og diverse adfærdsregulerende initiativer udtænkt på Christiansborg kører mange prægtige biler rundt i i Danmark. Bilerne er er forsynet med forskellige

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Personbiler (hvidpladebiler)

Personbiler (hvidpladebiler) Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og

Læs mere

Indhold. Indledning... 2 Erhvervsmæssig kørsel... 4. Egen bil... 29. Valget mellem firmabil og egen bil... 33. Varevogne på gule plader...

Indhold. Indledning... 2 Erhvervsmæssig kørsel... 4. Egen bil... 29. Valget mellem firmabil og egen bil... 33. Varevogne på gule plader... Indhold 1 Indledning... 2 Erhvervsmæssig kørsel... 4 Erhvervsmæssig kørsel efter momsreglerne... 5 Erhvervsmæssig kørsel efter skattereglerne... 8 Varevogne på gule plader... 13 Hvilke biler er specialindrettede?...

Læs mere

Det sker digitalt fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, og derfor behøver oplysninger fra årsrapporten. fremgå af skatteregnskabet.

Det sker digitalt fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, og derfor behøver oplysninger fra årsrapporten. fremgå af skatteregnskabet. NYT FRA ND REVISION NR. 1 2006 Årsrapporten er en del af det skattemæssige årsregnskab, så snart årsrapporten er indsendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Selskaber behøver derfor ikke at indsende årsrapporten

Læs mere

information Årsregnskaber, og regnskabskrav til klasse A virksomheder Andelsbolig foreninger og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

information Årsregnskaber, og regnskabskrav til klasse A virksomheder Andelsbolig foreninger og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Årsregnskaber, og regnskabskrav til klasse A virksomheder 2 Andelsbolig foreninger og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 4 Rekonstruktion 6 8 11 12 14 XBRL ndberetning af digitale årsrapporter 15 Personalegode

Læs mere

Indhold. Bruttotrækordninger...7 Krav til en bruttotrækordning... 7

Indhold. Bruttotrækordninger...7 Krav til en bruttotrækordning... 7 PERSONALEGODER 2014 Indhold Beskatning af personalegoder...3 Skattefri personalepleje... 4 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder.4 Bagatelgrænse for mindre personalegoder... 5 Egenbetaling...

Læs mere

En lille båd, der gynger

En lille båd, der gynger En lille båd, der gynger INDHOLD Afl ønning af hovedaktionærer... 2-3 Succession ved overdragelse i levende live... 3 Gulpladebiler - virker nye regler?... 4-5 Overgangssaldo for aktionærer... 6 Revisionspåtegningen

Læs mere

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Biler skat og moms Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 forord Biler er altid et aktuelt samtaleemne, men for tiden er der ekstra stor fokus på firmabiler på gule plader. Det

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

Hvis dette er fakta...

Hvis dette er fakta... M a r t s 2 0 0 1 Hvis dette er fakta... INDHOLD: Selvangivelsen 2000... 2-4 Forslag til ny årsregnskabslov... 5-6 Bliver parcelhusreglen overfortolket?... 6-7 - det bemærkes... 8 Det er klart, at vi bestræber

Læs mere

Indhold. Beskatning af personale goder... 3. Bruttotrækordninger... 7. Personalegoder skat... 9. Hovedaktionærer mfl... 33. Personaleforeninger...

Indhold. Beskatning af personale goder... 3. Bruttotrækordninger... 7. Personalegoder skat... 9. Hovedaktionærer mfl... 33. Personaleforeninger... PERSONALEGODER 2013 2 Indhold Beskatning af personale goder... 3 Skattefri personalepleje... 3 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder 4 Bagatelgrænse for mindre personalegoder... 5 Egenbetaling...

Læs mere

SKAT. kørselsgodtgørelse nej tak. lønforhøjelse. Iværksætterselskaber nu er de her. netværksindbrud: giv dig selv. kræver lønudbetaling

SKAT. kørselsgodtgørelse nej tak. lønforhøjelse. Iværksætterselskaber nu er de her. netværksindbrud: giv dig selv. kræver lønudbetaling SÆRNUMMER, FEBRUAR, 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Iværksætterselskaber nu er de her Den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte iværksætterselskaber. Et iværksætterselskab, IVS, er en særlig type anpartsselskab

Læs mere

Indhold. Beskatning af personalegoder...3. Bruttotrækordninger...7. Personalegoder skat...9. Hovedaktionærer mfl... 32. Personaleforeninger...

Indhold. Beskatning af personalegoder...3. Bruttotrækordninger...7. Personalegoder skat...9. Hovedaktionærer mfl... 32. Personaleforeninger... PERSONALEGODER 2015 Indhold Beskatning af personalegoder...3 Skattefri personalepleje...4 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder.... 5 Bagatelgrænse for mindre personalegoder...6 Egenbetaling...6

Læs mere

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56 BILER SKAT OG MOMS 2015 Indhold Gulpladebiler...................................3 Hvilke biler er specialindrettede?...3 Almindelige gulpladebiler...4 Kørsel mellem hjem og arbejde...4 Kørsel mellem hjem

Læs mere

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Aktuel Skat 2. halvår 2013 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2011-12 Fremsat den 18. april 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Skattefri familie- og

Læs mere

RevisorInformerer. Årsregnskabsloven og selskabslovgivningen ændret. Juli 2006

RevisorInformerer. Årsregnskabsloven og selskabslovgivningen ændret. Juli 2006 Juli 2006 RevisorInformerer Årsregnskabsloven og selskabslovgivningen ændret Den 1. april er årsregnskabsloven og selskabslovgivningen blevet ændret på en række områder. Leasede aktiver ud af årsrapporten

Læs mere

Stor risiko for dobbeltbeskatning

Stor risiko for dobbeltbeskatning 4. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Stor risiko for dobbeltbeskatning iværksætterselskaber Fra den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte et iværksætterselskab (IVS) med blot én krone i selskabskapital.

Læs mere

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2012 FORORD De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. I denne publikation gennemgår vi reglerne for udbetaling

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

Skat 2013. Kørsel i gulplade biler op til 4 tons.

Skat 2013. Kørsel i gulplade biler op til 4 tons. Skat 2013 Kørsel i gulplade biler op til 4 tons. 1. Kørsel i gulpladebiler 1.1 Generelt om privat kørsel kontra erhvervsmæssig kørsel 2. Moms 2.1 Gulpladebiler på højest 3 tons 2.2 Gulpladebiler over 3

Læs mere